ISOTRON INFO 09.01:UPGRADE 06.02 - Isotron Systems BV

isotron.eu

ISOTRON INFO 09.01:UPGRADE 06.02 - Isotron Systems BV

elfde jaargang

Maart 2009

Vision controlesysteem biedt MCi

kwaliteitsgarantie in de automotive

OPLC touchscreen maakt frituren

zonder vet mogelijk

FWD Varsseveld ; nieuwe Isotron

“Vision” System Integrator

Moderne energiemeter voorkomt onnodige energieverspilling

Transflectieve en dimbare monitoren met DNV-keurmerk voor de scheepvaart

UPS Focusbeam detecteert in zeer kleine (miniatuur) gaten en openingen


ISOTRON INFO is het officiële orgaan

van Isotron Systems

Isotron Systems BV

De Meerheuvel 6a

5221 EA 's-Hertogenbosch

Nederland

Isotron Systems BVBA

Antwerpse Steenweg 45

B-2830 Willebroek

België

Uitgeverij: FLITZ M&C:flschmitz@hetnet.nl

De gegevens in dit magazine zijn onder voorbehoud.

Daar het ontwerp en de omstandigheden bij

toepassing buiten onze beoordeling vallen, kan

geen aansprakelijkheid op grond van deze informatie

aanvaard of gesteld worden. Niets uit deze

uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of

op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Aramis Water is al meer dan tien jaar actief in de aansturing, de programmering,

het onderhoud en het herstel van industriële en huishoudelijke

waterbehandelingstoestellen. Dit Belgische bedrijf heeft veel

expertise in met name ontharding, ontijzering, osmose en ultrafiltratie

en was op zoek naar oplossingen voor hun automatiseringsvraagstukken.

Het antwoord vonden zij bij Isotron Systems uit Willebroek,

welke met Unitronics de juiste oplossing voor Aramis in huis had.

Medewerkers van Aramis volgden een ééndaagse opleiding, waarbij het

volledige productengamma en de laddersoftware met het HMI aan bod kwamen.

De kracht van de kleine Jazz OPLC is de combinatie van HMI + PLC

= (O)PLC. De ingangen en uitgangen met de communicatie RS232/485

zijn al in de kleinste versie aanwezig. De Jazz OPLC is dus veel meer dan

een smart relais. De mogelijkheden met de 24K Laddersoftware zijn onbeperkt.

Uniek zijn de communicatiemogelijkheden zoals gsm/sms, remote

access utilities en modbus 485 met OPC server. De gebruiker bepaalt zelf

de layout van zijn scherm met woorden en 2 x 16 karakters.

Agenda

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

Marc Terlouw is de nieuwe Sales

Manager Nederland van Isotron

Systems. Marc heeft de afgelopen

acht jaar diverse verkoopfuncties

vervuld op het gebied

van industriële automatisering en

was de laatste drie jaar internationaal

actief als Channel Sales

Manager voor Advantech.

Marc is getrouwd en is vader van een zoon.

Door de gezinsuitbreiding ontstond de behoefte

het werk meer te kunnen combineren met het

privéleven. Hij heeft daarom recent besloten de

functie bij Advantech neer te leggen en een

nieuwe uitdaging te aanvaarden. Deze uitdaging

is hij nu bij Isotron Systems aangegaan.

Waarom voor Isotron gekozen?

"Het feit dat de belangen van de klant continu

door Isotron Systems centraal worden

geplaatst spreekt mij enorm aan. Isotron

Maart 2009

Nieuwe Sales Manager bij Isotron Systems

Systems doet dit zonder afbreuk te

doen aan de verantwoordelijkheid en

commitment richting de andere

belanghebbenden, zoals de medewerkers

en leveranciers. Daarnaast

is Isotron Systems een moderne en

vooraanstaande partij in het leveren

van industriële automatiseringscomponenten

en -systemen en kan door

de beschikbare kennis extra waarde toevoegen."

"Als contactpersoon van één van Isotron

Systems´ leveranciers heb ik al intensief met

ze hen samengewerkt. Ik heb dan ook zelf

ervaren dat er daadwerkelijk iedere dag

gestreefd wordt om maximaal inhoud te geven

aan de bovenstaande belangen. Het is voor mij

dan ook zeer prettig om leiding te gaan geven

aan de afdeling verkoop om zodoende deze

ervaringen te kunnen blijven waarborgen”.

Aramis Water en Isotron Systems werken prima samen

De volgende stap was de integratie van deze Jazz OPLC. Dit verliep vlot

en de eerste installaties werden uitgeleverd. In september 2008 werden de

eerste stappen gezet om de Visionkleuren V350 OPLC in te gaan zetten.

De V350 combineert de OPLC met 256 kleurenscherm en een 320x240

(QVGA), 3,5” touchscreen, SD-kaart en Ethernet via TCP/IP.

Inmiddels zijn er ongeveer 30 verschillende toepassingen gerealiseerd.

De toegevoegde waarde van Isotron Systems blijkt uit het verlenen van

ondersteuning en advies aan Aramis op het moment wanneer zij die nodig

heeft. De samenwerking tussen de firma’s Aramis Water en Isotron Systems

wordt in de toekomst verder vormgegeven.

Maart 2009 4, 5 en 25,26 Advanced Unitronics training Hoofdkantoor 's-Hertogenbosch

Maart 2009 18 en 19 Advanced Cognex training Hoofdkantoor 's-Hertogenbosch

April 2009 8 en 9 Mocon Brabanthallen ‘s Hertogenbosch

Juni 2009 17 en 18 Vision & Robotics Nieuwegein Business Centre

September 2009 28, 29 en 30 Elektrotechniek Jaarbeurs Utrecht

Oktober 2009 1 en 2 Elektrotechniek Jaarbeurs Utrecht

November 2009 18 en 19 Empack / PPT Food IJsselhallen Zwolle

2


Maart 2009

Advantech industriële ethernet producten

Ethernet is niet meer weg te denken uit de

industriële automatisering. Naast de voordelen

van gestandaardiseerde communicatie

ontstaat er ook een naadloze infrastructuur,

die zich uitstrekt van kantoor tot aan de machine.

Industrial Ethernet functioneert via alle

overdrachtmedia zoals koper, glasvezel maar

ook draadloos. Isotron levert krachtige communicatieapparatuur

en kostenefficiënte

manieren voor het beheer van een netwerk. De

serie Industriële Communicatie van Advantech

omvat ondermeer industriële switches, media

converters en draadloze access points

Industrial Ethernet Switches &

Media Converters

De Advantech EKI-reeks voor industriële Ethernet

oplossingen biedt een breed scala aan verbin-

Om de opgedane kennis direct in praktijk te brengen

biedt Isotron Systems een bijzondere combinatie

aan tegen een wel zeer aantrekkelijke prijs!

Voor slechts €750,- wordt een tweedaagse training

aangeboden, inclusief de Unitronics (O)PLC

type V570-57-T20B voorzien van SD kaart, metalen

standaard en voeding. Deze V570, die begin

maart geïntroduceerd wordt, heeft een ‘white

LED backlight’ display waardoor de kleuren nog

beter uitkomen.

3

dings mogelijkheden. Naar aanleiding van vragen

uit de markt over het veiligstellen van datacommunicatie

en het vergroten van de betrouwbaarheid

van industriële netwerken, heeft de

Advantech's EKI-serie nu de X-Ring technologie.

Deze beschikt over de snelste redundante ring

herstel tijd op de markt (


(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

Maart 2009

Nieuwe Vision System Integrator voor Isotron Systems

FDW Varsseveld zorgt voor probleemloze

implementatie

Momenteel worden visionsystemen goedkoper

en inventiever. Daardoor is deze productgroep

voor veel meer toepassingen interessant

geworden. Isotron Systems ervaart dit

als importeur en distributeur van Cognex visionsystemen

als geen ander. Voor de integratie

en inbedrijfstelling van de visionsystemen

is Isotron Systems gaan samenwerken met

FWD Varsseveld. En dat is met name goed

nieuws voor bedrijven die zich niet primair

bezighouden met de ins- en outs van visiontechnologie.

Voor het toepassen van visionsystemen heb je

namelijk niet voldoende aan enkel de kwaliteit

van de systemen. Het systeem moet in (vaak

gecompliceerde) processen worden toegepast.

De mens achter de integratie en inbedrijfstelling

is daardoor van net zo groot belang voor het uiteindelijke

succes. Isotron Systems levert al jaren

de kwalitatief hoogstaande Cognex visionsystemen.

Door de samenwerking met FDW

Varsseveld wordt ook antwoord gegeven op de

vraagstukken die bij de implementatie kunnen

optreden. Kortom, visiontechnologie is nu ook

inzetbaar zonder voorkennis!

Solutions

Het vooruitstrevende mechatronisch ingenieursbureau

FWD mechanical solutions B.V. uit

Varsseveld is in staat om klanten zonder kennis

van visionsystemen een oplossing aan te dragen.

Zoals de naam al zegt zijn de activiteiten gericht

op solutions; in dit geval veelal op vision-solutions.

Dit sluit prima aan bij de bedrijfsvoering van

Isotron Systems. De contacten tussen Isotron

Systems (als Cognex Automation Solution

Provider) en FWD kwamen tot stand tijdens één

van de door Isotron regelmatig georganiseerde

Cognex vision workshops. De veelzijdigheid en

laagdrempeligheid van de Cognex producten

sluit uitstekend aan bij de praktijkervaring van

FWD. Bovendien beschikken de Cognex producten

standaard over vele geometrische tools en

communicatieprotocollen dat FWD in eerste

instantie veel werk uit handen neemt.

Vast stramien

Naast vision solutions is FWD ook actief op het

gebied van Vision&Motion solutions (robotica in

combinatie met visioncamera’s), M2M solutions

en Embedded solutions. In al deze vakgebieden

is visiontechnologie veelal een vast onderdeel

van de integrale projectaanpak. Deze projectaanpak

geschiedt bij FWD volgens een vast stramien.

Eerst de inventarisatiefase en daarna de

globale ontwerpfase. Vervolgens wordt de ontwerpfase

gedetailleerd uitgewerkt waarna het

project gerealiseerd wordt. Dit is, naast het

gebruikt van kwalitatief hoogstaande Cognex

apparatuur, essentieel om visionapplicaties optimaal

te benutten.

FWD ontwerpt voor ieder vision vraagstuk een

gedefinieerd plan van aanpak. Vervolgens wordt

er een globaal concept 'in de steigers' gezet.

Daardoor kan, samen met de opdrachtgever, op

korte termijn al voortgang in het project gerealiseerd

worden. Hoewel FWD als 'kartrekker'

optreedt, is het uitgangspunt dat de klant in de

nabije toekomst zelf met de Cognex visionapplicatie(s)

kan omgaan. Kennisoverdracht is daarbij

volgens FWD essentieel. Isotron Systems levert

met opleidingen en eerstelijns ondersteuning

daar weer een belangrijke bijdrage aan.

Innovatie

FWD heeft veel verschillende projecten onder

handen. Op het gebied van vision applicaties zijn

er projecten gerealiseerd voor o.a. het sorteren

van aardappels, het controleren van de kwaliteit

van deuren en het inzetten van visiontechnologie

in de halfgeleiderindustrie. In al deze projecten is

innovatie het sleutelwoord. En dat is precies de

match die Isotron Systems met FWD heeft.

Bovendien vullen de partijen elkaar op het gebied

van mentaliteit en doelgerichtheid goed aan.

Voor meer informatie:

FWD Mechatronical Solutions B.V.

Ir. R. Wentink

Guldenweg 11

7051 HT Varsseveld

Telefoon:

0315 - 65 15 15

Fax: 0315 - 65 37 15

E-mail: info@fwdms.nl

4


Maart 2009

Inzicht levert besparingen op

Verspilt u onnodig energie?

Een automatische registratie is de juiste

registratie. Dat geldt zeker voor energie. Een

handmatige gegevensregistratie regelmatig

uitvoeren is in veel situaties niet te doen. Soms

zijn gegevens niet direct toegankelijk of moeilijk

af te lezen. De problemen worden nog vergroot

bij wisselende opnameperioden of door

foutieve aflezingen. Energieverspilling dus.

En als de gegevens dan beschikbaar zijn, is het

de vraag hoe die informatie weer bij de juiste personen

terechtkomt en wie die informatie vervolgens

in grafieken en tabellen plaatst of ze converteert

tot gegevens die geschikt zijn voor andere

systemen. Daardoor zijn de kosten van handmatige

gegevensverwerking vaak zo hoog dat er

genoegen genomen wordt met afgeleide informatie

of er wordt aangenomen dat ‘het wel goed zit’.

Exact weten is belangrijk, maar de steeds terugkomende

kosten zijn hoog.

Energiemanagement

Maar meten is weten. Het geeft zekerheid en cijfers

waar je op kunt bouwen. Structurele aandacht

voor het energiegebruik in de organisatie

De veiligheid temperatuurbegrenzer STB 55

van PMA wordt gebruikt waar thermische processen

moeten worden bewaakt en waarbij

het proces in een veilige toestand geschakeld

moet worden bij calamiteiten. Als de maximaal

toegestane temperatuur wordt overschreden

of als er een fout optreedt in de controle-instrumenten

binnen het toegestane

temperatuurbereik schakelt de STB 55

onmiddellijk.

Bij sensorbreuk of kortsluiting, falen van een

component in het apparaat, fout in de software of

bij een ontoelaatbare waarde van de voedingsspanning

wordt het alarmcontact geactiveerd.

Hierdoor gaat de 'ALARM'-LED op de voorkant

branden en de achtergrond van het display

oplichten. De oorzaak van het alarm verschijnt

als tekst in de display.

5

werkt niet alleen kostenbesparend, het wordt

daardoor ook makkelijker om te voldoen aan de

milieueisen die de overheid stelt. De overheidsdoelstelling

om de CO2-uitstoot met 3-5% te verlagen

vereist namelijk een 20% efficiëntieverbetering

van het energiegebruik. Een energiemanagement

systeem geeft inzicht in het huidige elektriciteitsverbruik.

Dankzij dit inzicht kan het elektriciteitsverbruik

met ongeveer 10% verlaagd worden,

zonder dat dit effect heeft op de bedrijfscondities.

Onnodig energiegebruik buiten werktijden

en energiepieken op ongewenste momenten zijn

namelijk situaties die voorkomen kunnen worden.

Energiebesparing dus!

Uitbreiden

Om automatisch, betrouwbaar en kostenefficiënt

energie te kunnen meten èn registreren heeft

Isotron Systems de juiste oplossing; energiemeters

en analyse-apparatuur van het merk

Algodue. Algodue software is uiterst flexibel en

gebruikersvriendelijk voor het beheren van één

enkele meter of een heel netwerk aan meters. De

software maakt het mogelijk om real-time

waarden uit te lezen. Tevens is het met de soft-

ware mogelijk om parameters in te stellen, data te

verzamelen en deze te analyseren om op basis

van juiste waarnemingen een strategie te kunnen

bepalen. Bovendien maakt de flexibiliteit van het

systeem het mogelijk om met een eenvoudig

systeem te beginnen en deze uit te breiden met

nieuwe functionaliteiten. Het grote voordeel daarvan

is dat er geen energie verspild wordt in onnodige

licentiekosten.

Meer weten? Vraag vrijblijvend de nieuwste

brochure “Energiebeheersen” aan!

Veiligheid voorop! STB 55 temperatuurbegrenzer

Deze begrenzer kan worden gebruikt als:

• Veiligheid temperatuurbegrenzers (STB);

• Rookgasdebiet temperatuurbegrenzers

(ASTB),

• Veiligheid temperatuur bewaking (STW).

Instellen en bedienden vindt plaats via de vier

toetsen aan de voorzijde van het apparaat. Het

relatief dunne (50 mm) apparaat is eenvoudig op

standaard DIN-rail te monteren. Deze begrenzer

is ontworpen voor het aansluiten van dubbele

thermokoppels of driedraads PT100 sensoren en

er is een 24V DC-signaal voor de externe alarmsignaleringssysteem

beschikbaar op twee aansluitklemmen.

De display toont de ingestelde

grenswaarde en de werkelijke proceswaarde. De

STB 55 is gecertificeerd volgens de EN 61508

SIL2 en wordt goedgekeurd volgens DIN EN

14597 SIL2.

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu


(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

Maart 2009

MCi profiteert van nieuwe In-Sight Micro

Vision laat machine gesmeerd lopen

Mirror Controls international (MCi) uit

Montfoort produceert in grote aantallen spiegelactuatoren

voor de Europese markt. De

helft van de in Europa gebouwde auto’s bevat

een spiegel waarvan het spiegelverstelinstrument

in Montfoort is geassembleerd. Een

camerasysteem telt de vetdotjes die het

vouwinstrument een levenlang moeten smeren.

Het is voor mensenhanden nagenoeg

onmogelijk om alleen al de zeer kleine vetdotjes

in hoge nauwkeurigheid aan te brengen,

laat staan het product compleet handmatig

te assembleren. MCi past bij de productie

van vouwspiegelactuatoren visiontechnologie

toe, zodat de geautomatiseerde

vetdosering de hele week op het hoogste

niveau is.

De vouwspiegelactuatoren, ook Powerfolds

genoemd, bestaan uit verschillende secties

waarin veel onderdelen, zoals tandwielen en

assen, afzonderlijk van elkaar bewegen. Om een

langdurige en probleemloze werking te garanderen

moeten deze componenten gedurende

hun hele werkzame leven continue worden

gesmeerd. Dit smeren gebeurt door middel van

zeer kleine vetdotjes met doorsneden van 2 tot 3

millimeter die tijdens de productie van de verschillende

Powerfold-segmenten op de onderdelen

worden gedeponeerd. Deze vetdotjes zijn

van levensbelang, want bij geconstateerde fouten

bestaat het risico dat producten uit de markt

moeten worden teruggenomen. De werking van

de spiegelverstelinstrumenten moet daarom een

autoleven lang zijn gegarandeerd.

Visiontechnologie biedt die kwaliteitsgarantie.

Ook op maandagmorgen en vrijdagmiddag, de

perioden dat controle door de mens over het

algemeen foutgevoeliger is.

In-Sight Micro

De assemblagemachine van MCi werd conceptueel

ontworpen en gebouwd door Radine. Bij

het ontwerp schakelde het Barneveldse bedrijf

Isotron Systems in voor de visiontechnologie. Dit

project is één van de eerste waarin Isotron

Systems de nieuwe In-Sight Micro visioncamera-

’s van Cognex toepaste. Isotron Systems leverde

vier van deze camera’s aan machinebouwer

Radine. Mede door de laagdrempeligheid van

deze nieuwste Cognex visiontechnologie en

ondersteuning van Isotron Systems is Radine er

in geslaagd om MCi in zeer korte tijd een kwalitatief

hoogstaande productiemachine te leveren.

Bij deze machine wordt met behulp van visiontechnologie

gecontroleerd of alle vetdots op een

specifiek onderdeel aanwezig zijn door eenvoudigweg

pixels te tellen. Tijdens de configuratie

van de camera wordt aangegeven waar in het

beeld de vetdruppels zich moeten bevinden. De

software van Cognex telt op deze posities het

aantal pixels naar aanleiding van een specifiek

ingestelde waarde. Is het aantal beeldelementen

met deze waarde boven het ingestelde niveau,

dan is het aannemelijk dat de vetdotjes er liggen.

Programmeren van jobs

Voor aanvang van de assemblage voorziet de

PLC de visioncamera’s van de nodige opdrachten

(jobs). De camera’s controleren verschillende

onderdelen die een verschillend aantal vetdotjes

moeten bevatten. Dit kan variëren van drie

6


Maart 2009

tot eenentwintig dots per segment. De verschillende

jobs zijn geprogrammeerd in de camera’s.

Daardoor hoeft de PLC slechts het nummer van

een specifieke job door te geven, waarna de

camera weet wat hij moet doen. De visioncamera

controleert de onderdelen tijdens het assemblageproces

en geeft zijn bevindingen (goedkeur of

7

afkeur) weer via het standaard Ethernet-netwerk

aan de centrale PLC. Dit tweerichting verkeer is

door de simpele ethernetkoppeling nu zeer eenvoudig

geworden. Naast de controle van de vetdosering

controleert de visioncamera tevens of

de juiste onderdelen voor linker- of rechterbuitenspiegels

worden toegepast. Dit gebeurt door

het traceren en controleren van een herkenningspunt

op het onderdeel.

Installatie

Met de nieuwe Cognex Easybuilder configuratiesoftware

telt het installatieproces (eigenlijk configuratieproces)

nog maar vier stappen. De programmering

is te zien als een vraag- en antwoordmenu

waarbij achtereenvolgens de hardwareconfiguratie,

visiontools en communicatie

worden ingesteld. Hiermee kunnen ook beginnende

vision-engineers of PLC-programmeurs

op snelle en eenvoudige wijze een visionapplicatie

engineeren!

Isotron Systems leverde vier Cognex In-Sight

Micro visioncamera’s aan machinebouwer

Radine. Elke In-Sight Micro visioncamera

beschikt over één industriële kabelverbinding

met Power over Ethernet (PoE), waarbij over

één kabel zowel voeding als datacommunicatie

loopt. Hierdoor zijn separate digitale

I/O-modules in deze applicatie niet noodzakelijk.

De vier visioncamera’s worden via een ethernet

switch aan de centrale besturing gekoppeld,

een PLC van Allen Bradley. In de

Easybuilder configuratiesoftware van Cognex

zijn vele drivers standaard aanwezig voor

diverse PLC’s (Siemens, Allen Bradley,

Omron, Schneider) of robotcommunicatie

(ABB, Fanuc, Motoman, Kuka).

Isotron Systems, de sensorspecialist

Lasersensor

Speciaal voor de Europese markt heeft SUNX

twee nieuwe series lasersensoren gelanceerd;

de M18-L en de LC-100.

Deze nieuwe sensoren onderscheiden zich ten

opzichte van standaard optische sensoren met

LED-lichtbron voornamelijk door een tot zes keer

grotere detectieafstand en vijf keer lagere responstijd.

Deze sensoren vinden hun toepassing

in o.a. de verpakkingsindustrie, material handling

en op plaatsen waar extra precisie of detectie

over grotere afstanden een vereiste zijn.

Flowsensor

Isotron Systems introduceert de Sunx digitale

flowsensor FM-200, geschikt voor het meten en

detecteren van gasstroming. Het eenvoudig af te

lezen FM-200 twee-kleuren display bevat tevens

een subdisplay. In het hoofddisplay wordt de

actuele waarde weergegeven, in het subdisplay

de ingestelde waarde.

De FM-200 flowsensor kan de stroming van gas

in beide richtingen (bi-directioneel) detecteren

en meten. De sensor kan bijvoorbeeld worden

toegepast bij het schoonmaken door het blazen

van lucht of detectie van luchtstroming in transparante

objecten die moeilijk te detecteren zijn

met foto-elektrische sensoren. Daarnaast is de

sensor ook geschikt voor gasdebietmeting bij

verpakking onder beschermende atmosfeer.

Ultrasoon vorksensor

De nieuwe UPF-A 30 FI 24 CA is compatible met

het eerdere UPF 30 model. Dankzij nieuwe technologie

en productiesynergie worden de nieuwe

sensoren geleverd met duidelijk betere prestaties

en tegen lagere prijzen.

Nieuwe software algoritmes en een uniek

SONARANGE ultrasoon omvormingsmateriaal

maken een nauwkeurigheid en temperatuurstabiliteit

mogelijk welke tot op heden alleen mogelijk

was met optische sensoren. De ultrasone

vorksensor is echter veel minder gevoelig voor

vuil en stof dan een optische sensor. Verder zijn

transparante materialen, zoals folies, zeer goed

te detecteren. Dat maakt deze nieuwe sensor

onder andere uitermate geschikt in de verpakkingsindustrie.

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu


Krokant, lekker en gezond dankzij HiFri®

Frituren zonder vet

Dankzij de speciale techniek die HiFri® (High

Tech Frying) gebruikt is het nu mogelijk om

frites en snacks te frituren zonder vet of olie.

En dit gaat, ten opzichte van het traditioneel

frituren, niet ten koste van krokantheid of

smaak en bereidingsduur. Het proces van de

HiFri® is te vergelijken met de traditionele frituur.

Isotron Systems is vanaf het begin

nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling

en heeft HiFri® automatiseringsoplossingen

aangedragen.

Frituren zorgt voor het krokante korstje op het

product. Dit korstje zorgt voor een smaakvolle

beleving van frites en diverse snacks. Deze

populaire manier van bereiden heeft echter in de

loop van de tijd een negatieve klank gekregen.

Dit wordt echter niet veroorzaakt door de techniek

zelf, maar door het feit dat er vaak fouten

gemaakt worden in het proces. Verouderd (afgebroken)

vet, te hoge temperaturen en verzadigde

vetten, alle slecht voor de gezondheid, zijn daar

dan de consequenties van. Door een systeem te

ontwikkelen waarbij geen vet meer nodig is, worden

de bovenstaande risico’s uitgesloten.

Proces

Het proces van de HiFri® is te vergelijken met de

traditionele frituur. Tijdens het frituurproces is frituurvet

het medium dat zorgt voor de warmteoverdracht

waardoor de producten worden bereid.

In de HiFri® wordt hete lucht en stoom gebruikt

als medium voor de warmteoverdracht. Door dit

medium op een speciale manier in contact te

brengen met het te bereiden product is het proces

vergelijkbaar met traditioneel frituren. Door de

Ontwikkelingsproces

Medio 2007 is er contact gelegd tussen Isotron

Systems en HiFri®, die op dat moment in de

beginfase van de ontwikkeling was. Isotron

Systems is bekend met de markt van voedingen

genotsmiddelen en heeft bewezen sterk te

zijn in het bieden van totaaloplossingen voor

automatiserings- en besturingsvraagstukken.

Isotron Systems is vanaf het begin nauw betrokken

geweest bij de ontwikkeling en heeft ten

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

specifieke aspecten van het verhittingsproces van

het traditioneel frituren na te bootsen, zijn de hoge

eisen, die zijn gesteld aan de kwaliteit van frites

en snacks te realiseren. Alleen dan zonder dat er

vet wordt toegevoegd aan de frites en snacks.

Geautomatiseerd, eenvoudig en snel

De HiFri® is een geautomatiseerd systeem dat

zeer eenvoudig is te bedienen door de

Unitronics vision V570 kleuren (O)PLC. Deze

bestaat uit een HMI touchscreen van 5,7 inch

met geïntegreerde PLC-functionaliteit. De menustructuur

is duidelijk opgezet en voor bepaalde

gedeeltes ook door de gebruiker te bepalen. De

HiFri® heeft een opwarmingstijd van nog geen

10 minuten, waarna direct gestart kan worden

met het frituren. De temperatuur van de Hifri®

aanzien van HiFri® automatiseringsoplossingen

aangedragen.

De uitdagingen van de ontwikkeling lagen onder

andere in de rekenkundige bewerkingen die

noodzakelijk zijn en het afstemmen van verschillende

communicatieprotocollen tot één

structuur. Daarnaast heeft HiFri® aangegeven

met één softwareplatform, die een uitgekiend

recepturensysteem moet ondersteunen, te wil-

Maart 2009

wordt bewaakt door temperatuursensoren die in

verbinding staan met de Unitronics (O)PLC. De

bereidingstijden voor de frites en snacks zijn vergelijkbaar

met het traditionele frituren.

Capaciteit en producten

In de HiFri® kunnen veel bestaande producten

worden gefrituurd, zowel in bevroren als ontdooide

toestand. Voor de te bereiden producten

zijn alle instellingen opgenomen in het menu van

de Unitronics (O)PLC, zodat alleen het juiste

product geselecteerd hoeft te worden om vervolgens

direct te kunnen frituren. Dit kan zonder dat

men zelf de tijd of temperatuur in de gaten dient

te houden. Ook met de hoeveelheid product

wordt rekening gehouden door middel van de

ingebouwde (O)PLC die corrigeert op de verschillende

hoeveelheden.

De capaciteit van de HiFri® is te vergelijken met

een frituurunit van 20 liter. Dit betekent concreet

dat er 2 kilogram frites per bakbeurt bereid kan

worden. De HiFri® is vooral geschikt voor locaties

die batchmatig werken. Het is niet mogelijk

om verschillende typen producten in 1 bakbeurt

te bereiden. De instellingen zijn namelijk per product

bepaald en gezien het feit dat het een gesloten

systeem is, is het niet mogelijk deze tussentijds

te onderbreken. Het is wel mogelijk om achter

elkaar de verschillende snacks af te bakken.

De testfase is afgerond en inmiddels zijn de eerste

frituursystemen op de markt geïntroduceerd. Wilt u

zien hoe het proces in zijn werk gaat? Bezoek dan

onze website (www.isotron.eu) en klik op de link

naar de demonstratievideo van de HiFri®.

len werken. Al met al een flink pakket aan wensen

en eisen waarvoor een oplossing gezocht

moest worden.

Uiteindelijk heeft Isotron Systems aan al de

gestelde voorwaarden voldaan en is zij totaalleverancier

voor de automatiseringscomponenten

van de HiFri® geworden. Componenten die

onder meer worden toegepast zijn temperatuursensoren,

frequentieregelaar, vermogensrelais,

PLC met I/O en bedieningvisualisatie.

8


Maart 2009

De nieuwe ultra ‘slimme’

transmitter serie van M-system

Deze stijlvolle M6D transmitter heeft een ultra

smalle behuizing van 5,9mm breed. Deze

bouwvorm heeft een ruimtebesparend en

daarmee kostenbesparend effect op de engineering.

Boven- en onderkant van de behuizing

zijn voorzien van elk vier aansluitklemmen

die schuin geplaatst zijn voor het bedradinggemak.

De M6D is eenvoudig op een

DIN-rail te monteren. De van M-system

bekende Nul en Span potmeters zijn via de

voorzijde toegankelijk en eenvoudig bedienbaar.

Deze potmeters zijn netjes weggewerkt

achter een afdekkapje.

• Het operationele temperatuurbereik

is -20 °C tot +55 °C.

• De isolatie spanning tussen input,

output de aarde is 2000 VAC.

• De standaard responstijd is 0,5 s en

afhankelijk van de behoefte is het

9

Naast haar slanke ontwerp, biedt de M6D Serie

fantastisch laag energieverbruik. Dit energiebesparend

ontwerp is daarom uitermate geschikt

voor een hoge montagedichtheid. Hierbij is

rekening is gehouden met de fundamentele

belasting van de elektronica schakelingen en

componenten. Met het energiebesparende

ontwerp is het verbruik van de M6DYV voor 4

tot 20 mA DC uitgang maximaal 250 mW bij 50

Ohm weerstand, 350 mW bij 250 ohm, en 450

mW bij 550 ohm.

Een volledige datasheet is op onze website

terug te vinden

mogelijk een optionele snelle respons tijd van

ongeveer 25 ms te bestellen.

• De units zijn voorzien van een

Power LED- indicatie.

• CE-gemarkeerd en ontworpen om te

voldoen aan de volgende richtlijnen:

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

volgens Richtlijn 89/336/EEG

UL3111-1 (Elektrotechniek Meet-en

testapparatuur).

Nauwkeurige contrastsensor van Eltrotec

De nieuwe KS30 contrastsensor combineert

een 3mm kleine spot met een 40 KHz snelle

responstijd. Hiermee wordt een contrastverschil

op neutrale en gekleurde objecten bij

zeer hoge snelheden gededecteerd.

Op de achterzijde van de sensor geeft een LED

display de visuele terugkoppeling in een waarde

tussen nul en vijftig. Via discrete uitgangen kan

een digitale koppeling naar de besturing worden

gemaakt. Een nul to vijf volt analoge uitgang

maakt het mogelijk de sensor op afstand te monitoren

en de besturing te optimaliseren.

Deze sensor kan worden toegepast in applicaties

waaronder:

• Het sorteren van producten op de juiste kleur

• Detectie van registermarkeringen

• Detectie op aanwezigheid van datacoderingen

• Controle op contrast- en kleurmarkeringen.

Bijzonder aan de sensor is dat deze ook op glanzende

oppervlaktes contrasten waarneemt.

Uitgebreide specificaties sturen wij u op verzoek

graag toe.

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu


Modulaire HRC (Hot Runner Control)

PMA heeft een HRC-slot hot-runner regelaar

ontwikkeld die verkrijgbaar is in een aantal

nieuwe behuizingen. Dankzij het compacte

plug-in ontwerp en een standaard 19-inch

behuizing (3U hoog) kunnen nu maximaal tien

HRC regelaars worden gehuisvest. Dat zijn er

twee meer dan bij de vorige PMA KS 50 HRC.

Er zijn ook dual (6U, 20 regelaars) en triple (9U,

30 regelaars) behuizingen beschikbaar. Om

rekening te houden met kleinere hot runnersystemen

voor minder zones zijn er ook versies

mogelijk voor 3, 7 of 14 regelaars.

Alle individuele HRC-regelaars zijn voorzien van

bedienknoppen en een operationeel status display.

Bijvoorbeeld bij het indrukken van één

enkele toets kan de belasting worden in- of uitgeschakeld

('heating start / stop'). De boostfunctie

kan worden geactiveerd voor het vrijmaken

van geblokkeerde nozzles of er kan omgeschakeld

worden naar de standby / productiemode tijdens

de pauzes. De display geeft extra informa-

Als een systeem of proces een temperatuurmeting vereist, komt altijd

hetzelfde vraagstuk naar voren. Volstaat een PID regelaar of is een

hoogwaardige PLC met PID functionaliteit noodzakelijk? Een PID regelaar

kan goedkoper zijn, maar het moet wel als extra component geïnstalleerd

en geprogrammeerd worden. Bovendien moet de communicatie

met andere delen van het systeem bewerkstelligd worden. Twee

nieuwe (O)PLC’s van Unitronics lossen dit op.

De Jazz (O)PLC van Unitronics met zijn geïntegreerde HMI en directe

ingangen van de temperatuurmeting, kan een PID regelaar vervangen en

heel wat werk besparen. In onderstaande tabel is de I/O bezetting van beide

types terug vinden. Alle Jazz modellen bevatten vier auto-tune PID loops.

De Jazz bevat ook een volledig operationele HMI met een tweeregelig LCD

tekstdisplay. Deze kan tot zestig persoonlijk ontworpen schermen weerge-

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

tie over zowel de gemeenschappelijke alarmstatus

als de signalen naar de machine. Bovendien

kunnen ongebruikte regelaars zeer gemakkelijk

via het frontpaneel individueel worden uitgeschakeld.

Elke regelaar controleert de ingestelde temperatuurtoleranties,

bewaakt de stroom (heating /

current) en mogelijke kortgesloten SSR’s. In

geval van een sensorbreuk schakelt de regelaar

om in een noodsituatiemodus, waardoor een

onmiddellijke uitschakeling van de getroffen

zone wordt voorkomen. Dit geeft voldoende tijd

Maart 2009

om de problemen op te lossen en reparaties uit

te voeren. Kort samengevat levert deze modulaire

HRC een functionaliteit die voorheen was

voorbehouden aan systemen met een extern

beeldscherm.

Met de HRC-slotmodule biedt Isotron Systems

een regelaar die automatisch zowel langzame

processen als zeer snel nozzles / spuitproducten

regelt. Dankzij het servicevriendelijke ontwerp

(plug-in module), compleet met 15A vermogensuitgang

en moederbordtechnologie, is

de HRC-slotmodule kosteneffectiever dan conventionele

enkelvoudige PID regelaars. Dit

zowel in termen van de initiële aankoop als het

monteren van de modules, omdat er geen interne

bedrading meer nodig is.

Speciaal voor OEM-toepassingen biedt Isotron

Systems de mogelijkheid de modules te voorzien

van een klantspecifiek ontworpen voorkant,

zodat deze een eigen identiteit krijgt.

Goedkope PLC/HMI met temperatuuringang

Jazz JZ10-11-UA24 JZ10-11-UN20

Digitale ingangen 9 9

Digitaal/analoge ingangen 2 2

Analoge ingangen 2 1

PT100/thermokoppel ingangen 2 1

High Speed ingang 1 1

PWM ingangen 2 2

Relais uitgangen 5 5

transistor uitgangen 2 2

Analoge uitgangen 2 -

ven, en heeft zestien functietoetsen. Het display ondersteunt meer dan 15

talen en 20 grafische symbolen, waaronder het teken voor graden, en de

mogelijkheid om een indicator te creëren.

De besturings- en communicatiemogelijkheden maken deze Jazz tot een

‘slimme’ relais. De ladderlogica maakt de (O)PLC flexibel en functioneel. De

functies van de software maken interrupts, loops, opslag, wiskundige- en

vergelijkingsfuncties mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om SMS berichten

te verzenden en te ontvangen, is het mogelijk een modbus te creëren en

kan via de PC een OPC koppeling gerealiseerd worden.

10


Maart 2009

Veiligheidslichtschermen van Contrinex

Contrinex, het A-merk voor kwalitatief hoogwaardige sensoren heeft

onlangs ‘Safetinex’ geïntroduceerd. Deze veiligheidslichtschermen zijn

ontwikkeld op basis van de enorme knowhow die Contrinex in de laatste

35 jaar heeft opgedaan. Deze veiligheidslichtschermen bieden uitkomst

waar veiligheidsrisico’s bij machines en installaties aanwezig

zijn. Een persoon of een deel van het lichaam wordt bij een gevaarlijke

zone gedetecteerd via het lichtscherm waarna de machine onmiddellijk

stopt. Uiteraard in de eerste plaats om de persoon te beschermen, maar

daarnaast wordt ook schade en stilstand voorkomen.

De nieuwe Safetinex veiligheidslichtschermen bestaan uit een zender- en

een ontvangerdeel die het beschermingsgebied tussen hen in bewaken. De

lichtschermen voldoen aan de veiligheidnormen van categorie 4 volgens

ISO 13849-1 (voormalige EN 954-1) en type 4 volgens IEC 61496-1 en -2.

Safetinex bestaat uit type YBB14 met een resolutie van 14 mm voor de ‘vinger

bescherming’ en type YBB30 (resolutie 30 mm) voor de zogenaamde

‘hand bescherming’. De maximale breedte is respectievelijk 3,5 en tot 12

meter. De lichtschermen zijn te verkrijgen in hoogtes tot van 1685 mm

(YBB14) en 1822 mm (YBB30). Voor alle typen zijn 2 kanalen uit te kiezen.

Aansluitingen zijn mogelijk via M12 of M26 connectoren, korte kabel

(gevlochten) met M12 connector of PUR-kabel tot 10 meter lang. Bovendien

omvat het assortiment een veiligheidsrelais (cat. 4) voor handmatige- of

Door de toename van automatiserings- en controlesystemen op zeevaartschepen

is de marine-elektronica steeds belangrijker geworden.

Deze tendens is toe te schrijven aan minder personeel, stijgende veiligheidsvoorschriften

en de komst van de elektronische kaart.

Advantech FPM-8192 is een 19 inch monitor die ontworpen is voor

maritieme toepassingen op de brug en in de controlekamer en voldoet

aan de DNV 2.4 norm voor navigatiemonitoren. Advantech heeft ook

een 23 inch UXGA-monitor voor toepassingen die radarintegratie met

een grote schermvertoning vereisen.

Alle elektronische apparaten voor maritiem gebruik moeten voldoen aan

hoge eisen als het gaat om prestaties, betrouwbaarheid en robuustheid. Ze

moeten immers dag en nacht, 7 dagen per week, in werking zijn. Gedurende

deze tijd staan zij bloot aan extreme temperaturen, natte omgevingen en

verontreinigende stoffen. Voorts moet de monitor ook aan de certificering

van de International Association of Classification Societies voldoen om tijdens

het navigeren de veiligheid te waarborgen.

De oplossing van Advantech is een Flat Panel Monitor (FPM) in combinatie

met een embedded IPC (UNO) met DVI- of VGA-poorten te plaatsen op de

brug van het schip. De embedded IPC kan met communicatiemodules zoals

GPS worden geïntegreerd om de locatie van schip te bepalen. De EKI serial

11

automatische herstart en alle benodigde bevestigingmateriaal.

Ook niet onbelangrijk, Safetinex veiligheids-lichtschermen bieden top kwaliteit

tegen zéér aantrekkelijke prijzen. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Zeewaardige Advantech monitoren

device server maakt het mogelijk om verbinding met apparaten zoals

Automatisch Identificatie Systeem (AIS) en een radar te maken.

Het robuuste en duurzame ontwerp van FPM-8192V/8232V zorgt ervoor dat

het met succes in deze markt met specifieke certificatie kan worden toegepast.

Met zijn brede temperatuurbereik kan de applicatie de hele dag werken

terwijl de systeemstabiliteit gewaarborgd blijft.

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu


Workshops: het gaat om uw praktijkkennis!

Vision

Tijdens deze workshop krijgt u een beeld van

de werking van de sensor

en bijbehorende

software. Een of

meerdere door u

meegebrachte

producten kunnen

tijdens de

praktijklessen als

voorbeeld dienen.

Zo kan al tijdens de

workshop bepaald worden

of de Smart Sensor voor uw applicatie

de juiste oplossing is.

Data: 2e donderdag van de maand

Kosten: Gratis

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

PLC besturingen

Tijdens deze workshop gaan we in op de

uitgebreide mogelijkheden

van Unitronics

(O)PLC’s. Er

wordt een overzicht

gegeven

van de basisfuncties

die de

PLC’s bezitten.

Tevens wordt aan

de hand van voorbeeldprogramma’s

getoond

hoe proceswaarden eenvoudig op het display

worden gevisualiseerd.

Data: 4e donderdag van de maand

Kosten: Gratis bij een (O)PLC

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de workshops, dan

kunt u dit kenbaar maken op het bijgevoegde

faxblad.

Aanmelden?

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde

van binnenkomst. Daar per cursusdag een

beperkt aantal inschrijvingen mogelijk is, vragen

wij u snel te reageren. Vol = vol.

(NL) Tel. +31 (0)73 639 16 39 - Fax +31 (0)73 639 16 99

(B) Tel. +32 (0)3 450 70 45 - Fax +32 (0)3 450 70 46

E-mail: info@isotron.eu - www.isotron.eu

HMI applicaties

Deze workshop geeft u een kijkje in de

keuken voor het opzetten

van HMI applicaties

ten behoeve van

operator machinebediening.

Tijdens de

training krijgt u

een tour door het

soft warepakket

en worden diverse

toepassingen en

mogelijkheden toegelicht.

Data: op aanvraag

Kosten: € 150,-

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Regeltechniek

In deze cursus krijgt u de grondbeginselen

van de regeltechniek uitgelegd

met voorbeelden

uit de praktijk.

We gaan zowel

vanuit theoretisch

als praktisch

oogpunt in

op de optimalisatie

van een regelkring.

Verder wordt

ingegaan op complexe regelstrategieën

en krijgt u een demonstratie van

moderne regeltechnologie.

Data: op aanvraag

Kosten: € 150,-

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

U kunt zich aanmelden voor een workshop

middels het bijgevoegde faxblad met vermelding

van de workshop en datum. Tevens kunt

u zich aanmelden via mail: info@isotron.eu

onder vermelding van de workshop met

datum. Het is hier van belang dat u volledig

bent in het vermelden van uw naw gegevens.

U kunt ook via info@isotron.eu onder vermelding

van de workshoptitel een mail sturen.

U krijgt dan van ons een verdere toelichting

op deze workshop.

Productlijn:

Advantech

IPC, PPC, HMI, Embedded PC

Afcon

SCADA

Algodue

energiemeters

Berg

energiemanagement

BTI

veiligheid

Cognex / DVT

vision

Contrinex

sensoren

Control Techniques

frequentie regelaars

Gebe

printers

Hengstler

encoders, tellers, printers, relais

Hiquel

relais

M-system

omvormers, dataloggers

Optex

temperatuur meters

Pizzato

veiligheid (ATEX)

PMA

regelaars

Pro-Face

HMI

Rafi

toetsenborden, drukknoppen

Riese

veiligheidsrelais

Scorpion

Vision software

Shinko

temperatuur regelaars

SNT

ultrasoon sensoren

STI

lichtschermen

Sunx

sensoren

Maart 2009

Unitronics

(O)PLC

12

More magazines by this user
Similar magazines