Gastroscopie - Kennemer Gasthuis

kg.nl

Gastroscopie - Kennemer Gasthuis

Gastroscopie


GASTROSCOPIE

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een

gastroscopie te laten doen. Dit is een onderzoek waarbij

met een kijkinstrument, de endoscoop, de binnenkant

van uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wordt

bekeken. worden gedaan. Er kan bijvoorbeeld een stukje

weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek.

Dit noemen we een biopsie. Ook kan een bloeding worden

gestelpt of een vernauwing worden opgerekt.

Wat is de functie van slokdarm, maag en twaalfvingerige

darm?

Deze drie organen vormen een onderdeel van het

spijsverteringskanaal. Eerst wordt het voedsel in de

mond fijngekauwd en met speeksel vermengd; daarna

wordt het doorgeslikt en komt het in de slokdarm

terecht. Dit is een soort elastische buis, waardoor het

voedsel richting maag wordt gestuwd. Aan het einde

van de slokdarm zit een sluitspier, die wel voedsel de

maag in laat gaan, maar het terugstromen ervan verhindert.

De maag is een verzamelplaats van voedsel,

waar het gekneed en vermengd wordt met zuur- en

maagsap. Aan de uitgang van de maag, richting de

twaalfvingerige darm bevindt zich een andere sluitspier,

de portier genoemd. Via deze sluitspier wordt de

bewerkte voedselbrij met kleine beetjes tegelijk aan

de twaalfvingerige darm (het eerste deel van de dunne

darm) doorgegeven. De portier verhindert dat voedsel

terugstroomt. In de twaalfvingerige darm wordt het

zure maagsap geneutraliseerd. Ook worden hier gal en

spijsverteringsenzymen aan de voedselbrij toegevoegd,

waarna de eigenlijke vertering begint.

Wat is een gastroscopie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een

verfijnd instrument, de endoscoop op de afdeling MDL-

(maag-darm-lever)endoscopie. Een endoscoop bestaat

uit een dunne flexibele buis met een videocamera in

de tip. Via een endoscoop kan de arts de binnenkant

van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm

1


ekijken. Met een gastroscopie kunnen ook kleine

ingrepen worden gedaan. Er kan bijvoorbeeld een stukje

weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek.

Dit noemen we een biopsie. Ook kan een bloeding

worden gestelpt of een vernauwing worden opgerekt.

Voorbereiding

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten

uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm leeg zijn.

Daarom mag u in de nacht vóór het onderzoek vanaf

24.00 uur niets meer eten of drinken. Wanneer u

’s morgens medicijnen gebruikt, vraag dan aan de arts

die het onderzoek aanvraagt hoe u dit kunt aanpassen.

Dit geldt ook voor mensen met diabetes die insuline

spuiten of medicijnen gebruiken en daarbij ’s morgens

moeten eten. Tijdens het onderzoek kunt u het

best gemakkelijk zittende kleding dragen. Indien het

onderzoek in de middag plaatsvindt, kunt u vroeg in de

ochtend nog een licht ontbijt (beschuitje, kopje thee)

nuttigen.

Bloedverdunners

In principe hoeven bloedverdunners voor de gastroscopie

niet gestopt te worden. Tijdens het onderzoek

worden alleen biopten afgenomen, waarbij de kans op

een nabloeding vrijwel nihil is. Indien u fenprocoumon

(Marcoumar) of acenocoumarol (Sintrom) gebruikt,

is het wel van belang de stolling een dag voor het

onderzoek bij de trombosedienst te laten controleren.

De trombosedienst zal zo nodig de stolling aanpassen

en de waarde van de stolling naar ons faxen. Ascal of

Plavix hoeft voor het onderzoek niet gestopt te worden.

Gebruikt u een combinatie van bloedverdunnende middelen,

dan dient een van de middelen, in overleg met

uw behandelend arts, gestopt te worden.

Diabetesmedicijnen

Bent u diabetespatiënt overleg dan met de behandelend

arts die het onderzoek aanvraagt hoe u het

gebruik van tabletten of de insulinedosering moet

aanpassen.

2


Roesje

Het is van belang dat u bij het maken van de afspraak

aangeeft of uw behandelend arts voor het onderzoek

een slaapmiddel heeft afgesproken. Indien dit het

geval is, wordt u vooraf opgenomen op de afdeling

dagbehandeling (het is helaas niet mogelijk om op het

moment van het onderzoek alsnog voor een slaapmiddel

te kiezen). Wanneer u een slaapmiddel heeft gekregen,

moet u er rekening mee houden dat u zich na

het onderzoek suf en slaperig kunt voelen. Vaak zult

u zich ook niet meer goed herinneren wat er tijdens

het onderzoek gebeurd is. Wanneer u een slaapmiddel

heeft gekregen, kunt u die dag niet zelf aan het verkeer

deelnemen, dus moet vervoer naar huis geregeld

worden.

Gang van zaken bij een gastroscopie

Nadat u zich op de afgesproken tijd op de endoscopieafdeling

hebt gemeld, wordt u naar de onderzoekskamer

gebracht of verwezen naar de dagverpleging

wanneer u een slaapmiddel krijgt tijdens het onderzoek.

Op de onderzoekskamer krijgt u een drankje dat

schuimvorming in de maag tegengaat. Hebt u losse

gebitsdelen, dan doet u die uit. Daarna wordt uw keel

met een spray verdoofd, om de kokhalsreflex zoveel

mogelijk tegen te gaan. U wordt verzocht om op uw

linkerzijde op de onderzoekstafel te gaan liggen. De

endoscopieassistent plaatst vervolgens een ring tussen

uw kaken ter bescherming van uw tanden. Als u heeft

aangegeven een slaapmiddel te willen, krijgt u deze

via een infuus in uw arm. In dit geval wordt ook een

knijper op één van uw vingers gezet en een bloeddruk

meter om gedaan. Tijdens het onderzoek wordt uw

bloeddruk, hartslag en ademhaling gecontroleerd.

Dan brengt de arts de endoscoop door de ring in uw

keel en vraagt u te slikken. Dit gaat het best als u zich

zo goed mogelijk ontspant. Is dit eenmaal gebeurd,

dan kan de arts de slang verder naar binnen schuiven

totdat deze zich in de twaalfvingerige darm bevindt.

Tijdens het onderzoek wordt via de gastroscoop lucht

3


ingeblazen. Hierdoor gaan de slokdarm, de maag en de

twaalfvingerige darm wijder openstaan en kunnen deze

beter worden bekeken. Waarschijnlijk moet u hiervan

boeren. Als de arts het nodig vindt, kan hij tijdens de

gastroscopie een stukje weefsel wegnemen voor verder

onderzoek, of een andere handeling verrichten. Dit

wordt u altijd verteld. Als het onderzoek klaar is, wordt

de endoscoop weer verwijderd.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De voorbereiding in de onderzoekskamer neemt ongeveer

vijf tot tien minuten in beslag. De gastroscopie

zelf duurt ongeveer vijf minuten, tenzij er extra ingrepen

afgesproken zijn. In dat geval duurt het onderzoek

iets langer.

Doet het onderzoek pijn?

Het inbrengen van de slang is voor veel mensen een

vervelende gewaarwording. Pijn doet het echter niet.

Ook hoeft u niet bang te zijn dat u niet meer goed

kunt ademen, want er blijft genoeg ruimte in de keelholte

om normaal te kunnen ademhalen. Ook wanneer

de arts een stukje weefsel of een poliepje wegneemt,

is dit niet pijnlijk. Na afloop van het onderzoek kan uw

keel een tijdje wat rauw aanvoelen.

Na het onderzoek

Indien u een slaapmiddel heeft gekregen, wordt u na

het onderzoek naar de afdeling dagverpleging teruggebracht

om daar bij te komen van het onderzoek en de

verdoving. Is er een stukje weefsel weggenomen, dan

wordt dit verder onderzocht in een laboratorium. Als

uw keel is verdoofd, kunt u zich sneller verslikken dan

anders. U mag dan ook het eerste half uur niet eten

of drinken. Begin daarna voorzichtig met een slokje

water. Als dat goed gaat, kunt u gewoon eten en/of

drinken. Als er na de gastroscopie klachten optreden,

kunt u contact opnemen met de endoscopie afdeling:

(023) 545 3105. Gebeurt dit buiten de kantooruren,

belt u dan het centrale telefoonnummer van het KG:

(023) 545 3545.

4


Informatie over de uitslag van het onderzoek

Informatie over het verloop van het onderzoek en de

uitslag van eventuele biopten, krijgt u van uw behandelend

arts te horen. Dit is de arts die het onderzoek

bij u heeft aangevraagd. Deze bespreekt ook met u

welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u

hebben.

Complicaties

Een gastroscopie is een veilig onderzoek. In uitzonderlijke

gevallen kunnen er complicaties optreden. Een

luchtweginfectie of een longontsteking kan het gevolg

zijn van het zich verslikken. Dit gebeurt soms bij mensen

die een kalmeringsmiddel hebben gekregen. Ook

kan dat voorkomen bij spoedonderzoeken als iemand

niet nuchter is, bijvoorbeeld bij een maagbloeding. Een

enkele keer kan een scheurtje in de slokdarm, of heel

zelden in de maag, ontstaan. Dit kan gebeuren als de

slang heel moeilijk door de keel gaat of als er vernauwingen

in de slokdarm zijn. Ook is het mogelijk dat na

een ingreep een nabloeding ontstaat.

Tot slot

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw afsprakenkaart,

uw medicatie-overzicht, een geldig legitimatiebewijs

en uw verzekeringsgegevens mee. Als er wijzigingen

in uw gegevens zijn,geeft u deze dan door aan de

afsprakenpost. En neem de aanvraag van de huisarts

of verwijzend specialist mee.

Neemt u bij vragen of verhindering contact op met de

afdeling MDL-(maag-darm-lever)endoscopie, telefoon

(023) 545 3105.

5


Kennemer Gasthuis

Locatie noord

Vondelweg 999

2026 BW Haarlem

Locatie zuid

Boerhaavelaan 22

2035 RC Haarlem

Postadres

Postbus 417

2000 AK Haarlem

Telefoon (023) 545 35 45

Website www.kg.nl

e-mail info@kg.nl

1037705-24-05-2012

More magazines by this user
Similar magazines