Download de uitnodiging - Loft 33

loft33.be

Download de uitnodiging - Loft 33

www.schoolsport.be

8 9 10

SVS

1 2

3 4 5

6 7

SVS

SVS-APOTHEOSE

donderdag 20 juni 2013

Bloso-centrum Julien Saelens, Brugge

‘10 voor SCHOOLSPORT’ is een actie van Bloso & SVS

UITNODIGING DIRECTIES & VIP’S


Inspiratiedag

voor directies en

beleidsmedewerkers.

Hoe het bewegings- en sportbeleid

integreren in het opvoedingsproject

in mijn school van morgen?

l PLAATS

- Bloso-centrum Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112,

8310 Brugge, tel: 050/35 08 61.

Gezien het beperkt aantal parkeerplaatsen raden wij ten

zeerste aan om de trein te nemen!

l REISWEG BLOSO-CENTRUM J. SAELENS

- Met de trein: stap af in het treinstation Brugge. Aan

de uitgang van het station wacht de pendelbus ‘SVSapotheose’

Een snelle service van het station naar het

Bloso-centrum en terug is op die manier verzekerd!

- Met de wagen: autosnelweg E-40 Brussel-Oostende:

afrit 8 (Brugge-Zeebrugge) of afrit 9 (Oostkamp). Wij

vragen om te parkeren op de parking van het station.

Met het parkingkaartje kan je gratis bus 10 nemen of de

pendelbus naar het Bloso-centrum en terug.

l INSCHRIJVINGEN

- Inschrijven kan enkel online op www.schoolsport.be,

vòòr 10 juni 2013.

Vanaf 9.00 u Onthaal met mini ontbijt

10.15 u Academische zitting

11.15 u - 12.15 u Netwerklunch

Geniet samen met verschillende overheden, schooldirecties, vertegenwoordigers

van bedrijven en instellingen van een smakelijke én

boeiende lunch. Dit kan een ideaal moment zijn om contacten te leggen

en verkenningsgesprekken te voeren met verschillende partners.

Het speerpunt van deze netwerklunch is de ondersteuning van SVS

bij het uitbouwen van het bewegings- en sportbeleid op je school.

12.15 u - 13.45 u Kwaliteitszorg in uw bewegings-

en sportaanbod op school.

Elke school beschrijft in haar pedagogisch project welke doelstellingen

ze wil bereiken rekening houdend met de verwachtingen

vanuit de samenleving en met de eigen mogelijkheden. Het opzetten

van een bewegings- en sportbeleid is één van die verwachtingen.

Om een bewegings- en sportbeleid op maat te ontwikkelen, zal elke

school rond beweging en sport thema’s, doelstellingen, acties en

activiteiten moeten selecteren die zo goed mogelijk aansluiten bij

de eigen situatie. Dat vraagt van het schoolteam heel wat beleidsvoerend

vermogen: capaciteiten om een kwaliteitsvol bewegings- en

sportbeleid te ontwikkelen, te bewaken en naar een stevig draagvlak

te streven bij het schoolteam, de leerlingen en de ouders.

Samen met de pedagogische begeleiding bekijken we in deze

interactieve workshop verscheidene onderwerpen (beleidsvoerend

vermogen, schoolwerkplan, leerlijnen, breed evaleren,…) die te maken

hebben met “Kwaliteit in uw bewegings- en sportbeleid” en hoe

SVS met het nieuwe actieplan ‘Sport beweegt je school’ stapsgewijs

de school helpt bij het uitbouwen van een beleid rond beweging en

sport dat aansluit bij het opvoedingsproject.

Cecile Defré, pedagogisch begeleider i.s.m. PBD-onderwijsnetten

14.00 u - 15.30 u Naar een actievere levensstijl

met het ’10.000 stappenplan’.

In deze sessie licht VIGeZ het project ’10.000 stappen’ toe. Dagelijks

10.000 stappen zetten is haalbaar en toegankelijk voor iedereen die

actief en gezond wil leven. Stappen kan je namelijk overal. Na het

theoretische gedeelte maken we een onvergetelijke wandeling door

het historische hart van de prachtige binnenstad van Brugge. Op die

manier ervaren we hoe we beweging op een aangename manier in

ons leven kunnen integreren.

Dr. Annelies Vandenberghe - VIGeZ

15.30 u Afsluitingsdrink

Similar magazines