Views
5 years ago

gemeentenieuws - Gemeente Herselt

gemeentenieuws - Gemeente Herselt

14 Wereldraad Njokko Bok

14 Wereldraad Njokko Bok ( Vertaling: “graag gedaan” ) Njokko Bok is een hulpgroep, onder de leiding van Jos & José Aerts – Rens uit Herselt, opgericht in 2009 samen met een aantal vrijwilligers met een groot hart en veel inzet. De hulp is bestemd voor de kinderen van Nianing, een arm vissersdorp in Senegal aan de westkust van Afrika en op 80 km van Dakar. Jaarlijks gaan leden van Njokko Bok naar Senegal samen met sympathisanten, meters en peters, die hun petekind willen bezoeken. In 2012 waren er 52 bezoekers in Nianing over een periode van 3 maanden. Als hulporganisatie zijn zij elk jaar 3 maanden ter plaatse aanwezig om alles grondig te kunnen controleren en de nodige voorbereidingen te treffen voor het volgende jaar. De hulp gaat naar kinderen met de bedoeling de school voor deze kinderen toegankelijk te maken, wat niet vanzelfsprekend is in Senegal. Voor dit project werkt Njokko Bok samen met de VZW Kinderen Derde Wereld. Dit is een officiële erkende organisatie. De gelden gestort aan deze VZW geven recht op een fis- Nianing Gorée caal attest vanaf 40,00 EUR per jaar. De meters en peters bij Njokko Bok storten het schoolgeld voor hun petekinderen aan Kinderen derde wereld, die het dan op zijn beurt doorstuurt naar Senegal. Op dit ogenblik werkt Njokko Bok in 8 scholen en zo worden er nu al 385 kinderen gesteund door de meters en peters. 1. Kleuterschool in Sinthiou-Ketta in de brousse 2. Kleuterschool Nianing Gorée 3. Kleuterschool Fatou Kiné 4. Koor Jokkel Fay – Lagere school. 5. Samba Guèye – Lagere school in brousse. 6. Gudrun - kleuterschool en lagere school. 7. Sacré-Coeur – lagere school 8. College Sint Jean. Dankzij deze steun kunnen deze kinderen naar school en krijgen zo de kans om aan een betere toekomst te werken. Tijdens het bezoek aan Senegal wordt zorgvuldig na gegaan of alle kinde- Fatou Kine www.herselt.be ren wel degelijk naar school gaan en op de juiste school zitten. Dit is dan ook het moment om nieuwe kinderen in te schrijven, die willen in aanmerking komen voor het meter-of peterschap het volgende jaar bij Njokko Bok. Wat doet Njokko Bok nog meer? 1. Beroepsopleiding voor jonge vrouwen tot 25 jaar. Na een opleiding van 3 jaar krijgen zij een erkend diploma van naaister. Zo worden er vanaf 2012-2013 reeds 6 vrouwen gesteund in dit project. 2. Hulp aan de plaatselijke polikliniek met medicamenten, medische toestellen en geldelijke steun. 3. De plaatselijke bevolking aanmoedigen om zelf voedsel te produceren, zo is er in 2011 een waterput gebouwd voor een tuinproject. 4. Er zijn nog veel moeders die niet kunnen lezen of schrijven en ook geen Frans spreken. Ten behoeve van deze moeders is een avondcursus opgericht om hen te leren lezen en schrijven in het Frans. Kosten worden betaald door Njokko Bok met het geld van de sponsors. 5. In de mate van het mogelijke wordt de armste bevolking geholpen met rijst en voedselpakketten ( olie, melkpoeder, suiker, zeep en boter) ook in de brousse. In 2012 is er 11 ton rijst uitgedeeld. Om deze extra’s te kunnen betalen is er geld nodig. Dit tracht de organisatie te verwezenlijken met presentaties in scholen en verenigingen. Verder is Njokko Bok vaak te vinden op markten om producten uit Senegal te promoten. Mensen die het werk van Njokko Bok appreciëren en ook willen helpen met een bijdrage, om deze projecten te ondersteunen, kunnen dit altijd doen, ofwel via Kinderen derde wereld op de rekening nr. : BE57 0000 0399 9935 met vermelding Njokko Bok, ofwel kan dit ook rechtstreeks op de rekening van Njokko Bok: BE89 7554 8616 7285. Langs deze weg worden de meters en peters hartelijk bedankt voor hun inzet, de scholen en verenigingen voor hun sympathieke medewerking en de sponsors voor hun jaarlijkse bijdrage. Mensen, die een kind willen steunen in Nianing, kunnen dat bij Njokko Bok vanaf 62,00 EUR/jaar. Wenst u meer informatie, u kan terecht op T 014/546191 of een e-mail sturen naar jos.aertsrens@live.be. Meer info vindt u op de website www. njokkobok.be

Milieu Natuur VISwijzer WWF stelde in samenwerking met de Nederlandse Stichting De Noordzee en het Vlaamse ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) een gids samen om de voorkeur te geven aan vissoorten en zeevruchten afkomstig van duurzame visvangst. Deze gids, De VISwijzer, kan je downloaden via http://assets.wnf.nl/downloads/viswijzer2011_2012_wnf_stichtingnoordzee.pdf of je kan deze aanvragen via info.web@wwf. be. De VISwijzer is een kleine brochure die u kwijt kan in uw portemonnee. Producten met het MSC-logo (Marine Stewardship Council) garanderen dat de vis op duurzame wijze is gevangen. Producten met dit label hebben niet bijgedragen tot overbevissing of ontregeling van ecosystemen. Meer informatie over duurzame visvangst vind u op www. goedevis.nl, een initiatief van Stichting De Noordzee. Infoavond spouw- en buitenmuurisolatie Onze gemeente neemt deel aan de energie infotoer 2012 – 2013. Deze infotoer omvat een 26-tal infoavonden die in samenwerking met IOK en Kamp C georganiseerd worden. Tijdens deze infoavonden worden verschillende onderwerpen aangesneden. U is dan ook van harte welkom op de infoavonden van onze buurgemeenten. De infoavond op 12 februari in onze gemeente heeft als onderwerp ‘spouw- en buitenmuurisolatie’. De volgende winter organiseert IOK samen met 27 Kem- www.herselt.be pense gemeentebesturen een samenaankoop van spouw- en muurisolatie. Op deze infoavond komt u te weten waarmee u rekening moet houden als u muurisolatie wil laten plaatsen in een bestaande woning. VZW Dialoog verzorgt de presentatie. Na-isolatie van spouwmuren zit in de lift. Volgens de meest recente gegevens van het Vlaams Energieagentschap (VEA) zijn er in Vlaanderen bij benadering 59% of 1.500.000 woningen met niet-geïsoleerde buitenmuren. Ongeveer 50% daarvan (of 750.000 woningen) heeft niet-geisoleerde spouwmuren. Daarvan komen bij benadering vier op de vijf woningen, dus zo’n 600.000 woningen, met een spouwmuur in aanmerking voor het eenvoudig en rendabel navullen van de spouwmuur. De na-isolatie van spouwmuren is voor veel woningen het ultieme sluitstuk om de energiefactuur verder te verlagen. Uiteraard kunt u tijdens de infoavond al uw vragen stellen De infoavond start om 20.00 uur. Inschrijven is niet nodig. De infoavond is gratis en gaat door in VTC de Mixx, Asbroek 1H, zaal Blaberg-Berghum. Afval Inzameling gft-afval Denk eraan, vanaf 01-03-2013 worden geen gft-containers meer geledigd zonder jaarsticker 2013! Koop dus vanaf 02-01-2013 een nieuwe sticker bij de dienst onthaal. Dit kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en extra op maandag van 18.00 uur tot 20.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Een jaarsticker voor een 120L container bedraagt 62,00 EUR en 31,00 EUR voor een 40L emmer. voor meer informatie of klachten over milieu neem contact op met: Annik Gijsemans of Judith van Meensel T 014/53 90 44 milieudienst@herselt.be 15

2011-12 - Gemeente Herselt
Landinrichting - Gemeente Herselt
gemeentenieuws 1 september - Deerlijk
gemeentenieuws 2013 - Deerlijk
Gemeentenieuws woensdag 16 januari 2013 - Hendrik-Ido-Ambacht
gemeentenieuws 2011 - Deerlijk
Gemeentenieuws januari 2010 - Deerlijk
gemeentenieuws 2011 - Deerlijk
Beste wensen voor 2010 - Gemeente Brecht
Keerinfo 2012/6(december) - Gemeente Keerbergen
jeugdbeleidsplan 2011 - gemeente Tielt-Winge
infoblad februari 2010 - Gemeente Laarne
De Malse Courant - Gemeente Malle
maart - Gemeente Malle
BINNENSTEBUITEN - Gemeente Ardooie
GB1 JAN-FEB 2006 - Gemeente Zandhoven
infoblad mei - juni 2013 - Gemeente Laarne
Editie januari - februari 2010 - Gemeente Hamme
Breeduit 31 jan. 2013 (pdf) - Gemeente Smallingerland
Lendeleeft januari - februari - maart 2012 - Gemeente Lendelede
februari 2009 - Gemeente Westerlo
SPORTKAMPEN ZOMER 2011 - Gemeente Waarschoot
Gemeentepagina week 51 - Gemeente Waalwijk
2013 05 16 ABZ politie Presentatie gemeente BEDUM
september 2012 - Gemeente Westerlo
GEMEENTEBERICHTEN - Gemeente Kampenhout
RRR 12.indd - Gemeente Rijswijk
Februari - Gemeente Schiedam