Gemeenten en niet-melders WIJ. Acht inspirerende ... - Gemeenteloket

2getthere.info

Gemeenten en niet-melders WIJ. Acht inspirerende ... - Gemeenteloket

Voorwoord

In het voor u liggende boekje worden acht inspirerende voorbeelden

gepresenteerd. Voorbeelden van initiatieven en projecten die gericht

zijn op de opsporing en activering van jongeren die niet participeren.

Om jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te

combineren of een baan te aanvaarden is de Wet Investeren in Jongeren

(WIJ) in het leven geroepen. De maatregelen in die wet zijn bedoeld om

te bevorderen dat jongeren duurzaam aan de slag komen en te voorkomen

dat ze afhankelijk worden van de bijstand. Veel jongeren melden

zich zelf bij de gemeente voor een werkleeraanbod. Er zijn echter ook

jongeren die geen werk hebben, niet op school zitten en zich toch niet

bij de gemeente melden. Ook deze groep verdient de aandacht van

gemeenten.

De voorbeelden in dit boekje zijn geselecteerd na een inventariserende

ronde langs de grote en middelgrote gemeenten. Daaruit bleek dat veel

gemeenten zich actief inzetten om jongeren te ondersteunen bij hun

intrede op de arbeidsmarkt. De gemeentelijke initiatieven zijn niet allemaal

ontstaan om de wet WIJ nader handen en voeten te geven. Veel

gemeenten waren vóór de invoering van de wet ook al met initiatieven

op dit terrein bezig; als onderdeel van het gemeentelijk beleid of in het

kader van de aanpak jeugdwerkloosheid.

In het boekje vindt u een rijke schakering aan initiatieven, waarbij

zowel het verhaal van de jongeren en hun coaches aan bod komt, als de

meer “technische” aspecten van de initiatieven, zoals een werkwijze om

jongeren op te sporen of aanwijzingen voor de concrete inrichting van

een project.

Ik hoop dat de voorbeelden voor u als inspiratie zullen dienen om programma’s

(verder) te ontwikkelen zodat ook de jongeren die zich niet

actief melden bij de gemeente, alsnog een werkleeraanbod kunnen

krijgen.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

More magazines by this user
Similar magazines