30.09.2013 Views

OneXS BusinesPro Hosted IP Telefonie

OneXS BusinesPro Hosted IP Telefonie

OneXS BusinesPro Hosted IP Telefonie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong><br />

Dienstbeschrijving<br />

Schiphol-Rijk, 3 mei 2012<br />

<strong>OneXS</strong> Nederland BV<br />

Cessnalaan 33<br />

1119 NJ Schiphol-Rijk<br />

www.onexs.com<br />

Tel: 020-500 5000<br />

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. <strong>OneXS</strong> streeft voortdurend naar verbetering van haar<br />

diensten. Specificaties kunnen daarom tussentijds en zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen<br />

rechten worden ontleend. <strong>OneXS</strong> aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele weglatingen, drukfouten of<br />

onregelmatigheden. Afbeeldingen zijn niet contractueel.<br />

Pagina 1


Inhoud<br />

1 <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong> ................................................................................................... 4<br />

2 De <strong>OneXS</strong> oplossing .............................................................................................................. 5<br />

2.1 Licenties ...............................................................................................................................................................5<br />

2.2 Telefoons .............................................................................................................................................................5<br />

2.3 Telefoonnummers ................................................................................................................................................6<br />

2.4 Verbindingen ........................................................................................................................................................6<br />

2.4.1 <strong>OneXS</strong>tream DSL ...........................................................................................................................................6<br />

2.4.2 <strong>OneXS</strong>tream Ethernet .....................................................................................................................................6<br />

2.4.3 <strong>OneXS</strong>tream Fiber ..........................................................................................................................................6<br />

3 De techniek achter <strong>OneXS</strong> ..................................................................................................... 7<br />

4 Licenties .................................................................................................................................. 8<br />

4.1 Gebruikerslicenties ...............................................................................................................................................8<br />

4.1.1 Licenties voor kantoorgebruikers ....................................................................................................................8<br />

Basic User Licentie ............................................................................................................................................................................................................... 8<br />

Standard User Licentie ....................................................................................................................................................................................................... 10<br />

Executive User Licentie ...................................................................................................................................................................................................... 12<br />

4.1.2 Licenties voor receptiegebruikers .................................................................................................................14<br />

Receptionist Small Business User ...................................................................................................................................................................................... 15<br />

Receptionist Office ............................................................................................................................................................................................................. 16<br />

Receptionist Enterprise ..................................................................................................................................................................................................... 17<br />

4.1.3 Licenties voor Call Center gebruikers ...........................................................................................................18<br />

Call Center Agent Basic User ............................................................................................................................................................................................. 18<br />

Call Center Agent Standard User ....................................................................................................................................................................................... 18<br />

Call Center Agent Premium User ....................................................................................................................................................................................... 19<br />

Call Center Agent Pro User ................................................................................................................................................................................................ 19<br />

Call Center Supervisor User ............................................................................................................................................................................................... 20<br />

4.2 Add On licenties .................................................................................................................................................22<br />

4.2.1 <strong>OneXS</strong> Toolbar .............................................................................................................................................22<br />

4.2.2 Auto attendant licentie ...................................................................................................................................22<br />

4.2.3 Unified Messaging licentie ............................................................................................................................22<br />

4.2.4 Fax to e-mail licentie .....................................................................................................................................23<br />

4.2.5 Virtual User licentie .......................................................................................................................................23<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 2


5 <strong>IP</strong> telefoons en Softphones ................................................................................................. 24<br />

5.1 <strong>IP</strong> telefoons ........................................................................................................................................................24<br />

5.2 <strong>IP</strong> Conferentietelefoons ......................................................................................................................................27<br />

5.3 <strong>IP</strong>/Analoog omzetters .........................................................................................................................................28<br />

5.4 Softphones .........................................................................................................................................................29<br />

5.4.1 Bria for Windows ...........................................................................................................................................29<br />

5.4.2 Bria for MAC OS X ........................................................................................................................................30<br />

5.4.3 Bria iPhone edition ........................................................................................................................................30<br />

5.4.4 Bria Android edition .......................................................................................................................................31<br />

5.5 <strong>OneXS</strong> Remote ..................................................................................................................................................32<br />

5.5.1 <strong>OneXS</strong> Anywhere ..........................................................................................................................................33<br />

5.5.2 Kantoor op afstand ........................................................................................................................................33<br />

5.5.3 <strong>OneXS</strong> Toolbar .............................................................................................................................................34<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 3


1 <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong><br />

Steeds meer organisaties kiezen voor het uitbesteden van werkzaamheden die zij niet tot hun<br />

kernactiviteiten rekenen. <strong>OneXS</strong> biedt u met <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong> de mogelijkheid om uw volledige<br />

communicatieomgeving uit handen te geven, samen met het beheer ervan.<br />

Met <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong> investeert u niet langer in een eigen telefooncentrale maar maakt<br />

u gebruik van een online dienst vanuit het <strong>OneXS</strong> netwerk. U beschikt bij <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong><br />

over uw eigen virtuele telefooncentrale binnen het <strong>OneXS</strong> netwerk. Voor de verbinding naar uw<br />

<strong>OneXS</strong> telefooncentrale levert <strong>OneXS</strong> op uw locatie(s) indien gewenst een <strong>OneXS</strong>tream<br />

breedband verbinding (zoals ADSL/SDSL of Glasvezel) met gegarandeerde kwaliteit en<br />

beschikbaarheid. <strong>OneXS</strong> kan daarmee zakelijke gebruikers de betrouwbaarheid en kwaliteit<br />

bieden die u mag verwachten van een professionele communicatie omgeving. U beschikt over<br />

meer functionaliteit dan u van uw huidige telefooncentrale gewend bent. Met <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong><br />

<strong>Telefonie</strong> krijgt u er nieuwe mogelijkheden bij, die de productiviteit van uw medewerkers verhogen<br />

en de kosten verlagen.<br />

De ontwikkelingen binnen zakelijke telefonie gaan zeer snel, waardoor er steeds meer<br />

functionaliteiten beschikbaar komen. <strong>OneXS</strong> breidt de functionaliteit van haar dienst regelmatig<br />

uit. U kunt daardoor van de nieuwste functionaliteiten gebruik maken zonder dat u zelf hoeft te<br />

investeren in software upgrades. Met <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong> kunt u zich dus concentreren op<br />

uw kernactiviteiten en wordt u niet afgeleid door complexe technologieën met bijbehorende zaken<br />

als hoge afschrijvingen, service en onderhoud, trainingen, backups en beveiliging.<br />

Met <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong> investeert u niet in leveranciersgebonden apparatuur die ook nog<br />

eens regelmatig dure upgrades nodig heeft. U betaalt een vast maandelijks bedrag gebaseerd op<br />

de gewenste functionaliteit en het aantal medewerkers in uw organisatie. Zo blijven de<br />

maandelijkse kosten inzichtelijk en zijn deze beter voorspelbaar en controleerbaar. U ontvangt<br />

één factuur met de kosten voor het aantal werkplekken in uw organisatie en voor uw<br />

telefoonverkeer. Op dit telefoonverkeer kunt u met <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong> bovendien tot 40%<br />

besparen op het KPN tarief.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 4


De voordelen van <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> telefonie op een rijtje:<br />

- U hoeft zelf geen telefooncentrale aan te schaffen.<br />

- <strong>OneXS</strong> draagt zorg voor het onderhoud en software upgrades.<br />

- De kosten zijn overzichtelijk. Abonnementskosten, gesprekskosten en infrastructuur zijn<br />

onderdeel van de dienst. Er is één factuur per organisatie en u heeft online inzicht in het<br />

belgedrag en -kosten.<br />

- Combineren van telefoonverkeer en internettoegang op één verbinding.<br />

- Behoud van bestaande telefoonnummers.<br />

- Een verhoogde betrouwbaarheid en geen onverwachte onderhoud- en herstelkosten.<br />

- U hebt geen zorgen over het aanpassen van de capaciteit. Er is ongelimiteerde<br />

schaalbaarheid van enkele gebruikers tot vele tienduizenden gebruikers.<br />

- Een zeer hoge betrouwbaarheid.<br />

- De dienst biedt professionele functionaliteiten die alleen in grotere telefonieomgevingen<br />

beschikbaar zijn, bijvoorbeeld Kantoor op afstand voor mobiel en thuis werken.<br />

- Professionele oplossingen voor een centrale receptie waarmee meerdere vestigingen een<br />

receptie kunnen delen.<br />

- ISDN en/of analoge telefonie abonnementen per vestiging zijn niet meer nodig. <strong>OneXS</strong><br />

verzorgt centraal de toegang tot het publieke telefonie netwerk.<br />

- Tot 40% besparen op gesprekskosten.<br />

2 De <strong>OneXS</strong> oplossing<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong> bestaat uit een aantal onderdelen: de gebruikerslicenties, telefoons,<br />

telefoonnummers en verbindingen.<br />

2.1 Licenties<br />

Elke medewerker of elke werkplek binnen uw organisatie die telefonisch bereikbaar dient te zijn<br />

krijgt de beschikking over een <strong>OneXS</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>Telefonie</strong> licentie. Aan deze licentie wordt<br />

vervolgens een telefoonnummer gekoppeld. Dit kan een nummer zijn dat alleen intern of via de<br />

receptie te bereiken is of een nummer dat ook van buiten uw organisatie rechtstreeks aankiesbaar<br />

is (“doorkiesnummer”). Zie voor een uitgebreide beschrijving van de beschikbare licenties<br />

hoofdstuk 4.<br />

2.2 Telefoons<br />

Uw medewerkers krijgen de beschikking over een <strong>IP</strong> telefoon. De medewerker kan naar gelang<br />

de functie worden uitgerust met een telefoon die aansluit bij zijn of haar wensen, van eenvoudig<br />

tot uitgebreid. Ook is er een softphone beschikbaar voor de PC/laptop, deze kan worden gebruikt<br />

door medewerkers die veel extern (bijvoorbeeld thuis) werken of geen vaste werkplek hebben<br />

binnen het kantoor. Er zijn tevens applicaties beschikbaar voor smartphones (iPhone en Android).<br />

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de beschikbare telefoons hoofdstuk 5.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 5


2.3 Telefoonnummers<br />

Zodra u overstapt op <strong>OneXS</strong> behoudt u uw huidige telefoonnummers zodat alle externe uitingen<br />

zoals visitekaartjes ongewijzigd kunnen blijven. Indien gewenst kan <strong>OneXS</strong> ook nieuwe<br />

telefoonnummers beschikbaar stellen, zowel regionale nummers als 088 bedrijfsnummers. Buiten<br />

Nederland kan <strong>OneXS</strong> in bijna 50 landen lokale telefoonnummers uitgeven.<br />

2.4 Verbindingen<br />

Om ongestoord gebruik te kunnen maken van uw <strong>OneXS</strong> BusinessPro virtuele telefooncentrale<br />

biedt <strong>OneXS</strong> tevens beheerde breedbandverbindingen aan. <strong>OneXS</strong> reserveert een deel van de<br />

verbinding voor telefoongesprekken terwijl de overige capaciteit beschikbaar is voor het<br />

uitwisselen van bestanden, e-mailen en internetten. <strong>OneXS</strong>tream verbindingen zijn streng<br />

beveiligd. Er kunnen virtuele tunnels worden ingericht (V-LAN’s), waardoor u bijvoorbeeld<br />

beveiligd contact kunt maken met uw hosted applicatieleverancier of een hosted back-up dienst.<br />

<strong>OneXS</strong>tream verbindingen zijn er in drie varianten: DSL, Ethernet en Fiber.<br />

2.4.1 <strong>OneXS</strong>tream DSL<br />

DSL staat voor Digital Subscriber Line en is in de loop der jaren uitgegroeid tot de standaard voor<br />

breedband. <strong>OneXS</strong>tream DSL is daardoor op vrijwel alle locaties in Nederland leverbaar. Bij<br />

ADSL is de downloadsnelheid hoger dan de uploadsnelheid. Bij SDSL zijn download- en<br />

uploadsnelheid gelijk. SDSL verbindingen zijn leverbaar tot 2,3 Mbps en kunnen eventueel<br />

gebundeld worden voor grotere bandbreedtes.<br />

2.4.2 <strong>OneXS</strong>tream Ethernet<br />

Ethernet wordt al jarenlang gebruikt voor interne bedrijfsnetwerken en is tegenwoordig ook zeer<br />

geschikt voor netwerken die meerdere vestigingen met elkaar verbinden. <strong>OneXS</strong>tream Ethernet is<br />

met name interessant voor organisaties die grotere volumes telefoon-, data- en internetverkeer<br />

hebben. <strong>OneXS</strong>tream Ethernet is beschikbaar in snelheden van 2 tot 20Mbps.<br />

2.4.3 <strong>OneXS</strong>tream Fiber<br />

<strong>OneXS</strong>tream Fiber is gebaseerd op glasvezel. Glasvezel is een haardunne vezel van zeer helder<br />

glas die lichtsignalen over grote afstanden kan transporteren. Daardoor kunnen met glasvezel<br />

zeer hoge snelheden tot 1.000Mbps (1Gbps) gerealiseerd worden, zowel up- als downstream.<br />

<strong>OneXS</strong>tream Fiber is daarom bij uitstek geschikt om meerdere verkeersstromen tegelijk te<br />

transporteren: telefoon-, data-, internet- en videoverkeer.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 6


3 De techniek achter <strong>OneXS</strong><br />

De oplossingen van <strong>OneXS</strong> zijn gebaseerd op virtualisatie, wat inhoudt dat de hardware en de<br />

applicatie voor het leveren van de telefoniediensten niet langer lokaal bij u in de serverruimte<br />

aanwezig zijn maar in centraal beveiligd datacenters. In deze datacenters staan zeer betrouwbare<br />

en goed beveiligde computersystemen, welke redundant zijn uitgevoerd. Deze systemen (Call<br />

servers) bieden de functionaliteiten op de werkplek. De Call servers ondersteunen ‘virtuele’<br />

telefoonsystemen en zijn gebaseerd op ‘carrier grade’ toepassingen. Zo kunt u gebruik maken<br />

van “grote” functionaliteiten, welke tot op heden ook altijd grote investeringen met zich<br />

meebrachten.<br />

Vanuit de 24 uur per dag bewaakte datacenters van <strong>OneXS</strong> worden de verbindingen naar zowel<br />

uw bedrijfslocatie als naar de publieke netwerken zoals het internet en het openbare<br />

telefoonnetwerk tot stand gebracht. De <strong>OneXS</strong> verbindingen zijn gebaseerd op breedband<br />

technologie. Hiermee wordt een landelijke dekking geboden en biedt <strong>OneXS</strong> uw organisatie<br />

gecombineerde data- en spraakcommunicatie, wat leidt tot forse kostenbesparingen op uw<br />

infrastructuur.<br />

Op de werkplek worden <strong>IP</strong> telefoons geplaatst die aansluiten bij de wensen en eisen van uw<br />

medewerkers. Deze worden aangesloten op het Local Area Network en kunnen eventueel ook via<br />

het LAN van stroom worden voorzien middels Power over Ethernet. De PC/laptop van de<br />

medewerker kan middels de geïntegreerde switch in de <strong>IP</strong> telefoon aangesloten worden zodat er<br />

maar één switchpoort per medewerker benodigd is. Op deze manier investeert u in één<br />

enkelvoudig netwerk voor zowel uw data als telefonie.<br />

Voor het toepassen van <strong>IP</strong> telefonie op het Local Area network dient het netwerk uitgerust te zijn<br />

met Quality of Service om te garanderen dat telefoongesprekken de juiste prioriteit hebben op het<br />

datanetwerk.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 7


4 Licenties<br />

Binnen de <strong>OneXS</strong> BusinessPro dienst bepalen twee soorten licenties de functionaliteit van een<br />

gebruiker of groep van gebruikers: gebruikerslicenties en Add-On licenties. Elke gebruiker heeft<br />

minimaal één gebruikerslicentie nodig. Deze bepalen de functionaliteit waarover deze gebruiker<br />

kan beschikken. Daarnaast zijn er bovenop de gebruikerslicenties extra mogelijkheden<br />

beschikbaar in Add-On licenties.<br />

De hierna genoemde faciliteiten worden door de licenties geboden, de beschikbare faciliteiten zijn<br />

mede afhankelijk van het gebruikte toesteltype.<br />

4.1 Gebruikerslicenties<br />

Er zijn drie typen gebruikerslicenties beschikbaar, voor kantoorgebruikers, receptiegebruikers en<br />

call center gebruikers.<br />

4.1.1 Licenties voor kantoorgebruikers<br />

De licenties voor kantoorgebruikers zijn bedoeld voor kantoormedewerkers en thuiswerkers. Ze<br />

beschikker per type licentie over een verschillend aantal mogelijkheden, welke hieronder worden<br />

beschreven.<br />

Basic User Licentie<br />

De BusinessPro Basic User Licentie is geschikt voor medewerkers die beperkt gebruik maken van<br />

de telefoon of voor algemene ruimten zoals de lobby, vergaderruimtes en de kantine.<br />

De Basic User Licentie biedt onder meer de volgende telefoniefunctionaliteiten:<br />

Faciliteit Beschrijving<br />

Basic Call Logs Per gebruiker worden de laatste 20 nummers per oproeptype bewaard:<br />

uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen.<br />

Call Forwarding<br />

Always<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Omleiden van alle oproepen naar een intern of extern nummer,<br />

ongeacht de status van het toestel.<br />

Call Forwarding Busy Omleiden van oproepen naar een intern of extern nummer indien het<br />

toestel bezet is.<br />

Call Forwarding No<br />

Answer<br />

Call Forwarding Not<br />

Reachable<br />

Omleiden van oproepen naar een intern of extern nummer indien de<br />

oproep niet wordt beantwoord.<br />

Omleiden van oproepen naar een intern of extern nummer indien het<br />

toestel buiten dienst is of niet is aangesloten<br />

Pagina 8


Faciliteit Beschrijving<br />

Call Return De gebruiker kan het nummer van de laatste ontvangen oproep<br />

terugbellen door middel van het intoetsen van een functiecode. De meer<br />

uitgebreide toestellen bieden toegang tot deze functie via de Basic Call<br />

Logs.<br />

Call Transfer De gebruiker kan een oproep doorverbinden naar een ander nummer.<br />

Dit kan zowel met als zonder aankondiging (“blind” doorverbinden).<br />

Call Waiting De gebruiker kan een oproep beantwoorden terwijl hij al in gesprek is<br />

met een andere gesprekspartner. Wanneer een tweede oproep wordt<br />

ontvangen terwijl een gebruiker is verwikkeld in een ander gesprek,<br />

wordt de gebruiker op de hoogte gesteld via een “aankloptoon”. De<br />

gebruiker kan het tweede gesprek aannemen, waarbij de eerste<br />

gesprekspartner in de wacht wordt gezet.<br />

Calling Line ID<br />

Delivery Blocking<br />

Directory Number<br />

Hunting<br />

External Calling Line<br />

ID Delivery<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Stelt een gebruiker in staat om het tonen van zijn/haar telefoonnummer<br />

(CLID) aan de gebelde partij te blokkeren. De gebruiker kan via de<br />

WebPortal (optie) het versturen van de CLID aan- of uitzetten. Indien de<br />

CLID is geblokkeerd dan is deze voor alle gesprekken geblokkeerd. De<br />

gebruiker kan echter nog steeds door middel van het intoetsen van een<br />

functiecode (standaard * 65) alsnog kiezen om de CLID voor een<br />

individueel gesprek te tonen. Zodra het gesprek is afgelopen, wordt de<br />

Calling Line ID blokkering hersteld.<br />

Een toestel waaraan deze functie is toegewezen kan een groep van<br />

toestellen bellen (“Hunt Group”) door één van de nummers te bellen die<br />

deel uitmaken van de hunt group. Indien dit toestel niet wordt<br />

aangenomen wordt de oproep aan de hunt group aangeboden volgens<br />

de regels van de oproepverdeling voor deze hunt group.<br />

Toont de identificatie van de externe beller. De gegevens bestaan uit het<br />

telefoonnummer (indien niet door de beller geblokkeerd) en indien<br />

beschikbaar ook de naam.<br />

Hunt Group Het toestel kan deel uitmaken van een hunt group. Een hunt group is<br />

een groep van toestellen die aankiesbaar zijn via één telefoonnummer.<br />

De inkomende oproep wordt aan de hunt group aangeboden volgens de<br />

regels van de oproepverdeling voor deze hunt group.<br />

Pagina 9


Faciliteit Beschrijving<br />

Intercept User Deze functie maakt het mogelijk om oproepen te onderscheppen die<br />

worden gedaan naar een toestel dat niet meer in dienst is. Bijvoorbeeld:<br />

“Dit toestel is niet meer in gebruik, kies 1 om te worden doorverbonden<br />

met de receptioniste.”<br />

Internal Calling Line<br />

ID Delivery<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Toont de identificatie van de interne beller. De gegevens bestaan uit het<br />

interne telefoonnummer en indien beschikbaar ook de naam.<br />

Last Number Redial Stelt de gebruiker in staat om het laatst gebelde nummer opnieuw te<br />

bellen door het intoetsen van de “Redial” toets of -indien deze toets niet<br />

aanwezig is- door het intoetsen van een functiecode.<br />

Three-Way Call Stelt de gebruiker in staat om een conferentiegesprek met twee andere<br />

gesprekspartners op te zetten.<br />

Standard User Licentie<br />

De BusinessPro Standard User Licentie biedt uitgebreide functionaliteiten voor medewerkers die<br />

veel gebruik maken van de telefoon en die behoefte hebben aan meer functionaliteit. De<br />

BusinessPro Standard User Licentie biedt de mogelijkheden van de BusinessPro Basic licentie,<br />

aangevuld met de volgende mogelijkheden:<br />

Faciliteit Beschrijving<br />

Anonymous Call<br />

Rejection<br />

Stelt de gebruiker in staat om oproepen van partijen die hun CLID<br />

weergave hebben geblokkeerd te weigeren. De beller hoort de<br />

boodschap dat de gebruiker geen anonieme oproepen accepteert. Het<br />

toestel van de gebruiker zal niet over gaan en de gebruiker zal ook geen<br />

indicatie zien van een gemiste oproep.<br />

Automatic Callback Stelt de gebruiker is staat om een (intern) telefoonnummer dat in gesprek<br />

is, automatisch opnieuw te bellen zodra deze weer vrij is.<br />

Call Park De gebruiker kan een oproep voor onbepaalde tijd parkeren. Gedurende<br />

deze tijd kan de gebruiker andere oproepen plegen of beantwoorden. De<br />

gebruiker kan de oproep vanaf elke willekeurig toestel weer voortzetten.<br />

Call Pickup Stelt de gebruiker in staat om iedere oproep op elk toestel aan te nemen<br />

binnen de call pickup groep waartoe hij/zij behoort, door middel van een<br />

functiecode (standaard *98).<br />

Pagina 10


Faciliteit Beschrijving<br />

Diversion Inhibitor Deze functie voorkomt dat een oproep die wordt omgeleid naar een<br />

andere bestemming, door die bestemming nog een keer wordt omgeleid.<br />

Dit voorkomt dat een beller bijvoorbeeld in de voicemail box belandt van<br />

een collega van de persoon die hij/zij trachtte te bereiken.<br />

Do Not Disturb Stelt de gebruiker in staat zijn/haar toestel tijdelijk onbereikbaar te<br />

maken. Zodra Do Not Disturb is ingesteld worden inkomende oproepen<br />

behandeld alsof het toestel in gesprek is.<br />

Hoteling Guest Stelt de gebruiker in staat om in te loggen op een toestel dat beschikt<br />

over de Hoteling Host functionaliteit.<br />

Speed Dial 100 De gebruiker kan maximaal 100 telefoonnummers met een tweecijferige<br />

verkort kiescode opslaan en bellen door het intoetsen van een<br />

functiecode (standaard *75) gevolgd door het tweecijferige nummer.<br />

Speed Dial 8 De gebruiker kan maximaal 8 telefoonnummers met een ééncijferige<br />

verkort kiescode opslaan en bellen door het intoetsen van een<br />

functiecode (standaard *74) gevolgd door het ééncijferige nummer.<br />

Unified Messaging<br />

licentie<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Met Unified Messaging heeft de gebruiker de beschikking over voice<br />

mail. Indien een voice mailbericht wordt ontvangen wordt de gebruiker<br />

middels een indicator op zijn/haar toestel geïnformeerd. Ontvangen voice<br />

mailberichten kunnen eventueel als bestand worden gemaild naar een<br />

door de gebruiker in te stellen e-mail adres.<br />

Pagina 11


Executive User Licentie<br />

Uw medewerkers zijn afhankelijk van hun telefoon, zijn veel mobiel bereikbaar en hebben<br />

behoefte aan ruime informatievoorziening over hun contactpersonen. De BusinessPro Executive<br />

User Licentie biedt met de <strong>OneXS</strong> Toolbar zeer veel interactie tussen PC en telefoon en maakt<br />

ook thuis en mobiel werken op professionele wijze mogelijk middels Kantoor op afstand. U kunt<br />

hiermee bellen vanuit Outlook, met een muisklik uit privé of bedrijfstelefoonboeken bellen en in<br />

een Windows omgeving uw omleidingen beheren. Deze licentie is ideaal voor medewerkers die<br />

bijvoorbeeld mobiel of thuis werken en toch alle functionaliteiten tot hun beschikking willen<br />

hebben.<br />

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de <strong>OneXS</strong> Toolbar pagina 22.<br />

De BusinessPro Executive User Licentie biedt de mogelijkheden van de BusinessPro Standard<br />

User Licentie, aangevuld met de volgende mogelijkheden:<br />

Faciliteit Beschrijving<br />

Alternate Numbers De gebruiker kan op één toestel bereikbaar zijn via maximaal 10<br />

verschillende telefoonnummers. Aan elk nummer kan een 1 van de 4<br />

verschillende belpatronen (niet te verwarren met ringtones) worden<br />

toegewezen. Ieder belpatroon heeft ook een daaraan gekoppelde<br />

afwijkende aankloptoon.<br />

Account Codes De gebruiker kan door het intoetsen van een functiecode, gevolgd door<br />

een accountcode, de oproep toewijzen aan die betreffende account om<br />

bijvoorbeeld de kosten welke gepaard gaan met deze oproep te kunnen<br />

doorbelasten.<br />

Authorization Codes De systeembeheerder kan aan bepaalde gebruikers de verplichting<br />

opleggen om een Authorization Code in te toetsen alvorens zij externe<br />

oproepen mogen plegen.<br />

Barge-in Exempt Deze functie blokkeert de mogelijkheid dat er in een gesprek kan worden<br />

ingebroken door een derde.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 12


Faciliteit Beschrijving<br />

Busy Lamp Field Deze functie ondersteunt de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een<br />

telefoniste om de status van andere toestellen te zien (vrij/bezet).<br />

Call Forwarding<br />

Selective<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Omleiden van alle oproepen naar een intern of extern nummer, op basis<br />

van door de gebruiker bepaalde criteria zoals tijdstip en herkomst. Deze<br />

criteria kunnen in de WebPortal worden ingesteld.<br />

Call Notify De gebruiker kan via de WebPortal criteria instellen die bepalen dat er<br />

voor een inkomende oproep die aan de criteria voldoet een e-mail wordt<br />

gestuurd naar een door de gebruiker in te stellen e-mailadres.<br />

Directed Call Pickup Stelt de gebruiker in staat om een oproep naar een specifiek toestel aan<br />

te nemen binnen de call pickup groep waartoe hij/zij behoort, door middel<br />

van een functiecode (standaard *97), gevolgd door het toestelnummer<br />

waarvan men de oproep wil aannemen.<br />

Directed Call Pickup<br />

with Barge-In<br />

Stelt de gebruiker in staat om een oproep naar een specifiek toestel aan<br />

te nemen binnen de call pickup groep waartoe hij/zij behoort, door middel<br />

van een functiecode (standaard *97), gevolgd door het toestelnummer<br />

waarvan men de oproep wil aannemen. Indien de oproep al is<br />

beantwoord kan de gebruiker inbreken in het gesprek en ontstaat en er<br />

conferentiegesprek tussen de drie betrokken partijen.<br />

Hoteling Host Op een toestel welke beschikt over deze functie kunnen gebruikers die<br />

beschikken over de Hoteling Guest functie inloggen.<br />

Instant Group Call Met deze functie kan een gebruiker door het kiezen van één<br />

telefoonnummer meerdere gesprekspartners bellen die onderdeel<br />

uitmaken van deze groep. Zodra deze de oproep beantwoorden worden<br />

ze onderdeel van een conferentiegesprek. De gesprekspartners kunnen<br />

zowel interne als externe gebruikers zijn.<br />

Pagina 13


4.1.2 Licenties voor receptiegebruikers<br />

Voor organisaties waar veel telefoonverkeer wordt afgehandeld door een centrale<br />

receptie/telefoniste zijn er drie verschillende receptielicenties beschikbaar: Receptionist Small<br />

Business User, Receptionist Office User en Receptionist Enterprise User. Ze bieden alle drie de<br />

mogelijkheden van de Executive user (m.u.v. Unified Messaging en <strong>OneXS</strong> Toolbar), aangevuld<br />

met een applicatie.<br />

De receptioniste applicaties zijn ontworpen om op een gebruiksvriendelijke manier snel grote<br />

hoeveelheden inkomende oproepen te verwerken en door te verbinden aan de juiste persoon.<br />

De receptioniste applicatie biedt onder meer de volgende mogelijkheden:<br />

- Drag and Drop doorverbinden<br />

- Directed Call Pickup: Ieder rinkelend toestel aannemen<br />

- Voicemail Transfer: Direct doorverbinden naar de voice mailbox van een persoon<br />

- Inbreken in een gesprek<br />

- In- en uitschakelen dag-/nachtstand<br />

- Messaging: E-mail versturen vanuit de applicatie<br />

- Logboeken<br />

- Rapporten: Gemiddelde wachttijd, aantal transfers<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 14


Receptionist Small Business User<br />

Met de Receptionist Small Business User Licentie kan de telefoniste van 8 verschillende<br />

toestellen tegelijkertijd de status zien.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 15


Receptionist Office<br />

Met de Receptionist Office User Licentie kan de telefoniste van 30 verschillende toestellen<br />

tegelijkertijd de status zien.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 16


Receptionist Enterprise<br />

Met de Receptionist Office User Licentie kan de telefoniste van een onbeperkt aantal toestellen<br />

tegelijkertijd de status zien. Tevens is integratie met een LDAP database mogelijk.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 17


4.1.3 Licenties voor Call Center gebruikers<br />

Met de Call Center licenties kunnen uitgebreide call center mogelijkheden worden toegevoegd<br />

aan de virtuele telefooncentrale.<br />

Er zijn vijf verschillende Call Center licenties:<br />

- Call Center Agent Basic User<br />

- Call Center Agent Standard User<br />

- Call Center Agent Premium User<br />

- Call Center Agent Pro User<br />

- Call Center Supervisor User<br />

Ze bieden alle vijf de mogelijkheden van de Executive user (m.u.v. Unified Messaging en <strong>OneXS</strong><br />

Toolbar), aangevuld met extra mogelijkheden, specifiek voor call center omgevingen. De Call<br />

Center Agent Pro User en Call Center Supervisor User zijn bovendien aangevuld met een<br />

applicatie.<br />

Call Center Agent Basic User<br />

De Call Center Agent Basic User beschikt over de volgende extra functies:<br />

- Welkomstboodschap<br />

- In- uitloggen (via de webinterface)<br />

- Oproepinformatie<br />

- Oproepverdeling<br />

- Wachtrij van 25 oproepen<br />

- Overflow instellen<br />

- Melding geschatte wachttijd<br />

- Comfort message<br />

- Music on Hold<br />

Call Center Agent Standard User<br />

De Call Center Agent Standard User beschikt over de functies van de Call Center Agent Basic<br />

User, aangevuld met de volgende extra functies:<br />

- In- uitloggen (via toetsen op toestel)<br />

- Escaleren van oproepen<br />

- Inbreken door supervisor<br />

- Rapportages<br />

- Wachtrij informatieWachtrij van 50 oproepen<br />

- Nawerktijd<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 18


Call Center Agent Premium User<br />

De Call Center Agent Premium User beschikt over de functies van de Call Center Agent Standard<br />

User, aangevuld met de volgende extra functies:<br />

- Alternatieve oproepverdeling<br />

- Fluister boodschap<br />

- Stil meeluisteren door supervisor<br />

- Wachtrij van 500 oproepen<br />

- Uitgaand bellen via Call Center<br />

- Night Service<br />

- Holiday Service<br />

Call Center Agent Pro User<br />

De Call Center Agent Pro User beschikt over de functies van de Call Center Agent Premium User,<br />

aangevuld met een applicatie.<br />

De Call Center Agent applicatie biedt de agent toegang tot een groot aantal functies die het werk<br />

in het Call Center een stuk efficiënter maken. De taakbalk biedt de agent de volgende<br />

mogelijkheden:<br />

- In of uitloggen<br />

- Nawerktijd instellen<br />

- Gesprekken aannemen<br />

- Gesprekken in de wacht zetten<br />

- Een gesprek terug in de wachtrij zetten of doorverbinden naar een andere agent, een<br />

ander intern nummer buiten het call center of naar een extern nummer<br />

- In conferentie gaan met de supervisor, een andere agent of gebruiker of met een extern<br />

nummer<br />

- Gesprekken verbreken<br />

- Een gesprek escaleren naar de supervisor<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 19


Via de tabbladen onderin de taakbalk heeft de agent toegang tot telefoonboeken en heeft de<br />

agent toegang tot het eigen logboek (inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken).<br />

De agent ziet middels een pop up dat er een gesprek binnenkomt en voor welke groep er wordt<br />

gebeld. Indien de beller bekend is binnen het systeem word tevens de naam getoond:<br />

Call Center Supervisor User<br />

De Call Center Agent Supervisor User beschikt over de functies van de Call Center Agent<br />

Premium User, aangevuld met een applicatie.<br />

De Call Center supervisor applicatie biedt dezelfde mogelijkheden als die van de Call Center<br />

Agent Pro User met de volgende extra mogelijkheden:<br />

- Beheer en overzicht van meerdere wachtrijen/call center groepen<br />

- Real time inzicht in de status van agents<br />

- Real time wachtrij informatie<br />

- Toegang tot uitgebreide rapportages<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 20


<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 21


4.2 Add On licenties<br />

De gebruikerslicenties kunnen per gebruiker worden aangevuld met Add On licenties.<br />

4.2.1 <strong>OneXS</strong> Toolbar<br />

De <strong>OneXS</strong> toolbar is een applicatie welke standaard beschikbaar is in de <strong>OneXS</strong> BusinessPro<br />

Executive licentie. Voor de overige licenties is de <strong>OneXS</strong> Toolbar een optie. De toolbar is een<br />

plug-in voor de Internet Explorer of Firefox browser of Outlook. Met de toolbar kunt u eenvoudig<br />

met een muisklik oproepen beantwoorden en maken. Ook kunt u eenvoudig uw<br />

telefooninstellingen aanpassen. Zoals bijvoorbeeld Kantoor op afstand waarmee u eenvoudig<br />

vanaf een extern mobiel of vast toestel (thuis, hotel etc.) bereikbaar bent onder uw zakelijke<br />

nummer en kunt bellen via uw zakelijke nummer.<br />

Overige functies:<br />

- Doorverbinden<br />

- Wachtstand<br />

- In-uitschakelen niet storen stand<br />

- In-uitschakelen gelijktijdig rinkelen van meerdere toestellen<br />

- In-uitschakelen omleidingen (direct, bij bezet of geen antwoord)<br />

- Toegang tot voicemail<br />

- Toegang tot adresboeken<br />

- Toegang tot gesprekkenlijst<br />

4.2.2 Auto attendant licentie<br />

Met de auto attendant licentie is het mogelijk om een keuzemenu te koppelen aan een<br />

telefoonnummer, bijvoorbeeld: “Kies 1 voor de afdeling verkoop, kies 2 voor de administratie etc.”<br />

4.2.3 Unified Messaging licentie<br />

Met de Unified Messaging licentie krijgt de gebruiker de beschikking over voice mail. Indien een<br />

voice mailbericht wordt ontvangen wordt de gebruiker middels een indicator op zijn/haar toestel<br />

geïnformeerd. Ontvangen voice mailberichten kunnen eventueel als bestand worden gemaild naar<br />

een door de gebruiker in te stellen e-mail adres.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 22


4.2.4 Fax to e-mail licentie<br />

Met de fax to e-mail licentie kunnen faxen ontvangen worden per e-mail. Ontvangen faxen worden<br />

als TIFF bestand gestuurd naar het door de gebruiker in te stellen e-mail adres. Voor de fax to email<br />

licentie is tevens de Unified Messaging licentie benodigd.<br />

4.2.5 Virtual User licentie<br />

De Virtual User Power Pack licentie maakt het mogelijk om functionaliteit toe te voegen aan een<br />

telefoonnummer waar geen gebruikerslicentie aan gekoppeld is. De volgende functies kunnen<br />

worden toegewezen:<br />

Faciliteit Beschrijving<br />

Alternate Numbers De gebruiker kan op één toestel bereikbaar zijn via maximaal 10<br />

verschillende telefoonnummers. Aan elk nummer kan een 1 van de 4<br />

verschillende belpatronen (niet te verwarren met ringtones) worden<br />

toegewezen. Ieder belpatroon heeft ook een daaraan gekoppelde<br />

afwijkende aankloptoon.<br />

Anonymous Call<br />

Rejection<br />

Call Forwarding<br />

Always<br />

Call Forwarding<br />

Busy<br />

Call Forwarding No<br />

Answer<br />

Call Forwarding Not<br />

Reachable<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Stelt de gebruiker in staat om oproepen van partijen die hun CLID<br />

weergave hebben geblokkeerd te weigeren. De beller hoort de<br />

boodschap dat de gebruiker geen anonieme oproepen accepteert. Het<br />

toestel van de gebruiker zal niet over gaan en de gebruiker zal ook geen<br />

indicatie zien van een gemiste oproep.<br />

Omleiden van alle oproepen naar een intern of extern nummer, ongeacht<br />

de status van het toestel.<br />

Omleiden van oproepen naar een intern of extern nummer indien het<br />

toestel bezet is.<br />

Omleiden van oproepen naar een intern of extern nummer indien de<br />

oproep niet wordt beantwoord.<br />

Omleiden van oproepen naar een intern of extern nummer indien het<br />

toestel buiten dienst is of niet is aangesloten<br />

Priority Alert De gebruiker kan via de WebPortal criteria instellen die bepalen dat er<br />

voor een inkomende oproep die aan de criteria voldoet een afwijkend<br />

belpatroon (niet te verwarren met ringtones) te horen is. Indien de<br />

gebruiker in gesprek is hoort hij/zij tevens een afwijkende aankloptoon.<br />

Pagina 23


Faciliteit Beschrijving<br />

Selective Call<br />

Acceptance<br />

Selective Call<br />

Rejection<br />

5 <strong>IP</strong> telefoons en Softphones<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

De gebruiker kan via de WebPortal criteria instellen die bepalen dat<br />

alleen inkomende oproepen die voldoen aan bepaalde criteria, worden<br />

toegestaan. Alle overige oproepen krijgen een aankondiging te horen.<br />

De gebruiker kan via de WebPortal criteria instellen die bepalen dat<br />

inkomende oproepen die voldoen aan bepaalde criteria, worden<br />

geweigerd. Alle overige oproepen worden toegestaan.<br />

<strong>OneXS</strong> BusinessPro biedt drie mogelijkheden om te communiceren: fysieke telefoons voor op het<br />

bureau, telefoons voor conferentiegesprekken, softphones voor op de PC/Laptop of smartphone<br />

en PC Clients die specifiek zijn ontworpen om meer functionaliteit te bieden aan bijvoorbeeld<br />

telefonistes en call center medewerkers.<br />

5.1 <strong>IP</strong> telefoons<br />

Voor op de werkplekken ondersteunt <strong>OneXS</strong> Polycom toestellen. Polycom is marktleider in<br />

leveranciersonafhankelijke <strong>IP</strong> telefoons en de toestellen van Polycom worden alom geroemd<br />

vanwege de robuustheid en geluidskwaliteit. De Polycom toestellen zijn voorbereid op High<br />

Definition Voice.<br />

Pagina 24


<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Polycom 321/331/335<br />

De Polycom SoundPoint 3xx serie bestaat uit een<br />

drietal 2 lijns desktop <strong>IP</strong> telefoons met een<br />

geluidskwaliteit die men van Polycom mag<br />

verwachten. Het toestel is ontworpen voor regulier<br />

gebruik en bevat de meest gebruikte toetsen. Een<br />

display met achtergrondverlichting en menutoetsen<br />

verlenen gemakkelijke toegang tot een reeks<br />

telefoniefunctionaliteiten. Het toestel kan via Power<br />

over Ethernet (PoE) gevoed worden. De Soundpoint<br />

331 en 335 beschikken tevens over een<br />

geïntegreerde ethernetpoort om een PC op aan te<br />

sluiten. De Soundpoint 335 ondersteunt HD Voice.<br />

Polycom 450<br />

De Polycom SoundPoint 450 is een 3 lijns desktop<br />

telefoon met een groot grafisch display met<br />

achtergrondverlichting. Menutoetsen verlenen<br />

gemakkelijke toegang tot een reeks<br />

telefoniefunctionaliteiten. Het toestel is ontworpen voor<br />

intensief gebruik en bevat de meest gebruikte toetsen.<br />

Het toestel kan via PoE gevoed worden en heeft een<br />

geïntegreerde ethernetpoort om een PC op aan te<br />

sluiten. De Polycom 450 is geschikt voor HD Voice.<br />

Polycom 550/560<br />

De Polycom SoundPoint 550/560 is een 4 lijns<br />

desktop telefoon met een groot grafisch display met<br />

achtergrondverlichting. Het toestel is ontworpen voor<br />

intensief gebruik en bevat de meest gebruikte toetsen.<br />

Het toestel kan via PoE gevoed worden en heeft een<br />

geïntegreerde ethernetpoort (gigabit ethernet op de<br />

Soundpoint 560) om een PC op aan te sluiten. De<br />

Polycom 550/560 is geschikt voor HD Voice.<br />

Pagina 25


<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Polycom 650<br />

De Polycom SoundPoint 650 is een 6 lijns desktop<br />

telefoon met een groot grafisch display met<br />

achtergrondverlichting. Het toestel is ontworpen voor<br />

zeer intensief gebruik en bevat de meest gebruikte<br />

toetsen. Het toestel kan via PoE gevoed worden en<br />

heeft een geïntegreerde ethernetpoort om een pc op<br />

aan te sluiten. De Polycom 650 is geschikt voor HD<br />

Voice. Aan de Polycom 650 kunnen 3<br />

expansiemodules van ieder 14 toetsen worden<br />

aangesloten. Daarmee zijn tot 48 programmeerbare<br />

toetsen met indicator en lcd display label mogelijk.<br />

Polycom 670<br />

De Polycom SoundPoint 670 is identiek aan de<br />

Polycom SoundPoint 650, echter beschikt dit toestel<br />

over een kleurendisplay.<br />

Pagina 26


5.2 <strong>IP</strong> Conferentietelefoons<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Polycom Soundstation <strong>IP</strong> 5000<br />

De Polycom Soundstation <strong>IP</strong> 5000 <strong>IP</strong> conference<br />

telefoon is speciaal ontwikkeld voor gebruik in<br />

kleine vergaderruimtes. Het toestel is voorzien van<br />

een display voor nummerherkenning en tevens te<br />

gebruiken om uitgaand te bellen. Het toestel is<br />

ontworpen voor gebruik tot ongeveer 6<br />

deelnemers met een microfoonrange van circa 2<br />

meter en voorzien van HD voice, dynamische<br />

ruisonderdrukking en mixers voor<br />

microfoonsignalen rondom de telefoon.<br />

Polycom Soundstation <strong>IP</strong> 6000<br />

De Polycom Soundstation <strong>IP</strong> 6000 <strong>IP</strong> conference<br />

telefoon is speciaal ontwikkeld voor gebruik in<br />

vergaderruimtes van gemiddelde grootte. Het<br />

toestel is voorzien van een display voor<br />

nummerherkenning en tevens te gebruiken om<br />

uitgaand te bellen. Het toestel is ontworpen voor<br />

een microfoonrange van circa 4 meter en voorzien<br />

van HD voice, dynamische ruisonderdrukking,<br />

mixers van microfoonsignalen rondom de telefoon,<br />

en automatische volumeregeling. De <strong>IP</strong> 6000 kan<br />

optioneel worden uitgebreid met extra microfoons.<br />

Polycom Soundstation <strong>IP</strong> 7000<br />

De Polycom Soundstation <strong>IP</strong> 7000 <strong>IP</strong> conference<br />

telefoon is speciaal ontwikkeld voor gebruik in<br />

vergaderruimtes. Het toestel is voorzien van een<br />

groot display voor nummerherkenning en<br />

geavanceerde features. Het toestel is ontworpen<br />

voor gebruik in grote vergaderruimtes met een<br />

microfoonrange van circa 7 meter en voorzien van<br />

HD voice, dynamische ruisonderdrukking, mixers<br />

van microfoonsignalen rondom de telefoon, en<br />

automatische volumeregeling. De <strong>IP</strong> 7000 kan<br />

optioneel worden uitgebreid met extra microfoons.<br />

Pagina 27


5.3 <strong>IP</strong>/Analoog omzetters<br />

<strong>IP</strong>/Analoog omzetters worden gebruikt voor het aansluiten van analoge apparatuur zoals faxen,<br />

deuropeners, analoge telefoons en analoge draadloze (DECT) toestellen.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Cisco SPA2102/SPA3102<br />

De Cisco SPA2102/SPA3102 beschikken over<br />

twee analoge aansluitingen voor aansluiting van<br />

toestellen (FXS poorten). Deze poorten kunnen<br />

afzonderlijk geconfigureerd worden. Per gebruikte<br />

aansluiting is een gebruikerslicentie benodigd.<br />

<strong>OneXS</strong> ondersteunt de Cisco SPA2102/SPA3102 omzetters. Deze beschikken over twee analoge<br />

aansluitingen voor aansluiting van toestellen (FXS poorten). Deze poorten kunnen afzonderlijk<br />

geconfigureerd worden. Per gebruikte aansluiting is een gebruikerslicentie benodigd.<br />

Het gebruik van datamodems of frankeerapparaten wordt door <strong>OneXS</strong> niet ondersteund.<br />

Pagina 28


5.4 Softphones<br />

Een softphone is een softwarematige telefoon welke wordt geïnstalleerd op een PC, laptop of<br />

smartphone. De softphone wordt vervolgens gekoppeld aan een <strong>OneXS</strong> BusinessPro<br />

gebruikerslicentie.<br />

<strong>OneXS</strong> BusinessPro ondersteunt de softphones van Counterpath. Met de Bria Softphone van<br />

Counterpath kunt u eenvoudig volledig functioneel (video) bellen vanaf uw PC of smartphone. De<br />

applicatie kenmerkt zich door een zeer eenvoudige bediening en kan zeer eenvoudig worden<br />

geïmplementeerd. De Bria softphone is beschikbaar voor Windows, Mac OS X, iPhone en<br />

Android.<br />

5.4.1 Bria for Windows<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 29


5.4.2 Bria for MAC OS X<br />

5.4.3 Bria iPhone edition<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 30


5.4.4 Bria Android edition<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 31


5.5 <strong>OneXS</strong> Remote<br />

<strong>OneXS</strong> Remote is een smartphone app voor iPhone en Android. Met <strong>OneXS</strong> Remote neemt u uw<br />

kantoortelefoon mee op uw smartphone. U heeft altijd en overal toegang tot uw kantoortelefoon<br />

en u bent mobiel bereikbaar op uw zakelijke telefoonnummer. Wanneer u van huis uit werkt of<br />

vanuit een hotel kunt u met uw smartphone Kantoor op afstand inschakelen. Hiermee kunt u<br />

bellen vanaf uw privé telefoon of een willekeurig ander toestel zonder vanaf dit toestel kosten te<br />

maken. Uw gesprekspartner ziet uw vaste zakelijke telefoonnummer.<br />

<strong>OneXS</strong> Remote werkt naadloos samen met de <strong>OneXS</strong> Toolbar. Met <strong>OneXS</strong> Remote kunt u via<br />

uw smartphone de functies van uw kantoortelefoon bedienen. U bepaalt zelf hoe en wanneer u<br />

bereikbaar wilt zijn: op kantoor, onderweg of thuis. Met <strong>OneXS</strong> Remote kunt u een<br />

binnenkomende oproep naar uw vaste zakelijke telefoonnummer beantwoorden op uw<br />

smartphone. In de gesprekkenlijst worden alle gebelde, gemiste en ontvangen oproepen<br />

weergegeven. U kunt nummers bellen vanuit drie adresboeken, het adresboek van uw<br />

smartphone, uw persoonlijk adresboek van uw kantoortelefoon of het bedrijfsadresboek.<br />

Wanneer u belt via <strong>OneXS</strong> Remote zien uw collega’s dat u in gesprek bent.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 32


5.5.1 <strong>OneXS</strong> Anywhere<br />

5.5.2 Kantoor op afstand<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Wanneer u veel onderweg bent of geen vaste werkplek heeft<br />

koppelt u met <strong>OneXS</strong> Anywhere uw smartphone of een<br />

willekeurig ander toestel aan uw vaste nummer. U hoeft dus<br />

alleen uw vaste zakelijke telefoonnummer te communiceren.<br />

Wanneer u op uw vaste nummer wordt gebeld, kunt u het<br />

gesprek dus beantwoorden op uw smartphone. Wanneer u<br />

tijdens een gesprek weer bij uw werkplek aankomt, kunt u het<br />

gesprek met *11 naadloos verplaatsen en voortzetten op uw<br />

vaste toestel.<br />

Wanneer u vanuit huis werkt of vanuit een hotel, gebruik dan<br />

Kantoor op afstand. Alle oproepen naar uw vaste zakelijke<br />

telefoonnummer komen dan binnen op het aangewezen<br />

toestel. Met <strong>OneXS</strong> Remote kunt u Kantoor op afstand<br />

eenvoudig instellen en vervolgens bellen, zonder dat er op de<br />

thuistelefoon kosten worden gemaakt. U kiest met <strong>OneXS</strong><br />

Remote het te bellen telefoonnummer. Uw kantoortelefoon belt<br />

naar uw thuistelefoon en zodra u aanneemt wordt uw<br />

gesprekspartner gebeld. Uw gesprekspartner ziet uw vaste<br />

zakelijke telefoonnummer.<br />

Pagina 33


5.5.3 <strong>OneXS</strong> Toolbar<br />

<strong>OneXS</strong> Remote werkt naadloos samen met de <strong>OneXS</strong> Toolbar. <strong>OneXS</strong> Toolbar is een plugin voor<br />

Microsoft Outlook, Internet Explorer en Firefox. <strong>OneXS</strong> Toolbar biedt dezelfde functionaliteiten als<br />

<strong>OneXS</strong> Remote. Als extra kunt u uw kantoortelefoon bedienen met het gemak van enkele<br />

muisklikken: bellen vanuit uw Outlook adresboek, gesprekken aannemen, in de wacht zetten en<br />

doorverbinden, voicemail luisteren of een driegesprek starten.<br />

<strong>OneXS</strong> <strong>BusinesPro</strong> <strong>Hosted</strong> <strong>IP</strong> <strong>Telefonie</strong>. Versie 2.1<br />

Pagina 34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!