Wat te doen bij onweer - SV Twello

svtwello.nl

Wat te doen bij onweer - SV Twello

Wat te doen bij onweer

Bij onweer op een open veld blijven is gevaarlijk. Dit geldt dus zeer zeker ook voor

voetbalvelden. Iedereen weet dit.

Hieronder is aangegeven hoe te handelen bij onweer voorafgaand of tijdens trainingen en/of

wedstrijden. Dit is mede gebaseerd op de KNVB-richtlijnen.

Bij wedstrijden is het de scheidsrechter die zich aan deze voorschriften dient te houden. Bij

trainingen zijn de trainers de aangewezen personen.

1. Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen, dienen de trainers en spelers

alert te zijn op eventuele onweersontwikkeling.

2. Onweer wordt gevaarlijk voor spelers en trainers als de tijd die verloopt tussen het zien

van de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan 10 seconden. Dit betekent

dan dat het onweer zich globaal op minder dan 3 km afstand bevindt. Aangezien onweer zich

snel kan verplaatsen, is het dan tijd maatregelen te treffen. Het bovenstaande is een

vuistregel die niet altijd opgaat. Onweer kan zich soms plotseling aankondigen, al gaat er

meestal wel een dreigende weersontwikkeling aan vooraf. Je moet altijd alert blijven op

dergelijke ontwikkelingen.

3. Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder

dan 10 seconden, dan dient de wedstrijd of training onmiddellijk te worden onderbroken.

4. Spelers, trainers en anderen dienen zich direct terug te trekken in de kleedkamers

en/of kantine. Dus niet buiten langs het veld blijven staan.


5. De training/wedstrijd moet definitief afgebroken worden als het onweer aanhoudt.

Eerder staken is echter ook mogelijk als bijvoorbeeld door enorme neerslag het speelveld

inmiddels onbespeelbaar is geworden of als er geen uitzicht is dat het onweer snel zal

ophouden.

6. Neem geen enkel risico en volg de instructies nauwgezet op. Bij twijfel moet je het veld

verlaten. Vooral bij het trainen van jeugdige spelers moet rekening gehouden worden met de

verantwoordelijke rol van de trainers hierin.

7. Indien eventueel aanwezige bestuursleden, maar ook materiaal/kledingvrijwilligers

het niet verantwoord vinden om door te trainen hebben zij de mogelijkheid om de training te

staken. Hier moeten de trainers/leiders gehoor aan geven. Veiligheid gaat voor alles.

HET IS NIET STOER OM TIJDENS ONWEER TOCH OP HET VELD TE BLIJVEN STAAN,

MAAR HEEL DOM!!

More magazines by this user
Similar magazines