30.09.2013 Views

Notulen Algemene Ledenvergadering - Buurtvereniging Moleneind ...

Notulen Algemene Ledenvergadering - Buurtvereniging Moleneind ...

Notulen Algemene Ledenvergadering - Buurtvereniging Moleneind ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Datum: maandag 30 januari 2012<br />

Locatie: Clubhuis FC de Rakt<br />

<strong>Notulen</strong> <strong>Algemene</strong> <strong>Ledenvergadering</strong><br />

1 Opening<br />

Lida heet alle aanwezigen welkom en extra welkom aan de nieuwe<br />

bewoners, de heer en mevrouw Verstegen, Aalstweg 38.<br />

Er hebben 18 huishoudens zich afgemeld en 26 huishoudens zijn aanwezig.<br />

Linda is als bestuurslid afwezig bij deze vergadering. Zij vertegenwoordigt<br />

onze buurt tijdens de informatiebijeenkomst mbt project Best Talent West.<br />

Lida geeft aan dat het bestuur het afgelopen jaar 3 x heeft vergaderd.<br />

Daarnaast is er nog in kleine commissies vergaderd om de diverse<br />

activiteiten te ontwikkelen en is er heel veel mailverkeer geweest.<br />

Ook is er namens u allen een bloemetje bezorgd bij de nieuwe<br />

buurtbewoners en een bloemstuk bij het overlijden van Marty Hoevenaars-vd<br />

Heyden uit de Hooihofstraat.<br />

2 Bestuursverkiezing<br />

Lida en Linda zouden dit jaar aftreden en waren herkiesbaar.<br />

De aanwezigen gaven unaniem hun goedkeuring dat Lida en Linda<br />

aanbleven in het bestuur.<br />

3 Verslag activiteiten in 2011<br />

Woensdag 2 februari:<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>Ledenvergadering</strong> bij de Rakt.<br />

Opkomst 30 personen, 10 gezinnen hadden zich afgemeld.<br />

Op deze vergadering werd afscheid genomen van Eric Cornelussen als voorzitter en<br />

Hendrik Walk als penningmeester. Na de pauze konden we naar een zeer geanimeerd<br />

verhaal luisteren van Adriaan Sanders met als onderwerp: een stukje uit de geschiedenis<br />

van Uden<br />

Vrijdag 25 maart:<br />

Jonge meiden activiteit, werd verzet naar vrijdag 30 september.<br />

Aan deze avond namen 15 dames deel.<br />

Ferry had samen met mij een leuk menu samengesteld. Ter plekke werden er groepjes<br />

van 2 bij elkaar gevormd door loting. Erg leuk, want zo spreek je misschien iemand die je<br />

nog niet (goed) kent. Elk groep was verantwoordelijk voor 1 gang. We hebben heerlijk<br />

gesmuld en met een goed wijntje erbij was het een erg groot succes.<br />

Woensdag 20 april:<br />

Paasactiviteit met 9 kinderen.<br />

We zijn weer naar de kinderboerderij bij de Groenhoeve geweest. Het weer zat dit jaar<br />

gelukkig mee. De kinderen hebben heerlijk buiten gespeeld en allerlei diertjes kunnen<br />

aaien. Vervolgens hebben ze paaseieren gezocht en hebben we nog wat leuke<br />

paasknutselwerkjes gemaakt.


<strong>Notulen</strong> <strong>Algemene</strong> <strong>Ledenvergadering</strong><br />

Zondag 15 mei:<br />

Puzzel wandeltocht: afgelast wegens te kleine deelname. Jammer van al de<br />

voorbereidingen!<br />

Juni:<br />

Hemelrijk, verzet door zeer slechte weersverwachtingen.<br />

De nieuwe datum werd 21 september en er werd door 10 kinderen aan deelgenomen.<br />

Altijd een leuke activiteit voor de jeugd. Zij kunnen lekker spelen binnen en buiten,<br />

tussendoor snel wat drinken en een snoepje en dan snel weer verder spelen.<br />

Zaterdag 20 augustus:<br />

Straatfeest georganiseerd door de Aalstweg. Commissie bestaande uit Linda van Kessel,<br />

Tineke Lucius, Clara Middel, Andrea v. Boxtel en Tanja v.d. Akker.<br />

Er hadden zich ongeveer 100 buurtbewoners aangemeld en die lieten zich de BBQ goed<br />

smaken. Het weer en de sfeer waren goed, we kunnen terugkijken op een geslaagd<br />

feest.<br />

In de middag waren er nog voor de jonge buurtgenootjes gezellige spelletjes met op het<br />

einde een lekkere pannenkoek van de molen.<br />

Bedankt commissie voor jullie inzet!<br />

Zondag 18 september:<br />

Fietstocht naar de Steltenberg en Langenboom. Een week verzet door te weinig<br />

deelnemers. Uiteindelijk met 13 personen gefietst. Het was die zondag stralend weer. Bij<br />

de Steltenberg werden we ontvangen met koffie en een snee krentenbrood. Wij kregen<br />

uitleg over dit gebied en over het Duits lijntje, dat hier in de buurt een wachthuisje had.<br />

Omdat we nog tijd over hadden, hebben we nog een wandelingetje naar de spoorlijn<br />

gemaakt, onderweg kregen we veel verhalen te horen over de flora in dit gebied. Daarna<br />

fietsten we richting Langenboom, langs “de kuilen” en kwamen we ten slotte “Bij de<br />

Dames” terecht, waar we getrakteerd werden op koffie/thee met gebak. Hierna fietsten<br />

we weer terug, over het Oventje, naar huis.<br />

In oktober zijn we weer van start gegaan met de kaartavonden. De eerste avond<br />

moesten we al annuleren vanwege te weinig deelnemers. De twee daar opvolgende<br />

avonden waren aardig bezet met 4 en 3 tafels. Er werd fanatiek gekaart. De winnaar<br />

moet nog komen na de laatste kaartavond op dinsdag 24 januari, alleen deze is helaas<br />

ook geannuleerd.<br />

Zaterdag 5 november.<br />

Jeu de boules. Er waren 36 deelnemers. Alweer wat minder personen dan vorig jaar.<br />

Deze avond stond onder leiding van Plop. De buurtvereniging had voor de hapjes<br />

gezorgd en Linda had weer heerlijke koek gebakken. Er werd fel gestreden, iedereen wil<br />

toch winnen, nietwaar?<br />

Woensdag 30 november:<br />

Kinderactiviteit Sinterklaas samen met 2 Pieten en 13 kinderen.<br />

Altijd weer een spannende tijd voor kleine buurtgenootjes. De kinderen hebben eerst wat<br />

gekleurd en geknutseld totdat er 2 zwarte Pietjes binnen kwamen. Ze hebben een leuk<br />

dansje geleerd van de Pietjes. Daarna zijn de kinderen verwend met allerlei cadeautjes.


<strong>Notulen</strong> <strong>Algemene</strong> <strong>Ledenvergadering</strong><br />

Maandag 19 december:<br />

Kerstdecoratie maken. Onder leiding van Evie Voermans en een beetje van mij, hebben<br />

17 dames weer een prachtige kerstdecoratie gemaakt. Het is iedere keer weer<br />

verbazingwekkend om te zien, hoeveel mooie bloemstukken er op deze avond gemaakt<br />

worden. De bloemist zou er haast jaloers op worden!<br />

Traditiegetrouw werd er een glaasje Glühwein gedronken en was er een sneetje<br />

Kerstbrood.<br />

Dinsdag 27 december:<br />

Schaatsen voor de jeugd, verzet naar 3 jan. Er waren 9 kinderen bij aanwezig.<br />

We zijn lopend met de hele groep naar de markt gegaan waar Uden on Ice alweer 10<br />

jaar plaatsvindt. Extra dit jaar was een 5 meter hoge roetsjbaan waar je in een rubberen<br />

band vanaf kan glijden. Na een paar uurtjes schaatsen en roetsjen zijn we onder het<br />

genot van een oliebol weer naar huis gewandeld.<br />

Zondag 1 januari:<br />

Nieuwjaarsreceptie bij de molen.<br />

Er waren in totaal 20 personen gekomen, waaronder 4 kinderen. Wij hadden weer voor<br />

warme Glühwein en chocomel gezorgd. Ook werd er nog met een schaal appelflappen<br />

rondgegaan. Het weer werkte mee, het was niet echt koud. Bovendien konden we ons<br />

warmen bij een vuurkorf. Leny van Grootel had haar accordeon meegenomen en dat<br />

zorgde ook voor een gezellig sfeertje. Het was een gezellige bijeenkomst, die wat ons<br />

betreft wel iets drukker bezocht mag worden.<br />

4 Verslag kascontrolecommissie<br />

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie<br />

De kascontrolecommissie bestaande uit Tineke van Gorp en Dick van<br />

Doorn hadden geen op-en of aanmerkingen op de gedane uitgaven.<br />

Ferry bedankt Tineke voor haar inzet de afgelopen jaren als kascontroller.<br />

Dick van Doorn blijft in de commissie en zal versterkt worden door Margie<br />

Philipse.<br />

5 Financieel jaarverslag 2011<br />

Het financieel jaarverslag 2011 is goedgekeurd.<br />

Mbt het straatfeest van de Aalstweg is er nog een toelichting gegeven<br />

betreft het voordelig saldo van 372,50 euro.<br />

Door het opheffen van de wijkraad werd aan de buurtvereniging een<br />

bedrag van 825 euro gegeven en is toegevoegd aan de reserveringen<br />

van de buurtvereniging.


<strong>Notulen</strong> <strong>Algemene</strong> <strong>Ledenvergadering</strong><br />

6 Voorstel jaarprogramma 2012<br />

Ingrid geeft door middel van een presentatie uitleg over de resultaten van<br />

de enquête en tevens een overzicht van de leeftijden van de buurtleden<br />

om de diverse doelgroepen weer te geven.<br />

Het bestuur gaf aan dat de kaartavonden afgelopen jaar niet optimaal<br />

bezocht zijn. Het idee is ontstaan om te gaan bekijken of er in<br />

samenwerking met de Groeneweg de mogelijkheid is om de<br />

kaartavonden aan te bieden.<br />

De mening over de huidige vorm van de nieuwjaarsreceptie was<br />

verdeeld. Het bestuur gaat dit nader bekijken hoe we tot een betere<br />

invulling kunnen komen.<br />

Er kwam een voorstel om de jeu de boulesavond eerder te houden bijv.<br />

eind oktober vanwege de vele overige activiteiten in november. Dit wordt<br />

ook nader bekeken door het bestuur.<br />

Tevens zal er een andere invulling gegeven worden aan de<br />

jeugdactiviteiten.<br />

Vanuit de aanwezigen kwam naar voren of er gekeken kan worden of er<br />

een mogelijkheid bestaat om ook de kleinkinderen van de buurtbewoners<br />

mee te nemen in de activiteiten. Het bestuur heeft besloten dat als<br />

kleinkinderen toevallig aan het logeren zijn bij opa en oma tijdens een<br />

bepaalde activiteit dat deze kinderen mee mogen komen na bericht aan<br />

het bestuur.<br />

Er werd ook gevraagd om bij mooi spontaan af te spreken bij de Molen<br />

door dit kenbaar te maken via een e-mail vanuit het bestuur.<br />

7 Contributie 2012<br />

(voorstel bestuur: hetzelfde tarief als in 2010, 25 euro resp. 15 euro)<br />

Er is besloten dat de contributie blijft zoals deze is, nl 25 euro resp. 15<br />

euro.<br />

8 Begroting 2012<br />

Naar aanleiding van de ALV zal er een nieuwe begroting opgesteld<br />

worden door Ferry.<br />

9 Organisatie straatfeest. Paus Joanneslaan is aan de beurt.<br />

Doordat in 2012 de buurtvereniging 35 jaar bestaat zal het straatfeest<br />

georganiseerd door de Paus Joanneslaan dit jaar doorgeschoven worden<br />

naar volgend jaar. Dit jaar zal er een groot jubileumfeest worden<br />

georganiseerd. Hiervoor wordt er nog een speciale jubileumcommissie<br />

opgesteld. Ook zal het jaarprogramma 2012 aangepast worden aan het<br />

jubileumjaar.


10 Rondvraag<br />

<strong>Notulen</strong> <strong>Algemene</strong> <strong>Ledenvergadering</strong><br />

Er werd door Leny van Grootel geattendeerd op het kinderkerstconcert op<br />

9 december in het Museum van Religieuze Kunst.<br />

Het bestuur gaf aan dat er een mogelijkheid is om eigen activiteiten te<br />

communiceren via onze website en per e-mail van de buurtvereniging,<br />

bijvoorbeeld tentoonstelling Ferry van Oort, boekpresentatie Leny van<br />

Grootel etc<br />

Linda kon ons op de valreep nog een samenvatting geven van de<br />

informatiebijeenkomst betreffende project Best Talent West.<br />

Dit project is een activiteit onder de vlag van CKVU/MIK. In de wijk<br />

worden van februari t/m juni workshops gegeven en/of korte cursussen<br />

door professionals. Deze lessen kunnen zijn op instrumentaal gebied,<br />

zang, dans en creatieve vaardigheden zoals boetseren, beeldhouwen,<br />

schilderen etc. Dit alles in het kader van de Week van de Amateurkunst<br />

die van 2 t/m 9 juni in Uden is.<br />

Linda gaf aan dat de informatie nogal minimaal was en de vraag is of dit<br />

project echt kans van slagen heeft. Het bestuur wacht de overige<br />

informatie af en bepaalt dan of hier iets mee gedaan wordt.<br />

11 Sluiting<br />

Lida bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.<br />

----------pauze-----------------<br />

Na de pauze hebben we geluisterd naar de presentatie van Pierre van<br />

Diepenbeek met als onderwerp: "Een stukje geschiedenis van Vluchtoord".<br />

Vooral de filmpresentatie was erg bijzonder om te zien.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!