Clubblad mei – juni 2013 - Hoenshuis Golf

hoenshuis.nl

Clubblad mei – juni 2013 - Hoenshuis Golf

Hoenshuis

Golf & Country Club

PMS 362 - PMS 420

CLUBBLAD

HOENSHUIS

Mei-Juni 2013 • Jaargang 25


Sync. Grafimedia is uw leverancier

voor alle soorten grafische producten

Banners

Bewegwijzering

Bierviltjes

Boeken

Bouwtekeningen

Communicatiedrukwerk

Cursusboeken/-klappers

Dooming stickers

Dozen

Hout (multiplex, steigerplanken)

Huisstijldrukwerk

ID-cards

Kentekenplaathouders

Mailings

Magneetstickers

Manuals

Marketingdrukwerk

Memoboxen

Pallets

Plaatmaterialen (zoals forex, dibont, foam enz.)

Plafondplaten

Posters

Promotioneeldrukwerk

Reclameborden

Ringbanden

Roestvrij staal

Roll-up-systemen

Sealen

Stickers

Tegels

Textiel

V-borden op kanaalplaat

Vlaggen

Vlakglas

Vloerplaten

Voorraadbeheer

Zeildoeken

En nog veel meer.........

Sync. Grafimedia Sportstraat 6 | 6466 AW Kerkrade

T 045-541 55 66 | www.syncgrafimedia.nl


Clubblad van Golf- &

Countryclub Hoenshuis

Jaargang 25, no. 3

mei/juni 2013

verschijnt tweemaandelijks

Redactie

H.L.W. Doesborgh,

voorzitter 045-5215510

H.M.J.A. Houben

E.B.G.M. Huynen

Mw. M.J.B.A. Meens

Mw. H.M.Th. Offermanns

P.M.A. Snijders

Redactie-adres

G&CC Hoenshuis

T.a.v. de Redactiecommissie

Hoensweg 17

6367 GN VOERENDAAL

GCC-Hoenshuis@hetnet.nl

Internet

www.hoenshuis.nl

DTP en Druk

Sync. Grafimedia Kerkrade

Bij onjuiste adressering/geen ontvangst

of dubbele ontvangst van

dit blad, gelieve contact op te

nemen met het secretariaat van

Hoenshuis Golf BV.

Hoenshuis

Golf & Country Club

Hoenshuis Golf B.V.

Hoensweg 17 •6367 GN Voerendaal

PMS 362 - PMS 420

tel +31 (0)45 575 33 00

fax +31(0)45 575 09 00

info@hoenshuis.nl • www.hoenshuis.nl

Uiterste inleverdatum kopij

volgend blad:4 juli 2013

• via e-mail:

GCC-Hoenshuis@hetnet.nl

• via post:

adres club, t.a.v. de

Redactiecommissie

• via de brievenbus

(rechts van de hoofdingang)

• afgeven op het clubsecretariaat

bij Sandra Coenen

Van de Redactietafel

Beste Golfvrienden,

Deze aflevering van het Clubblad staat

vooral in het teken van de competities,

die de afgelopen weken zijn gespeeld.

De diverse teams maken u deelgenoot

van het wel en wee bij hun sportieve

prestaties. De resultaten waren nogal

wisselend. Aan de Olympische gedachte,

dat meespelen belangrijker is dan

winnen, wordt in onze Club ruimschoots

voldaan. Toch wist het team Heren 1 wel

degelijk kampioen te worden. En wat

dacht u van de trofee “de gouden Kroket”,

die onze Horeca in de wacht wist te

slepen? Een compliment, en voor de leden

ook een stimulans om onze keuken

wat vaker eer aan te doen.

Op dit moment is het op vele manieren

mogelijk om geïnformeerd te worden

over alles wat u zou willen of zou moeten

weten over Hoenshuis, als lid, maar

ook als bezoeker. Van oudsher zijn er de

prikborden aan de wanden van de hal

bij de shop, de vitrine in de hal van het

Clubhuis, en vooral natuurlijk het Clubblad.

De laatste jaren zijn daar de Internetsite

en de maandelijkse Nieuwsbrief

bijgekomen. Verder worden we nogal

eens ad hoc per e-mail benaderd.

Er zijn initiatieven genomen om dit allemaal

op elkaar af te stemmen en te

komen tot een duidelijk en adequaat

informatiesysteem in de huisstijl van

Hoenshuis. Snel en gemakkelijk op de

juiste manier toegang te krijgen tot de

door en voor u gewenste informatie is

het streven.

Vooral ook voor een eigen inbreng van

leden moet de mogelijkheid open staan.

Daarvoor is het Clubblad het aangewezen

medium. In het ideale geval zou

datgene, wat leeft in de Club hierin zijn

weerklank moeten vinden. Vanuit de zo

onontbeerlijke betrokkenheid zouden leden

zich geroepen moeten voelen hun

mening over clubzaken te ventileren.

Als het aan de Redactiecommissie zou

liggen, zou daar ook alle ruimte voor

moeten worden gegeven. De inbreng

van de leden bepaalt het succes van

ons Clubblad.

De Clubhuiscommissie vraagt uw aandacht

voor enkele aansprekende activiteiten.

In de hal van het Clubhuis is

het inschrijfbord voor de Goede Doel

Wedstrijd moeilijk te negeren. En vergeet

ook de Handicartwedstrijd niet met zijn

door de Handicartcommissie georganiseerde

gezellige nevenactiviteiten.

De Baancommissie meldt enkele aanpassingen

in de baan.

We zullen er wel even aan moeten wennen,

maar regelmatig hoor ik toch dat

de 100 meter paaltjes gemist worden,

en ook de bakjes voor de gebroken houten

teetjes. Geplastificeerd afslaan zal er

mogelijk door worden gestimuleerd.

Tenslotte, Pie Niks is terug! De Redactiecommissie

hoopt, dat hij op zijn typische

en onnavolgbare manier zijn rubriek

weer zal kunnen oppakken. Vele lezers

hebben er altijd met veel plezier naar

uitgekeken.

Helaas vindt de Algemene Ledenvergadering

van onze Club met onder andere

de verkiezing van nieuwe bestuursleden

plaats op het moment dat deze aflevering

van het Clubblad al in bewerking is.

We hopen daar in het volgende nummer

meer aandacht aan te kunnen besteden.

Namens de Redactiecommissie,

Harry Doesborgh, voorzitter

3


4

Pro’s Page

Wij heten van harte welkom:

Dhr. J.H.J.G. Cox, Heerlen

Dhr. J.P.M. Ettes, Geleen

Mw. B.W.J.M.I. Ettes-Stroucken, Geleen

In memoriam

Paula Sluijsmans

29 november 1944 - 20 april 2013

Op 26 maart jl. werd Paula, na een dag vol activiteiten, ‘s avonds zeer ernstig ziek. Er volgde een acute opname in het Orbis Medisch

Centrum. Op 26 april jl. hebben wij, met veel verdriet, van haar afscheid moeten nemen in het crematorium Nedermaas te Geleen.

Paula had een leven vol activiteiten en bezigheden op sociaal, cultureel en sportief gebied, waaronder ook het golfen. Zij

speelde meestal 9 holes, samen met vriendinnen en/of vrienden. In wedstrijdverband was zij niet actief. Het golfen vond zij

leuk, maar de gezelligheid van koffiedrinken en soms ook eten na afloop, was minstens zo belangrijk voor haar. Vooral als

het op het mooie terras van Hoenshuis plaats kon vinden. Menig uurtje hebben wij daar met elkaar doorgebracht.

Zij laat op vele gebieden een zeer lege plek achter. Op de allereerste plaats bij haar dochters, schoonzoons en kleinkinderen.

Wij wensen hen veel sterkte toe met het verwerken van dit plotselinge, grote verlies. Zeker ook bij ons, haar vrienden en

vriendinnen, is die leegte. Wij zullen haar zeer missen.

Beste Leden,

Gebeurt het u ook? Op de drivingrange mooie ballen slaan

en in de baan gaat het een stuk minder? Let dan op de volgende

punten.

Waarom gaat het vaak fout bij beginners?

- Te hard swingen

Doordat een beginner weet dat hij de afstand niet haalt

gaat hij harder slaan en hierdoor is er verlies van techniek.

Oplossing hiervoor kan zijn een club meer slaan zodat het

tempo gelijk kan blijven.

- Altijd naar de vlag richten

Iedere beginner is bezig met de vlag en slaat het liefst altijd

recht naar de vlag toe. Men ziet dat er een bunker of water

voor ligt maar toch proberen. Op de green is goed!!!! Dit

mag dus ook links of rechts op de green zijn.

- Te veel willen in moeilijke situaties (rough)

Vanuit de rough neemt bijna iedere beginner gewoon een

ijzer 7, terwijl de beste oplossing is een ijzer 9 of pw en terug

naar de fairway in plaats van lengte maken.

- Iets proberen wat je nog niet geoefend hebt

Goed voorbeeld is een korte hoge bal over een bunker

heen. Nooit geoefend, toch proberen.

- Te weinig break lezen

Te vaak de hole onderlangs missen.

Leonoor Koolwijk en Jan-Hessel Kruit

Waarom gaat het ook vaak fout bij de betere speler? (niet zo

zeer onkunde maar meer verkeerde gedachten)

- Te aanvallend

Een vlag aanvallen die je niet moet aanvallen, bijvoorbeeld een

vlag aanvallen die 6 meter achter een bunker staat en 4 meter

van de zijkant links. Terwijl er rechts nog 14 meter is en achter de

vlag nog 18 meter.

- Gedachten te veel bij de techniek

- Vorige shot nog niet afgesloten

- Te veel bezig met scoren

- Ongeduldig worden, en daardoor fouten maken (wacht tot je

aan de beurt bent met slaan, liever 20 meter achter je bal, dan

al naast de bal gaan staan.)

- Te lang lezen van de green (daardoor te veel bezig met de lijn

en niet met het uiteindelijke doel: uitholen!)

- Vergeten plezier te maken!!

Herkent u dit? Probeer hier aan te werken in de baan. U kunt natuurlijk

ook altijd een baanles boeken bij uw pro! Wij staan graag

voor u klaar !

Succes en tot snel!

Groet,

Richard Heesakkers

Dhr. R.P.G.H. Frederiks, Valkenburg a/d Geul

Dhr. P.J.M. Storken, Klimmen

Gijs Theuws, Heerlen


Nieuwe Bestuursleden stellen zich voor……

René Hooites Meursing

Geboren te Groningen op 6 juli 1949.

Getrouwd, drie kinderen en 8 kleinkinderen.

Begonnen met golfen in 1994 samen

met mijn vrouw bij de Golfclub Deutenhof

te Bad Abbach, toen ik in Regensburg

(Duitsland ) gestationeerd was

voor DSM.

Teruggekeerd in Nederland in 2000 zijn

we lid geworden van Hoenshuis.

Het leek ons een gezellige club en daarin

zijn we niet teleurgesteld.

Van 2002 tot en met 2006 waren we

wel lid maar hebben we nauwelijks op

Hoenshuis gespeeld vanwege alweer

een buitenlands oponthoud, ditmaal te

Moskou.

Ook daar zijn we lid geweest van de

toen enige 18 holes baan in de wijde

omtrek.

En vanaf 2007 zijn we weer actief spelend

in Voerendaal, zeker nu ik inmiddels

niet meer werk.

De reden om positief te reageren op de

vraag van het Bestuur secretaris van de

club te worden is vrij simpel:

als je als vrijwilliger gevraagd wordt bij

te dragen aan het goed functioneren

van de club, dan kun je dat doen, als

je gezondheid en overige activiteiten dit

toelaten. Ik beschouw het dan ook als

een “opdracht”, waarvan ik hoop dat

deze naar tevredenheid van de leden

ingevuld zal worden.

Mijn voornaamste doelen zijn:

- het bijdragen aan een prettig golfkli-

maat voor iedereen op de club

- het bijdragen aan het vergroten van

het ledenbestand (jeugd t/m ouderen)

- het bijdragen aan een vriendschappelijke,

maar ook zakelijke verstandhouding

met de BV.

Ria Hooymans-Klappe

In 1950 ben ik in Vlaardingen geboren,

waarna ons gezin naar Curaçao verhuisde.

Na mijn middelbare schoolopleiding

ben ik in Leiden gaan studeren,

waar ik Piet leerde kennen. Afgestudeerd

als biochemicus heb ik een aantal

jaren les gegeven op het Maerlant

Lyceum te Den Haag. Ik volgde Piet naar

Sittard, waar al snel onze drie dochters

zijn geboren. Aanvankelijk gaf ik les aan

de verpleegstersopleiding, maar na enkele

jaren deed zich de mogelijkheid

voor een apotheek in Sittard over te nemen,

waaraan ik met veel enthousiasme

tot 2005 leiding heb gegeven.

Maatschappelijk voel ik mij zeer betrokken.

Al tijdens mijn studententijd en

daarna heb ik diverse bestuursfuncties

vervuld. Onder andere als bestuurs-afgevaardigde

van de VVAO Maastricht

ben ik in de 80er jaren actief geweest in

de Limburgse Vrouwenraad en onlangs

heb ik na 20 jaar als penningmeester afscheid

genomen van Alzheimer Nederland

Westelijke Mijnstreek.

Tennis en pianospelen waren vanaf mijn

jeugd mijn grootste hobby’s. Mijn tennisracket

heb ik in 2002 aan de wilgen

gehangen na een golfclinic in Spanje. Ik

was zo enthousiast dat ik nog datzelfde

jaar mijn GVB haalde en na een wachttijd

van twee jaar eindelijk lid kon worden

van GCC Hoenshuis. Ik werd al snel gevraagd

in de Damescommissie en heb

daar met veel plezier zes jaar lang de

damesactiviteiten mede helpen organiseren.

Het is een goede start om de club

en de clubleden te leren kennen. Sinds

drie jaar speel ik op donderdag in het

Dames Seniorenteam, waardoor mijn betrokkenheid

bij de club nog groter is geworden.

Het is juist om deze reden dat ik,

na een turbulent clubjaar heb besloten

om ja te zeggen tegen het verzoek om

tot het Bestuur van GCC Hoenshuis toe te

treden. Hopelijk kan ik na een onrustige

periode een steentje bijdragen aan het

brengen van rust en vertrouwen in onze

club. Soms moet je even stilstaan, naar

de vogels luisteren en je afvragen waar

het pad naar toe leidt. In ieder geval naar

een club waar we trots op zijn en waar we

met plezier naar toe komen om te spelen.

Graag wil ik mij hiervoor inzetten.

René Curvers

Naam : René Curvers.

Leeftijd : 57 jaar

Getrouwd : al 32 jaar met Marjo

Handicap : 8.2

Golft sinds : 1999

In 1999 kwam ik, puur toevallig, in aanraking

met de golfsport. Gegrepen door

het bekende virus werd ik al snel lid van

GC Brunssumerheide alwaar ik twee

jaar speelde.

Via een business lidmaatschap maakte

ik kennis met GCC Hoenshuis.

Vanwege de prachtige baan, de sfeervolle

boerderij en de warme club voelde

ik me hier al gauw thuis.

Al spelend en trainend verlaagde ik mijn

handicap en via invalbeurten begon ik

in de “competitie” mee te draaien.

Het spelen op andere banen, het wedstrijdelement,

kijken hoe een en ander

op andere clubs geregeld is, sprak en

spreekt mij nog steeds aan.

Een aantal jaren was ik lid van Heren l,

werd getransfered naar Heren ll en het

afgelopen jaar speelde ik, door omstandigheden,

weer in Heren l.

Sinds 2007 maak ik deel uit van de

Wedstrijdcommissie via welke ik kennis

maakte met de bestuurlijke aspecten

van onze club.

Het verzoek om tot het Bestuur toe te treden

werd door mij ingewilligd, omdat ik

van mening ben dat “GCC Hoenshuis

een mooie toekomst tegenmoet gaat

mits een aantal zaken meer aandacht

krijgen.

Zaken zoals jeugdbeleid, competitie,

prestatief golf, het betrekken van meer

leden bij allerlei clubactiviteiten, de interactie

tussen de diverse commissies

en natuurlijk een goede samenwerking

tussen club en BV.

Door het Bestuur en de BV is het afgelopen

jaar al veel geregeld. Graag wil

ik via bovenstaande aandachtspunten

een bijdrage leveren om deze samenwerking

te optimaliseren. Een samenwerking

waar zowel club als BV wel

bij varen.

5


6

Betreft reanimatiecursus

Beste leden,

In overleg met onze bestuursafgevaardigde, heeft de Clubhuiscommissie

besloten in de toekomst geen reanimatiecursussen

meer te verzorgen.

Het blijkt dat er problemen kunnen ontstaan wanneer mensen

persé “niet” gereanimeerd willen worden en dit toch gebeurt.

Natuurlijk zijn er nog cursussen en herhalingscursussen te volgen;

hiervoor kunt u zich wenden tot de DGD.

Als Clubhuiscommissie dachten wij, na meerdere cursussen georganiseerd

te hebben, hier goed aan te doen, maar er zitten

Goede Doel Wedstrijd 2013

Beste leden van G&CC Hoenshuis,

Op 10 augustus spelen we de Goede

Doel Wedstrijd 2013. De Clubhuiscommissie

heeft samen met het Bestuur besloten

dat Hospice de Mantelhof dit jaar

het Goede Doel zal worden.

Hiernaast treft u een artikel aan, dat wij

na een gesprek mochten ontvangen

van de heer Schols, penningmeester

van deze Hospice.

Onze commissie is ervan overtuigd, dat

een instelling als deze met zoveel vrijwilligers

ons allen aanspreekt.

Wij zullen met zijn allen proberen een

mooi bedrag bij elkaar te brengen om

deze vrijwilligers te laten weten hoezeer

zij gewaardeerd worden!

Schrijf u in op de lijsten in de hal van

het clubhuis, voor een hole ad. € 100,- of

voor elk willekeurig bedrag; alles is welkom!

Wij verheugen ons op deze 10e augustus,

schrijf u in voor de wedstrijd, want

alle inschrijvingsgelden komen geheel

ten goede aan dit Goede Doel!

Met vriendelijke groet,

George Kreutzer,

voorzitter Clubhuiscommissie

nogal wat juridische haken en ogen aan deze vorm van hulpverlening.

Vandaar ons besluit te stoppen met deze cursus op

Hoenshuis. Natuurlijk kan en mag iedereen deze cursus elders

volgen!

Met vriendelijke groet,

George Kreutzer,

Voorzitter Clubhuiscommissie

Aangenaam verrast zijn wij als bestuur van het Hospice de Mantelhof te Heer-

len, dat de Clubhuiscommissie dit jaar de opbrengst van de Goede Doel Wedstrijd

2013 wil aanwenden om de vrijwilligers van ons hospice in het zonnetje

te zetten.

Het hospice, gelegen aan de Pijnsweg 38 te Heerlen, is een huis waar zieke

mensen naar toe kunnen gaan om daar de laatste tijd van hun leven door

te brengen als het thuis niet meer gaat. In een rustige en huiselijke omgeving

wordt in het hospice alles gedaan om het leven nog zo aangenaam mogelijk

te maken. Gastvrijheid, dienstbaarheid en goede zorg zijn daarbij de inzet.

Naast verpleegkundigen zijn vrijwilligers 24 uur per dag aanwezig. De ca. 70

vrijwilligers zorgen geheel belangeloos voor de maaltijden, doen de was, houden

het huis schoon, verzorgen de tuin, helpen mee met de verzorging van

bewoners en vormen een luisterend oor. Zonder hen zou het financieel niet

mogelijk zijn het hospice draaiende te houden.

In de afgelopen zeven jaar heeft de Mantelhof veel bewoners uit Voerendaal

mogen verzorgen.

Onze vrijwilligers doen heel belangrijk werk onder moeilijke omstandigheden

en zij verdienen dan ook van harte deze speciale aandacht. Het zou fantastisch

zijn als de Goede Doel Wedstrijd dit jaar een mooi bedrag zou opleveren

om de vrijwilligers te laten zien dat hun inzet en werk door iedereen bijzonder

gewaardeerd wordt.

Beste golfers en sponsors, doe mee of sponsor een hole op 10 augustus a.s.!

Met veel dank, namens het bestuur van Hospice de Mantelhof,

Giel Schols, penningmeester


Handicartwedstrijd 4BBB van 20 juli

Binnenkort vindt onze jaarlijkse Handicartwedstrijd

weer plaats. Een mooie reden

om nog eens het belang van golfen

voor onze gezondheid onder de aandacht

te brengen. Tegen heel wat ziektes

zijn we weerloos, maar vaak kunnen we

wel wat doen om gezond te blijven, of in

ieder geval de schade te beperken.

Bewegen is heel belangrijk om op gewicht

te blijven en je bloedvaten niet

te laten dichtslibben. Ook het hang- en

sluitwerk roest vast zonder voldoende

beweging.

Bewegen is bewezen effectief in de strijd

tegen een achteruitgaand geheugen!

Ook contact met andere mensen in

clubverband is een probaat middel!

Redenen genoeg dus om het Handicartinitiatief

te steunen en mee te doen aan

de wedstrijd. Vooral ook diegenen die in

een handicart rijden worden uitgenodigd

om mee te doen. In vorige jaren

was het nogal eens een punt van kritiek

dat juist zij niet aanwezig waren bij “hun”

wedstrijd.

Waar gaat het geld van de opbrengst

van de match naar toe? De opbrengst

van de wedstrijd betaalt, samen met de

donaties en de gebruikersvergoedingen,

voor de “huur” van de handicarts

op Hoenshuis. Belangrijke kostenposten

van de landelijke Stichting Handicart

zijn:

1 Handicarts die ouder dan vijf jaar

zijn worden vervangen. Zo zijn dit

voorjaar twee van onze vier handicarts

vervangen.

2 Het gebruik van handicarts neemt

toe. Per jaar komen er in Nederland

zo’n 25 handicarts bij. Onze club zit

met vier karren net onder het gemiddelde

van vijf per club.

3 Er zijn natuurlijk kantoorkosten voor

de 2000 nieuwe aanvragen per jaar!

Donaties moeten worden verwerkt,

er waren 27.000 donateurs. Denk nu

niet:“wel, dat zijn er zoveel, dan hoef

ik niet meer bij te dragen.” We hebben

u echt nodig om de minder valide

golfer te ondersteunen.

Nog steeds is golf een elitesport, een activiteit

voor draagkrachtigen. Dat denkt

de buitenwereld. Maar wij weten dat in

deze crisistijd het voor sommige leden

wel een erg kostbare, te dure hobby is

geworden. Zeker als je niet meer lopend

je rondje van 18 holes kunt afleggen.

Donaties van buiten af zijn niet te verwachten

dus laten we het solidariteitsprincipe

maar laten gelden! DOE MEE

OF DONEER op zaterdag 20 juli. Het is

een gezellige 4BBB wedstrijd met ontvangst

met koffie of thee en ‘s middags

live music , een tombola, feestelijke prijsuitreiking

en kans op uitzending naar de

regiofinale op 23.9.2013 op de Oosterhoutse

en eventueel daarna de landelijke

finale op 17.10.2013 op Anderstein.

Aan alle (para)medici vroegen we deze

wedstrijd te steunen door mee te doen

en 50 euro te doneren voor deze ene

dag. Ik hoop velen te zien op 20 juli!

Constance de Vries

7


8

De Handicap- en Regelcommissie

De ervaring leert dat het niet voor iedereen

duidelijk is hoe de regels voor

de handicapaanpassing worden toegepast.

In het clubblad zal telkens één

punt worden besproken.

1. Actieve Handicap.

Door de NGF wordt een EGA Handicapbewijs

aangemaakt waarop de

Exacte Handicap staat aangegeven,

voorzien van een *, wat betekent dat

men een actieve handicap heeft.

Een actieve EGA Handicap is vereist

voor het spelen van:

• Qualifyingwedstrijden;

• Competitiewedstrijden tegen andere

verenigingen;

• Banen waar een actieve EGA Handicap

is vereist.

De Jeugdcommissie

Vrijdag 3 mei werd een jeugdwedstrijd

georganiseerd: een (groot-)ouder - kind

wedstrijd.

Het was voorjaarsvakantie, en niet alle

kinderen waren daadwerkelijk op vakantie.

Dus leek het ons een goed idee

om dan een wedstrijdje te plannen.

De dag was zonnig en de kinderen hadden

er zin in, net als de (groot-)ouders.

Er werd een Greensome over 9 holes gespeeld,

waarbij van oranje afgeslagen

werd. Als je nog geen GVB had, mocht

je de bal opteeën aan het begin van de

Om deze EGA Handicap actief te houden,

zullen minimaal vier Qualifyingkaarten

per kalenderjaar moeten worden

ingeleverd.

Met minder dan vier Qualifying scores

per jaar wordt de handicap het jaar erna

inactief (= zonder * op het NGF pasje).

Er kan dan alleen buiten mededinging

aan niet Qualifying-wedstrijden worden

meegedaan.

Ook deelname aan de NGF-competitie

is dan niet mogelijk.

Handicap Cat.1 en 2 spelers mogen uitsluitend

18-holes scores inleveren.

Handicap Cat. 3 t/m 5 spelers kunnen

zowel 9-holes als 18-holes kaarten inleveren.

Scores onder de buffer, tot stand gekomen

in wedstrijden die later RO (Reduction

Only) blijken te zijn, zijn geen Qualifying

kaarten en tellen dus niet mee voor

het aantal van vier kaarten.

fairway. Bovendien mochten de volwassenen

maar vier clubs meenemen.

De uitslagen lagen erg dicht bij elkaar,

maar uiteindelijk was er een winnaar:

Het koppel Mell Bonnema en Ria Veldkamp

werd 1ste en Lars van Beek met

oma Ineke van Gils werd 2de!

Een gezellige ochtend en voor herhaling

vatbaar.

De volgende wedstrijden die voor de

jeugd gepland staan zijn:

No Returns komen voor de limiet van vier

scores eveneens niet in aanmerking.

Indien men in het lopende seizoen een

inactieve handicap (=handicap zonder

sterretje) heeft kan deze handicap gereactiveerd

worden.

Voor het reactiveren van een handicap

zijn drie scores, gespeeld onder Qualifying

condities in één handicapjaar,

vereist.

De actieve handicap komt tot stand

door de inactieve aan te passen met

de drie scores. De drie scores tellen mee

voor de vereiste vier voor het nieuwe seizoen

als zij voldoen aan de eisen van

Qualifying scores voor de betreffende

categorie.

Jo Plum

maandag 1 juli en maandag 14 oktober.

We hopen dan weer op goed weer, en

op een goede opkomst.

Zijn er nog mensen die interesse hebben

om de Jeugdcommissie te komen

versterken, of als jeugdcoach willen fungeren,

neem dan even contact op met

een van de leden van de commissie.

Namens de Jeugdcommissie,

Marianne Soomers


Bridgeclub

Als dit verslag van de Bridgeclub Hoenshuis in het clubblad

verschijnt, is het golfseizoen al een hele tijd bezig en menige

handicap verbeterd of verslechterd. Bij bridgen verbeteren we

geen handicap, maar streven we naar goede scores, ook met

slechte kaarten. De bridgeuitslagen worden met hulp en dank

aan Fred Le Noble over het hele seizoen geregistreerd. De drie

eerste paren op de ranglijst zijn de winnaars.

Het seizoen oktober 2012 tot april 2013 werd afgesloten met de

volgende winnaars:

Eerste prijs: Ans Rijk en Ineke van Gils

Tweede prijs: Gerry de Boer en Ton Haagh

Derde prijs: Nelly Hamers en Til Wijnen

Tweede prijs Gerry de Boer en Ton Haagh

Tijdens het diner ter afsluiting van het bridgeseizoen, werden de

winnaars in de bloemetjes gezet.

Tevens werd afscheid genomen van de voorzitter Ans Rijk. Zij is

jaren samen met Gertie Monissen de organisator, de schatbewaarder

en captain van de club geweest. Een woord van dank

aan beide dames voor al het werk dat zij hebben gedaan.

Zoals gebruikelijk werd het seizoen afgesloten met een diner in

het clubhuis. Ook dit jaar was het goedverzorgd en feestelijk.

Eerste prijs Ineke van Gils en Ans Rijk

Allen die daaraan meegewerkt hebben en ook de bar-brigade,

die ons het hele seizoen verwend heeft, willen we danken.

Eind oktober starten we weer met de bridgecompetitie, misschien

iets voor u?

Elly Coenen

Bedankje aan Gertie Monissen en Ans Rijk

9


10

Beste Hoenshuisopa’s

Over enkele weken is het gelukkig alweer zover:

De voorrondes van de Old Grand Dad clubwedstrijd op eigen baan

MAANDAG 3 JUNI 2013, 09.30, 3-bal stableford

De wedstrijd staat al open voor inschrijving

op telegolf.

De winnaar ontvangt een “kostbare”

trofee (zie foto) en de 6 spelers met het

hoogst aantal stablefordpunten stoten

door naar de regiofinale op Maandag

22 juli 2013 op Het Rijk van Margaten.

De landelijke finale vindt plaats op

Maandag 5 augustus 2013 op de Batouwe.

Ga even bij jezelf of bij je partner te

rade of je al dan niet in de afgelopen

tijd grootvader bent geworden of deze

titel hebt geprolongeerd..... De jaarlijkse

bijdrage aan de stichting bedraagt minimaal

€ 20 per grootvader. Extra stortingen

of hogere bijdragen zijn echter

zeer welkom en worden besteed voor

o.a. sportbeoefening van lichamelijk of

geestelijk gehandicapte kinderen. In het

jaarverslag van maart 2012 kan men lezen

hoe en waarvoor het geld besteed

wordt (www.oldgranddad.nl). Grootvaders,

die nog geen donateur zijn van de

Old Grand Dad Club, schrijf u in voor de

wedstrijd en/of neem contact op met

de clubconsul, we zijn dan blij u te mogen

registreren voor de komende jaren.

Alle Hoenshuisgrootvaders die eerder

meegespeeld hebben en al lid zijn ontvangen

jaarlijks een acceptgiro van de

stichting, de nieuwe opa’s kunnen minimaal

€ 20 op de wedstrijddag 3 juni a.s.

betalen. Aan eenieder wordt nog een

kleine, vrijblijvende snacktoeslag voor

bij de prijsuitreiking/borrel na afloop gevraagd.

Een beetje historie

“Old Grand Dad” Golfclub, Een Mooi

Idee

Een mooi idee vond Frankie Dodd de

Amerikaanse “Old Grand Dad” club,

een door het gelijknamige Amerikaanse

whiskymerk gesponsorde club van golfende

grootvaders.

Dodd kwam in de jaren 60 in contact

met deze bijzondere golfclub, waarvan

de leden, naast elkaar een leuke golf-

dag bezorgen, ook “iets doen” voor gehandicapte

jongeren.

Als lid van de Kennemer Golf & Countryclub

introduceerde Dodd het idee bij

andere leden van de Kennemer en in

1974 werd door deze leden de “Stichting

Old Grand-Dad Club Nederland” opgericht.

Deze Old Grand Dad golfclub verenigt

enthousiaste golfende grootvaders, die

elkaar in ‘grootvader’verband, gezellige

golfdagen bezorgen. Op de lidbanen

in heel Nederland worden jaarlijks op

golfclub-, regio- en nationaal niveau

verschillende onderlinge wedstrijden

gespeeld.

Iedere grootvader je moet wel een

grootvaderfunctie hebben ,lid van

G&CC Hoenshuis, kan zich zelf spontaan

aanmelden. Je hoeft echt niet “gevraagd”

te worden.

De belangrijke nevendoelstelling van

deze grootvaders is de financiële ondersteuning

van gehandicapte kinderen

om hen de gelegenheid te geven meer

aan sport en spel te doen. Het grootste

deel - ruim 85% - van de door circa 6000

grootvader-contribuanten jaarlijks gestorte

bijdragen wordt geschonken aan

projecten voor deze kinderen. Meer is te

lezen op www.oldgranddad.nl

Op de aangesloten Golfclubs worden

de activiteiten van deze stichting gecoordineerd

door de locale Clubconsul.

Jaarlijks wordt op deze clubs een wedstrijd

gespeeld waarbij de winnaars zich

kwalificeren voor een Regiofinale in een

van de zeven regio’s waarin Nederland

verdeeld is. De winnaars van deze Regiofinales

worden weer verwacht op de

Nationale Finale.

Wellicht belangrijker is het dat door het

gehele jaar heen Clubconsuls en Regioconsuls

zich bezighouden met het selecteren

van projecten die in aanmerking

komen voor een financiële bijdrage die

zich in het algemeen beweegt tussen de

duizend euro en een veelvoud daarvan.

Deze projecten zijn te vinden op alle mogelijke

plaatsen waar jeugdigen permanent

of tijdelijk bij elkaar zijn of komen,

maar kan ook een eenmalig initiatief

zijn van welke aard dan ook. De voorkeur

gaat uit naar kleinschalige projecten,

waarbij de eventuele bijdrage van

de Old Grand Dad club geen miniem

onderdeel uitmaakt van een grootschalig

inzamelingsproject en waarbij

tastbare middelen onze doelstellingen

ondersteunen.

Meer informatie www.oldgranddad.nl

Hier zijn de bewijzen te vinden dat elk

jaar weer een soms geringe bijdrage

het plezier kan brengen, waar we het allemaal

voor doen.

Aanmelden en registreren als sponsor

(minimaal €20 per jaar) kan bij uw consul

en/of bij inschrijving voor de jaarlijkse

wedstrijd via Telegolf.

Uw Old Grand Dad Clubconsul,

Martin Germans,

m.germans@home.nl


Baancomité Hoenshuis

De afstanden in de baan zijn opnieuw

opgemeten. Afstanden van 200, 150 en

100 meter tot MIDDEN GREEN worden in

de baan aangegeven met respectievelijk

een witte, gele en blauwe tegel in het

midden van de fairways. De afstand 150

meter TOT MIDDEN GREEN wordt tevens

aangegeven met een paal aan de zijkant

van de fairway. De afstandspalen

voor 100 meter zijn verwijderd.

De Damescommissie

Toepassing golfregels bewerkte grond Hoenshuis seizoen 2013

Afgelopen winter is opnieuw op en langs een aantal holes groot onderhoud uitgevoerd

en zijn een aantal verbeteringen en aanpassingen gerealiseerd. Vrijwel alle

werkzaamheden zijn verricht in het rough of semi-rough gedeelte van de baan. Greens

en fairways zijn in goede conditie.

De bewerkte stukken van de baan zijn of worden opnieuw ingezaaid. In tegenstelling

tot vorig jaar worden deze stukken bewerkte grond NIET aangemerkt en gemarkeerd

als GUR. Spelers die hun bal in een bewerkt stuk grond hebben geslagen moeten de

bal spelen zoals hij ligt of naar keuze met een strafslag handelen volgens regel 28:

Onspeelbare bal, of een andere regel die op de situatie betrekking heeft.

Baancomité Hoenshuis

Wim de Vries

Het voorjaar wilde

niet echt op gang

komen dit jaar, en zo

hadden we bij onze

openingswedstrijd

op 19 maart eerder

winterse omstandigheden

dan dat je

de lente kon ruiken.

Maar regen, hagel,

kou, een super natte en zware baan met resten sneeuw in de

bunkers weerhielden 32 ‘doorgewinterde’ dames er niet van

te komen golfen. We speelden met 8 flights een Greensome,

beantwoordden de vragen van de regelquiz van Iain en hadden

aansluitend een gezellige en goed verzorgde high-tea. De

winnaars werden Marianne Vriezelaar en Jacky Driessen met

28 stablefordpunten en 16 regelpunten. Op de tweede plaats

eindigde Ria Hooymans en Wilma van Rijn met 23 stablefordpunten

en 14 regelpunten.

Het was een geslaagde opening van ons seizoen.

Dinsdag 9 april stond de Hidden Holes wedstrijd op het programma.

35 Dames verschenen aan de start, maar door slechte

weersomstandigheden heeft niet iedereen de ronde afgemaakt.

Er werd goed gespeeld; Jacky Driessen won met 24

punten op de 9 Hidden Holes, Sybille Hoop werd tweede met

20 punten, gevolgd door Gerry Becker met 18 punten. Daniëlle

Wijntje sloeg twee birdies! De sponsoren van de wedstrijd waren

Carla Smeets en Annemie Spee; dank voor jullie leuke prijzen!

De eerste van de reeks Coupe Féminine wedstrijden stond ge-

pland op 23 april. Alweer geen lenteweertje, maar kou en wind.

Van de 36 deelneemsters was Jacky Driessen alweer de sterkste.

Met 39 stablefordpunten liet zij Anneke Dols met 34 punten

achter zich. De CBA van de dag was 3; Daan speelde alweer

een birdie.

7 Mei, eindelijk zonnig! Driebal Stableford wedstrijd én puttjes tellen!

De sponsoren van de wedstrijd waren Christianne Hustinx en

Josée Plum. Gerlinde Hesp won de eerste van de leuke prijzen

door 35 stablefordpunten en 40 puttpunten te behalen. Tweede

werd Roos Vaessen en de derde plaats was voor Gerrie Becker.

Op dinsdag 14 mei streden 37 deelneemsters om de wisseltrofee

van de Coupe Féminine. Ondanks de niet rooskleurige

weersvoorspellingen is het droog gebleven. Winnaar van de

dag werd Myriam Huyben, die 31 punten scoorde, net als Miep

Eussen, maar op de laatste holes was Myriam sterker. De spontane

sponsoring door Richard en Marianne van “Marianne

Woondecoratie”, nogmaals veel dank hiervoor, zorgde ervoor

dat we nog meer prijzen konden uitreiken. De neary op hole 15

won Miep, de longest op hole 4 werd door Birgit geslagen.

Tot zover de damesdinsdagen, maar er komen er meer!

11


12

Competitie Dames 1

Een verslag schrijven over de competitie,

is normaal geen probleem, maar dit

jaar ligt het voor ons een beetje anders.

Om maar meteen met de deur in huis

te vallen: we zijn namelijk gedegradeerd

uit de tweede klasse. En dat is natuurlijk

niet leuk, dus ook niet fijn om over te

schrijven.

Hoe kon het zo gebeuren?

We zijn de competitie ingegaan met nagenoeg

hetzelfde team als voorafgaande

jaren. De enige nieuweling in ons

team was José en daar heeft het echt

niet aan gelegen.

Wel bleek al snel dat we ingedeeld zaten

in een hele sterke poule met heel

veel single handicappers.

We lieten ons daar niet door afschrikken,

want tenslotte hebben wij de afgelopen

jaren altijd meegevochten in de race

om het kampioenschap en drie seizoen

geleden hebben we zelfs, niet onverdienstelijk,

een jaar in de eerste klasse

gespeeld, waar we op het nippertje

weer uit zijn gevlogen. Ons streven was

dit jaar dan ook om weer hoge ogen te

gooien.

De voorbereiding was, door de slechte

weersomstandigheden, dit jaar niet

goed. Maar daar hadden alle teams

last van. Dus we gingen er vol goede

moed in.

Helaas is het dus anders afgelopen.

Afgezien van het feit dat we niet goed

hebben gepresteerd, hebben we ook

nog pech want in onze klasse zijn zes

poules en uit twee poules degraderen

er dit jaar twee teams. Natuurlijk is een

van die twee poules onze poule. Dus als

4e in de poule degraderen wij toch door

een actie van de NGF.

Waarschijnlijk is het een van te voren

bedachte strategie van de NGF. In de

derde klasse is een Limburgse poule die

bestaat uit maar drie teams. Als enige

tweede klasser in Limburg spelen wij altijd

in Brabant. Het lijkt erop dat de NGF

onze Brabantse poule heeft uitgekozen

om er twee uit te laten degraderen naar

de Limburgse poule, zodat die weer is

aangevuld. Natuurlijk promoveert er

daar ook een uit, maar dan zetten ze er

nog wel een ander Brabants team bij en

dan is het weer compleet.

Eerlijker zou zijn geweest als er een soort

play-off was geweest van de een na

laatste tegen de promovendus uit de

derde klasse.

Jammer genoeg is dat niet zo. Het zal allemaal

zijn reden wel hebben, maar het

is soms wel wat vreemd. Zo moesten wij

nog een promotiewedstrijd spelen om

naar de eerste klasse te promoveren en

nu is er voor alle teams een automati-

sche promotie. Zo ook in de eerste klasse

waar door verschillende teams gestreden

moet worden om te promoveren

naar de hoofdklasse. Er zijn daar echter

ook een paar teams die zo promoveren

naar de hoofdklasse. Zo o.a. de dames

van Toxandria waar wij drie seizoenen

terug nog gelijk tegen speelden in de

eerste klasse.

Als team hebben we nu van alles meegemaakt:

jaren vast in de tweede klasse,

promotie naar de eerste klasse, degradatie

uit de eerste klasse en nu degradatie

uit de tweede klasse. Volgend jaar

dus een kennismaking in de derde klasse

waar we van plan zijn om maar een

jaar te blijven.

Het liefst zouden we volgende week aan

die klus willen beginnen, maar helaas

moeten we nog een jaar wachten. Toch

was het ondanks de vele pakken slaag

die we gekregen hebben een gezellige

competitie met heel fatsoenlijk weer op

de laatste zondag na.

Marianne van Schaik

Dames 1: Constance, Germaine, José,

Judith. Marianne, Marlous en Monique

Dames II dinsdagteam had weer een mooi competitieseizoen!

We speelden op de mooie Limburgse

banen De Zuid Limburgse, Rijk van Margraten,

Brunssum en de 9 holes baan

Tongelreep in Brabant.

Het was spannend tot de laatste hole

van de laatste competitiedag.

Rijk van Margraten had zich al rijk gerekend,

op papier het sterkste team, maar

moest tot de laatste holes vechten tegen

ons en de laatste dag tegen Brunssum.

Zo was het een gezellige, sportieve en

spannende competitie waarin wij, met

één matchpunt achter Brunssum, als

derde geëindigd zijn.

Als afronding van het seizoen heeft

Ineke na een prachtige competitiecarrière

ons weer laten genieten van haar

operastem.

Samen met Joyce van de Zuid Limburgse

heeft ze ons verrast met een mooi

duet. Ineke bedankt! We zullen je missen!

Mocht de NGF zich bedenken over de

verandering naar een tweemaal negen

competitie, dan zijn we volgend jaar

weer van de partij.

We bedanken de BV, Horeca en Club

voor een mooie competitiedag op

Hoenshuis. Alle teams vonden het top

op Hoenshuis.

Nicole Teeuwisse, Marianne Vriezelaar,

Ingrid Tijssen, Ineke Lhoëst-Hensens, Miriam

Oberendorff, Margreet Wessels, Tonny

Horsmans


Dames I Dinsdag

Namens Marianne, Wilma, Miep, Hanne,

Inge, Annita en Rinie, mijn teamgenoten

van Dames I Dinsdag, wil ik jullie deelgenoot

maken van onze competitieperikelen.

Na een winter met een serieus trainingsprogramma

in regen, wind en kou, waren

we eraan toe de natte modderige

baan van Hoenshuis in te ruilen voor betere

speelomstandigheden, om ons verder

voor te bereiden op de competitie.

Dankbaar maakten we gebruik van de

uitnodiging van onze captain Marianne

om naar Sineu op Mallorca te komen.

Eind maart vlogen we in twee ‘flights’,

met dichtgebonden ‘bags’ in teamkleuren,

naar Palma de Mallorca; bij vertrek

nog temperaturen dik onder nul, maar

enkele uurtjes later heerlijk in de zon

op het terras met een glas witte wijn en

Spaanse lekkernijen!

We hebben genoten van drie heerlijke

golfdagen; aangename temperaturen

met een zonnetje erbij, goed golfspel,

veel gezelligheid en prachtige banen,

met als topper de baan Al Canada in Alcudia.

Twee beschermengeltjes hebben

Beste Golfvrienden,

De Clubhuiscommissie heeft samen met het Bestuur besloten

om wederom het “ENTRE NOUS” feest te laten plaatsvinden

en wel op zaterdag 2 november 2013.

Noteer deze datum alvast in uw agenda en laat ons met

zijn allen er een gezellige avond van maken!

ervoor gezorgd dat een vreselijke gebeurtenis,

wonder boven wonder, goed

afgelopen is; die impact was groot, onze

verbondenheid voelt nu nog groter.

Ons team was op alle fronten goed voorbereid

om de competitie in te gaan!

Op 2 april speelden we op Toxandria,

niet naast de deur, waar bij aankomst

de greens nog geprepareerd werden

om weer voor het eerst bespeeld te mogen

worden. Onze tegenstander was het

ijzersterke Tongelreep, dat we van eerder

ontmoetingen nog wel kenden. We

moesten helaas met één puntje genoegen

nemen.

Op 9 april speelden we in Wittem, op

een ’baan in bewerking’ met afslagmatjes

op de tee’s, tegen Toxandria. Dit jolige

team, bestaande uit jongere hockeyvrouwen,

bleef ons met 10-8 de baas.

Dinsdag 16 april waren we ontvangend

en konden we alle teams trakteren op

een prachtige baan, zonnig weer en

een uitstekend verzorgde catering.

De week erna namen we het op de

9-holes baan van de Tongelreep op tegen

Herkenbosch. Jawel, we wonnen!

10-8 was de uitslag. Op dinsdag 30 april

speelden we ons eigen team-toernooitje

op Hoenshuis. Getooid in onze nationale

kleur en versterkt door onze mannen

werd het een gezellige ronde met een

super eindstation op hole 19!

De laatste competitiewedstrijd speelden

we in Herkenbosch. We streden tegen

het zwaar gecoachte Wittem en moesten

het helaas met 13-5 afleggen, waardoor

we vierde in de poule werden. Het

waren weer sportieve en gezellige dagen,

die wij ook volgend seizoen weer

graag willen beleven.

Hélène Schobben,

namens Dames I Dinsdag

Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk via e-mail en

nieuwsbrief.

Na het succes van vorige keer hopen wij dit keer op een

nog grotere opkomst!

Namens de Clubhuiscommissie,

George Kreutzer, voorzitter

13


14

‘De Kampioenen’

Zeven vrolijke golfsters uit Voerendaal

Oefenden dit jaar allemaal

Ach wat hadden ze toch graag

Met een stuk in hun kraag

Gedronken uit de overwinningsbokaal

Het had zo mooi kunnen zijn, maar het

pakte anders uit !

4 April startte voor ons team op eigen

terrein de competitie.

Altijd weer gezellig; veel vertrouwde gezichten

uit vorige jaren, die zich enorm

verheugden op, en ook zeer nieuwsgierig

waren naar, onze gerenoveerde

baan die op dat moment nog in een

diepe winterslaap verkeerde.

De dames gingen goed gemutst, sommige

in een heuse wintersportoutfit, van

start.

Tot en met hole 10 verliep alles op rolletjes

en toen ging het mis.

Gezellig keuvelend verliet de eerste

flight de green van hole 10 om zich te

begeven naar de dichtsbijzijnde teebox,

en dat was in hun ogen die van hole 13.

De achteropkomende flights volgden in

ganzenpas.

Zo kon het gebeuren dat tot grote hilariteit

3 flights terug moesten, en er op hole

11 een complete file ontstond.

John, die dit nog nooit in zijn carrière als

caddymaster had meegemaakt, heeft

in allerijl een extra bordje Next Tee tussen

hole 10 en 11 geplaatst.

Het echte werk begon voor ons een

week later op Crossmoor tegen de Peelse

dames. Zij hebben gespeeld voor wat

ze waard waren , maar de overwinning

was overduidelijk voor ons.

De volgende wedstrijd werd op de Peelse

golfbaan gespeeld.

Het ging er letterlijk en figuurlijk stormachtig

aan toe. Met een fikse wind in

de rug sloeg je meters verder dan dat

je voorzien had, met wind tegen heel

Ingrid Maessen, Ria Hooymans, Carla Smeets, Marjo Claessen, Gwendolyn Knuttel,

Henny Groenewegen en Hermien de Zeeuw

veel meters korter, met als resultaat dat

je bal onbedoeld in een van de vele waterpartijen

die de Peelse golfbaan rijk is,

verdween.

Er zijn dan ook heel wat Hoenshuis ballen

achter gebleven, maar de punten:

die gingen mooi mee naar huis.

In Geijsteren verliep het ietsje anders

dan voorzien.

De dames van Crossmoor hadden een

engeltje meer op hun schouders als het

op putten aankwam: dat was de algemene

smoes na afloop.

Het werd de laatste competitiedag in

Eindhoven dan ook heel spannend voor

wie de bloemen zouden zijn.

Er waren nog drie teams, waaronder wij,

in de running voor het kampioenschap.

Het is voor ons nog steeds onduidelijk

wat nu de precieze oorzaak was waarom

wij net na deze wedstrijd met zo weinig

punten van de baan kwamen:

* De baan was nieuw voor ons en imponerend

mooi.

* Het was heerlijk weer; genieten dus.

* Op een gegeven moment helicopters

in de lucht; er was een lijk gevonden

op het terrein van de golfbaan.

* Een weekendtas, gevuld met de laatste

mode, werd overreden door een

grote Volvo en bleef eenzaam achter

op een bospad. Gelukkig kon de tas

toch nog mee naar huis.

* Een jurkje dat thuis aan de kapstok

was blijven hangen, zodat de eigenaresse

in golftenue aan het diner

moest verschijnen?

Waarschijnlijker is het echter dat het

team van Geijsteren die dag in een

betere vorm verkeerde dan wij, en dat

de Eindhovensche dames gewoon de

beste waren!

Dames Senioren dubbelnegen

Carla Smeets


De Seniorencommissie

Het wil maar niet lukken met een sprankelend voorjaar.

Ondanks de vaak slechte weersvoorspellingen hebben de senioren

veelal geluk op de donderdagen.

We zijn trots op het aantal inschrijvingen. We hebben een geweldig

leuke en enthousiaste groep.

De commissie zal er alles aan doen om het zo te houden. Nogmaals,

alle ideeën uit de groep zijn altijd van harte welkom.

11 Juli zijn we geïnviteerd op Dousberg en 36 spelers kunnen

hieraan meedoen.

Op Hoenshuis wordt natuurlijk ook gewoon gespeeld.

Het “Committed to Seniors” project loopt wat traag maar is zeker

niet opgegeven.

Op de NGF site staat uitgebreid vermeld wat dit project inhoudt.

Uitslagen van de wedstrijden

21 Maart 2013

Senioren Openingswedstrijd Scramble vierbal Strokeplay

Sponsor: Ria en Con Raes

Eerste prijs; 38 slagen, aftrek 13.3 netto 24.7:

Jan Verheijden, Monique van Hooren, Huub Bleylevens en Daniëlle

Wijntje

Tweede prijs; 40 slagen, aftrek 13.9 netto 26.1:

Annemie Cuijpers, Wilma Dresen, Jan Coolen en Gerard Wijntje

28 Maart 2013

Scramble driebal Strokeplay

Qualifying wedstrijd afgelast in verband met de slechte baanconditie.

Gelukkig kwam de voorspelde sneeuwbui aan het einde van

de ingelaste wedstrijd.

Sponsor: Seniorencommissie

Eerste prijs; bruto 87 slagen, aftrek 32.5 netto 54.5:

Ken Sen, Brandon Mc Laughlin en Wilma Dresen

Tweede prijs; bruto 84 slagen, aftrek 28.6 netto 55.4:

Paul Stevens, Leon de Boer en Michelle Willems

11 April 2013

Scramble vierbal Strokeplay

Sponsor: Anita en Martin Germans en Geertje Hendriks

Eerste prijs; 83 slagen, aftrek 12.3 netto 70.7:

Ton Haagh, Leo Houben, Daniëlle Wijntje en Annemie Cuijpers

Tweede prijs; 87 slagen, aftrek 14.7 netto 72.3:

Paul Stevens, Peter van der Zalm, Bets Brassée en Tonny Horsmans

18 April 2013

Qualifying

1. Els Pletser met 38 punten

2. René Hooites Meursing met 37 punten

3. Ton Schilperoort met 35 punten

25 April 2013

Scramble vierbal Strokeplay + lunch

Sponsor: Annemie en Coen Spee

Eerste prijs; 37 slagen, aftrek 12.3 netto 24.7:

René Hooites Meursing,Fred van der Ent,Gerry de Boer en Tonny

Horsmans

Tweede prijs; 41 slagen, aftrek 16.7 netto 24.7:

Jan Coolen, Brandon McLaughlin en Wilma Dresen

2 Mei 2013

Fourball Betterball 100 % stableford

Sponsor: Elly en Frans Kleijnen

Eerste prijs met 45 punten:

Paul Stevens en Kitty Dobbelstein

Tweede prijs met 44 punten:

Dré Peters en Miryam Huyben

Derde prijs met 43 punten:

Ton Schilperoort en Daniëlle Wijntje

Namens de Seniorencommissie,

Gerard Wijntje

15


16

Paasei Cup 1 april 2013

Onder zeer koude maar zonnige weersomstandigheden was

de opkomst met 66 deelnemers groot.

Omdat we dit jaar de koudste en langste winter meemaakten

sinds 1964 en het voor de meeste spelers de eerste wedstrijd

van het seizoen was, werd na ampel overleg besloten deze nonqualifying

te maken.

De sponsor was weer top met een hartversterker in de vorm van

warme chocomel, desgewenst met RUM.

Spelvorm voor deze wedstrijd was Stableford.

Uitslag dames

1e prijs: Nicole Teeuwisse met Hcp 13.3 en 38 punten

2e prijs: Ineke Lhoëst met Hcp 19.6 en 33 punten

3e prijs: Germaine Schoffelen met Hcp 11.5 en 28 punten

Eervolle vermeldingen voor Daniëlle Wijntje en Rikki Liederkerken

Uitslag Heren

1e prijs: Niek Oversier met Hcp 24.3 en 32 punten

2e prijs: Steven Theunissen met Hcp 4.3 en 31 punten

3e prijs: Piet Hooymans met Hcp 35.4 en 30 punten

Eervolle vermeldingen voor Stefan Lindner en Bert van Slijpe

Vebego Maandbeker 1 -13 april

Categorie 1

1e prijs: Nicole Teeuwisse met Hcp 13.3 en 78 slagen bruto en

78 netto

2e prijs: René Curvers met Hcp 8.1 en 89 bruto en 79 netto

3e prijs: Daniëlle Wijntje met Hcp 14.0, bruto 97 en netto 80

Eervolle vermeldingen voor Marianne Soomers en Stefan Lindner

Categorie 2

1e prijs: Wolfgang Jacobs met Hcp 24 en 34 punten

2e prijs: Brandon McLaughlin met Hcp 36 en 31 punten

3e prijs: N.J.M.H. Oversier met Hcp 24,3 en 31 en laatst 9:13

Eervolle vermeldingen voor F.J.W. Verheijden en René Hooites

Meursing

Longest drive dames José Rensen, Heren Marc Weyts

Neary ging vandaag alleen naar Marianne Soomers

Beste bruto voor Stephen Theunissen met 87

Verder nog een mededeling:

Longest drive bij de dames voor Germaine Schoffelen en Nicole

Teeuwisse

Bij de heren voor Hans Curvers en Paul Theunissen

De Neary ging bij de dames naar Daniëlle Wijntje en Margreet

Wessels

Bij de heren ging de Neary alleen naar Eugène Collard

Voorronde Clubkampioenschappen wordt gehouden op zaterdag 22 juni

en de Pro-Cup wordt gespeeld op zondag 23 juni!


Koninginnedag Vlaggetjeswedstrijd 27 april

Deze wedstrijd werd dit jaar vanwege de festiviteiten op 30 april

verplaatst naar zaterdag 27 april.

De door Miep en Wiel Eussen gesponsorde wedstrijd verliep

zonder problemen. Het weer was goed. De bitter smaakte heerlijk

en de baan liep als een trein, tenminste voor de spelers die

een goede dag hadden. Vele vlaggetjes stonden bijna traditioneel

bij de 15e en 16e. De winnaars waren te zoeken vanaf 17

tot en met 1. Een meer dan geslaagde dag voor 60 tevreden

deelnemers.

Uitslag:

Categorie 1

1e prijs Monique Thomas Hcp 9,3 geëindigd op hole 1,60 cm

voor de green

2e prijs Loek Giessen Hcp14,3 en eindigt hole 18 voor het water

3e prijs Paul Theunissen Hcp 6,1 heeft hole 17 uitgeholed

Eervolle vermeldingen voor Daniëlle Wijntje en Lucien Deckers,

beiden uitgeholed op hole 17

Vebego Maandbeker 2, 5 mei

Op deze zonnige zondag speelden 55 clubleden de tweede

maandbeker, gesponsord door Vebego. De stemming was opperbest,

er werd fanatiek gegolfd en heerlijk nagepraat op hole

19.

Spelvorm:Single Strokeplay /Stableford

Categorie 1

1e prijs: Ron Akkermans, Hcp14,5 maakt bruto 91 en netto 74

2e prijs: Germaine Schoffelen, Hcp 11,5 maakt bruto 88 en netto

74 maar een mindere laatste 9 dan de 1e prijswinnaar

3e prijs: Gerlinde Hesp, Hcp 17,9 maakt bruto 96 en netto 75

Eervolle vermeldingen waren er voor Wim de Vries en Marianne

Soomers

Categorie 2

1e prijs: Brandon McLaughlin met Hcp 36.0 en 39 punten

2e prijs: Dré Peeters met Hcp 29,1 en 38 punten

3e prijs: Frans Conings met Hcp 28,5 en 36 punten

Eervolle vermeldingen voor Tonny Horsmans en Ingrid Tijssen

Longest drive in 2 bij de dames voor Nicole Teeuwisse en Ewald

Bollen bij de heren

De Neary was voor Gerlinde Hesp en Reiner Bey

De beste bruto was voor Wim de Vries met 88 slagen

Hemelvaartsdag 9 mei 2013

Deze dag zou de Telegraaf Dunhill Trophy 2013 op Hoenshuis

gespeeld worden. Om mee te dingen naar een plaats in de

landelijke finale dienden in elke categorie minimaal 20 deelnemers

te hebben ingeschreven. Helaas was dat op Hoenshuis

eussen bouw bv

Categorie 2

1e prijs Brandon McLaughin Hcp 36 geëindigd hole 1, 80 m

voor de green

2e prijs Harry Ritzen Hcp 20.8 en hole 18 uitgeholed

3e prijs Inge Pammler Hcp 20,4 eindigt op hole 18 4,85 m voor

de green

Eervolle vermeldingen voor Wolfgang Jacobs en Ria Raes

Longest drive op hole 9 voor Monique Thomas en Dirk Schaffrath

Neary op hole 5 voor Inge Pammler en René Curvers

niet het geval. Te weinig deelnemers en last-minute afzeggingen

noopten de wedstrijdleiding tot een ingreep. De wedstrijd werd

omgezet in een 3-bal single stableford wedstrijd. Onder gunstige

weersomstandigheden werd de wedstrijd gespeeld op een

baan die door de regen van afgelopen nacht wat minder hard

was dan de dagen ervoor. Helaas moest de winnaar het doen

met slechts een hand van de wedstrijdleiding, en zonder landelijke

finaleplaats. En Hoenshuis? Dus ook niet in de landelijke

finale. Heel jammer dat ook voor deze wedstrijd deelnemers

hun inschrijving laten afhangen van de weersvoorspelling.

De uitslagen:

1e prijs: Daniëlle Wijntje met Hcp 14,2 en 37 punten

2e prijs: Wilma Schoenmakers met Hcp 18,2 en 34 punten

3e prijs: Brendon McLaughlin met Hcp 34 en ook 34 punten,

maar met minder punten over de laatste 9 holes

Eervolle vermeldingen waren er voor Harry Ritzen en René Hooites

Meursing

17


18

Hoenshuis Senioren 1 Kampioen

Het eerste seniorenteam van Hoenshuis

is vorig jaar gedegradeerd uit de derde

klasse. Voor de derde keer inmiddels binnen

een paar jaar. Steeds worden we in

de vierde klasse kampioen, promoveren

naar de derde klasse en liggen er dan

na een jaar weer uit.

Ook dit jaar hebben we in de vierde

klasse alle wedstrijden met redelijk forse

cijfers gewonnen. Op de schitterende

baan van de Eindhovensche werd het

tussen de stortbuien door 12-6 tegen

Herkenbosch. Een week later moest

de Eindhovensche er op Wittem met

13-5 aan geloven. En op de voorlaatste

speeldag ging de Peelse met 15-3 tegen

ons onderuit. Zelfs de erbarmelijke

greens van Herkenbosch konden dat

niet voorkomen.

Aangezien de Zuid-Limburgse twee wedstrijden

had gewonnen en met een 10-8

nederlaag tegen de Eindhovensche

op de laatste dag twee punten achter

stond, hadden we aan een verlies van

Vrijdag Senioren Heren 2

Guenther Ostertag, Henk Houben, Henk

Becker, Paul Groenewegen, Con Raes,

Theo de Monchy. Invalbeurten voor

Heinz Cordfunke, Winand Vogels, Harry

Dols en Cees Flipsen.

Spelsoort 2 x 9 holes matchplay. Twee

punten voor de eerste en twee punten

voor de tweemaal negen. Plus twee punten

voor de partij.

Vorig jaar hadden we alle wedstrijden in

Brabant en leerden we weer een paar

mooie banen kennen, zoals de Efteling

in Kaatsheuvel, Hoge Vorsel bij Oss en

Papendal in Arnhem. Ook Geijsteren

bij Venray is warm aan te bevelen voor

een rondje greenfee. Dit jaar bleven we

dichter bij met Crossmoor, Susteren, Margraten

en Wittem. Susteren is een 9-holes

baan met normale lengtes, smalle fairways

en veel water. Een echte billenknijper.

Het clubgebouw is nog in aanbouw.

Hoewel er ook in de spelsoort senioren

tweemaal negen matchplay fanatiek

om de winst wordt gespeeld staat bij

ons zonder twijfel het plezier voorop.

Ontvangst met koffie en gebak, na afloop

bitterballen en een drankje (of

twee) en met alle deelnemers (30 man)

aan tafel. Crossmoor kwam zelfs met

een busje naar de wedstrijden. De ver-

10-8 tegen de Zuid-Limburgse op de

baan van de Peelse genoeg om kampioen

te worden.

Zowel de Zuid-Limburgse als wij hadden

niet zo veel zin in promotie, en bij een

kampioenschap zou dat automatisch

volgen. Maar in de derde klasse mogen

geen handicarts worden gebruikt en

beide teams verliezen dan een van hun

spelers.

Enthousiaste golfers laten zich echter

niet door dergelijke overwegingen tegenhouden

en willen hun partij gewoon

winnen. De laatste speeldag eindigde in

een eclatante overwinning voor Hoenshuis

met 12-6. Wittem was in de singles

op de zeer winderige open baan van de

Peelse tussen de vele waterhindernissen

niet in staat om ons van de overwinning

af te houden. Vijf van de zes partijen in

de middag gingen naar Hoenshuis. En

daarmee het kampioenschap en de automatische

promotie.

De grote cijfers waarmee we alle wed-

liezer was de Bob. Je kunt in deze klasse

uiteraard wel kampioen worden, maar je

kunt niet promoveren. En andersom ook

niet degraderen. De prestatiedrang blijft

echter onverminderd groot. We hadden

vooraf besloten om onze Hoenshuisidentiteit

maar te laten voor wat die was. Het

‘bijzondere’ aanbod voor een Hoenshuistrui

voor 100 euro van competitieleider

Loe Coninx hebben we maar naast

ons neergelegd. Met een fossielig stukje

van de NGF over kleding tijdens en na

de wedstrijden en gedrag tijdens de

gezamenlijke maaltijd werden we door

Loe er nog eens aan herinnerd hoe we

ons bij competitiewedstrijden hebben

te gedragen. Het daarin genoemde bedankje

van de aanvoerders ontaardt

nog al eens in ontzettend slap geleuter

of wordt opgeleukt met het vertellen van

een mop, zoals dat 30 jaar geleden onder

de elitaire golfheren de gewoonte

was. Deze moppen ontstijgen echter

nooit het “stout en zoutgehalte” van de

gereformeerde kerk. En zoals bij senioren

te verwachten is, zijn de vertellers,

vanwege beginnende dementie, halverwege

het verhaal de draad meestal

al kwijt. Daarbij kijk je vijf weken lang

tegen dezelfde saaie jasjes en dasjes

aan. Dat het bij sporten ook heel goed

strijden hebben gewonnen geven enig

vertrouwen dat het volgend jaar moet

lukken om ons te handhaven in de

derde klasse. Aangezien in die klasse

vrijwel iedereen veel beter kan chippen

en putten zullen we in het komende seizoen

meer daarop moeten trainen. Veel

teams hebben bovendien meerdere

spelers met een single handicap.

Senioren hebben naast golf veel hobby’s

en vakanties. Daarom bestaat het

team van Hoenshuis senioren 1 uit meer

dan 6 spelers, die elkaar regelmatig vervangen.

Dit jaar speelden: Jan Vencken,

Uwe Pammler, Ewald Bollen, Wim van Tergouw,

Kees Meijer, Guus Wetzels, Fred de

Groot, Frans Luckers en Wim de Vries.

Ik ben trots op dat team!

Namens Senioren Heren 1,

Captain Wim de Vries

anders kan hebben we bij het tennissen

al sinds jaren leren waarderen. En zie

daar, genoodzaakt door het ontbreken

van een clubhuis hebben we in Susteren

de chinees een prima buffet laten verzorgen

waar we in golfkleding buiten in

de tuin van hebben genoten. Het was

een verademing. Het biertje smaakte

er prima bij en zelfs de speeches waren

ineens een stuk vrolijker. Het was ook in

Susteren dat we de kampioenstrofee uitgereikt

kregen. Weliswaar alleen omdat

we op deze waterbaan de meeste ballen

kwijt waren geraakt, maar even zo

goed een prestatie van formaat. De andere

prijs die we hebben gewonnen was

voor Con Raes. Hij haalde als enige van

alle spelers in deze competitie het maximaal

haalbare aantal wedstrijdpunten.

En dat was toch wel even iets om mee

thuis te komen, nietwaar? Susteren werd

kampioen. Die hadden namelijk wel begrepen

dat als je niet kunt zwemmen je

niet in het water moet gaan liggen. Zelf

versloegen we in de laatste wedstrijd

Margraten en haalden daarmee Wittem

nog even in. Perfect toch? Wij zijn weer

warm voor de rest van het seizoen.

Henk Becker


De Schuld van de NGF

Heren 2 Competitie

4e Reserve Klasse Poule H126

Het was moeilijk om voor de competitie

2013 de teams te formeren. Loe Coninx

heeft het er maar wat moeilijk mee gehad.

Nadat we ons vorig jaar handhaafden

in de 6e Reserve Klasse Onderbond

werden we dit jaar, met een paar wijzigingen,

gevraagd om ons in plaats van

Heren 4 Heren 2 te noemen.

Dat zagen we als team wel zitten; spelen

in de 4e Klasse. Totdat we op de eerste

zondag de lijst met spelers van de tegenstanders

zagen met hun handicaps.

Herkenbosch 3 was vergelijkbaar, de

rest allemaal veel lager. Wij hebben hcp

12 tot 15. Bij de tegenstanders minstens

3 of 4 single handicappers.

Onze tactiek was “simple”: winnen van

Herkenbosch 3 dan werden we 4e in de

poule en konden we ons handhaven.

Na 2 competitieweekenden keken we

Heren 3

De competitie is dit jaar weer gespeeld

en de resultaten zijn weer

bekend.

Daarbij hulde aan het 1e Heren

Senioren Team dat verpletterend

winnaar werd van zijn poule.

Jammer genoeg is dit voor dit jaar

de enige kampioen.

Alle teams hebben zich bijzonder

goed voorbereid op deze competitie.

Velen hebben extra gelest en

de costa’s bezocht om met lekker

weer te kunnen spelen. Ook onze

beide Pro’s hebben de teams verdienstelijk

ondersteund en op een

zaterdag nog een extra regelochtend

gehouden.

Ondanks dit alles viel de competitie voor een

aantal teams tegen.

Zo was een degradatie voor Heren 1 helaas

niet te voorkomen doordat een tweetal spelers

er de voorkeur gaf om bij een buurclub

voor een promotie te gaan. Dat lukte ondanks

hun kwaliteiten ook niet.

Ook de Dames 1 en Heren 2 degraderen dit

jaar.

De damesteams van de dinsdag werden 4

respectievelijk 3 in hun poule.

De Heren en Dames Senioren (dubbel 9) werden

4e in hun poule.

Ook het 4e herenteam had het met een vol-

nog even naar de stand op de website

van de NGF en tot onze grote verbazing

hadden zij, in al hun wijsheid, besloten

om uit alle poules van de 4e klasse met

een even nummer ook de nummers 4 te

laten degraderen.

Voor ons was dus de lol eraf. Herkenbosch

zouden wij pas op de laatste dag

ontmoeten, maar we zouden toch degraderen.

Uiteindelijk hadden wij nog één motivatie:

winnen van Herkenbosch 3, dan

worden we 4de en is het dus niet onze

schuld, maar die van de NGF.

Zo gedacht en zo gedaan. Na de 4BBB

in de ochtend stonden we 4-2 achter. Na

vijf singles stond het 8-8 en hing het af

van het resultaat van Jo Dirkx hoe we

zouden eindigen. Spanning alom in het

clubhuis. Maar we hebben dus gewonnen

en zijn 4e in de poule geworden.

In het begin vonden we onszelf slachtvee,

maar na die laatste zondag voelden

we ons een stuk beter. We hebben

eruit gehaald wat erin zat.

Maar helaas, die NGF!

Namens Heren 2

Albert Vijghen, Maarten van Eijsden,

Loek Giessen, Lucien Deckers, Ron Akkermans

en Jo Dirkx

Wim Louwers (captain)

ledig vernieuwd team bijzonder

moeilijk in zijn poule en eindigde

uiteindelijk als 4e.

Het 3e herenteam had na degradatie

van vorig jaar de ambitie

om weer te promoveren. Dit moesten

ze echter overlaten aan het

team van het Rijk van Margraten

dat met 3 single handicappers

de sterkste van de poule bleek en

daardoor werd Heren 3 nog verdienstelijk

tweede met drie royaal

gewonnen wedstrijden.

Ondanks alles veel waardering

voor de wijze waarop wij als ontvangend

team onze gasten hebben

ontvangen.

De baan lag er, zeker in vergelijking met het

kille voorjaar, steeds schitterend bij. Vele complimenten

hebben wij van onze gasten mogen

ontvangen. Niet alleen over de kwaliteit

van onze baan, maar ook over de kwaliteit

van onze Horeca.

Dat was zelfs aanleiding om als eerbetoon

aan Horeca Hoenshuis de prijs te krijgen voor

de Gouden Kroket 2013. Een ludieke actie,

waar wel de waardering voor onze club mee

tot uitdrukking wordt gebracht.

Loe Coninx,

Captain Heren 3 en competitiecoördinator

19


20

Een ervaring rijker: Hoenshuis 4, 6e klasse Heren

We zullen ze wel eens even wat laten

zien, dachten we, met een perfect teamgemiddelde

van handicap 16.5. Met

een gemiddelde handicap in de poule

van 13.1 leek dat er van tevoren mogelijk

anders uit te zien, maar: we laten ons

natuurlijk niet zomaar uit het veld slaan.

Vol goede moed begonnen we aan

onze eerste wedstrijd tegen De Tongelreep

(gemiddelde handicap 11.7); die

wedstrijd verloren we, maar wel glansrijk.

De enige die een punt wist binnen te halen,

was Harry Ritzen. Al met al hadden

we toch niet slecht gespeeld. Had de

baan maar 16 holes gehad; de meesten

verloren op holes 17 en 18. Dus een

dubbeltje op zijn kant.

Op naar de volgende wedstrijd, dat ging

al wat beter. Zo ging het steeds beter, in

stijgende lijn, maar een overwinning zat

er uiteindelijk helaas niet in. We vroegen

ons af, hoe kan dat? Allemaal goed gespeeld,

positief team, mooie club, maar

dan toch net steeds weer verliezen. Dat

moet een oorzaak hebben. Ligt het aan

ons golfmateriaal? Ligt het aan onze

techniek? We dachten van niet. Of...

Mentale techniek? Misschien missen we

psychologische handvatten van het golven.

Volgens ons moeten we het mentale

deel van ons golfspel versterken.

Heren golfprofessionals: er ligt een uitdaging

voor jullie klaar om ons nog beter

te doen spelen!

Volgend jaar de winst tegemoet!

Captain Wiel Eussen

De competitie van dit voorjaar zit er op. Het was een gezellige competitie, en er zijn

heel wat golfclubs bezocht en ontvangen. Naast de mooie omgeving , goede sfeer

en het golfspel, is het Hoenshuis nog meer moois ten deel gevallen. In Prinsenbosch

mochten we de beker voor ‘De Meest Culinaire Golfclub uit Limburg en Brabant’ uitgereikt

krijgen. En eer, die natuurlijk gericht is aan het culinaire team van Hoenshuis.

Ons als team is gevraagd deze aan de keukenbrigade over te dragen, en zo heeft

een afvaardiging van ons team dit afgelopen week gedaan aan Jacco. Namens

Princenbosch, en wellicht namens meerdere clubs, complimenten voor de culinaire

prestaties!

Wiel Eussen,

Captain Hoenshuis 4


ASPERGELIEF,

ASPERGELEED

Ik lig met jou in hetzelfde bed,

wij slapen wel rechtop,

jij steekt er net iets bovenuit,

nog net geen blauwe kop.

Stapel ben ik op jouw lijf,

dat mag je nu best weten,

ik vind je echt een reuze wijf,

gewoon om op te vreten.

Ik droom de hele lange nacht,

aan een stuk door van jou,

ik zie een maagdelijk witte bruid,

klaar voor de ondertrouw.

Maar dan wordt plots die droom verstoord,

van schrik staan we stokstijf,

‘t gebeurt op klaar verlichte dag,

een mes gaat door ons lijf.

We worden in een kist gelegd,

en snel daarna gewassen,

mijn rug is krom, de jouwe recht,

jij bent van eerste klasse.

Nog even zijn we bij elkaar,

daarna zal ‘t nooit meer lukken,

want jij gaat naar het buitenland,

en ik kom bij de stukken.

Paul Snijders

21


22

Business Club Hoenshuis

Voor informatie over de mogelijkheden van een Business Club lidmaatschap, kunt u contact opnemen met

Francis van Eeghem via 045-575 33 00 - fvaneeghem@hoenshuis.nl

VOERENDAAL

PROFESSIONALS IN WINE

installatietechniek

bv


Beste vrienden

Pie heeft uit de wandelgangen van Hoenshuis vernomen, dat

enkele trouwe lezers van ons clubblad het jammer vonden dat

er niks meer van Pie in het clubblad stond

Na anderhalf jaar kunt U hopelijk weer genieten over het wel en

wee in en buiten de club, ons Hoenshuis. Sinds december 2011

was er een time-out voor Pie, zo zal ie het maar verwoorden of

anders gezegd; hij heeft het met de goddelijke liefde bedekt.

Zand er over, wat geweest is, is er geweest.

Sinds januari 2012 heeft er een wervelwind binnen en buiten

Hoenshuis plaats gevonden. Rond en op de baan is het een

lust voor het oog geworden. Wij hebben met z’n allen letterlijk

de hemel op aarde, een soort mini paradijsje in het groot Limburgse

land.

De laatste jaren was het clubhuis en het parcours nauw niet

bepaald een visitekaartje, maar swam drübber, dit tijdperk van

verarming is in niet al te lange tijd afgesloten en heeft plaats

gemaakt voor een chic en stijlvol Hoenshuis. Van heinde en

verre zien onze gasten en greenfeespelers met verbazing, hoe

mooi ons park is geworden en toch ook met een beetje jaloersheid

dat wij hier op, onze eigen baan, mogen rond dartelen.

‘s Morgens, bij het krieken van de dag, als de meesten nog op

een oor liggen gaat Pie zijn zo geliefde golfsport proberen te

perfectioneren. Het is een lust voor het oog om te zien

wat er allemaal voor gevogelte en dieren zwemt, vliegt of ronddartelt

en dan hebben we het nog niet gehad over alle biesterij,

vliegen, muggen enz. enz..

Ook kan men dan al het het zwoegen van onze groenhouders,

Oet de Keetel van Pie Niks

KROKANT GEBAKKEN ASPERGES MET LAMSKOTELETTEN

Voor 4 personen:

Kook 500 gram nieuwe aardappelen gaar, en giet ze af.

Schil de asperges (750 gram) met een dunschiller en snijd ze in

schuine reepjes van 3 á 4 mm dik.

Verhit 2 eetlepels roomboter in een koekenpan en voeg de asperges

en een eetlepel suiker toe, bak ze onder af en toe omscheppen

in 10 minuten goudbruin.

Bak in een grillpan de lamskoteletten (12 stuks) ongeveer 3 minuten

per kant.

welke vanaf ongeveer 6.00 uur bezig zijn, aanschouwen. Met

veel liefde en enthousiasme is men met vereende krachten bezig,

de loker (holes) te maaien en de bunkers te fatsoeneren om

ons straks te verwennen met een baan waar je U tegen zegt.

Helaas ziet men ook vaak hoe de loker (holes) zijn begaaid

geworden, door niet de putjes, welke men met het balletje heeft

veroorzaakt, te herstellen.

Erg hè? Het zou toch van de zotte zijn, dat men straks even op

de winterloker moet gaan spelen, alleen om het feit dat men

zijn eigen mentaliteit en inslag niet repareert. Dus clubgenoten,

wij gaan met z’n allen de vork gebruiken en deze “heiligdommen”

vertroetelen en koesteren.

Onze zo gewaardeerde Cady-Meester heeft ook nog wel wat

anders te doen om ons steeds achter de vodde aan te zitten.

Wanneer U dit clubblad onder U ogen krijgt heeft de algemene

ledenvergadering reeds plaats gevonden, er zijn drie nieuwe

bestuursleden benoemd en aan getreden, van drie hebben wij

afscheid moeten nemen.

Deze laatste bedankt Pie, namens alle leden voor hun inzet en

de drie nieuwe personen wenst ie veel wijsheid en sterkte toe

om van Hoenshuis, een nog mooiere club te maken als ze nu

al is.

Tot slot wenst Pie U allen een prachtig voorjaar toe met veel

golfplezier.

Pie Niks

Laat 1 eetlepel boter in een koekenpan smelten en voeg daar

een teentje geperste knoflook en 5 eetlepels fijngehakte peterselie

aan toe, schep de aardappels erdoorheen zodat ze goed

bedekt worden door het mengsel van boter/peterselie en knoflook.

Verdeel de asperges over vier voorverwarmde borden en leg er

de lamskoteletten en aardappels naast!

Daarbij een lichte Barbaresco in het glas en smullen maar!

Smakelijk eten!

23


24

Golftaart

Benodigdheden voor een ronde vorm:

Basistaart: Vulling: Botercrème:

5 eieren 1 doosje aardbeien 225 gram zachte boter

150 gram suiker 1 doosje frambozen 375 gram poedersuiker

150 gram bloem botercrème 3 eetlepels heet water

snufje zout 1 theelepel vanillearoma

Leg de eieren 10 minuten in een kom met heet water. Mix de

eieren met zout en suiker op de hoogste snelheid tot het er

lichtgeel uitziet en als lobbige slagroom aanvoelt. Schep de

gezeefde bloem met een spatel door het beslag, doe het in

de vorm en plaats deze in een voorverwarmde oven van 180

graden.

De baktijd is ongeveer 40 minuten. Als een satéprikker er

schoon uitkomt is het deeg gaar.

Mix voor de botercrème de ingrediënten tot het een structuur

van stijve slagroom of softijs heeft. Dit duurt zeker 10 minuten.

Snij de afgekoelde taart horizontaal in 3 plakken. Besmeer de

onderste plak royaal met botercrème en beleg met plakjes

aardbei. Besmeer de onderzijde van de middelste plak met

botercrème en leg deze op de taart. Besmeer ook hier de bovenkant

met crème en beleg met de frambozen. Besmeer nu

de bovenste plak met botercrème en leg deze op de taart.

Besmeer nu de gehele taart met de overgebleven botercrème.

Bekleding taart:

500 gram witte fondant

250 gram groene fondant

fondant in de kleuren grijs, donkerblauw, lichtblauw, huidkleur,

zwart en rood.

Rol de helft van de groene fondant dun uit en bekleed

hiermee een taartkarton. Snij de randen recht af. Maak een

“green” van een stukje uitgerold fondant en maak van de rest

“gras” met behulp van een knoflookpers.

Rol de witte fondant dun uit en bekleed de taart hiermee. Snij

de overtollige fondant weg. Druk over de gehele taart deukjes

met het handvat van de deegroller of een klein balletje,

zodat de taart het uiterlijk van een golfbal krijgt. Plaats de

bal op de groene basis en leg er de groene grasjes omheen.

De green met een beetje water bovenop de bal plakken. Maak

er een kleine kuiltje (hole) in.

Maak van een driehoekje rode fondant een vlaggetje en vouw

dit om een grote satéprikker.

Goed laten drogen voordat het vlaggetje in de taart gestoken wordt.

Mannetje van fondant:

Vorm 2 huidkleurige handjes en een hoofd en teken een gezichtje

met een prikker.

Kneed voor de broek een donkerblauwe rechthoek die deels

wordt ingesneden.

Maak een lichtblauw shirt door een ovale vorm en 2 rolletjes

(de mouwen) aan elkaar te bevestigen. Plak het shirt op

de broek. Vorm een zwarte riem en plak deze op de afscheiding

tussen het shirt en de broek. Zet het hoofd op het shirt

en maak een lichtblauw kraagje. Zet het mannetje een donkerblauwe

pet op en plak de handen onderaan de mouwen.

Maak van 2 zwarte ovaaltjes de schoenen en plak deze onderaan

de broekspijpen.

Verstevig eventueel met satéstokjes.Steek in ieder geval in elk

been een stokje om het mannetje in de taart te kunnen prikken.

Maak tenslotte een golfclub van de grijze fondant.

Laat voor de stevigheid het mannetje goed drogen!

Plaats alle figuren op de green van de taart en leg een klein

balletje van witte fondant in de hole.

Marieke Bruinooge-Houben


BROEDBESOGNES

Hoenshuis

Golf & Country Club

4 golf clubs, 1 familie: uw Lid voordelen in 2013!

Golf & Country Club Hoenshuis behoort tot dezelfde familie als

hole deze 18 clubs:

Golf Château de la Tournette : Twee championship banen van

verschillend karakter, gerekend tot de mooiste en meest uitda -

gende van België, gelegen rondom een statige kasteelboerderij.

Golf de Pierpont : Een prachtige championship baan, geroemd

om haar droogheid en gelegen rondom een 17e eeuwse carré

hoeve met een hotel.

Golf Club Enghien : Een prachtige 9 holes par 36 baan

(uitbreiding naar championship voorzien), gelegen rondom een

Herman

eeuwenoud

Vanmulken

park en een klassiek jachthuis.

SCHILDEREN

BOTTERW BOTTERWECCK

K B.V. B.VV.

.

Tunnelweg

we 11100

6468 468 EK Ke rkrade

GLAS & ISOLAT TIE BOUWKUNDIG ONDERHOUD

Po Postbus ostbus 3008

64 6460 HA Ker Kerkrade

Elke club beschikt eveneens over een compacte 9 holes baan.

U kunt uw lidmaatschap van G&CC Hoenshuis uitbreiden met een

speelrecht op de banen van al deze clubs, voor een supplement

van slechts €395!

Ook als bezoeker, van maandag t/m donderdag (ex feestdagen),

ontvangt u een voordeel in de andere clubs: greenfee aan

introductie tarief!

Aarzel niet en profiteer van dit unieke aanbod! Meer informatie bij

uw receptie.

T 045 545 78 18

F 045 546 04 16

P

GOLF DE PIERPONT

STOFFEREN

www. .botterweeck-bv.

.nl

info@botte

rw

e eckbv.

nl

25

19


26

Golf- & Countryclub Hoenshuis

GOLF- & COUNTRYCLUB

HOENSHUIS

Hoensweg 17, 6367 GN Voerendaal

tel.: 045-5753300

fax: 045-5750900

Bestuur

voorzitter: J.H. Maessen,

0032-89-731314, j.maessen@telenet.be

secretaris: R.G. Hooites Meursing,

046-4581677,

rhooitesmeursing@hotmail.com

penningmeester: W.D. de Vries,

046-4528631, wim.vries@home.nl

Leden:

L.B.R. Curvers,

045-4053173, renecurvers@hetnet.nl

Mw. H.T.M. Hooymans,

046-4519748, pmhooymans2@kpnmail.nl

Mw. J.M.S.J.G. Soomers,

045-5418455, marie_soomers@hotmail.com

Erelid: W.J. van Asselt

Clubsecretariaat

Hoensweg 17, 6367 GN Voerendaal

tel.: 045-5754488

fax: 045-5750900

clubsecretaresse:Sandra Coenen

aanwezig op:

maandag 09.00 - 16.00 uur

woensdag 09.00 - 16.00 uur

zaterdag 08.30 - 12.30 uur

bank: ABN-AMRO NL63ABNA0577364960

E-mail: GCC-Hoenshuis@hetnet.nl

Internet

www.hoenshuis.nl

Hoenshuis Golf BV

Francis van Eeghem, General Manager,

fvaneeghem@hoenshuis.nl

Activiteiten/Events:events@hoenshuis.nl

Openingstijden zomerseizoen

(1 maart - 31 oktober)

golfshop en secretariaat

• week 09.00 - 18.00 uur

• weekend 09.00 - 17.00 uur

clubhuis

• alle dagen 08.30 - sluitingstijd

keuken

• alle dagen 11.00 - 21.00 uur

Driving range

Dagelijks van 08.30 uur tot schemering,

wel verlichting aanwezig

Bestuur Business Club

W.A.M. Feijen (wim.feijen@vebego.com)

R.Th. Kiel (Burotronic @ Kiel),

06-55362810, r.kiel@burotronic.nl

R.S.W. Nilwik (Installatietecniek Nilwik),

06-20135875, rob@nilwik.nl

Mw. J.E.N. Rensen-Giesen (jose@subveniobv.nl)

Mw. F. van Eeghem (fvaneeghem@

hoenshuis.nl)

Professionals

I. Forrester, 06-51127213, info@isforgolf.nl

R. Heesakkers, 06-13701050,

info@richardheesakkers.nl

COMMISSIES

Beroepscommissie

J.P.J.M. Föllings, voorzitter, 045-5714094

G.P.F. Beurskens

J.L.F. Bos

Clubhuiscommissie

G.G.M. Kreutzer, voorzitter, 045-5752180

Mw. M.E.J. Hulshof

P.M.A. Snijders

W.H.M. Wilms

Damescommissie

Mw. H.S.E. de Zeeuw, voorzitter,

046-4516629

Mw. A.M.G. Peters, 045-5223659

Mw. J.M.G. Plum, 045-2054234

Mw. W.M.G.M. van Rijn, 046-4331892

Mw. M.P.G. Scheppers, 045-5457350

Mw. H.R. Schobben, 045-5719871

Mw. J.M.S.J.G. Soomers (namens Bestuur)

Handicap- en Regelcommissie

I.J.M. Beckers, voorzitter, 043-3640552

H.Ch. Altmann, 045-5711236

Mw. J.P.M. Altmann, 045-5711236

P.J. Arts, marshalling,

J.T.A. Plum, handicapbestand,

045-2054234

W.G.M. Timmers, clubreferee, 043-4073747

Handicartcommissie

P.P.M. Groenewegen, voorzitter,

046-4370557

Mw. C. de Vries

Jeugdcommissie

Mw. C.J. Somers

Mw. H.J.M. Veldkamp

E. van der Veeke

I. Forrester

R. Heesakkers

Mw. J.M.S.J.G. Soomers (namens Bestuur)

Kascommissie

L.J.J. Rulkens

T.J.M. Gruisen

Redactiecommissie

H.L.W. Doesborgh, voorzitter, 045-5215510

H.M.J.A. Houben

E.B.G.M. Huynen

Mw. M.J.B.A. Meens

Mw. H.M.Th. Offermanns

P.M.A. Snijders

Seniorencommissie

G. Wijntje, voorzitter, 043-6014365

Mw. G.M.R. de Boer, 043-3641546

Mw. K.H.M.H. Dobbelstein, 045-5718727

J.A.C.H. van Gils, 043-6012524

Mw. G.A. Hooites Meursing, 046-4581677

P.P.M. Stevens, 043-3113679

W.D. de Vries (namens Bestuur)

Wedstrijdcommissie

M.W.L.H. Bovy, voorzitter, 043-4592795

R. Akkermans, 045-5242088

Mw. U. Bauerochse, +49-2406-9879220

E.C.M. Bollen, 045-5620220

L.D.G.P. Coninx, 06-42001045

L.B.R. Curvers, 045-4053173

L.P.J. Deckers, 06-54213985

Mw. M.J.H. Eussen, 045-5752759

Mw. M.H.J. Giessen, 043-3652703

P.M.G. Horsmans, 045-4041510

Mw. J.H.E. van Slijpe, 043-3622200

P.H.M.H. Theunissen, 045-5660176

W. van Tergouw, 045-4041283

Mw. M.H.L. Vriezelaar, 045-4051853

Overlegcommissie Bestuur-

Hoenshuis Golf BV

J.H. Maessen

R.G. Hooites Meursing

W.D. de Vries


Hoenshuis

Golf & Country Club

Hoenshuis

Golf & Country Club

PMS 362 - PMS 420

Heeft u vrienden of familie die ook willen leren golfen?

Dan is het

Hoenshuis Start to Golf Pakket

de ideale manier!

Dit pakket bestaat uit

• 8 lessen van 50 minuten onder begeleiding van

een pro

• uw eerste eigen golfclub

• 3 maanden onbeperkt toegang tot onze oefenfaciliteiten

(driving range, putting green en onze 5

oefen holes)

• na het behalen van de baanpermissie 1 maand

onbeperkt toegang tot de baan in de daluren

(voor 09.00u en na 16.00u)

Prijs van het pakket: € 490,=

Voor meer informatie neem contact op met onze

receptie! 045 575 33 00

13.02-Hoenhuis-News25_. 07/02/13 17:43 Page19

4 golf clubs, 1 familie: uw Lid voordelen in 2013!

Golf & Country Club Hoenshuis behoort tot dezelfde familie als

deze clubs:

Golf Château de la Tournette : Twee championship banen van

verschillend karakter, gerekend tot de mooiste en meest uitda -

gende van België, gelegen rondom een statige kasteelboerderij.

Golf de Pierpont : Een prachtige championship baan, geroemd

om haar droogheid en gelegen rondom een 17e eeuwse carré

hoeve met een hotel.

Golf Club Enghien : Een prachtige 9 holes par 36 baan

(uitbreiding naar championship voorzien), gelegen rondom een

eeuwenoud park en een klassiek jachthuis.

Hoenshuis

Golf & Country Club

PMS 362 - PMS 420 THE CLUB HOUSE

Wijn-Spijs Avond met Harm Loopstra van Vinolo wijn

Vrijdag 28 juni 2013

Ontvangst 18.30 uur

19.00 uur aan tafel

4-gangen menu Euro 55,00 per persoon

Bovenstaand menu is inclusief aperitief en bijpassende wijnen

Schrijf u in voor deze gezellige avond bij de horeca

per mail : horeca@hoenshuis.nl

P

GOLF DE PIERPONT

Elke club beschikt eveneens over een compacte 9 holes baan.

U kunt uw lidmaatschap van G&CC Hoenshuis uitbreiden met een

speelrecht op de banen van al deze clubs, voor een supplement

van slechts €395!

Ook als bezoeker, van maandag t/m donderdag (ex feestdagen),

ontvangt u een voordeel in de andere clubs: greenfee aan

introductie tarief!

Aarzel niet en profiteer van dit unieke aanbod! Meer informatie bij

uw receptie.

27


Objectief advies op maat

voor uw vermogen

Of u nu op zoek bent naar een solide manier om uw eigen pensioen op te bouwen, uw

erfenis te beleggen, het kapitaal uit uw onderneming beter te laten renderen of u zoekt een

deskundige zakelijke partner die de cliënten van uw kantoor ten dienste kan zijn: u kunt bij

Dohmen & Otten Vermogensbeheer in alle gevallen rekenen op een transparante en deskundige

dienstverlening.

Avenue Ceramique 16 I 6221 KV Maastricht

Avenue Ceramique 16 I 6221 KV Maastricht

Tel. +31(0)43-3285191 I info@dohmen-otten.nl I www.dohmen-otten.nl

More magazines by this user
Similar magazines