27.09.2013 Views

magazine - Horecaplatform

magazine - Horecaplatform

magazine - Horecaplatform

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CAFÉ<br />

REVUE<br />

NEW<br />

n°1 / 12 Januari - Februari<br />

TWEEMAANDELIJKS, 22STE JAARGANG<br />

AFGIFTEKANTOOR 8500 - KORTRIJK 1 - 2DE AFD. - P3A9167<br />

V.U. EVOLUTION MEDIA GROUP - VLASSTRAAT 17 - 8710 WIELSBEKE<br />

VAKTIJDSCHRIFT VOOR BELGISCHE CAFÉS, DRANKENHANDELAARS EN BROUWERIJEN<br />

« Het Gastronomische Paleis »<br />

wexprochef.com<br />

OPLEIDING SLEUTEL OP DE TOEKOMST<br />

DIFFERENTIËREN MET WATER OM JE KAART OP TE WAARDEREN<br />

VEEL PAS INGERICHTE ROOKTERRASSEN ZIJN NIET MEER IN ORDE


5 GENERATIES<br />

BROUWTRADITIE<br />

TRADITION BRASSICOLE<br />

DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS<br />

WINNER OF THE<br />

WORLD<br />

BEER CUP®<br />

GOLD AWARD<br />

2010<br />

www.omer.be


CAFé revue is een realisatie van<br />

EVOLUTION Media Group,<br />

Vlasstraat 17 | B-8710 Wielsbeke<br />

t: 056-60 73 33 | f: 056-61 05 83<br />

> ABONNeMeNTeN<br />

jaarabonnement: 15<br />

buitenland: 30<br />

losse nummers: 2,5<br />

De abonnementen kunnen<br />

maandelijks onderschreven<br />

worden door overschrijving<br />

op ING 385-0451160-76<br />

> uITGever<br />

Piet Desmyter<br />

Tel. 056-60 73 33<br />

p.desmyter@evolution.be<br />

> hOOFDreDACTeur<br />

Geert Van Lierde<br />

Tel. 054-32 01 51<br />

Fax. 054-32 01 51<br />

geert.van.lierde@telenet.be<br />

> MeDewerkers<br />

Yves Meert, René Van Hoof, Georges<br />

Keters, Robert Petit, Daniël Steevens,<br />

Jos Verhoogen, Peter Van Oyen<br />

> puBLICITeITsreGIe<br />

Evolution Media Regie<br />

Tel. 056-60 73 33<br />

Fax. 056-61 05 83<br />

info@evolution.be<br />

Cis Engels<br />

GSM: 0475-42 35 75<br />

Michèle Grassi<br />

GSM: 0475-89 59 21<br />

Annick Bauwens<br />

GSM: 0476-68 36 67<br />

> LAY OuT & Druk<br />

Oranje, Wielsbeke, 056-60 18 18<br />

> OpLAGe<br />

20.817 ex.<br />

> verspreIDING<br />

20.062 ex.<br />

> spreIDING<br />

Cafés, tavernes, dancings, bars,<br />

brasseries, nachtclubs, bierhandelaars,<br />

brouwerijen<br />

VU: Piet Desmyter<br />

Vlasstraat 17<br />

B-8710 Wielsbeke<br />

Overname, zelfs gedeeltelijk van artikels en<br />

publicitaire projecten, is voorbehouden aan het<br />

copyright van het tijdschrift. Elke medewerker<br />

is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.<br />

> Edition française sur demande.<br />

CAFé revue | januari-februari 2012<br />

GeerT vAN LIerDe / C Intro<br />

Kan een horeca-uitbater het zich nog veroorloven om geen<br />

opleiding te volgen? Het antwoord op dergelijke, pertinente<br />

vraag is duidelijk ‘neen’. In de praktijk weerklinkt<br />

misschien ‘ja’, maar dan is het zeer de vraag of diezelfde<br />

persoon nog in 2020 achter zijn tapkast wil staan. Anno<br />

2012 is opleiding onontbeerlijk. Jaren geleden ooit een<br />

tapcursus gevolgd hebben, volstaat niet meer. Juist aangeleerde<br />

principes verglijden niet zelden tot een gemakzuchtige<br />

en foutieve routine. Heropfrissen van basisprincipes is<br />

geen overbodige luxe om een bestaand cliënteel te blijven<br />

bekoren en nieuwe klanten aan te spreken. Hedendaagse consumenten zijn overigens veel<br />

kritischer ingesteld dan voordien. Zij verlangen doorgedreven vakmanschap en produktkennis<br />

van de zaakvoerder en medewerkers.<br />

Maar produktkennis alleen volstaat niet. Van horeca-uitbaters wordt verwacht dat zij zich<br />

profileren als een vakbekwaam manager. Als iemand die kan rekenen, die zijn brutomarge<br />

kent en die weet wij hij netto over houdt. Hij moet zijn kosten kennen en beheersen, maar<br />

gelijktijdig het multiplicator-effect van initiatieven allerhande juist kunnen inschatten. Als<br />

een bedrijfsleider moet hij constant evalueren waarmee hij bezig is, of hij wel goed bezig is<br />

en wat hij beter kan doen. Dat stukje economisch bewustzijn ontbreekt nog te vaak. Het in<br />

2011 overhaast ingevoerde rookverbod was genadeloos voor velen. De geregistreerde kassa<br />

die er in 2013 moet staan, creëert zo mogelijk een nog veel groter bloedbad waartegen alleen<br />

professionalisering weerstand biedt. Professionalisering om te innoveren, om te zoeken<br />

naar opportuniteiten en concepten die veel beter inspelen op de behoeften van de potentiële<br />

horeca-klant die zich aangesproken, gewaardeerd en verwend wil voelen. Die uitdaging is<br />

groot en daarvoor wenst Café Revue jullie alle creativiteit, voorspoed en succes toe. Cafés<br />

en brasseries hebben in het verleden al menig storm getrotseerd en bewezen dat zij vaak versterkt<br />

uit woelige tijden komen. Bereid je daarop voor en grijp de kansen die zich aandienen.<br />

C Intro<br />

nr.2 - 2012<br />

Trappisten<br />

Cola’s en limonades<br />

Exterieur<br />

Inhoud<br />

4 C-News Palm dynamisch met vleugje retro<br />

5 Op naar honderd Bistrots de Terrroir<br />

10 C-INsIGhT Sint-Sixtusabdij in het nieuw<br />

21 Trappistenmissie in de geuzestreek<br />

12 C-experIeNCe Details routinematig beheersen<br />

14 Bruin café voor jong en oud<br />

15 Twaalf bieren krijgen het BFB-label<br />

18 C-FOCus Cafébazen tot wanhoop gedreven door toepassing rookverbod<br />

22 Pils onder druk?<br />

26 Differentiëren met water om je kaart op te waarderen<br />

28 Opleiding sleutel op de toekomst<br />

| 3 |


| 4 |<br />

C news<br />

Palm herintroduceert 25 cl.-fles<br />

Dynamisch met een vleugje retro<br />

Met een vleugje retro en een hedendaagse dynamiek herpositioneert Palm Breweries zijn<br />

paradepaard Palm als een dorstlessende, toegankelijke en authentieke speciale belge voor<br />

jongvolwassenen. De 33-cl.-fles wordt opnieuw vervangen door de 25 cl.-fles, waardoor<br />

Palm terug zijn historische plaats naast het pilsbier inneemt.<br />

Twee jaar geleden startte Palm Breweries een uitgebreid consumentenonderzoek<br />

naar imago en positionering van Palm, en dat meer specifiek<br />

bij jongvolwassenen. “Palm werd gezien als het bier van opa en van een<br />

oudere generatie. Wanneer jongeren Palm proefden op evenementen<br />

zoals de Palm Parkies-concerten, dan vonden zij het best lekker. Eens<br />

zij het evenement achter zich hadden gelaten, dachten zij niet meer aan<br />

Palm en verkozen zij andere bieren”, geeft Peter Van de Velde, marketing<br />

en trade marketing manager aan. “Het kwam er bijgevolg op<br />

aan om ons nadrukkelijker te positioneren tegenover jongvolwassenen,<br />

zonder evenwel de trouwe en oudere consumenten te veronachtzamen”.<br />

‘de zoon van …’<br />

die 8 cl. betekent een<br />

heel verschil in de<br />

merkPositionering.<br />

Projectmatig werd gekozen voor de<br />

ontwikkeling van een programma<br />

waarin Palm naar voor wordt geschoven<br />

als een kwalitatief, toegankelijk,<br />

authentiek en eigentijds doordrinkbier. “Vanuit die overwegingen hebben<br />

wij ervoor gekozen om Palm niet langer in de 33 cl.-fles voor speciaalbieren<br />

te bottelen dan wel in de 25 cl.-fles. Die 8 cl. betekent een heel<br />

verschil in de merkpositionering. Enerzijds is 33 cl. als volume te groot<br />

voor een dorstlessend bier, anderzijds heeft bier in 33 cl.-fles een hogere<br />

prijszetting, wat contradictorisch is met het principe van een doordrinkbier<br />

dat een alternatief kan zijn voor pils. Door Palm terug in 25 cl.-fles<br />

aan te bieden, kan het in de horeca, en meer specifiek in jongerencafés<br />

en jeugdclubs, opnieuw naast pils worden gepresenteerd”, vervolgt Peter<br />

Van de Velde. “Vervolgens moest het beeldmerk meer hedendaags ogen.<br />

> Peter Van de Velde, jeroen Gryson en Peter buelens klaar om Palm een nieuw<br />

hedendaagse imago te geven in zijn 25cl.-fles.<br />

Daarbij verwonderde het ons dat jongvolwassenen het legendarische trekpaard<br />

beschouwden als het icoon, het DNA van Palm. Alleen mocht het<br />

wat jonger ogen en zo hebben wij als het ware ‘de zoon van’ gecreëerd, een<br />

Belgisch trekpaard dat energiek en dynamisch oogt zonder log en zwaar<br />

over te komen. Verder hebben wij de groene huiskleur behouden op een<br />

gelijnde achtergrond en hebben wij de rode Palm-letters op een witte balk<br />

geplaatst, geïnspireerd op het Palm-merkbeeld uit de jaren zestig. Tevens<br />

wordt de bierstijl ‘speciale belge’ vermeld, omdat het een aanknopingspunt<br />

is om het Palm-verhaal te verduidelijken tegenover jongeren”.<br />

Aansluitend op het nieuwe Palm-merkbeeld ondergaan Dobbel Palm,<br />

Palm Royale en Palm Green – waarvan de naam wijzigt in Palm N.A.<br />

– een gedaanteverwisseling. Naast het bekende<br />

Palm-kelkglas komt er een nieuw 25 cl.-ribbelglas<br />

waarmee het aspect van een dorstlessend en verfrissend<br />

doordrinkbier wordt uitgespeeld.<br />

‘Urban crafts’-project<br />

“Tussen mei en december hebben vier jonge vertegenwoordigers het<br />

nieuwe Palm-concept op ruime schaal geïntroduceerd in zo’n 250<br />

jeugdhuizen en jongerencafés”, licht Jeroen Gryson, sales manager horeca<br />

toe. “De resultaten van dit grootschalig pilootproject in real life<br />

waren uitermate positief. Palm werd in 25 cl. tegen een correcte prijs<br />

geafficheerd en naast pils geplaatst. Bovendien kwamen er spontaan<br />

talrijke en originele vragen om samenwerkingsprojecten op te zetten”.<br />

“De basis was bijgevolg gelegd om de positionering van Palm als doordrinkbier<br />

naast pilsbier opnieuw op de kaart te zetten op een hedendaagse<br />

wijze”, verduidelijkt Peter Van de Velde. “Het ‘vintage’-aspect<br />

van de zestiger jaren wordt gevisualiseerd via het etiket en via een nostalgische<br />

‘golfplaten’ Citroën-bestelwagen met ingebouwde tapinstallatie.<br />

Meer hedendaags zijn projecten waarbij een vanop afstand bestuurde<br />

Palm-krat door de straat rijdt of waarbij Palm-bomen worden opgesteld.<br />

In samenwerking met een vijftigtal kunstenaars brengen wij een ‘urban<br />

crafts’-project naar jongeren met graffiti-kunst, sleutelen aan auto’s of<br />

brommers, eigentijds vakwerk, enzovoort. Bedoeling is om jongeren van<br />

zeer nabij te betrekken bij Palm en daarvoor starten wij bijvoorbeeld met<br />

een toegewijde website en zelfs met online televisie via UrbanCrafts.tv”.<br />

Geert Van Lierde<br />

C MOre<br />

www.palm.be | www.urbancrafts.be | www.urbancrafts.tv<br />

CAFé revue | januari-februari 2012


“ een omzetverlies van meer<br />

dan 30 % is enkele maanden<br />

houdbaar, maar nu worden de<br />

harde gevolgen tastbaar. dit<br />

is slechts het toPje van de ijsberg.<br />

voor vele cafés staat het<br />

water aan de liPPen. ”<br />

Danny Van Assche, Fed. Horeca Vlaanderen<br />

tOP 10<br />

Beste mondiaal bier<br />

Westvleteren 12 werd door de beoordelings-website<br />

Ratebeer.com uitgeroepen tot het beste bier voor<br />

2012; Westvleteren Extra 8 staat op de achttiende<br />

plaats. Vijfde in de rij van Ratebeer is de Rochefort<br />

10. Derde Belgische bier is 3 Fonteinen Armand’4<br />

Oude Geuze Lente op de veertiende plaats.<br />

1 Westvleteren 12 (Abdij St. Sixtus)<br />

2 Närke Kaggen Stormaktsporter<br />

(Närke Kulturbryggeri)<br />

3 Goose Island Rare Bourbon<br />

County Stout (Goose Island AB-InBev)<br />

4 Founders KBS (Founders Brewing<br />

Company)<br />

5 Rochefort 10 (Abdij Rochefort)<br />

6 Bells Hopslam (Bells Brewery)<br />

7 Russian River Pliny the Younger<br />

(Russian River Brewing)<br />

8 Cigar City Pilot Series Passionfruit and<br />

Dragon fruit Berliner Weisse<br />

(Cigar City Brewing)<br />

9 AleSmith Speedway Stout<br />

(AleSmith Brewing Company)<br />

10 Deschutes Th e Abyss (Deschutes<br />

Brewery)<br />

263.085<br />

Personen werden tussen 2 december en 16 januari<br />

onderworpen aan een ademtest. 8.745 chauffeurs<br />

(3,3%) bliezen positief. 5.854 chauffeurs<br />

(2,2 %) hadden 0,8 ‰ of meer in hun bloed. Sinds<br />

de start van de bob-campagnes in 1995, werden<br />

het laagste percentage positieve bestuurders en<br />

het hoogste aantal controles ooit geregistreerd.<br />

1940<br />

Horeca-zaken gingen failliet in 2011, zo blijkt uit<br />

een studie van Graydon belgium. Dit is één horeca-zaak<br />

op 29 die over de kop gaat. bijna één op<br />

vijf failliete ondernemingen is een horeca-uitbating.<br />

unizo, nSZ, Horeca Vlaanderen en fedCaf<br />

dringen meer dan ooit aan op een structurele<br />

ondersteuning van de cafés.<br />

oP naar honderd<br />

bistrots de terroir<br />

Landelijke herbergen worden<br />

toeristisch baken<br />

Fed. Horeca Wallonie en Waals toerismeminister Paul Furlan<br />

streven naar een honderdtal Bistrots de Terroir tegen einde 2012.<br />

een veertigtal landelijke herbergen is reeds erkend. Naast het<br />

serveren van streekprodukten en streekgerechten verstrekken<br />

zij hun gasten ook de nodige toeristische informatie.<br />

Wallonië startte in 2005 een project om kwalitatief<br />

hoogstaand toerisme te promoten. In dat kader<br />

werd onder meer gepleit voor een opwaardering<br />

van streekprodukten en een verhoogde aantrekkingskracht<br />

voor landelijke regio’s. In 2007 ijverde<br />

Fed. Horeca Wallonie voor een herwaardering<br />

van de dorpscafés en landelijke herbergen. Mede<br />

geïnspireerd door het Franse initiatief van ‘Bistrot<br />

de Pays’ ontwikkelden Wallonië en Fed. Horeca<br />

Wallonie het concept ‘Bistrot de Terroir’.<br />

“Cafés die zich engageren binnen het concept<br />

van Bistrot de Terroir en die ook als dusdanig<br />

erkend willen worden, moeten tenminste drie<br />

streekprodukten op de vaste kaart hebben.<br />

Wanneer zij maaltijden serveren, moet er ook<br />

minstens één streekgerecht beschikbaar zijn.<br />

Verder moeten deze cafés het toerisme in hun<br />

streek promoten en zich opstellen als een toeristisch<br />

ambassadeur tegenover hun klanten”,<br />

verduidelijkt minister Paul Furlan<br />

Om de Bistrots de Terroir te ondersteunen,<br />

werd aangepast promotiemateriaal ontwikkeld,<br />

zoals een uithangbord en een infostand om toeristische<br />

folders op te bergen. Ook zijn er vierta-<br />

C eVent<br />

Op dinsdag 20 maart organiseert het Davidsfonds<br />

zijn tiende Nacht van de Geschiedenis<br />

plaats onder het thema ‘Drank(en)’.<br />

Op zo’n 220 locaties in Vlaanderen worden<br />

infosessies gegeven over bier, jenever, whisky,<br />

wijn, thee, water en melk. Ook wordt een<br />

Nacht van de Geschiedenis-bier voorgesteld.<br />

www.davidsfonds.be/nacht.<br />

lige folders, tafelruiters, bierviltjes en onderleggers<br />

en werd een getrouwheidskaart gecreëerd.<br />

Wie drie bistro’s en drie verschillende provincies<br />

bezoekt, en zijn kaart telkens laat afstempelen,<br />

ontvangt een geschenk. Tevens worden een gpsroute<br />

uitgestippeld langsheen diverse cafés en is<br />

er een specifi eke website geopend.<br />

Einde 2011 was een reeds een veertigtal cafés<br />

erkend als ‘Bistrot de Terroir’. Heel wat dossiers<br />

worden nog onderzocht, waardoor er tegen<br />

einde 2012 wellicht een honderdtal Bistrots de<br />

Terroir zal zijn. De betrokken cafés genieten ook<br />

een zekere lokale exclusiviteit. Op iets langere<br />

termijn streeft minister Paul Furlan naar een<br />

netwerk van zo’n 200 tot 250 Bistrots de Terroir.<br />

C MOre<br />

www.bistrotdeterroir.be<br />

C news<br />

> Catherine Vincent (fed.Horeca Wallonie) en minister<br />

Paul furlan onthullen het eerste uithangbord in café Le<br />

Pacis in Crupet.<br />

Geert Van Lierde<br />

CAFé revue | januari-februari 2012 | 5 |


C news<br />

JAAR VAN DE GASTRONOMIE<br />

2012<br />

2012 belooft een verfrissend jaar te worden voor de Belgische bierliefhebber.<br />

Het hele jaar door wordt gastronomie in de drie gewesten van<br />

het land in de kijker gezet. Zo lanceert Brussel “Brusselicious” om de<br />

culinaire rijkdom van onze hoofdstad door een andere bril te bekijken én<br />

te appreciëren. Bier mag hierbij niet ontbreken: de Belgische Brouwers<br />

hebben dan ook besloten voor deze gelegenheid hun befaamde Weekend<br />

van het bier, van 31 augustus tot 2 september 2012, te larderen met een<br />

portie extra nieuwe activiteiten. Dit weekend belooft de Grote Markt<br />

zeker té klein te worden en daarom komt er achter de Beurs een heuse<br />

“Beer Street” met een bar van 50 bieren! In het Beursgebouw zelf kan<br />

de bezoeker genieten van degustaties en “food pairing” tussen bier en<br />

ander lekkers (kaas, chocolade, Belgian Beertapas). Het weekend wordt<br />

gevolgd door de Week van het Belgisch Bier. Wallonië organiseert op<br />

zijn beurt een reeks evenementen in het kader van “Wallonie des Saveurs”<br />

(Caravanes du Goût, picknicks enz.) en publiceert in haar brochure<br />

“des saveurs” een lijst van alle brouwerijen die in het zuiden van<br />

het land een bezoekje waard zijn. Tot slot laat ook Vlaanderen zich niet<br />

onbetuigd, met het programma Vlaanderen Lekkerland dat “Leven in<br />

de Brouwerijen” brengt en ons meeneemt op een kennismakingstocht<br />

van bierproeverijen en brouwerijen, restaurants en bars waar bier een ereplaats<br />

bekleedt, …<br />

www.beerparadise.be<br />

PRIJSVERHOGING<br />

aB inBev<br />

AB InBev verhoogt de prijs van het bier dat aan de cafés geleverd wordt.<br />

Gemiddeld gaat het om een prijsstijging met 5,8%, terwijl vatenbier gemiddeld<br />

5,5% duurder wordt. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 maart.<br />

Horeca Vlaanderen, het NSZ en Unizo raden cafés nu aan dit door te<br />

rekenen aan de klant. Eind vorig jaar kondigde de brouwer al aan dat<br />

ook het bier in de distributiesector gemiddeld 5,9% duurder wordt. Als<br />

verklaring voor de scherpe prijsstijging verwijst AB InBev naar de sterk<br />

gestegen kosten voor productie en logistiek. Als cafés en restaurants de<br />

prijsverhoging van AB Inbev doorrekenen, kost een pintje van 2 euro<br />

binnenkort 2,10 euro, berekende Unizo.<br />

www.ab-inbev.be<br />

BIERWEDSTRIJD<br />

Vinopres<br />

Vinopres, dat al meer dan twintig jaar de vakbeurs<br />

Megavino organiseert, wil in november een gelijkaardig<br />

internationaal bierconcours organiseren.<br />

Tijdens de Brussels Beer Challenge die van 2 tot<br />

4 november 2012 in Brussel wordt gehouden, wil<br />

honderden bieren laten beoordelen door een jury<br />

van een veertigtal mondiaal geselecteerde bierproevers.<br />

De Brussels Beer Challenge wordt georganiseerd<br />

in het kader van het gastronomisch event Brusselicious 2012. Er<br />

worden alleen flessenbieren gekeurd en die worden onderverdeeld in een<br />

tiental heel algemene categorieën; pale ale, dark ale, red ale, lager, stout/<br />

porter, wheat, flavoured beer, speciality beer. Elk bier dat in zijn categorie<br />

beantwoordt aan een minimum aantal voorschriften ontvangt een medaille.<br />

Vinopres ziet de Brussels Beer Challenge als een ‘gezonder competitie<br />

tussen brouwers’ waarbij ‘wie geen medaille krijgt zich in vraag<br />

moet durven stellen’.<br />

www.vinopres.com<br />

ZUIVERE ROOKK AMER<br />

air&M’s<br />

Air&M’s stelde, in samenwerking met Horeca Brussel, een concept<br />

voor van een verplaatsbare rookkamer met geïntegreerde luchtzuiverende<br />

filter. Met het initiatief speelt men in op een toenemende vraag<br />

naar een betaalbaar en klantvriendelijk totaalconcept. De compacte<br />

rookkamers zijn vervaardigd uit aluminium en veiligheidsglas en kunnen<br />

binnen en buiten worden geplaatst en kunnen zowel vrijstaand<br />

als tegen een muur worden geplaatst. Binnen de rookkamer wordt een<br />

medisch goedgekeurde geruisloze luchtzuiverende filter geplaatst die<br />

alle mogelijke geurtjes absorbeert. Hierdoor wordt vermeden dat de<br />

rookgeur zich afzet op de kledij van de klanten in de rookkamer en<br />

wordt tevens vermeden dat klanten prikkelende, rode ogen krijgen tijdens<br />

hun verblijf in de rookkamer.<br />

www.luchtzuivering-rookkamer.be, www.fumoir-horeca.be<br />

HORECACLAIM<br />

Fedcaf<br />

Fedcaf heeft een bondgenootschap gesloten met de Stichting Horecaclaim<br />

Nederland en het ‘Maatschap Horecaclaim België’ opgericht. De<br />

Nederlandse organisatie wil een schadeclaim van ongeveer 200 miljoen<br />

euro indienen tegen de Nederlandse overheid omwille van het rookverbod.<br />

In Nederland werd het rookverbod versoepeld voor kleine horecazaken<br />

en de organisatie wil nu ook een opheffing van het rookverbod<br />

voor grote zaken. De gemiddelde schadeëis per horecazaak bedraagt,<br />

volgens Stichting Horecaclaim Nederland, zo’n 20.000 euro per zaak.<br />

In samenwerking met Fedcaf wordt nu een gelijkaardig initiatief opgezet<br />

in België. In een eerste fase wordt overlegd met de overheid en wordt<br />

getracht om schadeclaims te bundelen. Afhankelijk van die inspanningen<br />

zou dan binnen enkele maanden mogelijk een schadeclaim tegen<br />

de Belgische Staat worden ingediend. Op termijn wil men Horecaclaim<br />

Europe oprichten.<br />

www.fedcaf.be, www.horecaclaim.be<br />

ARCHIEF<br />

de Koninck<br />

Wilfried Patroons, die zo’n elf jaar aan de slag was als pr-manager bij<br />

C eVent<br />

Op het Alvinne Craft Beer Festival, dat op 3 en 4 maart wordt gehouden<br />

in Zwevegem-Moen is Engeland het gastland. Je kan er zo’n 120<br />

minder gekende bierstijlen, zeldzame en buitengewone bieren proeven<br />

in degustatieglaasjes.<br />

www.alvinne.be<br />

| 6 | CAFé revue | januari-februari 2012


ouwerij De Koninck, is door Duvel Moortgat gevraagd om het archief<br />

van de brouwerij te inventariseren. Het betreft een gigantische<br />

verzameling administratieve documenten, foto’s, krantenknipsels,<br />

flesjes, verpakkingen, etiketten, wandklokken, spiegels en allerhande<br />

promotiemateriaal dat de brouwerij De Koninck de voorbije honderd<br />

jaar heeft uitgebracht. Er werden reeds heel wat unieke documenten terug<br />

gevonden. Zo onder meer het testament van juffrouw De Koninck<br />

die in de eerste plaats vroeg dat er duizend missen voor haar zouden<br />

worden opgedragen en 500 broden werden verdeeld onder de armen.<br />

Verder een brief waarin de brouwerij bij de gouverneur protesteert tegen<br />

de inbeslagname van de koperen ketels in de Eerste Wereldoorlog.<br />

Boekhoudkundige anecdotes gaan onder meer over de afschrijving van<br />

paarden over diverse jaren. Wie nog beschikt over waardevolle documenten<br />

en promotiemateriaal, bij voorkeur uit de periode tussen beide<br />

wereldoorlogen, kan dit melden.<br />

wilfried.patroons@base.be<br />

BROUWERSHUIS<br />

antwerpen<br />

Na meer dan tien jaar lijkt er eindelijk schot te komen in het restauratiedossier<br />

voor het Antwerpse Brouwershuis. Liefst zestien overheidsinstellingen<br />

moeten hun goedkeuring hechten aan het dossier. Een voorontwerp<br />

voorziet in de herstelling en ingebruikname van het pompsysteem<br />

dat het water naar de brouwerijen in de omgeving verdeelde. Enkele<br />

kleine kamers worden omgevormd tot een grotere, multifunctionele ontvangstruimte.<br />

De mate waarin de met goudleder aangeklede zestiende<br />

eeuwse vergaderzaal wordt gerestaureerd en opnieuw toegankelijk wordt<br />

gemaakt, is nog onduidelijk. Er komt ook een nieuwe toegang met onthaalfaciliteiten<br />

in aanpalende gebouwen. De Vrienden van het Brouwershuis<br />

hopen dat het restauratieproject in 2013 wordt voltooid en het<br />

museum opnieuw kan heropenen.<br />

ICE TEA MET STEVIA<br />

Lipton<br />

C eVent<br />

CAFé revue | januari-februari 2012<br />

Lipton Ice Tea, in 1978 in België gelanceerd en<br />

ondertussen één van de grootste ijstheemerken<br />

ter wereld, pioniert met haar Lipton Ice Tea<br />

Green gamma.<br />

In lijn hiermee wordt nu 30% van de suiker in<br />

Lipton Ice Tea Green vervangen door stevia,<br />

een nieuw toegelaten zoetstof afkomstig van de<br />

steviaplant.<br />

Hierdoor wordt het drankje nog verfrissender,<br />

en bevat het minder calorieën. Lipton Ice Tea<br />

Green is nu een calorie-arme drank met 50%<br />

Van 11 tot 15 maart wordt in Marche-en-Famenne de jaarlijkse Horecatel-vakbeurs<br />

gehouden. Zo’n 40.000 bezoekers worden verwacht<br />

langsheen de zowat 350 stands. De focus ligt op het jaar van de gastronomie<br />

in Brussel en Wallonië.<br />

www.horecatel.be<br />

minder suiker dan de meeste suikerhoudende frisdranken in België.<br />

www.lipton.be.<br />

ZEVEN BELGEN<br />

european Beer star<br />

Tijdens de European Beer Star 2011 vielen 7 Belgische bieren in de prijzen.<br />

De prijzen werden toegekend door een jury bestaande uit brouwmeesters,<br />

biersommeliers en gespecialiseerde journalisten afkomstig uit<br />

26 landen. In de categorie Belgian Style Strong Ale behaalde Grand Cru<br />

St-Feuillien van brouwerij St-Feuillien, de gouden en Straffe Henrik<br />

Quadrupel van brouwerij De Halve Maan de bronzen medaille. Steenuilke<br />

van brouwerij de Ryck kreeg een zilveren medaille in de categorie<br />

Belgian-Style Ale.<br />

Steenbrugge Dubbel van Palm Breweries werd met brons beloond in de<br />

categorie Belgian-Style Dubbel. Straffe Hendrik Tripel en Arend Tripel<br />

respectievelijk van de brouwerijen De Halve Maan en de Ryck behaalden<br />

een gouden en een bronzen medaille in de categorie Belgian-Style<br />

Tripel. In de categorie Belgian-Style Gueuze Lambic, sleepte L’Enfant<br />

Terrible van brouwerij de Dochter van de Korenaar een zilveren medaille<br />

in de wacht.<br />

www.european-beer-star.de<br />

STAAT BIJ U DE KRAAN NOG OPEN?<br />

Bel Gratis 0800-99 681<br />

Contacteer ons ook op<br />

0496-23 77 54<br />

Aquafox bewaakt de kwaliteit van<br />

het waswater en het spoelwater.<br />

Het Aquafox-systeem betekent een<br />

belangrijke water- en kostenbesparing.<br />

Stralend schone glazen en betere<br />

presentatie van het getapte bier.<br />

Een perfect glas bier en een tevreden<br />

klant.<br />

AquaFox_CAF_feb12_NL.indd 1 21/02/12 16:37<br />

CAF-feb12-K<br />

| 7 |


DUCHESSE DE BOURGOGNE<br />

Verhaeghe<br />

Brouwerij Verhaeghe heeft vijftien nieuwe opslagtanks en twee nieuwe<br />

gistingstanks geplaatst om meer Duchesse de Bourgogne te kunnen<br />

brouwen. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de als maar toenemende<br />

vraag naar het gewaardeerde Vlaamse roodbruine bier. Niet al-<br />

C BOOK<br />

C news<br />

50 Bier & Kaas Combinaties<br />

bierliefhebbers en bistronomen weten al langer dan vandaag dat<br />

bier en kaas een overheerlijke combinatie is, die omwille van het<br />

rijke smaken- en nasmakenpalet van de bieren heel wat meer mogelijkheden<br />

biedt dan het traditionele samengaan van kaas en wijn.<br />

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er met “Vinken & Van Tricht<br />

– 50 bier & Kaas Combinaties” een eerste naslagwerk verschijnt<br />

over het bistronomische huwelijk van bier en kaas. Toonaangevend<br />

en vermaard kaasaffineur Michel Van Tricht zoekt de perfecte kazen<br />

bij vijftig geselecteerde bieren. naast een bondige beschrijving<br />

van de bieren en de kazen volgt telkens een paragraafje waarin<br />

de harmonie tussen beiden wordt voorgesteld. Stellen dat vooral<br />

wordt gewerkt met bierfamilies en kaassoorten, waardoor de lezer<br />

veel ruimer kan gaan dan de voorgestelde, nominatieve suggesties<br />

is breeduit gedacht. ervaring leert immers dat het huwelijk tussen<br />

kaas en bier dermate broos is dat je niet om het even welke kaas<br />

uit eenzelfde familie bij één bier kan plaatsen. Omgekeerd is het<br />

evenmin mogelijk om gelijkaardige bieren met één typische kaas te<br />

harmoniëren. Omdat tal van, weliswaar voortreffelijke, exclusieve<br />

kazen worden gesuggereerd die je eerder bij een gespecialiseerde<br />

kaasaffineur moet gaan zoeken, blijven modale consumenten allicht<br />

wat op hun honger.<br />

“Vinken & Van Tricht – 50 bier & Kaas Combinaties”, Lannoo, Tielt,<br />

189blz., 29,99 euro.<br />

Belgische bieren, in de keuken en in het glas<br />

Met een jaaromzet van 1,42 miljoen hectoliter bier is warenhuisketen<br />

Colruyt één van de grootste distributeurs in ons land. Vanuit<br />

de interesse voor streekbieren en met zo’n 140 verschillende<br />

referenties in het aanbod groeide de idee om een handig boek uit<br />

te brengen met tips rond biergastronomie. naast meer dan 100<br />

recepten met bier, bevat ‘belgische bieren, in de keuken en in het<br />

glas’ 140 bierdegustaties met beschrijvingen van aroma en smaak,<br />

opgesteld door wijnsommelier andy De brouwer. Via de Qr-codes<br />

in het boek kan je via de smartphone of tablet-pc filmpjes en uitgebreide<br />

bierdegustaties raadplegen. Lezers krijgen ook toegang tot<br />

een handige tool om te zoeken in welke Colruyt-winkels elk bier te<br />

vinden is. bij het boek hoort ook een dvd met de geschiedenis van<br />

het bier, het brouwproces en tips van andy De brouwer en bierliefhebber<br />

Yves Panneels om thuis een bierdegustatie te organiseren.<br />

belgische bieren, in de keuken en in het glas, Colruyt, Halle, 179blz.,<br />

10,95 euro<br />

leen Duchesse De Bougogne doet het goed, ook de andere speciaalbieren,<br />

waaronder ook Barbe Noir, Barbe Rouge, Barbe d’Or en Barbe Ruby<br />

verkopen aardig.<br />

www.brouwerijverhaeghe.be<br />

BELGIANBEER.COM<br />

Belgian Family Brewers<br />

De Belgian Family<br />

Brewers hebben de fel<br />

begeerde url Belgianbeer.com<br />

verworven.<br />

De domeinnaam was<br />

tot voor kort nog in<br />

handen van de Amerikaan<br />

Volker Stewart,<br />

die de domeinnaam<br />

in 1996 had<br />

geregistreerd voor zijn<br />

bar in Baltimore. Sinds enige tijd bood hij Belgianbeer.com te koop aan. Hij<br />

hield de boot af om dat hij naar eigen zeggen wilde dat de url naar een organisatie<br />

ging die de eigenheid van het Belgische bier voldoende belichaamde. En<br />

die vond hij in de Belgian Family Brewers, aan wie hij het webadres schonk.<br />

www.belgianbeer.com<br />

GOUD IN CHICAGO<br />

Pêche Mel Bush<br />

De Pêche Mel Bush (8,5 vol.%) van brouwerij Dubuisson behaalde goud<br />

tijdens de recente wedstrijd van het Beverage Testing Institute of Chicago.<br />

Onder de uitvoerbenaming Pêche Mel Scaldis werd het geëerd in de categorie<br />

fruitige of gearomatiseerde bieren. De jury bestempelde dit brouwsel<br />

als een “gul en volmondig bier waarvan de finesse et de smaak ongetwijfeld<br />

een breed publiek zullen aanspreken”. Ze apprecieerden in het bijzonder de<br />

“verfijnde honing-, citrusvruchten-, rozijnen- en kaneelaroma’s”, alsook de<br />

“stralende amberrode kleur” en de “delicate schuimkraag”.<br />

www.br-dubuisson.com<br />

DR ANKENHANDELAARS<br />

aBCdrinks<br />

Alle Belgische drankenhandelaars zijn sinds kort terug te vinden op één<br />

website. De dichtst bijgelegen drankenhandel kan nu snel gevonden worden<br />

via een innovatieve zoekmachine. Verspreid over bijna 500 winkelpunten<br />

staat een ongezien assortiment dranken ter beschikking van iedereen<br />

die graag thuis drinkt in stijl. Met hun totale voorraad genereren<br />

de drankenhandelaars een jaaromzet van 1,6 miljard euro en kunnen zij<br />

een oppervlakte gelijk aan 200 voetbalvelden vullen met dranken.<br />

www.abcdrinks.be<br />

BEER&GASTRONOMY AMBASSADOR<br />

Biergenootschap der Lage Landen<br />

In het Brouwershuis werd Jean Blaute, media-figuur bekend van Tournée<br />

Générale, door het Biergenootschap der Lage Landen geëerd als Beer<br />

| 8 | CAFé revue | januari-februari 2012


jean blaute werd geëerd als beer&Gastronomy ambassador naar aanleiding van<br />

Tournée Générale.<br />

& Gastronomy Ambassador 2012. Voor de toekenning van deze award<br />

werd er in 2011 een prestigieuze Academy in het leven geroepen, die op<br />

zoek is gegaan naar een bekende persoonlijkheid die zich het voorbije<br />

jaar heeft onderscheiden door zijn positieve bijdrage aan de promotie<br />

van bier bij gastronomie. De Academy wordt voorgezeten door Dirk De<br />

Prins (culinair journalist en beheerder van Midi Station) en zal vanaf nu<br />

jaarlijks deze Award toekennen. Deze award werd wordt voor de eerste<br />

keer uitgereikt en is de opvolger van de ‘Bier & Gastronomie Award’ die<br />

de voorbije jaren werd toegekend aan restaurants die zich op een uitzonderlijke<br />

wijze hadden onderscheiden door de promotie van bier bij hun<br />

gastronomische gerechten.<br />

BIER IN AMFOREN<br />

Cantillon<br />

Brouwerij Cantillon is een proefproject gestart waarbij lambiekbier niet<br />

in eiken vaten, maar in aarden amforen rijpt. De brouwers hebben het<br />

idee gehaald uit Sicilië, waar een aantal biologische wijnboeren opnieuw<br />

hun product in aarden amforen opslaan, zoals de Grieken en Romeinen<br />

dat eerder deden. Bij Cantillon zijn er nu 12 amforen van 200 liter in<br />

de kelder opgeslagen. In de herfst wordt geproefd of de amforen ook<br />

geschikt zijn voor bier.<br />

www.cantillon.be<br />

BELGISCHE HOP<br />

Kwaliteitslogo<br />

De vzw Hop reikte de eerste certificaten uit aan de brouwerijen die hun<br />

speciaalbieren met minimum 50% Belgische hop brouwen. Op de flesjes<br />

van deze brouwerijen prijkt voortaan het kwaliteitslogo ‘Belgische<br />

Hop’. De brouwerijen die na onderzoek het kwaliteitslogo toegekend<br />

kregen, zijn Jessenhofke uit Hasselt, Seizoensbrouwerij Vandewalle uit<br />

Lo-Reninge, Van Honsebrouck uit Ingelmunster, Den Tseut uit Oosteeklo,<br />

De Plukker uit Poperinge, De Antwerpse Brouwcompagnie, Sint-<br />

CAFé revue | januari-februari 2012<br />

Bernardus uit Watou, Den Triest uit Kapelle op den Bos, Verstraete uit<br />

Diksmuide, Smisje uit Oudenaarde en De Struise Brouwers uit Oostvleteren.<br />

www.belgischehop.be<br />

VATENVULLER<br />

Lambrechts<br />

De nieuwe Monobloc 80 vatenvuller van Lambrechts biedt een klantgerichte<br />

technische oplossing voor het verwerken van vaten in de grootst<br />

mogelijke variëteit van vormen en afmetingen. De Monobloc 80 combineert<br />

een interne en externe vatenwas- en vulmachine, een geïntegreerde<br />

warm water detergent set, een geïntegreerde media aansluiting en een<br />

sturingssysteem in een roestvrijstalen basisgestel. Wat betreft het efficient<br />

en economisch wassen-vullen van vaten van 5 tot 58 liter (1/2 BL),<br />

levert deze nieuwe innovatie van Lambrechts was-vulcapaciteiten van 60<br />

tot 100 vaten per uur en is ze bovendien inzetbaar in de bieren-, vruchtensappen-,<br />

wijnen-, zuivel- en frisdrankenindustrie.<br />

www.lambrechts-group.be<br />

C BOOK<br />

Belgische bieren<br />

in navolging van zijn wijngidsen publiceerde de verbruikersorganisatie<br />

Test-aankoop voor het eerst een biergids. Voor ‘belgische<br />

bieren’ werden 210 belgische bieren geproefd door een deskundige<br />

jury en onderworpe aan een grondige chemische analyse. Veertig<br />

bieren worden aanbevolen door de jury en 17 bieren krijgen de titel<br />

‘beste keuze’ mee. ‘belgische bieren’ is een verdienstelijke eerste<br />

uitgave, ondanks aardig wat kanttekeningen. De labo-analyses zijn<br />

verhelderend en opzienbarend in die mate dat zij uiteenlopende<br />

resultaten geven voor bieren die door de brouwers zelf worden<br />

omschreven als etiketbieren. Verder zijn de steekkaarten van de<br />

individuele bieren enigszins misleidend. Door een puntenkwotering<br />

voor etikettering dermate in de verf zetten, krijgen consumenten<br />

de indruk dat het gaat om een eindbeoordeling over het bier.<br />

Zelfs voor etikettering is de kwotering onduidelijk; hoe anders te<br />

verklaren dat een bier-zonder-etiket 6/10 krijgt en bieren met een<br />

behoorlijk gevuld etiket slechts 5/10 scoren. Smaken worden niet<br />

zelden omschreven als kartonsmaak, metaalachtig, solventen, oxidatie,<br />

boterig, ‘natte pels’, vegetaal, zwavelig, klef, boers en zelfs<br />

met aroma’s van riolen. een hele waaier van omschrijvingen die<br />

vaak wijzen op foutieve smaken, zonder dat lezers daar ook maar<br />

enigszins worden op gewezen. Vanuit dat opzicht is de nasmaak van<br />

‘belgische bieren’ eerder wrang te noemen.<br />

belgische bieren, Test-aankoop, brussel, 272blz. 19,95 euro.<br />

| 9 |


| 10 |<br />

Sint-SixtuSabdij<br />

WeStvleteren in het nieuW<br />

bouwen aan de toekomst<br />

C insight<br />

Het twintigtal cisterciënzermonniken van Westvleteren neemt weldra zijn intrek in de<br />

gloednieuwe abdij, ontworpen door voormalig vlaams bouwmeester bob van reeth en<br />

geïnspireerd op het grondplan van een klassieke cisterciënzerabdij.<br />

De Sint-Sixtusabdij dankt haar ontstaan aan Jan-Baptist-Victoor,<br />

een Poperingse hophandelaar die zich in 1814 terug trok in de bossen<br />

van Westvleteren om er als kluizenaar te leven. Nadat in augustus<br />

1831 de prior en enkele monniken van de Frans-Vlaamse Cisterciënzerabdij<br />

van Catsberg aankwamen in de kluis van Westvleteren<br />

wordt op 4 november 1831 de abdij Sint-Sixtus officieel gesticht.<br />

Tussen 1837 en 1858 werden diverse gebouwen opgetrokken, waaronder<br />

de ‘oude kerk’. Nabijgelegen bossen werden ontgonnen en<br />

omgevormd tot landbouwgrond. Ambachtslui die een hand toesta-<br />

Verregaande commercialisering tot 1945<br />

Kleinschalig voor eigen gebruik<br />

Nadat de brouwerij iets langer dan een eeuw voortdurend was gegroeid, besloot<br />

abt Gerardus Deleye in 1945 over te gaan tot een meer kleinschalige productie<br />

en beperking van de verkoop tot de abdijpoort. Jaarlijks brouwen de monniken<br />

slechts 4.750 hl Westvleteren, ook al is de vraag ernaar ontelbaar keren groter.<br />

Tot 1877 brouwden de monniken uitsluitend voor eigen gebruik. Wanneer halfweg<br />

de jaren twintig plannen voor een nieuwe abdij worden gesmeed, wordt de brouwerij<br />

uitgebreid omdat de bierverkoop voor de nodige inkomsten moest zorgen.<br />

In 1931 startten de monniken met een verregaande commercialisering van hun<br />

bier door het niet langer alleen in grote flessen maar ook in kleine flessen te bottelen.<br />

Een jaar later werd een nieuwe vrachtwagen aangekocht om voortverkopers<br />

te kunnen bevoorraden in West-Vlaanderen, Aalst en Gent. In 1938 werd<br />

besloten om het trappistenbier van 4°, 6° en 8° nog uitsluitend in kleine flessen<br />

te verkopen. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd vervolgens<br />

de, inmiddels legendarische 12°, geïntroduceerd. In 1945 stelt de vier jaar eerder<br />

verkozen abt Gerardus Deleye aan de abdijgemeenschap de vraag om te stoppen<br />

met de commerciële brouwerij. Men zou nog uitsluitend brouwen voor eigen<br />

gebruik en zich opnieuw concentreren op de monastieke beleving. Als gevolg<br />

daarvan werd de bierproductie drastisch teruggeschroefd en beperkt tot de<br />

hoeveelheid om de abdij draaiende te houden. Alle herbergen, uitgezonderd De<br />

Vrede, werden verkocht en het trappistenbier zou nog enkel aan de abdijpoort<br />

te verkrijgen zijn. Om productietekorten op te vangen, werd de beschikbare capaciteit<br />

midden jaren zestig lichtjes verhoogd. Vanaf de zeventiger jaren werd<br />

de brouwerij geleidelijk gemoderniseerd, met een nieuwe, geautomatiseerde<br />

brouwzaal in 1990 als kroon op het werk.<br />

Tien tot elf weken<br />

In 1999 verdwijnen de blonde 4° (Dubbel) en donkere 6° (Rood) uit het gamma.<br />

ken, hadden tijdens hun pauze – zoals toen gebruikelijk was – recht<br />

op een glas bier. Omdat het aankopen van bier blijkbaar flink wat<br />

geld vergde, werd een eigen brouwerij overwogen. Op 19 april 1839<br />

gaf koning Leopold toelating om een brouwerij op te richten in een<br />

grensgebied.<br />

toonaangevend nijverheidscentrum<br />

In 1871 werd de priorij verheven tot abdij . In de daaropvolgende ja-<br />

Sindsdien zijn er drie Westvleteren-trappistenbieren: Blond 6 (5,8 vol.%) met<br />

groene kroonkurk, Extra 8 (8 vol.%) met blauwe kroonkurk en Abt 12 (10,8 vol.%)<br />

met gele capsule. Jaarlijks wordt er 4.750 hl. gebrouwen. De beperkte lager- en<br />

opslagcapaciteit maakt dat er niet meer wordt gebrouwen. “Wij beschikken<br />

slechts over twee moutsilo’s van 12,5 ton en die worden viermaal per jaar gevuld<br />

met Franse gerstemout, geleverd door mouterij Dingemans uit Stabroek.<br />

De drie Westvleteren-trappistenbieren worden gebrouwen met dezelfde gerstemout”,<br />

vertelt broeder Joris. “De brouwzaal bestaat uit een gemengde beslag-<br />

en filterkuip en twee kookketels. Een brouwsel is goed voor 68 hl. en neemt<br />

ongeveer een dag in beslag. Daarna volgt de hoofdgisting die zes tot acht dagen<br />

duurt. Vervolgens rijpt een bier zoals Abt 12° zes tot acht weken alvorens twee<br />

brouwsels gelijktijdig worden gebotteld. Wij voegen dan nog een beetje suiker<br />

en gist toe voor de hergisting op fles. Globaal is één brouwsel goed voor 1700<br />

kratten Westvleteren-trappistenbier. Tot slot vertoeven de kratten nog 12 tot 14<br />

dagen in de warme kamers om de hergisting aan te wakkeren. Je kan gerust stellen<br />

dat het 10 tot 11 weken duurt alvorens een brouwsel wordt vrijgegeven voor<br />

verkoop. Van Westvleteren XII, het gelegenheidsbrouwsel voor het bouwstenenproject<br />

voor de abdij, voorzien wij vijftien brouwsels”.<br />

Tot halfweg 2005 kon je vlot met de wagen naar Westvleteren rijden en ter plaatse<br />

meerdere kratten in de koffer laden. Nadat Ratebeer.com Westvleteren 12<br />

uitriep tot het beste bier wereldwijd, werd de basis gelegd voor een weergaloze<br />

hype die tot op vandaag nazindert. Opdat de rust zou weerkeren, werd een<br />

verkoopssysteem op punt gezet waarbij je voorafgaand telefonisch moet reserveren<br />

en waarbij ook het aantal bestellingen wordt beperkt. De Westvleterentrappistenbieren<br />

worden uitsluitend aan particulieren verkocht. Het kasticket<br />

vermeldt ook dat het bier niet in de handel mag worden verkocht. Vanuit dat<br />

oogpunt moeten de flesjes niet geëtiketteerd worden, omdat zij uitsluitend aan<br />

de abdijpoort en in De Vrede worden verkocht.<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


01 02<br />

ren werd de boerderij uitgebouwd tot een toonaangevend landbouwbedrijf<br />

in de regio. Tegen het einde van de negentiende eeuw was<br />

de abdij uitgegroeid tot een belangrijk nijverheidscentrum met een<br />

grote boerderij, een volwaardige brouwerij, een bloeiende kaasmakerij,<br />

een wagenmakerij, een smidse, een timmerhandel en een molen.<br />

Gelegen op 10 km. achter het front, was Westvleteren de enige<br />

Belgische abdij die tijdens de Eerste Wereldoorlog niet werd bezet<br />

door Duitse troepen. Vier jaar lang namen geallieerden en vluchtelingen<br />

hun intrek in en rondom de abdij, waar het kloosterleven zijn<br />

normale gang bleef gaan. Tussen beide wereldoorlogen in werden<br />

diverse bouwprojecten gerealiseerd. Zo werd de brouwerij in 1922<br />

uitgebreid en werd de bierproductie verhoogd om meer inkomsten<br />

te creëren voor een nieuw te bouwen abdij. Daarmee werd in 1928<br />

gestart omdat de oorspronkelijke gebouwen bouwvallig waren.<br />

In de zestiger jaren wordt de abdij vergroot met een voor die tijd<br />

ruim gastenhuis en een tijdloze, moderne abdijkerk in lijn met de<br />

sobere cisterciënzerarchitectuur. Deze kerk is enkel toegankelijk<br />

voor de monniken, de gasten en de personen die aanbellen aan de<br />

abdijpoort om een gebedstonde of misviering bij te wonen.<br />

Bouwmeester Bob Van Reeth<br />

Een tiental jaar geleden werden de cisterciënzers opnieuw geconfronteerd<br />

met verzakkingen aan kloostergebouw. “Aanvankelijk dachten<br />

wij aan verbouwingen en renovatie, maar na een gesprek met<br />

de voormalige Vlaamse bouwmeester en architect Bob Van Reeth<br />

bleek dat nieuwbouw nauwelijks duurder zou zijn dan renovatie”,<br />

verduidelijkt abt Manu Van Hecke.<br />

“De toestand van de bestaande gebouwen was ronduit gevaarlijk”,<br />

zegt Bob Van Reeth. “Tussen een onderliggende kleilaag en de funderingen<br />

bevindt zich een bewegende massa waardoor het gevaar op<br />

instortingen reëel is. De ondergrond zoog het gebouw gedeeltelijk de<br />

diepte in, veroorzaakte grote scheuren in de muren en veroorzaakte<br />

onherstelbare verzakkingen. Vanuit die overwegingen heb ik voorgesteld<br />

om een nieuw klooster te bouwen, zoals voorgeschreven door<br />

Bernard van Clairvaux bij het begin van de twaalfde eeuw”.<br />

“Eigenlijk is dit de mooiste opdracht die je als architect kan krijgen. Er<br />

is niets zo eenvoudig als een cisterciënzerabdij bouwen omdat de typologie<br />

ervan perfect is voorgeschreven. Een abdij is opgebouwd volgens<br />

een modelplattegrond waarbij de verschillende vertrekken en nuttige<br />

ruimten aanleunen tegen de kerk met bijhorende kloostertuin. Drie<br />

gedeelten van het klooster zijn bestemd voor ‘de ziel, de geest en het lichaam’<br />

van de monniken. Het vierde deel was bestemd voor de lekenbroeders.<br />

Voor de ziel van de monniken werd een kerk gebouwd, op de<br />

plek rond de kloostergang. Aanpalende vertrekken voor het geestelijk<br />

01 Abt Manu Van Hecke en architect Bob<br />

Van Reeth bij de voorstelling van Westvleteren<br />

XII.<br />

leven zijn de sacristie, de kapittelzaal, en<br />

het scriptorium. Keuken, voorraadkamers, 02 De nieuwe abdij met kloostertuin werd<br />

wasruimte en refter zijn er voor de licha- geconcipieerd volgens de strakke richtmelijke<br />

verzorging. Later zijn er vleugels bij<br />

gekomen met een ziekenzaal, vertrekken<br />

lijnen van een Cisterciënzerabdij.<br />

voor novicen, een kerkhof, een aparte leefruimte voor de abt en de<br />

bibliotheek. In lijn met de voorschriften voor de bouw van een cistercienzerabdij<br />

heb ik de nieuwe abdij geconcipieerd rond de ‘nieuwe kerk’<br />

uit 1968. De oude kerk werd omgebouwd tot een hedendaagse refter<br />

met bovenliggende bibliotheek op de eerste verdieping”.<br />

Aanvullend werd, net buiten het klooster en toegankelijk voor het publiek,<br />

een pelgrimskapelletje gebouwd. Symbolisch is die kapel exact<br />

Oost-West-geöriënteerd en dat in tegenstelling tot de ‘nieuwe kerk’ die<br />

om onduidelijke redenen niet traditioneel Oost-West is gericht.<br />

typologie van een cisterciënzerabdij<br />

“Binnen de abdijgemeenschap hebben wij ruim anderhalf jaar gepraat<br />

over het concept van een nieuwe abdij alvorens een beslissing te nemen”,<br />

vervolgt abt Manu Van Hecke. “In het huidige gebouwenpatroon zagen<br />

wij de typologie van een cisterciënzerabdij niet. Door de gesprekken met<br />

Bob Van Reeth hebben wij zijn ontwerp kunnen kaderen in de traditie<br />

en de visie rond de bouw van cisterciënzerabdijen. Het gaat dan niet<br />

alleen over bouwen, maar ook over duurzaamheid, materiaalkeuze en<br />

een waardebeleving in het algemeen. Halfweg 2008 startten de werkzaamheden<br />

en begin 2012 nemen wij onze intrek in de nieuwe abdij”.<br />

“Van zodra de beslissing was genomen om een nieuwe abdij te bouwen,<br />

hebben wij gekeken of er daarvoor een financieel draagvlak<br />

was. Andere trappistenabdijen, sympathisanten en ondernemers<br />

waren eveneens bereid om het project te steunen. Toch was er nog<br />

bijkomende financiering noodzakelijk. Vanuit de bedrijfswereld werd<br />

gesuggereerd of wij niets met het wereldwijd geprezen trappistenbier<br />

Westvleteren 12 konden doen om bijkomende financiële middelen te<br />

vergaren. Door het twintigtal broeders in de abdijgemeenschap werden<br />

daar ook de nodige kanttekeningen bij geplaatst. Het ‘voortschrijdend<br />

inzicht’, zoals Bob Van Reeth het noemt, bracht ons tot een project<br />

waarbij 93.000 verpakkingen als bouwstenen werden verkocht”.<br />

Dit bouwsteenpakket met als ondertitel ‘Ad aedificandam abbatiam<br />

adiuvi’ (‘Ik hielp de abdij bouwen’) bestond uit zes flesjes Westvleteren<br />

12, met goudopdruk Westvleteren XII, en met twee degustatieglazen.<br />

C MORe<br />

www.sintsixtus.be | www.indevrede.be<br />

geeRt Van LieRde<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012 | 11 |


Yves De Sloovere: “Kleine<br />

details moet je routinematig beheersen,<br />

jij niet alleen als uitbater<br />

maar ook je medewerkers moeten<br />

daarvan doordrongen zijn”.<br />

| 12 |<br />

Den Hoorn in Kapelle-op-Den-Bos<br />

Details routinematig beheersen<br />

C experienCe<br />

“Kleine details moet je routinematig beheersen, want zij dragen in hoge mate bij tot de uitstraling<br />

van je zaak. een bier van de Tapmaster moet perfect getapt en geserveerd worden, een 75 cl.<br />

Master beer moet vakbekwaam worden gepresenteerd. Maar ook een koffie zoals Miko’s Grand<br />

Milano verdient alle aandacht, want het is niet zelden de laatste drank waarmee klanten de<br />

maaltijd in een brasserie afronden”, stelt Yves De Sloovere van Den Hoorn in Kapelle-op-den-bos.<br />

Al zo’n kwarteeuw baten Yves De Sloovere en Anita Van Hamme,<br />

sinds enkele jaren ook vergezeld van zoon Kristof, Den Hoorn uit<br />

langsheen het Zeekanaal in Kapelle-op-den-Bos. “Toen wij ermee<br />

startten waren tavernes en brasseries een nog onbekend begrip. Je had<br />

restaurant en cafés of frituren maar daar tussenin gaapte een enorme<br />

kloof. Je had hier destijds wel een tiental cafés waarvan er ook een<br />

aantal zijn verdwenen met de verbreding van het kanaal. Aanvankelijk<br />

hadden wij broodschotels en spaghetti op de kaart staan, zoals<br />

menig ontluikende taverne in die periode. Doorheen de jaren hebben<br />

wij de spijskaart verder ontwikkeld tot het huidige brasserie-concept,<br />

waarin maaltijden een belangrijk gedeelte voor hun rekening nemen<br />

maar waar je even hartelijk wordt onthaald voor een kopje van Miko’s<br />

Grand Milano of een speciaalbier van Palm’s Tapmaster”.<br />

“Doorheen de jaren hebben wij het bieraanbod aangepast, waarbij ik<br />

het nog altijd jammer vind dat er geen Aerts 1900 meer is. Van dat<br />

bier hebben wij het laatste beschikbare vat leeggetapt. In het verleden<br />

hadden wij ook Westmalle Dubbel van het vat en hebben wij<br />

ongetwijfeld bijgedragen tot de positionering van bijvoorbeeld Hom-<br />

melbier en Floreffe in de streek. Een vijftal jaar geleden<br />

introduceerde Palm zijn geïntegreerd koel- en<br />

tapsysteem Tapmaster. Het is een prachtig concept<br />

waarmee je bier- en eetcultuur dichter bij mekaar<br />

brengt. Met een kleiner debiet kan je vatenbier in<br />

perfect omstandigheden serveren met behoud van kwaliteit en smaak<br />

en dat op een rendabele wijze, wat niet onbelangrijk is in de hedendaagse<br />

horeca-uitbating. Wij tappen ook in de kleinere 18 cl.-glazen,<br />

waardoor bier veel toegankelijker en klantvriendelijker wordt voor een<br />

vrouwelijker cliënteel”.<br />

Naast zes Tapmaster-bieren van het vat, plaatst Yves De Sloovere<br />

ook de Master Beers in 75 cl.-fles in de kijker. “Palm Royale, het<br />

Tournée Générale-bier en ook de Rodenbach Vintage hebben zeer<br />

goed gelopen, en dat in combinatie met vlees- en visgerechten. Klanten<br />

kiezen daar niet spontaan voor. Je moet hen begeleiden naar de<br />

combinatie van bier en gastronomie, het verhaal vertellen over het<br />

bier, net zoals je dat doet om uit te leggen wat voor vis skrei is.<br />

Koffie is belangrijkste drank<br />

Met oog voor details en perfectie hebben Yves De Sloovere en zijn medewerkers<br />

van Den Hoorn een toonaangevend horeca-zaak gemaakt.<br />

“Velen realiseren zich onvoldoende dat bier een voedingsproduct is en<br />

dat hygiëne primeert over de hele lijn, en dat geldt ook voor je tapinstallatie<br />

en je espressomachine. Net zoals je bier juist moet serveren,<br />

het bij voorkeur aan tafel uit schenkt en ook zorgt voor een mooie<br />

schuimkraag, moet je waken over de koffie. Een koffie, zoals Miko’s<br />

Grand Milano, moet perfect zijn gemaakt, met een mooi crèmelaagje,<br />

de juiste maling en dosering, op de juiste temperatuur en in voorverwarmde<br />

kopjes. Koffie is immers één van de belangrijkste dranken in<br />

een brasserie, omdat het de drank is waarmee een maaltijd wordt afgerond.<br />

Net zoals de koffie die bij een pannenkoek wordt opgediend.<br />

Ik maak nog liever een nieuwe espresso dan klanten een lauwe Grand<br />

Milano te serveren. Het zijn kleine details, maar die moet je routinematig<br />

beheersen. Jij niet alleen als horeca-uitbater, maar ook je medewerkers<br />

moeten daarvan doordrongen zijn. Iedereen moet een bier<br />

of een koffie op identieke wijze kunnen serveren, daarom is het ook<br />

zo belangrijk dat je gelegenheidsmedewerkers eveneens informeert en<br />

begeleidt achter en voor de toog”.<br />

C MOre<br />

www.tavernedenhoorn.be<br />

Geert Van Lierde<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


Crèmelaagje siert een heerlijke koffie<br />

C insight<br />

“Het crèmelaagje bovenop een kop Miko’s Dolce moet aantrekkelijk zijn en mooi<br />

ogen. Dat is immers de eerste indruk die klanten hebben wanneer je hen een koffie<br />

serveert”, stelt Patrick vriens van De nachtegaal in Kapelle-op-den-bos.<br />

Langsheen de weg van Kapelle-op-den-Bos naar Nieuwenrode, bevindt zich<br />

De Nachtegaal, een bekend eetcafé-restaurant met tuinterras, feestzaal en<br />

speeltuin. Patrick en Linda Vriens namen de zaak een tiental jaar geleden over<br />

en hebben die sindsdien uitgebouwd tot een referentie in de streek. Goed drie<br />

jaar geleden startten zij een samenwerking met Miko als horeca-partner voor<br />

koffie en aanverwante toebehoren.<br />

“Wij waren op zoek naar een ander koffiemerk en hebben op de Horeca Expo<br />

menig koffiemerk geproefd. Uiteindelijk vonden wij Miko’s Dolce een lekkere<br />

koffie, die ook beantwoordde aan de verwachtingen van onze klanten”, vertelt<br />

Patrick Vriens. “Bovendien konden de koffieleveringen gebeuren via onze<br />

drankenhandelaar, zodat alle aankopen op één factuur werden samengevoegd.<br />

In het eetcafé-restaurant werken wij met een halfautomaat. In de feestzaal werd<br />

een koffiezetsysteem voor grote volumes geplaatst met bijhorende thermoskannen.<br />

De koffie blijft perfect warm in deze kannen. Klanten vragen echt wel om<br />

een lekkere koffie, ook als die uit een thermoskan komt”.<br />

Coffee in the classic Milano style<br />

“Meest geliefd is uiteraard een heerlijke espresso. Het crèmelaagje waarmee<br />

je de espresso aftopt, is van fundamenteel belang”, geeft Patrick Vriens mee.<br />

“Dat crèmelaagje moet alleszins nog mooi ogen wanneer je de koffie aan tafel<br />

serveert. Het is de eerste indruk die klanten krijgen van de koffie die hen wordt<br />

aangeboden. Wanneer het crèmelaagje niet aantrekkelijk is gevormd, dan is<br />

het een teken dat de espressomachine gereinigd moet worden. Jammer genoeg<br />

merk je dat nog in teveel horecazaken. Wij maken er een punt van om de<br />

espressomachine goed te onderhouden. Wanneer je de machine, en meer bepaald<br />

de koffiegroep, niet goed onderhoud, dan kan je ook geen Dolce maken<br />

en presenteren zoals het hoort”.<br />

C MORE<br />

www.mikocoffee.com | www.de-nachtegaal.be<br />

Patrick vriens: “Het<br />

crèmelaagje op de espresso<br />

is belangrijk, want dat is de<br />

eerste indruk die klanten van<br />

de koffie krijgen”.<br />

a shared obsession<br />

www.grandmilanocoffee.com<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012 | 13 |<br />

gVL


01 Cafébaas Hendrik Lavaert<br />

in zijn nieuwe bistro.<br />

02 Warm interieur waar vooral<br />

locals tuk op zijn.<br />

03 ’t Santpoortje met terras.<br />

01<br />

| 14 |<br />

’t SANtPOORtJE IN BRUGGE<br />

bruin café voor jong en oud<br />

C experienCe<br />

indien het voor waarheid geldt dat in de oude brugse binnenstad de meeste bruine cafés verdwenen zijn, dan<br />

geldt ’t Santpoortje als één van de uitzonderingen. De naam is origineel, vlaams en zeker niet gestolen – de<br />

poort tot de pleinvlakte van ’t Zand uiteraard – en het gaat er doorgaans volks aan toe, van in de morgen tot<br />

lang na middernacht. Hier komen mensen nog voor een praatje, tekenen verenigingen voor thuis en vormen<br />

bruggelingen het leeuwendeel van de clientèle.<br />

Toch is het pand waar Hendrik Lavaert sinds 6 jaar de zaakvoerder<br />

is, sinds kort niet meer ‘zuiver’ café. De voormalige private leefruimte<br />

op de eerste verdieping werd immers recent omgebouwd tot bistro. La<br />

Porta – mooie trouvaille! – zweert bij de Italiaanse keuken en is de invulling<br />

van een lang gekoesterde jongensdroom, nl. een geheelconcept<br />

waarin lekker eten en drinken samengaan. Chef is Bruno Timperman,<br />

die voorheen bij tweesterrenrestaurant Danny Horseele kookte.<br />

De bistro operatie is danig versneld door de inwerkingtreding van de<br />

nieuwe rookwet. Deze eetruimte stond immers pas op de planning van<br />

2014, maar opende reeds begin oktober 2011 de deuren.<br />

02 03<br />

“Daar ben ik blij om,” zegt Hendrik Lavaert: “Ik ondervind<br />

immers dat niet meer mag gerookt worden. Niet<br />

’s nachts en in de weekends, maar in de week tijdens de<br />

dag blijven klanten achterwege. Het zijn vaak mensen<br />

die op hun eentje een pintje kwamen drinken. Ik hoop<br />

dat het een overgangsperiode is en dat ze terugkeren.”<br />

Van rijpere jeugd tot senioren<br />

Zowel jan-met-de-pet als leden van de (zittende of staande) magistratuur<br />

maken hun opwachting in ‘t Santpoortje. Hendrik Lavaert:<br />

“Bij wijze van spreken komt iedereen hier. Het leuke er aan is dat de<br />

onderlinge verstandhouding aan de bar uitstekend is; er is gewoon<br />

geen sprake van dat de een op de ander zou neerkijken of zo. In vergelijking<br />

met de jeugdcafés vlakbij op ’t Zand is mijn publiek ouder.<br />

Hier komen eerder rijpere jongeren over de vloer, laat ons zeggen vanaf<br />

een jaar of 20, en dan vooral in de weekends. Aan de andere kant van<br />

de leeftijdsschaal komen ook mensen van +80 regelmatig wat drinken.<br />

De populatie van ’t Santpoortje is dus heel breed.” De muziek wil<br />

ergens de grootste gemene deler zijn: overdag gewone luistermuziek, ‘s<br />

avonds meer gericht op ambiance. In de weekends komt daar nog wat<br />

extra’s bij, want dan doen enkele van de betere DJ-soort hun ding. Daar<br />

hebben ze overigens ruim de tijd voor, want tijdens de weekends is het<br />

café gemakkelijk open tot 5 à 6 uur in de morgen. Op weekdagen gaat<br />

‘t Santpoortje vroeger dicht, maar 3 à 4 uur is zeker niet uitzonderlijk.<br />

Aanwezigheid cafébaas loont<br />

“Het grootste gedeelte van mijn publiek bestaat uit Bruggelingen. De<br />

hotels in Brugge zitten vaak vol, en dat is vanzelfsprekend een goede<br />

zaak, maar ’s avonds laat lopen meestal nog weinig toeristen op straat.<br />

Overdag zijn ze er wel en bij mooi weer maken ze vooral gretig gebruik<br />

van ons terrasje vooraan, met uitzicht over ’t Zand.”<br />

Het proportioneel hoog gehalte ‘locals’ onder de klanten heeft onder<br />

meer te zien met het verenigingsleven. In de eerste plaats zijn dat een<br />

aantal voetbalploegen (van gewoon - tot mini-voetbal) die van hieruit<br />

gesponsord worden alsook twee jeugdploegen van Tennisclub Azalea. ’t<br />

Santpoortje mikt via allerhande initiatieven op meer naambekendheid,<br />

heeft trouwens ook de campagne gesteund waarmee de Brugse schone<br />

Cilou Annys Miss België 2010 werd. “Cilou komt hier nog regelmatig<br />

langs om wat te drinken of te eten,” glundert Hendrik Lavaert.<br />

Echt grote ambities na de realisatie van zijn bistro koestert hij voorlopig<br />

niet. ’t Santpoortje vergt dermate aandacht dat er nog amper vrije tijd<br />

overblijft. “In de horeca moet je vooral nadrukkelijk aanwezig zijn. Dat<br />

behoort zelfs tot de essentie ervan. Zeker nu in deze fase kom ik van ’s<br />

morgens en ben ik hier de hele dag, soms tot de sluiting. Persoonlijke<br />

aanwezigheid is de grote sterkte van een cafébaas, restaurantuitbater of<br />

wat dan ook. Mensen hebben dat nu eenmaal graag.”<br />

DAniel SteeVenS<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


TWAALF BIEREN KRIJGEN HET<br />

BFB-LABEL<br />

Timmermans vervoegt Belgian Family Brewers<br />

C INSIGHT<br />

Het aantal Belgian Family Brewers neemt toe. Na de toetreding van Brouwerij Duvel<br />

Moortgat treedt ook brouwerij Timmermans-Bourgogne des Flandres uit Itterbeek toe<br />

tot BFB met twaalf van haar bieren.<br />

Belgische bieren worden steeds meer bedreigd door valse buitenlandse<br />

concurrentie. De Belgische manier van brouwen<br />

wordt schaamteloos gekopieerd en termen als ‘Belgian beer’<br />

en ‘Belgian style’ prijken op talloze etiketten van niet-Belgisch<br />

bier. Vooral voor kleine onafhankelijke brouwerijen is dat een<br />

streep door de rekening. Zij zien zich genoodzaakt om een front<br />

te vormen tegen het buitenlands geweld. Familiebrouwerijen<br />

zien meer dan ooit heil in een lidmaatschap van de ‘Belgian<br />

Family Brewers’ (BFB).<br />

BFB groepeert historische en onafhankelijke familiebrouwerijen die<br />

met het BFB-label de consument de garantie bieden van een echt<br />

en traditioneel Belgisch bier. Enkel de bieren die voldoen aan de<br />

strikte vereisten van de vereniging komen in aanmerking voor het<br />

label. Zo moet het bier volledig in België gebrouwd worden door een<br />

familiebrouwerij die minstens 50 jaar ononderbroken bier brouwt.<br />

Het bier mag ook niet als kopij onder een andere naam of met een<br />

ander etiket verkocht worden. Dankzij het BFB-label kan er geen<br />

twijfel meer bestaan over het Belgisch karakter en het ambachtelijk<br />

productieproces van streekbieren of speciale bieren.<br />

Brouwerij Timmermans uit Itterbeek brouwt al sinds 1702 lambiek<br />

op dezelfde locatie en maakt sinds 1993 deel uit van de groep<br />

John Martin. De lambiek is het basisbier voor geuze, witte lambiek,<br />

fruitbieren en Bourgogne des Flandres. Sinds kort prijkt het<br />

Belgian Family Brewers-logo op de fl essen van Oude Gueuze,<br />

Oude Kriek, Kriek Retro, Faro, Lambicus Blanche, Gueuze en de<br />

fruitbieren Strawberry, Kriek, Pêche en Framboise.<br />

Ook de nieuwe BFB-bieren Bourgogne des Flandres blond en bruin<br />

kennen Lambic als basisbier. Voor de Bourgogne des Flandres Bruin<br />

vermengen de brouwers een selectie van de beste Lambic met een bruin<br />

bier van hoge gisting. Dat mengsel rijpt nadien gedurende enkele maan-<br />

CAFÉ REVUE | JANUARI-FEBRUARI 2012<br />

Het open koelschip waar het wort een nachtje afkoelt en de spontane gisting wordt gestart.<br />

den in eikenhouten vaten. Het resultaat is een bruin bier met een zeer<br />

aparte, verfrissende en mooi gebonden smaak. Het donkere bier kent<br />

een blonde variant van hoge gisting: de Bourgogne des Flandres Blond.<br />

C MORE<br />

GEERT VAN LIERDE<br />

www.brtimmermans.be | www.belgianfamilybrewers.be<br />

| 15 |


| 18 |<br />

Cafébazen tot wanhoop gedreven door strikte toepassing rookwet<br />

Veel (pas ingerichte) rookterrassen<br />

zijn niet (meer) in orde<br />

C FoCus<br />

begin dit jaar verscheen er een omzendbrief van het Ministerie van volksgezondheid,<br />

waarin nog eens duidelijk op een rijtje werd gezet wat er juist bedoeld wordt met het begrip<br />

‘rookterras’. Samengevat: één zijde moet volledig én permanent open zijn, ongeacht de<br />

weersomstandigheden. Gevolg: veel vaak pas ingerichte (rook)terrassen zijn niet (meer)<br />

in orde met de wet. een zoveelste ‘pesterij’ vindt de sector, die alvast een ‘open brief’<br />

naar de bevoegde minister Onkelinx stuurde. “Wij wilden gewoon duidelijkheid scheppen”,<br />

reageert het Ministerie.<br />

Sinds 1 juli 2011 is er een algemeen rookverbod in alle horecazaken,<br />

dus ook in cafés. Vanaf die datum mag er niet meer gerookt<br />

worden in alle gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk<br />

zijn. Dus zochten horeca-uitbaters naar alternatieven om hun rokende<br />

klanten toch nog ten dienste te kunnen zijn. Ze meenden<br />

een oplossing gevonden te hebben in een rookterras. Zo’n terras<br />

ligt namelijk buiten (dus geen ge-<br />

sloten plaats) en daar mag dus wel<br />

een sigaretje opgestoken worden,<br />

was de redenering. Veel cafébazen<br />

investeerden daarom in een al dan<br />

niet al bestaand terras. Om het<br />

de rokers comfortabel te maken<br />

plaatsten vele cafébazen ook verwarming<br />

op het terras en vaak ook<br />

schuifdeuren en wanden.<br />

Iedereen tevreden, dachten de<br />

cafébazen. Maar schijn bedriegt.<br />

Begin dit jaar verscheen dus die<br />

bewuste omzendbrief van het Ministerie van Volksgezondheid<br />

met de definiëring van het begrip ‘terras’. Paul Van Den Meerssche,<br />

Hoofd van de Inspectiediensten van het Ministerie van<br />

Volksgezondheid: “ We stelden vast dat de cafébazen nogal inventief<br />

omgingen met het begrip terras. Vaak is er sprake van<br />

heuse veranda’s met afgesloten wanden, zodat het terras de facto<br />

een gesloten ruimte is geworden. Om het café te bereiken, moeten<br />

mensen dan door een rokerige ruimte, wat dus in strijd is<br />

met de wet. Daarom wilden wij nog eens omschrijven wat de wet<br />

verstaat onder het begrip ‘terras’. Om niet als een gesloten plaats<br />

te worden beschouwd, moet een terras aan één zijde permanent<br />

en volledig open zijn, ongeacht de weersomstandigheden. Die<br />

open zijde mag niet tijdelijk en/of deels worden afgesloten, bijvoorbeeld<br />

door middel van een windscherm of zonnewering. Die<br />

open wand moet de luchtcirculatie namelijk mogelijk maken. Alleen<br />

als een terras aan die voorwaarden voldoet mag er gerookt<br />

worden”. Overigens ontkent Paul Van Den Meerssche dat de wet<br />

strenger is geworden: “ De bepaling dat één wand van een terras<br />

steeds open moet zijn,<br />

is altijd onderdeel geweest<br />

van de regel. Die<br />

regels zijn in 2007 duidelijk<br />

gecommuniceerd<br />

en nooit veranderd. We<br />

stelden bij controles<br />

echter vast dat die open<br />

wand steeds verder<br />

dicht werd gemaakt.<br />

Die omzendbrief, die<br />

trouwens in essentie<br />

bedoeld was voor politiediensten,<br />

had gewoon<br />

de bedoeling om iedereen er op te wijzen wat er juist in de<br />

wet staat en om alle horecazaken op gelijke voet te behandelen”.<br />

Wil men nu echt de sector<br />

Volledig kapot maken?<br />

Vele cafébazen hebben Veel<br />

geld geïnVesteerd in die<br />

rookterrassen. en die zouden<br />

nu Weg moeten of aangepast<br />

moeten Worden?<br />

Het Diensthoofd merkt op dat hij die ‘heisa’ toch maar niets vindt.<br />

Volgens hem wordt het rookverbod in cafés te vaak ten onrechte<br />

gebruikt als dooddoener: “ Alsof dat rookverbod de schuld is van<br />

alles wat slecht gaat in de cafésector. Als de brouwerijen de bierprijs<br />

opslaan, dan hoor je niets. De BOB-campagnes zullen de sector<br />

ook geen deugd doen. Maar nee, het fameuze rookverbod, dat zou<br />

de schuld van de malaise zijn. Er is echt een mentaliteitsverandering<br />

nodig. Op lange termijn zal er steeds minder en minder<br />

gerookt worden. Het is trouwens altijd dezelfde minderheid die<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


protesteert. Meestal diegenen die ook hun voeten vegen aan andere<br />

wetgevingen”.<br />

Volgens Paul Van den Meerssche wordt het tijd dat de ‘redelijkheid’<br />

terugkeert. Toch zegt hij dat het Ministerie van Volksgezondheid<br />

nog bereid is tot overleg met de sector op voorwaarde<br />

dat er niet getornd wordt aan de basisprincipes van de rookwet.<br />

Hij gelooft ook dat het probleem van de rookterrassen grotendeels<br />

zullen opgelost worden als het weer warmer wordt. Hij laat<br />

ook uitschijnen dat die rookterrassen bij controles door Volksgezondheid<br />

niet tot de ‘topprioriteit’ behoren. Het controleren van<br />

het naleven van het rookverbod binnen in de cafés zelf, blijft de<br />

eerste prioriteit, besluit Diensthoofd Van Den Meersche.<br />

Wie is onredelijk?<br />

De sector zelf zegt dat de pot de ketel verwijt. Niet de cafés,<br />

maar het Ministerie van Volksgezondheid is onredelijk, stellen<br />

de cafébazen. Jan De Haes, Voorzitter van Horeca Vlaanderen<br />

en zelf ook eigenaar van verschillende cafés in Heist-op-den-Berg<br />

spreekt zelfs van een nieuwe slag voor de cafésector: “Het gaat<br />

hier niet zo zeer om de wet, maar om een omzendbrief die de<br />

regels op een administratieve manier interpreteert. Het gevolg is<br />

dat als we deze nieuwe richtlijnen van Volksgezondheid zouden<br />

moeten volgen, dat duizenden cafés niet in orde zijn. Wil men<br />

nu echt de sector volledig kapot maken? Vele cafébazen hebben<br />

veel geld geïnvesteerd in die rookterrassen. En die zouden nu weg<br />

moeten of aangepast moeten worden? De horeca- en de cafésector<br />

heeft het zo al moeilijke genoeg. Kan Volksgezondheid zelf<br />

niet wat redelijker zijn?”.<br />

Jan De Haes vindt trouwens ook dat deze ‘administratieve interpretatie’<br />

van de rookwet getuigt van ’absurditeit’. “ Kijk, we<br />

hebben er geen problemen mee dat er niet meer gerookt mag<br />

worden in een volledig afgesloten terras. Dat kan beschouwd<br />

worden als een gesloten ruimte, OK. Maar bloembakken die<br />

aanzien worden als wand, wat moeten we daarmee? Terrasjes met<br />

windschermen zoals aan de kust, kan dit nog wel? Nee, niet als<br />

er niet één zijde open is, zelfs al zit je in openlucht onder luifels.<br />

Ja, zeg, waar is men dan mee bezig. Er is dan toch luchtcirculatie,<br />

waar alles om te doen is? Die interpretatie is gewoon onredelijk.<br />

Trouwens, volledig open terrassen: dat kan misschien in<br />

landen rond de Middellandse Zee, maar hier, in dit klimaat? Het<br />

is toch logisch dat een cafébaas zijn rookterras tijdens de winter<br />

gedeeltelijk wil afsluiten, zodat zijn rokende klanten er warmpjes<br />

bijzitten. Bovendien, ook om veiligheids- en energieredenen is<br />

het toch aangewezen om een terras ’s nachts te kunnen afsluiten.<br />

En met gedeeltelijk afgesloten ruimtes, vermijd je ook dat buren<br />

gaan beginnen klagen over lawaai. Ik vind het erg allemaal. Het<br />

begint stilaan op een ‘heksenjacht’ te lijken. We vragen dus als<br />

sector dat deze strenge interpretatie van de rookwet zou ingetrokken<br />

worden”.<br />

Jan De Haes wijst er ook op dat de overheid compenserende<br />

maatregelen had beloofd om de financiële gevolgen van het<br />

rookverbod voor de cafés te verzachten. De sector heeft daarvan<br />

nog niets gezien. “ 70 % van de cafés meldt een aanzienlijk omzetverlies<br />

en het regent faillissementen. Geen probleem blijkbaar<br />

voor de overheid. Er was geen regering, heette het. Wel, nu is er<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012<br />

wel één. Waar blijven die compenserende maatregelen? En waar<br />

is dat fameuze horecaplan? Nee, er komt in de plaats een omzendbrief<br />

met de mededeling dat men nu ook de terrassen gaat<br />

aanpakken. Als het beleid op die manier verder doet, zullen nog<br />

meer horeca-uitbaters ontgoocheld geraken en de wet aan hun<br />

laars lappen. Op die manier verliest het rookverbod elk draagvlak.<br />

Wat gaat de regering dan doen? Repressie? Wel, ik verzeker<br />

u dat dit niet gaat lukken”.<br />

Jan De Haes schreef namens Horeca Vlaanderen alvast een<br />

Open brief aan minister Onkelinx met de vraag om “zowel het<br />

rookverbod als de cafés te redden” (zie verder). Ook vraagt de<br />

cafésector met aandrang een onderhoud met het Ministerie van<br />

Volksgezondheid om te pleiten voor een “beetje realisme en een<br />

beetje creativiteit om de bezorgdheid voor voldoende frisse lucht<br />

te combineren met de bezorgdheid om de caféklanten comfort<br />

en veiligheid te bezorgen”.<br />

Volgens Paul Van Den Meersche komt dat overleg er. Of dat veel<br />

zoden aan de dijk gaat brengen, is een ander paar mouwen. De<br />

reactie van de bevoegde minister Laurette Onckelinx op de heisa<br />

die ontstond als gevolg van de omzendbrief is alvast weinig bemoedigend.<br />

Zij liet onlangs weten dat ze niet wil terugkomen op<br />

de wet. Ze stelt ook dat die omzendbrief noodzakelijk was omdat<br />

er volgens haar vastgesteld werd dat vele horeca-uitbaters met<br />

CoEnCo_CAF_nl-fr_0210 27/10/11 12:09 Pagina 1<br />

CoEnCo<br />

More than 50 references in Europe.<br />

Breweries from 1,25 to 30 hl.<br />

Keg washer Pub brewery 5 hl<br />

CoEnCo bvba<br />

Kanaalstraat 6, 8020 Oostkamp, Belgium<br />

T +32 50 39 59 79 - F +32 50 38 73 41<br />

info@coenco.be - www.coenco.be<br />

| 19 |


| 20 |<br />

windschermen en veranda’s probeerden ‘de wet te omzeilen’. De<br />

minister vindt de wet zelfs ‘soepel’. Zo liet ze zich ontvallen dat<br />

de cafébazen in het Verenigd Koninkrijk twee kanten van hun<br />

open brief aan minister onkelinx<br />

Volksgezondheid op terrasniveau, cafés halen de zomer niet...<br />

terras moeten openhouden. Een goed verstaander begrijpt dan<br />

dat ze vindt dat de Belgische cafébazen maar niet moeten zeuren.<br />

Peter Van oyen<br />

De horeca in België is al wel wat schizofrenie van de politici gewoon. In hun retoriek zijn ze fier op de heerlijke en gastvrije horeca en het sublieme<br />

culinaire erfgoed. En tijdens de campagnes zijn ze veelgeziene en alom trakterende klanten. Maar in de besloten ministerraden en op<br />

de kabinetten lijkt het erop dat de horeca wordt gezien als een bende outlaws die het verdienen om streng aangepakt te worden. Hoe meer de<br />

horecasector zelf echter werkt aan kwaliteitsverbetering en versterking van ondernemerschap, hoe meer er telkens nieuwe regels en regeltjes<br />

uit Brussel komen. Wil de regering nog wel horeca in dit land? Een mooi voorbeeld van deze houding is het ganse “roken op terrassen”-verhaal.<br />

In december stuurde uw administratie een brief aan alle politiezones van het land met de oproep om mee de toepassing van het rookverbod te<br />

controleren. Er werd tegelijk aan toegevoegd dat ook terrassen moesten gecontroleerd worden: want een terras dat niet volledig en permanent<br />

open is aan één kant, is voor uw administratie een gesloten ruimte waar niet gerookt mag worden.<br />

Hiermee haalt u uw eigen rookverbod mogelijk definitief onderuit. Ik verklaar me nader.<br />

Toen in 2011 het rookverbod definitief en in alle horeca werd ingevoerd, was dit een donderslag bij heldere hemel. Ondernemers dachten immers<br />

een perspectief tot 2014 te hebben dat plots ongedaan werd gemaakt. Velen hadden recent nog geïnvesteerd in rookafzuigsystemen.<br />

Daarnaast beloofden alle politici die ooit voor het rookverbod hebben gepleit, dat er compenserende maatregelen noodzakelijk waren om de<br />

economische impact van het rookverbod te verzachten. Deze maatregelen kwamen niet. De gevolgen zijn er naar: 70% van de cafés meldt<br />

ons een aanzienlijk omzetverlies van meer dan 20, 30 tot zelfs 50%. Daarnaast stellen we een aanzienlijke versnelling vast van het aantal faillissementen<br />

en stopzettingen in de cafésector. De druk van economische omstandigheden én van klanten dwingt de cafébaas soms om de asbak<br />

opnieuw op tafel te zetten. En wat gebeurt er dan? Komt er een steunbetuiging van de overheid die aangeeft dat de federale regering respect<br />

heeft voor het culturele erfgoed van onze cafés?<br />

Nee, er komt een omzendbrief die ook de terrassen gaat aanpakken. Niemand zal betwijfelen dat een gesloten terras, gesloten is. En ja, dan<br />

zegt de wet dat er niet mag gerookt worden. Maar een terrasje waar uit veiligheid voor kinderen een kleine afrastering gezet werd, of waar<br />

zijkantjes visueel gescheiden werden van het terras van het aanliggende café of van de stoep van de naaste buren, dat dit ook een gesloten<br />

plaats, is, dat grenst aan het ongeloofwaardige. Dat bloembakken worden aanzien als een wand is niet uitlegbaar, evenmin als het gaat om<br />

een laag windscherm. Dat men onder de blote hemel niet mag roken omdat de zonnetent eventueel gesloten zou kunnen worden, krijg je aan<br />

de straatstenen niet verkocht. Ondernemers moeten investeren, vaak verplicht vanuit gemeentelijke reglementen, of ze hebben al vrijwillig<br />

geïnvesteerd in extra veiligheid en comfort voor hun buitenstaande klanten. Allemaal voor niets.<br />

Vorig jaar gebeurde niks om cafés te helpen, want er was geen regering, heette het dan. Vandaag is er wel een regering en daar maakt u opnieuw<br />

deel van uit, Mevrouw de Minister. Het aantal faillissementen stijgt. Maar ook het aantal stopzettingen explodeert. Ook dat zijn mensen<br />

die hun job en droom verliezen en die al hun spaarcenten kwijt zijn. Deze omzendbrief is een extra uithaal naar deze ondernemingen. Maar<br />

deze omzendbrief is evenzeer de doodsteek voor uw anti-rookbeleid. Wetten zonder gedragenheid zijn moeilijk hard te maken.<br />

Nu sneeuwt het buiten, maar de tijd van de terrasjes is niet veraf meer. Op vele terrasjes die straks in het straatbeeld horen te verschijnen, zal<br />

niet meer gerookt mogen worden, zelfs al is er helemaal rondom een lage afsluiting of zelfs al is de zonneluifel open. Met alle beste wil van de<br />

wereld, maar dat krijgen wij aan onze klanten niet verkocht.<br />

Daarom, geachte Mevrouw de Minister, kom met uw twee voeten tot op het niveau van de terrasvloer, tot<br />

op het niveau van hardwerkende horecabaas, achter zijn toog of aan zijn stoof. Help hem en geef eindelijk<br />

eens een hoopvol signaal: herbekijk uw terrasverhaal!<br />

U had beloofd met de horeca te overleggen, maar daar kwam tot nu toe niks van in huis. We zijn nochtans al<br />

maanden vragende partij. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat een beetje realisme en een beetje creativiteit<br />

zullen volstaan om uw bezorgdheid voor voldoende frisse lucht te combineren met onze bezorgdheid<br />

voor comfort en veiligheid voor onze klanten! Red uw rookverbod en onze cafés. Het kan nog. Maar er<br />

is haast mee gemoeid.<br />

Met vriendelijke groeten,<br />

Jan De Haes<br />

Voorzitter Horeca Vlaanderen<br />

C FoCus<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


De zwaan in Dworp<br />

Trappistenmissie in de geuzestreek”<br />

C insight<br />

Tegenover het oude gemeentehuis van Dworp heropende Adri vanderelst enkele maanden<br />

geleden afspanning De Zwaan. in het hartje van de geuzestreek neemt hij zijn klanten mee<br />

voor een stukje bierbeleving rond Westmalle-trappistenbier.<br />

Decennialang was De Zwaan een pleisterplaats in Dworp maar<br />

een twaalftal jaar geleden sloten de deuren. Adri Vanderelst heropende<br />

De Zwaan. “Momenteel is het vooral een praatcafé, een<br />

ontmoetingsplaats voor jong en oud waar de lokale bevolking binnenstapt<br />

maar waar ook wandelaars en fietsers komen verpozen”.<br />

Vanuit een passie voor bier stelde Adri Vanderelst een gevarieerde<br />

kaart samen met zo’n 120 bieren, waaronder de meeste<br />

geuzen en kriekbieren maar ook alle trappistenbieren. “In deze<br />

streek zijn trappistenbieren relatief onbekend. Ouderen kennen<br />

de bieren nog wel, maar bij een jonger publiek is Westmalle bijvoorbeeld<br />

niet bekend. De Tripel scoort iets beter bij jongeren,<br />

terwijl ouderen eerder een Dubbel verkiezen. Dubbel heeft echt<br />

zijn periodes, maar men moet het eerst een keer proeven”.<br />

Zelf is Adri fan van Orval, Westmalle Tripel, en de laatste tijd degusteert<br />

hij ook gemakkelijker een Westmalle Dubbel. “Uitzonderlijk<br />

zet ik Westmalle Dubbel op de wisseltap. De 33 cl.-flessen zijn<br />

een vaste waarde in het gamma. Ik laat de bieren twee tot drie maanden<br />

rijpen in de kelder opdat ze iets voller, ronder en fruitiger zouden<br />

smaken. Daarom serveer ik ze lichtjes gekoeld aan 9°C, opdat<br />

men volop aroma’s en smaken zou ontdekken. Ondertussen laat ik<br />

ook 75 cl.-flessen enkele maanden rijpen omdat die zich meer lenen<br />

voor een degustatiemoment, al dan niet met familie of vrienden”.<br />

“Klanten proberen wel eens een 75 cl. Westmalle Tripel of Dubbel<br />

maar het vergt toch enige begeleiding”, geeft Adri aan. “Je moet al<br />

eens suggereren dat men met twee of drie personen samen een fles<br />

kan bestellen. Je moet ook wijzen op de subtiele smaakverschillen<br />

tussen 33 cl. en 75 cl. Heel positief vind ik de introductie van de<br />

kleine 17 cl.-glaasjes. Die zijn niet alleen perfect voor een gezelschap<br />

dat samen een 75 cl.-fles wil drinken, die zijn ook geknipt voor wie<br />

een traditionele 33 cl. Dubbel of Tripel bestelt. Je kan immers twee<br />

glaasjes helder bier schenken en afronden met een glaasje waaraan je<br />

het gistdepot toevoegt. Zo creëer je echt een bijkomend belevingsmoment.<br />

Wij bieden zo ook het trappistenbier aan, vergezeld van<br />

een plankje met authentieke Westmalle-trappistenkaas”.<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012<br />

geert van lierde<br />

01 Adri vanderelst: “In<br />

de geuzestreek zijn<br />

de trappistenbieren<br />

nog relatief onbekend<br />

bij het brede publiek”.<br />

| 21 |


| 22 |<br />

interesse voor ‘export’-type wakkert stilletjes aan<br />

PILS ONDER DRUK?<br />

C FoCus<br />

bierliefhebbers mogen dan wel kwaliteit, degustatiegenot en belevingsaspecten verkiezen bij speciaalbieren<br />

die meer dan ooit in de kijker staan. Het meest verkochte biertype blijft nog altijd pilsbier, zij het dat<br />

rookverbod, alcoholcontroles en verschuiving naar thuisverbruik de pilsconsumptie in de cafés onder<br />

druk zetten. voor het jarenlang populaire en ondertussen gerestylede ‘export’-type wakkert de interesse<br />

evenwel stilletjes aan.<br />

Uit een vorig jaar gehouden onderzoek<br />

van het Beer & Society<br />

Information Center blijkt dat<br />

bier de favoriete drank is op café<br />

en tijdens het uitgaan. Op café<br />

kiest 94,1% van de ondervraagden<br />

voor bier. Tijdens het uitgaan<br />

verkiest 85,3% bier. Bier wordt gezien als de ideale drank onder<br />

vrienden en als verfrissing bij warm weer (27,7%). Bijna één op<br />

tien drinkt een biertje na de sport en iets minder personen vinden<br />

DE BELgEN zIjN NOg aLtIjD<br />

LIEfhEBBERS vaN PILS, maaR<br />

IN vERgELIjKINg mEt vIjf jaaR<br />

gELEDEN, IS PILS vEEL mINDER hEt<br />

aBSOLUtE vOORKEURBIER.<br />

bier uitstekend als aperitief.<br />

Ongeveer twee op drie bierliefhebbers<br />

drinken bier op<br />

café (63,7%), voor de gezelligheid<br />

(65,6%), voor het<br />

plezier van ‘een terrasje doen’<br />

(48,3%) of als korte break<br />

in de dagelijkse bezigheid (47,1%). Ze houden ook van het feit<br />

dat het bier er volgens de regels van de kunst wordt geschonken<br />

(42,6%) en dat er een groter aanbod van biersoorten is (41,6%).<br />

De kroon op het bier.<br />

Brouwerij Bavik nv • Rijksweg 33 B-8531 Bavikhove • Tel. + 32 56 71 90 91 • Fax + 32 56 71 15 12 • info@bavik.be • www.bavik.be<br />

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


Jef Cornelissen jr. (Sint-Jozef): “Pax Pils en Ops-Ale vertegenwoordigen nog steeds een belangrijk pilsvolume voor de<br />

brouwerij en zijn regionaal stevig verankerd”.<br />

Pils blijft het favoriete bier, maar speciaalbieren<br />

krijgen meer aanhang! De Belgen zijn nog altijd<br />

liefhebbers van pils (38,4%, vooral Nederlandstaligen),<br />

maar in vergelijking met vijf jaar<br />

geleden, toen pils nog 52% scoorde, is pils veel<br />

minder het absolute voorkeurbier.<br />

Haacht scoort met Export8<br />

Bij Brouwerij Haacht bevestigt Boudewijn van der<br />

Kelen dat de pilsverkoop in de horeca in het algemeen<br />

een negatieve evolutie kent sinds jaren. “2011<br />

is daarop geen uitzondering, maar wij behouden<br />

ons marktaandeel. In het pilssegment is de belangstelling<br />

voor de Export 8 die wij einde vorig jaar<br />

hebben gelanceerd groot. Wij hebben interesse en<br />

enkel positieve reacties gekregen op Horeca Expo<br />

alsook vanuit de horecamarkt hoewel er nog niet<br />

zeer actief op gewerkt werd. Daar waar Export 8<br />

is geïntroduceerd, blijkt het een valabel alternatief<br />

te zijn voor wie iets anders dan de huispils wenst<br />

te drinken”.<br />

“2011 was voor ons een bezinningsjaar. Primus<br />

wordt in 2012 weer op de rails gezet, niet met een<br />

klassieke communicatiecampagne maar wel met<br />

sterke nadruk op wat wij altijd gedaan hebben…<br />

het wielrennen ondersteunen, de sport waar Belgen<br />

zich onderscheiden. Men zal dus niet naast Primus<br />

kunnen kijken op de Flanders Classics, meer bepaald<br />

op de Ronde van Vlaanderen waar wij een<br />

originele actie zullen spelen, en op de andere koersen,<br />

veldritten,… zal het de toeschouwers Primus<br />

ook niet ontgaan. Onze prioriteit is ook om verder<br />

te werken aan de visibiliteit van onze horecaklanten<br />

door de kwalitatieve, impactvolle en energiebesparende<br />

lichtreclames met Led technologie verder te<br />

plaatsen”, aldus nog Boudewijn van der Kelen.<br />

Bockor 120 jaar<br />

Ook Nicolas Degryse (Bockor) geeft aan dat de<br />

pilsmarkt een moeilijke tijd beleeft. “We zien een<br />

duidelijke evolutie van massaverbruik naar genieten.<br />

De consument drinkt minder pils, maar gaat meer<br />

speciaalbier gaan degusteren. De speciaalbieren zitten<br />

dan ook volop in de lift. Ook het veranderende<br />

cafégedrag heeft hiermee te maken. Strengere controles,<br />

rookverbod, stijgende prijzen zijn niet positief<br />

voor het pilsverbruik op café. Wij denken dat in de<br />

komende jaren de trend nog meer naar speciaalbier<br />

zal opschuiven en wij zetten dan ook hierop in”.<br />

“Blauw ‘export’ bier is in de regio een populair type<br />

door zijn niet alledaagse uitstraling. Het heeft een<br />

jong en hip imago en dat slaat wel aan bij de jongeren.<br />

Het type export is een beetje aan een revival<br />

bezig nadat dit type in de jaren 80 en 90 haast verdwenen<br />

was. We hopen hier in de toekomst ook in<br />

mee te groeien. Dit jaar bestaat Brouwerij Bockor<br />

120 jaar en daarom maken we er ook een feestjaar<br />

van. We gaan niet mee met de prijsstijging van de<br />

grote brouwerijen omdat de huidige prijzen perfect<br />

aangehouden kunnen worden. We gaan ook rond<br />

het type ‘pils’ wat meer promotie voeren, maar dan<br />

hoofdzakelijk regionaal. In mei plannen we ook een<br />

grote consumentenactie waar er gespaard kan worden<br />

voor een collectie luxe-onderleggers die de geschiedenis<br />

van de brouwerij weergeven. We denken<br />

ook op die manier Bockor een nieuw elan te geven”.<br />

ops Ale<br />

“Pils is nog altijd het belangrijkste product van onze<br />

brouwerij”, zegt Jef Cornelissen jr. (Sint-Jozef).<br />

“Met onze Pax Pils zijn wij aanwezig in zo’n 250 vatenzaken<br />

in de ruime regio rond Opitter-Bree. Wij<br />

11th Golden Medal,<br />

Monde Selection,<br />

Brussel 2011<br />

Itterplein 19 • 3960 Opitter-Bree • Belgium<br />

Tel.: +32 89 86 47 11 • Fax: +32 89 86 74 19<br />

www.brouwerijsintjozef.be<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012 | 23 |


Aan een meesterlijk getapt glas<br />

pilsbier valt niet te weerstaan.<br />

| 24 |<br />

hebben het gamma aangepast met een nieuw<br />

design voor kratten en dat slaat zeer goed<br />

aan in een straal van zo’n 25 km. rondom<br />

de brouwerij. Pax Pils werd overigens door<br />

Michael Jackson omschreven als ‘een echte<br />

smaakvolle pils die nog steeds de oude tradities<br />

van smaak en brouwprocédé uitstraalt’.<br />

Pax Pils werd in 1979 en 1997 overigens bekroond<br />

met een gouden medaille”.<br />

“In de Monde Séléction hebben wij overigens<br />

meermaals gouden medailles behaald voor<br />

onze luxe pils Ops-Ale. Dit inmiddels 75 jaar<br />

geleden gelanceerde pilsbier mag je daarom<br />

gerust een ‘golden oldie’ noemen. Met Ops-<br />

Ale, onze luxe pils op fles, hebben wij een<br />

groter afzetgebied en komen wij tot in Lommel,<br />

Neerpelt, Maasmechelen, Hasselt. Ops-<br />

Ale scoort zeer goed in sportmiddens en wij<br />

spreken er ook jongere consumenten mee aan.<br />

Het merk bestaat inmiddels zo’n 75 jaar en zit<br />

sinds de jaren tachtig in de lift. Tussen 1990<br />

en 2000 heeft Ops-Ale een ‘boom’ gekend<br />

dankzij een samenwerking met diverse dj’s en aanwezigheid op fuiven. Hierdoor<br />

is Ops Ale regionaal een begrip worden, ook al omdat het bier kwalitatief<br />

zeer goed scoort en dat onder meer in het internationale concours van Monde<br />

Séléction waarin wij menig gouden medaille hebben behaald. Met beperkte<br />

middelen werken wij allerlei acties uit om het bier in de schijnwerper te plaatsen<br />

en dat lukt opperbest”.<br />

Export scoort<br />

Bij Roman erkent Carlo Roman dat de pilsverkoop vorig jaar lichtjes is gedaald ter<br />

wille van onder andere het rookverbod. “Voor het ‘export’-type noteren wij vanuit<br />

bepaalde horeca-zaken een zekere interesse maar dit gaat niet over de grote volumes.<br />

Voor Romy Pils plannen wij een aantal acties naar aanleiding van de voorjaarsklassiekers<br />

die zich in het hartje van de Vlaamse Ardennen afspelen, onze thuismarkt!<br />

Deze zomer zullen wij al voor de elfde keer onze Brouwerijconcerten organiseren”.<br />

“Ondanks het rookverbod, de verstrengde BOB campagnes enz… hebben wij<br />

in het voorbije jaar de verkoop van Pilsbieren in het horeca kanaal constant kunnen<br />

houden”, stelt Steven Vanhaverbeke (Bavik) vast. “De gevreesde terugval<br />

is er bij ons dus niet gekomen. Het is evident dat wij ook in het horeca-kanaal<br />

acties ondernemen om de pilsverkoop te stimuleren. Zo hebben we in 2011 een<br />

actie ‘Bavik go nuts’ gevoerd waarbij de consument bij aankoop van een pilsje in<br />

zakje nootjes gratis kreeg. Dit was echt een succes. Voor wat betreft het ‘exporttype<br />

Big Bavik is er niet direct een specifieke actie gepland. Het product loopt<br />

mee in het assortiment en kent zijn trouwe verbruikers”.<br />

Bij Alken-Maes, de tweede grootste pilsbrouwer van het land, worden verderop<br />

in het jaar alleszins nieuwe initiatieven gepland rond Cristal en Maes, maar<br />

meer kon hierover nog niet worden meegedeeld.<br />

GEErt VAn LiErdE<br />

horeca Life: een ontmoeting met de internationale gastronomie!<br />

Horeca Life Brussel is dit jaar de sterspeler in het programma van<br />

Brusselicious 2012. Voor 2012 stelde Horeca Life zich twee nieuwe<br />

doelstellingen : de referentiebeurs worden op internationaal niveau<br />

en het programma uitbreiden tot alle sectoren van het hotel- en<br />

restaurantwezen, café-restaurants, patisserie en voeding in het<br />

algemeen.<br />

Horeca Life brengt u 4 dagen lang in contact met de beste Belgische<br />

en Europese leveranciers, zodat u uw netwerk kunt uitbreiden en de<br />

meerwaarde voor uw onderneming kunt vergroten. Horeca Life 2012<br />

grijpt deze unieke kans en speelt in op het EU-beleid tijdens het themajaar<br />

Brusselicious 2012, met als belangrijkste evenement de Europese<br />

wedstrijd Bocuse d’Or.<br />

een uitgebreid programma<br />

2012 is het jaar van de gastronomie voor het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest! Brusselicious 2012 zal een verlekkerd jaar vol smaken<br />

zijn. Horeca Life is de voornaamste speler van de professionele gastronomie<br />

van Brusselicious.<br />

De reden van dat succes: een subtiel huwelijk tussen een aanbod<br />

van geselecteerde exposanten uit heel Europa en een programma<br />

dat zeer ambitieus en kwaliteitsvol is, met o.a. de finale van de Bocuse<br />

d’Or Europe 2012, de Wedstrijd Beste Ambachtelijke Kok van<br />

België (Meesterkoks), de Jeunes Restaurateurs d’Europe Village,<br />

De essentie by Unilever Food Solutions, de selectie van de Belgische<br />

kandidaten voor de Coupe du Monde de la Pâtisserie (Lyon 2013),<br />

selectie Beste Barman van België (Beijing 2012), Internationale masterclasses<br />

en paviljoenen, VIP Restaurant Horeca Life: n VIP Lounge,<br />

en de Nocturne op uitnodiging (7.000 gasten).<br />

C FoCus<br />

FinAle vAn de boCuse d’or europe 2012<br />

pAul boCuse heeft al 46 jaar lang 3 Michelinsterren op zijn naam,<br />

is patriarch van de Franse grande cuisine, werd uitgeroepen tot kok<br />

van de eeuw en paus van de gastronomie en is zonder meer een icoon<br />

binnen zijn vakgebied. Hij was tevens een voorloper op het gebied van<br />

communicatie, en het is dankzij hem dat de koks van vandaag uit de<br />

schaduw zijn getreden en konden uitgroeien tot heuse sterren.<br />

boCuse d’or, opgericht in 1987, is de meest prestigieuze internationale<br />

culinaire wedstrijd, die zich voor het eerst voor het oog van het<br />

publiek en de camera’s afspeelde. De finale, waarin 24 landen vertegenwoordigd<br />

zijn, vindt om de twee jaar plaats in Lyon tijdens de<br />

Sirha-beurs. Om aan de wereldfinale te kunnen deelnemen, moeten<br />

de laureaten eerst hun nationale wedstrijd winnen, en vervolgens deel<br />

uitmaken van de 12 beste teams van de Bocuse d’Or Europe om tot<br />

slot een plaats te veroveren onder de 24 finalisten van Lyon.<br />

De plaatsen zijn gegeerd, des te meer daar Brussel de finale van<br />

de Bocuse d’Or Europe organiseert in maart 2012, tijdens Horeca<br />

Life, en de Belgische vertegenwoordiger (Robrecht Wissels) een nooit<br />

geziene media-aandacht zal krijgen.<br />

Metro expo 2012<br />

Op een oppervlakte van meer dan 3600 m², kunt u dit jaar opnieuw<br />

het uitgebreid gamma verse voeding en de grote merken van de Metro-leveranciers<br />

ontdekken. U kunt ook tal van demonstraties bijwonen,<br />

uitstekende wijnen proeven en specifieke oplossingen ontdekken<br />

die Metro aan zijn professionele klanten biedt.<br />

Horeca Life, van 18 tot 21 maart 2012 ı www.horecalife.be.be<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


horecatel 2012<br />

van 11 t.e.m. 15 maart 2012 – Wex – Marche-en-Famenne<br />

Van zondag 11 tot en met donderdag 15 maart vindt de HORECATEL-beurs plaats.<br />

Net als de 45 vorige edities wordt het evenement ook dit jaar ongetwijfeld een<br />

groot succes. De vakbeurs is volledig gericht op de handel met en dienstverlening<br />

aan de klanten van morgen ! En wie zijn zij ? Ondernemers, producenten,<br />

handelaars, gebruikers en “proevers” die steeds veeleisender worden. Meer<br />

dan 350 exposanten zullen de professionele bezoekers laten kennismaken met<br />

tal van nieuwigheden.<br />

HORECATEL biedt de bezoeker een blik op de markten van morgen. Naar aanleiding<br />

van het jaar van de Belgische gastronomie wordt er een hal gewijd aan<br />

de “haute gastronomie” om tegemoet te komen aan de steeds striktere eisen<br />

van de voedingssector. Het prestigieuze en smaakvolle WexProChef zal zowel<br />

de ogen als de smaakpapillen ongetwijfeld weten te bekoren !<br />

Complementariteit van kookkunsten en perfecte harmonieën vormen de sleutelwoorden<br />

van “Het Gastronomische Paleis”. Zoals aangekondigd zullen de<br />

Belgische koks het gezelschap krijgen van een Franse delegatie van chefs en<br />

sommeliers. Het wordt een voortreffelijk en prestigieus evenement in de gloednieuwe<br />

hal 6 van het WEX. Een innovatief concept in een splinternieuwe hal... En<br />

ook de chef-koks die graag werken met streek-, biologische en lokale producten<br />

om hoogstaande gerechten te bereiden, kunnen terecht in hal 6, die ecologisch is<br />

opgebouwd ter aanvulling van een infrastructuur van 23.500 m 2 .<br />

ANIMATIEPROGRAMMA: HORECATEL-BEURS<br />

KOOKDEMONSTRATIES EN GASTRONOMISCHE WEDSTRIJDEN<br />

Animatiestand<br />

ZONDAG 11 MAART – Van 13u00 tot 17u00<br />

Thema: Waalse kazen<br />

Deze wedstrijd voor Waalse producten is voorbehouden aan professionals uit<br />

de restauratiesector, maar ook aan hotelscholen.<br />

MAANDAG 12 MAART - 13u00<br />

Thema: Duo-kookdemonstratie met bier - Beer & Food pairing<br />

De biersommelier Ben VINKEN laat ons 5 gerechten ontdekken gecombineerd met bier.<br />

De demonstratie wordt uitgevoerd samen met creatieve chef-koks die enthousiast<br />

de uitdaging aangaan om hun gerechten een andere smaak te geven door<br />

die af te stemmen op de geselecteerde bieren.<br />

Organisatie: Bierpassie <strong>magazine</strong><br />

Met de steun van: Chef-kok DELANNOIS van La Grange aux Saveurs - www.lagrangeauxsaveurs.com<br />

FOCUS OP HET ANIMATIEPROGRAMMA VAN HET GASTRONOMISCHE PALEIS,<br />

WEXPROCHEF !<br />

OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN HET GASTRONOMISCHE PALEIS ZAL EEN<br />

REEKS KOOKDEMONSTRATIES WORDEN GEHOUDEN.<br />

Wat kunt u verwachten?<br />

Het Gastronomische Paleis is dé verzamelplaats bij uitstek voor de grootste<br />

culinaire talenten. Verschillende chef-koks zullen u kennis laten maken met een<br />

overheerlijke gastronomie in het kader van kookdemonstraties in teams van<br />

twee koks, in het gezelschap van een sommelier, allen lid van de Sommeliersgilde!<br />

De meewerkende Chef-koks zijn: Yves Mattagne, Seagrill** (Brussel), Christophe<br />

Pauly, Le Coq Aux Champs* (Soheit-Tinlot), Clément Petit-jean, La Grappe d’Or*<br />

(Torgny), Pierre Résimont, L’eau Vive** (Namen), Samuel Blanc, Hostellerie<br />

Lafarque* (Pepinster), Maxime Collard, La Table de Maxime* (Paliseul), Mario<br />

Elias, Le Cor de Chasse* (Barvaux), Nicolas Isnard, Auberge De La Charme*<br />

(Prénois), Arabelle Meirlaen, Li Cwerneu* (Huy), Eric Pankert, Zur Post* (Saint-<br />

Vith), Daniël Van Lint, Le Fou Est Belge* (Heure-en-Famenne), Laury Zioui, L’éveil<br />

Des Sens* (Montigny-Le-Tilleul), Frédéric Caerdinael, Le Sanglier des Ardennes<br />

(Durbuy) en Guillaume Gomez, Meilleur ouvrier De France.<br />

Organisatie: HORECATEL<br />

DONDERDAG 15 MAART – Van 11u30 tot 14u30<br />

WEDSTRIJD: “Barman – Hou de shaker in de aanslag !”<br />

De “Union of Belgium’s Bartenders” stelt u DE FINALE voor Cocktails zijn ontegensprekelijk<br />

populair. Niet langer alleen in foyers of bars (van hotels), maar ook<br />

in allerhande andere etablissementen. Volkomen terecht trouwens, want een<br />

heerlijke, mooi versierde cocktail is een streling voor het oog en voor de tong.<br />

Organisatie: UBB<br />

Horecatel 2012, de beurs voor professionals waar zaken doen en plezier maken hand in hand gaan.<br />

In het kader van 201 2, Jaar van de Gastronomie<br />

in België,<br />

HOREC ATEL stelt WexProChef voor<br />

46 ste<br />

11> 15•03•2012<br />

WE X – Marche-en-Famenne<br />

België<br />

horecatel.be<br />

wex.be<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012 | 25 |<br />

NEW<br />

« Het Gastronomische Paleis »<br />

wexprochef.com


| 26 |<br />

EEn gEvariEErd aanbod watErs<br />

voor EEn aantrEkkElijkE kaart<br />

C FOCus<br />

niet iedereen drinkt hetzelfde mineraalwater. niet alle waters hebben dezelfde eigenschappen,<br />

dezelfde smaak, verklaart een kenner. Sommige bevatten meer mineralen, andere zijn lichter.<br />

De consument is alvast onder de indruk van de overvloed aan belgische waters. Het is een<br />

feit: onze ondergrond bevat schatten! Het zijn producten waarvan de samenstelling verschilt<br />

naargelang de streek waar het water opgevangen wordt. en de belgische waters zijn van<br />

uitstekende kwaliteit! Zowel bij ons als in het buitenland worden ze naar waarde geschat. Maar<br />

sommige waters worden te vaak miskend buiten onze grenzen. Andere uitstekende producten<br />

staken de landsgrenzen over en zijn thans perfect geïntegreerd in het bestaande aanbod.<br />

Het is spijtig te moeten vaststellen dat sommige van onze waters gewoon<br />

aan de kant geschoven worden, zowel bij ons in het buitenland,<br />

vaak door gebrek aan promotie. De producenten erkennen evenwel<br />

dat dit moedwillig gebeurt, omdat dit de kans geeft aan regionale café<br />

uitbaters om van een lagere prijs te genieten. Het gaat hier om een<br />

duurzame distributiepolitiek die bovendien de leveringskosten (en de<br />

afgelegde kilometers) drukt. Om concurrentieel te blijven moet de<br />

exploitant evenwel zijn aanbod diversifiëren en zich niet vastklampen<br />

aan één enkel merk. Een goed gevulde kaart biedt de keuze uit verschillende<br />

referenties, uiteraard zonder te overdrijven, om tegemoet<br />

te komen aan de wensen van de meerderheid van de consumenten.<br />

Enkele cijfers<br />

We stellen vast dat België op de 3de plaats komt in de EU, met<br />

een verbruik van 120,9 liter per inwoner.<br />

“Het buitenhuisverbruik kent evenwel sinds de economische recessie<br />

van 2008 een terugval binnen de horecasector (- 4%), de<br />

‘impuls’ markt (- 3%) en de cateringsector (- 2%)”, bevestigt Spa-<br />

Verschil tussen de soorten water<br />

del in zijn jaarrapport 2010 (2011 is nog niet beschikbaar). Enkel<br />

de retail markt kende een lichte volumestijging, zowel in België als<br />

in het Groothertogdom Luxemburg, met een waarde van + 3,6%.<br />

Volgens FIEB-VIWF, “Met 77,6% van het totale verbruik in flessen<br />

wordt natuurlijk mineraalwater het meest gevraagd. De Belg<br />

geeft duidelijk de voorkeur aan natuurlijke waters: 100% natuurlijk<br />

mineraal water en bronwater tegen 0,0% tafelwater. De meerderheid<br />

van onze landgenoten heeft bovendien een voorkeur voor<br />

niet bruisend water (73% in flessen). In vergelijking met andere<br />

‘zachte’ dranken komt water op de 2de plaats (44,2%).”<br />

Onze landgenoten<br />

Het Chaudfontaine Tri’O van bruisend, licht-bruisend en niet-bruisend<br />

natuurlijk mineraal water werd met drie sterren geëerd tijdens de<br />

voorbije Superior Taste Award van het International Taste and Quality<br />

Institute (ItQi), waarin topchefs en sommeliers zijn verenigd.<br />

Opborrelend vanuit een 1600 meter diepe door de natuur beschermde<br />

waterlaag is Chaudfontaine een mineraalwater dat<br />

natuurlijk mineraal water bronwater Tafelwater<br />

Oorsprong Ondergronds Ondergronds Meervoudig (ondergronds,<br />

oppervlakte, regelval...)<br />

Natuurlijke bescherming Verplicht Verplicht<br />

Chemische behandelingen Nihil Nihil Verplichte behandeling<br />

drinkbaar maken<br />

Minerale samenstelling Verplicht stabiel Niet noodzakelijk<br />

stabiel Variabel<br />

Eigenschappen (b.v. geschikt Ja, indien de samenstelling<br />

voor zoutarm dieet, ...) het toelaat.<br />

Gezondheidseffect Gunstig effect op de gezondheid erkend<br />

door de Hoge Raad voor de Gezondheid<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


eantwoordt aan de strengste kwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.<br />

Het water is van thermale oorsprong<br />

en heeft een evenwichtige minerale samenstelling van calcium,<br />

magnesium en fluor en is ook vrij van nitraten. Met Tri’O biedt<br />

Chaudfontaine horeca-uitbaters een selectie van drie licht gemineraliseerde<br />

waters, elk met zijn typische kenmerken en specifieke<br />

profilering naar gebruik bij de maaltijd. Het bruisende<br />

Chaudfontaine wekt door het aanwezige koolzuurgas een sprankelend<br />

mondgevoelen op, waardoor het de eetlust stimuleert en<br />

het wordt gezien als een perfect water bij het aperitief. Chaudfontaine<br />

Licht Bruisend is een gulden middenweg waardoor het in<br />

vele gevallen de juiste keuze aan tafel is. Niet-bruisend water stimuleert<br />

de smaakpapillen en is ook de ideale afsluiter aan tafel.<br />

Spa Reine van de groep Spadel is ongetwijfeld de koningin der<br />

waters en onze landgenoten hebben er een voorliefde voor (29%).<br />

Deze positie blijft gehandhaafd met een marktaandeel van 14%<br />

qua volume en 20,4% qua waarde (volledige markt). Spa Reine<br />

is goed vertegenwoordigd binnen de horeca sector met zijn flesjes<br />

van 25 cl. Dit water is 100 % Belgisch en wordt bij ons verkocht<br />

op café. De elegante flesjes met korte hals liggen goed in de hand.<br />

Het bruisende water Barissart is eveneens beschikbaar in dezelfde<br />

flesje en is te herkennen aan het felrood etiket. Beide waters<br />

zijn licht mineraal houdend, met een laag zoutgehalte.<br />

Als pronkstuk voor de gastronomie, is Bru is de partner van<br />

verschillende gastronomische verenigingen. Men treft dit water<br />

eerder aan in restaurants, tavernes, brasseries of eetcafés in vier<br />

versies – 25, 50, 75 cl en 1 liter – naar keuze volgens het aantal<br />

tafelgenoten. De groep Spadel vraagt de exploitanten met nadruk<br />

het water correct op te dienen, zonder ijs noch citroen, in<br />

een glas op voet of in het prachtige bekervormig glas, waarop de<br />

naam van het merk gegraveerd is.<br />

Het water Val, product van de brouwerij Haacht, is beschikbaar<br />

respectievelijk in niet bruisende, bruisende en licht bruisende versie.<br />

Dit zuiver water wordt opgevangen op een diepte van 150 m<br />

in de streek van Landen. Het sijpelt doorheen de lagen fijn zand<br />

vooraleer het gebotteld en verdeeld wordt binnen de horecasector.<br />

Naast de traditionele flesjes van 25 cl brengt de brouwerij ook een<br />

elegante blauwachtige fles van 25 of 75 cl in de vorm van een waterdruppel<br />

voor aan tafel met verschillende disgenoten.<br />

Brouwerij Roman heeft sinds lang zijn collectie<br />

bier uitgebreid met verschillende natuurlijke<br />

waters (Vlaamse Ardennen) en frisdrank. Een<br />

bruisend en niet bruisend bronwater is beschikbaar<br />

voor caféhouders in kleine flesjes van 20<br />

cl. De brouwerij voorziet evenwel een meer<br />

luxueuze versie in de vorm van een langwerpige fles van 75 cl,<br />

die eerder bestemd is voor aan tafel op restaurant. Het gaat om<br />

R’O, waarvan de twee versies vooral beschikbaar zijn in tavernes,<br />

brasseries en restaurants.<br />

Tenslotte hebben we het nog - zonder dat het de bedoeling is exhaustief<br />

te zijn - over de brouwerij Bavik, wiens twee watercollecties<br />

– Bon Val en Eaumega – geleverd worden aan de horeca.<br />

Bon Val bestaat in twee versies - plat en bruisend - in flesjes van<br />

0,25 l.<br />

Goed verankerde buitenlandse waters<br />

Twee belangrijke groepen zijn het vaakst en het duidelijkst aanwezig<br />

op de Europese watermarkt. Het gaat om Nestlé en Danone.<br />

De groep Danone beperkt zich niet tot melkproducten, maar is<br />

eveneens actief met de invoer en de commercialisering van het<br />

water Evian. Het is afkomstig uit de Haute-Savoie in Frankrijk<br />

en is van uitstekende kwaliteit. De promotiecampagnes in de<br />

media prijzen steeds de uitzonderlijke kwaliteit van het product.<br />

De laatste campagne « Live Young » beeldt volwassenen af met<br />

een baby op de bewegende voorkant van hun tee-shirt. Zijn lichaam<br />

verjongen door Evian water te drinken, dat is het thema.<br />

Om de gebruiker ervan te overtuigen Evian te kiezen om zijn<br />

dorst te lessen. Er is Evian Pure, in twee feestelijke langwerpige<br />

flacons, met lange hals (33 en 75 cl), met de naam van de collectie<br />

PURE gegraveerd op de zijkant.<br />

Verder is er Nestlé Waters Benelux met verschillende waters die<br />

op de kaart prijken van horecabedrijven. Vittel doet het goed<br />

in de sector van de restaurants, cafés en hotels maar ook in de<br />

retail handel. Dit kwaliteitswater is sinds heel lang aanwezig op<br />

de Belgische markt.<br />

Nestlé verdeelt ook het kleine buikige flesje Perrier, een trouwe<br />

partner van bars en long-drinks. Het water heeft niets ingeboet van<br />

zijn populariteit en is trouw aanwezig op de horeca en retail markt.<br />

Het Italiaanse San Pellegrino is een bruisend water dat in is bij<br />

fijnproevers. Het is sterk vertegenwoordigd in talrijke Italiaanse<br />

eethuizen: het is een peiler op restaurant, naast onze grote Belgische<br />

merken op de drankkaart.<br />

RObERt PEtit<br />

C MORE<br />

www.spa.be | www.haacht.be | www.roman.be |<br />

www.leberg.be | www.danone.be et www.evian.com<br />

www.nestle-waters.com | www.perrier.com | www.vittel.be |<br />

www.sanpellegrino.com | www.chaudfontaine.com<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012 | 27 |


| 28 |<br />

Opleiding<br />

SleUTel Op de TOeKOMST<br />

C FoCus<br />

Zonder opleiding of bijscholing om beter te kunnen inspelen op de noden van het hedendaagse,<br />

vaak wispelturige cliënteel, is de kans reëel dat de horeca-uitbater die vandaag actief is 2020<br />

niet haalt. Opleiding is meer dan ooit de sleutel op de toekomst. Het gaat dan niet alleen om<br />

het serveren van de perfecte pint of koffie, maar even goed om doordacht bedrijfsbeheer en<br />

het kunnen inspelen op de belevingswaarde die je klanten wensen.<br />

“Opleiding is essentieel om te slagen in de horeca”, opent Luc Vandroogenbroeck<br />

(Brouwerij Haacht). “Voor starters is het een absolute<br />

vereiste, want de kansen op succes worden veel groter. Omwille van de<br />

relatie met een brouwerij wordt opleiding ook best in die brouwerij gegeven<br />

omdat je dan specifieke accenten kan leggen. In het verleden was<br />

onze opleiding een echte tapcursus, maar die kennis alleen volstaat niet<br />

meer. Daarom hebben wij het programma herzien en omgevormd tot<br />

een driedaagse training. Kennis over bier en het serveren ervan wordt<br />

aangevuld met een management-training, waarin aandacht wordt besteed<br />

aan fiscale en juridische aspecten. Verder proberen wij die opleiding<br />

zo aantrekkelijk mogelijk te maken en overtuigen wij horeca-uitbaters<br />

om hieraan deel te nemen. Wij blijven investeren in opleiding;<br />

ik denk zelfs dat wij nooit eerder zoveel trainingen hebben gegeven”.<br />

“Horeca-opleidingen focussen bij ons vooral op drankenkennis”, treedt<br />

Krispijn Yperman (Horeca Vorming) bij.<br />

“Naast cursussen rond wijn en sterke dranken<br />

zien wij dat onze barista-opleiding steeds belangrijker<br />

wordt. In één dag geven wij de cursisten<br />

inzicht in het product ‘koffie’, het correct<br />

afstellen van de espressomachine en de presentatie<br />

van een kop koffie. Je kan die inzichten<br />

meegeven maar dikwijls stellen cursisten<br />

nadien vast dat er in de horeca-zaak waar zij werken te weinig wordt<br />

nagedacht over product- en toestelkeuze en de wijze waarop men koffie<br />

op de kaart wil zetten. In samenwerking met Syntra bieden wij voortaan<br />

ook de BSB-opleiding aan rond het serveren van bier. Wij stellen<br />

alleszins vast dat opleidingen een positief effect genereren van zodra de<br />

zaakvoerder en zijn medewerkers beschikken over het juiste vakmanschap<br />

en inzicht. De aandacht van het management voor opleiding en<br />

het motiveren van medewerkers om opleiding te volgen, is cruciaal.<br />

Denk daarbij ook aan vorming van tijdelijke extra-medewerkers en<br />

voorzie eventueel een opleidingssessie in je horeca-zaak”.<br />

Belevingsaspect primeert<br />

“Dat is de knoop van het verhaal waar het om draait”, merkt Jan<br />

De Haes (Fed. Horeca Vlaanderen) op. “Een café draait om pro-<br />

ducten. Weinig mensen gaan op café om hun dorst te lessen maar<br />

zij trekken er heen voor het belevingsaspect. En dat is veel ruimer<br />

dan alleen maar het product. Helaas dringt dat verhaal nog altijd<br />

niet helemaal door. Gelukkig hebben diverse horeca-leveranciers<br />

al initiatieven ter zake genomen, want zij beseffen ook dat je op<br />

het einde van de rit de klanten hebt die je zelf verdient. Een proactieve<br />

benadering, zoals bijvoorbeeld door Brouwerij Haacht,<br />

geeft de uitbater een toegevoegde waarde mee die hij kan benutten,<br />

want hij is de laatste vertegenwoordiger in de rij om het<br />

product te promoten bij zijn klanten”.<br />

“Is die boodschap wel genoeg doorgedrongen bij de uitbater”,<br />

vraagt Sven Gatz (Belgische Brouwers) zich af. “Vroeger ging men<br />

op café om op café te gaan en om zijn sociale contacten te onderhouden.<br />

Nu moeten consumenten veel meer geprikkeld worden<br />

om op café te<br />

gaan, maar die<br />

mentale omslag<br />

moet nog op<br />

grotere schaal<br />

gebeuren. Daarom<br />

blazen wij de<br />

BSB-cursus ook<br />

nieuw leven in. Een goed getapte pint is het sluitstuk van de<br />

cursus, maar de sfeer erom heen moet er ook zijn. Wanneer een<br />

consument het verhaal achter een bier wil kennen, dan is het belangrijk<br />

dat de uitbater dat ook kan vertellen. Hij moet zijn klanten<br />

ook kunnen adviseren. Wij gaan er te vaak vanuit dat uitbater<br />

en consument weten wat bier is, maar dat is niet altijd waar”.<br />

HOreca-UiTbaTerS KijKen vOOr<br />

HUn prijSzeTTing, vOlgenS<br />

Onze geSpreKSparTnerS, OOK<br />

Teveel naar HUn naaSTe OMgeving.<br />

Minimale basiskennis vereist<br />

“Je kan opleiding vrij ruim bekijken, maar er moet hoedanook een minimale<br />

basiskennis zijn alvorens men een product kan verkopen”, stelt<br />

Paul Brichau (Koffie Rombouts). “Wanneer het verhaal goed wordt<br />

gebracht, dan is iedereen daarmee gebaat. De uitbater mag evenwel<br />

niet vergeten dat de consument verandert. Vanuit dat oogpunt is het<br />

positief dat sommigen ook managementscursussen inrichten”.<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


01 02 03 04<br />

“Absoluut”, repliceert Luc Vandroogenbroeck. “Een horeca-zaak<br />

moet succesvol zijn, en dan straalt het succes af op alle producten<br />

die er worden aangeboden. De productkennis moet er zijn, maar<br />

ook het goede gastheerschap. Dergelijke zaken maken het verschil<br />

in de uitbating. Het is weinig zinvol om een horeca-zaak te<br />

copiëren, het is belangrijker om de behoeften van de consument<br />

te achterhalen, want die zit misschien te wachten op een ander<br />

type horeca-zaak. Horeca-uitbater is een stiel, en daarvoor is opleiding<br />

nodig; je wordt niet geboren als ‘cafébaas’”.<br />

“Vanuit de horeca noteren wij een toenemende vraag naar opleiding”,<br />

stipt Frank Penninckx (Miko) aan. “Het is overigens op<br />

vragen vanuit cafés, brasseries, bistro’s en eetcfaés dat wij zijn<br />

gestart met een barista-opleiding. Uiteindelijk vergt het evenveel<br />

tijd en moeite om een middelmatige dan wel een goede koffie<br />

te serveren. In heel wat horeca-zaken die een barista-opleiding<br />

hebben gevolgd, staat koffie in de top-3 van de drankenverkoop.<br />

Let wel, wij praten hier over een ‘soft’ barista-opleiding waarin<br />

wij cursisten op een voor hen begrijpelijke wijze de nodige basiskennis<br />

bijbrengen. Meer dan eens stellen wij vast dat de koffieomzet<br />

in horeca-zaken tot 30% stijgt zonder extra promotionele<br />

inspanningen, maar enkel en alleen omdat de uitbater en zijn<br />

medewerker een barista-cursus hebben gevolgd. In de praktijk<br />

bestellen klanten gemakkelijker een tweede kop koffie. Verder<br />

daalt het aantal technische interventies omdat de espressomachine<br />

beter wordt onderhouden en correct wordt bediend”.<br />

“De professionele barista-opleidingen en –wedstrijden richten zich<br />

tot een kleine groep, maar zij stralen wel positief af op het beeld<br />

over koffie en het serveren van koffie”, treedt Paul Brichau bij. “In<br />

vergelijking met vroeger weten uitbaters nu veel beter welke richting<br />

zij uit willen met hun horeca-zaak. De drempel voor startende<br />

ondernemers ligt een stuk hoger, daar waar men jaren geleden in<br />

de horeca stapte omdat men niet wist wat gedaan”.<br />

Meeropbrengst aantonen<br />

“Het belangrijkste argument om iemand te overtuigen om opleiding<br />

te volgen, bestaat erin om aan te tonen dat het opbrengt”,<br />

weet Jan De Haes. “Met even veel moeite kan je gemakkelijk<br />

10 cent meer vragen voor een koffie. Om de professionaliteit in<br />

het algemeen te verhogen, is er nood aan veel kleine, generieke<br />

insteken die de uitbater ertoe kunnen bewegen om zijn zaak te<br />

upgraden. Barista- of tapkampioenschappen kunnen een voorbeeld<br />

stellen om mensen aan te sporen, maar mogen geenszins<br />

afschrikken om een opleiding te volgen. Opleiding kan een stimulans<br />

zijn. Wij hebben dat destijds gemerkt met de oude BSB;<br />

02 jan De Haes (Fed. Horeca Vlaanderen).<br />

wanneer een uitbater een BSB-schild<br />

ophing aan de gevel, dan schreven 03 Krispijn Yperman (Horeca Vorming).<br />

spoedig andere uitbaters in om ook zo’n<br />

cursus te volgen en ook zo’n schild te 04 Sven Gatz (Belgische Brouwers).<br />

kunnen ophangen”.<br />

“De affiniteit van de uitbater speelt hoedanook<br />

mee”, vervolgt Frank Penninckx. “Hij zal kiezen voor wijn, bier,<br />

koffie of maaltijden en focussen op één van die aspecten. Je kan onmogelijk<br />

in alles goed zijn”.<br />

“Maar je mag wel overal een goede koffie verwachten, wetend<br />

dat je niet overal een latte art voorgeschoteld krijgt”, merkt Luc<br />

Vandroogenbroeck op. “De basiskennis rond het product is essentieel,<br />

maar je moet ook weten wat je als uitbater wil. Niet<br />

iedereen kan gelijktijdig de perfecte bierschenker, wijnsommelier<br />

of barista zijn. Verder is een goede managementbasis belangrijk,<br />

maar er spelen nog andere elementen mee. Denk maar aan de<br />

aandacht voor hygiëne, een punt waarop het publiek, en zeker<br />

vrouwelijke consumenten, als maar meer letten. Het succes van<br />

een horecazaak wordt bepaald door de combinatie van productkennis,<br />

goed ondernemerschap en gedegen gastheerschap tegen<br />

de achtergrond van een meer kritisch wordende consument. De<br />

grootste uitdaging bestaat er voor ons in om mensen warm te<br />

maken om naar die cursus te komen. Wij organiseren die opleiding<br />

niet alleen gratis, wij koppelen er ook een incentive aan<br />

zoals gratis onderhoud van de bierleidingen. Wanneer je na afloop<br />

van een cursus vaststelt dat cursisten uitermate enthousiast<br />

zijn en bevestigen dat zij er echt wat van opgestoken hebben, dan<br />

staaft dat ons om verder te investeren in opleidingen”.<br />

“Het probleem is dat opleiding veel te laag staat op de prioriteitenlijst<br />

van de horeca”, stipt Krispijn Yperman aan. “Wij merken<br />

dat steevast wanneer er bijvoorbeeld opleidingen worden gegeven<br />

op een ogenblik dat de terrassen vol lopen. Ook stijgt het aantal<br />

cursisten dat niet opdaagt. Als je vraagt waarom men heeft geannuleerd,<br />

dan is het omdat men plots geen zin heeft of omdat men<br />

de avond voordien is uit geweest”.<br />

Bijscholing en opvolging<br />

01 Frank Penninckx (Miko).<br />

Naast een specifieke basisopleiding moet er, volgens onze gesprekspartners,<br />

voldoende aandacht worden besteed aan bijscholing<br />

en opvolging in de horeca-zaak. “Bijscholing hoeft niet altijd<br />

in cursusvorm te worden gegoten. Het kan ook als een ‘on<br />

going’-communicatie met de uitbater en zijn medewerkers en<br />

daarin spelen onze vertegenwoordigers eveneens een rol”, geeft<br />

Luc Vandroogenbroeck mee. “Daarnaast komen onze technici<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012 | 29 |


| 30 |<br />

van de debietdienst eveneens om de zes tot acht weken in de<br />

zaak. Een courante opvolging is noodzakelijk, maar wanneer<br />

men niet eerst een basisopleiding heeft gevolgd, kan je<br />

het vergeten”.<br />

“Wie een barista-opleiding heeft gevolgd, wordt goed een<br />

maand later een keer bezocht in zijn horeca-zaak en dan rijzen<br />

er vaak nog heel wat vragen”, geeft Frank Penninckx<br />

mee. “Niet zelden geven wij nog tips rond opstelling van de<br />

toog en inrichting van de zaak. Eigenlijk moet een uitbater<br />

de tijd nemen om een keer op elke stoel te gaan zitten en<br />

vanuit die gezichtshoek zijn interieur eens kritisch bekijken<br />

en evalueren hoe functioneel, ordelijk en zindelijk zijn zaak<br />

oogt bij consumenten”.<br />

“De horeca zou een aanvalsstrategie moeten ontwikkelen om<br />

uitbaters en hun medewerkers aan te steken met een professionaliseringsvirus”,<br />

werpt Jan De Haes op. “Het hoeft niet<br />

allemaal om opleiding te gaan, maar eveneens om opvolging.<br />

Meestal weet men wel hoe het moet, maar doet men het wel<br />

zo in de alledaagse praktijk? Professionaliteit moet meer dan<br />

ooit een aspect zijn waarmee men zich kan profileren. Je moet<br />

je dat vakmanschap eigen maken en het als dusdanig ook uitdragen<br />

naar andere ondernemers”.<br />

Vanuit dat opzicht zijn referentiezaken van cruciaal belang. Zij<br />

beantwoorden ook aan de zoektocht van consumenten naar<br />

herkenbare, vakbekwame horeca-uitbatingen. Awards, getuigschriften<br />

van gevolgde opleidingen en ‘ambassadeurs’-schilden<br />

aan de gevel zijn ook een kenmerk van de beroepsfierheid die<br />

de uitbater en zijn medewerkers aan de dag leggen. “Voor de<br />

uitstraling van een horeca-zaak is zo’n erkenning belangrijk,<br />

maar de totaalbeleving moet ook goed zitten in die uitbating”,<br />

merkt Sven Gatz nog op. “De prijs-kwaliteitverhouding is<br />

belangrijk, maar we zien ook dat de hedendaagse consument<br />

uiteenlopende zaken verkiest. Hij kiest voor een horeca-zaak<br />

met lage prijzen, maar hij trekt even goed naar een duurdere<br />

horeca-zaak. Hij behoort niet dadelijk tot de ene of de andere<br />

groep consumenten, maar hij kiest zijn zaak in functie van het<br />

ogenblik, het gezelschap en de beleving die hij zoekt”.<br />

Horeca-uitbaters kijken voor hun prijszetting, volgens onze<br />

gesprekspartners, ook teveel naar hun naaste omgeving.<br />

Wanneer een collega die een bepaald type café uitbaat misschien<br />

1,60 euro voor een pint vraagt, moet men niet noodzakelijk<br />

dezelfde prijs hanteren in een totaal andere uitbatingsvorm.<br />

Wanneer je in een luxueuze brasserie eenzelfde<br />

prijs vooropstelt, is de kans overigens reëel dat de consument<br />

het te goedkoop en misschien zelfs verdacht gaat vinden.<br />

Het achterliggende kostenplaatje en de gewenste belevingswaarde<br />

moeten de prijs bepalen. Uitbaters hoeven ook niet<br />

eenzelfde marge te nemen op het hele productgamma. Voor<br />

doordrinkbieren, speciaalbieren en koffies kan je uiteenlopende<br />

marges nemen. Het is een kwestie van bedrijfsbeheer,<br />

maar je moet de verkoopprijzen kunnen verantwoorden tegenover<br />

de klant. Voortdurend evolueren – of beter gezegd<br />

devalueren – naar de laagste prijs heeft nog niemand gouden<br />

eieren opgeleverd in de horeca.<br />

Geert Van Lierde<br />

Foto’s Jos VerhooGen<br />

rol in het toerisme vervullen<br />

“Cafés en brasseries moeten zich veel sterker<br />

profileren in het toerisme”, zegt Krispijn Yperman<br />

Vlaanderen, Wallonië en Brussel promoten zich de laatste jaren veel sterker als<br />

een toeristische regio, die naast tal van cultuur-historische steden en groene regio’s<br />

kan uitpakken met een enorme diversiteit aan streekproducten, bistronomie<br />

en gastronomie. Projecten zoals ‘Vlaanderen Lekkerland’, ‘Bistrot de Terroir’<br />

en ‘Bruxellicious’zijn daarvan voorbeelden. “Cafés, brasseries en horeca-zaken<br />

moeten mee kunnen profiteren van die sterke toeristische identiteit. Sommigen<br />

zetten nu al sterk in op gastronomie maar wij moeten ook aandacht hebben voor<br />

de ‘terroir’, de eigen streek, en het onthaal van de toeristen. Onthaal en gastheerschap<br />

worden steeds belangrijker. Horeca-uitbaters en hun medewerkers<br />

moeten toeristen kunnen informeren, hen vertellen wat er te zien en te doen is.<br />

Eigenlijk moeten zij een geheimtip, een insider-tip, kunnen geven die niet in toeristische<br />

gidsen staat. Toerisme is een potentiële markt die de horeca nog volop<br />

kan nemen”.<br />

“De cafébaas moet niet alleen zijn producten verkopen. Hij moet ook een verhaal<br />

kunnen vertellen en het visitekaartje voor zijn streek zijn”, treedt Jan De Haes bij.<br />

“Een horeca-zaak kan perfect een toeristische antenne zijn voor een regio”.<br />

ook voor medewerkers<br />

Opleiding mag zich niet beperken tot de zaakvoerder. Werknemers en extra-medewerkers<br />

moeten eveneens de kans krijgen om zich te bekwamen. Consumenten willen<br />

immers dat hun bier of koffie steeds even vakbekwaam wordt geserveerd.<br />

De mate waarin werknemers opleidingen volgen, wordt in hoge mate bepaald door de<br />

gedrevenheid van de ondernemer of uitbater. “Wanneer die de klik heeft gemaakt, dan<br />

volgen meestal ook de medewerkers”, weet Jan De Haes. “Bovendien biedt Horeca<br />

Vorming diverse opleidingen aan die gratis zijn voor werknemers in de horeca”.<br />

Van honden, katten en ratten<br />

Honden, katten en ratten zijn ruwweg de drie klantentypes die je ontmoet in de horeca.<br />

Aan de uitbater de keuze tussen honden en katten, die mogelijk vreedzaam<br />

samen leven, of aan de ratten die even snel verdwijnen als zij gekomen zijn.<br />

Honden zijn trouw aan hun baasje. Zij blijven komen ook als de uitbater van concept<br />

verandert of zijn prijzen aanpast. Zij komen uit sympathie voor de uitbater en gaan<br />

voor de belevingswaarde die hij creëert.<br />

De katten komen voor het product. Het maakt hen niet uit wie de melk serveert,<br />

van zodra de melk lekker is en er genoeg melk is. Voor hen zijn de uitbater en zijn<br />

medewerkers minder belangrijk zo lang alles maar vakkundig wordt geserveerd en<br />

gepresenteerd en zij er kunnen rekenen op enige warmte.<br />

Tot slot zijn er de ratten. Zij trekken overal heen zolang het maar de goedkoopste<br />

pint is of de locatie waar de meeste gratis pinten worden getapt. Zolang je daarop<br />

inspeelt, komen zij langs maar wanneer er elders in de buurt goedkoper en meer<br />

gratis wordt getapt, ben je hen kwijt.<br />

C More<br />

www.beerparadise.be | www.haacht.com | www.fedhorecavlaanderen.be |<br />

www.horecavorming.be | www.mikocoffee.com | www.rombouts.com<br />

Dit rondetafelgesprek had plaats in<br />

De Heeren van Liedekercke in Denderleeuw.<br />

www.heerenvanliedekercke.be<br />

CAFé revue | jAnuAri-FebruAri 2012


Uw vertrouwde PALM<br />

ziet er helemaal anders uit<br />

Vanaf nu zit PALM in een handige 25cl fl es met een verfrissend nieuw etiket.<br />

Verder verandert er natuurlijk niets.<br />

Dezelfde uitstekende kwaliteit, dezelfde heerlijke smaak.<br />

www.palm.be<br />

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. • Alcohol onder de 16, natuurlijk niet.<br />

Nieuwe verpakking, zelfde smaak - Nieuwe verpakking, zzelfde smaak -


zo gebiept!<br />

U vindt ons<br />

op HORECATEL<br />

stand 2d17<br />

transactie<br />

€ 0,034<br />

Bancontact/Mister Cash nu ook voor<br />

kleine bedragen.<br />

Goed nieuws! Het tarief voor betalingen van kleine bedragen met Bancontact/Mister Cash is sterk<br />

verlaagd. Voor een betaling onder de 10 euro is de bijdrage nu nog slechts 2,5 eurocent plus een<br />

variabel bedrag van 0,5% op het transactiebedrag. Een betaling met Bancontact/Mister Cash<br />

van 1,80 euro – een pintje, bijvoorbeeld – komt dus op 3,4 eurocent, een betaling van 5 euro<br />

op 5 eurocent. Kleine bijdragen voor kleine bedragen, dat opent de deur naar nog meer service<br />

voor uw klanten.<br />

U hebt nog geen Bancontact/Mister Cash in uw zaak?<br />

Maak het uzelf en uw klanten makkelijk en kies voor een elektronische betaaloplossing van<br />

Atos Worldline. U huurt al een toestel vanaf 19,90 euro per maand. Bel ons op 02 727 70 00<br />

(ma - vrij, 8.30 - 17u) of kijk snel op mijnbetaaloplossing.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!