30.09.2013 Views

februari 2012 - Gemeente Westerlo

februari 2012 - Gemeente Westerlo

februari 2012 - Gemeente Westerlo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• <strong>februari</strong> <strong>2012</strong> •<br />

GEMEENTE WESTERLO<br />

Parel van de Kempen<br />

Rookmelders terug te koop<br />

Will Tura op 10 <strong>februari</strong> in De Zoerla<br />

Reflecterende huisnummers voor iedereen<br />

• gemeente <strong>Westerlo</strong> • Boerenkrijglaan 61 • 2260 <strong>Westerlo</strong> • 014 54 75 75 • www.westerlo.be • info@westerlo.be •


Jubilaris van de maand<br />

Diamanten bruiloft<br />

16/2 Frans Geerinckx en Anna Peetermans<br />

Tongerlostraat Oevel<br />

Van harte proficiat aan de jubilarissen.<br />

Zuiderse Zoenen... uit <strong>Westerlo</strong><br />

startvergadering op maandag 13 <strong>februari</strong><br />

In het najaar organiseren de gemeente<br />

en de wereldraad voor de<br />

derde keer Zuiderse Zoenen...<br />

uit <strong>Westerlo</strong>. Zuiderse<br />

Zoenen is een actie over<br />

de noord-zuidproblematiek.<br />

Verenigingen, gemeentediensten,<br />

scholen, organisaties<br />

en lokale handelaars organiseren<br />

activiteiten met een zuiders<br />

tintje. Op die manier tonen ze aan de<br />

buitenwereld dat <strong>Westerlo</strong> begaan is met het Zuiden.<br />

Op maandag 13 <strong>februari</strong> om 19.30 uur ben je welkom<br />

op de startvergadering van Zuiderse Zoenen … uit<br />

<strong>Westerlo</strong> die plaatsvindt in de Merodezaal, Heultjedorp<br />

1 in Heultje.<br />

wereldconsulent gemeentehuis<br />

wereld@westerlo.be - 014 53 92 23<br />

Buitenspeeldag op woensdag 28 maart<br />

Een dag lang geen computer, geen tv, geen nintendo,<br />

geen cd’s,... Maar wel een overdosis sport en spel in de<br />

buitenlucht. De Buitenspeeldag is het moment om je<br />

volledig uit te leven in openlucht.<br />

Op woensdag 28 maart moet je er gewoon bij zijn.<br />

Kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar<br />

kunnen samen sporten, spelen en ravotten in het<br />

Kasteelpark in <strong>Westerlo</strong>, achter het gemeentehuis. Ook<br />

als het regent gaat de Buitenspeeldag door. In de regen<br />

spelen is best leuk. Noteer alvast de datum in je agenda!<br />

Meer informatie volgt.<br />

jeugddienst gemeentehuis<br />

annelies.van.de.wouwer@westerlo.be - 014 53 92 11<br />

2<br />

WETENSWAARD<br />

Enquête naar woningkwaliteit in <strong>Westerlo</strong><br />

De Katholieke Hogeschool Kempen, KHK, voert regionaal<br />

onderzoek naar de woningkwaliteit in gemeenten in de<br />

regio, ook in <strong>Westerlo</strong>. Een aantal bewoners van oudere<br />

woningen, willekeurig geselecteerd, wordt gevraagd hun<br />

medewerking te verlenen aan een enquête.<br />

Dankzij deze resultaten krijgt de gemeente niet alleen een<br />

zicht op de kwaliteit van het woningpatrimonium maar<br />

kan ook een beleid gemaakt worden ter verbetering van<br />

de woningkwaliteit in <strong>Westerlo</strong>.<br />

Wij hopen dat je bereid bent om mee te werken aan het<br />

onderzoek wanneer de Katholieke Hogeschool Kempen<br />

jou hierover contacteert.<br />

Prijsuitreiking kerstballenactie<br />

Op de woensdagmarkt in december kregen klanten<br />

bij elke aankoop een deelnamekaart voor de<br />

kerstballenactie. Op 10 januari vond de trekking van de<br />

winnaars van deze kerstballenactie plaats, gevolgd door<br />

de nieuwjaarsreceptie voor de markthandelaars. In de<br />

prijzenpot zat <strong>2012</strong> euro. Er zijn 130 winnaars die een<br />

waardebon van 15 euro winnen bij een markthandelaar<br />

en er is een winnaar die een waardebon van 62 euro<br />

gewonnen heeft, geldig bij alle markthandelaars op de<br />

Westelse markt. De winnaars worden persoonlijk op de<br />

hoogte gebracht.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


WETENSWAARD<br />

Werkgroep restauratie Beddermolen op<br />

maandag 13 <strong>februari</strong><br />

Sinds eind augustus is de Beddermolen in de Molenwijk<br />

in Tongerlo opnieuw een beschermd monument.<br />

Oorspronkelijk was de Beddermolen een abdijmolen,<br />

verbonden aan de abdij van Tongerlo.<br />

In 1960 werd de molen beschermd als monument maar<br />

na een brand in 1967 werd de bescherming opgeheven.<br />

Samen met het molenhuis vormt de molen een uniek<br />

historisch geheel. Vzw Kempens Landschap heeft de<br />

Beddermolen vorig jaar aangekocht en in erfpacht aan<br />

de gemeente gegeven. Het is de bedoeling om de molen<br />

te restaureren en opnieuw maalvaardig te maken. De<br />

gemeente stelt binnenkort een architect aan voor de<br />

opmaak van een restauratie- en subsidiedossier. 80<br />

procent van de restauratiekosten worden gesubsidieerd<br />

door de Vlaamse Overheid.<br />

In november lanceerden we al een oproep voor<br />

deelnemers aan een werkgroep Beddermolen. Die<br />

werkgroep komt op maandag 13 <strong>februari</strong> om 19.30 uur<br />

in de raadzaal van het gemeentehuis voor de eerste keer<br />

samen. Iedereen die zijn naam opgaf kreeg ondertussen al<br />

een uitnodiging, maar je bent uiteraard ook nog welkom.<br />

Het is de bedoeling om ideeën voor de toekomst van de<br />

molen te verzamelen.<br />

werkgroep molen communicatiedienst gemeentehuis<br />

info@westerlo.be - 014 53 91 78<br />

Iedereen is welkom op de werkgroepvergadering op maandag 13 <strong>februari</strong>.<br />

Beste inwoners,<br />

WOORD VOORAF<br />

We beleven onzekere tijden. Niemand is nog zeker van<br />

zijn werk. Bedrijven herstructureren bij de vleet of vertrekken<br />

naar het buitenland waar de loonkost lager ligt.<br />

Dat is ook te zien aan de werkloosheidcijfers in onze<br />

regio. Op een jaar tijd kwamen er bijna 10 procent<br />

werklozen bij. De sluiting van enkele bedrijven in de<br />

buurt zoals La Corbeille, Pro-Seat en Alcatel hebben<br />

hier zeker invloed op gehad. Bij jongeren onder de 25<br />

jaar en ouderen boven de 50 is er een stijging tussen<br />

15 en 20 procent.<br />

Gelukkig zijn er in <strong>Westerlo</strong> wel nog enkele werkzekerheden.<br />

De gemeente en het OCMW zijn samen<br />

bij de grootste werkgevers in <strong>Westerlo</strong>. In totaal werken<br />

er 550 mensen waarvan 270 bij de gemeente, 200<br />

bij het OCMW en 80 in het gemeentelijk onderwijs.<br />

Het dienstenchequebedrijf PIDT in Herselt, opgericht<br />

door OCMW en PWA stelt bijna 300 vrouwen te<br />

werk. Voor het groenonderhoud van de plantsoenen<br />

doet <strong>Westerlo</strong> beroep op de Lidwina stichting uit Mol<br />

en De Sprong uit Geel. Deze sociale werkplaatsen<br />

stellen kansengroepen te werk.<br />

Wie minder kans heeft op werk, kan hulp krijgen van<br />

een trajectbegeleider. De OCMW’ s van <strong>Westerlo</strong>,<br />

Herselt en Hulshout hebben, via de PIDT stichting,<br />

een trajectbegeleider aangeworven om te helpen bij<br />

het vinden van een job. Ook is de gemeente via de<br />

werkwinkel betrokken bij de uitbouw van een lokale<br />

diensteneconomie waar openstaande vacatures ingevuld<br />

worden door mensen die moeilijk werk vinden op<br />

de gewone arbeidsmarkt. Zo kunnen mindergeschoolde<br />

werknemers dicht bij huis aan de slag.<br />

De gemeente wil haar inwoners helpen om werk<br />

en gezin te combineren. In elk deeldorp is de voor-<br />

en naschoolse kinderopvang goed uitgebouwd. Het<br />

kinderdagverblijf Het Pareltje in Oevel vangt in totaal<br />

70 kindjes van 0 tot 3 jaar op. Begin volgend jaar<br />

komt er in <strong>Westerlo</strong> centrum<br />

nog een tweede vestiging bij.<br />

Harry Plettinx<br />

ocmw, ontwikkelingssamenwerking<br />

en tewerkstelling.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 3


<strong>Gemeente</strong>raad en college<br />

4<br />

NiEuWS uiT cOllEgE EN gEmEENTERAAD<br />

De vorige gemeenteraad vond plaats op 12 december. Het<br />

verslag stond in Westel Info van januari. Het college van burgemeester<br />

en schepenen vergaderde zes keer in december<br />

en behandelde 179 agendapunten.<br />

Ontwerper voor uitbreiding school Oevel<br />

In juni startte de gemeenteraad de procedure tot<br />

aanstelling van een ontwerper voor het uitbreiden van de<br />

school in de <strong>Gemeente</strong>straat in Oevel. De school krijgt er<br />

een nieuwe vleugel bij waar klassen en de kinderopvang<br />

ondergebracht zullen worden. Het is de bedoeling<br />

dat de klasjes in het andere gebouw van de school in<br />

Loofven ook naar daar verhuizen. De kosten voor het<br />

bouwproject zijn geraamd op 4,6 miljoen euro exclusief<br />

erelonen. Voor het schoolgebouw krijgt de gemeente 70<br />

procent subsidies van de Vlaamse overheid.<br />

Acht architectenbureaus dienden een offerte in.<br />

Het college van burgemeester en schepenen gunde<br />

de opdracht, na een uitgebreid onderzoek van de<br />

ingediende voorstellen, aan Architectenvennootschap<br />

Beneens-Heynen uit Herk-de-Stad.<br />

Asfalteringswerken<br />

Het college van burgemeester en schepenen heeft<br />

de firma Aswebo uit Drongen aangesteld om<br />

asfalteringswerken ter waarde van 517 000 euro uit te<br />

voeren in heel wat straten in de gemeente.<br />

Straten die grotendeels vernieuwd worden op de plaats<br />

waar nu ook asfalt ligt, zijn de Bijstraat, de Bosstraat,<br />

Hannekenshoek, de Ilsestraat, Lossing en de Netelstraat.<br />

Ook de Langstraat in Tongerlo van de Drie Engelenstraat<br />

tot de Bosstraat, Ter Voort in Voortkapel van de<br />

Olenseweg tot Oosterwijk, de hoofdweg naar de parking<br />

van KVC <strong>Westerlo</strong> en heel wat landbouwwegen staan op<br />

het programma. Bij de bepaling van het jaarprogramma<br />

staan straten die hard te lijden hebben gehad onder<br />

weersomstandigheden en verkeer vooraan op het<br />

programma. De werkzaamheden worden na de winter<br />

uitgevoerd afhankelijk van de weersomstandigheden.<br />

Nieuw boek Herman De Jonghe<br />

Op 21 maart stelt de Westelse schrijver Herman De<br />

Jonghe zijn vierde roman voor. De misdaadroman De<br />

idolen van Halle speelt zich af in de Duitse stad Halle. De<br />

gemeente biedt naar aanleiding van de boekvoorstelling<br />

een receptie aan.<br />

Gemeenschapsdienst<br />

De gemeente heeft een reglement waarbij het tegen<br />

betaling (6 euro per uur) vrijwilligers van verenigingen<br />

kan inzetten voor gemeenschapsdienst. In 2011 betaalde<br />

de gemeente zo 1 551 euro uit.<br />

De Oevelse Wielervrienden, FC Linneke, De<br />

Marktvrienden en KWB <strong>Westerlo</strong> deden aan<br />

gemeenschapsdienst bij de feestelijke opening van<br />

de Grote Markt, de kippenactie, de huldiging van de<br />

bekerfinalisten, de Schakel en het Folklorefestival.<br />

Oproep<br />

Vrijwilligers van verenigingen die geïnteresseerd<br />

zijn om ook gemeenschapsdienst te doen om geld<br />

voor de verenigingskas in te zamelen, kunnen zich<br />

opgeven bij de jeugddienst op het gemeentehuis op<br />

annelies.van.de.wouwer@westerlo.be en 014 53 92 11.<br />

50 jaar verzustering met Ottersweier<br />

In 1962 verzusterde de voormalige gemeente Tongerlo<br />

met de Duitse gemeente Ottersweier. Na de fusie<br />

van Tongerlo met <strong>Westerlo</strong> werd de verzustering met<br />

evenveel enthousiasme voortgezet. Nu al een halve<br />

eeuw lang. De hele tijd waren er veel intense contacten<br />

tussen verenigingen, inwoners en bestuurders van beide<br />

gemeenten. In <strong>2012</strong> vieren beide gemeenten het vijftig<br />

jaar bestaan van de verzustering. Van 27 tot 29 april zijn<br />

er feesten in Ottersweier en van vrijdag 19 tot zondag 21<br />

oktober in <strong>Westerlo</strong>. Het programma van de feesten vind<br />

je in de loop van de volgende maanden in Westel Info.<br />

Bib koopt boeken<br />

Om haar rol als moderne bibliotheek te handhaven, moet<br />

een bibliotheek regelmatig nieuw materiaal aankopen.<br />

De bib heeft hiervoor een budget van 60 000 euro<br />

per jaar. Met dat bedrag kunnen er aardig wat rekken,<br />

boeken, cd’s, tijdschriften,... aangekocht worden.<br />

De bib koopt de boeken bij De Oude Linden uit<br />

Tongerlo, Boekhandel Van Sande uit Herentals en<br />

Standaard Boekhandel uit <strong>Westerlo</strong>.<br />

Kinderopvang Tongerlo<br />

Aannemer WMD uit <strong>Westerlo</strong> verbouwt de volgende<br />

maanden de kinderopvang in de Meulemanslaan in<br />

Tongerlo. De bovenverdieping wordt ingericht als<br />

secretariaat voor de kinderopvang. Het secretariaat<br />

verhuist na de verbouwingen dus van de Vismarkt in<br />

<strong>Westerlo</strong> naar de Meulemanslaan in Tongerlo.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


NiEuWS uiT cOllEgE EN gEmEENTERAAD<br />

Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling<br />

In 1991 tekenden de gemeente en de Vlaamse overheid<br />

een convenant over milieubeleid. Die convenant ging<br />

later over in de samenwerkingsoverkomst Milieu als<br />

duurzame ontwikkeling.<br />

Met de samenwerkingsovereenkomst engageert de<br />

gemeente zich om een duurzaam lokaal milieubeleid te<br />

voeren met integratie en participatie. Zo’n beleid vraagt<br />

ook financiële inspanningen, waarvoor de gemeente<br />

subsidies krijgt van Vlaanderen.<br />

Voor <strong>2012</strong> bedraagt de projectenveloppe van de<br />

gemeente 13 265 euro. Voor het project ecologisch en<br />

afvalarm tuinieren (tuinzadenactie) krijgt de gemeente<br />

50 procent subsidies (5000 euro). Andere projecten<br />

waarvoor de gemeente subsidies krijgt, zijn de<br />

milieulessen in de scholen, het project Ecologisch, da’s<br />

toch logisch over milieuverantwoord productgebruik<br />

en de sterilisatiecampagne voor zwerfkatten. Ook de<br />

uitbreiding van de groendienst met twee gesubsidieerde<br />

MINA-werkers blijft bestaan.<br />

Vernieuwen en verbeteren fiets- en voetpaden<br />

Aannemer Helsen Grondwerken uit Geel gaat de<br />

volgende maanden in opdracht van de gemeente<br />

stoepen en fietspaden vernieuwen in een aantal straten<br />

en wijken. Voor het project is 350 000 euro opzijgezet.<br />

In Oevel wordt de stoep van de Violetstraat vernieuwd,<br />

wordt de bestaande stoep van de Rozenstraat<br />

vernieuwd en doorgetrokken tot aan de Tulpenstraat<br />

en komt er een nieuwe stoep in de Tulpenstraat. Ook<br />

wordt het fietspad in Heieinde door dezelfde aannemer<br />

vernieuwd, net zoals de stoepen aan beide kanten van<br />

de Boerenkrijglaan tussen de Aldi en Toerisme <strong>Westerlo</strong>.<br />

Ook wordt er in de Bosstraat tussen de bushalte in de<br />

Langstraat en de school Tongelsbos, een stoep aangelegd.<br />

Verwarming basisschool Heultje en<br />

kleuterschool Voortkapel<br />

De gemeente wil de verwarmingsinstallaties van de<br />

basisschool van Heultje en de kleuterschool van<br />

Voortkapel vernieuwen. Ook de ramen van de basisschool<br />

in de <strong>Gemeente</strong>straat in Oevel moeten vervangen<br />

worden. Omdat het over relatief grote investeringen<br />

gaat die te maken hebben met energiebesparing, rekent<br />

de gemeente op subsidies van Iveka en de Vlaamse<br />

overheid. Zo kan de gemeente een beroep doen op<br />

ondersteuning voor energiebesparing, (hernieuwbare)<br />

energie en energie-efficiëntie.<br />

De renovatie van de stookplaats in de school van Heultje<br />

wordt geraamd op 80 000 euro, de renovatie van de<br />

stookplaats van de kleuterschool van Voortkapel op 30<br />

000 euro en de renovatie van de ramen van de school<br />

van Oevel op 495 000 euro. De gemeente heeft recht<br />

op 70 procent subsidies. De subsidieaanvraag wordt<br />

verder afgewerkt.<br />

Benedenverdieping gemeentehuis<br />

Het college van burgemeester en schepenen heeft de<br />

opdracht voor het herinrichten van de benedenverdieping<br />

van het gemeentehuis toegewezen aan Alinea uit Geel.<br />

Eind juni ging de gemeenteraad akkoord met het plan voor<br />

een grondige en moderne opsmuk van de inkomhal, de<br />

tentoonstellingsruimten, de houten trappenhal, de dienst<br />

burgerzaken en de achteringang van het gemeentehuis.<br />

In het plan is er ook veel aandacht voor aangepaste en<br />

milieuzuinige verlichting en verwarming.<br />

Een nieuwe ovale infobalie staat centraal in de<br />

herinrichting van de inkomhal. Deze infobalie moet de<br />

spil worden van een klantvriendelijk gemeentehuis. Een<br />

glazen wand, zitplaatsen en infoschermen moeten het<br />

wachten aangenamer maken. Op de dienst burgerzaken<br />

komt er, door een overdachte aanpak van front- en<br />

backoffice, meer ruimte voor bezoekers en personeel.<br />

De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt<br />

250 000 euro. De werkzaamheden zijn in voorbereiding<br />

en worden afgerond tegen de zomer.<br />

Soortenfietspad<br />

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete heeft samen<br />

met vzw Kempens Landschap een project soortenfietspad<br />

opgezet over biodiversiteit en duurzaamheid langs de<br />

oude spoorlijn Herentals-Aarschot. De kosten van het<br />

project worden gedragen door de provincie Antwerpen.<br />

In 1863 werd de spoorlijn Aarschot-Herentals geopend.<br />

De spoorlijn deed meer dan een eeuw dienst voor<br />

goederen- en personenvervoer, maar in de jaren tachtig<br />

kreeg ze een andere functie als fietsverbinding tussen de<br />

Kempen en het Hageland.<br />

Het projectvoorstel bevat drie acties op grondgebied<br />

<strong>Westerlo</strong>: het herstel van een poel op camping ‘t Heultje,<br />

de de aanleg van een poel in een weiland dat meestal<br />

onder water staat en de verfraaiing van een seinhuisje<br />

langs het fietspad door een kunstschilder.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 5


cOllEgE & gEmEENTERAAD<br />

Vernieuwing omgeving technisch centrum<br />

Oevelse dreef<br />

Aannemer Hegrola uit <strong>Westerlo</strong> is door de gemeente<br />

aangesteld om de terreinen rond het Technisch Centrum<br />

in de Oevelse dreef her in te richten. De bestaande<br />

infrastructuur van het vroegere containerpark wordt<br />

aangepast, er komt een rioleringsstelsel met aparte<br />

afvoer voor regenwater en afvalwater, er wordt een<br />

pompstation gebouwd, de inkomzone wordt aangepast<br />

en de wegen worden heraangelegd. De werkzaamheden<br />

zijn gepland voor dit jaar.<br />

Terras in de winter<br />

Op 19 december was er overleg tussen het<br />

gemeentebestuur en de horecazaken over het<br />

terrasreglement dat sinds 2011 in voege is. Horecazaken<br />

kunnen voortaan met vergunning ook in de winter een<br />

terras plaatsen op het openbaar domein. Winterterrassen<br />

zijn populair geworden sinds de invoering van het<br />

rookverbod in horecazaken. Informatie over terrassen<br />

en over het rookverbod vind je op www.westerlo.be.<br />

Containervrachtwagen<br />

De gemeente koopt een nieuwe containervrachtwagen<br />

ter waarde van 130 000 euro. De containervrachtwagen<br />

dient voor het vervoer van werkmateriaal en voor<br />

onder andere het ruimen van sneeuwen en is van het<br />

merk DAF.<br />

Dienstkledij brandweer<br />

De gemeente koopt voor 10 000 euro aan dienstkledij<br />

voor de brandweer. Het gaat over vijftig vesten en<br />

broeken voor het hele korps van vrijwilligers en staf.<br />

Over de gemeenteraad en het college<br />

Het college van burgemeester en schepenen is het<br />

dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de<br />

burgemeester, zes schepenen en de OCMW-voorzitterschepen.<br />

De vergaderingen van het college gebeuren<br />

achter gesloten deuren. De gemeenteraad bestaat uit<br />

zevenentwintig leden: vier van Groep Eenheid, drie van<br />

Vlaams Belang, een van Open VLD, een van Groen! en<br />

achttien van CD&V. De volgende gemeenteraad vindt<br />

plaats op maandag 27 <strong>februari</strong> om 20 uur in de raadzaal<br />

van het gemeentehuis. Je bent van harte welkom. De<br />

verslagen van de gemeenteraad en het college van<br />

burgemeester en schepenen vind je op www.westerlo.be.<br />

6<br />

DE zOERlA<br />

Will Tura op vrijdag 10 <strong>februari</strong><br />

Op vrijdag 10 <strong>februari</strong> om 20 uur brengt Will Tura zijn<br />

grootste hits, samen met zijn live band in De Zoerla,<br />

Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs. Tickets kosten 30 euro<br />

in voorverkoop of 35 euro aan de kassa. Er zijn nog maar<br />

enkele tickets over.<br />

Echt Antwaarps Teater: Mon komt uit het<br />

prison op woensdag 7 aanvang maart 20 uur<br />

Op woensdag 7 maart vinden er om 14 en om 20 uur<br />

de Zoerla (Gevaertlaan 1, <strong>Westerlo</strong>) 14 en 20 uur<br />

voorstellingen plaats van het Echt Antwaarps Teater in De<br />

vvk 16 euro / kassa 18 euro<br />

Zoerla. Kaarten voor Mon komt uit het prison kosten 16<br />

euro in info voorverkoop en reservatie: en 18 cultuurdienst euro aan de <strong>Westerlo</strong> kassa. Voor de<br />

avondvoorstelling zijn maar enkele losse plaatsen over.<br />

cultuurdienst gemeentehuis<br />

cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00<br />

Will Tura<br />

10 <strong>februari</strong> <strong>2012</strong><br />

de Zoerla<br />

(Gevaertlaan 1, <strong>Westerlo</strong>)<br />

Bij deze voorstelling wordt er geen enkele korting toegekend.<br />

vvk 30 euro - kassa 35 euro<br />

info en reservatie:<br />

cultuurdienst <strong>Westerlo</strong><br />

014 53 92 00<br />

Voor de avondvoorstelling zijn maar enkele losse plaatsen over.<br />

foto: Bjorn Tagemose<br />

woensdag 7 maart <strong>2012</strong><br />

014 53 92 00<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


Openluchtspektakel De Merodes<br />

OpENluchTSpEkTAkEl DE mERODES<br />

Van 16 tot 28 mei kan je aan de twee kastelen van<br />

<strong>Westerlo</strong> naar het Openluchtspektakel De Merodes.<br />

Het is een totaalspektakel dat we negen avonden lang<br />

opvoeren op verschillende locaties in <strong>Westerlo</strong> centrum.<br />

De voorstellingen starten in het park van het kasteel van<br />

prins De Merode in de Merodedreef. De toeschouwers<br />

worden er ondergedompeld in een middeleeuws dorp.<br />

Er is een groot feest waarbij Jan de Merode en zijn gevolg<br />

toegejuicht worden en er zijn danstaferelen op het water.<br />

Er is ook een schitterend gemaskerd bal begeleid door<br />

een meer dan honderdkoppig orkest.<br />

Daarna is er een wandeltheater langs de Grote Nete en<br />

de Grote Markt. Je bent er getuige van het grote conflict<br />

tussen de Franse troepen en onze stoere Brigands.<br />

Het verhaal van gravin Jeanne De Merode wordt<br />

gebracht op een groot podium met het schitterend<br />

kasteel (nu gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61) als decor.<br />

Honderden acteurs en dansers brengen een grandioze<br />

apotheose met een indrukwekkend klank- en lichtspel.<br />

Speeldata<br />

• woensdag 16 mei om 19 uur<br />

• donderdag 17 mei om 19 uur<br />

• vrijdag 18 mei om 19 uur<br />

• zaterdag 19 mei om 19 uur<br />

• zondag 20 mei om 19 uur<br />

• vrijdag 25 mei om 19 uur<br />

• zaterdag 26 mei om 19 uur<br />

• zondag 27 mei om 19 uur<br />

• maandag 28 mei om 19 uur<br />

Tickets zijn vanaf maart te koop.<br />

Organisatie<br />

Openluchtspektakel de Merodes is een organisatie van<br />

de gemeente <strong>Westerlo</strong> naar aanleiding van het 100 jarig<br />

bestaan van het gemeentehuis-kasteel. De honderden<br />

enthousiaste vrijwilligers zijn de drijvende kracht van het<br />

project. De Vlaamse Landmaatschappij die zich bezighoudt<br />

met de ontwikkeling en promotie van het gebied de<br />

Merode als prinsheerlijk platteland is een belangrijke<br />

partner in de organisatie. De organisaties Luccrea met<br />

regisseur Luc Stevens en People On Stage staan garant<br />

voor een professionele ondersteuning van het project. Ze<br />

organiseerden eerder al Gheelamania in Geel en Mol-In-<br />

Scène in Mol.<br />

Informatie voor deelnemers op www.<br />

facebook.com/OLSDM100<br />

Meer info op de facebookpagina www.facebook.com/olsdm100.<br />

Je kan nog meewerken<br />

De rollen van de acteurs, zangers, muzikanten en<br />

figuranten zijn grotendeels verdeeld. Wel zoeken we<br />

nog kinderen, mannelijke acteurs en figuranten en<br />

medewerkers voor achter de schermen! Is decorbouwen,<br />

kostuums naaien of steward iets voor jou? Schrijf je dan<br />

in via het e-loket op www.westerlo.be.<br />

communicatiedienst gemeentehuis<br />

info@westerlo.be - 014 53 91 78<br />

Van hoed tot ondergoed: streekdrachten<br />

in Vlaanderen (boek 2010)<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 7


8<br />

WESTERlO WEEgT: EEN AFVAlRAcE iN TEAmVERbAND<br />

<strong>Westerlo</strong> Weegt: een afvalrace in<br />

teamverband<br />

Meer dan tweehonderd <strong>Westerlo</strong>naren schreven zich<br />

in voor het project <strong>Westerlo</strong> Weegt waaronder ook<br />

bekende <strong>Westerlo</strong>naren zoals een groep artsen en<br />

een groep politici. Zes maanden lang gaan ze de strijd<br />

aan tegen overtollige kilo’s. De nadruk ligt op gezonde<br />

voeding en beweging. <strong>Westerlo</strong> Weegt is een project van<br />

de gezondheidsraad en de gemeente in samenwerking<br />

met laatstejaarsstudente voedings- en dieetkunde Linda<br />

Cools.<br />

Ook een groep Westelse artsen gaat de strijd aan tegen hun overtollige<br />

kilo’s.<br />

Geen jojo-effect meer<br />

Bij deze afvalrace ligt de nadruk niet alleen op voeding<br />

maar ook op sporten en beweging. Wist je dat beweging<br />

niet alleen goed is voor je vetverbranding? Ook het<br />

opbouwen van spieren is heel belangrijk omdat je<br />

lichaam zo ook meer verbrandt in rust. Daardoor blijf je<br />

de verloren kilo’s beter en langer kwijt.<br />

Je kan dat jojo-effect ook vermijden door je levensstijl<br />

te veranderen. Begin met het inbouwen van drie kleine<br />

werkpuntjes in je voedings- en bewegingspatroon.<br />

Nadien kan je ook andere werkpunten aanpakken. Als je<br />

teveel ineens wilt doen, is de kans om in oude gewoontes<br />

te hervallen veel groter. Kleine gelegenheden zijn al<br />

voldoende om meer beweging in te bouwen. Ravotten<br />

met je (klein)kinderen en wandelen of fietsen in plaats<br />

van de auto te nemen... Ook zo verbruik je calorieën.<br />

Wanneer?<br />

Er zijn vaste afspraakmomenten waarop iedere<br />

deelnemer aanwezig moet zijn en in groep gewogen<br />

wordt. Op vrijdag 16 maart om 19.30 uur vindt het<br />

opvolgingsevenement plaats in de Zoerla, Gevaertlaan<br />

1 in Zoerle-Parwijs en op zaterdag 16 juni om 11 uur<br />

het eindevenement in de refter in de bovenschool van<br />

de Vrije Sint-Lambertusscholen in de Denis Voetsstraat<br />

21 in <strong>Westerlo</strong>.<br />

Ook vinden er tot juni verschillende activiteiten<br />

plaats zoals cursussen ‘Kilootje minder’, gesprekken<br />

met psychologe, winkelsessies, consultatie bij diëtiste,<br />

bewegingslessen en kooksessies. Al deze activiteiten zijn<br />

niet verplicht maar helpen je om een nog beter resultaat<br />

te bekomen.<br />

De kooksessies op 8 <strong>februari</strong> en 9 maart zijn volzet.<br />

Maar er zijn ook nog kooksessies op 4 april, 14 mei en 9<br />

juni van 19 tot 21 uur in de Merodezaal Heultjedorp 1<br />

in Heultje. Voor een kooksessie betaal je 6 euro in plaats<br />

van 13 euro om gezonder te leren koken. Meer info<br />

vind je bij de cultuurdienst op het gemeentehuis en op<br />

www.westerlo.be.<br />

Doorzakken bij Jamin (luisterboek<br />

over zwaarlijvigheid)<br />

cultuurdienst gemeentehuis<br />

westerloweegt@westerlo.be - 014 53 92 00<br />

www.westerlo.be<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


NiEuWE REFlEcTERENDE huiSNummERS VOOR iEDEREEN<br />

Leesbare huisnummers zijn een handig hulpmiddel voor<br />

ziekenwagens, brandweerwagens, politie, postbodes en<br />

uiteraard bezoekers. Toch zijn heel wat huisnummers,<br />

ook in onze gemeente, niet goed leesbaar vanaf de<br />

weg, hebben sommige huizen een oud, verbleekt en<br />

klein huisnummerbordje en soms hangt er zelfs helemaal<br />

geen. Op vraag van de gemeenteraad zijn er daarom<br />

voor alle huizen in de gemeente grotere, reflecterende<br />

huisnummers besteld. Kostprijs: 19 000 euro.<br />

De huisnummerplaatjes zijn afhankelijk van het aantal<br />

cijfers 10 of 18,5 cm breed en allemaal 9 cm hoog.<br />

Ze hebben een reflecterende achtergrond zodat ze<br />

ook in het donker goed leesbaar zijn. Er komt geen<br />

hernummering, dus je behoudt zeker je huidige cijfer!<br />

Wanneer en hoe?<br />

10 cm<br />

< ><br />

In onze gemeente zijn er meer dan elfduizend huizen<br />

en gebouwen in meer dan vierhonderd straten die een<br />

nieuw huisnummerplaatje krijgen. De technische dienst<br />

van de gemeente komt de nieuwe plaatjes hangen op de<br />

plaats die jij verkiest. Die plaats moet wel beantwoorden<br />

aan de voorschriften uit de politiecodex (zie: Waar moet<br />

je je huisnummer hangen).<br />

< ><br />

9 cm<br />

18,5 cm<br />

< ><br />

9 cm<br />

< ><br />

De levering en de plaatsing van de huisnummers wordt<br />

over een lange periode gespreid.<br />

Vooraf krijg je een brief met de data wanneer jouw<br />

straat aan de beurt is. Ook krijg je een folder met meer<br />

info over de nieuwe huisnummerplaatjes, de beste plaats<br />

om een huisnummer op te hangen en de manier waarop<br />

je jouw voorkeurplaats kan aanduiden. Dat doe je met<br />

een sticker die je samen met de brief en de infofolder in<br />

je brievenbus vindt.<br />

Waar moet je je huisnummer hangen?<br />

Alle gebouwen en woningen moeten een zichtbaar en<br />

leesbaar huisnummer hebben en voorwerpen noch<br />

planten mogen de zichtbaarheid ervan beletten. Het<br />

huisnummer moet aangebracht worden ter hoogte van<br />

de openbare weg en bij voorkeur op de brievenbus.<br />

Indien dat praktisch onmogelijk is, kan het nummer<br />

ook op bijvoorbeeld een hek of een paaltje bevestigd<br />

worden of op de voorgevel van het gebouw als die<br />

zich op minder dan 8 meter van de rijweg bevindt. Het<br />

huisnummer moet altijd evenwijdig met de straat hangen.<br />

Wat met het oude of een eigen huisnummer?<br />

Je oude huisnummer moet je zelf verwijderen. Heb<br />

je een eigen origineel huisnummer laten maken of er<br />

eentje gekocht? Dan mag je dat uiteraard laten hangen.<br />

Je kan het nieuwe officiële reflecterende huisnummer<br />

dan op een andere plaats laten hangen, bij voorkeur op<br />

de brievenbus en indien niet mogelijk op de voorgevel<br />

of een hekje of een paaltje evenwijdig met, en binnen de<br />

8 meter van de rijweg.<br />

Meer info<br />

Wanneer jouw straat op de planning staat, krijg je vooraf<br />

een brief, een informatiefolder en een sticker in je<br />

brievenbus.<br />

communicatiedienst gemeentehuis<br />

sofie.claes@westerlo.be - 014 53 91 77<br />

GEMEENTE WESTERLO<br />

Parel van de Kempen<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 9


Verdwaald in het geheugenpaleis<br />

film op woensdag 22 <strong>februari</strong><br />

<strong>2012</strong> is het jaar van de dementie. De gemeente en het<br />

OCMW organiseren daarom samen met de gezinsraad<br />

het hele jaar activiteiten over dementie. Het startschot<br />

van het dementiejaar is de filmvoorstelling Verdwaald in<br />

het geheugenpaleis. Deze documentaire van Klara Van<br />

Es gaat over leven met dementie en het verlies van<br />

identiteit en houvast, gezien door de ogen van mensen<br />

met dementie.<br />

De voorstelling van de film vindt plaats op woensdag 22<br />

<strong>februari</strong> om 19.30 uur in de bibliotheek, Kasteelpark 5<br />

in <strong>Westerlo</strong>. De toegang bedraagt 2 euro. Ria Caers van<br />

Tandem, de regionale afdeling van het Expertise Centrum<br />

Vlaanderen, zorgt voor de inleiding en nabespreking.<br />

Inschrijven voor de film kan bij de cultuurdienst in het<br />

gemeentehuis.<br />

gezinsraad cultuurdienst gemeentehuis<br />

014 53 92 13 - maria.pauwels@westerlo.be<br />

Inschrijven voor deze film kan bij de cultuurdienst in het gemeentehuis.<br />

Ben je mantelzorger en wil je naar de film komen kijken<br />

maar kan je de demente zorgbehoevende moeilijk<br />

alleen thuis laten? Dan zorgt de zorgcoördinator van het<br />

OCMW voor gezelschap bij de zorgbehoevende met<br />

dementie. Ook als je vervoer nodig hebt via de minder<br />

mobielen centrale kan je terecht bij de zorgcoördinator.<br />

Aanvragen kan tot 15 <strong>februari</strong>.<br />

10<br />

<strong>2012</strong> jAAR VAN DE DEmENTiE<br />

De documentaire toont hoe je moet omgaan met<br />

een dementerend persoon. Hoe ga je bijvoorbeeld als<br />

winkelier om met iemand die twee keer wil betalen<br />

of voor de derde keer bij je langskomt voor dezelfde<br />

boodschap? Of wat doe je als je partner met dementie<br />

tegen de ober uithaalt over wat er ‘maar’ in het bord<br />

ligt? Zulke voorvallen leiden soms tot onbegrip. Want<br />

het gedrag van mensen met dementie is niet rationeel,<br />

de ziekte is niet zichtbaar en de omgeving reageert<br />

onbeholpen. Daarom raken mensen met dementie en<br />

hun mantelzorgers vaak geïsoleerd.<br />

De documentaire toont hoe je moet omgaan met een dementerend<br />

persoon.<br />

Oproep vrijwilligers<br />

Wil je graag meehelpen als vrijwilliger aan de<br />

activiteiten over dementie? Laat dat dan weten aan<br />

de zorgcoördinator van het OCMW van <strong>Westerlo</strong>. Er<br />

is nood aan vrijwilligers die bijvoorbeeld zorgen voor<br />

vervoer, voor begeleiding tijdens de activiteit of voor<br />

gezelschap van de zorgbehoevende met dementie.<br />

E. Mortier: Gestameld liedboek<br />

(roman over zijn dementerende<br />

moeder)<br />

woonzorgcentrum Parel der Kempen<br />

Verlorenkost 22 <strong>Westerlo</strong><br />

zorgcoördinator OCMW <strong>Westerlo</strong> Karen Aerts<br />

karen.aerts@ocmwwesterlo.be - 014 53 95 47<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


Rookmelders te koop<br />

Bij een woningbrand is vooral de rook dodelijk. Je wordt<br />

niet wakker, ademt de rook in en verliest het bewustzijn.<br />

Twee op de drie slachtoffers sterven door verstikking<br />

in hun slaap. Een rookmelder maakt je wakker! Net<br />

als vorig jaar doet de gemeente ook in <strong>2012</strong> mee<br />

aan de rookmeldercampagne van het Provinciaal<br />

Veiligheidsinstituut, PVI. De campagne was een succes<br />

in 2011. Toen werden er 800 rookmelders verkocht aan<br />

het onthaal op het gemeentehuis in <strong>Westerlo</strong>.<br />

Vanaf 1 <strong>februari</strong> terug te koop op het gemeentehuis<br />

Vanaf 1 <strong>februari</strong> kunnen inwoners van <strong>Westerlo</strong> terug<br />

rookmelders kopen aan het onthaal op het gemeentehuis<br />

tijdens de openingsuren van maandag tot vrijdag van 9<br />

tot 12 uur, op maandag van 18.30 tot 20.30 uur en op<br />

woensdag van 14 tot 16 uur. Je betaalt de goedkopere<br />

prijs van 19,95 euro per rookmelder. De optische<br />

rookmelders zijn van het merk First Alert, hebben een<br />

lithiumbatterij die tien jaar meegaat en kunnen makkelijk<br />

met plakstrips, dus zonder boren, opgehangen worden.<br />

Je krijgt ook een folder met informatie over de installatie<br />

en plaats van een rookmelder. Er zijn in totaal vijfhonderd<br />

rookmelders te koop.<br />

Hoe betalen?<br />

Je betaalt 19,95 euro per rookmelder. Cash betalen<br />

is mogelijk maar het is nog veel makkelijker om per<br />

bancontact te betalen. Bij het onthaal op het gemeentehuis<br />

kan je snel en veilig betalen met je bankkaart.<br />

communicatiedienst gemeentehuis<br />

info@westerlo.be - 014 53 91 77<br />

VEilighEiD<br />

Hoe schoorsteenbranden vermijden<br />

Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie<br />

(mazout) in een kachel, open haard of centrale<br />

verwarming loopt risico op een schoorsteenbrand. Na<br />

een tijdje koekt al het roet samen en dat wordt zeer<br />

brandbaar. Je kan schoorsteenbranden voorkomen door<br />

je schoorsteen minstens jaarlijks te laten vegen door een<br />

vakman. Vraag ook zeker een attest want in sommige<br />

brandverzekeringspolissen is dat zelfs verplicht. Stook<br />

alleen maar met droog, natuurlijk en onbehandeld hout<br />

en dus zeker niet met geverfd hout, spaanplaat, oud<br />

papier, karton, multiplex en afval. Krijg je toch te maken<br />

met schoorsteenbrand? Waarschuw de brandweer via<br />

112 en doof het vuur in de haard of kachel met zand<br />

of zout.<br />

CO-vergiftiging voorkomen<br />

Gasgeisers en verwarmingstoestellen die werken op gas,<br />

hout, pellets, mazout en petroleum hebben veel zuurstof<br />

nodig om goed te branden maar als dat er te weinig is,<br />

wordt het gevaarlijke CO-gas gevormd. Het is dus goed<br />

om deze toestellen te laten plaatsen door een vakman<br />

en ze regelmatig te onderhouden. Plaats bij voorkeur<br />

ook een toestel met rookafvoer.<br />

CO of koolstofmonoxide is een reukloos en onzichtbaar<br />

gas. Je kan het herkennen als verschillende personen en<br />

huisdieren tegelijkertijd klachten hebben op bepaalde<br />

tijdstippen bijvoorbeeld bij het nemen van een bad<br />

of douche of tijdens de afwas. Mogelijke klachten zijn<br />

hoofdpijn, braken en flauw vallen. Ook roetafzetting op<br />

muren rond gasgeisers, gele vlammen en een abnormale<br />

hoge vochtigheid en condensatie in huis kan wijzen op<br />

een slechte verbranding en dus de vorming van het<br />

dodelijk gas CO.<br />

Wat moet je doen als iemand een CO-vergiftiging heeft?<br />

Let eerst op je eigen veiligheid, open ramen en deuren<br />

en schakel het toestel uit. Bel de hulpdiensten op het<br />

nummer 112 en zeg dat het om een CO-vergiftiging gaat.<br />

Veiligheid in huis (informatief<br />

jeugdboek 2011)<br />

brandweer <strong>Westerlo</strong> de Merodedreef 13 <strong>Westerlo</strong><br />

014 54 44 22 - westerlo@brandweervlaanderen.be<br />

www.besafe.be<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 11


12<br />

kROkuSVAkANTiE - AANbOD VOOR kiNDEREN EN jONgEREN<br />

Alle leerlingen van de Westelse scholen krijgen bij elke<br />

schoolvakantie een brochure met het aanbod van<br />

activiteiten in de gemeente. Ook voor de krokusvakantie<br />

van 20 tot 26 <strong>februari</strong> is er zo’n vakantiebrochure. De<br />

vakantiebrochure kan je krijgen op het gemeentehuis,<br />

in de bib en bij Toerisme <strong>Westerlo</strong> en vind je op<br />

www.westerlo.be.<br />

Workshop tekenfilm maken<br />

donderdag 23 <strong>februari</strong><br />

Zelf een animatiefilmpje maken? Dat kan op donderdag<br />

23 <strong>februari</strong> van 14 tot 17 uur! Tijdens de workshop<br />

kruipen we achter een pc en maken we een spannende<br />

tekenfilm met eenvoudige figuurtjes en eigen<br />

tekeningen. De workshop vindt plaats in de raadzaal in<br />

het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in <strong>Westerlo</strong>.<br />

jeugddienst gemeentehuis<br />

annelies.van.de.wouwer@westerlo.be - 014 53 92 11<br />

Recy-kleren: hou kledij bij<br />

Gooi kledij die je niet meer aandoet niet weg maar hou<br />

ze bij tot in de paasvakantie. Dan is er een workshop<br />

waarbij je leert om van kledij die je ooit mooi vond,<br />

terug hippe kledingstukken te maken. Meer info vind je<br />

in de vakantiebrochure voor de paasvakantie en bij de<br />

jeugddienst op het gemeentehuis.<br />

Wat kan je doen met een proSWAPpas?<br />

Als je tussen twaalf en zestien jaar bent, kan je een<br />

proSWAPpas kopen voor 4 euro. Hiermee krijg je korting<br />

bij sportactiviteiten, muziek en cd’s, films, shoppen, lekker<br />

eten en activiteiten van de verschillende jeugddiensten<br />

tijdens de schoolvakanties. De proSWAPpas is geldig<br />

in Geel, Herentals, Herselt en <strong>Westerlo</strong>. Je krijgt ook<br />

een boekje met kortingbonnen van handelaars uit de<br />

deelnemende gemeenten.<br />

jeugddienst gemeentehuis<br />

annelies.van.de.wouwer@westerlo.be - 014 53 92 11<br />

Omnisportkamp van 20 tot 22 <strong>februari</strong><br />

Het omnisportkamp vindt plaats van 20 tot 22 <strong>februari</strong><br />

in en rond sporthal De Beeltjens in het Kasteelpark 6 in<br />

<strong>Westerlo</strong>. Van 9.30 tot 16 uur kunnen kinderen geboren<br />

in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 mee doen met<br />

allerlei sport- en spelactiviteiten. Er is opvang van 8.30<br />

tot 17 uur. Je betaalt 24 euro per kind of 21 euro vanaf<br />

tweede kind uit hetzelfde gezin.<br />

sportdienst gemeentehuis<br />

sportinschrijving@westerlo.be - 014 53 92 07<br />

Kinderclub<br />

Tijdens de krokusvakantie is de Kinderclub van Tongerlo<br />

elke dag open van 7 tot 18 uur voor kleuters. Lagere<br />

schoolkinderen kunnen terecht in <strong>Westerlo</strong>. Elke voor-<br />

en namiddag staan er activiteiten en spelletjes op het<br />

programma rond een bepaald thema.<br />

secretariaat Kinderclub - 014 53 94 20<br />

www.westerlo.be > leren en werken > de Kinderclub<br />

Bibtips<br />

In de bib vind je toffe en spannende leesboeken maar<br />

ook boeken met spelletjes, knutselactiviteiten en<br />

kookrecepten. Deze en andere leuke bibtips vind je in<br />

de herfstvakantiebrochure.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


FITbus op zaterdag 17 maart<br />

Kom je conditie testen in de FITbus op zaterdag 17 maart aan de<br />

Merodezaal in Heultjedorp 1.<br />

Op zaterdag 17 maart kan je je conditie komen testen met<br />

een vetmeting en fietsproef in de FITbus. Deze mobiele<br />

teststudio komt naar Heultje. Hij staat ter hoogte van<br />

de Merodezaal in Heultjedorp 1. De hertest vindt plaats<br />

op zaterdag 9 juni. Je betaalt 10 euro voor verzekering,<br />

drankje, begeleiding en een gadget bij hertest. Inschrijven<br />

kan vanaf 6 <strong>februari</strong> op www.fitbus.be.<br />

sportdienst gemeentehuis<br />

sportinschrijving@westerlo.be - 014 53 92 07<br />

Jeugdolympiade op woensdag 21 maart<br />

Op woensdag 21<br />

maart tussen 13<br />

en 16 uur vindt de<br />

Jeugdolympiade plaats<br />

op de terreinen van het<br />

Sportacentrum, Geneinde 2 in Tongerlo. Ben je tussen<br />

tien en veertien jaar? Doe dan gratis mee aan de derde<br />

jeugdolympiade en behaal een Olympische medaille in<br />

een of meer sporttakken zoals atletiek, voetbal, basketbal<br />

of volleybal.<br />

Inschrijven doe je voor 12 maart bij de sportdienst op<br />

het gemeentehuis of via het e-Loket op www.westerlo.<br />

be. Vul het online formulier in en kruis aan in welke<br />

sporttakken je bij voorkeur wil deelnemen aan de testen.<br />

De sportdienst van de gemeente organiseert de<br />

Jeugdolympiade samen met Sporta Tongerlo. De<br />

Jeugdolympiade is een initiatief van de Vlaamse Overheid,<br />

begeleid door een stuurgroep en gecoördineerd door<br />

Bloso.<br />

sportdienst gemeentehuis - 014 53 92 07<br />

www.westerlo.be - www.sporta.be<br />

www.jeugdolympiade.be<br />

SpORT<br />

Fiets de Mont Ventoux op als ventourist of<br />

kannibaal op zaterdag 23 juni<br />

Op zaterdag 23 juni kan je samen met Sporta mee<br />

de Mont Ventoux opfietsen. Je kiest zelf of je de Mont<br />

Ventoux overwint als Ventourist of als Kannibaal.<br />

Ventourist wil zeggen dat je de 21, 22 of 26 kilometer<br />

aflegt over stijgend asfalt naar een hoogte van 1912 meter.<br />

La Cannibale is een nog grotere sportieve prestatie van<br />

173 kilometer over 6 cols en 4529 hoogtemeters.<br />

In de voorbereidingsperiode van zes maanden word je<br />

begeleid met trainingsschema’s en advies. Zo is er op<br />

zondag 29 april een Ventoux-dag in het Sporta Centrum<br />

waar getraind kan worden voor 35, 50, 100 en 150<br />

kilometer.<br />

Wielrennen in de Provence (incl. de<br />

Mont Ventoux) boek 2011<br />

Sporta Centrum Geneinde 2 Tongerlo<br />

info@mijnventoux.be - www.mijnventoux.be<br />

“Mijn Ventoux?<br />

Da’s de kannibaal<br />

in jou losmaken!”<br />

Eddy Merckx<br />

NIEUW<br />

La Cannibale<br />

6 cols, 4529 hoogtemeters, 173 km lang!<br />

La Cannibalette<br />

4 cols, 3525 hoogtemeters, 131 km lang!<br />

23 juni <strong>2012</strong><br />

www.mijnventoux.be<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 13


Tuinzadenactie<br />

In december 2011 kon je gratis tuinzaden bestellen. De<br />

gemeente wil met deze actie meer mensen aanzetten tot<br />

tuinieren en het aanleggen van een moestuin waardoor<br />

het groenafval vermindert.<br />

De tuinzadenactie is, net als de kippenactie van vorig<br />

jaar, een groot succes. In totaal dienden 1750 Westelse<br />

gezinnen een aanvraag in. De tuinzaden worden in maart<br />

verdeeld. In afwachting van het plantseizoen organiseert<br />

de gemeente in samenwerking met KWB <strong>Westerlo</strong> in<br />

<strong>februari</strong> een basiscursus tuinieren en een infoavond over<br />

kringlooptuinieren.<br />

Basiscursus tuinieren: Zaai en oogst het zelf!<br />

6 en 13 <strong>februari</strong><br />

Wil je van start gaan met de aanleg van een tuin of<br />

is tuinieren al jaren een heuse passie voor jou? Kom<br />

dan zeker naar de gratis basiscursus tuinieren met Jan<br />

Pauwels van de Katholieke Hogeschool Kempen.<br />

Op maandag 6 <strong>februari</strong> om 20 uur vindt de infoavond<br />

‘Haal het beste uit uw serre’ plaats. Een tweede infoavond<br />

met praktische informatie en handige tips over zaaien<br />

en planten in volle grond, vindt plaats op maandag 13<br />

<strong>februari</strong> om 20 uur.<br />

De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig. De<br />

basiscursus vindt plaats in de OCMW-zaal ‘t Rietje in de<br />

Verlorenkost 22 in <strong>Westerlo</strong>.<br />

milieudienst gemeentehuis<br />

io.pateet@westerlo.be - 014 53 91 55<br />

Infoavond kringlooptuinieren<br />

maandag 20 <strong>februari</strong><br />

Op maandag 20 <strong>februari</strong> om 20 uur vindt er in het<br />

gemeenschapslokaal van Tongerlo een gratis infoavond<br />

plaats over kringlooptuinieren, Kerkplein 1.<br />

Je ontdekt er hoe je kan tuinieren met minder afval<br />

en met minder werk! Je krijgt ook tips om tuinafval te<br />

voorkomen en tuinresten creatief te hergebruiken.<br />

Inschrijven is niet nodig.<br />

milieudienst gemeentehuis<br />

io.pateet@westerlo.be - 014 53 91 55<br />

14<br />

miliEu<br />

Textielinzameling op 23 <strong>februari</strong><br />

Op donderdag 23 <strong>februari</strong> haalt De Kringloopwinkel<br />

nog bruikbare kledij bij je thuis op. Textiel zoals droge<br />

kledij, lakens, dekens, gordijnen, draagbaar schoeisel en<br />

lederwaren doe je in een dichtgebonden plastic zak<br />

en zet je buiten aan de straatkant. Heb je geen grote<br />

plastic zak? Je krijgt vooraf een oranje plastic zak in je<br />

brievenbus en je kan extra gratis zakken komen halen bij<br />

het onthaal en bij de milieudienst op het gemeentehuis<br />

tijdens de openingsuren.<br />

Je kan je herbruikbare kledij ook altijd zelf naar de<br />

Kringloopwinkel brengen of in kledijcontainers langs de<br />

openbare weg en op het IOK-containerpark deponeren.<br />

www.dekringwinkel.be<br />

Mis in <strong>2012</strong> geen enkele afvalophaling<br />

In de ophaalkalender <strong>2012</strong> staan alle ophaaldata en<br />

sorteerregels voor je afval. Eind december kreeg je de<br />

ophaalkalender in je brievenbus.<br />

Je kan hem ook krijgen bij het onthaal op het<br />

gemeentehuis en bij de milieudienst. Maar het is ook<br />

mogelijk om een digitale kalender te uploaden op je<br />

computer via www.iok.be of op je smartphone door<br />

de QR-code op je gedrukte kalender in te scannen. Je<br />

krijgt dan onmiddellijk je persoonlijke ophaalkalender op<br />

je scherm en kan de ophaaldata vervolgens inlezen in je<br />

agenda. Zo mis je nooit meer een ophaling.<br />

IOK afvalbeheer - Katleen Mertens<br />

014 56 27 09 - 0473 77 60 20<br />

www.iok.be<br />

Je kan je ophaalkalender digitaal uploaden op je computer via<br />

www.iok.be of op je smartphone door de QR-code op je gedrukte kalender<br />

in te scannen.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


Geen reclame? Kleef een sticker op je<br />

brievenbus<br />

Bij het onthaal en de milieudienst op het gemeentehuis<br />

en bij de bib kan je een gratis sticker krijgen om op je<br />

brievenbus te kleven. Zo bespaar je jaarlijks minstens 35<br />

kilo afval reclamedrukwerk.<br />

Kleef de ja-nee sticker op je brievenbus als je geen<br />

ongeadresseerde reclame meer wil ontvangen maar wel<br />

nog informatieve bladen zoals De Streekkrant en Passe-<br />

Partout.<br />

EE<br />

Géén<br />

Wel<br />

ongeadresseerd<br />

Huis aan Huis<br />

reklamedrukwerk<br />

bladen<br />

N J A<br />

Kleef de nee-nee sticker als je geen van beide wil. Het<br />

gemeentelijk infoblad Westel Info krijg je wel altijd in je<br />

brievenbus want dat is geen reclamedrukwerk.<br />

NEE NEE<br />

géén<br />

ongeadresseerd<br />

reklamedrukwerk<br />

Wanneer je ook geen geadresseerde reclame meer wil<br />

ontvangen, kan je je inschrijven op de Robinsonlijst op<br />

www.robinsonlist.be.<br />

Dikke truiendag op donderdag 16 <strong>februari</strong><br />

Op donderdag 16 <strong>februari</strong> is het voor de achtste keer<br />

Dikke truiendag. In de deelnemende scholen wordt<br />

de verwarming een graadje minder gezet en dragen<br />

leerlingen en leerkrachten een dikke en warme trui.<br />

Maar ook thuis of op je werk kan je meedoen. Een graadje<br />

minder verwarmen merk je nauwelijks maar betekent<br />

wel 7 procent minder stookkosten en broeikasgassen.<br />

Ook door thermische onderkleding te dragen, kan je<br />

de thermostaat nog lager zetten, bespaar je nog meer<br />

energie en draag je je steentje bij aan de strijd tegen de<br />

opwarming van de aarde.<br />

milieudienst gemeentehuis<br />

milieu@westerlo.be - 014 53 91 55<br />

www.westerlo.be<br />

géén<br />

huis-aan-huis<br />

bladen<br />

miliEu<br />

Samenaankoop groene stroom een succes<br />

<strong>Westerlo</strong> nam vorig jaar deel aan de groepsaankoop<br />

groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. De<br />

samenaankoop was een groot succes. 741 Westelse<br />

gezinnen schreven zich in waarvan 448 effectief<br />

overgestapt zijn.<br />

Dat wil zeggen dat bij 60 procent van de ingeschrevenen<br />

het aanbod van de winnende leverancier goedkoper was<br />

dan het tarief dat ze tot nu toe betaalden.<br />

Voorwaarden en prijzen dakisolatieslag<br />

Meer dan 80 Westelse gezinnen schreven zich in voor<br />

een samenaankoop van dakisolatie die de gemeente<br />

samen met IOK organiseert. Een stuurgroep bestaande<br />

uit deelnemers koos de leveranciers en aannemers<br />

met de beste voorwaarden. De ingeschreven gezinnen<br />

kregen een brief met daarin de contactgegevens en de<br />

voorwaarden van de firma’s. Je kan deze lijst ook vinden<br />

op www.westerlo.be en bij de milieudienst op het<br />

gemeentehuis. Ben je niet ingeschreven en wil je toch<br />

ook nog deelnemen? Dat kan.<br />

Je bekijkt de lijst met de verschillende leveranciers en<br />

hun voorwaarden en neemt zelf contact op met de firma<br />

die de producten aanbiedt waarin je geïnteresseerd<br />

bent. Werk je met een aannemer? Dan zal de firma een<br />

persoonlijke en aangepaste offerte maken. Deze offerte<br />

moet dan aan dezelfde voorwaarden beantwoorden!<br />

Alle prijzen zijn gegarandeerd tot 31 oktober <strong>2012</strong> tenzij<br />

anders vermeld. Je dient bij aankoop steeds te vermelden<br />

dat je meedoet aan de samenaankoop dakisolatie van<br />

IOK en de gemeente.<br />

milieudienst gemeentehuis<br />

milieu@westerlo.be - 014 53 91 55<br />

www.westerlo.be<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 15


Hoe bespaar ik op ziektekosten?<br />

dinsdag 7 <strong>februari</strong><br />

Op dinsdag 7 <strong>februari</strong> van 14 tot 16 uur vindt de Bibkaffe<br />

plaats. Daar krijg je info en tips om te besparen op je<br />

ziektekosten. Dit gezellige praatcafé is een organisatie<br />

van Welzijnsschakel <strong>Westerlo</strong>, Hulshout en Herselt. De<br />

Bibkaffe vindt om de veertien dagen plaats in de bib.<br />

Koffie is gratis en iedereen is welkom.<br />

Illégal op donderdag 23 <strong>februari</strong><br />

Op donderdag 23 <strong>februari</strong> om 20.15 uur kan je naar de<br />

film Illégal komen kijken in de bib in <strong>Westerlo</strong>.<br />

De film vertelt het verhaal van een Wit-Russische vrouw<br />

die met haar zoon van 13 illegaal in België verblijft maar<br />

toch al goed geïntegreerd is. Tot ze op een dag gearresteerd<br />

wordt en in een gesloten centrum verdwijnt, gescheiden<br />

van haar zoon.<br />

bib Kasteelpark 5 <strong>Westerlo</strong><br />

info@bibwesterlo.be - 014 54 94 62<br />

16<br />

bib<br />

Schrijven is altijd persoonlijk<br />

lezing woensdag 15 <strong>februari</strong><br />

Op woensdag 15 <strong>februari</strong> om 20.15 uur geeft<br />

misdaadauteur Rudy Soetewey, winnaar van de Hercule<br />

Poirotprijs in 2011, een lezing in de bibliotheek in<br />

<strong>Westerlo</strong>. Hij geeft uitleg over zijn boeken en legt linken<br />

met zijn eigen leven. Prijs: 4 euro en 3 euro voor -18 en<br />

+55.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


Infosessie ventilatie op donderdag 2 <strong>februari</strong><br />

Wil je meer weten over ventilatie? Kom dan naar de infosessie op<br />

donderdag 2 <strong>februari</strong> in kamp C in de Britselaan 20 in Oosterwijk.<br />

Ventileren met systeem D? Wat betekent dat? Wat zijn<br />

de voor- en nadelen van de ventilatiesystemen A, B, C<br />

en D? Hoe gezond is het systeem en hoe kan je het<br />

reinigen? Op deze en andere vragen krijg je antwoorden<br />

van deskundigen op donderdag 2 <strong>februari</strong> van 19 tot 21<br />

uur bij Kamp C. Prijs: 5 euro per persoon. Breng ook je<br />

bouwplannen mee voor persoonlijke vragen die je na de<br />

infosessie kan stellen.<br />

Infosessie Hoe isoleer ik mijn dak?<br />

zaterdag 18 <strong>februari</strong><br />

Op zaterdag 18 <strong>februari</strong> van 10 tot 12 uur krijg je bij<br />

Kamp C meer info over dakisolatie en -isoleren. Je krijgt<br />

uitleg en tips over de soorten en mogelijkheden, de<br />

premies, het belang van dikte, plaatsing en ventilatie. Je<br />

mag ook foto’s en plannen meenemen van je dak en<br />

zolder voor persoonlijk advies. Prijs: 5 euro per persoon.<br />

Bouwteam op 18 en 25 <strong>februari</strong><br />

Op twee zaterdagen krijg je van een bouwdeskundige<br />

de nodige technische en praktische bagage over<br />

duurzaam en energiezuinig bouwen. Het eerste deel<br />

van het tweedaags Bouwteam vindt plaats op zaterdag<br />

18 <strong>februari</strong> van 9 tot 17 uur en gaat over materialen<br />

en isolatie, constructiedetails, oriëntatie en luchtdicht<br />

bouwen. Het tweede deel vindt plaats op zaterdag 25<br />

<strong>februari</strong> van 9 tot 17 uur en gaat over energie, water,<br />

verwarming, elektriciteit, ventilatie en waterrecuperatie.<br />

Je betaalt 40 euro voor de twee dagen. Vooraf inschrijven<br />

is noodzakelijk op www.bouwteams.be.<br />

kAmp c<br />

Infosessie Programma van de bouwheer<br />

zaterdag 25 <strong>februari</strong><br />

Op zaterdag 25 <strong>februari</strong> van 9 tot 17 uur kan je de cursus<br />

Programma van de bouwheer volgen. Je krijgt uitleg over<br />

thema’s zoals akoestiek, gebruiks- en kindvriendelijk bouwen,<br />

kleurbeleving, bouwverzekeringen en de samenwerking<br />

met de verschillende bouwpartners. Je betaalt 25 euro.<br />

Inschrijven is noodzakelijk op www.bouwteams.be.<br />

Klimaatcafé met de Low Impact Show<br />

donderdag 1 maart<br />

Op donderdag 1 maart om 20 uur komt de<br />

show van de Low Impact Man naar Kamp<br />

C. Via interactieve elementen en humor<br />

brengt Steven Vromman het relaas van zijn<br />

leven als Low Impact Man.<br />

Maar ook jouw leven wordt onder de loep genomen.<br />

Welke impact heeft ons leven op het milieu en wat<br />

kunnen we doen? Na de show is er tijd voor een debat<br />

met Steven Vromman, Jacques Mevis (coördinatie<br />

Klimaatcampagne 11.11.11) en Dirk Verbeeck (Kamp<br />

C). Je betaalt 5 euro, inclusief consumptie. Inschrijven is<br />

noodzakelijk.<br />

Kamp C - Britselaan 20 Oosterwijk<br />

info@kampc.provant.be - 014 27 96 50<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 17


Begeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v)<br />

weerwerkgesco l halftijds l D1-D3<br />

Voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang de<br />

Kinderclub zoekt de gemeente een begeleider. Er wordt een<br />

wervingsreserve van twee jaar aangelegd.<br />

Taken opvangen en begeleiden van kinderen van 2,5<br />

tot 12 jaar voor en na school en op schoolvrije dagen l<br />

activiteiten en projecten organiseren l in team werken<br />

l contacten verzorgen met ouders<br />

Voorwaarden sociale en flexibele ingesteldheid l in<br />

aanmerking komen om als weerwerkgesco te werken<br />

l slagen voor een selectieprocedure l voldoen aan<br />

de kwalificatievereisten van Kind en Gezin (meer info<br />

bij de personeelsdienst of bij het secretariaat van De<br />

Kinderclub)<br />

maandloon<br />

856,74 tot 1333,43 euro bruto geïndexeerd<br />

hoe solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met cv<br />

en een kopie van het vereiste diploma ten laatste op<br />

24 <strong>februari</strong> naar gemeente <strong>Westerlo</strong>, tav college van<br />

burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61, 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

personeelsdienst gemeentehuis<br />

jef.janssens@westerlo.be - 014 53 91 74<br />

www.westerlo.be > vandaag in <strong>Westerlo</strong> > vacatures<br />

Sportpromotor<br />

contractueel l halftijds l B1-B3<br />

Voor de sportdienst zoekt de gemeente een sportpromotor.<br />

Het gaat over een halftijds contract van bepaalde duur tot<br />

en met 31 augustus <strong>2012</strong>. Verlenging is mogelijk.<br />

Taken variabel uurrooster met inbegrip van avond- en<br />

weekenduren (zaterdagvoormiddag) l initiatielessen<br />

geven zoals aquagym, sport na school, zwemlessen en<br />

BBB l begeleiding sportkampen<br />

Voorwaarden bachelor of master lichamelijke<br />

opvoeding l slagen voor een selectieprocedure<br />

maandloon<br />

1114,41 tot 1877,75 euro bruto geïndexeerd<br />

hoe solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met cv<br />

en een kopie van het vereiste diploma ten laatste op<br />

8 <strong>februari</strong> naar gemeente <strong>Westerlo</strong>, tav college van<br />

burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61, 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

personeelsdienst gemeentehuis<br />

jef.janssens@westerlo.be - 014 53 91 74<br />

www.westerlo.be > vandaag in <strong>Westerlo</strong> > vacatures<br />

18<br />

jObS iN WESTERlO<br />

Gebrevetteerde en/of gegradueerde<br />

verpleegkundigen<br />

contractueel l halftijds l C3-C4 en/of BV1-BV3<br />

Het OCMW <strong>Westerlo</strong> zoekt twee gebrevetteerde en/<br />

of gegradueerde verpleegkundigen voor het Woonzorgcentrum<br />

Parel der Kempen. Het gaat over twee halftijdse<br />

contractuele betrekkingen van onbepaalde duur. Er wordt<br />

een wervingsreserve van twee jaar aangelegd.<br />

Taken verpleegkundige en verzorgende taken uitvoeren<br />

binnen een multidisciplinair team<br />

Voorwaarden diploma gebrevetteerde in de verpleegkunde<br />

en/of houder van het diploma gegradueerde in de<br />

verpleegkunde l slagen voor een selectiegesprek<br />

maandloon<br />

vanaf 1024,22 euro bruto geïndexeerd voor een<br />

gebrevetteerd verpleegkundige en 1124,07 euro bruto<br />

geïndexeerd voor een gegradueerd verpleegkundige<br />

hoe solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met cv en<br />

een kopie van het vereiste diploma ten laatste op 15<br />

<strong>februari</strong> aangetekend naar de voorzitter van het OCMW<br />

<strong>Westerlo</strong>, Verlorenkost 22/1, 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

personeelsdienst<br />

chris.meulemans@ocmwwesterlo.be - 014 53 95 34<br />

www.ocmwwesterlo.be > actueel > vacatures<br />

Poetshulp<br />

gesco l voltijds l DD1<br />

Politiezone Zuiderkempen zoekt een poetshulp voor het<br />

Veiligheidscentrum De Marly in <strong>Westerlo</strong>. Het gaat over een<br />

voltijdse betrekking van een jaar (eventueel verlengbaar)<br />

met een proefperiode van 14 dagen.<br />

Taken dagelijks onderhouden en poetsen van de<br />

gebouwen en voertuigen van de politiezone l afwassen,<br />

koffiezetten, benodigdheden aanvullen l helpen bij<br />

evenementen (verkeersdriedaagse, recepties, ...)<br />

Voorwaarden slagen voor een praktische en<br />

mondelinge selectieproef - in aanmerking komen om als<br />

gesco te werken (meer info bij de VDAB)<br />

Wij bieden een aanvangswedde zoals vastgesteld in<br />

weddeschaal DD1 (meer info op www.ssgpi.be)<br />

hoe solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met cv ten<br />

laatste op 6 <strong>februari</strong> naar Politie Zuiderkempen, dienst<br />

HRM, De Merodedreef 15, 2260 <strong>Westerlo</strong> of per e-mail<br />

naar michiel.vanlommel.7307@police.be.<br />

assistent HRM Michiel Vanlommel - 014 53 96 71<br />

www.politiezuiderkempen.be<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


paddenstoelenwandeling<br />

FOTObOx<br />

fluohesjes middenschool Sila<br />

Heb je ook leuke Westelse foto’s? Mail ze ons voor 5<br />

<strong>februari</strong> en misschien staat jouw foto dan in de volgende<br />

Westel Info. Foto’s van internet zijn meestal niet goed<br />

van kwaliteit en dus niet bruikbaar. Fotografeer ook geen<br />

personen die dat niet willen.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 19<br />

repetities openluchtspektakel<br />

fotoHugo Dillen<br />

foto Marcel Ven<br />

foto Ludo Reyniers<br />

gemeentehuis by night<br />

foto Jef Schoors<br />

20-jarig bestaan volleybalclub Breughelianen<br />

sofie.claes@westerlo.be - 014 53 91 77


woensdag 1 <strong>februari</strong><br />

WES Kennismakingsconcert Stedelijke Academie<br />

voor Muziek, Woord en Dans - 18 en 19 uur<br />

voor kinderen van 7 en 8 jaar en hun familie<br />

concertzaal muziekacademie Boerenkrijglaan 25<br />

donderdag 2 <strong>februari</strong><br />

WES Voordracht Cel Vermiste Personen - 14 uur<br />

Zoektocht voor 1000 verdwijningen per jaar<br />

door Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste<br />

Personen<br />

OKRA - Trefpunten gewest <strong>Westerlo</strong><br />

chris.witvrouwen@telenet.be - 0497 23 07 07<br />

OCMW-zaal ‘t Rietje Verlorenkost 22<br />

OOS Infosessie ventilatie Kamp C - 19 tot 21 uur<br />

zie p 17<br />

OEV Heemkring oud volkscafé - 20 uur<br />

zie laatste pagina<br />

WES Audiovisuele reportage Thailand - 20 uur<br />

vtbKultuur<br />

audiovisuele reportage met Guido Boeken<br />

herman@deketelaere.com - 014 54 50 13<br />

www.vtbkultuur.be - zaaltje Boskant 8<br />

vrijdag 3 <strong>februari</strong><br />

ZOE Dropping - vanaf 19 uur<br />

Oud-leiding Chiro Zoerle-Parwijs<br />

oudleidingscomite.zoerle@skynet.be<br />

0472 22 90 93<br />

chirolokalen Vijfhuizenstraat 28<br />

OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19<br />

tot 22 uur<br />

Heemkring Ansfried - Sint Michielsstraat 2<br />

info@heemkringansfried.be - 0495 57 73 98<br />

VOO Toneel ‘t AZ op stelten - 20 uur<br />

Toneelgroep Kultuur²<br />

reserveren tussen 17.30 en 20 uur<br />

0498 07 42 52 en t.az.op.stelten@gmail.com<br />

polyvalente zaal Stijn Streuvelsstraat 11<br />

OEV KWB-quiz - 20 uur<br />

KWB Oevel<br />

janwies@skynet.be - 014 23 46 77<br />

Biehal Sint-Michielsstraat 8<br />

zaterdag 4 <strong>februari</strong><br />

OOS Eetdag Steff Cras - 11.30 tot 21 uur<br />

zaal ‘t Klokkenhof Kerkhofstraat 12<br />

TON Winterconcert Koninklijke Fanfare Sint-<br />

Cecilia - 19 uur<br />

chrisboogers@telenet.be - 014 54 55 07<br />

parochiezaal Tongelhof de Trannoyplein 5<br />

20<br />

AgENDA<br />

zondag 5 <strong>februari</strong><br />

OEV Jaarlijkse pannenkoekendag ziekenzorg<br />

Oevel - 14 tot 19 uur<br />

godelieve.raeymaekers@gmail.com<br />

014 23 47 05<br />

Biehal Sint-Michielsstraat 8<br />

TON Winterconcert Koninklijke Fanfare Sint-<br />

Cecilia - 19 uur<br />

zie za 4/2<br />

maandag 6 <strong>februari</strong><br />

WES Basiscursus tuinieren: Zaai en oogst het zelf<br />

20 uur<br />

zie p 14<br />

dinsdag 7 <strong>februari</strong><br />

BIB Bibkaffee: Hoe bespaar ik op ziektekosten? -<br />

14 tot 16 uur<br />

zie p 16<br />

woensdag 8 <strong>februari</strong><br />

HEU Openklasdag gemeenteschool Heultje - 11<br />

tot 12 uur<br />

Gravin de Merodestraat 19<br />

gbsheultje@scarlet.be - 016 69 97 80<br />

HEU <strong>Westerlo</strong> Weegt: kooksessie - 19 tot 21 uur<br />

zie p 8<br />

donderdag 9 <strong>februari</strong><br />

OEV Bloed geven - 17.30 tot 20.30 uur<br />

Rode Kruis Oevel<br />

De Biehal Sint-Michielsstraat 8<br />

OEV Heemkring oud volkscafé - 20 uur<br />

zie do 2/2<br />

vrijdag 10 <strong>februari</strong><br />

ZOE Will Tura - 20 uur<br />

zie p 11<br />

zaterdag 11 <strong>februari</strong><br />

WES Basiscursus fluitbouw - 10 tot 16 uur<br />

Westelfolk - www.westelfolk.be<br />

erik.vandyck@telenet.be - 0494 87 32 01<br />

FolkSolder (boven café ‘t Centrum)<br />

Boerenkrijglaan 26<br />

ZOE Mosseldag - 11.30 tot 20.30 uur<br />

zaalvoetbalploeg Geel-Zwart<br />

ontmoetingscentrum Smissenhoekstraat 7<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


zaterdag 11 <strong>februari</strong><br />

OEV Winterwandeling Kerkezil - 18.30 uur<br />

vertrek aan pleintje Tramstraat<br />

w.vanhemelen@portima.be - 014 23 52 20<br />

HEU Muziekconcert fanfare de Verbroedering<br />

Heultje - 19.30 uur<br />

fej.vandeneynde@skynet.be - 0476 71 93 04<br />

fanfarezaal Processieweg 1/1<br />

TON School Rocks Vrije basisschool ‘t Grafiekje -<br />

21 uur<br />

taels.miguel@telenet.be - 0497 83 56 21<br />

parochiezaal Tongelhof de Trannoyplein 3<br />

zondag 12 <strong>februari</strong><br />

TON Valentijnsontbijt volleybalclub TOVO<br />

8.30 uur<br />

www.tovo.be<br />

linda.tsyen@skynet.be - 014 58 39 98<br />

zaal ‘t Hofke Abdijstraat 4<br />

OOS Restaurantdag KFC Oosterzonen - 11.30 tot<br />

19.30 uur<br />

kantine Bovemansstraat 20<br />

secretariaat@kfcoosterzonen.be<br />

0498 54 93 34 - www.kfcoosterzonen.be<br />

OEV Jaarlijks Natuurpunt <strong>Westerlo</strong>-eetfeest -<br />

11.30 tot 16 uur<br />

natuurpuntwesterlo@telenet.be<br />

0496 74 77 28<br />

www.natuurpuntwesterlo.be<br />

parochiezaal De Biehal Sint Michielsstraat 8<br />

ZOE Winter Kids Festival - 13 tot 18 uur<br />

Mountainbikeclub Tongerlo en<br />

springkastelenverhuur Jumpies<br />

kinderen van drie tot twaalf jaar - 2,50 euro<br />

www.jumpies.be<br />

De Zoerla Gevaertlaan 1<br />

HEU Muziekconcert fanfare de Verbroedering<br />

Heultje - 19.30 uur<br />

zie za 11/2<br />

maandag 13 <strong>februari</strong><br />

HEU Startvergadering Zuiderse Zoenen … uit<br />

<strong>Westerlo</strong> - 19.30 uur<br />

zie p 2<br />

GEM Werkgroep Beddermolen - 19.30 uur<br />

zie p 2<br />

WES Basiscursus tuinieren: Zaai en oogst het zelf<br />

20 uur<br />

zie p 14<br />

AgENDA<br />

woensdag 15 <strong>februari</strong><br />

BIB Lezing: Schrijven is altijd persoonlijk<br />

20.15 uur<br />

zie p 16<br />

donderdag 16 <strong>februari</strong><br />

OEV Heemkring oud volkscafé - 20 uur<br />

zie do 2/2<br />

vrijdag 17 <strong>februari</strong><br />

OEV Heemkring genealogische opzoekavond - 19<br />

tot 22 uur<br />

zie vr 3/2<br />

zaterdag 18 <strong>februari</strong><br />

OOS Bouwteam Kamp C - 9 tot 17 uur<br />

zie p 17<br />

OOS Infosessie Hoe isoleer ik mijn dak Kamp C-<br />

10 tot 12 uur<br />

zie p 17<br />

WES Basiscursus fluitbouw - 10 tot 16 uur<br />

zie za 11/2<br />

ZOE Beurs voor alleenstaande ouders - 13.30 tot<br />

18 uur<br />

ACV <strong>Westerlo</strong> samen met KWB, KAV,CM en<br />

ACW- 014 44 68 34<br />

toegang gratis - kinderopvang voorzien<br />

ontmoetingscentrum Smissenhoekstraat 7<br />

OEV Toneel De Far West op z’n best - 19.30 uur<br />

Toneelvereniging THEATER 92<br />

met gratis aperitief voor 20-jarig bestaan<br />

kaarten 7 euro of 4 euro voor -12 jaar<br />

wies.viviane@skynet.be - 0495 14 55 33<br />

Kantine DAF Trucks Van Doornelaan 1<br />

zondag 19 <strong>februari</strong><br />

TON Mosselfeest KFC Tongerlo - vanaf 11.30 uur<br />

www.kfctongerlo.be<br />

kantine KFC Tongerlo Geneinde 48<br />

VOO Eetdag de Kapelse Accordeonisten<br />

12 tot 19 uur<br />

cindyfromyellow@live.be - 0474 29 86 62<br />

Polyvalente zaal Stijn Streuvelsstraat 11<br />

OEV Toneel De Far West op z’n best - 14.30 uur<br />

zie za 18/2<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 21


maandag 20 <strong>februari</strong><br />

OEV Kookles Koken met 5 ingrediënten - 19 uur<br />

KVLV<br />

renildebroeckx@seijen.be - 014 21 39 11<br />

Biekorf Sint-Michielsstraat 8<br />

TON Infoavond kringlooptuinieren - 20 uur<br />

zie p 14<br />

woensdag 22 <strong>februari</strong><br />

BIB Film Verdwaald in het geheugenpaleis<br />

19.30 uur<br />

zie p 16<br />

donderdag 23 <strong>februari</strong><br />

WES Voordracht Gezond slapen - 14.30 uur<br />

gratis toegang<br />

parochiecentrum Boerenkrijglaan 24<br />

OEV Heemkring oud volkscafé - 20 uur<br />

zie do 23/2<br />

BIB Film: Illégal - 20.15 uur<br />

zie p 16<br />

vrijdag 24 <strong>februari</strong><br />

HEU CATCHcafé Unleash the Beasts - 20 uur<br />

Flemish Wrestling Force<br />

internationaal worstelgala met café<br />

rob_eeckhout@yahoo.com - 0479 44 76 51<br />

Merodezaal Heultjedorp 1<br />

zaterdag 25 <strong>februari</strong><br />

OOS Bouwteam - 9 tot 17 uur<br />

zie p 17<br />

OOS Infosessie Programma van de bouwheer<br />

Kamp C - 9 tot 17 uur<br />

zie p 17<br />

ZOE Tentoonstelling houtsnijders - 13 tot 18 uur<br />

Houtsnijders Mol met leden uit <strong>Westerlo</strong> en<br />

omstreken<br />

toegang gratis<br />

houtsnijdersmol@hotmail.be - 0478 39 81 87<br />

ontmoetingscentrum smissenhoekstraat 11<br />

HEU Foto- en digisalon fotoclub Morgana Heultje<br />

14 tot 23 uur<br />

gratis toegang<br />

blikvanger: Heultje in 100 portretten?<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke lagere school Schoolstraat<br />

OEV Toneel De Far West op z’n best - 19.30 uur<br />

zie za 18/2<br />

22<br />

AgENDA<br />

zondag 26 <strong>februari</strong><br />

ZOE Tentoonstelling houtsnijders - 10 tot 18 uur<br />

zie za 25/2<br />

HEU Foto- en digisalon - 10 tot 20 uur<br />

zie za 25/2<br />

HEU Haringbak Die Spelewei vzw - 12 tot 19 uur<br />

haringbak@diespelewei.be - 0475 32 09 37<br />

er zijn ook andere gerechten<br />

bestellingen haring graag vooraf mailen<br />

Merodezaal Heultjedorp 1<br />

OEV Toneel De Far West op z’n best - 14.30 uur<br />

zie za 18/2<br />

maandag 27 <strong>februari</strong><br />

GEM <strong>Gemeente</strong>raad - 20 uur<br />

zie p 4<br />

Maak reclame voor je activiteiten op westerlo.be, in de<br />

agenda van Westel Info en op de digitale infoborden in<br />

de dorpen. In de maand dat de activiteit plaatsvindt staat<br />

ze in Westel Info en 2 à 3 weken op voorhand op het<br />

infobord van het dorp waar het doorgaat.<br />

Activiteiten opgeven doe je bij voorkeur via het e-loket<br />

op www.westerlo.be.<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong>


urgemeester<br />

guy Van hirtum<br />

algemeen beleid, politie, brandweer en<br />

voorzitter gemeenteraad<br />

kabinet burgemeester<br />

maandag van 18 tot 19 uur<br />

zaterdag van 10.30 tot 12 uur<br />

schepen Filip Verrezen<br />

financiën, erediensten, communicatie, lokale<br />

economie, milieu, onderhoud wegen en plantsoenen<br />

en administratieve vereenvoudiging<br />

schepenzaal gemeentehuis<br />

dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur<br />

schepen jan michiels<br />

openbare werken, mobiliteit, bevolking,<br />

burgerlijke stand en feestelijkheden<br />

schepenzaal gemeentehuis<br />

woensdag van 13.30 tot 14.30 uur<br />

schepen Roger Vrindts<br />

ruimtelijke ordening, landbouw, vrede,<br />

gebouwen en monumenten<br />

schepenzaal gemeentehuis<br />

maandag van 18.30 tot 19.30 uur<br />

mElDpuNT gEmEENTE WESTERlO<br />

Met infovragen, aanvragen voor herstellingen aan het openbaar domein, opmerkingen en klachten kan je terecht<br />

bij het meldpunt. van de gemeente <strong>Westerlo</strong>. Je vraag of opmerking (telefoon, e-mail, e-loket, meldingskaart of op<br />

kantoor) wordt opgenomen in een databank en aan de betrokken dienst bezorgd. Kleine vragen, aanvragen en opmerkingen<br />

worden onmiddellijk behandeld en beantwoord. Voor grote vragen mag je in principe binnen veertien<br />

dagen een antwoord verwachten. Je inzending wordt behandeld bij de communicatiedienst, eerste verdieping op het<br />

gemeentehuis. Voor meer info kan je terecht op 014 53 91 78 en meldpunt@westerlo.be of gebruik deze meldkaart!<br />

WAAR? ____________________________________________________________<br />

WAT? ____________________________________________________________<br />

____________________________________________________________<br />

____________________________________________________________<br />

____________________________________________________________<br />

WIE? ____________________________________________________ (je naam)<br />

____________________________________________________ (je adres)<br />

_________________________________________ (je telefoon en/of e-mail)<br />

ziTDAgEN buRgEmEESTER EN SchEpENEN<br />

schepen<br />

maurice Van hemelen<br />

personeel, onderwijs, sociale zaken, gelijke<br />

kansen, senioren en huisvesting<br />

schepenzaal gemeentehuis<br />

donderdag van 11 tot 12 uur<br />

schepen kelly Verboven<br />

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, toerisme,<br />

internationale relaties, kinderopvang en<br />

dierenwelzijn<br />

schepenzaal gemeentehuis<br />

woensdag van 15 tot 16 uur<br />

schepen<br />

carine Van de Sande<br />

sport en recreatie, jeugd, gezin, volks-<br />

gezondheid, andersvaliden en arbeidsveiligheid<br />

schepenzaal gemeentehuis<br />

woensdag van 18 tot 19 uur<br />

ocmw-voorzitter<br />

schepen harry plettinx<br />

ocmw, ontwikkelingssamenwerking en<br />

tewerkstelling<br />

ocmw Verlorenkost 22/1<br />

ma van 19 tot 20 uur en di, wo en do van 15<br />

tot 16 uur na afspraak (014 53 87 87)<br />

juridische dienst (gratis)<br />

gemeentehuis benedenverdieping<br />

ingang achteraan<br />

maandag van 18 tot 20 uur<br />

GEMEENTE WESTERLO<br />

Parel van de Kempen<br />

colofon<br />

hoofdredactie<br />

Filip Verrezen, schepen van communicatie<br />

redactie<br />

Christophe Sproelants en Sofie Claes<br />

communicatiedienst<br />

opmaak<br />

Vicky Van den Brande communicatiedienst<br />

foto cover<br />

meeuwen aan de abdij in Tongerlo<br />

Hugo Dillen<br />

contact<br />

communicatiedienst gemeentehuis<br />

014 53 91 77 - info@westerlo.be<br />

<strong>februari</strong> <strong>2012</strong> 23


gEmEENTEDiENSTEN<br />

gemeentehuis<br />

Boerenkrijglaan 61 <strong>Westerlo</strong><br />

014 54 75 75 - info@westerlo.be<br />

ocmw<br />

Verlorenkost 22/1 <strong>Westerlo</strong><br />

014 53 87 87 - info@ocmwwesterlo.be<br />

bibliotheek<br />

Kasteelpark 5 <strong>Westerlo</strong><br />

014 54 94 62<br />

info@bibwesterlo.be<br />

ophaling huisvuil<br />

do 2/2 GFT - PMD en grof vuil<br />

reserveren ten laatste 3 dagen op voorhand op<br />

014 58 09 96<br />

do 9/2 restafval<br />

do 16/2 GFT - PMD<br />

di 21/2 papier & karton<br />

do 23/2 restafval en textiel<br />

afvalinfolijn 014 56 27 75 - www.iok.be<br />

diftar-infolijn - 0800 97 687<br />

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur<br />

dinsdag 9 - 12 uur<br />

woensdag 9 - 12 uur en 14 - 16 uur<br />

donderdag 9 - 12 uur<br />

vrijdag 9 - 12 uur<br />

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur<br />

dinsdag 9 - 12 uur<br />

woensdag 9 - 12 uur en 14 - 16 uur<br />

donderdag 9 - 12 uur<br />

vrijdag 9 - 12 uur<br />

maandag en dinsdag 14 - 20 uur<br />

woensdag 10 - 17.30 uur<br />

donderdag 14 - 20 uur<br />

vrijdag 14 - 17.30 uur<br />

zaterdag 10 - 13 uur<br />

bib Schoolstraat 1 Heultje maandag 15 - 17 uur (20/2)<br />

17.30 - 19.30 uur (6 en 13/2)<br />

containerpark iok<br />

Oevelse dreef 35 Tongerlo<br />

014 54 27 03<br />

kinderclub<br />

in elk dorp<br />

kinderclub secretariaat<br />

Vismarkt 24 <strong>Westerlo</strong><br />

014 53 94 20 - kinderopvang@westerlo.be<br />

sporthal de beeltjens<br />

Kasteelpark 6 <strong>Westerlo</strong><br />

014 54 15 54<br />

toerisme westerlo<br />

Boerenkrijglaan 25 <strong>Westerlo</strong><br />

014 54 54 28 - info@toerismewesterlo.be<br />

zwembad<br />

Meulemanslaan 6 Tongerlo<br />

014 54 62 07<br />

cafetaria<br />

achter gemeentehuis<br />

heemmuseum<br />

Sint-Michielsstraat 2 Oevel<br />

014 26 47 70<br />

maandag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur<br />

dinsdag gesloten<br />

woensdag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur<br />

donderdag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur<br />

vrijdag 13 - 16.10 uur<br />

zaterdag 9 - 15 uur<br />

schooldagen 7 uur tot schooltijd & van schooltijd tot 18 uur<br />

vakantiedagen 7 - 18 uur<br />

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur<br />

dinsdag 9 - 12 uur<br />

woensdag 9 - 12 uur en 14 - 16 uur<br />

donderdag 9 - 12 uur<br />

vrijdag 9 - 12 uur<br />

maandag en dinsdag 8.30 - 22.30 uur<br />

woensdag 8.30 - 24 uur<br />

donderdag 8.30 - 22.30 uur<br />

vrijdag 8.30 - 24 uur<br />

weekend 9 - 22 uur<br />

maandag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur<br />

dinsdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur<br />

woensdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur<br />

donderdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur<br />

vrijdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur<br />

maandag en dinsdag 17.30 - 21.30 uur<br />

woensdag 13 - 15.30 uur en 17.30 - 21.30 uur<br />

donderdag 17.30 - 19.30 uur (aquagym 19.30 tot 21.30 uur)<br />

vrijdag 17.30 - 21.30 uur<br />

zaterdag 9.30 - 12.30 uur<br />

maandag tot vrijdag 13 - 20.30 uur<br />

zondag 14.30 - 20.30 uur<br />

elke donderdag vanaf 20 uur heemmuseumcafé<br />

groepen en scholen na afspraak<br />

•<br />

•<br />

brandweer noodnummer 112<br />

Veiligheidscentrum De Marly<br />

de Merodedreef 13 <strong>Westerlo</strong> - 014 54 44 22<br />

westerlo@brandweervlaanderen.be<br />

niet-dringende interventies 014 54 69 54<br />

lokale politie noodnummer 101<br />

Veiligheidscentrum De Marly<br />

de Merodedreef 15 <strong>Westerlo</strong> - 014 53 96 00<br />

www.politiezuiderkempen.be<br />

Westel Info is het maandelijks infoblad van de gemeente <strong>Westerlo</strong>.<br />

Het volgende nummer verschijnt voor 1 maart.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!