Debat met Thomas Leysen - BECI

beci.be

Debat met Thomas Leysen - BECI

Dossier

immoBiliën

Focus op zes

grote dossiers

in Brussel

Dossier Banken

& Verzekeringen

Het vertrouwen

in het bankwezen

is zoek

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Februari 2009 • nr 2

Debat met Thomas Leysen

“Laten we het potentieel

van Brussel beter benutten”


Onze diensten op maat van kmo’s

maken u het actieve leven gemakkelijk!


Contacteer ons

via de “Werkgeverslijn”

op 02.505 79 15

of via werkgevers@actiris.beAls Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratis

onze gepersonaliseerde dienstverlening voor.


ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansen

voor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)


Emmanuel van Innis,

Voorzitter van Beci

De verjaardag van het Gewest werd in januari 2009

in de aanwezigheid van Koning Albert II gevierd.

Bij verjaardagen hebben we de gewoonte om de jarige, en

als ze nog leven, ook de ouders te feliciteren. In dit geval

doen we dit met heel veel plezier, want in het geval van het

Gewest, was de verwachting lang, de geboorte moeilijk en

heeft de nieuwe spruit nog altijd last van kinderziektes!

De perceptie van het Gewest is zo sterk dat het niet zo voor

de hand liggend is om een duidelijke balans van het twintigjarig

bestaan op te maken, ongeacht of die nu positief of

negatief zou zijn. Het Gewest is slecht gekend en niet echt

geliefd bij de institutionele broers en zussen. Het gaat onder

veel paradoxen gebukt en zowel de inrichting als de verdeling

van de macht zijn voor verbetering vatbaar.

Maar het Hoofdstedelijke Gewest

bestaat dus 20 jaar en in die periode

is het erin geslaagd om haar

plaats in de rangorde te behouden,

of zelfs te verbeteren. Dit ondanks

de beperkte middelen en

het moeilijk beheersbare keurslijf

waarin het gekneld zit. Brussel is

de hoofdstad, van Europa, van België,

van het Vlaamse Gewest, van

de Franse Gemeenschap. Brussel

is ook de zetel van de NAVO en

van vele internationale en Europese instellingen. Het is een

stadsgewest dat hoe langer hoe meer multicultureel wordt,

en dat, alles welbeschouwd, heel vredelievend en tolerant

is. Volgens de expats die hier wonen is het een aangename

plaats om te leven en te wonen. Het Gewest genereert twee

maal meer rijkdom (20% van het BBP) dan haar bevolkingsomvang

zou laten vermoeden. Het is het grootste werkgelegenheidsbekken

van het land en het internationale uitstalraam

van België. Bovenal is Brussel voor de inwoners en

bedrijven van dit kleine koninkrijkje een grote troef.

Maar... wat onze grote trots zou moeten zijn is vaak een

twistappel, wat de allergrootste prioriteit zou moeten hebben,

wordt vaak slechts stiefmoederlijk en terughoudend

behandeld. De communautaire en institutionele duivels leiden

de dans terwijl de intergewestelijke samenwerking en

socio-economische doelstellingen veel meer onze aandacht

verdienen.

Brussel kent een fundamentele paradox: als we kijken naar

de rijkdom die het creëert, bevindt het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest zich in de Europese top 3, maar het gemiddelde

inkomen ligt veel lager. Dit komt de rest van het land ten

editoriaal

“Het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest 20 jaar jong”

Als we kijken naar de rijkdom

die het genereert, bevindt het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

zich in de Europese top 3, maar

het gemiddelde inkomen ligt

veel lager. Dit komt de rest van

het land ten goede.

goede en dan voornamelijk Waals en Vlaams Brabant. Op

het vlak van inkomsten per inwoner zijn deze twee provincies

respectievelijk de rijkste en de tweede rijkste van het

land (na Brussel). Maar over deze transfer horen we nooit

iets!

Wat valt er te doen? De vier Belgische werkgeversorganisaties

(VBO, VOKA, UWE en BECI) hebben met het project Brussels

Metropolitan Region (BMR) een antwoord uitgewerkt

dat een geïntegreerd beleid op economisch en sociaal niveau

nastreeft voor de volledige metropool Brussel. Daar horen

behalve het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook het arrondissement

Brussel-Halle-Vilvoorde en Waals Brabant bij.

Om dit tienjarenplan te laten slagen is er een intergewestelijk

samenwerkingsmodel op alle niveaus nodig (op politiek

vlak, maar ook tussen de bedrijven, de sociale partners,

de wetenschappelijke wereld, het

onderwijs en de gezondheidszorg).

BECI heeft van dit plan de

speerpunt van haar beleid voor

de komende jaren gemaakt.

Zelfs als dit plan het institutionele

vraagstuk niet rechtstreeks

behandeld, houdt het wel in dat

met name de bevoegdheidsverdeling

tussen de gemeenten en de

Gewesten grondig moet herzien

worden. De voor- en nadelen van de rol van de Gemeenschappen

in verband met een regionalisering van gemeenschapsbevoegdheden

moeten afgewogen worden. Voor een

materie zoals toerisme lijkt dat voor de hand liggend, maar

de vraag moet ook gesteld worden voor het onderwijs en

andere materies.

Het wordt hoog tijd dat er in BMR en het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest in het bijzonder nieuwe infrastructuur, die die

naam waardig is, komt. Dit zowel op het vlak van mobiliteit

en toegankelijkheid, maar ook voor sport, cultuur, conferenties

en internationale bijeenkomsten en op logistiek vlak

moet er een inspanning worden gedaan.

Expo ’58 heeft Brussel toen op de wereldkaart geplaatst,

waarna deze (provisorisch!) hoofdstad van Europa kon worden.

We zijn ondertussen vijftig jaar later en het wordt tijd

om deze wereldstad nieuwe stimulansen te geven om haar

rol te verstevigen en haar aantrekkelijkheid te verhogen.

Zodanig dat ze het kloppende hart van Europa (en niet alleen

op administratief vlak) kan worden. Een gezond hart

dat gebaseerd is op duurzame ontwikkeling en het “Green

city” concept.

1

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


inhoud fe b r u a r i 09

BrussELs EnTErPrIsEs cOMMErcE

& InDusTry

1 Edito

4 Opinie

Pollutiepieken

10 In de kijker

Lunchdebat met Thomas Leysen

11 Leden Trefpunt

15 Member to member

16 Digichambers

bespaar op elektronische certificaten

18 Internationaal: :

• Registratieplicht voor reizen naar VS

• Hoe namaakartikelen te vermijden?

20 Europa

10 gouden regels om Europese opdrachten

binnen te halen

51 Agenda

52 Toetredingsaanvragen – Index adverteerders

DE OnDErnEMInG, DAG In, DAG uIT

21 Toolbox

35 In de kijker

Brussel toont 100 gezichten

30 BizzBox

31 Telex

DOssIEr

Immobiliën

33 Verder kijken dan Schuman

36 Focus op zes grote immo-dossiers

42 Lancelot: een ridder trekt de wacht op bij uw

kasteel

DOssIEr

Banken & Verzekeringen

43 Het vertrouwen in het bankwezen is zoek

46 De Brusselse KMO’s in tijden van crisis

47 Is Test-Aankoop verantwoordelijk in de

Kaupthing-affaire?

49 Harde tijden voor pensioenfondsen

50 Verzekeraars zijn voorbereid op terrorisme

Structurele partners van Beci

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & verbond van

Ondernemingen te Brussel)

verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t +32 2 648 50 02 • f +32 2 640 93 28

www.beci.be

redactie

verantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.be

Eindredactrice:

Stéphanie Brisson sb@beci.be

Medewerkers: Patrick Anspach • Guy Bernard •

Jean Blavier • Thandiwé Cattier • Vincent Delannoy

• Arnaud Dellicour • Olivier Duquesne • Olivier

Kahn • Hélène Legrand • Jacqueline Remits • Luc

Rivet • Harold Schuiten • Carline Taymans

Productie & Abonnementen

Administratie: Didier Amandt da@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk: DB Print

vertaling: Wouter Devriese/Data Translations/BLS

cover foto: Reporters/Jan Van de Vel

ISSN 0770 - 2264

Alle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who Beci

Infos : da@beci.be • t 02 643 78 34

PuBLIcITEIT

Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks

door meer dan 21.000 decision makers gelezen.

Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex

(Momenteel : 13.600 ex.)

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31

F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.be

Véronique Legein • T 02 763 18 19

F 02 772 54 22 • vl@beci.be

OnzE vOLGEnDE DOssIErs

Dynamiek – Entreprendre

april 2009

• Banken & financiële diensten

Uiterste datum: 15 maart 2009

Mei 2009

• Zakenreizen

Uiterste datum: 15 april 2009


VERY IMPORTANT PAKKET

ELK PAKJE VERDIENT EEN V.I.P.-BEHANDELING

Bij Taxipost weten we als geen ander wat u van een pakketdienst verwacht : een professionele, precieze

behandeling en opvolging van uw verzendingen. Voortaan bieden wij u deze V.I.P.-behandeling aan via ons

nieuw modulair aanbod : u betaalt enkel voor de opties die uw onderneming effectief nodig heeft.

TIJDELIJK AANBOD: 50% KORTING

Word nu Taxipost-businessklant en geniet gedurende maximum 3

maanden van 50% korting op al uw nationale verzendingen (inclusief

opties). Registreer u vóór 31/03/2009 op www.taxipost.be/promo50.

*

* Voorwaarden op www.taxipost.be/promo50. Actie geldig van 02/02/09 t/m 31/03/09. Max. ¤ 2.500 korting per klant.


4

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

opinie

Rondetafel

Wat als de pollutie piekt in Brussel?

“Brussel houdt vast aan het plan om de pollutiepieken aan te pakken, maar het Hoofdstedelijk

Gewest wil best sleutelen aan afwijkingen voor bedrijven die daar nood aan hebben,

zoals de distributiesector.” Dat hebben de ministers Evelyne Huytebroeck en Pascal

Smet duidelijk gemaakt tijdens een rondetafelgesprek met de Brusselse bedrijfsleiders.

Sinds 1 januari gelden er strikte

maatregelen als de winterpollutie

in het Brussels Gewest

piekt (zie kader). BECI bracht de ministers

en enkele zwaargewichten

uit de Brusselse bedrijfswereld rond

de tafel voor een openhartige discussie.

Behalve Evelyne Huytebroeck en

Pascal Smet gingen o.a. Guy Jourquin

(Delhaize), Philippe Casse (D’Ieteren),

Thibaud Colla (ING), Paul Lenaerts

(Audi Brussels), Jean Putmans (CEPB),

Moniek Denhaen (Touring), Leen Buekers

(Febetra), Charles Petit (Fedis)

het kritische, maar tegelijk opbouwende

gesprek aan. De Brusselse bedrijfswereld

is bereid mee te vechten

voor de leefbaarheid en het milieu in

de stad, maar waarschuwt tegelijk

voor blinde maatregelen die de ondernemingen

veel geld kosten maar

waarvan het milieu-effect niet bewe-

Thibaud Colla, mobiliteitsdeskundige ING:

“Alternatief vervoer alleen is niet

zaligmakend. Je kan geen mirakels

verwachten van carpooling of het

openbaar vervoer. Kijk naar de NMBS: het

spoorwegnet is nu al verzadigd in Brussel.”

zen is, zo beet Pierre Thonon (BECI) de

spits af.

“Het drama van Brussel”

EVELyNE HUyTEBROECK (ECOLO –

MINISTER VAN LEEFMILIEU): “We

worden ons steeds bewuster van

de correlatie tussen de pieken in de

luchtvervuiling en het effect op de

gezondheid. De voorbije weken zijn

de ziekenhuizen overspoeld door

Alternerend rijden op dagen met pollutiepieken, binnenkort een realiteit in Brussel?

mensen die kampen met astma-aanvallen

en ademhalingsproblemen.

Vooral kinderen en oudere mensen

zijn gevoelig. Brussel staat in de top

tien van meest vervuilde steden in

Europa. Dat is niets om fier op te zijn.

Dat heeft een ingrijpend effect op

de leefbaarheid van de stad. Dat het

bedrijfsleven inderdaad oog heeft

voor de economische kostprijs van de

maatregelen tegen de pollutiepieken,

dat is normaal. Dat is jullie rol. Maar

wat kost de luchtvervuiling aan de

gezondheidszorg in ons land? Dat

is een zware maatschappelijke kost,

die we niet mogen wegcijferen. Dat

geldt ook voor het absenteïsme op de

werkvloer, omwille van gezondheidsredenen:

dat kost het bedrijfsleven

handenvol geld.”

PASCAL SMET (SP.A – MINISTER VAN

MOBILITEIT): “Dit is géén rondje automobilisten

pesten. Wij politici beleven

hier geen plezier aan. Ik heb

niets tegen de auto, ik rij zelf ook met

de auto. Ik vind wel dat burgers een

bewuste keuze moeten maken wanneer

ze zich in de stad bewegen. De

maatregelen helpen ook. Laat het

autoverkeer met 20% verminderen

en de luchtvervuiling daalt meteen.

Hoe je het ook draait of keert: 75%

van de stadspollutie komt van het


Guy Jourquin (Delhaize):

“Qua drank & droge voeding kunnen we

bij drempel 2 zo’n rijverbod in de spitsuren

nog wel organiseren. Dat gaat ons veel

geld en tijd kosten, maar Delhaize wil zijn

maatschappelijke verantwoordelijkheid

nemen in het milieudebat. Maar met de

levering van onze verse producten zitten

we in de rats.”

autoverkeer. Dat is het drama van

Brussel: hier is decennia lang enkel

een hele brede boulevard voor

de auto’s gelegd. Het was enkel de

auto, de auto, de auto die telde. Die

scheefgetrokken situatie moeten wij

vandaag recht trekken. Trouwens, de

maatregelen in de Duitse steden zijn

nog veel strenger. Wie daar met een

versleten kar rijdt, komt gewoon niet

buiten op de dagen dat de lucht vervuild

is.”

PHILIPPE CASSE (D’IETEREN): “Jawel,

maar je moet ook durven zeggen dat

die strenge maatregelen in Frankfurt

geen enkel effect hadden, zo blijkt uit

de metingen na het eerste jaar.”

Minister Smet: “Opgelet, Europa bereidt

nog strengere normen voor.

Maar tegelijk zeg ik: we gaan dit plan

ook evalueren. Dat zal op het terrein

gebeuren. Als het daar vierkant

blijkt te draaien, zullen we meteen

bijsturen. En wees gerust: we gaan

ons niet amuseren met een jaarlijkse

oefening. Wij zijn niet sadomasochistisch.

De eerste keer dat de normen

overschreden worden, zal meteen de

eerste, echte test zijn.”

openbaar vervoer schiet

tekort

THIBAUD COLLA (MOBILITEITSDES-

KUNDIGE ING): “Het alternatieve

vervoer alleen is niet zaligmakend.

Je kan geen mirakels verwachten van

carpooling of het openbaar vervoer

alleen. Maar wat is het alternatief,

gewoon thuis blijven of wat? Kijk

naar de NMBS: die had tijdens het

smogalarm prima publiciteit kunnen

maken voor het openbaar vervoer.

Maar de NMBS heeft die kans mooi

gemist. Het was tijdens de vrieskou

een en al chaos op het spoorwegennet.

En vergeet niet, het spoornet is

nu al verzadigd in Brussel.”

MINISTER HUyTEBROECK: “We kunnen

inderdaad niet alles van het

openbaar vervoer verwachten. Zelfs

al is het nog zo performant.”

PAUL LENAERTS (AUDI BRUSSELS): “En

wat doe je met mensen die werken in

nachtploegen? Of met mensen die of

erg vroeg beginnen, of erg laat werken?

Audi Brussels kan ervan meespreken:

in Vorst schiet het openbaar

vervoer tekort.”

MINISTER SMET: “Zij kunnen collectieve

taxi’s nemen, dat bestaat ook.”

PHILIPPE CASSE (D’IETEREN): “Een

ding is duidelijk: de automobilist

wordt vandaag gestraft voor de jarenlange

desinvesteringen in het

openbaar vervoer. De overheid heeft

de voorbije jaren meer dan 200

spoorwegstations gesloten, maar we

moeten wel vaker de trein op?”

MINISTER SMET: “Die stations zijn

misschien dicht, maar de NMBS heeft

nog nooit zoveel mensen vervoerd als

in de voorbije jaren. Er rijden meer

treinen dan ooit.”

PHILIPPE CASSE (D’IETEREN): “Dat

kan helaas niet gezegd worden voor

het goederenvervoer via het spoor.”

Wat met leveringen?

GUy JOURqUIN (DELHAIZE): “Het

milieu en de strijd tegen de luchtvervuiling

is ook voor Delhaize een belangrijk

thema. Het past binnen onze

opinie

Corporate social responsability. Wij

gaan als belangrijke warenhuisketen

onze verantwoordelijkheid niet

uit de weg. Delhaize telt in Brussel 79

verkoopspunten. Delhaize heeft hier

ook twee hoofdzetels, waar meer dan

duizend personeelsleden werken. De

maatregelen in geval van pollutiepieken

treffen ons personeel, natuurlijk.

Wij nemen daar al maatregelen,

ook in het kader van een betere mobiliteit

in de stad. Maar de richtlijnen

treffen ook onze klanten. De meeste

bezoekers van onze supermarkten

komen met de wagen, zij zijn onze

beste klanten trouwens. Op gewone

werkdagen draaien we in Brussel

een omzet van 2,5 miljoen euro, toch

geen klein bier. Als onze klanten hun

auto thuis moeten laten omwille van

drempel 2, zitten we al gauw met een

omzetverlies van 20 à 30%, omdat ze

te voet of met de fiets gewoonweg

minder producten mee naar huis

kunnen nemen.”

MINISTER SMET: “Maar ze stellen

die aankopen toch gewoon uit? Dat

blijkt ook uit onderzoek: 20% van de

verplaatsingen worden gewoon uitgesteld,

tot de dag erna.”

Gele vlag

Interventiedrempel 1

kan 2 tot 3 keer per jaar

voorkomen

● De snelheid wordt beperkt tot 90 km/uur

op de Brusselse Ring en op de snelwegen

van het Waals en het Vlaams Gewest.

● De politie voert de snelheidscontroles in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op, opdat

de snelheidsbeperking van 50 km/uur

nauwgezet zou worden nageleefd. Tussen

50 en 60 km/uur stoot een voertuig de

minste verontreinigende stoffen uit.

5

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


6

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

opinie

GUy JOURqUIN (DELHAIZE): “Als zo’n

toestand één dag duurt, tot daar aan

toe. Dat gaat ons veel tijd en geld kosten,

maar dat kunnen we qua droge

voeding en dranken met wat goede

wil nog organiseren. Maar als de pollutiepieken

en de maatregelen enkele

dagen aanhouden, en er geldt een

verkeersverbod voor trucks tijdens de

spitsuren: dat wordt onbeheersbaar

voor Delhaize. Met de verse producten

zitten we in de rats. Die verse producten

zijn goed voor 50% van onze

omzet. Dat gaat om dagelijkse leveringen:

het is een hele prestatie om

die vers in de winkelrekken te krijgen.

Delhaize staat hier niet alleen. Er

zijn ook de andere supermarktketens,

en er zijn de kleinhandelaars.”

MINISTER SMET: “De bedoeling is

precies om pollutiepieken op de

Oranje vlag

● Het systeem van “alternerend

rijden” is van toepassing

in het hele Brusselse

Gewest. Bij een eerste overschrijding

mogen alleen de nummerplaten die

eindigen op een even/oneven cijfer op

de weg. Bij de volgende overschrijding

van drempel 2 mogen enkel de andere

nummerplaten rondrijden, enzovoort.

De nul wordt beschouwd als een even

cijfer. De maatregel geldt ook voor

voertuigen met een buitenlandse

nummerplaat.

● Het openbaarvervoersaanbod van de

MIVB wordt versterkt, de spits wordt

uitgebreid en de toegang is gratis.

● De snelheid wordt beperkt tot 90 km/

uur op de Brusselse Ring en op de snelwegen

van het Waals en het Vlaams

Gewest.

● De politie voert de snelheidscontroles

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

op, opdat de snelheidsbeperking van

50 km/uur nauwgezet zou worden nageleefd.

Tussen 50 en 60 km/uur stoot

het voertuig de minste verontreinigende

stoffen uit.

Philippe Casse (D’Ieteren):

“Onze klanten zeggen ons: mijnheer, ik

heb veel geld geïnvesteerd in een roetfilter.

Waarom wordt ik even hard gestraft

als die mensen die met een compleet

autowrak blijven rond bollen?”

tweede of de derde dag te vermijden.

Maar het echte probleem is

de levering, dat begrijp ik. Ik wil de

problemen ook niet minimaliseren.

Daar moeten we naar oplossingen

zoeken.”

JEAN PUTMANS (CEPB - BRUSSELSE

HAVENGEMEENSCHAP): “Het probleem

blijft niet beperkt tot de distributiesector

en de warenhuizen.

We kunnen de toer van alle sectoren

maken. Wat met de bouwsector bijvoorbeeld?

Een vrachtwagen met

een betonmolen kan je toch moeilijk

Interventiedrempel 2

komt om de 2 à 3 jaar voor

● Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton

krijgen een verkeersverbod tussen 7

uur en 10 uur en tussen 17 uur en 20

uur. Daar tegenover staat dat het systeem

van alternerend rijden niet

voor vrachtwagens geldt.

● In de gebouwen waar een tertiaire

activiteit wordt uitgeoefend, mag de

temperatuur in de lokalen niet boven

de 20 °C uitstijgen. Want 1° meer komt

overeen met tot 8 % meer energieverbruik.

● Deze maatregelen gelden niet voor prioritaire

voertuigen, personenvervoer

(incl. taxi’s en voertuigen voor gehandicaptenvervoer)

en afvalophaaldiensten.

● Het systeem van “alternerend rijden”

geldt niet voor de energie-efficiënte

voertuigen.

● In bepaalde gevallen kunnen de burgemeesters

afwijkingen toestaan. U

moet de uiterste noodzaak om rond te

rijden, kunnen aantonen. (aanvraagformulier

op www.pollutiepiek.be)

vragen om gedurende enkele uren te

stoppen met draaien?”

PHILIPPE CASSE (D’IETEREN): “Zijn er

wel genoeg parkings voorzien? Dreigen

jullie Brussel met die maatregel

niet compleet te blokkeren? Moeten

die trucks stoppen? Ze kunnen bezwaarlijk

omdraaien en naar huis

gaan. Of wat doe je met een bus vol

toeristen, die parkeer je ook op een

parking in the middle of nowhere?

En zelfs als de truck moet stilstaan, de

motor van de frigo zal moeten blijven

draaien. Anders blijven de producten

niet vers, en krijg je problemen met

volksgezondheid. Begrijp me niet

verkeerd: de bedrijfswereld pleit voor

een positieve aanpak. We hebben de

morele plicht om in te grijpen. Maar

de overheid moet flink communiceren

rond de milieuproblematiek. We

moeten de burgers sensibiliseren

rond soms eenvoudige dingen, zoals

de richtingaangevers niet te gebruiken

op een rond punt, of minder snel

in een lift te stappen.’

MINISTER HUyTEBROECK: “Als we

drempel 2 overschrijden zal een sensibiliseringscampagne

niet meer helpen,

vrees ik.”

Propere voertuigen

PHILIPPE CASSE (D’IETEREN): “Wat

komen onze klanten ons zeggen? Ze

vragen zich af waarom de overheid

wel de automobilist viseert, maar

niets zegt over de verwarming in de

huizen. Fijn stof, CO2, ozonvervuiling…

de mensen gooien dat allemaal

op een hoopje. De automobielsector

staat onmachtig. Wij kunnen moeilijk

zeggen, ‘mijnheer de automobilist, u

moet terug naar de schoolbanken’?

Onze klanten zeggen ons ook: ‘mijnheer,

ik heb veel geld geïnvesteerd in

een roetfilter. Waarom wordt ik even

hard gestraft als die mensen die met

een compleet autowrak blijven rond


HET NIEUWE SAMENWERKINGSAKKOORD IS VAN

TOEPASSING VANAF 1/1/2009

De belangrijkste nieuwigheden van het

Samenwerkingsakkoord van 4 november

2008 zijn de volgende:

Een nieuw type « verpakkingsverantwoordelijke

» : De producent/importeur

van serviceverpakkingen wordt de

verpakkingsverantwoordelijke in de

plaats van zijn klanten.

Nieuwe percentages van recyclage en

nuttige toepassing: De percentages van

recyclage en nuttige toepassing worden

aangepast aan de realiteit van het

terrein. Het recyclagepercentage dat

behaald moet worden, bedraagt vanaf

nu 80%.

Het algemeen preventieplan : Elke verpakkingsverantwoordelijke

die in België

jaarlijks minstens 100 ton eenmalige

verpakkingen gebruikt om producten

die hij op de Belgische markt brengt, te

verpakken, alsook elke verpakkingsverantwoordelijke

die een jaarlijkse hoeveelheid

van minstens 300 ton eenmalige

verpakkingen op de Belgische markt

brengt, wordt verplicht om elke 3 jaar

een preventieplan in te dienen.

Een minimumdrempel voor de terugnameplicht:

Elke verpakkingsverantwoordelijke

die jaarlijks minder dan 300

kg verpakkingen op de Belgische markt

brengt, wordt vrijgesteld van de terugnameplicht.

Een nieuwe verplichting voor de

erkende organismen inzake het

huishoudelijke verpakkingsafval: Er

wordt een nieuwe jaarlijkse heffi ng

van 50 eurocent per inwoner voorzien

voor de erkende organismen voor het

huishoudelijke verpakkingsafval.

Een nieuwe controleprocedure : De

controleprocedure en de sancties

werden gewijzigd, om de effi ciëntie

ervan te verbeteren.

Voor meer informatie over het nieuwe

Samenwerkingsakkoord: www.ivcie.be


8

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

opinie

bollen? Daar is toch een taak weggelegd

voor de auto-inspectie.”

MINISTER HUyTEBROECK: ‘Ik wil toch

wijzen op de lijst met vijftien “propere”

voertuigen, dat zijn energieefficiënte

voertuigen die vrijgesteld

zijn van alternerend rijden wanneer

drempel 2 wordt overschreden. U

vindt die lijst ook op het internet. De

auto-inspectie moet inderdaad haar

werk doen. Maar ik wil dat toch nuanceren:

we zitten hier niet met Italiaanse

toestanden, waar de voertuigen

maar een keer per vijf jaar naar

de technische controle moeten.”

Brussels imago in het

buitenland

PHILIPPE CASSE (D’IETEREN): “Een

andere vraag die ik me stel rond de

pollutiepieken: wat met het Brusselse

imago in het buitenland? Wat doen

we aan de landsgrenzen: hoe communiceren

we naar de buitenlandse

Interventiedrempel 3

“nog nooit voorgekomen.

Gelukkig maar”

● Elk voertuig krijgt een rijverbod, met uitzondering

van de prioritaire voertuigen

en de voertuigen van het openbaar vervoer.

● In de gebouwen waar een tertiaire activiteit

wordt uitgeoefend, mag de temperatuur

in de lokalen niet boven de 20 °C uitstijgen.

Paul Lenaerts (Audi Brussels):

“Wat doe je met mensen die werken in

nachtploegen? Met mensen die of erg

vroeg beginnen, of erg laat werken? Audi

Brussels kan ervan meespreken: in Vorst

schiet het openbaar vervoer tekort.”

Rode vlag

chauffeurs die onderweg zijn naar

Brussel? Aan de grenzen staan haast

overal elektronische infoborden: kan

de Brusselse overheid daar info kwijt

over de richtlijnen, indien de drempels

overschreden worden? Want op

de Brusselse Ring vind je geen elektronische

infoborden.”

MINISTER SMET: “We hebben inderdaad

informele contacten gehad met

de andere gewesten. Het probleem is

dat Vlaanderen en Wallonië elk hun

borden gebruiken om te communiceren

rond hun eigen maatregelen bij

smogalarm. We kunnen inderdaad

hopen dat er snel meer dynamische

infoborden komen op de Brusselse

Ring.”

sms-alarm voor

pollutiepieken

PAUL LENAERTS (AUDI BRUSSELS):

“Gelden de pollutiedrempels enkel

in Brussel, of ook in de andere gewesten?”

MINISTER HUyTEBROECK: “De alarmdrempels

bestaan even goed in Vlaanderen

en in Wallonië. Maar de maat-

regelen die we nemen in geval van

pollutiepieken gelden enkel in Brussel.”

JEAN PUTMANS (CEPB): “Hoe zit het

met de bedrijven die een afwijking

willen vragen op het tijdelijk verkeersverbod

voor vrachtwagens van

meer dan 3,5 ton? Een bouwbedrijf

bijvoorbeeld: moeten zij die afwijking

vragen in de gemeente waar de

hoofdzetel van hun bedrijf zit, of op

de plek waar de bouwwerf zit?”

Minister Pascal Smet, Pierre Thonon (BECI) en minister Evelyne Huytebroeck.

MINISTER HUyTEBROECK: “Dat maakt

geen verschil. Weet dat zo’n afwijking

in heel Brussel telt en dat ze een jaar

geldig is, dus niet enkel op piekmomenten.”

THIBAUD COLLA (ING): “En wat met

de communicatie naar het bedrijfsleven?”

MINISTER HUyTEBROECK: “Dankzij

het meetsysteem van de intergewestelijke

Cel voor het Leefmilieu Celine

weten we 48 uur op voorhand wanneer

er een pollutiepiek aankomt.

Die informatie wordt automatisch

verspreid. Naar de overheid, de media,

de burgers… en naar de ondernemingswereld.

Elk bedrijf kan via

www.pollutiepiek.be inschrijven op

een sms of e-mail alert. We hebben

ook een nieuwe promocampagne

klaar om de website beter bekend te

maken in Brussel.”

Info: www.pollutiepiek.be ●


Wat is smog?

Smog is een wolk luchtvervuiling die ter

plaatse blijft hangen en waarin fijne stofdeeltjes

rondzweven. Deze bestaan uit

vervuilende deeltes en vluchtige organische

stoffen (VOS) die in de stratosfeer

ook als broeikasgassen ageren. Smog is

heel ondoorzichtig en kan van blauwachtig

tot oranje variëren. Deze zware wolken

warmen op door de vele stofdeeltjes

en houden op deze manier de koude lucht

aan de grond gevangen. Eenmaal hoger

in de atmosfeer zorgen ze daar voor een

temperatuuromslag. Het woord zelf is

afgeleid van de Engelse woorden smoke

(rook) en fog (mist).

Het noodplan kan enkel tussen

1 november en 31 maart

in werking treden. In de

winter komen in België vaak vervuilingspieken

voor (in de zomer

zijn er dan weer ozonpieken). Als de

weersomstandigheden (zie kader)

ervoor zorgen dat de vervuiling niet

verspreid wordt, kunnen deze pieken

verschillende dagen aanhouden. Om

dit noodplan op te stellen heeft de

overheid gebruik gemaakt van de

gegevens van de Intergewestelijke

Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) die de

luchtkwaliteit al gedurende negen

jaar volgt.

Als de eerste drempel overschreden

wordt, blijven de maatregelen vrij

beperkt: de maximumsnelheid op de

ring wordt verlaagd tot 90 km/u en

in de rest van de stad tot 50 km/u.

Het aantal politiecontroles wordt opgedreven.

Volgens IRCEL

komt dit 2 à 3 maal

per jaar voor. De

tweede drempel

wordt slechts

eenmaal om

de 2,5 jaar

overschreden.

Dan

Frisse lucht in onze stad?

Het is mogelijk.

wordt alternerend rijden ingevoerd.

De hoogste drempel werd de voorbije

9 jaar nooit gehaald. De dag dat dit

wel het geval zal zijn, zal alle gemotoriseerde

vervoer verboden zijn.

Flagrant gebrek aan overleg

De overheid heeft geen er geen rekening

mee gehouden dat tijdens dagen

met luchtvervuilingspieken de

pendelaars nieuwe verkeersstromen

zullen doen ontstaan. De MIVB moet

daar helemaal alleen voor instaan.

De vervoersmaatschappij wil, volgens

MIVB-woordvoerder Jean-Pierre

Alvin, in dat geval “haar aanbod met

15 tot 18% verhogen.” De andere vervoersmaatschappijen

(NMBS, TEC en

De Lijn) werden niet geraadpleegd. De

Brusselse bedrijven worden verondersteld

om een actieplan voor hun pendelende

werknemers uit te werken en

dit in hun bedrijfsvervoersplan te integreren.

Zij werden wel geraadpleegd

i.v.m. de uitvoeringsmodaliteiten van

het besluit, maar met hun bedenkingen

over het uitgangspunt werd geen

rekening gehouden.

Het zal moeilijk worden om een oplossing

te vinden. De TEC heeft al aangekondigd

dat ze de frequentie van haar

lijnen naar de hoofdstad niet gaat

verhogen. Ook de NMBS wist te melden

dat ze tijdens de piekuren nu al

aan haar maximumcapaciteit zit.

Voor nooddiensten en sommige

privé-voertuigen geldt

dit verbod niet.

opinie

Pollutiepieken, die pakken

de bedrijven aan?

Een nieuw besluit dat vanaf januari 2009 van kracht is, wil de

luchtkwaliteit in Brussel verbeteren. Het besluit op de “luchtvervuilingspieken”

maakt het onderscheid tussen drie vervuilingsdrempels

die, als ze overschreden worden, een grote impact op

ons doen en laten zullen hebben. De Economische en Sociale Raad

werd bij het opstellen van deze wet wel geraadpleegd, maar zonder

dat er met haar aanbevelingen rekening werd gehouden.

luchtvervuiling is dodelijk

Geruststelling?

Voor het zwaar vrachtverkeer voorziet

de wet in een jaarlijkse test,

naast de – gelukkig weinig frequente

– afkondigingen van het plan. Volgens

minister van mobiliteit Pascal

Smet zal deze test samenvallen met

de eerste vervuilingspiek van het

jaar. Deze maatregelen zullen voor de

transportsector en alle bedrijven die

ervan afhangen (distributie, bouw...)

een inkomensverlies van zes uren

als gevolg hebben. Bovendien lopen

truckers het risico op een boete door

het tekort aan parkeerplaatsen in

Brussel. Laten we hopen dat de regering

realistische oplossingen vindt

vooraleer de eerste vervuilingspiek

van de winter eraan komt.

Hoe op de hoogte blijven?

Behalve de gewone media kan u ook

vragen om via SMS, e-mail of de verkeersberichten

24 uur op voorhand

op de hoogte gebracht te worden.

Op de website vervuilingspieken.be

zal u ook terecht kunnen voor een

overzicht van de maatregelen en de

actieplannen, voor inlichtingen en

voor formulieren om een afwijking

op het verkeersverbod aan te vragen.

Uiteraard is BECI graag bereid om u

met raad en daad bij te staan (Pierre

Thonon, pt@beci.be). ●

Cédric Deveycx

Kenniscentrum

In de herfst van 1952 hebben de inwoners van London grote hoeveelheden steenkool verstookt

om zich tegen heet gure herfstweer te beschermen. De smog die dat veroorzaakte

zou bijna een week aanhouden en gedurende 48 uur was de zichtbaarheid tot minder dan

50 meter beperkt. Toen de wind de smog eindelijk weggeblazen had, bleek dat er in vijf

dagen tijd 12.000 slachtoffers waren gevallen.

9

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


10

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

in de kijker

In deze rubriek vindt u alle foto’s van de events die Beci organiseert

Een begeesterde Thomas Leysen: “Ik geloof in het

potentieel van Brussel.”

umicore-topman en vBO-voorzitter Thomas Leysen

schetste de positie van België in de internationale crisis. Ja,

de economische crisis treft ook de Belgische bedrijfswereld

ongemeen hard, en neen, niemand kan precies voorspellen

wat er nog zal gebeuren: “2009 is a time of danger, yet

2009 is also a time of opportunity”, onderstreepte Leysen.

“Het is nu belangrijk om zowel de vs als china in het oog

te houden. In de vs leven ze boven hun stand, china leeft

onder haar stand. nu zie je dat onzekerheid de baas is.

Iedereen bouwt zijn stocks af. De koopkracht en het consumentenvertrouwen

kwamen nog niet onder grote druk,

maar de bedrijven en de particulieren stellen grote investeringen

uit.”

Thomas Leysen pleitte ook voor een betere regulering van

de financiële markt: “Er is een totaal gebrek aan transparantie.

De regulering is nodig, maar ik pleit ervoor om dit

niet overhaast te doen. zulke ingrepen moeten doordacht

gebeuren.”

Thomas Leysen spreekt de Brusselse ondernemers

van BEcI toe, bij InG.

Thomas Leysen en Olivier Willocx,

afgevaardigd bestuurder van BEcI.

Lunchdebat met

Thomas Leysen

“Potentieel van Brussel

beter benutten”

“Er zullen nog naschokken volgen. De

economische onzekerheid blijft nog enkele

maanden de baas. Maar de crisis biedt ons

een unieke kans om te evolueren naar een

duurzaam kapitalisme, dat ook een antwoord

biedt aan het ecologische vraagstuk.”

Dat heeft VBO-baas Thomas Leysen

gezegd tijdens een BECI-lunchdebat met

meer dan honderd Brusselse ondernemers.

Thomas Leysen in gesprek met BEcI-voorzitter Emmanuel

van Innis.

routeplan 2018

Thomas Leysen wees tegelijk op de grootste problemen

in België: “Hoe gaan we met de staatsfinanciën om? De

overheid heeft er goed aan gedaan de banken te redden.

Maar de staat is nog te weinig efficiënt in België, en dat

geldt zeker voor Brussel. Daarom is het verhaal van Business

route 2018 for Metropolitan Brussels zo belangrijk. Ik

geloof in het potentieel van Brussel, dat tot op vandaag

onderbenut is.”

Tom Smeets

Foto’s : rEPOrTErs/Jan van de vel


Leden trefpunt

leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

stratégie : vind de investering die u het

best past!

Jean-Sébastien Eyben en

Daniel Matthys, aan het

roer van S.P.C.

Hoewel het statuut van “bankmakelaar” in 2006 de dag

heeft gezien, is het pas eind 2007 dat het bestuurscomité

van CBFA de twee eerste “makelaars in bankdiensten en

investeringen” van ons land officieel aanvaardde. De Brusselse

vennootschap S.P.C. “Stratégie, Patrimoine, Conseil”

kreeg zo als eerste de kans om in alle onafhankelijkheid

te werken met meerdere financiële instellingen (banken,

beheersmaatschappijen,…). S.P.C. is in staat om de klanten

niet “de beste SICAV” of “het beste product” voor te stellen,

maar een investeringspakket aan te bieden op maat van

hun reële noden en objectieven.

S.P.C. biedt haar diensten aan de investeerders die een

beheer van aandelen, obligaties, fondsen… op maat willen,

of aan gefortuneerde families die hun patrimonium

veilig willen stellen, over de generaties heen. Daniel Matthys

telt meer dan twintig jaar ervaring in de financiële

sector: hij wordt bijgestaan door Jean-Sébastien Eyben. ●

S.P.C. - “Stratégie, Patrimoine, Conseil”

Boulevard Louis Schmidt 28/19

1040 Brussel

t + 32 2 742 30 33 – f + 32 2 400 71 53

info@courtierbancaire.eu – www.courtierbancaire.eu

sodexo en l.o.g.o. lanceren

de gezonde snackautomaat

Sinds kort staat de BodyBooster in twee Vlaamse scholen. Deze nieuwe

schoolautomaat biedt een antwoord op de ongezonde snackgewoonten

die de voedingsindustrie

jongeren aanpraat. Met de bodybooster

willen Sodexo en LOGO aantonen dat

jongeren wel automatisch kiezen voor

gezonde voeding. Voorwaarde is dat zij

een aantrekkelijk aanbod voorgeschoteld

krijgen.

Scholen erkennen meer en meer hun

aandeel in het positief bevorderen van

de voedingsgewoonten. De vraag naar

gezonde alternatieven zoals tussendoortjes,

drankjes en lunches duikt op. Hoe

concreter, hoe beter en hoe hoger de

kans dat het aanbod wijzigt. In de Body-

Gezond knabbelen op school kan voortaan dankzij de Bodybooster.

iPC verhuist en lanceert

nieuwe activiteit

Gedurende meer dan 15 jaar heeft IPC de binnen -en

de buitenkant van uw ICT apparatuur gereinigd. Zo’n

reinigingsbeurt is van groot belang om storingen te

voorkomen, want die veroorzaken verlies van rendement,

doeltreffendheid en levensduur. Het reinigen

van het materiaal zorgt ook voor een betere hygiène,

een betere «merkimago» en meer eerbied voor het

werkmateriaal.

Vandaag werpt Eric Gilson van IPC zich op de toeristische

avonturenmarkt: hij stelt bedrijven en particulieren

ontdekkingstochten voor in de Dahar bergketen,

in het zuiden van Tunesië. “Wij vinden dat de

mens de meest waardevolle schakel is en blijft binnen

een onderneming. Daarom organiseren we deze

reizen, waar de menselijke waarden, de ontmoetingen

en de ontdekkingen eerst komen”, zegt Gilson. ●

IPC

Louizalaan 475

1050 Brussel

t +32 2 420 04 34

f +32 2 420 30 13

www.ipc-bxl.eu

Nieuwe uitdagingen en

een nieuw decor voor IPC.

booster zitten fruit, groenten, zuivel en koekjes. De gekozen snacks

passen binnen een gezond eetpatroon, zijn begrensd op het vlak

van calorie- vet- en suikergehalte en overleefden een smaaktest bij

ongeveer 1.000 jongeren uit de doelgroep.

Sodexo verzorgt de catering in meer dan 700 scholen in België. Het

bedrijf hanteert een gezondheidscharter gebaseerd op de actieve

voedingsdriehoek. Gezonde, evenwichtige én lekkere maaltijden

aanbieden aan de scholieren is het belangrijkste aspect. Daarnaast

wordt er ook geïnformeerd over alle pijlers van een gezonde voeding

en worden er tips gegeven over sport en beweging. De Body-

Boosters beantwoorden volledig aan dit gezondheidscharter. ●

Sodexo

Charles Lemairestraat 1 – 1160 Brussel

t +32 2 547 55 11 – f +32 2 547 55 12

info@sodexo-pass.be – www.sodexo.be


12

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

moving!

Twee nieuwe vennoten bij

Cms DeBacker

Het advocatenkantoor CMS DeBacker versterkt

zich op het gebied van corporate finance. Het

kantoor geniet vandaag een sterke reputatie op

de markt vanwege zijn corporate ervaring op

het gebied van bedrijfsbeheer en herstructureringen.

CMS DeBacker kiest ervoor het advocatenteam

nu te versterken met het oog op zijn

positionering t.o.v. de banken, de private equity

houses en de lokale en internationale corpora-

Carl Dotremont, een van tes. Die beslissing is vandaag verzekerd met de

de nieuwe vennoten.

komst van Vincent Dirckx en Carl Dotremont.

Vincent Dirckx (UCL, 1991) begon zijn loopbaan

in New york (VS). Hij werkte er achtereenvolgens voor Kelley

Drye & Warren en Baker & McKenzie. Vervolgens ging hij aan

de slag in het Belgische filiaal van de Engelse advocatengroep

Freshfields, en verhuisde later naar de Londense vestiging. In

2000 werd hij vennoot van de Duitse advocatenpraktijk Haarman

Hemmelrath & Partners. Hij ontwikkelde er de Corporate

afdeling voor België. Hij ging tenslotte werken voor Lydian,

waar hij zich bezig hield met fusies & aankopen, kapitaaloperaties

en risicokapitaal.

Carl Dotremont (KUL, 1993) is gespecialiseerd in financieel

recht en in vennootschapsrecht, met name op het gebied van

private equity en risicodragend kapitaal, onroerende middelen,

kapitaalmarkten en fusies en aankopen. Dotremont is o.a.

lid van Guberna en de vzw Brussels Biennale. Hij was o.a. vennoot

van het advocatenkantoor Berwin Leighton Paisner LLP,

nadat hij eerder enkele jaren deel uitmaakte van de Amerikaanse

groep Morgan Lewis & Bockius LLP. Hij was vervolgens

vennoot van Lydian. ●

Direct, het intranet van Altran.

“Direct”, het intranet van de Altran groep,

werd verkozen tot één van de 10 beste intranetten

wereldwijd in 2009 door de Nielsen

Norman Groep, een consultancybureau dat

bedrijven adviseert over de efficiëntie en de

tevredenheid van gebruikers over hun producten

of diensten.

“De ingenieurs van Altran beseffen als geen

ander dat een interface volledig op de gebrui-

CMS DeBacker

Terhulpsesteenweg 178

1170 Brussel

t +32 2 743 69 05 – f +32 2 743 69 01

www.cms-db.com

Eurostar vervoert 9,1 miljoen

reizigers in 2008

Eurostar, de hogesnelheidstrein die België en Frankrijk met het

Verenigd Koninkrijk verbindt, heeft in 2008 een record aantal

reizigers vervoerd. Ook de ticketverkoop steeg sterk sinds de

opening van de Britse hogesnelheidslijn High Speed 1.

Het aantal Eurostarreizigers rondde voor de eerste keer de kaap

van 9 miljoen, tot 9,1 miljoen reizigers. Een stijging van 10,3%

ten opzichte van 2007, toen het aantal 8,26 miljoen bedroeg.

Ook in België waren de cijfers veelbelovend. Dit is ondermeer

te danken aan de populariteit van dagtrips, die in hoeveelheid

verdubbelden tot meer dan 20% van het aantal reizigers op de

route Brussel-Londen. Meer en meer mensen besluiten op dezelfde

dag heen en terug te reizen, wat perfect mogelijk is door

de korte reistijd.

Ook de ticketverkoop deed het zeer goed, en klom tot het niveau

van 664 miljoen Britse pond, een stijging van 10,9% t.o.v.

2007. Kortere reistijden vanuit Brussel en Parijs naar Londen,

en de uitstekende verbindingen vanuit Brussel-Zuid en London

St. Pancras doen meer en meer reizigers overstappen op de

hogesnelheidstrein. ●

Eurostar

Louizalaan 166

1050 Brussel

t +32 2 528 28 28

f +32 2 646 90 04

www.eurostar.com

Intranet van altran bij “10 beste intranets

ter wereld in 2009”

ker gericht moet zijn, en met een opbouw

waarvan de informatie gemakkelijk aanpasbaar

is. Bij het ontwikkelen van haar intranet

slaagde Altran erin doorslaggevende beslissingen

te nemen op basis van gebruikerstests

en haar onderzoek naar ergonomie”, verklaart

Jakob Nielsen, directeur en medeoprichter

van de Nielsen Norman groep.

“Wij voelen ons vereerd met de wereldwijde

erkenning van ons intranet. Deze prijs toont

de knowhow van Altran aan op vlak van Entreprise

Content Management (ECM)”, benadrukt

Pascal Brier, Adjunct-directeur-generaal

van de Altran groep. In België stelt de Altran

groep 700 consultants te werk in de filialen

Altran Europe, Altran CIS en De Valck Consultants.

Direct wordt gebruikt door de 18.400 werkne-

Eurostar rondde voor het eerst de kaap

van 9 miljoen reizigers.

mers van de groep, verspreid over 20 landen.

Met behulp van het unieke platform kan iedere

werknemer zich informeren, gebruikmaken

van de knowledge management-tools

en heeft die toegang tot alle aangeboden

diensten. Bovendien kan elke werknemer gespecialiseerde

werkgroepen ontwikkelen of

er deel van uitmaken. Vandaag bestaan er al

meer dan 200 dergelijke groepen op Direct.

Kijk voor meer informatie op

www.altran.com ●

Altran Europe

Tervurenlaan 142-144

1150 Brussel

t +32 2 737 68 11 – f +32 2 737 68 36

info@altran-europe.be

www.altran-europe.be


14

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

Een van de teambuildingevents

die Sem’On Business

organiseert.

moving!

Een nieuw concept voor

kant-en-klare maaltijden.

Delitraiteur is dé trendsetter op het gebied

van de kant-en-klare maaltijd. Van

voorloper op het gebied van ideeën en

oplossingen is Delitraiteur ondertussen

geëvolueerd naar een plek waar ook de

consument welkom is. De verkoopspunten

worden uitgerust met een gezellige

plek waar de consument de kant-enklare

maaltijd die hij enkele minuten

voordien in de winkel kocht ook kan

sem’on Business slaat

de vleugels uit!

De evenementensector is in volle opmars en Sem’On Business

is hiervan het levende bewijs. Sem’On Business is

begonnen met haar focus op de organisatorische ondersteuning

van zakelijke manifestaties in hotelomgeving.

Het zijn tevens deze klanten die Sem’On Business hebben

aangespoord om ook incentives en team buildingactiviteiten

te organiseren. Het productengamma werd, door deze

ingreep, reeds uitgebreid. Begin 2008 was er de verwelkoming

van een nieuwe collega en de verhuis naar een groter

kantoor. Nu, een jaar later heeft Sem’On Business opnieuw

een nieuwe kracht aangeworven. Laurence Bauwelinckx

zal bij Sem’On Business de functie van Junior Sales uitoefenen.

Hiervoor was Laurence aan de slag bij Küppersbusch

en stond ze ondermeer in voor het beheer van de interne

commerciële afdeling. Indien er voor het bedrijf evenement

moesten worden georganiseerd was zij hiervoor verantwoordelijk.

Vanaf heden zal ze van de organisatie van evenementen

haar fulltime bezigheid maken. Samen met de

andere leden van het team zal zij ervoor zorgen dat Sem’On

Business een toonaangevend bedrijf wordt in de B2B-evenementenwereld.


Sem’On Business

Sint Janstraat 38

1785 Merchtem

t +32 52 46 27 25 – f +32 52 46 27 26

www.semonbusiness.com

Delitraiteur, een concept in beweging

voorbereiden en opwarmen. De keuken

is zo ingericht dat Delitraiteur soepen,

salades en sandwiches kan presenteren

aan de klanten. Die renovaties laten de

klanten van Delitraiteur toe om te genieten

van flexibele openingsuren, tot

’s avonds, tijdens het weekeinde en de

vakantie toe.

De verkoopspunten van Delitraiteur

stralen een warme sfeer uit, dankzij

het meubilair in hout, de originele aankleding

van de frigo’s, de sfeerverlichting,

de stenen vloer en de aangepaste

muziek. De merchandising van de producten

sluit dicht aan bij die sfeer: het

idee dat de klant zich goed voelt in de

winkel, dat hij ook graag ter plaatse van

de maaltijd geniet. Elk verkoopspunt is

volgens een studieplan benaderd, dat

toelaat om in te spelen op ideeën en oplossingen

voor de kant-en-klare maaltijden.

De bereide maaltijden worden

zo gepresenteerd dat ze de rijke keuzemogelijkheid

en het imago van Delitraiteur

onderstrepen. ●

Delitraiteur

Rue de l’Espérance 84

6061 Montignies-sur-Sambre

t +32 71 20 42 08 – f +32 71 20 42 92

info-delitraiteur@gld.be

Reizen wordt nog comfortabeler in de Thalys.

Thalys ondergaat metamorfose

Na meer dan 3 jaar van studies is de nieuwe Thalys begin januari

ingehuldigd in Brussel. Thalys belooft een trein die over de

hele lijn anders is: High Speed, High Tech & High Comfort. De

metamorfose ging van start in januari 2008 met de veralgemening

van Ticketless (reizen zonder papieren ticket) voor alle reizigers,

en zal eind 2009 afgesloten worden met de invoering van

de hoge snelheid. Hierdoor zullen Amsterdam en Keulen vanaf

eind 2009 op ongeveer 1.45 uur van Brussel liggen en op minder

dan 3.15 uur van Parijs. De renovatie is in januari 2009 van

start gegaan, op basis van één gerenoveerd treinstel per 10 weken.

Rood blijft de favoriete kleur van Thalys, maar het interieur,

de materialen, de catering, het servies en de uniformen van het

personeel hebben een ware metamorfose ondergaan. Tot op heden

werden er al ongeveer 70 miljoen reizigers vervoerd tussen

Parijs, Brussel, Amsterdam en Keulen. ●

Thalys

Stefaniaplein 20

1050 Brussel

t +32 2 648 06 00

info@thalys.com

www.thalys.com


Breevast stelt het rijks Administratief centrum voor

Breevast en Immobel, vastgoedpartners

in het RAC-project aan de Brusselse

Pachecolaan maken het projectteam

bekend dat de plannen voor de

vernieuwde site zal ontwerpen en de

bouw ervan zal opvolgen. Voor het project

kozen Breevast en Immobel een

drieledig team: Studio Arne quinze,

geleid door Arne quinze, het architectenbureau

Archi 2000, van architect

Philippe Verdussen en het architectenbureau

M &J-M Jaspers - J Eyers &

Partners, onder leiding van architect

Michel Jaspers. Studio Arne quinze

zal instaan voor de conceptuele visie

van het hele project en zal richtlijnen

voorstellen voor de architecturale

vormgeving van de gebouwen en de

aangesloten openbare ruimtes.

Breevast en Immobel zijn zich bewust

van het belang dat het toekomstig

project inneemt in het stedelijk weefsel

van Brussel, evenals de signaalfunctie

die de vernieuwde site uit-

draagt op het stadszicht van Brussel

en daarbuiten. Door beroep te doen op

de competenties van de conceptueel

architectenstudio onder leiding van

Arne quinze, kiezen beide vastgoedpartners

resoluut voor een creatieve

aanpak van de bestaande en nieuwe

ruimtelijke entiteiten. Dit drukt de

uitdrukkelijke wens uit om een nieuw

elan en een aantrekkingspool te ontwikkelen

voor dit stadsgedeelte dat

lang afgesloten werd van het stedelijk

gebeuren.

Met deze omvangrijke operatie willen

zowel Breevast als Immobel een kwaliteitsvol,

toegankelijk en multifunctioneel

scenario uitbouwen in deze wijk

van de hoofdstad. De stedenbouwkundige

aanvragen tot vergunning

voor de eerste fasen (kantoren, en eerste

fase woningen resulterend van de

herbestemming van bestaande kantoren

naar een zestigtal wooneenheden)

zijn in onderzoeksfase bij de stad

leden trefpunt

Brussel. Het nieuwe Masterplan rond

het totaalproject wordt naar verluidt

verwacht tegen de lente van 2009. ●

Beevast Belgium

Jan Van Rijswijcklaan 162 b 11

2020 Antwerpen

t +32 3 259 46 00 – f +32 3 259 46 01

www.beevast.be

cortix, een nieuwe speler in de wereld van websites

Cortix, de Franse marktleider in de creatie van websites, is

sinds oktober 2007 gevestigd in België, met agentschappen

in Brussel en Gent.

Cortix is gespecialiseerd in internetoplossingen en gebruiksklare

multimedia: internetsites, verwijzingen, hosting. Zo

biedt Cortix bedrijven de mogelijkheid om hun producten

en merkimago op een dynamische en doeltreffende manier

te promoten.

Cortix Belgium

Koningin Astridlaan 92

1310 La Hulpe

t +32 78 15 01 77 – f + 32 2 633 27 58

www.cortix.be

Het Rijks Administratief

Centrum zoals Breevast

dat heeft ontworpen.

Heeft u een onweerstaanbare aanbieding voor de andere Beci-leden? Member to

Member is uw plek in ons maandblad Dynamiek!

Contacteer Catherine Mertens 02 643 78 16

Eindverantwoordelijke Moving: Stéphanie Brisson

Uw Beci-voordeel

Win een professionele website (ter waarde

van 10.000 euro)

Om 2009 vrolijk in te zetten, organiseert Cortix een grote

wedstrijd – samen met Dynamiek.

Te winnen: een website, inbegrepen: creatie, beheer, hosting,

verwijzingen, beheer van de domeinnaam en mailboxen.

Dit alles voor een duur van 2 jaar. De website zal bestaan uit 3

pagina’s met een dynamische module die zelf beheerbaar is.

Hoe kunt u deze mooie prijs in de wacht slepen? Antwoord

voor 15 maart 2009 op de twee volgende vragen en stuur de

antwoorden per mail naar wedstrijd@cortix.be

Vraag 1: Waar is Cortix, onder andere, aanwezig:

A) in Frankrijk, Ierland en Spanje

B) in China, Australië en Canada

C) in geen van deze landen


Vraag 2: Hoeveel personen zullen aan deze wedstrijd

deelnemen?


16

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

administratieve vereenvoudiging

digichambeRs

Bespaar tot 50% op elektronische

certificaten!

Na een grondige studie door Deloitte in een aantal Europese landen startten de Kamers

van Koophandel in België in maart 2008 met een applicatie die bedrijven moet toelaten

om certificaten van oorsprong (CO’s) online aan te vragen en na verificatie door de Kamer

in de onderneming zelf af te printen. Digichambers kan u tot 50% kosten besparen!

Na grondige tests binnen

ondernemingen

en Kamers van Koophandel

is deze applicatie vandaag

voor u beschikbaar via

www.digichambers.be

Wat zijn de voordelen?

● tijdswinst

● besparing op koerierkosten

of eigen verplaatsingen

● besparing op interne verwerkingskosten

● minimalisatie van fouten

● gebruiksgemak door gebruik

van templates

● procesoptimalisatie door

import van gegevens uit uw

ERP-systeem (in xml-formaat)

Uit een externe studie blijkt dat

de besparing kan oplopen van

30€ tot 50€ per CO!

Wat zijn de technische

vereisten?

U heeft enkel het volgende nodig:

● een browser - Microsoft Internet

Explorer 5.5 of hoger;

● een Adobe Reader v7.x of hoger om

de CO’s te kunnen bekijken en afdrukken;

● een WebSign component die interageert

met de server component

voor het digitaal ondertekenen

van XML en PDF bestanden. Deze

component wordt ter beschikking

gesteld op de website van Digichambers;

● een kleurenprinter;

● een digitale handtekening (type

GlobalSign of Certipost)

Stap mee in de administratieve

vereenvoudiging.

Wanneer u de eerste maal de applicatie

gebruikt en de PC de gebruiker

niet toelaat bepaalde software te

downloaden kan de tussenkomst van

een interne IT’er nodig zijn.

Is dit veilig?

Op alle niveaus werd gezocht naar de

hoogste graad van beveiliging:

● de website wordt beveiligd met een

hoogwaardig SSL certificaat zodat

de gegevens die u ingeeft vertrouwelijk

blijven en uw onderneming

beschermd wordt tegen phishing

● de toegang tot de site is enkel mogelijk

indien u minstens beschikt

over een E-ID kaart

● het effectief indienen van een

aanvraag voor een CO kan enkel

door medewerkers die beschikken

over een specifieke

digitale handtekening.

Bijkomende kosten?

Deze applicatie heeft een aanzienlijke

investering gevergd

vanwege de Belgische Kamers

van Koophandel. Deze investering

is niet vrij van risico’s.

Om die redenen werd de NV

DigiChambers opgericht. Bovendien

vergt de implementatie

van deze applicatie van de

Kamers een belangrijke investering

in opleiding van eigen

medewerkers en die van hun

klanten. De Kamers zijn eveneens

verantwoordelijk voor de

eerstelijns helpdesk.

Om deze kosten te dekken

wordt er een meerkost aangerekend

van 3,5€ per CO. ●

www.digichambers.be

Bent u geïnteresseerd?

U registreert zich op de website,

downloadt de algemene

voorwaarden en bezorgt deze

ondertekend terug aan de Beci.

Om de applicatie van bij de start

optimaal te kunnen gebruiken, is

het raadzaam om deel te nemen

aan een opleidingssessie van

Beci. Info: Sandrine Surings T 02

643 78 03 of ss@beci.be


Learn how to talk business!

IN DE PRAKTIJK

• Taaltraining aan tafel, met ‘native speakers’

• Engels, Frans of Nederlands

• Voor al wie zijn talenkennis wil bijscholen

• Groepen van 7 tot 10 personen

• 2 uur per week, van 12 tot 14 uur

• 30 weken per jaar (niet tijdens schoolvakanties)

• In de buurt van uw bedrijf

• Kennistest gaat aan de lessen vooraf (zes niveaus)

• Opleidingen starten vanaf 26/01/2009

• Catering met broodjes & drank

VOORDELEN

• Tafels zitten samen per taal en kennisniveau

• Wie geregeld aanwezig is, boekt vooruitgang

• Een aangename lunchpauze

• Aantrekkelijke prijs

PRIJS (EXCL. BTW)

BECI-leden: 1.250 euro p.p. (30 sessies)

• Niet-leden: 1.450 euro p.p. (30 sessies)

KMO’s en zelfstandigen kunnen aankloppen voor subsidies

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voor

50% tussenbeide komt – als het dossier wordt goedgekeurd.

U kunt met ons contact nemen vooraleer u het

dossier indient.

CONTACT

Brigitte van der Mensbrugghe,

Verantwoordelijke BECI-opleidingen

02 643 78 30 – 0499 588 842 - bvdm@beci.be


18

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

internationaal

RegistRatieplicht vooR Reizen naaR vs

“ Veiligheid voor alles ”

U wil op businessreis naar de Verenigde Staten maar u bent nog niet geregistreerd in

ESTA? Doe het snel via internet, want u heeft een elektronische reistoestemming nodig om

op het vliegtuig te stappen.

Wat is EsTA?

Het nieuwe systeem heet Electronic

System for Travel Authorisation

(ESTA). Het is een verplicht registratiesysteem

voor toeristen en businessreizigers

uit België en 26 andere

landen. Burgers uit die landen kunnen

de VS binnen zonder visum, op

voorwaarde dat de reis niet langer

dan 90 dagen duurt.

Elke reiziger kan een aanvraag indienen

via de website van ESTA. De

reistoestemming is verplicht voor

elke reiziger afzonderlijk – dus ook

voor kinderen die meereizen. Zonder

de toestemming mag u het vliegtuig

niet in.

De vragenlijst is te vergelijken met

die van de landing card. Dat is de

kaart die u tot voor kort moest invullen

in het vliegtuig, en die u daarna

aan de Amerikaanse douane moest

afgeven.

Waarom EsTA?

1 VEILIgHEID: De VS wil zoveel mogelijk

informatie verzamelen met

het oog op de staatsveiligheid: de

VS hopen zo terroristen buiten de

grenzen te houden. De gegevens

worden door internationale en eigen

databanken gehaald.

2 MODErnISErIng: de Amerikaanse

douane bracht de landing cards

tot voor kort in een database in.

Het verschil met vandaag: de reiziger

moet dat vanaf nu zelf doen.

3 rEIzIgErSCOMFOrT: De VS wil

de reiziger snel informeren of hij

een visum nodig heeft of niet. De

lange wachtrijen aan de Amerikaanse

douane zouden binnenkort

verdwijnen.

Mag u meteen vertrekken?

Het Amerikaans ministerie van Binnenlandse

Veiligheid schat dat in

België 99% van de aanvragen meteen

zullen worden goedgekeurd. Een po-

sitief antwoord is twee jaar geldig,

voor meerdere bezoeken.

ESTA kan de definitieve beslissing

tenslotte 72 uur uitstellen – indien het

extra gegevens moet verzamelen. Als

de aanvraag toch geweigerd wordt,

moet de reiziger een visum aanvragen

in het consulaat van de VS.

De VS kan de reistoestemming ook op

elk moment weer intrekken, indien

uit nieuwe informatie zou blijken dat

een reiziger een bedreiging kan zijn

voor de VS.

Het Amerikaans ministerie van Binnenlandse

Veiligheid raadt iedereen

Publiceer uw zakelijk aanbod in BCD!

aan, de aanvraag zo snel mogelijk in

te vullen, zelfs al bent niet van plan

meteen naar de VS te reizen. Zo zit u

veilig als u onverwacht of dringend

naar de VS moet vertrekken.

Wie de verplichte registratie compleet

vergeet: geen nood, u kan de

aanvraag nog op de luchthaven zelf

invullen.

Info & registratie in meerdere talen,

o.a. Nederlands & Frans: https://esta.

cbp.dhs.gov/ ●

U zoekt een business partner in

het buitenland?

Roel Veyt

U stuurt ons toe welke zakelijke samenwerking u voor ogen heeft. Wij

verspreiden uw aanbod in de Business Cooperation Database en onder

de partners van het netwerk in meer dan 40 landen.

Wat is mogelijk: commerciële diensten, franchise, joint-venture, fusie,

onderaanneming, technologische samenwerking.

U vindt een formulier op www.beci.be

Info :

Jean-Philippe Mergen

jpm@beci.be – t 02 210 01 77

Binnenkort

op zakenreis

naar de VS?

Vergeet uw

verplichte

registratie

niet.


internationale handel

Hoe namaak voorkomen?

Hoe intellectuele eigendomsrechten aan de grenzen van

de Europese Unie en in eigen land beschermen? Enkele

eenvoudige gewoontes en maatregelen bij de douane

helpen om het risico te beperken.

Tussenkomen bij de douane is

een heel efficiënt middel om

namaak en piraterij te bestrijden.

Op deze manier is het voor de bezitters

van de eigendomsrechten mogelijk

om aan de grenzen van de EU

op te treden en dus voor de betwiste

producten over het hele grondgebied

verspreid worden en daar op de

markt gebracht worden.

Enkele envoudige maatregelen zijn

zowel efficiënt als nuttig:

● zorg ervoor dat u het niet te

gemakkelijk maakt om uw

producten na te maken! Deponeer

ze als merk, model of octrooi.

Vermeld geen informatie (op uw

website, in brochures,…) die toelaten

om uw producten te imiteren

en breng de douane op de hoogte.

● Ga na of het nodig is om uw

technologie en know-how

over te dragen als u outsourced!

Is het mogelijk om deze

overdracht op te delen en tussen

verschillende onderaannemers te

verspreiden? Zorg voor een confidentialiteitsclausule

in uw contract.

Verwaarloos ook het belang

van de eindafwerking in Europa

niet, hetzelfde geldt trouwens ook

voor het hier aanbrengen van uw

logo.

● Trek voldoende tijd uit om inlichtingen

in te winnen over

uw partner, agent en/of onderaannemer

en over de mogelijkheden

om uw intellectuele eigendomsrechten

in het betrokken land

te laten naleven.

● controleer voortdurend uw

leveranciers en verdelers. Let

erop dat er geen uitbestedingen

zonder uw instemming gebeuren.

● Gebruik het bestaande netwerk!

Aarzel niet om contact op te

nemen met de Kamers voor koophandel

en de handelsattachés die

verbonden zijn aan de ambassades

en consulaten.

De impact van namaak op de internationale

handel is een van de thema’s

die tijdens onze volgende Export Day

op 26 maart 2009 aan bod zullen komen.

Nadine Shango

ns@beci.be

T 02 643 78 20

Merken uit het betere gamma hebben vaak met namaak te maken.

56x277.qxd 27/06/2008 10:21 Pagina 3

ARCHIEF-

PROBLEMEN?

Archiving Solutions

Your information is nowhere safer

de perfecte

archiefoplossing

bel nu naar 078 15 31 61

of surf naar www.merak.eu

19

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


20

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

Wees bijdehand

en maak

gebruik van

de kansen die

Europa uw

bedrijf biedt.

internationaal

1 Een project moet stevig onderbouwd,

relevant en autonoom

zijn: het project mag niet in functie

van een eventuele Europese subsidie

opgesteld worden. In het beste geval

moet het zelfs zonder subsidie kunnen

uitgevoerd worden. Het is geen

goed idee om een project uit te vinden

omdat er beschikbare fondsen zijn.

2 Op de hoogte zijn van alle politieke,

juridische, budgetaire en procedurele

aspecten. Evenals van de

regionale politiek en de verschillende

programma’s, fondsen en initiatieven

die binnen uw specifieke domein bestaan.

Ook de beslissingspyramide en

referentiedocumenten kan u beter

kennen, net zoals het financieringsreglement,

de uitsluitings-, selectie- en

toewijzingsprocedures en het werk

van de evaluatiecommissies.

3 De eisen, verwachtingen en prioriteiten

van de commissie en de

regionale en nationale overheden

in het project verwerken. Zowel de

politieke als economische prioriteiten

europese contracten en financiering:

BeCi helpt u slagen

van de Commissie en van het betreffende

land en/of regio zijn van belang.

Bekijk ook welke soorten projecten

onlangs gefinancieerd werden. Welke

doelen worden er nagestreefd en welke

resultaten verwachten de bevoegde

instanties?

4 De programma’s, fondsen, initiatieven

doorgronden en relevante

aanbestedingen identificeren. De

logica van de verschillende financieringsinstrumenten

moet gerespecteerd

worden. Het is belangrijk om

de complexiteit van de procedures en

documenten te overstijgen en nuttige

en relevante informatie er uit te vissen.

Wees op de hoogte van de data waarop

de oproepen tot voorstellen gepubliceerd

worden en bekijk die op tijd.

5 Analyseer de oproepen tot voorstellen

en de referentiedocumenten

efficiënt. Wat zijn de politieke en

technische prioriteiten? Wat zijn de

medefinancieringsdrempels? Welke

uitgaven worden aanvaard? Wat zijn

de specifieke procedures? Wat zijn de

Europese financiering en Europese openbare aanbestedingen bieden

vele en interessante kansen om zaken te doen of om zich te ontwikkelen.

BECI heeft een geïntegreerde afdeling Europese

Diensten.

U kunt bij ons en onze consultants terecht

voor:

● inlichtingen over oproepen tot openbare

aanbesteding en oproepen tot

voorstellen en de daaraan gekoppelde

procedures;

● een audit over de mate waarin uw bedrijf

voorbereid is en haar financiële

en technische capaciteit in verband

met de selectie- en toewijzingscriteria;

● strategische en operationele bijstand;

raad in verband met de beste opportuniteiten;

europese fondsen:

10 gouden tips

De Europese fondsen bieden veel mogelijkheden, maar

als u in aanmerking wilt komen, is het goed om een

aantal regels in acht te nemen. Welkom in de wondere

wereld van de Europese financiering.

● een projectanalyse in het licht van de

bestaande Europese mechanismen;

● globale hulp bij het opstellen van dossiers

en bij het aanvragen van subsidies

en contracten.

Naar aanleiding van deze nieuwe dienstverlening

biedt BECI de 50 eerste bedrijven

die zich voor 15 maart inschrijven een

uur gratis evaluatie om na te gaan wat,

voor uw bedrijf, de Europese perspectieven

op het vlak van financiering zijn.

Meer inlichtingen bij

Jean-Philippe Mergen

t 02 210 01 77 – jpm@beci.be

www.beci.be

uitsluitings-, selectie- en toewijzingcriteria?

6 Goede partnerships voorbereiden

en afsluiten. Opsporen van

goede en complementaire partners

die voor toegevoegde waarde kunnen

zorgen. Denk aan nationale, maar ook

interregionale en internationale partners.

Bepaal de rol van alle partners,

de werking en verantwoordelijkheden

van het partnership.

7 Maak een volledig, overtuigend

en aantrekkelijk dossier. Een dossier

is een voorstelling op logische basis

van alle relevante documenten. Het

is ook een goed onderbouwde resultaatsverbintenis.

Zorg er ook voor om

verleidelijk, innoverend en creatief

(met inbegrip van de visuele presentatie)

uit de hoek te komen.

8 Budgetbeheer. Welke directe en

indirecte kosten worden in aanmerking

genomen? Wat zijn de algemene

kosten? Welke kosten worden niet

in aanmerking genomen? Hoeveel

draagt de aanvrager bij? Eventueel in

natura. Voorbereiding, uitvoering en

monitoring van het budget.

9 Het project plannen en structureren.

Een meerjarenplan, een realistische

timing, een gestructureerd en

gecontroleerd verloop van het plan.

10 zowel het beheer als de opvolging

van het project verzekeren.

Organisatie van een kwaliteitsopvolgingssysteem.

Evaluatie, feedback en

opstellen van verslagen zijn belangrijk.

Zowel voor het goede verloop

van het project als voor de uitbetaling

van tussentijdse en slotbetalingen.


Philippe Trousson

Meta-Europe


veRklaRing van onvatbaaRheid vooR beslag

zelfstandigen kunnen hun gezinswoning

beschermen

Wees vooruitziend en

bescherm uw gezin

tegen een inbeslagname.

Een van de gevolgen daarvan is

dat de hoofdverblijfplaats van

de zelfstandige in beslag kan

genomen worden als u financiële tegenspoed

kent. Dit risico op inbeslagname

is een flinke rem voor het oprichten,

uitbouwen of overdragen van

ondernemingen.

De wetgever heeft voor dit probleem

een oplossing gevonden. De wet van

27 april 2007 (met ingang van 8 mei

2007) laat zelfstandigen toe om hun

hoofdverblijfplaats in sommige omstandigheden

tegen inbeslagname te

beschermen.

Dit wil dus zeggen dat, als u bepaalde

voorwaarden naleeft, de goederen die

samen uw hoofdverblijfplaats uitmaken

niet meer door een deurwaarder in

beslag kunnen worden genomen.

Wie kan op deze bescherming

aanspraak maken?

Zelfstandigen die van deze bescherming

willen genieten moeten aan

bepaalde voorwaarden voldoen: de

beroepsactiviteit moet in de hoedanigheid

van natuurlijke persoon, als

hoofdactiviteit en op het Belgische

grondgebied uitgeoefenend

worden. Daarmee worden bedoeld:

handelaars, ambachtslui

en vrije beroepen.

De volgende categorieën worden

dus van deze beschermingsmaatregel

uitgesloten:

vennootschappen, zelfstandigen

in bijberoep, gepensioneerden

die in bijberoep zelfstandige

zijn, zelfstandigen (zelfs als

hoofdberoep) die hun activiteit

niet op het Belgische grondgebied

uitoefenen.

Welk gebouw valt onder deze

bescherming?

Enkel de “hoofdverblijfplaats” van de

zelfstandige wordt beschermd. Onder

hoofdverblijfplaats verstaat men de

plaats waar de zelfstandige het grootste

deel van het jaar verblijft.

Welke stappen moet u

ondernemen om van deze

bescherming te genieten?

Om zijn hoofdverblijfplaats te beschermen

moet de zelfstandige een “verklaring

van onvatbaarheid voor beslag”

afleggen. Dit kan bij eender welke notaris.

Deze verklaring moet op straffe van

nietigheid een gedetailleerde beschrijving

van de woning bevatten. Ook de

rechten die de zelfstandige op deze woning

bezit moeten vermeld worden. De

notaris zal ook de hoedanigheid van de

zelfstandige nagaan vooraleer dat in

de verklaring op te nemen.

Daarna zal de notaris de verklaring inschrijven

in een daarvoor bestemd register

bij de hypotheekbewaarder van

het arrondissement waarin de woning

gelegen.

toolbox

Het uitoefenen van een zelfstandig beroep houdt risico’s

in. Als u ervoor kiest om zelfstandige te zijn, worden uw

persoonlijk en bedrijfsvermogen samengevoegd. Anders

gezegd, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen uw privébezittingen

en de eigendommen van uw onderneming, zoals

bij de andere bedrijfsstatuten wel het geval is.

Wanneer wordt deze verklaring

van kracht?

De verklaring van onvatbaarheid voor

beslag is geldig van zodra ze bij de hypotheekbewaarder

in het daarvoor bestemde

register is ingeschreven. Vanaf

dat ogenblik kan de verklaring ingeroepen

worden om bescherming te bieden

tegen schuldeisers en derden.

Geldt deze bescherming voor alle

schulden?

Deze verklaring beschermt enkel tegen

schulden die na het afleggen

van de verklaring gemaakt werden.

Bovendien komen enkel schulden in

aanmerking die te maken hebben met

de beroepsactiviteit van de zelfstandige,

zoals btw-schulden, contractuele

schulden bij leveranciers, kredietinstellingen,

etc.

Hoeveel kost deze verklaring?

De wet bepaalt dat de kosten en honoraria

die aan het afleggen van deze

verklaring verbonden zijn 500 euro bedragen.

Zowel voor het inschrijven als

voor schrappen van de verklaring uit

het daarvoor bestemde register moet

u 500 euro betalen. De totale kost voor

het opstellen en inschrijven komt dus

op 1000 euro neer. ●

Cindy Torino & Talin Afsar

voor meer inlichtingen

Mirella

Zaccagnini

Financieel

adviseur Beci

Starters

t 02 643 78 46

mz@beci.be

21

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


22

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

toolbox

staRteR

van de maand

Welke carrière heeft u achter

de rug?

Ik ben begonnen als bediende in de

verzekeringssector. Daarna heb ik

een kleine uitstap in de internationale

handel gedaan en dat bleek een

passionerende ervaring te zijn waardoor

ik de markten van Japan, Hong

Kong en Singapour heb kunnen bestuderen.

Toen ik terug naar België

keerde, heb ik ervoor gekozen om

bankier te worden. Ik heb als bankier

heel veel bijgeleerd, maar het was een

frustrerend beroep. Als bankier ben

je verplicht om je klanten oplossingen

voor te stellen die voor hen niet

ideaal zijn, enkel en alleen omdat het

agentschap bepaalde doelstellingen

moet halen. Daar kon ik niet meer

mee overweg en dus heb ik ervoor gekozen

om weg te gaan…

Waarom ondernemer

worden?

Na deze ervaring drong zich het volgende

idee op, namelijk, dat ik met

mijn kennis en bekwaamheden op

het vlak van verzekeringen en bankieren

in staat moest zijn om een alternatief

te bieden voor het klassieke

vermogensbeheer. Een alternatief

dat voor iedereen aangenamer en geschikter

zou zijn. Daarom heb ik mijn

Identiteitskaart:

naam:

Petit Jean Paul

Diploma: Agréé CBFA

Bedrijf: Orionis

Activiteiten: Individueel vermogensbeheer voor

privé- en bedrijfskapitaal

Oprichting : 17/01/07

(gestart in 2006 als zelfstandige)

Adres:

Van Becelaerelaan 28A/51

B-1170 Brussel

info@orionis.eu

“menselijke relaties zijn voor mij essentieel: zonder

deze zou zaken doen volkomen kleurloos zijn”

eigen functie in het leven geroepen:

het op de markt opsporen van rendabele

producten en deze in een geschikt

fiscaal kader onderbrengen.

Hoe stelt uw marktsegment

het op dit ogenblik?

Het gaat uitstekend met mijn markt

omdat ik perfect aan de actuele vraag

tegemoet kom. Het enthousiasme

van de investeerders ten opzichte

van hun bankiers is sterk bekoeld

door de houding van de banksector,

de verliezen die de sector lijdt en de

schrik voor de financiële markten. Ik

bied een persoonlijke aanpak en oplossingen

die niet beïnvloed worden

door schommelingen op de klassieke

markten. In 2008 bleven al mijn portefeuilles

positief!

Waaraan herkent men een

goede bedrijfsleider?

Volgens mij zijn de volgende eigenschappen

belangrijk: een goede

verhouding tussen passie en ratio.

Mensen graag zien en erover waken

dat klanten, leveranciers en medewerkers

zich goed voelen. Goede kansen

onderkennen zonder zijn focus te

verliezen. Zich concentreren op wat

men goed kan en afgaan op zijn intuitie

bij het nemen van beslissingen.

Menselijke relaties zijn voor mij essentieel,

zonder deze zou zaken doen

volkomen kleurloos zijn.

Welke raad zou u geven aan

personen die eraan twijfelen

of ze een bedrijf gaan

oprichten?

Durf! Een contract voor onbepaalde

tijd is niet voor iedereen de beste oplossing.

Iemand met het juiste profiel

en de juiste ingesteldheid kan

ondanks alle inspanningen en offers

heel veel voldoening halen uit het

idee te doen wat men graag doet en

zijn eigen werk vorm te geven.

Op welke diensten van BECI

heeft u al beroep gedaan?

BECI was voor mij de toegangsdeur tot

een nieuwe wereld. Een wereld waarin

het mogelijk is om zelf zijn bedrijf

uit de grond te stampen. Mijn eerste

contact met BECI? BECI Starters: aanmoedigingen,

een luisterend oor, een

eerste oplossing.

Voor mij was BECI de eerste concrete

stap in het oprichtingsproces van mijn

onderneming. De eerste steen van een

alsmaar groeiend bouwwerk ●

Ondertekening:

Mirella Zaccagnini


SAVE THE DATE

1 & 2 APRIL 2009

TOUR &TAXIS, BRUSSEL

www.ondernemen2009.be

in samenwerking met

Ondernemen 2009

6 de DE NIET TE MISSEN AFSPRAAK VOOR KMO’S EDITIE

Waarom deelnemen?

Ú 2 DAGEN vol interessante ontmoetingen:

creatie, fi nanciering, transmissie, franchising,

e-commerce, …

Ú PRESENTEER uw producten en diensten

Ú GENEREER LEADS dankzij een publiek bestaande

uit 78% actieve beslissers

Ú 250 EXPOSANTEN die alle sectoren bestrijken interessant

voor kmo’s en zelfstandigen

Ú DE BELANGRIJKSTE NATIONALE BEURS VOOR KMO’S

ONTMOET

10.000 KMO-LEIDERS

Carine Janssens - carine@newbizz.be & Joëlle Nobels - joelle@newbizz.be - tel. 02 645 34 80

in synergie met de beurs

FRANCHISING

& PARTNERSHIP

WWW.FRANCHISE.BE


24

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

toolbox

Een methode om in korte tijd een strategie uit te tekenen

Het is ondertussen voor iedereen

wel al duidelijk dat het

belangrijk is om de werknemers

rond een duidelijke, sterke en

interessante strategie te verzamelen.

Dankzij een strategische visie en een

strategisch plan dat daarop geënt is,

heeft u meer tijd om te anticiperen

op gebeurtenissen, kan u de beschikbare

middelen beter focussen en de

inspanningen bundelen. Het opstellen

van een strategisch plan is ook een

geschikte kans om een constructieve,

diepgaande en creatieve dialoog met

de toekomstige uitdragers van deze

strategie aan te gaan. Deze dialoog

helpt u om hen opnieuw bij het project

te betrekken, is richtinggevend en geeft

een sterk signaal aan de partners.

Maar vele ondernemingen, administraties,

verenigingen en KMO’s hebben

eenvoudigweg niet genoeg tijd om

zich daarmee bezig te houden. Daarom

heeft het team van IFEAS deze nieuwe

tool ontwikkeld. Dankzij de DCA-tool

is het mogelijk om in minder dan

drie dagen een uitgebreid, gevarieerd,

concreet en systematisch strategisch

plan uit te werken. Het opstellen van

een strategie mag niet als extra werk

beschouwd worden. Het is een hulpmiddel

dat toelaat om na te gaan welk

Het institut Francophone

d’etudes et d’analyses

systémiques (iFeas)

Het IFEAS is een interdisciplinair netwerk dat u

toelaat om systematische benaderingswijzen te

leren kennen. Het is ook mogelijk om daar opleidingen

te volgen, informatie uit te wisselen, te

publiceren en hulpmiddelen helpen te ontwikkelen.

Het instituut is in heel uiteenlopende disciplines

bedrijvig: systeemengineering, opvoedkundige

systemen, meteorologie, management

en ook nog cultuursystemen.

www.ifeas.org

methode

een strategische visie in drie dagen

Voor een organisatie is het belangrijk om haar team

rond een strategie te verenigen. Dankzij de nieuwe DCAtool

(diagnostic court autonome, of korte zelfstandige

diagnose) volstaan een vergadering van drie uren en

daarna nog twee dagen om de informatie te analyseren.

Dit gratis instrument werd door het Institut Francophone

d’Etudes et d’Analyses Systémiques (IFEAS) ontwikkeld.

deel van het dagelijkse werk van strategisch

belang is, wat het bedrijf in de

toekomst vooruit helpt, en wat niet.

Hoe gaat het er in de praktijk

aan toe?

U kiest een mooie namiddag uit en

roept dan onverhoeds 4 tot 8 sleutelpersonen

samen. Door middel van een

systeem met post-its verzamelt u in

twaalf rondjes een hoop gevarieerde

en unieke inlichtingen.

Al deze informatie gaat u dan, alleen of

met twee, en in het gezelschap van een

DCA-animator uitpluizen. Een leidraad

helpt u doorheen zes opeenvolgende

analyses. Deze zes analyses dienen

daarna zowel als werkpistes als rechtstreekse

inlichtingenbron. Door de

analyses te combineren is het mogelijk

om de eerste vaststellingen te relativeren,

te systematiseren en te kaderen.

Uiteindelijk levert deze tool u een hulpmiddel

op om beslissingen te nemen

en bezorgt het u ook informatie over

de eerste stappen die u moet ondernemen

als u dit plan in de praktijk wil

brengen. Een modelstructuur voor het

verslag laat u toe om tijd uit te sparen

bij zowel het opstellen als de presentatie

daarvan.

Na drie namiddagen voor de analyse,

trekt u nog een vierde en laatste namiddag

uit om de presentatie na te lezen

en af te werken. Uiteindelijk levert

al dit werk na slechts vijf halve dagen

al een strategisch plan op!

Wat levert DcA nu echt op?

Als het opstellen van een strategisch

plan op de klippen loopt is dit vaak

omwille van de zelfde struikelstenen.

Waar vind je de tijd om over de

verre toekomst na te denken als het

dagelijkse beheer en de opduikende

urgenties alle aandacht opeisen? Hoe

begin je eraan? Hoe ga je methodisch

te werk? Hoe beheer je een voldoende

grote hoeveelheid inlichtingen om

een onderbouwde strategie te kunnen

uittekenen zonder zich in details en

pietluttigheden te verliezen?

In de praktijk laat het DCA toe om tijd

uit te sparen en meer informatie te

verzamelen. Teams die het DCA gebruiken

kunnen de dagelijkse beslommeringen

achter zich laten en slagen

er samen in om echt op lange termijn

na te denken. De winst aan realisme,

relevantie en samenhang in de toekomstprojecten

voor de komende drie

jaar wordt sterk geapprecieerd. De

enige vereiste om dit hulpmiddel te

kunnen gebruiken is het beroep, het

marktsegment en de klanten kennen

en eventueel ook de concurrenten.

Belangrijk is ook om de strategie dan

toe te passen en geen stof te laten

vergaren in de onderste lade van uw

bureau. “De logica hiervan is om snel,

kort en precies tussen te komen. Het is

een instrument dat nuttig is voor alle

managers die onder druk staan maar

– op een efficiënte wijze – aan de toekomst

willen werken. Dit instrument

laat toe om dat te doen en veel tijd uit

te sparen. Het belangrijkste is om zich

te concentreren op de gemaakte keuzes,”

legt Eric Nenin, een van de eerste

gebruikers van deze methode uit. De

handleiding voor de DCA-tool kan u

downloaden van de website van het

IFEAS: www.ifeas.org.

Charles-Henri Russon

Ondezoeker in het

beslissingslaboratorium van het IFEAS

ch.russon@ifeas.org


fiscaliteit

toolbox

Btw-analysetabellen: een meerwaarde voor uw bedrijf!

Uw onderneming werkt meestal met een bepaald ERP-softwarepakket waarbij de

facturering en de sturing ervan naar de juiste roosters van de btw-aangifte gebeurt? De

correcte opzet van de btw-module binnen dat pakket zou ervoor moeten zorgen dat uw

bedrijf juist rapporteert.

Fouten in uw btwrapporteringhouden

immers aanzienlijke

risico’s in. De

praktijk wijst uit dat er

dikwijls te weinig tijd besteed

wordt aan een correcte

btw-opzet.

Grote risico’s

De btw-wetgeving is nog

steeds in volle evolutie

omdat men streeft naar

een Europese harmonisering

en waar mogelijk ook

naar vereenvoudiging.

Dat leidt echter vaak tot

een toename van de administratieve

regels en

formaliteiten. Zo moet

elke factuur waarop geen

btw aangerekend wordt

een vermelding bevatten

van de wettelijke bepaling

waarop deze nietaanrekening

gesteund

is. Deze wettelijke bepaling

kan zowel vanuit de

Belgische wetgeving als

vanuit de Europese Richtlijn

komen. Steeds vaker schakelen

bedrijven over naar de vermeldingen

vanuit de Europese Richtlijn gezien

deze, in principe, gelden in alle 27 lidstaten.

Staat deze vermelding niet op

uw uitgaande facturen, dan kan dit

beboet worden bij een controle door

de btw-administratie.

Een ander aspect betreft de juiste

opmaak en verwerking van uw facturen.

Onjuist factureren betekent

foute roosters van de aangifte, verkeerde

rapportering en alle bijhorende

gevolgen. Onterecht aanrekenen

van btw is ook fout. Dit kan

bovendien uw klant in de problemen

brengen omdat de door u ten onrechte

aangerekende btw voor hem niet

aftrekbaar is (commercieel risico!).

Onterechte vrijstellingen toepassen

is eveneens onjuist. Elke fout wordt

bovendien beboet en kan mogelijks

interesten tot gevolg hebben. Hoewel

er in de meeste gevallen geen enkel

concreet nadeel bestaat voor de staat,

wordt de administratieve overtreding

belast en beboet.

Juiste keuzes maken

Het is bijgevolg aangewezen uw

boekhoudsoftware en facturering

U kan best uw

boekhoudsoftware

geregeld updaten.

op de juiste manier te

laten gebeuren. Daartoe

moeten analysetabellen

voorbereid en opgemaakt

worden. Via een aantal

parameters en keuzes

komt men tot één regel,

voorzien van de juiste

regeling, de vrijstellingsclausule,

de correcte verwerking

in de aangifte en

andere concrete informatie.

Bovendien is het uitermate

van belang om deze

module ook regelmatig up

te daten. Uw transacties

kunnen immers wijzigen,

uitbreiden of toenemen

waardoor u in een andere

problematiek terecht kan

komen. Bekijk tijdig uw

systeem zodat u snel kan

ingrijpen en bijsturen.

Niets is zo gevaarlijk als

het routinematig inbrengen

van gegevens, meestal

op basis van vorige facturen

waarbij men slechts

een aantal beperkte gegevens

aanpast.

Het elektronische tijdperk is tegelijk

fantastisch maar houdt ook zijn

gevaren in. Ook de groei van uw onderneming

kan leiden tot nieuwe

transacties, nieuwe markten, nieuwe

producten, enz. Laat uw administratie

volgen! Een btw-analyse van uw

ERP-software kan u daarin helpen. ●

Thierry Dekoker & Dominique Deliège

25

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


26

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

toolbox

10 cruciale instrumenten om de crisis te doorstaan

In tijden van crisis zijn er twee types van ondernemingen: bedrijven die zonder al te veel problemen

weerstand kunnen bieden, en bedrijven die al snel in moeilijkheden zullen zitten. Eén KMO

op vier loopt het risico in de problemen te raken. Hierna volgen 10 cruciale instrumenten die elke

KMO-leider zou moeten gebruiken om zich beter voor te bereiden om de crisis door te komen.

Cruciaal instrument nr. 1 –

Herstructurering: U moet een

minimumdrempel van 25 % besparingen

bereiken in de sectoren waarvoor

u beslist hebt de kosten te drukken. Bij

een lager percentage bestaat het risico

dat dit geen beduidend effect heeft op

uw resultatenrekening. Als u beslist

om te herstructureren, durf dat dan

in één keer te doen. Niet in verschillende

stappen, want dat ondermijnt

het moreel van uw troepen die altijd

een volgende herstructurering zullen

verwachten.

nr. 2 – Liquiditeiten: Bewaar uw

liquiditeiten en creëer er zo veel mogelijk.

Cash is vandaag een grote troef,

omdat de financiële markten niet

liquide zijn. Zo hebt u een machtspositie

ten aanzien van al uw gesprekspartners.

Beheers zo goed mogelijk

uw behoeften aan bedrijfskapitaal.

Beding uitzonderlijke termijnen bij

uw leveranciers. Geef kortingen voor

contante betalingen. Laat uw klanten

de betalingstermijnen niet rekken.

En als u ondanks al uw inspanningen

het risico loopt te weinig cash te hebben,

bespreek dan tijdig elke zorgwekkende

situatie met uw bankier. Wacht

niet tot er geen uitweg meer is.

nr. 3 – Marketing: Haal de banden

met uw klanten nauwer aan. Communiceer

met hen. Luister naar hen.

Gebruik direct-marketingmiddelen,

idealiter One to One direct marketing.

Activeer alle niches van potentiële

klanten via uw CRM of uw databases.

Versterk de marketingacties die

Just in Time Management Group is een consultancybureau

dat bestaat uit vroegere bedrijfsleiders

die beslist hebben om de rest van hun beroepscarrière

te wijden aan adviesverlening aan

en de begeleiding van andere bedrijfsleiders. Alle

“cruciale instrumenten” hiervoor werden uitgewerkt

door deze praktijkspecialisten die zelf al

crisissen meemaakten en doorstonden in de bedrijven

die ze vroeger leidden.

www.just-in-time-management.com

kwantificeerbare en snelle resultaten

kunnen opleveren.

nr. 4 – Verkoop: Zet alle mogelijke

middelen in om de verkoop te

ondersteunen. Pas de Pareto-wet letterlijk

toe. Concentreer u volledig op

de 20 % van uw klanten die 80 % van

uw omzet vertegenwoordigen. Spits

al uw middelen toe op de realisatie

van tastbare doelstellingen op korte

termijn.

nr. 5 – Promotie: Organiseer

promotieacties om uw product of uw

dienst te promoten en te onderscheiden

van de concurrentie. Zo bent u

aanwezig en actief bij uw distributeurs,

zo vergeten uw consumenten u

niet, zo wordt de omloopsnelheid van

uw voorraden op peil gehouden, en zo

overtuigt u uw teams van uw reactievermogen.

nr. 6 – Voorraad: Beperk uw voorraden

tot het minimum en zorg voor

een goede omloopsnelheid. Beslis om

producten die minder goed draaien

uit te verkopen, om zo cash te genereren.

Haal niet-strategische producten

uit het assortiment.

nr. 7 – Creativiteit: Versterk de

samenhang van uw teams door uw

medewerkers in te schakelen om samen

oplossingen te zoeken. Betrek

uw medewerkers bij de activiteiten.

Structureer uw management in crisiscomités,

waarbij elk crisiscomité zich

toespitst op een van de problemen

waaraan u het hoofd moet bieden.

Betrek personeel met praktijkervaring

bij uw brainstormsessies, zodat

iedereen binnen uw organisatie zich

betrokken voelt.

nr. 8 – Motivatie: Motiveer uw

troepen meer dan gebruikelijk door

beloningen voor goede resultaten te

voorzien. Werk nog meer met doelstellingen

en kwantificeerbare resul-

Handen uit de

mouwen tijdens

een seminarie

van Just in Time

Management

taten. Voorzie uitzonderlijke bonussen

om initiatieven te belonen die een

bijdrage leveren aan de prestaties van

de onderneming.

Beschouw de vakbonden en de ondernemingsraden

als partners om beslissingen

te nemen met het oog op de

bedwinging van de crisis.

nr. 9 – Flexibiliteit: Maak uw

onderneming zo flexibel mogelijk. Pas

u zo snel mogelijk aan aan de nieuwe

marktcontext. Wees bereid om fundamentele

strategische beslissingen

te nemen: terugtrekking op bepaalde

markten, schrapping van sommige

producten, stopzetting van de samenwerking

met bepaalde leveranciers. Zet

zo veel mogelijk uitzendkrachten in.

nr. 10 – Houding: Neem altijd

een resoluut positieve en constructieve

houding aan ten aanzien van

uw personeel, zelfs als u verplicht

bent om herstructureringen door te

voeren. Laat u niet meeslepen door

de psychose die overgebracht wordt

door de pers en de media. Alles wat

ons niet doodt, maakt ons sterker. Na

de crisis komt er een herstel. Laten we

ons daarop voorbereiden! ●

Alec Maréchal

Just in Time Management Group

© JITM


6 DE EDITIE VAN DE BEURS ONDERNEMEN OP 1 EN 2 APRIL

De Beurs Ondernemen 2009

Meer dan 10.000 KMO’s op de afspraak!

1 en 2 april aanstaande vindt in Tour&Taxis te Brussel de zesde editie van

de Beurs Ondernemen plaats. Er worden meer dan 10.000 actieve beslissers

verwacht!

Ondernemen werd zes jaar geleden

boven de doopvont gehouden en trekt

elk jaar meer en meer bezoekers!

De KMO beslissers bestaan uit een particulier

publiek. Ze hebben geen tijd te verliezen

en worden voortdurend geplaagd

met verschillende vragen waarop ze dan

een gepast antwoord moeten vinden. De

beurs, dat een honderdtal workshops en

conferenties herbergt op twee dagen,

biedt een goed antwoord op alle vragen

die de KMO-leiders zich stellen. Er worden

dit jaar meer dan 10.000 bezoekers

verwacht in Tour&Taxis.

De beurs is exclusief en professioneel

De professionaliteit van de beurs draagt

ook bij tot het grote succes van dit evenement.

De deelnemers, bezoekers en exposanten

zoeken kwaliteitscontacten op. En

dat het publiek kwalitatief is, staat buiten

kijf. Meer dan 60% van de bezoekers zijn

actieve beslissers. Dat maakt de beurs uitzonderlijk

en geeft de exposanten het vertrouwen

waardoor ze steeds terug blijven

komen. Ze ondervinden een zeer positieve

return on investment aan hun eerdere

deelnames.

Activa van de beurs Ondernemen

De beurs Ondernemen is een nationale

beurs met een publiek dat voor 39% bestaat

uit Brusselaars, voor 35% uit

Vlamingen en voor 26% uit Walen.

Bovendien is de beurs een gratis evenement

voor alle bezoekers die zich op de

site van de beurs inschrijven. De bezoekers

genieten dus van een inhoud die gratis

is en verbazingwekkend valt te noemen

(met individuele consultaties en

conferenties). Het aantal vrouwen dat de

beurs bezoekt haalde in 2008 een aandeel

van 27% van de bezoekers.

De beurs Ondernemen tackelt uiteenlopende

thema’s

De beurs Ondernemen behandelt verschillende

thema’s, helemaal op maat van

het jaar 2009: franchise, e-commerce,

overdracht van overnemingen, boekhouding,

starter, regionale activiteiten, nieuwe

technologieën, financiën en subsidies.

Al die thema’s bieden samen een concrete

en volledige oplossing om bedrijven

beter te ontwikkelen.

Op deze zesde editie zullen 1.000 individuele

consultaties ter beschikking staan

Bezoekers zullen gebruik kunnen maken

van bijna 1.000 gratis individuele consultaties,

verspreid over de twee dagen van

de beurs. Verschillende experts op vlak

van boekhouding, fiscaliteit, intellectual

properties, administratieve verantwoordelijkheid,

enz. zullen alle bezoekers met

raad en daad bijstaan. Deze individuele

consultaties werden mogelijk gemaakt

met de steun van het IAB, het IBR, het

BIBF, Gevers, Kirkpatrick, Balie van

Brussel, Barreau de Bruxelles, de

Notarissen van Brussel, …

Meer dan 250 exposanten tekenen

present!

Er worden meer dan 250 exposanten verwacht

op alle gebieden die betrekking

hebben tot het wereldje van de KMO’s.

De beurs is verspreid over twee dagen om

een maximale effectiviteit te kunnen verzekeren.

Deelname aan de beurs met een

stand is niet immens duur (toegangsprijs

van 3.250 euro), wat de exposanten toelaat

een onmiddellijke ROI te halen. Het

merendeel van de exposanten die op de

editie van 2008 aanwezig waren, hebben

hun aanwezigheid voor deze editie al

bevestigd.

Hoe deelnemen?

Om lange wachttijden te vermijden,

schrijf je nu gratis in op de website

www.ondernemen2009.be

Een organisatie van

Newbizz Partners NV

Rodenbachstraat 70 – 1190 Brussel

info@newbizz.be

Tel 02 645 34 80


28

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

in de kijker

© Valérie Weill & Philippe Chancel

Brussel toont 100 gezichten

« souvenirs de Bruxelles », zo heet het knappe fotoboek van het Franse duo valérie Weill en Philippe

chancel. « souvenirs de Bruxelles » toont in navolging van « souvenirs de Paris, Londres et

new york. » 100 foto’s van 100 vitrines.

De twee fotografen kiezen bewust voor kleine, excentrieke of charmante handelszaken in de grote

stad. ze blijven weg van de grote winkelketens die overal opduiken. Het boek is een eerste uitgave

van cook & Boon, die het op de markt brengt onder Margaux Editions. In het voorwoord van Patrick

roegiers klinkt het zo over die vitrines: “… hip of lelijk, zorgvuldig gecomponeerd of grillig, belachelijk

of ontroerend, lelijk of flamboyant, zonder aura, zonder ziel, zonder ego…”

Friture rené in Anderlecht

souvenirs van het Atomium

© Valérie Weill & Philippe Chancel

cycles Devos in Elsene

Werken bij Mcnash in het stadscentrum

© Valérie Weill & Philippe Chancel

© Valérie Weill & Philippe Chancel


vitra Point, aan de zavel

Boekhandel Evasions, zuidstraat

« souvenirs de

Bruxelles » van vaérie

Weill en Philippe

chancel, tekst van

Patrick roegiers.

Editions Margaux/c.

spetschinsky, www.

cookandbook.be

Moeder Lambic in sint-Gillis

© Valérie Weill & Philippe Chancel

© Valérie Weill & Philippe Chancel

Picard, Kolenmarkt

in de kijker

© Valérie Weill & Philippe Chancel

© Valérie Weill & Philippe Chancel

29

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


30

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

bizzbox news actualiteit over de Brusselse economie

BIZZ BOX

Tot 2008 werd gemiddeld 70% van

het actieplan op Europa gericht. Voor

2009 wordt slechts 60% van de acties

hiervoor voorzien. “De keuze voor de

groeilanden sluit aan op de wil om

onze KMO’s te helpen daar waar ze

dit het meest nodig hebben. In Europa

kunnen ze zich individueel laten bijstaan

door onze economische en handelsattachés

(EHA). In verre landen

met een moeilijke markt ligt dit anders”,

legt Minister-President Charles

Picqué, bevoegd voor de Buitenlandse

Handel, ons uit. Zo stijgt het aantal acties

gericht op het Nabije- en Midden-

Oosten van 6 in 2008 naar 11 in 2009.

Ook het aantal acties gericht op Afrika

verdubbelt nagenoeg, van 10 naar 17.

Deze heroriëntering is het resultaat

van een rechtstreekse bevraging van

de KMO’s. Verschillende rondetafelgesprekken,

gevoerd in 2008, lieten

Brussel Export toe de noden van de

bedrijven beter te onderkennen en

aldus betere prioriteiten te stellen,

bijvoorbeeld op het vlak van de keuze

van beurzen en salons. Op die manier

werd gekozen om sommige succesoperaties

uit 2008 te hernemen (Arab

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

communiceren via het Bizzbox netwerk?

02 345 74 55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN. COMMUNICEREN.

De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk.

Dankzij 200 verdeelpunten in 390 Brusselse ondernemingen, verspreiden de Bizzbox folderrekken

– opgericht in samenwerking met Beci – economische en institutionele informatie van de Brusselse

spelers. Dit netwerk heeft een dubbel doel: de betrekkingen verstevigen tussen de instellingen in de

hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten. Met de rubriek Bizzbox News willen we

dat nog versterken.

Brussel Export in 2009 :

Focus op de groeimarkten

89% van de Brusselse export gaat nog steeds naar Europa.

Daarom zal Brussel Export in 2009 het aantal acties gericht

op deze markt beperken en meer energie steken in het

bewerken van de groeilanden.

Health in Dubai, Medica in Dusseldorf,

Bio in Atlanta, Cebit in Hannover…),

naast enkele nieuwe uitdagingen

als het salon voor zakentoerisme

van Tel-Aviv, de boekenbeurs van Beiroet

en milieubeurzen in Boedapest

(Ökotech) en Algiers (Pollutec). “De

rondetafelgesprekken met de KMO’s

hebben ons een betere kennis van alle

actoren gegeven en leidden tot goede

contacten met de beroepsfederaties”,

zegt Isabelle Laverge, sectoraal attaché

bij Brussel Export en coördinatrice

van het actieplan 2009.

In totaal telt het plan een honderdtal

acties, waarvan 4 prinselijke zendingen,

elk gericht op 2 of 3 specifieke sectoren,

naar Mexico en Panama, Zuid-

Korea, Saoedi-Arabië en de Verenigde

Arabische Emiraten en naar Marokko.

Daarnaast zijn nog 9 economische

zendingen voorzien die gericht zijn op

2 of 3 sectoren. Zo zijn de zendingen

naar Congo en die naar Koeweit en

qatar gericht op de sectoren energie

en gezondheid, hoewel er ook contacten

in andere sectoren mogelijk zijn.

De plurisectorale aanpak wordt echter

wel weerhouden voor zeven andere

zendingen naar het Nabije- en het

Midden-Oosten, het Verre Oosten en

Afrika.

Brussel, Fashion Hub

De mode- en de designsector krijgen

nog altijd bijzondere aandacht. Zo gaat

25% van het budget (en 13% van de

acties) naar deze sectoren. Het doel is

namelijk om Brussel te positioneren

als een Fashion Hub in de wereld. Het

gewest zal zich in 2009 als dusdanig

voorstellen in Parijs, Milaan, New york

en Londen, met een keur aan mode-

en designontwerpers die het hele jaar

door voor het voetlicht zullen gesteld

worden.

De sectoren bouw, architectuur en binnenhuisinrichting

zullen op 3 beurzen

vertegenwoordigd zijn, evenals tijdens

één economische zending naar Frankrijk.

Daarnaast maken contactdagen

in het buitenland, uitnodigingen van

kopers naar Brussel, seminaries en

promotie-activiteiten in het buitenland

samen meer dan 40% van het actieplan

uit.

Tenslotte dient aangestipt dat het actieplan

2009 een koopje wordt voor

de KMO’s : het inschrijvingsrecht voor

de zendingen wordt tot een minimum

herleid – en de deelname aan seminaries,

uitnodigingen van kopers en contactdagen

wordt zelfs volledig gratis !

Begin uw koffers al maar te pakken ! ●

www.brussel-export.be

nuttige tips

Word eigenaar van een eigen Millesime.

Kies een wijngaard uit, volg nauwkeurig de evolutie van jouw wijnoogst en verkrijg wijnflessen op jouw naam. Dit alles

met behulp van enkele “klikjes”.www.mesvignes.com


© AAM

Handelszaak Vanden Borre, van

architect Charles Van Nueten,

rond 1955

Job Days : groot succes in 2008

Met 1200 zijn ze, de Brusselaars die een job hebben gevonden dankzij de Job Days in

2008. Meer dan 18.000 kandidaten tekenden present: de meerderheid is Franstalig

(75,99%), jong (73,8% is tussen 18 en 35 jaar) en hoogopgeleid (75,2% heeft een hoger

diploma). In 2008 zijn de Job Days over de hele stad uitgezwermd: Job Day “Meetings

Industry” (Incentives, Conferenties, Events, Horeca, Taxi, Toerisme, Catering) in partnership

met BITC, Job Day “Luchthaven” in Zaventem, in samenwerking met VOKA,

Job Day “Haven” met de steun van minister Brigitte Grouwels, in de Haven van Brussel,

Job Day Europe in Berlaymont, in partnership met de EU, Job Day Verkoop, Financiën

en Administratie, met de steun van GDF Suez en Job Day IT, ingenieurs, technici,

en tenslotte “DevDay” in samenwerking met Agoria. Job Days blijft de uitgelezen

kans voor ondernemingen om toekomstige werknemers te ontmoeten. ●

www.jobdays.eu

Tewerkstellingsontbijt

ACTIRIS organiseert elke maand een ‘tewerkstellingsontbijt’

met Brusselse werkgevers.

Hierbij stellen zij de belangrijkste

tewerkstellingsmaatregelen voor in een

ontspannen sfeer. De consulenten van de

Dienst Beheer Werkgevers van ACTIRIS

geven een presentatie en beantwoorden

alle vragen van het publiek. Ook worden

de voornaamste diensten van ACTIRIS die

nuttig kunnen zijn voor werkgevers voorgesteld.

De werkgeversontbijten van ACTI-

RIS zijn gratis.

Voor meer informatie kan u contact opnemen

met Pascale Van Malderen,

(pvanmalderen@actiris.be) of met Ronny

Bauwens (rbauwens@actiris.be). ●

Van marktkraam tot eBay

DIXIT

«Ondanks de manifeste

meertaligheid van de

stad en haar inwoners

wordt er vastgehouden

aan een tweeledige

onderwijsorganisatie en dito

taalwetgeving die uitgaan

van een Brussel met een

Franstalige en Nederlandstalige

bevolkingsgroep hetgeen al

lang niet meer aansluit bij de

realiteit. Met uitzondering van

de Europese scholen is meestal

ofwel het Nederlands ofwel het

Frans de enige onderwijstaal»

rudi Janssens, Donat carlier

en Piet van de craen,

in de synthesenota «Het onderwijs

in Brussel», in het kader van

de staten-Generaal van Brussel.

telex

door Stéphanie Brisson

De tentoonstelling “De tijd van de boetiek” neemt de bezoeker mee voor een unieke

ervaring in window shopping, een heuse shoppingtocht door de jaren heen. De chronologie

en de thematiek beslaan een periode van 200 jaar, die begint in de jaren 1800

met de boetieken in Empire-stijl tot eBay, het virtuele winkelraam van vandaag. De

bezoeker wandelt doorheen reconstructies van winkels, waarvan de interieurs zijn ingericht

met meubilair en originele documenten uit de collecties van de Archieven voor

Moderne Architectuur (AAM). Op die manier heeft de bezoeker de kans om de artistieke

inventiviteit van architecten en designers te zien aan de hand van tekeningen, aquarellen,

schetsen, diverse ontwerpen en plannen. De veranderingen corresponderen met de

evolutie van de verkoopsmethodes, de trends, de architectuur, de invloeden van de televisie

en de lifestyle. De expositie loopt nog tot 18 oktober 2009: “De tijd van de boetiek”

is een organisatie van de Fondation pour l’Architecture en de Archives d’Architecture

Moderne. Beci is partner van dit event. ●

www.fondationpourlarchitecture.be

Hongerig naar musea?

Wie zin heeft in een uitgebreide verkenning

van onze hoofdstad en zijn musea, doet er goed

aan zich een Brussels Card aan te schaffen.

Deze onmisbare stadspas, vorig jaar goed voor

11.000 verkochte exemplaren, geeft gedurende

24, 48 of 72 uur gratis toegang tot de belangrijkste

Brusselse musea. Daarnaast zijn er ook een

heleboel interessante kortingen in restaurants,

winkels en toeristische attracties én genieten

kaarthouders van gratis openbaar vervoer voor

de volledige duur van de pas. Aan de lijst musea

die gratis toegankelijk zijn op vertoon van

de kaart, werden 5 musea toegevoegd, o.a. het

niet te missen Magritte Museum (opening op

2 juni 2009). U vindt alle verkoopspunten op

www.brusselscard.be – indien u de kaart online

koopt geniet u

van een bijkomende

korting

van 1 € ●

3

miljoen

Is het aantal domeinnamen

.eu die sinds 2005

geregistreerd zijn

31

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


OUTOKUMPU OYJ – CORPORATE VILLAGE, DA VINCILAAN, 11 - 1930 ZAVENTEM - PHOTO: MARC DETIFFE - COPYWRITER: VINCENT LENS - GRAPHIC DESIGN: SDESIGN

global

Zoeken naar en studie van de site, creatie van

ruimtes, beheer van het project, aankoop van

meubels, organisatie van verhuizingen... Van

werkruimte tot woonruimte, van hotel tot

handelszaak: Global verdiept zich in uw wereld

om beter te begrijpen wat er bij u op het

een nieuwe dimensie voor ruimte

conceptuitwerking en realisatie van werkruimtes / woonruimtes / handelszaken / hotels

TÉL +32 (0)2 676 71 71 - E-MAIL GLOBAL@GLOBAL-DPM.BE - WWW.GLOBAL-DPM.BE

ALAIN LE GRELLE +32 (0)475 27 64 16 - STEVEN VALKENIERS +32 (0)475 83 06 23

spel staat en om u tenslotte de sleutels aan te

bieden van ruimtes die volledig in het teken

staan van uw verdere ontwikkeling. Met als

reiswijzer altijd hetzelfde credo: kwaliteit, financiële

discipline en zorg voor het begeleiden,

geruststellen en verrassen van de klant.


DOSSIEr

Immobiliën

verder kijken dan schuman 33

Focus op 6 grote immo-dossiers 36

Lancelot: een ridder trekt de wacht

op bij uw kasteel 42

EUrOPESE WIjk

Schuman breidt uit

De Europese wijk zal niet zomaar verhuizen. Of toch niet in de nabije toekomst. Op dit

ogenblik breidt ze langzaam uit naar de buurgemeenten. Maar misschien ligt haar

uiteindelijke bestemming wel in het noorden van de stad?

Een groepje jonge Europese architecten

zorgde in september

2007 in de Bozar voor een aardige

verrassing. Tijdens de tentoonstelling

“A vision for Brussels” – ter

herdenking van de 50ste verjaardag

van de ondertekening van het Verdrag

van Rome -, stelden ze hun kijk

op de toekomst van Brussel voor.

Jong en onstuimig hebben ze hun

verbeelding de vrije loop gelaten. Het

Europees Parlement gaat in hun visie

tegen de vlakte, de Europese wijk

wordt over de hele stad verspreid, en

aan het kanaal komt er in de buurt

van Thurn & Taxis een gigantisch administratief

centrum.

Het project kreeg veel weerklank omdat

het al bij al niet zo’n gek plan was.

Het idee aan de grondslag vindt hoe

langer hoe meer instemming. Door

de uitbreiding van de Europese Unie

heeft de Commissie met een alsmaar

nijpender plaatsgebrek in haar gebouwen

te maken. De Europese wijk

simpelweg uitbreiden door verder in

de Schuman-Leopoldwijk kantoorgebouwen

op te trekken zou zware ste-

denbouwkundige problemen veroorzaken.

Levendige stadswijken zouden

dan plaats moeten ruimen voor aanzwellende

spookwijken in het hart

van de stad. Bovendien zou ook de

spanning op de vastgoedmarkt verder

groeien, door de toenemende

prijsverschillen tussen de Europese

wijk en de rest van de stad.

vierde Europese school

De Eurocraten hebben zelf een eerste

antwoord gegeven met de opening

van de vierde Europese school in Laken.

Dit luidde een verandering in,

de drie andere scholen bevinden zich

in de het zuiden van de stad, namelijk

in Ukkel, Elsene en Woluwe. Deze

noordelijke vestiging telt nu nog een

beperkt aantal leerlingen, maar het

staat al vast dat deze inplanting flinke

uitdagingen zal brengen. Alleen al het

vervoer van de leerlingen naar en van

de school zal heel wat voeten in de

aarde hebben. Maar vele ouders zullen

er voor kiezen om in de nabijheid

van de school te wonen en dus wordt

de uitdaging dat deze gezinnen te-

rechtkunnen in wijken met eenzelfde

levensstandaard als in de zuidflank

van de stad.

De Europese wijk wordt in het gewestelijke

Internationaal Ontwikkelingsplan

voor Brussel (IOP) al sinds lange

tijd beschouwd als van het grootste

strategische belang omwille van de

sterke economische en stedenbouwkundige

impulsen die het in het stadsweefsel

injecteert. Het is daarom dat

De Europese wijk mag de leefbaarheid niet uit het

oog verliezen.

33

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


34

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier immobiliën

Minister-president Charles

Picqué en Europees

commissaris Siim Kallas,

vice-president van de

Europese Commissie en

belast met de Europese

administratie, audit en

fraudebestrijding, een

Task Force opgericht hebben.

Deze samenwerking

heeft geleid tot een guideline

voor een veel groter

stadsgebied dan de

beperkte Europese hefboomzone

die reeds in

het IOP opgenomen was. Deze omvat

behalve Etterbeek ook Schaarbeek en

Elsene. Van de rest van de stad wordt

er geen melding gemaakt, behalve

dan in de discussie over de Heizelvlakte

die de Stad Brussel en het Gewest

tegen elkaar in het harnas jaagt.

Volgens Minister-president Charles

Piqué is dat plan vooralsnog “geen

prioriteit.”

Dat kan niet gezegd worden over de

huidige herinrichting van de Europese

wijk. Het Gewest wil deze zomer

een wedstrijd organiseren om de

herinrichting van deze wijk aan een

architectenbureau of een consortium

van architecten toe te vertrouwen.

“De wedstrijd betreft de zone rond de

Wetstraat die tussen de kleine ring en

de Etterbeeksesteenweg ligt,” zegt de

gewestregering. “De bedoeling is om

een eco-wijk te creëren met daarin zowel

de grootste Europese en internationale

administratieve kern van het

Gewest als verschillende soorten huisvesting

en toegankelijke cultuurinfrastructuur

en ontspanningsruimtes.

Dit project stemt ook overeen met de

bedoeling van de gewestelijke overheid

en van de Europese Commissie

om haar al bestaande inplantingen in

de omgeving van de Wetstraat te reorganiseren.

Daardoor zou de kantooroppervlakte

van de Commissie in deze

buurt stijgen van de huidige 170.000

Een nieuwe stroom EU-ambtenaren betekent ook

nieuwe gebouwen.

m 2 tot 400.000 m 2 .” Op dit ogenblik

zijn er vijf teams geselecteerd die volop

bezig zijn om achter hun tekentafels

ideeën uit te werken.

Een van de richtlijnen die de architecten

meegekregen hebben, is dat

ze veel belang moeten hechten aan

“de gezelligheid van de openbare

ruimte” en aan “zacht weggebruik.”

Deze kijk op de uitbouw van de Europese

wijkt stemt overeen met het

Internationaal Ontwikkelingsplan.

De aanleg van de “Leosaphat-tunnel”

tussen de Leopoldwijk en Josaphat is

daar een belangrijk onderdeel van en

de aanvang van deze werken heeft

een grote symbolische betekenis. Het

toont aan dat de Europese wijk zich

openstelt voor dit geïsoleerde stadsdeel.

Bovendien zal ook het GEN deze

buurt helpen ontsluiten door middel

van een verbindingslijn en een station

aan het Jamblinne de Meuxplein.

Wat ooit verre dromen waren, begint

vorm te krijgen! De Josaphatwijk zal

niet alleen opgekalefaterd worden,

er komen ook nieuwe woningen en

handelszaken. Maar bovenal zal het

ook kunnen meegenieten van de

nabijheid van Schaarbeek-Vorming,

dat op zijn beurt weer vlak naast het

kanaal ligt, en van de geplande economische

stadsontwikkeling in dat

gebied. Daarbij mogen we niet verge-

In de nieuwe plannen voor de uitbreiding van de

Europese wijk wordt veel belang gehecht aan “de

gezelligheid van de openbare ruimte” en aan “zacht

weggebruik.”

ten dat Laken evengoed

naast het kanaal ligt,

iets dat de ouders van

de leerlingen van de Europese

school zeker zal

bevallen. Wil dit zeggen

dat het werk af is? Zeker

niet, maar het is een stap

in de goede richting.

Al deze hersenspinsels

zijn voorlopig gebaseerd

op de eerste spadesteken

van een tunnel die nog

moet gegraven worden

en op een aantal projecten

waarvoor de nodige vergunningen

nog niet afgeleverd werden.

Ondertussen blijft de Schuman-Leopoldwijk

verdergaan op haar oude

elan. Het blijft een administratieve

wijk zonder weerga en er wordt alweer

een gigantisch kantoorgebouw

opgetrokken, dit keer tussen de Blijde

intredelaan, de Kortenberglaan en

de Wetstraat. Volgens AXA Belgium,

een van de initiatiefnemers van

dit project, gaat het “om een van de

grootste vastgoedprojecten in Brussel

van de laatse vijftien jaar.” Vanaf

juli 2009 wordt het gebouw in gebruik

genomen en dat zal ongetwijfeld

een nieuwe stroom pendelaars

op gang brengen. Ook de Nederlandse

ambassade en de permanente

vertegenwoordiging bij de E.U. van

onze noorderburen hebben hun intentie

geuit om zich binnenkort in

de Kortenberglaan, vlakbij het Schumanrondpunt,

te vestigen. Beliris,

het samenwerkingsvehikel van de

federale overheid en het Gewest,

had trouwens snel in de smiezen uit

welke hoek de wind waaide. Behalve

de graafwerken voor de tunnel, is

deze ook bezig met de renovatie van

het NMBS-station aan Schuman. Dat

moet eindelijk de allure krijgen die

het verdient. In dit station komen er

verschillende lijnen van de NMBS,

het GEN en de MIVB samen die later

ook naar het noorden zullen doorgetrokken

worden. En zo blijken de Europese

instellingen de motor achter

de ontsluiting van het noorden van

de stad te zijn ●

Carline Taymans


Design: ACG Brussel

Brussel,

havenstad

in het hart

van Europa.

Uitgelezen ligging

Op 5 uur varen van Antwerpen (met slechts twee

sluizen vanaf de zee) is de haven van Brussel uitzonder-

lijk goed bereikbaar voor binnenvaart en zeevaart tot

4.500 ton. Haar geografische ligging is des te gunsti-

ger daar het havendomein in het centrum ligt van

een dicht netwerk van spoorwegen en snelwegen.

De Haven van Brussel beschikt

over 160.000 m 2 opslagruimte

in het TIR-centrum dat op

slechts 5 minuten van de

stadscentrum ligt.

De containerterminal in

de voorhaven is operati-

oneel. De terminal werd

opgevat als een instru-

ment dat zich integreert

in de Trans-Europese

transportnetwerken en

is aangesloten op de

vier transportwijzen

die in de haven aanwe-

zig zijn : binnenvaart,

zeevaart, spoor en weg-

verkeer; hij behandelt twee spinoffs van het

intermodaal verkeer: maritieme containers

en gecombineerd spoor/weg transport.

13.000 jobs

Met een afzetgebied van meer dan

2 miljoen inwoners vertegenwoordigt de

Brusselse haven een belangrijk economisch

gewicht: 300 bedrijven met 13.000 directe en

indirecte jobs, een jaarlijks verkeer van meer dan

22 miljoen ton goederen waarvan bijna

8 via de waterweg.

Allemaal troeven die maken dat Brussel ook een

performant logistiek platform is binnen de

Europese netwerken.

Redersplein, 6 B - 1000 Brussel

Tel. : + 32 2 420 67 00 - Fax. : + 32 2 420 69 74

Email : havenvanbrussel@haven.irisnet.be

Web site : http://www.havenvanbrussel.be


36

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier immobiliën

IMMOBILIën In BrUSSEL

Focus op 6 grote dossiers

12 hectares braakliggend terrein

aan de rand van de ring.

Het ontbreekt nooit aan grote bouwwerven in onze stad. Hier volgen zes grote immodossiers

die ook in 2009 van zich zullen laten horen. Meest opvallende trend: de

klemtoon ligt fel op de zone rond de haven van Brussel.

BILc

Het Brussels InternationalLogistics

Center werd

door de Haven

van Brussel uitgewerkt

en dient BILC laat een nieuwe wind waaien langs het kanaal.

onder andere om

het intermodale transport een duwtje in de rug te geven en om

door middel van logistieke activiteiten fondsen te genereren. Dit

project moet volledig met eigen middelen uitgebouwd worden en

het is de Franse privé-investeerder Sogaris die daarvoor zal instaan. Er wordt

op een interne rendabiliteit van 8,28% gerekend. Het project valt niet in de

smaak bij bewoners- en milieuverenigingen en staat even ‘on hold’ in afwachting van

een officiële beslissing die de gemoederen moet bedaren.

3

Staat hier binnenkort de infobalie van het GEN-station?

1

Parking c

Een lap grond van 12 hectaren aan de rand

van de ring en die er het grootste deel van

de tijd ongebruikt bijligt. De Stad Brussel zou

er graag gebouwen voor de Europese Commissie

optrekken en van de gelegenheid gebruik

maken om de Heizelvlakte eens grondig

onder handen te nemen. Het Gewest is

dan weer op haar tenen getrapt omdat

het niet geraadpleegd werd. De

discussie kan nog lang duren en

dus blijft het dossier geblokkeerd.

2

zone Josaphat

BeBeliris beheert de graafwerken

van de tunnel die de Josaphatwijk

met de rest van de stad moet

verbinden. Er staat veel op het spel:

deze tunnel zal immers een impact

hebben op de uitbreiding van de Europese

wijk, maar ook op het toekomstig

GEN-station dat ter hoogte van Josaphat

voorzien is. Gezien het grote aantal betrokken

partijen gaan de zaken slechts moeizaam vooruit.

1

2


Een 70 meter hoge toren

wordt de blikvanger van

Uplace Machelen.

4

3

5

6

dossier immobiliën

uplace Machelen

Uplace, de internationale projectontwikkelaar

die in multifunctionele complexen gespecialiseerd

is, wil in Machelen een volledige wijk uit

de grond stampen. Het belangrijkste gebouw

wordt een toren met kantoren en hotelkamers

van liefst 70 meter hoog. Het project voorziet ook

in andere handelszaken in de onmiddellijke omgeving.

Uplace heeft de terreinen al gesaneerd

en wil zo snel mogelijk met de bouw beginnen. Zij hopen tegen 2012 klaar te zijn.

5

Katoen natie

Katoen Natie is op dit ogenblik druk bezig

met de grondsanering van de

Carcoketerreinen om er een Europees

trimodaal distributiecentrum

uit

te bouwen. Op het terrein komt er een gebouw van 64.000 m2 Een toekomstig Europees distributiecentrum?

.

In 2010 zouden de werken achter de rug moeten zijn en zou het

complex een jaarlijkse overslagcapaciteit van 25.000 TEU

moeten hebben. Sommigen stellen zich de vraag of het BILC

nog langer nuttig is. De uitbouw duurt immers nogal lang in

vergelijking met de efficiënte aanpak van Katoen Natie dat al

meer dan honderd jaar in havenoverslag gespecialiseerd is.

De NMBS gebruikt de

spoorlijnen tot op vandaag.

schaarbeekvorming

Een nationaal spoorwegmuseum?Kantoren

voor de Europese

Commissie? Een ultramodernvoetbalstadion?

Het oude vormingsstation in Schaarbeek ligt nog altijd braak

en dat zal wel nog even zo blijven. Deze terreinen zijn een honderdtal hectaren

groot en behoren toe aan de NMBS die er niet happig op is om ze volledig van de hand

te doen omdat sommige van de spoorlijnen nog altijd gebruikt worden. Voor 2010 zal er

geen beslissing vallen over de toekomstige bestemming van deze gronden. Maar de plannen

worden ondertussen gesmeed.

4

37

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


INTERVIEWS EN REKRUTERING TER PLAATSE !

Neem deel aan de belangrijkste meeting tussen werkgevers en kandidaten !

Zaterdag 7 maart

Vrijdag 13 maart

Vrijdag 29 mei

Programme des Brussels Job Days 2009

Contacteer ons voor verdere inlichtingen : 02 346 38 00 of info@jobdays.eu

Of surf naar www.jobdays.eu

21 edities van de Job Days: overzicht (Okt 2005 – Dec 2008)

Kandidaten enerzijds

40 000 kandidaten namen deel aan de Job Days :

• 1 kandidaat op 4 kreeg de kans om de

selectieprocedure verder te doorlopen dankzij één van de

Job Days.

• Meer dan 3000 kandidaten vonden werk dankzij de

Job Days !

• 30% is tussen 18 en 25 jaar

• 45% is tussen 26 en 35 jaar

Job Day « Luchthaven »

in Skyhall van Zaventem, in samenwerking met VOKA

Job Day « Tourism, Horeca & Meetings Industry »

Bozar, in samenwerking met de BITC.

Job Day « Havengebied »

(Logistiek, Transport)

bij IRISTL (Anderlecht), in samenwerking met Minister B. Grouwels

Zaterdag 26 september Brussels Job Day « Europa »

Vrijdag 6 november

Vrijdag 11 december

Met de actieve medewerking van:

Brussels Job Day « Sales, Financiën en Management »

in samenwerking met GDF SUEZ

Brussels Job Day « IT, ingenieurs en technici »

in samenwerking met AGORIA

Profiel van de kandidaten

En de steun van:

Werkgevers anderzijds

500 bedrijven woonden de Job Days bij :

• 95 % van de bedrijven contacteerde één of

meerdere kandidaten opnieuw na een eerste

ontmoeting op één van de Job Days.

• 90 % van de bedrijven vindt dat de Job Days een

uitstekend initiatief zijn !

• 18% is tussen 36 en 45 jaar

• 7% is meer dan 45 jaar

Een initiatief van:

Met de steun van de

Brusselse minister

van Economie,

Werkgelegenheid en

Wetenschappelijk

onderzoek


BILC

(Brussels International

Logistics Center)

De oplossing of een doodlopend straatje?

Het idee om aan de rand van

Brussel een internationaal logistiek

centrum uit te bouwen,

om zo het vrachtverkeer in de straten

van de hoofdstad te verminderen en

door minder storende voertuigen te vervangen,

zit in de greep van een eigen

dynamiek. Het project BILC (Brussels

International Logistics Center) is zeer

ambitieus: de Haven van Brussel heeft

liefst 30.000 m 2 aan opslagruimte voor

logistieke diensten voorzien en nog

Katoen Natie

schiet uit de startblokken

eens 7000 m 2 voor een distributiecentrum.

Dit complex zou naast het kanaal

en dus vlakbij Thurn & Taxis opgetrokken

worden. De T&T-site wordt in de nabije

toekomst ook met een nieuwe voorhavenspoorwegverbinding

uitgerust.

Net zoals de Europese transportpolitiek

voorschrijft, wordt hier de nadruk gelegd

op intermodaal transport waarbij

de verschillende vervoersmodi (vrachtwagens,

schepen en treinen) elkaar aanvullen.

Katoen Natie wil op de Carcokesite een nieuw centrum uit de

grond stampen. Als dat geen mooie ontmoeting tussen twee

nationale industriële legendes is! De eerste was en is een van

de belangrijkste overslagbedrijven in de Antwerpse haven, terwijl de

tweede de grootste en oudste steenkoolfabriek van Brussel was. Katoen

Natie wil als intermodale logistiekreus geen enkele groeikans onbenut

laten en haakt dus zonder twijfelen zijn wagonnetje aan het BILC-project

van de Haven van Brussel. Deze wil vlakbij het autosnelwegnetwerk een

groot distributiecentrum van 64.000 m² uitbouwen. Dat zal uit verschillende

onderdelen van telkens 8000 m² bestaan.

De bodemsanering van het 7 hectare grote terrein is al goed op dreef en

Katoen Natie voorziet om deze in 2009 af te hebben. Het gebouw zelf

zou al in 2010 moeten opgetrokken en afgewerkt worden. Vanaf dan zullen

vrachtwagens goederen kunnen komen oppikken die via het kanaal

werden aangevoerd, en uiteraard ook omgekeerd. De totale overslagcapaciteit

bedraagt 25.000 TEU en zou een belangrijke bijdrage moeten leveren

aan de groei van het scheepvaartverkeer in de Haven van Brussel

en zou tegelijkertijd ook een hoop vrachtwagens uit het stadscentrum

moeten weghouden. Sommigen klagen dat deze nieuwe infrastructuur

naast het toekomstige BILC dubbel gebruikt kan worden waardoor het

net meer vrachtwagens zou aanzuigen. De Haven van Brussel, die beide

projecten uitwerkte, wijst erop dat het BILC enkel lokaal bedoeld is,

terwijl Katoen Natie op internationale schaal werkt. Maar een ding is

duidelijk: Katoen treedt zelfverzekerd en vastberaden op alsof niets of

niemand het kan tegenhouden.

Werken op de oude site van Carcoke.

dossier immobiliën

Ondertussen blijkt links en rechts de

weerstand tegen dit project te groeien,

waardoor de initiatiefnemers hun aanvankelijk

enthousiasme hebben moeten

temperen en ook het plan zelf hebben

moeten afremmen. Tegenstanders wijzer

erop dat de aanwezigheid van een

groot distributiecentrum het vervoer

in de stad zal doen toenemen in plaats

van de beoogde afname. Tegenstanders

wijzen ook de gebrekkige rendabiliteit

van het BILC-centrum met de vinger.

De huurprijzen waar het businessplan

van uitgaat liggen immers 10 tot 15%

hoger dan buiten Brussel. Ook de vooropgestelde

600 nieuwe jobs worden in

vraag gesteld. Al lijkt de Haven nu toch

schot te krijgen in de gemengde stedenbouwkundige

en milieuvergunning

voor BILC.

De uitgelezen kans om uw

beroepsactiviteit

te

ONTWIKKELEN

in een enkele muisklik...

Het knappe

ontwerp van

BILC.

Op zoek naar een nieuwe omgeving voor

uw bedrijf in Brussel?

Dé oplosing: Inventimmo.

Inventimmo is een dienst van de GOMB gespecialiseerd

in Brussels bedrijfsvastgoed. Op www.inventimmo.be

vindt u honderden aanbiedingen van kantoren, handelsruimten,

opslagplaatsen, ateliers en zelfs terreinen.

Dé vastgoedoplossing op maat van uw bedrijf zit daar

vast al tussen!

39


40

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier immobiliën

Net zoals de vastgoedprojecten

die de kanaalzone moeten

doen opleven, zijn ook de vernieuwingsplannen

voor andere wijken

van die aard om ze weer op de kaart te

zetten. De Josaphatwijk op de grens van

Schaarbeek en Evere zal zeker weer opleven

van zodra het GEN-station er zal

Staan hier binnenkort nieuwe kantoren?

Uplace Machelen

Een stad in de stad

De buurt ziet er maar desolaat uit

en het vertrek van de Renaultfabriek

in 1998 drukt nog altijd

zwaar op de stemming, daar vlak naast de

ring in Machelen. Maar tegen 2012 moet

er een drukbezocht multifunctioneel centrum

uit de grond verrijzen. De internationale

projectontwikkelaar Uplace voorziet

om daar een globaal commercieel centrum

uit te bouwen. Het pronkstuk wordt

een toren van maar liefst honderd meter

hoog dat als een baken voor de buurt zal

dienen. In de toren zullen vooral kantoren

en hotels ondergebracht worden terwijl

er aan de voet daarvan vooral ontspannings-

en vrijetijdscentra zullen komen.

Van Leopold tot aan Josaphat

Het toekomstige GEN-station

komen. Op dit ogenblik is dit nog een

verre hoop, maar er is wel al een aanvang

gemaakt met de graafwerken voor

de tunnel die de Josaphatwijk met de

Leopoldwijk zal verbinden. Binnenkort

kunnen de ambtenaren van de Europese

Unie ook de traditionele woningen

rond het toekomstige Josaphatstation

betrekken. Vooral omdat er voorzien is

dat er op het oude industrieterrein dat

aan deze wijk grenst kantoorgebouwen

voor de Europese Commissie zullen opgetrokken

worden. Op dit ogenblik valt

het nog niet op dat er werken aan de

gang zijn. Een groot deel gebeurt immers

ondergronds en de rest zijn nog

aanvangswerken, maar daarom zijn

Een greep uit het lijstje: televisiestudio’s,

een museum, cafés, restaurants en ervaringswinkels.

Dit wordt een “one-stop”

centrum zoals Uplace er verspreid over

Europa al een hele reeks op haar naam

heeft staan.

Machelen is op dit ogenblik vooral bekend

als centrum van de IT- en biotechindustrie

en dit nieuwe project zal deze

goede reputatie alleen maar verbeteren.

De vastgoedontwikkelaars onderstrepen

dat ook de kanaalwijk een nieuw elan kan

vinden dankzij een gelijkaardig project.

Vooral omdat de verbinding met de luchthaven

verbeterd wordt en de kruising

tussen de ring en de autosnelweg naar

ze niet minder reëel. Het GEN moet in

2016 afgewerkt zijn en de andere elementen

van dit project worden in functie

daarvan uitgevoerd. Het is binnen

dit kader dat de gronden aan de MVV

(Maatschappij voor de Verwerving van

Vastgoed, een overheidsbedrijf) werden

verkocht. Deze mag daar een vastgoedproject

uitvoeren, maar het is wel aan

het Gewest om de krijtlijnen daarvan te

trekken. Infrabel heeft voor het GEN in

Brussel al een pak vergunningen op zak

maar daar kan nog beroep tegen aangetekend

worden. Het wordt dus koffiedik

kijken voor diegenen die graag zouden

weten wanneer dit allemaal afgewerkt

zal raken.

Uplace Machelen at nighttime.

Antwerpen slechts een boogscheut verder

ligt. Op enkele honderden meters van de

toren worden er ook woningen voor 1500

gezinnen gebouwd. Op dit ogenblik is Uplace

bezig met het saneren van acht hectaren

aangrenzende terreinen die ze ook

aangekocht hebben.

Schaarbeek-Vorming Een onontgonnen goudmijn

Vlakbij het station van Schaarbeek, en

dus ook op een boogscheut van het

kanaal en de nieuwe ontwikkeling

die daar zal plaatsgrijpen, bezit de NMBS een

Het Brussels Gewest heeft een Masterplan

voor Schaarbeek-Vorming

aangekondigd.

honderdtal hectaren braakland die ze graag te

gelde zou maken. Lange tijd werd er aan een

modern voetbalstadion gedacht. Een veilige

en gastvrije voetbaltempel zou immers ideaal

zijn om de Wereldbeker 2018 onderdak te bieden.

Maar dat was zonder de waard gerekend.

Sommige zagen er liever sociale woningen

en kantoren verrijzen, anderen hoopten dan

weer op afdelingen van de Europese Commissie.

Bovendien is de NMBS zelf ook terughoudend

omdat sommige spoorlijnen nog

altijd gebruikt worden voor het samenstellen

van goederentreinen. Iedereen hoopt op

een snelle beslissing maar weet dat dit ijdele

hoop is. Het Brusselse Gewest heeft nog maar

onlangs aangekondigd een “Masterplan” te

willen opstellen met daarin een inventaris

van alle mogelijke bestemmingen voor het

terrein. Van zodra dit document afgewerkt is,

kan er een studiebureau aangesteld worden

om de beste oplossingen nader te bekijken.

Dat zou allemaal in de loop van 2010 moeten

afgewerkt worden waarna er een beslissing

kan genomen worden. Ondertussen is de zaak

tijdelijk vastgelopen omdat er geen stedenbouwkundige

vergunning kan uitgereikt worden.

Het enige nieuwe element in deze zaak is

de overdracht in 2009 van het aandeel van het

FSI (Fonds voor Spoorweginfrastructuur) in de

gronden aan Infrabel dat reeds samen met de

NMBS Holding een deel van de terreinen in

handen had.


Parking C staat meteen vol bij grote

evenementen, zoals het Autosalon.

Parking C van het Heizelcomplex

is voor de bezoekers van

grote activiteiten een vaste

waarde. Dit twaalf hectare grote terrein

tussen de ring en de rand van

de stad ligt er bijna altijd leeg en

desolaat bij, maar in geval van nood

kan men er altijd terecht voor een

parkeerplaatsje. Vastgoedmakelaars

krijgen steevast de wildste dromen

bij het zien van zoveel onbebouwde

gronden maar de Stad Brussel, eigenaar

van deze terreinen, heeft zo

haar eigen ideetjes. Tijdens de voorstelling

van het laatste gemeentelijke

ontwikkelingsplan heeft het

dossier immobiliën

Parking C

Heizel doet

bouwpromotoren

watertanden

OKTOPUS WAAKT OVER UW VEILIGHEID

PERSONEN • GEBOUWEN • INDUSTRIËLE PROCESSEN • LOKALISEREN VAN VOERTUIGEN EN ANDERE MOBIELE OBJECTEN

TELEBEWAKING:

UW VEILIGHEIDSGARANTIE

Streng geselecteerde medewerkers

Hoogtechnologische infrastructuur

Op maat ontwikkelde procedures

Soepele administratieve en operationele diensten

Morele, technische en functionele garanties

Diensten 24u/24 operationeel

College van Burgemeester en Schepenen

een groots vastgoedproject op de

Heizel voorgesteld. Onder andere de

Europese Commissie zou er onderdak

vinden waardoor de Europese wijk

meteen ook verder naar het noorden

zou uitbreiden.

Gezien de omvang van dit project en

de te verwachten impact op de werkgelegenheid

en handel gaan er bij het

gewest stemmen op om dit plan niet

enkel aan de stad over te laten. Gelukkig

is deze niet van plan om in haar

schulp te kruipen. Het stadsbestuur

probeert om alle betrokken partijen

erbij te betrekken en maakt duidelijk

dat er nog helemaal geen definitieve

beslissingen werden genomen.

De vastgoedpromotoren hebben

plots de Heizelvlakte in het vizier en

plannen reeds om er een gigantisch

complex uit te bouwen dat van de

ring tot aan het Brupark zou reiken.

Ideeën zijn er genoeg: kantoren, handelszaken

(daar is er in het noorden

van de stad nood aan), een congrescentrum,

spektakelzalen... Dankzij de

aanleg van ondergrondse parkings

zou de huidige parkeergelegenheid

behouden blijven. ●

Louizalaan 331

1050 Brussel

Tel.: 32-2-542 05 42

Fax: 32-2-542 05 43

Erkend door de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

contact@oktopus.com

en de verzekeringsmaatschappijen (ASSURALIA).

Certifi catie: ISO 9001-2000 www.oktopus.com

Carline Taymans

41

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


42

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier immobiliën

HOE SLIM DE IMMO-CrISIS AAnPAkkEn

Lancelot: een ridder trekt de wacht op

bij uw kasteel

“Krisissen zijn uitdagingen” heeft André Leysen ons in de jaren ’80 ingepeperd. En met de

huidige crisis zien we dat sommige sectoren er inderdaad in slagen om er het beste van te

maken. Een mooi voorbeeld daarvan is het bedrijf Lancelot. Deze atypische KMO is goed

op weg om een volwaardige internationale groep te worden. Een portret.


Het bedrijf is opgericht nadat

er in Nederland een bepaalde

wet gestemd werd,”

legt Dries Vanneste, de directeur

van Lancelot België ons uit. In 1992

stond de Nederlandse wetgeving toe

om gebouwen die een jaar of langer

leegstaan te kraken en te gebruiken.

“Het is dan dat het idee gegroeid is

om het gebruik van leegstaande gebouwen

op een professionele manier

te organiseren.” Het project Lancelot

zag toen het daglicht. Ondertussen

bestaat de Belgische vertakking ook

al tien jaar.

Liever bewoners dan krakers

“Onze activiteiten behelzen het beschermen

van ongebruikte gebouwen

door ze te laten bewonen,” verduidelijkt

hij.

In de praktijk komt het erop neer

dat een eigenaar over een gebouw

beschikt dat hij op een bepaald

ogenblik niet gebruikt. “Het meest

voorkomende geval is dat van een

projectontwikkelaar die een gebouw

aankoopt en dat wil verbouwen. Hij

is verplicht om een stedenbouwkundige

vergunning aan te vragen. Dat

kan vaak een tot twee jaren duren,

tijdens dewelke hij met zijn vastgoed

niets kan aanvangen,” illustreert

Dries Vanneste.

Deze eigenaar heeft dan verschillende

mogelijkheden:

hij kan zijn gebouwen ongebruikt laten

leegstaan en het risico lopen dat

vandalen het beschadigen, hij kan

ook een bewakingsdienst inschakelen

die dan dagelijks langskomt en

eventuele schade kan vaststellen of

hij kan een beroep doen op de diensten

van Lancelot.

zoals een goede huisvader

“Het voordeel van onze formule is dat

het gebouw voortdurend bewoond

wordt en dus ook wordt onderhouden,

verwarmd, verlucht,...” maakt

Dries Vanneste ons duidelijk. De

tijdelijke huurder betaalt ongeveer

150 euro per persoon en moet het

gebouw als een goede huisvader onderhouden.

Er is geen sprake van om

er grote feesten te organiseren of de

gebouwen te laten aftakelen. De Ronde

Tafelridder Lancelot stond bekend

voor zijn toewijding en het is met dezelfde

houding dat het gelijknamige

bedrijf zich van haar taak kwijt. Eenmaal

per maand komen ze zelf een

kleine inspectieronde houden en als

de huurder meer dan tien dagen op

vakantie vertrekt houden ze ook zelf

een oogje in het zeil.

De eigenaar betaalt tussen 150 en

900 euro per maand. “Dat hangt van

een hele reeks factoren af: de aard

van het gebouw, de moeilijkheidsgraad

van het project, de looptijd van

de huurperiode,...” verklaart de Brusselse

directeur. De onroerende

goederen die ze beheren

lopen sterk uiteen: gezinswoningen,

scholen, kazernes, villa’s, kastelen,...

we vinden in hun portefeuille ongeveer

alles terug. “Op dit ogenblik hebben

we een vijftigtal projecten lopen

en een duizendtal opzichters. Ik denk

dat we altijd meer kandidaten dan

leegstaande gebouwen zullen hebben.

Maar dat neemt niet weg dat we

op dit ogenblik toch op zoek zijn naar

opzichters voor nieuwe projecten.”

Deze formule heeft in België nog een

mooie toekomst voor de boeg. Lancelot

is een van de weinige bedrijven

die in deze sector actief zijn. Dit in

tegenstelling tot Nederland waar ze

met meer dan dertig concurrenten en

een verzadigde markt af te rekenen

hebben. Het is daarom dat het bedrijf

besloten heeft om haar kansen elders

te wagen en filialen in België, Frankrijk,

Ierland en Groot-Brittannië op te

richten. Daar komt binnenkort nog

Duitsland bij.

Op dit ogenblik hebben ze de wind in

de rug. “Onrechtstreeks en ongewild

profiteren wij van de huidige crisis,”

stelt Dries Vanneste vast. “Veel vastgoedprojecten

liggen immers stil

omdat de investeerders verkiezen

om even de kat uit de boom te kijken.

In afwachting moet hun vastgoed

natuurlijk wel bewaakt worden.” En

dan kan je best een beroep doen op

Lancelot, want diens kasteel was onneembaar...●

Hélène Legrand


DOSSIEr

Banken en

verzekeringen

Het vertrouwen in het bankwezen is zoek 43

De Brusselse KMO’s in tijden van crisis 46

Is Test-Aankoop verantwoordelijk in de

Kaupthing-affaire? 47

verzekeraars zijn voorbereid op terrorisme 50

FInAnCIëLE CrISIS

vertrouwen in het

bankwezen is zoek

Ook zaakvoerders van KMO’s worden door de wet beschermd, maar slechts in beperkte

mate. Vertrouwen is een mooi ding, maar u moet natuurlijk niet overdrijven. Een goed

beheer van uw liquiditeiten en uw relatie met uw bankier gaan hand in hand.

De gemiddelde Belg en bedrijfsleider

is vandaag zijn

vertrouwen in de bankinstellingen

kwijt. Ze leggen de grootste

voorzichtigheid aan de dag. Iets

wat ze eigenlijk altijd hadden moeten

doen…

Moeten we er nog even aan herinneren

dat in verband met de 4,25 % + 2

% die de IJslandse Kaupthing Bank op

haar spaarrekening aanbood er verschillende

stemmen ontrouwe klanten

probeerden te waarschuwen? “U

wilt van bank veranderen? Het zij

zo, maar stort op zo’n rekening zeker

nooit meer dan 20.000 euro.” Dat was

op dat ogenblik het maximale bedrag

dat het Bijzonder Beschermingsfonds

voor deposito’s garandeerde. Maar al

deze waarschuwingen werden achteloos

in de wind geslagen. We weten

hoe het uitgedraaid is. Voor slechts

enkele procentjes meer hebben sommigen

onverantwoorde risico’s genomen.

Trouwens: hoeveel van de

klanten van de IJslandse bank wisten

eigenlijk dat deze Brusselse antenne

een bank naar Luxemburgs recht

was?

Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Dat iedereen een blind vertrouwen

in het systeem had. Nu ligt dit

vertrouwen in duigen en is de slinger

in de andere richting doorgeslagen.

Ongetwijfeld ook weer te ver want

ondertussen is het allemaal wantrouwen

dat de klok slaat. Het volstaat

om enkele voorzorgsmaatregelen te

treffen.

“Jullie zijn eigenlijk wel grapjassen,”

zegt Stéphane S. ons. Hij is vennoot

in een bedrijf dat meubels renoveert.

“Voorzorgsmaatregelen treffen? Welke

dan? Wij hebben altijd met verschillende

bankiers gewerkt en niet

eens van de minsten. Toen er eind

september een schokgolf door de

economie ging, werden we gewoon

gegijzeld. Hoe kan je je plots uit het

systeem terugtrekken als je twee kredietlijnen

hebt lopen en tientallen

facturen die ergens in het ijle zweven?

Hoe wil je dat ik in enkele dagen

mijn klanten contacteer om ze mee te

delen dat ik van bank verander, terwijl

het merendeel mij na gemiddeld

45 dagen betaalt? Kan je je voorstellen

hoeveel administratief werk dat

inhoudt? Bovendien was het ergste

van de crisis al na een paar dagen

achter de rug, dat is net de tijd om een

brief op te sturen.”

De beurzen hopen op een snelle terugkeer van het

bankiersvertrouwen.

43

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


44

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier banken en verzekeringen

Enkele Tips

De kredietcrisis in de VS heeft een sneeuwbaleffect gehad op de huidige, wereldwijde crisis.

Beschermingsfonds voor

Deposito’s

Misschien is het nuttig om in herinnering

te brengen wat iedereen verondersteld

wordt te weten. Wel, de

wet van 17 december 1998 leidde tot

de oprichting van het Beschermingsfonds

voor Deposito’s en Financiële

Instrumenten onder de controle van

de Nationale Bank van België (NBB).

Alle deposito’s en effecten die aan

kredietinstellingen en beursvennootschappen

worden toevertrouwd vallen

onder deze beschermingsregeling

als “deze onder Belgisch recht vallen,

met inbegrip van hun buitenlandse

bijkantoren.”

Maar banken en investeringsmaatschappijen

die onder het recht van

een andere lidstaat van de Europese

Unie vallen, zijn aan de beschermingsregeling

van hun land van oorsprong

gehouden. In het geval van de

Kaupthing Bank was dat Luxemburg.

Het is immers verboden voor een bank

van buiten de Europese Unie om binnen

haar grenzen te werken zonder

een vaste uitvalsbasis te hebben.

● De garantie van het Beschermingsfonds voor

Deposito’s en Financiële Instrumenten geldt

voor particulieren en KMO’s. Ze werd verhoogd

tot 100.000 euro tot op het einde van

2009. Maar er gebruik van, het is een goede

bescherming.

● Probeer niet te veel te watertanden als men

u mooie opbrengsten voorstelt, en al zeker

niet als het een voorstel van onbekenden

betreft. Als u plots aan de telefoon met een

voor u totaal onbekende financieel bemiddelaar

te maken hebt, staat er u slechts één

ding te doen: de verbinding verbreken! Het

kan ook nuttig zijn eens te kijken op de website

van de Commissie voor het bankwezen

(www.cbfa.be) onder de rubriek consumentenbescherming.

● Zorg voor verschillende bankiers. Het is niet

omdat u bij de concurrentie een rekening

opent dat de vertrouwensrelatie met uw

bankier meteen op de helling komt te staan.

● Zorg ervoor dat u uw liquiditeiten actief beheert.

Bereken, of vraag aan uw boekhouder

om voor u te berekenen, houveel liquide geld

u dagelijks nodig hebt. Het is niet zo erg om

af en toe eens in het rood te gaan. Parkeer de

rest van uw geld op een spaarrekening. Belgacom

doet dat, waarom u dan niet?

Wie wordt door deze regeling beschermd?

Volgens de NBB is de bedoeling

om de klanten, en vooral

de kleine spaarder, een redelijke

bescherming te bieden in

het geval een bank niet meer

in staat zou zijn om aan haar

verplichtingen te voldoen.

Zowel individuen als KMO’s

kunnen op deze bescherming

aanspraak maken. De lijst is

beperkt: financiële instellingen,

professionele investeerders,

grote bedrijven en zelfs overheden

en staten worden niet beschermd.

Beschermd bedrag

Zoals we weten heeft de overheid in de

herfst besloten om het gegarandeerde

bedrag op te trekken van 20.000 EUR

voor deposito’s en 20.000 EUR voor

aandelen naar 100.000 EUR per persoon

of bedrijf. Het is dus niet zo dat

deze bescherming voor elke rekening

zoveel bedraagt. Als een KMO over

een zichtrekening en een spaarrekening

beschikt met op beide rekeningen

in totaal 150.000 EUR zal er in het

geval dat de bank failliet gaat slechts

100.000 EUR terugbetaald worden.

Deze inlichtingen moeten ernstig in

overweging worden genomen bij het

uittekenen van het financiële beheer

van elke KMO die zichzelf respecteert.

Het is uiteraard veel eenvoudiger om

slechts een of twee rekeningen bij dezelfde

bank te beheren dan meerdere

rekeningen bij verschillende banken.

We kennen natuurlijk de realiteit van

vele kleine Brusselse ondernemingen:

er wordt aan een bepaalde klant

gevraagd om op een andere rekening

te betalen. Bovendien staat het ook in

koeien van letters op de factuur. Maar

de kans is groot dat hij nog altijd op de

vroegere rekening zal betalen, waardoor

er interne overschrijvingen van

de ene naar de andere rekening moeten

gebeuren.

Didier Bellens, CEO van

Belgacom, heeft in het

financiële dagblad L’Echo

uitgelegd dat zijn bedrijf

met verschillende spaarrekeningen

werkt om

haar overtollige liquiditeiten tijdelijk

in onder te brengen. Waarom zou de

bedrijfsleider van een KMO dat ook

niet doen? U moet wel eerst bepalen

hoeveel liquide geld altijd beschikbaar

moet zijn, er rekening mee houdend

dat de rekening soms en tijdelijk

in het rood kan gaan. Het is niet altijd

voor de hand liggend om dat bedrag te

bepalen, maar daar kan de boekhouder

zeker bij helpen. Dit “minimumbedrag”

kan dan op de zichtrekening

blijven staan terwijl de rest naar het

spaarboekje wordt overgeheveld waar

het interest opbrengt. Te veel illusies

moet men zich nu ook weer niet maken.

Spaarrekeningen waar veel bewegingen

op gebeuren brengen in de

praktijk maar zelden de voorgespiegelde

3 of 4,5% (met inbegrip van de

premies) op.

concurrentie laten spelen

Als uw bedrijf het beschikbare geld

zo beheert, heeft het als voordeel dat

het niet alleen het geld kan spreiden,

maar dat het ook meer opbrengt.

Bijkomend voordeel: u legt zo contacten

met de concurrenten van uw

De gemiddelde Belg en de bedrijfsleider

zijn hun vertrouwen in de bankinstellingen

kwijt. Ze leggen de grootste

voorzichtigheid aan de dag. Iets wat ze

eigenlijk altijd hadden moeten doen…


huisbankier. Dat loont twee

keer: de nieuwe bankier zal zijn

beste beentje voorzetten en zal

u goede investerings- en kredietvoorwaarden

aanbieden. Ook

uw huisbankier zal er alles

aan doen om zijn klant

te behouden. Jacqueline

R., boekhoudster:

“Als de crisis

die we in het laatste

trimester van vorig

jaar gekend hebben

de KMO’s ertoe brengt om

de concurrentie tegen elkaar

uit te spelen, dan zal ze op zijn

minst toch voor iets gediend

hebben.”

Dat neemt niet weg dat

“als een bedrijfsleider van

een KMO zijn liquiditeiten wil

laten renderen, hij er zich rekenschap

van moet geven dat rendement en

risico hand in hand gaan.” Er zijn immers

veel financiële producten op de

markt die, ook vandaag nog, hogere

opbrengsten bieden

dan de “risicoloze

beleggingen”

zoals staatsbons,

kasbons en spaarboekjes.

Jacqueline R.: “Je moet het risico

dan maar aanvaarden. Een hoger

risico hoort nu eenmaal bij een hoger

rendement. Is dit op dit ogenblik dan

wel verstandig?” Waarschijnlijk niet.

Vooral ook omdat er hoe langer meer

getuigenissen zijn van bedrijven waar

de bedrijfsleiders een hoop tijd verliezen

met het aansporen van hun klanten

om toch maar te betalen. Jacques

V.A.: “Eender welk excuus volstaat

om later te betalen. Hoe wil je dat ik

mijn liquiditeiten beheer als ik er niet

genoeg heb? Ik ga niet beginnen te

jongleren van de ene naar de andere

rekening om links en rechts gaten te

vullen. Het grootste risico dat ik loop,

zijn de betalingstermijnen van mijn

klanten. Want ook daar is het vertrouwen

zoek.” ●

dossier banken en verzekeringen

Jean Blavier

Probleem

om te kiezen?

“Als de crisis die we in het laatste trimester van vorig

jaar gekend hebben de KMO’s ertoe brengt om

de concurrentie tegen elkaar uit te spelen, dan zal

ze op zijn minst toch voor iets gediend hebben.”

Alles over de waarborg

van 100.000 euro

De Ministerraad heeft eind 2008 besloten

om de garantie voor particulieren

en KMO’s van het Beschermingsfonds

voor Deposito’s en Financiële Instrumenten

uit te breiden tot 100.000

euro. Bovendien heeft ze ook besloten

om andere instellingen dan enkel de

banken toe te laten tot het beschermingssysteem.

Daardoor worden ook

andere producten, van verzekeringsmaatschappijen

bv., beschermd. Let

wel op: deze garantie is maar één jaar

geldig. Het persagentschap Belga citeert

minister van financiën Didier

Reynders.“We zullen over een jaar wel

zien. We kunnen deze garantie bijvoorbeeld

tot 50.000 euro herleiden.”

Beci reikt u

een waaier

van diensten aan!

Aarzel niet

en word lid!

Geef ons een seintje

op het nummer

02 648 50 02

of surf naar

www.beci.be

45

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


46

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier banken en verzekeringen

InTErVIEW

De Brusselse KMO’s in tijden van crisis

Wat moeten de Brusselse KMO’s denken van de financiële crisis? Wat kan het Gewest

doen? Bruno Wattenbergh, directeur van het BAO en voorzitter van het Brussels Waarborgfonds

werpt zijn licht op de situatie.

Bruno Wattenbergh, Wat

moeten die KMO’s nu denken

van de huidige crisis?

BWA: Eerst en vooral willen we open

kaart spelen: de crisis is reëel en

zwaar, ze is nog maar juist begonnen

en niemand kan voorspellen hoelang

ze zal duren. Er is dus zeker reden tot

ongerustheid. De bestelboekjes van de

industrie zijn leeg en dat heeft rechtstreekse

gevolgen voor de KMO’s die

als toeleverancier werken. Een van de

KMO’s die we steun verleenden, heeft

net beslist om de boeken neer te leggen.

Ze wist immers dat ze rekening

houdend met haar verkoopscyclus het

einde van het jaar niet zou halen.

Maar de Brusselse economie

met haar diensten en

handelsactiviteiten situeert

zich toch bijna volledig in de

tertiaire sector?

BWA: Inderdaad, maar die Brusselse

diensteneconomie lijdt ook, of ze die

diensten nu verstrekt aan particulieren

of aan bedrijven. De goederen- of

dienstenondernemingen lijken nu

nog niet te lijden onder dalende verkoopcijfers.

Maar de kans is groot dat

ze te maken zullen krijgen met ongeruste

consumenten die hun geld beginnen

op te potten. De tienduizenden

Brusselse ondernemingen die diensten

verstrekken aan ondernemingen,

lijden gewoon onder de verminderde

activiteit van hun klanten. Die bevriezen

bijvoorbeeld hun investeringsprogramma’s,

denken we maar aan

de IT-sector. Andere

bedrijven wachten

dan weer met de

vernieuwing van

hun computer- of

wagenpark. Iedereen

zoekt naar aanpassingsvariabelen

waarmee hij zijn

businessmodel kan

Bruno Wattenbergh

afstemmen op een vraag die in de komende

maanden hoogstwaarschijnlijk

zal afnemen.

Welke houding nemen de

banken aan in deze context?

BWA: De banken blijven logischerwijze

krediet verlenen aan de ondernemingen.

Ik zie dit zowel bij het BAO

als aan de dossiers die blijven toekomen

bij het Brussels Waarborgfonds.

Maar ze zijn aandachtiger, voorzichtiger

en veeleisender als het op waarborgen

aankomt. Bepaalde sectoren,

zoals vastgoed, worden vermeden.

Welke kmo’s zouden

moeilijkheden kunnen

ondervinden?

BWA: De KMO’s die gevoelig zijn voor

een elasticiteit die samenhangt met

de groei of de gezondheid van de economie

… en paradoxaal genoeg ook

veel KMO’s die de laatste maanden

of jaren sterk gegroeid zijn. Dit soort

ondernemingen heeft dikwijls voorrang

gegeven aan kortlopende schulden,

die overgebruikt werden om de

groei te kunnen financieren. Hierbij

verwaarloosden ze echter de consolidatie

van het eigen vermogen. Dat

gaat goed zolang de vraag constant is

en de banken volgen. Maar het maakt

de onderneming zeer zwak bij een

slechte conjunctuur. We gaan in Brussel

zeker heel mooie KMO’s in volle

groei verliezen.

Wat moeten we doen om niet

in fatalisme te vervallen?

BWA: We hebben inderdaad te maken

met een ernstige situatie. Maar er bestaan

enkele oplossingen, remedies

die, zo mogelijk rustig, in overweging

moeten worden genomen. Het Gewest

heeft minstens twee interessante

middelen in het leven geroepen die

een oplossing kunnen bieden bij eventuele

financieringsproblemen.

Eerst en vooral heeft de GIMB instructies

gekregen om kortetermijnfinanciering

te verstrekken aan de Brusselse

KMO’s. Die financiering wordt

voor 80 % gewaarborgd door het Gewest.

De GIMB kan zo snel optreden

om zuurstof te geven aan KMO’s met

financieringsproblemen op korte termijn,

zoals de niet-vernieuwing van

een straight loan of een kortlopend

exploitatiekrediet.

Daarnaast krijgt het Brussels Waarborgfonds

een “automatisch” of

“expres”-product. Banken kunnen vanaf

nu de gewestwaarborg automatisch

en à 80 % activeren voor de beroepskredieten

van hun cliënten, tot een

waarborgbedrag van € 250.000. Die

waarborg geldt voor kredieten met een

maximumlooptijd van 5 jaar (meer bij

afwijking) en is onderworpen aan redelijk

beperkte voorwaarden, namelijk

een minstens algemene hoofdelijke en

ondeelbare borgstelling van de vennoten

voor tenminste 50 % van de waarborg

van het BWF.

Ten slotte zal het Gewest de diensten

van een kredietbemiddelaar aanbieden

aan wie de Brusselse KMO’s hun

financieringsprobleem kunnen voorleggen.

En zal het Brusselse Gewest

over de middelen beschikken

om de financiering van

honderden KMO’s te

waarborgen als het product

aanslaat?

BWA: Ja, want het totale bedrag waarvoor

het Brusselse Waarborgfonds

door het Gewest gemachtigd is, wordt

opgetrokken van 62 miljoen euro naar

80 miljoen euro. En op dit ogenblik is

het gebruikte bedrag nauwelijks 33

miljoen euro. ●

R.V.


ACTUALITEIT

Met zo’n basisrente is het

niet verbazingwekkend

dat Test-Aankoop de

spaarrekening van Kaupthing warm

aanbeval. Maar de financiële storm

die in de bankwereld lelijk heeft

huisgehouden, heeft de IJslandse

bank rechtstreeks het bankroet ingedreven,

met duizenden gedupeerde

Belgische spaarders als gevolg. Een

reconstructie van de feiten:

Kaupthing Bank deed haar intrede op

de Belgische markt in oktober 2007

met de overname van de Belgische

activiteiten van de Nederlandse Bank

Robeco. De bestaande klanten wer-

den bijna automatisch klanten van

Kaupthing, of exacter, van de Luxemburgse

dochter van Kaupthing Bank

waarvan het Belgische filiaal slechts

een bijkantoor was.

Op dat ogenblik leek er geen vuiltje

aan de lucht. De IJslandse bank groeide

aan een verschroeiend ritme en

de klanten zagen hun spaartegoeden

aanzienlijk aangroeien. Maar toen

het IJslandse bankwezen in elkaar

stortte, kwam er een einde aan het

sprookje: ook Kaupthing kapseisde.

Tienduizenden Belgen dreigden mee

ten onder te gaan. Hun spaargeld

bleek van de ene op de andere dag

dossier banken en verzekeringen

Is Test-Aankoop verantwoordelijk in de Kaupthing-affaire?

De spaarrekening met 4,25% basisrente van Kaupthing was weliswaar niet de Beste Koop,

maar toch een van de lievelingetjes van Test-Aankoop. Een groot aantal spaarders heeft

de raad van deze grote voorvechters van de consumentenrechten opgevolgd en hun

spaargeld aan Kaupthing toevertrouwd. Het vervolg is bekend: de IJslandse bank is over de

kop gegaan en alle deposito’s werden bevroren. De woedende klanten hebben zich ondertussen

tegen Test-Aankoop gekeerd, net zoals de politici. Wat is daar van aan?


hun spaargeld geblokkeerd

te zijn.

De Luxemburgse

wet voorziet in

een spaargarantie

voor deposito’s

tot een plafond

van 20.000 euro.

Voor alle inlagen

boven dit bedrag

was het beter

niet te veel hoop

te koesteren. Voor

vele Belgen was

dit een dramatische situatie, sommigen

waren zelfs niet meer in staat omHet Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) is de publieke

gesprekspartner bij uitstek voor elke ondernemer of starter in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. Het informeert en oriënteert hen bij al hun

economische en innoverende projecten door hen door te verwijzen naar

de best mogelijke partners… dit alles kosteloos.

BEDRIJFSPROJECT – SUBSIDIES & PUBLIEKE STEUNMAATREGELEN – STEDENBOUWKUNDIGE

EN MILIEUWETGEVING – EUROPESE R&D PROGRAMMA'S EN SUBSIDIES - TECHNOLOGIE

& I NNO VATIE – S TRATEG ISCH E INFO RMATIE – TRANSNATIO N A LE PARTNERSH IPS

www.bao.irisnet.be +32 2 422 00 20 Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jean-Philippe Ducart van Test-Aankoop.

47

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


48

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier banken en verzekeringen

hun rekeningen te betalen of gewone

verrichtingen uit te voeren. Ondertussen

is er toch één opluchting: Keytrade

Bank (Landbouwkrediet) neemt

de 16.000 Belgische klanten over.

Een zondebok?

Plots werd de consumentenvereniging

Test-Aankoop met telefoontjes

en mailtjes overstelpt.

De woede

van de Kaupthingklanten

keerde

zich tegen hen en

er werd Test-Aankoop

verweten

dat ze een bank

hebben aanbevolen

die daarna op de fles ging. “Het is

inderdaad zo dat woede van de Kaupthing-spaarders

zich tegen ons heeft

gekeerd, alsof Test-Aankoop aan de

grond van al hun smarten en verdriet

zou liggen. Ze hadden duidelijk nood

aan een zondebok,” beoordeelt Jean-

Philippe Ducart, de woordvoerder

van Test-Aankoop, de situatie nu.

Ondertussen zijn de gemoederen al

wat bekoeld. Blijkbaar hebben de argumenten

van Test-Aankoop effect

gehad. Want de consumentenvereniging

heeft duidelijk gesteld dat zij de

laatste schakel in een lange keten is,

die pas op het einde van een heel proces

tussenkomt. “Achteraf beschouwd

zien we dat men ons eigenlijk vroeg

om de rol van de controlerende overheidsinstellingen

over te nemen,”

legt Jean-Philippe Ducart uit. “Als de

spaarrekening van Kaupthing beschikbaar

was op de Belgische markt,

wil dat zeggen dat deze bank van de

bevoegde instellingen groen licht had

gekregen. De Toezichtcommissie van

de financiële sector in het groothertogdom

Luxemburg had een officiële

goedkeuring verleend. Wij baseren

ons op de beschikbare informatie en

gaan ervan uit dat deze inlichtingen

betrouwbaar zijn als wij iets aanbevelen.

Anderen hebben deze informatie

eerder gevalideerd.”

Misschien lag het aan de eenvoud van hun

product: 4,25% basisrente en niets anders. Geen

aangroeipremie, geen getrouwheidspremie.

Toch: toen de eerste negatieve berichten

uit IJsland begonnen door te sijpelen

bleef de Kaupthing Edge-rekening

in de tabellen van Test-Aankoop

staan. “Zelfs in haar september-oktobernummer,”

maken sommige leden

van de vereniging die haar raad

opgevolgd hadden zich nu boos.

“Het is waar dat Kauphting in een

van onze tabellen is blijven staan.

Sommige van onze leden verwijten

ons dat. Daar staat wel tegenover dat

wij, van zodra het in IJsland slechter

begon te gaan, onze klanten aangeraden

hebben om hun deposito’s tot

het wettelijk beschermde plafond te

beperken en dus alle bedragen boven

de 20.000 euro van bij deze bank weg

te halen,” zegt Jean-Philippe Ducart.

Diversifiëren en de Beste Koop

“Tenslotte moeten we verduidelijken

dat wij aan onze lezers een spaarrekening

hebben aanbevolen. Dat heeft

niets te maken met risicovolle tak-23

producten of aandelenportefeuilles,”

voegt hij er aan toe.

Het knelpunt is ongetwijfeld dat

de hoge basisrente van 4,25% op de

spaarrekening ongetwijfeld veel investeerders

heeft aangetrokken die

de belangrijkste beleggingsregel niet

gerespecteerd hebben, namelijk: “Leg

nooit al uw eieren

in dezelfde

mand!” Naar het

schijnt hebben

sommige Belgische

beleggers hun

spaarrekening bij

Kaupthing zelfs

als zichtrekening

gebruikt. Dat was duidelijk geen

goed idee.

Maar is de belangrijkste vraag in

het Kaupthing-dossier niet waarom

zoveel Belgische spaarders zich tot

de IJslandse bank hebben gewend?

Want zelfs al was de voorgestelde

rente verleidelijk, er waren nog andere

banken op de markt met een

gelijkaardig aanbod. Misschien lag

het aan de eenvoud van hun product:

4,25% basisrente en niets anders.

Geen aangroeipremie, geen getrouwheidspremie.

Het concept was

zo helder als pompwater.

Het wordt misschien eens tijd om een

diepgaand debat over de hervorming

van de spaarrekeningen

te voeren... ●

Hélène Legrand

Het Kaupthing-schandaal heeft niet enkel IJsland op de rand van de economische afgrond gebracht, het heeft ook Belgische spaarders getroffen.


SPAArgELD

Harde tijden voor pensioenfondsen

Begin januari kreeg menig belegger

in pensioenfondsen

koude rillingen bij het zien

van de voorpagina van De Standaard:

een kwart van hun activa in rook

opgegaan! Dit klopt wel, maar dan enkel

voor de pensioenspaarfondsen en

enkel voor het voorbije jaar. Een kleine

nuance, de voorgaande jaren waren

wel excellent. De jaarlijkse prestaties

van de voorbije vijf jaar fluctueren

tussen +0,35 en +7%. Het gemiddelde

lag rond +3%, wat toch niet zo slecht

is. Vooral niet als we rekening houden

met het verlies van –25% in het zeer

slechte jaar 2008.

Het nakijken van de parlementaire

vragen is vaak een interessante bezigheid.

Onze volksvertegenwoordigers

vertolken de angsten en bekommernissen

van de bevolking op voorbeeldige

wijze. Het is dan ook niet verwonderlijk

dat het aantal vragen over het

Belgische financiële systeem en de

controle daarop de voorbije maanden

spectaculair zijn toegenomen.

Maar wat de Belgen het meest zorgen

baart is de toekomst. En in dit in

snel tempo vergrijzende land wordt er

onder toekomst mijn pensioenfonds

verstaan. De pensioenfondsen maken

deel uit van de 2de pijler, diezelfde 2de

pijler waarvan een gewestelijk minister

onlangs nog wist te zeggen dat die

vooral “diende om de reisjes en pleziertjes

van de ouderen te betalen...”

Trouwens, de officiële benaming van

deze investeringsvehikels is “instelling

voor bedrijfspensioenvoorziening”

of IBP.

Wat er ook van zij, Belgen die in deze

2de pijler beleggen, hebben volgens

de wet van 27 oktober 2006, die de

controle op deze instellingen vastlegt,

het recht om vragen te stellen. Open

VLD-senator Paul Wille heeft na de

alarmerende berichten van boven de

Moerdijk van dat interpellatierecht gebruik

gemaakt. Bij onze noorderburen

hebben sommige pensioenfondsen

hun reserves gevaarlijk zien slinken.

Hoe zit het dan bij ons? Wie controleert

onze pensioenfondsen? Volstaan

deze controles om eventuele problemen

op te sporen? De antwoorden:

de controle wordt uitgevoerd door de

Commissie voor het Bank-, Financie-

en Assurantiewezen (CBFA) en inderdaad,

sommige pensioenfondsen zijn

al beter in vorm geweest. Laten we dat

even nader beschouwen.

In zijn antwoord legt de minister van

Financiën eerst uit dat er een verschil

is tussen pensioenfondsen en pensioenspaarfondsen.

Het is belangrijk

om deze twee niet dooreen te haspelen.

Het artikel in De Standaard betrof

enkel de pensioenfondsen die onder

de 2de pijler vallen, de pensioenspaarfondsen

vallen onder de 3de pijler (zie

ook elders). In ons land zijn er ongeveer

250 pensioenfondsen of instellingen

voor bedrijfspensioenvoorziening

(IBP) die zowel voor werknemers

als zelfstandigen hun spaargeld, dat

deze in het kader van de wet op het

vrij aanvullend pensioen (VAP) belegd

hebben, beheren.

De wet op de IBP’s voorziet dat deze

hun jaarlijkse rekeningen voor 30

april aan de CBFA moeten doorgeven.

Dankzij deze documenten heeft dit

controleorgaan een kijk op de financiële

gezondheid van elke IBP en van

de evolutie van de markt. Volgens de

laatste rekeningen van de IBP’s beschikten

op 31 december 2006 14 van

de 250 IBP’s, of 5,6%, over te weinig reserves.

Op 31 december 2007 verkeerden

22 IBP’s (bijna 9%) in dat geval. De

situatie is dus verslechterd. “Onvoldoende

reserves” wil in gewone mensentaal

zeggen dat de bezittingen van

deze IBP’s niet volstaan om aan al hun

verplichtingen te kunnen voldoen.

Wil dit dan zeggen dat de 50.000 betrokkenen

reden hebben om in paniek

te slaan? “Neen,” antwoordt de minister

van Financiën. Het is niet omdat

een pensioenfonds onvoldoende re-

dossier banken en verzekeringen

Zowel de reserves als de dekkingsgraad van de Pensioenfondsen duiken naar

beneden, maar er is nog geen man overboord.

Elke werknemer rekent op zijn pensioenfonds

op het einde van zijn carrière…

serves heeft dat deze

liquiditeits- of uitbetalingsproblemen

heeft. “De activiteiten

van de IBP’s zijn over een lange

periode gespreid en aan de meeste

verplichtingen moet slechts over enkele

jaren of zelfs decennia voldaan

worden.”

We kunnen de zaken ook anders

voorstellen: de gemiddelde dekkingsgraad

van de Belgische IBP’s bedroeg

op 31 december 2006 143%. Een jaar

later was dit tot 129,51% gezakt en op

30 september 2008 bedroeg de gemiddelde

dekkingsgraad nog slechts

114,62% (de definitieve cijfers voor dit

jaar zullen pas in de zomer beschikbaar

zijn). Het is duidelijk dat de situatie

bergafwaarts gaat, maar men moet

ook aanvaarden dat er nog geen reden

is om zich echt zorgen te maken. Bovendien

houden de waakhonden van

de CBFA een oogje in het zeil: de ad

hoc controlecommissies binnen haar

schoot worden bijgestaan door vertegenwoordigers

van de werkgevers,

werknemers en zelfstandigen.●

Jean Blavier

De pijlers van het Belgische

pensioenstelsel

Het Belgische pensioenstelsel telt vier pijlers,

namelijk:

1. De 1ste pijler of het wettelijke pensioen

waar iedereen aanspraak op kan maken.

2. De 2de pijler of de collectieve vrije aanvullende

pensioenstelsels waaronder de

pensioenfondsen, het VAP en het VAPZ

en de groepsverzekeringen vallen. Vaak

heeft men het ook over extralegale pensioenen.

3. De 3de pijler of het individueel aanvullend

pensioen waaronder de levensverzekeringen

en de pensioenspaarfondsen

vallen.

4. De 4de pijler of het vrij sparen. Hiervoor

gelden geen belastingvoordelen of vrijstellingen.

49

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


50

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

dossier banken en verzekeringen

VEILIgHEID

De verzekeraars zijn voorbereid op terrorisme

Tot voor kort was de dekking van schade die verband houdt met daden van terrorisme,

een eerder vage materie. De beroepsverzekeraars hebben besloten om een duidelijk kader

te scheppen. Er kwam een wet tot stand, de contracten werden aangepast en een globaal

budget van een miljard euro werd vrijgemaakt.

Eerst was er New york. Daarna

Madrid en Londen. Nog recenter

hadden we de berichten in

de pers over verijdelde aanslagen in

Brussel. Je kan dus voortaan niet langer

zeggen: “Het overkomt enkel de

anderen.”

België moest een terrorismeverzekeringsstelsel

uitwerken. En dat is er nu.

De wet werd goedgekeurd op 1 april

2007 en alle polissen werden dientengevolge

vanaf dit jaar aangepast. Op

1 mei 2008 werd de nieuwe regeling

van kracht. Maar wat is er echt veranderd

voor de verzekerde? Een korte

toelichting zal een en ander verduidelijken.

Welke soorten verzekering?

Vooraf moet je weten dat - zonder dat

de verzekerde hiervoor enige formaliteit

moet vervullen - de verzekeringspolissen

nu het risico van alle daden

van terrorisme (met uitzondering

van de nucleaire aanval) dekken. Dit

is eigenlijk niet helemaal correct geformuleerd.

In een duidelijk bepaalde

Enkele vragen en … enkele antwoorden

Zijn de mensen verzekerd als ze gebruik maken van het

openbaar vervoer?

In werkelijkheid zullen het in geval van een aanslag in de metro of

op de trein de verschillende verzekeringen zijn die het slachtoffer

heeft afgesloten, die de schade zullen vergoeden (hospitalisatieverzekering,

levensverzekering, arbeidsongevallenverzekering, …).

Zijn er bepaalde schadegevallen die de facto kunnen

worden uitgesloten van de terrorismedekking?

Enkel de schade die veroorzaakt wordt door kernwapens. En uiteraard

moet die uitsluiting uitdrukkelijk worden vermeld in de algemene

voorwaarden van de polis.

De wet is van toepassing op de Belgische risico’s. Betekent

dit dat als ik in het buitenland het slachtoffer wordt van

een terroristische aanval, ik niet vergoed wordt?

Zeker niet. De verzekeringspolissen dekken de schade onafhankelijk

van het feit of ze in België of in het buitenland werd geleden.

Zo zal een voertuig dat ingeschreven is in België, maar schade opliep

in het buitenland, gedekt zijn door de zijn polis.

H. L.

reeks contracten is deze bescherming

voortaan opgenomen in de algemene

voorwaarden. Het betreft

● levensverzekeringen, zowel individuele

als groepsverzekeringen,

● ziekteverzekeringen (zowel hospitalisatieverzekeringen

als verzekeringen

voor gewaarborgd

inkomen),

● arbeidsongevallenverzekeringen,

● verzekeringen voor ongevallen

met lichamelijke schade,

● brandverzekeringen,

● BA-motorrijtuigverzekeringen.

Voor de andere polistypes (omniumverzekering

voertuigen, rechtsbijstand,

…) blijft deze dekking facultatief.

Het is de verzekeraar die de keuze

heeft om die verzekering al dan niet

op te nemen in het contract dat hij

aanbiedt aan zijn cliënt. Dat is eveneens

het geval voor de reisbijstandsverzekeringen,

waarin de terrorismedekking

niet verplicht is, maar erin

kan worden opgenomen.

Als het risico niet gedekt is, moet dat

echter in elk geval voluit en expliciet

worden vermeld in de

polis..

Het gedekte risico

Het risico is dus voortaan

in ruime mate gedekt.

Nu moest er nog

voor gezorgd worden

dat de beroepsverzekeraars

over voldoende

financiële middelen

konden beschikken

bij een schadegeval.

Het is immers overduidelijk

dat in geval

van een aanslag de

schade aan goederen

en personen zwaar en

groot kan zijn en veel

kosten kan veroorzaken.

In geval van een aanslag op een trein zijn er meerdere

verzekeringen in het geding.

Daarom heeft de wet van 2007 april

een jaarlijks plafond van een miljard

euro ingesteld. Dat bedrag zal elk

jaar worden aangepast volgens de

index van de consumptieprijzen en

het is zowel afkomstig van publieke

als van private gelden. 700 miljoen

euro komt van de verzekeraars en

herverzekeraars en het saldo van de

overheid. Het grootste deel van de

Belgische bevolking is dus gedekt en

komt in aanmerking voor schadeloosstelling.

Maar wat gebeurt er met mensen

die het slachtoffer zouden worden

van een aanslag en die geen enkele

verzekeringspolis hebben afgesloten?

“De wet van 1 april 2007 is van

toepassing op miljoenen contracten

en komt bij de wettelijke bijstand die

de staat verleent aan niet-verzekerde

slachtoffers”, verduidelijkt Philippe

Colle, afgevaardigd bestuurder van

Assuralia. Maar hij waarschuwt: “De

vergoede bedragen, in het bijzonder

wat de schade aan goederen betreft,

zijn begrensd.” “Het afsluiten van een

verzekering is dus de beste waarborg

om de financiële gevolgen van daden

van terrorisme het hoofd te bieden”,

besluit de specialist. ●

Hélène Legrand


a g e n d a

Management

Opleidingen

• Diminuez vos frais généraux

Spreker: Brigitte FILS

18 februari 2009 van 14 tot 17 uur

• Gérez les relations syndicales au

quotidien

Docent: Pierre GALLOUX

3 en 12 maart 2009 van 9 tot 17.30 uur

• L’athlète d’entreprise, ou comment

mieux gérer son énergie pour être

plus performant sous pression

Docent: Dominique MONAMI

19 maart 2009 van 9 tot 17 uur

• réussissez vos négociations

Docent: Jean-Louis FESTERAERTS

Les 24 en 31 maart 2009 van 9 tot 17 uur

Gérez les tensions syndicales

Docent: Pierre GALLOUX

7 mei 2009 van 9 tot 17.30 uur

• réussissez vos présentations en

public

Docent: Fabian DELAHAUT

13 en 20 mei 2009 van 9 tot 17 uur

Organisatie

• Gérez votre temps : il vaut de l’or

Docent: Luc TOUBEAU

17 maart 2009

Volgende datum: 14 mei

commercial

• Augmentez votre efficacité lors de la

prise de rendez-vous par téléphone

Docent: Bernadette CHARDOT

4 en 11 februari 2009 van 9 tot 12.30

uur Volgende data: 21 en 28 april 2008

• Techniques de vente

Docent: Fabian DELAHAUT

25 maart en 1 april 2009 van 9 tot 12.30 uur

• Tirez parti de votre réseau de contacts

ou le networking

Docent: Jasmine VLIETINCK

23 april 2009 van 9 tot 17 uur

Talen

• nIEuW Learn how to talk business,

taallessen aan tafel in Fr, EnG en nL

30 lessen van 2 uur telkens (van 12 tot

14u), bij u in de buurt

Info:

Brigitte van der Mensbrugghe

02 643 78 30

bvdm@beci.be

seminaries

sociale wetgeving

• Le contrôle de la consommation

d’alcool et de drogues au travail : de

nouvelles obligations pour les employeurs

?

Spreker: Jean-Philippe CORDIER

Dinsdag 17 februari 2009 van 14 tot 17 uur

• créer ou développer une activité en

Belgique et au Luxembourg

Sprekers: François CAUTAERTS, Pascale

HALIN, Benoît MARECHAL, Frédéric

ROBERT en Sophie VANHAELST

Donderdag 19 februari 2009 van 14 tot 17 uur

• Indemnités forfaitaires de frais et

autres remboursements de frais :

aspects fiscaux et sociaux

Sprekers: Didier BERCKMANS en Frédéricq

JACqUET

Dinsdag 10 maart 2009 van 14 tot 17 uur

Fiscale wetgeving

• Indemnités forfaitaires de frais et

autres remboursements de frais :

aspects fiscaux et sociaux

Sprekers: Didier BERCKMANS en Frédéricq

JACqUET

Dinsdag 10 maart 2009 van 14 tot 17 uur

Info:

Frédéric Simon

02 643 78 17

fs@beci.be

Juridische woensdagen: wij beantwoorden

al uw juridische vragen,

elke eerste woensdag van de

maand, na de kantooruren, vanaf

17.30 uur

Info: Eric Brabant

02 643 78 18

eb@beci.be

Infosessies Beci starters

Woensdagen 18/02, 3/03, 18/03/2009

van 10 tot 11.30 uur

Woensdagen 25/02, 11/03, 25/03/2009

van 14 tot 15.30 uur

Info

Mirella Zaccagnini

t 02 643 78 46

mz@beci.be

Internationale afdeling

• 12 maart 09 – Handelsclub Brussel-

Hongarije - Logistics Business Day

• 20 maart 09 – Middag van de export

- Tsjechië

• 24-27 maart 09 – Economische missie

naar Senegal

• 21-28 maart 09 – Prinselijke missie

naar Mexico en Panama

• 26 maart 09 - Export day

Info & contact:

Jean-Philippe Mergen

02 210 01 77

export@beci.be

Events

Job Days

Neem deel aan de eerste Job Days van

2009 :

• Zaterdag 7 maart: werf nieuwe

medewerkers uit Brussel aan voor

uw bedrijf in Halle-Vilvoorde. Meer

dan 5.000 kandidaten aanwezig in

2008!

• Vrijdag 13 maart: werf nieuwe medewerkers

aan voor de communicatie,

de events, het toerisme en de horeca

Meer info : www.jobdays.eu

networking

nIEuW: Beci Executive Meeting.

Een CEO van een bedrijf met meer

dan 100 werknemers zal andere bedrijfsleiders

ontvangen : exclusief en

5 keer per jaar. U kan uw bedrijf op

twee manieren binden aan dit event:

of u organiseert het event bij u op de

werkvloer, of u sponsort vijf sessies

en u geniet maximale visibiliteit!

Schitter in de nabijheid van Brusselse

bedrijfsleiders door een van onze

networking events te sponsoren : Info-avond,

Club Louise of de Beci Golf

Trophy.

Aarzel niet en neem contact op met

Ikram Ouadrassi T 02 643 78 05 of

Catherine Mertens T 02 643 78 16.

10 / 03 / 2009 • axa Millésimes

19 / 03 / 2009 • Speed business Lunch

23/ 03 / 2009 • Zinner

Info :

www.beci.be/events

events@beci.be

51

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek


52

nr 2 - februari 2009 - Dynamiek

Toe T r e d i n g s a a n v r a g e n b i j b e c i

DOOR DIRECTE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR *

A. Th. & Associates cvBA, Tervurenlaan

229 - 1150 Brussel NACE : 6920101 -

Invullen van aangifteformulieren voor

de loon- en inkomstenbelasting voor

particulieren en bedrijven

73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus

7810001 - Zoeken, selecteren,

verwijzen en plaatsen van personeel

t.b.v. latere werkgever of werkzoeker :

formulering van taakomschrijvingen;

op geschiktheid testen van sollicitanten;

natrekken van referenties afg. :

Thioux Christine

Bas Transport & Garage BvBA, Beukenootjesstraat

247 - 1120 Brussel NACE :

4511101 - Groothandel in nieuwe en

gebruikte auto’s voor personenvervoer,

inclusief die voor bijzondere doeleinden

(b.v. ambulances) 45201 - Algemeen

onderhoud en reparatie van auto’s en

lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

4532001 - Kleinhandel in onderdelen

en accessoires van auto’s inclusief de

kleinhandel in tweedehands onderdelen

afg. : Bas Ahmet

Bisoft nv, Emile Vanderveldelaan

86 - 1200 Brussel NACE : 6311001 - Al

dan niet permanent verwerken van

gegevens met behulp van een eigen

programma of een programma van de

klant : - invoeren van gegevens - volledige

verwerking van gegevens afg. :

Persoons Bernard

Brain 2 rent BvBA, Avenue Gevaert 202

- 1332 Genval NACE : 18130 - Prepress- en

premediadiensten 18200 - Reproductie

van opgenomen media 58110 - Uitgeverijen

van boeken afg. : Lamboray

Marie-Astrid

chassis Marien nv, Marguerite

Bervoetsstraat 1 - 1190 Brussel NACE :

46630 - Groothandel in machines voor

de mijnbouw, de bouwnijverheid en

de weg- en waterbouw 4673204 - De

groothandel in schrijn- en timmerwerk

van hout voor de bouwnijverheid 47521

- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken

in bouwmaterialen, algemeen

assortiment afg. : Nieberding Patrick

cricracs BvBA, Chaussée de Bruxelles

40 - 1490 Court-Saint-Etienne NACE :

afg. : Dumont Anne

Devillers Roland NP, Rittwegerstraat

27 - 1180 Brussel NACE : 47716 - Detailhandel

in dames-, heren-, baby- en

kinderboven- en onderkleding en

kledingaccessoires in gespecialiseerde

winkels (algemeen assortiment) afg. :

Devillers Roland

Devriese Michel nP, De Frélaan 29 -

1180 Brussel afg. : Devriese Michel

Dexia Brugmann cvBA, Brugmannlaan

247 - 1180 Brussel NACE : 64190

- Overige geldscheppende financiële

instellingen 64910 - Financiële lease

afg. : Lacroix Bernard

DTH Finance BvBA, Louizalaan 475 -

1050 Brussel NACE : 64999 - Overige

financiële dienstverlening

6619901 - Verhandelen op financiële

beurzen en markten ten behoeve van

derden (b.v. effectenhandel) en aanverwante

activiteiten 66220 - Verzekeringsagenten

en -makelaars afg. :

Thibaut Dominique

DvD network BvBA, Martin G. J. straat

40 - 1200 Brussel NACE : 4725201 -

Kleinhandel in alcoholische en andere

dranken, inclusief de thuisbezorging

daarvan 47260 - Detailhandel in tabaksproducten

in gespecialiseerde winkels

77220 - Verhuur van videobanden,

dvd’s en cd’s afg. : Sauvage Valentin

Hirsch Paula nP, Triomflaan 126 - 1160

Brussel NACE : 58290 - Overige uitgeverijen

van software

62010 - Ontwerpen en programmeren

van computerprogramma’s 62090 -

Overige diensten op het gebied van

informatietechnologie en computer

afg. : Hirsch Paula

I’m recycling BvBA, Théodore de

Cuyperstraat 121 - 1200 Brussel NACE :

38322 - Terugwinning van metaalafval

4312001 - Grondverzet : graven,

ophogen, egaliseren en nivelleren van

bouwterreinen, graven van sleuven en

geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet

met behulp van explosieven

46720 - Groothandel in metalen en

metaalertsen afg. : Delbeke François

J.F. One SPRL, Colline du Glain 19A - 1330

Rixensart NACE : afg. : Berlier Jean-

François

Lazrak redovan nP, Van Volksemlaan

326 - 1190 Brussel NACE : 27110 - Vervaardiging

van elektromotoren en van

elektrische generatoren en transformatoren

27120 - Vervaardiging van schakel- en

verdeelinrichtingen 27402 - Vervaardiging

van verlichtingsapparaten afg. :

Lazrak Redouan

Le cercle Européen sArL, Avenue Marceau

55 - 75116 Paris - France afg. : de La

Forest Anne

Losange D’Hondt BvBA, Baron de

Castrostraat 77 - 1040 Brussel NACE :

66220 - Verzekeringsagenten en -makelaars

afg. : D’Hondt Bruno

LUR.CO NP, Voskapelstraat 35 - 3080

Tervuren NACE : 46693 - Groothandel in

elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

68312 - Schatten en

evalueren van onroerend goed voor een

vast bedrag of op contractbasis afg. :

Lurkin Claude

Lybaert JP BvBA, Pervyzestraat 48 -

1040 Brussel NACE : 10711 - Industriële

vervaardiging van brood en van vers

banketbakkerswerk 1072002 - Vervaardiging

van ander houdbaar banketbakkerswerk,

exclusief diepvriesproducten

afg. : Lybaert Jean-Pierre

Maison Nicolas Lefevere NV, Huidevettersstraat

60 - 1000 Brussel NACE :

56101 - Eetgelegenheden met volledige

bediening 56210 - Catering afg. : Grignard

Thomas

Mambweni Kiba nP, Carton de Wiartlaan

95 - 1090 Brussel afg. : Mambweni

Kiba Papy

Mercuri urval nv, Hippokrateslaan

16 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe NACE :

70220 - Overige adviesbureaus op het

gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsvoering

afg. : Berge Awders

Nexans Services NV, Stallestraat 65 -

1180 Brussel NACE : 64200 - Holdings

82110 - Diverse administratieve activiteiten

ten behoeve van kantoren afg. :

Velten-Jameson

noël coessens BvBA, Stalkriudlaan

97 - 1020 Brussel NACE : 41101 - Ontwikkeling

van residentiële bouwprojecten

7022001 - Verlenen van adviezen

en hulp aan het bedrijfsleven en de

overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht,

het verschaffen van informatie aan de

bedrijfsleiding, enz. 82110 - Diverse administratieve

activiteiten ten behoeve

van kantoren afg. : Coessens Noel

Pint christian BvBA, Spruytstraat 20

- 1090 Brussel NACE : 66220 - Verzekeringsagenten

en -makelaars afg. : Pint

Christian

RMS Consult - Risk Management &

Safety Consult BVBA, Vliegveldstraat 53

- 1130 Brussel NACE : 66220 - Verzekeringsagenten

en -makelaars afg. :

Mertens Patrick

Windose International nv, Bondgenotenstraat

323 - 1190 Brussel NACE :

46180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd

in andere goederen afg. :

Witters Johan

* Leden die twijfels zouden hebben

omtrent de eerbaarheid van de een of

andere kandidatuur, worden verzocht

ons dit ten spoedigste te laten weten

en ons alle inlichtingen te bezorgen die

de kandidaturen kunnen verduidelijken.

Bijgaande lijst heeft enkel tot doel onze

leden op de hoogte te brengen van nieuwe

kandidaturen. Zij impliceert geen beslissing

met betrekking tot de aanvaarding

van de kandidaat-leden, daar deze

slechts verkregen wordt na goedkeuring

door de Raad van Bestuur van Beci. De

kandidaat-leden zullen individueel op de

hoogte worden gebracht van hun aanvaarding.

Index

Hierna vind u de lijst van de

adverteerders die wij danken

voor de steun die zij onze aktie

verlenen :

• ACTIRIS

• BRUSSELS AGENTSCHAP VOOR DE

ONDERNEMING

• INTERNATIONALE

VERPAKKINGSCOMMISSIE

• GLOBAL

• GOMB

• GOOGLE

• HAVEN VAN BRUSSEL

• ING

• MENSURA

• MERAK

• MINISTERIE VAN HET BRUSSELS

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

– BESTUUR ECONOMIE EN

WERKGELEGENHEID

• OKTOPUS

• SALON ONDERNEMEN

• TAXIPOST


Dromen zijn er om gerealiseerd te worden.

Profi teer van onze expertise in Real Estate

Mail naar realestate@ing.be

Een bedrijf runnen in de vastgoedsector is een vak

apart. Immers, tussen het droomplan op papier

en de uiteindelijke realisatie is de weg vaak lang

en bezaaid met obstakels. Meer nog dan in andere

sectoren krijgt u namelijk vaak te maken met ingewikkelde

financiële vraagstukken, zowel qua wetgeving als

www.ing.be/business

op het vlak van kredieten. Bij ING kunt u rekenen op

een ervaren gesprekspartner die thuis is in uw sector

en die de speci eke behoeften en reglementering door

en door kent. U overlegt steeds met een specialist die

u gefundeerde oplossingen aanbiedt. Zo bent u zeker dat

uw droom niet ophoudt bij een ruwe schets op papier.


Preventie en gezondheid

brengen heel wat met zich mee.

Gemotiveerde werknemers, bijvoorbeeld.

De externe dienst van Mensura. De oplossing voor meer interne veiligheid, welzijn en preventie.

De Wet over Welzijn op het Werk verplicht u om te inves-

teren in preventie en gezondheid. Natuurlijk kan u dat

als een last beschouwen. Maar u kan het ook bekijken

als een kans om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Want gezonde mensen in een gezonde, veilige werk-

omgeving presteren beter. Mensura helpt u daarbij met

dokters en risico-experts. De oplossingen motiveren

uw medewerkers en hebben zo een positief effect op

uw resultaten. Dat motiveert u toch om een kijkje op

onze website te nemen? www.mensura.be.

More magazines by this user
Similar magazines