opleiding 2009-2010 adviseur in ecorenovatie gedetailleerd ... - IBGE

ibgebim.be

opleiding 2009-2010 adviseur in ecorenovatie gedetailleerd ... - IBGE

Module 4 • Waterbeheer in het gebouw en zijn omgeving (vervolg)

Donderdag 28 januari 2010

Bezoek 1 – Droge toiletten en herwaardering van regenwater en afvalwater

Joseph Orzagh

Theorie :

• De cycli van koolstof, stikstof en fosfor

• Droge toiletten

• Systeem van droge toiletten op het niveau van een gebouw met collectieve woningen

• De werkwijze van de methode Jean Pain

Bezoek :

Bezoek van een stedelijke eengezinswoning die niet aangesloten is op het waterleiding-of rioolnet

• Recuperatie van regenwater

• Behandeling en filtrering van drinkbaar gemaakt water.

• Droge toiletten

• Zuivering van grijs water

• Insijpeling in de bodem

Bezoek 2 – Werf van een « voorbeeldgebouw » FR/NL

Bezoek van een werf (nader te bepalen)

Module 5 • Communicatie en advies

Donderdag 11 februari 2010

De communicatie

Jacques Valentin - Institut Eco-Conseil

• Inleiding tot de basisprincipes van de communicatie

• Analyse van voorbeeldsituaties en de aan te brengen antwoorden

Het advies

Xavier Van Roy – Leefmilieu Brussel

• Het begrip advies en sensibilisering ten aanzien van een publiek van verschillende niveaus

• Een gedragsverandering teweegbrengen

BRUXELLES ENVIRONNEMENT FORMATION 2009-2010 - CONSEILLERS ÉCO-RÉNOCVATION – PROGRAMME DÉTAILLÉ 5

FR

FR

FR

More magazines by this user