27.09.2013 Views

nr. 559 - juli-augustus 2013 - Gemeente Essen

nr. 559 - juli-augustus 2013 - Gemeente Essen

nr. 559 - juli-augustus 2013 - Gemeente Essen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vlaanderen Muziekland

Geena Lisa bouwt feestje aan het College

Werken Moerkantsebaan

Handelszaken blijven bereikbaar

Vlaanderen Feest!

Wees er bij in GC de Oude Pastorij

Eneco Tour houdt halt in Essen

Groot wielerfeest op 15 augustus

maandelijks infomagazine

juli-augustus 2013 jaargang 40


BESTUUR

In de kijker p04

Kort p06

Zorgeloos op reis p07

Veegwerken p08

word 'vriend van' p08

werken atletiekpiste p09

Groepsaankoop p10

12

wONEN

Ecobouwers p11

Verkeersinfo p11

Fietspad

Nieuwmoersesteenweg

bijna gebruiksklaar p11

werken Moerkantsebaan

duren tot 2015 p12

17

LEVEN

Info uit het LDC p14

Gratis busvervoer

naar festivals p14

Steun voor Essense

hulpprojecten p15

Oproep aan de horeca:

serveer Fairlicious in

oktober p15

COLOFON

Essen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen • Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus • Oplage: 8.150 ex. • Redactieadres:

dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be • Druk: Vanden Broele Group, Brugge •

Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen • Deze uitgave

werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit

duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) • Coverfoto: wim Van de Genachte

Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van september 2013 ten laatste in te leveren op maandag 12 augustus 2013

04


ONTSpANNEN

Vlaanderen Feest! p16

Eneco Tour in Essen p17

Trek er op uit

in eigen gemeente p18

Vlaanderen

Muziekland p21

Rijbewijs voor

ponyruiters p21

Zomerpicknick op 3

augustus p21

Essen in Beeld p22

07

18

Het

eerste

woord

VAN Uw BURGEMEESTER

Beste Essenaar

Juli en augustus. Voor velen van ons de leukste maanden van

het jaar. Vakantie, terrasjesweer, barbecue, zorgeloze kinderen.

Kortom: iedereen goedgezind. Ik wens daarom elke Essenaar

een deugddoende vakantie . Met hopelijk geen nieuwe

stress voor een tweede zit, en met blije gezichten op de vele

happenings op Essense bodem. Alvast hartelijk dank aan de

organiserende verenigingen en vrijwilligers die alweer het beste

van zichzelf geven.

Minder lachende en zorgeloze gezichten zijn te vinden bij vele

Vlaamse gemeentebestuurders. Zoals u wellicht al vernomen

heeft op tv of in de krant, staan de financiën van de Vlaamse

steden en gemeenten onder heel zware druk. Steeds hogere

pensioenuitgaven, rioleringssubsidies die blijven hangen,

bezuinigingen bij de Vlaamse en bij de federale overheid,... leiden

tot minder inkomsten en hogere uitgaven.

Dat telt ook voor onze gemeente. Gelukkig

hebben we de voorbije periode een appeltje

voor de dorst opgespaard, maar dat appeltje

wordt ondertussen in een snel tempo

opgegeten…

De vakantiemaanden zullen voor de

gemeentelijke politici en ambtenaren dus ook

maanden zijn waarin het dagdagelijkse iets

meer wordt losgelaten. Maanden waarin we

meer dan anders bezig zullen zijn met

de langetermijnprojecten en met de

grote lijnen van het gemeentebeleid.

En dat met een rekenmachientje in

de aanslag. De kerntaken van onze

gemeente opzoeken, en uitgaven en

inkomsten onder controle brengen.

Zodat we een welvarend Essen

kunnen behouden.

3 | Het eerste woord


4 | In de kijker


Opdrachten uitvoeren

tijdens mijn lijdensweg

moet mogelijk zijn.


Randy Haers uit Essen gaat voor een extreem zware Dodentocht.


JONGE ESSENAAR

ZAMELT GELD IN

VOOR GOED DOEL

“Dit wordt een

extra zware

Dodentocht”

Randy Haers (22), een jonge student uit

Essen, wil Vredeseilanden helpen geld in te

zamelen om boerenfamilies in Nicaragua

te ondersteunen. Randy wil 3.000 euro

inzamelen door allerlei opdrachten uit

te voeren tijdens het wandelen van de

Dodentocht op 9 augustus. Wij spraken met

lijdend voorwerp Randy Haers.

De Dodentocht is 100 km afzien. Dat is

niet zwaar genoeg?

RANDY HAERS: “Toch wel hoor! Vorig jaar heb ik

de Dodentocht uitgestapt en toen kon ik twee

dagen bijna niet meer bewegen. Dit jaar heb ik

er mij beter op voorbereid, dus moet opdrachten

uitvoeren tijdens de lijdensweg mogelijk zijn."

Over welke opdrachten hebben we het dan?

RANDY HAERS: “Mensen kunnen geld inzetten op

bepaalde prestaties. Bijvoorbeeld door me een

deel van het parcours al hinkelend, blootsvoets,

achteruit wandelend of al koprollend te doen

afleggen. per 50 euro dat gestort wordt, doe ik

een minuut lang een bepaalde prestatie."

Gek zijn zou in dit geval wel eens zeer

kunnen doen.

RANDY HAERS: “Dit wordt een extra zware

Dodentocht, maar ik heb het er voor over.

Trouwens, iedere inzet vanaf 15 euro maakt kans

op een prijs. Zo zijn er tickets te winnen voor

de nieuwe show van wouter Deprez, een dagje

door het veld crossen met Jan Denuwelaere

(winnaar Bpost Bank trofee van Essen) en nog

veel meer. Alle informatie vind je op Facebook.

Typ hiervoor het volgende in de zoekbalk van

Facebook: Vredeseilanden goes Dodentocht Las

Vegas style."

Meer info?

randyhaers@hotmail.com

5 | In de kijker


6 | kort

kORt

Te Deum

op 21 juli

Op 21 juli 1831 legde de eerste

koning der Belgen, Leopold I,

de eed af. Die dag vieren we de

nationale feestdag. De gemeente

organiseert naar jaarlijkse traditie

het Te Deum in de Onze-Lieve-

Vrouwekerk in de Nieuwstraat.

De gemeente nodigt iedereen uit

om mee te zingen en te vieren

om 11.00 uur.

Opgelet,

brandgevaar!

Tijdens de zomer is er een groter

brandgevaar. Enkel tuinders

en landbouwers mogen een

open vuur maken. Bovendien

mogen er alleen takken worden

verbrand en moet de brandweer

op voorhand worden verwittigd.

Tijdens de fases oranje en rood

van het natuurbrandgevaar is

geen enkel vuur toegestaan.

Jeugdheem

viert met Johan

Verminnen

Jeugdheem Deken Verbist is al jaren

de uitvalsbasis voor jeugdverenigingen.

In 2013 bestaat het gebouw

naast GC de Oude pastorij 50 jaar

en dat moet gevierd worden. Op

zondag 1 september 15.00 uur is er

een gratis optreden met Johan Verminnen.

Alle info via 0477 57 57 85.

Open

milieuraad

Op 2 juli 2013 om 20.30 uur

organiseert het gemeentebestuur

een open milieuraad in de

raadzaal van het gemeentehuis.

wij lichten het bosbeheerplan

voor openbaar en privébos in

Essen toe. Iedereen die daarvoor

interesse heeft, is welkom. Het

bosbeheerplan is in openbaar

onderzoek tot 14 juli 2013.

8.000

Op 14 juni nam de gemeente een

nieuwe brandweerwagen in dienst.

Het gevaarte draagt 8.000 liter

water met zich mee en beschikt

over een krachtige motor met 410

paardenkrachten. De machine weegt

19 ton (inclusief water) en heeft een

kortere wielbasis. Dat zorgt voor een

betere wendbaarheid in

smalle straten.


VERTREK MET DE JUISTE REISDOCUMENTEN

Zorgeloos op reis

Laat je zomervakantie in het buitenland niet vergallen door

onaangename (en doorgaans vermijdbare) administratieve valkuilen.

Zorg ervoor dat je met de juiste reisdocumenten op reis vertrekt.

Overloop best nog eens even onze onderstaande checklist. Want een

gewaarschuwd vakantieganger, is er twee waard.

Reizen met je identiteitskaart

VaNaf 12 jaaR

Behalve Rusland, wit-Rusland, Oekraïne,

Kosovo, Moldavië, Azerbeidzjan, Armenië

en Georgië kan je in Europa overal terecht

met je Belgische identiteitskaart. Ook

bepaalde populaire bestemmingen zoals

Turkije en Egypte kan je met een Belgische

identiteitskaart bezoeken. Let er bij het

reizen naar die niet-Europese landen wel op

dat uw identiteitskaart nog minstens drie

maanden geldig is.

Kijk op de website van de FOD Buitenlandse

Zaken om hierover de meest actuele

informatie op te vragen: www.diplomatie.

belgium.be of kom even langs bij de dienst

Burgerzaken.

jONgER DaN 12 jaaR

Belgische kinderen die nog geen 12 jaar

zijn, moeten bij de dienst Burgerzaken een

Kids-ID aanvragen. Deze moderne, veilige

kaart is drie jaar geldig en kost 6 euro. Het

is zeker verplicht als je met het vliegtuig

vertrekt.

Reizen met je Belgisch paspoort

Heb je toch een paspoort nodig, kom die

dan tijdig aanvragen, zeker als je ook een

visum nodig hebt. De afleveringstermijn

bedraagt ongeveer 10 dagen. Je moet

twee pasfoto’s meebrengen en betaalt als

volwassene 71 euro en als minderjarige

41 euro. Alle Belgische paspoorten zijn

voorzien van een chip, een optisch leesbare

strook en zijn vijf jaar geldig.

De correcte pasfoto

Zowel de pasfoto voor de Kids-

ID, de elektronische identiteits- of

vreemdelingenkaart als de pasfoto voor

het Belgische paspoort moet aan bepaalde

criteria voldoen.

Een witte, egale achtergrond hebben

In vooraanzicht genomen zijn

Foto’s die gebruikt worden voor het aanvragen

van paspoorten moeten in kleur zijn

Visum

Heb je een visum nodig

voor je reisbestemming, dan

moet je die aanvragen bij

de ambassade van het land

waarnaar je reist. Het visum

wordt door de ambassade in

het paspoort aangebracht.

Zorg daarom dat je tijdig

je paspoort aanvraagt.

Sommige landen geven het

visum bij aankomst op de

luchthaven en vragen hiervoor een pasfoto.

Toestemming voor minderjarigen

Ga je als minderjarige zonder je ouders op

reis, dan moet je een bewijs meenemen

dat je ouders hiervoor toestemming geven.

Toestemmingsformulieren kunnen bij de

dienst Burgerzaken worden opgehaald door

één van je ouders of worden gedownload

op de website van de gemeente Essen.

Laat één van je ouders het document

ondertekenen. De handtekening moet door

de dienst Burgerzaken gewettigd worden.

Breng hiervoor de identiteitskaart van de

ouder die tekende mee samen met het

ondertekende toestemmingsformulier.

Geen Belgische nationaliteit?

De elektronische verblijfskaart is geen

reisdocument. Zorg ervoor dat je steeds

BESTUUR

Vertrek niet onvoorbereid op reis. Neem de juiste documenten mee.

je nationaal paspoort of identiteitskaart

bij hebt. Kinderen moeten over een

eigen nationaal paspoort/identiteitskaart

beschikken of bijgeschreven zijn in het

paspoort van de ouders.

Voor het aanvragen van een paspoort of

identiteitskaart, neem je contact op met

je ambassade of consulaat. Niet-Europese

onderdanen die in het bezit zijn van een

elektronische identiteitskaart, hebben geen

visum nodig om binnen de Schengenzone

te reizen.

Meer info?

Dienst Burgerzaken

03 670 01 39 • burgerzaken@essen.be

www.diplomatie.belgium.be

Je rijbewijs in het buitenland

Heb je nog een rijbewijs dat is afgeleverd vóór

01/01/1989 en ga je met de auto op vakantie?

Dan raden we aan het rijbewijs om te wisselen

naar een Europees model. Het rijbewijs kost 20

euro, is 10 jaar geldig en is op vier werkdagen

klaar.

Om een auto te kunnen huren in het buitenland,

moet je voor sommige landen een internationaal

rijbewijs hebben. Dit internationaal rijbewijs,

dat 3 jaar geldig is, kan je bij de dienst

Burgerzaken afhalen. Breng hiervoor één

pasfoto, je nationaal rijbewijs en 16 euro mee.

7 | Bestuur


8 | Bestuur

BESTUUR

Opgeveegd staat netjes!

MAANDAg 22 JULI

CENTRUM 1

Beliestraat

Burgemeester Kenisstraat

Doornboom

Dreef

Essendonk

Essendonkse Akker

Guido Gezellelaan

Kapelstraat

Kuiperstraat

Magerbeek

Melkerijstraat

Nollekensstraat

Olympialaan

Rietstraat

Rodenbachlaan

Schanker (goot tot nr. 70)

Smeyerspad

Spijker: parallelweg

Stationsstraat

Visserij

wasbrug

watermolenstraat

werf

De Kalmthoutsesteenweg

wordt op een ander tijdstip

door de gemeentelijke

groendienst geveegd.

DINSDAg 23 JULI

CENTRUM 2

Albert Yssackerstraat

Alfons Tirelirenstraat

Burg. Dierckxsenstraat

Deken Verbiststraat

Deken Verstraelenstraat

Dr. J. Goosenaertsstraat

Ferdy Naulaertsstraat

Grensstraat

Handelsstraat

Hemelrijklaan

Hemelrijkweg

Hondsberg

Kammenstraat

Kerkhofweg

Kerkstraat

Kleine Veldweg

Lazaret

Molenakkerstraat

Molenheide

Molenstraat

Nieuwstraat

Oude Baan

Schepen Veraartstr.

Schuurblok

Sint-Antoniusstraat

Spoorwegstraat

Statievelden

Veldweg

wijngaardstraat

WOENSDAg 24 JULI

HEIKANT 1

Beukendreef

Dennenlaan

Elzendreef

Epicealaan

Heikantlaan

Hemelrijk

Hendrik Consciencelaan

Hofstraat

Kloosterstraat

Koveklaan

Krinkelsbos

Maststraat

Nieuwe Heikant

Nieuw Hoef

Nolsebaan

Smoutebos

Velodreef

Vossenboslaan

wORD 'VRIEND VAN'

De campagne ‘vriend van’ is voor mensen

die willen meedoen aan acties die het leven

makkelijker maken. Er zijn acties die tijdswinst

opleveren, geld besparen, het milieu sparen,

handig of gewoon leuk zijn.

Meld je aan op www.vriendvan.be en doe mee aan de acties

van jouw keuze. Met elke actie verdien je sterren. Zo daag je

de provincie mee uit tot het uitvoeren van een engagement.

Vriend van de wasdraad?

De provincie doet een oproep om de was aan de draad te

drogen. Je kleren ruiken lekker fris, je bespaart 70 cent per

keer dat je je droogkast niet laat draaien en je kledij gaat

langer mee.

DONDERDAg 25 JULI

HEIKANT 2

Etting

Heikantstraat

Heikantvenstraat

Korte Leemstraat

Laaglandstraat

Leemstraat

Meeuwenven

Oudstrijdersstraat

paviljoenweg

Rinkvenstraat

Schelpheuvelstraat

Schomveld

Voorspoedstraat

Vredestraat

wolfsven

Zwaneblok

Zwartven

MAANDAg 29 JULI

WILDERT + RIJKMAKER

Achterstraat

Baertshoek

Beekstraat

Cardijnstraat

De Vondert

Duiventorenstraat

Eikenblok

Elf Novemberstraat

Hellebloklaan

Hey-endlaan

Huybergsebaan

Kleiputtenlaan

Kortestraat

Middenstraat

peepolderlaan

postbaan (aan Rijkmaker)

Rijkmakerlaan

Rooiendamlaan

Schoolstraat

Sint-Jansstraat

Steenovenstraat

Struisven

Tichelrei

Vijverlaan

Voetberglaan

DINSDAg 30 JULI

HORENDONK + HOEK

Bergsebaan

Deckerslaan

Den Uil

Dreveneind

Essendonkbos

Horendonk

Kraaienberg

Moerkantsebaan (Hoek)

Over d'Aa

postbaan (+ parking voetbal)

Schanker

Spijker (kasseiparking)

Spillebeekweg

Steenpaal

Vaartstraat

Verbindingsweg

Zandfort

Meer info?

03 670 01 47

milieu@essen.be

Van maandag 22 juli tot en met dinsdag 30 juli krijgen

alle straten met goten en aanliggende parkeerstroken

een veegbeurt. We vragen je medewerking om de auto niet

langs de straatkant te plaatsen. De veegwagen werkt in lussen. Dat wil

zeggen dat in de voormiddag de ene kant wordt geveegd, zodat in de

namiddag de andere kant aan de beurt is.

Zomerpicknick op 3 augustus

Op de zomerpicknick (pagina 20) zet de gemeente de

wasdraad in de kijker. Heb je een t-shirt dat te klein is of een

broek die je toch niet zo goed staat? Ruil het op 3 augustus

voor een hip tweedehands kledingstuk van de wasdraad en

een zakdoek met ‘vriend van de wasdraad’ erop!

Meer info?

Milieudienst • 03 670 01 47 • www.vriendvan.be


BESTUUR

IN SEpTEMBER wEER VOLOp SpORTEN

Werken aan atletiekpiste

zitten op schema

In Brussel woedt een discussie over het wel of niet voorzien van een atletiekpiste

in het nieuwe nationale stadion. Essen gaat voluit voor de vernieuwing van zowel

voetbalveld als atletiekpiste. Onze gemeente hoeft gelukkig geen rekening te

houden met een dak. De werken op en rond het voetbalveld en de atletiekpiste

zullen vermoedelijk eind september klaar zijn.

Woensdag 25 september

De 25 ste editie van de scholenveldloop

kadert ook in de 25 ste Vlaamse

veldloopweek en zal de eerste

wedstrijd zijn op de atletiekpiste.

Donderdag 26 september

Verschillende wedstrijden tussen ESAK

en andere sportverenigingen.

Zaterdag 28 september

ESAK is dit jaar gastvereniging aan de

finale van het AAS-criterium.

Zondag 29 september

Atletiekmeeting waarbij elke

deelnemer naar aloude traditie een zak

snoep ontvangt.

Atletiekpiste

De atletiekpiste, hoogspringstand en

verspringstand worden volledig vervangen

door een kunststofvariant die zeer

duurzaam en onderhoudsarm is. Door

de nieuwe kunststofpiste zal de atletiekvereniging

ESAK wedstrijden kunnen

organiseren op een hoger niveau.

Voetbalveld

Het voetbalveld zal compleet

gedraineerd en heraangelegd worden.

Zo is het gevrijwaard van wateroverlast

en blijft de kwaliteit van de grasmat

van een hoogstaand niveau.

Meer info?

Openbare Infrastructuur

03 670 01 36

openbarewerken@essen.be

'GROOTSTE ESSENAAR' NIET VERGETEN

Zuster juliana nu ook ereburger

Zuster juliana, de 89-jarige zuster

van het Heilig Hart, werd in 2006

verkozen tot ‘grootste Essenaar’.

Zeven jaar later mag ze nu ook de titel

van ereburger van Essen dragen. Ze

verdient de titel vanwege haar inzet

voor het onderwijs en als oprichter

van de eerste peutertuin in Essen.

Mia Verbist

Zuster Juliana, geboren als Mia Verbist,

studeerde op negentienjarige leeftijd af als kleuterjuf en trad

in 1944 toe tot de orde van de zusters van het Heilig Hart van

Maria in Berlaar. In 1948 verhuisde ze naar Essen, waar ze les

gaf aan de allerkleinsten. Ze ijverde

voor kleinere klassen en ging daarvoor

zelfs persoonlijk naar de toenmalige

minister van Onderwijs. De minister

zwichtte voor haar redenering.

Feestelijke viering

Ze richtte samen met zuster Humberta

de eerste peutertuin van Essen op

(kleuterschool Mariaberg) en werd

later directrice van de kleuterschool

tot aan haar pensioen in 1985. Op

28 mei 2013 verhuisde zuster Juliana

naar een rusthuis in Heist-op-den-Berg. Het gemeentebestuur

zal eind juni met een feestelijke viering haar ereburgerschap

toekennen in het gemeentehuis.

9 | Bestuur


10 | Bestuur

BESTUUR

GROEpSAANKOOp GROENE ENERGIE

Bespaar op je energiefactuur

Minder betalen voor je energie en

tegelijkertijd de natuur een handje

helpen? Het kan! Onze gemeente

neemt voor de vierde keer deel aan de

groepsaankoop 100 procent groene

energie van de provincie antwerpen.

Vorig jaar bespaarden meer dan

60.000 huishoudens hiermee

gemiddeld 220 euro per jaar.

Wil je meedoen?

Schrijf je tussen 1 juli en 29 september

online in via de website

GEBRUIK SpORTHAL

HEMELRIJK BLIJFT

VERZEKERD

De gemeente Essen gaat na de zomer op zoek naar een

nieuwe concessionaris-uitbater van de sporthal Hemelrijk.

Dat betekent niet dat er nu geen gebruik meer kan worden

gemaakt van het sportcomplex. Om een zaal af te huren,

neem je nu contact op met de gemeentelijke sportdienst. Het

is uiteraard de bedoeling om zo snel mogelijk een nieuwe

uitbater aan te stellen, waarmee de sportieve Essenaar weer

snel vertrouwd kan geraken!

www.samengaanwegroener.be. Jezelf

inschrijven is gratis en vrijblijvend. Ben

je niet zo vertrouwd met internet? Kom

dan naar het milieuloket tijdens de inschrijfweek

van 9 tot en met 16 september

(ook open op zaterdag) tussen 9.00

en 12.00 uur (niet op vrijdag 13 september).

Neem hiervoor je laatste jaarfactuur

mee.

Graag eerst wat meer informatie?

Neem dan contact op met de

milieudienst of kom naar een van de

twee infosessies die de gemeente Essen

in samenwerking met de provincie

organiseert:

Meer info en reservaties?

Sportdienst • 03 670 01 45 • sport@essen.be

3 september 2013 om 20.00 uur in

het parochiecentrum Statie (zonder

inschrijving)

16 september 2013 om 13.30 uur in LDC

’t gasthuis (met inschrijving ter plaatse)

Deed je vorig jaar al mee?

wil je weer een jaar van kortingstarieven

genieten, dan moet je je opnieuw

inschrijven.

Meer info?

03 670 01 47 • duurzaam@essen.be

www.samengaanwegroener.be


NEEM DEEL AAN ECOBOUwERS OpENDEUR

gezocht: eigenaars van

energiezuinige woningen

VERKEERSINFO

TOT EN MET 12 JULI –

Rijkmakerlaan afgesloten

Door de aanleg van een middeneiland aan de

Nieuwmoersesteenweg ter hoogte van de Rijkmakerlaan,

is deze laatste afgesloten van 10 juni tot en met 12

juli 2013. De omleiding van en naar het industriepark

Rijkmaker loopt via de postbaan en de Duiventorenstraat.

16 MEI 2013

Verkeershinder Maststraat

Op 21 juli is de Molenakkerstraat vanwege een straatfeest

met kinderactiviteiten afgesloten van 12.00 tot 23.00 uur.

Vanaf huisnummer 25 tot aan het kruispunt Molenheide

is de straat afgesloten voor alle verkeer. De toegang voor

doorgaand verkeer is verboden vanaf de Stationsstraat

en huisnummer 25 en tussen de Molenstraat en

Molenheide.

Meer info?

Alle lokale verkeersinformatie op

www.essen.be

Ben je eigenaar van een passiefhuis,

lage-energiewoning of heb je een

deel van je woning energievriendelijk

en duurzaam verbouwd? Wil

je kandidaat-bouwers een

rondleiding geven om je bouw- en

woonervaringen met hen te delen?

Doe dan mee aan de campagne

Ecobouwers Opendeur.

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks

initiatief van Bond Beter Leefmilieu

(BBL). Tijdens twee opendeurweekends

op 1, 2 en 3 november en op 9, 10 en

11 november komen kandidaat (ver)

bouwers in contact met ervaren en

energiebewuste bouwheren.

Doe je verhaal

Hiervoor zoeken we eigenaars van

energiezuinige en duurzame huizen

die hun woning tijdens één of beide

weekends willen openstellen voor

bezoekers en hun verhaal willen doen.

Hoe groot de groep is en wanneer ze

langskomen, bepaal je zelf.

FIEtSpAD

NIEUWMOERSE-

StEENWEg BIJNA

gEBRUIKSKLAAR

wONEN

Meer info en inschrijven?

jurgen.naets@bblv.be • 02 282 19 42.

of via www.ecobouwers.be/opendeur • Inschrijven kan nog tot 5 oktober

De werken aan de Nieuwmoersesteenweg vorderen snel. Fietsers

zullen al in augustus het nieuwe fietspad kunnen gebruiken. De

afwerking zal wellicht iets langer duren. Het fietspad loopt exact

tot aan de grens met Nieuwmoer. Het is de bedoeling dat het

fietspad in een latere fase wordt doorgetrokken tot in Nieuwmoer-

Dorp. Een datum kan hier echter nog niet op geplakt worden.

Werknemers van het industrieterrein Rijkmaker kunnen nu alvast

veilig naar het werk trappen.

Meer info?

Openbare Infrastructuur

03 670 01 48 • openbarewerken@essen.be 11 | Wonen


12 | Wonen

wONEN

Werken aan Moerkantsebaan dure

GEFASEERDE AANpAK BEpERKT OVERLAST

De werken aan de Moerkanstebaan gebeuren in verschillende fasen. Zo wordt

verkeershinder tot een minimum beperkt. fase 1 duurt tot eind 2013. De werken

in deze fase vinden plaats vanaf het viaduct tot aan de Spillebeek. tot en met 29

juli zal verkeer via de Moerkantsebaan mogelijk blijven, maar moet er rekening

worden gehouden met verkeerslichten die het verkeer beurtelings doorlaten.

Vanaf 30 juli wordt er gewerkt met omleidingen. Belangrijk om te weten is dat alle

handelszaken bereikbaar blijven.

De aard van de werken

In Fase 1 wordt het eerste deel van het fietspad

aangelegd tot aan de Spillebeek. Bovendien

wordt de gehele schoolomgeving

van de Sint-Jozefschool veiliger gemaakt,

bijvoorbeeld door de aanleg van een middengeleider.

Verder worden alle kruispunten

met de Moerkantsebaan aangepast,

worden alle huizen aan de Moerkantsebaan

aangesloten op het rioleringsnetwerk

en voeren verschillende nutsmaatschappijen

uitbreidingswerken werken uit (telefoon,

water, gas, …).

Fase 1: 3 juni tot 29 juli

Fase 1 van de werken kan opgedeeld

worden in de periode voor en na het

bouwverlof. Tot en met maandag 29

juli kan al het doorgaand verkeer nog

gebruik maken van de Moerkantsebaan.

Verplaatsbare verkeerslichten laten het

verkeer beurtelings doorstromen. Essen-

Hoek is dus redelijk vlot bereikbaar en er

zijn dan geen omleidingen.

Fase 1: 30 juli tot eind 2013

Na het bouwverlof komen er wel

verkeersomleidingen. De inwoners en

zelfstandigen van deze zone zullen

uiteraard met de fiets of auto nog altijd

thuis terecht kunnen. Door slechte

weersomstandigheden kan deze datum

nog verschuiven. Handelszaken, scholen,

het sportpark, het Karrenmuseum, het

VVV-kantoor en het rusthuis zullen dan ook

nog bereikbaar zijn. Doorgaand verkeer

richting Nederland of verkeer dat in Essen-

Hoek moet zijn, volgt de omleidingen.

Plaatselijk verkeer

plaatselijk verkeer kan altijd gebruik maken

van de Moerkantsebaan. Bewoners,

klanten van handelszaken en bezoekers van

het Sportpark, rusthuis, Karrenmuseum

enzovoort kunnen altijd terecht op hun

bestemming.

plaatselijk verkeer zal gebruik kunnen

maken van de Moerkantsebaan en

de parkings van het sportpark en het

Karrenmuseum/VVV-kantoor blijven

bereikbaar. Het is echter niet uitgesloten

dat op sommige dagen de doorgang

zeer moeilijk kan zijn.

Rusthuis Sint-Michaël en de Sint-

Jozefschool zijn goed bereikbaar via de

Maststraat.

Handelszaken bereikbaar

De handelzsaken aan de

Moerkantsebaan en Essen-

Hoek blijven steeds bereikbaar.

Klanten moeten altijd terecht

kunnen bij winkels, horecazaken

en dergelijke. Uiteraard zal het

verkeer moeilijker verlopen, maar

de doorstroom van klanten is

verzekerd. Aan het viaduct van

Essen zal een werfbord komen

te staan met de melding dat

handelszaken toegankelijk blijven.

Hoe geraak ik in Essen-Hoek?

Tot en met 29 juli kan dit nog via de

Moerkantsebaan. Daarna volg je de

grote omleiding via Spijker naar de

Kalmthoutsesteenweg en vervolgens

via de Huybergsebaan. Ook op andere

DORPSKERN

ESSEN-HOEK

N

AFVOER REgENWA

VEILIgE S

FASE 3 - 2015 FASE 2


n tot 2015

tER

plaatsen in Essen zullen borden staan

die je omleiden naar Essen-Hoek.

Fase 2: Spillebeek - Bostella

Zodra de werken tot aan de Spillebeek

zijn voltooid, gaat fase 2 van start. De

werken gaan dan van de Spillebeek tot

aan café Bostella. Ook hier worden

alle straten die aansluiten op de

Moerkantsebaan aangepast. Het is

mogelijk dat er in 2013 al grondwerken

gebeuren in de zone van fase 2.

Fase 3: dorpscentrum Hoek

In een derde fase wordt het

dorpscentrum, samen met alle

kruispunten en zijstraten, heraangelegd.

Eveneens zal de schoolomgeving rond

Mariaberg verkeersvriendelijker worden

gemaakt.

IEUWE KRUISpUNtEN

MOERKANTSEbAAN

SPIllEbEEK

CHOOLOMgEVINg

NOlSEbAAN

Meer info?

bEUKENDREEf

Dienst Openbare Infrastructuur

03 670 01 48 • openbarewerken@essen.be

Milieudienst

03 670 01 47 • milieu@essen.be

Meer dan 100 nieuwe bomen

Tijdens de werken aan de

Moerkantstebaan zullen er een 50-tal

bomen worden gerooid. Zij worden

vervangen en de dreefstructuur die

Heikant met Hoek verbindt, wordt

hersteld. In totaal komen er minstens

100 nieuwe bomen (inlandse eik,

linden en beuken) in het Essense

straatbeeld.

- 2014 FASE 1 - 2013

VOSSENbOSlAAN

MASTSTRAAT

DENNENlAAN

FIETSPAD (3,5 KM)

wONEN

De gekapte bomen aan de

Moerkantsebaan worden vervangen.

Verschillende andere straten

zoals Wolfsheuvel, Rouwmoer,

Nolsebaan en Beukendreef krijgen

nieuwe exemplaren. Ook ter

hoogte van rusthuis Sint-Michaël

en het sportpark herstellen we de

dreefstructuur. De bomen worden tot

aan de grens met Nederland geplant.

VIADUCT

13 | Wonen


lDC ‘t gasthuis

Nollekensstraat 5

03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

open elke weekdag van 10.00 - 16.30 uur

Info uit het

DIENStENCENtRUM

14 | Leven

LEVEN

Seniorenzwemmen

Elke woensdagvoormiddag (van 10.30 tot 11.15

uur) is zwembad De Vennen gereserveerd voor de

senioren. Je betaalt slechts 1 euro per zwembeurt.

Als je een tienbeurtenkaart koopt, betaal je slechts

8,50 euro. we geven je nog even mee dat elke

donderdag het zwembad tussen 10.00 en 11.00

uur gereserveerd is voor vrouwen. Daarvoor gelden

dezelfde tarieven.

pROgRaMMa ZOMER 2013

Elke maandag

Fietstochtjes van 20 km, vertrek aan het LDC om

13.00 uur.

Elke maandag en woensdag

Biljartlessen in het LDC van 10.00 tot 12.00 uur.

Elke donderdag

Handwerken van 13.30 tot 16.30 uur.

Elke vrijdag

Kaarten om 13.30 en 16.30 uur.

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand

Gezonde wandeling van 2 of 7 km, vertrek aan het

LDC om 13.30 uur.

Dinsdag 6 augustus

Jongeren nemen je die dag mee in de wereld

van computerspellen. Speel samen met hen op

de computer en de wII. Je deelname kost 2 euro

(inclusief twee drankconsumpties). Schrijf je in via

het LDC.

GRATIS BUSVERVOER

NAAR FESTIVALS

gooi de benen los

op Rimpelrock

Wie dacht dat alleen jong geweld uit de bol kon gaan op de

festivalweide van kiewit, heeft verkeerd gedacht. De veteranen onder

de festivalgangers laten tijdens Rimpelrock op zondag 11 augustus

zien hoe er echt gefeest wordt. Bekende namen zijn frank galan, free

Souffriau, the Barry White Experience, Natalia, jan Smit en nog veel

meer.

Gratis bus voor senioren

Kaartjes voor dit festival zijn nog tot 19 juli te koop bij LDC ’t Gasthuis

en kosten 34 euro. Het gemeentebestuur zet weer een gratis bus in voor

senioren vanaf 55 jaar. Als je een inkomkaart voor het festival koopt bij het

LDC, dan word je automatisch ingeschreven voor de busrit. De autocar

vertrekt aan de Heuvelhal om 8.30 uur en vertrekt terug in Hasselt om

23.30 uur.

buitenbeenpop is er ook voor mensen met een beperking. Afspraak in leopoldsburg!

Iedereen kan feesten dankzij Buitenbeenpop

Iedereen moet naar een festival kunnen gaan. Daarom is er Buitenbeenpop.

Het festival voor personen met een beperking vindt dit jaar plaats op

vrijdag 30 augustus in Leopoldsburg. Op de affiche staan Get Ready, Luc

Steeno, Bert (The Voice), de Corsari’s en De Romeo’s. Tickets zijn eveneens

te koop in ’t Gasthuis voor 12 euro. Een eetbon (friet-stoofvlees) kost je 5,5

euro. De gratis liftbus vertrekt aan de Heuvelhal om 8.30 uur en vertrekt

terug in Leopoldsburg om 16.00 uur. Schrijf je in vanaf 15 juli tot en met 14

augustus. Voor elke deelnemer moet er één begeleider meegaan.

Meer info en inschrijven?

LDC 't Gasthuis • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be


De gemeente voorziet jaarlijks 3.750

euro voor de ondersteuning van Essense

hulpprojecten. Stuur je aanvraag in voor

1 september.

Zet jij je in voor het Zuiden?

Steun je een project in het Zuiden en kan je

nog een extra steuntje in de rug gebruiken?

Mogelijk komt je project in aanmerking

voor de toelage ‘Essense hulpprojecten’.

Het totale budget zal worden verdeeld

onder de goedgekeurde aanvragen. Neem

een kijkje op www.essen.be voor het

reglement en aanvraagformulier. De uiterste

aanvraagdatum is 1 september 2013. Meer

informatie krijg je aan de Vrijetijdsbalie.

Meer info?

03 670 01 56 • internationaal@essen.be

"Mmm...

Fairlicious!"

LEVEN

STEUN VOOR ESSENSE HULppROJECTEN

OpROEp AAN HORECA

Serveer

Fairlicious

in oktober

Enkele fairtradegemeenten slaan de handen in elkaar

met als doel zoveel mogelijk mensen de smaak van lokale,

fair trade en biologische producten te leren kennen. Met

fairlicious steekt ook de horeca een handje toe.

Doe mee en maak het verschil

Als lokale horecazaak kan je mee het verschil maken. plaats in

oktober een Fairliciousmenu of -broodje op je suggestiekaart.

pak uit met je culinaire creativiteit en gebruik zoveel mogelijk

ingrediënten die lokaal, biologisch of

volgens de principes van Fair Trade

geproduceerd zijn. Je klanten vinden

in de Essen Info van oktober een

kortingsbon ter waarde van 0,50 euro

voor een broodje en 2,50 euro voor een

menu. Ook de inwoners van Brecht,

wuustwezel en Kalmthout krijgen een

kortingsbon in de bus. Een extra troef om

ook hen naar je horecazaak te trekken.

Aantrekkelijke promotie

Klanten vinden de weg naar je zaak

via flyers, affiches en de gemeentelijke

website(s). Daarbovenop ontvangen

deelnemende zaken een bak bier. Ten

slotte maakt in elke gemeente één

deelnemer kans op een (h)eerlijke

biomand. Neem deel aan deze leuke actie

en sla een brug tussen noord en zuid!

Meer info?

03 670 01 56 • internationaal@essen.be

15 | Leven


16 | Ontspannen

GRATIS MUZIEKFESTIVAL, ATV-

VERTELLING EN SENIORENMIDDAG

Wees er gratis bij

in gC de Oude pastorij

In Essen vieren we de Vlaamse feestdag

steeds uitbundig. En dat is dit jaar niet anders.

Verzamelplaats is het park van gC de Oude

pastorij. Met op het programma een heus

festival, een gezellige seniorenmiddag en

de gekende atV-vertelling, is het een gevuld

weekend. De toegang is gratis.

DIMITRI LEUE

als ceremoniemeester

Het muziekfestival krijgt een

spetterende start met de beestige

rockshow Radio Oorwoud. Dit

knotsgek optreden brengt ecologie

op een speelse manier tot bij de

kinderen. Niemand minder dan Dimitri Leue leidt

Hannelore Bedert en haar band in goede banen.

De randanimatie is volledig afgestemd op het

jonge publiek. Ten voordele van hun inleefreis

naar witzenberg, verkopen de leerlingen van Sint-

Jozef ijsjes en lekkere frieten. De Essense groep

Baden power sluit de middag af met een hoop

goede muziek. Soloartiest kris Doms (foto) zorgt

dan weer voor een grappige noot en warmt het

publiek op voor de hoofdgast.

DE NIEUWE SNAAR

en drie centimeters extra

Je kent ze vast als het mooiste

orkest van de wereld met een duizelingwekkend

instrumentarium,

waaronder heel bizarre muziekmachines.

Eind 2013 is het afgelopen

maar met veel plezier komen ze nog naar Essen.

Met drie centimeters extra: jean Blaute, Stoy Stoffelen

en Nele paelinck (ex-School is Cool).

Initiatief voor het

FEEST van de

VLAAMSE

GEMEENSCHAP

Met steun van de

Vlaamse overheid

LISA DEL BO

geeft je vlinders

Op zondag zorgt Harmonie Essentia

voor een eerste muzikale

verwennerij waarna de Sint-Sebastiaansgilde

en Sint-andriesgilde

enkel authentieke gildendansen

brengen. Ook de Accordeonvereniging Hoger

Streven is van de partij. Na een aantal swingende

liedjes vervoegt zangeres Lisa del Bo het podium.

Klasse, charme en een prachtige stem - meer heeft

del Bo niet nodig om de show te stelen.

Zomervertelling met

JOHAN PETIT

we sluiten het feestweekend

gezellig af met een ATV-vertelling.

Rasverteller johan petit brengt, bij

een gratis De Koninck, fascinerende

verhalen. Verteltheater in zijn

puurste vorm, je hoeft enkel je eigen stoel mee

te nemen. Bij slecht weer wijken we uit naar de

Heuvelhal.

Feestprogramma

zAtERDAg 6 JULI

15.00 uur: Radio Oorwoud

17.00 uur: baden Power

18.30 uur: Kris Doms (solo)

21.00 uur: De Nieuwe Snaar

zONDAg 7 JULI

13.30 uur : Harmonie Essentia, Sint-Andriesgilde,

Sint-Sebastiaansgilde, Hoger Streven en lisa del bo

MAANDAg 8 JULI

20.00 uur: ATV-vertelling


VERTREK EN EERSTE

TUSSENSpURT AAN

HET HEUVELpLEIN

Eneco tour zet

Essen op de

internationale

wielerkaart

Op donderdag 15 augustus is Essen even het epicentrum

van de internationale wielersport. Op die dag fungeert onze

gemeente immers als vertrekplaats van de vijfde rit van

de Eneco tour. De rittenkoers maakt deel uit van de UCI

World tour en lokt steeds grote namen aan de startlijn. We

maken van de gelegenheid ineens gebruik om er een groot

wielerfeest van te maken.

Ploegenvoorstelling en start

Vanaf 10.30 uur worden de rennersploegen een voor een

voorgesteld op het parkeerplein voor de Heuvelhal. Het startschot

zelf weerklinkt omstreeks 12.15 uur. Er is al heel vroeg vanalles te

beleven. Op het Heuvelplein zorgen verenigingen de hele dag door

voor leven in de brouwerij.

Eerste officiële tussenspurt

De renners maken eerst een lokale lus van een twintigtal kilometer

via Nieuwmoer, Achterbroek en wildert. Bij hun tweede passage

door het centrum van Essen mag je meteen spektakel verwachten,

want de snelheid schiet de hoogte in voor de eerste officiële

tussenspurt van de dag. De streep ligt t.h.v. het Heuvelplein.

Hierna stoomt het peloton door naar de finish in Vlijmen, een

deel van de Nederlandse gemeente Heusden. Ondertussen hoef

je niets te missen van de koers. Je kan namelijk op het Heuvelplein

alles volgen op groot scherm.

MEER DAN KOERS!

Het Heuvelplein wordt veel meer dan de startplaats

van de Eneco Tour. Essen maakt er die dag een heus

wielerfeest van. Volg de wedstrijd op groot scherm, leg

het mountainbikeparcours af rond het gemeentehuis,

fiets op rollen of trap met verkeerd sturende fietsen,

luister naar optredens bij de cafés aan het Heuvelplein

en eet en drink aan de verschillende kraampjes. Ook

voor niet wielrenliefhebbers valt er dus veel te beleven.

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom op dit groots

evenement. Tot dan!

Essen is de

perfecte schakel

tussen België en

Nederland.


“We zijn heel blij dat Essen deze zomer

de Eneco tour wil ontvangen. als schakel

tussen Nederland en België, is de

gemeente perfect gelegen. We hebben al

een goede ervaring met de jaarlijkse veldrit

in de winter. Het mooie evenement in

de zomer zal nog extra bijdragen aan het

professionele wielrennen in Essen.“

Wanneer?

Waar?

prijs?

Info?

ONTSpANNEN

Rob Discart

Organisator Eneco Tour

Donderdag 15 augustus 2013, vanaf 10.00 uur

Heuvelplein, Essen-Centrum

gratis

www.enecotour.com

17 | Ontspannen


18 | Ontspannen

ONTSpANNEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

1

2

‘t Putteke - Kleiputtenlaan

De Steenoven - Baertshoek/Eikenblok

‘t Wilde Westen - Struisven

‘t Middelpunt - pastoor Schoetersstraat

‘t Kraaiennest - Kraaienberg/Deckerslaan

Den Uil - Den Uil

Het Uiltje - Den Uil

Sportpark - Sportpark

‘t Hoefje - Nieuwe Hoef

‘t Smoutebos - Smoutebos

Krinkelsbosje - Krinkelsbos

De Voorspoed - Voorspoedstraat/Laaglandstraat

Den Etting - Etting/Schomveld

Het Meeuwennestje - Meeuwenven

‘t Venneke - Zwartven

‘t Pleintje - Frans Noldusplein/St. Antoniusplein

‘t Statieboske - Statiebos

Het Tiereliertje - Alfons Tierelierestraat

Molenheide - Molenheide

Lazaret - Lazaret

‘t Blokje - Schuurblok

Hondsberg - Hondsberg

Rodenbach - Rodenbachlaan

‘t Padje - Smeyerspad

‘t Bruggetje - wasbrug

‘t Vissertje - Visserij

Oude Pastorij - Essendonk

‘t Beekske - Magerbeek

Buurtspeelpleintjes

Statiebos - Stationsstraat

‘t Kajotterspleintje- Leegtestraat/Scham

Wildertse Duintjes - wildertse Duintjes/Achterstraat

Patersbos - pater Godstlaan/Velodreef

Speelbossen

Skatepleintje - Sportpark

Crossplein - Zdenek Stybarplein

Sportpleintjes

ESSENSE JEUGD KAN

trek er op uit

in eigen

gemeente!

HOEK

4

8 1

9

11

10

12

14 15

HEIKANT

16

13

3

20

21 22

171

1

19

2

1

3

WILD


HELE ZOMER LANG RAVOTTEN IN EIGEN BUURT

8

23

28

4

24 25

27

2

26

ESSEN

ERT

5

6

7

ONTSpANNEN

HORENDONK

Het is weer zover. Twee maanden lang zit de

schoolgaande jeugd thuis. Hier en daar zit er

misschien wel een reis in, maar het grootste

deel van de tijd breng je waarschijnlijk in

eigen dorp door. Ideaal om de verschillende

speelpleintjes, speelbossen en sportpleintjes te

(her)ontdekken. Neem deze kaart ter hand en

trek er op uit. Tip: stel een fietsroute samen en

maak er een daguitstap van…

Het speeltuintje van Molenheide is een van de vele speelplekjes.

2

19 | Ontspannen


Het

kloosterdomein

van het College

in Essen wordt

ZOMERPICKNICK

voor

een eerste maal

opengesteld voor het

grote publiek.

LOCATIE

Kloosterdomein het College is

gelegen aan Rouwmoer 7 in

Essen

KOM JE MET DE FIETS?

Fietsknooppuntennetwerk

Provincie Antwerpen:

kaart 2, tussen knooppunt 23

en 82

MEER INFO

www.rldevoorkempen.be

03 312 87 11

Zaterdag

OP HET PROGRAMMA

3 augustus

10u

Start cursus snoeien van fruitbomen door de Nationale Boomgaardenstichting

(inschrijven verplicht via 03 312 87 11)

11u30 tot 14u

(H)Eerlijk biopicknicken in de boomgaard

13u30

Feestelijke opening van het Kloosterdomein

Vanaf 14u

Gratis activiteiten voor jong en oud!

Onder andere rondleidingen door het domein, de kapel en de

bibliotheek, knutselen, muziek, verhalen en theater, allerlei actieve

infostands van lokale verenigingen

INSCHRIJVEN?

info@rldevoorkempen.beSchrijf je

IN SAMENWERKING MET

Kostprijs Picknick

voor volwassenen € 6

voor kinderen (tot 6 jaar) € 2

Inschrijven via

Regionaal Landschap de Voorkempen

www.rldevoorkempen.be

Tel. 03 312 87 11

Milieudienst

Heuvelplein 23

2910 Essen

Tel. 03 670 01 47

in en win een

kijkje op het

domein vanuit

de lucht!


RIJBEwIJS VOOR

pONyRUItERS

Een rijbewijs of menbrevet is momenteel niet

verplicht om met je pony op de openbare

weg te rijden. De kans bestaat dat dit in

de toekomst wel zal moeten. De Landelijke

Rijvereniging Sint-Elooi organiseert daarom

op 26, 27 en 28 augustus een basiscursus A

+ B brevet voor pony’s. Je leert er alles over

veiligheid, techniek, rijvaardigheid en de

wegcode. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen

deelnemen aan de cursus. Enkele weken na

de cursus wordt er een examen afgenomen.

Als je slaagt, krijg je een brevet opgestuurd.

Meer info?

0474 82 38 67 • pietgommeren@yahoo.com

De beste zomerhits

in tuin van College

Deze zomer trekt geena Lisa er

voor de vierde keer op uit met

Vlaanderen muziekland. Op 4

augustus strijkt het kruim van de

Vlaamse showbizz ook neer aan het

College van Essen.

Op het grote podium in de paterstuin

brengen heel wat artiesten, begeleid

door een uitstekende liveband onder

leiding van Miguel wiels, de beste

zomerhits van het moment.

Radio 2 Zomerhit

Vlaanderen muziekland gaat ook

op zoek naar de Radio 2 Zomerhit

van 2013. Kijkers en luisteraars

kunnen elke week stemmen op hun

favoriete nummers uit de lijst, met

een wekelijkse top 20 als resultaat.

Daarnaast is er ook tijd voor covers,

gouden ouwe platen of tips.

Programma

19u00 - DJ Dimitri d'Anvers

20u30 - Vlaanderen Muziekland

21u30 – 23.00 - Bart Kaell en Jo Vally e.a.

De uitzending zelf komt op vrijdag

9 augustus op tv. De opnames zijn

gratis. wie slim is, komt met de fiets.

wie met de auto komt, parkeert aan

de voorzijde van het College.

LEKKERE ZOMERpICKNICK Op 3 AUGUSTUS

Opening domein Redemptoristen

Noteer alvast zaterdag 3 augustus 2013 in je agenda! Het

College van Essen is dan het decor voor de gezelligste

gezinshappening van het jaar: de zomerpicknick! Het recept

van een heerlijke dag: een (h)eerlijke biopicknick in een

historisch kader met tal van activiteiten voor jong en oud.

Een ware parel

Het oude kloosterdomein van de paters Redemptoristen wordt

op 3 augustus voor de allereerste keer opengesteld voor het grote

publiek. Vzw Kempens Landschap wil het gebied in ere terug

herstellen. want achter het College zelf schuilt een ware parel:

de kloostertuin met zijn prachtige oude boomgaarden, restanten

van een moestuin, de Godtskapel met een begraafplaats, lanen

en dreven en een mysterieuze Mariagrot…

Samenwerking

De organisatie van de zomerpicknick is een samenwerking tussen

Regionaal Landschap de Voorkempen, vzw Kempens Landschap

en de gemeente Essen. Daarnaast mogen zij nog rekenen op de

medewerking van o.a. Kringwinkel De Cirkel, Oxfam wereldwinkel,

ONTSpANNEN

VLAANDEREN MUZIEKLAND

Bijengilde Sint-Ambrosius, VMpA, Viva-SVV, VELT, Natuurpunt,

wBE Essen, Azimuth vzw en Zorgboerderij de Rommeshoef.

Bekijk het programma op de pagina hiernaast.

Meer info en inschrijvingen?

Regionaal Landschap de Voorkempen

03 312 87 11 • info@rldevoorkempen.be

www.rldevoorkempen.be

© fOTO wIM VAN DE gENACHTE

21 | Ontspannen


22 | www.esseninbeeld.be

© fOTO HENK HIJDRA

www.esseninbeeld.be

Steff Nouws, de Essense student Lerarenopleiding, keerde voldaan en met een hoop ervaringen terug

van zijn buitelandse stage in Witzenberg, Zuid-Afrika. Hij gaf er drie maanden les in de Waveren

Hoërskool, de partnerschool van het Sint-Jozefinstituut.

Essenaar Bart Schrooyen behaalde op de

kwarttriatlon van Terheijden (NL) na een harde

strijd de eerste plaats.

© fOTO RUDI SMOUT

Meer foto’s?

Het volledige archief van

www.esseninbeeld.be is weer

beschikbaar. Neem zeker een kijkje!

Medewerkers van de FOD Financiën hielpen in LDC

‘t Gasthuis Essenaars met het invullen van hun belastingsbrief.

Volgend jaar zijn zij terug van de partij.

Het bezoek aan het waterzuiveringsstation op 6 juni was

een voltreffer. Bezoekers kregen een deskundige uitleg over de

volledig gerenoveerde installatie in de Nieuwmoersesteenweg.


NUttIgE

aDRESSEN

GEMEENTE ESSEN

gemeentehuis

Heuvelplein 23, 2910 Essen

03 670 01 30 • info@essen.be • www.essen.be

Maandag 9.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur *

Dinsdag 9.00 - 12.00 uur

woensdag 9.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 9.00 - 12.00 uur

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Zaterdag 9.00 - 12.00 uur *

* Op maandagavond en zaterdagvoormiddag zijn enkel

de diensten Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening geopend.

Containerpark

Rijkmakerlaan 53 • 03 670 01 47 • milieu@essen.be

Dinsdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur

woensdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur

Donderdag 13.00 - 19.00 uur

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur

Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Maandag en zondag gesloten

• Vliegende ambtenaar

03 670 01 39 • burgerzaken@essen.be

• OCMW

Kerkeneind 1 • 03 690 05 50 • ocmw@essen.be

• Lokaal Dienstencentrum (LDC) ‘t gasthuis

Nollekensstraat 5 • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)

Nollekensstraat 5 • 03 636 06 98 • handicar@essen.be

• Opvoedingspunt Essen

03 270 06 70 • opvoeding@essen.be

• Zitdag pensioenen LDC ‘t gasthuis

Elke tweede dinsdag van de maand • 13.00-15.00 uur

NOODNUMMERS

• Brandweer/ambulance • 100 of 112

• politie • 101

• politiezone grens

03 620 29 29 • info@pzgrens.be • www.pzgrens.be

HULPLIJNEN

• antigifcentrum • 070 245 245

• Zelfmoordpreventie • 02 649 95 55

• jongeren advies Centrum (jaC) • 03 658 52 56 • info@jacpunt.be

NUTSVOORZIENINGEN

• Eandis (gas) • 078 35 35 34

• Infrax (elektriciteit / riolering)

078 35 30 20 (info) of 078 35 34 33 (storingen)

• Defecte straatlamp • 0800 60 777 • www.infrax.be

• telenet - Integan (kabeltelevisie) • 015 66 66 66

• pidpa (water) • 0800 903 00

MELDINgSkaaRt

Naam: ...............................................................................................................................................................................

Straat + nummer: ..............................................................................................................................

plaats: ................................................................................................................................................................................

tel. + e-mail: ....................................................................................................................................................

melding suggestie vraag klacht:

Datum en handtekening:

aan het college van

burgemeester en schepenen

Heuvelplein 23

2910 Essen

Gelieve uw naam en contactgegevens in te

vullen, zodat wij uw melding, suggestie,

vraag of klacht kunnen behandelen.

WACHTDIENSTEN

• Dokter • 03 650 52 53

• tandarts • 0903 39 969

• apotheek • www.geowacht.be (avond) • 0903 92248 (22.00-9.00 uur)

• polikliniek Essen • 03 667 44 00

• Zelfstandige verpleegkundigen • lijst te bekomen via

LDC ‘t Gasthuis • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Wit-gele kruis Essen • 03 666 70 84 (24u/24u)


11-18/08/2013

11-08 Koksijde - Ploegenpresentatie

12-08 Koksijde - Ardooie

13-08 Ardooie - Vorst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

14-08 Oosterhout - Brouwersdam

15-08 ESSEN - VLIJMEN

16-08 Sittard-Geleen - Individuele tijdrit

17-08 Riemst - Aywaille

18-08 Tienen - Geraardsbergen

LIVE OP SPORZA, L1 EN EUROSPORT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!