Views
4 years ago

2008 / Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies geworden

2008 / Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies geworden

2008 / Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies

Eerder waren er al signalen dat het steeds lastiger wordt om geschikte raadsleden en wethouders te vinden. Uit Onderzoek van het Centrum voor Lokaal Bestuur blijkt nu dat raadsleden en wethouders ook nog eens over een korte adem beschikken. Na ruim vier jaar houden bestuurders en volksvertegenwoordigers het voor gezien. Vrouwen stappen nog een paar maanden eerder op dan mannen. Raadslid en wethouder onaantrekkelijke functies geworden Jos Kuijs Directe aanleiding voor het onderzoek was de veronderstelling dat vrouwen het in de lokale politiek minder lang uithielden dan mannen. Deze bevinding sluit aan bij eerder onderzoek van SGBO in 2002 waarbij het fenomeen van draaideurvrouwen ook niet werd aangetroffen. Ook bij de PvdA is deze positie niet voorbehouden aan vrouwen. Eerder is er bij de PvdA sprake van draaideur bestuurders en politici. Dit blijkt uit onderzoek naar de zittingstermijn van mannen en vrouwen sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Vrouwelijke raadsleden houden het ruim vier jaar vol (4,4 jaar), hun mannelijke collega’s bijna drie maanden langer (4,7 jaar). Bij de bestuurders is de situatie niet veel beter. Ook vrouwelijke wethouders (4,6 jaar) houden het net iets korter vol dan mannen (5 jaar). Voor dit onderzoek is, na correcties, gebruik gemaakt van de gegevens van bijna drieduizend raadsleden (2820) en van bijna zeshonderd wethouders (594) uit de ledenadministratie van de PvdA. Vanwege wijzigingen in het administratiesysteem, zijn de gegevens van voor 1994 onvoldoende betrouwbaar, Om die reden zijn de zittingsperiodes van voor 1994 niet meegenomen in dit onderzoek. De bevindingen over de zittingstermijn lijken haaks te staan op de heersende idee dat wethouders aan het pluche kleven. De telkens terugkerende discussie over de maximering daarvan, recentelijk nog gedaan door professor Fleurke in een rapport voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, is daar een uitvloeisel van. Het totale beeld laat dus iets anders zien, al is de wethouder die er lang zit ook nog steeds te vinden. Alleen halen zijn collega’s die de vier jaar niet volmaken het gemiddelde naar beneden en worden ze steeds schaarser. Grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn er op dit punt niet (zie figuur 1 en 2). Na vier en acht jaar vindt telkens een flinke teruggang plaats in de zittingsduur van wethouders. Dit heeft natuurlijk te maken met de vierjaarlijkse verkiezingen. Hierna keren wethouders vrijwillig, of gedwongen, niet terug. Dit laatste kan zijn vanwege de verkiezingsuitslag waardoor de PvdA minder wethouders levert of buiten het college terecht komt. Ook komt het voor dat wethouders niet opnieuw door de eigen partij worden gekandideerd.

Profielschetsen raadslid en wethouder 2014-2018.pdf - GroenLinks ...
Profielschetsen raadslid en wethouder 2014-2018.pdf - GroenLinks ...
Representativiteitsgegevens StiPP 2008 - De Pensioen Mythe
20090828 GGD Zaanstreek Waterland Jaarverslag 2008 20091006