Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1928_245_r.pdf

bibliotheek.eyefilm.nl

Weekblad%20Cinema%20en%20Theater_1928_245_r.pdf

Pond's Creams

verkrijgbaar in alle goede

zaken in potten van f 1

en f 2 en in tuben van

f 0.50 en f 0.80

Monsters

Pond's Extract Co. A'dam

zendt U twee monsters ,

en Pond's> brochure na \

inzending van 10 et. i

z)e eerste

Herfsttinten

Voor velen beteekenen de eerste

roode herfsttinten een onveilig signaal.

Bescherm Uw temt tegen regen en

wind door van tijd tot tijd en vooral

VOOr het Uitgaan Pond's Vanishing Cream

te gebruiken. En bent U langeren

tijd aan het ruwe weer blootgesteld

geweest, maak Uw huid dan soepel

en reinig ze met Pond's Cold Cream.

Doe dit laatste ook eiken avond voor

U ter ruste te begeven.

Zij, die als eerste aankondigingen

van den herfst des levens rimpeltjes

ontdekken, zullen ondervinden dat het

dagelijksch gebruik van beide Pond's

Creams de huid verjongt, ze soepel

en zacht maakt en aldus de naderende

teekenen van den ouderdom verjaagt.

Verzorgt Uw Teint

Ponds

Vanishing and Cold

Creams

DE (MMm VAN 51PAULI

JENNY TRACHT KLAUS OVER TE HALEN OM ZIJN PLICHT

TE VERZAKEN.

De Carmen van St. Pauli is een nieuw Ufa product onder regie van

Erich Waschneck vervaardigd en waarin de hoofdrol van jenny, de

Carmen van St. Pauli. vervuld wordt door Jenny /ugo en die van

Klaus, den bootsman der „Alexandria", door Willy fritsch.

JD'

e geschiedenis vangt aan

boord van een schip aan,

waar Klaus, de boots­

man, de honden wacht vervult;

het is een donkere

nacht. Terwijl hij zoo in t

duister over . de zee staat

te turen, hoort Klaus achter

zich een gerucht en als hij zich

omdraait om naar de oorzaak

te kijken, valt er een tenger gebouwde

jongeman in zijn armen,

die angstig om bescherming

vraagt. Klaus, door medelijden

bewogen, willigt dit verzoek

in en verbergt hem in het

ruim.

Weldra komt de barkas der

douane langszij van de ..Alexandria",

om naar een gevluchten

smokkelaar te zoeken. Klaus beweert

niemand gezien te hebben

en de barkas vaart af.

Als de bootsman naar het

ruim gaat om den vluchteling

voor het gevaar te waarschuwen,

wacht hem een verrassing,

de jongen . .. blijkt een meisje

te zijn.

Zij vertelt hem, dat zij als

hoofd eener smokkelaarsbende

haar bivak heeft opgeslagen in

de haven-herberg, „Ankergrond"

geheetcn. Jenny vertrekt

en na een paar dagen

wordt het Klaus duidelijk, dat

hij verliefd op het meisje is.

Wanneer hij dan ook zekeren

dag gaat passagieren, treedt hij

de herberg „Ankergrond" binnen

en vergeet, onder den invloed

der jonge vrouw naar

boord terug te keeren.

Verschillende leden der

smokkelaarsbende zijn op den

„kapitein" verliefd en wanneer

zij merken, dat hun kans verkeken

is en het meisje wederzijdsch

haar liefde aan Klaus

heeft weggeschonken, enteren

zij in den nacht de „Alexandria"

en stelen de gcheele

lading.

Als na een vroolijken nacht,

Klaus eindelijk naar zijn schip

terugkeert, wacht de gezagvoerder

hem reeds op en wordt

hij, wegens plichtsverzuim onmiddellijk

ontslagen. Nu is goede

raad duur; niets anders

wetende, besluit Klaus naar

Amerika te gaan, maar eerst

moet hij afscheid nemen van

Jenny 1

Jenny heeft, om haar zinnen

te verzetten, kennis aangeknoopt

met een ander en juist

als de bootsman onverrichter

zaken de herberg wil verlaten,

komt zij met dien nieuwen aanbidder

thuis. Den volgenden

morgen wordt die persoon

dood op den weg naar de haven

gevonden en ieder verdenkt

Klaus van den moord.

Hij wordt gearresteerd en

voor den rechter gebracht, waar

weldra blijkt, dat hij niets met

den moord uitstaande heeft.

Deze is bedreven door een

der smokkelaars, die gevat

wordt en zijn schuld bekend.

De film eindigt met de gelukkige

vereeniging van Jenny

en Klaus.

ERWIN.

More magazines by this user
Similar magazines