Nieuwsbrief Thuis bij PeelrandWonen december 2011

peelrandwonen.nl

Nieuwsbrief Thuis bij PeelrandWonen december 2011

THUIS BIJ

PEELRANDWONEN

Opening ‘Doe maar Gewoon’

Facelift Arendstraat/Donkstraat

J A A R G A N G 1 4

december 2011

We moeten keuzes maken

Jubileum Hennie van Alphen

DECEMBER 2011

1


Van de redactie

De winter is begonnen. Het wordt vroeg

donker en steeds kouder buiten. Het is tijd om

ons huis winterklaar en gezellig te maken.

De woonkamer in winterse sferen, de

verwarming een standje hoger, extra

lampjes en eventueel kaarsjes aan. Tijd ook

voor de wintereditie van onze “Thuis bij

PeelrandWonen”.

U kunt lezen dat ons wooncomplex Arendstraat

/ Donkstraat een facelift heeft ondergaan.

Het gebouw heeft een mooie en eigentijdse

uitstraling gekregen.

Ons unieke woonzorgproject “Doe maar

Gewoon” is officieel geopend.

Het was een feestelijke opening en een druk

bezochte open dag.

Alle 12-appartementen van dit mooie gebouw

zijn verhuurd.

Medewerker Hennie van Alphen is 12,5 jaar bij

ons in dienst, dat is een feestje waard.

De financiële crisis heeft invloed op de

activiteiten van PeelrandWonen. Wij moeten

keuzes maken. Waarom? Dat leest u verder op

pagina 7.

Op de laatste pagina nodigen wij u uit mee te

doen aan onze zoektocht naar…..een boom!

U kunt als huurder hieraan deelnemen en een

cadeaubon ter waarde van € 25,-- winnen.

Succes!

De prijswinnaar van de puzzel van de vorige

editie staat ook vermeld.

Langs deze weg willen wij, u namens alle

medewerkers van PeelrandWonen fijne

feestdagen en een gelukkig en gezond

2012 toewensen!

2 PeelrandWonen

Inhoud

Officiële opening en open dag “Doe maar Gewoon” 3

Nieuw! De Boekelse Pas 4

Tips 5

Facelift wooncomplex Arendstraat/Donkstraat 6

PeelrandWonen moet keuzes maken 7

Landelijke regels voor woningtoewijzing 7

Hennie van Alphen 12,5 jaar in dienst 8

Prijswinnaar puzzelwedstrijd 8

Herken uw dorp! 8

Colofon 8


Doe maar Gewoon

Officiële opening en open dag

Op zaterdag 19 november 2011 is ons woonzorgproject “Doe

maar Gewoon” gelegen aan de Kloosterlaan (zorgpark Sint Petrus)

officieel geopend door Burgemeester Bos en het echtpaar Mezenberg;

bewoners van dit nieuwe gebouw.

Tevens hebben BrabantZorg en PeelrandWonen

van de gelegenheid gebruik gemaakt om Boekel

kennis te laten maken met dit nieuwe unieke

woonconcept.

Door een algemene uitnodiging in het Gemerts

Nieuwsblad zijn alle bewoners van de gemeente

Boekel uitgenodigd de officiële opening mee te

maken en een kijkje te nemen in dit nieuwe gebouw.

Het was behoorlijk druk die dag, ongeveer 450

bezoekers hebben rondgekeken. De belangstellenden

werden welkom geheten door twee clowns van Mimakkus.

De bewoonster van Kloosterlaan 58, mevrouw Vringer-van Moorsel

was zo vriendelijk haar woning open te stellen voor alle bezoekers.

Ook voor de kleintjes was van alles georganiseerd: een clown die van

ballonnen allerlei figuurtjes maakte en er konden spelletjes gedaan

worden. Uiteraard was ook voor ranja, pepernoten en ander snoep

gezorgd. De bewoners werden getrakteerd op koffie, thee en cake ter

ere van deze feestelijke opening.

Wij kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde opening en open

dag van dit “nieuwe pareltje” in Boekel.

Via deze weg willen wij echtpaar Mezenberg, mevrouw Vringervan

Moorsel, Burgemeester Bos, medewerkers en vrijwilligers van

Zorgcentrum Sint Petrus, Hennie van Alphen en alle belangstellende

hartelijk danken voor hun inzet en belangstelling.

DECEMBER 2011

3


Nieuw! De Boekelse Pas

De Boekelse Pas is een serviceabonnement

dat inwoners van Boekel en Venhorst

gratis of met korting toegang geeft tot

producten, diensten en voorzieningen van

lokale ondernemers, plaatselijk opererende

organisaties en instellingen. Deze pas levert

aantrekkelijke voordelen op en geeft het

gevoel ergens op terug te kunnen vallen.

Deze diensten kunnen het (zelfstandig)

wonen vereenvoudigen en veraangenamen

(gemak en de service.)

Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van:

• Aanbiedingen op diensten en faciliteiten

van Boekelse ondernemers

• Computergebruik in het internetcafé van

Sint Petrus (senioren)

• Boodschappenservice

• Belservice voor senioren (u wordt elke

dag gebeld om te informeren of alles in

orde is)

4 PeelrandWonen

PeelrandWonen heeft samen met BrabantZorg, Vivaan en de lokale ondernemers van

Boekel De Boekelse Pas ontworpen.

• Zorgservice voor senioren (St. Petrus

geeft informatie over hulpmiddelen en

hulp kleine medische handelen en biedt

hulp bij aanvragen van zorgindicatie of

hulpmiddelen)

• Klussendienst voor senioren

• Kortingen restaurant Sint Petrus

• Kortingen diensten Vivaan (senioren)

Elke drie maanden zijn er nieuwe

aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen.

Een abonnement voor de Boekelse Pas

bedraagt € 20,-- per jaar.

PeelrandWonen biedt alle huurders

de mogelijkheid aan een jaar lang

gratis gebruik te maken van deze

pas. Dus de kosten van het abonnement

voor de 1ste 12 maanden worden voor

u door PeelrandWonen betaald. U kunt

op elk gewenst moment het abonnement

afsluiten. Ook nieuwe huurders worden

in de gelegenheid gesteld om een gratis

“proefabonnement” van 1 jaar te nemen.

Wilt u gebruik maken van De Boekelse Pas

of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de receptie van

Sint Petrus (Elly Janssen)

(tijdens kantoortijden) via telefoonnummer:

(0492)-32 83 28 of mail naar:

receptie.sintpetrus@brabantzorg.eu


PeelrandWonen Tips . . .

Verzeker

met verstand

Het is ondoenlijk je overal voor te

verzekeren. Toch is het verstandig

een aantal basisverzekeringen

af te sluiten, zoals een

inboedelverzekering en een goede

aansprakelijkheidsverzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering

voor u zelf en uw kinderen is

aan te raden. Hiermee bent u

verzekerd tegen schade die per

ongeluk aan andere personen

en eigendommen van andere

personen wordt toegebracht. Kijk

ook eens of vriendendiensten en

vrijwilligerswerk zijn meeverzekerd.

Een goed advies is eenmaal per jaar

alle verzekeringen na te lopen om

te zien of de hoogte en de invulling

van de verzekering nog voldoen.

Radiatoren ontluchten

doet u zo

1 Open alle radiatoren en zet de

kamerthermostaat zo laag mogelijk,

zodat de cv-ketel uitgeschakeld is.

2 Haal de stekker van de cv-ketel uit

het stopcontact en wacht dan nog

minstens 5 minuten.

3 Ga dan met een ontluchtingssleuteltje en een oude doek alle

ontluchtingskraantjes na. U kunt het beste met het laagst gelegen

ontluchtingskraantje beginnen en naar boven werken.

4 Houd het doekje onder het ontluchtingskraantje en draai deze voorzichtig

een stukje open. U hoort dan de lucht ontsnappen.

5 Zodra er water uit komt (Let op dit water kan heet zijn!), sluit u het

kraantje weer. De ontluchtingskraantjes kunnen overal zitten, tot achter de

cv-ketel toe, vergeet deze dus niet.

6 Als u klaar bent met het ontluchten, controleer dan of de waterdruk nog

hoog genoeg is. Deze moet volgens de zwarte wijzer tussen de 1 ½ en

2 kgf/cm staan. Is dit niet het geval dan moet u de cv-ketel bijvullen met

water en vervolgens weer ontluchten.

7 Vergeet niet om de stekker weer in het stopcontact te steken.

Voorkom inbraak

Gemiddeld wordt in Nederland ieder

jaar in 2% van alle huizen ingebroken. Met

kleine maatregelen is vaak al veel schade te

voorkomen. Inbrekers doen het liefst zo min

mogelijk moeite om ergens binnen te komen.

Een inbreker wil niet langer bezig zijn dan 3-5

minuten en wil niet gezien worden. Een (ver)

lichte, overzichtelijke entree, dichte ramen

en deuren, degelijk hang- en sluitwerk zorgen

ervoor dat ze uw huis liever voorbij gaan.

DECEMBER 2011

5


Tijdens deze opknapbeurt zijn alle kozijnen

vervangen door duurzame Bovinci®-kozijnen.

Bovinci® is een kozijn dat samengesteld is uit

verduurzaamd naaldhout (Vuren en Accoya).

Het kozijn is zo hard als hardhout, 100%

waterdicht en niet vatbaar voor houtrot.

Het gevelelement van Bovinci® heeft 100%

FSC-keurmerk. FSC is een internationale

6 PeelrandWonen

Facelift wooncomplex

Arendstraat/Donkstraat

PeelrandWonen heeft dit najaar bij het wooncomplex op de hoek Arendstraat/Donkstraat een opknapbeurt laten

uitvoeren door het bedrijf Bouwtotaal Onderhoud uit Gemert.

Voorheen

organisatie, opgericht in

1993, die verantwoord

bosbeheer stimuleert.

De kozijnen zijn

allemaal voorzien van

hoogwaardig isolatieglas

(HR ++glas), dubbele

tochtafdichting en

zelfregelende ventilatieroosters. Deze

technische aanpassingen zorgen niet alleen

voor meer wooncomfort, maar vooral voor

lagere stookkosten.

Naast de nieuwe kozijnen en een moderne

voordeur is het gehele gevelmetselwerk in

twee verschillende kleuren uitgevoerd. Door

het vervangen van de hemelwaterafvoeren

(regengoot/pijp) in zink, het verbeteren van

de dakkapellen en het vervangen van de

balkonhekken, heeft het pand een geheel

nieuwe uitstraling gekregen. Zeker ook met

de duurzame LED-verlichting ter plaatse van

de onderdoorgang.

Tijdens de uitvoeren is door de aannemer

Bouwtotaal Onderhoud vooral gelet op

het minimaliseren van de overlast. De

tevredenheidstoets onder de bewoners

wijst uit dat dit zeer zeker gelukt is. Dit

verdient een compliment aan de aannemer.

Tevens bedanken wij alle bewoners voor de

medewerking tijdens deze uitvoering.

PeelrandWonen voegt hierdoor de daad bij

het woord als we kijken naar ons nieuwe

motto uit ons ondernemingsplan….. Partner

in Duurzaam wonen.

Nieuw


PeelrandWonen

moet keuzes maken

De financiële crisis is voor iedereen merkbaar, ook voor PeelrandWonen

De overheid vraagt van ons meer heffingen

en belastingen (OZB; Onroerendgoed Zaken

Belasting). Zij wil dat de corporatie een groot

deel van de huurtoeslag zelf gaat betalen. De

overheid wil dat de corporatie meer doet

op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en

werk in de wijk.

De kosten van het beheren en onderhouden

van onze woningen stijgen harder dan

de inkomsten die wij ontvangen van de

huur. Ook de opbrengsten vanuit verkoop

nieuwbouw woningen die mede nodig zijn

om de bouw van nieuwe huurwoningen te

financieren worden minder.

U begrijpt het al..wij moeten daarom keuzes

maken wat we nu of op een later tijdstip

gaan doen. Wij moeten keuzes maken of

wij nu een appartementengebouw gaan

renoveren of over een paar jaar, of wij nu

woningen gaan bouwen of over een paar jaar,

of wij nu een woning gaan verbeteren of op

een later tijdstip.

Het is voor ons een uitdaging, maar ook een

kans om in deze tijd als maatschappelijke

onderneming maximaal bij te dragen.

Wij willen duurzaam en klantgericht

wooncomfort bieden met extra aandacht

aan bijzondere doelgroepen. Het biedt ook

een opening voor nieuwe initiatieven en

samenwerkingverbanden. Een sprekend

voorbeeld hiervan is ons unieke woonproject

“Doe maar Gewoon”.

Landelijke

regels voor

woningtoewijzing

Vanaf 2011 moeten de

corporaties tenminste 90%

van de jaarlijks vrijkomende

woningen met een huurprijs

lager dan € 652,-- toewijzen

aan huishoudens met een

belastbaar inkomen onder de

€ 33.614,--. Dit heeft gevolgen

voor de groep middeninkomens

(inkomen € 33.614,- tot

€ 45.000,-). Deze groep komt

dus beperkt in aanmerking voor

sociale huurwoningen.

Let op!

Bent u slachtoffer van deze

€ 33.000-maatregel?

Laat dat dan weten onder het

motto “Steun het protest”. Als

u door deze maatregel geen

sociale huurwoning toegewezen

kan krijgen, kunt u dat bij ons

melden door middel van een

brief.

Een voorbeeld brief kunt u bij

PeelrandWonen opvragen.

Wij sturen uw protestbrief door

aan minister van Binnenlandse

Zaken, de heer Donner. Hoe

meer protestbrieven, hoe

meer inzicht minister Donner

krijgt van de gevolgen van deze

maatregel!

DECEMBER 2011

7


Herken uw dorp!

Colofon

Thuis bij PeelrandWonen” is

een uitgave die drie maal per

jaar verschijnt en wordt gratis

verspreid onder alle huurders

van PeelrandWonen en aan

andere belangstellenden.

Partner in Duurzaam wonen

8 PeelrandWonen

Herinnert u nog wat er op de voorpagina

van onze vorige editie van Thuis bij… stond?

Deze boom!

Weet u waar deze boom in Boekel of

Venhorst staat? Laat het ons weten

via de mail of via de post. Onder de

goede inzendingen verloten we een

cadeaubon van € 25,00. Succes!

Bezoekadres R. van Herpenstraat 35, 5427 AD Boekel

Postadres Postbus 14, 5427 ZG Boekel

Telefoon (0492) 32 44 05

Fax (0492) 32 46 11

Hint!

Zoek op een stille plek.

12,5-jarig dienstjubilieum Hennie van Alphen

Email info@peelrandwonen.nl

Website www.peelrandwonen.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag

van 09:00 tot 12:00 uur

Prijswinnaar

puzzelwedstrijd

De oplossing van de puzzel uit de vorige

editie was: “Jong geleerd, oud gedaan”.

Uit de vele juiste inzendingen is via loting

de volgende winnaar bepaald:

Mevrouw Evelien van de Berg,

De Kastanjes 26 te Boekel. Zij heeft een

cadeaubon van € 25,-- gewonnen.

Van harte gefeliciteerd!

Op 1 oktober 2011 was Hennie van Alphen 12,5 jaar bij ons in dienst.

Hennie begon in april 1999 als onderhoudsmedewerker. Hij heeft zich in eerste instantie

ontwikkeld tot allround technisch medewerker en nu ook nog tot opzichter! De laatste twee

functies voert Hennie nu beide uit.

Bewoners kennen Hennie als dé medewerker van PeelrandWonen die er voor zorgt dat alle

technische zaken in de woning op orde zijn en functioneren.

Hennie is altijd bijzonder betrokken bij PeelrandWonen en haar bewoners.

Inmiddels voert Hennie ook inspecties uit, zowel bij onze huurders die de huurovereenkomst

hebben beëindigd, maar ook als wij bedrijven opdracht hebben gegeven om voor ons werkzaamheden

uit te voeren.

Wij hebben Hennie op deze feestelijke dag hartelijk bedankt voor het feit dat hij altijd voor

PeelrandWonen en haar bewoners klaar staat.

Hennie, van harte gefeliciteerd en op naar het volgend jubileum!

Oplage 675 exemplaren

Jaargang 14, december 2011 nummer: 3

Redactie E. Bax en S. Canjels

Redactieadres PeelrandWonen, Postbus 14

5427 ZG Boekel

Lay-out en druk Drukkerij Vos uit Gemert

Volgende verschijningsdatum april 2012

More magazines by this user
Similar magazines