29.09.2013 Views

Berkvens Branddeurkozijnwijzer.pdf - Megamat

Berkvens Branddeurkozijnwijzer.pdf - Megamat

Berkvens Branddeurkozijnwijzer.pdf - Megamat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Opdek Schuifdeur<br />

<br />

<br />

96-CVB-R1451<br />

<br />

<br />

2001-CVB-R03790<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage:<br />

(alleen R1451)<br />

ja<br />

Strips in kozijn: ja<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen : Vari-Doors<br />

schuifdeursysteem<br />

Topkant: ja<br />

Inpandige woning-<br />

toegangsdeur<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: ja<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: nee<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

Topkant: ja<br />

Hoogte > 2700<br />

en/of<br />

Breedte > 1250 mm<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: ja<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

Topkant: ja<br />

Deur met<br />

spiegelpaneel<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: ja<br />

Kozijnen : Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: nee<br />

Hout montage: ja<br />

Staal montage: nee<br />

Topkant: ja<br />

Opmerking: houten inmetsel kozijnen<br />

eventueel met zij- en/of bovenlicht<br />

Topkant<br />

randafwerking<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: ja<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: ja<br />

Staal montage: ja<br />

Opmerking: houten inmetselkozijnen<br />

eventueel met zij- en/of bovenlicht<br />

Deur met<br />

glas opening of<br />

dichte deur in<br />

grotere afmeting<br />

nee nee nee nee nee nee nee<br />

<br />

2004-CVB-R0338<br />

<strong>Branddeurkozijnwijzer</strong> 30 minuten<br />

ja ja ja ja ja ja ja<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2002-CVB-R06078<br />

WTD met kantlat<br />

HPL of fineer<br />

<br />

2002-CVB-R06077<br />

WTD open kant<br />

lak of voorbewerkt<br />

<br />

2005-CVB-R0277<br />

Norm NEN 6069 Norm NEN NEN-EN -EN 1634-1 Norm NEN NEN-EN -EN 1634-1 Norm NEN NEN-EN -EN 1634-1 Norm NEN NEN-EN -EN 1634-1 Norm NEN NEN-EN -EN 1634-1 Norm NEN NEN-EN -EN 1634-1 Norm NEN 6069<br />

Sponningmaat stompe stalen kozijnen: 15 x 45 mm. Sponningmaat stompe houten kozijnen: 25 x 45 mm. Deuren met glasopening mogen ook zonder glasopening<br />

worden uitgevoerd. Deuren met glasopening maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm; meerdere rechthoekige glasopeningen mogelijk: vraag naar de mogelijkheden.<br />

<strong>Berkvens</strong> © , december 2006, modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Als gevolg van productontwikkelingen is dit overzicht aan veranderingen onderhevig.<br />

<strong>Berkvens</strong> B.V. | Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | T. +31 (0)493 - 49 91 11 | F. +31 (0)493 - 49 62 95 | info@berkvens.nl | www.berkvens.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2005-CVB-R0115<br />

<br />

<br />

2005-CVB-R0244<br />

<br />

<br />

2003-CVB-R0333<br />

<br />

<br />

2003-CVB-R0333<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: ja<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: ja<br />

Staal montage: ja<br />

Topkant: ja<br />

Opmerking: houten inmetselkozijnen<br />

eventueel met zij- en/of bovenlicht<br />

<br />

<br />

<br />

98-CVB-R1179<br />

98-CVB-R1180<br />

Open kant<br />

<br />

<br />

98-CVB-R0975<br />

Kantenfolie<br />

(niet schaafbaar)<br />

<br />

96-CVB-R1020<br />

Kantlat<br />

2,36 m 2<br />

Strips in kozijn: nee<br />

(wel bij R1179)<br />

Glasopening toegestaan: nee<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: nee<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee


Deurdikte eurdikte<br />

40 mm<br />

(uitsluitend<br />

kantlat)<br />

<br />

<br />

98-CVB-R1056<br />

2,36 m 2<br />

Norm NEN 6069<br />

Strips in kozijn: ja<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: nee<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

54mm<br />

<strong>Branddeurkozijnwijzer</strong> 60 minuten<br />

Enkel- nkel- of dubbeldeurs<br />

Norm NEN-EN 1634-1<br />

Strips in kozijn: ja<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: nee<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

Opmerking:<br />

deur en kozijn dienen voorzien te zijn van<br />

Alprokon profielnaalden<br />

Hoogte > 2700<br />

en/of<br />

Breedte > 1250 mm<br />

Norm NEN-EN 1634-1<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

Topkant: ja<br />

Deur met spiegelpaneel Topkant randafwerking<br />

dubbeldeurs ja<br />

ja ja ja<br />

<br />

2003-CVB-R0036<br />

2,58 m 2<br />

per deur<br />

<br />

2006-CVB-R0033<br />

Sponningmaat stalen kozijnen: 20 x 59 mm. Sponningmaat houten kozijnen: 25 x 59 mm. Deuren met glasopening mogen ook zonder glasopening worden uitgevoerd.<br />

Deuren met glasopening maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm; meerdere rechthoekige glasopeningen mogelijk: vraag naar de mogelijkheden.<br />

<strong>Berkvens</strong> © , december 2006, modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Als gevolg van productontwikkelingen is dit overzicht aan veranderingen onderhevig.<br />

<strong>Berkvens</strong> B.V. | Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | T. +31 (0)493 - 49 91 11 | F. +31 (0)493 - 49 62 95 | info@berkvens.nl | www.berkvens.nl<br />

<br />

enkel deurs<br />

<br />

nee nee nee<br />

<br />

<br />

<br />

2005-CVB-R0345<br />

Norm NEN-EN 1634-1<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

Topkant:<br />

Opmerking:<br />

ja<br />

houten inmetselkozijnen eventueel met<br />

zij- en/of bovenlicht<br />

<br />

<br />

2004-CVB-R0335<br />

Norm NEN-EN 1634-1<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

Opmerking:<br />

houten inmetselkozijnen eventueel met<br />

zij- en/of bovenlicht<br />

Deur met glasopening<br />

of f dichte deur<br />

<br />

<br />

2004-CVB-R0154<br />

Norm NEN-EN 1634-1<br />

Strips in kozijn: nee<br />

Glasopening toegestaan: ja<br />

Valdorpel toegestaan: nee<br />

Kozijnen: Hout inmetsel: ja<br />

Staal inmetsel: ja<br />

Hout montage: nee<br />

Staal montage: nee<br />

Topkant:<br />

Opmerking:<br />

ja<br />

houten inmetselkozijnen eventueel met<br />

zij- en/of bovenlicht

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!