Klik hier - Alta

altatennis.nl

Klik hier - Alta

OMSLAG

Amersfoortse Lawn Tennisclub ‘Amersfoort’

PRESENTATIEGIDS ALTA

2005


COLOFON

1e jaargang, nummer 1

REDACTIE:

Ans Olde Meule – Oude Luttikhuis

Mark Berghuis

Balt Gmelig

Emma Gmelig

EINDREDACTIE EN

COÖRDINATIE:

Balt Gmelig

FOTOGRAFIE:

Jaap Dubbeld

Ronald Kersten (Foto Bell)

Wim Olde Meule

Mark Berghuis

ACQUISITIE:

Sponsorcommissie Alta

Balt Gmelig

ALTA

Mr. Th. Heemskerklaan 32

3818 KL Amersfoort

Tel. 033 – 461 50 76

secr.alta@tip.nl (secretariaat)

leden@altatennis.nl (ledenadm.)

www.altatennis.nl

GRAFISCHE VORMGEVING,

TECHNISCHE REALISATIE:

Drukkerij De Bunschoter

Celsiusweg 1, Postbus 10

3750 GA Bunschoten

Tel. 033 – 299 79 99

Fax 033 – 299 79 75

info@bunschoter.nl

www.bunschoter.nl

VOORWOORD REDACTIE

Een presentatiegids, een vrouwelijke voorzitter (Ans Olde Meule–Oude Luttikhuis), een

eredivisiedebuut. Allemaal primeurs voor het dit jaar jubilerende Alta en reden voor de

85-jarige club om bij al die feiten eens uitgebreid stil te staan.

In deze 40 pagina’s tellende presentatiegids, de eerste in de geschiedenis van de

Amersfoorte tennisvereniging, staat het debuut van Alta 1 in de eredivisie centraal.

Het eerste team komt dit seizoen voor het eerst in het 85-jarig bestaan van de club uit

in de eredivisie. De Amersfoorters nemen de plaats in van het Haagse Leimonias. De

zestienvoudig landskampioen kon geen representatief team op de been brengen.

Alta treedt vier keer als gastheer op: zaterdag 28 mei, donderdag 2 juni, zondag 5

juni en dinsdag 7 juni. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur en zijn rond 17.00 uur

afgelopen. Er worden totaal zes partijen afgewerkt: 1 damesdubbel, 1 herendubbel, 2

damesenkel en 2 herenenkel.

HISTORIE

Maar in deze presentatiegids wordt niet alleen aandacht besteed aan de hoofdmacht

van de club. Natuurlijk ontbreekt de historie van de ambitieuze tennisvereniging niet.

De lezers krijgen maar liefst vijf pagina’s over de geschiedenis van Alta voorgeschoteld.

Voor de derde primeur in het nog prille seizoen zorgt Ans Olde Meule – Oude Luttikhuis.

Zij werd enkele maanden geleden de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis

van de club. Natuurlijk krijgt de inwoonster van Amersfoort uitgebreid het woord in

deze presentatiegids en wordt zij ook voorgesteld.

Wij wensen u veel leesplezier en mooie tennispartijen in de komende twee weken.

2 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 3


VAN DE VOORZITTER

Allereerst wil ik iedereen van harte feliciteren met de 85-ste verjaardag van ALTA.

Heel veel mensen hebben dit mogelijk gemaakt. Proost!

Het is een uitdaging om voorzitter te zijn van

een vereniging die je meteen in het diepe gooit.

Je creëert immers per direct overlevingsdrift. Op

10 maart 2005 heb ik de hamer en hiermee het

voorzitterschap overgenomen, op 19 maart was

de opening van het seizoen, op 9 april begon de

competitie, en 28 mei is de eerste speeldag van de

eredivisie. In 12 weken moet er heel veel gebeuren.

Maar dat kan, die marathon gaan we lopen, en ik

garandeer u dat Alta tot heel veel in staat is. Let

maar op!

LUSTRUM

Alta bestaat dit jaar 85 jaar en volgens de traditie

brengen we een Alta-lustrumspecial uit waarin

de geschiedenis een belangrijk aandachtspunt

heeft. Met deze special willen wij niet alleen de

geschiedenis en lustrum maar ook de toekomst

aan u presenteren want Alta debuteert dit jaar in

de eredivisie.

EREDIVISIE

En als we eredivisie spelen hoe moet het dan met

ons park. Dat dient er toch toonbaar uit te zien.

Welke facilitaire aanpassingen zijn noodzakelijk.

Hoe staat het met de financiën?

Allereerst moeten wij een plan maken, bespreken,

bijstellen, nog een keer bijstellen, irritaties wegpoetsen,

financiële paragraaf opnemen, verschillende

commissies consulteren, leden en niet leden

enthousiasmeren en het plan is in theorie geboren.

De implementatie kan in gang gezet worden en primair

is sponsoring van nog groter belang. Zonder

extra financiële middelen kun je helemaal niks.

Gaandeweg de marathon zie je dat het parcours

met de nodige hindernissen te nemen is. Huidige

en vooral ook nieuwe sponsoren dragen een behoorlijk

financieel steentje bij waardoor wij ons

plan kunnen uitvoeren en er geen extra druk op de

bestaande begroting komt.

GESCHIEDENIS

Ik heb in de afgelopen 12 weken veel onderzoek gedaan

naar wie Alta is en graag wil zijn. In verschil-

lende archieven heb ik zeer interessant leesmateriaal

opgedoken. Ik heb gelezen hoe het vroeger

was en ik weet hoe het nu is. Nuchter bekeken is

het allemaal nog niet zo bijzonder, 85 jaar geleden,

18 februari 1920, een groepje tennissers die samen

een vereniging beginnen, leden werven en iedere

week gaan tennissen. Toen al werden er doelstellingen

bepaald, met teleurstellende resultaten,

met onverwachte successen, en tot op de dag van

vandaag gebeurt het nog zo.

• 1920-1927

Betonnen tijdperk, locatie Het Stort , één baan, 20

leden, voorschrift dat de dames- en herenbenen

passend bedekt moeten zijn, eerste jeugdleden

worden toegelaten en de obligatielening van

ƒ 7.000,= is een groot succes voor de verhuizing

naar de nieuwe locatie, totale investering bedraagt

ƒ 9.000, =.

• 1927-1955

Nieuwe locatie aan de Barchman Wuytierslaan,

Alta stelt zich kandidaat voor de Nationale Top,

ledengroei naar 120 .

• 1955-1985

Nieuwe locatie aan de Oranjelaan, vooral bekend

om zijn gezelligheid.

• 1985-heden

Nieuwe locatie aan de Mr. Th. Heemskerklaan, een

tennispark met allure, 8 gravelbanen, jeugdplan

wordt geïntroduceerd, Stichting Toptennis Alta

wordt opgericht, en in 2005 wordt de traditie doorbroken.

Ik word als eerste vrouwelijke voorzitter

gekozen, ledenaantal groeit naar 835 leden, 280

jeugdleden en 555 seniorleden, het eerste team

speelt voor het eerst in de geschiedenis Eredivisie.

Alta zal nooit verloren gaan”

Ans Olde Meule-Oude Luttikhuis

voorzitter

4 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5

5


De geschiedenis van de Amersfoortse Lawn Tennisclub ‘Amersfoort’

85 JAAR ALTA

HET BETONNEN TIJDPERK

(1920-1927)

(geschreven in 1970)

Ook de kroniekschrijver van ‘ALTA’S veertigste

in de Amersfoortse Courant van 19

maart 1960 heeft al ervaren dat er mist

hing over Alta’s geboorte: ‘Men legt het

oor te luister bij oudgedienden, die er

‘bij’ zijn geweest en die het nog haarfijn

weten. De lezingen kloppen echter niet

allemaal. ‘Nu, tien jaar later, zijn er weer

minder uit het eerste echelon over, en de

afstand is nog groter. Laten we dan maar

als geschiedenis vastleggen wat in de ons

beschikbare lezingen met elkaar klopt.

Ons Alta is begonnen als nog een paar

van de meest fameuze Nederlandse ondernemingen:

net als De Koninklijke en

Unilever met een fusie. In ons geval tussen

een officiersclubje dat op de betonbaan

van Het Stort speelde, en een clubje

G.A.M.E.S (Gezellig Aangenaam Met

Elkaar Spelen), dat door verschillende

bronnen verschillend wordt gelokaliseerd

(achter het jongensinternaat aan de

Prins Frederiklaan, respectievelijk ‘in het

Lockhorst bos’). Beide clubjes speelden

zo nu en dan tegen elkaar en zo werd het

idee van samengaan geboren.

Luitenant Boers werd de eerste voorzitter

na de fusievergadering ten huize van

de familie Valkhof aan de Emmalaan.

Blijkens de Statuten stelde men zich ten

doel ‘de beoefening van de lawntennissport’

en ’t eerste middel daartoe was

’t houden van geregelde oefeningen in

’t tennissen’(art. 2a). Deze oefeningen

vonden plaats op de solide ondergrond

van de ene betonnen tennisbaan die toen

achter ‘t Stort gelegen was, en die behoorde

bij de villa ‘De Snoeckheuvel’ van

de familie Sanders. Niet dat de nieuwe

club deze baan alleen bespeelde: een

belangrijk deel van de speeltijden werd

hij onderverhuurd aan clubjes als ‘Never

Mind’ en ‘De Damesclub’. In de eerste

drie jaren werd de voorzittershamer nog

achtereenvolgens gehanteerd door de

heren Tiele en Van Rhijn totdat in 1923 de

heer Kalt voor een langere periode de club

ging leiden.Van die eerste Stort-jaren gaf

de chroniqueur in de Amersfoortsche

Courant tien jaar geleden een aardige

impressie.

Dat baantje is er lang niet meer - er staan

nu huizen en het heet Snoeckgensheuvel

- maar de herinnering aan die mooie

jaren leeft nog ongehavend bij vele Altaveteranen

voort. Je ging door de ‘slagboom’

het laantje naar de Snoekheuvel

op, in welke villa in die tijd de familie

Sanders woonde. Links kreeg je wat

kleine huisjes en achter het laatste huis

was een nauw paadje, dat naar de tennisbaan

afboog. Die zag er als een grote

kooi uit, cement met smalle uitlopen

van tegels en dan gras. Rondom een

hoog gazen hek, in bedwang gehouden

door houten palen. Aan de zijkant een

planken keetje met een kist voor netten

en gereedschap… en om op te zitten

natuurlijk. Daar was het domein van een

Knoppers, Tiele, Kerling van Rhijn, Kalt,

Goudswaard, Walraven, Rissink, Goekoop,

Mennega, Ten Noever de Brauw,

mej. De Looze, mevr. Milders, mej. Koning,

mej. Zwart, mej. Van Verzendaal (later

mevr. Van Rhijn ), mej. Wilhelmy (later

mevr. Mennega) en vele anderen. ’s

Zondags haalde men de gasten met een

brikje van de trein en was er gelegenheid

om zich te verkleden in een gehuurd

kamertje van een naburige schoenmaker.

Wassen kon men zich daar ook: aan de

pomp… Regenbuitjes waren natuurlijk

funest. Dan moest je het cement droog

dweilen en zat je met de narigheid van

kletsnat gras.

Vanaf 1923 vinden we in de jaarverslagen

en in de notulen van de bestuursvergaderingen

allerlei zaken terug, die ons ook nu

nog bezighouden. In de eerste helft van

het seizoen was het ook toen al competitie

wat de zondagsklok sloeg. Van 1923

tot 1926 rukte het eerste team op van

de derde naar de eerste klasse; om nog

even onze collega van tien jaar geleden

te citeren:

‘Dankzij zus Milders, Wicher Korthals Altes

en vooral de fameuze mixed van

Jeanne de Looze en Bas Knoppers, die op

de D.D.V. – banen in de beslissende partij

met 6-1, 6-0 achterkwamen en tenslotte

toch met 5-7, 1-6 zegevierden. Mej. De

Looze weet dat nog als de dag van gisteren’.

Dat eersteklasserschap zou de voornaamste

prikkel worden voor de verhuizing

naar een terrein waar men de vleugels

wijder kon uitslaan. Maar daarover straks

meer.

Ook de onderlinge wedstrijden zijn in

6 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 7


die eerste jaren al een hoogtepunt in het

verenigingsleven. Soms met incidenten

die uit de verte wat komiek aandoen: een

aantal spelers is ontevreden over de beproevingen

van het klimaat. De degelijke

verpakking waarin men in die tijd sport

bedreef, zal vast en zeker een rol gespeeld

hebben.

JEUGD

Bijzonder boeiend is het te zien hoe

de jeugd in de club is doorgedrongen.

Meent u vooral niet, dat onze tennisvoorouders

ruim baan maakten voor de

tennistoekomst. In 1923 werd met een

gedecideerde meerderheid de toelatingsleeftijd

op 20 jaar gesteld, en men

lichtte nooit de hand met dit voorschrift

zolang het geldig was, ook niet als het

bekwame tennissers zou betreffen. Het

eerste voorstel om een juniorenafdeling

op te richten (men denkt daarbij aan

jongelui van een jaar of 18 ). Kwam van

de heer Goekoop, ontelbare jaren onze

voortreffelijke penningmeester. Op de

algemene voorjaarsvergadering van 1926

kreeg hij maar weinig bijval, ondanks zijn

tweeledige motivering (‘omdat dit financieel

voordeliger is en tevens een res. voor

nieuwe leden gevormd wordt’) om aan

jeugdige(r) tennissers te komen, o.a. de

toekomstige voorzitter Mennega.

Als dan eind 1926 een groep jonge spelers

zelf het verzoek doet als juniorenafdeling

toegelaten te worden, krijgen ze toch nog

hun zin, zij het onder strenge voorwaarden.

Ze worden geen lid van ALTA, moeten

fl. 10,- contributie betalen (de helft

van de nieuwe, zo juist verhoogde seniorencontributie),

gezamenlijk minstens

fl. 200,- opbrengen

en ze krijgen maar

twee of drie speeltijden

op een van

de nieuwe banen,

naast drie speeltijden

op een van

de nieuwe banen,

naast drie speeltijden

op de oude.

En hiermee komen we op de samenhang

met de afsluiting van ons eerste

tijdperk: de verhuizing naar een nieuw

banencompex waar geld voor nodig

was! Toen in 1924 de twee teams kampioen

waren geworden, ging het bestuur

al uitkijken naar de mogelijkheden om

een tweede baan te krijgen. Met de heer

Sanders, de eigenaar van de Stort-baan,

knoopte men onderhandelingen aan, die

vrij moeizaam verliepen. Toen het bestuur

er lucht van kreeg, dat de gemeente een

terrein aan de Barchman Wuytierslaan

wel voor een tenniscomplex wilde verhuren,

was men hier meteen enthousiast

voor. Intussen ook met het Berghotel gevoerde

onderhandelingen – merkwaardige

voorloper van wat later zou gebeuren!

– kon men nu laten rusten, temeer omdat

er geen schot in zat.

Nu nog raak je, de notulen van 1926 en

1927 doorlezend, onder de indruk van het

werk dat toen is verzet, vooral door het

bestuur. Voorzitter Kalt, secretaris Kerling

en penningmeester Goekoop komt over

de jaren heen een dankbaar eresaluut toe.

En daarnaast de vele anderen, die met

werkelijk bewonderenswaardige offervaardigheid

de nieuwe droom tot werkelijkheid

maakten. In een half jaar plaatste

men de totale obligatielening van het

voor die tijd forse bedrag van fl. 7000,

- en daarmee zou men het grootste deel

van de kosten dekken. Voor alles onder, op

en om de banen, inclusief het clubhuis,

bleef men binnen de fl. 10.000, - Maar

daarvoor waren dan ook wel herhaaldelijk

de dubbeltjes omgedraaid, en men had

aan alle kanten offerte laten maken. Een

bezuiniging tot een W.C. werd overigens

op de algemene vergadering door een

snelle bijlap-actie ongedaan gemaakt……

Een bijzonder bewijs besluit werd tenslotte

- de eerlijkheid gebiedt te zeggen

- op financiële gronden genomen om de

banen van gravel te kunnen laten aanleggen.

Eerst wilde men redcover, een soort

asfaltprodukt. De oude betonbaan op ’t

Stort hield men in huur, om een voordelige

exploitatie in onderverhuur voort te

kunnen zetten. Alta zou de eigen nieuwe

banen overigens ook gedeeltelijk gaan

verhuren, zo was althans het voornemen.

En zo zou het seizoen 1927 van start kunnen

gaan op het trotse eigen, nieuwe park

met drie fraaie gravelbanen. Het ledental,

in 1926 al gestegen tot 65, zou men proberen

op te voeren tot 100.

ONDER DE ROOK VAN HET

STATION ( 1927-1955 )

(geschreven in 1970)

Op 26 maart 1927, om half drie ’s

middags, opende burgemeester Van

Randwijck met een geestig speechje en

het hijsen van de clubvlag het complex,

dat ouderen onder ons nog met een zekere

weemoed als ‘het oude ALTA’ plegen

aan te duiden. Maar toen was het nieuw,

splinternieuw. Helaas was het door de

bezuinigingen nog niet mogelijk gebleken

boven het toegangshek een fraaie

gesmede boog met de naam ALTA ( bezuiniging

fl. 36, - ) aan te brengen, maar

er bleef nog genoeg over om het park met

gerechtvaardigde trots te tonen.

Een van de eerste dingen die men op de

baan toonde was een ‘exhibition’, waarin

o.a. mej. Rollin Couquerque schitterde,

die velen zich nog als grand old lady van

ons tennis zullen herinneren.

Men pakte de zaken trouwens direct

voortvarend aan. Met gerechtvaardigde

trots en zelfbewustzijn stelde ALTA zich

met een eigen toernooi kandidaat voor

nationale topbelangstelling. Sterren als

Bryan en Timmer waren van de partij en

eerstgenoemde won het herenenkelspel.

Ook buiten de banen was de opzet niet

kinderachtig: op vrijdagavond kwam men

bijeen in het Berghotel, zaterdagavond

een soiree dansante in “Amicitia” en

zondag een slotdiner met prijsuitreiking

in “De Witte”.

In de competitie speelde men met vier

teams en respectievelijk eerste, tweede

en twee maal derde klasse met behoorlijke

resultaten. Het aantal leden groeide

sterk, en financieel bleek men het dan ook

makkelijk te kunnen rooien. De start van

het nieuwe ALTA was in een woord bijzonder

voorspoedig. Het is dan ook geen

wonder dat, toen in 1929 de heer Kalt het

voorzitterschap moest neerleggen en in

1931 de heer Kerling het secretariaat,

beiden tot erelid werden benoemd en

beiden het blijkbaar in die tijd gangbare

geschenk van een luie stoel kregen aangeboden!

Met penningmeester Goekoop, die pas in

1945 uit het bestuur zou treden (eveneens

uiteraard als erelid) hebben zij de

vaste kern gevormd die Alta van een

clubje van 20 leden tot een vereniging

van 120 leden met een trotse banencomplex

hebben gemaakt.

CRISISJAREN

Onder voorzitterschap van Mennega koos

Alta een vaste koers door de moeilijke

crisisjaren. Men zag kans bij voortduring

batige saldi te kweken, loste op de

obligaties af dat het een lieve lust was,

en zorgde voor goed onderhoud en ook

uitbreiding van de accommodatie. Op

de kleintjes werd intussen goed gelet:

terugkijkend vinden we allerlei touwtrekkereitjes

met de terreinknecht Blackstone

hoogst vermakelijk, maar in die tijd was

het bloedige ernst. Laten we zo’n kwestie

even wat nader bekijken. We kunnen

niet beter doen, dan de notulen van een

bestuursvergadering letterlijk te citeren

(25-1-32):

‘Als 4e punt van bezuinigingsobject wordt

besproken het buffet en het salaris van

Blackstone. Het is opgevallen dat er in het

afgelopen jaar zoo veel handdoeken zijn

gebruikt. Blackstone heeft opgegeven

292 stuks te hebben gewasschen. Waar

de controle hierop bijna onmogelijk is,

wordt voorgesteld Blackstone te zeggen

dat hij voor den vervolge de handdoeken

tegen fl. 0,10 kan afgeven, het geld zelf

moet innen, de inkomsten geheel voor

zich kan houden, maar daarvoor de overige

wasch (theedoeken enz.) gratis moet

doen. Hiermede wordt ingestemd, evenals

met het voorstel van den penningmeester

om het salaris van Blackstone voorlopig

niet te verminderen, maar om wel het

percentage dat hem wordt uitgekeerd

van de consumptie te halveren en terug

te brengen tot 10%’.

Tot 1935 blijft Blackstone de Alta-pet

dragende van tijd tot tijd onderwerp van

gedachtenwisseling in het bestuur vormen.

Dan verlaat hij, moegestreden de

alta-burcht: hij voelde zich vooral tegen

de opkomende juniores niet meer opgewassen.

Het ontslag wordt hem verleend

met getuigschrift en een cheque van fl.

25,-. Z’n opvolger Gijs (van Diest ) zal het

met de jeugd heel goed gaan rooien.

Het probleem van de aankloppende jeugd

hebben we in de eerste periode al ontmoet.

In de B.W. –laanperiode wordt het

steeds belangrijker. De aankomende tennissers

vonden aanvankelijk vooral in de

heer Goekoop een pleitbezorger. Op zijn

voorstel krijgen ze in 1933 meer speeltijd,

in 1934 worden ze helemaal op het complex

aan de B.W. laan gehaald en krijgen

ze meer begeleiding. In 1938 zijn er 50

juniores en hebben ze al vrij veel speeltijden

en in de naoorlogse jaren vormt de

noodzaak naar een nieuwe behuizing! De

dames Sormani en De Kat hebben zich in

de late dertiger, de hele veertiger en de

vroege vijftiger jaren bijzonder verdienstelijk

gemaakt voor jong-Alta, en in de

rest van het bestuur steeds williger oren

gevonden voor de jeugd. Voor problemen

ook, want niet zelden dienden vermanende

vingers geheven te worden. Ouderen

onder ons zullen het beeld van mevrouw

de Kat, waakzaam spiedend over haar

hekje geleund, niet licht vergeten.

Mochten de onderlinge voorjaars- en

najaarswedstrijden, gespeeld met allerlei

systemen van handicap, indeling in klassen,

mixed-systemen, en uitgestreden

om allerlei trofeeën misschien de hoogtepunten

van het clubleven zijn geweest,

naar buiten waren het vooral competitie

en toernooien die het Alta-gezicht bepaalden.

Sinds 1926 speelde het eerste in

de eerste klasse. Tot en met 1931 ging alles

vrij florissant. Het eerste handhaafde

zich, in 1930 wisten zelf het tweede en

het derde het bol te werken in de tweede

klasse, en kwam alleen het vierde uit in

de derde klasse. In 1932 ging het echter

bergafwaarts: diverse prominente spelers

waren vertrokken en men schreef in voor

de tweede klasse. In 1934 kon men zelfs

8 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 9


(VERVOLG 85 JAAR ALTA)

maar twee teams op de been brengen,

beide in de tweede klasse. Maar in 1935

promoveert het eerste weer naar de overgangsklasse,

en 1938 brengt opnieuw het

eersteklasserschap. In 1939 eindigt men

zelfs vlak onder Hilversum, dat naar de

hoofdklasse promoveert. Tweede en derde

team speelden of beide tweede klasse of

tweede en derde klasse.

OORLOGSJAREN

De oorlogsjaren geven noodcompetities

te zien en klaagzangen over het ballenprobleem,

maar na de oorlog zet Alta een

spurt in naar het hoogtepunt van haar

prestaties in de eerste halve eeuw! In

1948 promoveert het eerste team naar de

hoofdklasse met de dames Israël, Korsten

en Teerink en de heren Stas, Cecar,

Leenknegt en Verburg. In 1949 handhaaft

men zich ondanks een angstwekkend

gebrek aan reservemogelijkheden: het

tweede speelt derde klasse!

In 1950 weet het eerste zelfs de tweede

plaats (onder Enschede) te bereiken, terwijl

het tweede promoveert, het derde

kampioen derde klasse wordt maar niet

promoveert, en het vierde wel promoveert

naar de derde klasse. Sensatie in de

jaren 1951 en 1952. Eerst degradatie door

een opstellingsfout in de degradatiewedstrijd.

In 1953 wordt Alta II kampioen van

de overgangsklasse B, en promoveert naar

A, terwijl het eerste zich op het nippertje

handhaaft. In 1954 degradeert het eerste

definitief uit de hoofdklasse.

Het hoogtepunt in Alta’s tournooi-historie

ligt ongetwijfeld ver voor de oorlog: in

de jaren omstreeks 1930 vinden we onder

de winnaars van het (A-) tournooi namen

als Hughan, Scheurleer, Marinkelle,

Koopman en Douglas, die toen in het

Nederlandse tennis de toon aangaven.

In 1936 vindt dan voorlopig het laatste,

dun bezette, A-tournooi plaats. Pas in

1947 keert het terug., maar het wil nu

geen nationale wortel meer schieten. In

1951 organiseert Alta dan voor het eerst

een B-tournooi, dat het overigens ook

niet zo geweldig doet, temidden van de

stortvloed van tournooien die allerwegen

plaats vinden. Ook hier wordt het tournooi

vooral een plaatselijke aangelegenheid.

Dat geldt ook voor de A-tournooien

die in 1955 weer in ere worden hersteld…

Maar dan schrijven we al de derde periode

van onze Alta-historie, aan de

Oranjelaan.

Laten we ter afsluiting van Alta’s tweede

periode kort memoreren hoe de opeenvolgende

besturen de koers aan de B.W. laan

hebben uitgezet. Mennega, die in 1929

de voorzittershamer van Kalt overnam,

en Goekoop vormden de vaste kern van de

besturen die Alta consolideerden als een

bloeiende, financieel krachtig en sportief

succesrijke club, voorzien ook van alle gemakken.

Mennega wordt opgevolgd door

Keyzer, die al sinds 1939 secretaris was

geweest. Van de oorlogsjaren klinkt in

jaarverslagen en notulen maar een flauwe

echo door: de ballen worden slecht en

schaars, Duitse officieren vragen (?) en

krijgen toegang, maar (nood)competities,

onderlinge wedstrijden en districtwedstrijden

vinden doorgang.

In 1950 gaat Hellemans de vereniging

leiden, met Verburg als secretaris, Lijesen

als penningmeester; de scheidende voorzitter

krijgt het erelidmaatschap. Dit

nieuwe bestuur komt in 1951 voor de

vraag te staan, of de vereniging niet naar

een groter complex moet verhuizen. In

1954 wordt deze kwestie actueel: in dat

jaar passeren mogelijkheden in Klein-

Zwitserland en aan de Abr. Kuyperlaan

(beide samen met A.M.H.C.) de revue,

maar blijkt het banencomplex –in aanleg

- bij het Berghotel de gezochte reële mogelijkheid.

Men besluit te verhuizen naar

de Oranjelaan, wat financieel mogelijk

zou zijn bij een contributieverhoging

tot fl. 60,-. Op 8 mei 1955 vinden aan

de Oranjelaan de eerste competitiewedstrijden

plaats, 11 juni volgt de feestelijke

opening van het clubhuis.

De heer Hellemans werd opgevolgd door

de heer Korthals Altes, die op zijn beurt de

voorzittershamer overdroeg aan de heer

Brouwer. Nadien heeft helaas slechts vrij

korte tijd mr. Leo van Os het bewind gevoerd.

Na zijn te vroeg verscheiden in het

jubileumjaar is de leiding der vereniging

in handen van de heer J.W. Driebergen

(1970 ).

GEERT KEYSER HEEFT

WEEMOED NAAR DE

ORANJELAAN

(Geschreven in 1995)

Geert Keyser is een van ALTA’s ereleden,

maar een dergelijke titel zou Liesbeth

Keyser zeker niet hebben misstaan. Samen

met Geert is zij jarenlang de motor van

vele activiteiten binnen ALTA geweest,

onder andere in de Jeugdcommissie en

in de organisatie van de open toernooien.

Geert mocht pas op zijn tiende verjaardag

lid worden van ALTA: jongere leden kende

men niet! En je mocht in die tijd alleen

aan de competitie op zaterdag meedoen

wanneer je op zondag ballen kwam rapen.

Net zoals de familie Verburg, hebben

Geert en Liesbeth elkaar op de tennisbaan

leren kennen. Evenals Geert, kwam

ook Liesbeth uit een echte tennisfamilie.

Tijdens een toernooi in Enschede hebben

de Keysers elkaar voor het eerst ontmoet.

Hun activiteiten binnen de vereniging

beperkten zich niet alleen tot de tennisbanen

en het clubhuis van ALTA. Ook

hun eigen huis aan de Huygenslaan kreeg

vaak de naam van ‘dependance’ van ALTA,

mede omdat er een extra baan lag en er in

moeilijke situaties naar uitgeweken kon

worden.

Tijdens het voorzitterschap van Geert

kwam de discussie op gang over de aspiraties

van ALTA als tennisvereniging in de

landelijke competitie. Welke faciliteiten

geef je de toptennissers binnen de vereniging?

Of ga je ze betalen om ze namens

ALTA aan de competitie deel te laten nemen?

Deze vragen waren ‘hot items’ op de

ledenvergaderingen. Het spanningsveld

tussen de recreanten en het toptennis

werd tijdens de vergaderingen enthou-

10 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 11


(VERVOLG 85 JAAR ALTA)

siast gevoed door allerlei voorstellen en

tegenvoorstellen.

Geert is voorstander van het zoveel

mogelijk bieden van allerlei faciliteiten

om betere tennissers aan de vereniging

te binden. Daarbij kan aan alles

gedacht worden, tot en met het bieden

van reiskostenvergoedingen. Maar het

betalen van tennissers om bij ALTA te

komen spelen, keurt hij af. Dan is het

einde zoek en de concurrentie met verenigingen

als Popey Gold Star kunnen

we toch nooit aan. Geert heeft jarenlang

bij ALTA in het eerste team gespeeld. Hij

was lid van de technische commissie

van de Nederlandse Tennisbond en was

Bondsgedelegeerde.

VERHUIZING

Hoogtepunten in zijn tennisleven was

twee keer de promotie naar de Hoofdklasse

en was de verhuizing van de

Oranjelaan naar de huidige banen aan

de Heemskerklaan. De herinneringen aan

de banen bij het Berghotel zijn heel goed.

De gezelligheid van het clubhuis en de

intieme banen waren uniek. Vooral baan

6 had een zekere bekoring, omdat in de

tuin van de buren vaak een heel bijzonder

publiek aanwezig was.

De directie van het Berghotel wenste echter

het terrein van de tennisbanen voor

woningbouw te bestemmen en dus moest

ALTA uitzien naar andere mogelijkheden.

In die tijd was de moeder van Geert wethouder

en ALTA had daardoor een goede

ingang om de plannen voor het complex

aan de Heemskerklaan te sonderen.

Bijzondere tenniservaringen die Geert tot

de dag van vandaag zijn bijgebleven, zijn

de promotiewedstrijden tegen N.M.C. Er

moesten elf wedstrijden worden gespeeld

en op een bepaald moment was de stand

5-4 in het voordeel van ALTA. De laatste

twee heren-dubbels konden nog makkelijk

worden gespeeld want het was

nog geen 18.00 uur. Het reglement van

de bond bepaalde, dat na 18.00 uur niet

meer met nieuwe wedstrijden mocht

worden gestart.

De heren-tegenstanders hadden zich in

de douches verschanst en kwamen daar

pas na 18.00 uur onder vandaan, zodat

de beslissing nog niet was gevallen. In de

plaatselijke pers werd dit onsportieve gebeuren

uitgebreid beschreven. Het gevolg

was dat op de beslissende zondag de tribunes

van ALTA stampvol met supporters

zaten. Geert Keyser en Erik Dirks wonnen

de laatste dubbel en de eindstand werd

daarmee 6-5: ALTA promoveerde.

Geert blijft een enthousiast

ALTA-lid en zal het 75-jarig ju-

bileum zeker meevieren. Een van

de herinneringen die ook nog steeds

vast in zijn geheugen staat gegrift, is de

dag dat hij voorzitter-af was. Ineens was

de telefoon tot rust gekomen en verplaatsen

de activiteiten zich naar anderen.

ALTA-VERHUIZER

HANS WEERSTRA

(Geschreven in 1995)

De verhuizing van ALTA van de Oranjelaan

naar Heemskerklaan vond plaats onder

het voorzitterschap van Hans Weerstra.

In verband met een schouderblessure

tennist hij al een jaar of vijf niet meer. Op

de dag van het interview beweegt hij zich

ook wat moeilijk in verband met problemen

van het kniegewricht.

Op een gedegen wijze doet hij verslag

van de problemen die zich voordeden bij

de verhuizing naar de Heemskerklaan.

Hoewel bij de gemeente de situatie waarin

ALTA verkeerde bekend was, was aanvankelijk

de opstelling van de gemeente

niet erg positief.

Er was bij de gemeente weinig bereidheid

om het tennissen te stimuleren, iets dat

onder het huidige college wel degelijk is

veranderd. Het bestuur van ALTA benadrukte

bij de gemeente het gebrek aan

sportfaciliteiten op de Berg en ging niet

akkoord met de door de gemeente voor-

gestelde verhuizing naar de Bokkeduinen.

Een ander probleem was dat ook zo’n tien

jaar geleden ALTA en de gemeente te

maken kregen met bewoners die bezwaar

maakten tegen elke ingreep in hun woonomgeving.

12 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 13


PROGRAMMA EREDIVISIE

Acht clubs gaan de komende twee weken uitmaken wie zich voor een jaar clubkampioen van

Nederland mag noemen. Titelverdediger is Hilverheide, ook dit jaar favoriet voor de eerste

plaats in de eindrangschikking. Alta debuteert in de eredivisie.

De competitie in de eredivisie wordt afgewerkt in de periode tussen 28 mei en 9 juni. De nummers

1 tot en met 4 in de eindstand van die gemengde competitie spelen in het weekeinde van

11 en 12 juni om het landskampioenschap. Het park van regerend landskampioen Hilverheide

in ’s-Graveland vormt het decor voor de play-offs.

• Zaterdag 28 mei

• Dinsdag 31 mei

• Donderdag 2 juni

• Zaterdag 4 juni

• Zondag 5 juni

• Dinsdag 7 juni

• Donderdag 9 juni

Hilverheide - Heerhugowaard

Melkhuisje - TC Groenekan

Popeye Gold Star - De Manege

ALTA Amersfoort - De Metselaars

TC Groenekan - Popeye Gold Star

De Manege - ALTA Amersfoort

De Metselaars - Hilverheide

Heerhugowaard - ‘t Melkhuisje

De Manege - De Metselaars

ALTA Amersfoort - Hilverheide

Heerhugowaard - TC Groenekan

Popeye Gold Star - Melkhuisje

Heerhugowaard - Popeye Gold Star

TC Groenekan - ALTA Amersfoort

De Metselaars - ‘t Melkhuisje

De Manege - Hilverheide

‘t Melkhuisje - De Manege

Popeye Gold Star - De Metselaars

Hilverheide - TC Groenekan

ALTA Amersfoort - Heerhugowaard

De Metselaars - Heerhugowaard

Hilverheide - ‘t Melkhuisje

De Manege - TC Groenekan

ALTA Amersfoort - Popeye Gold Star

TC Groenekan - De Metselaars

‘t Melkhuisje - ALTA Amersfoort

Popeye Gold Star - Hilverheide

Heerhugowaard - De Manege

De volgende clubs binden de strijd

met elkaar aan:

- Hilverheide (‘s-Graveland)

- Heerhugowaard

- De Manege (Apeldoorn)

- Popeye Gold Star (Amsterdam)

- De Metselaars (Scheveningen)

- ’t Melkhuisje (Hilversum),

- Groenekan

- Alta Amersfoort.

14 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 15


16 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 17


18

MICHEL KONING

Geboren op 1 mei 1984 te Purmerend. Hij bezet

momenteel de 19e plaats op de nationale

ranglijst en de 466e plaats op de ATP-lijst.

Michel heeft een aantal jaren deel uitgemaakt

van Jong Oranje.

In september 2002 heeft hij samen met

Bas van der Valk de US Open voor junioren

gewonnen. Begin maart won Michel

de masters van een satellitetoernooi in

Zwitserland waarmee hij een flinke sprong

op de Wereldranglijst maakte.

STEVEN KORTELING

In de single nummer 9 van Nederland

en 500 op de ATP-ranglijst. In de dubbel

staat de Leusdenaar op de 34e plaats.

Hij probeert middels het spelen van

future- en satellitetoernooien hogerop de

ranglijst te komen.

Vorig jaar werd Korteling nationaal kampioen

in Ede. Zijn beste resultaat tot nu toe

is het behalen van de tweede ronde van het

challengertoernooi, de Siemens Open, in

Scheveningen en het behalen van de finale

tijdens het futuretoernooi van Sezze in

augustus 2004.

TOM NIJSSEN

Winnaar van de US Open in 1991 en van Roland

Garros in 1989, samen met Manon Bollegraf.

Voormalig coach van Wessels, Hemmes en van

Scheppingen. Hij is toernooidirecteur van de

NEC Wheelchair Tennis Masters in Amersfoort.

Zijn hoogste plaats op de Wereldranglijst was

nummer 87 in de enkel en de 10e plaats in de

dubbel.

STEFAN WAUTERS

HET ALTA-TEAM

De enige buitenlander in het team van Alta

woont in het Belgische St. Niklaas. Hij behaalde

zijn eerste ATP-punten in 1998 in België. In

2003 bereikt hij drie keer een kwartfinale. Hij

laat zich van zijn beste kant zien in juli wanneer

hij zijn eerste future-titel in Heerhugowaard

verovert.

Eind juni 2004 brengt hij het $15.000 toernooi

van Alkmaar op zijn naam. Hij realiseert een zeer

goed zomerseizoen met twee finaleplaatsen, in

ondermeer de challenger van Saransk, en twee

titels in het dubbel. Hij verovert ook voor het

eerst de Belgische titel.

LOTTY SEELEN

P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5

ELISE TAMAËLA

Geboren op 22 januari 1984 in Tiel en nu woonachtig in Culemborg. Zij is linkshandig

en gravel is haar favoriete ondergrond. Momenteel staat zij op de 166e plaats van de

WTA-ranglijst in het enkelspel.

Elise maakt deel uit van Jong Oranje en is de nummer 2 van Nederland. Haar beste resultaten

zijn: halve finale $75.000 Girona (2004), halve finale $25.000 Porto (2004),

halve finale $25.000 Darmstadt (2004), winnaar $25.000 Mount Gambier (2003),

runner up $25.000 Hechingen (2003) en $25.000 Garchingen (2003).

Een 28-jarige tennisster uit Enschede die debuteert in de selectie van Alta. In 2001

en 2002 werd zij nationale kampioen, in 2003 bereikte ze de halve finale.

In 2002 en 2003 speelde zij een aantal internationale toernooien. In 2003 bereikte

Lotty de kwartfinale van het $10.000 toernooi in Bournemouth (Engeland) en Horb

(Duitsland). In 2002 drong zij door tot de kwartfinale van $10.000 toernooien in

Mallorca, Enschede, Alphen aan de Rijn, Ain El Souknha en Giza (Egypte).

MARIËLLE HOOGLAND

RON TIMMERMANS

Hij is 55 jaar en al 29 jaar trainer/coach. Startte ooit

als clubtrainer bij LTC Barneveld en is nu eigenaar

van tennisschool RTT.

Hij is mede verantwoordelijk voor de opleiding van

Peter Wessels, Tom Nijssen, Manon Bollegraf en

vele andere topspelers en -speelsters. Op dit

moment is Ron een van de trainers van Jong Oranje

waarvan ook Steven Korteling deel uitmaakt.

De 23-jarige inwoonster van Mijdrecht is geboren in Woerden en komt voor het eerst uit voor Alta.

Haar beste resultaten in het enkelspel zijn in 2004 de halve finale van het $10.000 toernooi in Napels

wat zij in 2003 wist te winnen, en de kwartfinale van het $10.000 toernooi in Rome.

In 2003 bereikte Mariëlle de finale van de nationale kampioenschappen in Ede. Zij bezet momenteel de

12e plaats op de nationale ranglijst in zowel het enkel- als het dubbelspel.

19


TEAMS EREDIVISIE

ALTA AMERSFOORT

Elise Tamaëla

Lotty Seelen

Mariëlle Hoogland

Steven Korteling

Michel Koning

Tom Nijssen

Stefan Wauters

TENNISPLANET/HEERHUGOWAARD

Anousjka van Exel

Michelle Gerards

Bart de Gier

Edwin Kempes

DE METSELAARS

Eva Pera

Dominique van Boekel

Frank Clausing

Martijn Belgraver

INTERVALUTA HILVERHEIDE

Miriam Oremans

Amanda Hopmans

Michaëla Krajicek

Martina Sucha

Peter Wessels

Dennis van Scheppingen

Melle van Gemerden

Melvin op der Heijde

20 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5

DE MANEGE

Maret Ani

Leslie Butkiewicz

Bibiane Schoofs

Juan Antonio Marin

Konstantinos Economides

‘T MELKHUISJE

Brenda Schultz

Beti Sekulovski

Paul Logtens

Martijn van Haasteren

TC GROENEKAN

Kveta Peschke

Anastasia Yakimova

Ivan Navarro Pastor

Michal Mertinak

Rogier Wassen

POPEYE GOLD STAR

Rita Grande

Susanne Trik

Fred Hemmes

Jasper Smit

21


Pot Verhuizingen en Logistiek:

Aan het begin van de 20e eeuw was er een klein ijsfabriekje,

gevestigd aan het Spui, vlakbij de Koppelpoort. Wilhelmus

Theodorus Pot produceerde daar koelijs en consumptie-ijs.

Het ene was er voor het andere; met het koelijs koelde hij zijn

consumptie-ijs. Voor het vervoer van het ijs gebruikte hij in

die maanden zijn karren voor het vervoer van diverse goede-

ren. Daar kwam zo veel vraag naar dat Wilhelmus’ ijsproduc-

tie geleidelijk naar de achtergrond schoof en hij een verhuis-

bedrijf aan het Spui begon. Zijn zoon Wilhelmus jr. zette het

bedrijf aan het Havik voort.

Gerard Pot: “Later, in de dertiger jaren,

werd er binnen de familie nog een tweede

verhuisbedrijf opgericht. Naast W. Th.

Pot senior was er toen ook een W.Th. Pot

jr. De bedrijven hebben een aantal jaren

naast elkaar bestaan. Toen senior er mee

ophield ging het verhuisbedrijf verder

onder de naam ‘ W.Th. Pot jr. ‘, met ondertussen

een vestiging aan het Havik en

een garage aan de Muurhuizen”. Gerard

Pot is een kleinzoon van de oprichter. Met

zestien jaar kwam hij van de ULO af, ging

werken bij het familiebedrijf en volgde

de Handelsavondschool. Omdat hij van

plan was te gaan studeren, was ook het

behalen van het HBS-diploma zijn doel.

“Ik reed vier avonden per week met m’n

brommer naar Utrecht op en neer en

haalde mijn diploma. In die tijd ging ik

mee op een vrachtauto om de ‘verre’ verhuizingen

te doen. Dat was wel zo handig,

want dan kon ik onderweg, zittende

in de ijskoude cabine, met mijn boeken op

schoot studeren”.

KWITANTIES

Één van de nevenactiviteiten van de firma

Pot was het innen van kwitanties. Gerard:

“We beurden vijftien cent per rekening

en gingen bijvoorbeeld met kwitanties

voor de bibliotheek op stap. Alles contant.

Als jochie kreeg ik er ook een keer een

aantal mee. Al bij het eerste huis waar ik

aanbelde – bij een kapitaal pand op de

Berg – kreeg ik de wind van voren: ‘Wat ‘n

schande! Wie denk je wel dat je bent? Die

rekening is al lang betaald!’. Ik ging direct

terug naar m’n vader en vertelde dat dit

de eerste keer, maar gelijk de laatste keer

was”. Gerard herinnert zich de vele uren

die hij in de auto van zijn vader heeft zitten

wachten. “Hij kwam ‘s avonds thuis

van het verhuiswerk en stapte dan

meteen in z’n luxe auto – een Morris Ten

– om verhuizingen op te nemen. Ik moest

altijd mee, hij wilde namelijk zijn Morrisje

niet alleen laten. Hij zette de auto een

straatje verderop. De klant zou toch eens

denken dat hij te duur zou zijn…”

Volgens Gerard was er in zijn jeugd

sprake van een flinke spanning tussen

de verschillende geloofsovertuigingen.

Tussen protestanten en katholieken. “Als

er een pastoor ging verhuizen, dan kon

je je niet voorstellen dat daar een andere

verhuizer voor de deur zou staan. Dat zou

onze auto’s moesten altijd vroeg op

pad. Iedereen werd wakker in die smalle

straatjes. De auto’s waren precies op

maat gemaakt en konden amper de garage

in en uit. Echt lastig werd het als

we een wagen met aanhanger moesten

parkeren. We reden dan de garage vanaf

‘t Zand de Nieuweweg op en sloegen

rechtsaf de brug over. Dan reden we

door de Breestraat naar het Onze Lieve

Vrouwekerkhof en terug langs de Lange

Gracht de brug weer over, de Muurhuizen

in. Vervolgens was je nog een uurtje bezig

om die aanhanger in de garage te krijgen.

Het ging allemaal echt om centimeters.

Van onze overburen in de Muurhuizen

moest een stuk van de vensterbank afgehaald…”

DE ISSELT

In 1972 kocht Pot een pand van een

VAN IJSFABRIEKJE TOT GROOT VERHUISBEDRIJF

eenvoudig niet kunnen; wij verhuisden

die pastoor. Maar als een klein kind ben

je je niet bewust van die tegenstellingen.

Tot ik een keer bij een winkelier met m’n

kinderpostzegels aan de deur kwam. De

man zei ineens: ‘Ik koop van een katholiek

geen postzegels!’ Van mijn vader hoorde

ik ooit dat een vaste klant tegen hem had

gezegd: ’Pot, het is dat je je werk zo goed

doet, anders zou ik nooit een katholiek in

m’n magazijn willen hebben’. “

Gerards oudste broer Ton ging vlak na de

oorlog bij zijn vader werken. De vader van

Wim Pot, één van de huidige directeuren

van Pot Verhuizingen en Logistiek, is een

paar jaar later (in 1951) in het bedrijf

gekomen. De broers zaten allemaal op

de auto, maar Gerard trok zich af en toe

terug in het kantoor om de nodige administratieve

werkjes op te knappen.

Het kantoor aan het Havik en de garage

aan de Muurhuizen waren verre

van ideaal voor het bedrijf. “We kregen

wel eens woorden met de buren, want

kolenhandel aan de Puntenburgerlaan

en tien jaar later verhuisde het bedrijf

naar een vestiging op De Isselt, aan de

Nijverheidsweg. Daar had de familie

zoveel ruimte tot haar beschikking, dat

de locatie aan het Havik kon worden

verkocht.

Wim Pot , geboren in 1957, ging als jongen

in de schoolvakanties met vader Ben

mee op de auto. Na de middelbare school

stapte hij, als chauffeur-verhuizer, in het

bedrijf van zijn vader, oom Gerard en oom

Ton. Hij studeerde flink naast zijn werk,

haalde een aantal vakdiploma’s en was zo

in staat om door te groeien naar andere

functies binnen het bedrijf. Volgens Wim

was het niet makkelijk om in de zaak van

de familie te stappen. Zijn vader kon door

een ongeval niet meer werken en zijn

oom kwam te overlijden. Wim schetst de

situatie dat hij als chauffeur-verhuizer

begon en werd opgeleid door een aantal

medewerkers. “Medewerkers die ik een

paar jaar later leiding ging geven. Dat is

niet altijd even makkelijk. Ook niet, of

misschien moet ik zeggen juist niet, omdat

je Pot heet”.

Wim vindt dat er in een tijd van tien,

twintig jaar wel het nodige is veranderd:

“Vroeger was het meer een technische

aangelegenheid, tegenwoordig ligt de

nadruk meer op het verkoopverhaal. Een

tiental jaren geleden golden voor de

selectie van een verhuizer bijvoorbeeld

andere criteria. Je moest goed een hoeveelheid

kunnen taxeren en een opdracht

verwerven was zeker een kwestie van

gunnen of het geloof speelde een rol. Nu

is de informatiestroom naar mensen veel

uitgebreider en moet je echt bewijzen dat

je het kunt”.

Volgens Wim Pot, die samen met neef

Lucien Pot de directie voert van het

tegenwoordig bijna 100 werknemers tellende

verhuisbedrijf, wil zijn bedrijf zich

met name onderscheiden in de projectverhuizingen.

“Pas dan wordt er meer van

je verwacht. Een particulier verhuizen

kan iedereen die z’n zaak een beetje op

orde heeft. Bij een grote projectverhuizing

bijvoorbeeld moeten er in één

weekeinde 400 werkplekken naar binnen.

Van de paar 100 verhuizers in Nederland”,

zegt hij, “vallen er dan heel veel af. Wij

kunnen werkplekken van een bedrijf verhuizen,

waarbij de werknemers niet meer

dan twee uur oponthoud hebben. Wij

komen om negen uur en om elf uur zitten

ze weer achter hun bureau”.

22 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 23


OPEN DUBBELTOERNOOI

50-PLUSSERS

Het tennispark van Alta aan de Mr. Th. Heemkerklaan vormt in augustus het decor voor

het eerste Alta Plus toernooi. Alleen 50-plussers, leden en niet-leden van Alta, kunnen

zich voor het Open dubbeltoernooi laten inschrijven.

De initiatiefnemers, zes trouwe leden van Alta, zijn ervan overtuigd dat een dergelijk

evenement in een behoefte voorziet. Belangstellenden, zowel mannen als vrouwen,

kunnen tussen 21 en 27 augustus hun krachten meten in de categorieën 5, 6, 7 en 8

(herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel). De deelnemers zijn door het hanteren

van een poulesysteem verzekerd van minimaal twee partijen per categorie.

De organisatoren zorgen ook voor vertier en vermaak rond de wedstrijden. Iedere

avond is het Plus Party: een combinatie van eten, drinken, muziek, dansen en nog veel

meer. Medio juni worden de inschrijvingskaarten verwacht.

Routebeschrijving

DE SNELSTE WEG NAAR ALTA

VANAF DE RICHTING AMSTERDAM OF APELDOORN

Volg de A1. Neem dan de A28 richting Utrecht. Neem vervolgens de afslag Maarn,

Dierenpark. Rijd door tot de Stichtse Rotonde, neem deze 1/4 richting centrum: de

Utrechtseweg. Rijd door tot de rotonde bij het ziekenhuis “De Lichtenberg”. Neem deze

3/4, rijd de Emmalaan in. Neem de volgende rotonde 4/5, sla de tweede straat rechts

in: de Mr. Th. Heemskerklaan. Het park ligt aan uw rechterhand verscholen tussen de

bossen.

VANAF DE RICHTING UTRECHT OF ZWOLLE

Volg de A28, neem afslag 5 (Maarn, Dierenpark). Rijd door tot de Stichtse Rotonde,

neem deze 1/4 richting centrum: de Utrechtseweg. Rijd door tot de rotonde bij het

ziekenhuis “De Lichtenberg”, neem deze 3/4, rijd de Emmalaan in. Neem de volgende

rotonde 4/5, tweede straat rechts: de Mr. Th. Heemskerklaan. Het park ligt aan uw

rechterhand verscholen tussen de bossen.

SPONSORS ALTA

HOOFDSPONSORS

Younited

PriceWaterhouseCoopers

Meeùs

Pot Verhuizingen en logistiek

SPONSORS

Amersfoortse Courant

APS Koeriersdienst

Architektenburo Hans van Löben Sels

Bergdrukkerij

Bouwbedrijf Huurdeman

Censydiam

Croon & Co

van Dam Sports

Drukkerij de Bunschoter

Fietsshop de Berg

Gant

Goodwood Direct Marketing BV

Gravu Design

Head of Hair

Inter Hair fashion

Jan de Jong BMW

van der Kam Mode

C. Klee Aannemersbedrijf

Lithos Bouw en ontwikkeling

Marree & Dijxhoorn

Mooie Kijkers

van der Meer en Zoon

Masco

Molenbeek en Partners

Olde Meule & Oude Luttikhuis

Pim Berghuizen

Rabobank

Rien van Staveren dierenspeciaalzaak

Scheerder drankengroothandel

De Sleutelspecialist

Schildersbedrijf van Slooten

Star Travel

Stebo

Scanmar

Stikvoort Groep

Stots optiek

Super de Boer Kippersluis

van Zwol Wijntjes

Velthuizen Beens Van de Castel

VODW

Warris Hamersveld Groep

Wolter en Dros (TBI techniek)

Zwaluwhoeve

Zwanenburg en Stavorinus

24 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 25


Ron Timmermans heeft altijd een uitdaging nodig, maakt plannen, zet een concept

neer, adviseert en begeleidt. Uiteindelijk komt het er niettemin op neer dat spelers,

trainers en clubs het zelf moeten doen. Sportman in hart en nieren, van jongs af aan.

Heeft in zijn jeugd aan judo gedaan, geworsteld op behoorlijk niveau (bondstraining),

gevoetbald, geschaatst, gezwommen en getennist. Een alleskunner maar geen top-

talent. Kreeg toegang tot de tennisbanen van Metgensbleek door mee te helpen bij

de aanleg van nieuwe banen en verdiende zijn eerste tweedehands rackets met het

sproeien van die banen in het holst van de nacht.

RON TIMMERMANS STREEFT MET

RTT NAAR HET HOOGST HAALBARE

Ron wilde naar de Mulo om van daaruit naar het

CIOS te gaan maar moest van zijn vader naar de

ambachtschool om een vak te leren. Uiteindelijk is

hem dat gelukt. Het werd geen meubelmaker, etaleur,

schilder, plaatwerker of restaurateur van oude motoren.

Nee, uiteindelijk werd hij een behoorlijk succesvolle

trainer/coach in de tennissport. Samen met

zijn jeugdliefde Christel heeft hij de RTT tennisschool

tot bloei weten te brengen en aan de wieg gestaan

van vele geslaagde tennisloopbanen. Een vetpot is het

niet echt maar zijn hart ligt er wel.

Wat betekent Alta voor jou?

“Het verzorgen van de trainingen op Alta is één van de

activiteiten van mijn tennisschool RTT. Ik doe in wezen

hetzelfde voor de tennisvereniging in Barneveld, zij

het op wat grotere schaal. In Barneveld verloopt ook

een groot deel van de activiteiten van de tennisschool

op hun eigen banen. Daarnaast ben ik ingehuurd door

de KNLTB voor regionale en nationale trainingen, geven

mijn trainers les in de Pellikaan Health & Racquet

Club, op de Bokkeduinen en in de Inslag. Toch ben ik,

als geboren Amersfoorter, persoonlijk het meest betrokken

bij Alta”.

Alta is een gezellige club waar men altijd al een

gezond evenwicht heeft gevonden tussen recreatief

tennis en prestatietennis. Alta is ook altijd de topclub

van Amersfoort geweest. Alle verenigingen in de omgeving

willen wel graag maar durven niet. Alta durft.

Van oudsher wordt er op hoog niveau gespeeld en

daarin ligt voor mij ook de uitdaging: het streven naar

het hoogst haalbare in een goede sfeer”.

Sommige mensen zeggen dat jij op deze club

de dienst uitmaakt en noemen jou de “Koning”

van Alta. Hoe zie je dat zelf?

“Ach, ik kan het niet iedereen naar de zin maken. Maar

ik heb hier niets te vertellen, ik heb geen enkel beslissingsrecht

en dat wil ik ook niet hebben. Ik adviseer

slechts en dat doe ik steeds naar eer en geweten. Ook

voor wat betreft de opstellingen van teams. Dat heeft

niets met vriendjespolitiek of de tennisschool te maken.

Als ze dat denken dan moeten ze me terugfluiten,

daar zijn de bestuurders voor. Ik heb geen eigenbelangen

hier, ik heb maar één belang en dat is dat het hier

goed draait en dat er veel lessen gegeven worden”.

Hoe lang is RTT al werkzaam voor de club?

“Een jaar of acht, negen. Onder het voorzitterschap

van Dennis The zijn wij aangetrokken nadat Alta flink

wat arbeidsrechtelijke problemen had gehad met zijn

vaste clubtrainer. Nu is het het risico van leegloop,

ziekte en disfunctioneren van mijn mensen voor mij.

De club of de mensen zelf rekenen slechts de werkelijk

gegeven lessen af. Vaste clubtrainers vragen tegenwoordig

natuurlijk garanties en de club kan daardoor

schade lijden. Ik kan die risico’s wat spreiden”.

Je bent een echte prestatietrainer?

“Ja, in principe wel maar het lesgeven aan recreanten

is belangrijk, zowel voor de club als voor ons, en ik ben

blij dat we met hoofdtrainer Gert Jan Wijmer en zijn

assistenten daar nu op uitstekende wijze in kunnen

voorzien. Vorig jaar, toen ik voor wat betreft de hoofdtrainer

een wat minder gelukkige keus had gemaakt,

was dat helaas wat minder, maar nu groeit het aantal

lesuren behoorlijk. Dit team van trainers heeft ook

echt aandacht voor de mensen en de lessen worden

als goed én gezellig ervaren. Dat loopt dus nu goed en

de uitdaging ligt nu weer even bij het prestatietennis”.

Het is snel gegaan…

“Toen we begonnen speelde het eerste team in de eerste

klasse. Met Tom Kempers, Tom Nijssen en Manon

Bollegraf zijn we gepromoveerd naar de hoofdklasse.

Daarin hebben we altijd redelijk meegedraaid. Nu spelen

we inderdaad opeens in de eredivisie.

We waren dat al van plan en het bestuur had het plan

RTT

ook goedgekeurd, maar het was toekomstmuziek.

Door het wegvallen van Leimonias is een en ander

echter in een stroomversnelling geraakt en krijgen we

nu een kans”.

Waarin onderscheidt Alta zich van de andere

clubs in de eredivisie?

Alta is toch wel één van de weinige échte verenigingen

die op dit niveau speelt. Samen met Heerhugowaard

en de Metselaars. Maar de Manege doet het

ook goed. Daar nemen veel mensen dagen vrij om mee

te gaan naar alle wedstrijden, er wordt een heel feest

opgezet rond de eredivisie”.

“Wij kopen niet echt spelers in door met een goedgevulde

geldbuidel te zwaaien. Ons team speelt niet

primair voor het geld. Ze hebben ook geen extra honorering

gevraagd om in de eredivisie te spelen. Dat had

de vereniging ook niet kunnen betalen.

Wij spelen ook met een nagenoeg volledig Nederlands

team. De spelers hebben ofwel een sterke binding met

de club of met mij persoonlijk. Steven Korteling komt

uit de eigen gelederen en Tom Nijssen speelt hier al

jaren. Met Michel Koning heb ik gereisd en met Elise

Tamaëla heb ik te maken gehad via mijn werk bij de

KNLTB. Het gehele team kent elkaar goed en ik verwacht

dan ook een prima sfeer”.

Hebben we een kans?

“Wat bedoel je: om de play-offs te halen? Nee hoor,

dat is zeer onwaarschijnlijk.

Ons team was in wezen berekend op de hoofdklasse,

maar had in die klasse wel kansen om te promoveren.

Ik denk dat men daarom ook bij Alta is gekomen om

de opengevallen plaats in te vullen. Een kans om ons

te handhaven hebben we zeker wel. Als alle leden het

team steunen en aanmoedigen en de club een Davis

Cup-achtig sfeertje kan creëren dan kunnen we misschien

wel vijfde of zesde worden. En dat betekent

handhaving in de eredivisie. Als dat gebeurt dan drink

ik daar een flinke borrel op”.

26 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 27


BESTUUR ALTA VEEL VROUWEN IN BESTUUR

Functie: Naam: Telefoon: E-mailadres:

Voorzitter Ans Olde Meule-Oude Luttikhuis 033 - 470 07 09 ans.oldemeule@tiscali.nl

Vice-voorzitter Lieke van der Kemp-van Wersch 033 - 465 99 33 lieke@tiscalimail.nl

Secretaris Pauline van Leeuwen 033 - 462 78 77 secr.alta@tip.nl

Penningmeester John Derks 033 - 463 01 36 derksj@worldonline.nl

Algemene zaken Karen van Aalst 033 - 475 83 25 kivanaalst@aalst-daniels-advocaten.nl

Lieke van der Kemp-van Wersch Pauline van Leeuwen John Derks

Het bestuur van Alta zal nog voor de zomer een bijna geheel vrouwelijk karakter

hebben. Nieuwkomers zijn Ans Olde Meule-Oude Luttikhuis en Karen van Aalst.

Eerstgenoemde nam al in maart de voorzittershamer over van Sebo Jan Eelkman

Rooda, Karen is de beoogde opvolgster van Mark Berghuis, tot maart jongstleden

bestuurslid algemene zaken.

KAREN VAN AALST

Karen van Aalst, 48 jaar, gehuwd met Michel ter

Hark, samen een dochter Anne (16), allen lid van Alta.

Zij woont sinds 1989 in Amersfoort en daarvoor in

Amstelveen en Amsterdam. Zij is werkzaam als zelfstandig

advocaat in Amsterdam in een maatschap met

negen advocaten.

Toen Karen bij Alta kwam in 2002 was ze onder de

indruk van het aantal actieve leden en het enthousiasme

waarmee ze het vrijwilligerswerk doen. De grote

jeugdafdeling, de actieve senioren, de toptennissers,

de renovatieplannen, het lustrum, de vele competitieteams

van jong tot oud, het spelen in de eredivisie

hebben haar enthousiast gemaakt om zich bestuurlijk

in te zetten voor Alta. Zij draagt het tennis een warm

hart toe en komt zelf voor Alta uit in de competitie op

zaterdag in het eerste damesteam.

ANS OLDE MEULE-OUDE LUTTIKHUIS

Ans Olde Meule-Oude Luttikhuis, 49 jaar, gehuwd

met Wim Olde Meule en samen hebben zij drie zonen:

Karel (19), Willem (18) en Pieter (16), allen lid van

Alta. Ans is sinds 2001 lid van Alta en komt voor Alta

uit in het eerste damesteam van de zaterdagcompetitie.

Zij is geboren en getogen in Twente en wel in het

buitengebied van Ootmarsum.

Sinds 1984 wonen zij vanwege hun werk in

Amersfoort. Haar opleiding begint op de lagere school,

gevolgd door de middelbare school, HEAO en tenslotte

Economische Wetenschappen op de Erasmus

Universiteit in Rotterdam. Daar is Ans afgestudeerd

als Master of Financial Planning. Dagelijks is zij werkzaam

op het kantoor Olde Meule & Oude Luttikhuis

accountancy en adviesgroep aan de Stadsring te

Amersfoort.

28 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 29


‘Elise Tamaëla houdt Brenda Schultz aan de kant’, was de opval-

lende kop van een verhaal in de Amersfoortse Courant van zater-

dag 23 april. De 21-jarige Culemborgse tennisster, nieuweling

in de eredivisieploeg van Alta, had in het Turkse Manavgat een

belangrijk aandeel in de 3-0 winst van het Nederlandse Fedcup-

team op Luxemburg.

Met een overtuigende overwinning (6-2, 6-1) op Anne

Kremer, de nummer 94 van de wereld, verdiende Tamaëla

een optreden tegen Bulgarije. En daarmee weerhield zij

de 13 jaar oudere Schultz-McCarthy die na een jarenlange

afwezigheid haar rentree in Oranje maakte, van

een tweede solo-optreden in het Fedcup-team. “Dit is

ORANJE

De linkshandige Tamaëla bewaart goede herinneringen

aan haar recente optreden voor Oranje. “Ik vind het een

grote eer om voor mijn land uit te mogen komen. Dit jaar

hadden we een heel leuk team en daarom was het nog

fijner om in het Fedcup-team te spelen”. De in Tiel geboren

tennisster is vol lof als de naam van Brenda Schultz

ter sprake komt. “Brenda is een hele leuke meid, altijd

vrolijk en opgewekt en op de baan altijd positief. Daar

heb ik veel van geleerd, aangezien ik zelf af en toe wat

negatief op de baan wil zijn”.

ALTA

Alta is voor Tamaëla een nieuwe club. “Afgelopen jaar

speelde ik voor de Manege en de jaren ervoor kwam ik

voor Leimonias uit. Ik was nog een beetje zoekende naar

een club toen ik via Manon Bollegraf en Lotty Seelen

hoorde dat Alta een eerste dame zocht. Aangezien Lotty

en Mariëlle Hoogland goede vriendinnen van mij zijn en

ik Steven Korteling en Michel Koning ook goed ken, leek

het mij echt te gek om met dit team voor Alta te gaan

spelen. Ik heb ook van veel mensen gehoord dat het bij

Alta altijd heel erg gezellig is. Als ik zo ons team bekijk

en de mensen van Alta die ik tot nu toe ontmoet heb,

dan denk ik zeker dat dit kan kloppen”. Tamaëla verwacht

niet dat Alta hoge ogen gooit in de strijd om het landskampioenschap.

“Ik verwacht vooral dat wij twee weken

echt als team te werk zullen gaan en dat de sfeer dan ook

super is. Hopelijk voelt iedereen zich dan prettig zodat

wij allemaal optimaal kunnen presteren. Ik denk dat we

met z’n allen voor handhaving moeten gaan en mochten

we de play-offs halen dan zou dat mooi meegenomen

zijn. Ik heb een beetje naar de teamindelingen gekeken

en ik denk dat, net als de afgelopen jaren, Hilverheide en

Groenekan de kanshebbers zijn voor de titel. Zij hebben

ELISE TAMAËLA: TOPPER VOOR ALTA

een doorbraak voor Elise”, was de reactie van Fedcupcaptain

Hans Felius die zijn pupil een perfecte wedstrijd

zag tennissen en een plaats in de top 100 voor haar al in

gedachten had.

TOP 70

Met dergelijke klassementen houdt Tamaëla zich niet

serieus bezig. “Ik wil niet echt praten over rankings.

Natuurlijk is het super om bijvoorbeeld de top 70 te

halen. Om dat te bereiken moet ik echter constanter

spelen. Dat is ook mijn eerste doel. Ik weet dat ik een

hoog niveau kan spelen maar vaak hou ik dat geen hele

wedstrijden vol. Ik dwaal met mijn gedachten nog wel

eens af naar onbelangrijke zaken zoals de stand. Over

een aantal maanden wil ik steeds vaker in staat zijn een

hoog niveau vast te houden. Als me dat lukt, komen de

punten vanzelf wel”.

weer een erg sterk team bij elkaar weten te halen maar

wie weet. Vorig jaar stond ik met de Manege ook ineens

in de finale terwijl wij voor handhaving waren gegaan”.

PROFIEL

Nationaliteit: Nederlandse

Geboortedatum: 22 januari 1984

Speelt: Linkshandig

Huidige enkel klassering: 158

Huidige dubbel klassering: 335

Hoogste positie enkel: 153 (11 oktober 2004)

Hoogste positie dubbel: 335 (16 mei 2005)

Prijzengeld in carrière: $ 66.025 USD

Prijzengeld dit jaar enkel: $ 14.800 USD

Prijzengeld dit jaar dubbel: $ 621 USD

30 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 31


LUSTRUMFEEST IN

DIERENPARK AMERSFOORT

Alta viert het 85-jarig bestaan de

komende maanden met een aantal

activiteiten. Hoogtepunt van de viering

moet een groot feest worden op zaterdag

20 augustus in een van de sfeervolle

zalen van het Dierenpark Amersfoort.

Voor tien euro kunnen belangstellenden rekenen op

een optreden van de Pasadena Soul Society, een uit

zes personen bestaande coverband met twee geweldige

vocalisten. De Pasadena Soul Society behoort tot

de meest succesvolle band van de laatste vijftien jaar.

Bekende Nederlandse musici waaronder Hans Dulfer,

Saskia Laroo en Justine Pelmelay, jamden al met de

band mee. De professionele groep speelt naast alle

bekende dance classics ook modern groovy materiaal

van onder andere Anastacia, James Brown, Jameroqai,

Incognito, Mojo, Alcazar en Kylie Minoque. De Pasadena

Soul Society staat garant voor een feest met

fantastisch swingende muziek en sfeer.

Bestellen van toegangskaarten voor het lustrumfeest

is mogelijk bij alle leden van de lustrumcommissie en

per email bij Ferry (hobehi@xs4all.nl).

HOUTEN RACKETTOERNOOI

Leden en oud-leden zijn op dezelfde dag (zaterdag 20

augustus) welkom op het park van Alta om aan een

houten rackettoernooi mee te doen. Een dag later (21

augustus) worden vanaf 13.00 uur de finales gehouden.

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor dit

toernooi door een email te sturen naar Ferry Holzhaus

(hobehi@xs4all.nl).

JUBILEUMKLEDING

Speciaal voor de viering van het jubileum heeft de

lustrumcommissie (Ferry Holzhaus, Jorn Dankaart

en Marieke Scholten) voor lustrumkleding gezorgd.

Voor zowel mannen als vrouwen zijn witte polo’s met

het lustrumlogo en kobaltblauwe truien te koop, ook

voor kinderen. In het clubhuis hangen voorbeelden.

Bestellen van kleding is mogelijk bij alle leden van de

lustrumcommissie en per email bij Ferry Holzhaus.

32 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 33


Voor elk onderhoud en service van en voor uw fiets!

Een proefrit maken op uw droomfiets is mogelijk

(legitimatie verplicht):

BATAVUS, BIANCHI, B-ONE, GIANT, PUCH, RALEIGH, SPARTA

En u kunt uw fiets ook via ons verzekeren bij Enra verzekeringen.

Is dat geen verzekerd gevoel?

Utrechtseweg 34

3818 EM Amersfoort

Tel. 033-4614723

www.fietsshopdeberg.nl

OP WEG NAAR DE TOP

(EREDIVISIE) MET DE JEUGD

VAN ALTA!

De JEUGD neemt een belangrijke plaats in binnen ALTA, want ALTA heeft maar liefst

zo’n 300 jeugdleden: 1 op de 3 ALTA - leden is dus een jeugdlid! Vaak is het dan ook

een drukte van jewelste op de banen van ALTA met al die jeugdleden. En daar zijn we

(als jeugdcommissie) druk doende mee! TALENT & PLEZIER gaan hand in hand bij

ALTA is altijd op zoek naar tennisTALENT om vervolgens

dat talent bij de kinderen nog meer te ontwikkelen. Om

uiteindelijk die top van de eredivisie te bereiken. Een

hele weg te gaan dus als je bijvoorbeeld pas 6 jaar oud

bent en ‘lekker’ een balletje over het net kunt slaan. Voor

deze kinderen is er het JEUGDPLAN: een professionele

aanpak die ervoor zorgt dat de kinderen zich gemotiveerd

blijven ontwikkelen op tennisgebied. Zij krijgen

meerdere keren per week training van enthousiaste,

betrokken en deskundige tennistrainers, zowel ’s zomers

als ’s winters. En de kinderen spelen al snel competitie

op de woensdag, vervolgens op de zaterdag en tenslotte

op de zondag. Daarnaast doen ze mee aan de diverse

tennistoernooien, waaronder het ALTA – K5 – open

jeugdtoernooi en de clubkampioenschappen.

Bij ALTA staat ook het tennisPLEZIER van de kinderen

voorop. Er worden dan ook vele activiteiten voor de

jeugd georganiseerd. Zo heeft ALTA een OCNC (onderlinge

competitie voor niet competitie spelende kinderen),

een jeugdkamp (volop activiteit en sportiviteit in 2

avonden, 2 nachten, 1 dag en 1 ochtend), een minimiddag

(met allerlei spelletjes op en rond de tennisbaan), de

Daviscup (tennissen in landenteams) en dit jaar een

bezoek aan de eredivisie! Naast alle trainingen, toernooien

en vrij spelen. En elke keer weer staat de jeugd

van ALTA te trappelen om de baan op te mogen.

34 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 35

ALTA.


DE COMMISSIES VAN ALTA IN 2005

BRIDGECOMMISSIE

Ida Hehenkamp (di.) 4615978

Berna van den Brink (di.)

Ans en Rudi ten Hoeve (wo.) 4654396

rh.ten.hoeve@wanadoo.nl

DAMESCOMMISSIE

Nelke van Dam 4654315

nelkevandam@planet.nl

Pauline van Leeuwen

Carola Lokin

Marijke Pot

Ninette Tjoeng

Dorine Turpijn

EREDIVISIECOMMISSIE

John Derks 4630136

derksj@worldonline.nl

Wim Olde Meule

Mark Berghuis

Jorn Dankaart

Vincent van Wely

Ron Timmermans

Anouk Wissink

GASTVROUW-/GASTHEERCOMMISSIE

Mark Berghuis 4722972

mark.berghuis@zonnet.nl

Tineke Hagebeuk

Carien The

Oktje Westerhuis

JEUGDCOMMISSIE

Ingrid Holzhaus 4618420

ingridjanmaat@hotmail.com

Aart Hagebeuk (jeugdplan)

Marina Koot

Loes Sassen

Marieke Verdijk

Jeroen van den Hoek

KASCOMMISSIE

Sjoerd Koornstra 4723925

s.koornstra@tiscali.nl

Henk van Olderen

LUSTRUMCOMMISSIE

Ferry Holzhaus 4618420

hobehi@xs4all.nl

Jorn Dankaart

Marieke Scholtes

ONDERHOUDSCOMMISSIE

Jaap Dubbeld 4753354

j.dubbeld@planet.nl

Rudi ten Hoeve

REDACTIECOMMISSIE

Ike van Loon 4757166

helmutenike@hekenvanloon.nl

Yvonne Kappe

Marja Snoek

Rudolf Wormgoor

SPONSORCOMMISSIE

Sjoerd Koornstra 4723925

s.koornstra@tiscali.nl

Wim Olde Meule

Ellen Holten

Peter van den Broek

Bert Noordermeer

TECHNISCHE COMMISSIE

Winfred van de Stadt 4634015

w.stadt@planet.nl

Sebo Jan Eelkman Rooda

Jorn Dankaart

Tom Nijssen

Vincent van Wely

TOSSCOMMISSIE

Lieke van der Kemp-van Wersch 4659933

lieke@tiscalimail.nl

WEBSITECOMMISSIE

Mark Berghuis 4722972

mark.berghuis@zonnet.nl

BEDRIJVENTOERNOOICOMMISSIE

Gezinus Kappe 4806495

gkappe@freeler.nl

Peter van den Broek

Bert Noordermeer

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Rutger Jansen 0624649120

jansen64@hotmail.com

Mark Reedijk

FAMILIETOERNOOICOMMISSIE

Dunya Hagebeuk 4801954

aarthagebeuk@hotmail.com

Rebecca van der Stadt 4634015

w.stadt@planet.nl

Winfred van der Stadt

Kai The

ITA-HEREN VETERANENCOMPETITIE

Bert Manasse 4626265

bemitoto@worldonline.nl

LAT-TOERNOOICOMMISSIE

Bert Manasse 4626265

bemitoto@worldonline.nl

Dennis The

OCNC-COMMISSIE

Pieter Weeder 4610609

pieter@weeder.nl

Leida Engels

Maurice Botter

OPEN TOERNOOICOMMISSIE

Mark Berghuis 4722972

mark.berghuis@zonnet.nl

Jaap Dubbeld

Mark Reedijk

Sicco Lenderink

Tamara Mol

OPEN JEUGDTOERNOOICOMMISSIE

Saskia Claus 4635565

s.claus-vanhooft@planet.nl

Jaap Dubbeld

Anky Eelkman Rooda

Annette Korteling

OCVMT-COMMISSIE

Ineke Maas 4481788

ineke.maas@12move.nl

Carien The

OVER-EN-UITCOMMISSIE

Bestuur 4627877

secr.alta@tip.nl

50+TOERNOOICOMMISSIE

Gezinus Kappe 4806495

gkappe@freeler.nl

Ineke Maas

Henk van Olderen

Marijke Pot

Tineke Uffen

Koos Uffen

EUROCLUBCOMMISSIE

Mark Berghuis 4722972

mark.berghuis@zonnet.nl

Tineke Uffen

36 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5 37

ERELEDEN

H.Y. Groenewegen

H.M. Verburg-Cramerus

J.F. Weerstra

H.L. The

LEDEN VAN VERDIENSTE

G.C. Bakker

J. Dubbeld

J. Korthals Altes

T. van Nieuwenhuizen-Rosendaal

G.J.A. Smit

C. The-van der Waal

S.J. Eelkman Rooda

M.W. Berghuis


38 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5

39


38 P r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 5

39

More magazines by this user
Similar magazines