scriptie intercultureel werken PG.pdf - Kennisplein

kennispleingehandicaptensector.nl

scriptie intercultureel werken PG.pdf - Kennisplein

Inhoud blz.

Voorwoord

1 Inleiding

1.1 Aanleiding 5

1.2 Probleem omschrijving en vooronderzoek 5

1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen 7

1.4 Doelstelling 7

1.5 Leeswijzer 8

2 Methodische verantwoording

2.1 Onderzoeksgroep 9

2.2 Onderzoekstype 9

2.3 Dataverzameling 10

2.4 Plan van aanpak en Tijdpad 10

3 Theoretische onderbouwing

3.1 Migratie en integratie 11

3.2 Opvoeding en cultuur 12

3.3 Verstandelijke beperking 14

3.4 Hulpverlening in Turkije 15

3.5 Intercultureel werken 16

4 ASVZ, zorg en dienstverlening van A tot Z

4.1 Doelstelling en doelgroep 21

4.2 Samenwerking en fusies 22

4.3 Personeel en Organisatie 24

4.4 Pedagogische Gezinsbehandeling 26

5 Onderzoeksresultaten

5.1 Cliënten 28

5.2 Medewerkers 29

5.3 Externe deskundigen 31

6 Conclusie en discussie

6.1 Conclusies 32

6.2 Discussie 35

7 Verbeterplan

7.1 Fase 1 37

7.2 Fase 2 38

7.3 Fase 3 39

7.4 Fase 4 39

7.5 Fase 5 40

Evaluatie 42

Geraadpleegde bronnen 43

Bijlagen

Bijlage 1 Organogram 45

Bijlage 2 Dialoog met de cliënt in schema 49

4

More magazines by this user
Similar magazines