28.09.2013 Views

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

publieksjaarverslag 2010 - Stichting Woonzorg West Zeeuws ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4<br />

Een teamleider over nieuwe wegen<br />

Teamleider Marleen Buysse: “We zijn nieuwe wegen ingeslagen.”<br />

<strong>2010</strong> was een druk jaar volgens Marleen Buysse, teamleider in Rozenoord. Ze is al 25 jaar in dienst van <strong>Woonzorg</strong>, de meeste<br />

jaren in De Burght. “Vorig jaar was er opmerkelijk veel langdurig ziekteverzuim. En er staan helaas niet veel invalkrachten of<br />

nieuwe verzorgenden klaar in deze regio. Dan moet je roeien met de riemen die je hebt en creatief zijn. Hier in Rozenoord<br />

gingen we dan ook nog tijdelijk terug van twee naar één teamleider. Dat was dus even alle hens aan dek om goed te plannen<br />

en te organiseren.”<br />

“Tegelijkertijd zijn we nieuwe wegen ingeslagen. We hebben veranderingen doorgevoerd, zoals de EVV-er, de eerst verantwoordelijke<br />

verzorgende. Die schakel naar de familie is per 1 oktober ingevoerd. De familie hoeft niet meer met vragen en knelpunten<br />

naar de teamleider maar kan veel makkelijker terecht bij de EVV-er. Eén van de kernwaarden die we in ons werk hoog<br />

houden is de eigen regie van de cliënt. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met zijn wensen en behoeften.<br />

De EVV-er, in nauw contact met de cliënt en diens familie, kent die behoeften heel goed. Het feit dat we van cliënten en familieleden<br />

horen dat ze nu meer dialoog, meer invloed ervaren, zegt dat het werkt.”<br />

In de kwart eeuw dat Marleen in de zorg werkt, is er veel veranderd. “Tegenwoordig loopt het in de papieren zou je kunnen<br />

zeggen. Alles moet geregistreerd worden, anders verlies je geld. Daardoor is er wel minder tijd over voor de zorg. Gelukkig<br />

vangen de vrijwilligers op wat wij er vroeger bij konden doen. Tegelijkertijd is het nu wel veel beter geregeld dan vroeger,<br />

er is gegarandeerde kwaliteit.” Marleen weet ook dat het voor de bewoners niet hoeft. “Kwaliteitsverbeteringen zijn uiteraard<br />

goed, maar de mensen willen er geen last van hebben. ‘Geef maar gewoon<br />

zorg’. Dat je nu elke keer als de indicatie moet veranderen in overleg gaat, is<br />

verwarrend en hinderlijk voor hen! We proberen er zoveel mogelijk rekening mee<br />

te houden, maar we moeten, het is een verplichting.” Marleen is ondanks alle veranderingen<br />

van de laatste tijd positief. “Ik zie dat we ondertussen toch belangrijke<br />

dingen hebben opgebouwd. We gaan samen op weg, de toekomst in. Nieuwe<br />

mensen erbij, vooruit!”<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> voor Marleen: “De komst van de vier eerst verantwoordelijke<br />

verzorgenden was zeker het hoogtepunt. Verder was de vakantietrip van de bewoners<br />

ook een speciaal moment. Dat doet iets met de mensen. Net als de andere<br />

activiteiten. Zelfs iets eenvoudigs als frieten bakken, waarbij ze dan mee helpen<br />

schillen... Dingen doen die ze vroeger deden, dat geeft veel belevingsvreugde!”<br />

Een vrijwilligster over haar gevoel<br />

Vrijwilligster Saar Leenhouts: “Het is prachtig om de mensen te zien opleven.“<br />

Mevr J Frijmann - de Die en haar<br />

kleinzoon en Marleen Buysse - van Bellegem<br />

Eenmaal in de week gaat ze een ochtend koffie schenken voor de bewoners van Hooge Platen. “En een praatje maken, soms<br />

een knoopje aanzetten en vervolgens de lunch begeleiden. Ik doe het graag, het contact met de mensen is belangrijk. Ze zijn<br />

soms erg alleen. Als je ze dan meeneemt naar het plein, en je ziet ze opleven, dat is prachtig! Anders komen ze nergens hè.”<br />

Samen met de vele andere vrijwilligers maakte mevrouw Leenhouts al vele<br />

activiteiten mee. Een koor, een uitstap, de laatste afvaart van de boot in 2003,<br />

wafelbakmiddagen…”Ik zou het enorm missen als het niet meer ging. Je bent<br />

op de mensen gesteld en ook op je collega vrijwilligers uit de verschillende<br />

huizen. Er is een hechte band onderling. Plus goede begeleiding door de<br />

coördinatrice Jenny.”<br />

Links vrijwilligster Saar Leenhouts tijdens een sketch<br />

Hét moment van <strong>2010</strong> van Saar: “De vrijwilligersmiddag die we de mensen<br />

hebben aangeboden. Dat was zo leuk! Allerlei voordrachten en sketches om<br />

iedereen te vermaken. De verzorgenden, verpleegkundigen en de medewerkers<br />

van het pluspunt deden ook mee. Zelf was ik verkleed als boerin en heb ik<br />

verteld over vroeger.”<br />

Misschien iets voor u om vrijwilliger te worden? Neem eens vrijblijvend<br />

contact op met de heer Peter Monsieurs, tel. 0117-459400.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!