pdf, nieuw venster - Instituut Samenleving en Technologie

samenlevingentechnologie.be

pdf, nieuw venster - Instituut Samenleving en Technologie

CONSENSUSCONFERENTIE

80

Aan het einde van deze dag komt het burgerpanel samen om het verloop van de dag te bespreken en uit te maken welke

van de vragen en bekommernissen nog onbeantwoord zijn gebleven. De panelleden stellen een bijkomende reeks van

vragen op die de volgende dag aan het expertpanel worden voorgelegd.

TIP: Het is handig om één bepaald lid van het projectteam verantwoordelijk te maken voor de relaties met de

media en de coördinatie van de interviews met de beide panels. De projectleider dient zich ook ter beschikking te

houden voor media-interviews. Bepaalde van deze taken en ook de inschrijvingen kunnen aan vrijwilligers overge-

laten worden.

(2) Conferentie-dag twee

Het burgerpanel stelt eerst zijn bijkomende vragen aan het expertpanel. De referentiepersonen beantwoorden alle vra-

gen. Wanneer het burgerpanel door zijn vragen heen is, kan het publiek vragen stellen aan de deskundigen. Een dergelijk

publiek is geen noodzakelijk onderdeel van alle conferenties!

Aan het einde van deze werkzaamheden, trekt het burgerpanel zich terug om achter gesloten deuren het rapport op te

stellen. De burgers worden daarbij geholpen door de begeleider en een verslaggever. Het rapport is gestructureerd rond

de kernvragen en integreert al wat -de panelleden gedurende de studieweekends en de conferentie zelf geleerd en

gehoord hebben. Doorgaans wordt het rapport geschreven tussen de tweede en de derde dag van de conferentie en

gepresenteerd op de slotdag. De rol van de begeleider ligt in dit stadium nogal gevoelig. Hij of zij moet immers motive-

ren en stimuleren, maar zonder al te directief te zijn.

TIP: Het schrijven van het rapport is een zeer intensief en tijdrovend proces dat mentaal en emotioneel veel vergt

van de leden van het burgerpanel en de begeleider. Het is niet ongebruikelijk dat het pas in de vroege uurtjes af is.

Het is daarom van belang dat alles in het werk gesteld wordt om dit in comfortabele omstandigheden te laten

verlopen en om snel op de wensen van het panel in te gaan. Het alternatief dat door bepaalde mensen en in

bepaalde culturen verkozen wordt is een strikte tijdslimiet te hanteren om te voorkomen dat de hele nacht moet

gewerkt worden.

(3) Conferentie-dag drie

Belangrijkste onderdelen:

Bijkomende vragen van het burgerpanel aan het expertpanel

Vragen vanuit het publiek aan het expertpanel

Het burgerpanel schrijft het eindrapport

Belangrijkste onderdeel:

Het burgerpanel presenteert het eindrapport en werkt zich door de vragen

van het expertpanel en het publiek.

More magazines by this user
Similar magazines