Views
5 years ago

5. activiteitenverslag 2010 - Kauri

5. activiteitenverslag 2010 - Kauri

1. WERELDMEDIAHUIS

1. WERELDMEDIAHUIS 2010 IN EEN OOGOPSLAG 1.1. Identikit Wereldmediahuis vzw • De leden 11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, fos - Socialistische Solidariteit en Wereldsolidariteit. • Belangrijke partners en financieringsbronnen - Roularta: samenwerkingsovereenkomst over lay-out, druk, distributie, reclamewerving en abonnementenadministratie MO*. - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD): subsidies in het kader van het programma 2008-2010. - Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS): subsidies in het kader van de beheersovereenkomst 2008-2012 voor MO* en www.MO.be. - 11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: meerjarenfinanciering en logistieke samenwerking. - IPS Vlaanderen: samenwerkingspartner in www.MO.be. - Vlaamse overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media: informatieopdracht in het kader van het beleid interculturaliseren - Vlaams-Nederlands huis deBuren : samenwerking MO* lezingen 1.2. Facts and figures 2010 de kanalen MO*, het maandelijks magazine brengt analyses, verhalen en mensen achter de mondiale actualiteit: • Bereik van ca. 219.600 lezers - volgens de laatste CIM-cijfers (2010). • Oplage van 113.541 exemplaren: 105.085 Knack-abonnees, 4.456 rechtstreekse abonnees en maandelijks verspreiding van 4000 exemplaren op debatten, festivals en andere evenementen. • Een jaarabonnement kost € 34. • Op 68 bladzijden krijgen de lezers betrouwbare én relevante, kleurrijke en diepgravende, tegendraadse en verhelderende artikels over en vanuit de hele wereld. Inhoudelijke klemtonen in 2010: de Europese Unie in de wereld, de systeemcrisis, denken over ontwikkeling, de diversiteit in België, tien jaar na 9/11 en oorlog in Afghanistan, aandacht voor oplossingen. • Kwaliteitsbewaking door overleg, uitwisseling en samenwerking binnen de redactievergaderingen. • Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema’s. 6 ❙ MO Q ❙ jaarverslag 2010 • Missie Door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis hierover vergroten en het debat stimuleren. • De kanalen - MO*, het maandelijks magazine - www.MO.be, de mondiale nieuwssite - e-MO*, het wekelijks gratis e-zine - MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers - MO*debat, de debattenreeks van MO* i.s.m. diverse organisatoren - MO*lezing, de lezingenreeks van MO* i.s.m. Vlaams- Nederlands Huis deBuren, Canvas, Zuiderpershuis, Vooruit, Beursschouwburg en Kaaitheater. • De medewerkers - Redactie: Olivia Rutazibwa, Samira Bendadi, Kristof Clerix, Tine Danckaers, Alma De Walsche, John Vandaele, Gie Goris (en vele stagiairs) - Webredactie: Maarten Lambrechts - Communicatie: Jan Buelinckx - Interne Coördinatie: Ann Popelier - Afgevaardigd Bestuurder: Jan Lamers • Tijdelijke uitbreiding van de redactie in het kader van een opdracht rond artikels over interculturaliteit. www.MO.be, de mondiale nieuwssite: • Gemiddeld 51.776 unieke bezoekers per maand en het hoogste unieke bezoekersaantal was 65.463 en viel in maart. • Bereik: vooral een hooggeschoold en werkend publiek, waarvan meer dan de helft ouder dan 45 jaar en iets meer

vrouwen dan mannen. • In een online onderzoek scoorde www.MO.be gemiddeld 7,9/10 op het vlak van waardering. • www.MO.be brengt continu mondiaal nieuws, aangeleverd door het internationaal nieuwsagentschap IPS, door de redactie van MO* , door stagiairs-journalisten, door freelance-journalisten en door andere nieuwsleveranciers als StampMedia, Apache en Rekto:Verso. • In 2010 lag de focus op een volledige vernieuwing van de website met een overstap naar een performanter en gebruiksvriendelijker content management systeem, met een eenvoudigere navigatiestructuur, met nog meer mogelijkheden om multimediaal te werken en –last but not leastmet een hedendaags design. e-MO*, het wekelijks gratis e-zine met actueel nieuws uit de hele wereld, onderverdeeld in de rubrieken globalisering, milieu, ontwikkeling en Wereldscan. • Eind 2010 ontvingen 11.015 abonnees dit e-zine elke vrijdagochtend in hun mailbox. Inschrijven kan via www.MO.be/emo. • Aankondigingen van opvallend actueel nieuws via nieuwsflitsen, met doorverwijzing naar www.MO.be voor nog meer nieuws en informatie. MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers over actuele vraagstukken van de mondialisering. • Eind 2010 waren 1.280 mensen geabonneerd op de mailinglist van de MO*papers. Inschrijven kan via www.MO.be/mopapers • MO*papers worden altijd aangekondigd op verschillende sites, zeer gericht in functie van het onderwerp. De productie en distributie van MO*papers op de MO*lezingen vergrootten de bekendheid van de uitgave aanzienlijk. • MO*paper scoort gemiddeld 7,7/10 op het vlak van waardering. • MO*paper bereikt de werkende bevolking (71% van de lezers is tussen 26 en 55 jaar, 87% is volledig of deeltijds werkzaam), die in grote mate hoger geschoold is (88% volgde hoger onderwijs). • Slechts 40% kocht vroeger ook MO*noordzuidCAHIER, wat erop wijst dat de MO*paper een nieuw publiek aanspreekt. MO*debat, de maandelijkse debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld. • De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in het debatlandschap van Vlaanderen. • Ze zorgen voor een verhoging van onze zichtbaarheid en voor een versterking van ons merk. • In 2010 werden 43 MO*debatten georganiseerd. • De debatagenda verschijnt in MO* en op www.MO.be/modebat. MO*lezingen, die het maatschappelijk debat over mondialisering op internationaal niveau tilt. • MO*lezing is een initiatief van MO* in samenwerking met het Vlaams-Nederlands huis deBuren. • Partners zijn Canvas en cultuurhuizen Vooruit (Gent), Zuiderpershuis (Antwerpen), Beursschouwburg (Brussel) en Kaaitheater (Brussel). • Een MO*lezing laat een prangend thema behandelen door een internationaal gerenommeerde spreker. Een andere goedgeplaatste spreker mag daarop antwoorden en daarna krijgt het publiek de kans om vragen te stellen en opmerkingen te maken. • Met de MO*lezingen willen de initiatiefnemers het debat over internationale thema’s in Vlaanderen op een hoger niveau tillen. • In 2010 werden 5 MO*lezingen georganiseerd: - Dieren eten in tijden van voedsel- en klimaatcrisis (Jonathan Safran Foer en Louise Fresco) - Leidt klimaatverandering tot oorlogen? (Harald Welzer en Jamie Shea) - Armoede is de ergste mensenrechtencrisis (Irene Khan en Steven Vanackere) - De haat tegen het Westen (Jean Ziegler en Rik Coolsaet) - Das Kapital 2.0 (Tariq Ali en Joseph Vogl) • De lezingen worden aangekondigd in MO* en op www.MO.be/molezing. Promotie en communicatie van het merk MO* als referentie voor mondiale berichtgeving MO*producten worden sterk aan elkaar gelinkt. Het vergroten van bereik en impact en het versterken van het merk MO* verloopt dus crossmediaal. • Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te vergroten, werd volop gekozen voor een doelgroepgerichte promotie. • Weerklank van MO* vergroten door –via goed gekozen samenwerkingen, doelgerichte persberichten en aankondigingen– redactionele verwijzingen en free publicity te realiseren en content te verspreiden in andere media, op andere websites en weblogs. jaarverslag 2010 ❙ MO Q ❙ 7

5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
VAIS Activiteitenverslag 2008.pdf - Kauri
OXFAM FAIRTRADE Jaarverslag 2009-2010.pdf - Kauri
Jaarverslag 2007. Fair Trade Original België. - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag - Jan De Nul
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag - Lokale Politie
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
nummer 5, november 2010 - VNO-NCW Midden
Jaarverslag OCMW-Leuven 2010 - Erik Vanderheiden
jaarverslag 2010 - Real-X
Activiteitenverslag - Lokale Politie
jaarverslag jaarverslag 2010 - CBF
Jaarverslag Slibverwerking 2010 - GMB
Jaarverslag Natuurmonumenten 2010
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
jaarverslag 2009-2010 - IMC Weekendscholen
2009 - 2010 - AFC, Amsterdam
Activiteitenverslag 2008 - CEI-De Meyer NV
IVC activiteitenverslag 2006 - Interregionale Verpakkingscommissie
maart/april 2010 - Gemeente Riemst