Poppels Oorlogsboek - Nicolaus Poppelius

nicolaus.poppelius.be

Poppels Oorlogsboek - Nicolaus Poppelius

vuur dat alles zou verslinden. Dezen keer werden er ook slachtoffers gevraagd. Twee soldaten van de

verbondene legers; ze lagen er uitgestrekt langs den weg: dood. Nooit zouden ze nog naar hun

geliefd Vaderland terugkeeren. Dit was de laatste, maar harde slag die aan ons gehucht werd

toegebracht. Er sneuvelden ook nog enkele Duitschers. 't Was voor hun Hitler en zijn nazi-regiem, dat

zooveel wanorde in de wereld heeft gebracht. Het was het bittere einde van het eens zoo trotsche

Herrenvolk. Hun nederlaag was nu nabij. Oppassen was nu de boodschap want de Duitschers hadden

nog vele mijnen gelegd in de Schrieken. Ze was onzichtbaar in een mijnenveld herschapen. Overal

hingen er plaatjes, roode en witte, waar opstond: "Mines" als waarschuwing voor het groote,

dreigende gevaar. Zoo gingen langzaam, maar zeker de dagen der gevechten voorbij. Tot op 26

October zouden we in het onmiddellijk bereik van den vijand blijven. Een onzer trouwe bezoekers was

het zeer kleine verkenningsvliegtuig, het Mugske, dat elken dag boven onze hoofden zweefde. Het

trok eenieders aandacht door zijn eigenaardig motorgeronk. 't Was schoon om zien hoe onze

bevrijders, op den grond, berichten overseinden, en hoe het vliegtuig deze, draadloos, opving. Tot op

den 26e October, daarna zou het verdere vliegtochten ondernemen; wij waren immers vrij! Al moesten

we onze vrijheid duur betalen, toch zien we met hoop onze toekomst tegemoet. God zal ons blijven

beschermen.

More magazines by this user
Similar magazines