De bijbel van Antwerpen

cultuurnet.be

De bijbel van Antwerpen

De bijbel van Antwerpen

Versie 20/12/2004

Intro


Antwerpen is niet alleen een stad

met straten, pleinen, gebouwen en

mensen. Het is ook een beeld dat

in de hoofden van mensen bestaat.

Ook Antwerpen heeft een imago,

net als een persoon of een merk

dat heeft. Antwerpen roept ge-

dachten, beelden, emoties op. En

dat beeld is bij de Antwerpenaren

zelf niet altijd even fraai.

Wij willen dat beeld positiever

maken. Wij willen dat mensen van

’t Stad gaan houden.

Dat willen we op de eerste plaats

doen door de Antwerpenaar zich

betrokken te laten voelen bij

’t Stad. Door beter met hem te

communiceren.

Patrick Janssens

Intro


Enerzijds...

Antwerpen roept bij de Antwerpenaar

een dubbel gevoel op.

Van Antwerpenaren wordt gezegd

dat ze chauvinistisch zijn. Dat ze

héél zelfzeker zijn en het altijd

beter weten. Dat klopt.

Omdat Antwerpenaren in Antwerpen

leven. En omdat Antwerpen

een rijke stad is. Dat is altijd al zo

geweest en het zal altijd zo zijn.

Want het is een cultuurstad, een

havenstad, een historische stad,

een mode- en een uitgaansstad,

een leefstad vol parken en pleinen,

een evenementenstad waar

altijd wat te beleven valt, een

wereldstad vol wereldwijken en

een ambitieuze stad zwanger van

grootse plannen.

Waar anders wordt het mooiste

en modernste justitiepaleis

gebouwd, waar anders glijdt de

hogesnelheidstrein na vijf jaar

werken pal onder het centrum

door? En welke stad durft het aan

zichzelf tot Werf van de Eeuw uit

te roepen?

Voor zoveel ambitie kan een beetje

chauvinisme geen kwaad. En

dat beetje zelfzekerheid helpt ook.

Daarom is Antwerpen niet zomaar

een stad. Daarom is

Antwerpen ’t Stad.


Van Antwerpenaren wordt soms

gezegd dat ze zuur durven zijn.

En dat ze morren omdat sommige

dingen hen niet zinnen.

Ook dat klopt.

Dat komt dan weer dòòrdat er

zoveel in de stad gebeurt. Want

dat heeft natuurlijk niet alleen

voordelen. Ook nadelen.

Zo zorgen de wegenwerken voor

misnoegde winkeliers, of vinden

de mensen van ‘t Zuid dat er teveel

aandacht gaat naar ’t Noord.

En die van linkeroever staan erbij

en kijken ernaar.

Elke stad aan een stroom heeft

een brug, roepen zij. Waarom wij

niet? En hoe zit het met de veiligheid,

gromt iemand als Antwerp

tegen Beerschot speelt.

En waarom hebben wij hier geen

ploeg met de uitstraling van Ajax,

Real of Manchester ?

Kortom, er wonen voor- en tegenstanders

in onze Stad.

Anderzijds


Antwerpen. Een verdeelde stad.

Die voor- en tegenstanders

van alles en nog wat, vormen

vele groepen mensen.

Ieder voelt zich wat misnoegd,

ieder met z’n eigen redenen.

Dat schept een gevoel van

wij-tellen-niet-meer-mee.

Algauw gaat het lijken alsof

Antwerpen een stad is waar

meer tegen elkaar dan met

elkaar wordt gewerkt.

En zo ontstaat een stad waar

teveel over ‘zij’ wordt gesproken

en te weinig over ‘wij’.


Daar gaan we iets aan doen!

Een stad is per definitie

“wij samen”.

Want hoe verschillend we ook

allemaal zijn, we hebben gemeen

dat we de stad delen met elkaar.

Precies daarom is het zo belangrijk

dat de stad via één heldere en

duidelijk herkenbare stem spreekt

met haar burgers. Over de publieke

ruimte die de stad is en hoe we

die met zijn allen best gebruiken

(zwerfvuil, ...), over evenementen

(Zomer van Antwerpen, ...), over

toekomstprojecten (park op de

Dam, ...), enz.

Met als doel de appreciatie

voor initiatieven van de stad en

identificatie met die initiatieven

alsmaar te verbeteren.

Antwerpenaren moeten opnieuw

supporters en ambassadeurs

worden voor hun stad en hun

fierheid overbrengen naar

“de buitenwereld”.


De communicatie van de stad

met haar burgers is een

belangrijk bindmiddel.

De communicatie van de stad kan

bijdragen tot een positief wij-gevoel,

een gevoel van samenhorigheid.

Een gevoel vanAntwerpen,

dat zijn wij”.

We hebben een missie.


Tot wie richten we onze communicatie ?

We richten ons tot de “klanten”

van ‘t stad.

Maar wie zijn die “klanten”.

Hoe definiëren we met andere

woorden onze doelgroep ?

Wij beschouwen iedereen die een

langdurige of regelmatige relatie

met de stad heeft als klanten van

’t stad.

Concreet onderscheiden we daarin

de volgende subgroepen:

1. Iedereen van het stadsbestuur.

Zij zijn de visionairen, de inspirators

en motivators.

2. Iedereen in de stedelijke bedrijven

en districten. Zij zijn de

“missionarissen”. Zij zijn ervan

overtuigd dat als alle stedelijke

diensten en districten met al hun

projecten met één stem spreken,

de diverse communicatie-acties

elkaar zullen versterken. Waardoor

ze uiteindelijk meer de

aandacht, begrip en appreciatie

zullen krijgen die ze verdienen.

Zij zetten dan ook “een nieuwe

bril” op en trachten in de diverse

communicatie-acties opportuniteiten

te ontdekken die bijdragen

tot het “wij-gevoel”.

3. Iedereen die in de stad woont.

Uiteraard zijn de mensen die elke

dag de stad “gebruiken” en “met

elkaar delen” een voor de hand

liggende groep.

4. Iedereen die in de stad werkt.

Ook wie niet woont in de stad

maar er wel (bijna) dagelijks

komt werken, willen we betrekken

bij de stad. Ook zij zijn belangrijke

ambassadeurs van de

stad en moeten fier zijn op de

stad. Ook zij hebben hun rechten

en plichten in het delen van de

stad met de andere doelgroepen.

5. Iedereen die recreant is.

Voor sommige mensen is de stad

een belangrijke plaats om zich

te ontspannen. Ze zijn bijvoorbeeld

lid van een (sport)club of

een vereniging. Ze gaan elke

zaterdag winkelen in de stad of

komen naar de markt. Ze gaan

er regelmatig naar bioscoop,

theater of café, enz. Ook zij

moeten zich betrokken voelen

bij de stad.


Elk merk, elk bedrijf, elke

organisatie heeft zijn eigenheid.

Zijn eigen manier om de dingen te

doen, zijn eigen stijl en zijn eigen

taal. Die eigenheid onderscheidt

de groep van andere groepen en

bindt de leden onderling.

Ook wij zijn op zoek naar die

eigenheid. Zeker als we met

één stem willen spreken,

is het belangrijk om te bepalen

hoe die stem zal klinken.

In al onze communicatie.

Consistent en consequent.

Op welke manier praten wij?

Hoe wil ’t Stad, in al zijn communicatie,

consistent en consequent,

met de Antwerpenaar spreken :

van volwassene tot volwassene

• eenvoudig, voor iedereen

• betrokken

• gedreven, stimulerend

• vooruitstrevend, ambitieus

• positief ingesteld

• transparant

• professioneel

• bescheiden zelfzeker


Om de communicatie van ’t Stad

te ondertekenen werden in het

verleden meer dan 80 verschillende

logo’s gebruikt.

Die wildgroei aan logo’s hebben

we herleid tot 2: een logo en

een signatuur.

Een nieuw, modern, hedendaags

logo dat communiceert met de

mensen. Dat positivisme, fierheid

en zelfzekerheid uitstraalt. En dat

tot uitdrukking brengt dat wij ons

met z’n allen willen verenigen

rond de stad.

Naar één logo en één signatuur.

Op algemeen verzoek, zou je kunnen

zeggen, gebruiken we hiervoor

de A. Deze letter, ontworpen ter

gelegenheid van “Mode Geland

2001” is sindsdien niet meer uit

het straatbeeld verdwenen.

In kranten, op websites,... hoor je

vurige pleidooien om de A te

gebruiken als logo voor de stad.

Ze is dan ook al door diverse partijen

gebruikt en je ziet ze her en

der in het straatbeeld opduiken.

De A is van iedereen !

Da’s prima ! Maar een logo moet

uniek zijn. Daarom willen we iets

toevoegen aan de A. Iets dat ook

perfect uitdrukking geeft aan het

gevoel dat we rond ’t stad willen

creëren.

Wij creëren een fiere A, een A met

de borst vooruit! Wij creëren een

A met een positieve, warme uitstraling.

Een A waarrond het goed

toeven is, een A waarrond iedereen

zich graag schaart.

Daarom plaatsen we rond de A

enkele “stralingslijntjes”. In een

zonnige oranje kleur. Zij geven de

A energie en een heel positieve

uitstraling.

De A met de lijntjes is de herboren

A, de unieke A, de A van ’t Stad,

symbool voor een fiere en daadkrachtige

uitstraling van de stad

Antwerpen!


Antwerpen krijgt een slogan.

Onze missie is alle Antwerpenaren

te verenigen rond hun stad en te

werken aan een positief wij-gevoel.

Die missie willen we vatten in

één zin. Een zin die:

• uitdrukking moet geven aan

dit positief “wij-gevoel”

• aan iedereen het gevoel

moet geven: “ook ik behoor

tot die club”

Deze slogan (of baseline) luidt: ’t Stad is van iedereen


De signatuur. Dit is het wapenschild

waarmee de stad alle

communicatie signeert. Dat moet

absoluut behouden blijven.

Zeker vanuit historisch standpunt.

Je zou kunnen zeggen dat het

het collectief geheugen van de

stad voorstelt. Het zorgt voor

continuïteit.

Maar, het heeft ook zijn beperking.

Het wapenschild communiceert

niet met de mensen.

Mensen weten niet precies wat

het voorstelt. Dat is meer het

terrein van historici. Daarom

geven we het wapenschild de

functie van “corporate signatuur”.

De signatuur.

More magazines by this user
Similar magazines