Haal het beste uit jezelf… én uit een ander!

mentoringwijzer.nl

Haal het beste uit jezelf… én uit een ander!

Haal het beste uit jezelf…

én uit een ander!

Word persoonlijk mentor en coach een jongere


De jongeren

YAM! is bedoeld voor jongeren

tussen 11 en 23 jaar waarvan de

binding met school beter zou kunnen.

Het gaat om jongeren die ambitie

hebben, maar niet alle kansen zien en

benutten. Jongeren, die niet goed

weten wat ze willen en kunnen of

hulp nodig hebben bij het maken van

een beroepskeuze, mogen deelnemen

aan YAM! Ook jongeren die de

overstap maken van het basisonderwijs

naar het voortgezet onderwijs

komen in aanmerking voor deelname.

YAM! biedt jongeren de kans om met

behulp van een mentor te investeren

in zichzelf en/of de (school)loopbaan.

De deelnemende jongeren zijn te

motiveren en nemen vrijwillig deel

aan het project. Het gaat hierbij niet

om jongeren met heel grote

problemen. Bij YAM! gaat het om

jongeren die eens per week contact

hebben met de mentor en zich

daardoor gesteund voelen.

De mentor

• De mentor is een vrijwilliger,

geen professional

• De mentor sluit aan op de

individuele behoefte van de

jongere, fungeert als rolmodel en

kan advies geven als dat nodig is

• De werkwijze van de mentor is

gericht op het zelfsturende en

zelfoplossende vermogen van

de jongere

• De mentor is iemand die bereid is

om zijn/haar ervaring en netwerk

met de jongere te delen

De werkwijze

Jongeren kunnen door school, leerplicht,

een andere instantie of elkaar

geattendeerd worden op het project.

Als de jongere geïnteresseerd is,

neemt de verwijzer contact op met

de ouders of verzorgers en informeert

hen. Daarna wordt de jongere

uitgenodigd voor een gesprek met

de projectcoördinator. Na dit gesprek


wordt besloten of een jongere wel

of niet gekoppeld kan worden aan

een mentor. Bij het koppelen wordt

goed gekeken of er een klik is met

de mentor om zoveel mogelijk uit

het mentorcontact te kunnen halen.

Met alle mentoren wordt een uit-

gebreid intakegesprek gehouden.

Dit is van belang om een goede

match te kunnen maken. Wanneer

er een klik is met de mentor, is de

jongere beter in staat om de mentor

te zien als rolmodel en open te staan

voor de begeleiding en ondersteu -

ning die hij ontvangt.

De mentor en de jongere worden

voor de duur van een jaar aan elkaar

gekoppeld. De mentor en de jongere

hebben wekelijks contact op een

neutrale plek die ze samen kiezen.

Zij praten met elkaar en stellen doe-

len die de jongere belangrijk vindt.

De mentor laat de jongere zien welke

kwaliteiten hij/zij heeft en kan een

Mentoringproject YAM! (You and Me!)

Om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van voortijdige

schooluitval, is De Wering in samenwerking met de gemeente Den

Helder, diverse onderwijsinstellingen en andere instanties in 2009 gestart

met een mentoringproject in Den Helder. Het project heet YAM!

(You And Me!).

steuntje in de rug geven.

De jongere moet het uiteindelijk zélf

doen. Het is ook mogelijk om samen

met de jongere een leuke activiteit te

ondernemen. Ook om elkaar beter te

leren kennen en een vertrouwensband

op te bouwen.

Wat krijgt de mentor ervoor terug?

• Met YAM! kunt u iets extra’s

betekenen voor jongeren

• U helpt de jongere een brug te slaan

naar de toekomst

• U neemt deel aan een trainingsdag

en intervisiebijeenkomsten

• U hebt contact met andere mentoren

• U krijgt een vergoeding voor aanvraag

van een Verklaring Omtrent Gedrag

• U bent tijdens de ontmoeting met

de jongere verzekerd

• Met vragen kunt u altijd terecht bij

de projectcoördinator

Daarnaast is het een verrijkende

ervaring voor u zelf!


Waarom een persoonlijk mentor?

Jongeren verdienen een goede start in de maatschappij. Opgroeien is in deze

tijd niet altijd eenvoudig. Jongeren kunnen met vragen zitten over school,

werk of privé.

Soms hebben jongeren behoefte aan iemand die ze helpt richting te geven

aan de toekomst of iemand met wie ze eens kunnen praten. Jongeren ervaren

soms onvoldoende steun in hun eigen omgeving (familie of vrienden) of op

school. Een denkbaar gevolg hiervan is, dat de jongere voortijdig stopt met

school of niet de goede keuzes in zijn/haar (school)loopbaan maakt.

Bent u de mentor die we zoeken?

• Bent u toe aan een uitdaging?

• Wilt u iets extra’s betekenen voor jongeren?

• Bent u positief ingesteld?

• Hebt u een baan, volgt u een opleiding of bent u bereid uw (werk)ervaring

en netwerk te delen met de jongere?

• Beheerst u de Nederlandse taal?

• Bent u wekelijks 1 tot 1,5 uur beschikbaar voor de jongere en bereid om

voor de duur van 1 jaar een mentorrelatie aan te gaan?

• Woont u in Den Helder of omstreken?

• Bent u bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen?

• Bent u bereid deel te nemen aan een trainingsdag en de intervisiebijeenkomsten

die worden georganiseerd?

Als u zich hierin herkent, neem dan contact op met YAM!

Meer weten of aanmelden?

Neem dan contact op met De Wering in Den Helder,

Ludy Langbroek, projectcoördinator YAM!

Telefoon : 088 - 0075 250

E-mail : l.langbroek@stichtingdewering.nl

Dit project wordt gefinancierd door: Uitgevoerd door:

More magazines by this user
Similar magazines