Klik hier voor het Korpsrevue - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Klik hier voor het Korpsrevue - Lokale Politie

Voorwoord Korpschef

Toen ik hier - ondertussen bijna twee

jaar geleden - begon als korpschef, was

de Politiezone Gent zich na een grondige

doorlichting ten volle bewust van haar

beperkingen. Mijn grootste uitdaging was

- en is nog steeds - om die beperkingen

niet te camoufleren maar te erkennen

en structureel aan te pakken binnen de

bestaande context (en mogelijkheden).

Het voorbije jaar heb ik mij meermaals

verheugd over de stijgende creativiteit en

zin voor initiatief in ons korps om zaken

aan te pakken en te verbeteren. Ik denk

dan bijvoorbeeld aan de diverse realisaties

op het vlak van de veiligheid en

leefbaarheid van onze stad en op het vlak

van het welzijn van onze medewerkers.

De verschillende diensthoofden hebben

het afgelopen jaar met hun medewerkers

veel bereikt en dat verdient erkenning.

Eigenlijk zijn de mooiste momenten

de gewone momenten, waarin

heel veel medewerkers samen hun

uiterste best doen om hun werk met

bezieling en passie uit te voeren.

In 2012 legden ook 82 medewerkers de

eed af. Zonder twijfel één van de mooiste

momenten van het jaar. Deze 82 personeelsleden

zijn het bewijs bij uitstek dat

we in een aantrekkelijke zone werken.

Die aantrekkingskracht wordt uitgeoefend

door alle medewerkers: zij zijn de

ambassadeurs van onze organisatie, en

dankzij hun mond-aan-mond reclame

stromen jaar na jaar nieuwe mensen toe

in het Gentse korps. Ik vind dat prachtig.

Natuurlijk loopt niet alles van een leien

dakje. Naast het korps in zijn geheel

had ook ik in 2012 als leider van een

korps met een unieke geschiedenis,

enkele bijzondere leermomenten. Maar

het is dankzij teamwerk en dankzij

blijvende inzet en enthousiasme dat

de inwoners en de bezoekers van Gent

permanent mogen blijven rekenen op

een kwaliteitsvolle politionele dienstverlening.

“Uw politie altijd nabij” blijft ons

permanent streefdoel en vindt dan ook

zijn vertaling in onze gehele werking.

En nu, aan de start van een nieuw jaar,

blikken we vooruit. We gaan in het nieuwe

jaar verder op het elan van 2012. Voor mij

houdt dit in dat we als politie, in samenspraak

met onze autoriteiten (waaronder

ons nieuw bestuur) en partners,

zoeken naar de beste oplossingen voor

de veiligheid en leefbaarheid van Gent.

Verbeteren door lokaal te handelen en

bovenlokaal te denken, is daarbij de juiste

weg om ons doel te bereiken, zonder daarbij

ons eigen huis uit het oog te verliezen.

2013 wordt zeker een bijzonder jaar.

Maar nu eerst een overzicht van de resultaten

van onze inzet van het voorbije jaar.

Dit jaarverslag loodst u doorheen de werking

van het Gentse korps. Het eerste deel

geeft een cijfermatig overzicht van onze

politiewerking. De revue belicht een aantal

markante verwezenlijkingen aan de hand

van de zeven basisfunctionaliteiten van

politie. Ik wens u alvast veel leesplezier!

Filip Rasschaert

Korpschef PZ Gent

14 februari 2013

7

More magazines by this user
Similar magazines