Movir Veerkracht Winter 2012

movir

Het magazine “Veerkracht”. Een nieuwe periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

RE

REDACTIONEEL

REDACTIONEEL

VEERKRACHT INHOUD

DI

DICHTBIJ

NI

NIEUWS

BA

BACK ON TRACK

/ 03 COLUMN / 04 DICHTBIJ: PROUD MOM / 06 NIEUWS: MENTALE

VEERKRACHT ADVOCATEN / 07 INTERVIEW: OP GLAD IJS

/ 08 BACK ON TRACK: RUBEN VAN VELTHUYSEN / 10 DICHTBIJ:

BENEDICTIJNSE REGEL / 13 NIEUWS: VERSLAVING: ZWAKTE OF

ZIEKTE? / 14 CASE: HEB JIJ DE JUISTE HOUDING?

VEERKRACHT IS EEN UITGAVE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERAAR MOVIR VOOR HAAR VERZEKERDEN.

IN VEERKRACHT STAAT DE DIENSTVERLENING RONDOM ONZE PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE CENTRAAL.

© COPYRIGHT 2012. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL VOUDIGD, OPGESLAGEN, OF

OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.

2

CA

CASE

More magazines by this user
Similar magazines