februari - Chiro

static.chiro.be

februari - Chiro

Dubbel

België -Belgique

P.B.

8000 Brugge 1-2

PUNT

4/121

P409362

Tijdschrift van en voor Chiroleiding | verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus | nr. 6 | februari 2006 | Chirojeugd Vlaanderen vzw | v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen|

DE CHIROJAREN VAN

RUtgeR Beke

NOORD ZUID

ARBEID

& PRODUCTIE


DUBBelpUNt FeBRUARI 2006

Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost € 10,50 en kan aangevraagd worden bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

]Tel.[ 03-231 07 95 ]Fax[ 03-232 51 62 ]E-mail[ abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose

]Redactie[ Linde Van de Walle, Joris Vanderborght, Katrijn Geldof, Kate Crauwels, Bruno Pierloot, Mieke Casteleyn, Nele Liekens en Marieke De Vos ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ Tom Adriaensens, archief,

plaatselijke groepen ]Tekeningen jaarthema[ Jel ]Vormgeving[ Saskia Rogge en Jan Van Bostraeten ]Drukkerij[ Vanden Broele, Brugge - Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften

aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.

2 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Een zalige en gelukkige...

februari!

Wie nu zijn nieuwjaarswensen

nog niet gedaan heeft, is echt

wel hopeloos te laat. ’t Is ondertussen

februari en volgens onze

westerse normen en de regels

van de etiquette is januari hét

moment bij uitstek om zowat

iedereen uit je omgeving te

bedelven onder een regen van

“geluk in de liefde”, “een goede

gezondheid” en “al wat ik je

wensen mag”.

En dan komt februari... Nog altijd

winter en koud buiten... De

maand waarin je er soms echt

aan begint te twijfelen of de

lente ooit nog wel zijn intrede

zal doen. Van al de wensen

en goeie voornemens van 1

januari is er nog maar weinig te

bespeuren.

Daarom wil ik net nu, in februari,

jullie mijn beste wensen

overbrengen!

inHoUd

2 Edito

3 Inleiding

4 Broederlijk Delen

8 Leven op het ritme

10 Lokaal Actie Weekend

10 Filipijnenspel

14 Groepsspel Koekelare

16 Panelgesprek

Ik wens dat jullie in

de maand februari minstens één

dag mogen beleven waarop de

zon al eens extra hard haar best

doet: zo’n dag waarop je zin

hebt om in je T-shirt naar buiten

te lopen, de ramen te boenen

om het zonlicht in al zijn glorie

te laten binnenvallen en waarop

de cafébazen voor het eerst hun

terrasjes zien vollopen.

Ik wens dat jullie in jullie Chirogroep

een te gek carnavalsfeestje

organiseren en dat je zo’n

schitterend kostuum te pakken

krijgt dat de speelclub minstens

anderhalf uur zal twijfelen of jij

het nu wel echt bent.

Ik wens dat het nog één

keer serieus gaat sneeuwen,

1 Braakbal

18 Speelclub

20 Rakwi

22 Tito

24 Keti

26 Aspi

28 Intercultureel

30 BCV

liefst op een zondag, zodat jullie

nog eens volledig uit de bol

kunnen gaan in een sneeuwballengevecht,

sleeëntocht of de

constructie van een metershoge

sneeuwman.

Ik wens dat jullie mogen voelen

hoe heerlijk het is als iemand

zachtjes over je gezicht wrijft

met een wilgenkatje.

Ik wens dat de eerste krokussen

weldra hun kopjes boven de

grond zullen steken om ons het

onomstotelijke bewijs te leveren:

na februari komt de lente!

Van harte!

KATRIJN

31 De rubriek van Miek

32 60 jaar De Banier

36 Jaarthemaverhaal

38 Gesprokkeld

40 Chirogazet

42 Chiro-info

43 Publicaties

44 Vorming

met steun van

de Vlaamse Gemeenschap


DOSSIER NOORD ZUID

nooRd oF zUid

de WeReld dRaait Rond...

“Zijn “Zijn ze ze nu nu wéér wéér daar daar met met hun hun noord-zuidgenoord-zuidgedoe?”doe?”

Inderdaad, Inderdaad, we we zijn zijn er er wéér, wéér, en en hoe! hoe!

In dit dossier ontmoet noord zuid en zuid

noord: een vleugje Vlaams in Chiro Burundi

en Kiro Congo, een groots Verdraai-De Wereldactieweekend

in maart, een wapperende

Vice Versavlag en Filippijns getinte spelen.

Had je je idealisme al lang weggeborgen? Is

het bedekt met een dikke laag stof? Eens

goed blazen is de boodschap! Als het aan

Broederlijk Delen ligt, dan wil, kan, moet en

zál het zuiden groeien.

Spring dus op die wereldbol en zet je schrap,

want wij geven er een fl inke draai aan!

Klaar? En... ACTIE!

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

3


DOSSIER NOORD ZUID

Bestellen

Het zUiden Wil gRoeien!

Tijdens de vasten voert Broederlijk Delen weer campagne: Het

zuiden wil groeien! Chiro ondersteunt die campagne. Maak het

campagnethema levend door acties te ondernemen in jullie eigen

Chirogroep of acties in jullie parochie mee te ondersteunen!

Hoe?

Door te spelen natuurlijk!

Voor de jongste afdelingen

vind je in deze Dubbelpunt

een uitgewerkte namiddagactiviteit,

op maat van jouw

speelclubbers of rakwi’s. Voor

de oudste afdelingen kun je per

groep gratis één spelbrochure

“Banana Boom Boom” bestellen

(zie bestelbon hieronder). Een

echte aanrader!

De campagne in ’t kort!

Het zuiden wil groeien

Mensen in het zuiden zijn geen

‘sukkelaars’. Ze hebben dromen

en ideeën, ze maken plan-

nen. Broederlijk Delen is ervan

overtuigd dat de mensen in

het zuiden zelf het beste weten

wat goed is voor hen, voor hun

dorp en hun land. Daarom

steunt Broederlijk Delen de

mensen ter plekke in hun eigen

plannen. Alleen op die manier

kan er iets groeien dat blijft

duren!

In groep

Wat schiet de wereld ermee op

als je alleen aan jezelf denkt?

Niets! Dat weten ook de

mensen in het zuiden. Daarom

werken ze samen om uit de

armoede te geraken. Ze verenigen

zich in groepen en houden

rekening met elkaar.

Aantal prijs totaal

Spelbrochure _______ x € 4,00 = € ______

'Banana Boom boom!'

Vice Versa

Van 2 tot 18 maart komen 50

medewerkers van partnerorganisaties

uit het zuiden naar

Vlaanderen. Wederkerigheid,

aanmoediging, dialoog en

verdieping staan centraal tijdens

die vijftig ontmoetingen tussen

noord en zuid.

Actiemodel: Vice Versavlag

Broederlijk Delen roept alle

Chirogroepen, plussersgroepen,

scholen en verenigingen

in Vlaanderen op om een eigen

Vice Versavlag te maken. Niet

zomaar een vlag, maar een vlag

over de eigen plannen van het

zuiden! Zet een foto van jullie

vlag op de website van Broederlijk

Delen. Alle groepen die

een foto opsturen, ontvangen

een leuke verrassing. Als

bedankje, maar ook als bewijs

dat ze behoren tot de groeiende

groep van mensen die

de toekomst van onze ene

wereld belangrijk vinden.

Surf zeker ook eens naar

www.broederlijkdelen.be .

Naam: ____________________________________________________________________________________________

Straat en huisnummer: ______________________________________________________________________________

Postnummer en gemeente: ___________________________________________________________________________

Telefoonnummmer: _________________________________________________________________________________

O Ik kom het materiaal bij Spoor ZeS afhalen.

O Ik wil het materiaal per post ontvangen. (De vermelde prijzen zijn exclusief verzendingskosten.)

4 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

sturen naar:

SpOOR ZeS

Kipdorp 30

2000 Antwerpen


1

BANANA...

RAKWI’s

Afhankelijk van de grootte van

de groep, verdeel je de groep

in 2 of 4 ploegen. Dat zijn

Filippijnse families van bananenboeren

die elk hun stukje

grond gekregen hebben van

het dorpshoofd. De bedoeling

is hun bananenplantage zo

groot mogelijk uit te bouwen.

De familie die op het einde de

meeste bananenplantjes heeft,

is de winnaar.

Hoe kun je nu een zo groot

mogelijke plantage uitbouwen?

Elke familie gaat naar het

dorpshoofd (= iemand van de

leiding) waar ze individueel

of met de hele familie een

opdracht uitvoeren. Is de

opdracht gelukt, dan krijgen ze

een bananenplant (= een papiertje

met een bananenplant

op). Families kunnen elkaar

ook uitdagen om een opdracht

tegen elkaar doen. De familie

die wint, krijgt bijvoorbeeld 3

bananenplantjes. Bij het

2

begin van het spel krijgt elke

familie een plattegrond van het

dorp (zie tekening) met daarop

de centrale waterput, de 2 (of

4) bananenvelden, wat huisjes,

een winkel, enz. Alle papiertjes

die de familie met opdrachten

verdiend heeft, moeten op die

plattegrond geplakt worden.

Met bananenplantjes alleen

bouw je nog geen plantage uit.

Hiervoor heb je elkaar nodig,

want de bananen moeten ook

verzorgd, geplukt, gewassen en

vervoerd worden. En dat kun

je niet alleen. Zelfs een hele

familie is te klein voor zoveel

werk! Om het half uur wordt er

gefl oten. Alle families verzamelen

dan om met z’n allen een

opdracht uit te voeren. Door

die opdrachten goed uit te voeren,

kunnen ze het volgende

verdienen:

x Een gezamenlijke weg (waardoor

ze hun bananen beter

kunnen vervoeren)

x Mest

x Een waterleiding om hun

bananen te besproeien en te

wassen

x Extra hulp bij het plukken

van de bananen

x Een vrachtwagen waarmee

de bananen naar de stad

vervoerd kunnen worden

(Dat zijn ook telkens

papiertjes die op de

plattegrond geplakt

moeten worden)

Individuele opdrachten

x Bananengevecht

Twee rakwi’s staan op één been

tegenover elkaar, met hun

armen gekruist. Ze proberen

de andere zo te duwen dat die

zijn of haar tweede voet op de

grond moet zetten. De leden

zijn echter kromme bananen,

let er dus op dat ze gebogen

gaan staan en elkaar omduwen

met hun achterwerk.

x krijtstreepgevecht

Alle spelers krijgen een krijtje

waarmee ze moeten proberen

om het snelst een streepje op

de schoen van de anderen te

zetten.

x Bananenroof

Elke speler plakt vijf bananen

op zichzelf. De spelers gaan

dan zoveel mogelijk bananen

roven bij de anderen en proberen

ondertussen hun eigen bananen

te beschermen. Degene

die op het einde de meeste

bananen heeft, wint.

x Ongedierte tast de bananenplantages

aan: verzamel 3

levende diertjes

x Schrijf een bananengedichtje

voor de leiding

x Bananen pellen

Trek al je kleren binnenstebuiten

aan.

DOSSIER NOORD ZUID

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

5


DOSSIER NOORD ZUID

Samenwerkingsopdrachten

x De gezamenlijke weg

Heel de groep moet zich van

punt A naar punt B verplaatsen

zonder de grond te raken. Hiervoor

krijgen ze per 4 personen

twee kranten en een stoel. Als

de grond geraakt wordt, moeten

ze terug naar hun vertrekpunt.

x Bananen in de vrachtwagen

Kruip allemaal samen in één of

twee wc-hokjes.

x Waterleiding

Alle leden staan op een rij. De

eerste geeft een borrelglaasje

gevuld met water door aan de

volgende, die geeft het dan

verder aan zijn of haar buur, enz.

De laatste in de rij giet het in de

emmer en brengt het glaasje

weer terug. De groep moet binnen

de tien minuten een emmer

water gevuld krijgen

x plukkers moeten elkaar

goed kennen

Per deelnemer is er een stoel.

Alle stoelen staan naast elkaar

op één lijn. De deelnemers

moeten nu op alfabetische

volgorde gaan staan per naam,

familienaam, woonplaats, enz.

x Mest

Op het terrein liggen allemaal

voorwerpen verstopt. Die

moeten binnen een bepaalde

tijdspanne verzameld worden.

Op het einde van het spel wordt iedereen samengeroepen

op de dorpsvergadering. Daar wacht het dorpshoofd

de families op. Na een korte speech vertelt hij

of zij wie de winnaar is. Die krijgt een tros bananen,

een bananasplit, gebakken banaantjes, een lekker glas

bananenmilkshake,...

6 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

speelclubbers

De speelclubbers zijn één grote

familie bananenboeren. Het is

het oogstseizoen en alle bananen

moeten geplukt worden.

Als dat niet op tijd gebeurd is,

verdienen ze geen geld. Dat is

erg jammer, want ze hebben

al het geld nodig om nieuwe

bananenplantjes te kopen

zodat er het volgend jaar weer

een nieuwe oogst is! Daarom

moeten ze ervoor zorgen dat er

bijvoorbeeld 1000 kilo bananen

geplukt worden.

De hele groep krijgt opdrachten

die ze tot een goed einde moeten

brengen. Daarvoor moeten

de speelclubbers samenwerken.

Wanneer ze in de opdracht

slagen, krijgen ze een bepaald

aantal kilo bananen. Je kunt na

elke opdracht ook enkele ingrediënten

geven waarmee we op

het einde van het spel samen

bananenmilkshake, fruitsla of

bananasplit maken.

De opdrachten of spelen

x Bananen plukken. Aan het

plafond van het lokaal hangt

een banaan (hoog genoeg

zodat de speelclubbers er niet

zomaar aan kunnen). Persoon

A wordt geblinddoekt. Daarna

zet hij of zij een stap in de lucht.

Persoon B gaat op zijn of haar

buik liggen, onder de voet

van A. A zet van hieruit weer

een andere stap in de lucht.

Persoon C gaat op handen en

knieën zitten zodat A weer een

stapje verder kan, enzovoort.

Opgelet: A mag de grond niet

raken. Zo klimt hij of zij naar

boven tot de banaan binnen

handbereik is. Daarna komt hij

of zij op dezelfde manier weer

naar beneden.

Er zijn ook twee of meer speelclubbers

die A vasthouden

zodat die niet valt.

x Bananen transporteren.

De groep staat in een cirkel.

Iemand krijgt een bal (=

banaan) en steekt die tussen

zijn/haar kin en borstkas.

Degene ernaast neemt de bal

over door die tussen zijn/haar

kin en borstkas te klemmen en

geeft hem zelf weer door aan

de volgende.

x Bananen in de bananenboom.

De groep staat in een

cirkel en haakt met de armen

in elkaar. Speelclubber Veerle

trekt haar benen in zodat ze

boven de grond hangt. Haar

buren zorgen ervoor dat ze

zeker niet valt. Terwijl ze daar

hangt, zegt ze: “ Ik hang in de

bananenboom en ik geef de

banaan door aan Jan.” Hierna

zet ze haar voeten weer op de

grond. Jan is nu de banaan, dus

trekt hij zijn voeten in en zegt “

Ik hang in de bananenboom en

ik geef de banaan door aan ...”

Enzovoort.

x Bananen vervoeren naar de

stad. De bananen moeten zo

snel mogelijk in de stad geraken.

Iedereen vertrekt vanuit

het dorp (de ene kant van het

lokaal) en moet naar de stad

(de andere kant van het lokaal).

Tafels, stoelen, zetels,... dienen

als obstakels op weg naar de

stad. Om de beurt vertrekt

iemand met een voorwerp (=

banaan) naar de stad. Pas als

die persoon terug is, mag de

volgende vertrekken.

Om het moeilijker te maken,

kun je de leden ook per 2 of per

3 vastbinden. Of iemand zit

op de rug van iemand anders

( = de kar waarin de bananen


vervoerd worden). Belangrijk

is dat de bananen op tijd in de

stad geraken! Spreek dus op

voorhand een tijdslimiet af.

x Bananen op een hoopje.

Met zoveel mogelijk op een

stoel. Per +/- zes deelnemers is

er één stoel. Met z’n allen moeten

ze op die ene stoel staan

gedurende een bepaalde tijd,

zonder de grond te raken. Dat

alles moet binnen een bepaalde

tijdslimiet lukken.

x Bananen in de puree (samenwerken

om iets op te lossen).

Twee deelnemers verlaten

het lokaal. De rest staat in een

kring en geeft elkaar een hand.

Iedereen kruipt onder armen

door, stapt over armen, maakt

een draaibeweging,... zonder

dat de handen gelost worden.

Na een tijdje zit het groepje

behoorlijk in de knoop. Het is

nu aan degenen die niet gekeken

hebben om de warboel uit

elkaar te halen zonder dat er

handen gelost worden.

x Bananentrossen maken.

Alle leden zijn bananen en gaan

in een cirkel staan. Iedereen

draait 45° naar rechts (of links)

zodat iedereen met hun gezicht

in dezelfde richting staat. Dan

zet je met heel de groep stapjes

naar het midden zodat de cirkel

kleiner en kleiner wordt. Let

wel op dat het een cirkel blijft

en geen ei wordt! Als iedereen

dicht genoeg bij elkaar staat en

je niet meer naar het midden

kunt stappen, gaan alle banaantjes

zitten zodat ze mooi

in elkaars schoot passen, zoals

een tros bananen. Nu kun je

proberen te stappen!

x Bananenparcours (de weg

door de bananenvelden). Een

groep moet van punt A naar

punt B geraken zonder de

grond te raken. Per 4 personen

krijg je twee kranten en één

stoel. Raakt iemand de grond,

dan moet het groepje terug

naar het begin.

x Banaandansen (de boeren

moeten ervoor zorgen dat ze

tijdens het plukken niet op de

kleine bananenplantjes trappen!):

Er wordt met krijt een lijn

getrokken van een tiental meter

(of met een touw een rechte

lijn gelegd). Aan beide uiteinden

van de lijn staat een ploeg.

Beide groepen proberen naar

het andere uiteinde van de lijn

te geraken door als koorddansers

erover te wandelen. Beide

ploegen starten op hetzelfde

moment, zodat de spelers elkaar

moeten kruisen zonder dat

iemand van de ‘koord’ valt. Ze

moeten elkaar dus helpen!

x Banaan, mango, kiwi: Iedereen

zit in een cirkel op een

stoel. Eén speelclubber staat

in het midden. Degenen die in

de cirkel zitten, zijn afwisselend

een banaan, een mango

of een kiwi (dus

speelclubber 1

= banaan,

speelclubber

2 = mango,

speelclubber 3 =

kiwi, speelclubber 4 =

banaan, enz.). Degene die in

het midden staat, roept bijvoorbeeld

“banaan”. Alle speelclubbers

die een banaan zijn,

moeten nu van stoel

verwisselen. Degene

in het midden

probeert ondertussen

op een stoel te gaan zitten.

Wie overblijft, moet nu in het

midden. Je mag natuurlijk ook

meerdere stukken fruit tegelijk

roepen, bv. banaan en mango.

x Wat weet je over bananen?

Hou een quiz. Verdeel de groep

in kleine groepjes of speel als

één grote groep. Wanneer de

groep de oplossing weet, moet

iedereen eerst rond de tafel

lopen, eronder kruipen en er

vervolgens op gaan staan.

x Een banaan groeit aan: a) een

boom, b) een plant, c) een

struik

x Een banaan wordt geplukt

als ze a) groen, b) geel of c)

blauw ziet.

x Een banaan groeit a) naar

het licht, b) naar het donker,

c) naar de grond

DOSSIER NOORD ZUID

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [


DOSSIER NOORD ZUID

leven op Het Ritme van de aFRikaanse zon...

In de zomer van 2005 ging er voor

Lies Dewallef – antropologe, seksuologe én

oud-leidster van Chiro Aterstoase in Tongeren

– een nieuwe wereld open. Ze werd met open

armen ontvangen bij Chiro Burundi en krijgt het

nog altijd warm als ze erover mag vertellen...

Ook Emilie Deblock, oud-leidster van Chiro

Gaverke Beregoed, trok naar Afrika. Ze maakte

er kennis met Kiro Congo.

8 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Dp: “Hoe kwam je bij Chiro

Burundi terecht, lies?”

x lies: “Ik had al een tijdje als

vrijwilliger en als beroepskracht

voor Broederlijk Delen gewerkt.

Toen ik de vraag kreeg om naar

het zuiden en meer bepaald

naar Burundi te gaan, was ik

meteen verkocht. In de grote

vakantie ben ik dan vertrokken

als vrijwilliger met als doel ‘de

organisatie versterken’.

Broederlijk Delen heeft daar

een heel duidelijke fi losofi e

over. Het zuiden heeft namelijk

zélf plannen! Het is enorm

belangrijk om te luisteren en te

beleven wat er bij hen leeft. Ik

kon met mijn Chiro-ervaring

voor hen een verrijking betekenen,

maar ook zij zijn experts op

Chirovlak, dus dat zorgde voor

een erg boeiende dialoog.

De tijd dat Europeanen naar

Afrika trekken met het idee

“wij gaan het ginder eens gaan

vertellen”, is gelukkig al even

voorbij. Ik heb nooit het idee

gehad dat de Chiro in Vlaanderen

beter is, en dat ik ze daar in

Burundi dus eens zou leren wat

Chiro is. De maatschappelijke

context in Burundi is totaal anders

dan hier, dus de Chirowerking

is er ook anders. Maar we

hebben wél dezelfde wortels!”

x emilie:”Ik deed vorig jaar

een aanvullende opleiding

Ontwikkelingssamenwerking.

Toen een vriend me op het

idee bracht een buitenlandse

Chirowerking te bestuderen,

viel de keuze al snel op Kiro

Congo. Ook op de universiteit

waren de proff en enthousiast,

mijn promotor beloofde zelfs

dat hij bij zijn volgende bezoek

aan de regio zou uitkijken naar

Kirogroepen.”

Dp: “Op welke manier is

de Chirowerking anders in

Congo en Burundi en zijn er

ook gelijkenissen met onze

manier van werken?”

x lies: “Natuurlijk springen er

meteen een aantal verschilpunten

in het oog. Bij ons in

de Chiro is spel het allerbelangrijkste.

In Burundi is de

Chirospreuk “bidden, werken,

spelen”, en niet toevallig in die

volgorde.

De Chiro in Burundi is nog

veel meer Kerkgebonden dan

hier. Zo is er op Burundese

bivakken elke dag een mis. Als

westerling kijk je daar in het

begin wel een beetje vreemd

van op, maar als je er even over

nadenkt, wordt duidelijk dat

het eigenlijk helemaal niet zo

raar is. Na de verschrikkingen

van de burgeroorlog is er bij de

mensen echt een grote nood

aan spiritualiteit. Dat was hier

na de oorlog eigenlijk net zo.

Ook het tweede woord in de

spreuk klinkt ons een beetje

vreemd in de oren. In Vlaanderen

zou waarschijnlijk niemand

op het idee komen om ‘werken’

met Chiro te associëren.

De Chiro in Burundi wérkt echt

veel. Op hun bivakken is de

voormiddagactiviteit dikwijls

‘bakstenen maken’. Dat is echt

werken, maar het is ook leuk

om in die klei bezig te zijn en

de Burundezen zorgen er altijd

voor dat er genoeg ‘ambiance’

is.

De Chiro legt in Burundi ook

wegen aan. Daar is echt nood

aan, want de meeste wegen

zijn er in erg slechte staat.

De Chiro speelt dus in op noden

die leven in de maatschappij.

In Burundi zijn die noden

praktisch van aard en levert de

Chiro echt prima werk, maar

eigenlijk doet de Chiro in Vlaanderen

net hetzelfde. Onze westerse

maatschappij is enorm

prestatiegericht en individualistisch.

De Chiro probeert daar

een alternatief tegenover te

stellen, door de nadruk te leggen

op samenspel. Zo probeert

de Chiro zowel in Vlaanderen

als in Burundi een minimaatschappijtje

voor te stellen, waar

de wereld mooier van wordt.

Net als bij ons leren Burundese

jongeren heel veel in de Chiro.

Op praktisch vlak leer je bij ons

vooral dingen organiseren,

vergaderen en verslagen maken.

In Burundi leren jongeren

behalve bakstenen maken ook

kleren maken en hout bewerken.

Die vaardigheden kunnen

enorm belangrijk zijn in hun

verdere leven!

Er zijn zelfs mensen die met het

idee spelen om Chiroscholen

op te richten. Hier zou dat een

totaal absurd idee zijn, maar in

een land waar er enorm weinig

scholen zijn, is het weer zo’n

voorbeeld van hoe de Chiro wil

inspelen op maatschappelijke

noden.

Een ander probleem waar Chiro

Burundi iets aan wil doen, is de

ontbossing. In de burgeroorlog

zijn heel wat stukken woud in

brand gestoken om de rebellen

uit de bossen te verjagen.

Chiro Burundi speelt daar nu


op in door volgend jaar het

jaarthema ‘natuur’ te lanceren.

Negentig procent van de Chiroleden

komt uit een landbouwersfamilie

en is dus afhankelijk

van de natuur. Om de ontbossing

tegen te gaan, wil Chiro

Burundi elk lid tien bomen laten

planten. Als je weet dat Chiro

Burundi 81.000 leden heeft, dan

betekent die actie echt wel iets

voor het land!”

x emilie:”Pas toen ik de context

van het land en zijn geschiedenis

begreep, kon ik duidelijk de

gelijkenissen zien tussen onze

jeugdbewegingen. César, een

hoge piet in Kiro Congo, verwoordde

het als volgt: “De Chiro

in België en die in Congo vertonen

heel wat gelijkenissen als

je het offi ciële vergeet.” Wat hij

bedoelde was: ook al zijn onze

uniformen anders, we komen allemaal

naar de Chiro om ons te

amuseren, voor de vrienden en

om iets op te steken. Voor de

kinderen van Congo is de Kiro

dan ook heel belangrijk, maar

soms ook moeilijk. Sommige

kinderen hebben geen geld

voor een uniform of hebben

hele grote honger als ze naar

de Kiro komen. Dat maakt het

moeilijk om te spelen of zich te

concentreren op wat de leiding

zegt.”

Dp: “Wat heb je als Vlaamse

Chiroleidster nu geleerd in

Afrika?”

x lies: “Goh... heel veel, echt

enórm veel... Ik denk dat we

van de Burundezen vooral

kunnen leren wat meer intuïtief

te werk te gaan. Als ze in een

kring zingen en spelen, is er

altijd wel weer iemand die plots

een stap naar voren doet om

een voorstel te doen, dat altijd

op veel enthousiasme onthaald

wordt.

In Burundi hebben ze eigenlijk

maar één woord, “umutima”, om

gevoel én verstand te noemen,

twee dingen die we in onze cultuur

bijna als tegengestelden

ervaren... Dat zegt wel wat over

hun manier van leven.

Wat me ook bleef verbazen, is

hoe de Burundezen met heel

weinig middelen toch van alles

kunnen doen. Ze gaan enorm

creatief om met de dingen

waarover ze beschikken. Ik had

bijvoorbeeld nooit gedacht dat

een doodgewone schoolbank

ook als megadrumstel gebruikt

kan worden.

Ik ben ook wel gaan beseff en

dat het voor ons een geweldige

luxe is om te kunnen kíézen

voor soberheid. In Burundi

zijn de mensen gedwongen

om sober te leven en dat zorgt

natuurlijk voor een andere

ingesteldheid. Zo kreeg een

groep van honderden mensen

op een avond de keuze tussen

twee activiteiten: zingen aan

het kampvuur of een voorlichtingsfi

lmpje bekijken op een

gammele, maar half werkende

tv. Ze kozen voor het fi lmpje.

Een televisietoestel is nog altijd

een rariteit in Burundi.”

x emilie: “Ik heb vooral gevoeld

hoe moeilijk het is om in zulke

moeilijke omstandigheden

Kiro te geven. Meisjes en

jongens zonder werk zetten

zich belangeloos in voor de

Kiro, terwijl ze misschien op het

zelfde moment een klein klusje

konden opknappen en wat geld

verdienen. Ik had vooral véél

respect voor hen.

Ikzelf heb de bakayouki (rakwi’s)

van Kiro Tabacongo ‘stoelenommesmijterke’

aangeleerd. Ze

zullen daar waarschijnlijk nooit

vergeten hoe ik toen tegen leidster

Bijou gelopen ben. Hilariteit

alom toen mijn Congolese

uniformrok scheurde tot net

onder mijn achterwerk!

Dp:”kunnen Vlaamse Chirogroepen

iets doen voor

Chiro Burundi, kiro Congo en

andere jeugdorganisaties in

het zuiden?”

x lies: “De Chirogroepen in het

zuiden kunnen zéker steun gebruiken.

Er zijn heel veel plannen

en ideeën, maar jammer

genoeg beschikken ze vaak niet

over de praktische en fi nanciële

middelen om ze uit te voeren.

Chiro Burundi droomt ervan om

weer een echt leidingsblad, een

soort Burundese Dubbelpunt te

hebben, maar voorlopig zit dat

er niet in.

Ook simpel spelmateriaal

zoals een bal is in Burundi niet

vanzelfsprekend. Om Chiro

Burundi en andere organisaties

te steunen, kun je altijd een

actie voor Broederlijk Delen

organiseren.

Maar geld is niet alles, het is

ook belangrijk dat je je leden

bewust maakt van het doel

waarvoor ze geld inzamelen. Bij

Broederlijk Delen (en in Dubbelpunt)

vind je daarvoor heel wat

leuke en leerrijke spelen.”

Wil je graag meer weten over de

avonturen van Lies? Ze vertelt

er graag over op jouw gewestavond,

in jouw Chirogroep,…

Stuur gerust een mailtje naar

liesdewallef@ecomail.org.

DOSSIER NOORD ZUID

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

9


DOSSIER NOORD ZUID

veRdRaai-de WeReld

lokaal actieWeekend op 11 en 12 maaRt 2006

De jeugdbewegingen, milieu- en noord-zuidorganisaties sloegen de handen in elkaar met

“Verdraai-De Wereld”. Waarom? Om hun droom waar te maken: een wereld waar iedereen

z’n draai kan vinden, bij ons en aan de andere kant van de wereld.

Maar als Chiro willen we meer dan dromen, we willen ook echt iets doen. Daarom roepen

we alle plaatselijke groepen op om lokaal de handen in elkaar te slaan.

10 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

laat je HoRen!

Jeugdbewegingen, milieu-

en noord-zuidorganisaties

die lokaal samen actie

voeren? Dat is niet niks!

We zouden graag hebben dat

er in iedere gemeente een

actie plaatsvindt, die bijdraagt

tot een betere wereld. In het

weekend van 11 en 12 maart

2006 worden in alle Vlaamse

gemeenten gelijkaardige acties

opgezet. Op dat evenement

mogen jouw Chirogroep en je

gemeente toch niet ontbreken?!

Filippijnenspel -12

De Filippijnen, ooit al van gehoord? Misschien

keek je wel al eens aan de andere kant van de

wereldbol? Daar ligt het ongeveer. Met dit spel

neem je de jongste afdelingen mee voor een

namiddagje in de schoenen van stadsbewoners

van Manila, bergbewoners van op de rijstterassen

in Banaue, vissers bij de ‘Hunderd Islands’

of fruitkwekers uit Davao, op het eiland Mindanao.

IEDEREEN FILIPPIJN!

Verdeel je leden in vier groepen

en vertel hen over de plaats

waar ze zijn aanbeland. Zo

worden je leden plots inwoners

van Manila, Banaue, ‘Hundred

Islands’ of Davao. Elke plaats

heeft een overvloed aan één

bepaalde grondstof. Zo is er

in de hoofdstad Manila erg

veel geld, in grote casino’s en

winkelcentra. In het berggebied

van Banaue verbouwen de

mensen veel rijst, maar hebben

ze amper vis. Dat is er dan weer

in overvloed bij de eilandbewoners

van ‘Hundred Islands’.

Davao staat bekend voor de

kweek van allerlei soorten fruit:

met stekels, met rare geuren,...

DOEL VAN HET SPEL

Elke bevolkingsgroep probeert

zoveel mogelijk ‘hebbedingen’

te kopen, afhankelijk van hun

streek. Een overzicht vind je in

de tabel.

Elk product heeft een eigen

prijs, bestaande uit verschillende

grondstoff en. Door

allerlei ‘plaatsspelletjes’ kun je

grondstoff en verdienen. Wanneer

je een spel wint op je eigen

grondgebied, verdien je het

dubbel of drievoud van het aantal

grondstoff en van de anderen.

(Bij oudere afdelingen kun je

eventueel laten inzetten voor het

Gebeurt er in jouw gemeente

nog niets? Trek aan de bel van

je gemeentelijke jeugddienst,

maak je medeleid(st)ers warm,

spring eens binnen bij collega’s

van andere jeugdbewegingen

en verzamel een leuk ploegje

om de mensen in jouw gemeente

wakker te schudden op 11 en

12 maart!

spel begint, of laten onderhandelen

en ruilen met elkaar.)

Als één groep haar vier hebbedingen

heeft kunnen kopen

of als alle spelletjes gespeeld

zijn, is het spel ten einde. Dan

worden de punten geteld. De

waarde per hebbeding staat in

de tabel vermeld.

WAAR GAAN WE

NAARTOE?

Om te bepalen waar we naartoe

gaan, zijn er verschillende

mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld

darts spelen op een

landkaart van de Filippijnen of

een dobbelsteen gooien waar

de vier streken opstaan.

Na elk spel en het uitreiken van

verdiende grondstoff en, gooi

je opnieuw om een streek te

kiezen.


Het hoeft niets groots

of spectaculairs te zijn,

doe vooral iets.

Toon aan je gemeente, je leden,

toevallige voorbijgangers en het

gemeentebestuur dat wij voor een

andere wereld onze hand niet omdraaien.

Want de wereld, dat zijn wij

doe Het

niet alleen!

Alle lokale groepen van de jeugdbewegingen,

maar ook alle andere or-

... NAAR MANILA!

Manila is een miljoenenstad

waar voortdurend een grote

verkeerschaos heerst. De we-

ganisaties doen mee. Zo kunnen we

samen dromen, samen bewegen en

samen verdraaien. Dromen worden

immers mooier als je ze met anderen

kunt delen én als je ze kunt omzetten

in een duidelijk zichtbare actie.

Hoe?

Het kriebelt om mee te werken aan dit

actiemoment, maar je bokste nog nooit

zoiets in elkaar? Wij helpen je op weg!

Met het verdraaid mooie en handige

ACtIeHANDBOek, natuurlijk. Het

helpt je om je actie uit te werken. Je

gen zijn er bezaaid met felgekleurde

uitgebouwde jeeps, die

jeepneys genoemd worden.

Die jeepneys worden door iedereen

veelvuldig gebruikt om

overal te geraken: op het werk

in de fabrieken, in de grote

shoppingcentra of shoppingmalls

of naar het historische

centrum Intramuros.

1. VOLKERENSTRIJD

De vier volkeren staan elk aan

een kant van een spelvierkant.

plAAtS HeBBeDINGeN + WAARDe pRIJS

Manila (stad)

x grondstof: geld

Banaue (bergdorp)

x grondstof: rijst

Hundred Islands

(eilandjes)

x grondstof: vis

Davao (platteland)

x grondstof: fruit

Jeepney

Fabrieken

Intramuros

Winkelcentrum

Carabao

Paalwoning

Rijstterrassen

Souvenirwinkel

Boot

Visnetten

Propere stranden

Duikbrillen

Paard met ploeg

Zaden

Fruitmarkt

Karaoke

1 punt

2 punten

3 punten

4 punten

1 punt

2 punten

3 punten

4 punten

1 punt

2 punten

3 punten

4 punten

1 punt

2 punten

3 punten

4 punten

geld+geld

geld+rijst

geld+rijst+vis

rijst+vis+fruit

rijst+rijst

rijst+vis

rijst+fruit+geld

vis+fruit+geld

vis+vis

vis+fruit

vis+fruit+rijst

fruit+geld+rijst

fruit+fruit

fruit+geld

fruit+vis+rijst

geld+rijst+vis

DOSSIER NOORD ZUID

vindt er achtergrond, praktische tips

en voorbeeldactiviteiten in. Vraag dit

boek aan je groepsleiding, zij hebben

een exemplaar ontvangen bij de

Kluts van november. Gebruik het en

verdraai jouw gemeente! Op www.

verdraaidewereld.be kun je het actiehandboek

ook gewoon downloaden,

of kan je een aantal exemplaren gratis

aanvragen.

Surf zeker ook eens naar www.chiro.

be/verdraaidewereld. Je vindt er heel

wat spelen die je kunt gebruiken op

jullie actiemoment!

Elk volk vormt een ketting door

elkaar stevig vast te pakken.

De spelleid(st)er noemt twee

volkeren die dan met elkaar van

plaats moeten ruilen door door

het vierkant te lopen. Hierbij

mag de ketting die een volk

vormt niet verbroken worden.

Het volk dat eerst aan de andere

kant geraakt zonder uit elkaar

te gaan, wint. Dit kun je enkele

keren herhalen!

2. RECLAME

In Manila zie je overal immens

grote reclameborden. Maak

met je volk een zeer groot reclamebord

voor jouw product. Het

knapste wint!

3. STADSPLAN

Bij de leiding ligt een stadsplan

met daarop een uitgestippelde

weg. De vier volkeren staan op

gelijke afstand van de leiding

en hebben elk een zelfde plan,

maar dan leeg. Om de beurt

mag iemand van elk volk tot

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

11


DOSSIER NOORD ZUID

Filipijnenspel Filipijnenspel Filipijnenspel -12 -12 -12 jaaR jaaR jaaR

Wil je met je +12-leden ook

een Filippijnenspel spelen?

Kijk dan eens naar

Mahubay Philippines op

www.chiro.be/landenspelen.

12 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

bij het uitgestippelde

stadsplan lopen, maximaal

1 min kijken en

weer naar zijn of haar

eigen volk lopen om

daar de juiste weg uit

te tekenen op het eigen

stadsplan. Wie na 10 minuten

de route het best heeft nagetekend,

wint.

4. PRESIDENTENSPEL

Zet vier stoelen op het terrein,

op even grote afstand van

elkaar. Elk volk heeft zijn eigen

stoel.

Elk volk kiest iemand die

president wil worden van Manila.

Dat blijft wel een geheim

binnen het volk. Nu is het de

bedoeling om de kandidaatpresidenten

van de andere

volkeren te ontmaskeren en te

‘vermoorden’. Ontmaskeren gebeurt

door iemand op je stoel

te zetten. Als het de kandidaat

is, krijg je een punt. Is het fout,

dan moet je iemand anders op

je stoel krijgen.

... NAAR BANAUE!

Banaue is een wonderlijke

plaats: tegen een bergwand

zijn er duizenden rijstvelden

aangelegd. Het dorpje zelf ligt

in het dal, van waaruit boeren

naar boven trekken met hun

carabao, een soort koe. Tussen

de verschillende rijstterassen

staan hier en daar armoedige

paalwoningen, waarin ze met

wel 15 mensen per huisje

wonen. Behalve met hun rijst

verdienen de Filippino’s hier ook

geld met het verkopen van souvenirs

aan de vele toeristen.

1. ELF,

RIJSTBEWAKER EN REUS

In deze streek bestaan er erg

veel mythes over fantastische

fi guren. Ook over elfen, reuzen

en rijstbewakers. De volkeren

zetten zich in twee rijen

tegenover elkaar, met een paar

meter ertussenin. Wanneer de

spelleiding tot drie heeft geteld,

speelt iedereen een elf (handen

met gespreide vingers aan de

oren), een reus (armen languit

in de hoogte) of een rijstbewaker

(beide armen over elkaar

gevouwen). Iedereen kiest voor

zichzelf een fi guur. Een elf wint

van een reus, een reus van een

rijstbewaker en die laatste wint

van de elfen.

Wanneer je wint van de persoon

tegenover je, probeer je die te

tikken. Wanneer je verliest, loop

je zo snel mogelijk weg, tot in je

veilige zone aan de rand van

het veld. Je mag dus telkens

maar één persoon tikken. Als

je getikt wordt, val je af.

De bevolkingsgroep die na

een tijdje nog met de meeste

overblijft, wint.

2. TERRASJE OP,

TERRASJE AF

In Banaue liggen de rijstvelden

op terrassen. De velden

beklimmen om bij het hoogste

rijstveldje te komen, is geen

sinecure. Van elke bevolkingsgroep

staat er één vertegenwoordiger

op de onderste trede

van een trap. De leiding stelt

een aantal quizvraagjes: bij

een juist antwoord mag je een

trapje op, bij een fout antwoord

moet je een trapje naar beneden.

De groep die als eerste

boven is, wint.

3. DE KLEREN MAKEN DE MAN

De traditionele bevolking van

Banaue draagt heel erg mooie

rokken en pakken. Elk volk

kiest iemand om heel erg mooi

en traditioneel aan te kleden

met materialen die je vindt op

het plein of in de struikjes.

4. BUIKJE VOL RIJST

Iedereen krijgt een ballon

gevuld met rijstkorrels. Sommigen

hebben veel rijstkorrels,

anderen weinig, maar per

bevolkingsgroep gaat het om

evenveel kilo.

De leden krijgen enkele minuten

om zoveel mogelijk buikjes

(ballonnen) van de anderen

kapot te krijgen en hun eigen

buikjes te verdedigen. Na het

stopsein verzamelt elke bevolkingsgroep

haar rijst en weeg je

wie nog het meeste overheeft.


... NAAR

HUNDRED ISLANDS!

Deze eilanden zijn een wondermooie

toeristische trekpleister.

Heel erg mooie stranden en

kleurige vissen in de baaien:

met je duikbril en snorkel duik

je in een wondere wereld. Maar

niet alleen toeristen maken

gebruik van dit paradijsje: vissers

varen er met hun boten en

netten op uit om mensen van

lekkere en exotische vissen te

voorzien. Zij hebben natuurlijk

het liefste dat de toeristen de

stranden proper achterlaten...

1. ZEEWIER-GARNAAL-VIS-

HAAI-MENS

Iedereen loopt rond en bootst

zeewier na door met de armen

en het lichaam te wiegen. Door

elkaar te tikken en dan bladsteen-schaar

te spelen, kunnen

zeewieren die winnen, promoveren

tot garnaal. Garnalen

proberen weer te promoveren

tot vis, en zo verder tot mens.

Wie verliest bij blad-steenschaar

moet weer naar een

niveau lager.

Om te tonen wat je bent, beeld

je uit wat je bent: garnalen lopen

wat gekromd, vissen doen

alsof ze zwemmen en maken

blubblub-geluidjes, haaien

maken met hun armen een vin

op hun rug en mensen wuiven

en lachen.

2. WATERSPELLETJES

Laat iemand van elk volk een

liedje gorgelen en laat de volke-

ren raden. Je kunt de groepen

ook zo lang mogelijk met het

hoofd onder water bubbels

laten maken.

3. BOOTJESRACE

Laat iedereen een papieren

bootje maken en laat de bootjes

racen. De boten in Hundred

Islands zijn zeer kleurrijk. Een

prijs voor de mooiste boot is

ook een mogelijkheid.

4. SpANNeNDe OVeRtOCHt

Niet alle vissen die rond de

eilanden zwemmen, zijn even

zachtaardig. Alle groepjes

moeten van hun eigen eiland

naar het vasteland geraken met

slechts enkele stoelen, en ze

mogen daarbij zeker niet in het

water vallen! Om het moeilijker

te maken, kunnen de groepen

elkaar ook bestoken met ballen.

... NAAR DAVAO!

Davao ligt op Mindanao, het

grootste eiland van de Filippijnen.

Hier vind je de meest

exotische fruitsoorten en zaden

op de fruitmarkt en bewerken

boeren met hun paard en

ploeg de velden. Je hoort in

elk dorp de melige liedjes die

door jong en oud bij de dorpskaraoke

gezongen worden.

1. BAHAY, BABOI, BAGGIO

Een bahay is een huis, een baboi

is een varken en een baggio

is een wervelstorm. Een bahay

stel je voor door met twee mensen

elkaars handen vast te houden.

Een baboi kan dan tussen

die armen gaan staan, zo staat

hij binnen. Iemand herhaalt de

woorden bahay, baboi, baggio,...

en stopt plots. Wanneer

het laatste woord bahay is, gaan

alle huizen uit elkaar en zoeken

ze een nieuwe partner om rond

een varken te gaan staan. Is het

laatste woord baboi, dan moeten

de varkens zo snel mogelijk

een nieuw huis zoeken. Wanneer

baggio laatst is, woedt er

een wervelstorm en verandert

iedereen van plaats. Wie geen

plaats vindt, valt telkens af.

2. HANENVECHTEN

Dit is een van de favoriete

spelen van de boeren op de Filippijnen.

Maak een cirkel op de

grond en laat telkens 1 speler

uit elke groep hanenvechten.

Degenen die afvallen,

worden door

iemand uit dezelfde

ploeg vervangen

zodat er telkens 4

spelers in de cirkel

staan. De hanen

moeten op 1 been en

met gekruiste armen

de tegenstanders uit

de cirkel duwen.

3. FRUITIGE FAMILIE

Speel het spelletje ‘familie’. Iedereen

heeft een fruitnaam als

familienaam. Door iemand van

een andere fruitsoort op te tillen,

komt die bij jouw fruitsoort.

De ploeg van de winnaar, wint

het spel.

4. NIEUWE FRUITSOORTEN

Davao staat bekend om zijn vele

en exotische fruitsoorten. Maar

alles kan beter, laat dus elke

ploeg een nieuwe soort fruit uitvinden

die ze komen promoten.

DOSSIER NOORD ZUID

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

13


DOSSIER NOORD ZUID

aRm & Rijk:

Het gRoepsspel

Naam:

Ouder – kind

Klasse: rijke – zelfstandige – arme

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

14 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Het groepsspel: voor vele

Chirogroepen is dat een vast

item in het bivakprogramma.

Een item waar meestal heel wat

denkwerk aan vooraf gaat: hoe

zorgen we ervoor dat al onze

leden, van de kleinste speelclubber

tot de stoerste aspi, zich

samen goed amuseren?!

Wij zochten het voor jullie uit.

Hieronder vind je een kant-enklaar

groepsspel om samen

met je leden een “verdraaide”

bivakdag te beleven.

De voorbereiding

Eerst maak je voor elke deelnemer

een identifi catiekaartje

waarop dezelfde gegevens

terug te vinden zijn als op het

voorbeeld hieronder.

Elk kaartje voorzie

je van een

touw zodat de

leden het rond

hun nek kunnen

hangen.

Vervolgens

deel je alle

deelnemers op

in ‘gezinnen’

van vijf: twee

ouders en

drie kinderen.

Hierbij houd je zoveel mogelijk

rekening met de verschillende

leeftijden.

Ten slotte worden de ‘gezinnen’

onderverdeeld in drie klassen:

rijk, zelfstandig of arm. Hierbij

zorg je ervoor dat slechts 1/10

van de ‘gezinnen’ tot de rijke

klasse behoort en dat 2/10 bij

de klasse van de zelfstandigen

hoort. De rest maakt deel uit

van de arme klasse.

Wanneer de verdeling gebeurd

is, vul je die gegevens in op

de identifi catiekaartjes van de

deelnemers.

De inkleding

In de voormiddag geef je de

gezinnen de tijd om met allerhande

materiaal hun woning

en hun spelkledij in elkaar

te knutselen. Bij de verdeling

van het materiaal hou je

zoveel mogelijk rekening met

de klassen waartoe de gezinnen

behoren. Zo stel je de

arme gezinnen voornamelijk

jutezakken, touwen en karton

ter beschikking; schenk je de

rijke families mooie kussens,

tapijten, juwelen en prachtige

gewaden uit de verkleedkoff er

en geef je aan de zelfstandigen

afgedragen kleren, sjorpalen en

houten palletten. Die laatste

groep bezorg je ook koopwaar

zoals sapjes, appels, zakjes

chips,... die ze in hun opgezette

winkeltjes kunnen verkopen.

Extraatje

Om het spel af te maken, kun

je tijdens het middageten de

onderverdeling in klassen

verder aanhouden. Zo geef je

de arme gezinnen een povere

maaltijd die ze zittend op de

grond moeten verorberen (bv.

aardappelpuree met gekookte

eieren en water), schenk je de

zelfstandigen een iets minder

povere maaltijd (bv. aardappelpuree

met gekookte eieren,

sla, tomaten en water) die ze

gezeten op banken aan tafel

kunnen opeten, en serveer je

de rijke gezinnen een degelijke

maaltijd (bv. aardappelpuree

met gehaktballen in madeirasaus

en frisdrank) aan een mooi

verzorgde tafel.

En dan... het spel

Bij het begin van het spel geef

je elk gezin een bepaald startbudget.

Bij de verdeling hiervan

houd je opnieuw rekening

met de klasse waartoe het gezin

behoort. Zo schenk je de rijke

families voldoende geld om het

hele spel te ‘overleven’, de zelfstandige

gezinnen schenk je genoeg

geld om in het spel twee

‘dagen’ te overleven (+/- € 50),

de arme gezinnen geef je geld

waarmee ze in het spel één ‘dag’

kunnen overleven (+/- € 23).

Eén dag duurt twintig minuten

en een ‘dagwissel’ wordt door

een fl uitsignaal aangeduid. Het

doel van het spel is dat elke

deelnemer elke dag voldoende

eet om te overleven. Genoeg


eten betekent voor een ‘ouder’

dat hij/zij elke dag twee hamburgers

en drie bananen moet

eten. Een ‘kind’ heeft elke dag

één hamburger en twee bananen

nodig. De bananen en de

hamburgers kun je kopen in de

winkeltjes van de zelfstandigen.

De zelfstandigen kopen hun

waren op de bananenplantage

en in de hamburgerfabriek. De

inkoopprijs van één banaan

bedraagt bij het begin van het

spel 50 cent, de inkoopprijs van

één hamburger is € 1.

Wie bij de zelfstandigen hamburgers

of bananen gekocht

heeft, gaat hiermee naar het

gezondheidsinspectiebureau.

Daar kleurt iemand van de

leiding een aantal vakjes op zijn

of haar identifi catiekaart, naargelang

het soort voedsel. Voor

een deelnemer die op dag één

bijvoorbeeld twee bananen en

één hamburger inlevert, worden

er op de kaart twee gele

en één bruin vakje ingekleurd.

Wanneer hij/zij diezelfde dag

nog een hamburger binnenbrengt,

wordt er nogmaals een

vakje bruin gekleurd.

Om voedsel te kunnen kopen,

hebben de deelnemers geld

nodig. Omdat zij bij het begin

van het spel onvoldoende geld

gekregen hebben om voortdurend

te overleven, moeten de

zelfstandigen en de armen geld

zien te verdienen. De armen

kunnen dat doen door in de

hamburgerfabriek te gaan werken.

Daar moeten ze met bruin

zoutdeeg tien hamburgers

maken. Wanneer ze die aan

de fabrieksdirecteur afgeven,

ontvangen ze hun loon. Bij het

begin van het spel ontvangen

de ouders per tien gemaakte

hamburgers € 2, de kinderen

krijgen € 1,50.

Armen kunnen ook op de

bananenplantage gaan werken.

Hier moeten ze voor wat geld

vijf bananen uit papier knippen

en in een geel kleurtje schilderen.

Bij het begin van het

spel ontvangen de ouders per

vijf bananen € 2, de kinderen

€ 1,50.

De arme gezinnen kunnen ook

gezinsleden uitsturen naar de

rijke families om daar tegen betaling

taken als schoonmaken,

masseren, zingen of wat dan

ook op te knappen.

Wie echt hulpeloos is, kan op

zoek gaan naar een drugsbaron.

Die betaalt recordbedragen uit

aan deelnemers die erin slagen

drugs het land uit te smokkelen.

De zelfstandigen kunnen geld

verdienen door waren uit hun

winkel te verkopen of door net

als de armen in loondienst te

gaan werken.

Tijdens het spel kunnen de

deelnemers niet alleen geld

verdienen, ze kunnen ook geld

verliezen. Zo lopen er op het

terrein enkele politieagenten

rond, die voor allerhande zaken

(hoge) boetes uitschrijven:

voor het niet bij hebben van

het identifi catiebewijs, niet

ordelijk gekleed zijn, leuterige

regels overtreden,... Sommigen

worden door de agenten zelfs

voor één of meerdere dagen

gevangen gezet. Die deelnemers

moeten dan in de gevangenis

nutteloze taken uitvoeren

zoals bakstenen verdragen,

grassprietjes knippen, papieren

hoedjes plooien, enz. Hiervoor

krijgen ze géén vergoeding.

Deelnemers die op een bepaalde

dag onvoldoende gegeten

hebben, kunnen opgepikt worden

door inspecteurs van het

gezondheidsinspectiebureau.

Die brengen hen dan naar het

ziekenhuis om te recupereren.

Een verblijf in het ziekenhuis is

echter bijzonder duur.

Tijdens het spel wordt de situatie

voor de armen en zelfstandigen

alsmaar uitzichtlozer:

de fabrieksdirecteurs en de

plantagebazen laten de lonen

voortdurend dalen, de inkoopprijs

van de bananen en de

hamburgers wordt voortdurend

hoger, de politie treedt alsmaar

repressiever op, enz.

De inspecteurs van het gezondheidsinspectiebureauconfronteren

de armere gezinnen op

een subtiele manier met hun lot

en manen hen voorzichtig aan

tot het maken van spandoeken,

het organiseren van verzetsacties

en het voeren van protest.

Achteraf

Na de activiteit kun je even met

je leden bijeenzitten en napraten

over het spel. Wat vonden

zij van de verhoudingen tussen

arm en rijk? Hoe voelden de

armen zich? Waarom werd het

voor hen alsmaar moeilijker om

te overleven? Kunnen zij zelf

een steentje bijdragen om de

wanverhoudingen tussen arm

en rijk te veranderen?

DOSSIER NOORD ZUID

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

15


nooRd-zUid leeFt!

Na een bloedstollend moordspel op Jolé konden we toch nog enkele levende zielen strikken voor een panelgesprek over de ongelijke verdeling

tussen noord en zuid in de wereld. Een ver-van-mijn-Chirogroepshow? Dat dacht je maar!

Dp: “Hoe hebben jullie in je

eigen Chirogroep concreet

aandacht voor een niet

altijd even gemakkelijk

thema als noord-zuid?”

tom (Chiro Castrum, kester):

“Wij doen mee aan de

11.11.11-actie en zamelen

dan geld in. Wij hadden tot

voor kort ook twee pleegkindjes

in Haïti met Foster

Parents, maar die zijn nu

volwassen. We hebben die

actie dus moeten stopzetten,

maar we zijn nog op zoek

naar een alternatief.”

tinne (gewest pol): “Wij

hebben een gewestavond en

een afdelingsavond georganiseerd

over het jaarthema

en op onze IK hebben wij bewust

gekozen voor ‘correcte’

lavertjes. We schonken dan

onder andere fruitsap van de

wereldwinkel.”

Saskia (oud-leidster Chiro

Jerubo en Chiro engroli):

“In beide Chirogroepen waar

ik bij geweest ben, werd er

ook wel rond gewerkt. Wij

schonken ook wereldwinkelfruitsap

als vieruurtje en

deden mee aan 11.11.11. Ik

merk ook dat het huidige

jaarthema een echte stimulans

is voor de Chirogroepen

om meer rond zulke dingen

te werken.”

Dp: “Werken jullie soms

met de solidariteitsspelen

en de ‘eerlijke’ spelen die

de Chiro en andere organisaties

aanbieden?”

Ief (Chiro eppegem, gewest

16 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Zenne): “Op onze startdag

hebben wij met de aspiranten

het jaarthemaspel

gespeeld en ook heel wat

andere eerlijke spelen zijn

toen aan bod gekomen. De

aspi’s moesten toen een

kunstwerk maken van afval

en hebben zich toen echt

ongeloofl ijk goed geamuseerd

én geëngageerd.”

koen (Chiro lips): “Wij hebben

met Christus Koning zelf

een spel ineengestoken over

noord-zuid en vooral over

het jaarthema. De verschillende

groepen waren aparte

landen die zowel op milieuvlak

als op economisch vlak

opdrachten moesten uitvoeren

en punten moesten

scoren. Wanneer ze te veel

scoorden op het economisch

vlak, dan hadden we ervoor

gezorgd dat er een milieuramp

gebeurde. Zo begrijpen

de leden dat economie

en milieu ook in het echte

leven verband houden met

elkaar.”

tinne: “Ik heb die spelen ook

al wel eens bekeken, maar je

krijgt dan vier bladzijden vol

uitleg en dat motiveert mij

niet om die te gaan lezen.

Ik steek dan liever zelf iets

in elkaar. Ook omdat ik de

ervaring heb dat die spelen

toch meestal niet zo leuk

zijn. Er zijn vaak zo van die

zit- en denkspelen bij. Ik heb

liever wat meer actie.”

Ief: “Dat van onze startdag

was nochtans heel plezant!”

Saskia: “Ik vind dat meestal

ook wel spelen die je meer ’s

avonds kunt spelen en waar

je je geen hele dag mee kunt

bezighouden.”

Dp: “Zijn er redenen die

jullie er toch van weerhouden

om ‘eerlijke’ dingen te

ondernemen?”

koen: “Wij zijn eigenlijk

nog niet echt een bloeiende

Chirogroep en daarom zijn

wij tot nu toe vooral bezig

geweest met ervoor te

zorgen dat ons ledenaantal

aangroeit en dat alles goed

draait binnen onze groep.

Het is pas sinds kort dat er

ook meer en meer tijd en

aandacht is voor initiatieven

binnen het jaarthema. Het

engagement staat nog in

zijn kinderschoenen maar

ik denk dat het de volgende

jaren wel zal loslopen.”

tom: “Om even in te springen

op de prijzen van de

wereldwinkel: wij wilden

met Christus Koning aan

iedereen die naar de misviering

kwam Worldshake en

chocoladerepen van de

wereldwinkel geven.

Wij hebben dat

dan berekend,

maar omdat

wij heel het

Christus

Koningweekend

gratis willen

houden

voor onze

leden,

bleek dat

voor ons echt niet te betalen.

We hebben dan maar banaantjes

gebakken in de mis.

Dat was ook leuk.”

Dp: “Bedankt voor jullie

solidariteit en tot op de

volgende Joléactiviteit!”


VERMIST

“Roel, we hebben van die nieuwe Verdraai-De-Wereldrepen

met chocolade gekocht. Dat vieruurtje past bij ons jaarthemaspel

morgen. Breng jij die repen om vier uur naar het bos?

Ze staan in die grote rugzak bij de rest van ons materiaal. En

afblijven hé, er zijn er maar juist genoeg voor alle leden.”

15.32 uur: “Roel, is die nu al vertrokken? Hij weet toch dat

het gesneeuwd heeft? ’t Is nog een eindje het bos in... hij zal

te voet moeten gaan.”

15.32 uur: De banden van Roels auto draaien vast in de sneeuw.

Hij besluit verder te voet te gaan, maar neemt alvast een reep.

15.44 uur: “Zo meteen krijgen jullie een speciaal vieruurtje!

Wacht maar af, leider Roel brengt het direct.”

15.44 uur en één reep later: Roel komt op een T-kruispunt,

weet niet meer of hij naar links of naar rechts moet, besluit dat

hij niet kan denken met een lege maag, en scheurt zijn tweede

reep open.

16.10 uur: “Heeft iemand Roel gezien? Hij had hier al moeten

zijn.”

16.10 uur en twee repen later: Voorbijganger met hond tot

etende Roel aan de kant van de weg: “Awel manneke, ’t noorden

kwijt precies?”

16.15 uur: “Leider, wij hebben hóóónger...”

16.15 uur en twaalf burp (pardon) repen later: Roel kiest op

aanraden van de wandelaar – wiens hond hij drie repen voedert

– het meest zuidelijke pad en gaat met volle mond op weg.

16.25 uur: “Er zal hem toch niets ergs overkomen zijn? ’t Is

glad op die bospaadjes...”

16.25 uur en 33 repen + de drie repen die door de hond zijn

opgegeten later: Roel beslist een korte pauze in te lassen, een

reep mag uiteraard niet ontbreken.

16.3 uur: “Gaan jullie alvast maar naar huis, de ouders komen

zo. Ik blijf wel om Roel te zoeken.”

16.37 uur en 53 repen later (en ongeveer 24 repen lichter...):

Roel beseft dat hij verdwaald is, maar herinnert zich het advies

van zijn moeder: “Roel, geen betere remedie tegen miserie dan

een groot stuk chocolade.” Hij grijpt naar de rugzak.

20.55 uur: “Even uw aandacht voor het volgende opsporingsbericht:

vanmiddag is Roel Dits verdwenen. Hij werd het

laatste gesignaleerd aan de rand van het Kouterbos vlakbij

café De Zwarte Zwaan. Roel is blond en vrij zwaar gebouwd.

Hij droeg op het moment van zijn verdwijning een blauw

hemd, een beige korte broek en een rood T-shirt. Hij heeft

een grote groene rugzak bij zich met aan de bovenkant een

sticker met het opschrift CHIRO erop. Als u deze Chiroleider

gezien heeft, of ons informatie kan verstrekken omtrent

zijn verdwijning, gelieve dan contact op te nemen met de

dichtstbijzijnde politiepost in uw buurt.”

20.55 uur en 99 repen later: Tijdens het eten van zijn honderdste

reep sukkelt Roel in slaap.

23.12 uur: “Roger! Nog altijd geen nieuws? Neen? Roel,

maar jongen toch. Waar ben je? Helemaal alleen in dat donkere

bos. In de kou, en zonder eten...

23.12 uur en 118 repen later (waarvan 18 al slaapwandelend

verorberd): Roel wordt wakker van de honger en eet nog

drie repen, waarna hij rustig verder snurkt.

9.15 uur de volgende morgen: “Rustig mevrouw, de politie

heeft alles onder controle. We zullen uw zoon snel vinden.

We zetten vandaag onze helikopter in.”

9.15 uur en 121 repen later: Roel wordt wakker met razende

honger. Hij eet de inhoud van zijn rugzak leeg en controleert alle

zijzakjes op achtergebleven repen. Hij vindt niets meer en begint

hysterisch te huilen.

8.45 uur de volgende dag: Van onze reporter ter plaatse:

gisterenmorgen vond de politie Roel Dits, de vermiste jongen,

terug. Een spoor Verdraai-De-Wereldwikkels leidde hen

naar de jongen. Die is met een acute maagontsteking naar

het ziekenhuis gebracht.

8.45 uur en 150 Verdraai-De-Wereldrepen en een leeggepompte

maag later: Roel ligt uitgeteld in het ziekenhuis, zijn

moeder geeft hem een kusje op zijn voorhoofd en noemt hem

“haar wereldverbeteraar”.

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

1


HigHland games vooR

Twee echte Schotten uit twee verschillende clans die

al eeuwenlang ruzie hebben met elkaar, dagen onze

speelclubbers uit voor de enige echte Highland Games!

Dit is de manier om door middel van spel en krachtproeven

voor eens en voor altijd te bepalen wie de

sterkste is!

Zodra de speelclub in vol ornaat is aangekleed in echte

Schotse rokken en de clans eerlijk verdeeld zijn, kunnen

de spelen beginnen. De Schotten zijn elk coach

en supporter van hun eigen clan. Sommige proeven

moeten per groep gespeeld worden, andere zijn individueel.

Let the games begin!

‘Herding Dog’

Een onderdeel van de

spelen is het tonen van

je kunsten met een herdershond.

Omdat we in

de Chiro natuurlijk geen

honden of schapen hebben,

kiezen de speelclubbers

zelf iemand van hun

clan als herdershond. De

rest van de speelclubbers is

schaap. De schapen worden

geblinddoekt en moeten zo

eerst elkaar vinden en een

volledige kudde vormen.

Dan gaan ze op zoek naar

de herdershond. Niemand

mag praten. De schapen

mogen wel blaten en de

hond mag blaff en.

18 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

‘Throwing a Hammer’

Je slingert een metalen hamer

aan een stok zo ver mogelijk

van je af. Je kunt zo’n

hamer namaken door een

zwartgeverfde bal of ballon

aan een stok vast te maken.

‘The farmer’s walk’

Iedereen moet een bepaalde

afstand afl eggen met in

elke hand een stammetje.

Je kunt hiervoor de balkjes

van het ‘caber tossing’

gebruiken. Wie eerst aankomt,

wint. Je kunt er ook

een estafette van maken,

waarbij die clan wint die als

eerste met alle clanleden de

afstand afgelegd heeft.

‘Caber Tossing’

We gooien met balkjes, die

liefst iets kleiner en lichter

zijn dan de speelclubbers

zelf. We zien hoe ver en hoe

recht we onze balk kunnen

gooien.

‘Roll the Barrel’

Een leeg vat wordt via een

uitgezet parcours per ploeg

door “poortjes” gerold. Om

het parcours wat spannender

te maken, kun je

behalve de poortjes (die je

best breed genoeg maakt,

om frustraties te vermijden)

een wipplankje of een hellinkje

of andere hindernissen

voorzien die ze moeten

passeren. Een beekje of een

lastige bocht kunnen ook

leuk zijn.

‘The Caber Wave’

Elk team moet zo snel mogelijk

met een boomstam

zigzaggend tussen paaltjes

door lopen. De bedoeling

is hierbij dat elke ploeg

een paal of sjorbalk opheft.

Iedereen staat best om

beurten links en rechts van

de balk. Let hierbij op voor

de lengte van de balk en de

afstand tussen de paaltjes.

Hoe langer de balk en hoe

dichter de paaltjes, hoe groter

de afstand die de achterste

speelclubbers moeten

afl eggen. Door het zigzaggen

moet je immers met de

balk nogal grote bochten

nemen. Een vrij moeilijke

proef voor speelclubbers,

maar des te knapper als het

hen lukt. Toon zelf wel even

hoe het moet.

‘Tug of War’

Touwtrekken. Deze klassieker

kunnen zowel de

clans als speelclubbers apart

doen.


speelclUBBeRs speelclUB

‘Quoiting’

Van op afstand moet je een

hoefi jzer rond een pin in de

grond gooien. Als je geen

hoefi jzers hebt, kun je dit

natuurlijk ook gewoon met

ringen spelen.

‘Music and Dance’

De speelclub gaat op stap in

een grote kring, ver genoeg

uit elkaar, terwijl er doedelzak-

of andere Schotse

muziek speelt. Ze laten hun

rok achter om de plaatsen

aan te duiden. Wanneer

de muziek stopt, probeert

elke speelclubber zo snel

mogelijk bij een rok te

geraken om die aan te trekken.

De clanleiders hebben

ondertussen wel één van de

rokken weggehaald...

‘Shots’

Kogelstoten met petanqueballen.

Wie het verst gooit,

is de winnaar. Je kunt iedereen

natuurlijk meerdere

pogingen geven.

Inkledingstips

x Bedenk een leuke en originele

strijdkreet waarmee elke

clan zichzelf kan opzwepen

voor elke proef. Bijvoorbeeld:

Va, Va Voem! Ba Ba

Boem! (met dank aan onze

uittesters van dienst)

x Echte Schotten dragen rokjes,

geruite rokjes nog wel.

Met een schaar, ruitjesstof en

veiligheidsspelden kun je zelf

(of kan een handige mama

met naaimachine) wonderen

verrichten. Zo’n rok heet

“kilt” in Schotland.

x Vieruurtje: Highland Games

zonder echte Schotse whisky:

dat kan niet. Dat die verdacht

veel naar appelsap of

Ice-Tea smaakt, wordt door

de twee Schotten natuurlijk

hevig ontkend, zeker als de

whisky in een echte (en liefst

goed uitgespoelde!) whiskyfl

es wordt geserveerd.

Uitgetest!! Uitgetest!! Uitgetest!!

Op de Vlaamse highlands van Breendonk kwamen we de

speelclubmeisjes en -jongens tegen van Chiro Breendonk,

onder leiding van McBoeckie Monster, McDriezz, McBère,

McTsigi Gadesh, Elke en Kim. Speciaal voor ons testten ze

de eerste Highland Games uit.

DP: “Ik moet zeggen: mooie gele Schotse rokjes!”

Ja, hiervoor zijn we stof gaan kopen en we hebben

ze zelf voorgeknipt. Hierin kroop wel enige voorbereiding,

voor de rest hadden we al het materiaal

voor handen en moesten we niet meer dan anders

voorbereiden. Behalve een enkeling had niemand er

poblemen mee om ze aan te trekken. (n.v.d.r.: De hele

leidingsploeg had zich dan ook beeldig als voorbeeld

gesteld.)

DP: “Alles goed verlopen of ruimte voor aanpassing?”

De speelclubbers vonden het alvast super! Enkel

het schapenspel (‘Herding Dog’) lukte niet goed, ze

snapten het spel niet echt. De blinddoeken vielen af

of ze keken onder de blinddoek door, en iemand liep

zelfs gewoonweg tegen een boom aan. Het petanquespel

(‘Shots’) was dan weer de absolute topper. Ook

de enige echte “appelsapwhisky” werd gesmaakt. Het

is ook een spel dat je met eender welke afdeling kunt

spelen, je moet enkel de moeilijkheidsgraad van de

spelen aanpassen.

DP: “Dus: spel goedgekeurd?”

Zeker en vast: twee dikke duimen!

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

19


de stRijd om Het t-

Iedereen heeft kleren nodig, dus zijn miljoenen arbeiders overal ter wereld aan de slag in textielfabrieken.

We maken van de rakwi’s textielarbeiders en nemen ze mee naar een fabriek in het zuiden en een in

een rijk land. Waar maken ze het meeste T-shirts en waar het meeste winst?

PLOEGVERDELING

Elke rakwi krijgt een kaartje. Op 1/3

van de kaartjes staat: “u werkt voor een

bedrijf in een rijk land”, op 2/3 van de

kaartjes staat: “u werkt voor een bedrijf

in het zuiden”. Het spel wordt dus gespeeld

in twee ploegen.

MATERIAAL

ZUIDEN:

potlood, lat, verf, naald, draad

WELVAARTSTAAT:

sjabloon van een T-shirt, potlood,

scharen, nietjesmachine, verf,

borstels

ALGEMEEN:

veel krantenpapier (hiervan maken

we de T-shirts), dobbelstenen,

kralen/pasta, basketbal, papier,

speelkaarten, kruiswoordraadsel,

wol, haakpen, tijdschriften, ruitjespapier,

perforator, lijm, schrijfgerief,

20 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

VERLOOP VAN HET SPEL

Elk land moet T-shirts produceren met

het materiaal dat voorhanden is. Het

rijke land zal dus een T-shirt produceren

door met een mal een T-shirt op papier

te zetten en het te verven en te knippen.

Voor- en achterkant worden aan

elkaar geniet (hou rekening met arm-

en hoofdgaten). De mensen uit het

zuiden moeten zelf een T-shirt tekenen,

uitscheuren, verven en met naald en

draad in elkaar zetten.

Elke fabriek heeft haar eigen arbeidsreglement.

Het zegt onder meer dat

er regelmatig een pauze moet worden

voorzien. In het bedrijf in de welvaartstaat

mag je maar acht uur per dag

werken, wat overeenkomt met

15 minuten in ons spel. In

het zuiden is het arbeidsreglement

niet

zo strikt en mag je

langer werken

per dag, in

ons spel

dus

20 minuten. Na

elke werkdag is er een verplichte

pauze van 5 minuten. De

fabrieksbazen (=de leiding) kijken

erop toe dat er tijdens die pauze absoluut

niks gebeurt in het bedrijf. Om de

tijd een beetje sneller te laten voorbijgaan,

kun je eventueel wat zingen,

een spelletje spelen of een kopje thee

drinken.

De baas van de fabriek geeft geld per

afgewerkt T-shirt. De prijs van een geproduceerd

T-shirt bedraagt € 10 in de

welvaartstaat en € 5 in het zuiden.

Tijdens het spel kun je extra grondstoffen

kopen aan € 1 per vel. Heb je geen

geld in kas of wil je het er nog niet aan

uitgeven, dan kun je ook voor een opdracht

kiezen. Daardoor verlies je wel

tijdelijk een werkkracht: zo lang je een

opdracht uitvoert, kun je niet deelnemen

aan het productieproces.

OPDRACHTEN OM EXTRA

PAPIER TE VERDIENEN

Er zijn twee soorten opdrachten,

lange en korte. De korte opdrachten

leveren natuurlijk minder vellen

papier op. De arbeid(st)er kiest eerst

een categorie en mag dan een kaartje

trekken met een opdracht op.

ballonnen.CATEGORIE1: 1-5 VELLEN PAPIER

Gooi met 2 dobbelstenen hetzelfde

getal. (1)

Gooi met een basketbal 3 keer in

de ring. (1)

Hou een ballon 2 minuten in de

lucht. (2)

Maak met parels of pasta een ketting

van 1 m. (3)

Loop 3 rondjes om het heem. (4)

Vouw 6 bootjes. (5)

Schat de duur van 1 minuut in. Je

krijgt een marge van 5 seconden,

maar lukt de opdracht niet, dan

moet je een nieuwe trekken. (5)


sHiRt

CATEGORIE2: 6-10 VELLEN PAPIER

Bouw een kaartenhuisje met 2

verdiepingen. (6)

Los een (niet te moeilijk) kruiswoordraadsel

op. (7)

Haak een ketting van 2 meter. (8)

Knip uit een vel papier een slinger

van minstens 2 meter. (8)

Gooi met 3 dobbelstenen minstens

16. (9)

Scheur 30 x het woordje “het” uit

een tijdschrift. (9)

Kleur een geruit papiertje van 5 x

5 cm in. Aaneengrenzende ruitjes

mogen niet dezelfde kleur hebben.

(10)

Bedek een papiertje van 10 x 10 cm

met confetti (zelf te perforeren uit

gekleurd papier). Er mag geen wit

meer zichtbaar zijn. (10)

ONVERWACHTE

WENDINGEN

Af en toe valt er iets voor dat de werking

van de fabrieken in de war stuurt.

De leiding beslist zelf wanneer welk

bedrijf iets meemaakt:

HET RIJKE LAND

x De fabriek ontvangt een brief van

de vakbondsafgevaardigde met de

mededeling dat de arbeiders een

dag zullen staken om loonsverhoging

te krijgen. Een werkdag duurt

15 minuten, er mag nu dus zo lang

niet gewerkt worden.

x Technische problemen in de productie-eenheid:

de baas van de fabriek

neemt alle nietjesmachines in beslag.

Er zijn echter wel evenveel nieuwe

verstopt in de buurt van het heem.

De werknemers moeten hun machines

gaan zoeken.

x Door een plotse rage van hawaiihemdjes

is de verkoop van T-shirts

gedaald. Om te kunnen blijven

concurreren zullen de volgende 10

geproduceerde T-shirts maar € 7 per

stuk opbrengen.

HET ZUIDEN

x Rebellen hebben de fabriek bezet.

Gedurende 24 uur (1 werkdag = 20

minuten) mag er niet gewerkt worden.

x Het bedrijf ontvangt een brief van de

organisatie OXFAM. Daarin staat dat

ze in aanmerking komen om steun te

krijgen. Hiervoor moeten ze voldoen

aan de kwaliteitsnormen van

OXFAM. Dat kan door een absoluut

perfect T-shirt te maken. Als ze in

die opdracht slagen, krijgen ze vanaf

nu per geproduceerde T-shirt € 7 in

plaats van € 5.

x Door de grote droogte is een deel

van de opslagplaats afgebrand. 3/4

van de voorraad stof (papier) is vernietigd.

Extra knutselmateriaal (scharen, nietjesmachines,...)

kunnen voor veel geld

aangekocht worden.

Een schaar kost

bijvoorbeeld

€ 100.

RakWi

De bedrijfsleid(st)er kan op elk moment

beslissen dat een T-shirt niet aan de

productievereisten voldoet en dat je er

dus geen geld voor krijgt.

Op het einde van het spel zal waarschijnlijk

blijken dat hoe hard het

zuiden ook probeert, ze het nog altijd

moeilijk zullen hebben om te concurreren

met de rijke landen. Dat geeft

de rakwi’s een beeld van hoe het in de

werkelijkheid is.

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

21


doe Het zelF!

We kunnen ons best voorstellen dat je als titoleiding elke maand opnieuw hoopvol

je nieuwe Dubbelpunt openslaat op deze roodgloeiende titopagina’s. Om dan 5

minuten later teleurgesteld te denken: “Echt een leuk spel, echt wel. Alleen spijtig

dat wij elke week met 50 zijn en dit spel maar voor een 15-tal tito’s gemaakt is.” Of

je bent maar met z’n vieren, of je tito’s houden niet van groepsspelen, of je stoere

tito’s zijn veel te ruig voor het spel, of net te schattig, of... Kortom, het kan gebeuren

dat de titospelen die we voorstellen niet echt op maat zijn van jouw titoploeg.

tijdperk

22 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Nu hebben we gelukkig de

perfecte oplossing gevonden

voor dit nijpende probleem.

We laten je zelf je ideale spel

samenstellen! We geven je een

basis waaruit je kunt vertrekken

en een paar goede ideeën om

het spel aan te passen aan je

eigen afdeling.

Het kookboek

Elke titoleider of -leidster is

wel een beetje een god. In dit

spel zullen je leden halfgoden

worden, gezegend met het

eeuwige leven en superkrachten.

Wat doet elk verstandig

mens met een eeuwig leven en

superkrachten? Juist, een eigen

Chirogroep oprichten. Verdeel

je tito’s in enkele groepjes

(vergeet je originele verdeelmethode

niet) en wees klaar voor

een mooie rode namiddag!

Wat kunnen de

tito’s bouwen?

Welk voordeel levert dit

gebouw hen op?

Steentijdperk Chiroheem Zonder dit kunnen ze niet

evolueren

Middeleeuwen Versterkt Chiroheem

Industriële tijdperk

Computertijdperk Internetverbinding

tussen hun

gebouwen

Ridders die oorlog voeren

zijn dubbel zo sterk

Fabriek Productie aan de fabrieksband

verdubbelt

Je krijgt extra informatie

voor het bureauwerk

Verre toekomst Ruimteschip In de ruimte reizen gaat

dubbel zo snel

Het recept

We vertrekken van enkele

lege grondplaten van Lego

(de maagdelijke wereld in

het steentijdperk) en ieder

ploegje kan aan de hand

van opdrachten legoblokjes

verdienen. Hiermee kunnen

ze een Chiroheem bouwen of

uitbreiden. Aan de hand van

andere opdrachten kunnen ze

ook evolueren naar een ander

tijdperk, waardoor ze toegang

krijgen tot andere opdrachten

om legoblokjes te verdienen

en nieuwe technieken om

hun heem uit te bouwen. Het

groepje dat als eerste tot in de

verre toekomst is geraakt en

zijn Chiroheem volledig heeft

uitgebouwd, wint het spel.

Hoe kunnen ze nieuwe

legoblokjes verdienden?

Chiroleden maken Paardrijden

Oorlog voeren Buskruit uitvinden

Aan fabrieksband werken Cursus volgen

Bureauwerk Astronaut worden

De kooktijd(lijn)

Aan de hand van opdrachten

kunnen de tito’s vaardigheden

verwerven en zo evolueren naar

een ander tijdperk. In elk nieuw

tijdperk kunnen de tito’s een

nieuw gebouw zetten in hun

wereld of een uitbreiding bouwen

aan hun Chiroheem. Dit

geeft hen extra voordelen bij

latere opdrachten. Elk gebouw

wordt gebouwd met legoblokjes.

Je kunt een paar voorbeelden

maken van gebouwen of

de minumumafmetingen van

elk gebouw bepalen. Hieronder

geven we een aantal tijdperken

mee en de gebouwen die

de tito’s dan kunnen bouwen.

Uiteraard kan je zelf tijdperken

toevoegen of schrappen.

Wat moeten ze kunnen om over te

gaan naar het volgende tijdperk?

Het zonnestelsel veroveren Op elke planeet een Chirogroep

stichten


De ingrediënten

1. De OpDRACHteN

Nee, we gaan hier niet alle

opdrachten voor jou verzinnen.

Dit is immers niet zomaar een

kant-en-klaar spel. Toch willen

we je graag enkele ideetjes

meegeven. Je kunt bijvoorbeeld

in het steentijdperk

Chiromannetjes maken uit klei,

die in de Middeleeuwen op een

spelbord oorlog laten voeren

tegen de andere groepen en

zo gebieden veroveren. Die

gebieden leveren grondstoff en

op die je later kunt verwerken

in je fabrieken in het industriële

tijdperk. Met het bureauwerk

uit het computertijdperk kun

je een ruimteschip uitvinden

en dat laten produceren aan de

fabrieksband, zodat je er in de

verre toekomst de sterren mee

kunt gaan veroveren.

2. Het JAARtHeMA

Elke Chironamiddag is altijd net

iets leuker als ons jaarthema

erin verwerkt zit. Zo zou je

bijvoorbeeld het aspect ‘ontwikkelingshulp’

kunnen inbouwen

in je spel. De ploeg die momenteel

aan de leiding staat en al

het verst geëvolueerd is, moet

eerst de ploeg die laatst staat

helpen voor ze verder kunnen

evolueren.

Een andere mogelijkheid is om

met gewone legoblokjes (de

dunne blokjes) te werken en

met duurzame legoblokjes (de

blokjes die dubbel zo dik zijn).

De duurzame blokjes zijn uiteraard

moeilijker te verdienen.

Af en toe laat je een ramp

plaatsvinden. Tsunami, aardbeving,

terroristische aanslag,

kijk maar in de krant, er zijn

Heb je dit spel eens uitgeprobeerd met je tito’s en wil je

ons laten weten hoe dat meegevallen is? Of misschien

heb je zelf wel een mega-bangelijk-ongehoord-rood

idee om dit spel nog leuker te maken? Stuur snel een

mailtje naar tito@chiro.be en laat het ons weten!

spijtig genoeg voorbeelden in

overvloed. Gebouwen die met

gewone legoblokjes gebouwd

zijn, hebben een grotere ‘kans’

om getroff en te worden door

de ramp dan de gebouwen

opgetrokken uit de duurzame

legoblokjes. Je kunt zelf invullen

wat die kans juist is: werpen

met een dobbelsteen, een

opdrachtje waarbij je bepaalde

groepen een voordeel geeft

als ze duurzame legoblokjes

gebruikt hebben. Zo kun je

af en toe een gebouw laten

vernietigen en kan het voor de

groepen beter zijn te investeren

in de duurdere maar duurzame

legoblokjes.

3. De kRUIDeN

Je kunt het spel zelf op smaak

brengen met de onderstaande

ideetjes en het zo perfect afstemmen

op je eigen titogroep.

x Veeeeeeel te ingewikkeld?

Denk je dat jouw tito’s dit

spel nooit zullen begrijpen,

of heb je zelf moeilijkheden

om alles te volgen? Geen

probleem! Gooi bijvoorbeeld

de verschillende tijdperken

overboord en maak

een simpel spel waarbij elk

groepje zijn Chirogroep zo

groot mogelijk moet maken.

Maak enkele opdrachten

waarbij je tito’s leden kunnen

bijmaken en legoblokjes

kunnen verdienen om hun

Chiroheem zo groot en mooi

mogelijk te maken.

x Niet ingewikkeld genoeg?

Je familienaam lijkt verdacht

veel op Einstein en je

tito’s zijn een bende kleine

genieën voor wie dit spel

geen uitdaging vormt? Het

lijkt ons weinig waarschijnlijk,

maar als geniale spelbedenker

kun je zelf makkelijk

enkele uitbreidingen toevoegen

aan dit spel. Zo kun je

er opdrachten aan toevoegen

waarmee een groepje

zelf geen voordeel haalt,

maar wel een ander groepje

benadeelt (je kunt hen bijvoorbeeld

een gebouw laten

vernietigen).

x Groepsspel

Je bent niet zo voor competitie

en je wilt er liever een

groepsspel van maken? Dat

is ook niet zo moeilijk! Jouw

tito’s zijn dan gewoonweg

één grote groep halfgoden

die samen een super-Chirogroep

willen uitbouwen.

Verzin een paar fantastische

groepsopdrachten en klaar is

Kees!

x knutselspel

Wil je eens met je tito’s de

hele dag knutselen? Gek zijn

is gezond en met dit spel is

alles mogelijk. Legohuisjes

bouwen is natuurlijk knutselen

op zich, maar je kunt

van alle opdrachtjes kleine

knutselmomentjes maken.

x Dat verzin ik zelf wel

Je kunt je eigen inspiratie al

helemaal de vrije loop laten

en zelf allerlei knotsgekke

uitbreidingen breien aan dit

basisspel. Hou je vooral niet

in: jij kent je tito’s beter dan

wij!

aspi tito

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

23


“Volgende week doen we dropping met

onze keti’s. Lekker makkelijk... Ik zet ze met

de auto een paar dorpen verder af, ergens

midden in het veld en dan moeten ze de weg

terug proberen te vinden. Meer moet dat niet

zijn...”

Een klassieke dropping kan inderdaad best

leuk zijn, net zoals de aloude achtervolgingstocht

met pijlen in twee groepen of

een simpele opdrachtentocht. Met keti’s

kun je echter al een stapje verder gaan.

Onze blauwe bende staat open voor allerlei

nieuwe technieken en zeg nu zelf, daar niet

op inspelen, is toch eigenlijk zonde!

24 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Keti’s... met de k van

kaart en kompas

Zijn je keti’s handig met kaart

en kompas? Hoog tijd om dat

eens te testen!

Voor je écht op tocht vertrekt,

kun je hen eens op de proef

stellen in een kaart-en-kompasquiz.

Nodig: een topografi sche kaart

van de omgeving, een ‘roomer’

(transparant stukje plastiek dat

je kunt gebruiken om coördinaten

te zoeken op de kaart), een

kompas (eventueel een kompas

per groepje), kopietjes van een

topografi sche kaart, spelbord

met vakjes (zoals ganzenbord),

een ‘mascotte’ (bv. een playmobilmannetje)

per ploeg, een

dobbelsteen.

Verloop: Verdeel je ketigroep

in ploegjes. Per juist antwoord

mogen de ploegjes met de

dobbelsteen gooien en hun

mascotte het gegooide aantal

vakjes vooruit laten wandelen

op het spelbord. Wie als eerste

het doel bereikt, wint. De winnaars

kun je wat extra energie

geven voor de tocht in de vorm

van een lekkere reep Verdraai-

De Wereldchocolade.

De vragen:

1) Waar ligt het noorden op een

topografi sche kaart? (bovenaan)

2) Hoe zijn de volgende dingen

voorgesteld op een topografi

sche kaart? Teken het!

a) Een kapel

b Een pad

c) Een naaldbos

d) Een kerkhof

e) Een talud (plots hoogteverschil

bv. aan een dijk,

holle weg,...)

3) Als de schaal van je kaart

1:25000 is, hoeveel is 1 cm

op de kaart dan in werkelijkheid?

(250 meter)

4) Als je de opdracht krijgt

om 250 meter te lopen in

de richting 90°, naar welke

windrichting moet je dan

stappen? (naar het oosten)

5) Welk gebouw bevindt zich

op ... meter in de richting ...°

van het Chirolokaal? (Dit zal

je zelf eens moeten uittesten

op de kaart. Kies een heel

duidelijk gebouw, zoals een

kerk of een kapel.)

6) Als je naar de coördinaat

abcd/wxyz gaat (zoek zelf

een coördinaat op een kaart

van je omgeving), ben je dan

in het bos, op een brug, in de

kerk of op de autosnelweg?

7) Waar kan dit oleaat je naartoe

leiden als we vertellen

dat je vertrekt uit het Chirolokaal:

naar een kapel, naar een

rivier, naar de spoorweg of

naar een molen?

(Een oleaat is een stuk door-

zichtig papier of plastiek met

daarop een kronkelige lijn die

de route voorstelt. Als je het

oleaat op de juiste manier op de

kaart legt, dan kun je zo de weg

zien die je moet volgen. Op de


lijn is meestal aangeduid waar

het begin- en het eindpunt zijn.

Om het makkelijker te maken,

kun je ook nog extra details

weergeven, die op de kaart

terug te vinden zijn, zoals een

ruïne, een kapel,...)

Oleaat? Coördinaten? Graden?

Nog nooit van gehoord!?! In het

Tochtenboek (verkrijgbaar

in De Banier) wordt alles

haarfi jn uitgelegd! Wil

je wat praktijkervaring

opdoen i.v.m. tochten

en vooral veel plezier

maken, dan zijn het Tochtenbivak

(1-8 juli 2006) of één van de weekends

van de Dienst Avontuurlijke

Activiteiten misschien wel iets

voor jou. (www.chiro.be/daa of

www.tochtenbivak.be)

Ook op http://www.vvksm.

be/veldwerk/technieken/orientatie/

vind je veel informatie over

oriëntatie en tochttechnieken.

“En avant, marche!”

Na de loodzware theorie uit de

quiz is het hoog tijd om erop

uit te trekken! Met kaart en

kompas kunnen werken is al

een deel van de tocht, maar met

de volgende ideetjes wordt je

tocht vast nog leuker.

x Geef je keti’s een groot

voorwerp mee, zoals een

ladder. Zo kun je enerzijds

verhinderen dat ze liften,

maar het biedt je ook nog

andere leuke mogelijkheden.

Op een bepaald punt van de

tocht kunnen ze de ladder

gebruiken om het vieruurtje

uit een boom zonder

lage takken te halen. Echt

moeilijk wordt het als er altijd

iemand op de ladder moet

gaan zitten, die de groep dan

verder moet dragen.

x Verdeel je ketigroep in

twee ploegen. Tijdens de

tocht vindt de ene ploeg

dan in de plaats van een

opdracht het punt waar

de andere ploeg naartoe

moet gaan. Op die manier

moeten de ploegen

elkaar heel de tijd informatie

doorbellen en zijn

ze afhankelijk van elkaar.

x Drop je leden ergens en

spring om de hoek zelf uit

de auto. Gewapend met

walkietalkie en verrekijkers

kun je dan je leden de hele

weg in echte paracommandostijl

achtervolgen. Hoe

lang duurt het voor ze je

ontdekken?

x Op een warme dag is er niks

zo leuk als een heel stuk

langs of zelfs in een kabbelend

beekje te lopen. Je

kunt je tocht ook inkleden

als een expeditie en met je

keti’s op zoek gaan naar de

bron.

x Bij een quiztocht

staat elke meerkeuzevraag

voor een

richting.

Bv. Welke schoenmaat

heeft leider

Tom?

a) 42, ga dan naar coördinaat

abcd/wxyz.

b) 45, ga dan 250 meter in de

richting 245°.

c) 43, volg dan het pad links

helemaal tot het einde.

Let er bij een quiztocht wel

op dat ze door één verkeerd

antwoord geen kilometers in

de verkeerde richting lopen.

Las hier dus één of andere

vorm van controle in of ga

zelf mee.

keti

Als leiding zijn

en blijven we verantwoordelijk!

Veiligheid op tocht is erg belangrijk! Let daarom

op de volgende puntjes!

x Met een ludiek spel of kort toneeltje kun je je

keti’s erop attent maken toch voorzichtig te

zijn onderweg. Bij het Chirosecretariaat kun

je kaartjes aanvragen waar de verkeersregels

beknopt op zijn afgedrukt.

x Vergeet het EHBO-setje niet!

x Stippel je tocht zo uit dat de keti’s langs rustige

en veilige wegen lopen. Dat is veiliger én leuker!

x Met een fl uovestje aan ben je veel zichtbaarder

op de baan!

x Waar stap je het best? Op de veiligste plaats van

de openbare weg, natuurlijk! Voor voetgangers

is dat in principe het trottoir. Is er geen trottoir,

dan loop je in volgorde van veiligheid het best

op:

* de verhoogde berm;

* de gelijkgrondse berm;

* het fi etspad, verleen voorrang aan fi etsers en

bromfi etsers;

* de rijbaan, ofwel links en allemaal achter

elkaar; ofwel rechts per twee;

* autosnelwegen en autowegen zijn verboden

terrein voor voetgangers.

x x Als Als je je je je keti’s keti’s alleen alleen op op pad pad

stuurt, stuurt, geef geef je je ze ze best best een een

gsm-nummer gsm-nummer mee mee voor voor in in

noodgevallen noodgevallen of of voor voor als als ze ze

verdwaald verdwaald zijn. zijn.

Heb je leuke ketispelen?

Geef ze door aan de ketiboekredactie

via keti@chiro.be,

op www.chiro.be of via

kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

25


veRdRaai-de monopoly

Grauwe, grijze dagen, wind die om je oren fl uit en rode neuzen. Weer om eens lekker samen te kruipen en de gezelschapsspelen boven

te halen! We zouden de Chiro echter niet zijn als we er geen ‘draai’ aan gaven. Wat dacht je van een klassieker in een jaarthemajasje?

Om de verdraai-de Monopoly

te spelen, maak je een

groot spelbord aan de hand

van de klassieke Monopoly.

Vervang de straten door

gebieden uit verschillende

landen. Elke kleur is een

bepaald land, de aparte straten

worden deelgebieden.

Doe dat zo dat de goedkope

straten overeenkomen met

derdewereld- en/of lagelonenlanden.

De duurdere

straten worden vervangen

door rijkere, westerse

landen. Een voorbeeld in

oplopende volgorde vanaf

start kan zijn: Oezbekistan,

Bolivia, Congo, Thailand,

Zuid-Afrika, China, Frankrijk

en de Verenigde Staten. De

prijzen van de deelgebieden

worden in dollars gezet en

aangepast aan de status van

het land.

De stations, het algemeen

fonds, de kanskaarten,

belastingen, water en elektriciteit,

politieagent en vrij

parkeren blijven behouden.

De gevangenis wordt vervangen

door een controlekantoor

van de belastingen.

De deelnemers proberen zo

veel mogelijk winst te maken

door fabrieksterreinen

te kopen waarop goederen

geproduceerd kunnen worden.

Die goederen brengen

geld op als je ze verkoopt

aan de andere landen.

26 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 2006 [

Aan het einde van het spel

wordt het kapitaal van elke

deelnemer berekend door

de waarde van grond en

goederen op te tellen. Wie

het meeste winst gemaakt

heeft, wordt tot winnaar

uitgeroepen.

Goed geland?

Bij de start van het spel kiest

elke speler een product dat

ze zullen produceren. Zijn er

veel deelnemers, dan kunnen

ze per twee of per drie

samenwerken.

Elke speler krijgt een startkapitaal

uitgekeerd door de

bank.

De basisspelregels van

Monopoly blijven gelden. Er

wordt om de beurt gedobbeld.

Wanneer je voorbij

start komt, krijg je een

extra toelage. Belastingen

worden aan de pot betaald.

Kom je op het vakje ‘vrij parkeren’,

dan krijg je de pot.

Kom je op een deelgebied

van een land, dan kun je het

kopen aan de prijs die vermeld

staat op het spelbord.

In de gebieden die je bezit,

kun je een fabriek plaatsen.

De prijs is afhankelijk van het

land en is vooraf vastgelegd

door de spelleid(st)er. Een

fabriek bouwen in Oezbekistan

is heel wat goedkoper

dan in Frankrijk. Daar moet

je namelijk rekening hou-

den met milieuregelingen,

veiligheidsmaatregelen

voor personeel, e.d. Op één

terrein kunnen meerdere

fabrieken geplaatst worden.

Wanneer andere deelnemers

op jouw terrein

komen, moeten ze een gebruiksvergoeding

betalen.

De prijs hiervan is afhankelijk

van de grond en het

aantal fabrieken dat erop

staat. De tarieven worden

op voorhand vastgelegd

door de spelleid(st)er.

Handelen is de boodschap

Wie op een eigen stuk

grond komt waar al een

fabriek op staat, krijgt

één container goederen

per fabrieksgebouw. Die

goederen kunnen verder in

het spel verkocht worden.

Wil een deelnemer zijn

of haar goederen verkopen,

dan kan hij of zij een

dobbelbeurt overslaan en

die beurt gebruiken om

te onderhandelen met de

andere deelnemers. Er kan

onderhandeld worden over

de prijs en de hoeveelheid

goederen die verkocht

worden. Ze kopen die goederen

om ze af te zetten op

de markt van een land dat

ze bezitten. Belangrijk in de

argumentatie bij de verkoop

van goederen is de nood

van het land aan zulke goe-

deren. Er mag gedurende

vijf minuten onderhandeld

worden, nadien wordt er verder

gespeeld. Is er geen akkoord

bereikt, dan moet de

verkoper een andere beurt

gebruiken om opnieuw te

onderhandelen.

Wanneer de goederen

verkocht zijn, moeten ze nog

in het land van bestemming

geraken. Daarvoor heeft de

producent een vervoermiddel

nodig. Dat kun je verkrijgen

in elk station. De prijs

is echter afhankelijk van de

afstand die afgelegd moet

worden tussen het productieland

en de afzetmarkt, en

van het vervoermiddel. Je

mag kiezen uit een vrachtwagen,

een boot, de trein en

het vliegtuig.


De prijs per kilometer en per

voertuig wordt opnieuw op

voorhand vastgelegd door

de spelleid(st)er.

Maak ik een kans bij het algemeen

fonds van de belastingcontroleur?

Wanneer je met je pion op

de politieagent terechtkomt

of door een kanskaart naar

het controlekantoor van de

belastingen wordt gestuurd,

verhuist je pion naar dat

vakje. Hier sla je een beurt

over. Als je een gebied in

een lagelonenland bezit,

betaal je een boete omwille

van de corruptie binnen je

bedrijf. De bezitters van de

andere landen slaan enkel

een beurt over.

Op de kanskaarten staan

opdrachten als: ga onmiddellijk

naar het controlekantoor,

je krijgt geen toelage

als je voorbij start komt,

ga onmiddellijk naar het

dichtstbijzijnde station,...

tips

Bij de kaarten van het

algemeen fonds kun

je geld verliezen of

bijverdienen. Belastingen

werden teveel betaald of

moeten extra geïnd worden,

het loon van je werknemers

is verhoogd, de werknemers

staken en je verliest je inkomen,

de prijs van de grondstoff

en is gezakt,...

Bij het einde van het spel

wordt de winnaar bepaald

door de waarde op te tellen

van gronden in eigen

bezit, fabrieken, cash geld

en producten die je kocht

van andere spelers. Eigen

geproduceerde goederen

worden niet meegeteld.

x Maak het actiever door de kanskaarten of de kaarten

van het algemeen fonds te vervangen door opdrachten.

x Laat de prijs van de fabrieken afhangen van het al dan

niet aanwezig zijn van de grondstoff en voor het eindproduct

in het land in kwestie.

x Maak gebruik van enkele ‘oneerlijke’ kaarten: iemand

wordt bevoordeeld door corruptie, een andere wordt

tegengewerkt door milieuwetten,...

aspi

DEZE MAAND VROEGEN WE TWEE

ORANJE CHIROMENSEN WELKE

ASPI-ERVARING ZE NOOIT ZULLEN

VERGETEN.

MARJOLEIN: Wat ik altijd zal onthouden,

is niet de één of andere grootse belevenis,

maar juist de kleine dingen die Chiro

maken tot wat het is. Zo herinner ik me

dat we als aspirant ’s nachts op het idee

kwamen om naar de caravan te sluipen

die we meebrachten als decorstuk en

daar te slapen. Spijtig genoeg kregen we

onderweg de slappe lach en moest mijn

medeaspirant zo nodig allerlei spullen

uit de tent meeslepen. We waren nog

maar halfweg het terrein of we werden

al betrapt door de titoleider. Naïef als we

waren, vroegen we hem niet te verklappen

wat we van plan waren. De leiding

liet ons rustig doen tot we goed en wel

in onze slaapzak lagen. We werden er

snel weer uit gezet en mochten een paar

toertjes door het dorp gaan lopen, nog

altijd gierend van het lachen.

ESTER: Toen we als aspirant op bivak de

kans kregen om al eens te proeven van

het ‘leiding-zijn’, kriebelde het bij mij wel.

Ik vond het wel spannend. Kan ik wel een

leuk spel maken? Zullen de kinderen mij

wel tof vinden? Toen we op de bewuste

dag opstonden en van onze leiding een

wit koord kregen met ons eigen fl uitje

aan was ik apetrots! En na die dag wist

ik het zeker: volgend jaar zou ik leidster

worden!

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

2


Het deint over grenzen

Fimcapensis movementis encyclopaedia:

BURUndi

De Internationale Commissie van Chirojeugd

Vlaanderen organiseert jaarlijks heel wat

uitwisselingen en contacten met de andere leden

van onze internationale koepel Fimcap. Dit

werkjaar willen we met de rubriek Fimcapensis

Movementis Encyclopaedia onze belangrijkste

internationale partners voorstellen.

Het land BURUndi

Bevolkingsaantal: 6,2 miljoen inwoners

Oppervlakte: 27 830 km²

leeftijdsstructuur bevolking:

0-14 jaar: 46,4%,

15-64 jaar: 50,9%

65 jaar en ouder: 2,7%

levensverwachting: 43 jaar

Hoofdstad: Bujumbura

talen: Kirundi (officieel), Frans (officieel), Kiswahili

Buurlanden: Democratische Republiek Congo,

Rwanda en Tanzania

typisch eten: Bananenfrieten:

Neem een bakbanaan. Snij die in dikke frieten en

bak ze in hete arachideolie tot ze lichtbruin zien.

Bestrooi met zout en dien op, liefst met een geitenvleesbrochette.

Geschiedenis: De geschiedenis van Burundi is

niet gemakkelijk te beschrijven, omdat ze vaak

misbruikt wordt in etnische twisten tussen Hutu’s

(Bahutu) en Tutsi’s (Batutsi). Toch een korte schets:

x De eerste kolonisator van dit gebied was Duitsland

(1884-1916).

x Wat velen niet weten, is dat ook een deel van de

Eerste Wereldoorlog daar uitgevochten werd.

x België neemt de kolonie Ruanda-Burundi over.

x In 1962 wordt Burundi een onafhankelijk koninkrijk.

x In 1995 en 1996 woedde er een burgeroorlog

x Op 4 juli 2005 werden er historische parlementsverkiezingen

gehouden.

x Op 19 augustus 2005 koos het nieuwe parlement

Pierre Nkurunziza tot president. Op 26

augustus trad hij in functie

28 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

cHiRo BURUndi: ntaHeBa

(vooR altijd, als je Het mij vRaagt...)

Korte geschiedenis

In de jaren vijftig stichtten heel

wat missionarissen naar het

voorbeeld van de Vlaamse Chirowerkingen

jeugdbewegingen

overzee. Zo is dat ook in Burundi

gebeurd. De naam Chiro en

het bijbehorende opvoedingsideaal

werden uit Vlaanderen

geïmporteerd. Na verloop van

tijd heeft Chiro Burundi echter

haar eigenheid ontwikkeld en is

er heel wat veranderd, maar de

naam en het logo zijn gebleven.

Chiro spreek je in het Kirundi

wel lichtjes anders uit: als “Kiro”.

Van bij haar oprichting is

de Chiro een beweging die

solidariteit hoog in het vaandel

draagt. Liefde voor Christus

en het vaderland dreven de

jongeren.

De Chiro heeft in de beginjaren

veel steun gekregen van haar

zusterorganisaties uit het westen.

Door de opeenvolgende

crisissen en burgeroorlogen in

Burundi werd de beweging erg

aangetast. In 2003 vierde Chiro

Burundi haar vijftigjarig bestaan.

In 2005 observeerden de

kaderleden van de beweging

mee de goede gang van zaken

bij de verkiezingen.

Aantal leden

81 000

Structuur

Overal in Burundi vind je Chiro.

Er zijn bijna 600 lokale groepen.

Zowat in elke parochie vind je

een groep. Ze zijn vooral actief

op het platteland, maar ontbreken

ook niet in de steden.

Omdat zij in het hele land actief

zijn, bevindt hun nationaal secretariaat

zich dan ook in hartje

Burundi.

Bijeenkomsten

De beweging slaat bruggen

tussen de verschillende

groepen in hun samenleving.

Zo bevordert ze een goede

integratie. In de Chiro spelen

jongens en meisjes samen. Die

gemengde activiteiten zijn erg

belangrijk voor het ontwikkelen

van gendergevoeligheid en

emancipatie van de Burundese

vrouw. Meisjes doen even goed

als jongens het zware werk, zoals

bakstenen maken en wegen

aanleggen. Ook geschoolde

en ongeschoolde Chirojongeren

werken hier samen. Er

zijn aparte Chiroactiviteiten

afgestemd op elke doelgroep

in de parochies, in secundaire

scholen en zelfs aan de universiteit,

maar op bivak gaan, doen

ze samen. Hutu’s en Tutsi’s maken

deel uit van de Chiro. Alle

lagen van de bevolking zijn

actief in deze jeugdbeweging:

rijk en arm. Meer dan 90% van


de leden leven echter op het

platteland.

Uniform

Het uniform bestaat uit een

donkerbruin hemd, een lange

zwarte broek of rok en een

oranje das. Dat drukt hun

verbondenheid en gelijkwaardigheid

uit: dezelfde outfit,

geen onderscheid door rang of

stand, geen uiterlijke tegenstellingen

meer. De kleuren op

hun schouders tonen wel hun

functie binnen de beweging:

geel-wit voor de parochiale

leiding, geel-groen voor de regionale

leiding, geel-rood voor de

verbondsleiding en geel-zwart

voor de nationale leiding. Ook

naaien ze kentekens op hun

uniformen waarmee ze tonen

tot welke sectie ze behoren.

Afdelingen

INtORe (de kleintjes): 6-10 jaar

Hun kleur is groen van de

vreugdevolle lente. Hun symbool

is de tamboer, de traditionele

Burundese trommel. Die

weerspiegelt de vreugde en het

plezier eigen aan die leeftijdsgroep.

INSIGAMABANGA (de middelsten):

11-18 jaar

Hun kleur is rood: de kleur

van de warmte, de ijver en het

- DRINGEND - Bericht aan alle aspileiding – nog 100 plaatsen vrij - FDF kamp JULSO – 4 tot 15 juli – prijs 235€ -

- inschrijven – voor 25 februari – stuur mail – julso@chiro.be - vermeld volgende gegevens – voornaam – naam

–straat – nummer – postcode – plaats – geslacht – geb. datum - wereldse groeten – van werkgroep europa -

enthousiasme. Ook het schild

staat symbool voor hun sectie.

Het is een teken van dapperheid

en edelmoedigheid. Op

hen wordt appel gedaan om

dapper mee te werken aan de

ontwikkeling van hun land.

INtWARI (de groten): 18-35

jaar

De kleur van de intwari is

blauw. Die staat voor het ontluikende

volwassen bestaan.

Hun speer symboliseert hun

persoonlijke strijd voor een beter

leven, voor een vreedzame

samenleving.

INDARANGAVYe (de ouderen):

+35 jaar

Voorbeelden jaarthema’s

De thema’s die ze kiezen, zijn

zeer zinvol. Vormingsthema’s

als de strijd tegen aids, het

gebruik van internet, conflictpreventie,

EHBO, zorg voor het

milieu, participatie, de nieuwe

Chirovisie, de regels van een

spel, veiligheid, tochttechnieken,

de rol van een verantwoordelijke

binnen een groep,... Al

die thema’s zijn erg bruikbaar

voor de ontwikkeling van de

beweging en/of voor de toekomst

van de jongeren.

Hun jaarthema voor het

werkjaar 2005-2006 gaat over

milieubescherming.

aspiRant goes italia

Ben je aspirant en kun je niet genoeg krijgen van

Chiro? Dan is dit iets voor jou! Eurocontact 2006

is een internationaal bivak voor jongeren uit heel

Europa, en vindt dit jaar plaats in het fabelachtige

Italië! Wil jij een week spelletjes spelen en een

intense band opbouwen met mensen uit Litouwen,

Malta, Spanje en Slovakije? Voel je het al kriebelen

en ben je vrij van 1 tot en met 9 augustus 2006?

Mail dan als de bliksem naar eurocontact@chiro.be

voor meer info.

Ook gebeten door die Burundese

partner? Wil je meer

te weten komen over Chiro

Burundi met haar bananenfrieten

en bakstenen? Dan kun je

altijd contact opnemen met Lies

Dewallef (Broederlijk Delen). Zij

wil gerust ook in jouw Chirogroep

komen vertellen, met

handen en voeten en foto’s over

Chiro Burundi! Mail naar liesdewallef@ecomail.org.

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

29


RUtgeR Beke

Behalve Chiroleden zijn er nog andere straffe gasten: mensen die zichzelf afpeigeren door achtereenvolgens 3,8 km te

zwemmen, 180 km te fietsen en een marathon te lopen. Zo’n ijzeren man zat ooit in de Chiro, maar topsport en Chiro

zijn soms moeilijk te combineren. En wij maar klagen dat de dagtocht dit jaar toch wat ver was...

Dp: “Rutger, hoe zag jouw Chirocarrière

eruit?”

Rutger: “Ik ben als klein jongetje bij

de kapoenen terechtgekomen van de

Chiro van Leefdaal. Dat was maar voor

één jaar, want daarna ben ik twee jaar

naar Amerika geweest. Later was ik nog

vier jaar lid van de Chiro, waarvan een

half jaar als leider. Toen heb ik beslist om

me toe te leggen op triatlon.”

Dp: “Was het enkel de triatlon die je

tegenhield om langer leider te zijn?”

Rutger: “Dat was wel een belangrijke

reden, maar leiding zijn is toch ook heel

anders dan gewoon lid zijn. Ik amuseerde

me altijd enorm op zondag, maar als leider

kwamen daar nog zoveel andere dingen bij

kijken en moest je er nog twee avonden in

de week extra voor vrijmaken. Het was niet

echt mijn ding.”

Dp: “Denk je nog aan iets bijzonders terug

uit je Chirojaren?”

Rutger: “Chiro was voor mij een zeer positieve

ervaring, ik ging ook telkens mee op bivak.

Toen ons land in volle Dutroux-crisis verkeerde,

had een leider ons wijsgemaakt dat er een

gevaarlijke gangster uit de gevangenis was

ontsnapt. Toen waren we erg bang. Best wel

grappig hoe we daar toen zo zijn ingetrapt.”

Dp: “Heb je nu nog contact met mensen uit de

Chiro?”

Rutger: “Die leider van toen is nu één van mijn

beste vrienden.”

Dp: “Heeft Chiro een invloed gehad op hoe je nu

in het leven staat?”

Rutger: “Ik ben niet echt een filosoof, ik denk het

niet.”

Dp: “Bedankt en nog veel succes met je sportcarrière.”

30 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [


Maandelijks geven wij hier het antwoord op

een vraag die wij via jeugdbeleid@chiro.be

binnenkrijgen. Waarom doen we dat? Omdat

die vraag ook voor jullie interessant én bruikbaar

kan zijn. En misschien werpen we op die

manier wel licht op een probleem waar jullie

al lang mee worstelen. Laat ondertussen jullie

vragen maar komen!

Beste Juul

Het is zo dat heel wat verzekeringsmaatschappijen

“profi teren” van de onduidelijkheid in de nieuwe vrijwilligerswet

op het vlak van verzekeringen. Zo zegt

de wet dat de minister van economie moet bepalen

aan welke minimumvereisten de verzekering voor

burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) moet voldoen.

De De minister minister heeft heeft tot tot nu nu toe toe die die vereisten vereisten nog nog niet niet op op

papier gezet. Conclusie: noch wij, noch de verzekeringsmaatschappijen weten wat de

papier gezet. Conclusie: noch wij, noch de verzekeringsmaatschappijen weten wat de

minimumvereisten (zullen) zijn.

Maar geen nood, de groepen mogen op hun beide oren slapen. Chirojeugd-Vlaanderen vzw heeft een zeer degelijke

verzekering B.A., met heel wat uitgebreide waarborgen (kijk hiervoor gerust eens op http://www.chiro.be/verzekeringen).

Met andere woorden: via het nationaal secretariaat zijn onze groepen ruim voldoende verzekerd voor

hun burgerlijke aansprakelijkheid. Ze moeten dus geen extra of nieuwe verzekering afsluiten.

Als je nog vragen hebt, stuur ons gerust een mailtje op jeugdbeleid@chiro.be. Dat mag uiteraard ook over andere

thema’s gaan dan verzekeringen.

Heel veel succes en plezier gewenst in jullie gewest!

Groepen die ook zo’n brief ontvingen, mogen dat gerust laten

weten aan de commissie op jeugdbeleid@chiro.be. Op die manier

kunnen wij een kleine inventaris opmaken. Laat ook weten van

welke verzekeringsmaatschappij die brief afkomstig was (of stuur

hem gewoon mee door!).

Miek

De laatste tijd komen er van onze groepen nogal wat vragen binnen

over verzekeringen. Verschillende groepen hebben een brief gekregen

van een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij

verwijst naar de nieuwe wet op het vrijwilligersstatuut en zegt dat onze

groepen een extra verzekering moeten nemen om in orde te zijn met

de wet. Klopt dat? En wat moeten we onze groepen vertellen? Alvast

bedankt voor je antwoord!

Groetjes

Juul, gewest Aalst

Toedeloe

Miek

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

31


de BanieR WoRdt 60!

Net iets ouder dan De Banier is hij én hij maakte een hele hoop van de geschiedenis van

onze Chirowinkel van nabij mee. Pieter Wouters, tot voor kort gedelegeerd bestuurder

van Chirojeugd-Vlaanderen vzw, ging op 1 januari 2006 op pensioen.

We vroegen hem naar zijn ervaringen met De Banier.

‘’Ons moe’ op h Hobbysalon (jaren ‘90)

32 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

DP: “PIETER, HOE LEERDE JE DE

BANIER KENNEN?”

pieter: “Als kleine jongen

was ik lid van Chiro Sint-

Amandus in Antwerpen,

waar nu ongeveer Chiro

Dolfi jn zit. Toen ging je met

je ouders naar De Banier in

het Hoofdkwartier van de

Chiro aan de Frankrijklei je

uniform kopen.

De Chiro was toen – zeker als

je het nu bekijkt, maar ook

De De Banierstand Banierstand op op een een beurs beurs in in Limburg Limburg (1981) (1981)

in de ogen van veel mensen

die de Tweede Wereldoorlog

meegemaakt hadden – nogal

‘militaristisch’. Elke zondag

was er inspectie en wie niet

piekfi jn in uniform aantrad,

kon naar huis vertrekken.

We marcheerden ook veel.

Als we met de tram naar een

spelterrein vertrokken, dan

moesten we na het afstappen

in gelederen gaan staan

en marcheerden we zo de

Op 10 september 2005 opent

H Chirohuis aan de Waterkant zijn deuren

Dir. Cla vraagt een 11e winkel aan de Sint (Jos Tavergne).

In 2006 lukt dat in St. Niklaas.

laatste paar kilometer. De

jongens hadden toen bruine

uniformhemden en zwarte

fl uwelen broekjes. Behalve

een broeksriem droegen

ze in de beginjaren van de

Chiro zelfs een stormriem

schuin over de borst. Als

ik nu oude fi lmpjes van

Chiromales zie (gewestelijke

of verbondelijke initiatieven

voor leden en leiding in de

nazomer met massaspelen,

marcheren en formaties,

vooral in de jaren ‘50

- n.v.d.r.), dan moet ik soms

denken aan de nazipropagandafi

lmpjes van Leni


Riefenstahl. (lacht)”

DP: “VONDEN JULLIE DAT TOEN

RAAR DAT JE EEN UNIFORM AAN

MOEST?”

pieter: “Raar? Nee, op

school had je ook een

uniform en ook op andere

vlakken, dus dat was redelijk

normaal.

Ik ga op zondag met een

groepje fi etsen en vaak

vragen die dan al lachend

of wij voor hen geen truitjes

kunnen sponsoren. Op al

die fi etstochten rijdt het vol

ploegjes met eigen truitjes.

Het is volgens mij een uni-

Personeel van De Banier en de Chiro

(Frankrijklei, 1955)

verseel gegeven dat mensen

zich willen bekennen tot een

groep. Ze wíllen ook met

hun kleren aanduiden tot

welk groepje ze behoren.

In 1974 hebben we voor het

eerst een nieuw uniform ingevoerd.

Sommigen wilden

per se dat we het uniform

gewoon afschaften, maar

dat zou een grote stommiteit

geweest zijn. Als je het

zou afschaff en dan voeren

de groepen het zelf weer in!

En nu kunnen we ten minste

een goede kwaliteit bieden

die eerlijk gemaakt wordt.

Daarom vind ik de optie van

H personeel van De Banier gaat geen uitdaging uit de weg.

het nieuwe uniform van

1995 goed: met het “assortiment”

kun je zelf je Chirokledij

samenstellen en is het

strikte uniform doorbroken.

Want strikt was het bij ons

wel: elke leidingskring

moest je piekfi jn in uniform

zijn. Voor de vergadering

begon, deed de hoofdleider

dan inspectie. Zat je

dasring niet ter hoogte van

het tweede hemdsknoopje,

dan was je ‘niet in uniform’.

Dat gebruikten we natuurlijk

ook tegen hem. Als we

stonden te roken, dan zei

hij: “Je mag niet roken in

Magazijnpersoneel in de gebouwen aan de Frankrijklei (1955)

uniform.” En dan trokken wij

onze dasring gewoon een

knoopje lager...”

DP: “KWAM JE VEEL LANGS IN DE

BANIER ALS LEIDER?”

Pieter: “Ik werd leider in

1962. De Chiro was verhuisd

naar Kipdorp 30. Aan het

onthaal werd je verwelkomd

door iemand in uniform.

Je stapte daarna de winkel

binnen, die bijna alleen een

Chirowinkel was. Zowat

50 % van de artikelen waren

Chirospullen. Het creatief

materiaal deed nog maar

net zijn intrede. De bivakar-

Beleidmakers Beleidmakers Beleidmakers Beleidmakers Pi Pi Pi Pi er er er er Wouters Wouters Wouters Wouters en en en en Frans Frans Frans Frans Nys Nys Nys Nys bij bij bij bij de de de de opening opening opening opening van van van van h h h h

nieuwe nieuwe nieuwe magazijn magazijn magazijn (Borgerhout, (Borgerhout, (Borgerhout, 1995) 1995) 1995)

H magazijn in Deurne (jaren ‘80)

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [ 33


tikelen (slaapzakken en zo)

werden afgebouwd. Vroeger

had je geen outdoorspeciaalzaken,

maar met de

opkomst van AS Adventure

en dergelijke heeft de Chiro

wijselijk besloten om dat

aanbod stop te zetten: we

kunnen nooit mee met de

prijzen in die markt.

Het creatief materiaal is iets

anders. Dat aanbod is zo

gegroeid dat De Banier er

tegenwoordig marktleider

in is in Vlaanderen. Dat zie

je ook aan de winkel. Het

specifi eke Chiromateriaal

vormt nu meer een ‘shop in

the shop’.

Vanaf 1963 kwam ik meer op

Kipdorp, want dan zat ik als

nationale vrijwilliger in de

KWG, de Kerelswerkgemeen-

H magazijnpersoneel bij de opening van h nieuwe magazijn

in Borgerhout (1995)

Frank Dingenen showt h nieuwe T-shirt

34 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

schap (tegenwoordig is dat

de Keticommissie, iedereen

welkom! – N.v.d.r.). Ze hadden

iemand nodig om het

Kerelskernledenbivak mee te

begeleiden, en toen ben ik

blijven hangen... Zo maakte

ik ook Top 64 mee (een grote

dag voor alle Chiroleden in

het stadion in Antwerpen in

1964 – n.v.d.r.) en het Topbivak

in ‘72 (een voorloper van

Krinkel – n.v.d.r.).

Wanneer je toen een

materiaallijst indiende als

cursusbegeleider, dan werd

veel van dat materiaal aangevuld

uit De Banier: stiften,

verf,... Er werd ook altijd

geknutseld, vooral emailleren

en tamponneren sloeg

bij kerels erg aan. En dat

werd dan via Licht en Gloed

Plezier in Deurne (magazijn, 1984)

In 1993 wordt de nieuwe winkel in Leuven ingericht.

(voorlopers van Dubbelpunt

– n.v.d.r.) in de verf gezet.”

DP: “IN 1972 WERD JE VANUIT

HET ONDERWIJS GEDETACHEERD OM

VOOR DE CHIRO TE WERKEN.”

Pieter: “Als pedagoog werkte

ik onder andere samen met

Daan Vanderhulst, Guido

Vereecke, Jeanine Wellens.

Wij bevroegen De Banier

vaak kritisch: Jos Tavergne

zag vaak zijn peer met ons.

Veel van die vragen gingen

over het assortiment.

We stelden bijvoorbeeld

de vraag of spelletjes als

Stratego en Monopoly, die

toen verkocht werden, wel

het juiste maatschappijbeeld

verspreiden. Of toen

De Banier 5 dennappels in

een plastic zakje begon te

H nieuwe uniform (1974)

verkopen om kerstversiering

te maken...

Jos wilde de winkels beter

en meer commercialiseren.

Het probleem was dat de

Chiro en De Banier geen manier

hadden om goed met

elkaar te communiceren. Ze

praatten naast elkaar, niet

op een vergadering.

In 1974 stapte ik in de Raad

van Beheer van de BAM

(roepnaam voor de vzw

die de fi nanciën beheerde

van de verbonden in het

vroegere bisdom Brussel-

Antwerpen-Mechelen, nu

Chirojeugd vzw – ook in de

andere bisdommen was er

een vzw, nu Chirojeugd Limburg

vzw, Chirojeugd Oost-

Vlaanderen vzw en Chirojeugd

West-Vlaanderen vzw


– n.v.d.r.). Ik merkte dat De

Banier enkel in de rand en

de wandelgangen ter sprake

kwam. Pas in de jaren 80, bij

de opvolging van Arie Peeters

en later met René Claes,

werden er fora gezocht om

erover te praten, constructief.

In het begin was dat

op de Raad van Beheer van

de BAM. We spraken over

welke plannen we hadden

met De Banier, wat er met de

etalages moest gebeuren,

hoe klant- en verkoopgericht

we moesten zijn, wat

de plaats van de Chiro in dat

alles was,... Zeker onder het

voorzitterschap van Frans

Nys liep dat in de goede

richting.

Toen in 1974 de btw werd

ingevoerd, werd de admi-

Op Krinkel 1995 wordt de nieuwe kledij voorg teld

De Banier: sp iaalzaak in creatief, vroeger en nu

nistratie voor afzonderlijke

winkels zeer zwaar. Dus

sloten de diocesane verbonden

hun winkels aan bij

De Banier. Dat is eigenlijk

de voorloper van de latere

eenheidsstructuur van de

Chiro. Ik herinner me de

onderhandelingen daarover.

Zo kreeg elk verbond

inspraak bij het aannemen

van een verko(o)p(st)er. En

elke vzw bleef zelf instaan

voor de centen van de eigen

verbonden en een deel van

die centen kwamen uit de

opbrengsten van hun winkels.

Oost-Vlaanderen eiste

daarom dat het procent dat

genomen werd op de uniformen

die in de Antwerpse

winkels aan Oost-Vlaamse

groepen verkocht werd, aan

Wij Wij leveren leveren voor voor u u de de telefoon telefoon neerlegt! neerlegt!

Deze broek was geen ‘lang’ leven b choren

(uniform 1974)

hen doorgegeven zou worden.

En dat gebeurde ook.

Vanaf toen moest iedereen

die een uniform kocht zijn of

haar stamnummer doorgeven,

zodat de opbrengst aan

het juiste verbond doorgegeven

kon worden. Het

werden echte apothekersrekeningen.

Pas in ‘89-’90 voerden we

de eenheidstructuur in de

Chiro-vzw’s door. Frans Nys

en ik waren op zoek naar

een nieuwe gedelegeerd

bestuurder van de BAMvzw.

Toen we daarvoor

Jan Maertens bevroegen,

vroeg hij ons waarom dat zo

voor elke vzw afzonderlijk

moest? Waarom konden

we dat niet voor alle vzw’s

samen? Frans en ik waren

De De De ‘oude’ ‘oude’ ‘oude’ winkel winkel winkel in in in Ro Ro Ro elare elare elare (jaren (jaren (jaren ‘90) ‘90) ‘90)

dat idee wel genegen en

het bleek al vlug dat ook

Freddy Robberecht in Oost-

Vlaanderen, Martine Boone

in West-Vlaanderen, Johan

Vangronsveld in Limburg

en Jan Vanhee als nationaal

secretaris daar allemaal voor

open stonden.

Ik stond al jaren opnieuw in

het onderwijs, maar ze vroegen

mij om vakantie zonder

wedde te nemen en voor de

fi nanciële kant van de Chiro

een eenheidsstructuur tot

stand te brengen.

We hebben nu een operationele

structuur met 3

sectoren en elk een beheersgroep

met vrijwilligers: de

beheersgroep Chiro, de

beheersgroep Huizen en de

beheersgroep De Banier. En

H eerste uniform, aanleiding t de oprichting van De Banier

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [ 35


we hebben een juridische

structuur van 5 vzw’s (de

vier diocesane vzw’s én

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

– n.v.d.r.) die samen één

Algemene Vergadering, één

Raad van Bestuur en één

fi nancieel beleid hebben!”

DP: “WAAR ZIE JE DE STERKTEN

EN KANSEN VAN DE SAMENWERKING

TUSSEN CHIRO EN DE BANIER VOOR

DE KOMENDE JAREN?”

pieter: “Ten eerste is er de

goede structuur. Met de

beheersgroep kreeg De

Banier een plaats in het licht.

Zo kunnen we werken met

gedragen beleidsplannen.

De Banier heeft sinds de

jaren 60 niet meer zo dicht

gestaan bij de Chiro.

Sinds de jaren 90 is De

Banier ook de motor om systematisch

het patrimonium

van de Chiro aan te pakken.

In de afzonderlijke vzw’s

was er daarvoor een gebrek

aan geld. Nu de middelen

samen gebruikt worden,

kunnen we alle winkels

systematisch renoveren. En

waar de winkel aangepakt

wordt, wordt het Chirosecretariaat

aangepakt: kijk maar

eens in Roeselare en Gent.

36 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Je had in de kleine oude

winkels vaak de indruk dat je

in een winkel terechtkwam

die uitverkoop hield. In de

vernieuwde winkels bieden

we 12 000 verschillende

producten aan. We gaan

intenser dan ooit op buitenlandse

beurzen op zoek

hoe we op trends kunnen

inspelen. Gelukkig brengt

het creatieve assortiment

veel handenarbeid met zich

mee om alles te verpakken,

uit te tellen... We moeten

dus niet meteen vrezen dat

een grootwarenhuis ermee

uitpakt.

In februari opent onze elfde

winkel in Sint-Niklaas. Misschien

volgt er ooit nog één

in Oostende of Maastricht en

dan zitten we aan het punt

waar we niet meer kunnen

groeien met het huidige magazijn,

met één camionette,

met het huidige personeel.

Rust roest, maar we moeten

er heel goed over nadenken

hoe we verder gaan en hoe

we dat met onze vrijwilligersploegen

kunnen blijven

overzien.”

DP: “BEDANKT PIETER, VOOR DIT

INTERVIEW ÉN VOOR DE VELE JAREN

DIENST AAN DE CHIRO!”

jaaRtHemav

Raf kroop achter het meisje

aan een ladder op en belandde

zo in de hut. Zijn ogen

moesten even wennen aan

het donker, maar toen zag hij

in een hoek een oude vrouw

zitten. Hij knikte haar toe,

maar zij scheen geen aandacht

aan hem te besteden

en kauwde verwoed verder

op een soort noot. Af en toe

spuugde ze een rood straaltje,

zomaar op de vloer. Raf

kneep zijn ogen tot spleetjes

en speurde naar het meisje

dat... naast hem bleek te

zitten. Ze grijnsde en bood

hem een noot aan, maar Raf

was zijn ervaring met de durian,

die andere ‘Filippijnse

delicatesse’, nog niet vergeten

en bedankte vriendelijk.

Hij hoorde nu ook buiten de

stem van Luz die hem riep,

dus nam hij snel afscheid.

“Hé Raf, dáár was je dus!

Heb je vriendjes gemaakt?

Leuk zeg, maar nu moeten

we weer verder. Ik vond een

chauff eur die bereid is ons

te brengen naar waar we

maar willen,” en ze wees op

de kleurrijke jeepney achter

haar. De al even kleurrijke

chauff eur wuifde naar Raf en

gebaarde dat ze moesten instappen.

Raf, nog altijd een

beetje op zijn hoede voor de

gemene honden, liet zich dat

geen twee keer zeggen en

dook snel achterin de jeepney.

Eens ze de stad uitreden,

werden de wegen almaar

hobbeliger. De jeepney, met

Luz en Raf achterin, schudde

vervaarlijk heen en weer. Raf

mocht dan wel gek zijn op

wilde kermisattracties, maar

in de jeepney , zo zonder

veiligheidsgordel, voelde hij

zich allesbehalve een held.

Luz vond zo’n wilde rit dolle

pret en haar schaterlach

stelde Raf al snel gerust. Zo

hotsten en botsten ze een

tijdje verder tot de jeepney

bruusk halt hield. Raf krabbelde

overeind en tuurde

door het raampje: de weg

was... weg! Veranderd in

een lustig kolkende modderstroom.

De chauff eur stapte

uit, waadde naar de kant en

maakte er een praatje met

een andere chauff eur. Raf en

Luz volgden zijn voorbeeld.

Nu pas kon Raf goed zien

wat voor een vreemd gewas

er op de velden groeide, hele

velden vol, zo ver hij maar

kijken kon. Dat was ananas,

wist Luz.

Ananas? Dat moest Raf nu

toch wel even van dichtbij

gaan bekijken, want hij was

ervan overtuigd dat zijn

mama zich deze keer vergiste.

Ananas groeit toch aan

bomen, zeker? Maar Luz had

gelijk. De plantage behoorde

toe aan een Amerikaans

bedrijf, wist Luz ook nog te

vertellen.

“Zijn al die velden van één

enkel bedrijf? Fieeeuw...”

fl oot Raf. “Wat moeten die

rijk zijn!”

Luz knikte: “Stinkend rijk.”

Een busje vol jonge mannen

denderde voorbij en deed

het water opspatten, zodat

de mannen die bovenop het

busjes zaten een douche kregen

waarvan ze alles behalve

schoon werden. “En dat zijn

de boeren die op die velden

werken.”

“Hebben die boeren dan zelf


eRHaal

geen boerderij en een stukje

land?”

“Nee, dat hebben ze niet. Of juister,

niet méér. Dat grote bedrijf

kocht de gronden en boerderijtjes

op en nu werken de boeren

voor het bedrijf. Ze werken er

heel hard voor maar weinig geld

en dat is absoluut niet eerlijk,”

zei Luz. Raf knikte instemmend.

De chauffeur kwam naar hen toe

gewandeld, zijn handen in de

zakken van zijn gebloemde short

en tot aan zijn enkels in de modder.

Hij had iets kunnen regelen

met zijn neef Boy. Die had een

wagen waarmee ze hun tocht

wel verder zouden kunnen zetten.

Zijn eigen jeepney zou zo’n

avontuur niet overleven, vreesde

hij, het beestje was immers al

25 jaar oud! Ze zouden dus nog

even moeten wachten op Boy

en zijn Gina. Gina? Raf keek de

chauffeur vragend aan. “Zo heet

Boys jeepney, natuurlijk!” lachtte

de chauffeur en slenterde terug

naar zijn collega. Luz en Raf bleven

liever wat aan de kant van

de weg staan zodat hun voeten

droog bleven. Raf bleef zich verbazen

over die wonderlijke ananassen

tot vrolijke trommels en

gezangen hem uit zijn overpeinzingen

deden opschrikken.

Luz wees op een klein bosje te

midden van de velden. Ze besloten

er een kijkje te gaan nemen.

De muziek werd alsmaar

luider en door de bomen zagen

ze mensen dansen. Het was er

een vrolijke boel. “Feest!” dacht

Raf. “Misschien is er wel iemand

jarig!”

Alle feestvierders droegen dezelfde,

kleurige kleren en sommigen

hadden zichzelf getooid

met kralenkettingen en pluimen.

Toen een oude, grijze vrouw het

tweetal tussen de bomen op-

merkte, nam ze hen bij de hand

en leidde hen naar het midden

van de kring. De vrouw gebaarde

dat ze mee moesten dansen.

Daar had Raf wel oren naar en

hij gaf een paar van zijn coolste

danspasjes ten beste. De omstaanders

barstten in lachen uit,

de tranen rolden over hun wangen

en Raf vreesde zelfs even

voor het hart van een hele oude

man. Raf was best een beetje

beledigd, maar Luz gaf hem een

knipoog en toonde hem hoe

het wél moest. Ze dansten een

vreemd huppeldansje op de

tonen van de trommels en het

hele dorp ging uit hun dak.

Toen verstomden de trommels

en stopten de feestvierders met

dansen. Het dorpshoofd, de

vrouw die Raf en Luz daarnet

bij de hand had genomen, trad

naar voren en heette Raf en Luz

welkom. Ze nodigde hen uit om

mee te vieren. Iedereen nam

plaats rond het altaartje naast

de bamboehut. Terwijl ze een

plaatsje zochten tussen de dorpelingen,

keek Raf even vragend

naar luz, maar die haalde haar

schouders op: zij wist evenmin

wat er zou gaan gebeuren.

Er weerklonk een gong en het

geroezemoes verstomde, een

enkele kip kakelde nerveus:

haar laatste uur had immers

net geslagen. Twee kleine oude

mannetjes leidden de ceremonie.

Even later waren alle kwade

geesten bezworen,

waren de gasten –

Luz en Raf, dus

– gezegend

en werd de

g e o f fe rde

kip klaargemaakt

voor

een feestmaal.

Maar Luz en

Raf zouden

niet mee aanschuiven.

Ze moesten nu echt

wel eens terug naar de weg, waar

Boy misschien al op hen stond te

wachten met Gina, legde Luz uit

aan het dorpshoofd. De vrouw

dankte hen toch voor hun komst,

want veel bezoek kregen ze niet

meer. De omwonende boeren

hadden immers hun boerderijtjes

aan het bedrijf verkocht

zodat ze nu alleen nog omringd

werden door ananasvelden. Het

waren geen gemakkelijke tijden,

verzekerde het dorpshoofd hen,

want door de pesticiden van het

bedrijf werd ook hun grond vergiftigd.

En doordat het bedrijf

alle bomen had gekapt, op hun

bosje na, spoelde de vruchtbare

grond zo weg wanneer er wat

regen viel. Raf kreeg meer en

meer een hekel aan dat bedrijf

en besloot hen maar eens een

boze brief te schrijven. “Da’s een

goed idee,” vond Luz nadat ze afscheid

hadden genomen van het

dorpshoofd en de andere dorpelingen.

Ze haastten zich weer

naar de weg en Raf struikelde

bijna over de ananassen terwijl

hij zijn moeder probeerde bij te

houden. Boy was er al en stond

tegen zijn jeepney een sigaretje

te roken. Hij wuifde hen al van

ver toe. Luz en Raf klauterden

gauw achterin de jeepney. Boy

doofde zijn sigaret, gaf zijn Gina

een aai over haar koplampen,

kroop

achter het stuur

en startte de

motor.

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

3


38 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Gesprokkeld

Berichten uit de Buitenwereld

HUMUS: Het e-zine voor de lokale jeugdwerker

Bericht voor de jeugdraadverantwoordelijke en

groepsleiding,

want met het nieuwe e-zine HUMUS mikt het Steunpunt

Jeugd vooral op groepsleiding van plaatselijke groepen

en op de vertegenwoordigers in de gemeentelijke

jeugdraad. Heb je soms vragen bij de regelgeving voor

bivakken, fuiven of lokalen? Kun je wel wat hulp gebruiken

in de omgang met de overheid? HUMUS levert de

geschikte info en tips en brengt ook interessante websites,

projecten en vorming in beeld. HUMUS is een digitale

nieuwsbrief en heeft geen vaste frequentie. HUMUS

verschijnt enkel als er voldoende belangrijk of dringend

nieuws is. Je kunt je inschrijven op www.steunpuntjeugd.

be/humus. DOeN!!!

Wat eRin zit, moet eRUit: katimavic!

Katimavic is Eskimotaal voor

‘plaats van ontmoeting’. Een

weekend lang krijg je de

kans om mensen met een

mentale handicap te ontmoeten.

Iedereen is anders,

en dat maakt het net zo boeiend.

Wat je mag verwachten:

workshops, vieringen, inleidingen,

een fuif en meer van

dat. Het weekend wordt georganiseerd

door De Ark, een

organisatie die assistenten

en mensen met een mentale

handicap in woongemeenschappen

samenbrengt.

Wat mag je als cHiRogRoep

veRWacHten van een jeUgddienst?

Bericht voor de jeugdraadverantwoordelijke en groepsleiding

Er is een nieuwe leidraad uit: “De gemeentelijke jeugddienst in de kijker”.

Die leidraad geeft info en tips over wat je van een jeugddienst kunt verwachten,

wat de taken zijn van een jeugddienst,

zelfs wat een goede jeugdconsulent(e) moet

kennen en kunnen. Alle gemeentelijke jeugdraden

kregen als toemaatje ook het gloednieuwe

jeugdraadspel toegestuurd. Het doel van dat

spel is om de ideale jeugddienst samen te stellen

voor de eigen gemeente. Dat geeft je als

jeugdraad een kans om het gesprek aan te gaan

met het gemeentebestuur. Je kunt de leidraad

downloaden op www.vvj.be of gratis bestellen

via jeugdbeleid@chiro.be.

Weg met kvg!

Wil je ook weg? Op reis? Steek je licht dan eens op bij

KVG Vlaams-Brabant (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten).

Zij organiseren elk jaar 3 vakanties voor

volwassenen met een verstandelijke beperking, onder

begeleiding. Dit jaar zijn er vakanties in Chevron, Zonnebeke

en Grimentz.

KVG kan nog een aantal gemotiveerde begeleid(st)ers

gebruiken. Ben je ouder dan 18 jaar, heb je zin om samen

met verstandelijk beperkte deelnemers op vakantie te

gaan en hen te begeleiden? Zie je het wel zitten om eens

een andere vakantie te beleven? Het engagement bestaat

uit de vakantie zelf (10 dagen in de tweede helft van

juli) en 2 vrijblijvende activiteiten per jaar. Kijk voor meer

informatie op www.kvg-vlaamsbrabant.be of stuur een

e-mail naar vakanties.vlaams-brabant@kvg.be.

pRAktISCH:

kostprijs: 60 euro (voor

studenten)

Datum: van 17 tot en met 19

februari

plaats: Torhout

Informatie:

www.katimavic.be

Inschrijven:

arkontmoeting@yahoo.com

of bel naar 03 454 30 23

(vraag naar Anja of Marleen)


‘veRdRaai-de WeReld’: centRUm

inFoRmatieve spelen dRaait mee!

Ben je op zoek naar tof spelmateriaal om het jaarthema

in te kleuren? Wil je ideeën voor spelen over duurzame

ontwikkeling? Het Centrum Informatieve Spelen heeft

wat je zoekt! Ook zij draaien mee aan de wereld en geven

tot 31 augustus 10% korting voor het jeugdwerk op de

volgende spelen en spelenboeken:

x Rafa-Rafa

x Blauwland-Geelland

x Kwinkslag

x Tracing

x Noord-zuid Spelenboek

x Intercultureel Spelenboek

x Pak-je-afval

x Afvalmonster

x 20 spelen rond de wereld

x Op de vlucht

Meer info over de spelen en spelenboeken vind je in hun

winkel of op de website (www.spelinfo.be).

Centrum Informatieve Spelen vzw

Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven

Tel.: 016 22 25 17

E-mail: cis@spelinfo.be

(maandag gesloten)

Op woensdag (van 10 uur tot 17 uur) kun je ook terecht in

de winkels in Gent (Smidsestraat 130) en Hasselt (Vaartstraat

14).

Première:

de eerste Vlaamse week tegen pesten

Na de dag tegen het pesten in 2004 en 2005, pakt het

Vlaams Overlegplatform Pesten uit met een hele week

tegen het pesten. VLOPP daagt alle jeugdverenigingen

en scholen uit om kleurrijk naar buiten te treden en nee

te zeggen tegen pesten. Andere jongeren pesten omwille

van hun huidskleur, cultuur, uiterlijk, intelligentie, geaardheid

of wat dan ook: het kan niet en dat mag geweten

zijn!

Op http://users.skynet/vlopp vind je alle informatie over

de acties en campagnes voor de eerste Vlaamse week

tegen pesten.

gRatis stadsspel?

Use-it is een toeristische dienst voor jongeren. Om de

stad Gent wat hipper op de kaart te zetten, hebben ze

speciaal voor 15- tot 18-jarigen een stadsspel uitgewerkt.

Aan de hand van je kwartet kom je op de meest onverwachte

plekken van Gent. Waar ligt het graffi tistraatje?

En wat doet die gigantische lolly aan het stadhuis?

Leiding van keti’s en aspi’s kan het spel gratis afhalen bij:

x Use-it, St.-Pietersnieuwstraat 21, 9000 Gent, 09-324 39

06, www.use-it.be

x Toerisme Gent, Botermarkt 17A, 9000 Gent, 09-266 52

32, www.visitgent.be

x Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaasstraat 2, 9000

Gent, 09-269 26 00, www.tov.be

] DUBBelpUNt

FEBRUARI 2006 [

39


Blind vandalisme zet

cHiRogRoepen in de koU

ALVERINGEM – Vrijdag is rond 21.15 uur het

Chirolokaal van Alveringem aan het Putplein uitgebrand.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.

Enkele jaren geleden viel het lokaal ook al ten prooi

aan de vlammen. (Het Nieuwsblad, 19/09/2005)

HEUSDEN-ZOLDER – De 180 Chiroleden

van Boekt-Zolder zitten sinds gistermorgen zonder

vergaderlokalen. Om tien voor zeven merkte een

bewoonster die vlak bij het Chirogebouw in de Ubbelstraat

woont dat het gebouw in brand stond. De

Chiromeisjes vermoeden dat het vuur werd aangestoken.

(Het Nieuwsblad, 10/12/2005)

In minder dan drie

maanden werden twee

Chirogroepen het

slachtoffer van zwaar en

zinloos vandalisme. Op

16 september ging het

Chirolokaal van Alveringem

in de vlammen op

en Chiro Boekt-Zolder

verloor op 9 december

40 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

de CHIROGAZet

een groot deel van haar

lokalen door brandstichting.

“Ons Chirolokaal ligt een

beetje afgelegen op een

pleintje,” vertelt Philip

Ameloot, VB van Chiro

Alveringem. “Dat trekt

blijkbaar vandalen aan,

want een aantal maanden

voor de brand waren

onze ruiten ingeslagen

en werd de stereo-installatie

gestolen. Dat was

ook vervelend, maar dit is

natuurlijk stukken erger!”

“Ik werd ’s morgens

opgebeld en moest wel

even slikken toen ik

hoorde dat onze lokalen

in brand stonden,” zegt

Kelly Mertens van Chiro

Boekt-Zolder. “We

zijn er zeker van dat er

kwaad opzet in het spel

is, want een dag later is

er opnieuw geprobeerd

brand te stichten. De

meisjeskant van het Chirogebouw

is nu volledig

onbruikbaar. Het dak

is er helemaal verwoest

door de vlammen en

moet volledig vervangen

worden.”

Voor Chiro Alveringem

was het niet de eerste

keer dat er brand uitbrak

in hun lokalen. Twee

jaar geleden verloren

ze ook al heel wat belangrijk

materiaal door

brandstichting, zoals

tenten en sjorhout.

“Ik begrijp echt niet

waarom mensen zoiets

doen,” zucht Kelly, “we

hadden met niemand

ruzie... Het is echt een

raadsel. We zullen wel

een schadevergoeding

krijgen, is ons beloofd,

maar daarvoor zullen

we toch nog wat geduld

moeten hebben. Voorlopig

zitten we samen

met de jongens in hun

deel van het lokaal, dat

de brand behoorlijk goed

doorstaan heeft. We

mogen ook twee lokaaltjes

van een opgedoekte

voetbalclub en een deel

van het jeugdhuis gebruiken.

Zo moeten we even

verder tot ons lokaal

hersteld wordt. Wanneer

dat zal gebeuren, is

nog niet duidelijk”


Wat als je peter bent van een oorlogsmonument?

Op tocht langs Chirolokalen

stuit een mens wel

eens op merkwaardige

dingen. Zo viel ons oog

afgelopen zomer op een

oorlogsmonument vlak

voor het heem van Chiro

Jomensa uit Opoeteren.

Ook in Alveringem

kunnen ze gelukkig

voorlopig terecht in

een aantal zaaltjes in de

gemeente. “In februari

beginnen we normaal

gezien aan de herstellingswerken.

Het is nog

even wachten tot alles in

orde is met de verzekering,

maar we hopen in

de loop van het jaar toch

terug in onze lokalen te

zitten,” zegt Philip.

Wie de tijd neemt om

de tekst op de steen te

lezen, komt te weten

dat het warempel een

peter heeft: de Chiro

van Opoeteren. Wat is

dat peter-zijn van een

monument? We vroegen

opRoep

Lokalen kun je verzekeren,

de inboedel jammer

genoeg niet. Deze Chirogroepen

kunnen dus

zeker hulp gebruiken in

de vorm van financiële

steun of meubilair e.d.

Wil je je steentje bijdragen,

laat dan iets weten

via info@chiro.be of

03-231 07 95.

het aan groepsleider

Kris Conings. “Eigenlijk

houdt het niet veel in, we

moeten de steen proper

houden en op Wapenstilstand

worden er bloemen

aangebracht. Wij

hoeven er ons niet echt

veel van aan te trekken,

vooral de kerkfabriek

houdt zich hiermee

bezig.” Misschien is dat

niet spectaculair, toch is

het bijzonder. “Ik heb

inderdaad nog bij geen

enkel ander Chiroheem

CHIROGAZet

zo’n monument gezien.”

Ken of ben jij ook een

merkwaardig verschijnsel

in het Vlaamse Chirolandschap,

laat het ons

dan weten. Wie weet

komen we wel eens een

kijkje nemen?

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

41


42

CHIROGAZet

Zoekertjes

Sinds kort is Chiro Trefpunt

uit Merelbeke de trotse eigenaar

van prachtige nieuwe

lokalen. Ze bieden die aan

voor weekendverhuur.

Voor meer informatie, surf

naar http://www.chirotrefpunt.be.

Bivakplaats Catico in Dessel

is nog vrij in 2006 van 10

tot 20 augustus en in 2007

van 1 tot 21 juli, van 31 juli

tot10 augustus en van 20

tot 30 augustus. Er zijn 4

slaaplokalen, een grote refter

(20 bij 8 m), 2 douches, een

grote keuken (8 bij 3m), 1,5

ha speelweide, tentengrond

en toegankelijke bossen om

in te spelen. Er mag kamp-

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

vuur gehouden worden. Het

is mogelijk om de bivakplaats

te bezichtigen (liefst

na afspraak, bel 014 37 74

65).

Door een domme fout hebben

we twee bivakplaatsen

geboekt, nu willen wij onze

bivakplaats in Brasschaat

verder verhuren. Het is een

bivakplaats voor 85 personen,

waarvan 70 met bedden

en 15 met veldbedjes. Er is

plaats om tenten te zetten

en voor een kampvuur. Er is

vlakbij een bos aanwezig en

een legerdomein. In de keuken

is alles aanwezig voor 85

personen. De vrije periode

is van 1 tot 10 augustus 2006

en de prijs is 2,50 euro, excl.

gas en elektriciteit. Je kunt

foto’s bekijken op www.

kampeercentra.be onder de

naam “vakantieheem”. Het

adres is “vakantieheem” (Chiro

Bethanie), Ploegsebaan

z/n, 2930 Brasschaat, tel.:

03 663 56 38. Wees er snel

bij want het is een goede

bivakplaats.

Familienieuws

Zij breiden uit

Op 12 december 2005 kwispelde

Niels het leven in van

Lies Gerousse (oud-groepsleidster

Chiromeisjes Kaat,

medewerkster Keticommissie

en Krampredactie) en

Jurgen Sprangers (oud-leider

Chirojongens Pius X, oudleider

Chiromeisjes SJB,

oud-gewestleider Zenne,

oud-medewerker Aspicommissie,

educatief medewerker

Chirojeugd Vlaanderen)

Met een boot vol blije beestjes

kwam esther op de wereld.

Liesbeth Van Schoote

(educatief medewerkster

Chirojeugd Vlaanderen) en

Freek Agten werden op 17

december 2005 mama en

papa.

Afscheid nemen

Op 4 januari 2006 is Hilda

Claessens overleden. Hilda

was oud-verbondsleidster en

oud-medewerkster van de

landsbond van Chirojeugd

Vlaanderen.


WORD WINNAAR

van de cHiRoWeetjesQUiz!

Zit je nu al 15 jaar in de Chiro?

Of kwam je er juist bij?

Zoek je nieuwe ideeën?

Of wil je weten hoe het vroeger

was?

Heb je info nodig voor de

grote Chiroweetjesquiz?

Of zoek je info voor een

spreekbeurt?

Alles wat je moet weten – en

meer – lees je in de Chiro-uitgaven!

de cHiRo-Uitgaven: vooR Wie diepeR Wil gRaven…

50 JAAR ZONDAG

Hét naslagwerk bij uitstek Is

nog altijd “50 jaar zondag”, een

boek uit 1985. Het beschrijft

de Chirowerking van de

eerste decennia: van de eerste

ideeën van Jos Cleymans en

zijn collega’s, tot de groeiende

structuur die op zoek ging

naar manieren om democratie,

vredesopvoeding en meer

van die moeilijke woorden

te integreren in de werking

– terwijl de grote constante in

heel die geschiedenis is dat de

Chiro er vooral is om te spélen.

WAARMEE HET

ALLEMAAL BEGON

Op www.chiro.be/brochures

vind je allerlei interessante

uitgaven, die je zomaar

gratis en voor niets kunt

downloaden. Drie daarvan

gaan over Chirogeschiedenis,

en “Waarmee het allemaal

begon” is er daar één van. In

1934 schreven Jos Cleymans

en enkele anderen een hoop

ideeën neer in het tijdschrift

Het Katholiek Patronaat.

Die teksten zijn verzameld

in deze brochure. Toen was

het nog niet de bedoeling

om een jeugdbeweging op

te richten, maar eerder de

bestaande patronaatswerking

(godsdienstonderricht op

zondag) te hervormen. Voor

wie eens écht terug naar de

roots wil…

CHIRO UIT DE OUDE

DOOS

Pas in de jaren 50 kreeg de

jeugdbeweging Chiro defi nitief

vorm – en hoe! Alles wat je als

leiding moest weten en kunnen,

stond haarfi jn beschreven in

De Keure. “Chiro uit de oude

doos”, ook zo’n brochure die je

op de website vindt, vat samen

hoe een Chironamiddag er toen

uitzag: marcheren, in piekfi jn

uniform, eerst naar het lof,

enzoverder. Voor wie eens wil

zien waar Pieter Wouters het

over heeft in het interview over

60 jaar De Banier…

HOOGTEPUNT EN

KEERPUNT: TOP 64

Pieter Wouters heeft het in

dat interview ook over Top

64. Dat was een dag voor alle

leden en leiding. In totaal zo’n

60 000 Chiromensen kwamen

bijeen in het Bosuilstadion

in Antwerpen. Het werd een

indrukwekkend evenement, een

hoogtepunt voor de werking

zoals die op dat moment

bestond. Mei ’68 en de woelige

jaren 70 stonden al voor de

deur, maar deze brochure geeft

vooral sfeerbeelden van het

evenement zelf.

PATRONATEN WORDEN

CHIRO

Walter Baeten (niet die van de

Vlaamse Beweging) schreef

een doctoraat over het ontstaan

van de Chiro, en maakte een

iets leesbaarder samenvatting

die als boek uitgegeven werd.

Het boek wordt niet verkocht

in De Banier, maar op het

nationaal secretariaat is er wel

nog een kleine voorraad. Het

boek beschrijft hoe de Chiro

(en andere jeugdbewegingen)

ontstaan en gegroeid zijn.

DE RECENTERE

GESCHIEDENIS

Wie wil weten wat er na

1985 gebeurd is in de

Chiro, kan al een hele korte

samenvatting lezen op www.

chiro.be/geschiedenis. In de

beleidsnota’s, die je ook kunt

downloaden op de Chirosite,

vind je er ook een hoofdstukje

over terug. Enne… kijk maar al

uit naar 2009, want dan bestaat

de Chiro 75 jaar: een ideaal

moment om nog eens werk

te maken van een uitgebreide

terugblik, toch? ;-)

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

43


VORMING

SB (SCHOlINGSBIVAk)

Op SB mag jij niet ontbreken. Het is een vijfdaagse cursus

waar je wordt ondergedompeld in alle aspecten van leiding

geven. De leefwerelden van de afdelingen komen aan bod,

in het bijzonder die van je eigen afdeling. Je leert de werking

van andere leidingsploegen kennen, ontdekt wat ‘Chiro nationaal’

te bieden heeft en hoe een eigen plaatselijk netwerk je

groep ondersteunt. Ook kom je te weten hoe dé Chiro denkt

over milieu, geloof, relaties, migranten,... Zo kun je je eigen

visie hieraan toetsen. En ondertussen wordt er veel gespeeld

en ambiance gemaakt! Wie meegaat op SB maakt de juiste

keuze!

Elk verbond organiseert jaarlijks één of twee Scholingsbivakken.

Tijdens elke vakantieperiode vindt er dus wel ergens

één plaats. Zo kun je zelf kiezen waar en wanneer je op SB

gaat.

DE KLEINE LETTERS

Wanneer?

Zaterdag 22 oktober 2005

Waar?

De Karmel, Brugge

prijs?

€ 71

Wie mag mee?

Iedereen die in leiding staat én IK gevolgd

heeft. Wie nog geen IK gevolgd heeft,

pRIkkel DIVeRSIteIt

31 MAARt – 2 ApRIl

IN Het CeNtRUM VAN GeNt

44 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

moet 18 jaar zijn of worden in 2006. Let

wel: wie een attest van animator wil

behalen, moet minstens 16 jaar zijn of

worden!

Attest van animator

In de Chiro bestaat de animatorcursus

uit twee delen: IK en SB. Na die twee

cursussen én enkele weken stage in je

eigen Chirogroep, krijg je het attest van

Animator in het Jeugdwerk.

met speciaal voor jou in de aanbieding

Mega-super-inleef-inter-multi-culturele ACtIVIteIteN

Arm-rijk-ver-dichtbij-(in)valide StADSSpel

Italiaanse-Marokkaanse-Turkse-Afrikaanse GeSpRekkeN

koeskoes-pilipili-lekkerlekker ANDeRS eteN

Babbelbabbelbabbel over eeN DIVeRSe CHIRO:

kinderen/jongeren met een handicap, die in kansarmoede

leven of met een andere culturele achtergrond

HOe pAk JIJ Het AAN?

eN HOe kUNNeN We Het AlS CHIRO AANpAkkeN?

praktisch?

Wanneer?

31 maart tot 2 april

Waar?

Gent, in Chirolokalen

prijs?

€ 32

Wie mag mee?

Iedereen die IK en SB heeft gevolgd en 18

jaar is of wordt in 2006. Wie nog geen IK

of SB volgde, moet 19 jaar zijn of worden.

Attest van animator

De Prikkel Diversiteit leidt samen met een

andere cursus uit de reeks voortgezette

vorming en 30 uur stage in de eigen

groep tot het attest van Hoofdanimator in

het Jeugdwerk.

Wanneer?

1 tot 5 maart

Waar?

De Karmel, Brugge

prijs?

€ 71

Wanneer? Waar?

SB’s in de krokusvakantie:

- 25 februari - 1 maart SB verbond Leuven in De Karmel, Brugge

- 25 februari - 1 maart SB verbond Brussel in De Kalei, Dilsen-Stokkem

- 25 februari - 1 maart SB verbond Roeland in Heidepark, Waasmunster

- 28 februari - 4 maart SB verbond Kempen in Heibrand, Westmalle

- 28 februari - 4 maart SB verbond Mechelen in Heibrand, Westmalle

- 1 - 5 maart SB verbond West-Vlaanderen in De Karmel, Brugge

SB’s in de paasvakantie:

- 1 april - 5 april SB verbond Heuvelland in Heidepark, Waasmunster

- 5 april - 9 april SB verbond Limburg in De Kalei, Dilsen-Stokkem

- 5 april - 9 april SB verbond West-Vlaanderen in De Karmel, Brugge

CHIRO-SCOUtSCURSUS

Tijdens de krokusvakantie gaan we samen met de scouts op

bivak. Wij lopen vijf dagen met een scoutsbril op onze neus

en zij dragen een Chiropetje. Benieuwd of zij het leven even

roze mogen bekijken? Wees dan zeker van de partij!

Wie mag mee?

Iedereen die IK en SB heeft gevolgd en 18

jaar is of wordt in 2006. Wie nog geen IK

of SB volgde, moet 19 jaar zijn of worden.

Attest van animator

De Chiro-scoutscursus leidt samen

met een andere cursus uit de reeks

voortgezette vorming en 30 uur stage

in de eigen groep tot het attest van

Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

“Het leVeN ZOAlS Het IS

(eN ZAl ZIJN) VOOR CHIRO IN

De StAD...”

Met welke moeilijkheden hebben Chirogroepen in de steden

of in stedelijke gebieden te maken? Op welke manier proberen

zij daarmee om te gaan? Welke ondersteuning krijgen ze

daarbij? Kunnen we hierover van elkaar leren?

We laten mensen aan het woord die op dit moment van

dichtbij betrokken zijn bij die stadsgroepen (groepsleiding,

VB, netwerkpartner), zowel voor groepen van grote als van

middelgrote steden.

Deze samenkomst vindt plaats in Mechelen, op 11 februari

2006 van 10.30 tot 14 uur. Er wordt een lunch(je) voorzien.

Wanneer?

11 februari, van 10.30 tot 14 uur

Waar?

Mechelen, verbondshuis,

O.L.Vrouwstraat 6

prijs?

Gratis

Voor wie?

Alle leiding en kaderleiding

Meer info en inschrijven?

stadsgroepen@chiro.be of 02-502 93 50


GROepSleIDINGSWeekeND 2

Het Laatste Oordeel tijdens Groepsleidingsweekend 1 gemist?

Geen nood! Tijdens Groepsleidingsweekend 2 word je voorbereid

op je wedergeboorte.

We stomen jou, kersverse groepsleid(st)er en VB,

groepsleid(st)er en VB in spe of oude rot in het vak, klaar om

je taak met verve te vervullen of verder te zetten.

Het Groepsleidingsweekend vindt plaats van 17 tot 19 maart

in De Kalei, Dilsen-Stokkem. Surf naar www.chiro.be/groepsleidingsweekend2

voor meer informatie over het thema.

Wanneer?

17 tot 19 maart 2006

Waar?

De Kalei, Dilsen-Stokkem

prijs?

€ 32

Wie mag mee?

Iedereen die IK en SB heeft gevolgd en 18

jaar is of wordt in 2006. Wie nog geen IK

DARtA kONDIGt AAN....

eXpReSSIeBIVAk!

of SB volgde, moet 19 jaar zijn of worden.

Let wel: per Chirogroep mogen 3

deelnemers mee.

Attest van Hoofdanimator

Het Groepsleidingsweekend leidt samen

met een andere cursus uit de reeks

voortgezette vorming en 30 uur stage

in de eigen groep tot het attest van

Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

Chiro zonder expressie bestaat niet! Daarom bieden wij je 5

dagen boordevol gekke en gedurfde expressieve activiteiten

om je te verdiepen in expressie binnen Chiro. Je zult snel

merken dat er ongeloofl ijk veel meer te verzinnen is dan

knutselen en verkleden. Bovendien word je ondergedompeld

in een warm bad van drama, dans, beeld en muziek, en

verleg je zo je eigen grenzen!

Een niet te missen cursus voor álle Chiroleiding! Ga van 12

tot 16 april mee naar De Karmel in Brugge! Inschrijven kan

vanaf nu.

Wanneer?

12 tot 16 april

plaats?

De Karmel, Brugge

prijs?

€ 71

Wie mag mee?

Iedereen die 18 jaar is of wordt in 2006 én

IK en SB volgde. Ging je nog niet mee op

IK en SB, dan moet je minstens 19 jaar zijn

of worden.

Attest van Hoofdanimator

Het Expressiebivak leidt samen met een

andere cursus uit de reeks voortgezette

vorming en 30 uur stage in de eigen

groep tot het attest van Hoofdanimator in

het Jeugdwerk.

ZINDeRINGSpRIkkel

Ben je er niet vies van om eens stil te vallen?

Heb je ook dat gevoel dat Chiro méér is dan spelen van twee

tot vijf?

...Hoe zit dat met die Chirowaarden?...

...Geven je ervaringen in de Chiro jou zin?...

...En is dat voor jou wel of niet te linken aan één Groot

Verhaal?...

Maak de juiste keuze!

Schrijf je in voor de Zinderingsprikkel...

...en wij zorgen ervoor dat je daar geen spijt van krijgt! J

Het weekend eindigt op zondag 19 maart om 12 uur, zodat je

hopelijk nog op tijd terug thuis geraakt om Chirowerking te

geven.

Wij hebben er al zin in!

*De aandachtige lezer zal gemerkt hebben dat het zingevingsweekend samen met andere

jeugdbewegingen vervalt en wordt vervangen door een Chiro-Zinderingsprikkel.

Wanneer?

17 tot 19 maart

plaats?

Heibrand, Westmalle

prijs?

€ 32

Wie mag mee?

Iedereen die IK en SB heeft gevolgd

en 18 jaar is of wordt in 2006. Wie nog

geen IK of SB volgde, moet 19 jaar zijn

of worden.

Attest van Hoofdanimator

Het Zingevingsweekend leidt samen

met een andere cursus uit de reeks

voortgezette vorming en 30 uur stage

in de eigen groep tot het attest van

Hoofdanimator in het Jeugdwerk.

VOOR Alle CHIROCURSUSSeN GelDt

INSCHRIJVeN

Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer,

mailadres, de naam en periode en plaats van de cursus, naar

info@chiro.be.

Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

BetAleN

Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.

Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen

voor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt € 7,50 extra voor

een weekend of vijfdaagse.

Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat

indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt

die waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk

terug.

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

45


Ik wens onszelf alweer een geweldig Chirojaar

toe, met hoop op een toekomst voor Chiro

Mega! ;-) Ook aan mijn medeblokkende leidsters:

veel succes gewenst! Lieve

We zijn op SB en iedereen

is hier tevree. We zijn ook

niet met zovelen, maar

daarom kunnen we beter

delen. Verbond Antwerpen:

make some noise.

Jan van Chiro Driehoek

Groetjes Groetjes aan aan de de hele hele ploeg ploeg van van Chiro Chiro

Lips, dé Chirogroep van Lier! Vanwege

KCTGMF

46 ] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [

Aan Aan Aan mijn mijn mijn 4 4 4 nieuwe nieuwe nieuwe

gewestgenootjes

gewestgenootjes

gewestgenootjes

Wim, Wim, Wim, Joke, Joke, Joke, Evelien Evelien Evelien en en en

Marjan: Marjan: jullie jullie doen doen dat dat

GOED! GOED! Ik Ik ben ben blij blij met met jullie jullie

de de kersverse kersverse POC-ploeg POC-ploeg te te

mogen vormen en hoop zo

nog enkele jaren te kunnen

doorgaan. Met liefs, Tinne.

PS: Marjan, Marjan, Marjan,

TSJAKKENBAK!

Een hallo uit Westmalle,

voor de speciale

gevalle. Van Hefa

Liefste Liefste titoleefgroep, titoleefgroep, we we missen missen

het het jungle jungle gespeed, gespeed, en en jullie jullie nanatuurlijktuurlijk ook ook wel! wel! Dikke Dikke rode rode zoen zoen

van van Yentl Yentl en en Lien. Lien.

Allerbeste, Allerbeste, tofste, tofste, leuke, leuke,

onvermoeibare Chiromensjes.

Speciaal voor jullie de allermarginaalste,

bangelijkste

groeten van op SB Antwerp.

Dikke soewnies. Didi & Liebteth

Een fi jne SB-ploeg uit A’pen

Deed net wel iets meer dan

staan gapen

Met Chninkels en D’aar

’t Was fantastisch, echt waar

jullie zijn een hoop...

- enthousiaste

- leuke

- mottige

- geweldige

... APEN!

Bedankt, ALLEMAAL! Greet

& Niels

Ik wil alle begeleiding op SB van

verbond Antwerpen bedanken voor

mijn voltooiing van mijn leidingschap.

Een dikke merci!

Groetjes aan mijn nieuwe

Chirogroep: Eppegem, gelle

zijt een toff e bende!! En ook

een dikke zoen aan Sarah

(leidster in Hofstade): Je weet

wel waarom!!


FEEST BIJ DE BANIER

kaars-op-de-taartactie

In 2006 blaast De Banier 60 kaarsjes uit. Heel de maand februari kun je in elke

winkel meesmullen van een reuzengrote snoeptaart. Op die taart horen natuurlijk

kaarsjes – kaarsjes waar jullie mee voor mogen zorgen. Kaarsen worden namelijk

een geldig betaalmiddel tijdens de maand februari. De prijs voor een standaard

schminkpaletje wordt 5 euro + een kaars (i.p.v. 12,50 euro). Je mag een gekochte

kaars meebrengen, maar liever nog een zelfgemaakte. Het schminkpaletje

(408.5039) geeft je de kans om er creatief en feestelijk uit te zien in de carnavalperiode.

Let ook op de maandelijkse kortingacties: in februari krijg je 5 euro korting en een

gratis Kaarsenkookboek bij aankoop van 60 euro kaarsenmateriaal. Handig om

zelf je kaars te maken!

De GROep CHIRO WeRFt AAN

voor haar winkelketen “DE BANIER creatief”:

(alles voor creatief knutselen en Chiro)

veRko(o)p(st)eR vooR onze Winkel in leUven.

Het gaat over een deeltijdse tewerkstelling van 32 uur per week met mogelijke uitbreiding naar

voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week.

* Mobiliteit en fl exibiliteit is vereist.

* De indiensttreding is voorzien vanaf mei 2006.

Sollicitaties en cv vóór 1 maart 2006 opsturen naar:

René Claes, Langstraat 24, 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Meer info: www.debanier.be

Met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!

Aalst, Molenstraat 65,

tel. 053-70 13 80

Antwerpen, Kipdorp 30,

tel. 03-202 24 71

Brugge, Ezelstraat 69,

tel. 050-33 86 51

Brussel, Kolenmarkt 85,

tel. 02-511 44 31

Gent, Hoefslagstraatje 1,

tel. 09-233 87 87

Hasselt, Vaartstraat 14,

tel. 011-23 14 89

Leuven, J.P. Minckelersstraat 29,

tel. 016-29 97 84

Mechelen, O.L. Vrouwstraat 6,

tel. 015-41 02 34

Roeselare, Delaerestraat 16,

tel. 051-24 35 11

St.-Niklaas, Nieuwstraat 13,

tel. 03-766 07 66

Turnhout, Warandestraat 97,

tel. 014-42 15 13

] DUBBelpUNt FEBRUARI 2006 [ 4


Stel je eens voor...

Een tafel,

vier boterhammen,

vier tafelgenoten.

Zwart, wit, rood en geel:

de hele wereld

aan één tafel.

Wit neemt snel

een boterham

voor zichzelf

en eet hem op.

‘Niet erg beleefd,’

denken de anderen,

maar ze zeggen

niets.

Wit neemt nóg

een boterham.

In één hap

is hij verdwenen

in zijn dikke buik.

‘Wat een slokop!’

denken de anderen.

Ze winden zich op.

Verontwaardiging

in hun ogen

als wit ook de

derde boterham

tot de laatste kruimel

naar binnen speelt.

Wit is gehaast,

zegt nog snel

‘da-ag’ en ‘smakelijk”

en weg is-ie.

Geel, rood en zwart

aan één tafel

met nog één boterham.

Ze verdelen hem

onder elkaar

en zeggen niets.

Alleen hun maag

knort nog.

(Vrij naar ‘Il était une fois’, Pire e.a.,

Editions CRJC, Liège, 1996)

More magazines by this user
Similar magazines