28.09.2013 Views

Brochure seizoen 2013/2014 - Klassiek aan de Rijn

Brochure seizoen 2013/2014 - Klassiek aan de Rijn

Brochure seizoen 2013/2014 - Klassiek aan de Rijn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cunerakerk Rhenen<br />

<strong>2013</strong>|<strong>2014</strong><br />

“Wat ik het liefste wil, is klassieke<br />

muziek levend hou<strong>de</strong>n.”<br />

Iris Hond (25) Ambassa<strong>de</strong>ur <strong>Klassiek</strong>e Muziek <strong>2013</strong><br />

klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl


KLANKBEELD BRENGT KLASSIEKE<br />

MUZIEK BIJ U THUIS TOT LEVEN<br />

HIFI VIDEO VINYL<br />

KLANKBEELD HIFI, VIDEO & VINYL<br />

SCHUYLENSTEEG 2, WAGENINGEN<br />

WWW.KLANKBEELD-HIFI.NL


<strong>Klassiek</strong> Klass <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong><br />

Met groot g gr genoegen presenteren wij u onze concertserie voor het<br />

komen<strong>de</strong> men<strong>de</strong> <strong>seizoen</strong>. <strong>Klassiek</strong>e concerten vol inspireren<strong>de</strong> muzikale<br />

hoogtepunten. tepun epun epu epun<br />

<br />

draad in dit <strong>seizoen</strong>: vier verrassen<strong>de</strong> concerten met randprogrammering<br />

samengesteld met en door André Heuvelman.<br />

Het exclusieve concert van The Gents en Wishfull Singing is uniek te<br />

noemen. Nooit eer<strong>de</strong>r gaven bei<strong>de</strong> ensembles samen een concert.<br />

<br />

Maar ook <strong>de</strong> concerten van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse Bachvereniging, pianiste<br />

<br />

an<strong>de</strong>re concerten zijn stuk voor stuk van hoog niveau.<br />

Er valt weer veel te genieten bij <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>. Daar is ook<br />

<strong>de</strong>ze brochure voor. Lees alles op uw gemak door, stel uw eigen serie<br />

<br />

website www.klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl.<br />

Thuisbasis van <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> is <strong>de</strong> historische en sfeervolle<br />

<br />

<br />

wordt een start gemaakt met het op peil brengen van <strong>de</strong> voorzienin-<br />

<br />

<br />

<strong>de</strong> concerten is in <strong>de</strong> bekwame han<strong>de</strong>n van Restaurant Cunera.<br />

Er valt nog veel meer te vertellen, maar een concertbezoek zegt meer<br />

dan duizend woor<strong>de</strong>n. We zien u graag op onze concerten.<br />

Geniet mee van <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>!


Advies en ontwerp van:<br />

(machine-) fun<strong>de</strong>ringen<br />

bouwkuipen, damwan<strong>de</strong>n<br />

bruggen, duikers, sluizen<br />

beton-, staal- en houtconstruces voor<br />

woningen en ueitsbouw<br />

Wilheminastraat 27, 3911 MB Rhenen<br />

tel. 0317-681100, mail: info@roekel.nl<br />

www.roekel.nl<br />

Anton van Roekel: 06-51833375<br />

K


Kalen<strong>de</strong>r<br />

Za. 27 juli <strong>2013</strong> Gerrie Meijers, orgel<br />

<br />

Za. 14 september <strong>2013</strong> Iris Hond, piano<br />

Za. 28 september <strong>2013</strong> Wilbert Berendsen, orgel<br />

<br />

<br />

Do. 12 <strong>de</strong>cember <strong>2013</strong> Ro<strong>de</strong>r Jongenskoor<br />

<br />

<br />

<br />

Za. 8 februari <strong>2014</strong> De Ne<strong>de</strong>rlandse Bachvereniging<br />

Bach & Bach<br />

<br />

<br />

Za. 28 juni <strong>2014</strong> Jan Hage, orgel<br />

Za. 5 april <strong>2014</strong> The Gents & Wishfull Singing<br />

Kings and Queens<br />

Wo. 16 april <strong>2014</strong> Bachkoor Holland<br />

<br />

Za. 10 mei <strong>2014</strong> Igor Roma, piano<br />

Vr. 4 juli 20


Meesters Meeste rs <strong>aan</strong> a het klavier<br />

ZATERDAG ATERD TERDAG DAG 14<br />

SEPTEMBER S<br />

S<br />

<strong>2013</strong> | 20:15 UUR<br />

Iris Hond, piano<br />

pian piano o<br />

Iris vindt het belangrijk om het grotere publiek direct te confronteren<br />

met klassieke muziek. De drempel naar klassieke muziek moet naar<br />

<br />

mooi, maar g<strong>aan</strong> ze gewoon niet zo snel naar een klassiek concert.<br />

<br />

zou g<strong>aan</strong> bepalen. Niet alleen omdat ze veel van muziek hield<br />

of het erg leuk vond om te spelen. Nee, het ging bij haar veel ver<strong>de</strong>r.<br />

<br />

doe het een paar dagen niet en je wordt ziek. <br />

studie trad Iris tot diep in <strong>de</strong> nacht op in kroegjes, waar ze een<br />

publiek, dat normaliter nooit naar een klassiek concert zou g<strong>aan</strong>,<br />

wist te betoveren met <strong>de</strong> klanken van Franz Liszt. Ook speel<strong>de</strong> ze voor<br />

groepen kin<strong>de</strong>ren op scholen, zalen vol jonge hiphoppers en op straat<br />

voor en met daklozen. Afgelopen jaar was ze te zien als vaste pianiste<br />

in het televisieprogramma ‘De Tien<strong>de</strong> van Tijl’, een programma over<br />

klassieke muziek gepresenteerd door Tijl Beckand. Het programma<br />

werd vol lof ontvangen.<br />

F. Chopin Barcarolle Nocturne opus 27 no.2<br />

L. Janacek Sonate 1905<br />

S. Rachmaninov Moment Musicaux no. 4<br />

<br />

C. Debussy Images Book 1<br />

A. Scriabin 5 Etu<strong>de</strong>s


ZATERDAG 10 MEI <strong>2014</strong> | 20:15 UUR<br />

Igor Roma, piano<br />

<br />

warme klank, durf of een grote naam? De beken<strong>de</strong> Itali<strong>aan</strong>se piano-<br />

<br />

uniek inzicht, veel warmte en een ongeken<strong>de</strong> lief<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> piano.<br />

Meesterpianist Igor Roma treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland.<br />

Zijn bekendheid in Ne<strong>de</strong>rland dankt hij vooral <strong>aan</strong> het winnen<br />

van het Liszt Concours. Onlangs sloot hij een zeer succesvol tournee<br />

af. Tij<strong>de</strong>ns zijn tournee speel<strong>de</strong> Roma met die an<strong>de</strong>re Liszt-winnaar,<br />

<br />

vuldig op diverse podia te vin<strong>de</strong>n.<br />

“Igor Roma trekt alle registers open. Hij verkeert in <strong>de</strong> benij<strong>de</strong>nswaar-<br />

<br />

kan. Hij maakt een beschei<strong>de</strong>n indruk, wanneer hij geconcentreerd<br />

en ogenschijnlijk moeiteloos <strong>de</strong> meest ingewikkel<strong>de</strong> capriolen op het<br />

<br />

W.A. Mozart Sonata KV 311 in D major<br />

<br />

F. Chopin Etu<strong>de</strong> opus 25 no. 7<br />

Fantasie Impromptu opus 66<br />

<br />

M. Ravel Jeux d’eau


Kamermuziek<br />

ZATERDAG 8 FEBRUARI <strong>2014</strong> | 20:15 UUR<br />

De Ne<strong>de</strong>rlandse Bachvereniging | Bach & Bach<br />

De Ne<strong>de</strong>rlandse Bachvereniging is het oudste ensemble voor ou<strong>de</strong><br />

<br />

manieren om ou<strong>de</strong> muziek te presenteren. Dit varieert van <strong>de</strong> tra-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

van De Ne<strong>de</strong>rlandse Bachvereniging blijven al lang niet meer beperkt<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>de</strong> eervolle rol op zich van cultureel ambassa<strong>de</strong>ur.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Concert in d kl.t.<br />

W.F. Bach Concert in f kl.t.


Orgeluur Orgeluu Orgelu O<br />

ur u<br />

ZATERDAG G 27 2<br />

2 JULI <strong>2013</strong> | 20:15 UUR<br />

Gerrie Meijers Meij Me ije<br />

Gerrie Meijers stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> orgel - bij Johan van Dommele en Hans van<br />

<br />

het Ste<strong>de</strong>lijk Conservatorium te Arnhem. Zij behaal<strong>de</strong> <strong>de</strong> diploma’s<br />

<br />

Zij concerteert in binnen- en buitenland en maakte diverse radio- en<br />

Cd-opnamen.<br />

<br />

<br />

ontving zij <strong>de</strong> zilveren medaille vanwege haar verdiensten voor <strong>de</strong><br />

Franse muziek.<br />

J.S. Bach Fantasia in g, BWV 542a<br />

<br />

O. Messiaen Les oiseaux et les sources<br />

<br />

<br />

<br />

Fuga in g, BWV 542b


ZATERDAG 31 AUGUSTUS <strong>2013</strong> | 20:15 UUR<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> hij bij on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Ralph Downes en Dame Gillian Weir.<br />

<br />

<br />

<br />

Domino<br />

<br />

<br />

<br />

J.S. Bach Fantasia in C minor, BWV 537<br />

<br />

Fuge in C minor, BWV 537<br />

J. Stanley Voluntary in A minor Opus 6 no.2<br />

F. Men<strong>de</strong>lssohn Fugue in E minor<br />

<br />

W. Mathias Chorale Recessional<br />

<br />

ZATERDAG 28 SEPTEMBER <strong>2013</strong> | 20:15 UUR<br />

Wilbert Berendsen<br />

<br />

Nico Verrips te Meppel. Hij behaal<strong>de</strong> zijn diploma Docerend Musicus<br />

Orgel- en Kerkmuziek in 1994 en Uitvoerend Musicus Orgel in 1997,<br />

na een studie bij Hans van Nieuwkoop <strong>aan</strong> het Sweelinck Conserva-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Doesburg waar hij <strong>de</strong> vaste bespeler is van het monumentale Walcker


H. Schei<strong>de</strong>mann Canzona in G<br />

J. Stanley Voluntary in a minor, opus 5 nr. 7<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ZATERDAG 28 JUNI <strong>2014</strong> | 20:15 UUR<br />

Jan Hage<br />

<br />

<br />

Theorie <strong>de</strong>r Muziek <strong>aan</strong> het Utrechts Conservatorium, Muziekwetenschap<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Rijksuniversiteit Utrecht en Kerkmuziek <strong>aan</strong> het<br />

<br />

<strong>de</strong> diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus Orgel, het<br />

<br />

en het doctoraal diploma Muziekwetenschap. Vervolgens stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

hij geduren<strong>de</strong> twee jaar orgel bij André Isoir. Hij rond<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze studie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

en maakte radio- tv- en cd-opnames.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Concerto in C-dur, BWV 594<br />

<br />

W.A. Mozart Fantasie in F, KV 608


Prachtstemmen<br />

ach a<br />

ch chh<br />

DONDERDAG DOND 12 DECEMBER <strong>2013</strong> | 20:15 UUR<br />

| <br />

<br />

als repertoire <strong>de</strong> Anglic<strong>aan</strong>se koormuziek in breedste zin. Dirigent van<br />

het koor is Rintje te Wies. Het Ro<strong>de</strong>r Jongenskoor wordt alom<br />

<br />

ten voor een muzikale <strong>aan</strong>pak die bij <strong>de</strong> Engelse jongenskoren leidt<br />

tot het beroem<strong>de</strong> hoge niveau van muziek maken. Het Ro<strong>de</strong>r<br />

<br />

Lessons and Carols klinken met me<strong>de</strong>werking van organist Sietze<br />

<strong>de</strong> Vries. Negen advents- en kerstlezingen wor<strong>de</strong>n afgewisseld met<br />

<br />

<br />

Cambridge zingen <strong>de</strong> jongens bij lessenaars met kaarsen en wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezigen enkele keren uitgenodigd om een couplet van een<br />

Carol of Hymn mee te zingen.<br />

<br />

WOENSDAG 16 APRIL <strong>2014</strong> | 19.30 UUR<br />

|<br />

Diverse solisten | Het Concertgebouw Kamerorkest<br />

Gijs Leenaars, dirigent<br />

<br />

<br />

<br />

niet alleen een monument uit <strong>de</strong> muziekgeschie<strong>de</strong>nis, het is ook een<br />

<br />

komt Bachkoor Holland naar Rhenen om u vanaf <strong>de</strong> eerste noten tot<br />

en met het a<strong>de</strong>mbenemen<strong>de</strong> slotkoor in vervoering te brengen.<br />

Het Bachkoor Holland werd in 1921 opgericht door Johan Schoon<strong>de</strong>r-<br />

<br />

<br />

in han<strong>de</strong>n van Gijs Leenaars. De koorle<strong>de</strong>n komen uit het hele land en


ehalve in Lei<strong>de</strong>n, op diverse plaatsen in Ne<strong>de</strong>rland wor<strong>de</strong>n gegeven.<br />

Het koor werkt samen met het Concertgebouw Kamerorkest. Ook is<br />

er een inci<strong>de</strong>ntele samenwerking met an<strong>de</strong>re Ne<strong>de</strong>rlandse orkesten<br />

<br />

<br />

Collegium, die zich ten doel stelt niet alleen <strong>de</strong> koorwerken, maar ook<br />

an<strong>de</strong>re werken van Bach uit te voeren.<br />

<br />

ZATERDAG 5 APRIL <strong>2014</strong> | 20:15 UUR<br />

| <br />

<br />

samen een exclusief concert voor <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>.<br />

Vocaal ensemble The Gents is een voor Ne<strong>de</strong>rland uniek gezelschap<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

repertoire.<br />

<br />

De vijf jonge zangeressen zingen repertoire uit alle windstreken. Of<br />

het nu gaat om een ingetogen werk uit <strong>de</strong> Renaissance of om een<br />

<br />

<br />

The Gents en Wishful Singing vieren samen een feestje rondom<br />

<strong>de</strong> verjaardag van <strong>de</strong> nieuwe koning. Kings and Queens, voor vijf<br />

<br />

<br />

<br />

koningsgezin<strong>de</strong>n.


ijzon<strong>de</strong>re jzond<br />

zon zond concerten.<br />

ZATERDAG 26 OKTOBER <strong>2013</strong> | Herfst<br />

<br />

<br />

André Heuvelman Trompet<br />

<br />

<br />

Johan van <strong>de</strong>r Lin<strong>de</strong>n Saxen<br />

Wilmar <strong>de</strong> Visser Contrabas<br />

<br />

ZATERDAG 25 JANUARI <strong>2014</strong> | Winter<br />

<br />

Shostakovic, Gubaidulina, Roger Doyle.<br />

André Heuvelman, Trompet<br />

<br />

<br />

Rebecca Wise Cello<br />

Wilmar <strong>de</strong> Visser Contrabas


ZATERDAG 2 MAART <strong>2014</strong> | Lente<br />

<br />

<br />

André Heuvelman Trompet<br />

<br />

Joris van <strong>Rijn</strong> Viool<br />

Raphaela Danksagmuller Duduk<br />

Wilmar <strong>de</strong> Visser Contrabas<br />

<br />

ZATERDAG JULI <strong>2014</strong> | Zomer<br />

<br />

<strong>de</strong> Falla.<br />

André Heuvelman Trompet<br />

<br />

Elise Caluwaerts Sopr<strong>aan</strong><br />

<br />

Mike Fentross Gitarone<br />

Wilmar <strong>de</strong> Visser Contrabas<br />

<br />

Aanvang concerten 20:15 uur<br />

<br />

Deze vier concerten zijn ook als serie te bestellen:<br />

<br />

Kijk op <strong>de</strong> website voor randprogrammering en <strong>de</strong> speciale<br />

prijzen voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> arrangementen.


Kaartverkoop<br />

Kaa Kaar Kaa<br />

Er zijn zij zzi<br />

twee manieren om uw kaarten te bestellen:<br />

1. Via on onze website<br />

Bestellen ellen llen<br />

len via onze website biedt u en ons veel gemak: u kunt direct<br />

uw kaarten kiezen én kopen. Na het afron<strong>de</strong>n van uw bestelling en<br />

betaling via iDEAL kunt u direct uw toegangskaarten printen.<br />

2. Telefonisch<br />

<br />

ontvangst van uw betaling wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kaarten <strong>aan</strong> u verstuurd. De<br />

<br />

Bestel<strong>de</strong> kaarten binnen één week voor datum concert wor<strong>de</strong>n op<br />

naam klaargelegd bij <strong>de</strong> kassa van <strong>de</strong> kerk, waar u <strong>de</strong>ze kunt ophalen<br />

en betalen.<br />

Kassa<br />

Als een concert niet is uitverkocht zijn kaarten ook te koop <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

kassa van <strong>de</strong> kerk voorafg<strong>aan</strong>d <strong>aan</strong> het concert.<br />

<br />

Zoveel hoof<strong>de</strong>n, zoveel zinnen. Bij <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> hebben we<br />

geen vooraf vastgeleg<strong>de</strong> series of abonnementen. U mag zelf uw serie<br />

samenstellen uit het gevarieer<strong>de</strong> <strong>aan</strong>bod, en u ontvangt ook nog eens<br />

<br />

<br />

kaarten voor één concert betaalt u <strong>de</strong> losse kaartprijs.<br />

<br />

Als u Vriend wordt van <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> dan ontvangt u nog meer<br />

<br />

bij het bestellen van kaarten voor drie of meer concerten ontvangt<br />

<br />

melding zie pagina Vrien<strong>de</strong>n.<br />

<br />

<br />

dan kun je toegangskaarten kopen tegen <strong>aan</strong>trekkelijke tarieven met<br />

<br />

<br />

zien of kunt <strong>aan</strong>tonen dat je 12 jaar of jonger bent.<br />

<br />

Komt u met een groep van 10 of meer personen, dan kunnen we in<br />

<br />

met ons op via info@klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl.


Bereikbaarheid<br />

Bereikb B<br />

eikba eikb<br />

De Cunerakerk, <strong>de</strong> thuisbasis van <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>, is gelegen <strong>aan</strong><br />

het Kerkplein te Rhenen.<br />

<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> concerten met een pauze zijn drankjes verkrijgbaar in <strong>de</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

- In <strong>de</strong> Cunerakerk geldt een rookverbod.<br />

<br />

schakeld.<br />

- Geluids- en beeldopnamen zijn niet toegest<strong>aan</strong>.<br />

Laatkomers<br />

Mocht u na <strong>aan</strong>vang van het concert arriveren, dan krijgt u bij <strong>de</strong><br />

eerstvolgen<strong>de</strong> concerton<strong>de</strong>rbreking, soms pas in <strong>de</strong> pauze, <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om het vervolg van het concert bij te wonen. Bij<br />

concerten waarbij geen geschikt moment is om <strong>de</strong> kerk te betre<strong>de</strong>n,<br />

<br />

<br />

Nieuwsbrief<br />

Wilt u op <strong>de</strong> hoogte blijven van het laatste nieuws en <strong>de</strong> concerten<br />

van <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>. Meldt u dan <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief via<br />

onze website www.klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl.<br />

Openbaar vervoer<br />

<br />

- Veenendaal - Rhenen.<br />

Bus: vanuit <strong>de</strong> Betuwe lijn 44, halte Rhenen Stad of lijn 45, halte<br />

<br />

<br />

vanuit Wageningen lijn 87, halte Rhenen Herenstraat of lijn 50, halte<br />

Rhenen, Stad<br />

vanuit Veenendaal lijn 87, halte Rhenen Herenstraat


een concert veroorzaakt door <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n.<br />

<br />

De binnenstad van Rhenen kent geen zone voor betaald parkeren.<br />

<br />

plekken voor vergunninghou<strong>de</strong>rs. Voor <strong>de</strong> avondconcerten is er<br />

voldoen<strong>de</strong> vrije parkeerruimte in het centrum van Rhenen.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

hun programma. Voor een <strong>aan</strong>tal concerten wordt ook een randprogramma<br />

<strong>aan</strong>gebo<strong>de</strong>n.<br />

Raadpleeg voor actuele <strong>de</strong>tails www.klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl.<br />

<br />

Door ziekte van musici of door bijzon<strong>de</strong>re omstandighe<strong>de</strong>n kunnen<br />

wijzigingen optre<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> programmering. Hierdoor ontstaat geen<br />

<br />

<br />

<br />

mits wij <strong>de</strong> kaarten voor u kunnen doorverkopen.<br />

Uitverkocht<br />

<br />

vang door <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers van <strong>de</strong> kassa volgnummers uitge<strong>de</strong>eld<br />

voor eventueel vrijgekomen plaatsen. Deze plaatsen wor<strong>de</strong>n vanaf<br />

een bepaald moment voor <strong>aan</strong>vang van het concert op volgnummer<br />

verkocht.<br />

<br />

<br />

volgen op een groot vi<strong>de</strong>oscherm voor in <strong>de</strong> kerk. Soms maakt <strong>de</strong><br />

organist van <strong>de</strong> gelegenheid gebruik om <strong>de</strong> gespeel<strong>de</strong> werken vanaf<br />

<strong>de</strong> orgelbank voor <strong>de</strong> camera toe te lichten.<br />

Zitplaatsen<br />

De zitplaatsen in <strong>de</strong> Cunerakerk zijn vrij, behou<strong>de</strong>ns in voorkomen<strong>de</strong><br />

gevallen een <strong>aan</strong>tal door <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> gereserveer<strong>de</strong> plaatsen.


Steun Steu <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

van v vijf vvijf<br />

jjaar.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> is <strong>aan</strong>gemerkt als culturele ANBI.<br />

Bij een bijdrage van € 100 mag u dus € 125<br />

<br />

Er zijn twee manieren om ons te steunen. U kunt Vriend wor<strong>de</strong>n,<br />

maar ook toetre<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> Club van 50. In het laatste geval steunt u<br />

<br />

belastbaar inkomen.<br />

Vrien<strong>de</strong>n Vrien<strong>de</strong><br />

Wordt u Vriend Vr van <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> dan on<strong>de</strong>rstreept u daar-<br />

mee uw uw betrokkenheid be b<br />

en maakt u met uw bijdrage onze concerten<br />

mogelijk. ogelijk ogelijk. Als Vriend geniet u een <strong>aan</strong>tal privileges. We hebben ze<br />

hieron<strong>de</strong>r eron<strong>de</strong> rond<br />

voor u op een rijtje gezet. U hebt <strong>de</strong> keuze uit verschillen<strong>de</strong><br />

soorten Vriendschappen. Maar welke Vriendschap het ook wordt,<br />

voor ons staat voorop dat wij ons door uw Vriendschap mentaal<br />

gesteund weten. Niets is mooier dan een zaal vol met Vrien<strong>de</strong>n<br />

<br />

Vrien<strong>de</strong>nkring van <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>.<br />

VRIEND, minimaal € 30 per jaar<br />

Als dank voor uw steun ontvangt u:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GOEDE VRIEND, minimaal € 75 per jaar<br />

Als dank voor uw steun ontvangt u:<br />

<br />

<br />

<br />

Meldt u <strong>aan</strong> via www.klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl of via een speciaal formulier<br />

dat bij <strong>de</strong> kassa verkrijgbaar is.


Club van 50<br />

Naast <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> te<br />

on<strong>de</strong>rsteunen als Vriend, hebben wij, om het voortbest<strong>aan</strong> van onze<br />

concertserie structureel veilig te stellen, het plan opgevat om een<br />

<br />

<br />

<br />

concerten gezamenlijk kunnen waarborgen.<br />

De le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Club van 50 ontvangen voor hun bijdrage:<br />

<br />

<br />

concert waarbij musici van naam zullen optre<strong>de</strong>n;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

een toezegging voor vijf jaar, waarbij <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> voor <strong>de</strong><br />

<br />

Hoe gaat het in zijn werk:<br />

1. Stuur een mail naar info@klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl en wij sturen u een<br />

volmacht toe.<br />

2. De notaris maakt op basis van uw volmacht <strong>de</strong> schenkingsakte op.<br />

3. De toegestuur<strong>de</strong> akte kunt u gebruiken bij het invullen van uw<br />

<br />

Fondsen en sponsors<br />

Wij bedanken onze adverteer<strong>de</strong>rs, fondsen en sponsoren voor het<br />

me<strong>de</strong> mogelijk maken van onze concerten.<br />

Een overzicht van fondsen en sponsoren vindt u op onze website.


© <strong>2013</strong>|<strong>2014</strong> <strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong><br />

<br />

Henk van Ginkel<br />

Ontwerp<br />

<br />

Druk<br />

Drukkerij Cunera bv, Rhenen<br />

<strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong><br />

Boslandweg 3<br />

3911 VD Rhenen<br />

<br />

info@klassiek<strong>aan</strong><strong>de</strong>rijn.nl<br />

mo<strong>de</strong>rne grafi sche<br />

communicatie met<br />

ambachtelijke passie!<br />

Utrechtsestraatweg 200 Rhenen 0317-612938<br />

info@cunerabv.nl www.cunerabv.nl


Omdat u niet over <strong>de</strong><br />

partituur van uw leven<br />

beschikt, is het van groot<br />

belang dat het orkest kan<br />

doorspelen voor het geval u<br />

onverhoopt niet meer <strong>de</strong><br />

juiste noot kunt raken<br />

Bij Van Putten Van Apeldoorn adviseren wij u graag over <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

om een levenstestament te maken waarbij u nu al iemand <strong>aan</strong>wijst die uw<br />

zaken behartigt, in het geval u daar niet meer zelfstandig toe in staat bent.<br />

Kijk voor meer informatie op www.vpvanotarissen.nl/familierecht<br />

STATIONSWEG 36 TE EDE | 0318 685 685 | WWW.VPVANOTARISSEN.NL


SPONSOR BLOEMEN<br />

CONCERTEN<br />

KLASSIEK AAN DE RIJN<br />

Bezoek onze webshop:<br />

Office supplies<br />

Kantoormeubelen<br />

Kantoormachines<br />

www.basbv.nl<br />

voor 16.30 uur besteld<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> dag geleverd<br />

0344 647 050 | sales@basbv.nl | Heuningstraat 33 | 4051 CA | Ochten


“<strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> arrangement"<br />

3 gangen “<strong>Klassiek</strong>” menu € 27,50<br />

(U kunt ook gebruik maken van onze menukaart)<br />

<strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong> arrangement wordt geserveerd<br />

tussen 17.00 en 19.30 uur. Geef bij uw reservering<br />

<strong>aan</strong> dat u naar “<strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>” gaat en wij<br />

zorgen dat u op tijd bent.<br />

De Koning van Denemarken<br />

Utrechtsestraatweg 2 | 3911 TT Rhenen<br />

Tel: 0317-612085<br />

www.<strong>de</strong>koningvan<strong>de</strong>nemarken.nl<br />

Achterbergsestraatweg 1<br />

3911 CR RHENEN<br />

Telefoon 0317 - 61 51 11<br />

Fax 0317 - 61 51 12<br />

www.janscheffer.nl


‘‘Nothing escapes his eagle eye...’’<br />

accountants<br />

belastingadviseurs<br />

arbeidszaken<br />

WWW.SCHUITEMAN.COM<br />

WWW.DGATOOLBOX.NL


“<strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>” Menu<br />

3-gangen voor € 24,50<br />

Speciaal op <strong>de</strong> avon<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> concerten is restaurant<br />

Korian<strong>de</strong>rs om 17:00 uur geopend. Wij serveren een 3gangen<br />

menu waarbij u een keuze heeft in het voor- en<br />

hoofdgerecht en zorgen ervoor dat u uiterlijk om 19:00 uur<br />

klaar bent, zodat u ruim op tijd bij het concert bent. Bij<br />

reservering graag <strong>aan</strong>geven dat u gebruik wilt maken van<br />

het “<strong>Klassiek</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijn</strong>”- Menu.<br />

Voor dit menu kunt u tot 17:30 <strong>aan</strong> tafel.<br />

Reserveringen: www.korian<strong>de</strong>rs.nl of 0317-616191


Restaurant.café


Welkom bij ONS Accountants en<br />

ONS Belastingadviseurs. Een opmerkelijke naam<br />

voor een opmerkelijk kantoor. Bij ONS gaat het<br />

namelijk echt om ú. Uw on<strong>de</strong>rneming, uw ambities<br />

en uw resultaat. Wij willen dat u één van ONS wordt.<br />

En dat wij een logisch on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n van uw<br />

bedrijfsvoering.<br />

ONS slaat samen met u <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n ineen voor <strong>de</strong><br />

best <strong>de</strong>nkbare dienstverlening op het gebied van<br />

accountancy en belastingadvies. We zetten hoog in en<br />

willen uw verwachtingen waarmaken en overtreffen.<br />

Dát is ONS. Het persoonlijke kantoor dat u en uw<br />

on<strong>de</strong>rneming kent als geen an<strong>de</strong>r!<br />

U bent bij ONS van harte welkom voor een<br />

vrijblijven<strong>de</strong> kennismaking.<br />

Utrechtseweg 62<br />

6862 AM Oosterbeek<br />

T (026) 334 07 07<br />

F (026) 339 20 04<br />

I www.ons.nl<br />

Veilingweg 15a<br />

Postbus 14, 6850 AA Huissen<br />

T (026) 325 54 41<br />

F (026) 325 69 03<br />

I www.ons.nl<br />

Platinaweg 30<br />

6662PP Elst<br />

T (0481) 37 11 11<br />

F (0481) 35 14 37<br />

I www.ons.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!