Zomer 2013 - Gemeente Ruiselede

ruiselede.be

Zomer 2013 - Gemeente Ruiselede

InfOBLAD

WWW.RUISELEDE.bE - ACHTENTWINTIgSTE jAARgANg - ZOMER 2013

3 Gemeente en OCMW werven aan …

14 Swap en Speelpleinwerking

tijdens de zomervakantie


overzicht van enkele belangrijke data in de nabije toekomst

Maandag 10 juni

zitdag belastingen

Gemeentehuis. 09u00 - 12u00 / 14u00 - 16u00

Maandag 17 juni

verzaMelen landbouwfolies

Parking sporthal. 13u30 - 16u30

dinsdag 18 juni

infoavond veiligheid op bedrijven(terreinen)

Gemeentehuis. 20u00

zaterdag 29 juni

roefeldag

Start aan de polyvalente zaal Polenplein. 13u30-17u30

29 juni tot 1 septeMber

zoMerzoekactie voor kinderen Met ‘vlieg’

zoMervakantie

diverse activiteiten voor

onze ruiseleedse jeugd

(speelpleinwerking, Swap, …)

zondag 6 juli

kerMis dooMkerke

donderdag 11 juli

vlaanderen feest

organisatie Davidsfonds, Het Portaal

(bij regenweer Den Tap). 10u30

zaterdag 17 tot woensdag 21 augustus

grote kerMis ruiselede

zaterdag 1 en zondag 2 septeMber

kerMis kruiskerke

zondag 8 septeMber

open MonuMentendag 25ste verjaardag!

Meer info volgt

Dit is een beperkt overzicht van enkele belangrijke data.

De organisatie is steeds in samenwerking met

het gemeentebestuur.

Voor alle activiteiten – ook van onze verenigingen – verwijzen

we graag naar onze maandelijkse activiteitenkalender en de

UiT-databank via de website www.ruiselede.be.

Info RuIselede

verschijnt driemaandelijks en wordt gratis

aangeboden aan de bevolking van Ruiselede.

Redactieadres:

Markt 1 - 8755 Ruiselede

Tel: 051 68 80 63 - Fax: 051 68 79 33

info@ruiselede.be - www.ruiselede.be

Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen

Fotografie: Norbert Maes, gemeentelijke diensten en medewerkers

Foto voorblad: juf Sofie brengt met de derde kleuterklas

een bezoek aan het containerpark. Geert

Vandewaeter leert hen alles over de

recyclageketen en het thuiscomposteren.

2 I InfoBLADRuIseLeDe

P3

bericht aan de

bevolking

P6

vrije tijd

P13

Milieu

P14

interview

P16

technische

dienst

P17

terugblik

P22

dossier


ericht aan de bevolking

ocMw ruiselede

zoekt

een Maatschappelijk assistent(e)

(met aanleg van een werfreserve van 3 jaar)

opdracht

Uw opdracht is de maatschappelijk en sociale dienstverlening in de ruime zin te

verzekeren. U doet dit in teamverband.

profiel

Een diploma van maatschappelijk werk of sociaal verpleegkundige.

Ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste.

Je bent voor een open samenleving .

Je beschikt over voldoende vaardigheden om in team te functioneren.

Je hebt een goede kennis van informatica en een rijbewijs B.

Ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking.

aanbod

Voltijdse statutaire tewerkstelling – proeftijd 1 jaar. Een loon op B1 - B3 niveau waarbij

relevante anciënniteit in rekening wordt gebracht. Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering

en een fietsvergoeding. Gunstige verlofregeling (30 dagen/jaar).

kandidatuur

Uw kandidatuur met bijvoeging van het vereiste diploma en een CV, dient ten laatste op

vrijdag 19 juli 2013 per aangetekend schrijven toe te komen t.a.v. de Voorzitter van het

OCMW-Sociaal Huis, Mevr. Linda Wyckstandt, Kasteelstraat 1a, 8755 Ruiselede.

Meer info

Meer info over de toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en

het examenprogramma kunt u bekomen bij de personeelsdienst van het OCMW,

personeel@ruiselede.be of via de gemeentelijke website: www.ruiselede.be

jobstudenten poetsdienst

Interesse om volgende zomer als jobstudent bij de poetsdienst aan de slag te gaan?

Stel je nu kandidaat en schrijf een motivatiebrief naar het OCMW,

Kasteelstraat 1a, 8755 Ruiselede. Meer info: OCMW-bureel of 051 68 94 84

Volgende statutaire functies worden binnenkort door

het gemeentebestuur vacant verklaard:

1 financieel beheerder / 1 technisch assistent

Meer info verschijnt binnenkort op www.ruiselede.be

informatievergadering -

veiligheid op bedrijven

(terreinen)

Het gemeentebestuur van Ruiselede organiseert i.s.m. UNIZO en de Politiezone Regio

Tielt een informatievergadering over ‘Veiligheid op bedrijven(terreinen)’.

Wij nodigen daarom graag alle bedrijfsleiders uit op deze vergadering die doorgaat op

dinsdag 18 juni 2013 om 20u in het emeentehuis te Ruiselede.

Op het programma:

• Verwelkoming / Schepen van Economie Frans Debouck

• Fiscale maatregelen bij diefstalpreventie / UNIZO Regiodirecteur Manu De Meester

• Rol van de politie bij inbraakpreventie / Korpschef Claude Vandepitte

Graag sluiten wij deze avond af met een netwerkreceptie.

Gelieve daarom uw aanwezigheid te bevestigen via mieke.dhoore@ruiselede.be

of tel. 051 70 84 14

Ook de werknemers van het gemeentebestuur

gaan met verlof. Het

gemeentehuis blijft tijdens de zomermaanden

open, maar voordat u de

verplaatsing maakt naar het gemeentehuis,

kunt u best telefonisch controleren

of de persoon die u wil spreken

die dag aanwezig is. Zo kunnen we de

dienstverlening garanderen.

sluitingsdagen

gemeentehuis, bibliotheek

en sportdienst:

11 juli

15 en 19 augustus

21 augustus in de namiddag

landbouwfolies

Omdat de landbouwer niet met zijn

vervuilde folies terecht kan in het

containerpark, en het verboden is

deze te verbranden, organiseert

het gemeentebestuur jaarlijks een

inzameling van deze folies. Dit jaar

gaat deze door op maandag 17

juni tussen 13u30 en 16u30. Iedere

landbouwer kan een kaart aankopen

van € 15,- bij de dienst onthaal

van het gemeentehuis en met deze

kaart zoveel folie meebrengen als hij

in één keer kan vervoeren naar het

inzamelpunt (container op de parking

van de sporthal). De folie dient borstelschoon

te zijn.

Maandag 10 juni GRATIs invullen

van de belastingsaangiften voor

alle particulieren

(door de dienst belastingen Tielt).

Schepenzaal gemeentehuis, Markt 1,

Ruiselede. Tussen 9u00 en 12u00 en

14u00 en 16u00. Breng alle nodige

documenten en uw elektronische

identiteitskaart mee.

InfoBLADRuIseLeDe I 3


leen goedkoop voor energiebesparende investeringen

aan je woning

Energie verbruiken neemt vandaag een

grote hap uit het gezinsbudget. Goed

isoleren of het plaatsen van superisolerend

glas of een zonneboiler zijn maatregelen

waardoor het energieverbruik en

de factuur daalt, maar het blijven dure

investeringen.

Wie niet onmiddellijk over het nodige

budget beschikt, kan nu goedkoop lenen

om energiebesparende investeringen

uit te voeren. De stad Tielt heeft daarvoor

een overeenkomst gesloten met

de WVI (West-Vlaamse Intercommunale)

die optreedt als kredietverstrekker voor

het fonds ter Reductie van de Globale

energiekost.

Het federale Fonds FRGE verstrekt goedkope

leningen van minimaal € 1.250 en

maximaal € 10.000 aan particulieren voor

structurele energiebesparende maatregelen

in woningen. De terugbetalingstermijn

van de lening is 5 jaar. De intrestvoet

is vast en bedraagt 2% per jaar.

Let op, geld lenen kost ook geld. Jaarlijks

kostenpercentage en debetrente bedragen

2%.

Wie kan een goedkoop energiekrediet

aan 2% krijgen?

• u bent particulier (eigenaar, huurder of

verhuurder)

• er is geen inkomensbeperking noch

leeftijdsbeperking

• de woning moet gelegen zijn in een ge-

wat weet u over orgaandonatie?

1) Is iedereen donor?

Als het op orgaandonatie aankomt, kan België

gerust een koploper worden genoemd.

Niet omdat hier meer transplantaties

gebeuren, wel omdat iedere Belg potentiele

donor is. Door het Belgisch systeem van

automatisch donorschap is iedereen mogelijk

een donor, tenzij hij of zij zelf duidelijk

heeft gemaakt geen donor te willen zijn.

Met andere woorden : je bent donor, maar

jouw ‘neen’ is genoeg om uit het systeem te

stappen. De Belgische wetgeving wil mensen

niet dwingen om donor te zijn, maar is

ontstaan vanuit het solidariteitsprincipe. Als

jij het belangrijk vindt dat je mensen kunt

helpen door middel van donatie, zorg dan

in de 1e plaats voor dat je naasten goed

weten hoe jij over orgaandonatie denkt of

registreer je officieel op de gemeente als

donor. Je bent volgens de Belgische wet

dan wel automatisch donor, dokters peilen

om deontologische redenen nog steeds

naar toestemming van je naaste omgeving.

Als je familie jouw mening over orgaandonatie

niet kent, moeten zij de beslissing

nemen op een bijzonder moeilijk moment.

2) Wat kan ik doneren?

Als iemand hersendood verklaard is en

heeft ingestemd met donatie, kunnen

meerdere organen weggenomen worden.

Alles hangt af van de staat van de organen.

Een donor kan vele mensen helpen, er kan

namelijk heel veel gedoneerd worden.

4 I InfoBLADRuIseLeDe

Naast organen zoals hart, de lever, de

nieren, de alvleesklier en de longen, kunnen

ook weefsels zoals hartkleppen, huid,

kraakbeen, bloedvaten en hoornvliezen

gedoneerd worden. Er bestaat ook zoiets

als levende donatie. Een vader die een nier

afstaat aan zijn zoon bijvoorbeeld. Ook kan

er bij leven een stuk van de lever getransplanteerd

worden, de lever heeft namelijk

de eigenschap om terug aan te groeien.

3) Wat moet u doen als u uw organen

niet wilt afstaan?

Er bestaat een verzetsregister voor mensen

die hun organen niet willen afstaan. Als u dat

dus niet wilt doen, schrijft u zich best in dat

register in. Het verzetsregister is nationaal en

wordt automatisch geraadpleegd als u op

een dag hersendood verklaard wordt en in

aanmerking zou komen voor orgaandonatie.

4) Als iemand een orgaan afstaat, weet

zijn familie waar dat orgaan naartoe gaat?

De donatie is volledig anoniem. De identiteit

van de donor en van de ontvanger wordt niet

bekend gemaakt. Dat is bij wet verboden. De

familie wordt wel op de hoogte gebracht of

de transplantatie is gelukt.

5) Wat na de donatie?

Voordat de organen voor een transplantatie

worden weggenomen, kan de familie

van een overleden donor op een respectvolle

manier afscheid nemen.

meente aangesloten bij de lokale entiteit

wvi

• zowel van toepassing voor nieuwbouw

als verbouwing

• werken uitgevoerd door aannemer of

worden door u zelf uitgevoerd.

Wie kan een renteloos (0% intrest)

energiekrediet krijgen?

Om een renteloze lening te krijgen,

moet u voldoen aan een aantal financiële

voorwaarden. Wij controleren graag of u

in aanmerking komt voor een renteloze

lening.

Om dit te controleren hebben wij uw aanslagbiljet

personenbelasting nodig, alsook

een klever van de mutualiteit van beide

kandidaat kredietnemers.

Ook nadien kan de overledene worden

gegroet en kan de begrafenis gewoon

doorgaan, zonder vertraging. Tien jaar na

een transplantatie is nog 75 tot 80% van de

getransplanteerden in leven. Ze hebben na

hun operatie voor het eerst sinds lang weer

uitzicht op een goed en gezond LEVEN,

terwijl dat zonder transplantatie onmogelijk

zou zijn. Het leven na een transplantatie

is echter niet gemakkelijk : de levensstijl

moet worden aangepast en medicatie is

dagelijkse kost.

Wenst u meer inlichtingen:

neem contact op met de dienst Bevolking/

Burgerlijke stand van de gemeente:

Els 051/70 84 06 of Carine 051/70 84 07

of mail: bevolking@ruiselede.be


voor welke werken kan je goedkoop lenen?

Grote en kleine investeringen

• condensatieketel

• hoogrendementsbeglazing

• dakisolatie / vloerisolatie /

muurisolatie

• warmtepomp*

• zonneboiler*

• thermostatische kranen / kamerthermostaat

met tijdsregeling (alleen in combinatie

met vervanging oude verwarmingsketel)

• energieaudit van de woning

• gaskachel met HR+ label

• driedubbele beglazing*

de vlinder morgen: type 1 en type 8

Tot op heden biedt De Vlinder enkel het

onderwijsaanbod type 1 aan, wat zich richt

op kinderen van 6 tot 13 jaar die vertraagd

tot leren komen en het moeilijk hebben in

het gewone basisonderwijs. De leerstof is

te moeilijk en/of het tempo te hoog.

Wanneer ook de geboden extra

zorg niet voldoet, worden ze

via het CLB doorverwezen

naar onze school.

Uit verschillende

vragen van ouders en

uit gesprekken met

alle vrije scholen uit

de onderwijsregio

merken we dat we met

ons type1-aanbod niet

alle leerlingen die specifieke

ondersteuning nodig hebben een

antwoord kunnen bieden. Kinderen met

specifieke leerstoornissen die een attest

type 8 toegewezen kregen, kunnen tot nu

toe niet bij ons terecht en moeten vaak letterlijk

een (te) lange afstand overbruggen

om onderwijs op maat te krijgen.

We voelen meer en meer de nood aan

een breder aanbod buitengewoon

onderwijs in de regio Molenland. En daar

willen wij graag een antwoord op bieden.

Waarvoor staat type 8?

Type 8 wil onderwijs bieden aan kinderen

met specifieke leerstoornissen. Kinderen

met een leerstoornis hebben in principe

• vervanging decentrale verwarming/ elektrische

verwarming door condensatieketel

• vervanging elektrische boiler door energiezuinige

waterverwarming (bv. gasgeiser

zonder waakvlam, …)

• warmtepompboiler*

• canadese put of grondbuis*

• mini-warmtekrachtkoppeling*

• pelletkachel

• houtvergasser

*ook voor nieuwbouw!

een normale intelligentie, maar hebben

problemen met een specifiek leergebied,

bv. lezen, schrijven of rekenen. Een

leerstoornis is eigen aan de persoon zelf.

Heel vaak komen bij kinderen met ernstige

leerstoornissen ook faalangst voor of

emotionele problemen. Vandaar

is het heel belangrijk dat

deze kinderen specifieke

ondersteuning en begeleiding

krijgen. Doel is om

kinderen te leren omgaan

met hun leerstoornis, hun

weg te helpen vinden en

uit te groeien tot sterke

jongvolwassenen.

De leerinhouden binnen

type 8 sluiten aan bij die van het

gewoon onderwijs.

Bij leerlingen in type 8 worden ontwikkelingsdoelen

nagestreefd die gebaseerd zijn op de

eindtermen van het gewoon basisonderwijs.

Door aangepaste instructie, het gebruik van

hulpmiddelen en het werken in niveaugroepen

kan elk kind hierin vorderen volgens zijn

eigen tempo en mogelijkheden.

We streven ernaar met elke leerling net dat

stapje verder te geraken.

Type 8-onderwijs richt zich heel sterk op

een zo snel mogelijke terugkeer naar het

gewoon onderwijs. Daarom vinden we het

belangrijk van bij de start van type 8 een

sterke samenwerking op te zetten met de

Haal nu het inlichtingenformulier bij de

Woonwinkel Regio Tielt of via www.wvi.be

scholen van herkomst en met alle scholen

voor gewoon basisonderwijs in de onderwijsregio.

Leerlingen die terugkeren naar

het gewoon onderwijs kunnen gedurende

één schooljaar rekenen op twee uur ondersteuning

per week als nazorg vanuit de

school van het buitengewoon onderwijs.

Het team van de Vlinder

staat klaar voor …

• de uitbreiding van zijn huidige werking

met het onderwijsaanbod type 8

• leerlingen met specifieke leerstoornissen

en leerproblemen waardoor het les

volgen in het gewone basisonderwijs

onhaalbaar geworden is

• een type 8-aanbod dichter bij huis met

gratis busvervoer

• het zich verdiepen in en het werken met

de ontwikkelingsdoelen type 8

• het zoeken naar en het uitwerken van

specifieke hulpmiddelen om deze leerlingen

zo optimaal mogelijk te helpen en te

ondersteunen

• een verdere specialisatie in leerstoornissen

als dyslexie (leesstoornissen),

dyscalculie (rekenstoornissen), dysorthografie

(spellingsproblemen) en dyspraxie

(motorische ontwikkelingsstoornis)

• het zich richten op een terugkeer naar het

gewoon onderwijs, eventueel met GON

(geïntegreerd onderwijs, wat hier neerkomt

op een vorm van nazorg bij een terugkeer

naar het gewoon basisonderwijs)

• een geïntegreerde werking voor leerlingen

met ASS (autisme)

• een sterke samenwerking met de scholen

van herkomst en toekomst

• continu overleg met ouders van leerlingen

met leerstoornissen

InfoBLADRuIseLeDe I 5


vrije tijd

open

Monumentendag

Op 8 september 2013 viert Open

Monumentendag Vlaanderen z’n 25ste

verjaardag! Op een kwarteeuw tijd is

Open Monumentendag uitgegroeid

tot het belangrijkste en meest succesvolle

culturele eendagsevenement in

Vlaanderen. Voor deze feestelijke editie

plannen we dan ook iets speciaals. We

gaan volop voor ‘Het beste van Open

Monumentendag’. Het belooft nu al

een niet te missen Open Monumentendag

te worden!

Diverse Vlaamse organisaties en instellingen

zetten op die dag de deuren van

enkele monumenten open. Het volledige

programma is terug te vinden op

www.openmonumentendag.be en in

de programmaboekjes die u in de loop

van de volgende maanden in diverse

openbare gebouwen zal kunnen terugvinden.

Ook in Ruiselede nemen we vermoedelijk

deel aan Open Monumentendag.

Het programma staat nog niet volledig

vast. We informeren u tijdig via

www.ruiselede.be, de UiTkalender en

divers promotiemateriaal.

Vlaanderen feest!

Het Davidsfonds organiseert op 11 juli

in samenwerking met de Koninklijke

Harmonie en het Gemeentebestuur

haar traditionele 11 juli-viering. Bij mooi

weer gaan de activiteiten door op de

speelplaats aan Het Portaal, bij regenweer

kan u in Den Tap terecht. Het

programma vanaf 10u30: toespraken

voorzitter en burgemeester, optredens

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en

volkszanger Eric Wille.

6 I InfoBLADRuIseLeDe

archeologische vondsten

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI)

wil in 2015 een nieuw bedrijventerrein van

10ha openen langs de N37 en de Bundingstraat

te Ruiselede.

Vooraleer de wegenis- en rioleringswerken

aangevat konden worden, werd in het

voorjaar een kort archeologisch onderzoek

uitgevoerd op deze site aan de hand van

proefsleuven. Verspreid over het terrein

vonden men sporen en materiaal uit de

Romeinse periode (1ste-3de eeuw na Christus),

de vroeg Moderne tijden (17-18de

eeuw) en Nieuwste tijden (19de-20ste

eeuw). Er komen verschillende Romeinse

nederzettingsstructuren voor. Greppels,

grachten, kuilen, palen, mogelijke gebouwplattegronden,

een depressie, een

wegtracé, meerdere erven en waterputten

kwamen aan het licht. De 2de eeuw

na Christus domineert. Er werden restanten

van vaatwerk aangetroffen alsook

maalsteenfragmenten, nagels, Doornikse

kalksteen, dakpanfragmenten en een mooi

doorboord glazen kraaltje.

Momenteel worden alle onderzoeksresultaten

bestudeerd en vergeleken met

vondsten uit de omgeving. Indien blijkt

dat het om waardevolle vondsten gaat die

nieuwe inzichten kunnen opleveren, volgt

een diepgaander onderzoek.

De werken aan het nieuwe bedrijventerrein

zullen dan ook vermoedelijk een lichte

vertraging oplopen.

kinderen van toen, senioren van nu

In 2012 stapte Ruiselede in het erfgoedproject

‘Kinderen van toen, senioren van

nu’. Een initiatief waarbij een projectcoördinator

samen met 8 steden of gemeenten

in de Tieltse regio op zoek gaat naar

erfgoed met betrekking tot de wereld van

kinderen in de jaren 30, 40 en 50.

In het kader van dit project werden al

enkele activiteiten georganiseerd. Instituut

Sancta Maria en WZC Sint-Jozef verleenden

medewerking bij ‘AAn TwAfel’,

een wafelenbak met aandacht voor het culinaire

erfgoed en getuigenissen van kinderen

uit de jaren 30. okra organiseerde

een praatnamiddag en fotomoment met

enkele getuigen die vertelden over hun

kinderjaren. Op 21 april nam Ruiselede,

samen met Tielt en Meulebeke ook deel

aan Erfgoeddag.

Het project loopt nog volop! Er is reeds

een website www.kinderenvantoen.be,

er werden interviews afgenomen, er komt

een tentoonstelling en ook een documentaire

volgt nog.

Wie nog foto’s heeft over de leefwereld

van kinderen in de regio Tielt in de

jaren 30, 40 en 50 kan deze nog steeds

inleveren. Uw foto’s worden door de

Provincie West-Vlaanderen ingescand

en ze worden u zeker terug bezorgd. U

kan terecht bij de cultuurdienst, Markt 1

(051/70 84 20 of cultuur@ruiselede.be) .

Graag een seintje vóór uw komst.


academie voor Muziek, woord en dans

ruiselede - aalter (deeltijds kunstonderwijs)

cuRsussen

Muziek (vanaf 8 jaar in Aalter,

Maldegem, beernem,

Knesselare

en Ruiselede)

Alle aspecten van de

muzikale vorming komen op

een speelse manier aan bod:

zingen en ritmeren, actief en

passief musiceren. Men kan

algemene muziekleer volgen

(2,5u per week) en vanaf het 2de

jaar kan je één van de talrijke

instrumenten leren bespelen

(1u per week): viool, zang,

altviool, cello, contrabas, blokfluit,

dwarsfluit, traverso, hobo, klarinet,

basklarinet, fagot, saxofoon, hoorn,

trompet, trombone, tuba, slagwerk,

accordeon… en verder gitaar en luit,

harp, piano, orgel, klavecimbel en

doedelzak.

Wil je in het eerste jaar al met een

instrument starten, kies dan voor een

blaasinstrument.

Woord (vanaf 8 jaar in Aalter,

Maldegem, beernem, Knesselare

en Ruiselede)

Omvat cursussen verbale vorming (1u per

week) en later voordracht, dramatische

expressie, toneel en welsprekendheid,

… Verbale vorming is meer dan mooi

leren praten, het helpt om jezelf

beter uit te drukken, het bevordert je

verstaanbaarheid.

dans (vanaf 6 jaar in Aalter, Maldegem,

beernem, Knesselare en Ruiselede)

Leert je ritmisch te bewegen in dans-

expressie, moderne dans, dansimpro-

visatie, jazzdans… en klassieke dans (1u of

2u per week). Een cursus voor kinderen en

jongeren en … ook voor jongens!

InITIATIecuRsussen

(1u per week,enkel in de hoofdschool

Aalter en het filiaal Maldegem)

Muziek (in Aalter vanaf 6 jaar -

in Maldegem vanaf 7 jaar)

Wil je Orffinstrumenten leren bespelen,

pret beleven aan samen zingen, speels

omgaan met allerlei klanken, dan kan jij

mee op onze grote muzikale trip... ook al

ken je nog geen notenleer. Wie wil kan

blokfluit, viool en piano leren vanaf het

tweede jaar (7j.) muziekinitiatie.

Woord (in Aalter: 7 jarigen)

Misschien ben je een babbelaar en heb je

honderden verhaaltjes? Kom dan… samen

ontdekken we een nieuwe fantasiewereld.

In de taalklas mag je gekke bekken

trekken en wel eens een prins of een elfje

zijn. Of speel je liever een spook of een

heks?

Ook voor volwassenen zijn er aangepaste

cursussen muziek, woord of dans.

Informatie op het secretariaat.

Foto: Davy Watteny

InscHRIjVInGsGeld:

Zonder vermindering

• Jongeren: € 61

• Volwassenen: € 200

Met vermindering

• Jongeren: € 40

• Volwassenen: € 115

InfoRMATIe

Hoofdschool Aalter: Stationsstraat 141

tel: 09 374 36 54 – fax: 09 374 38 81

e-mail: muziekacademie@aalter.be

website: www.aalter.be

filiaal Ruiselede:

Het Portaal, Nieuwstraat 8

tel: 0471 65 76 44 (tijdens de lesuren)

AAnbod In de KIjKeR

voor schooljaar 2013-2014

In de Academie kan je vanaf 6 jaar

DAns volgen en vanaf 8 jaar

MuZIeK en WooRD!

InITIATIeCuRsussen voor 6- en

7-jarigen in de hoofdschool.

Aangepaste lessen voor

volwassenen

in de hoofdschool.

Wil je in het eerste jaar al met een

instrument starten kies dan voor een

BLAAsInsTRuMenT.

Verminderd inschrijvingsgeld voorzien.

Verhuur instrumenten mogelijk.

Voor inschrijvingen In junI proberen

we aaneensluitende lestijden te

voorzien.

InfoBLADRuIseLeDe I 7


zomerzoekactie

Het gemeentebestuur neemt volgende

zomer opnieuw deel aan de Zoekactie

van Vlieg. Vlieg is het symbooltje dat in

de activiteitenkalender van UiTdatabank

gebruikt wordt om activiteiten aan te

duiden die specifiek voor kinderen zijn.

De zomerzoekactie wil kinderen laten

kennis maken met culturele locaties. Van

29 juni t/m 1 september verstopt Vlieg

haar schatkistje op twee locaties in de

gemeente: in de omgeving van het park

en gemeentehuis en in de Bibliotheek in

Ruiselede. Via een zoektocht kunnen kinderen

de ‘Schat van Vlieg’ terugvinden en

worden ze beloond met leuke gadgets.

Meer info volgt (cultuur@ruiselede.be).

bibliotheek

‘Het Portaal’

Nieuwstraat 8, 8755 Ruiselede

tel. 051 68 81 25

Open op: maandag van 16 tot 18 u

woensdag van 17 tot 19 u

zaterdag van 10 tot 12 u

catalogus: http://aalter.bibliotheek.be

inlichtingen: bibliotheek@aalter.be

De openbare bibliotheek Ruiselede zal

gesloten zijn van maandag 15 juli tot en met

zaterdag 27 juli (vakantie) en verder op zaterdag

17 augustus (brugdag), maandag 19

augustus en woensdag 21 augustus (kermis).

De bibliotheek Aalter blijft doorlopend open

tijdens de vakantie, behalve op:

• 11 juli

(feest van de Vlaamse Gemeenschap)

• 15 augustus

(feest Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart)

• 16 en 17 augustus (brugdagen).

waard om te weten

Graag herinneren wij eraan dat u naar om

het even welke locatie kan bellen om de

uitleentermijn te verlengen. U hoeft dus niet

noodzakelijk naar de bibliotheek Ruiselede

te bellen.

8 I InfoBLADRuIseLeDe

Uiteraard kan u ook gebruik maken

van de MijnOvinob-toepassingen

(http://mijn.ovinob.be) om zelf, van

thuis uit, de uitleentermijn verlengen.

Voor werken die dringend moeten worden

ingeleverd, is er de inleverbus in de hoofdbibliotheek

in Aalter. Via die dropbox kan u 24

uren op 24 werken van de bibliotheek Aalter-

Ruiselede inleveren, waar die ook werden

geleend. Alle werken die worden ingediend,

worden beschouwd als ontvangen vóór

24.00 uur van de laatste uitleendag.

Mocht u in de problemen komen omdat

de gewone uitleentermijn niet strookt met

uw vakantieplannen, vraag dan gerust op

voorhand een langere uitleenperiode aan

de balie.

Zes weken is echter het maximum, maar

(helaas) meestal voldoende om uw reisplannen

niet te dwarsbomen.

boekendienst aan huis

Wie minder mobiel is en moeite heeft

om zelf naar de bibliotheek te komen, kan

nog steeds beroep doen op de dienstverlening

aan huis. Een eenvoudig telefoontje

naar de bibliotheek

(09 374 60 71) volstaat. U haalt er uren lees-,

luister- en kijkplezier mee in huis!

de bibliotheek biedt ook luisterboeken

aan en beschikt eveneens over ‘grote

letterboeken’.


week van de smaak

De zevende editie

van de Week van de

Smaak gaat door van

14 tot 24 november

2013 en staat in het

teken van Water &

Vuur. Verdiep je dit

jaar in vurige smaken, ingrediënten uit het

water of bereidingen met water als soep,

bier en thee.

Duik in de geschiedenis van waterwegen,

havens of vismarkten in jouw gemeente,

verzamel verhalen van vissers of leer pikante

gerechten kennen. Leg een buurge-

meente of bevriende vereniging het vuur

aan de schenen in een culinaire competitie

of (her)ontdek bakovens in jouw buurt.

Nog meer tips voor smaakactiviteiten

vind je in de nieuwe inspiratiegids ‘Ons

Logboek’ via www.weekvandesmaak.be

Inschrijven kan van 15 april tot en met 30

juni.

subsidies socio-culturele verenigingen

basissubsidies:

Deze subsidies worden jaarlijks toegekend

in mei/juni, waarna alle verenigingen

een subsidieverklaring ontvangen. Deze

verklaring moet ingevuld en onder tekend

worden door het bestuur van de

vereniging en kan u terugbezorgen bij de

cultuurdienst. Indien we deze verklaring

niet of te laat ontvangen, zal de subsidie

niet uitbetaald worden.

bebloemingsactie

Het gemeentebestuur organiseert dit jaar

opnieuw de ‘Bebloemingsactie’. Met deze

wedstrijd wil men het versieren van gevels,

voortuinen en boerderijen met bloemen

en planten of het plaatsen van bloembakken

stimuleren. Het bebloemingscomité

onderwerpt de tuinen van alle deelnemers

aan een kwaliteitsbeoordeling. Het

prijzengeld (±€ 1240, geschonken door het

gemeentebestuur) wordt verdeeld onder

alle deelnemers in de vorm van een waardebon,

de eigenaars van de mooiste tuinen

ontvangen een extra beloning.

Het volledige reglement kan nagelezen

worden op de gemeentelijke website.

inschrijvingsstrook bebloemingsactie

Week van

de Smaak

Vlaanderen

Werkingssubsidies:

De elektronische documenten voor het

invullen van het puntendossier kan u vanaf

juli terugvinden op www.ruiselede.be of

aanvragen via cultuur@ruiselede.be. Het

puntendossier bezorgt u (digitaal én papier)

in het najaar aan het secretariaat van

de cultuurraad

De kandidaat-deelnemers dienen onderstaande

strook ingevuld te bezorgen

bij de financiële dienst van het gemeentebestuur

(Gemeentehuis, Markt 1)

via mail financien@ruiselede.be

aan één van de leden van het Bebloemingscomité

voor 15 juli 2013

Naam, adres (Ruiselede) .........................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer: ..............................................................

wenst in te schrijven voor de wedstrijd 2013 voor Datum + handtekening

de versiering van (omcirkel wat van toepassing is)

Gevel (bloembakken) / Voortuin of boerderij

driedorpenroute

In 2012 stelde het gemeentebestuur

een nieuwe lokale fietsroute voor. De

‘Driedorpenroute’ is ongeveer 25km

lang en verbindt de drie Ruiseleedse

parochies. De route maakt deels

gebruik van het fietsknooppuntennetwerk

en leidt u door weidse velden,

beschermde landschappen en bossen.

Onderweg leest u meer over de

diverse monumenten en de geschiedenis

van de streek.

De Driedorpenroute is verkrijgbaar bij

de toeristische dienst aan €2.

buren bij kunstenaars

De Provincie West-Vlaanderen organiseert

op vrijdag 18, zaterdag 19 en

zondag 20 oktober 2013 opnieuw ‘Buren

bij kunstenaars’. Voor de 10de keer

ondertussen stellen kunstenaars hun

atelierdeuren open. Meer info over de

deelnemende kunstenaars in Ruiselede

vindt u terug in het volgende infoblad

Kermissen

In de maanden juli, augustus en september

organiseren de feestcomités

opnieuw de traditionele zomerkermissen.

Doomkerke bijt de spits af met

kermisactiviteiten op zaterdag 29 juni

en zondag 30 juni. Meer info bij het

Feestcomité Doomkerke en in de

kermisaffiche die u in de brievenbus

zal vinden. Het centrum van Ruiselede

wordt opnieuw ondergedompeld

in feeststemming tijdens de Grote

Kermis. Van zaterdag 17 tot en met

woensdag 21 augustus kan je er onder

meer terecht voor een wandeltocht,

een wielerwedstrijd en de traditionele

paardenkoers. Voor het volledige

programma verwijzen we opnieuw naar

de kermisaffiche die u begin augustus

in de brievenbus zal ontvangen. Het

Feestcomité van Kruiskerke sluit de

zomer af met kermisactiviteiten tijdens

het eerste weekend van september.

InfoBLADRuIseLeDe I 9


abbeloe: vakantiewerking

voor kinderen met een

beperking

Voor kinderen met een beperking is het

niet altijd gemakkelijk om mee te spelen

in een gewone speelpleinwerking.

De ruimte om te spelen en de grootte

van deze speelpleinwerking verhinderen

soms dat de kinderen er zich ten

volle kunnen uitleven.

Daarom voelen deze kinderen, die

omwille van hun beperking wat meer

ondersteuning nodig hebben bij het

spelen, zich vaak beter in hun vel op

een kleine vakantiewerking waar ze

kunnen spelen op een eigen tempo en

binnen de geborgenheid van een vaste

begeleidingsgroep. Babbeloe is zo’n

vakantiewerking. Babbeloe biedt een

aangenaam en plezant spelprogramma,

een wekelijkse uitstap en extra aandacht

en individuele ondersteuning.

Voor wie?

Voor kinderen met een beperking van 5

tot en met 12 jaar uit de regio Roeselare-Izegem-Tielt.

Ook hun broer(s) en/

of zus(sen) zijn welkom. Babbeloe+ is er

voor tieners (13-16 jaar).

Waar?

In Roeselare: Stedelijke basisschool 1

(ingang Steenstraat)

In Tielt: Stedelijke jeugdlokalen Sint-

Paulus (ingang Fonteinestraat 21)

In Izegem: Speelplein Kachtem (ingang

Hoogstraat 10)

Kostprijs?

€5/dag (incl. vieruurtje)

Inschrijven?

Inschrijvingen Babbeloe Roeselare en

Tielt: Vrijetijdswinkel 051 20 65 59

Bollenstraat 25, 8800 Roeselare

Inschrijvingen Babbeloe Izegem:

Joc de Schuur 051 30 85 06

Krekelstraat 167, 8870 Izegem

Folders van deze vakantiewerking zijn

te bekomen op het gemeentehuis.

comedy avond 2013

De jeugdraad organiseert op zaterdag

2 november 2013 haar 4de

comedy avond in Zaal voor Sport

en Spel. Dit jaar treden Gili, Arnout

Van den Bossche met MC Joost

Van Hyfte op. Kaarten kosten €10

in voorverkoop en €12 aan de deur.

Hou www.ruiselede.be in het oog

voor meer info.

10 I InfoBLADRuIseLeDe

speelpleinwerking 2013

‘speelplein Maboe’

Het einde van het schooljaar staat voor de

deur. Ook deze zomervakantie organiseert

het gemeentebestuur speelpleinwerking

voor alle Ruiseleedse kinderen vanaf de

3de kleuterklas (geboortejaar 2007) tot en

met 12 jaar. De prijs bedraagt € 3 per dag.

Wie deelneemt aan de speelpleinwerking

en eventuele activiteiten heeft een Grabbelpas

nodig. Grabbelpassen zijn gratis en

kunnen vanaf maandag 3 juni tot 28 juni bij

de jeugddienst of sportdienst afgehaald

worden en vanaf 2 juli gedurende de hele

vakantie ter plaatse in de sporthal (nieuwe

inschrijvingen alsook verlengingen). Uitzonderlijk

kunnen op donderdagavond 6

juni van 16u30 tot 19u00 grabbelpassen

aangekocht worden op het gemeentehuis.

Op volgende data is er telkens werking

tussen 8u30-12u00 en 13u00-16u30.

juli 2012

MA dI Wo do VR ZA Zo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

augustus 2012

MA dI Wo do VR ZA Zo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Waar? Aalterstraat 8, 8755 Ruiselede

Kinderen die over de middag blijven,

brengen een lunchpakket mee. Op de

dagen van de speelpleinwerking is er ook

opvang voorzien tussen 07u00-08u30

en 16u30-18u00. Ieder dagdeel extra

opvang kost €1,50 en dient dezelfde dag

ter plaatse betaald te worden.

Op dagen dat er speelpleinwerking is,

worden soms bijkomende activiteiten

georganiseerd. De programmaboekjes

van de speelpleinwerking worden aan de

kinderen bezorgd via de scholen. Wie

geen boekje zou ontvangen hebben,

kan steeds terecht bij de jeugddienst of

op www.ruiselede.be. De kinderen van

de 1ste en 2de kleuterklas kunnen de

volledige zomervakantie in Vakantieopvang

Stekelbees (Aalterstraat) terecht. Er

wordt bij Stekelbees in de zomervakantie

voorrang verleend aan de kinderen

van de 1ste en 2de kleuterklas maar ook

kinderen van de 3de kleuterklas zijn er

welkom.

Tijdens de sluitingsperiode van Speelplein

Maboe, biedt Stekelbees ook

opvang aan de lagere schoolkinderen

(1 juli, 22 juli t.e.m. 31 juli, 26 augustus

t.e.m. 30 augustus, iedere woensdag).

Let wel: ook in deze periode wordt

voorrang verleend aan de kinderen van

de 1ste en 2de kleuterklas.

… heet u van harte welkom

Vakantieopvang Stekelbees wil uw kinderen een

onvergetelijke vakantie bezorgen!

Wanneer? Alle kleine vakanties: voor 2,5 tot 12-jarigen. Grote vakantie: voor kleuters (met

voorrang aan kinderen uit de 1ste en 2de kleuterklas). Tijdens de sluitingsdagen van de

speelpleinwerking ook voor lagere schoolkinderen. Telkens open van 7u00 tot 18u30.

Prijs? Dag (vanaf 6 uur): € 13,34 - meerdere kinderen/gezin:

€ 10,00/kind • Halve dag (minder dan 6 uur): € 6,73 - meerdere kinderen/gezin: € 5,04

Een fiscaal attest is verkrijgbaar – de vraag naar sociaal tarief kan besproken worden met

de verantwoordelijke.

Reserveren? Voor de zomervakantie kan u reeds reserveren. Let wel, u dient hiervoor

eerst ingeschreven te zijn bij Stekelbees. Formulieren kunnen opgehaald worden in de

opvang zelf of bij de jeugddienst (gemeentehuis, Cherly Steyaert). Ze kunnen ook opgevraagd

worden via mail (lKruiselede@landelijkeKinderopvang.be).


swap

donderdag 4 juli: sportkriebels

Zon, strand, water en heel veel sport. Dat

zijn de ingrediënten van deze goed gevulde

sport- en waterpretdag.

Aan het Klein Strand kan je heel wat watersporten

doen: kajak, duiken, zwemmen,

glijbaan, met een rubberband achteraan een

speedboot hangen, ...

Verder kan je zowat elke sport die je kan

bedenken uittesten op de omliggende

terreinen: van circus tot mountainbike, van

racketsporten tot boksen, van paardrijden tot

paintball !!

€ 9

Woensdag 10 juli: Paintball & quad

Reeds jaren is deze combinatie succesvol. In

het bos bestaande uit een bovenbos, een

middenbos en een laag bos is het verfoorlog

!! We spelen bescherm de vlag, schakel de

kapitein uit, eliminatie en nog vele andere

tactische opdrachten. Na de lunch rijden we

met quads door een quadparcours te velde.

Uiteraard onder professionele begeleiding.

€ 25

Woensdag 21 augustus: Koken en gaming

Een dagje voor de zoetebekken en de gamefanaten.

We hebben alle courante consoles

en een hoop uitdagende games. Daarna

kunnen de fijnproevers naar hartenlust dessertjes

maken. Wat hebben we geleerd? 1)

We mogen heel veel games proberen. 2) We

maken heel wat heerlijke desserten. 3) We

mogen alles opsmullen. Another genious

SWAP combination !!

€ 6

Maandag 26 augustus: Adventure & action

Op een oud fabriekspand banen we langs

touwenparcours en langs de oude schoorsteen

ons een weg naar boven. Eénmaal

boven is er maar één weg naar beneden: de

deathride. Neem ook je zwembroek mee

want één parcours gaat over water. Verder

is er nog een speleologiebox, een klimtouw

waarbij teamwork vereist is, een pamperpaal

(een jump van een hoge dunne paal naar een

trapeze) en een 360° schommel (een schommel

die overkop gaat). Aaaaand… action !!

€ 20

Vrijdag 30 augustus: Poolparty

Harlem Shaken of Gangnam Stylen in ’t water.

Doe daar nog een cocktail en chips bij en

je hebt een weergaloze party in het zwembad

!! Wij zorgen voor sfeerverlichting en

bedienen je aan de tropical toog. De deejay

zorgt voor de plaatjes en jullie voor de sfeer.

Now do the Harlem Shake …

€ 4

roefeldag:

zaterdag 29 juni 2013

De jeugdraad organiseert op 29 juni

(13u30 - 17u30). opnieuw Roefeldag in

Ruiselede. Kinderen van het 1ste t.e.m.

6de leerjaar krijgen die dag de kans om

de ‘grote mensenwereld’ te verkennen!

We bedanken al vast heel graag onze

zelfstandigen/vrije beroepers die tijd

willen vrijmaken om de kinderen te laten

roefelen in hun zaak/praktijk.

Meer info bij de jeugddienst:

051 70 84 18

sporthulde

Op vrijdag 28 juni

organiseert Sportraad

Ruiselede zijn jaarlijkse

Sporthulde. Dit

evenement gaat door

in de zaal Sport &

Spel. Opmerkelijke

sportprestaties uit het seizoen

2012-2013 komen aan bod en mogen

te allen tijde doorgegeven worden

aan de gemeentelijke sportdienst.

Worden gehuldigd:

1. Kampioenenploegen (zowel jeugd als

volwassenen)

2. Winnaars andere bekercompetities

3. Individuele sporters die minimaal

op provinciaal niveau titels hebben

behaald

4. Wie bij 1, 2, of 3 net tekort kwam

of een andere opmerkelijke

prestatie heeft behaald: uit alle

binnengekomen kandidaturen

huldigen wij hiervan de mooiste

prestatie

5. Uit 1, 2, 3 & 4 kiest de sportraad

tenslotte DE SPORTLAUREAAT 2013

Info over alle artikels op deze pagina

Dieter Hantson

sport@ruiselede.be - 051 68 73 73

InfoBLADRuIseLeDe I 11


joka

Joka organiseert tijdens de paasvakantie en de zomermaanden kampen voor jongeren

vanaf 16 jaar in een voorziening voor mensen die oud of ziek zijn of een beperking

hebben. De jongeren leven een week in de voorziening, geven de bewoners extra

aandacht en organiseren animatieactiviteiten. Zo bezorgen ze de bewoners en zichzelf

een weekje andere en vooral onvergetelijke vakantie.

jongeren zorgen voor vakantiesfeer in een woonzorgcentrum, voorziening voor

mensen met een beperking of instelling voor psychiatrische patiënten.

joggingclub ruiselede

Na afloop van de bijzonder succesvolle Start To Run reeks

kunnen zowel de deelnemers als andere geïnteresseerde

jogfanaten aansluiten bij de joggingclub. Het is immers

belangrijk om niet enkel te starten met joggen, maar

ook om de opgebouwde conditie te onderhouden. Als

dit bovendien in groep kan, is het voor iedereen des te

aangenamer. Iedereen kiest zelf zijn eigen tempo.

12 I InfoBLADRuIseLeDe

Op een Jokakamp doorbreken de jongeren

het dagelijkse patroon van het leven

van de bewoners van de zorgvoorziening.

Zo zorgen ze voor een echte vakantiesfeer

in de voorziening.

In een ouderenvoorziening gaan de

jongeren in de voormiddag op kamerbezoek

of maken ze een wandeling. Als

vrijwilligers zijn ze niet gebonden aan een

strak tijdsschema, maar hebben ze de

tijd om met de bewoners te kletsen, te

luisteren naar hun verhalen, samen foto’s

te bekijken.

zaalvoetbal

Na de middag organiseren ze een animatieactiviteit

voor de bewoners of nemen

ze hen mee op uitstap. Zo verkleden de

jongeren zich bijvoorbeeld als clown en

gaan alle kamers langs, steken ze een

playbackshow in elkaar, maken ze samen

met de bewoners fruitbrochettes voor de

barbecue, leren ze samen rolstoeldansen,

gaan ze naar de zoo of naar de zee, ...

Waar?

Van 11 tot 16 augustus vindt er een Jokakamp

plaats in het WoonZorgcentrum

Sint-Jozef te Ruiselede.

Neem een kijkje op www.jokaweb.be

voor een overzicht van alle kampen!

contact

Voor het kamp in Ruiselede is Joka nog

op zoek naar enthousiaste jongeren die

de bewoners een weekje andere vakantie

willen aanbieden. Heb je interesse?

E-mail: kim.vandenhoeck@jokaweb.be

Tel: 02 248 10 42

Elke maandag tussen 18u

en 20u (u kiest zelf welk

uur u start) vanaf juli

tot eind september. Voor

€2 bent u verzekerd voor

sportblessures.

Inschrijven en info via

sport@ruiselede.be.

De zaalvoetbalcompetitie is op zoek naar nieuwe ploegen om aan te

treden vanaf september. Er wordt wekelijks één wedstrijd gespeeld op

maandag- of vrijdagavond in de gemeentelijke sporthal.

Meer info via zaalvoetbalruiselede@hotmail.com.


Milieu

dakisolatie in huurwoningen:

extra hoge sociale premie

Binnen enkele jaren wordt dakisolatie in alle Vlaamse woningen

verplicht. Vanaf 2015 worden er, bij kwaliteitscontrole,

strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie toegekend.

De tijd dringt…

Het energieverbruik weegt serieus door in het huishoudbudget.

De Vlaamse Regering zorgde voor een extra beschsociale

dakisolatieprojectenerming van de meest kwetsbare burgers. De gratis energiescans en de

willen vooral de meest kwetsbare gezinnen een stevig steuntje in de rug geven.

Voor huurwoningen op de private

huurmarkt is er nu een extra hoge

sociale dakisolatiepremie.

Die bedraagt € 23 per m² geplaatste

dakisolatie (in de plaats van maximaal 8

euro normaal). Voorwaarde is wel dat de

huurder behoort tot één van de volgende

doelgroepen:

• ik geniet van de sociale maximumprijs

voor elektriciteit en gas

• er is voor mij een verzoek tot afsluiting

van elektriciteit of gas ingediend bij de

lokale adviescommissie (LAC)

• ik heb een actieve budgetmeter voor

elektriciteit of aardgas

• ik behoor tot de prioritaire doelgroep

van het Fonds ter Reductie van de Globale

Energiekost (FRGE):

- ik heb recht op de verhoogde tegemoetkoming

van het ziekenfonds

of kreeg het Omnio-statuut (eerste

deel van de code onderaan de

klever eindigt op een 1 (bijvoorbeeld

121/121));

- ik zit in schuldbemiddeling (bijvoorbeeld

via OCMW of CAW) en kan mijn

verwarmingsfactuur niet betalen;

- ik krijg hulp van het OCMW voor

onbetaalde facturen voor gas of

elektriciteit.

• Ik huur bij een sociaal verhuurkantoor,

OCMW of lokaal bestuur

Huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen

komen niet in aanmerking.

Bijkomend voordeel van de maatregel is

dat een projectpromotor de huurder en

de verhuurder bij de voorbereiding en

uitvoering van de werken begeleidt. Hij

stelt zelf een vakbekwame aannemer aan

en vraagt achteraf de premie aan bij

de netbeheerder.

In het geval de tussenkomst van € 23

niet volstaat, zal de verhuurder gevraagd

worden of hij een beperkt restbedrag wil

betalen.

Rekent u even mee? Stel, de factuur

voor 100 m² dakisolatie bedraagt € 3100

(incl. btw). Dat komt neer op € 31 per m².

De premie van € 23 per m² is goed voor

€ 2300 (= 100 m² x 23). De restfactuur

bedraagt nog € 800 (3100 – 2300). Op

die € 800 krijgt de verhuurder nog 30 %

belastingvermindering. Zo krijgt hij nog

eens € 240 terug. De verhuurder betaalt

slechts € 560 voor dakisolatie van hoge

kwaliteit, zonder veel moeite. Tijd voor

actie! Temeer daar beslist is dat dakisolatie

binnen enkele jaren een verplichting

wordt voor alle Vlaamse woningen.

Wacht niet te lang… Informeer u verder

via de Woonwinkel:

• Telefonisch bereikbaar op het nummer

051/428 181

• Mailen kan naar woonwinkel@tielt.be

• De openingsuren van de zitdagen vindt

u hieronder terug:

- Meulebeke, gemeentehuis, Markt 1

dinsdag van 8.15u tot 12.00u

- Pittem, gemeentehuis, Markt 1

dinsdag van 13.30u tot 17.00u

- Dentergem, gemeentehuis,

Kerkstraat, woensdag van

8.15u tot 12.00u

- Wingene, gemeentehuis, Oude

Bruggestraat 13 woensdag van

13.00u tot 17.00u

- Tielt, stadhuis, Markt 13 donderdag

van 9.00u tot 12.00u en

van 14.00u tot 18.00u

- Ruiselede, OCMW Sociaal Huis,

Kasteelstraat 1A,

vrijdag van 08u30 tot 11u30

elke druppel telt, waterbesparende

tips voor in de tuin

je vindt hier alvast een aantal tips om

water te besparen in de tuin:

• Opgevangen regenwater is ideaal om

aan je planten te geven.

• Geef niet te vlug water aan je planten

in de tuin, doe dit alleen als het

langdurig droog is. Liever één keer

per week een kwartier, dan elke dag

vijf minuutjes: de planten zullen dieper

wortelen en zo minder gevoelig voor

de droogte zijn.

• Besproei je gazon niet. Je zal merken

dat het zich na een periode van

droogte sneller herpakt dan je dacht.

Door je gras in de tuin te maaien tot

zo’n 3 cm hoogte, wordt je gras beter

beschermd tegen droogte.

• De grond opharken en hakken is even

goed als twee keer water geven. Hierdoor

breek je de harde laag. Dat houdt

de grond luchtig en vochtig. En dat

op die manier het onkruid geen kans

krijgt, is mooi meegenomen.

• Begiet op de minst warme ogenblikken

van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg

of ‘s avonds laat. Het water verdampt

dan niet zo snel. Bovendien voorkom je

beschadiging van de planten, want de

waterdruppels kunnen bij zonneschijn

als een vergrootglas werken en ze

verschroeien.

• Probeer zoveel mogelijk trottoir, oprit

en paden schoon te vegen in plaats

van ze met de tuinslang af te spuiten.

wijziging gemeentelijke

subsidie voor zonneboiler

Met ingang van 18 april 2013 krijgt

u € 250 in plaats van € 500.

Daarnaast kan u nog steeds de

premie van Eandis aanvragen:

€ 550/m² oppervlakte zonnecollector,

max. € 2.750. Meer info bij de gemeentelijke

milieudienst en op de website

van Eandis: www.eandis.be

InfoBLADRuIseLeDe I 13


interview

“verrassend talent in ruiselede:

(wereld)kampioenen kickboks”

Met Sara Dinneweth en Lennart De Meyer heeft Ruiselede twee ware kampioenen kickboks

in haar rangen. Beide jonge sporters presteerden de voorbije jaren en maanden op

hoog niveau en behaalden uitstekende resultaten op diverse kampioenschappen. Tijd

dus voor een kennismaking.

Sara Dinneweth

sara, jij werd vorig jaar verkozen tot

sportlaureaat en bent dan ook geen onbekende

meer. Voor wie dit toen gemist

heeft, stel jezelf even kort voor.

Sara: Ik ben de dochter van Christa Staelens

en Patrick Dinneweth en heb een

broer, Simon. Ik ben 20 jaar en woon in de

Buisstraat in Ruiselede. Mijn belangrijkste

hobby is uiteraard kickboksen, maar ik

hou ook van lopen, zwemmen en fitness.

Uiteraard ga ik ook eens graag uit en kan je

me af en toe op de cross vinden met mijn

familie en vriend.

Het kickboksen neemt een groot deel in

van je vrije tijd. studeer je nog?

Sara: Ik zit momenteel in het 2e jaar Ergotherapie

in Gent en verblijf er op kot.

Lennart: Ik woon in de Kruisbergstraat.

Mijn ouders zijn Dirk De Meyer en Mira Van

Bosseghem. Ik ben 15 jaar en heb een oudere

broer Robin. Ik volg Houttechnieken

aan het VTI in Tielt. Ik hou ook van skate-,

snow- en longboarden en ga graag in de

velden crossen met mijn motor.

Kunnen jullie, voor wie kickboks niet

zou kennen, kort uitleggen wat jullie

sport precies inhoudt?

Kickboks is een contact- en gevechtsporwaarbij

men slagen en trappen (kicks) mag

14 I InfoBLADRuIseLeDe

geven met vuisten en benen, maar zonder

het gebruik van ellebogen of knieën.

Binnen de sport wordt een onderscheid

gemaakt tussen de disciplines semi-contact

en light-contact. Een onderscheid dat

vooral op kampioenschappen gehanteerd

wordt en daarbij een verschil in vechtregels

inhoudt.

Waarom kozen jullie voor kickboks en

niet voor een traditionelere sport zoals

voetbal of wielrennen? Vooral voor

meisjes is dit geen evidente keuze.

Lennart: Ik ben drie jaar geleden met de

sport begonnen omdat mijn oom Bart ook

aan kickboksen deed. Voordien voetbalde ik

bij FC Doomkerke, maar ik besloot toch om

de overstap naar het kickboksen te wagen

omdat ik er me volledig in kan uitleven.

Sara: Ik maak pas sinds 2011 deel uit van

onze kickboksclub en kwam ermee in contact

via kennissen. Ik koos voor deze sport

omdat ik merkte dat ik er al mijn energie

in kwijt kon. Na een zware dag sta ik graag

op de mat om alle stress er letterlijk uit te

kloppen, lopen, slaan, trappen. Bovendien

is er in de club een zeer respectvolle en

leuke sfeer, wat me onmiddellijk aansprak.

Lennart De Meyer

jullie maken beiden deel uit van de club

Martial Arts system uit Wingene. sinds

kort organiseert deze club ook lessen en

trainingsmogelijkheden in Ruiselede. jullie

hobby vergt heel wat training?

We worden bij Martial Arts inderdaad begeleid

door sensei Dominique Vandekerkhove,

die ons ook selecteert en klaarstoomt

voor wedstrijden en kampioenschappen.

Sara: Ik probeer toch elke dag te trainen.

In Ruiselede volg ik lessen op maandag. Ik

train in Wingene op dinsdag- en donderdagavond.

Als ik op kot verblijf, ga ik

trainen in Gent.

Lennart: We trainen ook het hele jaar door,

er zijn geen zomer- of winterpauzes. Net als

Sara kan je me op maandag in Ruiselede

terugvinden en train ik in Wingene op dinsdag

en donderdag. Op woensdagavond

ga ik fitnessen in Tielt. Bovendien nemen

we tijdens het weekend ook af en toe deel

aan wedstrijden.

Al die training leverde al heel wat goede

resultaten op.

We namen inderdaad al deel aan heel wat

kampioenschappen. In 2012 waren dat onder

meer het Open WK in Portugal, het Open BK

Frameries, het Open BK in Beveren-Waas en

het Open West-Vlaams Kampioenschap. In

2013 namen we deel aan het Wereldkampioenschap

in het Spaanse Segovia.


Lennart: In 2012 behaalde ik zilver op het

Belgisch Kampioenschap en bereikte ik de

eerste plaats op het Open West-Vlaamse

Kampioenschap. In Spanje behaalde ik twee

wereldtitels. Er waren 12 landen aanwezig

en het WK duurde drie dagen.

Sara: Op het WK in Portugal in 2012 én

recent nog op het WK in Spanje werd ik 1ste

bij de discipline semi-contact en behaalde ik

de derde plaats bij het light-contact.

Onze hele club was heel succesvol tijdens

het voorbije WK in maart. We kwamen naar

huis met 6 gouden medailles en één keer

zilver en brons.

Moeten jullie aan bepaalde voorwaarden

voldoen of een preselectie doorstaan om

aan dergelijke kampioenschappen te kunnen

deelnemen?

Voor een wedstrijd zoals het Wereldkampioenschap

is geen kwalificatie nodig. De

trainer ziet wie bekwaam is en schrijft in. In

onze sport zijn er nog niet echt voorwaarden

om wel of niet te mogen deelnemen.

Sara: Ik wilde met mijn deelnames vooral

veel bijleren en voelen hoe ver ik stond in

mijn sport.

Wat staat er nog op het programma

in 2013?

Lennart: Ik nam deel aan het Belgisch Kampioenschap

in Charleroi. Op ons kickboksgala

in november zou ik graag een demofight

geven in de ring. Ik blijf het komende

jaar zeker verder competitie doen, de juiste

data zijn echter nog niet gekend.

Sara: Ik ben een slechte planner, dus weet ik

nog niet wat 2013 verder zal brengen. Ik blijf

hard trainen en deelnemen aan wedstrijden.

Ik zie wel waar ik uitkom.

Welke ambities of toekomstdromen

hebben jullie?

Sara: Ik wil hard blijven trainen, veel bijleren

en ooit eens de stap wagen om in de ring te

staan. Uiteraard blijft afstuderen mijn prioriteit,

zodat ik een diploma in handen heb.

Lennart: Momenteel wil ik vooral verder

doen zoals ik nu bezig ben. Later zou ik

meer kampen willen doen in de ring.

Als afsluiter

We willen allebei onze familie en onze club

Martial Arts System bedanken voor de steun

en de kansen!

wat is kickboks?

Kickboks is overgewaaid vanuit Amerika. Het is een contactgevechtssport waarbij men gebruik

maakt van de vuisten en de benen om te scoren. In kickboks wordt niet de ellebogen

of knieën gewerkt, zoals dat bij thaiboks wel het geval is.

Kickboks bestaat uit een 4-tal competitie-onderdelen:

1/ Semi Contact of pointfighting: na ieder punt die gemaakt word begint men opnieuw

2/ Light Contact: alle stoten en slagen moeten gecontroleerd uitgevoerd worden

3/ Full contact: alle stoten en trappen mogen keihard gegeven worden

4/ Musical forms: Dit is een gevecht met een ingebeelde tegenstander waar de technieken

worden toegepast en dit op snelheid en muziek. Dit vraagt van de uitvoerder een brede

technische kennis gecombineerd met lenigheid. Met enige trots kunnen stellen dat we in 3

disciplines momenteel een wereldkampioen hebben.

Een goede fysieke conditie is van groot belang, daarom trainen we binnen onze club veel

op conditie, uithouding en lenigheid. Weet je dat er soms op een training 350 tot 500

calorieën worden verbruikt! Bovendien is kickboks de ideale uitlaatklep voor mensen die

stressgevoelig zijn. Op kickboks staat geen leeftijdsgrens. Starten kan op elke leeftijd, maar

wie ouder is respecteert best steeds de signalen van het lichaam.

wat is tai-jitsu?

Tai-Jitsu is letterlijk vertaald ‘kunst van het lichaam’, dit is een gevechtssport die ontwikkeld

werd in Japan door de Ninja. Tai-Jitsu is een ‘complete’ vechtstijl waarin heel wat technieken

vervat ziten: klemmen, wurgingen, grondwerk, self-defence. Tai-Jitsu is op die manier

de voorloper van Karate, Judo, Ju-jitsu.

Onze stijl die we beoefenen heet Ichhin Tai- Jitsu wat vernieuwing betekent. Een term die

ook perfect bij de werking van onze club Martial Arts System past, gezien we de voorbije

40 jaar steeds andere ervaringen, ideeën en stijlen zoals Aikido, Escrima, Silat, Self defence

Full-Contakt, in onze lessen integreerden.

Martial arts system in ruiselede?

Omdat we de Ruiseleedse jeugd een degelijke basis willen meegeven, starten wij er niet

onmiddellijk met kickboks maar bieden we ook een ruim aanbod aan van de basis van

andere vechtsporten.

Wil je eens proeven van deze sport? De lessen gaan elke maandagavond door in de Zaal

voor Sport en Spel. Jeugdlessen Ju-Jitsu (6-13 jaar): 19u tot 20u / Kickboks (vanaf 13 jaar):

20u-21u30. De eerste drie trainingen zijn gratis. Na drie lessen neem je een concrete beslissing

omwille van verzekeringsredenen. Wie ingeschreven is in onze club, kan op onze

vier locaties trainen (Ruiselede, Wingene, Leffinge en Beveren).

contact:

Lesgever Dominique Vandekerkhove, 4de Dan Tai-Jitsu en stijlleider, 4de Dan Kickboks en

stijlleider, 3de Dan Ju-Jitsu, 2de Dan Karate, 2de Dan Close Combat

www.martialartssystem.be / dominique_vandekerkhove@hotmail.com

Foto’s Dominique Vandekerkhove

InfoBLADRuIseLeDe I 15


technische dienst

herstelling molens aan het lindenhof en in de poekestraat

Deze molens werden schitterend gerenoveerd door onze gemeentewerkmannen Eric Vanoverbeke en Francky Everaert!

Molen aan het Lindenhof (foto’s: Carlos Desmet) Molen Poekestraat

omnisportveld

Voor de nieuwe zaal (naast de tennisvelden) wordt

een omnisportveld aangelegd. Op dit terrein kan

de jeugd naar hartelust mini-voetballen, basketten,

volleyballen en andere balsporten beoefenen.

Het veld, bestaande uit kunstgras, zal een

grootte hebben van 14,79m op 26,65m.

De voorbereidende grondwerken worden uitgevoerd

door Grondwerken Declercq uit Meulebeke,

voor een bedrag van 28.676,40€ excl btw.

De firma Kompan nv uit St-Martens-Latem staat

in voor de eigenlijke aanleg, voor een gegund

bedrag van 51.733,50 euro excl btw.

Voorziene einddatum is 1 juli! Met dit omnisportveld

erbij, wordt de sportsite een terrein met tal

van mogelijkheden voor jong en oud!

onkruidvrij maken van het openbaar

domein.

Uiterlijk tegen 1 januari 2015 mogen

openbare besturen geen pesticiden meer

inzetten om hun grondgebied onkruidvrij

te houden. Sinds 2009 is er ook in onze

gemeente een reductieprogramma voor

bestrijdingsmiddelen. Proefproject was

het kerkhof in het centrum. Later werd dit

uitgebreid naar het kerkhof in Kruiskerke

en Doomkerke.

16 I InfoBLADRuIseLeDe

baskets

2 baskets met nylon net.

waterafvoer

Zijkanten voorzien van

bodemprofielen met geïntegreerde

openingen voor

waterafvoer

Sinds 2012 worden alle open verhardingen,

zoals het park, de piste rond het

voetbalveld, het Disveld, speelpleinen

en dergelijke zonder pesticiden onkruidvrij

gemaakt. In het voorjaar werden 2

onkruidbranders aangekocht om dit werk

vlotter te laten verlopen.

Eddy Peckelbeen en Rudi De Smet

in actie met de onkruidbranders.

Multisportnet

In hoogte verstelbaar nylon net voor

verschillende sportactiviteiten

achterzijde doel

Aan de achterkant van het doel zijn

stalen stangen geplaatst.

rolstoeltoegang

Verwijder de (brom)fiets-/barrières om

het speelveld toegankelijk te maken

voor rolstoelen.


terugblik

orfeo

Op zaterdag 16 februari organiseerde de Gemeentelijke Raad

voor Cultuurbeleid opnieuw Orfeo. Tijdens deze vierde editie

van dit culturele evenement bracht Bart Moeyaert een selectie uit

eigen werk en kon men pianisten Katrijn Simoens en John Gevaert

(Mephisto Duo) aan het werk zien. Orfeo was een groot succes!

200 aanwezigen vonden de weg naar de concertzaal van Piano’s

Maene en genoten van het muzikale en literaire programma.

auditie academie

Nadat op zaterdag 2 maart de dansleerlingen reeds het beste

van zichzelf hadden gegeven tijdens een grootse dansvoorstelling,

was het op vrijdag 8 maart aan de muziekleerlingen van de

Ruiseleedse academie om hun kunnen te tonen. In de concertzaal

van Piano’s Maene verwelkomden een 50-tal Ruiseleedse

foto’s Norbert Maes

muzikanten hun familie en vrienden voor een gevarieerd concert.

Ook de jeugdharmonie was weer van de partij. Bedankt

aan de leerlingen voor hun inzet en aan de leerkrachten van de

academie voor de organisatie!

InfoBLADRuIseLeDe I 17


wak

Van 26 april tot en met 3 mei konden bezoekers van het

gemeentehuis genieten van een kleine tentoonstelling in de

inkomhallen. Fotoclub Focidia werd aangesproken om binnen

het thema ‘Natuurtalent’ van de Week van de Amateurkunsten

een selectie van hun natuurfoto’s tentoon te stellen.

foto Katrien Ramboer

buitenspeeldag 2013

Op woensdagnamiddag 27 maart organiseerden de jeugd- en

sportdienst hun vijfde speelnamiddag in het kader van de actie

‘Buitenspeeldag’. Gezien het koude weer ging de activiteit

grotendeels in de sporthal door. Binnen waren er volksspelen,

een bananenboom, een piratenladder, een schietkraam,

hindernissenparcours, enz. Buiten konden de kinderen met

gekke fietsen en go-carts rijden. Iedereen kreeg een leuk

‘Buitenspeeldag’-gadget mee naar huis.

Een welgemeende dankjewel aan alle begeleiders die een

oogje in het zeil hielden!

18 I InfoBLADRuIseLeDe

erfgoeddag

Op zondag 21 april ging Erfgoeddag door. Binnen het thema

‘Stop de tijd’ organiseerden Tielt, Meulebeke en Ruiselede activiteiten

die pasten in het gemeenschappelijke erfgoedproject

‘Kinderen van toen, senioren van nu’ dat de gemeenten samen

met de Provincie West-Vlaanderen sinds 2012 uitvoeren. Bezoekers

konden op 21 april terug naar school. In Ruiselede stonden

de deuren van Het Portaal open voor een inzamelmoment van

oude foto’s, een presentatie van interviewfragmenten en een

selectie van oude kinderspelen. Het weer was prachtig, de

bezoekersopkomst net iets minder. Bedankt aan de Chiromeisjes

voor de enthousiaste aanwezigheid op onze speelplaats.

Bedankt aan onze erfgoedvrijwilligers voor hun medewerking.

bezoek

poolse

ambassadeur

foto’s Carlos De Smet

Op 12 april bezocht de Poolse ambassadeur

te België onze gemeente. Dit was

een informeel bezoek ter kennismaking

met de nieuwe ambassadeur en ter

voorbereiding van eventuele festiviteiten

die in 2014 zullen plaatsvinden naar

aanleiding van de 70ste verjaardag van

de Poolse bevrijding in onze regio.


tsjaka-kamp paasvakantie

Voor het eerst werkte de sportdienst samen met Tsjaka voor

vernieuwende en uitdagende sportactiviteiten. Het resultaat was

er ook naar: een klimmuur, een speleobox, karabijngeweren,

laserpistolen en nog veel meer werden meegebracht. Hier zijn

de bewijzen:

rommelmarkt

Om 1 mei vond de jaarlijkse rommelmarkt te Ruiselede plaats.

De organisatie (het Rommelmarktcomité) kon rekenen op een

stralend zonnetje en mede daardoor werd de jaarlijks terugkerende

activiteit een groot succes.

Enkele sfeerbeelden:

geboorten

26 februari 2013, féline Pattyn,

dochter van Pattyn Jan en Malfait Orphéa

20 maart 2013 otto Bruggeman,

zoon van Bruggeman Wouter en Ninclaus Hanne

9 april 2013, Martha Serry,

dochter van Serry Bart en Vlaminck Tamara

12 april 2013, douwe De Leersnyder,

zoon van De Leersnyder Ruben en Maertens H’arne

22 april 2013, Maurice Allary,

zoon van Allary Birger en Vaneenooghe Lilie

9 mei 2013, samko Viktor,

zoon van Balog Stanislav en Samkova Zaneta

18 mei 2013, chloë Bouckaert,

dochter van Bouckaert Frederik en Sung Minjung

InfoBLADRuIseLeDe I 19


huwelijken

Popelier Nico en Roelandts Veerle,

gehuwd op 22 februari

Boone Hans en Lambrecht Lisa,

gehuwd op 22 maart

Annarel Els en Herman Caroline,

gehuwd op 3 mei

Verstraete Bert en Deloof Rina,

gehuwd op 11 mei

20 I InfoBLADRuIseLeDe

h

h

h

h

Dhaese Ward en Vromman Sarah,

gehuwd op 9 maart

Wuytack Domingo en Ranson Alicia

gehuwd op 8 april

Vande Kerckhove Dominik en Vandaele Griet,

gehuwd op 4 mei

Bert Jordy en Vannieuwenhuyse Michele,

gehuwd op 17 mei

h

h

h

h


jubilea

Braeckevelt Marc en Desmet Lorette

De Neve Roger en Decaluwe Mariette

Devisch Adiel en Demeyere Maria

50

50

50

overlijdens

† 21 februari 2013 - ° 28 december 1930

de schamphelaere jacqueline, echtgenote van Rots Roger

+ 22 februari 2013 - ° 29 januari 1920

de busschere Maria, ongehuwd

+ 4 maart 2013 - ° 8 december 1933

Vandevoorde urbanus, echtgenoot van ’t Kint Cecile

+ 6 maart 2013 - ° 2 december 1927

lemey Irène, weduwe van Vandoorne Rogerius

+ 21 maart 2013 - ° 25 januari 1918

dewulf Angela, weduwe van Pyfferoen Marcel

+ 23 maart 2013 - ° 24 maart 1924

Van oost Maurice, ongehuwd

+ 26 maart 2013 - ° 27 april 1913

Van de Weghe Achiel, weduwnaar van De Pré Irène

+ 31 maart 2013 - ° 30 november 1927

de Meyer jacqueline, weduwe van Termote Raymond

+ 5 april 2013 - ° 3 september 1939

Vlaeminck jeannine, weduwe van De Ketelaere André

Callewaert Gabriël en Demeyere Magdalena

De Witte Etienne en ‘t Kint Lutgarde

Desmet Maurits en Debel Alida

+ 11 april 2013 - ° 9 mei 1934

depraeter josé, echtgenoot van Danis Alice

+ 18 april 2013 - ° 28 september 1961

Vanderstraeten Marie-Rose, echtgenote van Ide Henk

+ 28 april 2013 - ° 22 juni 1922

Vanquaethem Maria, ongehuwd

+ 30 april 2013 - ° 29 december 1929

staelens Maria, weduwe van Van de Walle Jules

+ 2 mei 2013 - ° 31 januari 1933

Provyn Irénée, echtgenoot van Neirinck Angèle

+ 13 mei 2013 - ° 31 januari 1929

lefevere Maria, weduwe van Pottie Hector

+ 15 mei 2013 - ° 15 april 1920

sucaet joris, weduwnaar van Boone Agnes

+ 18 mei 2013 - ° 18 mei 1926

de leersnyder Gabriël, echtgenoot van Herman Georgette

50

50

65

InfoBLADRuIseLeDe I 21


dossier

22 I InfoBLADRuIseLeDe


uit de geMeenteraad

Gemeenteraad 21 februari 2013

sPoRT

Goedkeuring ontwerp tot het aanleggen van een omni-sportveld

ter hoogte van de Zaal voor Sport en Spel.

Wonen

Goedkeuring van een aanvullend toewijzingsreglement voor

woningen bestemd voor 65-plussers.

InfRAsTRucTuuR

De gemeenteraad neemt een principiële beslissing tot inrichting van

de voormalige site Ter Beke en de achterliggende gronden grenzend

aan de Tramweg. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst

ondertekend tussen de gemeente, de WVI en G-label.

De gemeenteraad verleent zijn principiële goedkeuring aan ‘Majesticstraat’

als straatnaam voor de nieuwe ontsluitingsweg van

de voormalige site Ter Beke en de achterliggende gronden.

sTedenbouW

Goedkeuring herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht

“Markt en omgeving”.

De gemeenteraad gaat over tot de oprichting van volgende

gemeentelijke adviesraden voor de beleidsperiode 2013-2018:

- gemeentelijke raad voor cultuurbeleid-

- gemeentelijke jeugdraad

- gemeentelijke raad voor sportbeleid

- gemeentelijke milieuraad

- gemeentelijke ouderenadviesraad

- lokaal overleg kinderopvang

- verkeerscommissie

sPoRT

Goedkeuring van het nieuwe gebruiksreglement voor de Zaal

voor Sport en Spel goed.

Meldingskaart

Naam ..............................................................................................

Adres ...............................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon ...........................................................................................

Gsm ................................................................................................

E-mail ..............................................................................................

Plaatsbeschrijving ............................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum melding ...............................................................................

Gemeenteraad 21 maart 2013

De Raad neemt akte van het:

- besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, dd. 8/2/2013

houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden

van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

- Besluit van de deputatie van de Provincieraad, dd. 31/1/2013,

houdende de geldigverklaring van de verkiezing van 1 lid en

2 opvolgers voor de Politieraad van de PZ Regio Tielt.

bRAndWeeR

Aan Dhr. Hendrik Debaets, lid van het brandweerkorps wordt

eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de leeftijfdsgrens.

Gemeenteraad 18 april 2013

MIlIeu

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van het

gemeentelijke reglement betreffende de toekenning van een

gemeentelijke toelage voor de aankoop en installatie van een

zonneboiler. De premie wordt vastgelegd op €250.

De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast tot het toekennen

van eretitel aan Schepenen. Hierop beslist de Raad om aan Dhr.

Gilbert Gelaude, gewezen schepen, de titel van Ere-Schepen toe

te kennen.

bRAndWeeR

Aan Dhr. Johan Van Loocke, lid van het brandweerkorps wordt

eervol ontslag verleend.

De raad verklaart 1 betrekking van korporaal vacant bij het gemeentelijk

vrijwillig brandweerkorps.

ik wens het volgende te signaleren:

O Fiets- en voetpaden

O Grachten

O Huisvuilophaling

O Nutsleidingen

O Onderhoud openbaar groen

O Ongedierte

O Riolering

O Sluikstorten

O Speelpleinen

O Vandalisme

O Verkeerssignalisatie

O Verlichting

O Website

O Wegen

O Wegmarkering

O Andere

Gemeentebestuur - Markt 1 - 8755 Ruiselede

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


geMeentelijke diensten

GeMeenteBeStuur, MArkt 1

AlGeMeen nuMMeR 051 68 80 63 info@ruiselede.be

fAxnuMMeR

RecHTsTReeKse nuMMeRs

1/ buRGeMeesTeR

051 68 79 33

Greet De Roo

2/ scHePencolleGe

0477 45 38 86 burgemeester@ruiselede.be

Marc De Muynck 0475 86 67 26 marc.demuynck@ruiselede.be

Hannes Gyselbrecht 0479 27 10 38 hannes.gyselbrecht@ruiselede.be

Chris Dewinter 0478 30 39 26 chris.dewinter@ruiselede.be

Frans Debouck 0473 89 29 67 frans.debouck@ruiselede.be

Linda Wyckstandt

3/ GeMeenTesecReTARIs: algemeen beleid

0478 65 97 21 linda.wyckstandt@ruiselede.be

Luc De Leersnyder

4/ secReTARIAAT: algemene administratie

051 70 84 11 luc.deleersnyder@ruiselede.be

Olivier Ramon (stafmedewerker) 051 70 84 13 olivier.ramon@ruiselede.be

Rik Wylants 051 70 84 12 rik.wylants@ruiselede.be

5/ beVolKInG/buRGeRlIjKe sTAnd: geboorte, huwelijk, overlijden, verblijfsverandering, vreemdelingenzaken, reispas, kieszaken,

identiteitskaart, rijbewijs, studiebeurs, plus-3 pas, sociaal telefoontarief

Els Opsomer 051 70 84 06 els.opsomer@ruiselede.be

Carine Vanderostyne 051 70 84 07 carine.vanderostyne@ruiselede.be

6/ dIensT fInAncIën: comptabiliteit, pensioen, premies (behalve huisvestingspremies!), tweede verblijven, wettiging van handtekening,

website, belastingen, financiën algemeen

Katrien Christiaens 051 70 84 08 katrien.christiaens@ruiselede.be

Erik Mattan (gewestelijk ontvanger) 051 70 84 09 erik.mattan@ruiselede.be

7/ onTHAAl: algemeen onthaal, toerisme, bewijs goed gedrag en zeden, feestcomité, landbouw, verhuur gemeentelijk feestmateriaal,

gemeentelijk infoblad

Jolene Van de Velde 051 70 84 10 info@ruiselede.be

8/ culTuuRdIensT: cultuurraad, ondersteuning verenigingen, bibliotheek, academie voor muziek woord en dans,

erfgoed, organisatie gemeentelijke cultuuractiviteiten, archief, jumelage, activiteitenkalender, onderwijs

Annelies Van Tomme 051 70 84 20 cultuur@ruiselede.be

9/ jeuGddIensT: jeugdraad, speelpleinwerking, SWAP, interne personeelsdienst

Cherly Steyaert 051 70 84 18 jeugd@ruiselede.be

10/ dIensT sTedenbouW: algemene inlichtingen stedenbouw, ruimtelijke ordening, kapvergunning, Gecoro

Linda Orbie 051 70 84 15 linda.orbie@ruiselede.be

11/ MIlIeudIensT: milieuvergunning, bestrijding schadelijke dieren, wekelijkse rustdag, huisvestingspremies, drinkwater, kadaster,

secretariaat milieuraad, landbouwcommisie, pachten, huisvuil, containerpark

Centraal meldpunt milieuklachten: tijdens de kantooruren 051 70 84 14

milieu@ruiselede.be

buiten de kantooruren 101

Mieke Dhoore 051 70 84 14 mieke.dhoore@ruiselede.be

12/ TecHnIscHe dIensT: controleur van werken, coördinatie en onderhoud van het openbaar domein

Kurt Sabbe (Hoofd) 051 70 84 16 kurt.sabbe@ruiselede.be

Sabine Craeymeersch (ondersteuning technische dienst)

13/ sPoRTdIensT

051 70 84 22 sabine.craeymeersch@ruiselede.be

Dieter Hantson

SOCIAAL HuIS, kASteeLStrAAt 1A (OCMW)

051 68 73 73 sport@ruiselede.be

AlGeMeen nuMMeR 051 68 94 84

fAxnuMMeR

RecHTsTReeKse nuMMeRs

1. VooRZITTeR

051 68 63 80

Linda Wyckstandt

2. ocMW-secReTARIs

051 70 84 02 linda.wyckstandt@ruiselede.be

Luc De Leersnyder

3. MAATscHAPPelIjKe AssIsTenTen

051 70 84 03 luc.deleersnyder@ruiselede.be

Nele De Leersnyder 051 70 84 00 nele.deleersnyder@ruiselede.be

Katrien Pottie

4. onTVAnGeR ocMW

051 70 84 01 katrien.pottie@ruiselede.be

Erik Mattan

5. onTHAAl

051 70 84 05 erik.mattan@ruiselede.be

Dorine Grootaerd

PWA PLAAtSeLIjke WerkGeLeGenHeIDSAGentSCHAP

051 68 94 84 dorine.grootaerd@ruiselede.be

Mieke Vermeulen 051 70 84 29 mieke.vermeulen@ruiselede.be

Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u. In de namiddag steeds op afspraak.

24 I InfoBLADRuIseLeDe

www.kliek.be

More magazines by this user
Similar magazines