December 2011 - Gymnasium Camphusianum

camphusianum.nl

December 2011 - Gymnasium Camphusianum

Ja, hoor, ze hebben net zoals de voorgaande jaren zichzelf wéér overtroffen en slaan de

plank opnieuw volop raak. Laat ik beginnen bij het begin.

In een van mijn weinige TeleTopbezoekjes

(zie de SPartacus van vorig jaar) viel mijn

oog op het kopje „Wie houdt de

Cultuurkaartgelden voor hun klas tegen?‟.

Ik besloot mijn

aandacht te

werpen op dit

onderwerp en de

link aan te klikken

die naar een pdf-bestand leidt waar men

kan zien wie er nog niet zijn of haar

Cultuurkaart heeft geactiveerd en wie er

dus „zijn of haar klas onthoudt van

Cultuurkaartgelden‟. Toen ik dit bestand

opende, kreeg ik een lijst te zien met

daarin de personen (mét bijbehorende

klas) die hun Cultuurkaart nog niet hadden

geactiveerd.

Nu zal ik als volwaardig gymnasiast niet

gelijk beginnen met schelden, maar mij

aan de regels van het schrijven van een

kritiekbrief, want zo noem ik deze column

op dit moment, houden, om er zo voor te

zorgen dat mijn boodschap aankomt en

niet meteen als minderwaardig de

prullenbak in wordt gesmeten.

Allereerst vind ik het hooguit een schande

van álle mensen die betrokken zijn bij

deze vertoning en bij het maken van lijsten

waarin individuen, leden van onze school,

gebruikt worden om aan te tonen hoe

hoog het percentage geactiveerde

Cultuurkaarten op dat moment is en door

wie het komt dat de kaarten nog niet voor

100% geactiveerd zijn. Hiermee bedoel ik

zowel de grafieken die per klas aantonen

hoe hoog het percentage is, als de lijsten

met namen van de zogenaamde

zondebokken. Deze „niet-activeerders‟

worden namelijk afgeschermd als de

‘De ‘niet-activeerders’ worden

afgeschermd als de protestanten

en ondermijners van deze tijd.’

Wij leven als schoolgemeenschap toch niet

in een tijd van oorlog waarin vijanden door

middel van propaganda en onwaarheden zo

slecht mogelijk worden afgebeeld? Is het dan

19

protestanten en ondermijners van deze

tijd: ze worden neergezet als dé personen

die onze maatschappij binnen school

verzieken door de Cultuurkaart niet te

activeren en er zo voor

zorgen dat wij niet

gebruik kunnen maken

van ons eigen aandeel.

Hierop wil ik dan gelijk

de aanmerking maken dat ik in al die jaren

dat ik braaf mijn cultuurkaart geactiveerd

heb, nog nooit één activiteit met school

heb ondernomen die bekostigd werd door

deze zogenaamde Cultuurkaartgelden. Ik

vraag me dan ook af of de mensen die

over deze cultuurkaart gaan en dergelijke

lijsten opstellen ten nadele van leerlingen

ook daadwerkelijk uit zijn op ons geluk en

niet eerder voor de financiële belangen

van onze school kiezen.

Daarnaast vind ik het een zeer lage actie

om in te spelen op het gemoed van de

leerlingen, docenten én gasten (ja, én

gasten: volgens TeleTop kan elke

geïnteresseerde gebruik maken van deze

lijsten) door propagandateksten te

publiceren waar Goebbels zijn pet voor

zou afnemen. Slogans als: “Wie houdt de

Cultuurkaartgelden voor hun klas tegen?”

en “Klassen …, …, …, en …, houden (op

het moment van schrijven) €1635

CultuurGeld tegen!” worden schijnbaar

eerder geaccepteerd dan onschuldige

leerlingen die vervelende etterbakjes op

hun nummer zetten door ze te wijzen op

de vele fouten die zij maken in de zinloze

moppen die door hen rond worden

gestuurd via TeleTop.

‘Gelukkig zijn wij als gymnasiasten

niet helemaal achterlijk.’

daadwerkelijk nodig om lijsten, laat ik mijzelf verbeteren, proscriptielijsten op te stellen om

deze mensen te wijzen op het feit dat zij de Cultuurkaart nog niet geactiveerd hebben?

Worden deze proscriptielijsten morgen opnieuw geprint en op de deuren van de

schoolingang geplakt, opdat wij de personen die erop staan mogen opsporen en hen alles

mogen aandoen wat God verboden heeft?

CJP

Door Tobias Wouters

More magazines by this user
Similar magazines