December - Markenbinnen

onsdorpmarkenbinnen.nl

December - Markenbinnen

Markenbinnen

December 2009


Spanjaard

Muziekinstrumentenhandel

Sinds 1882, écht alles voor U, waar muziek in zit!

Koorstraat 23 - 25

1811 GM Alkmaar

T. (072) 515 43 44

F. (072) 515 00 25

E. info@spanjaardmuziek.nl

Piano’s • Vleugels • Keyboards • Kleine instrumenten

Geluidsinstallaties • Hi-Fi apparatuur • Bladmuziek

Stemmen • Reparaties • Verhuur van piano’s en

concertvleugels • Transporten

www.spanjaardmuziek.nl

Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

“Oh, kom er eens kijken, wat ik op de mat weer vind. Alles verzameld

door die goede Sint!”.

Een hele gevulde nieuwsbrief over de verschillende optredens, die uit

de eigen stal in de kerk, maar ook weer onze vertrouwde, jaarlijks

terugkerende Kindervriend in het Trefpunt.

Een stukje voorlichting over de AED in het dorp en een oproep voor

vrijwilligers die hier levens mee kunnen redden.

Sinterklaas heeft het dorp aangedaan en is ondertussen weer afgereisd,

maar de Kerst staat al weer voor de deur. Uiteraard vindt u informatie

over de traditionele Kerstavond in ons kerkje en de net zo traditionele

Nieuwjaarsbingo in ons dorpshuis.

Wij, maar u natuurlijk ook, hopen weer op een ijsrijke en gezellige winter

met veel schaatsplezier. Om in de stemming te komen alvast het verslag

van de jaarvergadering van de IJsclub.

Ruim Baan, de Pollepel en de rubriek Nieuwe Bewoners, geven weer

veel stof tot nadenken en te bespreken onder de kerstboom. In deze

uitgave vindt u ook nog de data van

de Kinderavonden en een artikel over

de perikelen rondom de Bibliotheek.

Kortom, weer genoeg te lezen voor bij

(of in) de open haard!

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief

graag aanleveren bij de redactie vóór

5 maart.

De redactie van de Nieuwsbrief

Markenbinnen wenst u hele fijne

feestdagen en een voorspoedig 2010!

foto voorzijde van Francien Konijn


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Bieb-nieuws

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen

omtrent het voortbestaan van ons steunpunt van

Bibliotheek Waterland hier in Markenbinnen even

het volgende. Het was ons ter ore gekomen van

een van onze oplettende dorpsgenoten, dat men

van plan was om te gaan snijden in de bijdrage aan

de bibliotheek in Graft- De Rijp.

Aangezien deze ook onder Waterland valt en wij hier ook, was de

conclusie gauw getrokken. Dan de steunpunten Markenbinnen en West-

Graftdijk maar dicht. Maar dit bleek toch niet de bedoeling te zijn.

Wel wilde men gaan snijden in de openingsuren van de vestiging in De

Rijp. Men vindt, dat de verhoudingen een beetje scheef getrokken zijn

qua bezetting, gebouw en het aantal leden wat gebruik maakt van de

bibliotheek.

Hoe dit spel verder gaat verlopen is ons nog niet bekend, maar het

probleem van het hebben van het te kort aan betalende leden van ons

biebsteunpunt is bij ons ook aan de orde. Het zwaard van Damocles

hangt ons dus ook een beetje boven het hoofd.

Daarom, beste dorpsgenoten, zouden wij het zeer op prijs stellen, als

iedereen zich als de wiedeweerga aanmeldt als lid van onze bieb in

Markenbinnen.

Dan hebben wij straks een sterker argument om het steunpunt hier in

het dorp in ieder geval open te houden, want anders heeft het avontuur

van onze bieb wel erg kort geduurd.

Omdat de keuze toch wat beperkter is, is er de mogelijkheid om via

internet boeken, cd’s en dvd’s te bestellen en dan bij ons af te halen. Hoe

dat moet leggen we graag aan u uit.

De bieb is in het ‘Trefpunt’ en geopend op elke dinsdagavond van 19.00

uur tot 20.00 uur. U bent uiteraard van harte welkom.

Ook de vrijwilligers van de bieb hier in Markenbinnen wensen u en de

uwen alvast prettige feestdagen en een goed 2010 ! en lezen hè!!!!!

Jaap Romeijn

Het einde van toneelvereniging

O.K.K.

Langs deze weg, wil de beheerscommissie(opgericht op de

ledenvergadering van 19-9-96) van de toneelvereniging Oefening

Kweekt Kennis (opgericht 1867) laten weten, dat het besloten heeft om

de vereniging op te heffen.

Dit naar aanleiding van het niet meer hebben van een ledental en geen

accommodatie meer om een eventuele toneelvoorstelling te kunnen

opvoeren.

De commissie betreurt deze beslissing ten zeerste, maar het enige wat

nog gedaan werd was de Kamer van Koophandel betalen om de naam

van de vereniging vast te houden in de hoop, dat er toch nog ooit iets

van de grond zou komen op toneelgebied.

Dit is helaas niet meer gebeurd de afgelopen dertien jaar.

Ik weet niet of u het boek kent van Geert Mak: Hoe God verdween uit

Jorwerd. Dit gevoel bekroop mij ook een beetje, terwijl ik dit stukje in

elkaar zat te breien. Helaas weer een vereniging om zeep. Who’s next?

De baten, die nog aanwezig waren in de toneelkas en op de bankrekening

van de vereniging zijn overgeboekt naar Stichting Dorpshuis, zodat ook

dit gebruikt kan gaan worden voor en in het dorp Markenbinnen.

We hopen, dat een ieder die ooit met onze vereniging te maken heeft

gehad,als lid zijnde of als donateur en natuurlijk als publiek begrip kan

opbrengen voor dit besluit.

Mochten er nog vragen naar aanleiding van dit besluit zijn, dan kunt u

zich altijd wenden tot een van de beheerscommissieleden.

De boeken en andere bescheiden van de vereniging moeten nog zeven

jaar ter inzage overlegd kunnen worden en bevinden zich bij Jaap

Romeijn.

De beheerscommissie bestond uit Piet Koster (voorzitter) en Jaap

Romeijn (secretaris / peningmeester).

Namens de beheerscommissie Ton. Ver. O.K.K. Jaap Romeijn.


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Dorpsconcert Kerkje 30-10-2009

Wat een mooi programmablad kregen we bij de ingang: een diffuse

luchtfoto van ons dorp en binnenin nog een schitterende foto van ons

kerkje.

Mooi, die herfstende hortensia’s achterin, rechts een enorme bos varens

en links een vaas met lange beigewitte wollige pluimen met sprieten

ertussen. Prachtig.

De sfeer was heel ongedwongen en werd nog wat losser na de

brandoefening. En wat lief dat de brandweer ons allemaal een setje

rookmelders is komen thuisbrengen. Goed kadootje, dan blijft het

tenminste niet bij goede voornemens onzerzijds.

Wat moet het een werk zijn geweest om op die krappe oppervlakte al

dat instrumentarium een plek te geven en al die snoeren aan te sluiten.

En inderdaad, zoals David al aankondigde moest er telkens iets anders

worden in- of uitgeplugd, verschoven, op- of uitgeklapt of wat dan ook.

Geen probleem, op zichzelf een boeiend schouwspel en die knullen

onderling maakten zelfs daar nog een voorstelling van.

Onze beroepsmusici David Middelhoff en Paul de Munnik openden de

avond. Ik vond het een heel gekke gewaarwording om die bekende

mensen, die ik zo vaak op tv heb gezien ineens springlevend te zien

optreden.

Wat trouwens óók een

gekke gewaarwording is:

je buurman op tv zien en

hem tegelijkertijd in de

keuken zien scharrelen. Ik

woon vlak naast David en

Jedithja en kan dat vanuit

mijn zijraam zien.

Nou, zo’n levensecht

optreden is totaal iets

anders dan op tv heb ik wel gemerkt. Veel directer en intenser.

Het tweede nummer dat ze brachten vond ik zeldzaam prachtig.

Het samenspel van die piano met die diepe bassen van de gitaar, dat

voel je in je knoken. Zo schitterend, dat ik eerlijk gezegd het zingen

nauwelijks heb gehoord.

Dat geluid van de piano met de basgitaar alleen had voor mij nog wel

een stiefkwartiertje mogen duren.

Hier moet ik de mist in zijn gegaan. Zie naschrift.

Toen was Justine Siffels aan de beurt. Ik had haar moeder juist voor

het eerst ontmoet bij de ingang. Ik kende zoon Frank wel, want die

is bevriend met o.a. mijn buurjongen Skip Middelhoff, maar ik kreeg

wel een beetje ogen op steeltjes toen ik zag dat er ook nog zo’n grote

dochter Siffels rondloopt (moeder ziet er zelf nog zo jeugdig uit).

En niet alleen rondloopt. Ze zong verbluffend helder en zuiver. En wat

een razend knap gitaarspel. Ik heb de ballen verstand van muziek, maar

ik zag wel dat ze geen accoorden aansloeg, maar telkens aparte snaren.

Heet dat solobegeleiding? Ok. Veel moeilijker dan accoorden lijkt me.


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Daarna kwam de band. Ook bepaald niet kinderachtig, met saxofoons,

basgitaar en een heus drumstel. Een heel klein beetje wist ik wat ik

kon verwachten, want ik had ze door de muren heen horen repeteren

bij David en Jedithja thuis. Hé, wat klinkt dat leuk, dacht ik, terwijl ik

door het grind voorbij stampte, maar ik had er geen beeld bij en kon de

instrumenten ook niet voor mijn geestesoog halen.

Toen ze begonnen te spelen merkte ik opnieuw dat het zoveel uitmaakt

of je iemand ZIET en hoort spelen. En wat ging het goed, het klonk

heerlijk, iedereen zette precies op tijd in.

Voor mij heel maf om Skip, die ik altijd

alleen maar zie langslopen of fietsen,

daar ineens op zijn dooie gemakje

zie zitten drummen alsof het niets te

betekenen heeft.

Het is ontzettend moeilijk, maar hij

trok er een gezicht bij alsof het zijn

dagelijks werk was.

En Frank Siffels, die daar zo ontspannen

op zijn basgitaar stond te spelen, die

keek ook alsof iedereen dat kan.

De saxofonisten Felix Teulings en Jesse

Verhagen boden een prachtige aanblik:

bloedserieus met hun glimmende

instrumenten en wat

een wonderschoon en

warm geluid komt er uit

zo’n ding. Saxofoon is

ook een buitengewoon

moeilijk te bespelen

instrument heb ik wel

eens horen vertellen. En

zij kunnen dat zomaar,

fantastisch gewoon.

En inderdaad, goed dat

David achteraf meldde

dat Justine iets minder

uit de verf was gekomen doordat de microfoon niet helemaal goed

was afgesteld. Des te fijner dat het in de toegift nog even kon worden

goedgemaakt. Toen was ze heel goed te horen en klonk het nummer

zoals het bedoeld was.

Vervolgens ging Lisa Teulings achter de

vleugel. Ook een reusachtige prestatie.

Ze was zelf een beetje nijdig over een

klein foutje, maar dat doet natuurlijk

niets af aan het geheel. En het was ook

een ontzettend moeilijk ding, van Bach

notabene. En groen van de zenuwen

natuurlijk (Lisa). Maar die had ze toch

al snel onder controle, want die ballade

kwam er gelikt uit en die was ook verrekt

moeilijk.

Hulde.

Die Siffels en Teulings zijn muzikale

nesten zeg.

Daarna kwamen mijn Schuine Buren in de schijnwerpers. Zo noem ik

Jan en Rina Fleumer, omdat ze schuin tegenover me wonen. Ik kom

daar sinds begin dit jaar geregeld over de vloer, vooral buiten, want

we hebben co-ouderschap van een aanlooppoes, genaamd Puntje. We

hebben op deze manier elk een halve poes.

Puntje woont op eigen verzoek buiten, want hij kan zonder enige


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

belemmering door het kattenluikje naar binnen. Maar hij wil er

uitsluitend door naar buiten. Hij is wel eens binnen en zit dan gezelllig

bij Jan op schoot te kwijlensikken, maar als ze naar bed gaan, smeert

hij hem naar buiten. Daar heeft hij een eigen bed in een doos van mijn

nieuwe printer.

Dat beest kwijlt als een kraan, ik had hem beter Zevertje kunnen noemen.

Hij heet Puntje omdat ie bijna helemaal zwart is met een minuscuul wit

puntje aan zijn staart.

Bij de naamgeving wist ik nog niet dat hij zo lekte.

Ik ga geregeld even naar Puntje toe om hem vitamine L toe te dienen

en iets lekkers te brengen. Ik zat met hem op schoot in de rieten stoel

op de waranda en toen hoorde ik de trekzakkers, de banjo- en gitarist

repeteren. Het klonk heel lieflijk, een mooi Iers wijsje.

Dus ook daar had ik even “in de keuken gekeken”, maar wat was het

een belevenis om ze nu life te zien en horen spelen, samen met Jaap

Romeijn en David.

Ik heb trouwens buitengewoon zitten genieten van het verhaal dat Jan

afstak, terwijl David zich in het zweet beulde om die snoerenzuurkool

uit de war te halen en de stekkers in de juiste gaten te steken. Iedereen

zat meteen al te stikken van het lachen, ik voorop. Niet alleen omdat het

een kostelijk verhaal was, maar vooral omdat ik wist dat hij dit volkomen

voor de vuistweg en geheel naturel zat te vertellen. Die ochtend was ik

namelijk even voor iets anders bij hem en toen had hij mij letterlijk

hetzelfde verhaal verteld, met dezelfde intonatie en idem uitgestreken

gezicht. Toen zat ik er ook al om te hinniken.

Maar hij kwam niet meer toe aan wat hij eigenlijk had willen zeggen en

daarom doe ik dit nu namens hem, vanzelfsprekend met zijn medeweten.

Hij had willen vertellen waarom hij ja had gezegd toen hem werd

gevraagd of hij op de muziekavond mee wilde doen aan een optreden

samen met David, Paul en Jaap.

“Ik heb ja gezegd omdat ik dan later aan iedereen die het maar horen wil

kan vertellen dat ik samen met Paul de Munnik en David Middelhoff op

het podium heb gestaan”

Het is niet alleen een geestig verhaal, ik geloof vast dat hij het meent.

Ik loop ook altijd tegen iedereen uit te bazuinen dat wij hier deze

beroemdheden hebben wonen. En niet eens besmuikt of achteloos, nee,

ik loop er gewoon vet over op te scheppen.

Als ik “nieuw” bezoek heb sleep ik ze geheid door het dorp, eerst de

boomgaard van Lieuwe laten zien, met een gezicht alsof die ook een

beetje van mij is en op de terugweg wijs ik de huizen van onze sterren

aan.

O ja, ik duw ze ook altijd even door de poort bij de Schuine Buren,

niet alleen om Puntje voor te stellen, maar vooral omdat ik hun tuin zo

geweldig vind. Net een schoolplaat van Jetses.

Maar ik dwaal af.

Daarna hebben onze

sterren nog een paar

geweldige nummers

gespeeld.

Echte profs, zo

doorkneed in hun

vak en wat is het

hard werken zeg. En

maar achter elkaar

doorgaan, niet kapot

te krijgen, ik zat

plaatsvervangend naar adem te happen.

Alleen, als ik het mag zeggen, ik stel voor dat we het kerkje een beetje

laten verbouwen, want het is nèt iets te klein voor het machtige geluid

dat ze voortbrachten.

Verder moet mij van het hart dat ik nooit heb geweten dat David zo mooi

solo kon zingen. Ik had hem natuurlijk op tv geregeld op de achtergrond

zien en horen (mee)zingen, maar dat is toch niet hetzelfde. Het feit dat

iemand zo muzikaal is betekent toch niet persé dat je dan ook een goede

zangstem hebt.

En ik wist óók niet dat Paul zóó reusachtig goed piano kon spelen, want hij


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Jaja, en dat allemaal in Markenbinnen…..

ging me daar eventjes te keer

met razendsnelle stukken,

ongelooflijk. En ook nog

gitaar en mondharmonica.

Misschien doe ik ze nog te

kort en spelen ze nog meer

instrumenten, ik kijk nu

nergens meer van op. Ze

componeren ook zelf geloof

ik, nog doller.

Overigens vond ik de zaal ook heerlijk. Iedereen leefde mee, muisstil

tijdens de uitvoering en wild enthousiast na afloop. Het klonk zo oprecht,

dat ik er prikoogjes van kreeg.

De staande ovatie aan het eind was dan ook meer dan verdiend.

Ik moest erg denken aan hoe verrukkelijk moet zijn geweest voor de

ouders van al die getalenteerde jonge mensen, want van kinderen zou

ik al niet meer willen spreken.

Ze zullen nerveuzer zijn geweest dan de deelnemers zelf, maar ze

moeten tot barstens toe gezwollen zijn toen het allemaal zo prachtig

over het voetlicht kwam. De artiesten hebben de prestatie geleverd, het

is hùn verdienste, maar hun ouders investeren hun ziel en zaligheid in

die koters, voorwaer geen kattepies. Dan komt de eer ook hen toe. Met

andere woorden: ze kunnen terecht trots zijn op hun kroost. Allemaal

een grote veer op hun hoed!.

Mij deed het optreden van de jongelingen ook om een andere reden erg

goed. Ik kom vrijwel nooit in aanraking met levende jonge mensen, ik

zie ze alleen op de tv en dat is meestal weinig verheffend. Zo weinig dat

de schrik me wel eens om het hart slaat.

Hoe lekker het dan om in je eigen dorp mee te maken dat het ook héél

anders kan.

Alleen daarvoor al zou je naar zo’n voorstelling komen.

Zo, opoe heeft gesproken.

Vele mensen, die ik later heb gesproken hebben net als ik een heerlijke

avond gehad en waren vooral geraakt door het optreden van de jonge

ploeg.

Ik weet zeker dat ik ook namens hen spreek als ik allen die zo hard

hebben gewerkt om deze avond tot een succes te maken van harte dank

zeg voor al hun moeite en inzet.

Een muzi-kus voor allemaal.

Enne… wie weet, gaan ze het ooit nog een keertje doen.

Het napraten in “de kroeg” is wat mijzelf betreft een beetje de mist in

gegaan.

We stonden als passagiers in een spitsbus samengepakt tegen elkaar te

krijsen om boven de herrie uit te komen. Iets wat ik na een halfuurtje

hoestend heb opgegeven, ik stond gelukkig dicht bij de deur.

Volgende keer beter.

Nog even een huishoudelijke kwestie als het mag:

Sinds enkele weken heeft Puntje, de poes waarover de Fleumers en ik

co-ouderschap hebben, gezelschap gekregen van een witte poes met

blonde vlekken en een dikke rooie vossenstaart. Of het een meisje of

jongetje is weten we niet. We zeggen maar even “ze” en noemen haar tot

nader order Vijsje (een mix van vosje en ijsje).

Ze is erg schuw, maar heel hongerig, bijna onverzadigbaar.

Wij voeren haar als dollen. Met Puntje was het de eerste tijd precies

hetzelfde. Doodsbang en eten tot ie plofte.

Toen hij eenmaal zeker wist dat hij bij een onuitputtelijke bron van

voedsel en veiligheid was aanbeland werd hij een aanhankelijke,

gelukkige poes en kreeg zelfs een beetje kapsones….

Als u iets naders weet wilt u mij of de Fleumers dan bellen of mailen?

tel. 641 1939, har.arts@wxs.nl

tel. 641 1876, jan.fleumer@quicknet.nl


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Naschrift:

Ik moet met de billen bloot, want ik heb iemand

te kort gedaan. Toen ik dit af had zag ik in het

programma ineens dat Felix 2 keer werd genoemd.

Na een beetje te hebben rondgevraagd kreeg ik het

antwoord dat hij nog een solonummer had gespeeld,

een jazznummer, meegespeeld met de band.

En toen ik dat hoorde wist ik het weer.

Ik weet nog dat ik dacht: nou heb ik zó de schurft

aan jazz, maar dit klinkt toch wel verrekt aardig en

swingend en wat is het moeilijk. Want dat is het

vooral, daarom klinkt het meestal ook zo rommelig in mijn idee. Ik snap

niet hoe welk schepsel dan ook zoiets kan instuderen. Ik heb ook altijd

gedacht dat ze maar wat deden, een beetje aanrotzooiden, maar ik weet

inmiddels wel dat daar geen sprake van is.

Ik weet nu ook wel hoe het komt dat ik het eerst niet meer wist. Toen

ik naar de avond toeging had ik helemaal niet het plan om dit stukje te

schrijven.

Ik had Corine wel toegezegd voor het eerstvolgende nummer van de

nieuwsbrief eenmalig een willekeurig stukje te schrijven, maar toen ik

daar een poosje zat bedacht ik dat ik dat het beste aan deze avond kon

wijden.

Vanaf dat moment heb ik mijn concentratie in een hogere versnelling

gezet en ben met heel andere oren en ogen gaan waarnemen. Tot die

tijd had ik het lekker op me af laten kabbelen en niet zitten proberen

dingen te registreren.

Natuurlijk had ik het er nog tussen kunnen frommelen in de tekst, maar

dan had het niet meer aangesloten op het verdere verloop. Daar moet

je niet aan gaan knoeien. En waarom zou ik er ook geheimzinnig over

doen.

Het doet helemaal niets af aan je prestatie Felix. Het was mieters.

En als jullie het ooit weer gaan doen zal ik weer een stukje schrijven en

dan beter opletten.

Met boetekleedje:

Loes Arts, Dorpsstraat 47

Sinterklaas in Markenbinnen

Zaterdag 28 november was het weer zover. De meest geliefde man (ook

in economisch mindere tijden) van Nederland maakte zijn opwachting in

Markenbinnen. Kwam hij vorig jaar nog met de pakjesboot, dit jaar wist

hij iedereen in extase te brengen door zijn komst in een “Pink Cadillac”

uit 1959. Een pracht, goed geconserveerd exemplaar uit vervlogen

dagen. De auto mocht er trouwens ook wezen!

In plaats van een kapitein die zoals vorig jaar met zijn boot compleet

het dorp voorbij voer, werden Sint en zijn gevolg dit jaar vakkundig en

stijlvol door het dorp gechauffeerd door een gedreven Desiree. Alsof

de president van Amerika voor het Catshuis gereden moest worden:

behoedzaam, statig, ja bijna plechtig! Alleen keren was er niet bij...

Na een hartelijke ontvangst, inclusief warm welkomstwoord door onze

burgemeester mevrouw Oosterom - van Leussen, werden Sinterklaas en

zijn twee hyper Pieten ook welkom geheten in het Trefpunt door Wim

Bijdemast, één van de stuwende krachten achter de Intochtorganisatie.

Die man duikt ook op de meest vreemde plaatsen op!

Hoe oud de Goedheiligman ook moge zijn, het is altijd weer een

genot om te zien hoe deze beminnelijke baas zijn pappenheimers


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

kent in Markenbinnen. Elk aanwezig kind kon rekenen op een lief

woord, een bemoedigende aai over de bol of een leuke anekdote uit

het afgelopen jaar. Ja, het mag duidelijk zijn dat deze bisschop nog uit

het juiste hout gesneden is,

in tegenstelling tot veel

Ierse geestelijken die het

dragen van een mijter niet

echt verdienen. Een mijter

overigens, die zoals het

hoort versierd is met een

kruis. Zo multi-culti als de

grote stad is Markenbinnen

nog lang niet....

Het was overigens dit jaar

wel opvallend dat, hoe braaf

de kindertjes in dit dorp

ook zijn, vooral de vaders

het afgelopen jaar wat

steken hebben laten vallen.

Sint wist hier natuurlijk

ook fijntjes de vinger op te

leggen. Kon zoonlief nog

aardig met een voetbal uit

de voeten, vaders wisten

door de ramen te schieten!

Wist een hummeltje

nog zoetgevooisd een

Sinterklaas liedje te zingen,

vaders wisten met hun stemgeluid alle vogels uit het dorp te jagen! Weet

de kroost nog aardig met speelgoed om te gaan, bij de gezamenlijke

vaders zit aardig wat sloophistorie! Godzijdank hebben de moeders van

Markenbinnen een belangrijk deel van de opvoeding in handen. En weet

menig moeder de betreffende vader ook nog eens in de hand te houden.

Volgend jaar zal de Sint zijn aandacht daarom speciaal richten op alle

(immer jeugdige) moeders in dit dorp. Die aandacht verdienen zij!

Met tussendoor nog een paar nieuwe en/of halve varianten aangehoord

te hebben van klassieke sinterklaasliedjes (waarbij wederom de vaders

uitblonken in apathisch zwijgen) kwam de middag tot een absoluut

hoogtepunt: het vertrek van de Sint, met aansluitend, het uitreiken van

de cadeautjes voor alle kindertjes. Naar verluidt vielen deze bijzonder in

de smaak van de kinderschare. Helaas heeft de Sint dit niet meegekregen

aangezien hij al weer naar buiten moest voor een hernieuwde fotosessie

met het eerder vermelde historische voertuig. Het schijnt dat camera èn

geheugenkaartje twee onlosmakelijke items zijn bij het vastleggen van

beeldmateriaal voor het nageslacht....

Al met al is deze intocht van Sinterklaas weer één van de hoogtepunten

geweest waar dit dorp bol van staat en trots op mag zijn. Was u er niet

bij? Volgend jaar beter! Uw verslaggever zal er in ieder geval weer zijn.

Dichter op de gebeurtenissen kan haast niet!

Marc


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Markerkipstrip

MARKERKIPSTRIP De pepernoten smaakten weer bijzonder lekker dit jaar !!

Bericht vanuit de S.S.O.V.

Met ingang van januari, willen wij bij voldoende belangstelling, starten

met een lesuur yoga op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

De lessen worden gegeven door Greet Nieuwenhuizen uit de Starnmeer.

De lessen zijn in Het Trefpunt te Markenbinnen.

Matjes zijn aanwezig, we raden u aan om een handdoek mee te nemen

en gemakkelijke kleding aan te trekken.

U bent altijd welkom om een proefles te volgen.

Als u hiervoor belangstelling heeft of meer informatie wilt kunt u

contact opnemen met

Atie Groot

Tel. 075-6411756

Email a.groot2@quicknet.nl

Hoi allemaal,

Kinderavonden

De eerste avond ligt inmiddels achter ons, maar net zoals voorgaande

jaren worden er maandelijks weer gezellige avonden georganiseerd

voor de kinderen in Markenbinnen.

Ruim 1 week van te voren ligt er uitgebreide informatie op je deurmat,

maar hieronder alvast een vooruitblik op het komend seizoen.

Alle avonden beginnen om 19.00 uur in het Trefpunt.

Datum Activiteit Voor

Woensdag 23/12 Filmavond Alle leeftijden (4-15)

Vrijdag 15/01 Kookavond Vanaf 8 jaar

Vrijdag 12/02 Spelletjesavond Alle leeftijden (4-15)

Vrijdag 19/03 Knutselavond Alle leeftijden (4-15)

Vrijdag 16/04 Informatie volgt

Vrijdag 18/06 Eindfeest Alle leeftijden (4-15)

Wij hebben er veel zin in en hopen dat het weer een gezellige boel

wordt.

Tot dan!

Bestuur Trefpunt en alle hulpmoeders

De Blauwe Cactus

Grafische Producties

Dorpsstraat 1 • 1536 AD Markenbinnen • M 06 - 385 10 996

E info@deblauwecactus.nl • www.deblauwecactus.nl

van concept tot drukwerk

van idee tot website

scherp en sterk

zonder stekels


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Kerstfeest in Markenbinnen

Zoals ieder jaar op kerstavond, willen we ook nu weer het kerstfeest

vieren op donderdag 24 december in ons eigen kerkje.

De deuren gaan om 18.30 uur open, vanaf 18.45 uur is er samenzang

en om 19.00 uur begint de kerkdienst.

De voorganger is – evenals vorige jaren – Ds.Theo Wielsma en aan het

orgel zit Dhr. Piet Hoeve.

De kinderen uit het dorp zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

Een vriendelijk verzoek aan de ouders om uw jonge kinderen niet

zonder toezicht in de kerk te laten zitten. Ook mogen er – op last van de

brandweer – geen wagens e.d. in het middenpad en de hal staan.

Na de kerkdienst hopen wij – traditiegetrouw – bij een glas glühwein of

chocolademelk, nog even met elkaar na te praten.

We ontmoeten u graag op donderdag 24 dec. om 18.45 uur in ons kerkje

!

De voorbereidingsgroep :

Tineke, Gu, Ineke, Corine, Jedithja, Dorien en Leida.


Nieuwe Bewoners

Markenbinnen blijft volop in beweging; zo ook met nieuwe bewoners! En

het gebeurt wel eens dat wij als redactie niet gelijk alle nieuwe bewoners

in het vizier hebben; zo ook met de bewoners van Burcht nr. 8. Sinds

augustus wonen hier Addy Eykenaar (46) en Lianne Friemann (37). Maar

door ze nu aan u voor te stellen gaan we dat gelijk even recht zetten!

Addy en Lianne komen vanaf een flatwoning uit Wormer; niet ver

weg, maar wel een grote verandering. Ze waren al lang op zoek naar

een goed huis, leuk sfeertje in de omgeving en liefst dichtbij Wormer.

Voor het werk hoefde het niet perse Markenbinnen te worden: Addy

werkt door heel Nederland (momenteel in Venlo!) als projectmanager

voor it-projecten. Hierbij herstructureert hij bestaande projecten en de

bijbehorende it-omgeving. Ook Lianne is werkzaam in heel Nederland;

zij leidt zwemdocenten op en daarbij geeft zij ook trainingen in (zwem)

specialisaties. Bij de specialisaties kun je denken aan aquarobic,

aquafitness maar ook aan speciale cursussen voor kinderen met ADHD/

gedragsproblemen, etc.

Als laatste vraag; de hobby’s en ja, Addy druk met computers wat zal dus

zijn favoriete hobby zijn? Inderdaad computerspelletjes! Lianne vindt

ook nog tijd om op vrijwillige basis sportlessen te geven aan autistische

kinderen. Dus mocht ook u deze nieuwe bewoners nog niet opgemerkt

hebben, dan heeft u nu een idee waarom dit komt.

Een huis waar de meeste bewoners van Markenbinnen wat vaker langs

komen is de Dorpsstraat 21. Deze nieuwe bewoners waren dan ook

al wat sneller gesignaleerd; Cor Meijer (46) en Annemarie Richter (54)

wonen hier sinds september. Ook zij hebben hun flatwoning verruild

voor het dorpse. Absoluut niet op zoek naar een woning, maar hun

oog viel op de advertentie; je kijkt wat, je “snuffelt” wat rond in het

dorp, je informeert wat en tja, wie biedt er dan nog weerstand aan

Markenbinnen? De nadelen (geen middenstand en 5 min. langer

onderweg naar je werk) wegen niet op tegen de voordelen. Cor stapt

dagelijks op zijn motor om naar zijn werk te gaan in Amsterdam. Hij is

facilitair manager van GGZ in Amsterdam. Daarnaast heeft hij zijn eigen

bedrijf in facilitaire diensten; Corgogo. Hij vindt alle technische aspecten


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

rondom wonen zo leuk dat hij ook aanblijft als technisch bestuurslid van

de bewonerscommissie Schildersbuurt in Zaandam. Annemarie werkt in

Purmerend als psycologisch assistente bij de schoolbegeleidingsdienst;

hierbij neemt zij o.a. testen af bij basisschoolleerlingen.

Op het gebied van de hobby’s raken deze mensen niet uit gepraat;

dansen (o.a. salsa, disco), spelletjes spelen (denk aan mah-jong), maar

ook fanatieke jeu de boules spelers! En nu beginnen we ons af te vragen

of deze mensen misschien zijn af gekomen op de eerste plannen voor

een jeu de boules baan in Markenbinnen? Nu nog beoefenen zij deze

tak van sport in Wormerveer en op vakantie in Frankrijk, en wie weet

in de (nabije) toekomst in hun eigen dorp! Aan inzet zal het niet liggen;

Cor heeft zich al enthousiast aangemeld om bij het opzetten of evt.

onderhouden van de baan te helpen!

Machteld

NIEUWJAARSBINGO

IN

‘TREFPUNT’

op

2 JANUARI 2010

AANVANG 20.00 UUR.

Op 2 januari 2010 gaat ‘Trefpunt’ weer zijn traditionele

Nieuwjaarsbingo houden. Ook het Rad van Avontuur zal weer

aanwezig zijn.

We hopen weer op een grote opkomst en houdt u niet van bingo?

Dan maken we er gewoon een gezellige Nieuwjaarsreceptie van.

Alvast prettige dagen toegewenst en een plezierig uiteinde.

Namens ‘Trefpunt’ en Feestcommissie.

P.S. Mocht u het leuk vinden, om ook een prijsje te doneren, of u

heeft iets in uw kerstpakket wat u zelf niet zo interessant vindt,

dan is het altijd van harte welkom bij Marrianne Groenendijk

Schakelstraat 23 alhier. Bij voorbaat onze dank hiervoor.


Gezichtsbehandelingen en huidadvies voor man en vrouw

Permanente make-up (gecertificeerd door GGD)

Anti-aging / huidverjonging / huidverbetering

Beauty-arrangementen / sauna/ Turks stoombad

Bio HCG+ afslankkuur

Dorpsstraat 51, 1536 AE Markenbinnen

tel: 075-641 1665 | www.farmdebeauty.nl

(advertentie)

Farm de Beauty ligt verscholen in het pittoreske Markenbinnen. U vindt er strikte privacy en een eigen

parkeerterrein op nog géén 5 minuten buiten de Zaanstreek. Farm de Beauty bestaat reeds meer dan 18 jaar!

U v i n d t e r r u s t e n k r i j g t e r s c h o o n h e i d !

Wij bieden o.a.

de volgende

behandelingen:

Laser L3

BioSkinJetting

TCA peeling

MESO-therapie

microdermabrasie

Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Ruim Baan

Hallo, ik ben Roy Nijman en woon sinds 2007 in het mooie dorp

Markenbinnen. Ik ben getrouwd met Reinie en wij zijn de stichter van

Max. Max is nu ruim 4 en hij zit sinds augustus 2009 op de OBS Theo

Thijssen in West-Knollendam.

Op de kermis van dit jaar werd aan mij gevraagd of ik een stukje

kon schrijven over mijn werkzaamheden voor in de nieuwsbrief

Markenbinnen. Ik hoefde hier niet lang over na te denken omdat ik nog

altijd met heel veel plezier mijn werk uitvoer. Ik denk dat de meeste

inwoners van Markenbinnen wel weten wat ik precies doe. Maar om

verwarring te verkomen, ik vang boeven.

En zoals de meeste kinderen in het dorp aan mij vragen: “heb je wel eens

een boef gevangen?” kan ik volmondig “ja” zeggen. Ik vang namelijk al

boeven vanaf 1 januari 1984. Ik ben gestart bij de gemeente Politie

Zaanstad, onder de toenmalige hoofdcommissaris Prakken.

Ik draaide toen dienst vanaf de Provincialeweg te Zaandam, tegenover

het station. Ook in die tijd waren er al boeven. Nu, in 2009, is dit beeld

in de samenleving niet veranderd. Ik vind het nog steeds een machtig

mooi beroep. Ik, heb in totaal 21 jaar in de onregelmatige dienst gewerkt,

zijnde de surveillance dienst. Ik reed surveillance in de gemeente

Zaanstad tot aan de regiovorming begin jaren 90. De gemeentepolitie

en rijkspolitie werden samengevoegd. Hierdoor ontstond de regio

Zaanstreek – Waterland. Ik verhuisde naar het nieuwe bureau van politie

aan het Guishof te Zaandijk, daar werk ik nu nog steeds.

Ik heb in mijn carrière bij de politie altijd in de surveillancedienst gewerkt,

dit wordt nu ook wel aangeduid als zijnde de “noodhulp dienst”. Ik rijd

dus in een auto met onze clubkleuren, ons club lampje en ons clublied.

Ik ben tevens lid van de Mobiele Eenheid (ME) vanaf 1987 en mag mijn

werkzaamheden ook uitvoeren vanaf de motorfiets.

Mijn werkzaamheden bij de ME zijn zeer uitgebreid. Wij werken niet

alleen bij voetbalrellen of krakersacties maar ook bij het zoeken naar

bijvoorbeeld een vermist kind in een groot bosperceel. Of het afzetten

van een gebied naar aanleiding van een klein- of grootschalige ramp. Ik

ben bij alle grote incidenten in Nederland die zich vanaf 1987 hebben

voorgedaan geweest (Bijlmerramp – Enschede – Vinkenslag in Maastricht


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

– recent vliegtuigongeval Schiphol) maar ook zijn wij ingezet bij de

laatste Elfstedentocht. Ik stond toen de hele nacht, ochtend en middag

op het ijs in het finishgebied. Dat was ook een heel mooi historisch

moment, en bitter bitter koud. Vanaf 1996 treed ik nu op als chauffeur

van een van de voertuigen van de ME. Mijn functie nu binnen de ME is

chauffeur van het commandovoertuig de “Bravo 00”. Staan we lekker

altijd vooraan met uitzicht op datgene wat er gaande is. Vanuit dit

voertuig worden de ME acties op straat aangestuurd.

Mijn functie binnen de politie Zaanstreek- Waterland is nu docent

rijvaardigheidstrainingen. Ik ontwikkel en verzorg, samen met mijn

collega Henk Sluijs, de interne rijopleiding voor de medewerkers in

de basis politie zorg, afgekort de BPZ. Dit zijn de bestuurders van de

noodhulp voertuigen. Ik doe dit vanaf 2001 voor onze regio. Daarvoor

was er geen rijopleiding voor de medewerkers in de BPZ. Het ontstaan

van deze afdeling rijopleidingen had zijn wortel naar aanleiding van

een tragisch ongeval in Edam in 1998, waarbij drie collega’s met een

politieauto te water raakten en hierbij verdronken. Dit ongeval heeft een

diepe wond bij de politie achtergelaten.

Ik geef de politiemensen in de BPZ in een politieauto rijles. Bij het

opstellen van dit stuk besef ik dat de meeste mensen aan wie ik uitleg

wat ik nu precies doe, denken dat ik de politiemensen leer “te slippen”

en laat oefenen in achtervolgen van die eerder genoemde boef. Welnu

het volgende:

Wij leren de politiemensen niet te slippen met de politieauto, maar wij

zitten aan de voorzijde van het probleem. “zorg dat je niet in de slip

raakt!” met de politieauto. Ook het uitvoeren van een achtervolging is

niet zo eenvoudig als je op de televisie lijkt. Er kleven zeer grote risico’s

aan het rijden met verhoogde snelheid, waar je bijna altijd op uitkomt bij

het achtervolgen van een ander voertuig. Je moet als politieman/vrouw

altijd afwegen of de handelingen die je doet, of gaat doen, afwegen

tegen het door jouw te behalen doel.

Als politieman/vrouw zal je dit proces continu moeten blijven bewaken

in de uitvoering van je werkzaamheden. Dit maakt het werk in het veld

daarom ook zo boeiend.

De rijopleiding die ik mag verzorgen heeft tot doel: dat de politieman/

vrouw zijn werkzaamheden in de BPZ met een politieauto Vlot Veilig

en Verantwoord kan uitvoeren. Wij vatten dit samen in de letters VVV.

Sleutelwoorden voor succes zijn de letters R & R die staan voor Rust

en Ruimte. Ik krijg per rijopleiding 2 politiemensen in de auto. De

rijopleiding duurt 4 dagen en wordt afgesloten met een rijexamen.

Dit examen wordt afgenomen door een externe examinator. Ons

slagingspercentage is tussen de 95 en 97 procent. Dit resultaat zien

wij ook terug in de organisatie. Het politiekorps Zaanstreek –Waterland

heeft sinds de start van de interne rijopleiding een teruglopend beeld in

de schadelast.

Als je dan niet aan slippen en achtervolgen doet, waaruit bestaat die

politierijopleiding dan? De volgende onderdelen worden in de opleiding

behandeld en geleerd:

Voertuig controle, bediening en beheersing. Verkeersinzicht in zeer

ruime mate, dit ivm de risico’s die kleven aan het rijden met verhoogde

snelheid. Taal van de weg wat inhoudt: wat zie ik, wat doet een andere

weggebruiker, hoe is de weg opgebouwd, wat is het verloop van het

wegdek, waar bevinden zich de conflictpunten in het verkeer. Wat zijn

de maatregelen die de wegbeheerder heeft aangebracht op de openbare

weg. Maar ook, staat mijn auto in de juiste versnelling voor het uitvoeren

van een veilige inhaalmanoeuvre. En het kennen en kunnen uitvoeren

van een keermanoeuvre.

Dit zijn zo de basisonderdelen van de rijopleiding. Hierna gaan wij verder

met het onderdeel “politie specifiek”. Hierbij leer ik de politiemensen

VVV een spoedopdracht uit te voeren. Deze spoedopdracht wordt niet

uitgevoerd met de bekende “toeters en bellen” dit is nl. niet toegestaan

op de openbare weg in de oefenfase. Vandaar dat wij dan gebruik

maken van de `Vrijstelling Politie` die door de minister is afgegeven. Wij

oefenen gewoon in het dagelijks verkeer. De politielesauto is voorzien

van dubbele bediening en het opschrift Rijopleiding. De tekst staat

er op om de burgers bekend te maken met het feit dat wij investeren

in de verkeersveiligheid van zowel de politiemensen als de overige

weggebruikers.

Als politiemanvrouw heb je een voorbeeldfunctie. In het verkeer

is het helemaal belangrijk dat je conform de regels rijdt. Maar onze

hulpverlenende taak vraagt soms ook om een wat andere aanpak.

Daarom kan het voorkomen dat je een politieauto zonder die bekende


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

toeters en bellen door een rood verkeerslicht ziet rijden.

Al deze bijzondere verrichtingen in het verkeer vallen onder de noemer

Politie Specifiek Rijgedrag. Dit is ook tevens het moeilijkste onderdeel

van de rijopleiding. Ook dit maakt het werk bij de politie daarom

zo boeiend. Zo sta je bij een boom die door ouderdom geveld is en

enkele seconden later rijd je met spoed naar een onwel persoon of een

gewapende overval. Dan moet de politiemanvrouw het verschil kunnen

maken tijdens deze rit.

Wat zijn verder mijn activiteiten buiten mijn werk bij de politie. Ik ben de

bezitter van een kanariegele DAF 33 uit 1974. Deze auto heb ik geheel

gerestaureerd, sleutelen aan auto´s is ook een hobby. Verder rijden wij

graag op de motor. Gaan we in de zomer lekker met de boot (de SamSa)

het Alkmaardermeer op. Houden wij van het eiland Terschelling en is

de Westkust van Amerika een mooie plaats om te zijn. Buiten dit alles

om geef ik ook les in Kickboksen op een sportschool in Krommenie en

in Graft.

Maar het meeste geniet ik van het zien opgroeien van onze zoon Max in

dit machtig mooie dorp Markenbinnen.

Bedankt, en een vriendelijke groet.

Roy Nijman

Bij het ter perse gaan van dit artikel werd duidelijk dat in de Autoweek

nr. 51 een bijdrage staat van Roy over de bovenstaande rijopleiding.

Hartstilstand in Markenbinnen?

Zoals de meeste dorpsbewoners ondertussen wel hebben gezien,

hangt er bij het kerkje tegenwoordig een geheimzinnig kastje naast de

voordeur met de vermelding: AED.

Ook op meerdere plaatsen in de omgeving

zijn in openbare gebouwen, winkels,

scholen, etc. steeds meer dergelijke

aanduidingen en/of kastjes te zien. Maar

wat is hier nu de bedoeling van? In bijgaande

(door de Stichting Polderhart) aangeleverde

informatie is hier alles over te lezen.

Vooral voor een afgelegen dorp als

Markenbinnen is het goed om eens stil te

staan bij het feit dat de aanrijdtijd van een

ambulance zeker 10 minuten is. Bij een

hartstilstand zijn juist de eerste 6 (zes!) minuten van levensbelang. Na

6 minuten krijgen de hersenen te weinig zuurstof met alle gevolgen

van dien. Reden te meer om er voor te zorgen dat er voldoende

vrijwilligers in het dorp getraind zijn in het reanimeren, maar juist ook

in de bediening van een AED. Inmiddels zijn er in Markenbinnen een

tiental dorpsgenoten geschoold, maar natuurlijk is het niet gezegd dat

zij allemaal in het dorp aanwezig zijn mocht dringende hulp nodig zijn.

Vandaar dat het voor ons allemaal van groot belang is dat er zo veel

mogelijk mensen de cursus gevolgd hebben. Daarmee vergroten we

de levensreddende kans voor iemand die dit onverhoeds nodig mocht

hebben.

Lees de bijgaande tekst daarom alstublieft goed door en meldt u ook

eventueel aan voor de training. Uw inzet is misschien nooit nodig, maar

tegelijkertijd is het een prettige gedachte dat we op veel (aanwezige)

dorpsgenoten kunnen terugvallen in geval van nood.

Overigens is het de bedoeling van de gemeente om op niet al te lange

termijn een 2e AED te plaatsen bij het Trefpunt.

Gudula


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Geachte mevrouw / meneer,

De stichting Polderhart organiseert cursusavonden voor mensen in de

Schermer of Graft-De Rijp, om te het leren reanimeren en de AED te

bedienen.

De Stichting werkt met 2 soorten opleidingen/cursussen.

- Er is een volledige cursus van 3 uur lang op één avond voor de

beginners, dat wil zeggen de vrijwilliger die geen ervaring heeft met

EHBO/Reanimatie. Er wordt dan zowel geoefend met het reanimeren

als de inzet van de AED.

- De tweede type cursus duurt 45 minuten en richt zich bijna volledig

op de inzet van de AED. Van vrijwilligers die zich hier voor inschrijven

wordt verwacht dat zij de techniek van het reanimeren reeds onder de

knie hebben. ( bijv. BHV-ers)

De eerstvolgende cursusavond voor beginners is in januari. Mocht u hierin

geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich alvast inschrijven. Het AED-certificaat

dient ieder jaar vernieuwd te worden. Dit zal gaan gebeuren aan de hand van

opfriscursussen, die de stichting tevens zal organiseren.

Waarom zou u vrijwilliger worden bij de stichting?

Noodzaak inzet vrijwilligers:

Een plotselinge hartstilstand is een veel voorkomende doodsoorzaak in

Nederland. Tussen 15.000 en 16.000 Nederlanders worden per jaar overvallen

door een plotselinge hartstilstand. Gemiddeld overleeft slechts 10 procent van

deze mensen. De belangrijkste reden voor dit lage overlevingspercentage

is het feit dat de reanimatie te laat start. Een ambulance die uitrijdt vanaf

een 112-melding in Nederland is gemiddeld 9,9 minuten onderweg. Een

succesvolle reanimatie dient binnen 6 minuten te starten na het optreden van

de plotselinge hartstilstand.

Met behulp van een AED-netwerk kan de hulpverlening tijdig op gang komen.

Wat houdt het in, vrijwilliger zijn voor het AED-netwerk?

De stichting Polderhart draagt oa. zorg voor de inzet van AED’s en vrijwilligers

op buurtniveau.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (samenwerkingsverband van onder

andere politie, brandweer en gemeenten) heeft in deze regio het AEDalarmeringssysteem

ingevoerd.

Bij een 112-melding voor een hartstilstand wordt dan niet alleen direct de

dichtstbijzijnde ambulance ingezet. Via een SMS-bericht, worden onze

vrijwilligers, die zich bij dit systeem via AED Alert aangemeld hebben,

gealarmeerd en starten binnen 6 minuten de reanimatie of brengen de

dichtstbijzijnde AED.(Info: www.burgeraed.nl.)

Er worden kleine gebieden gemaakt binnen de gemeenten, waar vijf of zes

mensen een oproep krijgen, als er een 112-melding is van een hartstilstand.

Omdat er met een 6-minutengrens wordt gewerkt, hoef je als vrijwilliger alleen

naar een reanimatie te gaan, als je op dat moment beschikbaar bent, dwz in

de buurt van je op gegeven adres. Vrijwilligers volgen eerst een cursus voor zij

ingezet worden. Eigen bijdrage: 15,00 euro pp. Het plan kan alleen slagen, als

veel vrijwilligers zich aanmelden.

Aan te melden? Vul hier u gegevens in en stuur deze op naar:

St Polderhart, Noordeinde 62 1843JK Grootschermer

mail: info@polderhart.com Meer informatie: www.polderhart.com

Naam: m/v

Straatnaam:

Postcode:

Woonplaats:

Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres:

Vriendelijke groet,

Ingrid Ehlebracht

Secr. St. Polderhart.


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Nieuws van de IJsclub

We hebben een korte winter met schaatsen op natuurijs gehad. De

vorstperiode was vanaf 26 december 2008 tot en met 11 januari 2009.

Voor oudejaarsdag zijn de lichtpalen rondom het meertje geplaatst. Op

6 avonden in begin januari was schaatsen met baanverlichting mogelijk.

Op zaterdag middag 10 januari hebben we kinderspelletjes op het

meertje georganiseerd en daaraan namen circa 35 kinderen deel. Ook

was er een prikslee-race voor volwassenen. In de nieuwsbrief van maart

stond een uitgebreid verslag.

De koek-en-zopie draaide in de weekenden goed. Er ging 70 liter

chocolademelk over de toonbank en dit was voor kinderen gratis.

Tientallen flessen Berenburger, Jägermeister en andere spiritualiën

vonden gretig aftrek.

Op dinsdag avond 8 december 2009 vond de jaarvergadering van de

ijsclub plaats in Het Trefpunt. Ab Stadt is afgetreden en met zijn werk

mee verhuisd naar Zwitserland. Onze dank. Patrick Vet en Jouke Osinga

zijn tot het bestuur toegetreden. Welkom.

Het bestuur van de ijsclub bestaat nu uit Piet Koster (voorzitter), Willem

Rol (secretaris), Cees Clemens (penningmeester), David Middelhoff, Paul

de Munnik, Hendrik Bos, Wim Bijdemast, Patrick Vet en Jouke Osinga.

Nuon en Liander hebben de electriciteitstarieven verdubbeld en dat komt

vooral door vastrecht. Dankzij de koek-en-zopie hield de ijsclub dit jaar

geld over. Rie Knegt en Gerrit Kroon hebben de kascontrole gedaan. De

contributie blijft hertzelfde: 3,50 euro per gezin (inclusief kinderen t/m

15 jaar).

Op zondag morgen 28 februari a.s. gaan wij een uitje met kinderen naar

De Meent in Alkmaar organiseren. Dat is onder voorbehoud, als er geen

winterweer met natuurijs komt. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Onze dank voor de hulp van vrijwilligers. Speciale vermelding verdienen

Gerrit Kroon, Ko Oortwijn en Piet Aafjes die geholpen hebben bij het

plaatsen en opbergen van de lichtmasten.

Inlichtingen: Willem Rol.

Adres: Schakelstraat 23. Telefoon: 075 – 6411924.

E-mail: willem.rol@oci.nl.


Hallo dorpsgenoten,

Vanaf 18 maart 2009, na de opening van ons nieuwe restaurant “de

Marken”, hebben wij veel gasten kunnen verwelkomen, waar Geertje en

Nello erg blij mee zijn.

Alleen is het jammer dat de meeste gasten van buiten Markenbinnen

komen en zo nu en dan komen er wel eens dorpsgenoten eten. Wij

zouden het prettiger vinden om toch wat meer mensen uit het dorp te

zien.

Dus omdat Geertje alweer 38 jaar restaurant “de Marken” runt hebben

wij een leuke aanbieding voor u.

De hele maanden Januari, Februari en Maart hebben wij op de woensdag

en donderdag v.a. 17.00 uur een 3-gangen verrassingsmenu ( keuze uit

vlees of vis) voor € 19.95 per persoon.

Ook voor de kinderen t/m 12 jaar een soepje, patat met mayonaise

fricandel of kroket of kipnuggets en zelf een ijsje maken in de keuken

voor € 7.50 per kind.

Kerstavond, eerste en tweede kerstdag zijn wij ook geopend.

Het kerstmenu is terug te vinden op de website:

www.restaurantmarkenbinnen.nl

Vanaf 27 december 2009 t/m 7 januari 2010 gaan wij er even tussenuit

en hopen u daarna weer gauw te kunnen begroeten

Wij wensen alle dorpsgenoten fijne feestdagen en een spetterend 2010

toe.

Geertje, Nello en

het team restaurant “de Marken”

Dorpstraat 62

1536 AH Markenbinnen

tel. 075-6413172

(advertentie)

Amaro b.v. importeert wijnen direct vanuit

Argentinië, Chili en Zuid-Afrika.

Iedereen kan genieten van

onze wijnen.

Alle wijnen zijn afkomstig van kleinschalige,

kwalitatief hoogwaardige wijnhuizen

en zijn met zorg geselecteerd.

10% korting bij 3 dozen (18 flessen)

of meer, en gratis thuis bezorgd.

Bel 0297 - 324 220

of kijk op onze website www.amaroplus.nl

Adv_Knipschuur-basis.pdf 25-09-2007 13:03:11 Zuiderpark 43 • 1433 PS Kudelstaart • info@amaroplus.nl

Maandag en dinsdag gesloten.

Donderdagavond open.

Behandeling graag op afspraak.

Bongerdstraat 3 • Markenbinnen • M 06 - 502 82 718

Tevens het adres voor Uw bruidskapsel en make-up.


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009 Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

De Pollepel

Kijk, dat vind ik nou leuk. De pollepel is eindelijk beland in de

Schakelstraat! Ik ben Suus Mulder en woon op nr. 8.

Ben al bijna 13 jaar getrouwd met Rick die al 35 jaar in dit huis woont.

Samen hebben wij 2 kinderen. Anne van bijna 13 en Max van 9 jaar.

Wij wonen hier heerlijk met hele goede en beste buren om ons heen!

Regelmatig eten we bij elkaar en dat is zeer gezellig en ook heel erg

lekker. Er komt dan werkelijk van alles op tafel. Van stoofpotten tot wild,

Italiaans en Surinaams, noem maar op. Een jaar of 5 geleden zijn we

met een klein groepje begonnen met het volgen van kookcursussen. De

eerste en ook absoluut leukste cursus was Surinaams.

Helemaal geweldig van een Surinaamse oma. Allemaal heerlijke recepten.

(zelfs nog van haar oma) Vooral de roti was wat ons betreft een groot

succes!

Dus hier voor jullie het recept, het lijkt veel maar het is echt niet moeilijk.

Wie dit eenmaal heeft geproefd…..man oh man, wat lekker!!

Roti (Massalakip)

ongeveer 4 personen, buren, vrienden.

Voor meer– recept aanpassen, verdubbelen, verdriedubbelen, enz, enz.

Ingrediënten:

1 kg drumsticks of 1 pond kipfilet

citroen

zonnebloemolie

1 flinke eetl. margarine

2 eetlepels massalakerrie

1 eetlepel gemalen djinten

1 grote of 2 klein uien, kleingesneden

lente ui, in ringetjes

prei, kleingesneden

3 tenen knoflook, geperst

bladselderie, grof gehakt

zwarte peper

2 kipbouillonblokjes( naar smaak)

Bereiding:

kip schoonmaken, wassen met citroensap en goed uit laten lekken.

In een braadpan een bodem hete olie. Laat hierin 1 eetl. margarine

uitbruisen.

Dan de massala, djinten en geperste knoflook bakken.

(HEEL BELANGRIJK!! LAAT DIT NIET AANBRANDEN!!)

De kip erbij. Even om en om braden en dan met heel weinig water gaar

stoven. Als het vocht bijna is opgedroogd en de kip gaar dan de uien,

prei, lente ui , 2 kipbouillonblokjes erbij kruimelen en op smaak brengen

met zwarte peper.

Even zachtjes laten doorbakken en hier grof gesneden bladselderie

erover.

Massala aardappelen:

Ingrediënten:

1 pond vastkokende aardappelen

olie, margarine

2 eetl massala

1 eetl djinten

3 tenen knoflook

bouillonblokjes (naar smaak),

zwarte peper

bladselderie.

Hetzelfde verhaal als boven alleen wat meer water gebruiken

Je kunt hier ook ui, prei en bosui bij doen, net wat je lekker vindt.

Massala kousenband (of sperzieboontjes)

Weer hetzelfde, makkelijk hé?

Het is ook erg lekker om hardgekookte eieren op deze manier te maken.

De hele eieren eerst zonder kruiden om en om bakken in de olie en

margarine. Daarna de kruiden en groenten erbij.


Nieuwsbrief Markenbinnen December 2009

Oh ja, er is nog een onderdeel, dat heet DAL.

Ik ben er zelf niet weg van maar misschien willen jullie dit absoluut niet

missen.

125 gram gele spliterwten een avond van te voren weken .

De volgende dag afgieten en met nieuw water opkoken tot ze halfgaar

zijn.

Herhaal wederom het bovenstaande verhaal.

De roti pannenkoeken kun je bij de toko in de diepvries kopen (3 in een

pak). Laten ontdooien en p.p. 1 pannenkoek opwarmen in magnetron.

(De kruiden en de spliterwten haal je ook bij de toko)

En dan…. nodig al je vrienden en/of buren uit want Roti maak je niet

voor z’n tweetjes.

Eet smakelijk !! Met je handen eten mag. (of moet eigenlijk volgens juf)

Heb je nog vragen hierover of heb je interesse in nog meer Surinaamse

recepten dan hoor ik het graag!! ( ri.mu@quicknet.nl)

Ik geef de pollepel door aan mijn buur-kook-eet-vriend Jouke Osinga.

Dat gaat wat beloven…:)

groetjes

Suus Mulder

G.Wit

INSTALLATIE BEDRIJF

Erkend:

GAS -,WATER - & CV -INSTALLATEUR

DAK -, SANITAIR - & ZINK - WERK

Computerservice Markenbinnen is

uw steun en toeverlaat voor het

oplossen van al uw problemen met

betrekking tot uw computer of uw

netwerk. Ook voor het leveren van

alle gewenste hardware bent u bij

ons aan het juiste adres. Ook

kunnen wij aan de hand van uw

wensen een hele nieuwe PC op

maat voor u bouwen.

Voor meer info kunt u bellen met:

06-13729941 of een e-mail sturen

naar computerservice@quicknet.nl.

Ook op het Internet kunt u een

heleboel informatie vinden, waar

onder ook het laatste anti-virus

nieuws.

DORPSSTRAAT 57

1536 AE MARKENBINNEN

TELEFOON:

075 – 64 11 700

TELEFAX: TELEFAX:

075 – 64 13 251

Lid van de

Vereniging van

Nederlandse

Installatiebedrijven


Contactadressen:

Corine Siffels

Dorpsstraat 35

e-mail: fam.siffels@quicknet.nl

tel: 6413677

Machteld Bos

Bongerdstraat 7

e-mail: machteld@quicknet.nl

tel: 7714069

Gudula Teulings

Dorpsstraat 55

e-mail: teulings@quicknet.nl

tel: 6401003

Caroline Verhagen

Dorpsstraat 1

e-mail: info@deblauwecactus.nl

tel: 6413736

More magazines by this user
Similar magazines