Views
5 years ago

Bijlagen bij toelichting - Gemeente Oss

Bijlagen bij toelichting - Gemeente Oss

Bijlagen bij toelichting - Gemeente

Bestemmingsplan Kapelstraat 42 e.o. - Megen - 2011 Vastgesteld Bijlagen bij toelichting

 • Page 3: Bijlage 1 - Beschrijving monumental
 • Page 6 and 7: Redengevende omschrijving Algemene
 • Page 8 and 9: Voorgevel (boerderij) Linker zijgev
 • Page 11: Bijlage 2 - Beschrijving monumental
 • Page 14 and 15: Redengevende omschrijving Algemene
 • Page 16 and 17: In het rechter geveldeel bevinden z
 • Page 18 and 19: Achtergevel (achterhuis) Linker zij
 • Page 20 and 21: Paneeldeur en gemarmerde lambriseri
 • Page 22 and 23: Kelder met pekelbak onder keuken (v
 • Page 25 and 26: 412345 #12!345"1156789@ 5!)!A!$ A!)
 • Page 27 and 28: INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING ........
 • Page 29 and 30: 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vo
 • Page 31 and 32: 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aa
 • Page 33 and 34: 3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZ
 • Page 35 and 36: 4.2 Zintuiglijke waarnemingen 4.2.1
 • Page 37 and 38: Tabel VI geeft een overzicht van de
 • Page 39 and 40: 5.3 Resultaten grond- en grondwater
 • Page 41 and 42: Tabel IX. Analyseresultaten grond(m
 • Page 43 and 44: Tabel XI. Analyseresultaten grond(m
 • Page 45 and 46: Tabel XIII. Analyseresultaten grond
 • Page 47 and 48: Tabel XV. Analyseresultaten grond(m
 • Page 49 and 50: Tabel XVII. Analyseresultaten grond
 • Page 51 and 52: Tabel XIX. Analyseresultaten grondw
 • Page 53 and 54:

  6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVI

 • Page 55 and 56:

  Titel: topografische ligging locati

 • Page 57 and 58:

  Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

 • Page 59 and 60:

  Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

 • Page 61 and 62:

  Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

 • Page 63:

  Bijlage 3 Boorprofielen

 • Page 66 and 67:

  Bodemprofielen Boring: A07 0 50 Bor

 • Page 68 and 69:

  Bodemprofielen Boring: B01 0 50 100

 • Page 70 and 71:

  Bodemprofielen Boring: C06 0 50 100

 • Page 72 and 73:

  Bijlage 4 Analyserapporten

 • Page 74 and 75:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 76 and 77:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 78 and 79:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 80 and 81:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 82 and 83:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 84 and 85:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 86 and 87:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 88 and 89:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 90 and 91:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 92 and 93:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 94 and 95:

  Econsultancy E.H.S. Van der Lippe P

 • Page 96 and 97:

  Bijlage 5 Toetsingskader analyseres

 • Page 98 and 99:

  Bijlage 6 Rapportagegrenzen laborat

 • Page 100 and 101:

  Bijlage 7 Geraadpleegde bronnen Inf

 • Page 104 and 105:

  E-MAil info@ econsultancy.nl.nl int

 • Page 107 and 108:

  opdrachtnummer 10-270 datum 5 novem

 • Page 109 and 110:

  opdrachtnummer 10-270 datum 5 novem

 • Page 111 and 112:

  onderwerp Geluidbelasting woning op

 • Page 113 and 114:

  onderwerp Geluidbelasting woning op

 • Page 115 and 116:

  onderwerp Geluidbelasting woning op

 • Page 117:

  opdrachtnummer 10-270 datum 5 novem

 • Page 129:

  Bijlage 5 - Waterhuishoudingsplan 3

 • Page 132 and 133:

  Verantwoording Titel : Waterhuishou

 • Page 134 and 135:

  1 Inleiding De gemeente Oss is voor

 • Page 136 and 137:

  Huidige situatie 2.4 Grondwater Sin

 • Page 138 and 139:

  3 Randvoorwaarden en uitgangspunten

 • Page 140 and 141:

  Hoofdlijnen van het ontwerp 4.4 Wat

 • Page 142 and 143:

  Uitwerking Er is uitgegaan van v-vo

 • Page 144 and 145:

  Uitwerking Kleine buffer voor de fi

 • Page 146 and 147:

  Uitwerking 5.1.4 Afvoerregulerend k

 • Page 148 and 149:

  Uitwerking Voor aansluiten onder vr

 • Page 150 and 151:

  Uitwerking Grote buffers en afvoerr

 • Page 153 and 154:

  QUICKSCAN FLORA EN FAUNA KAPELSTRAA

 • Page 155 and 156:

  INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING ........

 • Page 157 and 158:

  Tevens is een groot deel van het te

 • Page 159 and 160:

  4.2 Flora- en faunawet Voor de Flor

 • Page 161 and 162:

  Huismus (beschermingcategorie 2) Ti

 • Page 163 and 164:

  De bomen op de onderzoekslocatie ma

 • Page 165 and 166:

  6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Econ

 • Page 167 and 168:

  Tabel I. Overzicht te verwachten ve

 • Page 169 and 170:

  stal deellocatie B silo’s foto 4

 • Page 171 and 172:

  Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

 • Page 173 and 174:

  Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

 • Page 175 and 176:

  Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen LIT

 • Page 177 and 178:

  Tabel II (vervolg). Soortbeschermin

 • Page 179 and 180:

  Aanvullend ecologisch veldonderzoek

 • Page 181 and 182:

  1. INLEIDING Econsultancy heeft van

 • Page 183 and 184:

  3. RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK N

 • Page 185 and 186:

  5. ONDERZOEKSRESULTATEN Figuur 2. O

 • Page 187 and 188:

  6. TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

 • Page 189 and 190:

  7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Econ

 • Page 191:

  Bijlage 7 - Archeologisch verkennen

 • Page 194 and 195:

  archeologisch verkennend booronderz

 • Page 196 and 197:

  SAMENVATTING Econsultancy heeft in

 • Page 198 and 199:

  1. INLEIDING Econsultancy heeft in

 • Page 200 and 201:

  Bij alle boringen is de top van het

 • Page 202 and 203:

  Afbeelding 1 420000 425000 430000 T

 • Page 204 and 205:

  425300 425400 425500 Afbeelding 3 N

 • Page 206 and 207:

  10083613 OSS.GEM.ARC Pagina 9 van 1

 • Page 208 and 209:

  Inventariserend Veldonderzoek; Proe

 • Page 210 and 211:

  Bijlage 3 Boorprofielen 10083613 OS

 • Page 212 and 213:

  10083613 OSS.GEM.ARC Pagina 15 van

 • Page 215 and 216:

  Selectiebesluit Archeologie Gemeent

 • Page 217:

  Bijlage 9 - Vooroverlegreactie wate

Bijlage 5 Archeologisch onderzoek - Gemeente Oss
Bijlage 5 Archeologisch onderzoek - Gemeente Oss
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Bijlage 3 Archeologisch bureau- en ... - Gemeente Hattem
MER bestemmingsplan buitengebied Lith - 2013 - Gemeente Oss