Neem mee - Vlietland Ziekenhuis

vlietlandziekenhuis.nl

Neem mee - Vlietland Ziekenhuis

herfst

Magazine van het Vlietland Ziekenhuis

VLIETLAND

Wandelen met de hond

Vlietland Borstkliniek:

één jaar

Leven met een

chronische ziekte

Neem

mee


advertenties


4 Nieuws

Korte berichten

6 Leven met een

chronische ziekte

Mevrouw Van der Schilt kreeg op haar

42-ste MS

8 Geen beter

wandelmaatje dan

de hond

Wandelen houdt fit en gezond

Colofon

Herfst 2011

Vlietland Magazine is een

uitgave voor patiënten en

bezoekers van het Vlietland

Ziekenhuis en andere

geïnteresseerden.

Postadres

(ook voor patiëntenpost):

Vlietland Ziekenhuis

Postbus 215

3100 AE Schiedam

Bezoekadressen

Locatie Schiedam

Vlietlandplein 2

Tel. (010) 8939393

10 Vlietland

Borstkliniek: één jaar

Deskundigheid, toewijding en nazorg

14 Wat eten we

vandaag?

Een kijkje in de keuken

18 Vlietland

Ziekenhuis vanuit

de lucht

Locatie Maassluis

Gezondheidsgebouw De Vloot 206

Tel. (010) 5921822

Website

www.vlietland-ziekenhuis.nl

Tekst

Afdeling Communicatie

Vlietland Ziekenhuis

Pia Kleijwegt

Tekstschrijvers.nl

Productie en eindredactie

Afdeling Communicatie

Vlietland Ziekenhuis

Fotografie

Sjaak van Beek, foto p. 11

Theo van Pelt

20 Paddenstoelen

niet alleen lekker in de herfst

23 Een plek voor

bezinning en gebed

28 Wachtkamer

Inhoud

31 Medische staf

in het Vlietland

Ziekenhuis

Een overzicht van alle specialisten

32 Vlietland ABC

Alle informatie op een rij

Uitgever

BC Uitgevers B.V.

Postbus 416, 8600 AK Sneek

Tel. (0515) 429429

Het volgende Vlietland Magazine

verschijnt in januari 2012.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 3


Nieuws

Infomappen

Patiënten

Service Bureau

In het Patiënten Service Bureau op

de begane grond bij liften C zijn

de komende maanden gratis

informatiemappen af te halen over:

Oktober: Kanker

November: De overgang

December: Kinderen en gezondheid

Januari: Hart

Niet parkeren in

de woonwijken!

Bewoners van de wijk Bijdorp ervaren

regelmatig overlast van bezoekers van

het Vlietland Ziekenhuis die in hun

wijk parkeren. De bewoners kunnen

hun eigen auto niet kwijt en er

ontstaan door het eenrichtingsverkeer

in de wijk gevaarlijke situaties. Daarom

een vriendelijk verzoek namens hen:

Parkeer uw auto op de grote parkeerplaatsen

van het Vlietland Ziekenhuis.

Kraambeurs

29 oktober

Op zaterdag 29 oktober is er weer

een Kraambeurs in het ziekenhuis.

Daar krijgt u informatie over bevallen

in het ziekenhuis en over het geven

van borstvoeding. Stel al uw vragen

aan onze medewerkers, zij staan u

graag te woord! Ook zijn er

verschillende stands met babykleding,

geboortekaartjes en informatie over

kraamzorg en kinderopvang.

U bent van harte

welkom van 10.30

tot 16.00 uur.

De toegang

is gratis.

M. Hulsbergen, gynaecoloog

Myrrith Hulsbergen (38) studeerde

geneeskunde aan de UVA in Amsterdam

en volgde haar specialisatie tot

gynaecoloog in Leuven (België). Behalve

gynaecoloog is zij ook tropenarts. Zij wil

graag in het Vlietland Ziekenhuis werken

omdat zij in dit ziekenhuis werk in

Nederland goed kan combineren met werk

in de tropen. Zij hoopt in ons ziekenhuis

de kijkoperaties bij vrouwen uit te breiden.

De sfeer in Vlietland Ziekenhuis bevalt

haar erg goed en het werkklimaat in een

regioziekenhuis past bij haar.

4 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

Nieuwe specialisten

D. Coll, anesthesioloog

Darryl Coll (37) werkt sinds 1 juli als

anesthesioloog in het Vlietland Ziekenhuis.

Hij volgde zijn opleiding Geneeskunde

in het AMC waar hij tevens zijn

specialisatie tot anesthesist volgde.

Vervolgens is hij naar Rotterdam verhuisd

waar hij in het Sophia Kinderziekenhuis

zijn specialisatie tot kinderanesthesist

voltooide. Collegialiteit, gezellige prettige

werksfeer en open communicatie met

elkaar vindt hij belangrijke aspecten voor

zijn werkplek. Deze aspecten zijn te vinden binnen de maatschap anesthesie en op OK.

Iedereen staat voor je klaar. Het feit dat het Vlietland Ziekenhuis ambitieus is en verder

wil groeien, maakt het werk ook aantrekkelijk.

Vertrokken specialisten

W.M.L.L.G. Deserno, radioloog R.J.H. Oostendorp, gynaecoloog

Patiënttevredenheid

Het Vlietland Ziekenhuis vindt uw mening over de geleverde zorg- en hulpverlening

zeer belangrijk. Daarom houden we vanaf 1 oktober 2011 weer een onderzoek naar

patiënttevredenheid. Na uw bezoek aan een afdeling of polikliniek, ontvangt een

brief. Hierin leest u hoe u kunt deelnemen aan het onderzoek. Om te voorkomen

dat u tijdens één bezoek aan het ziekenhuis meerdere vragenlijsten tegelijkertijd

moet invullen, wordt het onderzoek op verschillende afdelingen en poliklinieken op

verschillende momenten uitgevoerd. Wij stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst

wilt invullen op www.responsnet.nl. De vrijwilligers van het PSB (op de begane grond

bij de C-liften) helpen u, indien nodig, graag bij het invullen van de vragenlijst.


Stijging in AD top 100

Net als de drie voorgaande jaren zijn we opnieuw gestegen in de AD top 100. Vier

jaar geleden stond het ziekenhuis nog op plaats 78. Via de 64ste en de 57ste plaats

zijn we dit jaar geklommen tot plaats 45!

De AD top 100 wordt ieder jaar samengesteld aan de hand van een aantal van de

IGZ indicatoren, gegevens van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten en

patiënttevredenheid gegevens van Mediquest. Dit jaar is er gekeken naar de

gegevens van 2010 over de verpleegkundige zorg, cardiologie, veel voorkomende

aandoeningen, bevallingen, beroerte, risicovolle operaties en de zorg rondom

oncologie.

Belangrijk om te

vermelden is dat het

Vlietland Ziekenhuis in

de top 10 staat van

ziekenhuizen waar

verpleegkundigen

werken op het hoogste

niveau! Dit is een kroon

op het werk van alle

verpleegkundigen.

Extra service voor patiënten en

bezoekers

Steeds proberen we met extra voorzieningen zo goed mogelijk in te spelen op de

wensen van onze patiënten en bezoekers.

Zo zijn we vanaf heden officieel een rookvrij ziekenhuis. Op het ziekenhuisterrein

zijn speciale rookzones ingericht bij de hoofdingang, de OV-ingang en bij de

Spoedeisende Hulp. Hierdoor wordt het mogelijk om toch te roken zonder hinder

voor andere patiënten en bezoekers.

Om het ziekenhuis nog toegankelijker te maken voor invaliden zijn er twintig

invalidenparkeerplaatsen gekomen op het grote parkeerterrein, direct bij de ingang

van het terrein. Gebruikers van deze plaatsen kunnen met de gratis pendelbus

naar de hoofdingang worden vervoerd. Daarnaast zijn er bij de hoofdingang ook

extra invalidenparkeerplaatsen. Vanzelfsprekend

moeten gebruikers van deze plaatsen wel beschikken

over een invalidenparkeerkaart.

Op de grote parkeerplaatsen zijn cijfers

geplaatst bij de verschillende rijen, zodat

het voor bezoekers eenvoudiger is om

hun auto terug te vinden na een bezoek

aan het ziekenhuis.

Zomaar wat voorbeelden van voorzieningen

die uw bezoek en verblijf prettiger maken.

Revalidatietherapie

zonder verwijzing

Mensen die problemen hebben met taal

en spraak of klachten hebben aan hun

stem of met slikken, kunnen sinds kort

direct een afspraak maken met een

logopedist van het Vlietland Ziekenhuis.

Een verwijsbrief van huisarts of specialist

is niet langer nodig. Ditzelfde geldt voor

een afspraak met de fysiotherapeut,

ergotherapeut en de orthoptist. U kunt

een afspraak maken via het Afsprakenbureau,

tel. (010) 8930000 of door het

invullen van een contactformulier op de

website www.vlietland-ziekenhuis.nl.

Nieuwe

bloedafnamepunten

Behalve het voor iedereen bekende

bloedprikken bij de Bloedafname in het

ziekenhuis in Schiedam, kunnen

patiënten ook op vijftien andere plaatsen

in de regio terecht om bloed te laten

prikken. Sinds kort zijn er nog meer

mogelijkheden bijgekomen in Schiedam

en Maassluis en in Maasland en

Maasdijk. Bloedprikken kan dus altijd

dichtbij huis. Voor het volledige overzicht

van alle bloedafnamepunten en de

openingstijden: kijk op de website:

www.vlietland-ziekenhuis.nl.

Week van de

chronisch zieken

In de week van 7 november zijn er in het

ziekenhuis verschillende activiteiten in

het kader van de Week van de chronisch

zieken.

- 8 november 14.00 - 16.30 uur:

informatiemiddag COPD in het

Auditorium (aanmelden bij PSB)

- 9 november 13.30 - 16.30 uur:

informatiemarkt met kramen van

verschillende patiëntenverenigingen

in de Nolet Hal. De toegang is gratis.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 5


Vlietland

Mevrouw Van der Schilt heeft MS. Desondanks is ze tevreden over de kwaliteit van haar leven.

Leven met een chronische

ziekte

Mevrouw Van der Schilt kreeg op haar 42-ste MS

Eén op de vier Nederlanders lijdt aan een of meer chronische aandoeningen of een

handicap. In de Week van de Chronisch Zieken (4 t/m 12 november) wordt aandacht

gevraagd voor deze groep mensen. Multiple sclerose is zo’n chronische ziekte.

Mevrouw Adrie van der Schilt werd erdoor getroffen op haar 42-ste.

6 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE


Het is niet aan mevrouw Van der Schilt

(53) te zien dat ze multiple sclerose heeft.

Lopen, praten, bewegen, het gaat haar

allemaal moeiteloos af. Ze rijdt auto, doet

aan medische fitness, zingt in een koor,

runt haar huishouding met man en twee

nog thuiswonende kinderen en heeft een

druk sociaal leven. Maar toch, zegt ze: ‘Er

zijn van die dagen waarop ik denk: ik wou

dat ik even uit mijn lichaam kon stappen.

Niets hoeven voelen.’

Multiple sclerose is een aandoening van

het centrale zenuwstelsel. Bij mensen

met MS is het immuunsysteem ontregeld

en dat veroorzaakt ontstekingen in de

hersenen en het ruggenmerg (zie kader).

Bij mevrouw Van der Schilt zijn het de

gevoelszenuwen die beschadigd zijn.

Daardoor voelt ze constant tintelingen,

vooral in haar vingertoppen en voeten.

‘Het is of mijn voeten altijd slapen’,

vertelt ze, ‘zo’n dof gevoel. Als ik over

mijn arm wrijf, trekt er een siddering door

mijn hele lichaam. Vooral in een periode

van terugval zijn die tintelingen sterk

voelbaar. Ook heb ik last van vermoeidheid.’

Geen krachtverlies

Toen mevrouw Van der Schilt uit Hoek

van Holland elf jaar geleden de diagnose

multiple sclerose kreeg, besefte ze dat ze

de rest van haar leven patiënt zou zijn.

‘Kom ik in een rolstoel, dat is het eerste

wat ik mij afvroeg. Bij MS denk je toch

meteen aan verlammingsverschijnselen.

Gelukkig heb ik geen krachtverlies.

Althans, nog niet.’ Terugkijkend vindt

mevrouw Van der Schilt wel dat ze heeft

moeten inleveren. ‘In de beginperiode

had ik één terugval per jaar, daarna twee.

Tegenwoordig treden de terugvallen vaker

op. Ook duurt het langer voordat ik

hersteld ben. Mijn werk bij een plantenkweker

heb ik moeten opgeven. Lange

wandelingen maken met vriendinnen zit

er niet meer in. Ik hou het hooguit een

uur vol.’

‘Kom ik in een

rolstoel, dat is het

eerste wat ik mij

afvroeg’

MS-verpleegkundige

Drie tot vier keer per jaar komt mevrouw

Van der Schilt op controle bij de

neuroloog in het Vlietland Ziekenhuis.

Hij kijkt hoe de MS zich ontwikkelt.

Daarnaast bezoekt mevrouw Van der

Schilt de MS-verpleegkundige van het

Vlietland. Ze is zeer te spreken over de

begeleiding die ze van beide professionals

krijgt. ‘Ze wisselen informatie uit en

stemmen zaken met elkaar af. Met de

verpleegkundige praat ik vooral over de

praktische dingen waar ik tegenaan loop.

Ik vind het nog altijd heel moeilijk om een

balans te vinden tussen wat ik wel en wat

ik niet kan. Als ik mij goed voel, wil ik van

alles doen. Maar ik moet keuzes maken.

Van de verpleegkundige leer ik hoe ik mijn

energie over de dag kan verdelen.’

Kwaliteit van leven

Ondanks dat mevrouw Van der Schilt een

chronische ziekte heeft, is ze tevreden

over de kwaliteit van haar leven. MS hangt

niet als een schaduw boven haar hoofd.

‘Op dit moment moet ik mijzelf elke dag

injecteren met een ontstekingsremmer,

dus ik word er iets meer mee

geconfronteerd. Maar er zijn ergere

dingen, denk ik dan. Ik hoop alleen dat ik

niet veel achteruitga. Misschien scheelt

het dat ik wat ouder was toen MS zich

openbaarde. Dan ontwikkelt de ziekte zich

minder progressief dan wanneer je twintig

bent. Voor de toekomst ben ik niet bang.

Ik zie wel hoe het loopt. Ik kan nog een

heleboel leuke dingen doen, zolang ik

maar rekening houd met mijzelf.’

MS is geen spierziekte

Vaak wordt gedacht dat multiple sclerose een spierziekte is, maar dat is niet juist. MS is een auto-immuunziekte. Dat wil

zeggen dat het immuunsysteem het eigen weefsel beschadigt. Bij MS ontstaan die ontstekingsplekken in de hersenen en in het

ruggenmerg. Deze ontstekingen verstoren de werking van het centrale zenuwstelsel. Daardoor treden er neurologische klachten

op, zoals krachtverlies, coördinatiestoornissen, minder goed zien, vermoeidheid enzovoorts. De klachten hebben een op- en

neergaand patroon. Goede perioden en opflakkeringen wisselen elkaar af. Meestal verergert MS in de loop der jaren langzaam.

In Nederland hebben ongeveer 16.000 mensen MS. Het is vooral een aandoening die bij jongvolwassenen voorkomt.

De precieze oorzaak van MS is nog altijd onbekend.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 7


Gezond bewegen

Geen beter wandelmaatje

dan de hond

Wandelen houdt fit en gezond

Elke hondenbezitter weet het: met een hond moet je eruit. Weer of geen weer.

Wie dagelijks met de hond wandelt, heeft al gauw heel wat kilometers in de benen.

En dat is pure winst, want wandelen houdt een mens fit en gezond. Geen beter

wandelmaatje dan de hond.

Toby, de labrador retriever van de familie

Hortensius uit Hoek van Holland, wordt

vier keer per dag uitgelaten. Zijn vier

baasjes doen dat in wisselende samenstellingen.

Ook Sjoerd van veertien doet

het graag. ‘Toby kijkt altijd aandachtig toe

als ik mijn veters zit te strikken’, vertelt

Sjoerd. ‘Ook wanneer ik gewoon naar

school ga. Maar zodra ik de riem pak,

begint zijn staart te kwispelen. Dan weet

hij dat we naar buiten gaan.’ Sjoerd

wandelt meestal met Toby in het park,

vlakbij huis. Heeft hij wat meer tijd, dan

neemt hij hem mee naar het Hoekse

strand. ‘Dat vind ik het leukst. Op het

strand kan Toby loslopen. Vaak speel ik

een beetje met hem. Ik laat hem de

frisbee apporteren of ik gooi het balletje

en dan rennen we er samen achteraan.

Vaak heeft Toby hem het eerst.’

Vrolijker, relaxter

Actief bezig zijn maakt een mens vrolijker,

relaxter en alerter. Een dagelijkse

wandeling met de hond doet wonderen

voor lichaam en geest. Wie elke dag drie

keer een half uur wandelt, heeft aan het

einde van de dag tien kilometer in de

benen zitten. En dat is gezondheidswinst.

Wandelen bevordert de bloedsomloop.

Onze hersenen krijgen meer zuurstof en

worden ‘slimmer’. Ook is wandelen goed

voor de doorbloeding van het hart en het

houdt de kransslagaderen in optimale

conditie. Een wandeling is een prima

manier om overtollige kilo’s kwijt te

raken en spiermassa te kweken. Stevig

doorstappen zorgt bovendien voor sterke

botten en soepele gewrichten. Ook Sjoerd

merkt dat het hem goed doet als hij met

Toby buiten is geweest: ‘Als ik thuiskom,

voel ik me altijd verfrist en lekker moe.

Of ik ook veel zou wandelen als ik geen

hond zou hebben? Ik denk het niet, in elk

geval minder vaak.’

Stimulans

Voor Myra Voskuil (29) uit Vlaardingen is

de hond het ideale wandelmaatje. Elke

zaterdag laat ze de honden uit van het

Dierentehuis Hargahoeve. Dit dierenasiel

grenst aan het parkeerterrein van het

Vlietland Ziekenhuis. Ze neemt elke hond

apart mee. ‘Dan krijgen ze wat meer

aandacht’, vertelt ze. ‘Meestal zitten er

een stuk of acht. Daar ben ik de hele dag

mee aan het wandelen. In de buurt van

het ziekenhuis liggen een paar leuke

8 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

routes. Of ik ga naar het Beatrixpark. Voor

mij zijn de honden een stimulans om er

op uit te gaan. Zonder hond vind ik

wandelen een beetje saai. Jammer genoeg

kan ik zelf geen hond houden omdat ik

overdag werk.’

Fysieke uitdaging

Wandelen met asielhonden ziet mevrouw

Voskuil als een fysieke uitdaging. ‘Het is

voor mij echt een sport. Mijn tempo pas

ik aan. Met een kleine hond loop ik wat

langzamer. Met een grote beer kan ik flink

doorstappen. Niet alle honden zijn netjes

opgevoed, ze springen en trekken. Fysiek

is het soms best zwaar om ze goed aan

de lijn te houden.’ Mevrouw Voskuil

vertelt dat de wekelijkse wandeldag

belangrijk voor haar is. ‘Als ik een

zaterdag niet ben geweest, merk ik dat

meteen. Ik voel me stijver en zit minder

lekker in mijn vel. Ik heb die wandelingen

echt nodig, anders zou ik een stuk minder

lichaamsbeweging krijgen.’’

Elke hondenbezitter weet het: met een

hond móet je naar buiten. De hond vindt

het in elk geval heerlijk om er met de baas

op uit te trekken. Als een hond niet


genoeg lichaamsbeweging krijgt, gaat hij

zich vervelen en ontwikkelt gedragsproblemen.

Regelmatig wandelen

verkleint die kans. Mevrouw Voskuil is

ervan overtuigd dat een hond motiveert

tot bewegen. ‘Mensen halen veel geluk

uit de band met hun hond. Als je meer

wandelt, ben je misschien ook gezonder

en kun je meer doen met je hond. Ik denk

dat het allemaal met elkaar samenhangt.’

Sjoerd Hortensius met zijn hond Toby in de duinen.

Tips voor wandelen met de hond

• Wandel elke dag minstens een half uur. Goed voor uw gezondheid en die van uw

hond.

• Stap stevig door. Daarmee verbetert uw conditie.

• Houd de hond aan de riem, tenzij u in een gebied bent waar honden mogen

loslopen.

• Zorg dat u voldoende drinkt bij lange wandelingen. Neem ook vers water mee

voor de hond.

• Samen met de hond hardlopen? Bouw het tempo en de duur geleidelijk op.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 9


Vlietland

Vlietland Borstkliniek:

één jaar

Deskundigheid, toewijding en nazorg

Het Vlietland Ziekenhuis opende op 1 oktober 2010 een speciale Borstkliniek.

Met deze kliniek wil het ziekenhuis de zorg van patiënten met borstaandoeningen en

(een vermoeden van) borstkanker beter organiseren. Nu, een jaar later, blikken we

terug met physician assistant Joke Ligthart. Zij is de rechterhand van de chirurg en

vanaf het eerste uur betrokken bij de Borstkliniek.

Bij de Vlietland Borstkliniek kunnen

vrouwen én mannen met allerlei borstaandoeningen

terecht. ‘We behandelen

dus niet alleen patiënten met borstkanker,’

benadrukt Ligthart, ‘maar

bijvoorbeeld ook patiënten met goedaardige

knobbels, cysten en tepelafscheiding.

Daarnaast zijn mensen

welkom met vragen over erfelijkheid en

familiaire belasting. Het terrein van de

Vlietland Borstkliniek is daarmee een

stuk breder dan dat van een mammapoli.

Daar onderzoeken de artsen namelijk

alleen maar of een patiënt wel of geen

borstkanker heeft.’

Eén plek, één focus

Een vast team specialisten behandelt

patiënten met borstaandoeningen.

De betrokken chirurgen, radiologen,

internist-oncologen, plastische

chirurgen, mammacareverpleegkundigen,

physician assistants, en de

psycholoog, radiotherapeut en fysiotherapeut

werken samen op één en

dezelfde locatie in het Vlietland Zieken-

huis. Daarnaast is een gespecialiseerd

patholoog die elders werkt nauw

betrokken bij het team van de Borstkliniek.

Doordat de experts op één

locatie samenwerken, kunnen ze

gemakkelijk met elkaar overleggen en

de patiënten persoonlijk en individueel

behandelen. ‘Zo krijgen patiënten in alle

rust een duidelijke diagnose, antwoorden

op hun vragen en voorlichting. Dat

stellen zij, zeker in onzekere tijden, erg

op prijs’, aldus Ligthart.

Snelle plaatsing,

betrouwbare diagnose

Patiënten met een borstafwijking willen

zo snel mogelijk weten waar ze aan toe

zijn. De Vlietland Borstkliniek plaatst een

patiënt daarom binnen drie dagen. Alle

benodigde onderzoeken volgen direct en

vinden op één dag plaats. ‘Patiënten met

een goedaardige afwijking krijgen zelfs al

dezelfde dag de uitslag. Vermoeden we

een kwaadaardige afwijking, dan wachten

we de uitslagen van de punctie af. Want

een juiste diagnose gaat natuurlijk altijd

10 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

boven een snelle diagnose. De patiënt

krijgt een dag later alsnog duidelijkheid’,

ligt Ligthart toe.

De patiënt staat centraal

De Vlietland Borstkliniek onderscheidt

zich niet alleen vanwege de snelle en

betrouwbare diagnostiek en behandeling,

maar ook door het uitgebreide en zorgvuldige

nazorgtraject. ‘Iedere patiënt

heeft namelijk recht op uitleg en

informatie’, legt Ligthart uit, ‘De kennis

die we in huis hebben, delen we met al

onze patiënten. We geven ze voorlichting

en tips, beantwoorden hun vragen en

bieden ze een luisterend oor. Op deze

manier nemen wij hun onzekerheden

weg. Daarnaast geven we twee cursussen

waarbij de patiënten met elkaar én met

de specialisten in contact komen.

Patiënten vertellen hun verhaal, uiten

hun onzekerheden en bieden elkaar

steun. Ze vinden de cursussen dan

ook waardevol en belangrijk voor hun

herstel.’


Een aantal medewerkers van de Borstkliniek, met zittend van links naar rechts dr. Ingeborg Mares, Joyce Lips en Karin Bakker.

Daarachter van links naar rechts Monique Lengton, Hetty Verhoeven, Monique van der Hoeven en Joke Ligthart.

Nazorgcursussen

De cursus ‘Voeding en Beweging’ is voor

alle patiënten van de Borstkliniek. Een

physician assistant en een diëtiste praten

gedurende dertien weken met de

patiënten over een gezonde leefstijl.

Ze geven informatie over voeding, tips

voor beweging, en bespreken de gevaren

van overgewicht. De cursus ‘Verder na

borstkanker’ is alleen voor patiënten met

een borstkankerdiagnose. Tijdens deze

tien weken durende cursus komen

verschillende specialisten aan het woord:

een chirurg, bedrijfsarts, seksuoloog,

huisarts, internist, psycholoog,

mammacareverpleegkundige en fysiotherapeut

of lymfedrainagetherapeut.

De specialisten geven de patiënten

informatie over alles wat er bij borstkanker

komt kijken. Denk hierbij aan

psychologische hulp na de diagnose

borstkanker, werkhervatting en

stemmingswisselingen door hormoonbehandelingen.

Patiënten krijgen op

deze manier meer inzicht in hun

aandoening en weten bij wie ze met

welke klacht terecht kunnen.

Goede reacties

Het afgelopen jaar is de Vlietland Borst-

kliniek volledig ingespeeld op de wensen

van de patienten. De wachttijden

zijn korter en het nazorgtraject is

professioneler dan een jaar geleden.

Dit levert niet alleen goede reacties op

van onze patienten. Ligthart: ‘We zijn erg

blij dat we ook dit

jaar weer een

roze lintje hebben

gekregen.

De Borstkanker

Vereniging Nederland

reikt dit lintje uit aan

ziekenhuizen die

goede borstkankerzorg

leveren.

De criteria om

voor het lintje in

aanmerking te komen, waren een stuk

scherper dan vorig jaar. We hebben flink

gewerkt aan de kwaliteit, behandeling,

omgang met patiënten en de snelheid

waarmee de diagnose wordt gesteld.

Met resultaat!’

Oktober: maand van de

borstkanker

De Vlietland Borstkliniek staat

natuurlijk stil bij de maand van de

borstkanker. Zo organiseert de kliniek

een symposium voor huisartsen en

assistenten en verschijnt er een klein

artikel over de Borstkliniek in het Pink

Ribbon Magazine. Voor patiënten en

hun naasten organiseert de Borstkliniek

een informatieavond. Naast

de serieuze zaken is hier voldoende

gelegenheid voor ontspanning.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 11


advertenties

Voor meer

informatie kunt

u bellen met

010-2480070

Ook kunt u

gebruik maken

van de fax

010-2480037

Komt bij u langs

in de Rijnmond

Korte Hoogstraat 6A

3131 BK Vlaardingen

E-mail: info@hoortoestellen-vangent.nl

Wouthof - seniorenwoning

(Holy Noord - Amsterdamlaan/Baarnhoeve)

Gerenoveerde woningen op de begane

grond, 1e en 2e etage (met lift). Diverse

typen woningen met aparte berging in de

onderbouw of met een inpandige berging,

aangepast voor het stallen van een scootmobiel.

- 2- kamer galerijwoning woonkamer 27,6 m2, slaapkamer 12,6 m2, of

- 2- kamer corridorwoning woonkamer 20,5 m2, slaapkamer 14,8 m2

- open keuken, gemeenschappelijke fietsenberging

- voorzien van het Domotica systeem

- energiekosten, water en CAI inbegrepen

- nabij openbaar vervoer

- energielabel D

- actieve bewonerscommissie die verschillende activiteiten organiseert

- indien gewenst kan zorg geboden worden

kale huurprijs € 330,- tot 400,servicekosten

€ 173,03 (stookkosten inbegrepen)

totale huurprijs € 500,- tot € 570,- per maand

Voorwaarden

- u bent minimaal 55 jaar en maximaal met 2 personen

- er is geen inkomensgrens van toepassing

- toewijzing op volgorde van reactie

Ons actuele woningaanbod vindt u op www.waterwegwonen.nl.

De folder ‘Seniorenhuisvesting in Vlaardingen’ met het complete overzicht

van onze 55+-woningen, kunt u downloaden via www.waterwegwonen.nl of

ophalen op ons hoofdkantoor. Bel voor meer informatie of een bezichtiging

met de afdeling verhuur (010) 248 88 88.


advertenties


Vlietland

De heer Pors heeft zin in het avondeten.

Wat eten we vandaag?

een kijkje in de keuken

Sonja Bakker en Dr. Frank mogen even thuis blijven. Eten in het ziekenhuis is anders

dan thuis. Je hebt namelijk extra veel calorieën nodig als je ziek bent. Daarom

besteden we in ons ziekenhuis veel aandacht aan goede voeding. Maar hoe gaat

dat in een ziekenhuis? Kan je zelf kiezen wat je wilt eten? En is het eten wel Halal?

We namen een kijkje in onze keuken.

14 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE


Eten om beter te worden

Ziek zijn is niet leuk. Vaak voel je je

beroerd en het laatste waar je aan wilt

denken, is eten. Toch is het juist dan erg

belangrijk om voldoende en goed te eten.

Het lichaam verbruikt extra energie om

te herstellen en om te vechten tegen

ziekmakers.

Sommige patiënten zijn al een tijd ziek

geweest voordat zij in het ziekenhuis zijn

opgenomen. Door gebrek aan eetlust

hebben zij al langere tijd minder gegeten

en voor hen is het extra belangrijk om

goed aan te sterken. De juiste samenstelling

van de voeding is daarom een

onmisbaar onderdeel van de behandeling.

De keuken

Het ziekenhuis heeft een grote keuken om

alle maaltijden klaar te maken. Zij werken

samen met de diëtist om de maaltijden af

te stemmen op wat elke patiënt nodig

heeft. Zij zorgen ook voor extraatjes om

aan te sterken, zoals een pizzapunt,

broodje kroket of een energiereep. Er is

ook speciale voeding met veel energie,

zoals een speciaal gebakje (bouwsteentje)

of een met eiwit verrijkt toetje (Easy-to-

Eat).

‘Easy to Eat Tropical’

‘In de keuken wordt veel aandacht

besteed aan de maaltijden’, vertelt Rob

van der Reyden, teamleider van de keuken.

‘Elk ingrediënt wordt gecontroleerd, zelfs

het water. Ook de kleine lettertjes op de

verpakking worden gelezen. Zo zijn wij er

zeker van dat de voeding geschikt is voor

patiënten die vanwege een allergie of

geloofsovertuiging bepaalde ingrediënten

niet mogen eten. Al ons eten is daardoor

veilig en gegarandeerd halal.’

Patiënten kunnen een dag van te voren

aangeven wat zij willen eten. Dit komt in

een groot systeem, waarin ook speciale

dieetwensen worden bijgehouden.

In de keuken staan grote ketels en ovens.

Hierin wordt het eten bereid en

opgewarmd. Na de bereiding worden de

borden opgemaakt op een grote lopende

band. Hierbij wordt er goed op gelet dat

de temperatuur hoog genoeg blijft en

alles volgens de voorschriften bij de

patiënt komt. Ook op de presentatie

wordt gelet. Want zeg nou zelf, van een

mooi opgemaakt bord krijg je toch trek?!

De vuile vaat wordt volgens vaste regels

weer schoongemaakt. Door hoge

temperaturen worden de borden goed

schoon en ontsmet voordat de volgende

maaltijd er weer op wordt geserveerd.

Het ontbijt en de

middagmaaltijd

‘Vroeger hadden we een lopende band

voor de broodmaaltijden. De patiënten

moesten toen een dag van te voren kiezen

wat zij wilden eten. Nu komt de voedingsassistent

’s ochtends en ’s middags bij de

patiënt langs met de brood/buffetwagen.

Er is een ruime keuze uit broodsoorten,

zoet en hartig beleg, pap en fruit. In

gekoelde lades blijven de producten goed.

Tijdens de middagmaaltijd wordt er een

kop soep geserveerd. Ondervoede

patiënten krijgen nog een tussendoortje

aangeboden.’

Het avondeten

De warme maaltijd wordt ’s avonds

geserveerd. De patiënt kan een dag van

te voren zelf kiezen uit twee standaard

menu’s, of een samengesteld menu. De

menu’s wisselen elke dag en een patiënt

hoeft in geen twee weken hetzelfde te

eten.

Extra voeding

Bij opname vragen wij altijd naar de

voeding van de patiënt. Hoe is het met

de eetlust? Is de patiënt afgevallen? Als

de patiënt ondervoed is, wordt advies

gevraagd aan de diëtist.

Rianne Viervant, diëtist in het Vlietland

Ziekenhuis: ‘Met aanpassingen in de

voeding kunnen we patiënten helpen

zodat zij voldoende voedingstoffen

binnen krijgen. We letten daarbij vooral

op de eiwitten, die zijn erg belangrijk als

je ziek bent. In een gezonde situatie breek

je vooral vet af als je afvalt, maar als je

ziek bent gaat dit vooral ten koste van je

spieren. Daardoor duurt het herstel veel

langer en is de kans op complicaties veel

hoger. We zitten er daarom bovenop om

patiënten goed te laten eten!’

Wist u dat..

• u bouwsteentjes en Easy-to-Eat

toetjes kunt bestellen bij het

ziekenhuis door een e-mail te sturen

naar rvdheyden@ssvz.nl?

• er in de keuken van het ziekenhuis

1750 maaltijden per week worden

klaargemaakt?

• de bami en nasi favoriet zijn? De kip/

kerrie en spaghetti bolognaise zijn

ook populair.

• er een speciale menucommissie is

• iemand met overgewicht ook

ondervoed kan zijn?

• een zieke patiënt evenveel eiwit

nodig heeft als een topsporter?

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 15


advertenties

Uw gebit verdient de

zorg van de tandprotheticus

• Basisvergoeding

alle zorgverzekeraars

• kunstgebit ook

op implantaten

• reparaties

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJKEN

Vlaardingen-Holy

J. Hengstz

Reigerlaan 36

Winkelcentrum-Holy

tel. (010) 475 22 78

www.kunstgebitten.tv

Schiedam

R. Veringmeier

Hof van Spaland 45

tel. (010) 471 13 20

www.klikgebitschiedam.nl


advertenties

TAXI

VLAARDINGSE

NETTENBOETSTERSTRAAT 3, VLAARDINGEN

Marjan Langkruis Haarverzorgings-service is al

meer dan 25 jaar een landelijk erkende leverancier

van haarwerken. Wij zijn gespecialiseerd in het

aanmeten van pruiken, toupet en haarwerken

op maat. Altijd hebben wij actuele modellen

op voorraad, dus korte levertijd in de juiste

kleur en maat.

Haarwerken van echt haar

gemaakt in ons atelier

Een ruime collectie sjaals,

kapjes en zwemkapjes

Salon in het Sint Franciscus Gasthuis

010 461 65 50

Salon in het Erasmus M.C.

010 703 38 55

Nu ook een Haarwerkstudio

gevestigd te Vlaardingen!

U kunt ons bellen voor een

afspraak 010 226 33 89

(indien niet bereikbaar) 06 54 96 23 06

zie www.marjanlangkruis.nl

of mail naar mar10jan@hotmail.com

Uw administratie naar Uw verzekering verzorgen wij voor

U. Wij komen, indien gewenst, bij u thuis, ziekenhuis of

andere zorginstelling zonder extra kosten.

Gecertificeerd lid van de N.V.H.O.

435 43 44

TAXICENTRALE BV


Vlietland

Halte Openbaar Vervoer (bus en tram)

Ingang Spoedeisende Hulp (SEH)

Centrale Huisartsen Post (CHP)

Betaalautomaat Parkeren

(ook in de Nolet Hal van het ziekenhuis

bevindt zich een betaalautomaat)

12 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

Route gratis pendelbusjes

(van parkeerplaats naar hoofdingang)

Openbaar Vervoer-ingang (OV)

Hoofdingang

Parkeerplaats (betaald parkeren)

met 740 parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen voor invaliden

en voor dialysepatienten (18)


Station NS Schiedam-Nieuwland op

de lijn Hoek van Holland-Rotterdam

Revalidatietuin

Poldervaart

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 13


Gezond eten

Paddenstoelen

niet alleen lekker in de herfst

Als er één vrucht is die bij het herfstseizoen hoort, is het wel de paddenstoel. Om

deze smakelijke zwammetjes te kunnen eten, hoeven we ons niet te beperken tot het

najaar. Ze zijn het hele jaar door te koop bij supermarkt en groentespeciaalzaak.

Bovendien zijn paddenstoelen rijk aan eiwitten, vitaminen en mineralen.

Niets is leuker dan in de herfst door bos

of weiland op zoek te gaan naar wilde

paddenstoelen. De kans is groot dat we

de rode appelrussula tegenkomen of

een groepje geschubde inktzwammen.

En misschien ontdekken we de zwavelzwam

of de vliegenzwam met zijn

witte stippen. In Nederland komen

20 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

meer dan 4000 soorten paddenstoelen

voor. Wereldwijd bestaan er wel

100.000 soorten. In Italië, Spanje,

Duitsland, Frankrijk en Rusland trekken


hele families de bossen in om eetbare

paddenstoelen te zoeken. Mandenvol

oogsten ze. In Nederland is het plukken

van paddenstoelen niet verboden. Maar

om de eetbare van de niet eetbare soorten

te onderscheiden moet je beslist een

kenner zijn. Het is daarom beter om paddenstoelen

te laten staan.

Gekweekt in Nederland

Want waarom wilde paddenstoelen

plukken, als je ze het hele jaar door kunt

kopen in de supermarkt, bij de groentespecialist,

op de markt of in de

delicatessenwinkel? In de schappen van

de supermarkt liggen bakjes met wel

zeven soorten verse paddenstoelen:

bundelzwammen, cantharellen, (gele)

oesterzwammen, akkerpaddenstoelen,

shiitake en kastanjechampignons.

Allemaal gekweekt bij Nederlandse

paddenstoelenkwekerijen, behalve de

cantharel. Deze wilde paddenstoel laat

zich niet kweken. In de Nederlandse

bossen is de cantharel inmiddels een

zeldzaamheid. De hanekam die bij ons op

het bord ligt, is meestal afkomstig uit

Frankrijk of Amerika. Hij is te herkennen

aan zijn licht- of donkergele kleur. Hij

heeft een trechtervormige hoed, een kort

steeltje en smaakt een beetje peperig.

Witte en bruine

champignon

In ons land is de witte champignon de

meest bekende paddenstoel. En met

275 miljoen kilo per jaar, ook de meest

geteelde. Zijn bruine broer is de kastanjechampignon.

Deze bevat minder vocht.

De grote exemplaren van de kastanjechampignons

heten portobello’s. Zij

lenen zich prima om te vullen met een

zacht geitenkaasje en kruiden, en dan de

oven in. Ook oesterzwammen en shii-take

doen het goed in de Nederlandse keuken.

De oesterzwam heeft zacht vruchtvlees en

smaakt vooral lekker in roomsauzen met

fijne vlees- en vissoorten. De shii-take met

zijn bruine platte hoed staat bol van de

eiwitten. Zijn vruchtvlees is vast en

sappig. Hij heeft een aromatische geur en

een kruidige smaak.

Culinair genot en gezond

Eigenlijk is er niet eens zoveel voor nodig

om van paddenstoelen te kunnen

genieten. Het simpelste gerecht: paddenstoelen

in stukjes snijden, bakken met

wat knoflook en peterselie, lintpasta erbij

en smullen maar. Maar er zijn nog meer

mogelijkheden. Paddenstoelen zijn

heerlijk in soepen, sauzen, stoofschotels,

roerbakgerechten, risotto, vlees- en

visgerechten. Paddenstoelen zijn niet

alleen een culinair genot, ze zijn ook heel

gezond. Hun eiwitgehalte ligt tussen dat

van planten en vlees en daarmee zijn ze

een volwaardig alternatief voor dierlijke

eiwitten. Ook zijn paddenstoelen

leveranciers van vitaminen (C, B1, B2, B 3,

B5, B7, K) en mineralen (kalium, koper,

ijzer, fosfor en seleen). Omdat ze weinig

calorieën en vetten bevatten, passen

paddenstoelen uitstekend in een vetarm

dieet. En dat is goed nieuws voor wie

van lekker eten houdt.

Paddenstoelenrisotto - Hoofdgerecht voor 2 personen

Ingrediënten

2 eetlepels boter (olijfolie mag ook) • 1 sjalotje of uitje, gesnipperd

200 gram risottorijst (geen gewone rijst) • 1 liter bospaddenstoelenbouillon

(2 tabletten) • 1 bakje gemengde paddenstoelen (200 gr., in plakjes)

4 volle eetlepels geraspte parmezaanse kaas

Bereiding

• Verhit de boter in de pan. Voeg het sjalotje (ui) toe en laat een paar minuten

zachtjes smoren.

• Voeg de risottorijst toe en laat deze 3 minuten zachtjes meebakken. Blijf roeren

tot de rijstkorrels glazig zijn.

• Voeg een flinke scheut bouillon aan de rijst toe en blijf net zolang roeren tot deze

helemaal is opgenomen. Voeg daarna weer een scheut bouillon toe en blijf roeren.

• Als de bouillon tot ongeveer de helft is opgenomen in het risottomengsel, mogen

de paddenstoelen worden toegevoegd.

• Blijf net zolang roeren en gieten tot de bouillon vrijwel helemaal is geabsorbeerd.

Geleidelijk aan zal de rijstkorrel mooi opzwellen.

• De risotto is goed als het rijstmengsel romig en bijna vloeibaar is. Voeg 2/3 van

de Parmezaanse kaas toe.

• Doe het dekstel op de pan en laat de risotto nog 1 minuut trekken op een laag

pitje.

• Serveer de risotto meteen in diepe (warme) borden.

Strooi de rest van parmezaanse

kaas erover.

Eet

smakelijk!

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 21


advertenties


Een plek voor bezinning

en gebed

Vlietland

Ziek zijn en in het ziekenhuis liggen, kan behoorlijk ingrijpend zijn. Of het nu

om jezelf gaat of om een dierbare. Er gebeurt veel en je krijgt te maken met

verschillende emoties, zoals angst, verdriet en eenzaamheid. In zo’n moeilijke

periode heb je veel te verwerken en kan er behoefte zijn aan een plek om je even

terug te trekken, om rustig na te denken of om te bidden. In het Vlietland Ziekenhuis

kan dat; er zijn voorzieningen voor iedereen en voor elke levensbeschouwing.

Waar veel ziekenhuizen één bezinningsruimte

hebben voor alle gezindten,

kennen wij aparte ruimten. In de Nolet

Hal is het smaakvol ingerichte stiltecentrum.

Op de deur zijn de symbolen

van christenen (kruis), joden (Davidster)

en moslims (halve maan) afgebeeld.

Iedereen is welkom.

Rituele reiniging

Daarnaast zijn er op de derde verdieping

(via lift C) twee verschillende gebedsruimten

voor islamieten, een voor

vrouwen en een voor mannen. Iedere

ruimte is speciaal uitgerust met een

aparte wasgelegenheid voor de rituele

reiniging die verplicht is voor het gebed.

Bij het moslimse gebed hoort het reciteren

van teksten. Daarom is er voor

hen een eigen ruimte.

Beide bezinningsruimten blijken in een

behoefte te voorzien, want er wordt heel

regelmatig gebruik van gemaakt.

Kerkdienst op zondag

Iedere zondagmorgen verzorgt de

geestelijke verzorger van het ziekenhuis

samen met voorgangers van

verschillende kerkgenootschappen om

9.30 uur een oecumenische viering in

het restaurant op de 4e verdieping.

Op zaterdag bezoekt een van onze

vrijwilligers alle patiënten aan bed om

hen uit te nodigen voor de zondagsdienst.

Deze viering is bestemd voor

patiënten, mobiel, in bed of in de

Het Stiltecentrum in de Nolet Hal.

rolstoel. Vrijwilligers zorgen voor het

vervoer. Ook naasten van patiënten zijn

welkom.

Voor bezoekers van de viering is het een

moment van bezinning, dat zeer wordt

gewaardeerd en dat hen verder helpt

tijdens het ziek zijn.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 23


advertenties


advertenties


advertenties

De gediplomeerde

audicien voor al uw (ge)hoorproblemen

en oplossingen

Indien gewenst

komen wij bij u thuis

maandag t/m vrijdag geopend van

09.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

‘s-Gravelandsweg 804

3119 NG Schiedam

tel.: 010 - 273 32 58

www.abc-hoortechniek.nl

Het enige erkende

voetspecialisme

Onze praktijk kenmerkt zich door hoge

kwalitatieve zorg, service en werkt met de

modernste technieken om onderzoeken te

doen en zolen te vervaardigen.

Het (podotherapeutisch-) onderzoek bestaat uit:

Inspectie, Dynamisch Voetanalyse, Voetscan en

Drukmeting, Functie Onderzoek en Pijnpalpatie.

Indien nodig wordt het onderzoek uitgebreid om

kniestand, bekken- en lage rug te inspecteren.

Tevens is ons praktijk ook gespecialiseerd in het

onderzoeken, screenen en behandelen van de

diabetische en reumatische (wonden) voeten.

Onze behandelingen

• Het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het

steun- en bewegingsapparaat (voet, enkel, knie, heup en lage rug),

door middel van orthopedische steunzolen of podotherapeutische

correctiezolen.

• Uitvoeren van voetscreeningen bij diabetici en reumatische

patiënten.

• Wondbehandelingen en instrumentele behandeling bij diabetici.

• Het uitwendig bestrijden van afwijkingen aan teenstand

en nagelaandoeningen dmv ortheses.

• Tijdelijke vilttherapie om pijnlijke plekken of wondjes direct te

ontlasten en/of te beschermen.

• Tijdelijke voet- en/of onderbeen taping om acute voet- en enkelpijn

te verminderen.

• Voetmanueeltherapie

• Het geven van adviezen over confectieschoeisel, sportschoenen,

sportzolen, kinderschoenen en kindervoeten, oefeningen,

voetverzorgingen en diabetesvoeten.

Behandeling op afspraak en werkzaam op verschillende

huisartsenpraktijken in Schiedam

tel: 010-273 11 73 (uitsluitend op afspraak)

of tel: 0900-3456 543 (lokaal tarief)

www.vural.nl

info@vural.nl

(Wet BIG, Staatsblad 523, 1997,artikel 34 AMVB)


advertenties


Wachtkamer

Sudoku

Mail de cijfers bij A, B en C uiterlijk 1 december naar

communicatie@ssvz.nl en win een Sparta-prijs.

U kunt ook een kaartje sturen naar:

Vlietland Ziekenhuis, afdeling Communicatie,

Postbus 215, 3100 AE Schiedam.

Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden.

Prijswinnaar

De prijswinnaar van de zomer-Sudoku is Miranda

Meuldijk (16) uit Vlaardingen. De 5VWO-scholier is

een echte voetbalfan,

en in het bijzonder

van Sparta. Zij wint

de Sparta-bal.

Van harte

gefeliciteerd!

Boekentips

Darwin in de supermarkt Mark Nelissen

9

2

3

5

4

7

3

5 6

7

2

6 4

3

3

1

1

6

B

8

8 A 5

8

9

C

5

4 9 3

9 8 2

3 6

Waarom krijgen vrouwelijke obers grotere fooien dan hun mannelijke collega’s? Wat is het nut van pijn? Zijn wij allen homo’s?

Discrimineren wij onze kinderen? En waarom klapt een tevreden publiek overal ter wereld in de handen? In dit licht verteerbare, maar

wetenschappelijk stevig onderbouwde boek opent Mark Nelissen onze ogen voor Darwins indrukwekkende erfenis en weet hij zo

menselijk gedrag te verklaren. Waardoor je de persoon voor je aan de kassa nooit meer op dezelfde manier zult bekijken...

€ 16,99.

Daarom! Suzanne Rethans

Als ouder leer je, dat het weinig zin heeft om stil te staan bij onbeantwoordbare vragen. Kinderen

daarentegen lijken er niet genoeg van te krijgen om deze vragen te stellen. In dit boek vind je bijna alle

lastige kindervragen met de meest diepzinnige antwoorden. Even geen tijd? Dan geef je gewoon een

easy-way-out-antwoord en die vind je ook in dit boek. € 15,95.

In de lift Merel Braakman

Olivier is net verhuisd en is erg blij dat zijn flat een lift heeft. Hij wordt de liftportier. Zo leert hij alle flatbewoners kennen, op wie

hij commentaar levert en die hij goed weet te typeren. Een vrolijk verhaal om te praten over anders zijn en het belang van bewegen.

Met de opbrengst van het boek wordt een goed doel gesteund. Vanaf ca. 4 jaar. € 13,50.

28 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

4

5

6

1


Boekentips

Duidelijk koken met Sandra Sandra Cornelissen

Dit kookboek is ontwikkeld voor jongeren en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) of

een andere beperking die graag willen koken en wel wat extra hulp kunnen gebruiken. De gerechten in dit

kookboek zijn gemakkelijk zelf te maken, bereid met verse ingrediënten en op een toegankelijke manier

met foto’s uitgelegd. Iedere handeling is in beeld gebracht zodat nauwelijks tekst nodig is. € 24,50.

Tentoonstellingen

Virtuele expositie

Couturier Cargelli, die het Rotterdam van de wederopbouw stijl en glamour gaf, was zo goed als vergeten. Museum Rotterdam zette

het mode-icoon uit de wederopbouw weer op de kaart. Loop door een virtuele weergave van de expositie, kijk rond en zoom in op de

eigenzinnige creaties van Cargelli, het werk van zijn tijdgenoten en stukken van latere eigengereide ontwerpers Fong Leng en Bas

Kosters. www.museumrotterdam.nl/cargelli

‘Van piep tot stok: jong geleerd, oud gezond!’

Heeft luchtverontreiniging invloed op een ongeboren kind? Wat kunnen we leren van scans van de hersenen van kinderen? Kunnen

we dementie al opsporen, voordat de patiënt er last van krijgt? Hebben sommige mensen meer kans om te gaan roken, en kunnen

sommige rokers makkelijker stoppen dan andere?

Het antwoord op deze en andere vragen krijg je in de tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Dit is de vijfde

tentoonstelling die het Natuurhistorisch en het Erasmus MC samen maken.

De tentoonstelling duurt van 30 september 2011 t/m 25 maart 2012. Adres: Westzeedijk 345 (Museumpark) 3015 AA Rotterdam.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 29


Wachtkamer

Air So Pure

planten in

Nolet Hal

Onlangs heeft telersvereniging Air So Pure

in de Nolet Hal nieuwe planten geplaatst.

De planten van Air So Pure worden ook

wel ‘natuurlijke luchtverfrissers’ genoemd.

Het is wetenschappelijk bewezen dat deze

planten schadelijke gassen neutraliseren,

de luchtvochtigheid verbeteren en CO2

omzetten in zuurstof. De telersvereniging

werkt dan ook nauw samen met het astmafonds.

Als ziekenhuis zijn wij de kwekers

van de planten zeer erkentelijk voor deze

gulle gift. Bent u geïnteresseerd in deze

‘gezonde’ planten voor thuis, kijkt u dan

op www.airsopure.nl

Sportloket bij

Rijndam

Bij het Rijndam Revalidatiecentrum in het

Vlietland Ziekenhuis is sinds kort een

sportloket. Patiënten kunnen bij het sportloket

tijdens of aan het eind van hun

behandelperiode een sport- of beweegadvies

op maat krijgen.

In een intakegesprek worden de wensen

en mogelijkheden op het gebied van sport

en bewegen besproken en geeft de sportconsulent

een advies.

Daarnaast wordt samen met u bekeken

hoe u een actievere leefstijl in uw dagelijks

leven kunt inbouwen. Wilt u een sport- of

beweegadvies? Bel tijdens het telefonisch

spreekuur op dinsdagochtend van

8.30 uur tot 9.30 uur op (010) 8938046.

Het intakegesprek is gratis, maar

eventuele kosten voor sport- of beweegdeelname

zijn wel voor eigen rekening.

De dag van:

30 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

In deze rubriek kunt u kennis maken met een medewerker van het Vlietland

Ziekenhuis. Wij stellen Fred de Heide (59) aan u voor:

Wat doe je voor werk in het ziekenhuis?

Ik werk sinds 1977 in het ziekenhuis, dus al 34 jaar, als receptionist/beveiliger.

Ik doe receptie-, telefonie- en beveiligingswerkzaamheden, waarvan beveiliging de

hoofdmoot is. Ik werk in een team van ruim 20 collega’s in wisselende diensten:

vroeg, laat of nacht.

Hoe ziet je dag eruit?

Bij een late dienst, begint mijn werkdag om 14.45 uur en duurt tot 23.00 uur.

Ik begin in de beveiligingsloge net naast de hoofdingang, met de overdracht van de

dagdienst. In de overdracht bespreken we wat er die dag is gebeurd en wat we

kunnen verwachten. Daarna loop ik een ronde door het ziekenhuis. Ik kom op alle

verdiepingen. Onze aanwezigheid is preventief, we laten zien dat we alles in de

gaten houden, zowel voor patiënten als voor onze eigen medewerkers. Iedereen

moet zich in ons ziekenhuis veilig kunnen voelen.

Aan het eind van de middag ga ik naar de Spoed Eisende Hulp, waar ik achter de

balie zit. De SEH is een plek waar het helaas soms nodig is dat er extra mankracht

is voor ongeregeldheden. Na enige tijd word ik hier afgelost en zit ik bijvoorbeeld

aan de telefoondesk of achter de balie in de Nolet Hal.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het in de gaten houden van de beelden

van de 40 bewakingscamera’s, die op het hele ziekenhuisterrein zijn opgesteld,

ook bij de fietsenstalling en op de parkeerterreinen. We kunnen met de camera’s

inzoomen en ronddraaien en het komt soms voor dat de politie deze beelden

opvraagt voor onderzoek. Halverwege de avond, nadat ook de avondpoli’s zijn

gesloten en het bezoekuur is afgelopen, loop ik nog een brand- en sluitronde.

Rond 22.30 zijn we op de parkeerplaatsen zichtbaar aanwezig, zodat de komende

en vertrekkende medewerkers voor de nacht- en avonddienst ook veilig zijn. Naast

al deze taken houd ik me, samen met collega’s, bezig met de handhaving van

het rookbeleid (alleen toegestaan in de speciale rookzones). In geval van ernstige

overtredingen door bezoekers zijn we bevoegd tot het uitdelen van een gele of

rode kaart, dat betekent een waarschuwing of een ontzegging van de toegang;

uiteraard in overleg met de teamleiding.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het leukste is de afwisseling. Ook het werken in avond en nacht en in de weekenden

brengt toch altijd weer iets extra’s. Vooral dan gebeuren er onverwachte dingen en

die onzekerheid vind ik prettig.

Wat zou je doen als je dit werk niet deed?

Dan was ik automonteur, want daarvoor ben ik vroeger opgeleid.


De medische staf van het Vlietland Ziekenhuis

Apothekers

Mw. M. Bogaards

Mw. T. Dijkstra

Dr. H.S. Lau

Mw. C.D. Linssen-Schuurmans

Anesthesisten

M.P. van den Aardweg

M.M.A. Bisschops

D.M. Coll

Mw. A. van Dorp van Vliet

Dr. M. Fennema

R.E.M. Feringa

Mw. R.M. Sandulescu

H.C.M. van der Velde

Cardiologen

R. van der Heijden

Dr. M.M.J.M. van der Linden

L.K. Soei

H.A.M. Spierenburg

Mw. M. Sunamura

Mw. S.D.A. Valk

H.A. Werner

G.A.J. Zwiers

Chirurgen

Mw. F.H. Beverdam

Mw. dr. L.M.C. van Dortmont

R.Th.J. Kortekaas

H.E. Lont

Mw. dr. I. Mares-Engelberts

G.B. Schmidt

E.R. Snijder

N.M.R. Soesman

Dermatologen

Mw. M.S. den Boer

Mw. J.M. Boot

Mw. W.M. Huijing

Dr. A.H. van der Willigen

Geestelijke verzorger

A.H. van Erp

Geriaters

Mw. M.M. Bisschop

Dr. J.W.M. Krulder

Mw. L.K. Lam

Mw. C.K. Mannesse

Gynaecologen

K. Avezaat

Mw. M. Baaij

Mw. K.E.A. Blanckaert

Mw. U.C. Braig

Mw. A.M.G. Huijssoon

Mw. M.H. Hulsbergen

Intensivisten

Mw. M.Th. de Bruin

Mw. M. Gan-Mol

Internisten

Mw. dr. I.I.L. Berk-Planken

Dr. J.J. Braun

Dr. R. Groenendijk

B.W.M. van ’t Hoff

Mw. D.L. Oosterom

Mw. D.T. den Ouden

J.B. Ruit

Mw. M. Santoe

Mw. Y.L. Soei

J.K. Soekhoe

Mw. M.A.M. Verhoeven

Mw. dr. J.A.M. Wijbenga

Mw. W. Yuen

R.N.M. Zeijen

Kaakchirurgen

E.C.A. van der Mooren

A.J. Rinksema

Dr. P. de Roos

Keel-, neus- en oorartsen

R.M. Bonnet

J.J. Dool

Mw. M.M. Elias

G.E.R. Engberts

Kinderartsen

Mw. E.S. van Boeckel

Dr. J.K.J. Bruijn

G.L. den Exter

Mw. E.E.A. Hentzen-Alders

Mw. S. Kenter

Mw. N.J. Langendoen

Mw. C.A.M. van Wijk

Mw. J.M. Willemsen

Klinisch chemici

Dr. H. Ceelie

Mw. dr. ir. R. Sanders

Klinisch fysicus

Dr. ir. M. Pillay

Longartsen

J.J.B.J. Bouvy

Mw. S.D. Broerse

Mw. F. El Ghani

J.A. de Goeij

W.L. Kraak

Medisch psychologen

P. de Gier

Mw. dr. M.W. Zoeteweij

Arts-Microbiologen

B.G. Moffie

P.L.C. Petit

Neurologen

C.L. Alblas

Mw. J.F.H.M. Claes

J.J.M. Driesen

C.J. Gijsbers

Mw. A.M.G. Sas

J.C.B. Verhey

Neurochirurg

R. Walchenbach

Nucleair geneeskundige

Mw. B. Abdul Fatah

Oogartsen

Mw. E.A. Hüpscher

Mw. A.M. Lohmann

Mw.dr. J. Slooff-Kool

C.J.G. van Tilburg

Mw. dr. W. Zuidervaart

Orthopedisch chirurgen

R.C.H. Folmer

Mw. A.P. van Noort-

Suijdendorp

R.J. de Raadt

Dr. M.E. Sewnath

Plastisch chirurgen

R.A. de Blécourt

Dr. E.J.C.M.P. Lommen

Psychiater

Mw. H.D.G. Tyssen

Radiologen

F. Hulsebosch

R.D. Poot

G.M. Stenger

E.H. de Vries

M. van der Wal

B.R. de Witte

Reumatologen

Mw. M. Baak

A.H. Gerards

Dr. P.A.H.M. van der Lubbe

Revalidatie-artsen

Mw. S.M. Angulo

B. Drentje

Mw. J.D. Oster

Mw. E. Spakman

Urologen

D.L. Liem

Mw. H.E. Wilkens

J. Willemsen

Verpleeghuisartsen

R.D. Dutrieux

R. de Winkel

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 31


Vlietland A B C

Afspraak afzeggen

Als een afspraak op de polikliniek of de

Radiologie/Functieafdeling onverhoopt

niet door kan gaan, dan willen we dat

graag zo snel mogelijk weten. Op die tijd

kunnen we dan weer een andere patiënt

van dienst zijn.

Als u tenminste 24 uur van tevoren de

afspraak annuleert, brengen we geen

kosten in rekening.

Telefoonnummers voor afzeggen:

Polikliniek Schiedam: 010-8930000

Polikliniek Maassluis: 010-5921822

Bezoektijden

De bezoektijd op de verpleegafdelingen is

dagelijks tussen 15.30 en 19.30 uur. In het

weekend en op erkende feestdagen ook

tussen 13.30 en 14.15 uur. Op de Intensive

Care, de Kraamafdeling en de kinderafdeling

gelden afwijkende bezoektijden.

Als u een verpleegkundige wilt spreken

kan dit dagelijks tussen 15.30 en

16.00 uur. Wilt u een afspraak maken of

telefonische informatie over een patiënt:

de verpleegkundige van de afdeling kan u

vertellen op welke tijdstippen u het beste

kunt bellen.

Goed gedrag

Patiënten, bezoekers en medewerkers

moeten zich veilig voelen. Binnen het

landelijke project Veilige Zorg hebben wij

samen met gemeenten, politie en het OM

onze gedragsregels vastgesteld, zoals:

1. Respectvol omgaan met elkaar

2. Geen verbaal en fysiek geweld en geen

overlast veroorzaken

3. Geen bedreiging en geen wapens

4. Geen gebruik van alcohol en drugs

5. Geen diefstal en vernieling

De overtreder van deze regels wordt

aangesproken door een medewerker van

ons ziekenhuis en zo nodig schakelen wij

de beveiliging in. De beveiliging kan u een

officiële waarschuwing (gele kaart) of

mogelijk zelfs een toegangsontzegging

(rode kaart) uitreiken. Ieder agressieincident

melden we bij de politie.

Inloopspreekuren van

patiëntenverenigingen

In het Vlietland Ziekenhuis worden

maandelijks door een aantal patiëntenverenigingen

inloopspreekuren voor

patiënten gehouden. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met

het PSB, tel. 010-8939393.

Legitimatie

In verband met de wetgeving inzake

identificatieplicht kan het voorkomen dat

u zich moet legitimeren. Uw identificatie

kan ook worden gevraagd in verband met

de juiste registratie in het patiëntenbestand

en ter voorkoming van misbruik

van het patiëntenbestand en ter

voorkoming van misbruik van het

ziekenhuisdossier en de geldende

verzekeringsgegevens. Wij verzoeken

u daarom bij ieder bezoek aan het ziekenhuis

uw legitimatie (paspoort, rijbewijs

of identificatiepas) en uw verzekeringspapieren

bij u te hebben.

Een onverzekerde patiënt moet in

principe de rekening zelf betalen!

Openbaar vervoer

Het ziekenhuis in Schiedam is goed

bereikbaar met het openbaar vervoer. De

haltes van bus, tram en trein zijn minder

dan 300 meter verwijderd van de openbaar

vervoer-ingang.

Bus: lijn 51 en 57, halte Station

Nieuwland, Schiedam

Tram: lijn 21 en 23, halte Station

Nieuwland, Schiedam

Trein: Station Schiedam Nieuwland

op de lijn Hoek van Holland-

Rotterdam.

De openbaar vervoer-ingang is geopend

van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot

20.30 uur. Op zaterdag en zondag van

32 HERFST 2011 VLIETLAND MAGAZINE

8.00 tot 20.30 uur. Buiten deze tijden

kunt u gebruik maken van de hoofdingang.

Parkeren

U kunt betaald parkeren op de grote

parkeerterreinen met 700 parkeerplaatsen

aan de Sportlaan. Bij de slagboom krijgt u

een parkeerticket, waarmee u na afloop

van uw bezoek aan het ziekenhuis kunt

afrekenen bij de betaalautomaten (in de

centrale hal en bij de abri op de parkeerplaats).

Het parkeertarief bedraagt € 1,per

uur, maximaal € 4,- per dag. Als u het

parkeerterrein binnen 20 minuten verlaat

hoeft u geen parkeergeld te betalen.

De beide ingangen van het ziekenhuis zijn

goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers

en mensen die slecht ter been zijn. Er zijn

bij de hoofdingang parkeerplaatsen voor

invaliden en voor dialysepatiënten.

Voor het brengen en halen van patiënten

en bezoekers kunt u met de auto het

ziekenhuisterrein oprijden tot vóór de

hoofdingang. Daarna dient u de auto

binnen tien minuten te parkeren op het

bezoekersterrein. Bij overtreding brengen

wij een boetetarief in rekening.

Patiënten Service

Bureau (PSB)

Het Vlietland Ziekenhuis vindt goede

voorlichting belangrijk. Onze medewerkers

en specialisten informeren u over

ziekten en aandoeningen, onderzoeken

en behandelingen en over de zorg die wij

bieden. Voor aanvullende informatie kunt

u terecht bij de medewerkers van het PSB.

Zij geven informatie over gezondheid en

ziekte in het algemeen, over de faciliteiten

binnen het Vlietland Ziekenhuis,

aanvraagformulieren voor afschriften


van patiëntendossiers, adressen van

patiëntenverenigingen, folders en

brochures en de klachtenregeling.

U vindt het PSB op de begane grond in de

gang bij de C-lift

Openingstijden: Maandag tot en met

vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Roken

In een openbaar gebouw als het Vlietland

Ziekenhuis en het gehele ziekenhuisterrein

geldt een rookverbod. Slechts op

twee (buiten)locaties bij de ingangen van

het ziekenhuis is een ruimte waar gerookt

mag worden.

Rolstoelen

Bij de ingang van de Spoedeisende Hulp

(SEH) en in de hal bij de hoofdingang

en de openbaar vervoer-ingang staan

rolstoelen. Indien nodig kunt u daar

gebruik van maken; u heeft wel een

muntje nodig.

Website

Taxi

Als u een (rolstoel)taxi nodig heeft voor

het vervoer naar huis, kunt u de

receptionist in de Centrale Hal vragen om

het taxibedrijf te bellen.

Voor (rolstoel)taxi’s van Connexxion kunt

u in de gang bij de openbaar vervoeringang

bij het Connexxion taxipoint met

uw pasje een taxi aanvragen.

Als u om medische redenen gebruik moet

maken van een taxi worden de daaraan

verbonden kosten vergoed. Hiervoor

hebt u wel een vervoersbewijs nodig,

dat verkrijgbaar is via de huisarts of

behandelend specialist. In de meeste

gevallen wordt een eigen bijdrage

gevraagd. Deze taxi’s arriveren bij de

openbaar vervoer-ingang. U kunt wachten

in de Centrale Hal waar de

chauffeurs zich melden.

Telefoon

Mobiel bellen is toegestaan in het Vlietland

Ziekenhuis, maar niet overal.

Ruimtes waar niet mag worden gebeld,

zijn aangegeven met een bord of sticker.

Daar kan het gebruik van een mobiele

telefoon de apparatuur storen, wat kan

leiden tot gevaarlijke situaties voor onze

Bezoekt u voor meer nieuws en informatie ook eens onze website:

www.vlietland-ziekenhuis.nl

patiënten. Oók uw

toestel in de stand-by

stand laten staan,

is dan verboden.

In verband met de privacy is filmen, foto’s

maken en opnemen van geluid met een

mobiele telefoon zonder toestemming

verboden.

Verblijf in het buitenland

Indien u minder dan een jaar geleden

in een buitenlands ziekenhuis bent

behandeld, wilt u dit dan melden bij uw

behandelaar/onderzoeker.

Winkel

In de Centrale Hal vindt u een Albron

Food & Shop. U kunt daar terecht

voor bloemen, fruit, frisdranken,

versnaperingen, toiletartikelen, kranten,

tijdschriften, wenskaarten, postzegels,

telefoonkaarten, schrijfgerei en cadeauartikelen.

In de winkel kunt u ook terecht

om iets te drinken of te eten.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van

8.00 tot 20.00 uur. In het weekeinde en

op feestdagen van 11.45 tot 20.00 uur.

Uw mening is

belangrijk

Alle medewerkers van het Vlietland

Ziekenhuis doen hun uiterste best

om u goede zorg en hulp te geven.

Als u tevreden bent over de geboden

service van het ziekenhuis, dan

horen wij dat graag van u. Helaas

gaat het niet altijd zoals verwacht

en kunnen er klachten ontstaan.

Heeft u een klacht over een ziekenhuismedewerker

of over de gang van

zaken in het ziekenhuis, laat het ons

dan weten! Door ons op de hoogte

te stellen van uw klacht kunnen wij

proberen het ongenoegen weg te

nemen, onze zorg te verbeteren en

in de toekomst soortgelijke klachten

te voorkomen. Voor meer informatie

over de klachtenregeling van het

Vlietland Ziekenhuis kunt u terecht

bij het PSB.

VLIETLAND MAGAZINE HERFST 2011 33


advertenties


advertenties

More magazines by this user
Similar magazines