Views
5 years ago

jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne

jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne

jrg 2 nr 5 -

2de Jaargang No,5 Beste Jongens, Z ie s se l , 12 Maart 1 1948 . Op Passie-Zondag, 1'4 Maart, doen weer vele kinderen hun plechtige Hl . Communie . Er zullen ook wel broertjes of zusjes van jullie bij zijn, denk ik ; of minstens veel bekenden . Daarom wil ik vandaag iets over dit 3v ~ UC1: : Nali . j~.lle .re .erst zulleií uailie v_tageL 1, u veel ~tl í:xvie u ii í un plechtige Communie?" Wel hier is het getal : Achtentwintig jongens en drie en dertig meisjes . Dat zal wel meer zijn dan in ' j , ?'1.11e tijd, is 't niet? Waarom doet men eigenlijk de Plechtige Hl . Comrmmie?'' ;,De Plechtige Hl, Communie moet men beschouwen als de bekroning . van het Christelijk onderricht der kinderen en tegelijkertijd als de openbare belijdenis van het geloof, door dies. kinderen op de drempel van hun jeugd af te leggen ." Van zeven jaar af Lijn de kinderen onderricht in onze Godsdienst ze leerden de Katechismus die werd uitgelegd en behandeld . Nu zijn die kinderen op de hoogste klas of gaan binnenkort van school, Dus het speciale onderricht houdt - op . Weldra gaan ze dan ook het volle leven in . Ze staan op de scheiding tussen het kind zijn en - 't ontwakend leven, tussen het kinderlijke en het uitroeien tot volwassenen . Toen ze gedoopt werden, werd in hun naam verklaard, dat .ze den duivel verzá,kten, de zonden en al wat tot zonden voert, Nu weten ze zelf wat ze doen, 'en beloven nu met hart en ziel Christenen te zijn ende zonden te verfoeien . Daarom die openbare geloofsbelijdenis . Zo ziet ge, is deze dag vol betekenis voor de kinderen allereerst, maar ook voor de ouders- . Voor vader en moeder is 't een mooie dag waarop ze met vreugde neerzien . Hun kind doet de ' Plechtige Hl . Communie nie! . Jammer dat men er soms te vel rrfeest ' van maakt, w^t dan bestaat in nieuwe kleren, in goed eten etc . , en dit men de diere betekenis van dit feest vergeet . Dat men er een feestje van maakt is natuurlijk goed ; als het maar geen' hoofdzaak wordt . ' Beste jongens, ook voor jullie .begint -de Paastijd, Spreekt een goede Biecht, doet een waardige Hl . Communie . Dan zaal de goede cod jullie helpen en de kracht geven die je nodig hebt om flinke degelijke jongemannen te zijn : Trouw aan God . Trouw aan je Vaderland! Bij voorba-t : "Zalig Paasfeest! " Met Hartelijke groten,, Jullie Pastoor .

jrg 2 nr 7 - Docu-Data-Deurne
jrg 2 nr 15 - Docu-Data-Deurne
Sarkonflits jrg. 5 nr. 2
MK jrg. 8 nr. 5 - Nederlandse Jenaplanvereniging
Jaargang 5 nr. 2 - De Status
7e jrg, nr 5 - 25 oktober 2012 - Schaakcombinatie HTV
Nr. 2 jrg 18 (juni 2012) - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
VredesMagazine jrg. 4, nr. 2 - VD Amok
Arbeid (1941) nr. 19 deel 2 - Vakbeweging in de oorlog
Jaargang 5, nr. 2, september - Boogh
Clubblad de Stipe nr.5 - SC Stiens
alumninieuwsbrief SGPL zomer 2013 jaargang 5 nr 2.pdf
VOORTGANGSRAPPORTAGE PMR PMV2 (Nr. 5) - Maasvlakte 2
Jaargang 3 nr. 5/6 - Krant van de Aarde
1 Colofoon 2 Inhoud 3 Van de voorzitter 4 Van de redactie 5 Nieuw ...
Russian Twin nr 5 - Udcn
HanzeMag, nr. 2 - Hanzehogeschool
VredesMagazine jrg. 4, nr. 2 - VD Amok
Jaargang 5 nr. 1 - De Status
de Hanze, nr. 5 - Hanzehogeschool
Relatiemagazine UT, 2011, nr 2 - Universiteit Twente
Punt nr. 5 september 2008 - FNV Bouw