28.09.2013 Views

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Voor alle inwoners van <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-Vlaanderen<br />

JAARveRslAg<br />

<strong>Woonzorg</strong> <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-Vlaanderen<br />

<strong>2010</strong><br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-Vlaanderen<br />

<strong>Woonzorg</strong> <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-Vlaanderen laat u in dit blad zien wat er speelt binnen de muren van Rozenoord, De<br />

Stelle, De Burght, Hooge Platen en andere locaties van <strong>Woonzorg</strong>. We leggen verantwoording af over het afgelopen<br />

jaar <strong>2010</strong>. Met dit jaarverslag beogen wij u een duidelijk beeld van ons te geven. Als u meer wilt weten bent u<br />

van harte welkom om uw vragen te stellen. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde.


VOORWOORD<br />

<strong>Woonzorg</strong> is er voor mensen met complexe zorgvragen die, om wat voor reden dan ook, niet volledig voor zichzelf<br />

kunnen zorgen. <strong>Woonzorg</strong> geeft hen belevingsgerichte zorg en behandeling in verschillende woonvormen<br />

in <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-vlaanderen. Iedere locatie heeft zijn eigen identiteit en sfeer.<br />

<strong>Woonzorg</strong> is geworteld in de regio. Wij zorgen als het ware voor onze eigen familie. Onze zorg sluit aan op de wensen en<br />

mogelijkheden van de cliënt. De zorgverlening is daardoor ‘gewoon’ onderdeel van het dagelijks leven van de cliënt.<br />

In het meerjarenbeleidsplan <strong>Woonzorg</strong> <strong>2010</strong> - 2012 staan de speerpunten voor de komende jaren: zorgverlenerschap, ondernemerschap<br />

en werkgeverschap. Echter, onze eerste ambitie is en blijft de zorg voor de cliënt. Daar doen we het voor: de zorg<br />

staat voorop!<br />

Binnen <strong>Woonzorg</strong> onderscheiden wij vier kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen:<br />

• Eigen regie van de cliënt<br />

Wij werken voor de cliënten, zij hebben de regie<br />

• Kwaliteit van zorg<br />

Wij bieden verantwoorde kwaliteit van zorg- en dienstverlening<br />

• Natuurlijke betrokkenheid<br />

Wij werken vanuit natuurlijke betrokkenheid<br />

• Dichtbij en vertrouwd<br />

Wij organiseren zorg in en rondom geclusterde woonvormen, dichtbij en vertrouwd<br />

Een familielid over<br />

haar moeder bij<br />

<strong>Woonzorg</strong><br />

Een kijkje op de<br />

dagbehandeling<br />

Een teamleider over<br />

nieuwe wegen<br />

Een vrijwilligster<br />

over haar gevoel<br />

Een bewoonster<br />

over haar plekje<br />

Een verzorgende<br />

over onder andere<br />

het nieuwe<br />

medicijndelen<br />

Cijfers en feiten<br />

Locatiemanager<br />

De Stelle over de<br />

schouders eronder<br />

Het HKZ<br />

kwaliteitskeurmerk<br />

is binnen!<br />

Hooge Platen, Breskens<br />

3 4 5 6 7 8<br />

Praktische<br />

gegevens


Een familielid over haar moeder bij <strong>Woonzorg</strong><br />

Mevrouw Kershaver: “Als familielid blijf je betrokken, weet je wat er<br />

speelt.”<br />

Mevrouw Kershaver-Dieleman (u kent haar wellicht van de frituur in Sluis die ze 34<br />

jaar had), vertelt over haar moeder mevrouw Dieleman-Steinauer die in Rozenoord<br />

woont. “Mijn moeder geniet, kan ik gerust stellen. Ze zag er een beetje tegenop om<br />

er te gaan wonen. Maar het is zo praktisch voor haar. Ze kan nog gewoon doen wat<br />

ze wil, en ze doet veel hoor! Ze is goed ter been, bijna 85 maar probeert nog mee te<br />

voetballen met de jonge kinderen uit de familie…Ze doet overal aan mee in Rozenoord,<br />

heeft er ook mensen van vroeger weer ontmoet. Thuis had ze lang niet zoveel<br />

aanspraak als nu en ze gaat ook helemaal op in het samen kaarten. Een heel ander<br />

mens…Ondertussen zijn de praktische zaken goed voor haar geregeld. Ze krijgt dus<br />

op tijd haar eten en drinken en haar medicijnen. Zelf kan ze dat niet meer onthouden,<br />

want haar korte termijn geheugen is niet goed. Voor mij is het een heel geruststellende<br />

situatie, nu al 2 jaar lang. Zelf ga ik een paar keer per week kijken of ze iets nodig<br />

heeft en even bijkletsen. Als familielid blijf je betrokken, weet je wat er speelt. Prima!”<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> volgens mevrouw Kershaver: “Mijn moeder is in september<br />

mee op vakantie geweest naar Koudekerke. Ze komt eigenlijk uit Vlissingen dus dat<br />

roept herinneringen op. Want pas op, haar lange termijn geheugen is heel goed. Ze<br />

heeft die dag ontzettend veel gelachen en heel erg genoten.”<br />

Henk Verhulst (l) en Joop van Gelder, op<br />

de voorgrond een tafel die Joop opknapt<br />

Moeder en dochter voor Rozenoord<br />

Een bezoek aan de dagbehandeling<br />

<strong>Woonzorg</strong> ontwikkelt ook de zogeheten respijtzorg, in de vorm van logeermogelijkheden<br />

en dagbesteding voor ouderen, bijvoorbeeld tijdens vakanties of enkele dagdelen<br />

per week. Dit stelt mantelzorgers in staat ‘even bij te komen’ en eigen activiteiten te<br />

ontplooien.<br />

Een goed voorbeeld is de dagbehandeling van De Stelle. Henk Verhulst werkt er al meer<br />

dan 20 jaar. Samen met zijn collega’s ziekenverzorgenden Carolien Quataert en Denise<br />

Vervaet verzorgen en begeleiden ze mensen die van thuis af naar De Stelle worden gebracht.<br />

Dat kunnen mensen met lichamelijke problemen zijn en ouderen met geestelijke<br />

problemen, meestal beginnende dementie. “We bieden ze hier een programma aan dat<br />

structuur geeft in hun dagelijks bestaan. Ze zijn zo dankbaar daarvoor, dat is geweldig.<br />

En het stimuleert de mensen om thuis te blijven wonen, dus dat is ook mooi. De meeste<br />

mensen komen hier al lang hoor, we kennen ze door en door. We doen wat zij willen,<br />

spelletjes, natuurfilms kijken, muziek luisteren en samen koken en eten. Er is bovendien<br />

tijd voor therapie, dat maakt het anders dan dagopvang. Er is hier dus ook behandeling,<br />

vandaar dagbehandeling.”<br />

Joop van Gelder neemt al een tijdje deel aan de psychogeriatrische groep. Het bevalt<br />

hem goed. “Ik mag de begeleiders heel graag, ze doen zo hun best. Daarom doen wij<br />

ook ons best. Het meehelpen hier, aardappels schillen, soepballetjes draaien, zelfs het<br />

afdrogen is leuk. Je moet een doel hebben, zomaar met je armen over elkaar zitten de<br />

hele dag thuis, dat is niet goed.”<br />

3


4<br />

Een teamleider over nieuwe wegen<br />

Teamleider Marleen Buysse: “We zijn nieuwe wegen ingeslagen.”<br />

<strong>2010</strong> was een druk jaar volgens Marleen Buysse, teamleider in Rozenoord. Ze is al 25 jaar in dienst van <strong>Woonzorg</strong>, de meeste<br />

jaren in De Burght. “Vorig jaar was er opmerkelijk veel langdurig ziekteverzuim. En er staan helaas niet veel invalkrachten of<br />

nieuwe verzorgenden klaar in deze regio. Dan moet je roeien met de riemen die je hebt en creatief zijn. Hier in Rozenoord<br />

gingen we dan ook nog tijdelijk terug van twee naar één teamleider. Dat was dus even alle hens aan dek om goed te plannen<br />

en te organiseren.”<br />

“Tegelijkertijd zijn we nieuwe wegen ingeslagen. We hebben veranderingen doorgevoerd, zoals de EVV-er, de eerst verantwoordelijke<br />

verzorgende. Die schakel naar de familie is per 1 oktober ingevoerd. De familie hoeft niet meer met vragen en knelpunten<br />

naar de teamleider maar kan veel makkelijker terecht bij de EVV-er. Eén van de kernwaarden die we in ons werk hoog<br />

houden is de eigen regie van de cliënt. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met zijn wensen en behoeften.<br />

De EVV-er, in nauw contact met de cliënt en diens familie, kent die behoeften heel goed. Het feit dat we van cliënten en familieleden<br />

horen dat ze nu meer dialoog, meer invloed ervaren, zegt dat het werkt.”<br />

In de kwart eeuw dat Marleen in de zorg werkt, is er veel veranderd. “Tegenwoordig loopt het in de papieren zou je kunnen<br />

zeggen. Alles moet geregistreerd worden, anders verlies je geld. Daardoor is er wel minder tijd over voor de zorg. Gelukkig<br />

vangen de vrijwilligers op wat wij er vroeger bij konden doen. Tegelijkertijd is het nu wel veel beter geregeld dan vroeger,<br />

er is gegarandeerde kwaliteit.” Marleen weet ook dat het voor de bewoners niet hoeft. “Kwaliteitsverbeteringen zijn uiteraard<br />

goed, maar de mensen willen er geen last van hebben. ‘Geef maar gewoon<br />

zorg’. Dat je nu elke keer als de indicatie moet veranderen in overleg gaat, is<br />

verwarrend en hinderlijk voor hen! We proberen er zoveel mogelijk rekening mee<br />

te houden, maar we moeten, het is een verplichting.” Marleen is ondanks alle veranderingen<br />

van de laatste tijd positief. “Ik zie dat we ondertussen toch belangrijke<br />

dingen hebben opgebouwd. We gaan samen op weg, de toekomst in. Nieuwe<br />

mensen erbij, vooruit!”<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> voor Marleen: “De komst van de vier eerst verantwoordelijke<br />

verzorgenden was zeker het hoogtepunt. Verder was de vakantietrip van de bewoners<br />

ook een speciaal moment. Dat doet iets met de mensen. Net als de andere<br />

activiteiten. Zelfs iets eenvoudigs als frieten bakken, waarbij ze dan mee helpen<br />

schillen... Dingen doen die ze vroeger deden, dat geeft veel belevingsvreugde!”<br />

Een vrijwilligster over haar gevoel<br />

Vrijwilligster Saar Leenhouts: “Het is prachtig om de mensen te zien opleven.“<br />

Mevr J Frijmann - de Die en haar<br />

kleinzoon en Marleen Buysse - van Bellegem<br />

Eenmaal in de week gaat ze een ochtend koffie schenken voor de bewoners van Hooge Platen. “En een praatje maken, soms<br />

een knoopje aanzetten en vervolgens de lunch begeleiden. Ik doe het graag, het contact met de mensen is belangrijk. Ze zijn<br />

soms erg alleen. Als je ze dan meeneemt naar het plein, en je ziet ze opleven, dat is prachtig! Anders komen ze nergens hè.”<br />

Samen met de vele andere vrijwilligers maakte mevrouw Leenhouts al vele<br />

activiteiten mee. Een koor, een uitstap, de laatste afvaart van de boot in 2003,<br />

wafelbakmiddagen…”Ik zou het enorm missen als het niet meer ging. Je bent<br />

op de mensen gesteld en ook op je collega vrijwilligers uit de verschillende<br />

huizen. Er is een hechte band onderling. Plus goede begeleiding door de<br />

coördinatrice Jenny.”<br />

Links vrijwilligster Saar Leenhouts tijdens een sketch<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> van Saar: “De vrijwilligersmiddag die we de mensen<br />

hebben aangeboden. Dat was zo leuk! Allerlei voordrachten en sketches om<br />

iedereen te vermaken. De verzorgenden, verpleegkundigen en de medewerkers<br />

van het pluspunt deden ook mee. Zelf was ik verkleed als boerin en heb ik<br />

verteld over vroeger.”<br />

Misschien iets voor u om vrijwilliger te worden? Neem eens vrijblijvend<br />

contact op met de heer Peter Monsieurs, tel. 0117-459400.


Een bewoonster over haar plekje<br />

Bewoonster Hooge Platen: “Alles onder één dak en altijd iemand in de buurt”<br />

“In oktober woon ik hier 5 jaar, heel erg naar mijn zin. De eerste twee jaar deed ik bijna alles nog zelf, later had ik wat meer<br />

hulp nodig, bijvoorbeeld bij het douchen. Alle hulp die hier aanwezig is, daar mag je echt dankbaar voor zijn. Ik hoef geen<br />

reclame te maken zeker? Ik hoor dat er veel mensen hier willen wonen, gelijk hebben ze! Ik woon in een ruim appartement, er<br />

is altijd iemand in de buurt, en dan is ook nog alles onder één dak, de apotheek, de dokter, een winkeltje, prettig is dat.”<br />

Er is ook veel te doen in huis, maar dat vindt mevrouw leuk voor anderen. “Ik kan me nog goed bezig houden. Ik ben zelf<br />

vrijwilligster geweest bij de activiteitenbegeleiding<br />

in De Stelle.<br />

Het was toen echt een hobby<br />

van me om daar mee te helpen.<br />

Ik verveel me niet snel. Ik krijg<br />

bezoek, ik puzzel, lees, verzorg<br />

mijn orchideeën en doe van alles<br />

op de computer, bijvoorbeeld<br />

internetten en skypen met de<br />

kleinkinderen en achterkleinkinderen<br />

die in de randstad wonen.”<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> van<br />

mevrouw: “Ik beleef veel mooie<br />

momenten. Maar de kerst bij<br />

mijn dochter in Breskens met<br />

alle kinderen plus kleinkinderen<br />

samen, dat vond ik heel mooi.<br />

Een geweldig moment om ze<br />

allemaal bij elkaar te zien.<br />

Bij mijn verjaardag – in mei word<br />

ik 85 – zitten we weer met z’n<br />

allen samen.”<br />

Een verzorgende over het nieuwe<br />

medicijndelen<br />

Ze is al 10 jaar verzorgende bij <strong>Woonzorg</strong>. “Leuk werk want ik ga graag om met mensen<br />

en ik heb veel over voor oudere mensen. Later zijn we dat zelf, dan wil je toch ook dat<br />

je goed opgevangen wordt?” In <strong>2010</strong> werkte Lilian veel in het Rondeel en de Toren van<br />

Bourgondië, bij Rozenoord in Sluis. “Het is een bewogen, zwaar jaar geweest. We moesten<br />

veel langdurige ziektes van collega’s opvangen. Dan sta je onder hoge druk en word<br />

je her en der ingezet. We hebben met z’n allen ons best gedaan én we hebben het samen<br />

rond gekregen! Helaas kun je niet voorkomen dat de bewoners er iets van merken.<br />

Zeker als er ook nog enkele veranderingen zijn om tot een betere kwaliteit te komen. Dat<br />

is moeilijk te begrijpen, ‘waarom kan dat niet zoals eerst zuster?’ De veranderingen leveren<br />

op termijn wel een betere zorg en service op, dus het komt zeker goed.”<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> van Lilian: “Het nieuwe medicijnendelen. We doen dat nu in baxtervorm.<br />

Alles wordt dus via de computer en een machine duidelijk ingedeeld in een rol<br />

zakjes en hier aangeleverd. We controleren het dan nog een keer en gelukkig komen we<br />

zelden nog een foutje tegen. Dat was voorheen anders. Het leek ingewikkeld, maar de<br />

invoering valt mee en het is nu veiliger, er zijn veel minder medicijnfouten.”<br />

5<br />

Mevrouw in haar appartement<br />

Verzorgende Lilian Vercruysse:<br />

“Het komt zeker goed!”


6<br />

Cijfers en feiten<br />

Financieel overzicht <strong>2010</strong><br />

bedragen in euro maal 1000 <strong>2010</strong> 2009<br />

Opbrengsten 21.328 21.589<br />

Lasten 14.698 14.326<br />

Resultaat 229 435<br />

Eigen vermogen 4.727 4.499<br />

Weerstandsvermogen 22,17% 20,84%<br />

Zorg<br />

Intramuraal <strong>2010</strong> 2009<br />

Plaatsen verpleeghuiszorg 176 176<br />

Plaatsen verzorgingshuiszorg 160 159<br />

Dagen verpleeghuiszorg 63.435 60.705<br />

Dagen verzorgingshuiszorg 58.223 57.877<br />

Bezettingspercentage 99,20% 96,71%<br />

extramuraal<br />

Dagdelen dagverzorging 7.415 7.852<br />

Uren persoonlijke verzorging 16.833 15.973<br />

Uren verpleging 1.172 1.144<br />

Uren begeleiding 1.111 4.853<br />

Uren behandeling<br />

WMO<br />

69 51<br />

Uren huishoudelijke verzorging 14.921 14.076<br />

Aantal medewerkers <strong>Woonzorg</strong> in <strong>2010</strong>: 412<br />

(269,30 fte) (in 2009 429 (281,74 fte))<br />

Man 25, vrouw 387<br />

Ziekteverzuim <strong>Woonzorg</strong> 6,70% landelijk 6,38%<br />

(in 2009 7,03 % landelijk 6,19%)<br />

Aantal cliënten per 31-12 <strong>2010</strong><br />

Intramuraal 328 (2009: 324)<br />

Dagactiviteiten 41 (2009: 46)<br />

extramuraal 132 (2009: 93)<br />

WMO 93 (2009: 95)<br />

Plaatsen verpleeghuiszorg<br />

De Stelle 146<br />

Rozenoord 10<br />

Hooge Platen 20<br />

Plaatsen verzorgingshuiszorg<br />

Rozenoord 51<br />

De Burght 78<br />

Hooge Platen 31<br />

Een nieuw begrip…Het ZZP<br />

De zorg is anders dan pakweg 10 jaar geleden. De maatschappij stelt andere eisen en ook de regelgeving vraagt meer overleg<br />

met de bewoner, meer flexibiliteit in de zorglevering. ZZP is het nieuwe begrip. Zo’n zorgzwaartepakket is een hoeveelheid zorg<br />

die past bij de zorgbehoefte ofwel de zorgzwaarte. Bij lichte beperkingen past een licht zorgzwaartepakket, bij zware beperkingen<br />

een zwaar pakket met veel zorg per week. In een zorgzwaartepakket staat hoeveel en welk soort zorg en begeleiding<br />

iemand nodig heeft.<br />

Scholingen<br />

Bij <strong>Woonzorg</strong> hebben in <strong>2010</strong> veel medewerkers scholing gevolgd. Er is scholing gegeven op de volgende terreinen: Passiviteit<br />

van het dagelijks leven, transfertechnieken, basisscholing palliatieve zorg, omgaan met zorgdossiers, klantbenadering en<br />

telefoneren en bedrijfshulpverlening. Drie teamleiders hebben een managementopleiding afgerond. Diverse medewerkers en<br />

leerlingen hebben een zorgopleiding op niveau 2 en niveau 3 IG behaald. Ook in 2011 zal <strong>Woonzorg</strong> investeren in opleidingen<br />

voor medewerkers en in het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers, samen met het ROC <strong>West</strong>erschelde. <strong>Woonzorg</strong> heeft zich<br />

tijdens open dagen op het ROC <strong>West</strong>erschelde geprofileerd als een aantrekkelijk opleidingsadres voor leerlingen voor verzorgende<br />

en horeca opleidingen. <strong>Woonzorg</strong> is ook actief aanwezig op het Zwincollege om leerlingen te interesseren voor een carrière<br />

in de zorg. Zo levert <strong>Woonzorg</strong> een aantal stageplaatsen voor maatschappelijke stages aan leerlingen van het Zwincollege.<br />

Koesterpas<br />

<strong>Woonzorg</strong> biedt haar medewerkers via de Koesterpas net dat beetje meer. De Koesterpas is een pas voor alle medewerkers<br />

en vrijwilligers. De pas biedt kortingen bij meer dan 130 bedrijven en biedt medewerkers kansen om mee te doen aan<br />

speciaal voor hen georganiseerde activiteiten. Met de Koesterpas heeft <strong>Woonzorg</strong> er een instrument bij om de medewerkers<br />

waardering te tonen.<br />

residentie KWL


Locatiemanager De Stelle over de schouders eronder<br />

De schouders onder verpleeghuis De Stelle<br />

Locatiemanager De Stelle Yolanda de Jong kan er kort over zijn: “We werken er met z’n allen keihard aan om de zaken goed op<br />

de rails te zetten richting de toekomst. Dat geldt voor heel <strong>Woonzorg</strong>.”<br />

Het personeelstekort dat al geruime tijd bestaat, wordt zeker gevoeld in Oostburg bij De Stelle. Yolanda: “Inderdaad.<br />

Een verpleeghuis is heel anders dan een woonzorgcentrum. Er is een ander soort zorg nodig en meer personeel. Maar er zijn<br />

dus helaas minder handen aan het bed beschikbaar. Daarom zijn we druk bezig met een uitgebreide wervingscampagne.<br />

We ‘boeien en binden’ scholieren, ons opleidingsbeleid is verbeterd en we laten ons wat meer zien, ook met de positieve kanten.<br />

Zo hopen we snel versterking te krijgen. Maar laten we eerlijk zijn, er gaat zeker nog wat tijd overheen. We zitten in een<br />

mooie streek, maar de ‘rust’ is in dit geval ook een hindernis om snel tot oplossingen te komen, helaas. We doen dan ook een<br />

beroep op vrijwilligers, mantelzorgers en gemotiveerde medewerkers, help alstublieft mee. Niet klagen, maar ons met vereende<br />

krachten richten op de zorgvragen.”<br />

Het eigen, unieke leven van de cliënt staat voorop. Wat de cliënt zelf kan, wordt door de cliënt samen met zijn of haar<br />

mantelzorgers gedaan. Zij zijn degenen die bepalen welke zorg zij leveren, en niet meer degenen die vragen of zij misschien<br />

ook iets mogen doen in de zorg voor hun naasten.<br />

Een terugblik op <strong>2010</strong> laat ook positieve dingen zien. Yolanda: “We<br />

hebben met beperkte middelen gewerkt aan een soort basisgarantie<br />

van goede zorg. Dat HKZ-keurmerk (zie kader) is inmiddels binnen.<br />

Daar mogen we trots op zijn. Bovendien hebben we een aanpassing<br />

gedaan van twee naar drie afdelingen psychogeriatrie en<br />

daarbij hebben we ook nog een grote afdeling somatiek. Verder is<br />

het feit dat we inmiddels overal eerst verantwoordelijk verzorgenden<br />

hebben plus een sterke groep teamleiders, ook een winstpunt. De<br />

EVV-ers begeleiden en ondersteunen de bewoners en hun familie.<br />

En de teamleiders zijn er voor de medewerkers en dat is in deze<br />

tijden uiteraard eveneens zeer belangrijk. Het is een voorwaarde om<br />

er samen de schouders onder te kunnen zetten. Daarvoor is in <strong>2010</strong><br />

bovendien een nieuwe koers uitgezet, met een visie en vier kernwaarden<br />

(zie pag. 2). We gaan al met al met herwonnen vertrouwen<br />

de toekomst in.”<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> van Yolanda de Jong: “Dat was de avondvierdaagse. Ik was bij de slotavond, waar een heel grote<br />

groep scholieren samen met meer dan 40 bewoners van De Stelle die hadden meegedaan, er echt een feestje van maakten.”<br />

Het HKZ keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd,<br />

dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het<br />

vertrekpunt.<br />

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:<br />

• De zaken intern goed op orde heeft<br />

• De klant principieel centraal stelt<br />

• Betrouwbare resultaten kan presenteren<br />

• Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening<br />

7


<strong>Stichting</strong> <strong>Woonzorg</strong> <strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-Vlaanderen<br />

Veerhoeklaan 7, 4501 AE Oostburg<br />

Postbus 172, 4500 AD Oostburg,<br />

tel. (0117) 459400, fax (0117) 455393,<br />

e-mail info@woonzorgwzv.nl<br />

website www.woonzorgwzv.nl<br />

Breskens:<br />

• Hooge Platen, Complex voor wonen, zorg en welzijn.<br />

<strong>West</strong>landstraat 4, 4511 XX Breskens.<br />

Inl.: Mevr. G. Demetsenaere (coörd.zorg en welzijn) via Pluspunt<br />

(0117) 381210<br />

• <strong>Woonzorg</strong>centrum De Burght,<br />

Ringlaan 4, 4511 HH Breskens. (Tijdelijk adres)<br />

Inl.: Mevr. G. Demetsenaere (coörd.zorg en welzijn) via Pluspunt<br />

(0117) 381210<br />

Oostburg:<br />

• Verpleeghuis De stelle,<br />

Veerhoeklaan 7, 4501 AE Oostburg.<br />

Inl. : Maatschappelijk werk en Coördinator Zorg en Welzijn<br />

Mevr. R. Reijnders en mevr. W. van de Veire (maatsch.werk) tel:<br />

(0117) 459400<br />

• Het lam,<br />

Schouwburgstraat 2, 4501 BP Oostburg.<br />

Inl.: Mevr. G. Demetsenaere (coörd.zorg en welzijn) via Pluspunt<br />

(0117) 381210<br />

• KWl-residentie,<br />

Slickenburgschans 1, 4501 LD Oostburg.<br />

Inl.: Mevr. G. Demetsenaere (coörd.zorg en welzijn) via Pluspunt<br />

(0117) 381210<br />

Sluis:<br />

• <strong>Woonzorg</strong>centrum Rozenoord,<br />

Hoogstraat 58, 4524 AD Sluis.<br />

Inl.: Mevr. G. Demetsenaere (coörd.zorg en welzijn) via Pluspunt<br />

(0117) 381210<br />

• <strong>Woonzorg</strong>complex Het Rondeel,<br />

Het Rondeel 1, 4524 GA Sluis.<br />

Inl.: Mevr. G. Demetsenaere (coörd.zorg en welzijn) via Pluspunt<br />

(0117) 381210<br />

• Toren van Bourgondië,<br />

Hoogstraat 58, 4524 AD Sluis.<br />

Inl.: Mevr. G. Demetsenaere (coörd.zorg en welzijn) via Pluspunt<br />

(0117) 381210<br />

<strong>West</strong> <strong>Zeeuws</strong>-Vlaanderen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!