juni - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

vso.sliedrecht.nl

juni - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

JMC Congres in Dordrecht

IHC Merwede:

260 miljoen nieuw werk

Sliedrechts initiatief:

United by Music

Bert Kips:

“Weer blij met Boskalis als klant”

Prestigieuze plannen met ‘Het Plaatje’

Zaken doen met Roemenië

Bezoek aan Oasen

Manager of Maat:

Sylvia Slootweg

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 17, nr. 2 – juni 2008


Zakelijkheden . . .

Nieuwe leden

De afgelopen periode hebben zich

drie nieuwe leden aangemeld. In de

eerste plaats:

Bouwbedrijf Bijkerk BV, gevestigd

aan de Kubus 67,

3364 DG Sliedrecht.

In de tweede plaats: Heivast,

Prickwaert 78, 3363 BD Sliedrecht.

Als derde: Evologics BV,

Stationspark 550,

3364 DA Sliedrecht, 0184-496666.

Nieuw bestuurslid

Op de

laatste algemenejaarvergadering

is Wim van

Wijngaarden

toe-

getreden

tot het

bestuur van

de VSO. Wim is geen onbekende in

ons midden. Samen met zijn vrouw

Anneke runt hij Wijngaarden Veilig

Goed. Ze zijn ook al vele jaren lid van

onze vereniging. Een goede zaak dat

het bestuur nu weer voltallig is.

Reünie oud-bestuursleden

Vorig jaar 2007 is spontaan door

enkele oud-bestuursleden een avond

georganiseerd.

Al snel bleek, dat men niet van een

reünie kan spreken, als niet alle

oud-bestuursleden uitgenodigd zijn.

Afgelopen donderdagavond 29 mei

2008 was het dan zover en heel

veel oud-bestuursleden met partner

gaven acte de présence. Het geheel

was niet voltallig door gezondheidsredenen

of dubbele afspraken, maar

we waren met 26 aanwezigen,

Joost de Kock heeft culinair zijn best

gedaan en Jan Meyers hield onze

aandacht tussen de soep en hoofdgerecht

gericht op de VSO historie

en zelfs de gemeentelijke geschiedenis

van Sliedrecht ging over de tong.

Als eindconclusie kunnen we ook

noemen, dat de meerderheid van de

aanwezigen de voorkeur uitge-

sproken hebben om ieder jaar zo’n

avond te organiseren.

Om de organisatie te laten rouleren

hebben we ook democratisch besloten

om diegene die als laatste bij de

groep aansluit dit te laten regelen.

Ook wij moeten het ijzer smeden als

het heet is en wij hebben voorgesteld

om de laatste donderdag van

mei in de komende jaren te plannen

als onze reünie VSO avond, met als

vast culinair adres restaurant De

Kock. Ieder kan dan deze avond

in zijn agenda (donderdag 28 mei

2009) opnemen en als onze gezondheid

het toelaat kunnen we wellicht

volgend jaar voltallig zijn.

De volgende oud-bestuursleden zijn

bij ons genoteerd: (in willekeurige

volgorde) A. Struijk, G.G. Lanser,

G. Stam,. J. Boerman, J.H. van der

Salm, J.Th. Meijers, J. van Andel,

M.B. Vogel, M. de Winter, T.P. de

Jooden, A.K. Roskam, J. van Ballegooijen,

J. de Col, K. Slob, F. Vos,

L. Pijl, G. Venis, T. Verhoeven, A.van

Willigen, J.van Eijk , T. Bouman.

De kopij voor het volgende nummer van Actualia

moet voor

15 oktober bij de redactie zijn.

Deadline

Heeft u nieuws of wilt u zelf een bijdrage leveren over zaken die ons

allen aangaan, laat dat weten aan de secretaris of de eindredacteur:

ldegroot16@chello.nl

of

jacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nl

Water-

bouwdag

2008

Op dinsdag 7 oktober vindt

de Waterbouwdag van dit jaar

plaats, haast traditiegetrouw in

het Chassé Theater in Breda.

Het thema deze keer is Landbouw,

Waterbouw, Natuurbouw. Met dit

thema komen de vele nieuwbouwprojecten

aan bod die de laatste jaren

zijn gelanceerd: nieuwe Wadden-

eilanden, een tulpeiland, een energieeiland,

een nieuw Waddeneiland voor

de Zeeuwse kust en een getijcentrale

van 70MW in de Afsluitdijk, terpen

in de Randstad, Schiphol in zee.

Misschien is Nederland nog nooit zo

vernieuwend bezig geweest, de grote

vraag is echter of deze plannen ooit

tot uitvoering komen.

Het programma omvat onder meer

Adriaan Geuze over ‘Hoog en

droog!’. Frans Vera van Staatsbosbeheer

over ‘Natuurlijke dynamiek;

natuurlijk bondgenoot’. Ir. Frans

Hamer, projectmanager ComCoast

over waterveiligheid in een breder

perspectief. John Langman over

Expansion Panama Canal. Daarnaast

worden de jaarlijkse VBKO prijzen

uitgereikt. Meer informatie www.

waterbouwdag.nl.


Geen

record

Baggerfestival

‘Tijdens het Baggerfestival

was het in Sliedrecht

afgelopen weekeinde

minimaal vijf keer drukker

dan normaal: 180.000 kwamen

naar het baggerdorp voor de

vele attracties. Dat is geen

record, of toch wel een beetje,

volgens coördinator Cojan

Mookhoek: “ Dat aantal is net

zoveel als twee jaar geleden,

maar twee jaar geleden was er

‘Te land, ter zee en in de lucht’

dat extra veel publiek trok. Ik

ben tevreden met het aantal

bezoekers.”

Tijdens het eerste weekend van

oktober vindt het Jong Management

Congres plaats, ge-

organiseerd door de kring

Drechtsteden. Jong Management

is de landelijke aan VNO-NCW

gelieerde vereniging van ondernemers

tot 40 jaar. Het hoofdthema

van dit jaar in Dordrecht

is ‘laat je verrassen’.

Over de achtergrond staat op de

website: “Inhoudelijk gaan wij wat

dieper in op de dagelijkse praktijk

van de ondernemer. Met ons eigen

referentiekader scherp voor de geest,

onderzoeken we vooral de doodlopende

straten in onze bedrijven. Het

meest vervelende van een doodlopende

straat is dat het je nergens

brengt. Het kost je tijd en energie,

maar je schiet er geen fluit mee op.

Wij denken dat het mogelijk is om dit

soort straten en steegjes te mijden,

maar daarvoor moet je wel scherp en

alert zijn.”

Afscheid

Mister VSO

Het congres bestaat uit leerzame

maar ook ontspannende momenten.

Na het inchecken op vrijdag is er op

zaterdag het congres “Ondernemen

met een open mind” in Kunstmin.

In de ochtendsessie komen, naast de

ALV, twee zeer interessante sprekers

aan het woord. Onder hen Roel van

der Wiele.

Kenmerkend aan de JM congressen

is de combinatie van inhoud en ontspanning.

Na de lunch in de foyer van

Kunstmin is er ruimte gereserveerd

voor een stadswandeling en vrije tijd.

‘s Avonds is het diner op een oude

stoomboot die van Rotterdam naar

Dordrecht vaart.

Op zondag is de afsluiting in het Van

der Valk hotel. Behalve de inleiding

van Kees van Zijtveld over nieuwe

dimensies is er de traditionele fakkeloverdracht

aan de kring die in

2009 het congres organiseert. Meer

info - ook aanmelding - op www.

jmcongres.nl.

Op donderdag 13 maart 2008 hebben de leden van de Vereniging

van Sliedrechtse Ondernemingen tijdens een druk bezochte receptie

in de Lockhorst afscheid genomen van Jan van Eijk.

Als bureausecretaris heeft hij 22 jaar lang de belangen van de VSO met

grote inzet behartigd. Naast het college van burgemeester en wethouders

waren veel leden en oud-leden aanwezig om hem, zijn echtgenote en

naaste familie toe te spreken, de hand te schudden en blijken van waardering

te overhandigen.In de toespraken van alle oud-voorzitters kwamen een

paar punten steeds naar voren. Zijn punctuele instelling, zijn betrokkenheid

bij het Sliedrechtse bedrijfsleven en zijn kennis van zaken waren voor allen

zekerheden waarop men kon bouwen.

Door het bestuur en de leden werd daar veelvuldig gebruik van gemaakt.

Ook waardering voor de manier waarop Jan in de Sliedrechtse politiek en

samenleving stond en nog steeds staat. Het is duidelijk, Jan van Eijk zal als

bureausecretaris van de VSO nog lang geciteerd en herinnerd worden.

Danie Pellikaan


IHC Merwede: 260 miljoen nieuw werk

IHC Merwede heeft voor 260 miljoen euro aan

nieuwe opdrachten geboekt. Daaronder is een

Chinese klant die twee cutterzuigers bestelt. Het

bijzondere daaraan is dat China weer in Nederland

laat bouwen.

De relatie tussen IHC (beter: een van de voorgangers) en

China dateert uit eind negentiende eeuw. Het eerste schip

voor dat land ging in 1895 te water. De laatste keer dat

dat gebeurde was in 2002. Prinses Margriet doopte toen

de Xin Hai Long (de nieuwe zeedraak), een sleephopperzuiger

van 147,5 meter en een beuninhoud van 19.000

kuub.

Renée van Krimpen-Baudesson, hoofd van de pr-afdeling

van IHC in Sliedrecht daarover: “In China bouwt men de

laatste jaren heel veel voor de eigen markt. Ze hebben

ook veel kennis. Ze vinden dat ze het sneller, goedkoper

en beter doen. Daar komen ze nu van terug. Kwaliteit

betekent rendement. Voor dit specifieke project vallen ze

toch weer terug op ons. De Chinese overheid erkent onze

kwaliteit nu zij tegen de stroom in van ‘alles bouwen in

eigen land’ dit besluit heeft genomen.” De Chinese opdrachtgever

laat twee stationaire cutterzuigers van12.000

kW bouwen. Eind vorig jaar heeft de Chinese overheid

een omvangrijk investeringsprogramma goedgekeurd

waar deze twee schepen onderdeel van maken.

Grootste grindzuiger

Verder omvat de nieuwbouwstroom de Charlemagne II,

een grindzuiger van 5.000 m³ voor de Belgische baggeraar

DEME. Dit is een zusterschip van de Charlemagne

die in 2001 door IHC Merwede is gebouwd. Door de

capaciteit wordt dit schip de grootste en meest geavanceerde

grindzuiger in zijn categorie.

Verder bouwt IHC een medium-sized cutterzuiger voor de

Panama Canal Authority van 12.000 kW. Dit contract is

op 14 maart 2008 getekend. Het nieuwe schip is in staat

over de hele lengte van het kanaal te baggeren, ook bij

de Gaillard sluis (het smalste deel van het kanaal), tot een

diepte van 25 meter. Deze opdracht maakt deel uit van het

ACP Expansion Programme.

Als vierde kwamen er opdrachten binnen voor twee IHC

B 6525 snijkopzuigers uitgerust met een paalwagen en

een boosterstation voor een klant in India. Het schip kan

baggeren tot een maximale diepte van 25 meter en is

uitgerust met een persleiding met een diameter van 650

mm. Een andere Indiase klant wil een IHC B 7525 snijkopzuiger

uitgerust met een booster station.

Renée van Krimpen-Baudesson

Ook dit schip kan tot een maximale diepte van 25 meter

baggeren, maar heeft een persleiding met een diameter

van 750 mm.

Als laatste bestelde de Maleisische baggeraannemer Inai

Kiara Sdn Bhd een IHC B 6522 snijkopzuiger en een

booster station. De maximale baggerdiepte bedraagt 22

meter en er is een persleiding met een diameter van 650

mm aan boord.

Molendijk 59

3361 EL Sliedrecht

Uw partner in:

Telefoon: 0184-413297

Fax: 0184-419562

E-mail: info@netten.nl

elektrotechniek

airconditioning

beveiliging

inspectie

storingsdienst

beheer en onderhoud

INSTALLATIES

Meer informatie over onze diensten? www.netten.nl

209-043_adv_88x125_fc_dtp.indd 1 24-10-2007 11:54:33


IHC Systems in Sliedrecht is marktleider op het gebied van proces-

bewaking, presentati e, automati sering en bediening aan boord van

cutt er- en hopperzuigers en excavators.

Op veel schepen worden de nauti sche, hydrografi sche en bagger

presentati e- en besturingstaken volledig geïntegreerd in één systeem.

De systemen en producten van IHC Systems helpen aannemers hun

kostbare werktuigen en apparatuur zo effi ciënt mogelijk in te zett en.

IHC Systems is alti jd op zoek naar het uitbreiden van kennis en erva-

ring op het hoogste niveau en naar samenwerking met aannemers en

andere partners. Een bedrijf waar technologische innovati e al jaren-

lang hoog in het vaandel staat en elke dag wordt beoefend.

IHC Systems maakt deel uit van de IHC Merwede Groep.

IHC Systems B.V.

Postbus 41

3360 AA Sliedrecht

T +31 184 43 19 22

Dredging & Mining

Offshore & Marine

Technology & Services

No limits

www.ihcsystems.com


Sliedrechts initiatief: United by Music

“Begin 2005 had Joris van

Wijngaarden (werkzaam als

directeur F&I bij Carante Groep)

toevallig de kans om een van

zijn favoriete blueszangeressen

Candye Kane te ontmoeten.

Candye had hem tijdens een

gesprek na afloop van een show

in de Belgische bluestent

Banana Peel gevraagd de

volgende ochtend te komen

ontbijten. Dat gebeurde in Tielt

en omdat Candye Kane overdag

niets te doen had, nodigde Joris

haar uit Brugge te gaan

verkennen.

Het werd een dag waar Candye

honderd uit vertelde over de blueswereld.

Hierdoor geraakt vatte Joris

het plan op iets in de muziekwereld

te gaan organiseren, een oude droom

van hem die door intensief volleybal

vrijwilligerswerk nooit een kans had

gekregen.

Festival

Joris: “Zo ontstond het idee om in

december 2005 het South West Festival

te organiseren in de Sliedrechtse

Merwebolder. Tijdens een tournee

door Europa strikte ik haar als hoofdact

bij dit festival dat op twee podia

gehouden werd. Geen van de optredende

artiesten wist van elkaar iets of

wat er die avond te gebeuren stond.

Voor het festival was een artiestenbuffet

bedacht en daar was een ontmoeting

tussen Candye Kane en onder

andere Danitsa. Danitsa vertelde in

haar beste Engels dat zij ging optreden.

Het klikte meteen tussen die twee

en Candye wilde bij het optreden

van Danitsa zijn. Daarna vroeg ze of

Danitsa mee zou willen optreden met

Candye Kane en haar band. Nou dat

was zeker.”

Live

“Daar was de click en daar was het

idee. Binnen een maand was het idee

uitgewerkt en begin 2006 waren de

formule en de naam United by Music

een feit. Vol enthousiasme werd een

plan gemaakt om eind oktober 2006

een serie shows te houden bij Carante

Groep stichtingen. Alle stichtingen

deden mee en moesten het eerste

deel met live muziek vullen. Zoveel

mogelijk cliënten op het podium en

live de blues spelen waren de voorwaarden.

Eind oktober werden maar

liefst 11 shows gegeven door heel

Nederland. Het succes was verbluffend.

Ruim 6000 toeschouwers en

alles uitverkocht, maar vooral wat

groeiden onze nieuwe artiesten door

de coaching van Candye. Ook voor

haar was het nieuw, maar ze genoot

in volle teugen ondanks dat het veel

energie kostte.

Direct na afloop van de eerste tour

concludeerde Joris van Wijngaarden,

die inmiddels ook een stichting

had opgericht: “Dit is te mooi om te

stoppen, we staan nog maar aan het

Joris van Wijngaarden

begin. “Is het niet geweldig om te

zien hoe onze artiesten met een verstandelijke

beperking boven zichzelf

uitgroeien, zich uitmuntend gedragen,

gedreven aan het oefenen zijn en gewoon

keigoed zijn. Van een beperking

is op het podium geen sprake en het

is toch heerlijk als je mag laten zien

waar je goed in bent!”

Voorverkoop

Tour 2008 van start

United by Music tour - onder meer

gesponsord door de VSO - is een

rondreizend muziekspektakel waarbij

mensen met een verstandelijke

beperking meespelen, zingen

of dansen met de Amerikaanse

blueszangeres Candy Kane. Het

eerste optreden is op 21 juni in

lésprit. De laatste show is op 19

juli in Dordrecht bij het Big Rivers

Festival. Er zijn in totaal 25 shows.

United by Music Tour is een initiatief

van de ASVZ groep. Meer info

op www.unitedbymusic.nl.

Kaarten zijn ook telefonisch te

bestellen via 0184 49 16 66


Sleephopper Shoreway te water bij IHC Sliedrecht:

Een tewaterlating is niet alleen

een mooi moment, het blijft

technisch gezien ook een spannend

ogenblik. Vooral na de

doop, als de onderstoppers weg

worden geslagen. Holle klappen

in de stilte. Iedereen houdt de

adem in. Dan glijdt het schip van

de goed gesmeerde helling.

Applaus en gejuich barsten los...

Dat was ook het geval bij de Shoreway.

Maria Scheurwater, de vrouw

van de voorzitter van de ondernemingsraad

van Boskalis, kweet zich

goed van haar taak. Het was haar

eerste keer, en waarschijnlijk ook

haar laatste. Zo gaat dat meestal met

doopvrouwen.

Doopvrouwe Maria Scheurwater

Als deze nieuwe sleephopperzuiger

het water raakt en gewoon blijft

drijven, dan lijkt het alsof het de gewoonste

zaak van de wereld is. Toch

is het ook deze keer weer bijzonder.

Het schip gaat sneller dan het ooit zal

varen. Bert Kips, werfdirecteur van

IHC in Sliedrecht, licht toe: “Na 25

jaar bouwen we in Sliedrecht weer

een zuiger voor Boskalis. En hoe

vreemd dat ook mag klinken: er is een

tijd geweest dat we hier alleen maar

voor Boskalis bouwden. De aandelen

van de voorganger van IHC hier,

Scheepsbouwwerf en Machinefabriek

De Klop, waren ooit in handen van

de grondleggers van Boskalis. Men

bouwde er niet alleen baggervaartuigen,

maar ook zeeschepen. En wat

daarnaast ook bijzonder is: de werf

op deze locatie bestaat dit jaar ook

een kwart eeuw.”

Combinatie

De sleephopperzuiger van 5.600 m³

komt voorlopig nog niet in de vaart.

De afbouw vindt ook in Sliedrecht

plaats. Het schip is de eerste van

twee middelgrote hoppers van 5.600

m³ die Boskalis laat bouwen. Haar

zusterschip Crestway is in aanbouw

bij IHC Dredgers in Kinderdijk. De

tewaterlating daarvan staat gepland

voor 16 mei.

Beide schepen - totaal geïnstalleerd

vermogen 6776 kW - hebben een

lengte van 97,50 meter, een breedte

van 21,60 meter een een diepgang

van 7,10 meter bij maximale belading.

De maximale baggerdiepte is 33

meter met een buis met een meter

doorsnede. De snelheid bedraagt

12,8 knopen en er ruimte voor 14

bemanningsleden.

Deze twee schepen komen wereldwijd

in actie voor het baggeren en

vervoeren van zand en slib. Zij kunnen

aan de slag in ondiep water maar

ook worden ingezet voor het onderhoud

van havens, strandsuppletie

en landaanwinningprojecten. Bij het

ontwerp ging het om een combinatie

van een relatief klein scheepsgewicht

met een grote laadcapaciteit.

Met de bouw van deze twee middelgrote

vaartuigen is Boskalis nog niet

aan het einde van de vernieuwingsactiviteiten.

Het programma omvat

verder de bouw van nog twee sleephoppers

tot 12.000m³, de verlenging

van de Queen of the Netherlands

tot een megahopper van 35.500m³,

de vervanging van megahopper WD

Fairway en de bouw van jumbocutterzuiger

Phoenix. Daarnaast zijn

een valpijpschip en diverse andere

gespecialiseerde schepen voor de

energiemarkten in de maak. Alle

schepen komen in de vaart vanaf nu

tot 2012. Verder is Boskalis bezig

met investeringen voor te bereiden

voor een nieuwe generatie jumbocutters,

waarmee men in de komende

jaren de vloot wil aanvullen en op

termijn vervangen.


Sliedrecht krijgt High Tech Servicecentrum

“De aanvraag voor subsidie aan

het Europees Fonds Regionale

Ontwikkeling is net de deur uit”,

vertelt Dominique Bronzwaer,

projectmanager van Integraal

Ondernemen Drechtsteden (IOD)

en ingehuurd door de gemeente

Sliedrecht.

Zijn taak is de totstandkoming van

een High Tech Servicecentrum op

Het Plaatje te begeleiden. De komende

maanden is hij druk met het

projectplan verder te ontwikkelen.

“Als het aan IOD en onze partners ligt

wordt in 2008 het Expertise Centrum

Drechtsteden een feit.”

“Voor alle duidelijkheid: er spelen op

Het Plaatje momenteel twee projecten:

fysieke inrichting zodat bedrijven

zich daar kunnen vestigen. Dat ligt bij

de gemeente Sliedrecht zelf. En het

High Tech Servicecentrum, daarvan

ligt de projectleiding bij het IOD. Het

is de bedoeling dat plan 1 en 2 tegelijkertijd

worden uitgevoerd.”

Historie

Het Plaatje is een begrip in Sliedrecht

en de scheepvaart. Vroeger was het

echt een haven van de baggerfirma

Adriaan Volker die tot achter de

huidige dijk doorliep. Met de dijkverzwaring

is de haven komen te vervallen.

Plannen met dit industriegebiedje

aan de beneden Merwede zijn niet

van vandaag of gisteren. Shipping

Valley noemde het in 1996 als mogelijke

plaats waar nautische bedrijven

geclusterd kunnen worden. Sindsdien

is er niet veel gebeurd en ook nu zijn

er nog geen bouwwerkzaamheden op

gang gekomen. Toch is er al wat actie

momenteel: de voorbereidingen voor

de bouw van de nieuwe Ark van

Noach van 150 x 28 meter en 20

meter hoog. Als het echter aan het

IOD, de betrokken bedrijven en burgemeester

Martin Boevée van Sliedrecht

ligt gaat dat snel veranderen.

“Behalve de vestiging van maritieme

bedrijven moet er ook een plek

komen voor een innovatiecentrum

voor de binnenvaart. We zijn gestart

met geld van het leerpark. De opdracht

is innovatie en opleiding in de

Drechtsteden te bevorderen.”

One stop

Vier bedrijven komen in aanmerking

voor vestiging op deze locatie:

Scheepswerf L.J. Boer, Machinefabriek

Vink, Scheepsreparatiebedrijf

Schlieker en Veth motoren. Het idee

van een expertisecentrum voor de

binnenvaart vindt steun bij de

Gemeente Sliedrecht en Dordrecht,

de Drechtsteden, de Provincie Zuid

Holland, de Kamer van Koophandel

en diverse andere overheidsinstanties.

Het centrum heeft als uitgangspunt

just-in-time integrale onderhoudsconcepten

in een one stop shopping

vorm. De voordelen van: korte stoptijden,

vergroting van onderhoudsintervallen,

verlaging onderhoudskosten,

milieubewust handelen.

foto: Virtual Earth

“Een gezamenlijke aanpak van een

soort APK voor binnenvaartschepen

kan leiden tot en kostenbesparing van

10 procent op de reparatiekosten.”

Scheepswerf Boer hoopt er een

nieuw 151 meter lange dok te kunnen

afmeren en zo zijn mogelijkheden uit

te breiden. Scheepswerf Schlieker

zit aan de andere kant van Sliedrecht

klem en kan daar niet uitbreiden. Datzelfde

geldt voor Machinefabriek A.A.

Vink. Ook de Papendrechtse

onderneming Veth Motoren zoekt

ruimte vanwege groei.

“Samenwerken tussen de bedrijven

leidt tot ieders voordeel. De bedoeling

van het centrum is innovaties

realiseren voor de binnenvaartsector.

Ook willen we opleidingen verzorgen

voor de medewerkers van de ondernemingen.

Als derde kan het dienen

als een plek waar we prototypes

ontwikkelen en tests plaatsvinden.”

Ondernemingen die belangstelling

hebben om nader te worden geïnformeerd

dan wel de mogelijkheid tot

deelname te bespreken kunnen contact

opnemen met Leo van Andel van

L.J. Boer Beheer BV, 06 - 51707657,

leovastgoed@planet.nl


Lichtreclame

Spandoeken

Autobeletteringen

Gevelreclame

Zuilen & Displays

Projectreclame

Full Colours

Vlaggen & Banieren

Huisstijlen

Standbouw

Goed om gezien te worden

Ardventure is de signmaker die

niet alleen plakt en bouwt maar

ook ontwerpt!

Wij zorgen ervoor dat uw huisstijl

ook in al uw binnen- en buiten-

reclame op de juist manier is

vertaald naar een mooi ontwerp.

Leemansstraat 8, 3364 AG Sliedrecht

Tel: 0184-416 270 Fax: 0184-415 466 info@ardventure.nl

Big Banner is een jong, fl exibel bedrijf dat

zich gespecialiseerd heeft in het printen en

vervaardigen van grote spandoeken.

De no-nonsense aanpak die wij hanteren

zorgt voor duidelijkheid, korte levertijden en

een perfecte uitvoering.

Oplages van 1 tot 1.000 (of nog meer), van

1m 2 tot 3000 m 2 (en groter) en dan hebben

we het nog niet eens gehad over de wijze

van bevestigen en de montage daarvan.

Mocht u interesse en/of vragen hebben

over de mogelijkheden dan kunt u contact

met ons opnemen per mail of telefoon.

Zodat wij samen tot een perfecte uitvoering

komen van uw reclameboodschap op een

Big Banner.

Tel: 0184-416 270 Fax: 0184-415 466

compleet op autogeBied

& verzekeringen - Bedrijfswagens - schadeherstel - occasions - Bedrijfswageninrichtingen - leasing

& verhuur - Bedrijfswagens - schadeherstel - occasioncentrum - Bedrijfswageninrichtingen

- leasiang & verhuur - financiering & verzekeringen - Bedrijfswagens - schadeherstel -

occasions - Bedrijfswageninrichtingen - leasing & verhuur - financiering & verzekeringen

- Bedrijfswagens - schadeherstel - occasions - Bedrijfswageninrichtingen - leasing &

verhuur - financiering & verzekeringen - Bedrijfswagens - schadeherstel - occasions -

Bedrijfswageninrichtingen - leasing & verhuur - Bedrijfswagens - schadeherstel - occasioncentrum

- Bedrijfswageninrichtingen - leasing & verhuur - financiering & verzekeringen - Bedrijfswagens

- schadeherstel - occasions - Bedrijfswageninrichtingen - leasing & verhuur - financiering

Ames is méér dan een autobedrijf.

& verzekeringen - Bedrijfswagens - schadeherstel - occasions - Bedrijfswageninrichtingen -

Goede aankoopadviezen, uitstekende

leasing & verhuur - financiering & verzekeringen - Bedrijfswagens - schadeherstel - occasions -

service, goed opgeleide medewerkers

Bedrijfswageninrichtingen - leasing & verhuur - Bedrijfswagens - schadeherstel - occasioncentrum

en een cultuur van betrokkenheid en

- Bedrijfswageninrichtingen - leasing & verhuur - financiering & verzekeringen - Bedrijfswagens

klantgerichtheid hebben bijgedragen aan

de omvang en prestaties van het bedrijf.

www.ames.nl

Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland, 's-Gravendeel, Sliedrecht en Zwijndrecht

Ook het aanpassen aan ontwikkelingen

en een groot scala aan specialismen, zijn

kenmerkend voor Ames.

Kortom, Ames is compleet op autogebied.

Ook in de zakelijke markt en op het gebied

van Service. Denk aan onze 24-uurs

dienst, mogelijkheid tot onderhoud op

zaterdag en verlengde openingstijden.


10

Zaken doen met Roemenië

Sliedrecht heeft sinds 2004

een stedenband met Orãstie

in de provincie Hunedoara in

Roemenië. Door de Gemeente

Sliedrecht is voor de praktische

invulling van de stedenband de

Stichting Sliedrecht - Orãstie in

het leven geroepen, waarin drie

commissies zijn ondergebracht,

Sociaal maatschappelijke ondersteuning,

Cultuur Sport en

Onderwijs en Bedrijfsleven.

Voor de kennismaking met de mogelijkheden

voor het bedrijfsleven in de

provincie Hunedoara zijn inmiddels

twee handelsreizen georganiseerd. In

november 2007 heb ik, niet alleen als

secretaris van de Stichting Sliedrecht

- Orãstie, deze zustergemeente

opnieuw bezocht. Bij die gelegenheid

zijn er nieuwe contacten met de

Prefect van de provincie Hunedoara

en de president van de Kamer van

Koophandel in Deva gelegd, waarbij

alle medewerking is toegezegd, o.a.

dat de site van de KvK in Deva gelinkt

kan worden met die van de VSO,

zodat Roemeense en Nederlandse

ondernemers gemakkelijker naar wederzijdse

belangen en mogelijkheden

kunnen zoeken. U kunt hier nu reeds

op inspelen door uw wensen kenbaar

te maken, waarna dit op de site van

de KvK in Deva zal worden vermeld.

Ook met de Ambassadeur van de

Sliedrechtse ondernemers op werkbezoek

Roemenië is sinds 1 januari 2007 lid van de EU. Het land gaat nu een ontwikke-

ling doormaken, die vergelijkbaar is met eerder toegetreden landen zoals Ierland

en Portugal. De RON, die in 2007 nog op 1 euro = RON 3,35 stond is januari

2008 gedaald tot 1 euro = circa RON 3,66. Dat is een waardevermindering van 9

procent, ondanks een rentebesluit van de regering, waarbij de rente van 8 naar 9

procent is verhoogd. Het begrotingstekort voor 2007 is uitgekomen op 2,4 procent

en de economische groei in de eerste 3 maanden van 2008 was 7,5 procent. De

inflatie voor 2008 wordt geschat op 5procent. Het gemiddelde netto maandsalaris

is in een jaar tijd 18 procent gestegen tot 1.192 RON of ca. 325 euro. De werk-

loosheid is gedaald naar 7,2 procent van de beroepsbevolking. Met de havens aan

de Zwarte Zee heeft Roemenië een groeiende distributiefunctie in Oost-Europa.

Roemenië is vijf keer zo groot als Nederland en heeft ca.

22 miljoen inwoners.

Roemeense Ambassade in Den

Haag en een flink aantal bedrijven in

Hunedoara zijn er goede persoonlijke

contacten. Daarnaast is SSO

lid geworden van de organisatie:

Dutch Romanian Network, waarin de

overheden en Nederlandse en Roemeense

ondernemers vertegenwoordigd

zijn. Hiervan komen maandelijks

nieuwsbrieven en er is gelegenheid

om regelmatig bijeenkomsten bij te

wonen om ervaringen met Nederlandse

ondernemers die reeds zaken

doen in Roemenië uit te wisselen en

kennis op te doen over zaken doen in

Roemenië.

Kansen

De provincie Hunedoara is van oudsher

een regio waarin heel veel zware

ijzer- en staalindustrie gevestigd is.

In het gebied zijn er ook nog negen

steenkolenmijnen in de omgeving van

Petrosani in bedrijf, terwijl bijvoorbeeld

Mittal een grote vestiging heeft

in Hunedoara.

De investeringsmogelijkheden zijn

er nog wat aantrekkelijker dan in de

meest westelijke provincies rond

Arad en Timisoara, waar inmiddels

heel veel Italiaanse,

Oostenrijkse en Duitse bedrijven zijn

Sliedrechtse ondernemers op werkbezoek

neergestreken. Nederland doet het

qua investeringen met 17 procent

van het totale investeringsbedrag

in vergelijking met andere landen in

Roemenië erg goed, en staat daarmee

op de eerste plaats.

Grote bedrijven zoals ABN-AMRO

en ING-bank, logistieke bedrijven,

ICT-vestigingen en importeurs van basismaterialen

zoals hout, natuursteen,

scheepsbouw maken gebruik van de

groeiende mogelijkheden.

Via den EVD in Den Haag en via

Brussel zijn er grote sommen geld

beschikbaar voor investeringen in verhoging

van de economische bedrijvigheid,

transport, het milieu, regionale

projecten, technische assistentie, en

ontwikkeling op administratief gebied.

(zie ook www.evd.nl)


Water

Voor natte bedrijven zijn er mogelijkheden

via het Programma Partners

voor Water en via het Netherlands

Partnership in Roemenië. Daarnaast

is er onlangs het European Gateway

Romania platform in samenwerking

tussen de NCH en de EVD opgericht

om samen sterk te staan als

aanspreekpunt voor de Roemeense

overheid, waar men veel belangstelling

heeft voor de Nederlandse

kennis en kunde op het gebied van

water. Nieuwe leden zijn onder meer

bekende bedrijven uit onze regio,

Boskalis en Dutch Dredging.

Het gaat om grote projecten in heel

Roemenië, zoals: Drinkwaterleidingen,

waarvan landelijk 75 procent

vervangen moet worden. De levering

van drinkwater (35 procent van de

bevolking is nog niet aangesloten).

Het sterk vervuilde grondwater, dat

gesaneerd moet worden. De slechte

staat van de dijken en oeverwerken.

Denk aan de recente grote over-

stromingen in 2005. De Donau, die

voor de scheepvaart naar Boekarest

en het achterland, dringend uitgebaggerd

en op diepte gebracht moet

worden. De kusterosie van 60-80

procent en de uitbreiding van de

containerterminals in de zeehaven van

Constanza.

Metaalfabriek

Roemenië is op dit moment nog

steeds een netto-betaler aan de EU,

omdat er nog onvoldoende goedgekeurde

projecten van de grond

komen om van de grote sommen EUgeld

die beschikbaar zijn te kunnen

profiteren. De EVD biedt Nederlandse

bedrijven mogelijkheden om samen

met Roemeense partners projecten

op te zetten en stelt hiervoor bedragen

tot 150.000 euro beschikbaar.

In Orastie is een grote metaalfabriek,

UMO, die nog staatseigendom is

en zich in een privatiseringsproces

bevindt. Hier werden projecten voor

de defensie zoals tanks gemaakt en

na 1989 is men overgegaan op landbouwwerktuigen,

metaalconstructies,

stalen buizen, etc. Italiaanse en Franse

bedrijven hebben reeds gedeelten

van het enorme productiehallen complex

in gebruik. Uitgebreide informatie

over de productiemogelijkheden bij

UMO zijn via de VSO beschikbaar.

Nijkamp uit Breda een bedrijf dat met

de tweede handelsreis naar Hunedoara

is mee geweest, heeft intussen

op ingespeeld op de vele aanwezige

kansen en werkt samen met een

Roemeens bedrijf om de stadsverwarming

in Deva te vernieuwen, wat

uiteindelijk veel werk en een besparing

van 20-25 procent aan energie

gaat opleveren. Daarnaast worden

sinds kort Roemeense fietsen via het

agentschap van Condor vof Sliedrecht

geïmporteerd.

De conclusie is: U behoeft het wiel

niet helemaal opnieuw zelf uit te

vinden. Wanneer U ideeën of gedachten

heeft om mogelijkheden voor

productie, investering, im- of export

in Roemenië te onderzoeken, dan

zullen we (Bernard van Houwelingen

en ondergetekende) u graag op weg

helpen om contacten leggen.

Leen de Groot

wonen werken

Richard van de Giessen

Particuliere markt

Dr. Langeveldplein 22

3361 HE Sliedrecht

Telefoon: 0184 - 64 77 66

www.waltmann.com

Sliedrecht

Hans van Andel

Zakelijke markt

11


1

Sylvia Slootweg

“Mannen zijn zo lekker ongecompliceerd”

“Ik ben nooit het Schoeverstype

geweest. Tijdens mijn MBO

opleiding aan de agrarische

school kwam ik al met techniek

in aanraking, en dat beviel mij

uitstekend. Ik heb zelfs aan het

begin van mijn carrière nog aan

de brandsnijtafel in de werkplaats

gestaan”, reageert Sylvia

Slootweg op de vraag hoe ze bij

een technisch bedrijf is terechtgekomen.

Ze werkt als directeur verkoop bij

Triton BV Las- en snijtechniek, een

toeleverancier van alle producten die

met lassen te maken hebben.

“Als vrouw in een technische omgeving

heb je vaak het voordeel dat

mannen je graag dingen uitleggen

en dat is wel zo gemakkelijk, want

je leert het vak des te sneller. Het

werken met mannen vind ik prettig, ik

wil niet generaliseren, maar ze zijn zo

lekker ongecompliceerd.”

Heb je altijd in de las- en

snijtechniek gezeten?

Ja, mijn vorige werkgever was een

zelfde soort bedrijf. Zeven jaar geleden

heb ik de overstap naar Triton

gemaakt, omdat hier voor mij meer

toekomstperspectieven lagen. Die

perspectieven zijn er nog steeds,

vanaf 1 januari ga ik de huidige

algemeen directeur Gerrit Eilander

opvolgen. Ik ben daar trots op, maar

ik vind het ook spannend, het is een

hele verantwoordelijkheid. Gerrit blijft

twee dagen per week

werken en kan mij in

raad en daad terzijde

staan, mocht dat nodig

zijn.

Waar ligt het zwaartepunt

van Triton?

Triton werkt meest regionaal,

globaal van Rotterdam

tot Gorinchem.

Scheepswerven en

constructiebedrijven zijn onze grootste

afnemers. Mijn rol daarin is het

bewaken van het beleid, ik stuur drie

buitendienstmedewerkers aan en

werk zelf ook actief mee. Ik organiseer

bijvoorbeeld de acties die elke

maand ook op onze website staan

(www.laspartners.nl)

Het komt op mij over als een informeel

bedrijf, klopt dat?

Zo voel ik dat wel. Iedereen werkt

hard, en het is een team. De sfeer

is goed en het verloop laag. Onze

oudste medewerker is zelfs al over

de 70. Binnenkort gaan we met zn

allen iets leuks doen, Solex-rijden in

de Alblasserwaard met een barbecue

als afsluiting. Ik vind het geweldig dat

iedereen meegaat en kan daar enorm

van genieten.

Hoe ligt de balans werk/privé

bij jou?

Ik ben een beetje een workaholic,

Sylvia Slootweg

ook als ik niet hier ben gaat het werk

in mijn hoofd gewoon door. Gelukkig

kan ik mij wel goed ontspannen, ik

heb een eigen paard waar ik elke dag

naartoe ga. Mijn man heeft een eigen

bedrijf, en samen hebben wij een

goede balans gevonden in werken

en ontspannen. Het is belangrijk

om tijd voor jezelf te kunnen nemen.

Je hoort soms van bedrijven waar

structureel wordt overgewerkt. Ik vind

dat niet goed, dan moeten er gewoon

mensen bij.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Mijn toekomst ligt hier bij Triton.

Het gaat hier hartstikke goed, de

scheepswerven hebben volle orderportefeuilles,

dus voorlopig hebben

we genoeg werk. Ik wil onze activiteiten

verder uitbreiden zonder direct

veel groter te worden. Keuringen en

onderhoud, opleidingen, dat soort

dingen. Ja, voorlopig heb ik hier nog

genoeg te doen.

Loes Beenhakker


Drie ondernemersverenigingen

in de Evenementenhal

Tijdens de Regionale Businessdagen

vond op 16 april 2008

de eerste gezamenlijke bijeenkomst

van de ondernemersverenigingen

langs de Merwede

plaats.

Leden van de Industriële Kring

Gorinchem, de Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam

en de Vereniging

Sliedrechtse Ondernemingen waren

met in totaal ca. 200 personen in de

overvolle symposiumzaal aanwezig.

Nadat Wim Stuij, de voorzitter van

de VSO, de opening had verricht,

kreeg Dirk Breedveld, voorzitter van

Jong Management in de regio, de

gelegenheid om promotie te maken

voor een landelijke bijeenkomst van

ca. 400 jonge ondernemers, die op

3-5 oktober 2008 in de Drechtsteden

zal plaatsvinden.

Hij nodigde de aanwezige ondernemers

uit dit initiatief te ondersteunen

en als sponsor aan deze happening

deel te nemen.

Publiekstrekker was drs. J.A.H.

(Jos) Burgers. Hij deed op humoristische

en heel herkenbare wijze

zijn verhaal over de benadering

van klanten, en één van zijn eerste

vaststellingen was: “klanten zijn net

mensen”.

Rode draad

Als een rode draad liep steeds door

verhaal, dat ‘aandacht voor de klant’

de belangrijkste pijler is waarop de

bedrijfsvisie gebouwd dient te zijn.

Brochures heb je wel, maar die zijn

om weg te geven, maar lezen doen

de klanten ze toch niet. Datzelfde

geldt voor advertenties en websites,

ze horen wel bij het totale beleid,

maar het creëren van tevreden

klanten die reclame voor je bedrijf

maken en nieuwe klanten aanbrengen

is veel belangrijker. In de huid

van de klanten kruipen en vanuit zijn

gedachtewereld denken en handelen

is een open deur. Van toepassing

in de praktijk komt het echter lang

niet altijd. Hij doorspekte zijn betoog

met vele praktijkvoorbeelden en

anekdotes, waarmee hij de lachers

op zijn hand kreeg. De drie kwartier,

dat hij aan het woord was, waren

onderhoudend en leerzaam. Bij het

afscheidswoord van Jacques Snep,

voorzitter van IKG nodigde hij namens

Fennema Drukkers iedereen

uit om op zijn stand onder het genot

van een hapje en een drankje nader

met elkaar in gesprek te komen.

Netwerk

Het doel van deze netwerk bijeenkomst

was om kennis te maken en

over de grenzen van elkaars werkgebied

te kijken. Omdat we samen

een grotere achterban hebben, en

gemeenschappelijke belangen hebben,

zoals verbreding van de A15,

de verkeersafwikkeling in de regio,

ontwikkeling van industrieterreinen,

vergunningenbeleid, enz. ligt de

gedachte voor de hand dat wanneer

we als gezamenlijke belangengroep

optreden, we meer invloed

kunnen uitoefenen bij overheid en

politiek.

Uit reacties van de leden kan men

opmaken dat deze eerste bijeenkomst

een succes was en dat men

hieraan een vervolg wil geven. In

de komende tijd zullen de gezamenlijke

besturen opnieuw om de

tafel gaan zitten om te zien hoe dit

gemeenschappelijke proces naar de

toekomst gezien, verder kan worden

ontwikkeld.

Leen de Groot

Afscheid

Henny van Kooten

Henny van Kooten heeft

Sliedrecht verlaten. Hij was

jarenlang wethouder en is

benoemd als burgemeester van

Noord-Beveland. Wij hebben als

Vereniging van Sliedrechtse

Ondernemingen door de jaren

heen een bijzonder open en

goed contact met het Gemeentebestuur

van Sliedrecht gehad.

Van Kooten staat goed bekend. Zijn

uitgebreide kennis van zaken en soms

bulderende lach, waarmee hij

dingen kan relativeren, zijn kenmerkend

voor hem. Voor zijn beheer van

de gemeentelijke financiën en z’n

solide beleid is er alom waardering.

Er is begrip voor het feit dat hij wat

anders wil. Toen Kleiwegt wegging,

heeft hij als vice-burgemeester al

enige tijd aan de functie van burgemeester

mogen ruiken. Dat hij nu

benoemd is tot burgemeester van

Noord-Beveland geeft hem de

mogelijkheid om zijn talenten als

gezagsdrager op dit niveau helemaal

waar te maken.

Als samenbindende factor met uitstraling

naar de hele gemeente Noord

Beveland is het voor hem een uitdaging

om in zo’n uitgestrekt gebied

met betrekkelijk weinig inwoners en

‘s zomers heel veel vakantiegangers,

een afgewogen beleid neer te zetten,

waar alle mensen zich wel bij voelen.

Wij wensen hem daarbij alle succes

toe.

Namens het bestuur van de VSO,

Wim Stuij,

voorzitter

Leen de Groot

secretaris

1


1

Op initiatief van ‘De Jong Pijpleidingen

Sliedrecht (DJPS)’

hebben een aantal VSO leden

op 19 mei een bezoek gebracht

aan Zuiveringstation De Steeg in

Langerak van drinkwaterbedrijf

Oasen.

DJPS verzorgt in meerdere Oasen

vestigingen onderhoud en maakt

diverse speciale gereedschappen en

appendages. Directeur Wim de Jong

sr. gaf ons een door lichtbeelden

ondersteunde boeiende presentatie

met voorbeelden van flenzen, pijpen,

afsluiters, speciale sleutels en houders

voor watermeters etc.

Namens Oasen kregen we daarna

een uitgebreide uitleg door de heer

Glerum over het drinkwaterleidingbedrijf.

De aandelen van dit bedrijf zijn

in handen van 34 gemeenten in het

verzorgingsgebied.

Oasen verzorgt een gebied met

748.000 inwoners die gemiddeld elk

124 liter per dag gebruiken (47 miljoen

m3 per jaar). Station De Steeg

zuivert hiervan 11 miljoen m3 per jaar

met slechts twee vaste medewerkers.

Het ongeveer 10 jaar oude station

ziet er nog als nieuw uit.

Verspilling?

Per dag spoelen we 36 liter water

door het toilet en gebruiken we 44

Vergaderschema

liter om te douchen. We drinken

slechts 1,6 liter per dag op. (ca. 1,3

procent). De kwaliteit van dit water

doet niet onder voor die van het veel

duurdere water in flessen. 1000 liter

drinkwater kost slechts 1,18 euro en

1000 flessen kosten 430 euro. Het

leidingnet voor het watertransport

naar de klant is 4000 km lang. Omdat

ons schone drinkwater zo extreem

goedkoop is ‘misbruiken’ we het voor

allerlei toepassingen waarbij ook

vuiler water zou voldoen.

Oasen is ontstaan uit een meerdere

fusies. Een van de oudste deelnemers,

sinds 1886, waren de gemeentelijke

bedrijven voor gas, water en

elektra uit Sliedrecht (Gouda was de

eerste in 1883).

Oasen wint diep grondwater (65-90

meter) en ondiep oevergrondwater

(10-45 meter). Het water wordt in

Bestuursvergaderingen en Ledenbijeenkomsten V.S.O. 2008

Maandag 30 juni Bedrijfsbezoek

Technisch uitzendbureau van

Roosendaal.

Woensdag 2 juli Bestuursvergadering.

Woensdag 3 sept Bestuursvergadering.

Vrijdag 12 sept Lustrumviering Antwerpen.

Woensdag 1 okt. Bestuursvergadering +

halfjaarlijks onderhoud met

wethouderTanis + Dick van ‘t

Hoff, vanaf 11.30 uur.

meerdere stappen gefilterd in bassins

met zand en het wordt ontkalkt.

Toekomstige bedreigingen voor de

kwaliteit van het water ziet men in de

opwarming van de aarde door warme

zomers, toepassing van piepschuim in

de grond en nieuwe warmteconcepten.

Het water wordt te warm, T>25

graden Celsius, dus meer bacterievorming).

Ook schoonmaakmiddelen,

kunstmeststoffen en medicijnresten

moeten worden uitgefilterd.

Consumenten die zelf extra filtering

toepassen of ontkalken moeten goed

opletten dat ze hun filters regelmatig

laten ontsmetten omdat zich hierin

snel bacteriën kunnen ophopen. Na

de rondleiding was er gelegenheid

om bij te praten onder het genot van

een hapje en een drankje, vooral

water was erg in trek.

Wim van Wijngaarden

Maandag 6 okt. Bedrijfsbezoek aan Sluitingfabriek

van Beest, vanaf

16.00 uur.

Woensdag 8 okt Vergadering commissie

Actualia.

Woensdag 5 nov Bestuursvergadering.

Donderdag 20 nov Industriedag - werkgevers

Drechtsteden op

River Dream.

Woensdag 3 dec Bestuursvergadering.


Ecodynamisch ontwikkelen als uitgangspunt

Ir. Annemieke Nijhof, Directeur-

Generaal Water bij Verkeer en

Waterstaat, verrichtte dit voorjaar

de openingshandeling van

Ecoshape. Dit instituut - gevestigd

in het voormalige Tomadohuis

tegenover het Dordtse

station - is een van de eerste

impulsen van de Economische

Adviesraad Dordrecht. Dr. J.W.H.

(Jan) van de Meene is er namens

Boskalis aangesteld als

programmamanager.

EcoShape opent zijn deuren met het

innovatieprogramma Building with

Nature. Doel is de Nederlandse waterbouwsector

in een ander daglicht

te stellen. Met dit instituut willen

de waterbouwers de voorsprong in

‘duurzame inrichting van kust-, delta-

en riviergebieden’ verder uitbouwen.

Daarbij is volgens hen een goed wetenschappelijk

onderzoeksprogramma

onontbeerlijk, maar tegelijkertijd wil

men ecodynamisch te werk gaan.

Peter Berdowski, voorzitter van de

Raad van Bestuur van Boskalis, liet

dat zien aan de hand van de presentatie

‘Nederlandse baggeraars

bouwen met natuur’.

Op de vraag wat levert Ecoshape op:

“Het is winst voor mens en milieu,

omdat we de natuur benutten in het

ontwerp. Het is winst voor Nederland

vanwege een betere balans tussen

milieu en economische slagkracht. En

het is winst voor de baggeraars door

een groter aandeel in de groeiende

milieumarkt.”

Breed initiatief

EcoShape is een breed gedragen

initiatief. Aan de basis staan bagger-

bedrijven Koninklijke Boskalis Westminster

NV en Van Oord Dredging

and Marine Contractors BV. Naast

de twee baggerbedrijven zijn diverse

instituten uit de Nederlandse waterbouwsector

vertegenwoordigd: de

kennisinstellingen Deltares, Imares,

NIOZ, NIOO-CEME en Astron-Lofar,

de adviesbureaus Witteveen + Bos,

DHV en Haskoning, de universiteiten

van Delft, Wageningen en Twente, de

industriële partijen Shell Global Solutions,

IHC-Holland en de VBKO en

twee overheidsdiensten: RWS Bouwdienst

en de gemeente Dordrecht.

De leden van het consortium hebben

zich verbonden aan een gezamenlijke

bijdrage van in totaal circa 13 miljoen

euro over een periode van vijf jaar.

Daarnaast levert het Ministerie van

Verkeer en Waterstaat co-financiering

van een bedrag van eenzelfde

bedrag, beschikbaar gesteld uit het

innovatiefonds van het kabinet Balkenende.

Minder defensief

Van oudsher woont en werkt een

groot deel van de wereldbevolking

in kust- delta- en riviergebieden. Die

moeten worden beschermd tegen

zeespiegelstijging, rivieren moeten

meer ruimte krijgen en havencapaciteit

moet worden vergroot.

Duurzaamheid en ecologische

uitgangspunten zijn daarbij steeds

nadrukkelijker maatgevend. Het kennisprogramma

Building with Nature is

gericht op het mogelijk maken van innovaties.

De branche wil een omslag

bewerkstelligen van de huidige defensieve

ontwerpmethoden naar een

nieuwe praktijk van ontwerpmethoden

die zich richten op het maximaliseren

van de mogelijkheden van het natuurlijke

systeem.

De missie van ‘Building with Nature’

is het ontwikkelen van nieuwe

ontwerp-concepten voor de duurzame

inrichting van kust-, delta- en

riviergebieden. Daarbij gaat men, met

instandhouding van de infrastructurele

en economische randvoorwaarden,

uit van ecologische kansen: ecodynamisch

ontwerpen. Dit wil men realiseren

door middel van onderzoek en

casestudies die voorzien in wetenschappelijk

onderbouwde kennis en

hulpmiddelen.

‘Building with Nature’ moet een

bijdrage leveren aan het doorbreken

van de impasses bij de grote waterbouwkundige

en infrastructuurprojecten

als gevolg van strengere en

ingewikkeldere milieuregelgeving. De

Nederlandse waterbouwsector wil

de internationale concurrentiepositie

versterken en Nederland op de wereldkaart

houden als toonaangevend

waterbouwland.

Meer info: EcoShape, Burg. De

Raadtsingel 69, 3311 JG Dordrecht,

info@ecoshape.nl,

www.ecoshape.nl; 078 69 69 533.

1


1

knallende kleuren

Samenstelling bestuur:

J.W. Stuij, voorzitter

M.T. den Breejen, vice voorzitter

D.G. Pellikaan, secretaris

M. van Roosendaal, penningmeester

J.H. van Eijk/ L. de Groot, bureausecretaris

A. Riebergen, bestuurslid

P.J. van Es, bestuurslid

J.W. de Jong, bestuurslid

VSO-secretariaat

Prisma 100, 3364 DJ Sliedrecht

Postadres: Postbus 192, 3369 AD Sliedrecht

Tel.: 0184 - 43 54 10 b.g.g. 0184 - 43 53 00

E-mail: info@vso-sliedrecht.nl

www.vso-sliedrecht.nl

drukwerk en digitale prints in elk formaat en elke oplage

Primeur op Baggerfestival

Op de Waterconferentie tijdens het Baggerfetival sprak

onder meer Adriaan Geuze, directeur van West 8 en brein

achter ‘Hollands-oog, Happy Island’. Zijn primeur omvat

een reeks eilanden voor de Nederlandse en Vlaamse kust.

“Deze eilandjes zijn volgens mij om een aantal redenen

nodig. Ze beschermen niet alleen de kustlijn bij storm, ze

creëren ook een interessante ecologische zone tussen de

eilanden en de oorspronkelijke kustlijn.” Geuze benadrukte

tijdens zijn presentatie dat met name het grootste eiland

Drukkerij Van den Dool

Industrieweg 4 / 3361 HJ Sliedrecht / telefoon 0184 - 41 81 77

van het plan - het Happy Island - veel kansen biedt.

Nederlanders kunnen op dit eiland goedkoop grond kopen.

“De realisatie van het plan is afhankelijk van innovaties

in onder andere de baggerindustrie. Dit plan is groots

en gedurfd, maar niet onrealistisch.”

Hij daagde de aanwezige vertegenwoordigers van de

baggerindustrie uit om met plannen te komen. Volgens

Geuze is er in Nederland capaciteit en kennis genoeg om

dergelijke projecten te kunnen realiseren.

Colofon

VSO-Actualia is een uitgave van de Vereniging

Sliedrechtse Ondernemingen, die drie keer per jaar

verschijnt in een oplage van 225 exemplaren.

De redactiecommissie bestaat uit: W. van Wijngaarden,

J.H. van Eijk, L. de Groot, D.G. Pellikaan, L. Beenhakker

en M. den Breejen

Redactie: To The Point

Dalem Donk 49, 4207 XE Gorinchem

Tel.: 0183 - 69 96 38

E-mail: jacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nl

Druk en layout:

Drukkerij Van den Dool

Industrieweg 4, 3361 HJ Sliedrecht

WATERDAGEN

SLIEDRECHT

More magazines by this user
Similar magazines