Download - Dentalmind Tandtechniek

dentalmind.tandtechniek.nl

Download - Dentalmind Tandtechniek

Dentalmind Tandtechniek bv

Met e.max press worden individueel vervaardigde molaren

vervaardigd. Deze uit lithium-disilicaat vervaardigde restauratie

wordt eerst gemodelleerd in was en daarna geperst uit

een blok glaskeramiek. Vervolgens wordt de kroon handmatig

verder op kleur en vorm gebracht. De sterkte van e.max

press is net wat hoger dan die van een e.max cad restauratie.

Zirconium restauratie. Ook kan gekozen worden voor een

keramische kroon welke opgebakken wordt op een onderstructuur

van zirconium-oxyde. Deze kroon heeft een natuurlijke

esthetiek.

De keus voor zirconium of voor e.max wordt vaak door de

tandarts gemaakt en heeft o.a. te maken met de manier van

cementeren van de kroon en de kleur van de preparatie.

ZirkonZahn cad-cam systeem

voor de vervaardiging van

digitaal ontworpen en uit

keramisch materiaal gefreesde

tandtechnische restauraties.

Dentalmind Tandtechniek bv

geeft op al zijn producten

5 jaar volledige garantie en

gebruikt uitsluitend CE- goedgekeurde

materialen. Al onze

producten worden vervaardigd

in eigen laboratorium.

E.max CAD combineert de voordelen van lithium-disilicaat keramiek

en moderne cad-cam technologie. Op ons laboratorium

wordt de preparatie en de gipsmodellen gescand met het Zirkon-

Zahn systeem. Uit de databank wordt daarna het best passende

anatomische design voor de restauratie opgehaald en daarna

aangepast aan de specifieke situatie.

Voor de kleur kan gekozen worden uit 16 standaardkleuren. Voor

patiënten met bruxisme klachten vervaardigen wij ook molaren

welke uit één stuk Prettau zirconium worden gefreesd. Het

voordeel van deze restauraties uit één stuk is de grote sterkte.

patiënt informatie

Molaar van e-max of zirconium - tariefklasse: Select

E.max CAD — tariefklasse: Budget

Moderne cad-cam

technieken

maken een

gestandariseerde

kwaliteit

mogelijk!

Similar magazines