29.09.2013 Views

Brochure winter2013 - Elcker Ik

Brochure winter2013 - Elcker Ik

Brochure winter2013 - Elcker Ik

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Driemaandelijks tijdschrift - januari - februari - maart - april<br />

België - Belgique<br />

PB<br />

2030 Antwerpen X<br />

8/531<br />

erkenningsnr.: P702 045<br />

afgiftekantoor: Antwerpen x<br />

lezingen<br />

cursussen<br />

ontmoetingen<br />

winter 2013


Bezoek aan<br />

Biomechanica bij mens en dier<br />

Seksuele selectie Worden mannen overbodig?<br />

Heimwee naar de Volksunie?<br />

Plantin-Moretus museum<br />

De Vierde onmacht<br />

Politiek leiderschap en persoonlijkheid


Men moet de dingen<br />

de eigen stille<br />

ongestoorde ontwikkeling laten<br />

die diep van binnen komt<br />

en door niets gestuurd<br />

of versneld kan worden.<br />

Alles helemaal zijn tijd geven<br />

en dan geboren worden.<br />

Rijpen als de boom die<br />

zijn sappen niet stuwt<br />

en getroost in de storm<br />

van het voorjaar staat,<br />

zonder angst<br />

dat er geen zomer zal komen<br />

Hij komt toch<br />

Maar hij komt alleen naar de geduldigen,<br />

die er zijn , alsof de eeuwigheid voor hen lag,<br />

zo zorgeloos, stil en ver..<br />

Geduld<br />

moet men hebben tegenover<br />

het onopgeloste van het hart<br />

en proberen de vragen zelf lief te hebben<br />

als afgesloten kamers<br />

en als boeken, die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.<br />

Het gaat er om alles te leven.<br />

Wanneer men de vragen leeft, leeft men misschien<br />

langzamerhand, zonder het te merken<br />

op een vreemde dag,<br />

midden in het antwoord.<br />

R.M.Rilke<br />

Praktisch<br />

Het onthaal is open op werkdagen van 10u tot 17u.<br />

Tijdens de schoolvakanties is het centrum gesloten.<br />

Tenzij anders vermeld gaan alle activiteiten door in de gebouwen van <strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong>.<br />

Betalende parking op 2 min.: St-Vincentiusziekenhuis - Sint Vincentiusstraat<br />

Hoe inschrijven ?<br />

telefonisch op het nummer van het onthaal:<br />

03/218 65 60.<br />

via e-mail info@elcker-ik.be of via www.elcker-ik.be<br />

Vermeld in elk geval de cursuscode (drie cijfers en drie letters) !<br />

Vriendelijk verzoek in te schrijven en te betalen op rekening<br />

nummer:<br />

IBAN Nr BE31 0010 5596 6955 ten laatste 10 dagen<br />

voor de aanvang van de cursus.


AR ¿Aprender neerlandés?<br />

ES<br />

¡Es posible<br />

NL<br />

DU<br />

EN<br />

TR<br />

Nederlands leren?<br />

Het kan!<br />

Niederländisch lernen?<br />

Das ist möglich<br />

Want to learn Dutch?<br />

It is possible!<br />

Flamanca öğrenmek<br />

mümkün mü?<br />

Tabi ki<br />

TAAL-ONTHAAL<br />

Iedereen is dus welkom. We vragen nooit naar legitimatie-papieren. We vragen wel of ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden<br />

die de officiële organisaties hun bieden. Want hoe dan ook moeten zij op middellange termijn<br />

daar terechtkomen. We zien onszelf dus als een soort opvangnet, of beter nog, een doorgeefluik.<br />

Taal-onthaal van vzw Samenleven.be is een project met steun van<br />

Taallabo<br />

Nederlands, vooral lezen en schrijven, voor beginners en gevorderden. Ieder op eigen tempo. Inschrijving ter plaatse.<br />

Dinsdag en donderdag 10u tot 12u. Bijdrage: 10-beurtenkaart voor 8 euro<br />

Dialoogklassen<br />

Groepsgesprekken op verschillende niveaus. Inschrijving ter plaatse.<br />

Dinsdag en donderdag 13u30 tot 16u. Bijdrage: 10-beurtenkaart voor 8 euro<br />

Bab(b)elcafé<br />

Praten in een aangename sfeer en met boeiende onderwerpen voor<br />

nieuwkomers die al een beetje Nederlands kunnen spreken.<br />

Woensdag 13u30 tot 16u. Bijdrage: gratis<br />

4 ELCKER-IK CENTRUM<br />

Welkom Vreemdeling<br />

Er leven in Antwerpen 175 verschillende nationaliteiten.<br />

Met of zonder papieren.<br />

Sommigen zijn over de grens gezet en teruggekeerd.<br />

Ze willen leven, ver weg van de vuile miserie in hun thuisland. Ons<br />

land is voor hen een kans op een nieuwe toekomst. Ze willen hier een<br />

thuis bouwen voor hun kinderen en kleinkinderen.<br />

Er leven in Antwerpen tienduizenden lieve vrouwen en mannen die<br />

beseffen dat we morgen hoe dan ook leven in een gevarieerde samenleving,<br />

die een verrijkend contact willen hebben met mensen uit<br />

andere culturen.<br />

<strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong> centrum is een plaats waar dagelijks Antwerpse vreemdelingen<br />

en vreemde Antwerpenaren elkaar ontmoeten.<br />

Aarzel niet om mee te doen met de vele vrijwillige medewerkers die<br />

lessen Nederlands geven, stadswandelingen begeleiden of gewoon<br />

een babbel doen in ons Bab(b)el-café.<br />

bedankt voor de gift<br />

voor de lift<br />

FR<br />

PL<br />

RU<br />

Apprendre le néerlandais?<br />

C’est possible<br />

Nauczyć się języka<br />

niderlandzkiego?<br />

To możliwe!<br />

Выучить нидерландский?<br />

Это возможно<br />

Zeer goede vrienden.<br />

Ongeveer een jaar geleden verscheen hier een bescheiden bedelbriefje met de titel<br />

"Geef <strong>Elcker</strong>-ik een lift."<br />

Gebouwd in 1958 moest onze lift aangepast en/of vervangen worden. Wettelijk.<br />

Dank zij uw gift is dit gebeurd.<br />

Hier past dus een klein woordje van grote dank.<br />

Uw centen waren meer dan een financieel steuntje in de rug.<br />

Het was een warme omhelzing.<br />

Zo van "jullie zijn goed bezig. Voortdoen"<br />

Met een hartelijke groet.<br />

Hugo Ongena.


ABONNEMENT *<br />

Winter 2013<br />

80 € voor alle activiteiten<br />

ACTUALITEIT & GESCHIEDENIS<br />

De staatsveiligheid<br />

De Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn lang onbekend geweest bij het grote publiek. Ook de wetenschappelijke<br />

aandacht was steeds gering. Sinds 2005, naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van de VSSE of Veiligheid van de Staat, is<br />

hier verandering in gekomen. Het concept inlichtingenstudies (juridisch- en historisch perspectief, operaties en bedreigingen)<br />

is vandaag een realiteit. Marc Cools, professor criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, onderzoekt<br />

en doceert over deze materie. Hij licht dit concept toe op een toegankelijke<br />

wijze en staat stil bij de geschiedenis en de wetgeving van en over de<br />

Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook buitenlandse voorbeelden<br />

worden behandeld.<br />

Datum 1 maandagavond 14 januari om 20u<br />

Code ACT 176<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Marc Cools, hoogleraar criminologie VUB en UGent<br />

Romeinen en barbaren: identiteit en diversiteit in de Late Oudheid<br />

Doorheen de derde en vierde eeuw onderging het Romeinse Rijk een transformatie. Rome was niet langer het centrum van<br />

de wereld. Elites uit Noord-Afrika, Syrië en de Balkan bestuurden nu het Imperium vanuit de grensgebieden. Tegelijkertijd<br />

speelden barbaarse migranten vanbuiten de rijksgrenzen een steeds belangrijker rol in het leger. Ondertussen evolueerde het<br />

christendom van vervolgde cultus naar exclusieve staatsgodsdienst. Wat voor gevolgen had dit voor de Romeinse identiteit en<br />

maatschappij? Hoe Romeins waren de Romeinen nog? Hoe barbaars waren de barbaren? Een kijk op een andere wereld kan<br />

interessante raakpunten met onze eigen samenleving vertonen.<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 15 januari om 13u30<br />

Code ACT 177<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jeroen Wijnendaele, historicus<br />

Turkije in woelig vaarwater<br />

De Republiek Turkije is de schepping van Mustafa Kemal Atatürk. De seculiere kemalistische staat was georiënteerd op het<br />

Westen. Tien jaar geleden kwam de meer religieus georiënteerde ‘Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling’ (AKP) aan de<br />

macht. Turkije is sindsdien van binnen grondig veranderd. Premier Tayyip Erdogan bond de strijd aan met de oude kemalistische<br />

elites. Ook de Koerdische kwestie bezorgt de Turkse staat nog altijd kopzorgen. De toenadering van Turkije tot de<br />

Europese Unie verloopt moeizamer dan ooit. Ondertussen richtte de Turkse<br />

regering zich in haar buitenlandpolitiek meer op het Midden-Oosten. De spanningen<br />

zijn ook hier opgelopen en de vraag is hoeveel invloed Turkije nog in<br />

de regio heeft.<br />

Datum 1 maandagnamiddag 21 januari om 13u30<br />

Code ACT 192<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Dirk Rochtus doceert internationale relaties aan KU Leuven/<br />

Thomas More Antwerpen.<br />

In 2011 publiceerde hij het boek ‘Turbulent Turkije’. Tayyip Erdogan<br />

ELCKER-IK CENTRUM 5


Pijn in de portemonnee? U heeft supplementitis<br />

“Je hebt het al aan je hart, maar als je thuis komt en zo’n factuur in de bus krijgt, krijg je het opnieuw aan je hart….”, aldus<br />

Annie in een Terzake reportage ‘Sicko-Belgium’ Dr. Dirk Van Duppen vertelt over de (on)betaalbaarheid van onze gezondheidszorg<br />

en reikt enkele eenvoudige maar toch efficiënte oplossingen aan.<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 22 januari om 13u30<br />

Code ACT 178<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Dr. Dirk Van Duppen, huisarts Geneeskunde voor het Volk, lid PVDA<br />

Bezoek aan kazerne Dossin<br />

Kazerne Dossin is geen gewone museumsite, maar een ‘plaats van herinnering’. De kazerne is onlosmakelijk verbonden met<br />

de geschiedenis van de shoah in België. Tussen 1942 en 1944 gebruiken de nazi’s de kazerne als verzamelkamp om zo veel<br />

mogelijk joden en zigeuners samen te brengen. Van hieruit vertrokken 25.484 joden en 352 zigeuners naar Auschwitz- Birkenau.<br />

Na de oorlog werden ook een aantal beulen van het kamp van Breendonk terechtgesteld dichtbij de Dossinkazerne, aan<br />

de muur achter de huidige nieuwbouw. Op deze beladen plaats vertelt het museum het verhaal van de joden- en zigeunervervolging<br />

in ons land.<br />

De oude museumruimte van het Joods Museum van Deportatie en Verzet is omgebouwd tot een gedenkplaats, een plek van<br />

bezinning voor slachtoffers en nabestaanden. De permanente historische tentoonstelling heeft onderdak gekregen in een<br />

gloednieuw gebouw aan de overzijde van de oude kazerne. Op de site van het voormalige arresthuis, tegenover de kazerne,<br />

staat nu een witte monoliet die de plaats van het gebeuren nadrukkelijk aangeeft. Vroeger Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth<br />

en zijn bureau AWG Architecten, tekenden voor het ontwerp. Het museum kreeg de vorm van een vijfhoek, met grote glaspartijen<br />

aan de ene zijde en dichtgemetselde ramen aan de andere zijde. Bovenin<br />

het gebouw bevindt zich een terras dat zicht geeft op de oude kazerne.<br />

Het geleid bezoek is toegespitst op het verhaal van de joden- en zigeunervervolging<br />

dat aan bod komt in de permanente tentoonstelling. Aan de hand van<br />

persoonlijke verhalen en getuigenissen kunnen de bezoekers zich een beeld<br />

vormen van de discriminatie die zich op grote schaal vastzette in de samenleving.<br />

Foto’s getuigen van de vele maatregelen tegen de joodse en zigeunerbevolking<br />

in België. Ook de geschiedenis van de mensenrechten en hun rol<br />

vandaag komen hierin uitgebreid aan bod. Het bezoek eindigt op het terras op<br />

de vierde verdieping, waar de oude kazerne een indrukwekkend beeld nalaat.<br />

Afspraak: kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen<br />

Datum 1 zondagnamiddag 27 januari om 14u<br />

Code ACT 179<br />

Bijdrage 15 euro, inclusief inkom en begeleid rondleiding<br />

Mensen maken de stad: bouwstenen voor een sociaal -ecologische toekomst<br />

Recent verscheen het boek Mensen maken de stad. (EPO). Dirk Holemans, bracht twintig onderzoekers uit verschillende disciplines<br />

bij elkaar om de uitdagingen in kaart te brengen waar onze steden voor staan. En die uitdagingen zijn enorm.<br />

Zo neemt de bevolking fors toe, en nog nooit woonden er zo veel mensen met een verschillende achtergrond. De kloof tussen<br />

arm en rijk neemt toe, en ook de ecologische voetafdruk van de stad is groter dan de planeet kan dragen. Dit leidt tot de vraag<br />

van de 21ste eeuw: hoe kan de stad groeien én meer solidair en ecologisch worden?<br />

In de antwoorden die de onderzoekers formuleerden komen vier kernwoorden naar boven:<br />

wonen, solidariteit, superdiversiteit en klimaatneutraal, die tot een geheel verweven<br />

worden met een pleidooi voor participatie en stedelijk burgerschap als rode draad. Want<br />

Mensen maken de stad is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in<br />

handen nemen. Dirk Holemans zal de kernideeën uit het boek toelichten aan de hand van<br />

concrete ontwikkelingen in de Vlaamse steden.<br />

Datum 1 maandag 4 februari om 13u30<br />

Code ACT 180<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Dirk Holemans, coördinator van Oikos , auteur<br />

6 ELCKER-IK CENTRUM<br />

Dirk Holemans


Het Vlaams-nationalisme na WO II: een palet van kleine en grote politieke partijen.<br />

Het politieke Vlaams-nationalisme stortte na WO-II in een diepe crisis – waaraan het zelf schuld had – maar het verdween ook<br />

in een diepe stilte.<br />

Niet voor lang evenwel, want vanaf 1947 zouden de eerste pogingen worden ondernomen om de rug te rechten. Dat gebeurde<br />

vooral vanuit de aangevoelde noodzaak om te herstellen van de repressie na de oorlog en om een proces van amnestieverlening<br />

af te dwingen (in eerste instantie gebeurde dat door de oprichting van een partij (de Volksunie) die nauwelijks van de<br />

grond kwam. In dezelfde geest ontstond nadien de Vlaamse Concentratie die een feitelijke electorale deal sloot met de CVP<br />

rondom de oplossing van de repressie én van de Koningskwestie. De partij behaalde in Antwerpen een parlementsmandaat<br />

maar het initiatief doofde in feite uit.<br />

Nadien werd de christelijke Vlaamse Volkunie opgericht. Die profileerde zich als een niet-amnestiepartij, die zich bovendien<br />

nadrukkelijk inschakelde in het democratisch bestel van na Wereldoorlog II.<br />

Mede door de aanwezigheid van talloze in ere herstelde repressiefamilies én van een geheel nieuwe generatie politieke figuren<br />

groeide de partij systematisch naar een hoogtepunt (22 volksvertegenwoordiger en 16 senatoren in 1974). Zij bespeelde op<br />

dat ogenblik een breed spectrum van vernieuwende ideeën en stellingen (pluralistisch onderwijs; het “groene” element, wat<br />

pas later het credo van Agalev en Groen zou worden enz.<br />

Maar de partij behield natuurlijk ook haar wortels in het verleden van haar talrijke aanhang (conservatisme, radicalisme, amnestie-eis…)<br />

en de scheuringen waren onvermijdelijk. Die van 1964 (Vlaamse<br />

Democraten) kon uiteindelijk nog worden bedwongen, die van 1977-1978<br />

(ontstaan Vlaams Blok) niet meer. Pal op de eeuw- en millenniumwende leidde<br />

de nieuwe grote scheuring (SPIRIT versus Nieuw-Vlaamse Alliantie) tot het<br />

einde van de partij.<br />

SPIRIT verdween inmiddels en N-VA peuzelde het Vlaams Blok (thans Vlaams<br />

Belang) grotendeels op.<br />

Tot vandaag blijft bij velen het heimwee naar de Volksunie leven, vooral naar<br />

de Volksunie die de scheuring van het Vlaams Blok vrij goed had verteerd,<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 8 februari om 13u30<br />

Code ACT 181<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Frans-Jos Verdoodt, prof.em.geschiedenis wijsbegeerte en letteren<br />

Waarom het kan lukken<br />

Net voor de zomer van 2012 gaf de financiële éminence grise George Soros drie maanden respijt aan Europa om de ondergang<br />

af te wenden. Intussen lijken de Europese hervormingen het voortbestaan van de Euro te verzekeren. De kansen op<br />

een oplossing voor de economische systeemcrisis zijn toegenomen. In het dagelijkse leven is er van die mogelijke oplossing<br />

weinig te merken. De zware ontslaggolf in het najaar maakte nog maar<br />

eens duidelijk dat de voortschrijdende desindustralisering een hypotheek<br />

legt op onze welvaart. Het adagium luidt: voortdoen. Maar hoe? Wat zijn<br />

de opties om onze maatschappelijke en economische verlangens weer in<br />

evenwicht te brengen met wat we kunnen en moeten doen? Een discussie<br />

aan de had van enkele recent verschenen boeken, van onder meer<br />

George Soros, Paul Krugman, Olivier Boehme, Koen Schoors, Daron Acemoglu<br />

en James Robinson.<br />

Datum 1 dinsdagavond 19 februari om 20u<br />

Code ACT 182<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Harold Polis, uitgever De Bezige Bij, Antwerpen<br />

Hugo Schiltz<br />

George Soros<br />

Het anarchisme, een utopisch ideaal<br />

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) postuleerde de intrinsieke goedheid en de principiële gelijkheid van alle mensen. In de<br />

negentiende eeuw vroegen politieke en sociale denkers zich af waarom er dan in de maatschappij zoveel onrecht en ongelijkheid<br />

bestond en wat daaraan kon worden gedaan. Zo ontstond het anarchistisch ideaal: een samenleving zonder een georga-<br />

niseerde staat en zonder het eigendomsrecht. De anarchisten zelf hielden er een bonte schakering van allerlei theorieën op<br />

<br />

ELCKER-IK CENTRUM 7


na, van individualistisch (Proudhon: eigendom is diefstal) tot collectivistisch anarchisme (Bakoenin).<br />

Aan het einde van de negentiende eeuw leidde het anarchisme van de daad tot opzienbarende aanslagen, die de onderdrukte<br />

massa tot opstand moesten aanzetten. Van dat terrorisme maakte de<br />

gevestigde orde dankbaar gebruik om het anarchisme nog meer in diskrediet<br />

te brengen. Maar de gevaarlijkste vijand van de anarchisten waren de communistische<br />

partijen, die in Rusland na de Oktoberrevolutie van 1917 en in Spanje<br />

(anarchosyndicalisme) tijdens de Burgeroorlog (1936 – 1939) hun broeders én<br />

tegenstanders genadeloos hebben uitgeroeid..<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 21 februari om 13u30<br />

Code ACT 183<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Herman De Kuyffer, dr. in de oude geschiedenis<br />

De occulte wortels van het nazisme<br />

De oorsprong en de ideologie van het Duitse nationaalsocialisme en de daarmee verbonden historische gebeurtenissen worden<br />

uiteraard bestudeerd vanuit een rationele en materialistische conceptie. Maar in het nazisme is duidelijk een onderstroom aanwezig<br />

die men moeilijk anders kan omschrijven dan occult, mystiek en irrationeel.<br />

Het gaat vooral om de invloed en de doctrines van twee ariosofen, nl. Guido von List (1848-1919) en Jörg Lanz von Liebenfels<br />

(1874-1919). Hun eerste inspiratiebron is de völkisch ideologie van de negentiende eeuw, waarin Volk niet alleen ‘volk’ betekent,<br />

maar een nationale collectiviteit met een gemeenschappelijke creatieve energie, denkbeelden en gevoelens die de culturele essentie<br />

uitmaken van het Germaanse volk. Zij delen het culturele pessimisme van hun tijd en verzetten zich tegen alle componenten<br />

van het modernisme. Om hun nationalisme en racisme te onderbouwen ontlenen ze occulte begrippen aan de theosofie. Zo<br />

beschrijven ze een prehistorische gouden eeuw met een raciaal zuivere<br />

volksgemeenschap. Die ideale Arisch-Germaanse wereld is voortdurend<br />

in gevaar gebracht door inferieure rassen.<br />

In hun ‘millennaristische’ visie zijn zij de profeten van de toekomstige Germaanse<br />

werreldorde. Of Adolf Hitler directe invloed heeft ondergaan van<br />

de ariosofie is moeilijk bewijsbaar. Die ideologie is zeker aanwezig in<br />

sommige afdelingen van de SS.<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 21 maart om 13u30<br />

Code ACT 184<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Herman De Kuyffer, dr. in de oude geschiedenis<br />

De motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs<br />

tijdens de Tweede Wereldoorlog<br />

De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie werd steeds gedomineerd door de stereotypes<br />

als de Vlaamse idealist of de katholieke Oostfrontstrijder die geen ideologische verwantschap hadden<br />

met de Duitse bezetter en het nationaalsocialisme. Deze stereotype beeldvorming houdt echter niet<br />

langer stand als ze getoetst wordt aan egodocumenten van tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo blijkt<br />

uit onderzoek van historica Aline Sax.<br />

In het boek Voor Vlaanderen Volk en Führer legt Aline Sax de ziel van de Vlaamse collaborateur bloot.<br />

Aan de hand van repressiedossiers, brieven en dagboeken gaat ze na waarom deze mensen collaboreerden,<br />

wat hen dreef en in welke ideologie ze deze collaboratie inpasten. Een onthutsend beeld<br />

van binnenuit dat laat zien hoe persoonlijke en ideologische motieven mensen tot het uiterste kunnen<br />

drijven.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 22 februari om 13u30<br />

Code ACT 185<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Aline Sax, historica, auteur van Voor Vlaanderen Volk en Führer<br />

8 ELCKER-IK CENTRUM


Politiek leiderschap en persoonlijkheid<br />

De lezing gaat over de psychologie van de politiek. De<br />

politiek wordt bekeken door een psychologische bril. Politiek<br />

leiderschap geniet, vooral in de Verenigde Staten, al<br />

jaren aandacht van politiek psychologen. In CIA kringen<br />

maakt men al decennia lang psychologische profielen van<br />

politieke leiders. Welke rol speelt persoonlijkheid in de politiek<br />

in België en Europa, op het wereldtoneel?<br />

Tijdens de lezing bekijken we een reeks van psychologische<br />

profielen van politieke leiders. Zij werpen een ander<br />

licht op de politieke gebeurtenissen. Er werd gebruik gemaakt van de methode van 'psychological profiling' van de Amerikaanse<br />

psycholoog Aubrey Immelman. De stelling is dat persoonlijkheid het verschil kan maken. De persoon van de politicus,<br />

is niet alleen voor het winnen van verkiezingen, maar zeker ook voor een succesvolle politieke onderhandeling een factor die<br />

men niet moet onderschatten.<br />

Datum 1 woensdagnamiddag 27 februari om 13u30<br />

Code ACT 186<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker prof. Christ’l De Landtsheer, hoogleraar communicatiewetenschappen UA<br />

De Kelten: de eerste heersers over Europa<br />

"Kelten" was in de Oudheid bij Griekse en later ook Romeinse auteurs de benaming voor een grote groep van verschillende<br />

volkeren. Volgens deze klassieke auteurs woonden deze volkeren ten noorden van de Alpen, in het midden en het westen van<br />

hedendaags Europa. In een latere fase zullen deze volkeren ook een drang naar het zuiden en zuidoosten kennen, waarbij ze<br />

dus nog dichter in contact kwamen met de Grieken en Romeinen. Op dergelijke wijze hebben de Keltische volkeren hun plaats/<br />

perceptie opgeëist in de geschiedenis van de Oudheid. Hun talen zijn ons bekend door de talrijke inscripties en vooral ook<br />

door vele namen (eigennamen, plaatsnamen, enz.) die de klassieke auteurs opgeschreven hebben. Ook voor de cultuur van<br />

de Kelten doen we veelal beroep op datgene wat de klassieke auteurs opgetekend hebben,<br />

hoewel we zeker niet van een exhaustief inzicht hierin kunnen spreken. Alle Keltische volkeren<br />

zijn op een gegeven ogenblik opgenomen/opgeslokt door eerst de Griekse en vervolgens de<br />

Romeinse cultuur. Enkel aan de rand van het "imperium" van de Kelten, in het huidige Groot-<br />

Brittannië en Ierland hebben de Keltische taal en cultuur verder geleefd, en dat doen ze tot op<br />

de dag van vandaag.<br />

Een algemeen overzicht van de Kelten, hun talen en cultuur, dringt zich op.<br />

Datum 1 donderdagavond 28 februari om 20u<br />

Code ACT 187<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Ashwin Gohil, doctor in de keltologie<br />

Antwerpen, Romeinse stad of niet?<br />

Was Antwerpen in de Romeinse tijd bewoond of niet? En zo ja, kunnen we dan spreken van een Romeinse stad?<br />

Bij opgravingen gedurende de voorbije veertig jaar kwamen er in het hartje van de stad Romeinse bewoningssporen aan het<br />

licht, zoals waterputten, afvalkuilen en crematiegraven. Maar hoe die nederzetting eruit zag, daar tasten we in het duister.<br />

Er zijn immers nog geen echte sporen van gebouwen gevonden. Het etiket<br />

‘Romeinse stad’ past hier dus zeker niet. In Noord-België en Zuid-Nederland,<br />

de zandstreek dus, zijn in de Romeinse tijd geen steden tot ontwikkeling gekomen.<br />

Waarschijnlijk was Antwerpen toen een landelijke nederzetting zoals<br />

we er meer kennen in deze uithoek van het imperium, bijvoorbeeld Kontich,<br />

Ekeren, Oelegem e.d.<br />

Datum 1 maandagnamiddag 4 maart om 13u30<br />

Code ACT 188<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Guido Cuyt, lid Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie,<br />

auteur van Schaven aan het verleden<br />

ELCKER-IK CENTRUM 9


De mythe van de groene economie: valstrik, verzet, alternatieven<br />

De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2.<br />

Steeds meer ngo's, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de<br />

'groene economie'. Of spreken we beter over 'groen kapitalisme'? Kiezen voor groen is niet<br />

alleen belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, het maakt een land ook ''sterker,<br />

gezonder, veiliger, innovatiever, competitiever en gerespecteerder'', zo stelt Thomas Friedman,<br />

columnist van de The New York Times. ''Is er iets denkbaar dat vaderlandslievender,<br />

kapitalistischer en geostrategischer is dan dat?''<br />

Dit boek ontrafelt de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel<br />

tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het<br />

tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame<br />

toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo'n<br />

verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt.<br />

Datum 1 maandagavond 4 maart om 20u<br />

Code ACT189<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Matthias Lievens, auteur, Leuvens Centrum voor Global Governance Studies<br />

De vierde onmacht<br />

De haast totale afwezigheid van onderzoeksjournalistiek gaat gepaard met een buitensporige aandacht voor de NVA en haar<br />

voorzitter, die alom geprezen wordt als “de beste debater”, maar wiens uitspraken vrijwel nooit op hun waarheidsgehalte worden<br />

getoetst. (Walter Zinzen in De Wereld Morgen, 7 november 2012)<br />

Laten we er maar geen doekjes om doen: een échte kwaliteitspers, vergelijkbaar met wat in het buitenland bestaat, hebben we in<br />

België niet. Le Soir en La Libre Belgique, De Morgen en De Standaard noemen zichzelf wel kwaliteitskranten, maar vallen door de<br />

mand als we kijken naar wat in onze buurlanden verschijnt. Er is niet alleen Le Monde of The Guardian, maar ook een keur van<br />

bladen in Duitsland, die zich handhaven naast de massakrant Bild en niet alleen een niveau , maar ook oplagecijfers halen die bij<br />

ons ondenkbaar zijn. Toch menen vele VRT-journalisten dat hun werk de vergelijking met het buitenland best kan doorstaan. Wie<br />

klaagt over de Journaals, krijgt steevast te horen dat je dan maar eens naar de RAI moet kijken. Dáár maken ze pas echt slechte<br />

nieuwsuitzendingen. De gezaghebbende krantenjournalisten van vandaag denken<br />

van zichzelf grote invloed te hebben op zowel de publieke opinie als het beleid.<br />

Ze denken werkelijk dat ze behoren tot de vierde macht, dat ze de luis in de pels<br />

zijn van wettenmakers en wettenuitvoerders, dat ze politici maken en kraken. De<br />

vraag is: hebben ze gelijk ?<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 8 maart om 13u30<br />

Code ACT 190<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Walter Zinzen, 35 jaar journalist bij de vroegere BRT (later VRT)<br />

Moderne slavernij: de slachtoffers van mensenhandel<br />

Ongeveer 200 jaar geleden werd de slavernij een halt toe geroepen. Slavernij wordt niet langer getolereerd in de maatschappij,<br />

maar dit wil niet zeggen dat er geen slachtoffers meer zijn. Als erkend opvangcentrum voor slachtoffers mensenhandel begeleidt<br />

Payoke al bijna 25 jaar slachtoffers van deze moderne slavernij.<br />

Payoke, aanvankelijk een organisatie in het Antwerpse schipperskwartier die opkwam<br />

voor de belangen van prostituees en hun familieleden, legt zich nu exclusief<br />

toe op de strijd tegen het fenomeen ‘mensenhandel’ en de humane zorg voor<br />

de slachtoffers. Tijdens deze namiddag zullen we trachten een beeld te geven<br />

van onze dagelijkse werking en een antwoord zoeken op vragen zoals Wat is<br />

mensenhandel? Hoe bestrijden we in België deze vorm van georganiseerde criminaliteit?...?<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 19 maart om 13u30<br />

Code ACT 191<br />

Bijdrage gratis<br />

Spreker Solange Cluydts – Payoke vzw<br />

10 ELCKER-IK CENTRUM


WETENSCHAP<br />

Snuffelen aan de relativiteitstheorie<br />

De (beperkte) relativiteitstheorie is meer dan honderd jaar oud, maar toch blijft ze ‘vreemd'.<br />

Dat heeft te maken met het feit dat ons brein niet echt vier-dimensionaal kan denken. En<br />

pogingen om ze in onze meer vertrouwde drie-dimensionale denkwereld te formuleren,<br />

leiden gemakkelijk tot schijnbare tegenspraken die op hun beurt aanleiding geven tot (soms<br />

wilde) speculaties over de ongeldigheid ervan.<br />

In deze uiteenzetting proberen we uit te vissen waar nu precies het schoentje wringt.<br />

Datum 1 maandagavond 21 januari 20u<br />

Code WET 251<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Marc David, hoofddocent in het dep. wiskunde & informatica UA<br />

Evolutie in een kosmische context<br />

Na de geologen en de biologen in de 19de eeuw, hebben ook de sterrenkundigen in de 20ste eeuw ontdekt dat 'evolutie' een<br />

kernbegrip is in hun discipline. Sterren en planeten ontstaan en veranderen, en dat geldt ook voor grote structuren zoals sterrenstelsels,<br />

zelfs voor het heelal zelf. De grote vragen van vandaag gaan over de 'origins', van het heelal, van sterrenstelsels,<br />

van sterren en van planeten. Op een van die planeten zijn wij geboren, en die globale kosmische context waarin dit is mogen<br />

gebeuren, is het onderwerp van de lezing.<br />

Datum 1 maandagavond 28 januari om 20u<br />

Code WET 252<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker prof. dr. Christoffel Waelkers Astrophysical Instituut VUB<br />

Biowetenschap vandaag: worden mannen overbodig?<br />

Nog nooit waren er zo veel mensen op onze planeet en nog nooit waren er zo velen onvruchtbaar of minder vruchtbaar.<br />

Kinderen krijgen, daar beslis je de dag van vandaag zelf over. Zelfs als het niet zo goed lukt, of zelfs helemaal niet kan, zijn<br />

er mogelijkheden. De medische vooruitgang zorgt ervoor dat<br />

zowat elke kinderwens ingevuld kan worden. Maar… er zijn<br />

grenzen. Kan je als 65 jarige vrouw nog een kind baren? Ja!<br />

Kunnen twee mannen via een draagmoeder een kind krijgen?<br />

Ja! Kan je het geslacht van je kindje kiezen? Ja!... Maar laten<br />

we als samenleving dit toe?<br />

Deze lezing gaat over dilemma’s, over de ethische grenzen<br />

van de medisch begeleide voortplanting.<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 29 januari om 13u30<br />

Code WET 253<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jacinta De Roeck, directeur Humanistisch Vrijzinnige Vereniging<br />

Relativiteit en kosmologie<br />

Kosmologie bestudeert het huidige universum en haar verleden. Hiermee probeert men de toekomst van het heelal te voorspellen.<br />

Dankzij de mechanica van Newton begrijpen we alles wat beweegt in het zonnestelsel. We weten ook dat de zon<br />

slechts één ster is van de ongeveer 200 miljard sterren van onze Melkweg. Daarbuiten zijn er nog evenveel andere melkwegstelsels<br />

dan dat er sterren zijn in onze Melkweg. Samen is dat de massa van het heelal.<br />

De speciale relativiteit bewijst dat de tijd voor een bewegende waarnemer uitgerekt wordt en de ruimte gecontraheerd. Ook<br />

vond Einstein dat massa en energie twee gedaanten zijn van hetzelfde ding. Een hoeveelheid massa M kan omgezet worden<br />

in een hoeveelheid energie,<br />

E = Mc2 en vice versa. De algemene relativiteit bewijst dat massa de vorm van de ruimte bepaalt.<br />

<br />

ELCKER-IK CENTRUM 11


Als de globale ruimte eindig is zal het universum na zijn huidige fase van uitdijing, opnieuw krimpen. Maar als de globale ruimte<br />

oneindig is, zal de huidige uitdijing nooit ophouden en groeit het heelal toe naar een oneindig grote en kille toekomst.<br />

Als we alleen rekening houden met de massa van de sterren is het heelal oneindig.<br />

Datum 1 woensdagnamiddag 30 januari om 13u30<br />

Code WET 254<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker prof. dr. Walter Van Rensbergen, Astrophysical Institute, VUB<br />

De voedselzandloper: over voeding en veroudering<br />

Waardoor verouderen we? Welke voeding speelt een rol in verouderingsziektes, zoals hart-<br />

en vaatziektes, diabetes of dementie? Tijdens deze lezing wordt het hoe en waarom van het<br />

verouderingsproces besproken, evenals het belang van voeding in het kader van preventieve<br />

geneeskunde. Dr. Verburgh creëerde ook een nieuw model, de voedselzandloper, dat mensen<br />

kan helpen om betere en gezondere voedingskeuzes te maken.<br />

Datum 1 maandagavond 4 februari om 20u<br />

Code WET 255<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Dr. Kris Verburgh, arts, auteur van “De voedselzandloper”<br />

<strong>Ik</strong> vind je leuk! Seksuele selectie vanuit een evolutionair perspectief<br />

“De kleren maken de man”, zegt men en sommige vrouwen ziet men graag uit de kleren gaan. Waarom? Waarom maakt een<br />

paartje zich op om naar een feest te gaan, doch niet om gezellig met zijn tweetjes thuis te blijven? Veelal onbewust, draait het<br />

om selectie van potentiële partners voor om het even wat, maar toch wel in het bijzonder om selectie voor amoureuze aangelegenheden.<br />

Ook status, 'zijn stand hoog houden' en doen alsof, valt niet te onderschatten. De spelregels in het dierenrijk die<br />

aan de basis liggen van dit gedrag zijn in de loop van de evolutie van het<br />

leven geboetseerd door seksuele selectie. Het gaat om selectie, uitkiezen<br />

van de juiste partner voor het verzekeren van het nageslacht. De<br />

beste (haalbare) keuze is nauwelijks goed genoeg. Elk geslacht heeft<br />

zijn strategie om het andere geslacht 'te strikken en te binden'. Hoe dit<br />

in zijn werk gaat, wordt, in grote lijnen, uiteengezet in de<br />

Datum 1 woensdagavond 6 februari om 20u<br />

Code WET 256<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Johan Mertens, hoogleraar biologie UGent.<br />

Hoe nanotechnologie ons leven verandert<br />

Een ijskast die zelf een boodschappenlijstje maakt en een bestelling plaatst bij de supermarkt. Een slim cameraatje dat in<br />

ons lichaam rondspeurt op zoek naar een zieke cel en dan alarm slaat. Een elektronische chip in de hersenen verdrijft zwarte<br />

gedachten en geeft ons een goed gevoel. Wetenschappers knutselen bacterieën in elkaar die voor ons petroleum produceren<br />

of hele nieuwe medicijnen. We geven van thuis uit een knuffel aan vrienden of familie in het ziekenhuis.<br />

Absurde science-fiction? Niet als onze veroveringstocht van de nanoruimte – dit is de ruimte van de afzonderlijke atomen -<br />

verdergaat. Want naarmate we die wonderlijke wereld verder exploreren,<br />

leren we veel over atomen en vooral over hoe de mens daar zelf mee aan<br />

de slag kan gaan.<br />

De maatschappij koestert hoge verwachtingen. Maar stelt ook veel vragen.<br />

Het debat is al begonnen over de veiligheid en betrouwbaarheid van<br />

deze producten voor mens en milieu. Maar ook andere vragen zullen opduiken.<br />

Dragen deze technieken bij tot onze autonomie of worden we juist<br />

meer afhankelijk van technologie? En wat met onze privacy? Hoever willen<br />

we gaan met het sleutelen aan onze hersenen? Laten we ook toe dat er<br />

gemorreld wordt aan onze intelligentie, ons humeur en ons karakter? Of<br />

dat niet-zieke mensen zich zullen behandelen om ‘beter’ en ‘slimmer’ te<br />

<br />

12 ELCKER-IK CENTRUM


worden? Er zullen ook meer filosofische vragen naar boven komen: is het nodig om een duidelijke grens te blijven trekken<br />

tussen ‘leven’ en ‘niet-leven’, tussen ‘natuurlijk geëvolueerd’ en ‘kunstmatig geschapen’ leven? Is die grens niet achterhaald?<br />

Er zijn al heel wat nanoproducten te koop. Nog veel meer nanotechnologieën zijn in ontwikkeling. Intussen gebeurt het onderzoek<br />

in verspreide slagorde. De vraag rijst wie er bepaalt welke richting we verder met nanotechnologieën zullen uitgaan. En<br />

is hierover niet meer publiek debat nodig?<br />

Datum 1 dinsdagavond 5 maart om 20u<br />

Code WET 257<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker prof. dr. Lieve Goorden, doceert “Technologie en Wetenschap” UA<br />

Kanker: inzichten en vooruitzichten<br />

In deze geïllustreerde voordracht worden verschillende aspecten van de ziekte kanker op een verstaanbare manier uitgelegd.<br />

De voordracht is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over kanker, het ontstaan van een tumor, de groei, de behandeling,<br />

de vooruitzichten, ...<br />

In een eerste deel wordt het voorkomen van kanker in België en wereldwijd toegelicht<br />

aan de hand van enkele recente cijfers en evoluties. Daarna wordt er vertrokken vanuit<br />

belangrijke basisbegrippen over de cel, om het ontstaan van een tumor te illustreren. De<br />

groei en het gedrag van een tumor, zoals goedaardige en kwaadaardige groeiwijze en<br />

het ontstaan van uitzaaiingen, wordt vervolgens uitvoerig belicht. Ook klinische aspecten<br />

komen aan bod. Het<br />

stellen van de diagnose, de vooruitzichten voor de patiënten de behandelingsmogelijkheden<br />

worden geïllustreerd. De principes van chirurgische behandeling, radiotherapie<br />

(bestraling) en chemotherapie wordt uitgelegd, en wordt er een blik geworpen op andere<br />

therapieën en toekomstige (experimentele) behandelingsmethoden. Tenslotte komt ook<br />

het huidig wetenschappelijk kankeronderzoek aan boden wordt er een stand van zaken<br />

gegeven over onze nieuwe kennisontwikkelingen over kanker.<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 7 maart om 13u30<br />

Code WET 258<br />

Bedrag 10 euro<br />

Spreker prof. dr. Filip Lardon hoofd Kankeronderzoeksgroep Fac. Geneeskunde UA<br />

Biomechanica bij mens en dier: evolutie en prestatie<br />

In deze les zoomen we in op biomechanica: we trachten te begrijpen hoe spieren, pezen en skelet bij dieren, inclusief de<br />

atletische (én minder atletische) mens functioneren tijdens stappen en lopen. Zijn er onderliggende principes die we bij de<br />

meeste dieren terugvinden? En andersom: wat bepaalt er dat sommige soorten uitblinken in één taak, zoals snelheid, kracht<br />

of behendigheid?<br />

We halen veel voorbeelden aan uit het dierenrijk, maar ook van atleten, en gaan zelfs een “stapje” verder: hoe brengen robots<br />

het er vanaf? Hoe kan robotica ons helpen om beter te presteren? En hoe kunnen biologische inzichten ons helpen om betere<br />

robots te bouwen?<br />

We kijken ook hoe het wetenschappelijk onderzoek in de praktijk gebeurt, met voorbeelden variërend van krachtmetingen<br />

bij paarden in Planckendael, over huppelende studenten (en waarom dat een interessant onderwerp is), tot drukmetingen bij<br />

blootsvoets stappende Indiërs.<br />

Datum 1 woensdagavond 27 maart om 20u<br />

Code WET 259<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Kris d’Août, bioloog UA en Centre for research and conservation<br />

ELCKER-IK CENTRUM 13


Van kwaad tot erger. Filosofische beschouwingen over kwaad, schuld en vergeving.<br />

We beginnen deze lezing met een algemene beschouwing over (goed en) kwaad. In de filosofie en ook in de theologie is de<br />

vraag naar het bestaan en aard en oorzaak van het kwaad van alle tijden, maar komt vooral op naar aanleiding van heftige<br />

gebeurtenissen. Dat is bijvoorbeeld ook weer gebeurd na '11 september' en na de grote tsunami in Azië.<br />

We besteden kort aandacht aan het probleem van de theodicee, de grootste uitdaging voor de godsdienst, nl. de vraag naar<br />

de verantwoordelijkheid van God voor het kwaad. Daarna wordt de zeer diverse opvatting over het kwaad besproken van een<br />

aantal filosofen zoals Aristoteles, Thomas van Aquino, Spinoza, Leibniz, Nietzsche en Hannah Arendt. Tot slot kijken we naar<br />

de praktische consequenties van opvattingen over het al of niet bestaan van het kwaad. Welke relatie is er daarbij met een<br />

veronderstelde menselijke vrije wil en verantwoordelijkheid en met zonde, schuld, tolerantie en vergeving?<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 11 januari om 13u30<br />

Code FIL 180<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Dr. Miriam van Reijen, hoofddocent Internationale School voor Wijsbegeerte<br />

Hendrik De Man<br />

Deze geboren Antwerpenaar (1885-1953) was een in Leipzig gevormd historicus en<br />

organiseerde de Centrale voor Arbeidersopvoeding (1911) en de Arbeidershogeschool<br />

(1921). Hij schreef in het Interbellum, toen hij in Duitsland werkte (1922-1933) enkele kapitale<br />

werken, zoals De Psychologie van het Socialisme (1926), Opbouwend Socialisme<br />

(1929) en<br />

De Socialistische Idee (1933). Hij formuleerde daarin een softere vorm van sociaal-democratie,<br />

gekenmerkt door voluntarisme en pacifisme, openheid naar middenstand, boeren,<br />

intellectuelen en gelovigen, een socialisme minder eenzijdig gericht op economische<br />

hervormingen, maar ook op de vorming van ethische gemeenschapswaarden. Hij behield<br />

het marxisme als een vruchtbare historische methode, maar niet als leidraad voor de<br />

actie van een progressieve beweging.<br />

Hij werd begin 1933 uit Duitsland teruggehaald om een socialistische oplossing voor<br />

de Grote Depressie uit te werken. Met dit plan van de Arbeid (plan-de Man genoemd),<br />

gebaseerd op de nieuwste economische inzichten, kwam hij in de politiek terecht, eerst<br />

als minister van Openbare Werken en daarna als minister van Financiën.<br />

Hendrik De Man<br />

In mei 1940 bleef hij, inmiddels voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), op vraag van Leopold III in diens omgeving<br />

en nadien berustte hij in de Duitse hegemonie over Europa. Zijn contacten met de bezetter, die liever met zijn Vlaams-nationalistische<br />

tegenstander werkte, werden snel stroef en in juni 1941 was zijn actie ten einde. De rest van de oorlog bracht hij<br />

door in de haute Savoie, ging naar Zwitserland in augustus 1944 en vernam daar twee jaar later zijn veroordeling tot 20 jaar<br />

en een boete van 10 miljoen Bfrs.<br />

Lode Hancké is sinds 2003 voorzitter van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man, die in 1973 na een<br />

internationaal colloquium in de universiteit van Genève was opgericht. De Vereniging organiseert colloquia en geeft een jaarlijks<br />

Bulletin uit, dat aan zijn 39e jaargang toe is.<br />

Datum 1 dinsdagavond 15 januari om 20u<br />

Code FIL181<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Lode Hancké, ere-fractievoorzitter bij het Vlaams parlement<br />

14 ELCKER-IK CENTRUM<br />

FILOSOFIE


Proust en de muziek<br />

Op minstens drie manieren valt dit thema te bespreken. Ten eerste kunnen we bezien van welke muziek de auteur Marcel<br />

Proust gehouden heeft. Dat kunnen we opmaken uit de muziekstukken die hij regelmatig bij hem thuis liet spelen: vooral van<br />

Beethoven, Fauré en Franck. Het laatste deel van het strijkkwartet van César Franck wordt wel beschouwd als inspiratiebron<br />

van 'la petite phrase' van de imaginaire musicus Vinteuil, een stukje muziek dat in À la recherche du temps perdu een belangrijke<br />

plaats inneemt, als het symbool van de liefde tussen Swann en Odette. Daarmee zijn<br />

we aanbeland bij de tweede benaderingswijze van ‘Proust en de muziek’: de plaats die muziek<br />

inneemt in de Recherche, en dan vooral in de verwikkelingen van dat liefdesverhaal, maar ook<br />

in de bijdrage die muziek levert aan de literaire roeping van de verteller. De derde benaderingswijze<br />

sluit aan bij min of meer theoretische beschouwingen die de verteller in de Recherche wijdt<br />

aan de muziek, door hem beschouwd als een van de belangrijkste menselijke communicatiemiddelen.<br />

De inleider zal zijn verbale beschouwingen larderen met enige muzikale intermezzo’s.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 18 januari om 13u30<br />

Code FIL 182<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Frans Jacobs, prof.dr.em.wijsgerige ethiek U.Amsterdam<br />

Marcel Proust<br />

“Das Ding” van Martin Heidegger<br />

Zoektocht naar een nieuwe realiteit<br />

Staat Das Ding als een allegorie voor een nieuwe kosmos? Tast Martin Heidegger (1889-1976)<br />

naar een ander soort Sein, met andere categorieën, andere indelingen, andere verbanden? Een<br />

realiteit waar ruimte is voor individuen, voor toeval, voor verrassingen en creativiteit, voor groei<br />

en aanwinst? In Das Ding ontwierp Heidegger een moderne versie van Utopia. Via de leegte in<br />

een kruik ontdekt hij een vrije ruimte waar de eindige zijnden elkaar niet in de weg staan, een<br />

agora waar ze elkaar vrij kunnen ontmoeten, waar ze vooral -elk vanuit een sterke individuele<br />

identiteit- met de anderen gestalte kunnen geven aan het opbouwen van een zinvolle wereld.<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 5 februari om 13u30<br />

Code FIL 183<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Paul Tack, germanist en filosoof<br />

Martin Heidegger<br />

China, het land van de grote uitvindingen. Kompas, buskruit en boekdrukkunst.<br />

In de zeventiende eeuw schreef de Engelse denker en politicus Francis Bacon (1561-1626), voorstander van de moderne<br />

wetenschap: “De kracht, de verdienste en de gevolgen van ontdekkingen komen nergens duidelijker tot uiting dan in drie<br />

uitvindingen, die de oudheid niet kende, en waarvan de oorsprong, hoewel recent, duister en onbekend is, namelijk de boekdrukkunst,<br />

het buskruit en de magneet. Deze drie uitvindingen hebben immers het aanzien en de staat der dingen overal ter<br />

wereld veranderd, de eerstgenoemde in de letterkunde, de tweede in de oorlogvoering en de derde in de zeevaart. Zij hebben<br />

zoveel veranderingen teweeggebracht dat geen rijk, geen sekte, geen ster ooit méér invloed op de mensheid heeft gehad,<br />

dan deze drie mechanische uitvindingen.”<br />

Dat deze drie uitvindingen op Chinese bodem plaatsvonden, lang voor Bacons tijd, was hem niet bekend.<br />

Bacons uitspraak, alhoewel bijna vier eeuwen oud, bevat precies die elementen die een hedendaagse cliché voorstelling van<br />

de Chinese wetenschap kenmerken. Graag immers stelt men China voor als het land van ‘de grote uitvindingen’, waarbij de<br />

boekdrukkunst, het buskruit en het kompas, als eersten worden genoemd. De precieze omstandigheden waarin deze uitvindingen<br />

gebeurden, alsook de specifieke kenmerken van de Chinese wetenschappen waar zij deel van uitmaken blijft echter<br />

voor velen nog steeds duister en onbekend.<br />

Deze lezing wil een kennismaking bieden met dit minder bekende deel van de Chinese cultuur. Dit gebeurt o.m. aan de hand<br />

van concrete voorbeelden en beeldmateriaal.<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 19 februari om 13u30<br />

Code FIL 184<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Patricia Konings, sinoloog, voorzitter School Comparatieve Filosofie Antwerpen<br />

ELCKER-IK CENTRUM 15


Georges Bataille<br />

Het werk van Georges Bataille (1897-1962) is als totaliteit haast ongrijpbaar, het is open naar alle kanten. Zijn leer is bij wijze<br />

van spreken geen voorpagina, geen hoofdtrend, maar eerder een achtergrond, een opvatting achter de schermen. Dat heeft<br />

wellicht te maken met het feit dat Bataille de filosofie ondergraaft door haar te ontwikkelen als kunst, dus niet als de weg tot<br />

de waarheid, tot een laatste kennis, maar als een spel met de waarheid of een spel met de kennis, een spel van de ontelbare,<br />

overal in het leven verstrooide (kleine of grote) waarheden en waarden. Dit denken is een riskant spoor, het balanceert op de<br />

rand van de afgrond, soms bevindt het zich zelfs in een uiterste paradox, in een veelheid die<br />

vol tegenstellingen zit. Batailles filosofie flirt met de chaos. Ze is durf en lef,. Tegelijk is zijn<br />

filosofie radicale kritiek op maatschappij en politiek, niet in het algemeen, theoretisch of abstract,<br />

maar in de concrete uitingen van de tijd. Je moet ook buiten je eigen filosofie durven<br />

gaan staan, je eigen grenzen te buiten gaan, zoals hij zegt, en jezelf negeren. Zo gaat dat<br />

denken zichzelf voortdurend verspillen, te buiten gaan, overschrijden. Dit denken roept zijn<br />

eigen dood op, zijn eigen exces, zijn eigen onmacht.<br />

Datum 1 woensdagnamiddag 20 februari om 13u30<br />

Code FIL 185<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Willy Deckers, dr. theologie, doceerde sociale ethiek en agogiek.<br />

De rijkdom van levensbeschouwelijkediversiteit<br />

Een inleiding in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht<br />

De comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht stelt het vergelijken van wereldbeelden centraal.<br />

Het uitgangspunt hierbij is pluralistisch in die zin dat het geen enkele levensbeschouwing<br />

uitsluit. Omdat dit uitgebreid en complex is, ontwikkelde Libbrecht een comparatief model.<br />

Aan de hand hiervan zullen wij ons richten op drie fundamenteel verschillende wereldbeelden:<br />

het taoïstisch (China), het boeddhistische (Indische oorsprong) en het westerse (Griekse<br />

oorsprong). Hierin staan respectievelijk natuur, mystiek en rationaliteit als basisdimensies<br />

centraal. We gaan na door welke basisuitgangspunten deze verschillende manieren van denken<br />

bepaald worden. Dit geeft enerzijds de mogelijkheid andere manieren van denken beter<br />

te begrijpen maar anderzijds ook de eigen manier van denken te verruimen en te verdiepen.<br />

Datum 1 woensdagavond 13 maart om 20u<br />

Code FIL 186<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Ulrich Libbrecht<br />

Spreker Els Janssens, docente School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en Faculteit Architectuur en Kunsten (AKUL)<br />

<strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong> Centrum = BIB punt<br />

Na het sluiten van de het bibliotheekfiliaal in de Isabellalei,<br />

is <strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong> Centrum nu BIB punt geworden.<br />

In ons café vind je vanaf nu ook:<br />

• Dagelijks De Morgen en Gazet Van Antwerpen<br />

• Humo, Flair, Clickx, Wablieft, Eos, National Geographic<br />

• Een gevariëerd boekenrek met een honderdtal boeiende boeken<br />

16 ELCKER-IK CENTRUM<br />

Georges Bataille


Is de Verlichting dan echt gedoofd?<br />

Zo'n 2500 geleden vond er een eerste Verlichting plaats. Denkers en vernieuwers uit<br />

verschillende beschavingen legden de nadruk op de centrale plaats en de universele<br />

geldigheid van de Gouden Regel: doe een ander niet aan wat je zelf niet wil aangedaan<br />

worden. Ze wezen ook op de noodzaak van een persoonlijke, maatschappelijke, religieuze<br />

en morele 'verlichting'. De Europese Verlichting (ongeveer 1660 tot 1800) heeft<br />

deze erfenis op een rationele en seculiere basis verder uitgebouwd.<br />

Vandaag blijkt dat die Verlichting de hooggespannen verwachtingen niet heeft waargemaakt.<br />

Redelijk gedrag, 'eeuwige vrede', gedeelde welvaart en de emancipatie van<br />

iedereen blijven verre toekomstdromen. Bovendien was de visie van de Verlichtingsden-<br />

kers op de mens erg eenzijdig. Niet voor niets wordt de Verlichting afgedaan als het 'tijdperk van de ratio'. Deze ontgoocheling<br />

leidde bij velen tot een verwerping van de grote principes van de Verlichting. Volgens sommigen lagen die zelfs aan de basis<br />

van de onmenselijke regimes uit de vorige eeuw. In het kielzog van dit algemene wantrouwen kwam er opnieuw ruimte vrij voor<br />

allerlei zorgwekkende vormen van irrationalisme, religieus fundamentalisme, etnisch chauvinisme en commercieel geweld, met<br />

alle gevolgen van dien voor de waardigheid van de mens, de vrije meningsuiting en de vrijheid.<br />

Dit vertoog is een warm pleidooi voor de voortzetting en de vernieuwing van de centrale ideeën van de Verlichting.<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 14 maart om 13u30<br />

Code FIL 187<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Ludo Abicht,dr.Germaanse letteren, filosoof, publicist, dichter en activist.<br />

Het onbewuste en de waanzin: de psychoanalyse in proces<br />

Een kritische constructieve reflectie in vier stappen<br />

Graag beschouwt de mens zich als het wezen dat bewust leeft, als homo sapiens.<br />

Toch wordt ons lot minstens even grondig getekend door het onbewuste dat verborgen maar beslissend werkzaam is in elke<br />

mens. Bovendien is de mens niet alleen tot wijsheid in staat maar kent hij in sommige gevallen ook waanzin. Hopelijk lacht de<br />

homo sapiens ons toe vanuit onze denkbeeldige spiegel, toch is ook de waanzin een fundamentele menselijke categorie. Ook<br />

de ‘homo demens’ vertelt ons iets wezenlijks over de mens.<br />

De bedoeling van deze lessen is zeker niet de ‘ultieme waarheid’ te verkondigen over de mens en zijn onbewuste. De bedoeling<br />

is wel ons nadenken over onszelf en over anderen te voeden vanuit de geschiedenis van de psychoanalyse en ook vanuit de<br />

permanente kritiek op deze vrij nieuwe wetenschap. Het onbewuste en de waanzin, misschien hebben ze heel wat te zeggen<br />

over de mens en zijn lotgevallen.<br />

Sigmund Freud, de oude meester uit Wenen en de oedipale structuur.<br />

Sigmund Freud is geen kamergeleerde die aan zijn schrijftafel theorieën heeft uitgevonden.<br />

Wel is hij een arts die elke dag van van 9 tot 18 uur naar zijn patiënten luistert, ook<br />

op zaterdag. In de avond en op zondag schreef hij dan. Soms, zoals met het Oedipuscomplex,<br />

had hij dertig jaar praktijk nodig om zijn theorie in haar definitieve vorm te formuleren.<br />

Levenslang was Freud bezig met een wetenschappelijk zoeken vanuit zijn therapeutische<br />

praktijk, dat zich constant vanuit die praktijk liet in vraag stellen en corrigeren.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 25 januari om 13u30<br />

Code FIL 188<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jules Debroux, prof. em. filosofie St. Lucas Brusel<br />

Ludo Abicht<br />

ELCKER-IK CENTRUM 17


De psychoanalyse als therapeutische methode… en de kritiek van Freud op Freud<br />

De psychoanalytische therapie is een werkinstrument om mensen met psychische problemen te helpen. Freud moest echter<br />

vaststellen dat ze wel neurosen kon genezen maar niet werkte bij psychotische patiënten. Op het einde van zijn leven heeft<br />

hij naast de seksualiteit ook het tegengestelde principe uitgedacht: de doodsdrang. Seksualiteit legde blijkbaar niet alles uit<br />

zoals hij vroeger gedacht had. Freud zal ook op zoek gaan de band tussen samenleven en psychische gezondheid. Het zullen<br />

anderen zijn die deze kritiek van Freud op Freud zullen hernemen op zoek naar betere genezingstechnieken vanuit een<br />

verbeterde theorie.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 1 maart om 13u30<br />

Code FIL 189<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jules Debroux, prof. em. filosofie St. Lucas Brusel<br />

Jacques Lacan, “het onbewuste spreekt” en de filosofische benadering van de psychose<br />

vanuit de psychoanalyse door Alphonse De Waelhens<br />

Al te dikwijls wordt over het onbewuste gesproken als over een zaak, terwijl het onbewuste eerst en vooral spreekt. Of zoals<br />

Jacques Lacan het uitdrukt: “ça parle”.Wanneer we vanuit een andere invalshoek (dan Freud) naar de kleine mens kijken, kunnen<br />

we drie stappen onderscheiden in de manier waarop het kind zijn verhouding tot zijn omgeving beleeft: de duale eenheid, de<br />

spiegelfase en het komen tot de orde van de taal.<br />

In een tweede deel van deze les luisteren we naar wat de waanzinnige mens, de schizofreen en de paranoïcus ons te vertellen hebben<br />

over de mens en zijn lotgevallen. We doen dit in het spoor van Alphonse De Waelhens en zijn opmerkelijk werk “La psychose”.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 22 maart om 13u30<br />

Code FIL190<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jules Debroux, prof.em.filosofie St.Lucas Brussel<br />

Illusies en desillusies van de psychoanalytische arbeid<br />

In deze lessen is het ons niet te doen om dé waarheid over de mens en zijn onbewuste te<br />

verkondigen. Wel gaan we op zoek naar vruchtbare interpretaties die ons kunnen helpen<br />

om de mens beter te begrijpen, onszelf en de anderen en de relatie tussen mensen. We<br />

staan hier stil bij drie grote geleerden, interessante vernieuwers.<br />

De dubbele binding van Bateson, een andere kijk op schizofrenie<br />

Gregory Bateson is een van de grote vernieuwers van de menswetenschappen in de<br />

20ste eeuw. Met een ploeg medewerkers heeft hij de wetenschappelijke benadering van<br />

de schizofrenie sterk verrijkt.<br />

André Green: Illusies en desillusies van de psychoanalytische arbeid<br />

In het spoor van Freud heeft Green heel veel aandacht voor de begrenzingen, de mislukkingen<br />

van de psychoanalyse om zo te komen te komen tot een vernieuwing en verbetering<br />

van de theorie in dienst van de praktijk.<br />

Donald Winnicott: de transitionele ruimte<br />

Graag eindigen we deze lessenreeks bij deze Engelse kinderarts en psychiater die op een<br />

opmerkelijke manier vanaf 1920 de psychoanalyse heeft verrijkt. Zijn aandacht gaat naar<br />

het zeer jonge kind, de zuigeling. Hij benadrukt het uitzonderlijk belang van de omgeving<br />

voor de psychische ontwikkeling.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 26 april om 13u30<br />

Code FIL 191<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jules Debroux, prof.em.filosofie St.Lucas Brussel<br />

18 ELCKER-IK CENTRUM<br />

Gregory Bateson<br />

André Green<br />

Donald Winnicott


Kopstukken filosofie<br />

Martin Heidegger – II<br />

De leidinggevende vraag in Heideggers denken is de zijnsvraag: ‘wat betekent zijn?’. In Sein und Zeit (1927) onderneemt Heidegger<br />

een poging om deze fundamentele ontologische vraag te beantwoorden door een ontologische analyse van het eindige<br />

menselijke bestaan. Deze analyse is dan voor hem de noodzakelijke voorstudie om tot een filosofie van het Zijn te komen.<br />

Langzamerhand wordt het Heidegger echter duidelijk (1930-1935) dat de analyse van het zijn-van-de-mens hem niet tot een<br />

authentieke zijnsbenadering kan brengen, omdat het Zijn ook hier nog<br />

altijd vanuit het zijnde benaderd wordt. De benadering van het Zijn vereist<br />

een andere denkwijze. Men dient tot een oorspronkelijker denken – een<br />

denkender denken – te komen dat vanuit de ervaring van het Zijn zelf<br />

ontspruit. Dit is wat men ‘die Kehre’ (de ommekeer) in het denken van Heidegger<br />

noemt. Deze ‘tweede’ Heidegger, die sterk het postmodernisme<br />

heeft beïnvloed, wordt in deze lezing besproken.<br />

Datum 1 maandagnamiddag 14 januari om 13u30<br />

Code FIL 192<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Johan Moyaert<br />

Martin Heidegger<br />

Maurice Merleau-Ponty<br />

(Rochefort -sur-Mer, 14 maart 1908 – Parijs, 3 mei 1961)<br />

De oorspronkelijkheid van Merleau-Ponty’s denken is te zoeken in zijn aanzet tot een filosofie van de eindigheid, een filosofie<br />

die de eindigheid positief waardeert, die wel weet dat de mens aan allerlei condities en belemmeringen onderworpen is, maar<br />

die tegelijk beseft dat die grenzen de positieve mogelijkheidsvoorwaarden zijn voor de mens om überhaupt iets te kennen<br />

en te doen. In zijn hoofdwerk Phénoménologie de la perception (1945) benadrukt<br />

Merleau-Ponty dat het menselijk ‘geleefd’ lichaam een prereflexief weten bezit dat<br />

het expliciete kennen draagt. Onze vingers kennen het toetsenbord, onze benen de<br />

treden van onze trap, zonder dat het bewustzijn zich daar expliciet op richt. Merleau-<br />

Ponty’s denken steunt niet alleen op, maar zet zich ook af tegen het zuivere bewustzijnsdenken<br />

van Husserl en Sartre.<br />

Datum 1 maandagnamiddag 18 februari om 13u30<br />

Code FIL 193<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Maurice Merleau-Ponty<br />

Spreker Willy Coolsaet<br />

Ludwig Wittgenstein II<br />

De tweede Wittgenstein bekritiseert de uitgangspunten van zijn eerder gepubliceerde Tractatus logico-philosophicus. Er bestaat<br />

geen eenduidige verhouding tussen taal en werkelijkheid. Meer en meer is Wittgenstein de nadruk gaan leggen op de<br />

verscheidenheid van wijzen van taalgebruik, elk met eigen functie en regels: taalspelen. De betekenis van een taaluitdrukking<br />

kan in een groot aantal gevallen geïdentificeerd worden met het gebruik dat ervan gemaakt wordt: weten wat een woord<br />

betekent, is te vergelijken met het beheersen van een techniek, het kunnen omgaan<br />

met een werktuig. Tegelijkertijd bestreed Wittgenstein de dualistische opvatting van<br />

verschijnselen als bedoelen en begrijpen. Dat zijn geen specifieke psychische akten<br />

in het binnenste van een individu. Men moet daarvoor veeleer letten op publiek toegankelijke<br />

gegevens zoals context en situatie. Deze tweede Wittgenstein heeft sterk<br />

de analytische taalfilosofie beïnvloed die na de Tweede Wereldoorlog in Oxford tot<br />

bloei kwam.<br />

Datum 1 maandagnamiddag 18 maart om 13u30<br />

Code FIL 194<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Johan Moyaert<br />

In samenwerking van IMAVO en Masereelfonds Antwerpen<br />

Ludwig Wittgenstein<br />

ELCKER-IK CENTRUM 19


KUNST & CULTUUR<br />

Muziek beluisteren: eerbetoon aan Giuseppe Verdi<br />

2013 staat muzikaal in het teken van het 200ste geboortejaar van Richard Wagner en<br />

Giuseppe Verdi. Beiden worden beschouwd als de grootste dramaturgen van de romantische<br />

opera.<br />

Toch verrijkten ze het genre opera elk op een totaal verschillende manier.<br />

Deze lezing focust op het leven en werk van Giuseppe Verdi. Zijn opera's waren tijdens<br />

zijn leven al zeer geliefd en zijn dat nog steeds.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 1 februari om 13u30<br />

Code KC 275<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Ann Verachtert, docent muziek<br />

De revolutie in de kunst na de Verlichting?<br />

Waarom veranderde kunst en ons kijken ernaar in de loop ter tijden?(18de<br />

-19de Eeuw.)<br />

De eeuw van de Verlichting wordt moeiteloos in verband gebracht met een waaier aan<br />

revoluties (agrarische, demografische, industriële, Amerikaanse en Franse revoluties).<br />

Minstens even fundamenteel veranderde in die periode onze westerse manier om kunst<br />

te maken en te bekijken. Aan de hand van concrete voorbeelden laten we ons leiden<br />

door de gedachten van eigentijdse filosofen als Winckelmann, Hume en Kant om tot de<br />

conclusie te komen dat het begrip “kunst” voor, dan wel vanaf de Verlichting eigenlijk iets<br />

geheel anders betekent.<br />

Het nieuwe begrip “het sublieme” opent de ogen voor een artistieke revolutie die tot<br />

vandaag de artistieke activiteit bepaalt. Kunstenaars als Canova, David Friedrich, Turner<br />

en Van Gogh zijn uitermate geschikt om het moderne kunstenaarschap in zijn tijdsgeest<br />

concreet te maken.<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 7 februari om 13u30<br />

Code KC 276<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker André De Laet, cultuurhistoricus<br />

Luisteren naar muziek. De 19de eeuwse romantiek<br />

Dit is het 5de deel van een reeks die al luisterend de hele muziekgeschiedenis wil verkennen. Nadat Beethoven rond 1800 de<br />

deur naar de romantiek had openduwt, werken Schubert, Brahms, Mahler en vele, vele andere componisten een stijl uit die tot<br />

op vandaag een groot deel van het klassieke muzieklandschap blijft beheersen.<br />

Jan Van Gassen was o.m. leraar geschiedenis en zorgt nu voor het muziekaanbod bij ’t KLAverVIER, een heel huiselijke cultuurwinkel<br />

in Schilde (03/384.29.70. www.tKLAverVIER.be) ‘tKLAverVIER zorgt ook voor aangepaste cd’s bij de concerten in de<br />

Singel, Amuz en de Bijloke.<br />

Data 3 woensdagnamiddagen 13,20 en 27 maart telkens om 13u30<br />

Code KC 277<br />

Bijdrage 30 euro<br />

Spreker Jan Van Gassen<br />

20 ELCKER-IK CENTRUM


Serge Gainsbourgs rijke oeuvre<br />

Sinds ze in 1985 oog in oog stonden raakte Rudolf Hecke gepassioneerd door Serge Gainsbourg. Hij begon een zoektocht<br />

naar alles wat over de mens en artiest geschreven is. Het leverde een meterslange schat<br />

aan boeken en kranten- en tijdschriftknipsels op, maar ook de vaststelling dat er niet één<br />

origineel Nederlandstalig werk bestaat dat Gainsbourgs verhaal vertelt.<br />

Meer dan 20 jaar na zijn dood is de tijd dat in Vlaanderen en Nederland alleen 'Je t'aime,<br />

moi non plus' een belletje deed rinkelen definitief voorbij. Radiomakers doorspitten Gainsbourgs<br />

rijke oeuvre, en het vormt een inspiratiebron voor een erehaag van lokale artiesten.<br />

Rudolf zag zijn kans schoon. Hij schreef het verhaal als het dichtvallen van een deur.<br />

De lezer wordt opgesloten in Gainsbourgs leven en kijkt naar buiten als door de anus van<br />

diens bulterriër Nana. De wereld komt er blijvend anders uit te zien. Gainsbourg betekent<br />

levenslange passie en pijn, tot de blauwe wolken zich sluiten.Het magistrale oog van<br />

Herman Selleslags toont daarbij wat niet kan worden verwoord.<br />

Datum 1 maandagavond 11 maart om 20u<br />

Code KC 280<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Rudolf Hecke, auteur, componist<br />

Bezoek: Plantin-Moretus museum<br />

Het museum Plantin-Moretus is het enige museum in België dat werelderfgoed van de UNESCO is!<br />

Tot 1876 woonde de familie Moretus in dit statige patriciërshuis of beter, in dit stadspaleis, met tien originele Rubensen, met<br />

wandtapijten en goudleer. Plantijn en de Moretussen hebben hier 300 jaar gedrukt en uitgegeven toen ze het museum en zijn<br />

hele inhoud aan de stad verkochten. In het atelier staan nu nog de oudste drukpersen ter wereld en op de verdieping is er een<br />

intact gebleven lettergieterij. Hier liggen boeken uitgestald die geschiedenis hebben gemaakt zoals de Encyclopédie van Diderot<br />

en d’Alembert of de Heksenhamer, een handleiding voor het opsporen van<br />

‘heksen’, en een ketterse bijbel waarvoor de drukker ter dood werd gebracht.<br />

We zien hoe een boekhandel er uit zag in de 16de eeuw, hoe rijke mensen hun<br />

tuin inrichtten, waar de drukproeven werden verbeterd, hoe ze hun boeken illustreerden<br />

en landkaarten werden gemaakt.<br />

Adres: Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen<br />

Datum 1 zaterdagnamiddag 9 maart om 14u30<br />

Code KC 278<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Gids Paul de Backer, lic. geschiedenis en stadsgids<br />

Bezoek: het Jubelparkmuseum (Brussel)<br />

Kunst uit het Oosten<br />

In het Jubelparkmuseum bevindt zich een schitterende collectie niet-Europese antieke kunst. Dr. Gohil begeleidt ons tijdens het<br />

bezoek en situeert de werken in hun historische, culturele en religieuze context. Aan bod komen onder meer kunst uit India,<br />

Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Tibet, Nepal, China, Korea, Zuid-Oost Azië, Indonesië …<br />

De deelnameprijs omvat: een groepstreinreis heen en terug van Antwerpen-<br />

Berchem naar Brussel-Schuman, toegang tot het museum en de begeleiding<br />

door Dr. Gohil.<br />

In verband met de aankoop van een groepsticket bij de NMBS vragen we aan de<br />

deelnemers om ten laatste 10 dagen vooraf in te schrijven.<br />

Vertrekpunt: inkomhal Berchem station om 13u<br />

Datum 1 zaterdagnamiddag 16 maart om 13u<br />

Code KC 279<br />

Bijdrage 15 euro<br />

Gids Dr. Jamnadas Gohil, Indoloog en dr. vergelijkende godsdienstwetenschappen<br />

ELCKER-IK CENTRUM 21


Tekenen misschien iets voor jou!<br />

Geef een baby een kleurpotlood en hij maakt zijn eerste tekening, waar de ouders fier op<br />

zijn. Iedereen kan tekenen maar is niet altijd tevreden van het resultaat. Gun jezelf een<br />

aantal lessen waarin je jou expressie tot uiting kan brengen. Bekwaam je in het tekenen<br />

van landschappen, portretten, perspectief of experimenteer maar. Maar geniet en ontdek<br />

vooral het plezier van beelden of gedachten te creëren Ongeacht je vooropleiding of je<br />

leeftijd, reeds na enkele lessen zul je een persoonlijke evolutie zien in je kunde.<br />

Start materiaal: papier, pen, potloden en gom.<br />

Datum 5 woensdagavonden 9, 16, 23, 30 januari en 6 februari om 19u<br />

Code ATL040<br />

Bijdrage 50 euro<br />

Begeleider Luc Coppens, beeldende kunstenaar<br />

22 ELCKER-IK CENTRUM<br />

ATELIERS<br />

INFORMATICA<br />

Leren omgaan met de computer<br />

“De computer” daar hoeven we geen angst voor te hebben. Wij leren, hoe u er mee dient omgaan, deze cursus start van bij<br />

het begin aangepast aan uw tempo, hoe een computer werkt en hoe u deze kan gebruiken. We starten met de basisbegrippen.<br />

De kennis en het gebruik van de muis en het klavier zal voor u geen geheimen<br />

hebben. Hoe dien ik mijn documenten, foto’s en berichten op te slaan en kan ik<br />

deze nadien nog eenvoudig terugvinden. Voorkennis: geen<br />

Data 4 dinsdagvoormiddagen 15, 22, 29 januari en 5 februari om 9u30<br />

Code JCO 334<br />

Bijdrage 40 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Veilig surfen op het internet<br />

Wat dien ik te weten. Hoe veilig is surfen, chatten en weblogs. Op welke manier<br />

moeten we met het internet leren omgaan. Hoe kunnen we ingrijpen. Moeten we wel ingrijpen. Al dan niet een computer op<br />

de kinderkamer. Allemaal vragen van onzekerheid waar we via bepaalde richtlijnen en ervaring een weg in trachten te vinden.<br />

Voorkennis: geen<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 15 januari om 13u30<br />

Code JCO 335<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Excel voor beginners<br />

Excel is het populaire rekenprogramma van Microsoft Office. We maken van onze<br />

(cijfers)gegevens een overzichtelijk en samenhangend geheel. Hoe kunnen we ze<br />

opslaan en nadien terug opvragen. Werkbladen aanpassen en afdrukken. Het gebruik<br />

van eenvoudige formules en basisfuncties. Grafieken maken. Werken met<br />

selecties, filters en sorteren van gegevens. Voorkennis: basiskennis van computer<br />

hebben<br />

Data 3 vrijdagvoormiddagen 18, 25 januari en 1 februari om 9u30<br />

Code JCO 336<br />

Bijdrage 30 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken


Hoe foto’s of filmpjes van mijn camera overbrengen op de computer<br />

<strong>Ik</strong> heb een fototoestel of camera gekocht maar weet niet hoe ik deze moet aansluiten. Hoe moet ik nu die foto’s in mappen<br />

zetten of een fotoalbum maken op mijn computer. Hoe een foto via mail versturen. Wat heb ik daar voor nodig zowel hardware<br />

(bvb kabel) als software(programma). Voor deze workshop kan u best uw toestel meebrengen.<br />

Voorkennis: kennis van de computer<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 18 januari om 13u30<br />

Code JCO 337<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Datum 1 vrijdagvoormiddag 22 maart om 9u30<br />

Code JCO 338<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

PowerPoint presentatie voor beginners<br />

Het ontwerpen en maken van presentaties, invoegen en opmaken van teksten en foto’s. Dia voorstellingen maken. In elkaar<br />

laten vloeien van dia’s. Kortom het maken van een slideshow.<br />

Voorkennis: basiskennis van computer hebben<br />

Data 2 dinsdagnamiddagen 22 en 29 januari om 13u30<br />

Code JCO 339<br />

Bijdrage 20 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Inleiding tot Facebook, Twitter en bloggen<br />

Een sociale netwerksite is een website die gebruikers een profiel laat aanmaken, die ze vervolgens kunnen koppelen aan de<br />

profielen van anderen binnen hun sociaal netwerk. Deelnemers kunnen berichten sturen naar contacten en foto's, video's en<br />

internetlinks delen. Zo is Facebook vooral populair onder Amerikaanse en onder andere Hyves of Netlog onder Belgen en<br />

Nederlanders. Andere sites richten zich wat meer op de zakelijke markt. Een voorbeeld is LinkedIn.<br />

Tijdens deze cursus maken wij kennis met paar van die sociale netwerksites. In praktijk gaan wij inschrijven bij zulke website<br />

en exprimenteren hoe wij in contact kunnen komen met anderen.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 25 januari om 13u30<br />

Code JCO 340<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 26 maart om 13u30<br />

Code JCO 341<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Help mijn computer gaat langzamer en langzamer (EHBO voor de PC)<br />

Hoe komt het dat plotseling mijn computer trager gaat werken of trager opstart. Moet ik nu een nieuwe kopen of kan ik dit<br />

verhelpen. Opsporen en verhelpen van de oorzaken. Het veilig installeren en verwijderen van programma’s. Hoe veilig is illegale<br />

software in het gebruik. Hier geven we u enkele tips en trucs om uw computer veiliger en beter te laten functioneren. Hoe<br />

kunnen we kleine probleempjes zelf oplossen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat we bespreken en wat we zelf kunnen<br />

doen in deze workshop.<br />

Voorkennis: kennis van de computer<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 1 februari om 13u30<br />

Code JCO 342<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

ELCKER-IK CENTRUM 23


MS Office Word 2010 voor beginners<br />

Je wilt zelf een brief maken op de computer. Wij leren u werken met deze tekstverwerker. Hoe U bestaande brieven, uitnodigingen,<br />

menu’s enz. kan aanpassen en aantrekkelijker kan maken om te versturen. Het gebruik van spelling en vertaal mogelijkheden.<br />

Het corrigeren van teksten, knippen en plakken. De cursus is praktisch gericht op het dagelijkse gebruik van WORD. Het<br />

opslaan en terug oproepen van uw teksten. Overheden en instanties die steeds vragen naar elektronisch schrijven.<br />

Voorkennis: basiskennis van computer hebben<br />

Data 3 dinsdagnamiddagen 5, 19, 26 februari om 13u30<br />

Code JCO 343<br />

Bijdrage 30 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Gebruik van Outlook en e-mail ( of ander mailprogramma)<br />

E-mail, chat, MSN, Google, browsers, hebben te maken met het internet. Mail, Live Mail of Outlook de configuratie en handelingen<br />

voor het beheer van je mail, agenda, planning en contactpersonen. Hoe kan ik foto’s in bijlage mee versturen. Delen van<br />

de informatie en je agenda met andere.<br />

Voorkennis: basiskennis van computer hebben en van de werking van Windows.<br />

Datum 1 vrijdagvoormiddag 8 februari om 9u30<br />

Code JCO 344<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Virussen en antivirus ontwikkeling<br />

Meer en meer worden wij belaagd door “beestjes” die onze computer binnendringen. Maar wat is een computervirus eigenlijk<br />

en hoe functioneert het. Hoe kunnen we dit voorkomen, welke antivirussoftware kan ik het best installeren. Wat is span, spyware,<br />

malware ….<br />

Hoe komen deze nu op mijn computer en wat doen ze met mijn gegevens.<br />

Is het sproeien of snoeien. Voorkomen is beter dan genezen.<br />

Voorkennis: kennis van de computer<br />

Data 1 vrijdagnamiddag 8 februari om 13u30<br />

Code JCO 345<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Datum 1 dinsdagvoormiddag 5 maart om 9u30<br />

Code JCO 346<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Groenten en zuivel in én uit je buurt!<br />

‘Weet wat je eet!’ Dat is het motto van Voedselteams.<br />

Groepjes buurtbewoners bestellen via internet biologische groenten, fruit, zuivel en brood bij een producent uit de buurt.<br />

Op maandag wordt de gang van <strong>Elcker</strong>-ik Centrum omgetoverd tot voedsel-afhaalpunt.<br />

In de loop van de dag komen Godfried (biologische groentenboer uit Westmalle, www.wijngaardhof-biogroenten.be)<br />

en Widar (zuivel en brood uit Merksplas, www.widar.be) de bakken met bestelde producten leveren.<br />

Ze rijden ook langs andere afhaalpunten in Antwerpen. ‘s Avonds komen de mensen hun bestelling afhalen.<br />

Tinne: “We weten vanwaar en van wie de producten komen, het is lekker, vers en niet duur.<br />

<strong>Ik</strong> vind voedselteams een fantastisch initiatief!”<br />

Elke maandagavond tussen 18u en 19u kunnen bestellingen worden afgehaald bij <strong>Elcker</strong>-ik Centrum,<br />

Breughelstraat 31-33 2018 Antwerpen<br />

Interesse om mee te doen? Inschrijven en/of info bij tinne@ieps.be of op www.voedselteams.be.<br />

24 ELCKER-IK CENTRUM


Verschil tussen de verschillende Windows versie<br />

De verschillende versies van Windows XP, Vista, Windows7 en nu Windows 8.<br />

Moeten we overschakelen naar deze versies en waarom. Wat met de nevenproducten van office (2003, 2007, 2010 en …..).<br />

Voorkennis: geen<br />

Datum 1 vrijdagvoormiddag 22 februari om 9u30<br />

Code JCO 347<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

S O S computer en practicum<br />

Hier kunt u terecht voor persoonlijke vragen in verband uw computer en het gebruik ervan. Wij doen geen herstellingen maar<br />

kunnen u met zoveel mogelijk expertise helpen met u naar een oplossing te komen.<br />

Wilt u een nieuwe computer kopen en wat een laptop of een grote of een tablad naar<br />

u behoefte helpen we u met de verschillende voor-nadelen ervan te bespreken.<br />

Voorkennis: basiskennis van computer hebben<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 22 februari om 13u30<br />

Code JCO 348<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Gebruik van Picasa<br />

Google Picasa is een gratis service van Google. Picasa is een programma om foto's te bewerken en te delen. De foto's kunnen<br />

in een online webalbum (Picasa Web Albums) worden gezet, afgedrukt, of via e-mail worden verstuurd. Het programma importeert<br />

automatisch foto's uit digitale camera's en kent net als andere fotobewerkingsprogramma's diverse bewerkingsmogelijkheden<br />

waaronder bijsnijden, rode ogen verwijderen, rechtzetten, helderheid en contrast bewerken,<br />

lichtintensiteit veranderen en kleurbalans wijzigen.<br />

Daarnaast zijn er enkele extra's waaronder het maken van een fotocollage en een screensaver maken<br />

met eigen foto's. Een concurrent van Picasa is Flickr.<br />

Datum 1 dinsdagvoormiddag 26 februari om 9u30<br />

Code JCO 349<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

PowerPoint 2010 voor gevorderden<br />

Belangrijk is hoe maak ik een goede PowerPoint presentatie. Wanneer komt deze het best over bij de aanwezigen. Het ontwerpen<br />

en maken van presentaties, invoegen en opmaken van teksten, foto’s, hyperlinks, film en geluid.<br />

Dia voorstellingen met animaties aanmaken. In elkaar laten vloeien van dia’s. Aanmaken van verwijstoetsen. Kortom het maken<br />

van een volwaardige slideshow.<br />

Voorkennis: basiskennis van computer hebben<br />

Data 2 vrijdagvoormiddagen 8 en 15 maart om 9u30<br />

Code JCO 350<br />

Bijdrage 20 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Tablet is dat iets voor mij<br />

De verschillende versies en het leren gebruiken van deze nieuwe vorm van communicatie<br />

en computer. Downloaden van APPS, lezen van mail, opzoeken van informatie.<br />

Voorkennis: geen<br />

Datum 1 dinsdagvoormiddag 19 maart om 9u30<br />

Code JCO 351<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

ELCKER-IK CENTRUM 25


De evolutie en toekomst v/d informatica<br />

Van Abacus tot supercomputer. Ontstaan van de eerste computers tot op heden. De<br />

automatisering een zegen of een bedreiging. Wat zal ons de toekomst brengen welke<br />

zijn de computers van de toekomst. Wat is artificiële intelligentie. Hoe ver kan en wil<br />

men gaan.<br />

Welke zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid.<br />

Voorkennis: geen<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 19 maart om 13u30<br />

Code JCO 352<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Windows in- en herinstalleren<br />

Hoe kan ik het beste een upgrade, instaleren of eventueel herinstalleren we het beste Windows ( XP, VISTA of Win7) op onze<br />

computer. Praktijk gericht. U mag zelf de tweede les uw PC meebrengen.<br />

Voorkennis: goede notities hebben van de computer.<br />

Data 2 dinsdagavonden 19 en 26 maart om 19u<br />

Code JCO 353<br />

Bijdrage 20 euro<br />

Lesgever Jos Vereecken<br />

Hoe maak je een cd/dvd?<br />

Legaal kopiëren van muziek naar een CD. Foto’s en data op CD/DVD branden. Welke<br />

programma’s zijn er beschikbaar? Hoe nieuwe foto’s of muziek op een overschrijfbare<br />

CD/DVD bij plaatsen? Hoe maak ik een back-up op DVD, zodat ik nadien een restore kan<br />

doen?<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 22 maart om 13u30<br />

Code JCO 354<br />

Bijdrage 11 euro<br />

Docent Jos Vereecken<br />

VZW Aanwezigheid<br />

En als jij eens Tele-Onthaal wilt bellen?<br />

Elk jaar bellen er zo’n 35.000 mensen naar het nummer 106.<br />

Dat is het nummer van Tele-Onthaal Antwerpen.<br />

Ze willen met iemand praten, over hun angsten en zorgen. Wij bellen nu naar jou.<br />

Kan je ongeveer zes uur per week vrij maken om te luisteren naar de mens aan de<br />

andere kant van de lijn?<br />

Wij vragen geen diploma’s. Wel eerlijke betrokkenheid en serieuze inzet.<br />

Wil je eerst eens kennismaken via een persoonlijk gesprek: bel dan het nr.van ons secretariaat 03/216.04.47 of schrijf naar:<br />

Tele-Onthaal Antwerpen, postbus 246, 2000 Antwerpen of mail naar antwerpen@tele-onthaal.be<br />

26 ELCKER-IK CENTRUM<br />

Wil je eens met iemand praten<br />

Over wat je bezighoudt… Je verlangens… Je verdriet… of je geloof…<br />

en je zoeken naar de zin van het leven…<br />

Gratis en anoniem: maandag dinsdag donderdag vrijdag van 13u30 tot 17U<br />

Aanwezigheid, Schoenmarktkappel 1ste verdieping,<br />

Schoenmarkt 17 - 2000 Antwerpen 03/231 63 15


TALEN<br />

Hebreeuws gevorderden<br />

Data 10 woensdagavonden 9,16, 23, 30 januari, 6, 20, 27 februari en 6, 13, 20 maart om 18u<br />

Code TAA 062<br />

Bijdrage 80 euro<br />

Lesgever Yohevet Rudel<br />

Russisch voor beginners<br />

Data 4 donderdagavonden 17, 24, 31 januari en 7 februari om 19u<br />

Code TAA 063<br />

Bijdrage 30 euro<br />

Lesgever Maya Buhbinder, beëdigd vertaler- tolk<br />

Russisch voor beginners (vervolg)<br />

Data 6 donderdagavonden 21, 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart om 19u<br />

Code TAA 064<br />

Bijdrage 50 euro<br />

Lesgever Maya Buhbinder, beëdigd vertaler- tolk<br />

Portugees voor beginners<br />

Deze lessen zijn voor de cursisten die nog geen kennis of een beperkt kennis van het Portugees hebben.<br />

Er wordt gewerkt met het handboek ‘Potuguês XXI’ nível 1 ISBN 972-757 138-7.<br />

Data 10 woensdagavonden 9, 16, 23, 30 jan. 6, 20, 27 febr. en 6, 13, 20 mrt om 19u<br />

Code TAA 065<br />

Bijdrage 80 euro<br />

Lesgever Bernardino Amaro<br />

Portugees voor gevorderden<br />

Deze lessen zijn voor de cursisten die Portugees deel 1 al reeds gevolgd hebben.<br />

Data 10 maandagavonden 7, 14, 21, 28 jan., 4, 18, 25 febr., 4, 11,18 mrt. om 19u<br />

Code TAA 066<br />

Bijdrage 80 euro<br />

Lesgever Bernardino Amaro<br />

Spaans voor beginners<br />

Deze lessen zijn bedoeld voor cursisten met geen of minieme kennis van het Spaans. Er zal gewerkt worden met het handboek<br />

“Español en Marcha 1” dat het niveau A1 van het Europese referentiekader voor talen dekt. De lessen worden gegeven<br />

met de nadruk op spreken.<br />

Data 10 maandagavonden 7, 14, 21, 28 jan., 4, 18, 25 febr., 4, 11,18 mrt. om19u<br />

Code TAA 067<br />

Bijdrage 80<br />

Lesgever Dolores Utrera<br />

Spaanse conversatie<br />

Deze reeks van Spaanse conversatie is bedoeld voor cursisten die al bekend zijn met de Spaanse taal en deze willen inoefenen.<br />

Het is noodzakelijk dat de cursist een minimum van 4 jaar Spaans achter de rug heeft. De conversaties worden gegeven<br />

a.d.h.v. teksten waarmee telkens rond een grammaticaal thema zal gewerkt worden.<br />

Data 10 maandagavonden 7, 14, 21, 28 jan., 4, 18, 25 febr., 4, 11,18 mrt. om 13u30<br />

Code TAA 068<br />

Bijdrage 80 euro<br />

Lesgever Dolores Utrera<br />

ELCKER-IK CENTRUM 27


SPIRITUALITEIT & RELIGIE<br />

Soefisme<br />

In deze lezing neemt Omar je denkbeeldig mee naar zijn individuele zoektocht in de wereld<br />

van het soefisme. Wij starten bij een innerlijke, spirituele en persoonsgebonden weg<br />

naar de ultieme Liefde van God. Gaandeweg passeren wij bij de talrijke definities van het<br />

woord en de diverse scholen (of tarika's) van soefisme. De hele weg wordt verlicht met<br />

intermenselijke en interreligieuze voorbeelden. We zien, luisteren en genieten van een<br />

leerrijke middag. Heeft u soefi-voorwerpen of muziek die u aan de lesgever en de groep<br />

wilt tonen, breng dat mee, er is zeker ruimte voor interactie.<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 17 januari om 13u30<br />

Code HR 277<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Drs. Omar Nahas studeerde Talen en Culturen van het Midden-Oosten en sociologie en is auteur<br />

Jef Van Gerwen over de navolging van Christus in de 21ste eeuw<br />

Tien jaar geleden overleed Jef Van Gerwen die aan de Universiteit Antwerpen behalve ethiek ook godsdienstwetenschap gedoceerd<br />

had. De titel van zijn postuum verschenen boek 'onderweg’ , over de navolging van Christus in de 21ste eeuw' kan<br />

doen denken aan zieltjeswinnerij en apologetiek. Toch was dat niet zijn bedoeling. Wel meende hij dat de toegang tot Christus<br />

dikwijls versperd wordt door allerlei vaak terechte bezwaren.<br />

Vele moderne mensen worden bijvoorbeeld gestoord door dogmatische uitspraken over Jezus als God. Laten we Jezus dus<br />

liever benaderen zoals zijn tijdgenoten hem leerden kennen, als mens, religieus genie, profetische figuur.<br />

We beginnen elke sessie met een samenvattende voorstelling. De eerste maal een soort inventarisering van de meest gangbare<br />

bezwaren, de tweede maal een beschrijving van vier wegen waarop volgens de auteur een zinvolle navolging van Jezus in<br />

deze tijd beleefd kan worden. Telkens kunnen we dan zelf zijn lijst aanvullen of ingaan op de punten die ons vooral aanspreken.<br />

Data 2 woensdagnamiddagen 23 januari en 6 februari om 13u30<br />

Code HR 278<br />

Bijdrage 20 euro<br />

Spreker Herman Paulussen, lic. wiskunde en kand. wijsbegeerte en letteren<br />

Overgave in de mystieke literatuur<br />

Het boekje Overgave aan de goddelijke voorzienigheid, is een mystieke tekst die geschreven is in de eerste helft van de 18de<br />

eeuw en lange tijd toegeschreven werd aan de jezuïet Jean-Pierre de Caussade. Vandaag weten we enkel dat de anonieme<br />

auteur een van de leerlingen van Madame Guyon moet zijn geweest. Dit traktaatje is een van de meesterwerken van de mystieke<br />

literatuur. “Het is een van de boeken waar ik het meest uit leef”, zei Charles de Foucauld. Theologen als Romano Guardini<br />

en Hans Urs von Balthasar beschouwden het geschrift als een sleuteltekst van de westerse mystiek. Heel het boekje cirkelt<br />

rond de vraag of en hoe God aanwezig is in een ‘ziel’ die daar geen enkele ervaring van heeft . De auteur richt zich voornamelijk<br />

tot diegenen die geen smaak meer vinden in een ‘vroom’geloof, dat via bepaalde methoden, steunend op gedachten en<br />

gevoelens, naar God toe gaat. Rede en gevoel bieden geen hulp meer, wel integendeel; alleen het loutere geloof blijft over.<br />

Maar dat wil niet zeggen, aldus de tekst, dat God daarom minder intens aanwezig is. Immers, elk moment, elke gebeurtenis,<br />

elke taak of ontmoeting is vervuld van zijn actieve aanwezigheid, ook al wordt die niet ervaren. De tekst spreekt in dit verband<br />

van Le sacrement du moment présent, het sacrament van het moment zelf. Het<br />

enige wat de mens dan te doen staat is alles uit handen geven en zich - in elke<br />

gebeurtenis, in elke taak die hij te vervullen heeft – in geloof overgeven aan God.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 31 januari om 13u30<br />

Code HR 279<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Dirk Boone, directeur Oude Abdij Drongen<br />

28 ELCKER-IK CENTRUM


Zijn atheïsten gedoemd om zonder spiritualiteit te leven?<br />

In een reeks voordrachten die zouden kunnen gegroepeerd worden onder de titel De religieuze belevingen van enkele notoire<br />

atheïsten, werd eind 2012 aandacht besteed aan Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids, van Alain de Botton.<br />

Daarop aansluitend volgt nu een bespreking van De geest van het atheïsme. Kunnen we het zonder godsdienst stellen?<br />

Een intrigerende publicatie van André Comte-Sponville, met Luc Ferry in Frankrijk de vaandeldrager van een strekking in de<br />

filosofie die soms "spiritualiteit zonder God en zonder dogma's" wordt genoemd.<br />

Onbevangen denken vanuit filosofisch standpunt over godsdienst, filosofie en spiritualiteit, in tijden van 'botsende beschavingen'<br />

en 'de terugkeer van het religieuze'. Voor Comte-Sponville is spiritualiteit te kostbaar om haar over te laten aan fundamentalisten<br />

van allerlei soort.<br />

Uit een recensie van dit essay in Elsevier: "Het plezierige van het atheïsme van Comte-Sponville is dat het getuigt van een<br />

grote verdraagzaamheid en een bereidheid gelovigen serieus te nemen en te waarderen. Verschil van mening kan heilzaam en<br />

stimulerend zijn. Neerbuigendheid en minachting niet."<br />

Actief pluralisme, zoals gepromoot door het Centrum Pieter Gillis aan de U.A., of terug naar de achterhaalde strekkingenstrijd<br />

van weleer?<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 12 maart om 13u30<br />

Code HR 280<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jan Verachtert, lic. rom. filologie,<br />

auteur “God heeft een brede rug”<br />

ELCKER-IK LETTEREN<br />

Open leesgroep: “Post voor Mevrouw Bromley” (Stefan Brijs)<br />

Met “Post voor Mevrouw Bromley” schreef Stefan Brijs een meeslepende roman die zich afspeelt in Engeland tijdens Wereldoorlog<br />

I. We zien twee mannen: de ene ziet de toekomst alleen maar somber in, de andere wil enthousiast ten strijde trekken<br />

en verwijt zijn vriend lafheid.<br />

Klopt het dat het eerste slachtoffer in een oorlog de waarheid is? Stefan Brijs toont ons alle grijswaarden tussen waarheid en<br />

leugen.<br />

Samen proeven we van zijn magistrale boek. Jooris Van Hulle zorgt voor deskundige begeleiding. Het is geen voorwaarde<br />

om het boek gelezen te hebben, maar het maakt het wel mogelijk om de bespreking interessanter en diepgaander te maken.<br />

Iedereen die houdt van literatuur is welkom.<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 10 januari om 13u30<br />

Code ELT 057<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jooris Van Hulle, poëzie- en literatuurrecensent, auteur<br />

Stefan Brijs<br />

ELCKER-IK CENTRUM 29


Na de biecht toch de hoop van een kardinaal<br />

Het boek van de Franse schrijver Olivier Le Gendre, Biecht van een kardinaal (2007),<br />

oogstte in Frankrijk en in Vlaanderen (2010) heel wat succes op een ogenblik dat het<br />

kerkelijk instituut en haar gezagdragers sterker dan ooit kritisch onder schot worden<br />

genomen.<br />

In 2012 werd het vervolg ervan in het Nederlands vertaald met als titel: De kardinaal<br />

hoopt. Le Gendre is een geëngageerd katholieke auteur die al veel heeft nagedacht en<br />

geschreven over de huidige crisis van het kerkelijk instituut en zijn vervreemding van de<br />

hedendaagse mens en wereld. In deze twee boeken doet hij het op een zeer aantrekkelijke<br />

een aangenaam leesbare manier onder vorm van levendige gesprekken tussen<br />

een oude kardinaal en een schrijver aan wie de kardinaal vraagt hem bij te staan bij het<br />

opstellen van zijn nogal kritische memoires. Dit beklijvende gewetensonderzoek van een<br />

kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder mondt uit in een oproep tot beter christen zijn met<br />

meer aandacht tot het concreet beleven van het evangelie. Alleen in een bekering tot een<br />

kerk van nederige dienstbaarheid ziet de oude kardinaal een teken van hoop.<br />

Datum 1 woensdagnamiddag 16 januari om 13u30<br />

Code ELT 058<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker André Cnockaert s.J., lic. romaanse filologie, staflid Centrum Drongen<br />

God in een poëtische spiegel<br />

Volgens de Engelse dichter T.S. Eliot is een gedicht religieus niet omdat het een of andere religieuze snaar betokkelt, maar omdat<br />

het een zo ruim mogelijk spectrum van ons mens zijn bestrijkt. Hij verkiest poëzie die onbewust religieus is boven poëzie<br />

die zich bewust als religieus voordoet. Het volgende gedicht van Maria Vasalis mag hiervan een illustratie zijn.<br />

In de oudste lagen van mijn ziel,<br />

waar hij van stenen is gemaakt,<br />

bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel<br />

de stenen bloem van uw gelaat.<br />

Datum 1 donderdagnamiddag 28 februari om 13u30<br />

Code ELT 059<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Hugo Roeffaers, prof.em.Engelse literatuur UA<br />

Humor en levenskunst in de Nederlandse poëzie<br />

Kijkend vanuit een verrassend andere gezichtshoek laat de dichter het ongewone van<br />

het gewone zien of noteert met scherpe pen het grote contrast tussen het ideaal en<br />

de werkelijkheid. Alleen de mens is in staat om via humor de dingen, de medemensen<br />

maar ook zichzelf op een afstand te beschouwen. Dat afstand kunnen nemen schept innerlijke<br />

vrijheid. Humor kan ook een vorm van bezwering zijn, verzet tegen de druk van<br />

verpletterende gebeurtenissen, verwerking van verdriet. In de Nederlandse dichtkunst<br />

zijn en worden vele soorten humor beoefend met diverse functies: louter ontspanning,<br />

intellectueel spelen met taal, hekeling van mensen en toestanden, troost. Volgens de<br />

Spaanse filosofe Maria Zambrano is poëzie als enige ertoe in staat is de dingen vloeibaar<br />

te houden. Ze schreef ook: "Poëzie maakt gelukkig omdat zij de kans biedt zich met de<br />

tijd te verzoenen." Daarin bestaat de levenskunst, d.i. het leven als een kunst beoefend.<br />

Datum 1 vrijdagnamiddag 15 maart om 13u30<br />

Code ELT 060<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Joris Gerits, prof, em. Nederlandse letterkunde en taalvaardigheid UA<br />

30 ELCKER-IK CENTRUM<br />

© Koen Broos<br />

Joris Gerits


LEVENSKUNST<br />

Op zoek naar zusterzielen<br />

Wil jij een verfrissende kijk op jezelf en op de anderen? Zoek je contacten met diepgang en<br />

vriendschappen? Dan is dit programma misschien iets voor jou. In een veilige sfeer, met<br />

een positieve instelling, werken wij aan zelfvertrouwen. De onderwerpen worden gekozen<br />

in samenspraak met de groep. Max. 16 personen. (voor vrouwen + 40 jaar).<br />

Data 5 donderdagmiddagen 10, 24 januari, 7, 28 februari en 14 maart om 13u30<br />

Code GZC 199<br />

Bijdrage 20 euro<br />

Begeleiding Linda Reusens, cranio -sacraal relaxatietherapeut<br />

De seksuele revolutie, 50 jaar later?<br />

We dachten dat we na de seksuele revolutie en bevrijding voor eens en voor goed met het seksuele klaar zouden zijn. Meer<br />

vrijheid, minder seksuele neuroses en machogedrag. Sinds enkele jaren worden we echter<br />

overdonderd met onthullingen over ongewenst seksueel gedrag. Er wordt verwezen<br />

naar de context, naar de algemene cultuur van die tijd, enz... Wellicht tijd om eens terug<br />

te keren naar de 'seksuele cultuur' van die dagen. Willen we eens dringend opnieuw nadenken<br />

over het seksuele en de verhouding der geslachten zoals dat heet? Leidt dit noodzakelijkerwijs<br />

naar een nieuwe preutsheid of naar een nieuwe seksuele etiquette? Komt er<br />

dan toch een einde aan de mannenmaatschappij? Veel vitale vragen voor een namiddag.<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 26 februari 13u30<br />

Code GZC 200<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jan Rolies, prof.em.Univ.Nijmegen, ethicus en seksuoloog<br />

Geloof jij nog in een betere toekomst?<br />

Ben je naïef als je nog durft spreken van een betere en andere toekomst? Of zijn we zo cynisch geworden dat elke verandering<br />

en vooruitgang uitgesloten worden ? Cynisme is ontgoocheld vooruitgangsgeloof( Peter Sloterdijk ). Zijn we veroordeeld tot de<br />

eeuwige herhaling van hetzelfde : zucht naar macht-geld-succes , onmacht tot compromissen, vrees voor de anderen?<br />

Veel geeft inderdaad te denken. Denk maar aan de armoede bij politici aan denkbeelden over de samenleving. Er verandert zo<br />

weinig en alles gaat zo traag. Toch is er geen leven zonder droom , utopie, hoop. Ook nu nog zijn er onder ons mensen die<br />

dromen en geloven dat verandering kan. Wij verwachten ook veel van de wetenschap. Terecht. Ofschoon wij weten dat elke<br />

vooruitgang ook risico's inhoudt, elk voordeel zijn nadeel , elke winst zijn verlies, willen wij toch niet terug naar vroeger , de nooit<br />

bestaande gouden tijden. Een namiddag over vooruitgang , utopie en geloof in de toekomst.Samen denken voorbij het dominerend<br />

cynisme en realisme ! Neen aan het catastrofisme en doemdenken. Zie je het nieuwe niet?<br />

Datum 1 woensdagnamiddag 6 maart om 13u30<br />

Code GZC 205<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jan Rolies, prof. em. Univ. Nijmegen, ethicus en seksuoloog<br />

De neurose en "la belle indifférence de l'hysterique"<br />

In deze lezing vertrekken we van twee korte gevalsstudies van Freud. De gouvernante<br />

Lucy R. worstelde met zichzelf en haar (onmogelijke) verliefdheid.<br />

De tweede case 'Elisabeth von R.' zouden wij vandaag bestempelen als een<br />

patiënte met fibromyalgie. Ook bij haar was er liefde in het spel. Freud werkte<br />

via de 'psychische bewerking' en de 'overdracht' zijn theorie over de (psycho)<br />

neurose uit. Aan de hand van zijn twee gevalsstudies en met wat hulp van<br />

Lacan volgen wij hem op zijn theoretische pad.<br />

Via de geschiedenis van de 'Rattenman' springen wij vervolgens ongeveer<br />

<br />

ELCKER-IK CENTRUM 31


100 jaar vooruit om even stil te staan bij de theorie van Sydney Blatt (1984) over depressie. Vervolgens behandelen wij de<br />

theorie van Verhaeghe omtrent de aktualpathologie (2002) om tenslotte de tocht te beëindigen met een beschouwing over de<br />

moderne gezondheidspsychologische termen 'neuroticisme' en 'negatief affect'.<br />

Een voorafgaande lezing van de geschiedenis van Lucy R. en Elisabeth von R. -beide beschreven in Freuds Studien über Hysterie-<br />

en de Rattenman (Freud, 1909), zal zeker bijdragen tot een pittige discussie.<br />

Datum 1 dinsdagnamiddag 5 maart om 13u30<br />

Code GZC 204<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Jan Vandenbergen, arts, medische psycholoog<br />

Terechte assertiviteit<br />

Vlamingen zijn over het algemeen te weinig assertief. Nederlanders zijn in de ogen van Vlamingen té assertief. Hiervoor is<br />

een culturele verklaring. Dat verander je niet zomaar. Op persoonlijk vlak je assertiviteit vergroten, kan wél. Het vraagt een<br />

serieuze verandering van je doen en laten: een “gouden” middenweg tussen te veel en te weinig. Nieuwe heldere inzichten<br />

over hoe communicatie werkt en over jouw manier van communiceren helpen hierbij. <strong>Ik</strong> denk aan het gebruik van de3 egoposities<br />

(Ouder, Volwassene, Kind) en het vermijden van de Dramadriehoek, begrippen uit de Transactionele Analyse (TA). TA is<br />

een duidelijk en herkenbaar model ter bevordering van je eigen functioneren als mens en levert een schat aan belangrijke<br />

inzichten over interne (hoe je over jezelf denkt) en externe (van de ene persoon naar de andere) communicatie van mensen.<br />

Bijna alle mensen kunnen, in eender welke fase van hun leven (bij grote veranderingen, bij belangrijke beslissingen, bij nieuwe<br />

uitdagingen,…) voordeel doen bij de inzichten van TA . In deze cursus leer je hoe je je leven beter kan sturen naar wat jij wil ,<br />

hoe je goede feedback kan geven en ontvangen, hoe je je frustraties op een goede manier kan uiten. Een interactieve aanpak<br />

en een duidelijke syllabus zijn hierbij evident.<br />

Datum 1 woensdagavond 6 maart om 20u<br />

Code GZC 206<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Koen Bosschaerts, trainer transactionele analyse<br />

Hooggevoeligheid<br />

De term 'hoog sensitief persoon' (HSP), in het Engels ‘highly sensitive person’<br />

is een term uit de psychologie die in 1996 door de Amerikaanse psychologe<br />

Dr. Elaine N. Aron werd geïntroduceerd. In deze lezing geeft Lucie<br />

Declerq, zelf hooggevoelig persoon, informatie over deze eigenschap. Wat<br />

zijn de kwaliteiten en wat zijn de moeilijkheden horende tot deze geaardheid<br />

en hoe kun je ermee omgaan? Het proces waarin je als hooggevoelig<br />

persoon mogelijk terechtkwam/komt wordt behandeld. Wat is de plaats van<br />

hooggevoeligheid in de samenleving? Waarom zijn er vandaag meer hooggevoelige<br />

mensen dan vroeger?<br />

Datum 1 maandagnamiddag 11 maart om 13u30<br />

Code GZC 201<br />

Bijdrage 10 euro<br />

Spreker Lucie Declerq , psychosociaal therapeut<br />

Marshall Rosenberg: de taal van de vrede<br />

Van oorlogsgebied tot het liefdesbed, van gezin tot werkvloer, van<br />

kleuterklas tot directiecomité, van politiekorps tot actiegroep: overal<br />

vindt geweldloze communicatie haar toepassingsgebied. Deze universele<br />

taal van vrede werd ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Vandaag<br />

wordt zij over heel de wereld gebruikt om mededogen en verzoening<br />

tussen mensen tot stand te brengen. Geweldloze communicatie (ook<br />

wel verbindende communicatie genoemd) streeft er niet naar om uit te<br />

maken wie er ‘gelijk’ heeft, wel om het moralistische “juist/fout” denken<br />

te overstijgen. Eens mensen werkelijk bewust worden van hun ware<br />

32 ELCKER-IK CENTRUM<br />

Marshall Rosenberg


ehoeftes, is er niets dat zij liever doen dan bij te dragen tot elkaars welzijn – aldus Marshall Rosenberg.<br />

Deze lezing gaat over het leven van Rosenberg en over zijn levenswerk geweldloze communicatie, waarvan we ook even<br />

proeven door middel van een kleine oefening.<br />

Datum 1 maandagnamiddag 25 maart om 13u30<br />

Code GZC 207<br />

Bijdrage gratis<br />

Spreker Lucas Verhaegen, trainer verbindende communicatie.<br />

De strategie van het geluk (deel 2)<br />

In deel I van deze stilaan vermaarde reeks werd aandacht besteed aan een sterke persoonlijke visie op liefde en geluk. In deel<br />

II wordt deze visie uitgebreid naar meer interactieve, communicatieve en sociale perspectieven en vaardigheden. De mens<br />

leeft immers nooit alleen en het is wenselijk te leren meer in synergie met de kracht, de inspiratie en de visie van anderen te<br />

leven in plaats van in afzondering, conflict en strijd. Het uiteindelijke doel is bij te dragen tot een grotere humanisering van<br />

de wereld door te beginnen met een grotere humanisering van het eigen leven en van de eigen om wereld. Mensen, relaties,<br />

samenlevingen en de wereld kunnen immers alleen maar beter worden door er positieve energie aan toe te voegen in de vorm<br />

van wijsheid, mededogen en liefde, en niet door negatieve energie in de vorm van afwijzing, conflict, strijd en oorlog.<br />

De Strategie van het Geluk is de kunst om meer van binnenuit te leven in plaats<br />

van geleefd te worden door omstandigheden of gedragingen van anderen.<br />

Geluk is immers meer dan de afwezigheid van ongeluk en meer dan een som<br />

van plezier en genoegdoeningen.<br />

Mensen zijn ook niet zomaar “van nature” bekwaam of onbekwaam tot geluk,<br />

zij zijn niet sterk of niet zwak, zij doen gewoon op elk ogenblik zo goed als zij<br />

kunnen op basis van aangeleerde denkgewoonten, visies en strategieën die tot<br />

bekwaamheid of onbekwaamheid en tot sterkte of tot zwakte leiden.<br />

Data 5 donderdagavonden 24, 31 januari, 7, 21, 28 februari om 20u<br />

Code GZC 202<br />

Bijdrage 60 euro<br />

Spreker Dr. Bakx, wetenschapper, arts en filosoof<br />

Stress naar flow<br />

Stress is één van de belangrijkste oorzaken van onwelzijn en is oorzaak van vele problemen en ziekten, niet alleen lichamelijk<br />

maar ook psychisch. Stress wordt niet alleen als uiterst onaangenaam ervaren maar heeft ook belangrijke persoonlijke, relationele,<br />

sociale en economische gevolgen. Stressbestendigheid, d.i. het kunnen omgaan met stress wordt dan ook steeds belangrijker.<br />

Een goed inzicht in het ontstaan, de aard en de dynamiek van stress is<br />

noodzakelijk om het leven met minder stress en met meer plezier aan te kunnen.<br />

Flow wordt doorgaans beschreven als een toestand waarin alles als het ware<br />

vanzelf lijkt te verlopen. Men gaat op in de activiteit of de taak waar men mee<br />

bezig is en men vergeet de omstandigheden en het voorbijgaan van de tijd. Het is<br />

een toestand van groot welzijn die als uiterst aangenaam en intens wordt ervaren.<br />

Deze toestand wordt vaak door kunstenaars beschreven, maar is in feite voor<br />

iedereen bereikbaar. Een inzicht in de aard en de dynamiek van flow maakt het<br />

mogelijk meer momenten van flow in het leven te laten ontstaan.<br />

Data 2 donderdagavonden 14, 21 maart om 20u<br />

Code GZC 203<br />

Bijdrage 24 euro<br />

Spreker Dr. Gerbert Bakx arts, filosoof, therapeut<br />

ELCKER-IK CENTRUM 33


PRAATGROEPEN ... TIJD VOOR ELKAAR<br />

d’ Antwerkers: brei, haak & naaiclub<br />

Breng je eigen naai, haak of breiwerk mee en kom er gezellig bij.<br />

Meer info ck@kava.be 03/280 15 99<br />

Datum: elke donderdagavond vanaf 19u<br />

Bijbels Leerhuis<br />

In kerkelijke kringen noemt men de Bijbel graag 'Woord van God', maar hij<br />

is evenzeer een 'Boek van mensen'. Dit boek blijft gesloten tenzij men de<br />

moeite wil doen het te lezen met een kritische bril. Historisch en literair. Kritiek<br />

betekent niet: 'ongebreideld scepticisme' maar wel:'leren onderscheiden'.<br />

Een leerhuis moet evenwel niet alleen het verstandelijk inzicht voeden. Door<br />

dit oude boek hopen we meer thuis te komen in de wereld van vandaag en in<br />

ons eigen leven.<br />

Vorige jaren leerden we de persoon van Jezus kennen in het Marcusevangelie.<br />

Daarna lazen we een paar brieven van Paulus en kregen daarmee ook enigszins<br />

een beeld van het eerste christendom. Nu willen we met de oude bijbelse<br />

wijsheidsliteratuur, met name de boeken Job en Prediker, nadenken over de<br />

zin van het leven en het lijden.<br />

Data 3 maandagmiddagen 21 jan., 18 feb., 18 maart om 13u30<br />

Bijdrage gratis<br />

Begeleider Herman Paulussen, lic. wiskunde, kand. wijsbegeerte & letteren<br />

Leesgroep Mystiek<br />

Miel Van Campenhout heeft gedurende vele jaren in <strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong> lezingen gegeven over filosofische en religieuze thema’s.<br />

De laatste tijd voelt hij zich meer en meer thuis in de nabijheid van de wolk van niet-weten, zeg maar de mystiek.<br />

Hij is bereid een 'Leesgroep Mystiek' te begeleiden die één keer per maand samenkomt om via het lezen van teksten of het<br />

vertellen van ervaringen, de mystiek te laten gebeuren.<br />

Tenslotte is de mystieke queeste een persoonlijke maar niet noodzakelijk een solitaire weg.<br />

In de late Middeleeuwen kende men zoiets als het verschijnsel 'Gottesfreunde'. Dit was een informeel netwerk dat boven<br />

en buiten de gevestigde religieuze en kerkelijke structuren stond en waarin mensen met dezelfde mystieke passie contact<br />

hielden met elkaar. In diezelfde traditie kunnen ook mensen vandaag rond mystieke<br />

teksten en thema’s samenkomen en elkaars groei stimuleren. Wie belangstelling<br />

heeft om deel te nemen aan deze leesgroep, wordt verzocht zich<br />

op voorhand in te schrijven. De groep wordt beperkt. Een continuïteit van de<br />

deelnemers wordt gevraagd.<br />

Data 3 woensdagnamiddagen 30 januari, 27 februari<br />

en 20 maart om 13u30<br />

Code HR 283<br />

Bijdrage gratis<br />

Begeleider Miel Van Campenhout, filosoof, voormalig docent aan UB<br />

34 ELCKER-IK CENTRUM


Het Filosofisch Café<br />

In het filosofisch café gaan we ervan uit dat we zèlf moeten filosoferen en dat je dat ook kunt leren. Je krijgt er geen saaie opsomming<br />

van stromingen, begrippen en namen, maar het is ook geen praatbarak. Iedereen die dat vraagt krijgt het woord om<br />

een gefundeerd standpunt te formuleren. Dat is echter iets totaal anders dan het poneren van een niet onderbouwde mening<br />

of het ‘in de groep’ gooien van een hoogst persoonlijke anekdote.<br />

Data 3 dinsdagnamiddagen 29 januari, 26 februari en 26 maart om 13u30<br />

Bijdrage gratis<br />

Begeleiding Max Schneider<br />

Het Koffiehuis<br />

Het vertrouwde Koffiehuis heeft zijn formule lichtjes aangepast.<br />

Het blijft net als vroeger een laagdrempelige ontmoetingsplaats<br />

voor mensen die bereid zijn hun al dan niet forse overtuigingen<br />

te toetsen aan de opvattingen van anderen.<br />

De onderwerpen worden niet meer vooraf vastgelegd, maar<br />

door de deelnemers ter plaatse overeengekomen.<br />

Het dubbele doel blijft ook onveranderd.<br />

Ten eerste: open en beschaafd opkomen voor je eigen mening.<br />

Ten tweede: aandachtig luisteren naar een afwijkende mening.<br />

Zo krijgen wij (hopelijk) zicht op het feit dat er mensen zijn die<br />

een goede reden hebben om anders te denken. Een andere<br />

vaste regel blijft van kracht: lachen is niet verboden. Integendeel,<br />

meestal is het een leuke bedoening.<br />

Data 5 donderdagochtenden 17 januari, 7, 21 februari, 7,21 maart om 10u<br />

Bijdrage gratis<br />

Begeleiding Fred De Meyer<br />

Luistersalon voor vrouwen<br />

Het Luistersalon is een open groep voor vrouwen<br />

Dit betekent niet dat wij een antimannen club zijn. Een gesprek met vrouwen alleen heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Dit heeft<br />

wellicht te maken met het feit dat vrouwen vlug aanvoelen wat er achter, boven of onder de woorden schuilgaat.<br />

Het Luistersalon is geen praatgroep waar iedereen vecht om aan het woord te komen. Naast het praten ligt ook de klemtoon<br />

op het luisteren. Want luisteren is een complexe zaak. Iemand zei ooit “met je oren zie je meer”<br />

Samen kiezen we telkens een onderwerp dat ons boeit. Als een thema je niet aanspreekt kan je gerust kiezen om zwijgend<br />

erbij te zijn.<br />

Nog eens, het is geen discussiegroep waar iedereen zijn groot gelijk wil halen.<br />

We hebben daarvoor een paar regeltjes die er garant voor staan dat iedereen beluisterd wordt en aan het woord komt.<br />

Maar wees gerust, ook met die afspraken houden we het gezellig.<br />

Data 3 vrijdagnamiddagen 25 januari, 22 februari en 22 maart om 14 u<br />

Bijdrage gratis<br />

Begeleiding Lieve Torfs<br />

ELCKER-IK CENTRUM 35


Geef <strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong> een lift<br />

2 december 2012<br />

36 ELCKER-IK CENTRUM<br />

schitterend benefiet voor de lift concert van<br />

'Brasserie Croques-Notes'<br />

<strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong> Café Open alle werkdagen van 10-23u. Vrijdag tot 17u.<br />

Het centrum is gesloten tijdens de weekends en schoolvakanties.


Infoavond Horta 29 januari 2013 20u<br />

Ademloos en stRaten-generaal nodigen u uit op de eerste Horta-avond van 2013.<br />

Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal presenteren de uitwerking van hun ideeën:<br />

na Meccano focus op Merksem, Deurne-Noord en Antwerpen-Noord/Borgerhout<br />

Peter Vermeulen stelt "Uit de ban van de ring" voor, waarvan de film al bijna 10.000 kijkers trok op<br />

Facebook. Peter pleit voor totale overkapping van de ring, met een centrale bovengrondse singel.<br />

Zeer interessant werkstuk. Peter is architect-ruimtelijk planner, voorzitter van de VRP (Vlaamse<br />

Vereniging voor Ruimte & Planning) en partner in Stramien.<br />

Het wordt een informatieve maar gezellige avond.<br />

Het spelleke van Semini speelt in de aloude traditie<br />

van het Antwerpse poppenspel de legende van Brabo.<br />

Aanrader voor groot en klein:<br />

Vrijdag 1 februari 20u<br />

Zaterdag 2 februari 20u<br />

Zondag 3 februari 15u<br />

Zaterdag 16 februari 20u<br />

Zondag 17 februari 15u<br />

Vrijdag 19 april 20u.<br />

<strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong> Centrum,<br />

Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen<br />

Inkom 8 euro.<br />

Reserveren: janine.toelen@telenet.be<br />

015/71 44 40 - www.semini-saga.be<br />

Klein Antwerpen - Wijkkalender:<br />

Zondag 12 mei om 14u Verdraagzaamheidsplein:<br />

Plechtige inhuldiging van twee van de acht nieuwe Naamtegels.- Tegel voor Kampioen<br />

Worstelaar Alfons Steurs - Tegel voor de Reuzen van Klein Antwerpen:<br />

Wannes van Klein-Antwerpen, Germaine van Ganzeveer, Lowiske en hun hond<br />

Scharminkel<br />

Zaterdag 22 juni om 13u op het Schoonselhof: Een muzikale en literaire huldiging<br />

van de grote schrijver Hendrik Conscience door op de langste weekenddag<br />

van het jaar een picknick te organiseren aan zijn grafmonument.<br />

Wijkvereniging Klein Antwerpen heeft het peterschap van<br />

dit monument op zich genomen.<br />

Zondag 6 oktober: Het Grootse Wijkfeest<br />

We hopen jullie daar allen weer terug te zien!<br />

onze Open Vergaderingen:<br />

De eerste dinsdag van de maand om 20u in <strong>Elcker</strong>-<strong>Ik</strong>.<br />

Wijkvereniging Klein Antwerpen, heet u hierbij Welkom.<br />

ELCKER-IK CENTRUM 37


De Vleugel<br />

Vieringen in de Sint-Annakerk,<br />

Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout<br />

elke zaterdag om 18 u.<br />

De Vleugel<br />

De Vleugel zingt, bidt, verstilt en zoekt<br />

naar woorden voor deze tijd. In de<br />

vleugel is iedereen welkom, kenner of<br />

ketter, gelovige of zoeker. De Vleugel<br />

is bezorgd om mens en samenleving.<br />

De Vleugel laat zich inspireren door<br />

de bijbel, door poëzie, dragende en<br />

uitdagende teksten uit allerlei levensbeschouwingen.<br />

Er wordt rond een<br />

thema gewerkt.<br />

Na de viering wordt een kopje koffie of<br />

thee gedronken, voor de kinderen is er<br />

dan een sapje.<br />

Van harte welkom!<br />

• mens- en milieuvriendelijk<br />

• duurzaam en coöperatief<br />

• recyclagepapier<br />

• inkten op vegetale basis<br />

• drukken op groene stroom<br />

• fair trade en eerlijke prijzen<br />

• tijd voor info en vorming<br />

• hergebruik en afvalbeperking<br />

• maatschappelijk engagement<br />

• en vooral veel toffe klanten...<br />

38 ELCKER-IK CENTRUM<br />

DATUM ONDERWERP<br />

05/01/13 Het geluid van de stilte<br />

12/01/13 “<br />

19/01/13 Indignados: Van verontwaardiging naar verandering<br />

26/01/13 “<br />

02/02/13 Waarover men niet spreken kan<br />

09/02/13 De 5 zintuigen<br />

16/02/13 Psalmen over recht en onrecht<br />

23/02/13 “<br />

02/03/13 “<br />

09/03/13 Zorg voor de ander<br />

16/03/13 “<br />

23/03/13 “<br />

30/03/13 Paasviering<br />

06/04/13 Levensbeschouwingen ontmoeten elkaar.<br />

13/04/13 “<br />

20/04/13 “<br />

27/04/13 De 5 zintuigen<br />

04/05/13 Koning Salomo<br />

11/05/13 “<br />

18/05/13 “<br />

25/05/13 Naastenliefde/ Naast de liefde<br />

01/06/13 “<br />

08/06/13 Actualiteitsviering<br />

15/06/13 Hoop<br />

22/06/13 “<br />

29/06/13 De 5 zintuigen<br />

Wij weten alles<br />

over blaadjes!<br />

Drukkerscollectief De Wrikker cvba<br />

Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem<br />

03 218 56 74 - info@dewrikker.be - www.dewrikker.be


De Kelten:<br />

de eerste heersers over Europa<br />

Kanker:<br />

inzichten en vooruitzichten<br />

Hebreeuws Russisch<br />

Luisteren naar muziek:<br />

De 19de eeuwse romantiek - eerbetoon aan Giuseppe Verdi<br />

De staatsveiligheid Romeinen en Barbaren:


wie wat vindt<br />

heeft slecht gezocht<br />

Breughelstraat 31-33,<br />

2018 Antwerpen<br />

03-218 65 60<br />

www.elcker-ik.be<br />

info@elcker-ik.be<br />

v.u.: H. Ongena, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!