krant klas - Kranten in de Klas

krantenindeklas.be

krant klas - Kranten in de Klas

Er zit muziek

in de

met Kranten

krant

klas

in de

> OPDRACHTENBUNDEL kRANTEN iN DE kLAs

NAAm


Inhoud

thema 1 > Welkom, krantenlezer > 4

thema 2 > Cartoons > 7

thema 3 > Daar zit muziek in! > 8

thema 4 > Wat komt er in de krant? > 9

thema 5 > Online > 10

thema 6 > De kern van de zaak > 11

thema 7 > Lezer van de wereld > 12

thema 8 > Bij mij om de hoek > 13

thema 9 > Op de kaart > 14

thema 10 > Hoe wordt een krant gemaakt? > 16

thema 11 > Embedded journalism >18

thema 12 > Krantencommentaren > 19

thema 13 > Wereldwijs > 20

thema 14 > Sport > 22

thema 15 > Hoe schrijf je een artikel? > 26

thema 16 > KrantenMaker > 28

thema 17 > Gedachtewereld > 30

thema 18 > Spelplezier > 31

V=========================================================

Beste leerlingen

Het nieuws kan verslavend werken. Neem dat van me aan. Je pikt een nieuwtje op en wilt

natuurlijk het vervolg kennen. Maar het nieuws van de dag erop roept alweer vragen op.

En voor de ontknoping moet je nog een dagje wachten. De nieuwsmedia brengen vaak

vervolgverhalen waar de auteurs van thrillers en romans een puntje aan kunnen zuigen.

De krant is de ideale, actuele en boeiende gids om de actualiteit te volgen. De krantenjournalisten

gaan elke dag weer speciaal voor jou op zoek naar wat nieuw en belangrijk

is. Dankzij de krant kan je probleemloos meepraten over de grote en kleine, positieve en

negatieve nieuwtjes en nieuwsfeiten.

Kranten in de Klas wil een opstapje zijn naar die krant. Al jaren leren duizenden en duizenden jongeren

wegdwalen in de boeiende actualiteit op de krantenbladzijden. Nu jij?

Kris Peeters

Minister-president

L blits 08-09 S Inhoud en voorwoord


==================

Voorwoord van KiK

Hallo allemaal

Beste leerling

Twee weken lang liggen er weer elke schooldag kranten in je klas. Zo leer je

maar liefst 7 verschillende Vlaamse kranten kennen.

In BLITS 08-09 vind je een heleboel opdrachten om alles te ontdekken over

kranten en krantenlezen. Samen met je leerkracht kies je welke vragen je

oplost en welke niet. Het is niet de bedoeling dat je àlle opdrachten maakt,

al mag dat natuurlijk altijd. Blader maar eens door BLITS 08-09 en duik dan in

de kranten: zo ontdek je zelf wat je nog allemaal kunt leren.

Vanaf januari 2009 is de KiK-quiz er weer met mooie prijzen. Wie heel goed

scoort, mag misschien wel met de klas naar de Grote Finale aan het einde

van het schooljaar! Jij doet toch ook mee? Schrijf je in op www.kikquiz.be

en je ontvangt een mailtje zodra de nieuwe quiz online staat. Succes!

Maar dat is niet alles ...

op www.krantenmaker.be

kun je vanaf dit schooljaar je

eigen klas- of schoolkrant maken:

helemaal gratis. Vraag ernaar!

Neem de kranten na de les

gerust mee naar huis en deel

ze met je familie en vrienden.

Kranten lezen is leuk, en dat mag

iedereen weten.

Veel plezier met Kranten in

de Klas, de KiK-quiz en de

KrantenMaker!

Het KiK-team

De komende weken krijgt jullie klas elke dag een

pak kranten in de bus. Een prima gelegenheid om

de artikels eens te vergelijken. Je zal gauw zien dat

eenzelfde gebeurtenis heel verschillend weergegeven

kan worden. En dat elke krant andere

dingen belangrijk vindt.

Je leerkracht kan je ook meer vertellen over hoe de

krant gemaakt wordt. Wie weet, misschien wil jij

daar later ook wel aan meewerken?

Veel leesplezier!

Frank Vandenbroucke

Vlaams minister van Onderwijs

Krant: ............................................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

Voorwoord S blits 08-09 L


thema 1

Welkom,

krantenlezer

1. Heb jij zelf een favoriete krant? Welke?

V

2. Waarom vind je precies die krant zo leuk?

V

?

?

3. Bekijk de kranten die je met Kranten in de Klas zult leren kennen. Voor elke krant

krijg je 3 minuten tijd. Is de tijd om, dan ga je naar een andere krant. Let op de

voorpagina, kijk naar de teksten en de foto’s en blader door de verschillende rubrieken.

Opgelet: kranten zijn verslavend. pas op dat je niet bij je eerste of tweede krant blijft ‘plakken’.

laat bijvoorbeeld om de 3 minuten een signaal afgaan, zodat je weet wanneer het tijd is voor een nieuwe krant.

Naargelang hun lezerspubliek delen we kranten op in verschillende groepen.

Eén mogelijke opdeling is die tussen nationale en regionale kranten.

Nationale en regionale kranten

Regionale kranten benaderen nieuws vanuit het

standpunt van hun eigen streek. In de nationale

kranten is het lokale nieuws meestal beperkt tot

een aantal regionale pagina’s, maar is de rest van de

verslaggeving dezelfde voor het hele land.

L blits 08-09 S tHEMa 1 - Welkom, krantenlezer

Neem na de les de

kranten gerust mee

naar huis om er verder

in te snuisteren of om

ze te delen met familie

en vrienden!

4. Kijk op de voorpagina van deze Blits welke kranten

deelnemen aan KiK. Welke KiK-kranten zijn

volgens jou typische regionale kranten?

V

?

?

?

?


Een andere opdeling is die tussen

kwaliteitskranten (of zakelijke kranten)

en populaire kranten (of massakranten).

5. Welke KiK-kranten zijn volgens jou populaire kranten?

V

?

6. Welke KiK-kranten zijn volgens jou typische kwaliteitskranten?

V

?

7. Zijn er ook kranten die je in beide groepen zou stoppen? ja / neen

Indien ja, welke?

V

?

?

Leg uit waarom wel / niet.

V

?

?

?

?

?

Kwaliteitskranten

en populaire kranten

Lezers van kwaliteitskranten verwachten bovenal degelijke,

correcte en uitgebreide verslaggeving.

Populaire kranten brengen vooral nieuws waarin mensen

en hun verhalen centraal staan. Deze kranten schrijven voor een

bredere doelgroep en hebben vaak een uitbundiger lay-out.

Het taalgebruik is meestal iets eenvoudiger (want minder

gespecialiseerd) dan bij kwaliteitskranten, die voor een selecter

publiek schrijven.

Krant: ................................................................................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

tHEMa 1 - Welkom, krantenlezer S blits 08-09 L


Inpluglezers en inzichtlezers

Veel krantenlezers voelen zich erg betrokken bij de

wereld en vinden het een morele plicht de actualiteit te

volgen. Niet iedereen doet dat echter even diepgravend.

Een inpluglezer wil vooral weten wat er gebeurt. Met

het lezen van zijn krant ‘plugt’ hij even in op de wereld

en voelt zich daarmee deelgenoot van grotere sociale

gehelen. Een inzichtlezer wil ook weten waarom

de dingen gebeuren en vraagt duiding en achtergrond.

Veel inzichtlezers zijn voor sommige thema’s inpluglezers

en omgekeerd.

(vrij naar Kristel Vandenbrande, VUB, 2003 in Printmedia in Vlaanderen, Trees Verleyen, 2005)

8. Voor welke onderwerpen ben jij een inpluglezer?

V

?

9. Welke kranten lees je voor deze inplug-onderwerpen het liefste?

V

?

10. Voor welke thema’s ben jij een inzichtlezer?

V

?

11. Welke kranten vind je voor deze onderwerpen het meest geschikt?

V

?

Of je een inplug- dan wel een inzichtlezer bent, hangt voor een groot deel af van je interesses. Ook de hoeveelheid tijd die je ter

beschikking hebt, is een belangrijke factor. Op een drukke dag wil je misschien snel-snel even ‘inpluggen’, terwijl je op andere

dagen geniet van uitgebreid snuisteren en je verdiepen in de vele verhalen die de krant je biedt.

12. In welke groepen past jouw favoriete krant?

Mijn favoriete krant is op dit moment

Bij deze krant passen volgens mij volgende kenmerken (schrap wat niet past):

regionaal æ nationaal

populaire krant æ kwaliteitskrant

meer voor inpluglezers æ meer voor inzichtlezers

V=======================================================

L blits 08-09 S tHEMa 1 - Welkom, krantenlezer

Een derde opdeling is die tussen kranten die meer geschikt

zijn voor inpluglezers, en andere die de voorkeur krijgen van

inzichtlezers.

Doe de test: ben je een inplug- of een inzichtlezer?

Neem er de kranten bij en vergelijk ze om onderstaande

vragen te beantwoorden.


"

thema 2

Cartoons

In dit exemplaar van Blits vind je verschillende

cartoons. Alle cartoons zijn getekend door de huiscartoonisten

van de Vlaamse kranten.

1. Welke cartoonist hoort bij welke krant? Noteer

telkens de naam van de krant onder de cartoons

in deze Blits.

2. Volg gedurende een paar dagen de cartoons in de

kranten. Hou de leukste opzij.

Bekijk op het einde van de week ook de favorieten van je klasgenoten. Welke cartoon vinden jullie de allerbeste?

(noteer onderwerp, maker, krant en datum)

V

?

3. Wat zijn volgens jou de kenmerken van een goede cartoon? Zoek er zeker 3.

1

2

3

4. Niet iedereen snapt elke cartoon. Welke

oorzaken kan je hiervoor bedenken?

V

?

?

?

?

?

car·toon (de ~ (m.), ~s)

1 humoristische tekening [in het bijzonder van actuele

gebeurtenissen] => spotprent

car·too·nist (het ~, ~en)

1 tekenaar, ontwerper van cartoons

Krant: .........................................................................................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

V=======================================================

tHEMa 2 - Cartoons S blits 08-09 L


thema 3

Daar zit muziek in!

Film- en muziekfans vinden elke dag de laatste berichten over de showbizz- en muziekwereld in onze kranten.

Los volgende vragen op. Opgelet: schrijf niet zomaar iets neer! Hou alle geleverde kranten gedurende minstens 1 week in de

gaten en beantwoord dan pas de vragen.

1. In welke kranten vind je de meeste interviews met bekende Vlamingen?

V

2. En met buitenlandse film- en muziekidolen?

V

3. In welke kranten vind je het meeste roddelnieuws over de sterren?

V

4. In welke kranten lees je soms over de geldzaken van je idolen en hun platenmaatschappijen?

V

5. In welke kranten lees je het meeste concertnieuws?

V

?

Krant: .................................................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

6. Welke kranten kies je voor uitgebreid filmnieuws?

V

7. Welke krant heeft volgens jou de handigste tv-krant?

V

BEsLuIt: als ik alle showbizz-weetjes wil lezen die mij

interesseren, dan is mijn favoriete krant daarvoor

V=======================================================

L blits 08-09 S tHEMa 3 - Daar zit muziek in!


thema 4

Wat komt er

in de krant?

Bert (rechts op de foto) en Ernie (met open mond) hebben niet alleen sketches over een banaan in je oor of over koekjes in bed.

Ga naar www.youtube.com en zoek het filmpje ‘Bert en Ernie lezen de krant’.

Luister naar het verhaal dat Ernie probeert voor te lezen.

Vul onderstaand tekstje aan.

_________ bijt _________. Hij beet een _________________

op de hoek van de Koninginnelaan. De man zei: “Ik heb die

hond _________________ gebeten”. De hond was niet voor

_______________ beschikbaar. De eigenaar van de hond wil

de man vinden om te zien of hij wel is _________________.

Gevreesd werd dat de hond ______________ zou worden.

Kies uit:

cockerspaniël æ commentaar æ hond æ ingeënt æ man æ

mensdol æ voor de grap

When a dog bites a man, that is not news, because it happens so often. But if a man bites a dog, that is news.

(John B. Bogart, journalist bij de New York Sun, 1848-1921)

Nu snap je meteen hoe het tv-programma Man bijt Hond aan zijn naam komt. Een hond die een mens bijt, dat is geen nieuws.

Zoiets komt maar al te vaak voor. Maar een man die een hond bijt, dat is pas nieuws!

Komt het in de krant… of niet?

Hier zijn een paar richtlijnen:

- is het feit voldoende actueel?

- is de gebeurtenis bijzonder genoeg?

- is de informatie maatschappelijk relevant?

- is de informatie interessant genoeg voor de lezers?

- is er voldoende afwisseling in het nieuwsaanbod van die dag?

Krant: ....................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

V=======================================================

tHEMa 4 - Wat komt er in de krant? S blits 08-09 L


8

thema 5

Online

Hierboven zie je een aantal kranten op het internet. surf naar al deze krantensites. Per site surf je ongeveer 3 minuten.

1. Welke site spreekt je het meeste aan?

2. Wat vind je er goed aan?

3. Is dit ook je favoriete krant op papier? ja / neen

4. Waarom wel/niet?

5. Zijn de verschillen groot tussen papier en online? ja / neen Verduidelijk je antwoord.

V

?

6. Is dat ook zo voor alle andere kranten? Bekijk het zelf of bespreek het met je klasgenoten.

V

?

7. Hoe zou de online krant volgens jou nog beter kunnen worden?

V

?

?

10 L blits 08-09 S tHEMa 5 - Online

www.demorgen.be

www.standaard.be

www.tijd.be

www.gva.be

www.hbvl.be

www.hln.be

www.nieuwsblad.be

V=======================================================


thema 6

De kern van de zaak

Als een journalist een nieuwsbericht schrijft, dan probeert hij een antwoord te geven op 6 vragen:

de 5 W’s en de H:

wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?

1. Kies een artikel van een halve pagina tekst uit een krant naar keuze.

2. Ga in het artikel op zoek naar de antwoorden op deze 6 vragen. Onderstreep je antwoorden in het artikel

en schrijf er telkens ‘wie’, ‘wat’, enz. bij.

3. Omcirkel of markeer in het artikel de 5 of 6 belangrijkste kernwoorden. Noteer deze kernwoorden hier:

1

2

3

4. Hebben je klasgenoten dezelfde woorden gekozen? Overleg met elkaar en pas je eigen lijstje aan indien nodig.

5. Zijn de kernwoorden ook de antwoorden op de 5 W’s en de H? ja / neen Bespreek met de klas.

6. Is je antwoord neen? Zoek verder in het artikel tot je alle antwoorden op de vragen gevonden hebt.

Structuur van een krantenartikel

De kop, beknopt en in vette letters, vat het nieuwsartikel samen

KiK – De hoofdkop vertelt de kern van

het nieuws. Als extraatje staat er soms

nog een onderkop of een bovenkop.

Dan volgt de inleiding in een kleiner,

vet lettertype. Na een witregel begint

de uitgebreide inhoud van het artikel

in niet-vette letters. Soms maken tussenkoppen

de indeling van het artikel

verder duidelijk. Aan het einde komt

de samenvatting van het nieuws.

De kop van een artikel bevat het belangrijkste

nieuws. Hij is zo kort dat hij haast

nooit een volzin is. Hij wil de lezer aanzetten

om het hele artikel te lezen. soms

zie je nog een kop in een kleiner lettertype

onder de hoofdkop. Die onderkop

is meestal langer, zodat je de kop al wat

beter begrijpt.

De InleIDIng

In vette letters vind je in de inleiding onder

de kop(pen) het antwoord op de 5 Wvragen:

wie, wat, waar, waarom en wanneer.

Over wie gaat het nieuws? Wat is er

gebeurd? Waar is het gebeurd? Wanneer

is het voorgevallen en waarom?

De bijkomende hoe-vraag wordt meestal

beantwoord in de tekst onder de inleiding.

Als je snel de inhoud van een artikel

wil kennen, lees je de belangrijkste informatie

al in de inleiding.

De brOODteKst

De tekst onder de inleiding noemen we

de broodtekst. Deze tekst staat in gewone,

niet-vette letters. Hier wordt het artikel verder

uitgewerkt. Dit is de plaats voor uitleg,

achtergrondinformatie en voorbeelden.

IK ben OOK een tussenKOp

De broodtekst is soms onderbroken door

een korte titel in vet of in vet-cursief. Dat

kan een korte zin zijn, een uitspraak, een

groepje woorden of 1 woord alleen. tussenkoppen

vergemakkelijken het lezen

van langere artikels.

staart

In het artikel vind je vooraan altijd het

belangrijkste feit, gevolgd door minder

belangrijke gegevens. Aan het einde

wordt het interessantste nieuws soms

nog eens benadrukt of samengevat. De

schrijver zet zijn afgekorte naam helemaal

aan het einde.

Zo zie je dat een artikel heel logisch is

opgebouwd met een kop, een inleiding,

de broodtekst en een slot. (KiK)

V=======================================================

4

5

6

tHEMa 6 - De kern van de zaak S blits 08-09 L 11


thema 7

Lezer van de wereld

Vergelijk gedurende een paar dagen de buitenlandrubrieken in de 7 verschillende kranten.

1. Welke verschillen vallen je op tussen de kranten?

V

?

2. In welke krant vind je het buitenlandse nieuws het leukst om te lezen?

V

?

3. Volg jij zelf het wereldnieuws op de voet? ja / neen

Waarom wel / niet?

V

T 003691

B 002467

naam:

Elena Molitor

leeftijd:

geslacht: v

woonplaats:

Genk

beroep:

naam:

leeftijd:

geslacht: m

woonplaats:

studie:

24

ambtenaar

en dj

Selim Bahar

V=======================================================

1 L blits 08-09 S tHEMa 7 - lezer van de wereld

15

Antwerpen

3 Economie

4. Bekijk de 3 paspoortjes. Laat deze mensen uitleggen waarom

zij graag de krant lezen, en dan vooral het buitenlands

nieuws. Laat je fantasie de vrije loop en noteer zoveel mogelijk

redenen voor hun interesse.

V

?

?

?

?

?

?

M 039573

naam:

Katrien De Witte

leeftijd:

geslacht: v

woonplaats:

Kortrijk

beroep:

37

leerkracht


thema 8

Bij mij om de hoek

1. In welke papieren krant(en) staat vandaag nieuws over inwoners van jouw gemeente?

(schrap wat niet past)

Neem ook een kijkje op de websites van de kranten:

De Morgen æ De standaard æ De tijd æ gazet van antwerpen

æ Het belang van limburg æ Het laatste nieuws æ Het nieuwsblad æ

www.demorgen.be

www.standaard.be

www.tijd.be

www.gva.be

www.hbvl.be

www.hln.be

www.nieuwsblad.be

2. Welke krantensites brengen veel online regionieuws? (schrap wat niet past)

De Morgen æ De standaard æ De tijd æ gazet van antwerpen

æ Het belang van limburg æ Het laatste nieuws æ Het nieuwsblad æ

3. Welke papieren kranten hebben veel regionale berichten? (schrap wat niet past)

De Morgen æ De standaard æ De tijd æ gazet van antwerpen

æ Het belang van limburg æ Het laatste nieuws æ Het nieuwsblad æ

4. Welke kranten vind je de beste voor het nieuws uit jouw streek?

Op papier:

Op het internet:

5. Welke kranten vind je de beste voor binnenlands nieuws?

Op papier:

Op het internet:

6. Welke kranten hebben volgens jou de beste buitenlandrubriek?

Op papier:

Op het internet:

Krant: ..................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

V=======================================================

tHEMa 8 - bij mij om de hoek S blits 08-09 L 1


"

thema 9

Op de kaart

1. uit 1 krant naar keuze bewaar je deze week alle artikels uit de buitenlandrubriek. Voor elk artikel noteer je de naam

van het land waar het zich afspeelt en zoek je het land op de wereldkaart. twijfel je? Gebruik je atlas!

2. Hieronder zie je een tabel met de 7 werelddelen. Vul de namen van de gevonden landen aan bij het juiste werelddeel.

europa noord- latijns- afrika azië Oceanië antarctica

amerika amerika

België

1 L blits 08-09 S tHEMa 9 - Op de kaart

Noord-amerika

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


Latijns-amerika

3. Over welk werelddelen vind je veel artikels?

V

?

4. Over welke werelddelen vind je weinig artikels?

V

?

5. Hoe verklaar je dat verschil?

V

?

6. Voor de fans van het vak aardrijkskunde: ken je ook de hoofdsteden van al deze landen? Wie kent de meeste hoofdsteden?

V

België

Europa

afrika

azië

antarctica

Oceanië

V=======================================================

tHEMa 9 - Op de kaart S blits 08-09 L 1


DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

DeKRANT

De titel

De titel

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

De titel

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

De titel

DeKRANT

DeKRANT

De titel

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

DeKRANT

DeKRANT

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

DeKRANT

De titel

Wie werkt bij de krant?

Om een krant te maken, zijn er heel wat

mensen dag en nacht in de weer. Ongeveer

1 op 3 personeelsleden werkt op de

redactie; de anderen werken voor ondersteunende

diensten.

1. De redactie

a. Hoofdredactie: de bazen van de redactie

b. Chefs: elke afdeling heeft een chef:

nationaal, regio, sport, eindredactie,…

c. reporters: journalisten die op pad

gaan om nieuws te vergaren, mensen

te interviewen en reportages te maken.

d. redacteurs: journalisten die meestal

op de redactie zelf werken. Zij

verzamelen informatie en houden

de persagentschappen en de websites

in het oog.

e. Freelance reporters of losse

medewerkers: zelfstandige journalisten

die per artikel betaald worden.

f. eindredacteurs: journalisten die de

teksten nalezen op taalfouten en

flitsende titels bedenken.

g. Vormgevers: zorgen ervoor dat de krant

er goed uitziet en dat alles mooi op een

pagina past.

h. Fotografen en fotoredacteurs: zorgen

voor foto’s bij de artikels.

i. Internetredactie: redacteurs maken

24/24 en 7/7 de internetkrant.

2. De promotiedienst

zet de krant in de kijker door sponsoring,

met leuke reclamespots in de media,

spaaracties of wedstrijden, enz.

3. De advertentiedienst

plaatst de advertenties overzichtelijk en

volgens de wensen van de klant in de

krant. Zowat de helft van de inkomsten

komt uit advertenties.

4. De productie

stuurt de afgewerkte pagina’s naar de

drukker.

5. De drukkerij

drukt de krant op de persen.

6. De verzending

verstuurt de kranten naar de juiste

plaatsen.

7. De It’ers of computerspecialisten

zorgen ervoor dat de computers werken

zoals het hoort en lossen problemen op.

8. De personeelsdienst, de juridische

dienst, de financiële dienst,

de boekhouding, enz.

omkaderen het geheel net als in elk

ander groot bedrijf.

9. raad van bestuur

college met toezicht (aandeelhouders,

eigenaars)

VERZAMELEN

De redactie verzamelt

alles wat in je buurt

of in de wereld

gebeurt.

09.00 10.00 13.00

Ochtendvergadering

(9u - 10u)

1

Hoofdredactie en chefs

bespreken alle kranten

van de dag, ook de

eigen krant. Wat

deden de andere

kranten beter of

slechter? Wie heeft

welk nieuws gemist?

Hier wordt een eerste

aanzet gegeven voor de

krant van morgen. De

eigen agenda en die van

de persagentschappen

worden overlopen. Welk

nieuws valt er vandaag te

rapen? Hoe komt het in de

krant?

thema 10

Hoe wordt

De redactie

De redactie verwerkt het

nieuws en zet het om

in artikels, foto’s,

grafieken, enz...

Redactievergadering

(10u - 10u30)

Dit is het creatieve

moment van een

krantenredactie. Reporters

en fotografen brain-

stormen over invalshoeken

voor artikels, originele

reportages en interessante

interviews. Uiteraard

houden ze steeds het

‘nieuws van de dag’ in het

achterhoofd. De

opdrachten worden

verdeeld en iedereen kan

aan het werk.

1 L blits 08-09 S tHEMa 10 - Hoe wordt een krant gemaakt?

VERWERKEN

2

Redactiewissel +briefing

(13u)

De ‘late’ chefs worden

op de hoogte gebracht

van wat tijdens de vorige

vergaderingen beslist is.

De krant krijgt letterlijk

vorm. Hoeveel pagina’s

zal de krant tellen? Waar

staan de advertenties?

Dankzij deze informatie

bepaalt de chef eindredactie

welk artikel op

welke pagina komt.

Wat een journalist zeker nodig

heeft, is een neus voor nieuws.

Daarnaast behoren ook een PC of

laptop met internetaansluiting

en een gsm tot de basisuitrusting.

Vormgevers

maken de

Daarna

de adv

ing


een krant gemaakt?

14.00

Kranten verschillen. Elk type krant komt dan ook op een andere manier tot stand.

Dit schema is gebaseerd op de organisatie bij de twee grootste kranten van

Vlaanderen: Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. De concrete dagindeling kan

verschillen van krant tot krant.

VORMGEVEN

of lay-outers

pagina’s op.

worden

ertenties

epast.

3

De redactie draait op

volle toeren (14u)

Het gonst van de

bedrijvigheid op de

redactievloer… Radio-,

televisienieuws en websites

worden op de voet gevolgd,

journalisten hangen aan de

telefoon of zijn ijverig aan

het typen.

Vergadering eindredactie

en vormgevers (14u)

Intussen zijn ook de

eindredacteurs en

vormgevers aangekomen

op de redactie. Ze maken

de pagina’s op en zetten de

juiste foto’s bij elk artikel.

De eindredacteurs halen de

foutjes uit de teksten en

maken de krant leesklaar.

M

MijnKRANT MijnKRANT

De titel van het artikkel

De titel van het artikkel

De titel van het artikkel

De titel van het artikkel

De drukkerij drukt

de krant.

VERMENIGVULDIGEN

4

18.00 21.30

De laatavondvergadering

(18u - 19u)

MijnKRANT

De hoofdredactie en de chefs

overlopen de situatie. Welke

pagina’s zijn klaar? Welke

journalist levert zijn artikel

later in? Waar moeten er nog

stukken bijkomen? Er wordt

beslist wat op de belangrijke

eerste pagina van de krant

komt, welk nieuws er in de

verf gezet wordt en welke

foto daarvoor het meest

geschikt is.

Let wel: ook na deze

vergadering kan de krant nog

helemaal veranderen! Alles

hangt af van wat er in de

wereld gebeurt. Als bijvoorbeeld

plots iemand heel

belangrijk sterft, begint de

hele redactie van voren af aan.

MijnKRANT

MijnKRANT

MijnKRANT

Drukken

(vanaf 21u30)

Tot middernacht werken redactieleden

aan de krant. Als iedereen

zich aan de deadlines houdt,

kunnen de kranten nu gedrukt

worden. Eerst rollen de vroege

pagina's en eerste edities van de

persen, dan de late pagina's en

tweede edities. De krant moet op

tijd af, want vrachtwagens moeten

vannacht nog het hele land

doorkruisen om de kranten tijdig

te leveren. De kranten verlaten het

drukcentrum. Kranten die het verst

weg moeten, worden eerst gedrukt

en verzonden.

Verzenden

Een krant wordt gedrukt op

een kilometerslange rol

papier. De krantenpagina’s

worden bijgesneden en tot

kranten gevouwen.

VERSPREIDEN

De krant gaat naar de

krantenbezorgers,

postbodes en

krantenwinkels.

5

De eerste krantenwinkels en

krantenbezorgers ontvangen hun

exemplaren. De overige kranten

gaan via De Post.

De titel van het artikkel

De titel van het artikkel

07.30

De titel van het artikkel

De titel van het artikkel

De titel van het artikkel

De titel van het artikkel

De lezer ontdekt

de krant. Veel

leesplezier!

De krant lezen

(vanaf +/- 7u30)

LEZEN

Postbodes en

krantenbezorgers bussen

hun exemplaren ten

laatste om 7u30 bij de

lezer.

tHEMa 10 - Hoe wordt een krant gemaakt? S blits 08-09 L 1

6


thema 11

Embedded

journalism

1. Wat is ‘embedded journalism’? Ga op zoek in verschillende bronnen

en vergelijk de definities. schrijf je eigen definitie neer.

Formuleer correct, begrijpelijk en volledig.

V

?

2. Er bestaat nog niet echt een Nederlandse uitdrukking voor embedded journalism.

Verzin (alleen of met de klas) een vertaling die zo goed mogelijk de lading dekt.

Onze suggestie:

3. Zoek in de kranten naar voorbeelden van embedded journalism.

Vind je er veel / weinig / geen?

4. Welke redenen kan je hiervoor bedenken?

V

?

5. Wat zijn de voordelen van embedded journalism?

V

?

6. Wat zijn de nadelen en/of gevaren ervan?

V

?

BEsLuIt: embedded journalism: een goed idee, of toch niet? Geven de voordelen de doorslag? Of veeleer de nadelen?

Vat samen waarom je er zelf meer voor of tegen bent.

V=======================================================

1 L blits 08-09 S tHEMa 11 - embedded journalism


8

thema 12

Krantencommentaren

Luister je af en toe naar de radio? Dan heb je vast al eens de krantenkoppen horen overlopen. Kan je het overzicht niet live

horen, herbeluister het dan op de websites van de zenders.

tip: in het laatavondjournaal op radio en tv hoor je vaak al het overzicht van de volgende dag.

1. Noteer minimum 3 radioprogramma’s (met zender en tijdstip) waarop je de krantenkoppen en stukjes uit de krant kunt

horen.

1 op om

2 op om

3 op om

2. Op welke van deze zenders vind je het overzicht het beste gebracht?

V

3. Waarom vind je dat? Wat is er zo goed aan?

V

4. sommige radiozenders brengen ook de krantencommentaren. Hierin vatten ze samen wat

de commentatoren van de kranten (meestal op pagina 2) over het nieuws hebben geschreven.

Schrap wat niet past: “Krantencommentaren zijn per definitie objectief / subjectief”

5. Lees gedurende enkele dagen de krantencommentaren op pagina 2 van de kranten.

Welke commentatoren schrijven volgens jou de beste stukken? Noteer je top 3

(telkens naam van de krant, naam van de auteur en zijn/haar functie bij de krant):

1

2

3

6. Wat vind jij de kenmerken van een goed commentaarstuk?

Noem er 4.

1

2

3

4

Er zijn 3 types krantenkoppen:

Een nieuwskop geeft de inhoud van het artikel met feiten weer

Een appetizerkop wekt je nieuwsgierigheid

ob·jec·tief

(bijvoeglijk naamwoord)

1 zich bepalend tot de feiten,

niet beïnvloed door eigen

gevoel of door vooroordelen

sub·jec·tief

(bijvoeglijk naamwoord)

1 betr. hebbend op,

uitgaand van de persoonlijke

zienswijze of smaak

Een citaatkop is een kop waarin een uitspraak wordt geciteerd

7. Laat je mening horen! Ook jouw commentaar kan in de krant. schrijf je stuk en stuur het naar het (e-mail)adres dat je

vindt in de rubriek met lezersbrieven. Vermeld je leeftijd en het feit dat je momenteel werkt met Kranten in de Klas.

Misschien verhoog je zo wel je kansen op publicatie?

V=======================================================

tHEMa 12 - Krantencommentaren S blits 08-09 L 1


"

thema 13

Wereldwijs

13.1 Trendspotting

Allemaal anders

ieder zijn wereld

jij houdt van zeker

ik hou van min of meer

en alles verandert

niets wat hetzelfde blijft

ook niet wat komen zal

Ronny Mosuse, tekst Aram Van Ballaert

1. De krant leert je werelden kennen die je anders misschien nooit had ontdekt. Laat je verrassen! Verzamel de verhalen en

beelden die je raken, die je boeiend vindt of die iets in je losmaken. Hou gedurende 1 of 2 weken de artikels bij in een map.

Noteer minstens 3 onderwerpen die je hebben geraakt en schrijf erbij waarom je ze zo bijzonder vindt.

1

omdat

2

omdat

3

omdat

Trendspotting

Met de krant hou je de vinger aan de pols.

Je voelt wat er leeft in de wereld en bent er

als eerste bij om samen met de journalisten

de nieuwste trends te ‘spotten’.

De krant schrijft dus niet alleen over wat er

gisteren is gebeurd, maar biedt je ook

een blik op de toekomst.

0 L blits 08-09 S tHEMa 13 - Wereldwijs

2. Neem de komende dagen aandachtig de kranten door. spits

je toe op de rubrieken en thema’s die je het meeste boeien

en waar je dus spontaan interesse voor hebt.

Zet al je zintuigen op scherp, lees ‘tussen de regels’ en laat je

gevoelens en gedachten de vrije loop. Welke veranderingen voel

je aankomen in de volgende weken, maanden of jaren?

V

?

?

?

© PhotoNews


3. Luister naar de ideeën van je klasgenoten. De leukste noteer je hier.

V

?

?

4. Blader binnen een aantal maanden/jaren nog eens door deze Blits en ontdek hoeveel van jullie voorspellingen zijn

uitgekomen. Noteer je afspraak met de toekomst nu al op je kalender!

13.2 In de mode: taalclichés van deze tijd

Heb jij ook zoiets van – in de krant zie je af en toe een soort van trends opduiken in het taalgebruik? De mensen lezen die

uitdrukkingen eigenlijk feitelijk dagdagelijks, vaak zonder dat ze er überhaupt echt op letten.

1. Ga op zoek naar trends in het woordgebruik, de zinsbouw, enz. Welke modewoorden en typische uitdrukkingen ontdek je?

Noteer ze hier! Leuk? Absoluut! We gaan ervoor: geef er een lap op!

Bij sportlui:

Bij mediafiguren (BV’s):

In de bedrijfswereld:

Bij politici:

2. Zijn sommige thema’s of omgevingen gevoeliger voor

modewoorden dan andere? Leg uit.

V

?

?

?

3. Waarom gebruiken mensen clichés? Bedenk zeker 3 redenen.

1

2

3

Krant: ...........................................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

V=======================================================

tHEMa 13 - Wereldwijs S blits 08-09 L 1


8

thema 14

Sport

14.1 Even opwarmen

1. Wat is voor jou belangrijk om een sportkrant of sportsite goed te vinden?

V

?

?

2. Welke kranten hebben de beste sportkaternen? Noteer je top 3.

1

2

3

3. Welke krantenwebsites ( zie thema 5, pagina 10) zijn de beste in sport?

Noteer je top 3.

1

2

3

14.2 Interview met een sportman of -vrouw

1. Wie ga je interviewen?

Kies een interessant persoon die veel weet over het onderwerp. Kan de man of vrouw in kwestie ook nog goed vertellen, dan

maakt dat alles meteen een stuk eenvoudiger.

Ik kies voor omdat

L blits 08-09 S tHEMa 14 - sport

Op maandag vind je

het meeste sportnieuws

in de kranten. Op zondag

worden immers

veel sportwedstrijden

georganiseerd. Van de

lokale kaatswedstrijd

tot de UEFA-cup: alles

krijgt een plekje in de

krant!


uiteraard kan je binnen één

interview ook verschillende types

combineren. In een interview voor

de schoolkrant is de actualiteitswaarde

iets minder belangrijk dan

in een interview voor de ‘echte’

krant. Voor een schoolkrant is je

vrijheid dus een stuk groter.

Mijn interview wordt een

3. Welke lezers wil je bereiken?

Denk aan de aard van de krant waarin je wil publiceren (zie thema 1). Hou rekening met de voorkennis van je publiek.

Het stuk moet voldoende achtergrondinformatie geven om begrijpbaar te zijn, maar moet ook genoeg nieuws brengen om

de lezer te blijven boeien.

V

4. Welke vragen stel je?

Met gesloten vragen krijg je korte antwoorden. Dat is handig als je heel concrete dingen wil weten (bijvoorbeeld als je zelf al

veel voorkennis hebt) of om praatgrage mensen af te remmen.

Bijvoorbeeld: Waar woon je? Hoe lang woon je daar al? Woon je daar graag?

Neem er de kranten bij en ga in interviews op zoek naar 4 gesloten vragen. Noteer ze hier:

1

2

3

4

Interviews delen we op in drie types

nieuwsinterview commentaar bij de actualiteit, door een

betrokkene of een expert

achtergrondinterview betrokkenen of experts geven hun visie op een thema

dat gedurende een langere periode in het nieuws is

portretinterview geven een uitgebreid beeld van wie iemand is

(leven en werk, ideeën, drijfveren en passies, …)

tHEMa 14 - sport S blits 08-09 L


Open vragen zorgen voor ruimte om te praten. Ze zijn vooral interessant als je nog niet zoveel over het onderwerp weet of als je

op zoek bent naar een spontaan, verrassend verhaal.

Bijvoorbeeld: Vertel eens iets over de plek waar je woont?

Neem er een krant bij en ga in interviews op zoek naar 4 open vragen. Noteer ze hier:

1

2

3

4

stel slechts 1 vraag tegelijk. Meng je toch meer vragen, dan wordt er waarschijnlijk maar 1 beantwoord omdat de andere

alweer vergeten zijn.

Vul in:

Pas op met vragen. Dergelijke vragen leggen de geïnterviewde de

woorden in de mond (‘suggereren’ het antwoord), en dat is uiteraard te vermijden.

5. Wil je een objectief of een subjectief interview?

In een objectief / subjectief interview (schrap wat niet past) voegt de interviewer meer of minder duidelijk zijn eigen

mening toe of laat hij dat eigen standpunt doorschijnen.

Wil je een objectief / subjectief (schrap wat niet past) interview, dan moet je dus goed weergeven en interpreteren wat de

ander heeft gezegd, zonder daarbij je eigen waarde-oordeel toe te voegen.

L blits 08-09 S tHEMa 14 - sport


De taken van de interviewer

6. Vul de ontbrekende woorden in. Kies hiervoor uit:

afspraken

alert

bedank

bedoeling

1. Zorg voor een goede : lees zoveel mogelijk over het onderwerp en over de persoon die je interviewt. Hoe

grondiger je geïnformeerd bent, hoe sterker je vragen worden, hoe fijner het gesprek en hoe boeiender je stuk in de krant.

2. Maak goede met de geïnterviewde en zeg er duidelijk bij wie je bent en wat je is.

3. Maak een lijstje met vragen en bijvragen. Verlies de richting van het gesprek niet uit het oog.

Groepeer je vragen : zo spring je niet van de hak op de tak.

4. Klamp je niet krampachtig vast aan je Luister goed naar de geïnterviewde en vraag door.

Wees , zodat je geen boeiende kansen mist!

5. Vraag of je het gesprek mag Maak veel duidelijke

6. Zorg voor een goede tijdens het interview en de geïnterview-

de na afloop voor zijn tijd.

7. schrijf het interview uit op papier of op de computer. Zet om naar .

8. Durf stukken van te veranderen als dat de leesbaarheid ten goede komt.

veraangenamen.

eventueel delen die niet relevant zijn of gebruik al eens om het lezen te

9. Doe de waarheid geen geweld aan. Laat de geïnterviewde eventueel de tekst voor je hem

publiceert.

Valkuilen

Het leven van een journalist is vaak prettig, maar soms ook een beetje lastig.

Wat zou jij doen in volgende situaties? Noteer de handigste tips .

7. Wat doe je met geïnterviewden die opdringerig zijn en zelf het gesprek te veel domineren?

V

?

8. Wat doe je wanneer mensen heel vaag en kort antwoorden, terwijl jij net concrete informatie nodig hebt?

V

?

succes!

nalezen

notities

opnemen

plaats

schrap

schrijftaal

sfeer

spreektaal

synoniemen

thematisch

voorbereiding

vragenlijstje

V=======================================================

tHEMa 14 - sport S blits 08-09 L


thema 15

Hoe schrijf je een artikel?

schrijf telkens de juiste kop boven het tekstblokje. Kies hiervoor uit:

1. Beoordeel het resultaat en trek je lessen voor de toekomst

2. Bepaal je leespubliek

3. Bepaal je schrijfdoel

4. Ga op pad en maak zelf een reportage of een interview

5. Kies een onderwerp

6. Maak een indeling in inleiding, middenstuk en slot

7. Maak een hulpschema voor je artikel

8. Plan je werk

9. Publiceer het resultaat

10. Schrijf de juiste mensen aan of bel hen op

11. Schrijf een eerste versie

12. Schrijf je definitieve versie

13. Verbeter taal- en spelfouten

14. Verplaats je in de lezer en herlees de inhoud van je stuk (en/of laat

het nalezen door anderen)

15. Verzamel achtergrondinformatie in kranten, websites, boeken, …

16. Zorg voor een sterke, ‘pakkende’ kop

17. Zorg voor illustratiemateriaal (foto’s, cartoons, enz.)

ORIËNtEREN

Hoe lang wordt je tekst? Wanneer moet hij klaar zijn?

Kies iets dat je lezer interesseert. Ga voor een onderwerp dat jij aankan. Is het te moeilijk, dan kan je het ook niet goed uitleggen en

opschrijven. Breng iets dat nieuw is of vertel iets dat al bestaat op een vernieuwende manier, met meer achtergrondinformatie, enz. Baken

je onderwerp voldoende af. Doe je dat niet, dan ben je al snel een boek aan het schrijven in plaats van een artikel.

Voor wie ga je schrijven? Hoe spreek je je lezer aan? Hoe intelligent is hij? Hoeveel weet hij al van het onderwerp?

Wat wil je bereiken? Wil je de lezer informeren? Probeer je hem ergens van te overtuigen?

VOORBEREIDEN

Bereid je zo goed mogelijk voor. Maak een selectie uit mogelijke bronnen. Zorg voor een evenwicht tussen verschillende standpunten.

Ga na of je bronnen betrouwbaar zijn en vergelijk ze met elkaar. Noteer je bronnen en vermeld ze correct in je stuk.

Bel of schrijf naar bedrijven, organisaties, verenigingen, enz. voor meer informatie. Wees vriendelijk. Maak het eenvoudig voor je

contactpersoon: zorg voor duidelijke, concrete vragen.

L blits 08-09 S tHEMa 15 - Hoe schrijf je een artikel?


Begin op tijd met het opstellen van een vragenlijstje, zodat je nog tijd hebt om het bij te sturen. Wie ga je interviewen? Wie niet? Is er een

discussie bezig of zijn er verschillende meningen over een thema, laat dan alle partijen aan het woord.

Kies voor materiaal waarmee je niet in de problemen komt. Vraag de betrokkenen om toestemming voor publicatie.

Met een hulpschema (bv. een woordspin) krijg je meer inzicht in het geheel en in hoe alles samenhangt. Je kunt beter nadenken, krijgt

sneller nieuwe ideeën en inzichten en ziet meteen welke informatie fout is of ontbreekt.

In welke alinea’s verdeel je je informatie? In welke volgorde komen die stukken? Wat komt er in je inleiding? Wat schrijf je in het

middenstuk? En in het slot?

UItVOEREN

Let vooral op de inhoud en de structuur (alinea’s, signaalwoorden, enz.) van de tekst. Zorg voor een logisch en overzichtelijk verhaal.

Onder de kop staat de plaats waar de schrijver zich bevindt. Dan komt een samenvattende inleidende zin, gevolgd door de ‘wie’ en ‘wat’

van het artikel. Aansluitend ga je in op het ‘waar’ en ‘wanneer’ en vul je aan met het ‘hoe’ en ‘waarom’. Weeg goed af wat wel en niet in je

artikel komt. Maak een onderscheid tussen feiten en meningen. Citeer correct.

Een goede kop maakt je lezer nieuwsgierig en ‘trekt’ hem in het artikel. Krantenkoppen zijn kort en bondig. Je vindt er slechts zelden

lidwoorden, voorzetsels of voegwoorden in terug.

Is je informatie correct en volledig? Zit de structuur goed? Is alles duidelijk voor de lezer? Wekt het artikel de interesse van de lezer?

Schaaf je tekst bij waar nodig. Vraag eventueel om een reactie aan de mensen die je hebt geïnterviewd en/of geciteerd.

De zinnen in een nieuwsbericht zijn kort. Zorg voor variatie in woordkeuze en zinsbouw. Vervang vage termen door concrete woorden.

Maak gebruik van de mogelijkheden van je tekstverwerker. Voor spelling is de Woordenlijst (het Groene Boekje) de enige referentie.

Andere taalkwesties los je op met het woordenboek van Van Dale. Kom je er echt niet uit? Dan is er nog altijd de Taaltelefoon op

www.vlaanderen.be/taaltelefoon of op 078 15 20 25 (gewoon tarief).

Wil je een artikel dat eruit ziet als in een echte krant? Maak dan gebruik van de KrantenMaker op www.krantenmaker.be

Ook hiervoor kan je gebruikmaken van de KrantenMaker.

Vind je je stuk echt goed? Krijg je veel complimentjes over je werk? Aarzel niet en stuur je artikel naar de kranten. De adressen vind je in

de kranten zelf en op hun websites (meestal links onderaan in de rubriek ‘contact’).

REfLECtEREN

Heb je de opdracht goed aangepakt? Ben je tevreden met het resultaat? Hoe reageert je publiek? Zijn er dingen die je een volgende keer

anders zou doen?

tHEMa 15 - Hoe schrijf je een artikel? S blits 08-09 L


thema 16

KrantenMaker

We maken onze eigen klaskrant met de KrantenMaker. Voor we naar de

site gaan, denken we even na over onze krant.

1. Bepaal met de klas wat voor krant je wil maken.

2. Welk(e) doel(en) heb je met je krant? Schrap wat niet past: de lezer… informeren / overtuigen / amuseren / iets anders, namelijk

V

Wie zal de krant lezen? (schrap wat niet past)

- leerlingen uit onze klas

- leerlingen van andere klassen

- onze leerkracht

- andere leerkrachten van de school

- de directie en andere personeelsleden van de school

- ouders van de leerlingen

- mensen van buiten de school

-

3. tijd voor de redactievergadering. Welke indeling heeft jouw krant? Welke onderwerpen komen erin?

schrijf er ook telkens bij hoeveel artikels en foto’s er op de pagina komen en hoeveel ruimte elk stuk krijgt.

Een voorbeeld

Onze krant

4. Hoe zal je krant heten? Bedenk een sterke naam, die nog lang mee kan!

Mogelijke namen:

VOORPaGINa: thema:

Onderwerpen:

PaGINa 2: thema:

Onderwerpen:

PaGINa 3: thema:

Onderwerpen:

PaGINa 4: thema:

Onderwerpen:

We kiezen de beste naam eruit, en dat is

L blits 08-09 S tHEMa 16 - KrantenMaker

www.krantenmaker.be

PAGINA 4:

thema sport

Onderwerpen Eva (5MT) breekt schoolrecord 100 meter (50 regels, 1 grote foto)

Sportdag 2009: nu ook capoeira en ijshockey! (20 regels, 2 kleine foto’s)

Nieuwe leerkracht LO voor derdejaars (8 regels, 1 pasfoto)

Uitslagen veldloop (3 kolommen van 10 regels, geen foto)


5. Verdeel de taken binnen het redactieteam. Noteer

hier wie wat doet. uiteraard kan je ook meer dan 1

rol tegelijk voor je rekening nemen!

6. surf naar www.krantenmaker.be en

schrijf je artikel. Hou rekening met de tips

elders in deze Blits. Vergeet vooral niet een

geschikte krantenkop te bedenken! (zie ook

pagina 19 van Blits)

7. De eind- en fotoredactie doen hun werk, waarna

het tijd is voor de vormgeving. Is alles klaar, dan

geeft de hoofdredacteur ‘goed voor druk’.

Krant: .........................................................................................................................................................................................

Zie opdracht 1, pagina 7

HOOFDREDACTIE

- registreert zich op www.krantenmaker.be

- nodigt via mail redactieleden uit om mee te werken

- bepaalt de redactionele lijn van de krant

door (namen):

REDACTIE

- levert de teksten

door (namen):

EINDREDACTIE

- staat in voor de correcties

- past de artikels aan volgens de stijl van de krant

door (namen):

FOTOREDACTIE

- zoekt de gepaste beelden of laat ze maken

door (namen):

VORMGEVING

- bepaalt hoe de krant er definitief uitziet

door (namen):

8. Bewonder je werk en verspreid het bij de lezers.

Hoe zijn de reacties?

We krijgen vooral complimentjes over

V=======================================================

V

?

?

Voor de volgende editie moeten we nog wat werken aan

V

?

?

9. stuur gerust een exemplaar van je werk naar

krantenmaker@dagbladpers.org .

tHEMa 16 - KrantenMaker S blits 08-09 L


thema 17

Gedachtewereld

Denk terug aan wat je de afgelopen dagen hebt geleerd bij het ontdekken van de kranten.

Ben je het eens met volgende uitspraken, of toch niet? Verzamel je argumenten en

bespreek met de klas!

Waar of niet waar…

m De Vlaamse kranten hebben allemaal een eigen identiteit. De ene krant ‘voelt’ anders

dan de andere.

m De internetsites van onze kranten lijken allemaal op elkaar. Ik heb geen voorkeur

voor één van de sites.

m Eens je een krant gewoon bent, kan je niet meer zonder.

m Krantenlezen is een totaalervaring: niet alleen de inhoud is belangrijk, maar ook de

papiersoort, de kwaliteit van de druk, de opmaak van de pagina’s en de kwaliteit van

de foto’s spelen een belangrijke rol.

m ’s Ochtends bij het ontbijt, onderweg naar school, languit in de zetel of gewoon op

het toilet: krantenlezen is in alle omstandigheden even leuk.

m Het is fijn om te babbelen met krantenlezers: zij zijn beter op de hoogte van wat er

in de wereld gebeurt en hebben altijd wel een onderwerp klaar voor een interessante

discussie.

m Als je de krant leest, weet je wat er in de wereld gebeurt. Je begrijpt alles veel beter,

waardoor je een gelukkiger mens wordt.

m Leraars die de actualiteit volgen, geven interessantere lessen.

m Kwaliteitskranten of zakelijke kranten zijn eigenlijk niet zo moeilijk om te lezen.

De informatie is niet moeilijker neergeschreven; ze is alleen wat uitgebreider.

m Kranten kunnen de wereld veranderen.

een stukje geschiedenis…

Tot in 1848 moesten onze krantenuitgevers zegelrecht betalen, een zware

belasting waardoor de kranten erg duur waren. Op die manier probeerden

de machthebbers bepaalde informatie weg te houden van de man en vrouw

in de straat. Toen dit ‘dagbladzegel’ werd afgeschaft en de kranten dus

betaalbaarder werden, steeg de verkoop enorm.

0 L blits 08-09 S tHEMa 17 - gedachtewereld

Colofon

reDaCtIe

Liesbeth Marckx en Nele Costers

VOrMgeVIng

Christel Geelen

www.brusselslof.be

De VlaaMse DagblaDpers

Algemeen Directeur:

Alex Fordyn

Projectcoördinatoren KiK:

Nele Costers en Liesbeth Marckx

Overige medewerkers:

Katrien Kiekens, Sandrien

Mampaey, Mieke Van De Winkel,

Helena Wilmet

De Kranten

Griet Ducatteeuw - De Standaard

en Het Nieuwsblad

Eva Ghys - Gazet van Antwerpen

en Het Belang van Limburg

Katleen Mertens - De Tijd

Charlotte Van de Velde -

De Morgen en Het Laatste Nieuws

aDMInIstratIe DeparteMenten

MeDIa en OnDerWIJs

Jean-Marie Vandeursen en

Saskia Dierickx (Media),

Johan De Coninck (Onderwijs)

VerantWOOrDelIJKe uItgeVer

Alex Fordyn

Vlaamse Dagbladpers

Paapsemlaan 22 bus 7

1070 Anderlecht

Tel 02 558 97 70

Fax 02 558 97 78

E-mail vdp@dagbladpers.org

Websites

www.dagbladpers.org

www.krantenindeklas.be

www.kikquiz.be

www.krantenmaker.be

© Vlaamse Dagbladpers, 2008


thema 18 Spelplezier

Wie geeft de meeste juiste antwoorden zonder

opzoeken? Wie is de snelste in het opzoeken?

1. Belga, Bloomberg, AP en Reuters

zijn voorbeelden van

a. persbureaus

b. kranten

c. drukkerijen

2. Jimmy kets, michiel Hendrickx, Arlette

stubbe en Tim Dirven zijn bekende

a. journalisten

b. persfotografen

c. hoofdredacteurs

3. Een freelance journalist is

a. een journalist die gratis werkt

b. een zelfstandig journalist

c. een correspondent in het buitenland

4. in een colofon vind je

a. de inhoud van de krant

b. het standpunt van de hoofdredacteur

c. de namen van de medewerkers

5. Het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging

voor Journalisten (VVJ) heet

a. De Media

b. De Journalist

c. De Pers

6. Concentra, Corelio en Persgroep

Publishing zijn

a. mediabedrijven die ook kranten uitgeven

b. onderzoeksinstituten die het

krantenleesgedrag nagaan

c. scholen die een opleiding journalistiek

aanbieden

7. Bart sturtewagen, ivo Vandekerckhove,

Bart Van Doorne en Paul Daenen zijn

bekende

a. sportjournalisten

b. eindredacteurs

c. hoofdredacteurs

8. De JEP is de

a. Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame

b Vereniging voor Jonge Europese

Persjournalisten

c. Associatie Jeugd en Pers van de Europese

unie

Zoek onderstaande woorden in het rooster. Opgelet, de

woorden kunnen horizontaal, vertikaal en diagonaal staan,

van voren naar achteren of van achteren naar voren. Soms

moet je dezelfde letter in meer dan 1 woord gebruiken.

R O D O P M A A K E P R

I E P N R E C L A M E J

Z E G L I E G A L J I B

N V A I A E D N D E K D

I T N N O G u A K Q L R

C R M E u I E W C Z E u

J O u R N A L I S T K K

Z P L B I K J N u W I P

E S O O R E R P S B T E

u P C A F I M P R E R R

E I N I P O E O R D A S

O T O F C E N K L u X E

artikel

bijlage

bron

colofon

column

computer

drukpers

De KiK-quiz

foto

journalist

kop

krant

nieuws

online

opinie

oplage

opmaak

reclame

redactie

regio

rubriek

sport

Welke zin kan je vormen met de overgebleven letters in het rooster?

tip: lees van links naar rechts en van boven naar beneden.

-

… is de actualiteitsquiz van Kranten in de Klas. Speel vanaf januari

2009 weer mee met je klas of gewoon van bij jou thuis. Surf naar

www.kikquiz.be en win prachtige prijzen! De beste klassen

mogen naar de grote livefinale in Brussel en kunnen daar nog

mooiere cadeaus winnen. Registreer je nu al op de site: dan krijg

je van KiK een berichtje zodra je kunt meespelen. Succes!

tHEMa 18 - spelplezier S blits 08-09 L 1


Kranten in de Klas

Krantenactiviteiten

Elke krant biedt een extra activiteit aan die je alleen of met je klas kunt doen.

Bespreek de mogelijkheden met je leerkracht!

De Morgen

Bezoek de drukkerij

www.demorgen.be/kik

De Standaard

Fotowedstrijd: Look At Me!

www.standaard.be/kik

De tijd

Je krant interactief

www.tijd.be/kik

Gazet van antwerpen

Een journalist in de klas

www.gva.be/kik

Het Belang van Limburg

Een journalist in de klas

Bezoek de redactie

www.hbvl.be/kik

Het Laatste Nieuws

Bezoek de drukkerij

www.hln.be/kik

Het Nieuwsblad

Klas met pit

www.nieuwsblad.be/kik

www.krantenindeklas.be

More magazines by this user
Similar magazines