DIRECT “ Ik werk vanuit een combinatie van analyse ... - Direct Wonen

directwonen.nl

DIRECT “ Ik werk vanuit een combinatie van analyse ... - Direct Wonen

d i r e c t

Francine Houben

Over brandende overtuiging

en humane architectuur

wonen

DW Nieuwbouw

Richard Westerhuis: Wij bieden

100% verkoopgarantie”

02 | 2008

Ik werk vanuit

een combinatie van

analyse en intuïtie”

Robert Eujen

Objectspecifieke risico's

zoveel mogelijk dempen”


Binnen drie dagen

een geschikte

huurder vinden?

Ga naar www.directwonen.nl/actie


d i r e c t

wonen corporate 02 | 2008

06 francine houben

Interview met toparchitect en

zakenvrouw van het jaar 2008

Francine Houben over humane

architectuur en de economische

waarde van esthetiek. Het grootste

culturele complex van Azië begon

met een klein, intuïtief idee.”

12 dw nieuwbouw

Een bedrijf met lef, dat verkooprisico’s volledig

overneemt en keiharde financiële garanties durft

te geven. Directeur Richard Westerhuis ligt het

bijzondere bedrijfsconcept toe.

14 beleggen in vastgoed

De Nederlandse situatie op de woningmarkt

is niet te vergelijken met die in andere landen.”

Een gesprek met Robert Eujen, directeur van

Altera Vastgoed.

16 relatie

Een gesprek met Jan Alen van Air France

Benelux. Sinds het ontstaan van de groep

Air France – KLM is het aantal internationale

uitwisselingen fors gestegen.”

18 in beeld

Martijn Essenstam

Een beroep waarin je altijd mensen blij maakt.”

en verder

04 markt en media | kort nieuws 05 column juridisch 11 column fiscaal

17 column vastgoed 19 vestigingen | colofon

voorwoord

Turbulente tijden

De gemiddelde huizenprijs is in het derde

kwartaal voor het eerst sinds 1990 gedaald,

kopten de grote dagkranten onlangs. Ook

werden er in Nederland minder huizen

verkocht. Net als in Amerika blijkt de sky uiteindelijk

niet the limit.

Het zet ongetwijfeld beleggen in vastgoed

voor menigeen in een ander daglicht. Dat

werd de afgelopen jaren graag aangeprezen

met de slogan "maximaal rendement met

minimale risico’s!” Niet dus. Maar betekent

dit dat er voor een vastgoedbelegger opeens

geen mogelijkheden meer zijn? We vroegen

het aan de specialisten van Altera Vastgoed.

Verder besteden we in dit nummer aandacht

aan Direct Wonen Nieuwbouw. Want juist nu

de economie in zwaar weer lijkt te geraken,

liggen er kansen voor een bedrijf dat het lef

heeft om verkooprisico’s volledig over te nemen

en keiharde financiële garanties durft

te geven.

Een andere manier om tegen dit tijdsgewricht

aan te kijken, is door juist op zoek te gaan

naar het tijdloze. Dat bracht ons bij Francine

Houben, toparchitect én Zakenvrouw van het

Jaar 2008. "Voor een prachtig gebouw vind je

altijd gemotiveerde huurders, "zegt Houben

in dit blad. "Voor een anonieme doos langs

de snelweg is dat veel lastiger.”

Ik wens u veel leesplezier.

Yvonne Swaans

CEO Direct Wonen

direct wonen corporate | 03


cover interview

markt & media

Taboes doorbreken om woningmarkt vlot te

trekken

De woningmarkt is zodanig vastgelopen dat het de hoogste

tijd is voor een aanpak waarbij er een breed politiek

draagvlak wordt gecreëerd om de bestaande taboes te

doorbreken. Dat zegt Henk Brouwer, directeur van de

De Nederlandsche Bank (DNB), verantwoordelijk voor

economische beleid en onderzoek, financiële markten en

financiële stabiliteit, in een interview met Aedes-Magazine.

‘De hypotheekrente beperken is een taboe, maar we

moeten het wel doen. (…) Wat betreft de markt van huurwoningen:

ook die is sterk gereguleerd. De corporaties

hebben 2,4 miljoen huurwoningen in beheer. Een liberalisering,

zoals ook het CPB wil, is onvermijdelijk. De instrumenten

die indertijd om begrijpelijke redenen zijn ingevoerd

werken op de huidige woningmarkt niet meer,’ zegt

Brouwer. Het is uitzonderlijk dat DNB zich openlijk met de

vastgelopen woningmarkt bemoeit.

Bron: Aedes Magazine

Veel bouwlocaties binnen gemeenten onbenut

Binnen de bebouwde kom staan veel leegstaande terreinen

en panden te verkrotten. Als gemeenten die locaties

beter benutten, hoeft er minder te worden gebouwd in de

buitengebieden. Dat concludeert Fons Asselbergs, rijksadviseur

cultureel erfgoed. Hij inventariseerde de leegstand

in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks gegevens

worden bijgehouden van leegstaande gebouwen.

Zo schatten gemeenten het aantal leegstaande panden op

900, terwijl dit in werkelijkheid het viervoudige is. Daardoor

blijven binnen de gemeentegrenzen veel potentiële bouwlocaties

onbenut. Daar komt bij dat leegstand verdere verpaupering

en onveiligheid in de hand werkt.

Bron: Volkskrant

Aanpak illegale verhuur

Wie zijn woning illegaal onderverhuurt, kan binnenkort

een boete krijgen van maximaal 18.500 euro. Dat is een

van de maatregelen die het kabinet recentelijk heeft aangekondigd

om illegale verhuur tegen te gaan. Ook illegale

huurders kunnen worden beboet, met maximaal 340 euro.

De boetes mogen worden opgelegd door de gemeente.

Dat moet lik-op-stukbeleid mogelijk maken. De vier

grote steden hebben het kabinet gevraagd om deze extra

bevoegdheid. De maatregelen zijn bedoeld om beter te

kunnen optreden tegen illegale onderverhuur, maar ook

tegen huisjesmelkers die illegale pensions runnen, zonder

vergunning bedden verhuren aan bijvoorbeeld buitenlandse

seizoensarbeiders of te veel mensen onderbrengen

in een pand. Ook verhuurders van panden die

worden gebruikt voor hennepteelt, drugshandel of illegale

prostitutie, kunnen worden beboet.

Bron: AD

04 | direct wonen corporate

corporate corporate corpora

Directwonen.nl volledig vernieuwd

Afgelopen zomer is de website van Direct

Wonen volledig vernieuwd. De website

heeft een modern en fris uiterlijk gekregen

waardoor de bezoeker nog beter in staat is

om direct de juiste huurwoning te vinden.

Ook voor verhuurders is het met de nieuwe

website nog eenvoudiger en overzichtelijker

om een nieuwe woning aan te bieden. Daarnaast

kan de voortgang van de bemiddeling

24 uur per dag, 7 dagen per week gevolgd

worden door in te loggen als verhuurder van

Direct Wonen op Directwonen.nl

De nieuwe website heeft in september 2008

een nieuw record aantal unieke bezoekers geteld

van meer dan 15.500 gemiddeld per dag.

Huurprijs Kamers blijft stijgen

Kamernet.nl rapporteert sinds deze

zomer maandelijks over de trends op de

Nederlandse kamermarkt. Zo wordt ook

de ontwikkeling van de huurprijs van de

aangeboden kamers gerapporteerd. Uit

onderzoek van Kamernet.nl blijkt dat de

kamerhuurprijzen ten opzichte van een jaar

geleden fors stijgen: in augustus 2008 met

maar liefst 7,6 procent. Een substantieel

deel van deze stijging komt door de hogere

energiekosten die verhuurders doorrekenen

aan huurders.

Kamernet.nl is begin 2008 overgenomen

door Direct Wonen. Kamernet.nl bedient

met een volledig online model de onderkant

van de markt. Op jaarbasis schrijven meer

dan 200.000 nieuwe kamerzoekenden zich

in op Kamernet.nl en worden er meer dan

80.000 kamers aangeboden. De Kamermarkt-rapporten

worden maandelijks

gepubliceerd op http://blog.kamernet.nl


Mobiele vestiging van Direct

Wonen Almere geopend

Begin augustus heeft Direct Wonen de

eerste mobiele vestiging in Almere geopend.

Hiermee voorziet Direct Wonen in de

vraag vanuit de markt voor permanente

aanwezigheid en focus in Almere en is

Direct Wonen nog beter in staat om haar

klanten in deze regio van dienst te zijn. In

plaats van een winkel met inloopmogelijkheid

opereert deze ‘vestiging’ vanuit huis.

Woningzoekenden en verhuurders komen

via Directwonen.nl bij Direct Wonen terecht

en regelen online het grootste gedeelte van

de zoektocht en bemiddeling. Direct Wonen

is daar waar het echte werk zich afspeelt: bij

de klant en de woning op locatie en tijdens

het afronden van de deal.

Direct Wonen en Marktplaats.nl

slaan handen ineen

Direct Wonen plaatst al haar actuele huurwoningen

nu ook door op Marktplaats.nl.

De bezoekers van Marktplaats.nl, de grootste

en meest populaire website op het gebied

van rubrieksadvertenties in Nederland, zijn

tevens op zoek naar een huurwoning. Om

aan de verwachtingen van onze gezamenlijke

klanten te voldoen, werken Direct Wonen

en Marktplaats.nl (sinds 2004 onderdeel van

eBay) sinds oktober samen. Het volledige

actuele aanbod van Direct Wonen is vanaf

nu, naast Directwonen.nl, ook te vinden op

Marktplaats.nl

Bianca Arts, Directeur Direct Wonen

Verhuur, ziet deze overeenkomst als een

belangrijke vervolgstap in het bereiken van

woningzoekenden in Nederland.

Marktplaats.nl telt momenteel zo’n 1,6

miljoen bezoekers per dag.

Direct Wonen werkt al enige tijd samen met

woning websites zoals Brixter.nl, Speurders.nl

en Huislijn.nl.

juridisch

te corporate corporate corporate

Coöptatie: lust of last?

U bent verhuurder van een complex van onzelfstandige

woonruimten. Het vinden van nieuwe huurders

vindt u maar gedoe en laat u liever over aan de huurders

zelf. Een goed idee?

In de rechtspraak is bepaald dat er een recht kan bestaan

van de achterblijvende huurders om een nieuwe

huurder te kiezen. Dit is het zogenaamde coöptatierecht.

Omdat er in de wet niets over is geregeld,

is de omvang van het recht afhankelijk van hetgeen

daarover in de huurovereenkomst is afgesproken of

stilzwijgend tussen partijen is aangenomen.

Coöptatie komt in verschillende vormen voor. Zo kan

worden bepaald dat de verhuurder zich wel over de

voorgedragen huurder mag uitspreken, maar deze

slechts op redelijke gronden kan weigeren. Er kan ook

een zogenaamd aanmeldrecht zijn: in dat geval hebben

de huurders zelfs het recht om een nieuwe huurder

bindend voor te dragen. De verhuurder heeft dan

helemaal geen invloed meer op de nieuwe huurder.

Met andere woorden: wanneer een coöptatierecht

van kracht is, heeft de verhuurder niet de vrijheid om

te verhuren aan wie hij wil.

De verhuurder kan niet zomaar van het in de huurovereenkomst

verankerde coöptatierecht afkomen.

Dit kan alleen indien huurders en verhuurder hierover

overeenstemming bereiken. Wordt geen overeenstemming

bereikt, dan moet de verhuurder de huurders

een redelijk voorstel doen voor een nieuwe huurovereenkomst

zonder coöptatierecht. Als de huurders

vervolgens weigeren die nieuwe huurovereenkomst

te sluiten, dan kan de verhuurder de overeenkomst

opzeggen, maar dan dienen wel de normale opzeggingsformaliteiten

en -termijnen voor woonruimte in

acht te worden genomen.

Mocht het coöptatierecht niet uitdrukkelijk in de

huurovereenkomst zijn overeengekomen, maar stilzwijgend

door de verhuurder zijn gedoogd, dan kan

de verhuurder daar alleen maar vanaf komen door

het coöptatierecht op te zeggen wegens een redelijk

belang en met inachtneming van een redelijke termijn.

Stem er als verhuurder daarom niet te snel mee

in dat de huurders zelf hun nieuwe huisgenoot kiezen.

U krijgt immers misschien nog wel eens spijt als

u niet meer de vrijheid hebt om zelf te bepalen of en

aan wie u verhuurt.

Mr. Bas Martens

partner bij CMS Derks Star Busmann

direct wonen corporate | 05


francine

cover interview

Volgens toparchitect én Zakenvrouw van het Jaar

2008 Francine Houben kan architectuur anders

en humaner. Voor een prachtig gebouw vind je

gemotiveerde huurders, voor een anonieme

doos langs de snelweg is dat veel lastiger.”

door paul groothengel

06 | direct wonen corporate


houben

Ik wil zo tijdloos

mogelijk werken,

niet meegaan in

modes die over tien

jaar voorbij zijn”

Francine Houben

direct wonen corporate | 07


08 | direct wonen corporate

l tijdens haar studie Bouwkunde

begon Francine Houben

met drie studiegenoten een

eigen architectenbureau,

Mecanoo Architecten. Het

was 1980. Het kwartet werd voortgedreven

door opstandigheid en ambitie, want van de

gevestigde orde van architectenbureaus deugde

in hun ogen niet veel. Uitvreters waren dat,

die met hun negatieve attitude en hun lelijke

woonvormen-uit-de-jaren-zeventig hele

steden hadden vernield. Het jonge Mecanoo

stortte zich op volkshuisvesting, vanuit een

brandende overtuiging maatschappelijke

wantoestanden aan de kaak te stellen.

Nu, bijna dertig jaar later, is Francine Houben

uitgegroeid tot een prominente, internationaal

gelauwerde architect. Ze leidt nog steeds

Mecanoo, bekleedt daarnaast als hoogleraar

Bouwkunde aan de TU Delft de leerstoel Mobiliteitsesthetiek,

en werd onlangs uitgeroepen

tot Zakenvrouw van het jaar 2008. Met

haar tachtig collega’s ontwierp Houben een

rijk geschakeerd oeuvre, waaronder woningen,

wijken, bedrijfspanden, musea, hotels,

pleinen. Van het nieuwe icoon van Nijmegen,

kantorenpand FiftyTwoDegrees, tot het Paleis

van Justitie in het Spaanse Córdoba. Van de

kapel Heilige Maria der Engelen in Rotterdam

tot het immense National Performing

Arts Center in het Taiwanese Kaohsiung.

Q. Toen u begon, wilde u de wereld laten

zien dat architectuur ook ánders kon. Heeft

een architect een esthetische taak?

A. In feite wel. In de jaren tachtig leefde een

groot deel van onze bevolking in huurwoningen.

Vaak waren dat woningen zonder enig

gevoel voor esthetiek. Dat heb ik nooit begrepen.

Waarom zou je geen mooie woningen

bouwen, die bijdragen aan het beeld van een

prettige stad? Ik heb altijd op een beeldende

manier willen laten zien dat het bouwen van

woningen, onderwijsgebouwen, bibliotheken,

anders kan. Vanuit een humane invalshoek.

Eigenlijk is dat nog steeds mijn leidraad.

Q. U heeft ook ontworpen voor de kantorenmarkt,

waar zaken als rendement en

prijs-kwaliteitverhouding de boventoon

voeren. Krijgt u in uw streven naar esthetiek

voldoende vrijheid van uw opdrachtgevers?

A. Zeker. Maar je moet er wel tegen kunnen

als een ontwerp niet meteen wordt

goedgekeurd. Dat je dat in een paar stap-

National Heritage Museum, Arnhem

Montevideo, Rotterdam

Da Vinci College, Dordrecht


Kritiek zie ik als

communicatie

om een plan

goed te maken”

Francine Houben

pen, na uitvoerig overleg, moet fine tunen.

Architecten krijgen tijdens hun studie vaak

een soort stoerheid aangepraat dat ze hun

ontwerp altijd moeten verdedigen, tegen

alle weerstand in. Totale onzin natuurlijk.

Kritiek zie ik als communicatie, om een plan

echt goed te maken. Wij worden overigens

nooit gevraagd om een neutrale doos te ontwerpen.

Ik probeer altijd om het ontwerp

te koppelen aan het zoeken naar identiteit,

van een stad, van een landschap, van een

opdrachtgever. Dat opdrachtgevers daarbij

op de kosten letten, ben ik gewend. Dat is

van alle tijden, met mijn ervaring weet ik

nu wat onnodig duur is en wat niet. En hun

hang naar rendement staat niet haaks op

een mooi ontwerp, integendeel. Voor een

prachtig gebouw vindt een ontwikkelaar

gemotiveerde huurders, voor een anonieme,

goedkope doos langs de snelweg is dat veel

lastiger. De historie leert dat esthetiek een

grote economische waarde heeft.

Q. Krijgt u de meeste opdrachten binnen

via de in uw wereld inmiddels gebruikelijke

‘tenders’ en prijsvragen, of wordt u ook nog

wel spontaan gebeld?

A. Dat wisselt. Het meeste werk komt binnen

via mensen die ons en ons werk kennen.

Maar we doen ook regelmatig mee aan

prijsvragen. Je ontkomt er niet aan, ik heb

er een haat-liefdeverhouding mee. Je moet

in –the blind iets ontwerpen voor een opdrachtgever,

die vaak nog geen idee heeft wat

hij wil. Vaak is het onderbetaald. Vervelend.

Je vraagt toch ook niet aan vijf advocaten:

jongens, geef ‘ns een gratis advies weg?

Q. Hoe beoordeelt u de huidige Hollandse

kantoorarchitectuur?

A. Als ik om me heen kijk, ben ik vaak

vooral verbaasd. Al die leegloop is toch een

teken aan de wand, lijkt me. Achter al die

lelijke dozen langs de snelwegen zit geen

enkele visie.

Q. Tien jaar geleden begon u als eerste over

mobiliteitsesthetiek. Waarom?

A. Het was toen raar om dat op de agenda

te zetten. Want architecten praten niet

over esthetiek. Van een bakker verwacht je

toch ook gezond, lekker brood? Daar komt

natuurlijk ons calvinisme bij: een architect

bespreekt met zijn opdrachtgever hoe slim en

economisch het ontwerp in elkaar steekt, over

esthetiek wordt niet gepraat. Maar om mij

heen kijkend voelde ik toch een dwingende

noodzaak. En dus vroeg ik me toen hardop

af: mag woningbouw ook niet gewoon móói

zijn? En in het verlengde daarvan: waarom

denken we in Nederland bij het vormgeven

van onze ruimtelijke ordening niet na over

esthetiek?

Ik zat destijds, als enige architect, in de

VROM-raad die de regering adviseerde over

ruimtelijke ordening. Vanuit die positie ben

ik begonnen aan mijn pleidooi. Architecten

en stedenbouwkundigen hebben geleerd hoe

Technische Bibliotheek, Delft


direct wonen corporate | 09


10 | direct wonen corporate

CV | Francine Houben

1955 Geboren

Palace of Justice, Cordoba, Spanje

1980 Mede-oprichter van Mecanoo

Architecten

1996 Directeur van Mecanoo

2006-2007 Columnist voor het

Financieele Dagblad

2008 Verkozen tot Zakenvrouw van

het Jaar

Andere onderscheidingen

> Honorary Fellowship van het American

> Institute of Architects

> International Highrise Award 2006

> Nederlandse Bouwprijs 2003

> Nationale Staalprijs 1998

Daarnaast Hoogleraar Bouwkunde

TU Delft, leerstoel Mobiliteitsesthetiek

Recente ontwerpen

> Paleis voor Justitie in Córdoba (Spanje)

> Theater en congrescentrum La Llotja de

Lleida (Spanje)

> Business Innovation Centre

> FiftyTwoDegrees in Nijmegen

> Woontoren Montevideo in Rotterdam.

Grooste wens Nieuwe, moderne

bibliotheek ontwerpen

je huizen, straten en pleinen ontwerpt. Planologen

denken heel abstract in de vorm van

ingekleurde kaarten. Maar het domein dat

wij dagelijks ervaren, is de afgelopen vijftig

jaar van een heel andere schaal geworden. We

reizen veel, naar ons werk, naar vrienden en

familie. Mijn punt was dat geen ontwerper of

opdrachtgever vanuit een visie op dat overkoepelende

domein werkte. De snelwegen

bleken bijvoorbeeld de grootste openbare

ruimte van in dit land te zijn geworden! En

juist daar hebben we allemaal lelijke bedrijventerreinen

neergezet.

Q. Is die verkokerde blik typisch Nederlands?

A. Welnee, in andere landen gaat het in wezen

precies zo. De verrommeling duikt overal op.

Dat was ook het thema van de eerste Internationale

Architectuur Biënnale Rotterdam,

die ik in 2003 heb geleid. We hebben veel

laten filmen vanuit de auto en de trein, en die

beelden vervolgens geanalyseerd en in kaart

gebracht. Niet alleen in Nederland, maar ook

in Duitsland, Hongarije, Amerika, Mexico,

Japan en China. Dat onderzoek heeft me veel

positiefs geleerd over de identiteit van Nederland:

die kleine steden, met landschap ertussen.

Het land waar je overal nog kan fietsen,

dat is een specifieke kwaliteit waar ze in het

buitenland jaloers op zijn. Nu, na al die jaren,

houden beslissers in dit land steeds meer

rekening met mobiliteitsesthetiek. Eindelijk.

Mensen vragen me vaak op welk gebouw ik

Achter die lelijke

dozen langs de

snelwegen zit

geen enkele visie

het meeste trots ben. Ik ben op meerdere gebouwen

heel trots. Maar dat ik dit onderwerp

echt op de agenda heb gekregen, beschouw ik

als een grote prestatie.

Q. Dat was ook een van de argumenten

waarom u onlangs tot Zakenvrouw van het

jaar 2008 werd uitgeroepen.

A. Aan die uitverkiezing heb ik toch wel een

week aan moeten wennen. Bij een zakenvrouw

denk ik toch automatisch aan zo’n managerstype

in een mantelpakje. Maar die prijs gaat

over ondernemerschap, en ik heb samen met

Mecanoo, waar tachtig mensen werken, toch

grote risico’s moeten nemen. Die prijs was

voor mij heel onverwacht, heel verwarrend.

Het is een mooi eerbetoon aan ons bureau.

Q. Hoe verloopt bij u het proces van

ontwerpen?

A. Ik wil zo tijdloos mogelijk werken.

Niet meegaan in modes die over tien jaar

voorbij zijn.”

Q. Maar aan de tijdgeest kunt ook u toch

niet ontsnappen, denk alleen al aan de keus

van materialen.


A. Je bent altijd onderdeel van de tijdgeest,

en natuurlijk kies je de materialen van nu,

en vooral duurzame materialen. Maar mijn

manier van denken en ontwerpen is nooit

veranderd, en is in die zin tijdloos. Zo wil ik

altijd naar de locatie toe. Wil er staan, rondlopen,

liefst een nachtje slapen. Ik wil een stad

snappen, de ziel van een plek voelen. Dat is

een heel zintuiglijk proces. Soms dwaal ik dan

rond in m’n eentje, soms met een opdrachtgever

of met mijn collega’s.

Q. U gaat puur intuïtief te werk?

A. Ik werk vanuit een combinatie van analyse

en intuïtie. Dat laatste is zeker geen vrouwelijke

waarde of zo, die onzin hoor je nogal eens,

maar is gebaseerd op ervaringen. Dat kan ver

terug gaan. Het meest intuïtieve project dat

ik ooit ontworpen heb, is een kapel in Rotterdam.

Ik kom uit het katholieke Limburg,

die kapel heb ik geheel vanuit mijn intuïtie

kunnen ontwerpen. Later werd ik gevraagd

voor het ontwerp van een synagoge, daar

moest ik flink voor in de boeken duiken om

de thematiek van het joodse geloof goed in

mijn vingers te krijgen. Dus dan werk je juist

heel analytisch.

Q. U werkt wereldwijd. Heeft u voor het ene

land meer gevoel dan voor het andere land?

A. Van een land als Japan heb ik het gevoel

dat ik het snap, omdat ik er veel geweest ben.

Zwitserland kende ik niet goed en dan moet

z a k e n v r o u w 2008

In maart werd Francine Houben uitgeroepen

tot Zakenvrouw van het jaar

2008 Deze onderscheiding ontving ze

volgens de jury vanwege haar ondernemerschap,

visie, zakelijke en maatschappelijke

invloed en haar leidinggevende

capaciteiten; Francine Houben is een van

de weinige vrouwelijke architecten die

met haar bureau Mecanoo wereldwijd

een prominente positie heeft verworven.”

Daarnaast prees de jury haar innovatieve

kracht. Niet alleen in ontwerpen maar ook

in bijvoorbeeld het feit dat Houben het

thema mobiliteitsesthetiek op de maatschappelijke

agenda heeft gezet.

ik rationeler te werk gaan. Op zich maakt

me dat niet uit, maar ik moet toegeven

dat hoe rationeler ik werk, des te minder

emotie er in het ontwerp komt. Een voorbeeld?

In Lausanne hadden we een plan

gemaakt voor een mediatheek. Prachtige

plek, bij het Meer van Genève, met uitzicht

op de Alpen. Het gebouw dat wij hadden

ontworpen, kon draaien, net voor de zon

uit om geen hinderlijke last van licht en

warmte te krijgen. Tegelijkertijd hield je het

zicht op de bergen. Het was een internationale

prijsvraag, we werden tweede. Tot mijn

verbazing had de winnaar een – overigens

prachtige – uitgestrekte, platte koek

gemaakt. Heel introvert. Ik snapte niet dat

we daarvan verloren hadden. Later hoorde

ik van een Zwitser: maar Francine, die

bergen zien we hier de hele dag al!” Geestig

natuurlijk, maar zo’n fout had ik minder

snel gemaakt als ik intuïtiever te werk had

kunnen gaan.

Q. Betekent dit dat u een ontwerp steeds aan

de betreffende cultuur aanpast, of drukt u

toch ieder keer uw eigen stempel?

A. Ik heb als kind zo vaak moeten verhuizen,

dat ik van jongsaf aan heb geleerd me aan

te passen aan mijn omgeving. Ik heb nooit

geredeneerd van: dit is mijn stijl en die zet ik

overal neer. Eigenlijk ben ik een soort kameleon,

waarbij ik wel weer gewoon mezelf blijf.

Een voorbeeld? In 2012 leveren we in Taiwan

het National Performing Arts Center op,

een giga-theatercomplex van ruim 100.000

vierkante meter. Met concertzalen, theaters,

musea, noem maar op. Het grondidee

van het ontwerp, dat als winnaar van een

internationale prijsvraag uit de bus kwam, is

heel simpel: we hebben ons laten inspireren

door een bepaald type boom, die op dat

terrein staat. Onder deze banyan -bomen,

reusachtige, eeuwenoude bomen met brede

kronen, maken mensen muziek. Het gebouw

wordt enorm groot, maar door open ruimtes,

passages en openingen in het dak vloeit

het helemaal over in zijn directe omgeving.

Onder het met gras en planten begroeide dak

kan men flaneren, relaxen, muziek maken.

De Taiwanezen begrepen direct ons ontwerp,

dat geheel was toegesneden op hun wereld,

hun locatie. Ontroerend: wat het grootste

culturele complex van Azië gaat worden,

begon met een klein, intuïtief idee.


fiscaal

Onnodig en funest

Op 13 mei hebben de minister en staatssecretaris

van Financiën het wetsvoorstel Belastingheffing excessieve

beloningen gelanceerd. Doel is om veelverdieners

en mensen met 'lucratieve belangen' hoger

te belasten. De complexiteit van het voorstel is even

hoog als de inkomens die ermee worden bestreden:

jaarinkomens van minimaal 500.000 euro waarvoor

vertrekvergoedingen en pensioenbijdragen extra

worden belast.

Niet erg effectief, lijkt me, want doorgaans wordt de

belasting toch afgewenteld op de onderneming. De

netto beloning blijft daarmee hetzelfde. Maar er is

meer. Ook zogeheten lucratieve belangen worden

aangepakt. Hierbij gaat het meestal om aandelen met

bijzondere voorwaarden die tot een hoog rendement

kunnen leiden. Ook moet het gaan om een beloning

voor werkzaamheden. Dat was schrikken voor mensen

met werknemersopties. Financiën was er snel bij

door te stellen dat ze zich richten op een veel kleinere

groep van 500 mensen. Nederland op z'n smalst. Wel

een geruststellende gedachte voor iedereen die onder

het maaiveld blijft.

Maar wat te denken van beleggers of projectontwikkelaren

die via een BV een project aangaan? Omdat

er een verschillende mate van inbreng en betrokkenheid

is, krijgt een aantal preferente aandelen. Zij zijn

eigenlijk de financiers met een vast winstrecht van

zeg 15%. Als het heel goed gaat, delen ze ook nog

mee in een stuk overwinst. Niets aan de hand, zou je

denken, want rendement op bijzondere aandelen is

geen beloning voor werkzaamheden. Het tarief blijft

25% in plaats van het voorgestelde 52%.

Maar wat nu als een van de financiers de BV in contact

brengt met een geïnteresseerde koper of huurder?

Dat valt mogelijk onder de noemer 'werkzaamheid',

dus moet barbertje hangen: het tarief gaat naar

52%! Bij transacties in privé worden dit soort 'overige

werkzaamheden' ook nu al belast tegen 52%. 'Bij twijfel

via de BV' is daarom de stelregel.

Dit voorstel raakt veel meer dan 500 mensen, is onnodig

en funest voor de internationale positie van Nederland.

Drs. Pieter Camps MRE

partner bij Bird & Bird

direct wonen corporate | 11


wetgeving

direct wonen nieuwbouw

Statendam in aanbouw

100%

verkoopgarantie

12 | direct wonen corporate


Een bedrijf met lef, dat verkooprisico’s volledig overneemt en keiharde financiële

garanties durft te geven. In de nieuwbouwwereld kom je ze maar zelden tegen.

Direct Wonen Nieuwbouw doet het wel. Op een eigen manier houdt deze

organisatie zich bezig met het verkopen van nieuwbouwwoningen. Direct Wonen

garandeert hierbij de verkoopopbrengst zodat de bouw gestart kan worden.

Het bedrijf is dan ook een belangrijke partner voor aannemers en ontwikkelaars.

We bestuderen een project grondig

met ons eigen analistenteam”,

zegt Richard Westerhuis, directeur

van Direct Wonen. Wanneer we

positief zijn over het project, de

locatie en de afzetmogelijkheden,

zijn wij bereid om het verkooprisico

onder voorwaarden van onze

klanten over te nemen. Dat is natuurlijk

een groot pluspunt. Maar

we hebben meer troeven. Binnen

onze organisatie is veel kennis

aanwezig van de wensen in markt.

Bovendien beschikken we over de

juiste marketingtechnieken om een

project goed te kunnen verkopen.

En tot slot – niet geheel onbelangrijk

– zijn we ook in financieel

opzicht een sterke organisatie.”

Analyse

Direct Wonen Nieuwbouw wordt

in verschillende fases bij de

projecten betrokken. Het liefst

worden wij natuurlijk vanaf het

eerste moment ingeschakeld,” zegt

Westerhuis. In dat geval kunnen

wij onze kennis en ervaring al in

de voorfase inzetten. Maar ook

wanneer het project al in gang is

gezet, kunnen wij een belangrijke

bijdrage leveren.”

Of Direct Wonen een project

interessant vindt, hangt af van

verschillende factoren. Westerhuis:

Onze analyseafdeling onderzoekt

de potentie van een project. We

berekenen de verwachte verkoopprijzen

en verkoopsnelheid. Het is

natuurlijk essentieel dat het project

aansluit bij de vraag. Zit je op een

verkeerde plek of bouw je voor een

verkeerde doelgroep, dan ben je

nergens. Gelukkig zijn wij als geen

ander in staat om te bepalen of het

project aansluit bij de woonwensen

van de doelgroep. We beschikken

over een enorme database met verkopen

en verhuurtransacties van

de afgelopen jaren. Dat geeft een

duidelijk beeld van de ontwikkelingen

in de markt. Naast de cijfers

moeten we natuurlijk ook een

goed gevoel krijgen bij de locatie

en het gebouw. Want alleen dan

kun je er helemaal voor gaan.”

Sterke teams

Verwacht Direct Wonen Nieuwbouw

succes, dan is het bedrijf

bereid om te investeren en wordt

100% verkoopgarantie gegeven.

Een unieke manier van werken.

De projecten worden op een heel

eigen manier in de markt gezet.

Belangrijk is dat wij altijd een

verkoopkantoor op locatie plaatsen,”

zegt Westerhuis. Voor ieder

project formeren we een team dat

alleen op het betreffende object focust.

Onze mensen staan letterlijk

met de ‘voeten in de modder’ en

kunnen belangstellenden op die

manier echt laten zien waar het

" Wij willen investeren in nieuwbouw-

projecten vanaf 50 woningen"

Richard Westerhuis

directeur Direct Wonen

om gaat. Op een effectieve manier

zorgen wij ervoor dat de doelgroep

benaderd wordt. Via onze websites

bijvoorbeeld, die 50.000 unieke

bezoekers per dag trekken en dus

een heel krachtig middel vormen.

Maar ook via e-mail of beurzen.”

Grote kracht

In toenemende mate is er

belangstelling voor onze aanpak,”

zegt Westerhuis. Niet voor niets.

Onze opdrachtgevers hebben geen

financiële risico’s meer. Ze boeken

direct resultaat en kunnen verder

met hun volgende project. Wij zijn

de enige makelaar in Nederland

die ook financieel de nek uitsteekt.

We zijn ijzersterk in verkoop. En

eventueel onverkochte woningen

worden bij oplevering in portefeuille

genomen en verhuurd via

Direct Wonen

Verhuur. Dus mocht het verkoopresultaat

onverhoopt toch tegenvallen,

dan is er altijd een prachtige

vangnetconstructie.

We kunnen gewoon meer doen

dan andere partijen.”


Voor meer informatie kijk op:

www.directwonenvastgoed.nl

www.directwonen-nieuwbouw.nl

www.funen-park.nl

www.statendam-rotterdam.nl

b i j z o n d e r e p r o j e c t e n

In Amsterdam wordt gebouwd aan het

Funenpark, waar met opvallende architectuur

in een parkomgeving gewerkt wordt

aan het ‘nieuwe wonen’ in een stedelijke

omgeving. Een ander belangrijk project

van Direct Wonen Nieuwbouw is Statendam

in Rotterdam. Het is één van Nederlands

hoogste woontorens en ligt in het hart van

de stad. Het uitzicht is prachtig, net als de

uitstraling. Het gebouw staat op een historische

plek en heeft 124 appartementen. En

dat zijn slechts een paar voorbeelden van de

prachtige projecten waarmee Direct Wonen

Nieuwbouw zich bezighoudt.

s n s p r o p e r t y f i n a n c e

Robert Fabisch, regiomanager en Pieter

Hofman, Teamleider Project Control bij

SNS Property Finance

SNS Property Finance verstrekt financieringen

aan professionele marktpartijen die

zich richten op vastgoed. Pieter Hofman,

teamleider project control: Direct Wonen

Nieuwbouw is zo’n partij. Wij hebben de

financiering verzorgd van het Funenpark.

Zelf was ik vanaf het eerst moment betrokken

bij de begeleiding en de verstrekking

van de financiële middelen. Inmiddels

zijn we de allerlaatste fase ingegaan.

Terugkijkend op dit project kan ik alleen

maar grote waardering uitspreken over de

manier waarop Direct Wonen Nieuwbouw

het heeft aangepakt. Het bedrijf beschikt

over een grote kennis van de woningmarkt

en specifiek over woningen in het hogere

segment zoals bij het Funenpark. Die

kennis is bij de verkoop van het project

uitstekend toegepast.” Collega Robert

Fabisch, bouwregiomanager bij SNS

Property Finance, vult aan: De structuur

die Direct Wonen Nieuwbouw hanteert,

is zeer effectief. Ontwikkelaars kunnen

hun verkoop uitbesteden en zich volledig

richten op hun eigen taken en het halen

van de planning. De verkoop van het

Funenpark is professioneel aangepakt.

Het project heeft veel bijzondere extra’s

die goed in de markt zijn gezet. Een groot

pluspunt is natuurlijk het ‘fall-back scenario’.

Woningen die niet binnen afzienbare

tijd verkocht worden, gaan over naar het

verhuurbestand van Direct Wonen. Op die

manier komen ze weer bij een hele nieuwe

doelgroep terecht.”

Pieter Hofman

teamleider project control

direct wonen corporate | 13


eleggen

14 | direct wonen corporate

BELEGGEN

IN VASTGOED

Riskant of onverminderd aantrekkelijk?

Maximaal rendement met minimale risico’s! Zo wordt

beleggen in vastgoed regelmatig aangeprezen. Maar gretigheid

kan worden afgestraft. Hoe kun je als vastgoedbelegger in

deze turbulente tijd het best te werk gaan? En hoe staat de

Nederlandse vastgoedmarkt er op dit moment voor?

DW Corporate vroeg het aan Altera Vastgoed.

et een beheerd vermogen

van ruim 1,5 miljard

euro medio 2008 is

Altera Vastgoed een van

Nederlands belangrijkste

vastgoedfondsen. Altera is een privaat en

sectoraal vastgoedfonds ten behoeve van

pensioenfondsen. Bij ons kunnen pensioenfondsen

participeren in één of meer

portefeuilles,” zegt Robert Eujen, directeur

van Altera. We beleggen in de sectoren

woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten”.

Het bedrijf is in 2000 opgericht en is klein

van opzet. Dat is geen toevalligheid, vertelt

Eujen. We kiezen er bewust voor om met

een kleine groep vaste mensen zoveel mogelijk

activiteiten uit te voeren. Dit bevordert

snel en effectief reageren op de markt.”

Alternatief

Vergroting van de vier sectorportefeuilles

is een belangrijk doel van Altera. Om de

samenstelling van de portefeuille zo optimaal

mogelijk te houden, vindt constant research

plaats. De per sector te effectueren portefeuillestructuur

wordt gebaseerd op onder meer

attributieanalyses ten opzichte van het ROZ/

IPD-universum en de ontwikkelingen op de

vastgoedmarkten.

Ook voert Aletera per object jaarlijks zoge-

naamde hold sell-analyses uit. Voor een goed

beleggingsresultaat is een gedegen kennis van

de sector van groot belang,” zegt Kees van der

Meulen, hoofd research en strategie bij Altera.

Niet iedere sector is gelijk qua marktontwikkeling.

Ook heeft iedere sector zijn eigen

specifieke eigenschappen en bovendien een

eigen risico rendementsprofiel. Daar houden

wij als belegger steeds rekening mee in onze

planning.”

De woningmarkt

biedt nog altijd

genoeg uitdaging

De manier van research verschilt per sector

duidelijk. Van der Meulen: Voor de ene sector

houden we uitgebreide databases bij, voor de

andere pakken we het op een alternatieve manier

aan. Over bedrijfspanden is bijvoorbeeld

minder informatie beschikbaar omdat het

een relatief jonge categorie is in de huursfeer.

De woningmarkt daarentegen laat zich veel

beter in kaart brengen. De ontwikkeling in

woningprijzen is al heel lang gevolgd en de

cijfers zijn bij iedereen bekend. Wij vergelijken

onze portefeuille met de ontwikkelingen op de

markt. Is het nodig, dan nemen wij maatregelen

zoals de aankoop of verkoop van een

bepaald type woning.

Hoogtijdagen

Is beleggen in woningen nog altijd interessant?

‘Zeker wel’, vindt Eujen. Als belegging levert het

op lange termijn een stabiele kasstroom op en,

als je het goed doet, ook opwaarts potentieel.”

Die combinatie maakt vastgoed anno 2008 nog

steeds een aantrekkelijke beleggingscategorie.

Maar Eujen maakt wel een kanttekening: De

hoogtijdagen zijn voorbij. Vroeger was een

goede cashflow bij woningbeleggingen vanzelfsprekend,

nu is dat niet langer het geval. De forse

waardestijgingen van de laatste jaren zijn niet

meer aan de orde. Je moet weten waar je moet

zijn. Grondgebonden woningen in de nieuwbouwsfeer

is in de verhuurmarkt een moeilijk af

te zetten product.”

Dat betekent niet dat de vastgoedmarkt geen

kansen meer biedt. Wij zien met name in de

appartementensfeer nog veel mogelijkheden.

Reden is dat het aantal kleine huishoudens

toeneemt. Deze trend zal in de toekomst doorzetten,

waardoor de vraag naar appartementen

en kleinere woningen groeit. Een aantrekkelijke

markt voor beleggers dus.”

Dat de markt veranderd is, kan Van der Meulen

alleen maar beamen. Toch is het wat woningen

betreft nog redelijk veilig,” zegt hij. Zolang je de

normale prijs wilt betalen en verstandige beslissingen

neemt met betrekking tot de locatie en de

staat van het pand. Bij kantoren en bedrijfsvastgoed

op de juiste locaties en met de juiste

gebouweigenschappen is er ook nog wel sprake

van enige zekerheid, mits je het kunt verhuren.

En daar zit vaak het probleem. Veel beleggers

kijken in eerste instantie naar de huurders. Zijn

die er, dan wanen ze zich veilig. Maar huurders

kunnen vertrekken. Daarom gaan wij in eerste

instantie uit van de locatie, vervolgens van de

gebouweigenschappen en als derde kijken we

naar de bestaande huurcontracten.”


Terughoudend

Er is veel negatieve berichtgeving over de

ontwikkeling van de economie. In sommige

omringende landen is er sprake van zwaar

weer op de woningmarkt met fors teruglopende

prijzen en afnemende verkopen. Altera

ziet vooralsnog geen aanwijzingen dat in Nederland

eenzelfde situatie zal ontstaan. Eujen:

Het structurele tekort aan woningen op de

Nederlandse markt leidt ertoe dat de prijs en

de vraag hoog zullen blijven. Natuurlijk is er

een stuk consumentenvertrouwen weggevallen.

Economie is psychologie. Maar in Nederland

is de situatie op de woningmarkt heel

anders dan in andere landen. Ook hebben

wij zeer degelijke hypotheekconstructies.”

Eujen begrijpt de huidige terughoudendheid

onder Nederlandse huizenkopers. Veel

mensen die wilden kopen, kijken nu eerst

even wat de economie gaat doen. Ze zijn vaak

wat onzeker over hun eigen financiële positie,

dus stellen zij hun koopbeslissing uit en

blijven huren. Woningen staan langer in verkoop

en mensen kiezen voor zekerheid. Eerst

verkopen, dan pas een nieuw huis kopen.

Het is een ontwikkeling die niet noodzakelijkerwijs

negatief is voor vastgoedbeleggers.

Eujen: In de tussentijd wordt vaak gehuurd.

De huurmarkt blijft dus in trek en dat is weer

gunstig voor beleggers.”

Particuliere vastgoedbeleggers hebben de

keuze: stappen zij in een fonds of beleggen

zij direct in steen? Van der Meulen adviseert

altijd om te kiezen voor een professionele

organisatie. Direct beleggen is weliswaar

boeiend en direct winstgevend, maar je

loopt ook een groot risico. Behalve wanneer

je een enorm vermogen hebt, is de

spreiding over het algemeen klein. Valt bij

een bezit van drie objecten een huur weg of

is er sprake van grote schade, dan is dit een

flinke aderlating. Gebeurt iets dergelijks bij

een portefeuille van 2000 woningen, dan is

het een heel ander verhaal. Ook vermijdt je

bijkomende kosten. En dat terwijl je op lange

termijn dezelfde voordelen hebt als bij een

rechtstreekse vastgoedbelegging, inclusief

het huurrendement. Dan heb ik het nog

niet eens over kennis van de markt die toch

moeilijk te doorzien is. Zelf kiezen wij er ook

duidelijk voor om door middel van spreiding

over objecten objectspecifieke risico’s zoveel

mogelijk te dempen. Zeker in deze financieel

toch turbulente tijden is risico’s mijden niet

onverstandig.’


Robert Eujen, directeur van Altera

Silodam, Amsterdam

direct wonen corporate | 15


elatie

16 | direct wonen corporate

Sinds het ontstaan van de

groep Air France – KLM

is het aantal internationale

uitwisselingen fors gestegen”


Met lijnen naar zo’n 300 steden op alle continenten en

ruim 250 toestellen is Air France een luchtvaartmaatschappij

van formaat. Dankzij de fusie met KLM maakt het bedrijf

nu deel uit van ’s werelds belangrijkste luchtvaartonderneming.

KLM en Air France werken intensief samen en

wisselen continu kennis en expertise uit. Op het Amstelveense

hoofdkantoor van KLM worden dan ook regelmatig

medewerkers van Air France verwelkomd.

Naar omzet gemeten is Air France KLM is de

grootste luchtvaartonderneming ter wereld.

In het luchtvervoer staat de onderneming op

de tweede plaats. De afzonderlijke bedrijven

hebben een eigen gezicht en geven zelf invulling

aan de activiteiten die zij ontplooien,

maar de fusie heeft wel degelijk invloed. Jan

Alen, Human Resources Manager bij Air

France Benelux, vertelt: Vanaf begin 2007

heeft Air France Nederland zijn activiteiten

volledig overgedragen aan KLM. Ook onze

medewerkers zijn naar KLM overgegaan.

Desondanks wisselen Air France en KLM

regelmatig medewerkers uit. Onze bedrijven

hebben veel gemeenschappelijke kennis in

huis, maar ieder heeft ook zijn eigen specialisaties.

Nu kunnen we elkaar op verschillende

gebieden versterken. Ik begeleid de internationale

detachering van mensen op logistiek

en administratief gebied. Ook bied ik zoveel

mogelijk ondersteuning bij praktische zaken

die komen kijken bij vertrek naar of aankomst

uit het buitenland.”

Goede begeleiding

Op dit moment zijn zo’n 25 mensen vanuit

Frankrijk werkzaam bij KLM. Het gaat om

ongeveer 15 expats en 10 gedetacheerden. Zij

hebben hun moederbedrijf tijdelijk verlaten

en zijn officieel bij KLM in dienst. Voor al

deze medewerkers geldt dat Air France zorgt

voor uitstekende begeleiding. Jan Alen heeft

daar een coördinerende rol in. Ik ondersteun

bij de inschrijving in Nederland, het aanvra-

Jan Alen, Human Resources Manager bij Air France Benelux

gen van de zorgverzekering en kinderbijslag

en begeleid desgewenst de partner bij het

zoeken naar passend werk. Ook de woonruimte

van de medewerkers valt onder mijn

verantwoordelijkheid.”

Vaste partner

Veel medewerkers die naar het Amsterdamse

KLM-kantoor komen, kiezen voor een woning

in de hoofdstad of omgeving. Ook Den

Haag is geliefd, vertelt Alen. Met name bij

medewerkers met kinderen die daar naar de

Franse school kunnen gaan. In Amstelveen

en Haarlem worden ook regelmatig woningen

gehuurd voor onze mensen. Het gaat om

appartementen, maar ook om grotere woningen.

In de binnenstad of juist daarbuiten.

Over het algemeen vallen de woningen in een

hoger segment.”

Het zoeken van een woning in de Randstad is

niet eenvoudig, weet Alen. Daarom werken

wij samen met een bedrijf dat ons begeleidt.

Dit bedrijf heeft weer nauwe banden met

Direct Wonen, een makelaar met een ruim

aanbod op ons gebied. Huren via een vaste

partner levert veel voordelen op. Zij kennen

onze behoeften en kunnen het aanbod

hierop afstemmen. Op administratief gebied

kan Direct Wonen ons op ieder moment

een duidelijk inzicht geven in de stand van

zaken. Geen overbodige luxe want er is veel

beweging binnen ons bedrijf en dat zal in de

toekomst zeker zo blijven.”


vastgoed

Betere tijden

Wie het dezer dagen in zijn hoofd haalt zich positief uit

te laten over beleggen, de markt en financiën, heeft

niet veel om zich op te baseren. Ook vastgoed staat

langer te koop en de yields zijn opwaarts gecorrigeerd.

Er begint zich aanbod op te stapelen vanwege een verlaagde

kopersactiviteit.

Er zijn voorbeelden te over dat de kredietcrisis zich inmiddels

ook vertaalt in lagere prijzen van commercieel

vastgoed. Zo is het vastgoed van een sterke speler

als ING 180 miljoen minder waard geworden. In Europa

lijkt het in vastgoed belegde kapitaal zo’n 10-15%

in waarde gedaald te zijn sinds afgelopen zomer. Ondanks

het gebrek aan bewijs – er werden in een gegeven

periode omstreeks einde 2007/begin 2008 immers

nagenoeg geen vastgoeddeals meer gedaan in

het Verenigd Koninkrijk – werd al begin dit jaar commercieel

vastgoed aan de andere kant van het Kanaal

flink afgewaardeerd. De redenen zijn overduidelijk: er

wordt lang zoveel geld niet meer uitgeleend door vastgoedfinanciers.

En tegen tarieven die duidelijk maken

dat risico zijn prijs heeft, waar die prijs de afgelopen jaren

soms afwezig leek.

Behalve commercieel vastgoed wordt ook de woningmarkt

geraakt. Het is een kwestie van één en één is

twee: in de financieringsmarkt van vandaag kunnen

steeds minder mensen de almaar duurder wordende

huizen financieren. Negativisme ligt op de loer. Het

wachten is op betere tijden, zou je zeggen. Maar hoewel

de financieel gedreven vastgoedtransacties uit de

markt zijn, terwijl juist dat spel de yields omlaag duwde,

is er genoeg om blij van te worden. Automatische

waardegroei maakt plaats voor het echte ondernemen.

Waar liggen de kansen? Vanwaar komt de vraag? Welke

vastgoedoplossingen kunnen we daarvoor ontwikkelen?

Zomaar wat voorbeelden zijn zorgwoningen,

duurzame kantoren, handelscentra en thematische bedrijventerreinen.

Handen uit de mouwen, want vanzelf

gaat het niet meer. Deze tijden vragen om realisme. Tegeltjeswijsheid?

Misschien. Maar het is niet moeilijk te

voorspellen dat een stevige business case in het vastgoed

veel belangrijker wordt dan de afgelopen jaren

het geval was.

Drs. Pim Macke MRE

Sr. Manager bij Deloitte Real Estate

direct wonen corporate | 17


in beeld

18 | direct wonen corporate

Ik heb een beroep

waarin ik mensen

altijd blij maak”

essenstam


In iedere uitgave van Direct Wonen Corporate laten we een

medewerker aan het woord. We vragen naar persoonlijke

achtergronden en de aard van het werk. In dit nummer

verdiepen we ons in Martijn Essenstam (23), vestigings-

manager in Amersfoort.

Q. Wat was het beeld dat je van Direct

Wonen had?

A. De grootste verhuurmakelaar van Nederland!

Dat zegt toch al genoeg?

Ik hoorde voor het eerst over Direct Wonen

bij een borrel op een verjaardag, een week

later was ik aangenomen.

Q. En het beeld dat je nu van Direct Wonen

hebt?

A. Een succesvolle organisatie met een groot

team van jonge, enthousiaste en ambitieuze

bemiddelaars. Direct Wonen is een organisatie

die graag een uitdaging aangaat en

blijft groeien in deze competitieve markt

van woningbemiddelaars.

Q. Wat houdt je functie precies in?

A. Ik ben verantwoordelijk voor het behalen

van resultaten op mijn vestiging en het

coachen van mijn collega’s. Persoonlijk vind

ik het belangrijk dat je laat zien dat het werk

vooral leuk is en dat je iedereen moet laten

doen waar ze goed in zijn.

Persoonlijk vind ik het

belangrijk dat je laat

zien dat het werk vooral

leuk is en dat je iedereen

moet laten doen

waar ze goed in zijn.

Q. Welke aspecten van je baan geven je het

meeste plezier?

A. De diversiteit in ons werk en het succesvol

bemiddelen tussen verhuurders en huurders.

Je hebt immers een beroep waarin je mensen

altijd blij maakt met het vinden van een

nieuwe woning.

En welk aspect bevalt je het minst?

Het bijhouden van de administratie.

Q. Heb je ten slotte nog een advies voor

verhuurders?

A. Wilt u zo goed en snel mogelijk geholpen

worden door een betrouwbaar team van

verhuurspecialisten? Dé professionals die

het leuk vinden om uw woning te verhuren?

Bied dan gewoon uw woning aan via

Direct Wonen.


CV | Martijn Essenstam

Opleiding

Burgelijke staat

Muziek

Boek

Film

Cuisine

Land

Bewondert

MAVO & MEAO Bedrijfsadministratie

niv. 4

Aleenstaand

Van Enya tot DJ Tiësto

‘De Vliegeraar’ van

Khaled Hosseini

Reality movies

Ben een echte Bourgondiër,

met een voorkeur

voor Italiaans en

Chinees

Thailand, Maleisië

De natuur: lay down,

close your eyes and

listen!

alkmaar

vestigingen

Limmerhoek 64

1811 BA Alkmaar

Tel: 072 - 512 22 21

Fax: 072 - 512 99 23

almere

Brinkweg 5

1211 RP Hilversum

Tel: 035 - 628 99 99

Fax: 035 - 628 33 11

amersfoort

Arnhemseweg 1

3811 NN Amersfoort

Tel: 033 - 448 11 11

Fax: 033 - 489 44 44

amsterdam

Overtoom 47

1054 HB Amsterdam

Tel: 020 - 616 16 66

Fax: 020 - 612 12 66

apeldoorn

Asselsestraat 115

7311 EG Apeldoorn

Tel: 055 - 579 00 00

Fax: 055 - 579 06 66

arnhem

Jansbinnensingel 13

6811 AJ Arnhem

Tel: 026 - 446 00 46

Fax: 026 - 446 04 60

breda

Willemstraat 23

4811 AJ Breda

Tel: 076 - 522 66 89

Fax: 076 – 521 06 47

den bosch

Kruisstraat 39

5211 DT Den Bosch

Tel: 073 - 614 77 33

Fax: 073 - 614 54 63

redactieadres

Monte Media

Molukkenstraat 200

1098 TW Amsterdam

Tel: 020 - 673 9284

Fax: 020 - 673 9285

redactie@montemedia.nl

concept

& realisatie

Monte Media, Amsterdam

art direction

& vormgeving

Sue Cowell

hoofdredactie

Willem van Donk

eindredactie

Mars van Grunsven

hoofdkantoor

Nieuwe Duinweg 24-26

2587 AD Den Haag

Tel: 070 - 711 50 00

Fax: 070 - 711 55 55

den haag

Ln. v. Meerdervoort 141

2517 AX Den Haag

Tel: 070 - 346 77 77

Fax: 070 - 361 57 26

dordrecht

Voorstraat 349

3311 CT Dordrecht

Tel: 078 - 613 52 52

Fax: 078 - 613 94 50

eindhoven

Wal 1

5611 GE Eindhoven

Tel: 040 - 244 44 70

Fax: 040 - 244 11 04

enschede

Kuipersdijk 32

7512 CH Enschede

Tel: 053 - 436 66 44

Fax: 053 - 434 38 22

groningen

Rademarkt 10

9711 CV Groningen

Tel: 050 - 314 22 22

Fax: 050 - 311 33 53

haarlem

Kampervest 3

2011 EW Haarlem

Tel: 023 - 534 34 33

Fax: 023 - 532 93 93

heerlen

Doctor Poelsstraat 18

6411 HH Heerlen

Tel: 045 - 400 94 00

Fax: 045 - 400 94 44

hilversum

Brinkweg 5

1211 RP Hilversum

Tel: 035 - 628 99 99

Fax: 035 - 628 33 11

www.directwonen.nl

colofon

leiden

Hooigracht 92

2312 KX Leiden

Tel: 071 - 513 60 60

Fax: 071 - 513 60 70

maastricht

Stationsstraat 27a

6221 BN Maastricht

Tel: 043 - 327 00 00

Fax: 043 - 327 01 00

nijmegen

Kelfkensbos 22

6511 TA Nijmegen

Tel: 024 - 323 24 23

Fax: 024 - 360 64 99

rotterdam

Mariniersweg 24

3011 NN Rotterdam

Tel: 010 - 414 55 55

Fax: 010 - 433 46 22

tilburg

Spoorlaan 312

5038 CC Tilburg

Tel: 013 - 544 44 70

Fax: 013 - 544 10 05

utrecht

Lange Jansstraat 15

3512 BA Utrecht

Tel: 030 - 234 20 02

Fax: 030 - 234 24 44

zaandam

Peperstraat 216

1502 AN Zaandam

Tel: 075 - 670 88 88

Fax: 075 - 631 50 00

zwolle

Sassenstraat 39-1

8011 PB Zwolle

Tel: 038 - 423 22 66

Fax: 038 - 423 22 77

DW Corporate is het relatiemagazine van Direct Wonen

en wordt middels controlled circulation verspreid.

DW Corporate verschijnt viermaal per jaar in een oplage

van 23.000 exemplaren.

redactie

Renate van Keulen

Herman Kleintjes

Jacco Kroon

fotograf ie

Merlijn Doomernik

Mark Hoorn

Allard de Witte

lithograf ie

Image Zero Degree

Amsterdam

druk

Salland de Lange,

Deventer

© 2008 Monte Media

direct wonen corporate | 19


Bij Direct Wonen

vindt u direct

de juiste huurder

Wilt u uw woning, appartement of villa geheel naar úw verhuurwensen verhuren? Bij Direct Wonen kunt u kiezen uit

een bestand van meer dan 40.000 actieve woningzoekenden die bij 23 vestigingen, door het gehele land verspreid,

staan ingeschreven. Door deze grote dekking vindt er in 95% van de gevallen binnen 3 dagen al een bezichtiging

plaats. Wilt u ook direct zeer aantrekkelijk uw woning verhuren en dit door gebruik te maken van een bedrijf

dat al 17 jaar actief is in de woningbemiddeling? Ga dan direct naar www.directwonen.nl of bel 0900 - 0666.

More magazines by this user
Similar magazines