nationale beroepscode - Verpleegkundigen & Verzorgenden ...

venvn.nl

nationale beroepscode - Verpleegkundigen & Verzorgenden ...

Leeswijzer

De hoofdstukken zijn ingedeeld naar activiteiten waarbij of waarvoor je de Nationale

Beroepscode kunt gebruiken:

- Confrontatie met een vraag of casus

- Jouw persoonlijke waarden en normen en die van de beroepsgroep

- Het stimuleren van het eigen nadenken en handelen

- Een afspraak maken over een bepaald onderwerp

- Advisering over beleid

De hoofdstukken ‘Confrontatie met een vraag of casus’ (hoofdstuk 2), ‘Jouw persoonlijke

waarden en normen en die van de beroepsgroep’ (hoofdstuk 3) en ‘Het stimuleren van het

eigen nadenken en handelen’ (hoofdstuk 4) zijn vooral van belang voor individuele verpleegkundigen

en verzorgenden en voor teams.

Het hoofdstuk ‘Een afspraak maken over een bepaald onderwerp’ (hoofdstuk 5) biedt aanknopingspunten

voor een team om tot afspraken te komen. Het kan ook door een VAR gebruikt

worden.

Het hoofdstuk ‘Advisering over beleid’ (hoofdstuk 6) is in eerste instantie van belang voor een

VAR. Ook individuele verpleegkundigen en verzorgenden of teams kunnen dit hoofdstuk raadplegen

als ze een onderwerp onder de aandacht van leidinggevenden willen brengen.

4

More magazines by this user
Similar magazines