Hof te Duiven - Ten Brinke Bouw

tenbrinkebouw.nl

Hof te Duiven - Ten Brinke Bouw

Projectnaam, subtitel

De deuropeningen van de badkamer en het toilet worden voorzien van

een kunststeen dorpel. Onder de overige binnendeuren wordt geen dorpel

aangebracht.

In de hal van het appartement wordt een optische rookmelder geïnstalleerd welke

is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Bij de entree van het appartementencomplex wordt aan de straatzijde een

intercominstallatie geplaatst welke is verbonden met de belinstallatie bij de

centrale entree. alle appartementen kunnen met de intercominstallatie de

entreedeur van het appartementencomplex openen.

Bij de entreedeur van het appartementencomplex worden aan de straatzijde

postkasten geplaatst.

Keuken

Voor de appartementen 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55 en 56 kan gekozen worden voor

een standaard keukenblok welke zonder meerkosten kan worden geplaatst en

geleverd. Dit keukenblok is 1.800 mm lang en bestaat uit onderkasten, een rVS

aanrechtblad inclusief tegelstrip en een mengkraan.

Daarnaast biedt de aannemer bij alle woningen de mogelijkheid om bij één of

twee showrooms een individueel samengestelde keuken te kopen die dan na

oplevering wordt geplaatst. Op de tekening zijn de aansluitpunten aangegeven. De

aannemer kan de plaats van de aansluitpunten wijzigen op voorwaarde dat hij de

keukentekeningen vóór een door de aannemer nader te bepalen tijdstip ontvangt.

De volgende aansluitpunten worden standaard in de keuken aangebracht:

dubbele wandcontactdoos voor een koelkast en een magnetron (900 watt),

perilex aansluiting op aparte groep voor elektrisch koken, twee dubbele

wandcontactdozen voor algemeen gebruik, aansluitventiel voor een wasemkap

zonder motor en een afzuigventiel van de mechanische ventilatie.

Indien de keuken bij een andere showroom wordt gekocht, aanvaarden de

ontwikkelaar en de aannemer geen enkele verantwoordelijkheid voor de door

derden te plaatsen keuken. De maatvoering op de bouw kan afwijken van de door

de koper aangeleverde keukentekening. Hieraan kan geen recht ontleend worden

voor schadevergoeding of restitutie van eventueel gemaakte kosten. Deze keuken

kan pas na oplevering geplaatst worden.

Beglazing

alle glasopeningen in de buitengevels van het appartement, met uitzondering

van de berging, worden voorzien van blanke, isolerende beglazing (zogenaamd

Hr++glas). als optie kan gekozen worden voor veiligheidsglas tegen doorvallen of

-lopen op elke gewenste plaats.

In de bovenlichten van de binnenkozijnen, met uitzondering van de

meterkastkozijnen, wordt blank floatglas aangebracht. De raamkozijnen bij

de entreedeuren worden ter plaatse van de verdiepingsvloer uitgevoerd met

geëmailleerd glas.

Schilderwerk

Het schilderwerk wordt uitgevoerd conform het verfadvies van de verfleverancier.

Het buitenschilderwerk zal zo mogelijk voor de oplevering plaatsvinden. Indien

dit niet mogelijk is, vanwege lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid,

dan geschiedt dit binnen een termijn van 9 maanden daarna. eén en ander is

afhankelijk van het jaargetijde waarin de oplevering zal plaatsvinden.

De buitenzijde van de houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren, wordt met een

dekkende verf behandeld, overeenkomstig de kleurenstaat. De gevelbekleding

wordt geïmpregneerd.

De binnenzijde van de houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren wordt afgewerkt

in de kleur volgens de kleurenstaat. al het overige in het zicht blijvende

binnenhoutwerk wordt niet nader behandeld.

Voor het binnenschilderwerk dient, om gezondheidsredenen, een acrylaatverf

(watergedragen) toegepast te worden. Door toepassing van deze verf wordt niet

altijd het door de koper verwachte resultaat bereikt met betrekking tot dekking,

glans en gladheid. Deze verf dekt minder goed dan de verf die in het verleden

gebruikt mocht worden.

eventuele in het zicht komende verwarmings- en waterleidingen worden niet

behandeld. alle materialen met binnentoepassing, welke fabrieksmatig worden

behandeld zoals binnendeuren, binnenkozijnenen radiatoren worden op de

bouwplaats niet nader behandeld.

In de gemeenschappelijke berging wordt geen schilderwerk uitgevoerd, met

uitzondering van het buitenkozijn en de buitendeur.

Desgewenst kan het afschilderen binnen het appartement vervallen.

Behangwerk

Behangwerk valt buiten de koop-/aannemingsovereenkomst. er wordt derhalve

geen behang aangebracht in het appartement.

Loodgieterswerk

De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn bij de koop- en

aanneemsom inbegrepen. De eventuele kosten voor ingebruikstelling zijn

voor rekening van de koper. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de

meterkast tot aan de tappunten in de keuken, badkamer, toiletruimte, en tot aan

het tappunt van de wasmachineaansluiting. Het appartement wordt voorzien

van warm tapwater door middel van een aansluiting op het stadswarmtenet. De

warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de meterkast naar de tappunten in de

keuken en de badkamer.

Omdat de woning is aangesloten op het stadswarmtenet is er geen gasaansluiting.

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de koop- en aanneemsom

inbegrepen. Het rioleringssysteem is voorzien van de noodzakelijke hulp-,

ontstoppings- en aansluitstukken. De afvoeren van het sanitair, de keuken

en de wasmachine worden uitgevoerd met kunststof leidingen die tot 90°C

hittebestendig zijn. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding,

welke boven het dak uitmondt.

Sanitairspecificaties

Het sanitair in het toilet bestaat uit de navolgende onderdelen:

• vlakspoelcloset Sphinx serie 300, met laaghangend kunststof reservoir

Wisa 790;

• closetzitting met deksel Sphinx serie 300;

• fontein Sphinx serie 300, 360 x 270 mm;

• fonteinkraan Grohe, type Costa.

Het sanitair in de badkamer bestaat uit de navolgende onderdelen:

• plaatstalen douchebak Bette, type Super, afmeting 900 x 900 x 150 mm;

• douchemengkraan Grohe, type Costa;

• doucheset met handdouche, slang en glijstang, lang 600 mm;

• wastafel Sphinx serie 300, afmeting 600 x 460 mm;

• wastafelmengkraan Grohe, type Costa met ketting;

• boven de wastafel een spiegel, afmeting 600 x 400 mm en een kunststof

planchet, afmeting 500 mm.

Voor de aankoop van bovenstaand sanitair is een stelpost opgenomen van

j 1.005,- inclusief BtW. Uiteraard kan het sanitair in overleg worden gewijzigd,

waarbij het standaard sanitair verrekend wordt. Ook kan het sanitair geheel

vervallen. Het leidingwerk wordt aangebracht naar de op tekening aangegeven

plaatsen en daar afgedopt. De minderprijs voor het niet leveren van het sanitair

bedraagt j 754,- inclusief BtW. Het sanitair wordt, met uitzondering van de

verchroomde kranen en handdouche, uitgevoerd in de kleur wit.

De sanitaire toestellen worden met de nodige stankafsluiters en toebehoren

uitgevoerd en aangesloten op de riolering. De kranen worden aangesloten op de

koud- en, indien van toepassing, warmwaterleiding.

verwarmingsinstallatie

De woning is aangesloten op het stadswarmtenet. Het betreft een CW-klasse

4 aansluiting. De warmteapparatuur is opgenomen in twee meterkasten;

één koude- en één warme meterruimte. De verwarming wordt uitgevoerd als

radiatorenverwarming.

Hof te Duiven, 12 appartementen 19

Hof te Duiven, 12 appartementen

Similar magazines