29.09.2013 Views

Onderwijsgids 2002- 2003 - Gemeente Dordrecht

Onderwijsgids 2002- 2003 - Gemeente Dordrecht

Onderwijsgids 2002- 2003 - Gemeente Dordrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Onderwijsgids

2002- 2003

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 1


vakantieschema

Lay-out en druk: Stadsdrukkerij Dordrecht (2002-10/900)

2 | Onderwijsgids 2002 - 2003

VAKANTIESCHEMA 2002 - 2003 REGIO DRECHTSTEDEN

Herfstvakantie: 19-10-02 t/m 27-10-02

Kerstvakantie: 21-12-02 t/m 05-01-03

Voorjaarsvakantie: 22-02-03 t/m 02-03-03

Paasvakantie: 18-04-03 t/m 21-04-03

Meivakantie: 26-04-03 t/m 11-05-03 primair onderwijs

Meivakantie: 26-04-03 t/m 07-05-03 voortgezet onderwijs

Hemelvaartsvakantie: 29-05-03 t/m 01-06-03

Pinkstervakantie: 07-06-03 t/m 09-06-03

Zomervakantie: 05-07-03 t/m 24-08-03 voortgezet onderwijs

Zomervakantie: 05-07-03 t/m 17-08-03 primair onderwijs

VAKANTIESCHEMA 2003 - 2004 REGIO DRECHTSTEDEN

Herfstvakantie: 11-10-03 t/m 19-10-03

Kerstvakantie: 20-12-03 t/m 04-01-04

Voorjaarsvakantie: 21-02-04 t/m 29-02-04

Paasvakantie: 09-04-04 t/m 12-04-04

Meivakantie: 24-04-04 t/m 09-05-04 primair onderwijs

Meivakantie: 28-04-04 t/m 09-05-04 voortgezet onderwijs

Pinkstervakantie: 29-05-04 t/m 31-05-04

Zomervakantie: 03-07-04 t/m 15-08-04 primair onderwijs

Zomervakantie: 03-07-04 t/m 22-08-04 voortgezet onderwijs


2 vakantieschema 2002/2003 en 2003/2004

4 alfabetische lijst scholen

basisonderwijs

7 openbaar

11 protestants-christelijk

13 reformatorisch

15 rooms-katholiek

15 algemene grondslag

speciaal basisonderwijs

17 openbaar

17 protestants-christelijk

17 rooms-katholiek

(voortgezet) speciaal onderwijs

18 algemene grondslag

18 protestants-christelijk

voortgezet onderwijs

21 schematisch overzicht naar soort onderwijs

22 openbaar

23 protestants-christelijk

23 reformatorisch

24 rooms-katholiek

24 algemene grondslag

24 particulier onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger beroepsondwijs

27 middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

29 hoger beroepsonderwijs

30 schoolbesturen en schooladministraties

overige onderwijsinstellingen

32 kantoor-en handelsopleidingen

33 talencursussen

34 vormingscursussen

34 cursussen op het gebied van kunst en creativiteit

35 diverse beroepsopleidingen

36 onderwijs aan anderstaligen

overheid

37 ministerie OC en W

37 gemeente Dordrecht

38 rijksschooltoezicht

38 vertrouwensinspecteurs ongewenste intimiteiten

39 overige adressen

42 peuterspeelzalen

43 kinderopvang

44 organisaties peuterspeelzalen/kinderopvang

inhoudsopgave

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 3


alfabetische lijst scholen

nr.

in gids blz. naam adres hoofdvestiging telefoon e-mail

BASISONDERWIJS

1 7 De Albatros Douwe Aukestraat 1

3317 AM 6185045 de.albatros@worldonline.nl

15 11 Dr. H. Bavinckschool Singel 140

3311 PE 6137194 bavincks@pcod.nl

25 12 Beatrixschool Van Schendelstraat 24

3319 RN 6161358 directie@beatrixschool.nl

16 11 Prins Bernhardschool Willaertstraat 2

3314 WZ 6136457 prinsbernhardschool@pcod.nl

2 7 De Bever Chico Mendesring 188

3315 MB 6213088 bever-chm@zonnet.nl

30 13 Ds. J. Bogermanschool Maria Montessorilaan 1

3312 KJ 6141791 dordtbogerman@rdnet.nl

32 15 Don Boscoschool Nolensweg 2

4 | Onderwijsgids 2002 - 2003

donboscoschool@bsdonbosco.

3317 LE 6172234 dordrecht.kennisnet.nl

3 7 De Driehoek Driehoek 41

3328 KG 6173613 driehoek@hetnet.nl

4 7 Dubbeldam Eikenlaan 25

3319 SC 6160151 visserdini@freeler.nl

33 15 Geert Groote V.d. Broekerf 7

3315 SB 6166330 annettegoos@hotmail.nl

5 7 De Griffioen R. Kiplingerf 123-124

3315 AE 6164202 admin@obsdegriffioen.nl

17 11 De Horizon Singel 441

3311 HH 6390320 horizon@pcod.nl

26 22 Johan Frisoschool Chico Mendesring 196

3315 MB 6213144 cbs@johanfriso.nl

27 12 Julianaschool Goudenregenstraat 65

directie@julianaschool.

Postbus 9176, 3301 AD 6160013 dordrecht.kennisnet.nl

18 11 Prinses Julianaschool Prinses Julianaweg 2

3314 KT 6138486 juliana@pcod.nl

6 8 De Keerkring Ockenburg 44

3328 TG 6170123 keerkring@zonnet.nl

7 8 John. F. Kennedyschool Bosstraat 1

3317 KM 6176070 jfk.bosstraat@worldonline.nl

19 11 Het Kristal Heimerstein 36

3328 ME 6179315 kristal.hei@pcod.nl

34 15 Mariaschool Doelstraat 13

3311 XD 6142561 -

20 11 Mauveschool Mauveplein 13

Postbus 9175, 3301 AD 6135113 mauve@pcod.nl

21 11 De Meander Patersweg 1

3314 HT 6137688 meander.kp@pcod.nl

8 8 De Meridiaan Kinkelenburg 19

3328 AE 6179547 info@demeridiaan.nl

9 8 Mondriaan B. Toussaintstraat 62

Postbus 994, 3300 AZ 6137489 devosh@worldonline.nl

10 8 Montessorischool Troelstraweg 127

3317 TD 6173806 montessoridordrecht@hetnet.nl

37 15 School Mühring Vrieseweg 92

3311 NZ 6135064 deschoolmuhring@planet.nl

11 8 Noordhove Oranje Vrijstaatplein 2

3312 EP 6136534 noordhoveov@hetnet.nl

28 12 Oranje Nassauschool Selma Lagerlöferf 164

Postbus 9091, 3301 AB 6162904 oranjenassauschool@wxs.nl

31 13 Ds. J. Polyanderschool Atmosfeerstraat 34-36

3328 GD 6181637 polyander@tip.nl

35 15 Pius X-school Brouwersdijk 111

3314 GJ 6142562 -


alfabetische lijst scholen

nr.

in gids blz. naam adres hoofdvestiging telefoon e-mail

22 11 De Regenboog Noordendijk 264

3312 AM 6131167 regenboog.no@pcod.nl

23 12 De Repelaer Standhasenstraat 47

3312 LN 6134898 repelaer.stan@pcod.nl

36 15 De Satelliet Schuilenburg 16

3328 CH 6178168 -

12 9 Statenschool Hofstraat 5

3311 XH 6137397 statensc@worldonline.nl

24 12 De Sterrekijker Boogschutter 71/72

3328 KC 6176112 sterrekijker@pcod.nl

38 15 School Vest Vest 90

3311 TX 6390120 schoolvest@planet.nl

39 15 Dordtse Vrije School Dubbelmondestraat 1

3312 NB 6140106 dordtsevrijeschool@hetnet.nl

13 9 Wantijschool Maasstraat 204

3313 GL 6137008 wantij.maas@wolmail.nl

14 9 Weizigtschool J.W. Frisostraat 39

Postbus 1133, 3300 BC 6143906 weizigt.school@worldonline.nl

29 13 Het Zwanejong (4-7 jr.) Geldelozepad 46

3311 WE 6390280 zwanejong@lovk.nl

3 17

SPECIAAL BASISONDERWIJS

Albert Schweitzerschool Prof. Kohnstammlaan 10

Postbus 8004, 3301 CA 6140554 a.schweitzer@wxs.nl

4 17 Anne Frankschool Dr. L.L. Zamenhoflaan 27

3312 AX 6131691 -

2 17 G. Buntschool Karel Doormanweg 4

3317 ZD 6182069 sbo@buntschool.nl

1 17 “Dordrecht” School v. openb.

spec. basisonderwijs Karel Doormanweg 8

3317 ZD 6183308 heymans.8@12move.nl

(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

8 18 Auris groep Waldeck Pyrmontweg 20

(voorheen Ammanstichting) Postbus 132, 3300 AC 6137671 lesplaatsdordrecht@zonnet.nl

5 18 De Blije Gaarde, so en vso Reeweg Zuid 22

3317 NH 6186923 deblijegaarde@hetnet.nl

6 18 Dordtse Buitenschool, so Baden Powellaan 1

3312 AA 6138372 buitenschool.waal@hccnet.nl

9 18 RMPI-school Atmosfeerstraat 32

3328 GD 6525747 -

7 18 Mytylschool De Vlij, so en vso Dr. L.L. Zamenhoflaan 5

3312 AX 6480111 directeur@devlij.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS

2 G. Buntschool (praktijkonderwijs) Willem de Zwijgerlaan 2

3314 NX 6489036 svo@buntschool.nl

5 Praktijkschool Dordt S.M. Hugo van Gijnweg 10

admin@gsvso.dordrecht.

3317 JM 6175944 kennisnet.nl

4 Insula College Halmaheiraplein 5

3312 GH 6134329 insulacollege.rector@pcod.nl

1 Johan de Witt-gymnasium Oranjepark 11

3311 LP 6482626 algemeen@jdw.nl

3 Stedelijk Dalton Lyceum Eulerlaan 51

Postbus 8007, 3301 CA 6526565 info@dalton.dordrecht.nl

7 Titus-Brandsmacollege Kapteijnweg 3

3318 EC 6530888 titus@titusbrandsmacollege.nl

6 Wartburg College locatie Marnix M. Montessorilaan 3

Postbus 329, 3300 AH 6142322 info@marnix.wartburg.nl

8a Wellantcollege vmbo Dordrecht Groenezoom 400

3315 LA 6216464 vmbo.dordrecht@wellant.nl

8b Wellantcollege vmbo mavo Stek M. Montessorilaan 5

Postbus 929, 3300 AX 6138309 stek@wellant.nl

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 5


openbaar basisonderwijs

13

III

12

13a

I

6 | Onderwijsgids 2001 - 2001

11a

2

II

11b

11

V

14

2a

IV

9

5a

5

9a

IX

10

4a

VII

1

7a

7

4

7b

VI

Wijk I Binnenstad

II Reeland

III Staart

IV Krispijn

V Stadspolders/Oudelandshoek

3a

3

VIII

8

VI Industriegebied

VII Crabbehof/Wielwijk

6

VIII Sterrenburg

IX Dubbeldam


openbaar basisonderwijs

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

A bestuur: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (zie blz. 30)

1 10215- De Albatros 6185045 mw. M.J. van der Woude-Smits

18YS Douwe Aukesstraat 1 fax 6172490

3317 AM de.albatros@worldonline.nl

dislocaties:

Van Gendtstraat 2 6180898

3317 AV

Van Gendtstraat 4 6178355

3317 AV

2 10215- De Bever 6213088 mw. M.I. Kruyne

23PC Chico Mendesring 188 fax 6213088 adj.: H. Weggemans

3315 MB bever-chm@zonnet.nl

2a dislocaties:

V.d. Broekerf 24 6163667

3315 SB bever.vdb@zonnet.nl

Mahonie 20 6309464

3315 MC bever-mah@zonnet.nl

3 10215- De Driehoek 6173613 G. Visser

18ZW Jenaplanschool fax 6173613 adj.: A.C. van Loon

Driehoek 41 driehoekdr@hetnet.nl

3328 KG

3a dislocatie:

Grote Hondring 20 6172065

3328 HH fax 6183274

driehoekgh@hetnet.nl

4 10215- Dubbeldam 6160151 mw. G.M. Visser

18UG Eikenlaan 25 visserdini@freeler.nl adj.: mw. E. Dekker-de Hoogt

3319 SC adj.: mw. L.M. Tito-van Gastel

4a dislocatie:

Van Schendelstraat 26 6162848

3319 RN obsdubbeldam@wolmail.nl

5 10215- De Griffioen 6164202 B.A.J.P. van Es

18VI R. Kiplingerf 123-124 admin@obsdegriffioen.nl adj.: mw. P. Weltevrede-Rijnaard

3315 AE

dislocatie:

5a M. Krüsemanerf 450 6163192

3315 GN admin.dep@obsdegriffioen.com

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 7


openbaar basisonderwijs

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

6 10215- De Keerkring 6170123 J.W.M. Tielen

18UQ Ockenburg 44 keerkring@zonnet.nl

3328 TG

7 10215- John. F. Kennedyschool 6176070 G.S. Hüsen

18RJ Bosstraat 1 fax 6184427 adj.: A.J. Mierop

3317 KM jfk.bosstraat@worldonline.nl

dislocaties:

7a Eddingtonweg 3 6188623

3318 BE jfk.eddingtonweg@worldonline.nl

7b Zuidendijk 363a 6185570

3317 NR I.janssen@kennedyschool.nl

8 10215- De Meridiaan 6179547 drs. J. van Knijff

18UY Daltonschool i.o. fax 6179547

Kinkelenburg 19 info@demeridiaan.nl

3328 AE wwwdemeridiaan.nl

9 10215- Mondriaan 6137489 H. de Vos

18NV B. Toussaintstraat 62 devosh@worldonline.nl adj.: W.G. Busé

3314 GE devosh@mondriaanjm.nl

Postbus 994

3300 AZ

dislocatie:

9a J. Marisstraat 80 6130936

3314 TK

10 10215- Montessorischool 6173806 mw. K. Groenendijk

18XB Troelstraweg 127 montessoridordrecht@hetnet.nl

3317 TD

11 10215- Noordhove 6136534 mw. C.H. in ‘t Veld

18WC Oranje Vrijstaatplein 2 noordhoveov@hetnet.nl

3312 EP

dislocaties:

11a Vogelplein 44 6131163

3312 GS noordhovevp@hetnet.nl

8 | Onderwijsgids 2002 - 2003

Sperwerstraat 59 6143904

3312 TL

11b Aalscholverstraat 2 6136831

3312 RG


kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

openbaar basisonderwijs

12 10215- Statenschool 6137397 I.B. Tijsseling

18VN Jenaplanschool fax 6319884 adj.: mw. T.E.M. Schless

met kinderfilosofie statensc@worldonline.nl

Hofstraat 5

3311 XH

13 10215- Wantijschool 6137008 mw. M. Pellikaan-Wildschut

18MO Maasstraat 204 fax 6137008 mw. I.F. Simonis-Verburgt

3313 GL wantij.maas@wolmail.nl

dislocatie:

13a Wielingenstraat 103 6163668

3313 EV fax 6163668

wantij.wielingen@wolmail.nl

14 10215- Weizigtschool 6143906 G. Versluis

18SK J.W. Frisostraat 39 weizigt.school@worldonline.nl

3314 JN

Postbus 1133

3300 BC

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 9


ijzonder basisonderwijs - protestants-christelijk en reformatorisch

22a

III

I

10 | Onderwijsgids 2001 - 2002

15a

22

26

29

17

II

15

V

16

23

IV

28a

28

30

18

20

21

IX

25a

25

VII

21a

23a

27

VI

Wijk I Binnenstad

II Reeland

III Staart

IV Krispijn

V Stadspolders/Oudelandshoek

24 31

VIII

19a

VI Industriegebied

VII Crabbehof/Wielwijk

19

VIII Sterrenburg

IX Dubbeldam

25b


ijzonder basisonderwijs

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

PROTESTANTS-CHRISTELIJK

B bestuur: Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht (zie blz. 30)

15 30582- Dr. H. Bavinckschool 6137194 mw. R. Driesprong-Visser

04RH Singel 140 fax 6137194

3311 PE bavincks@pcod.nl

www.nldata.nl/bavinckschool

dislocatie:

15a Museumstraat 67 6136627

3311 XP bavinck.m@pcod.nl

16 30582- Prins Bernhardschool 6136457 A. Spriensma

11CP Willaertstraat 2 prinsbernhardschool@pcod.nl

3314 WZ www.nldata.nl/prinsbernhardschool

17 30582- De Horizon 6390320 C. van Leuzen

04JR Singel 441 fax 6390321

3311 HH horizon@pcod.nl

www.nldata.nl/dehorizon

18 30582- Prinses Julianaschool 6138486 W. Staat

07IH Prinses Julianaweg 2 fax 6130894

3314 KT juliana@pcod.nl

www.nldata.nl/prinsesjulianaschool

19 30582- Het Kristal 6179315 J. van der Put

12KB Heimerstein 36 fax 6549344

3328 ME kristal.hei@pcod.nl

http://home.wxs.nl/~putooo39

dislocatie:

19a Zuilenburg 68 6177284 S. Benard

3328 VC kristal.zui@pcod.nl

20 30582- Mauveschool 6135113 E. Verhage

09UC Mauveplein 13 mauve@pcod.nl mw. M. Huijgen-v. Zwienen

3314 VK www.nldata.nl/mauveschool

Postbus 9175

3301 AD

21 30582- De Meander 6137688 P. Visser

08WC Patersweg 1 meander.kp@pcod.nl

3314 HT www.nldata.nl/demeander

dislocatie:

21a Douwe Aukesstraat 3 6184863 K.A. van der Zee

3317 AM meander.ww@pcod.nl

22 30582- De Regenboog 6131167 F. Riet

09SW Noordendijk 264 fax 6390650 P.A. van Caem

3312 AM regenboog.no@pcod.nl

www.nldata.nl/deregenboog

dislocatie:

22a Volkerakweg 60 6163285

3313 BN fax 6163285

regenboog.vo@pcod.nl

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 11


ijzonder basisonderwijs

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

23 30582- De Repelaer 6134898 R.C. Bijlsma

07MK Standhasenstraat 47 fax 6139957

3312 LN repelaer.stan@pcod.nl

12 | Onderwijsgids 2002 - 2003

www.nldata.nl/derepelaer

dislocatie:

23a Eddingtonweg 9 6176490

3318 BE fax 6185629

repelaer.ed@pcod.nl

24 30582- De Sterrekijker 6176112 Z. van Mersbergen

12AU Boogschutter 71/72 sterrekijker@pcod.nl

3328 KC www.nldata.nl/desterrekijker

C bestuur: Vereniging “Een School met de Bijbel” (zie blz. 30)

25 83864- Beatrixschool 6161358 A.A. Klink

16YG Van Schendelstraat 24 fax 6214447

3319 RN directie@beatrixschool.nl

dislocaties:

25a boerderijschool 6215610

Dubbelsteijnlaan-West 54

3319 EL

25b Rijksstraatweg 131 6180209

3316 EG

26 83864- Johan Frisoschool 6213144 H.J. v.d. Loosdrecht

23PE Chico Mendesring 196 fax 6167865

3315 MB cbs@johanfriso.nl

www.johanfriso.nl

dislocatie:

Chico Mendesring 821 6309255

3315 WG

27 83864- Julianaschool 6160013 wnd.: mw. M. den Haan-Philipsen

16XM Goudenregenstraat 65 fax 6168195

3319 TB directie@julianaschool.dordrecht.kennisnet.nl

Postbus 9176

3301 AD

28 83864- Oranje Nassauschool 6162904 A.C. de Haas

16WG Selma Lagerlöferf 164 fax 6210074

3315 AT oranjenassauschool@wxs.nl

Postbus 9091

3301 AB

dislocatie:

28a M. Krüsemanerf 470 6165961

3315 GN


kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

D bestuur: Vereniging voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (zie blz. 30)

29 30928- Het Zwanejong 6390280 mw. W.E. Alblas

27 MK (school voor ligplaats- fax 6390281

onderwijs 4-7 jarigen) zwanejong@lovk.nl

Geldelozepad 46 www.lovk.nl

3311 WE

bijzonder basisonderwijs

REFORMATORISCH

E bestuur: Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag (zie blz. 30)

30 47867- Ds. J. Bogermanschool 6141791 J. Nieuwenhuis

07OW Maria Montessorilaan 1 fax 6134436 adj.: G.C. de Heer

3312 KJ dordtbogerman@rdnet.nl

31 47867- Ds. J. Polyanderschool 6181637 B.A.D. van de Wulp

08XJ Atmosfeerstraat 34-36 fax 6513746 adj.: mw. I.G. Molendijk

3328 GD polyander@tip.nl

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 13


ijzonder basisonderwijs - rooms-katholiek en algemene grondslag

III

34

38

I

14 | Onderwijsgids 2001 - 2002

37

II

V

39

33

IV

35

IX

VII

32

VI

Wijk I Binnenstad

II Reeland

III Staart

IV Krispijn

V Stadspolders/Oudelandshoek

VIII

36

VI Industriegebied

VII Crabbehof/Wielwijk

VIII Sterrenburg

IX Dubbeldam


kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

ROOMS-KATHOLIEK

F bestuur: Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (zie blz. 30)

32 46385- Don Boscoschool 6172234 F.J.J.M. van Geel

12JX Nolensweg 2 fax 6172234

3317 LE donboscoschool@bsdonbosco.dordrecht.kennisnet.nl

dislocaties

Nolensweg 4 3317 LE 6171538

Nolensweg 2b 3317 LE 6175837

33 46385- Geert Groote 6166330 mw. A.C.M. Goos

13KI V.d. Broekerf 7 fax 6210321

3315 SB annettegoos@hotmail.com

dislocatie:

V.d. Broekerf 3 3315 SB

V.d. Broekerf 15 3315 SB

bijzonder basisonderwijs

34 46385- Mariaschool 6142561 mw. M.J.G. Groothuis-Jacobs

11DD Doelstraat 13 fax 6317871 adj.: mw. L.Q. Blondelle

3311 XD

dislocatie:

Wijnstraat 237 6139758

3311 BV

35 46385- Pius X-school 6142562 J.E.A. Schuurmans

12AP Brouwersdijk 111 fax 6314909

3314 GJ

36 46385- De Satelliet 6178168 P.T.M.M. Remeijsen

13EY Schuilenburg 16 fax 6177637

3328 CH

ALGEMENE GRONDSLAG

G bestuur: Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag (zie blz. 30)

37 41184- School Mühring 6135064 J.R.J. Rijk

04WG Vrieseweg 92 fax 6130124 adj.: mw. I.A. Wilhelmus-v. Dongen

3311 NZ deschoolmuhring@planet.nl

38 41184- School Vest 6390120 J.R.J. Rijk

07OV Vest 90 fax 6390122 adj.: mw. C. Lingen

3311 TX schoolvest@planet.nl

H bestuur: Stichting Dordtse Vrije School (zie blz. 30)

39 75493- Dordtse Vrije School 6140106 L.A. Schoof

06XQ Dubbelmondestraat 1 fax 6315178

3312 NB dordtsevrijeschool@hetnet.nl

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 15


speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

III

I

16 | Onderwijsgids 2001 - 2002

4 7

6

II

V

IV

3

8

1a

IX

1 2

VII

5

VI

Wijk I Binnenstad

II Reeland

III Staart

IV Krispijn

V Stadspolders/Oudelandshoek

9

VIII

VI Industriegebied

VII Crabbehof/Wielwijk

VIII Sterrenburg

IX Dubbeldam


kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

OPENBAAR

A bestuur: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (zie blz. 30)

speciaal basisonderwijs

1 10215- School voor openbaar speciaal 6183308 H. van den Brink

18AW basisonderwijs “Dordrecht“ heijmans.8@12move.nl

locatie Heymans

Karel Doormanweg 8

3317 ZD

1a locatie Wepster

Meidoornlaan 2a 6160686

3319 HR sbo@igr.nl

PROTESTANTS-CHRISTELIJK

B bestuur: Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht(zie blz. 30)

2 30582- G. Buntschool 6182069 M. Versteeg

01HU (school voor speciaal basisonderwijs) fax 6182069

Karel Doormanweg 4 sbo@buntschool.nl

3317 ZD www.buntschool.nl

3 82305- Albert Schweitzerschool 6140554 A.L.J. van Gink

04DY (school voor speciaal basisonderwijs) fax 6145746

Prof. Kohnstammlaan 10 a.schweitzer@wxs.nl

3312 KL

Postbus 8004

3301 CA

ROOMS-KATHOLIEK

F bestuur: Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (zie blz. 30)

4 46385- Anne Frankschool 6131691 L.W.L. van Lieshout

20NG (school voor speciaal basisonderwijs) fax 6131691

Dr. L.L. Zamenhoflaan 27

3312 AX

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 17


(voortgezet) speciaal onderwijs

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

ALGEMENE GRONDSLAG

I bestuur: Stichting Bevordering Speciaal Onderwijs (zie blz. 30)

5 82305- De Blije Gaarde (so en vso) 6186923 wnd.: mw. R. van der Kraan

00RK Reeweg Zuid 22 fax 6514883

3317 NH deblijegaarde@hetnet.nl

(school voor zeer moeilijk

lerende kinderen - ZMLK)

6 82305- Dordtse Buitenschool (so) 6138372 J.C. Stam

01PE Baden Powelllaan 1 fax 6313225

3312 AA buitenschool.waal@hccnet.nl

(school voor langdurig zieke

kinderen - LZ)

7 82305- Mytylschool “De Vlij” (so en vso) 6480111 H.T.L.v.d. Wal

00KK Dr. L.L. Zamenhoflaan 5 fax 6480119

3312 AX directeur@devlij.nl

(school voor lichamelijk en meervoudig

gehandicapte kinderen)

Ambulante begeleiding 6480112

J bestuur: Koninklijke Aurisgroep (zie blz. 30)

8 Koninklijke Aurisgroep 6137671 mw. J.M. de Leeuw-Winkels

(voorheen Koninklijke Ammanstichting) fax 6137681

Lesplaats Dordrecht lesplaatsdordrecht@zonnet.nl

Waldeck Pyrmontweg 20

3314 NZ

Postbus 132

3300 AC

(school voor dove en slechthorende

kinderen en kinderen met ernstige

spraak- en/of taalmoeilijkheden)

Ambulante begeleiding 010-2436714

PROTESTANTS-CHRISTELIJK

K bestuur: Stichting RMPI-school (zie blz. 31)

9 01UC RMPI-school De Lasenberg 6525747 adj.: P. de Vaal

Atmosfeerstraat 32 fax 6525745

3328 GD

(school voor moeilijk lerende kinderen

en zeer moeilijk opvoedbare kinderen

- MLK/ZMOK)

voor kinderen van het Orthopedagogisch Centrum Auriga,

locatie Dordrecht en voor externe leerlingen

18 | Onderwijsgids 2002 - 2003


Onderwijsgids 2002 - 2003 | 19


voortgezet onderwijs

III

I

20 | Onderwijsgids 2001 - 2002

1a

II

1

9

3d

V

4b

8a

IV

6

4a

4d

8b

5

3c

IX

2

3b

7

VII

4c

6a

VI

Wijk I Binnenstad

3a

II Reeland

III Staart

IV Krispijn

V Stadspolders/Oudelandshoek

VIII

VI Industriegebied

VII Crabbehof/Wielwijk

VIII Sterrenburg

IX Dubbeldam


VOORTGEZET ONDERWIJS

SCHEMATISCH OVERZICHT NAAR SOORT ONDERWIJS

1 Johan de Witt-gymnasium X

vmbo vmbo

vwo havo theoretische beroeps- praktijk

leerweg gerichte onderwijs

leerwegen

2 Praktijkschool Dordt X

3a Stedelijk Dalton Lyceum

locatie Eulerlaan X

3b Stedelijk Dalton Lyceum

locatie Overkampweg X X

3c Stedelijk Dalton Lyceum

locatie Maria Montessorilaan onderbouw

3d Stedelijk Dalton Lyceum

locatie Reeweg bovenbouw

4a Insula College

locatie Thuredrecht - Koningstraat onderbouw onderbouw X

4b Insula College

locatie Thuredrecht - Halmaheiraplein bovenbouw bovenbouw

4c Insula College

locatie Prins Maurits X

4d Insula College

locatie CSD/Anne de Vries X

5 G. Buntschool X

6 Wartburg College, locatie Marnix onderbouw onderbouw onderbouw onderbouw

6a Wartburg College, locatie Marnix

Vorrinklaan bovenbouw

7 Titus-Brandsmacollege X X X

8a Wellantcollege vmbo-Dordrecht X

8b Wellantcollege vmbo-mavo Stek X

9 Luzac College (particulier onderwijs) X X X

Onderwijsgids 2002 - - 2003 | | 21


OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

L bestuur: Gemeentebestuur Dordrecht (zie blz. 31)

1 10215- Johan de Witt-gymnasium 6482626 drs S.A. Muller

20KZ Oranjepark 11 fax 6482627 conrector: drs J.P.M. van Hoof

3311 LP algemeen@jdw.nl

dislocatie:

1a Oranjelaan 264 6392828 conrector: P. van der Linden

3312 GN fax 6392829

2 10215- Praktijkschool Dordt 6175944 C.A. Bakker

20MS school voor praktijkonderwijs fax 6188110

S.M. Hugo van Gijnweg 10 admin@gsvso.dordrecht.kennisnet.nl

3317 JM

M bestuur: Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Dordrecht (zie blz. 31)

3 13288- Stedelijk Dalton Lyceum 6526565 drs. F.T. Beuvens

24PY vwo, havo, vmbo, isk fax 6526560

centrale administratie: info@dalton-dordrecht.nl

Eulerlaan 51

3328 KS

Postbus 8007

3301 CA

3a locatie Eulerlaan 6184188 H. Mooij

vmbo-theoretische leerweg fax 6526560 adj.: T. Jimkes

Eulerlaan 51 h.mooij@dalton-dordrecht.nl

3328 KS

3b locatie Overkampweg 6182978 J. Vlot

vwo, havo fax 6526570 adj.: M. Mulder

Overkampweg 125 j.vlot@dalton-dordrecht.nl

3318 AN

3c locatie M. Montessorilaan 6326545 H. Mooij

vmbo-beroepsgerichte leerwegen fax 6326540 adj.: J.G. Tijhuis

(onderbouw)

Maria Montessorilaan 7

3312 KJ

3d locatie Reeweg 6313111 H. Mooij

vmbo-beroepsgerichte leerwegen fax 6143622 adj.: mw. M. Luyten

(bovenbouw)

Reeweg-Oost 123

3312 CM

Postbus 50

3300 AB

3a locatie ROSA

(Regionaal Opleidings- en 6184188 J. Zegers

Studiecentrum Anderstaligen) fax 6526560

isk en anderstaligen

Eulerlaan 51

3328 KS

22 | Onderwijsgids 2002 - 2003

| Onderwijsgids 2002 - 2003


kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

PROTESTANTS-CHRISTELIJK

B bestuur: Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht (zie blz. 30)

BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS

4 30582- Insula College 6134329 drs. C.J. Vos

02CI gymnasium, atheneum, havo, vmbo fax 6314127

centrale directie: insulacollege.rector@pcod.nl

Halmaheiraplein 5

3312 GH

4a locatie Thuredrecht 6164222 drs. B. Bastiaanse

gymnasium-atheneum- fax 6213844

havo (onderbouw), insulacollege.thuko@pcod.nl

vmbo-theoretische leerweg

Koningstraat 294

3319 PH

4b locatie Thuredrecht 6135655 drs. A.J. van Staalduine

gymnasium-atheneum- fax 6316387

havo (bovenbouw) insulacollege.thuha@pcod.nl

Halmaheiraplein 5

3312 GH

4c locatie Prins Maurits 6175178 mw drs. J.A.M. Warmels

vmbo-theoretische leerweg fax 6174641

De Sitterstraat 7 insulacollege.pmd@pcod.nl

3318 AA

4d locatie CSD / Anne de Vries 6132400 E. v.d. Burgt

vmbo-beroepsgerichte leerwegen fax 6134560

Prof. Gunningplein 1 insulacollege.csdho@pcod.nl

3312 KK

Prof. Kohnstammlaan 8

3312 KL

Postbus 9159

3301 AD

5 G. Buntschool

30582- school voor praktijk onderwijs 6489036 P.A. van den Bergh

26HM Willem de Zwijgerlaan 2 fax 6489036

3314 NX svo@buntschool.nl

REFORMATORISCH

N bestuur: Stichting De Wartburg (zie blz. 31)

www.buntschool.nl

6 36883- Wartburg College locatie Marnix 6142322 drs. D. v. Meeuwen

00PG havo/vwo (onderbouw) fax 6314191 adj.: W. Zeeders

vmbo - beroepsgerichte leerwegen info@marnix.wartburg.nl adj.: drs. J. den Besten

(onderbouw)

vmbo - gemengde en theoretische leerweg

M. Montessorilaan 3, 3312 KJ

Postbus 329, 3300 AH

6a dislocatie:

Vorrinklaan 7, 3317 KZ 6172733

Onderwijsgids

Onderwijsgids

2002

2002

-

-

2003

2003 |

| 23 23


BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

ROOMS-KATHOLIEK

O bestuur: Stichting Carmelcollege (zie blz. 31)

7 35647- Titus-Brandsmacollege 6530888 mw. M.M.J. Termeer

16QQ vwo, havo, vmbo-theoretische leerweg fax 6530887 plv.: E.N. van Dijk

Kapteynweg 3 titus@titusbrandsmacollege.nl

3318 EC www.titusbrandsmacollege.nl

ALGEMENE GRONDSLAG

P bestuur: Stichting Wellantcollege (zie blz. 31)

8a 35687- Wellantcollege 6216464 L.J. van Liempd

01OE vmbo-Dordrecht fax 6216467

beroepsgerichte leerweg vmbo.dordrecht@wellant.nl

Groenezoom 400 www.wellant.nl

3315 LA

8b 35687- Wellantcollege

01OE vmbo-mavo Stek 6138309 W. de Rover

theoretische leerweg fax 6144068

M. Montessorilaan 5 stek@wellant.nl

3312 KJ www.wellant.nl

Postbus 929

3300 AX

PARTICULIER ONDERWIJS (versnelde éénjarige opleidingen mavo, havo, vwo)

U bestuur: Luzac College (zie blz. 3)

9 Luzac College 6578127 drs. H. Bolkenbaas

Stationsweg 39 fax 6578129 conrector: J. W. van Vliet

3311 JW hbolkenbaas@luzac.nl

24 | Onderwijsgids 2002 - 2003

www.luzac.nl


Onderwijsgids 2002 - 2003 | | 25


middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger beroepsonderwijs

III

1d

I

26 | Onderwijsgids 2001 - 2002

1

1h

1c

II

V

2

IV

1e

1a 1g

1b

1f

4

IX

3

5

VII

VI

Wijk I Binnenstad

II Reeland

III Staart

IV Krispijn

V Stadspolders/Oudelandshoek

VIII

VI Industriegebied

VII Crabbehof/Wielwijk

VIII Sterrenburg

IX Dubbeldam


middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

Q bestuur: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Zuid-Holland Zuid (zie blz. 31)

1 13261- Da Vinci College

20MQ Regionaal opleidingen centrum (roc) voor:

Beroepsonderwijs via de beroepsopleidende of de beroepsbegeleidende leerweg op vier

niveaus: assistent, basisberoepsbeoefenaar, vakfunctionaris en middenkaderfunctionaris/

specialist

Volwasseneneducatie: mavo, havo, vwo, basiseducatie, volksuniversiteit,

bedrijfsopleidingen, particuliere opleidingen

bezoekadres: college van bestuur:

Groenedijk 49 6572657 F.J. Remmers (voorzitter)

3311 DB fax 6572600 M.J. Hoefeijzers

centraal postadres: communicatie@davinci.nl A.J.A.J. de Goeij

Postbus 1184 www.davinci.nl

3300 BD

locaties Dordrecht: managers:

1a techniek/bouwkunde/informatica/ 6572157 mw. M. Baldé-van Eck (onderwijs

motorvoertuigentechniek/ fax 6572100 en kwaliteit)

werktuigbouwkunde J. de Ruit (bedrijfsvoering)

(ook voor volwassenen) C. van Mechelen (markt, aanbod

Romboutslaan 40 en innovatie)

3312 KP

Postbus 627

3300 AP

1b techniek/elektrotechniek 6572057 mw. M. Baldé-van Eck (onderwijs

Prof. Waterinklaan 45 fax 6572000 en kwaliteit)

3312 KM J. de Ruit (bedrijfsvoering)

Postbus 627 C. van Mechelen (markt, aanbod

3300 AP en innovatie)

1c administratie en handel 6572757 H. van Gorkum (onderwijs

Oranjelaan 262 fax 6572700 en kwaliteit)

3312 GM P. Bastiaanse (bedrijfs-

Postbus 822 voering)

3300 AV mw. J. Groeneweg (markt, aanbod

en innovatie)

1d gezondheidszorg 6138800 J. Kroep (onderwijs en kwaliteit)

Steegoversloot 38 fax 6138829 D. Meijer (bedrijfsvoering)

3311 PP mw. J.G.M. Vriens-Stabel (markt,

Postbus 584 aanbod en innovatie)

3300 AN

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 27


middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

1e welzijn 6572357 J.Kroep (onderwijs en kwaliteit)

Prof. Kohnstammlaan 6 fax 6572300 D. Meijer (bedrijfsvoering)

3312 KL mw. J.G.M. Vriens-Stabel (markt,

aanbod en innovatie)

dislocatie:

Prof. Kohnstammlaan 2

3312 KL

1f voortgezette educatie 6146666 mw. M. Baldé-van Eck (onderwijs

mavo, havo, vwo en volksuniversiteit fax 6134676 en kwaliteit)

Patersweg 2 J. de Ruit (bedrijfsvoering)

3314 HT C. van Mechelen (markt,

aanbod en innovatie)

1g funderende educatie 6142088 mw. M. Baldé-van Eck (onderwijs

basiseducatie en praktijkopleidingen fax 6136020 en kwaliteit)

Romboutslaan 36 J. de Ruit (bedrijfsvoering)

3312 KP C. van Mechelen (markt,

Postbus 1047 aanbod en innovatie)

3300 BA

1h taalschool 6572957 H. van Gorkum (onderwijs en

Nederlands voor anderstaligen fax 6572900 kwaliteit)

Noordendijk 268 P. Bastiaanse (bedrijfsvoering)

3312AM mw. J. Groeneweg (markt,

aanbod en innovatie)

28 | | Onderwijsgids 2002 - 2003

Het Da Vinci College heeft verder nog locaties in:

Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Middelharnis,

Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Werkendam, Wijk en Aalburg,

Woudrichem en Zwijndrecht.

Informatie over opleidingen bij Informatiecentrum opleidingen 0900 789 0 789 (6 ct./min.)

P bestuur: Stichting Wellantcollege (zie blz. 31)

2 35687- Wellantcollege MBO Dordrecht 6216400 Ing. R.O.T.H. Roth

01OE Chico Mendesring 825 fax 6216403

3315 WX mbo.dordrecht@wellant.nl

www.wellant.nl


kaart adm. school telefoon/fax directie

nr. nr. e-mail, website

R bestuur: Ichthus Hogeschool (zie blz. 31)

3 81811- Hogeschool INHOLLAND 6175400 E.W. Westhoek

18EJ Pabo Dordrecht fax 6512732

(voorheen Ichthus Hogeschool)

Spirea 3

3317 JP

S bestuur: Hogeschool Rotterdam (zie blz. 31)

hoger beroepsonderwijs

31422 Hogeschool Rotterdam 6173511 J.L.M. ven Etten

4 22OJ Pabo Dordrecht fax 6510189 (locatiecoördinator)

S.M. Hugo van Gijnweg 6

3317 JM

T bestuur: ABC Hogeschool Dordrecht e.o. (zie blz. 31)

5 25FM ABC Hogeschool Dordrecht e.o. 6186662 J.N. Rotte-de Rijke

opleidingen SPD (alle modulen) fax 6181904

accountant - info@abc-opleidingen.nl

administratie consulent www.abc-opleidingen.nl

bezoekadres: Overkampweg 125

3318 AN

postadres: Postbus 8118

3301 CC

Q bestuur: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Zuid-Holland Zuid (zie blz. 31)

1c Da Vinci College 6572760 C. Bliekendaal

kort-hbo Bedrijfsleer fax 6572700

Eénjarig hbo traject

(administratieve richtingen)

Oranjelaan 262

3312 GM

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 29


lijst van schoolbesturen en schooladministraties

schoolbestuur telefoon/fax, administratie telefoon/

secretariaat/postadres e-mail, website fax

A Bestuurscommissie Openbaar Primair 6321616 Onderwijs Service Bureau 6321616

Onderwijs Dordrecht fax 6132746 Postbus 312 fax 6132746

Papeterspad 46 info@opodordrecht.nl 3300 AH Dordrecht

3311 WT Dordrecht www.opodordrecht.nl

Postbus 312, 3300 AH Dordrecht

B Stichting Protestants-Christelijk

Onderwijs Dordrecht 6323636 Beleidsbureau PCOD 6323636

Singel 445 fax 6323630 Postbus 151 fax 6323630

3311 HH Dordrecht secretariaat@pcod.nl 3300 AD Dordrecht

Postbus 151, 3300 AD Dordrecht www.pcod.nl

C Vereniging “Een school met de Bijbel” 0184-412507 Groenendijk Administratie0184-412507

Postbus 80 fax 0184-420701 Postbus 80 fax 0184-420701

3360 AB Sliedrecht 3360 AB Sliedrecht

D Vereniging Landelijk Onderwijs Varende Dyade 070-3047333

Kleuters 010-4130034 Postbus 91466 fax 070-3047339

Mauritsweg 50 fax 010-4047131 2509 EB Den Haag

3012 JW Rotterdam kantoor@lovk.nl

30 | Onderwijsgids 2002 - 2003

www.lovk.nl

E Vereniging voor Christelijk Onderwijs VGS/AGS 0180-442675

op Reformatorische Grondslag Postbus 5

H. van der Hel 2980 AA Ridderkerk

Stratosfeerstraat 123

3328 GP Dordrecht

F Stichting Katholiek Onderwijs 6139939 SAABKO 6139939

Bernardus Alfrink fax 6138088 Postbus 443 fax 6138088

Rozenhof 13 3300 AK Dordrecht

3311 JT Dordrecht

Postbus 443, 3300 AK Dordrecht

G Dordtse Schoolvereniging voor Basis- 0184-412507 Groenendijk Administratie 0184-412507

onderwijs op Algemene Grondslag fax 0184-420701 Postbus 80 fax 0184-420701

Postbus 80 3360 AB Sliedrecht

3360 AB Sliedrecht

H Stichting Dordtse Vrije School 6140106/ Dyade 070-3047333

W. Verbakel 6140736 Postbus 91466

Dubbelmondestraat 1 2509 EB Den Haag

3312 NB Dordrecht

I Stichting Bevordering Speciaal 6323636 Beleidsbureau PCOD 6323636

Onderwijs Postbus 151 fax 6323630

Postbus 151, 3300 AD Dordrecht 3300 AD Dordrecht

J Koninklijke Auris Groep 0182-591000 zie secretariaat

Postbus 808 fax 0182-591098

2800 AV Gouda info@auris.nl

www.auris.nl


lijst schoolbesturen en schooladministraties

schoolbestuur telefoon/fax administratie telefoon/

secretariaat/postadres e-mail, website fax

K Stichting RMPI-school 0180-691111 zie secretariaat

Postbus 211 fax 0180-691395

2900 AE Barendrecht

L Gemeentebestuur Dordrecht 6321616 Onderwijs Service Bureau 6321616

Papeterspad 46 fax 6132746 Postbus 312 fax 6132746

3311 WT Dordrecht 3300 AH Dordrecht

Postbus 312, 3300 AH Dordrecht

M Bestuurscommissie Openbaar 6321616 zie secretariaat

Voortgezet Onderwijs Dordrecht fax 6132746

Postbus 8007, 3301 CA Dordrecht

N Stichting De Wartburg 010-4101682 zie secretariaat

Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam

O Stichting Carmelcollege 6530888 Stichting Carmelcollege 074-2455555

Kapteynweg 3 fax 6530887 Postbus 864 fax 074-2430244

3318 EC Dordrecht titus@titusbrandsmacollege.nl 7550 AW Hengelo info@carmel.nl

www.titusbrandsmacollege.nl www.carmel.nl

P Stichting Wellantcollege 0348-457800 zie secretariaat

Pompmolenlaan 7 fax 0348-457878

3447 GK Woerden info@wellant.nl

Postbus 444 www.wellant.nl

3440 AK Woerden

Q Stichting Regionaal Opleidingen

Centrum Zuid-Holland Zuid 6572657 zie secretariaat

Groenedijk 49 fax 6572600

3311 DB Dordrecht

Postbus 1184

3300 BD Dordrecht

R INHOLLAND Hogeschool 010-4399399 zie secretariaat

college van bestuur fax 010-4399388

Postbus 23145, 3001 KC Rotterdam

S Hogeschool Rotterdam 010-2414141 zie secretariaat 010-2414710

Lerarenopleiding fax 010-2414711

basisonderwijs (Pabo)

Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam

T ABC Hogeschool Dordrecht e.o. 6186662 zie secretariaat

Postbus 8118 fax 6181904

3301 CC Dordrecht info@abc.opleidingen.nl

www.abc.opleidingen.nl

U Luzac College 070-3508455 zie secretariaat

Landelijk secretariaat fax 070-3508459

Postbus 82284 succes@luzac.nl

2508 EG Den Haag www.luzac.nl

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 31


overige onderwijsinstellingen

KANTOOR- EN HANDELSOPLEIDINGEN

32 | Onderwijsgids 2002 - 2003

telefoon/fax/e-mail/website

Da Vinci College 6572760

Bedrijfs- en Particuliere opleidingen

Oranjelaan 262

3312 GN Dordrecht

Postbus 822

3300 AV Dordrecht

Basiskennis calculatie, basiskennis boekhouden, praktijkdiploma boekhouden, MBA,

praktijkdiploma loon- en salarisadministratie, computerboekhouden, algemene

ondernemersvaardigheden (AOV), logistiek, NEMAS Middle Management, NEMAS

financieel-, voortgezet- en personeelmanagement, assurantie-B, marketing,

praktijkdiploma Marketing en NIMA-A, diverse post-MBO opleidingen, Windows,

MS office (Word, Exel, PowerPoint)

Da Vinci College 6146666

Voortgezette educatie / Volksuniversiteit

Patersweg 2

3314 HT Dordrecht

o.a. PC-start / toepassingen, Windows, WP, Word, Excel, Powerpoint, Acces, Internet

Instituut Pont 070-3523569

hoofdkantoor en administratie pont.denhaag@gmx.net

Stevinstraat 209 www.pont-opleidingen.nl

2587 EG Den Haag

Erkend in het kader van de wet op de onderwijsinstellingen

Landelijke (bedrijfs)trainingen, ook maatwerk en “in-company”.

Secretarieel, notuleren, medische en juridische terminologie, computertypen,

stenografie,computertrainingen Word, Excel,Access, Powerpoint.

A.B.C. Opleidingen 6186662

Postbus 8118 fax 6181904

3301 CC Dordrecht info@abc-opleidingen .nl

lesgebouw: Overkampweg 125 www.abc-opleidingen.nl

Erkend in het kader van de wet op de onderwijsinstellingen.

Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV), Basiskennis Boekhouden (BKB),

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB), Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL),

Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), NIMA-A

Drecht College Dordrecht 6173767

Tafelberg 39

3328 SP Dordrecht

Computercursussen Windows, MS-Office (Word-2000, Excel-2000,

Powerpoint-2000, Access-2000), bedrijfscursussen op maat.

IP Computer Training Centrum

(Albert Cuyp) Singel 355 6313201

3311 HE Dordrecht N.Korkmaz@studiehuis-dordt.nl

Individuele computercursussen: Windows, Word, Excel, Powerpoint, www.IP-computertrainingen.nl/

Access,internet, outlook, website ontwerpen. Ook spoedcursussen. Dordrecht


TALENCURSUSSEN

overige onderwijsinstellingen

telefoon/fax/e-mail/website

Da Vinci College 6572760

Bedrijfs- en Particuliere opleidingen 6572164

Romboutslaan 40 fax 6572170

3312 KP Dordrecht

Technisch Engels/Duits

Oranjelaan 262 6572760

3312 GM Dordrecht fax 6572700

zakelijk Engels, Duits, en Nederlands

Da Vinci College 6572957

Taalschool Dordrecht fax 6572900

Noordendijk 268

3312 AM Dordrecht

Nederlands voor anderstaligen op verschillende niveaus

Da Vinci College 6146666

Voortgezette Educatie fax 6134676

Patersweg 2

3314 HT Dordrecht

Mavo, havo en vwo-certificaten

Eerste Nederlandse Talenpraktikum 6146520

(Albert Cuyp) Singel 355

3311 HE Dordrecht

Individuele cursussen spreekvaardigheid in moderne en

vreemde talen, Nederlands voor anderstaligen (ook spoedcursussen)

Alliance Française (Frans)

inlichtingen: mw. M. Rigter-Schiefelbusch 6313242

Frans Lebretlaan 64

3314 EE Dordrecht

Instituut Pont 070-3523569

hoofdkantoor en administratie: pont.denhaag@gmx.net

Stevinstraat 209 www.pont-opleidingen.nl

2587 EG Den Haag

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 33


overige onderwijsinstellingen

VORMINGSCURSUSSEN

34 | Onderwijsgids 2002 - 2003

telefoon/fax/e-mail/website

Da Vinci College

Volksuniversiteit 6146666

Patersweg 2 fax 6134676

3314 HT Dordrecht

Seniorenacademie, vrijwilligersproject, opvoeding

Da Vinci College

Funderende Educatie / Praktijkopleidingen 6142088

Romboutslaan 36 fax 6136020

3312 KP Dordrecht

Cursussen voor verstandelijk gehandicapten

CURSUSSEN OP HET GEBIED VAN KUNST EN CREATIVITEIT

Stichting Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden 6133144

Munt 5

3311 EG Dordrecht

Dordtse Muziekschool 6137888/6399999

school voor lichte muziek fax 6399996

Wijnstraat 211

3311 BV Dordrecht

Berckepoort, Stichting voor Culturele Educatie 6393444

Voorstraat 220 fax 6393449

3311 ET Dordrecht berckepoort@dordt.nl

www.dordt.nl/berckepoort

Da Vinci College 6146666/

Voortgezette educatie / volksuniversiteit 6134676

Patersweg 2

3314 HT Dordrecht

Bloemschikken, kookcursussen, handvaardigheid, tekenen en schilderen

Balletstudio Nel v.d. Adel 6140278

Voorstraat 465

3311 CV Dordrecht

Modevakschool Spuiweg 6178373

mw. N. Jabaay-Sas

Oudendijk 28

3318 AH Dordrecht

lesgebouw: Spuiweg 172 6138562


DIVERSE BEROEPSOPLEIDINGEN

overige onderwijsinstellingen

telefoon/fax/e-mail/website

Centrum voor oriëntatie en opleiding (COO) in de techniek 6350222

Leonardo Plaza fax 6145060

coördinator/locatieleider: J.J. Brand coo.techniek@wxs.nl

Bankastraat 5 www.coo-techniek.nl

3312 GA Dordrecht www.leonardoplaza.nl

Da Vinci College 6572164

Bedrijfs- en Particuliere Opleidingen

Romboutslaan 40

3312 KP Dordrecht

AutoCad release 12/13 (basis/vervolg), CNC, lassen, vakbekwaam opticien,

NEN 1010/NEN 3140, exportopleiding A1, Veiligheidsopleidingen: VVA I en II,

flensmonteur, bedrijfshulpverlener Kwaliteitszorg: integrale kwaliteitszorg (post-MBO)

Informatica: introductie PC-gebruik (incl. Windows)

Logistiek: diverse opleidingen t/m post-MBO niveau (LOGEX)

Regionaal Brandweer Opleidingsinstituut 6355355

Contactpersoon: M. Huijbrechts fax 6139702

Oranjepark 13

3311 LP Dordrecht

Postbus 350

3300 AJ Dordrecht

IVS/Albine Opleidingen 6144934

Spuiweg 109-111 www.ivsalbine.nl

3311 GT Dordrecht sport@ivsalbine.nl

Huid- en Lichaamsverzorgende beroepen

Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw 6548181

M.H. Trompweg 229 fax 6548189

3317 BS Dordrecht www.sspb-dordrecht.nl

Opleidingen bouwnijverheid

Stichting Centrum Vakopleiding ZWN 6392700

Kilwijkstraat 5 fax 6392799

3311 WN Dordrecht www.centrumvakopleiding.nl

Praktijkopleiding op het gebied van zakelijke dienstverlening,

kantoorautomatisering ICT en detail

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 35


overige onderwijsinstellingen

ONDERWIJS AAN ANDERSTALIGEN

36 | Onderwijsgids 2002 - 2003

telefoon/fax/e-mail/website

Onderwijs in allochtone levende talen (OALT - basisonderwijs) 6219104

coördinator: mw. L. de Vries fax 6219101

Groenezoom 402 info@stichtingkansen.nl

3315 LA Dordrecht

Project Neveninstromers (NT2) (06-12 jarigen) 6139100

projectleider: mw. W. Verbaas fax 6142250

Onderwijsbegeleidingsdienst CED Zuid-Holland Zuid W.Verbaas@ced-zhz.nl

Papeterspad 38, 3311 WT Dordrecht www.ced-groep.nl

Postbus 383

3300 AJ Dordrecht

Internationale Schakelklassen (ISK) (12-16 jarigen) 6184188

contactpersoon: J. Zegers fax 6526560

Stedelijk Dalton Lyceum- locatie ROSA

Eulerlaan 51

3328 KS Dordrecht

Da Vinci College (volwassenen) 6572957

Taalschool Dordrecht fax 6572900

Noordendijk 268

3312 AM Dordrecht

Eerste Nederlandse Talenpraktikum 6146520

(Albert Cuyp) Singel 355

3311 HE Dordrecht

Nederlands voor anderstaligen (ook spoedcursussen)


MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN 079-3232323

Europaweg 4, 2711 AH Zoetermeer fax 079-3232320

Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer www.minocw.nl

GEMEENTE DORDRECHT

WETHOUDER VAN ONDERWIJS

de heer drs G. Veldhuijzen 6396105

Spuiboulevard 300 fax 6398254

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

overheid

telefoon/fax/e-mail/website

ONDERWIJS & WELZIJN

Directeur: A.B. Blase 6396314 bblase@wel.dordrecht.nl

Hellingen 20 fax 6396318

Postbus 312, 3300 AH Dordrecht fax leerplicht 6398626

Afdeling Onderwijs

Hoofd: H.F.J. van Gurp 6396398 hvangurp@wel.dordrecht.nl

Secretariaat: mw. M. van Kooij 6396317 mvkooij@wel.dordrecht.nl

Onderwijsaccommodaties: D.W.O.A. Schut 6398617 dschut@wel.dordrecht.nl

H. Huizinga 6396301 hhuizinga@wel.dordrecht.nl

R. van Ooijen 6398742 rvanooijen@wel.dordrecht.nl

J.L. Besseling 6396295 hbesseling@wel.dordrecht.nl

Leerlingenvervoer: G.F.L. Groeneveld 6396302 ggroeneveld@wel.dordrecht.nl

Onderwijsbeleid: M. Azzougarh 6396322 mazzougarh@wel.dordrecht.nl

W. Sterk 6398615 wsterk@wel.dordrecht.nl

mw.G.C.E. van der Gijp 6396439 cvdgijp@wel.dordrecht.nl

mw. A.L.A. Marchand 6396438 amarchand@wel.dordrecht.nl

Lokaal Onderwijs Forum en M. Huijer 6396315 mhuijer@wel.dordrecht.nl

Schoolvakanties:

Leerplicht:

Leerplichtambtenaren: mw. M.S. De Lorenzo 6396209 mdelorenzo@wel.dordrecht.nl

mw. C.P. Koppelaar 6398744 ckoppelaar@wel.dordrecht.nl

Leerplichtadministratie: mw. M.Y. Rietbergen 6398741 mhurks@wel.dordrecht.nl

mw. T. Doné 6398741 tdone@wel.dordrecht.nl

School in de Samenleving

Plancoördinator: K. Stolk 6396304 kstolk@wel.dordrecht.nl

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 37


overheid

RIJKSSCHOOLTOEZICHT

38 | Onderwijsgids 2002 - 2003

telefoon/fax/e-mail/website

RIK Breda 076-5244477

Nijverheidssingel 317, 4811 ZW Breda fax 076-5201600

Postbus 7447, 4800 GK Breda

- primair onderwijs

- voortgezet onderwijs

- beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

- expertisecentra: (voortgezet) speciaal onderwijs

RIK Utrecht 030-6690600

- hoger onderwijs fax 030-6622091

Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

Inspectie Landbouwonderwijs 030-2322284

St. Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht fax 030-2318194

Postbus 1313, 3500 BH Utrecht

VERTROUWENSINSPECTEURS ONGEWENSTE INTIMITEITEN

RIK Breda 076-5244477

Nijverheidssingel 313, 4811 ZW Breda fax 076-5201600

Postbus 7447, 4800 GK Breda

- primair onderwijs: mw. drs. M.A. Pas

- voortgezet onderwijs: mw. drs. H.C. Onnekink

- beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: dhr. ing. S. Keep

RIK Utrecht 030-6690600

Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht fax 030-6622091

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

- expertisecentra: (voortgezet) speciaal onderwijs: dhr drs. T.W.A. van Capelleveen

- hoger onderwijs: mw. drs. A.J.M.E. Smeets


overige adressen

telefoon/fax/e-mail/website

Stichting Kansen voor kinderen in de Dordtse samenleving (GOA) 6219100

coördinator: mw. L. de Vries 6219104

Groenezoom 402 fax 6219101

3315 LA Dordrecht info@stichtingkansen.nl

Project ROMA-zigeunerkinderen

Willemstraat 56, 3314 ZZ Dordrecht 6311110

projectleider: R. Versluis

Leerwerkplaats Halte Patersweg 6130266

Patersweg 53, 3314 HT Dordrecht fax 6134900

Onderwijsbegeleidingsdienst CED Zuid-Holland Zuid

locatiemanager Dordrecht/Gorinchem: drs C.J.M. Braspenning

Lwpdordt@globalxs.nl

locatie Dordrecht: 6139100

Papeterspad 38 fax 6142250

Postbus 383, zhz@cedgroep.nl

3300 AJ Dordrecht www.cedgroep.nl

afdeling Voortgezet Onderwijs (Primair consult) 0183-637623

O. Albada fax 0183-631577

Groenmarkt 3, O.Albada@cedgroep.nl

Postbus 316,

4200 AH Gorinchem

Regionale Verwijzings Commissie Voortgezet Onderwijs 6145806

Rijnmond - Kamer Zuid-Holland Zuid fax 6142250

ambtelijk secretaris: mw. drs. M.C.J. van de Brink

secretariaat: Papeterspad 38

Postbus 383, 3300 AJ Dordrecht

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zuid-Holland Zuid (RMC)

coördinator: P.W. Bot 6206566

administratie en trajectbegeleiding 6572756

Oranjelaan 262 fax 6572789

Postbus 822, 3300 AV Dordrecht rocshop@davinci.rocmail.net

secretariaat: Onderwijs & Welzijn, M. Huijer 6396315

Postbus 312, 3300 AH Dordrecht

Federatief Bijzonder Samenwerkingsverband WSNS Dordrecht

Coördinator: mw. I. Miedema 6319369

Dr. L.L. Zamenhoflaan 27 fax 6319385

3312 AX Dordrecht samenwerkingsverband,dordt@planet.net

Openbaar Samenwerkingsverband WSNS Dordrecht 6321616

Coördinator: mw. M. I. Kruijne fax 6132746

p/a OSB Postbus 312, info@opodordrecht.nl

3300 AH Dordrecht www.opodordrecht.nl

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 39


overige adressen

Jeugdhulpverlening Stichting Trivium

voorzieningen voor jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

40 | Onderwijsgids 2002 - 2003

telefoon/fax/e-mail/website

Centraal Bureau:

Postbus 99, 3300 AB Dordrecht fax 6484740

bezoekadres: jeugdhulp@triviumzhz.nl

Kromhout 120, 3311 RH Dordrecht

Sector Residentiële Hulpverlening 6391620

Besarstraat 4, 3312 GV Dordrecht fax 6391649

Sector Ambulant/Dagbehandeling 6136021

Noordendijk 382, 3312 AM Dordrecht fax 6314780

Sector Opvang Minderjarige Vluchtelingen 6189000

Singel 384, 3311 HM Dordrecht fax 6133246

Schoolmaatschappelijk Werk

teamleider schoolmaatschappelijk werk primair en voortgezet 6334700

onderwijs en ROC Da Vinci: mw. G.M. Alkemade fax 6334777

Kromhout 120

Postbus 1045, 3300 BA Dordrecht

Bureau Jeugdzorg

coördinator cliëntenstream: mw. E. Maurits 6334700

Kromhout 120 fax 6334777

Postbus 1045, 3300 BA Dordrecht

Mytylschool “De Vlij” 6480112

Ambulante begeleiding binnen het reguliere onderwijs fax 6480119

van leerlingen met (senso)motorische handicaps keller@devlij.nl

informatie: A. Keller

Dr. L.L. Zamenhoflaan 5, 3312 AX Dordrecht

AOB Zuid-Nederland 6148822

Adviseurs voor Opleiding en Beroep fax 6148011

Toulonselaan 150, 3312 EW Dordrecht info@aobzn.nl

4 C Your Future

Adviesbureau voor het onderwijs 06-50893805

directeur: H. Huizer hhuizer@4cyourfuture.nl

Makoré 83 www.4cyourfuture.nl

3315 TZ Dordrecht

SPD Zuid-Holland Zuid

Kuipershaven 112 0900-2020672 (22ct/pm)

Postbus 780, 3300 AT Dordrecht

Bureau HALT Dordrecht 6312293

Vrieseweg 121, 3311 NV Dordrecht fax 6139755

buro-halt@zonnet.nl


overige adressen

telefoon/fax/e-mail/website

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid 6321832

directeur: C. Dekkers fax 6138453

sector-directeur volksgezondheid: H. Nijs mail@ggdzhz.nl

Jeugdgezondheidszorg

hoofd Dordrecht: vacature

hoofd regio: mw. S. de Vos

Korte Parallelweg 51

Postbus 166, 3300 AD Dordrecht

Weizigt Natuur- en Milieucentrum 6141900

directeur: H. Klein fax 6311070

Koetshuis Weizigt

Stadsboerderij 6143369

Van Baerleplantsoen 30a, 3314 BH Dordrecht weizigt-nmc@sw.dordrecht.nl

Vereniging voor Openbaar Onderwijs 6136486

p/a Beekmanstraat 1, 3313 CA Dordrecht

Ingenieursbureau Stadswerken

algemene informatie 6396037

klachten/onderhoud 6313151

Spuiboulevard 344, 3311 GR Dordrecht

Postbus 318, 3300 AA Dordrecht

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 41


peuterspeelzalen

organisatie

wijk naam adres postcode (zie blz. 44 )

Binnenstad Pippeloentje Hof 5 3311 XG SPD

Ukkepuk Singel 441 3311 HH SPD

Roezemoes Singel 411 3311 HH CSPD

De Piraatjes Doelstraat 13 3311 XD COKD

De Kwekkers Doelstraat 13 3311 XD COKD

De Lachebekkies Vrieseweg 44 3311 NX COKD

Noordflank De Peut Singel 28 3311 SJ DWO

Reeland ‘t Valkje Heysterbachstraat 103 3312 JJ SPD

De Snatertjes Dr. L.L. Zamenhofflaan 31 3312 AX CSPD

Humpie Dumpie Aalscholverstraat 2 3312 RG DWO

Peuterhuis Dubbelmondestraat 1 3312 NB St. Het Peuterhuis

Staart Berenboot Maasstraat 23 3313 GE SPD

Wantijgertjes Boterdiepstraat 12 3313 BA DWO

De Ark Volkerakweg 60 3313 BV CSPD

Oud-Krispijn Hummeltjes Brouwersdijk 4 3314 GR SPD

Peutervreugd Hugo de Grootplein 5 3314 EG CSPD

Het Hobbelpaard B. Toussaintstraat 62 3314 GE DWO

Sinçap Marisplein 1 3314 CJ DWO

Nieuw-Krispijn Dukkie Mariastraat 17 3314 ZR DWO

Peuterkoepel Pr. Julianaweg 2 3314 KT CSPD

Stadspolders Kaboutererfje H.R. Holsterf 134 3315 TD SPD

Pinkeltje S. Lagerlöferf 163 3315 AT SPD

De Polderpeuters H.R. Holsterf 134 3315 TD CSPD

Vissershoek/ Petteflet Mahonie 9 3315 MC SPD

Oudelandshoek ‘t Rakkertje Meranti 50 3315 TR CSPD

‘t Kwetternest Mahonie 8 3315 MC CSPD

De Groentjes Chico Mendesring 821 3315 WX SPD

Tweede Tol De Speeltol Rijksstraatweg 131 3316 EG CSPD

Wielwijk Troetelberen Van Gendtstraat 5 3317 AV DWO

Ratjetoe J. v. Heemskerckstraat 19 3317 VL CSPD

Crabbehof/ Plons Ruys de Beerenbrouckweg 257 3317 LM SPD

Zuidhoven Dreumesland Bosstraat 1 3317 KM SPD

‘t Crabje Van Karnebeekstraat 2 3317 KX CSPD

Dobbertjes Sportlaan 5 3317 ZV DWO

Bosuiltjes Nolensweg 4 3317 LE SPD

Sterrenburg Repelsteeltje Eddingtonweg 9 3318 BE CSPD

‘t Sterretje Beekenstein 2 3328 ZA SPD

Hummelburg Atmosfeerstraat 38 3328 GD SPD

Astronautjes Atmosfeerstraat 38 3328 GD CSPD

Peuterfestijn Heimerstein 35 3328 ME CSPD

Dubbeldam Klein Duimpje Goudenregenstraat 65a 3319 TB CSPD

De Kladderkatjes Eikenlaan 25 3319 SC SPD

42 | Onderwijsgids 2002 - 2003


kinderopvang

wijk naam adres organisatie

(zie blz. 44)

Binnenstad Bambino Spuiweg 110 x x Bambino

Bizz-Kids Kilwijkstraat 5 x Bizz-Kids

Bizz-Kids Burg. De Raadtsingel 95 x Bizz-Kids

De Blije Hoek St. Jorisweg 74 x COKD

De Blije Hoek Varkenmarkt 128 a x COKD

De Blije Hoek Voorstraat 144 x COKD

De Blije Hoek Wijnstraat 237 x COKD

Het Honk Vrieseweg 44-46 x x COKD

De Kleine Burgt Singel 443 x Kleine Burgt

De Kleine Burgt A. van Bleijenburgstraat 24 x x Kleine Burgt

Palti Burg. De Raadtsingel 23 x Palti

De Stulp Museumstraat 67 x COKD

Reeland Bizz-Kids Halmaheiraplein 10 x Bizz-Kids

Huiskamer Dubbeldamseweg Zuid 95-97 x Huiskamer

Kameleon Noordendijk 268 x SDK

Sam-Sam Krommedijk 245 x x SDK

Staart Okidoki Wielingenstraat 103 x x COKD

Krispijn Schatkist Hugo de Grootplein 5 x CSPD

Stadspolders Groenland Chico Mendesring 817 x x SDK

Okidoki Van de Broek-erf 30 x x COKD

Okidoki Selma Lagerlöf-erf 43-45 x COKD

Okidoki Selma Lagerlöf-erf 163 x COKD

Okidoki Mahonie 10 x x COKD

Wielwijk Ratjetoe J. van Heemskerkstraat 19 x CSPD

Rozemarijn Van der Steenhovenplein 3 x SDK

Wereldkids Rijksstraatweg 7 x Wereldkids

Sterrenburg Ballon Noorderkroonstraat 164 x Ballon

(A. Schweitzerziekenhuis)

Beregoed Noorderkroonstraat 160 x SDK

Berenburg Schuilenburg 17b x SDK

De Bengels Zuilenburg 86 x CSPD

De Sterretjes (Spectrum) Minnaertweg 4 x Sterretjes

Driester Driehoek 41 x SDK

Ollie de Olifant Nijenstein 9 x Ollie de Olifant

Ollie de Olifant Sandenburg 88 x Ollie de Olifant

Poolberen Eddingtonweg 5 x x SDK

Dubbeldam De Belhamels Goudenregenstraat 65a x CSPD

Margrietje (Parkhuis) Haaswijkweg Oost 69a x Margrietje

Parkberen Van Schendelstraat 24 a x SDK

dagopvang

buitenschoolse/

naschoolse

opvang

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 43


organisaties peuterspeelzalen / kinderopvang

SPD (Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht) 6225855

Eikenlaan 25, 3319 SC

Postbus 9109, 3301 AC

44 | Onderwijsgids 2002 - 2003

telefoon/fax/e-mail/website

CSPD (Christelijke Stichting Peuterspeelgroepen Dordrecht) 6351674

Postbus 892, 3300 AW CSPD@hetnet.nl/secretariaat@cspd.nl

Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden (COKD) 6163422

mw. C. Baas-Borsje, fax 6162216

Vissersdijk Beneden 25, 3319 GW info@cokd.nl / www.cokd.nl

DWO (Dordtse Welzijns Organisatie) 6334444

Singel 28, 3311 SJ fax 6334411

DWO@sdwo.nl

peuteradministratie via SSKW 6311322

Spuiweg 93, 3311 GT

Stichting Het Peuterhuis 6390242

(op basis van Vrije School pedagogie) hetpeuterhuis@mail.com

Frans en Tineke Timmermans, Oranjelaan 91, 3311 DJ

Stichting Dordtse Kinderopvang (SDK) 6226199

mw. I.A.M. Schenk en mw. M.A. van Beem, fax 6226583

Van Neurenburgpad 17, 3311 DN SDK@euronet.nl

Bambino (de Hoop) 6111102

mw. Linssen, Spuiweg 110, 3311 GV

Bizz-Kids 6489484

mw. Leeuwenstein, Kilwijkstraat 5, 3311 WN

Kleine Burgt 6145848

mw. A. Blok, A. van Bleijenburgstraat 24, 3311 LB

Palti 6350820

de heer Haseth, Burg. De Raadtsingel 23, 3311 JG

Huiskamer 6139776

mw. M. van Gent, Dubbeldamseweg Zuid 95-97

Wereldkids 6534590

mw. van Essen, Rijksstraatweg 7, 3316 EE info@wereldkids.com / www.wereldkids.com

Ballon (Alb. Schweitzerziekenhuis) 6523580

mw. Gooshouwer, Noorderkroonstraat 164, 3318 VT

Sterretjes (Spectrum) 6172333

mw. Kooyman, Minnaertweg 4, 3328 HN

Ollie de Olifant 6181851

mw. de Bilde, Sandenburg 88, 3328 EC

Margrietje (Parkhuis) 6220000

mw. Hartman, Haaswijkweg Oost 69a, 3319 GB

BKD (Stichting Bedrijfsgerichte Kinderopvang Drechtsteden) 6182148

mw. J. van Benthum, M. H. Trompweg 235, 3317 NE


Dit is een publicatie van ONDERWIJS & WELZIJN,

waarin opgenomen instellingen in de gemeente Dordrecht

die met onderwijs te maken hebben.

Aan de totstandkoming van de gids is veel zorg besteed.

Desondanks kunnen er foutieve of verouderde gegevens in staan.

Voor het doorgeven van wijzigingen e.d. en voor het bestellen

van extra exemplaren kunt u contact opnemen met:

ONDERWIJS & WELZIJN

Secretariaat afdeling onderwijs

Hellingen 20

Postbus 312, 3300 AH Dordrecht

078 - 639 63 17

fax 078 - 639 63 18

Onderwijsgids 2002 - 2003 | 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!