Diepput Echo 100-3 juni 2013.pdf - Hvv

konhcvv.nl

Diepput Echo 100-3 juni 2013.pdf - Hvv

Jaargang 100 H No. 3 H juni 2013

Degradatie voor HVV 1 en 2

Jubileumviering nadert einde


De Swart combineert vakmanschap en innovatie, in de

eerste plaats als het gaat om professioneel drukwerk.

Maar vandaag de dag is De Swart dé aangewezen partner

voor het gehele grafi sche communicatieproces. Van concept

tot distributie. Van huisstijl tot digitaal voorraadbeheer.

Kobaltstraat 27

2544 ET Den Haag

Postbus 53086

2505 AB Den Haag

t 070 – 308 21 21

f 070 – 308 21 29

e info@kds.nl

i www.kds.nl

2 dIEppUT ECHO juni 2013


INHOUdsOpGaVE

3 Adverteerdersindex

4 Van de redactie

5 Column

6 Echootjes

8 Familieberichten

9 Verslag ALV 13 mei 2013

24 HVV 2 gedegradeerd

25 Overige senioren

26 Team in Beeld: HVV F15

27 Selectieteams sluiten af in stijl!

29 Geluiden van het Dakje

35 Typisch HC & VV: Bridge

36 HC&VV in het buitenland

38 Dames 1 en Heren 1 ‘runner-up’ in

de eredivisie

adVERTEERdERs­

INdEx

2 De Swart

2 Bloemenkiosk Snijder

2 Van Hooft Schilders

10 Stills

16 Bazuin & Partners

18 MobiMY

22 Hodie Mihi, Cras Tibi

22 Free Kick Sport

24 Burger van Leeuwen Garantiemakelaars

28 Real Estate Partners

28 Hofstede Optiek

34 Dong Dao

34 Stijl & Traditie

39 Business Club

40 Rabobank

Coverfoto:

Het jongste lid (Lucas van der Gun met vader

Cedric) en het oudste lid (Max Colthoff)

arriveren bij de opening van het jubileum met

de jubileumvlag.

Fotografie: Loek van Vliet

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk

of per e-mail (ledenadministratie@konhcvv.nl) geschieden bij

de ledenadministratie. Cicketleden dienen op te zeggen voor

1 november, voetbal- en squashleden, buitenleden,

niet·spelende leden, babyleden en donateurs voor 15 mei. Bij

het niet in acht nemen van deze data is de volledige

contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap

van de gehele vereniging wordt schriftelijk door de

ledenadministratie bevestigd.

INTERVIEW

20 Max Colthoff

Als oudste lid opende de 92-jarige Max Colthoff op 20 maart het

jubileum. Wie beter te interviewen

in dit drievoudig jubileumjaar om

eens terug te blikken hoe het

vroeger was? En wat is volgens hem

zoal veranderd door de jaren heen?

In ieder geval niet Max‘ enthousiaste

meeleven met ons eerste en zijn

visie op de ‘scheids’.

UITGELICHT

11 ‘365 in een jaar’

Van sterrentoernooi tot jubileumboek

Op het sterrentoernooi haalde HVV

F1 een knappe derde plaats, Lucky

Ajax trok circa duizend toeschouwers

naar de Diepput, zestig

geel-zwarte vrijwilligers hielpen bij

de sportdag van de

Bernardusschool, tweehonderd

reünisten kwamen op de squashreünie af, 250 leden op het herendiner

en op 20 april werd het jubileumboek gepresenteerd. Een

overzicht van de jubileumfestiviteiten tot nu toe.

23 Opnieuw degradatie voor HVV 1

Verlies tegen ROAC in de nacompetitie

Het zat dit seizoen niet mee. Zware

blessures (Steens, Kranendijk), pech,

arbitrale dwalingen en een gebrek

aan scorend vermogen. Maar ook

een gebrek aan veerkracht en

mentale weerbaarheid. In de

nacompetitie moest HVV zich zien

te redden, maar in de uitwedstrijd tegen ROAC (0-4) zat opnieuw

alles tegen.

32 Cricketseizoen 2013

Heroïsch partnership zorgt voor eerste overwinning

De nederlagen van HCC 1 tegen

titelkandidaten VRA, ACC en

Excelsior zijn geen schande, de

wedstrijd tegen directe en eeuwig

concurrent HBS was van groot

belang. Een heroïsch partnership

van 157 runs voor het zesde wicket

tussen Michael Watson (95) en Maurits Jonkman (85) deed de

wedstrijd in het voordeel van HCC kantelen.

juni 2013 DIEPPUT ECHO

3


Van de redactie

tekst roeland engelen foto wieke eefting

Wanneer u dit nummer in de

bus vindt, ga ik er vanuit dat

u inmiddels de juiste ‘roaring

twenties’ outfit heeft uitgekozen voor het

slotfeest. Dit feest wordt het slotstuk van

het jubileum ‘365 in één jaar’, dat veel

drukbezochte evenementen kende. Eén

van de vele hoogtepunten was het herendiner,

met een recordaantal van 250 man

in een fraai versierde tent op het eerste

veld. Op de pagina’s 11 tot en met 19 besteden

wij aandacht aan de eerste zeven

evenementen. Op de cricketactiviteiten,

bij het ter perse gaan van dit nummer nog

in volle gang, blikken wij in het septembernummer

terug.

In schril contrast met de succesvolle viering

van het jubileum staan de prestaties van

onze Kroonteams. HVV 1 degradeerde

door een mengeling van pech, arbitrale

tegenvallers en blessures (onder andere

beenbreuken van onze youngsters Tommie

Steens en Max Kranendijk) totaal onverwacht

en onnodig naar de derde klasse.

Naast de tweede degradatie voor de

Voor de jubileumcommissie zit het er bijna op.

Achter van links naar rechts: Bart Kuipéri, Luwe

de Grooth, Jaap Akerboom, Marnix Wansink

en Fons Pasteur. Voor: Roeland Engelen, Jan

Nuijten, Stan Adam en Adriaan van den Dries.

COLOFON

HCC 1878 H HVV 1883 H HSRC 1978

Diepput Echo is het verenigingsorgaan

van de Koninklijke Haagsche Cricket en

Voetbal Vereeniging

Jaargang 100 H nummer 3 H juni 2013

4 DIEPPUT ECHO juni 2013

Kroonelf op rij, redde ook HVV 2 het niet

in het eerste seizoen in de reserve eerste

klasse. En de cricketers van HCC 1 lijken zich

op hun beurt op te moeten maken voor een

overlevingsstrijd. In de eerste vier wedstrijden

werd één keer gewonnen, in een duel

waar overigens nog lang over zal worden

nagepraat. De Kroonelf slaagde er tegen

HBS in uit een onmogelijke positie terug

te komen en twee ballen voor het einde

de hoge target van 284 runs in 48 overs

te halen. De hoogste squashteams vormen

met een tweede plek voor zowel Heren 1

als Dames 1 een uitzondering op de

sportieve malaise bij onze hoogste teams.

Net als zevenentwintig jaar geleden, toen

HVV 1 naar de vierde klasse degradeerde,

zit de voetbaljeugd wél in de lift. Toen, in

1986, werd HVV F1 met de neefjes Derick

Mekking en Cedric en Marnix van der

Gun, kampioen. Nu spelen de neefjes Finn

en Guus Dicke in dit team en luisteren hun

medespelers naar de namen Damian van

Marcke, Marko Zivkovic, Felix Swaak,

Paul Schmidt, Tijn Baltus, Floyd van Riel,

Jeroen van Echteld, Thomas Philips en

Jelte Kaptein. En ook zij werden kampioen,

op het allerhoogste hoofdklasseniveau,

versloegen Anderlecht op het

‘sterrentoernooi’ en gaven zelfs de ‘profs’

van Ajax uitstekend partij. Met promoties

van A1 (naar de eerste klasse) en D1 (naar

de hoofdklasse) lijkt de toekomst voor HVV 1

dus verzekerd. En ook bij HCC komt er uit de

jeugd een sterke lichting aan, getuige de

wedstrijdwinnende prestaties van youngsters

als Tonny Staal, Hidde Overdijk, Reinier

Kalis en Friso Spoelstra in het tweede elftal,

dat fier aan kop gaat in de eerste klasse.

Redactie adres

Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA

’s-Gravenhage, diepputecho@konhcvv.nl

Redactie

Roeland Engelen (hoofdredactie), Rob Borgers,

Marijke Snoeck (eindredactie), Max Canters,

Pieter Reeve (cricket), Frederick Mansell,

Thomas Smijers, Olivier Wijtenburg (voetbal),

Heleen Schuit-Van Raamsdonk (squash) en

John Verschragen (beeldbewerking).

VERENIGINGsaGENda

8 juni slotfeest jubileum ‘365 in één jaar’

21 juni Peter Entrop Prijs (cricketjeugd)

5 juli commissieavond

4 augustus sluiting inzenden kopij Diepput Echo

jaargang 101, nr. 1

We staan in dit nummer natuurlijk ook stil

bij de overige teams, uitgebreid zelfs,

want 29 van de 45 juniorenteams en alle

ZMC-teams leverden een bijdrage aan de

rubriek ‘Geluiden van het Dakje’. Dank

hiervoor en ook voor de vele ingeleverde

foto’s, waarvan wij door de beperkte

ruimte in dit ‘jubileumnummer’ dit keer

slechts een selectie konden plaatsen.

Nabestellen jubileumboek

De ‘Jubileumuitgave van het clubblad

1913-2013’ is half mei per post verspreid

onder de leden die het boek niet eerder

ophaalden. Heeft u de jubileumuitgave

niet ontvangen? Wilt u een (extra)

exemplaar bestellen? U kunt uw bestelling

sturen naar jubileum@konhcvv.nl of

per post naar Koninklijke HC & VV, t.a.v.

Jubileumcommissie, Van Hogenhoucklaan

37, 2596 TA Den Haag. De kosten

bedragen 10 euro exclusief 4,50 euro

verzendkosten. Het boek wordt verzonden

zodra het totaalbedrag incl. verzendkosten

is overgemaakt op ons rekeningnummer

13.08.34.203 ten name van

Koninklijke HC & VV (Den Haag). Vergeet

niet uw naam, adres en telefoonnummer

bij uw bestelling te vermelden.

Fotografie: Marjolijn Bijloos en Maaike van

Vliet.

Advertenties

Hans Willinge (06-54742759),

Yvonne van Gennep (06-12877996)

spoco@konhcvv.nl

Vormgeving en druk

De Swart BV, Den Haag


tekst pieter reeve

COLUMN

Een nieuw bat

Voor een cricketer is er niets zo persoonlijk als zijn bat.

Het is een verlengstuk van zijn lichaam en geest. Bats

gaan echter niet eeuwig mee, ook al verzorg je het als

was het een pasgeboren baby. En dus moet er af en toe een

nieuw bat worden aangeschaft. Het kopen van een bat luistert

erg nauw. In een winkel, of beter! In een batfabriek staan bats

uitgestald die je oppakt en waarmee je poseert in afwachting

van een bowler die er niet is. Je weegt het in je handen, houdt

het horizontaal, kijkt over de rug naar beneden, streelt het onbewerkte

hout zachtjes op zoek naar deukjes of oneffenheden.

Is de steel te lang, of juist te kort, zit het gewicht onder- of juist

bovenaan het bat?

Dan zie je een bal in de winkel. Bij het hooghouden van de bal

kan worden getest waar de sweetspot zit, hoe groot deze is.

Welk geluid komt er voort uit de nerven van het hout? Springt

de bal met weinig moeite van het slagoppervlak? Ja! Ze spuiten

ervan af, dit wordt ‘m. Je legt ter bevestiging je slaghout tegen je

been. Het ligt netjes op heuphoogte, de letters SH of LH kijken je

verwachtingsvol aan. Gaan we samen veel runs maken, lijkt het

bat je te vragen. Dit keuzeproces kan lang duren.

Nadat je je bat voorzichtig hebt ingeölied met lijnzaadolie

(wat ruikt dat lekker, de geur van de lente!) wordt het tijd om

je bat mee te nemen naar de club en het voor te stellen aan je

teamgenoten. Nog onbewerkt en blank komen ze uit de

tassen tevoorschijn. Het hele team staat er in een kringetje

omheen. “Heb je ‘m al ingeklopt?” probeert er één. “Nee

man, ik heb ‘m net”.

Een cricketer laat zijn bat graag zien, haalt het er te pas en te

onpas bij en dat is normaal gesproken niet erg, maar als het

echt net nieuw is en nog ingeklopt moet worden is niemand

daar blij mee behalve de eigenaar. Het inkloppen van een bat

maakt namelijk een onbehoorlijke takkeherrie.

Maar het moet gebeuren. En dus negeer je het klagen van de

rest van het team, je moeder en de buren die net lekker de

eerste barbecue van het jaar georganiseerd hebben. Je pakt het

vreemdste object in huis, de inklophamer. Een houten steel met

een bol stuk aan het uiteinde, vaak met een sierlijk gefreesd

randje. Simpele varianten zijn gewoon stelen met een cricketbal

erop gemonteerd. Ontbreekt de inklophamer in je crickettas

dan doe je gewoon een bal in een sok. Niet ideaal, maar

toereikend.

Je begint in het midden en werkt naar buiten, de randen

opzoekend. Ja, het is een irritant, monotoon, galmend geluid,

maar je doet het, uit plichtsbesef en liefde voor je bat. Na een

paar minuten houd je al op met een lamme arm. Je strijkt nog

eens over het blad, voelt kleine glooiingen. Goed. Nog eventjes

doorgaan en zo herhaal je het proces tot je er de kooien mee in

kunt. Niet te hard slaan en zeker niet uitlenen. Het seizoen is

begonnen, veel plezier!

Het bat van Pieter Reeve had misschien wat langer ingeklopt

moeten worden, het produceerde slechts 39 runs in 83

wedstrijden voor HCC 1. Tussen 2001 en 2010 nam Pieter 111

wickets voor de Kroonelf.

juni 2013 dIEppUT ECHO

5


ECHOOTJEs

Twee HCC’ers in KNCBbestuur

Geerhard de Grooth (commissaris publiciteit

en communicatie) en Jeroen Smits (commissaris

topcricket, internationaal en nationaal)

zijn op 15 december 2012 toegetreden tot

het 6-koppige bestuur van de KNCB.

Geerhard ontving voor zijn inzet voor het

Nederlandse cricket tevens de Kroondas uit

handen van KNCB-voorzitter Jacques

Mulders. Willem Winckel trad uit het

bestuur en werd door de voorzitter bedankt

voor al het werk dat hij door de jaren heen,

vooral voor de ontwikkeling van het Zami-

en Zomicricket, heeft gedaan. Dat leverde

hem eerder al het lidmaatschap van

verdienste van de cricketbond op.

drieluik duurt vier

minuten te lang

De traditionele drieluik op Nieuwjaarsdag

tussen oud-HVV 1, oud-HBS 1 en oud-

Quick 1 duurt 120 minuten en voor onze

voormalige Kroonelf was dat vier minuten te

lang. In de 116e minuut maakte Quick, vlak

voor tijd, in de wedstrijd tegen HVV gelijk

en werd daarmee, op basis van doelsaldo,

winnaar van de dertiende editie van het

drieluik. Een schrale troost was wellicht dat

HVV-keeper Hein Heyster opnieuw werd

uitgeroepen tot keeper van het toernooi.

HVV versloeg in de openingswedstrijd

oud-HBS 1 met 2-0 (doelpunten Ouwehand

Oud-HVV 1. Staand van links naar rechts:

Zev Davidson, Walter Jonkers, Stefan

Alberts, Hein Heijster, Erik van Galen, Frank

Bijloos (coach), Derek Zumpolle, Robert Jan

Mansholt, Wouter Dankelman, Loek van

Vliet, Robert Moolenaar en Wim Moningka.

Zittend van links naar rechts: Hans Willinge,

Joost Leemhuis, Robin Ouwehand, Marcus

Keane en Lucas van Rossem.

6 DIEPPUT ECHO juni 2013

en Leemhuis). In de slotwedstrijd tegen

Quick opende Marcus Keane halverwege de

tweede helft de score. Quick kwam vier

minuten voor tijd na een scrimmage voor

het HVV-doel verdiend op gelijke hoogte.

Omdat Quick buurman HBS eerder met 4-0

versloeg, ging de toernooiwinst voor de

elfde keer naar de Haantjes. HVV en HBS

bleven op 1x winst steken

Nieuwe cricketregels

De KNCB heeft enkele nieuwe ICCreglementen

overgenomen, waardoor er in

de 50-over competitie interessante veranderingen,

die overigens alleen gelden in de

top-, hoofd- en eerste klasse, hebben

plaatsgevonden. We noemen de wijzigingen

die voor de toeschouwer interessant zijn om

te weten. In plaats van 5 spelers mogen er

(behalve natuurlijk bij de powerplays)

gedurende de gehele wedstrijd nog maar 4

spelers buiten de inner circle staan en er

bestaan nog maar twee powerplays. De

eerste powerplay gaat in bij de eerste over

en duurt tot en met de tiende (slechts 2

buiten de inner circle en minimaal 2 op

‘catching position’). De tweede (max. 3

buiten de inner circle) wordt genomen door

de battende partij en moet zijn afgerond

vóór de 41e over. Daarnaast is het vanaf nu

toegestaan 2 bouncers in plaats van 1 per

over te bowlen (uiteraard is hoger dan het

hoofd een wide). Bij een derde wordt de

bowler ge-noballd en krijgt hij een waarschuwing.

Bij een tweede waarschuwing

wordt hij direct afgezet en mag hij niet meer

bowlen!

U10, U16 en ZaMI 2 in

de medailles

Traditiegetrouw waren er afgelopen

januari in het Scheveningse Circustheater

weer een aantal teams van onze cricketafdeling

uitgenodigd op het Haags

Sportgala, waar alle landskampioenen uit

de Hofstad werden gehuldigd en de

Haagse sportman, -vrouw, -ploeg en

-coach van het jaar werden gekozen.

Ditmaal waren het de jeugdteams Under

10, Under 16 en het illustere ZAMI 2 die

de eer hadden om, uit handen van de

selectie van ADO Den Haag, een medaille

te ontvangen. Na deze bijzondere

plechtigheid, die werd gevolgd door een

spetterende show en de bekendmaking

van de sporters van het jaar, werd er

uiteraard nog een overwinningsdrankje

gedronken. Tot na middernacht werd er,

met name door U16, gedanst met

vrouwelijke hockeykampioenen en de

charmante voetbalvrouwen van de

ADO-spelers. Het was een prachtig feest.

En heren kampioenen: chapeau!

Langste toepdrive ooit?

Het werd een slijtageslag, de 35ste editie

van toepdrive afgelopen februari.

Organisatoren Bart Kuipéri en Lennaert

Nijgh van de onofficiële organisatie T.O.O.B.

( Toep Over Ouwe.....Box) hadden veel

moeite om de 40 toepers snel door de 10

rondes te leiden, wat resulteerde in een

finale die pas om 3 uur in de nacht begon.

Maar de laatblijvers kregen wel waar voor

hun geld, want de zinderende finale zal de

meesten nog lang bijblijven. Oudtoepkoningen

Fred Staal, Robin Ouwehand

en Frank Scholte mochten het gaan

opnemen tegen ‘nieuwkomer’ Huite Hak,

die hen met een agressieve psychologische

oorlogsvoering het vuur aan de schenen

legde. Veel vrienden maakte hij er niet mee,

maar werken deed het wel, want ondanks

hun grote ervaring lieten de oude rotten

zich gek maken. Om kwart voor 4 sloeg

Huite definitief toe en mocht hij de

prestigieuze Zilveren Broodrooster mee naar

huis nemen. Ondanks de lengte hadden

Bart en Lennaert toch weer een puike avond

met een briljant pauzeprogramma georganiseerd.

Bedankt en tot volgend jaar!

Midwinter awards

dinner, Bijloos grote

winnaar

Het inmiddels traditionele Awards Dinner

van de cricketafdeling was dit jaar weer

drukbezocht. Wel was er een verandering

ten opzichte van afgelopen jaren; in plaats

van eind september werd het dit jaar in

februari georganiseerd, zodat het de start

van het seizoen 2013 betekende.

Organisatoren Denis Naudin ten Cate,

Max Canters, Ali Staal en Gerdine ter

Kuile met keukenploeg hadden weer goed

werk geleverd. De tafels stonden er strak

bij en het 4-gangendiner was van hoge

kwaliteit. Vooral het hoofdgerecht, Beef

Wellington, ging er in als koek en ook de

door René Smits’ Bitterkoud aangeboden

ijstraktatie was niet te versmaden. Maar

uiteindelijk draaide de avond natuurlijk

maar om één ding: de prijzen! Iedereen


die in het seizoen

2012 een bijzondere

prestatie had geleverd

werd in het zonnetje

gezet. Niet geheel

verrassend liep

Reinier Bijloos met de

belangrijkste prijzen

de deur uit. Hij won de Van den Boschprijs

voor zijn 2 x 5 wickets tegen Hermes DVS

en kreeg en passant ook de prijs voor de

meest waardevolle speler van HCC 1. Een

zeer terechte winnaar lijkt ons…

NK squash:

Haags feestje

Sebastiaan Weenink (voorgrond) en Laurens

Anjema in de NK fi nale. Foto SBN/Pieter

Meijer.

Van 2 t/m 10 februari 2013 vonden in het

Frans Otten Stadion in Amsterdam de

Nederlandse kampioenschappen squash

plaats. Titelfavoriet Laurens Jan Anjema wist

reeds 7 keer de beker te pakken. Zonder

veel problemen bereikte hij ook dit jaar de

finale en stond hij oog in oog met mede-

Hagenaar en HSRC De Diepput-lid

Sebastiaan Weenink. Weenink plaatste zich

voor de eerste maal voor de NK-finale. De

dertigjarige Anjema zette vanaf het begin

met een hoog tempo de 26-jarige Weenink

flink onder druk. Weenink verweerde zich

dapper, maar bleef op de cruciale momenten

het antwoord schuldig op het solide spel

van z’n opponent (11-5, 11-9, 11-5). “De

druk is hoog omdat iedereen verwacht dat

ik win, maar gelukkig kan ik daar goed mee

omgaan”, stelde Anjema.

Lintje voor pieter de

savornin Lohman

Bij de traditionele lintjesregen ter gelegenheid

van Koninginnedag is ook een lid van

onze vereniging koninklijk onderscheiden.

Jhr. Mr. J.P. (Pieter) de Savornin Lohman is

voor zijn verdiensten in de functies van

sTER

De ster(speelster) van deze Diepput

Echo is Line Hansen. Simpelweg omdat

ze de beste is. Ze maakte deel uit van

squashteam dames 1 waarmee ze

tweede werd in de eredivisie. Daarnaast

kwam ze ook uit voor de heren

eredivisie waarin ze maar al te goed en

spannend partij wist te bieden (zoals

Otto le Grand zal kunnen beamen). Tot

slot blijkt ze het als ‘prof’ niet onverdienstelijk

te doen. Onlangs versloeg ze nog

voormalig nummer 2 van de wereld,

Rachael Grinham, en schreef ze het

toernooi in Kuala Lumpur op haar naam.

Ze is nu nummer 22 van de wereld!

Line Hansen rechts naast Jacqueline

Nauta Lemke

Pieter de Savornin Lohman. Foto Loek

van Vliet.

voorzitter van de Johanniter Orde, voorzitter

van de stichting Sint Nicolaasgasthuis en

ouderling oecumene en het ondersteunend

vrijwilligerswerk voor de Duinzichtkapel/

Vredeskapel benoemd tot Ridder in de Orde

van Oranje-Nassau. Pieter had van

1974-1983 zitting in het bestuur van de

(Koninklijke) HC & VV en werd in 1985

benoemd tot Lid van Verdienste van de

vereniging. Op dit moment is hij ook

voorzitter van de Wijkvereniging

Benoordenhout.

H H H Quotes H H H

“Zo’n ritje neemt zonder calamiteiten op

de weg zo’n 45 minuten in beslag, maar

dat vinden wij prima. HVV is gewoon ons

thuis. Samen met Derick onderneem ik

deze reis al bijna tien jaar. Een

Amsterdamse club is nooit een serieuze

optie voor ons geweest. De gezelligheid

op dit complex en binnen HVV is uniek.

Kijk alleen maar al naar die tientallen jaren

oude foto’s van clubhelden van weleer

aan de wand. Daar kan geen

Amsterdamse club aan tippen.”

Frederick Mansell in het artikel ‘Wonen in

Amsterdam, maar voetballen bij HVV’ in

AD/Haagsche Courant van 11 januari 2013.

“Het mag duidelijk zijn dat wij het hier op

HVV wel goed hebben. We vonden het

belangrijk om ook los van de Diepput naar

anderen te kijken. Op 12 april organiseren

wij een sportdag voor de Bernardusschool.

Dat is een school in onze wijk voor zeer

moeilijk lerende kinderen. Spelers van

HVV 1, HCC 1 en andere vrijwilligers

begeleiden 115 kinderen en bieden ze een

heerlijke sportieve dag. We vinden dit

belangrijk. Net als het wijkconcert dat wij

op 2 juni geven.”

Stan Adam, voorzitter jubileumcommissie,

in Den Haag Centraal van 5 april 2013.

“We have taken a conscious step back

from three to two foreign imports and

next year only one, in favour of our own

players so that we can invest more in a

youth coach with the best qualifications.”

HCC-voorzitter Denis Naudin ten Cate op

www.cricketeurope4.net (2 mei 2013).

“De verwachting was dat wij met de

bovenste ploegen konden meedoen. In de

voorbereiding waren de resultaten ook

goed. Alleen tijdens het seizoen hebben we

ontzettend veel pech gekend. Zo braken

twee jongens hun been en bleken we ook

veel moeite te hebben met scoren.”

HVV-1 speler Shai Asraf in AD/Haagsche

Courant van 4 mei 2013.

“Kansen heb je altijd. Je moet ook een

beetje geluk hebben. We zullen dit seizoen

moeten vechten voor de punten en dat

hebben we vandaag laten zien.” HCCcaptain

Tom de Grooth in AD/HC van 13

mei 2013 na de sensationele zege op HBS.

H H H H H H H H H

juni 2013 dIEppUT ECHO

7


OVERLEdEN

Mevrouw T. (Tineke) Spekking-van Geuns

Overleden op 15 januari 2013 op 80-jarige leeftijd

Tineke was sinds 1995 weduwe van ons erelid Jan Spekking. Zij

was ook na diens overlijden een regelmatige bezoekster van de

Diepput, met name in de zomermaanden. Bij de jaarlijkse

koffieochtend van HCC gaf Tineke steevast acte de présence.

R.C. (Robert) Das

Overleden op 22 januari 2013 op 63-jarige leeftijd

W. (Willem) van der Vlugt

Overleden op 10 februari 2013 op 86-jarige leeftijd

Willem van der Vlugt speelde, tussen 1942 en 1963, 103 wedstrijden

voor HCC 1 en 2 op het hoogste niveau. Voor HCC maakte hij in 92

innings 1334 runs, met een hoogste score van 77.

Mr. R. (Rob) Doorenbos

Overleden op 22 april 2013 op 86-jarige leeftijd

Mr. C. van der Graaf

Overleden op 22 mei 2013 op 87-jarige leeftijd

Donateur van onze vereniging

W. (Willem) van der Vlugt

1926 ­ 2013

Onder grote belangstelling is op 15

februari jl. te Tongeren op de Veluwe,

begraven Willem van der Vlugt.

Willem (voor intimi Wivlu) is 86 jaar

geworden. Via de lagere school

- Wolters - werd hij al jong lid van

HVV. Aanvankelijk als doelman, was

hij een indrukwekkende verschijning

tussen de palen. Maar hockey werd

zijn nieuwe sport (TOGO en de

Batavieren). Lid van HCC is hij echter

lang gebleven. De laatste jaren steunde hij de vereniging als

donateur. Ook was hij vele jaren samen met zijn vrouw Walda

een trouwe bezoeker op de zomerse cricketreünie.

Ik kan mij niet herinneren dat hij met het cricketbat tot

topprestaties is gekomen. Maar zeker belangrijk voor de

stemming in het veld en de kleedkamer droeg hij als een goed

teamgenoot bij aan de gezelligheid. Toen hij, wonend in

Amsterdam enige tijd bij VRA speelde en daar captain was,

greep hij soms op het einde van de innings zijn kans om ook

te bowlen. Dan stond de zon al weer laag en hij gooide de bal

zo hoog op dat die, tegen de zon in, even onzichtbaar was.

Een vindingrijke tacktiek, die, dacht ik, echter nooit een wicket

heeft opgeleverd.

Een bijzonder aimabel mens is van ons heengegaan.

8 dIEppUT ECHO juni 2013

Bart Schuur

R.C. (Robert) das

1949 ­ 2013

Rob Das werd als derde zoon van de

familie Das geboren. Alle familieleden

waren jarenlang trouwe

clubleden en supporters van onze

vereniging. Zij stonden bekend om

hun grote gastvrijheid en bijeenkomsten

bij hen thuis droegen een

HVV-stempel. Robbie werd 8 jaar

oud al (Wolters-)lid en bleef dat 56

jaar. Helaas moest hij zijn baan bij

ING op te jonge leeftijd opgeven wegens een spierziekte.

Robbie werd geen grote voetballer, maar eerder een cricketer

in hart en nieren, bescheiden het voetbal- & cricketsspel

uitoefenend in zijn HC&VV jeugd- en senioren teams. Hij

genoot van de tours naar Engeland, zoals hij ook met even veel

plezier, vaak samen met zijn tweelingbroer Philip, de verrichtingen

van onze hoogste voetbal- en cricketelftallen volgde.

m.m.w. van Frank van der Weijden

Mr. R.(Rob) doorenbos

1926 ­ 2013

In april j.l. overleed ons oud-lid Rob

Doorenbos in de leeftijd van 86 jaar.

Rob was jaren terug een actief

HVV-lid, regelmatig speler van ons

tweede elftal, maar ook met een

veertigtal wedstrijden in ons eerste

achter zijn naam in de periode 1945

tot 1957. Ons hoogste elftal had in

die tijd een nogal constante opstelling

en om dan daarin door te dringen was

niet zo eenvoudig. Hij was relatief

klein, een snelle en technisch handige rechtsbuiten. Ruim een

jaar was hij tweede secretaris in het voetbalbestuur en twee jaar,

met een vaardige, lichtvoetige pen, redacteur van ons clubblad.

Rob was een geliefd leraar aan het Erasmianum te Rotterdam. In

die tijd was hij ook betrokken bij het Rotterdamse Victoria waar

hij zich thuis voelde omdat het een zelfde type club was als de

onze. Bij hun 100-jarig jubileum werkte hij mee aan het

jubileumboek en het cabaret, beide onder de titel “Victoria loopt

in het Honderd …” Ons is niet bekend of hij die pakkende titel

zelf bedacht had, maar het had uit zijn koker kunnen komen. Bij

de reünie ter gelegenheid van HVV 125 jaar, was hij zeer graag

aanwezig geweest en had ons daar ook willen toespreken. Hij

had zich daar net zo op verheugd als wij, maar het mocht om

gezondheidsredenen niet zo zijn. Voor zijn tijdgenoten, helaas

niet zoveel meer, blijft hij in de herinnering een trouw, opgewekt

en altijd boeiend clublid.

Rob Borgers


aLGEMENE LEdENVERGadERING 13 MEI 2013

Ruud paardekooper nieuwe

voorzitter

tekst roeland engelen foto loek van vliet

Een wisseling van de wacht in de

algemene ledenvergadering van 13

mei jongstleden: vicevoorzitter Ruud

Paardekooper, sinds 2008 deel uitmakend

van het hoofdbestuur, werd benoemd tot

voorzitter. In die functie volgt hij Maarten

Fontein op, die na twee jaar werd uitgeluid.

Maartens initiërende rol bij het

strategisch plan en zijn contacten waarmee

hij de club op de kaart zette, denk aan het

‘sterrentoernooi’, werden door de nieuwe

voorzitter geroemd. Gijs ter Kuile werd

herbenoemd als secretaris, de functies van

vicevoorzitter en commissaris clubhuis en

buffetzaken zijn nu vacant.

Penningmeester Arnold Noorduijn

verwacht over het verenigingsjaar

2012/2013 een verlies van ca. 26.000

euro. De belangrijkste oorzaak vormt de

daling van de buffetinkomsten met circa

20.000 euro. Door de vele afgelastingen

werd veel omzet misgelopen. Voor

eenzelfde bedrag werd de begroting van

de afdeling voetbal overschreden als

gevolg van het aantrekken van meer

GEBOREN

Dwayne Sillevis

Zoon van Floris Sillevis en

Anika Berwing

Geboren op 17 november 2012 in

Flachau, Oostenrijk

professionele trainers, een consequentie

van de uitvoering van het strategisch plan.

Ook de inkomsten van de Business Club

waren 10.000 euro lager dan verwacht.

Omdat deze gelden voor buitengewone

activiteiten worden aangewend, zullen

deze vanaf heden buiten de structurele

begroting worden gehouden.

De begroting voor het verenigingsjaar

2013/2014 is conform het strategisch plan

gericht op het fors reduceren van franjes

(zoals representatie-uitgaven van besturen)

en van de inhuur van betaalde vrijwilligers

en een focus op uitbreiding van bevoegde

jeugdtrainers. Het bestuur houdt rekening

met een forse daling van de opbrengsten

van de ‘huisjes’, nu Shell het huurcontract

heeft beëindigd. Een verhoging van 7%

van de contributie wordt noodzakelijk

geacht om de begroting op orde te krijgen.

Deze verhoging wordt verwerkt in een

nieuw vereenvoudigd contributiestelsel, dat

een einde maakt aan de grote hoeveelheid

aan contributiesoorten die in de laatste

jaren zijn ontstaan. Nieuw is onder andere

Emma Oosthoek

Dochter van Berry Oosthoek en

Anne den Hollander

Geboren op 20 december 2012 in

Amsterdam

Ruud Paardekooper

de invoering van een leeftijdscategorie 18

t/m 24 jaar (gereduceerd tarief).

De kunstgrascommissie, bestaande uit

Fred Beekman, Gijs ter Kuile, Erik Smits en

Adriaan van den Dries, is nieuw leven

ingeblazen met het oog op de aanleg van

nieuwe velden in 2014. De algemene

ledenvergadering ging akkoord met de

vestiging van het recht van opstal voor

een periode van 8 jaar waardoor financiering

door de gemeente mogelijk is. De

start van de bouw van de nieuwe kleedkamers

en loods is uitgesteld tot begin 2015.

Gijs Foppe Slager

Zoon van David Slager en

Florianne Eshuis, broertje van Mees

Geboren op 31 januari 2013 in

Amsterdam

juni 2013 DIEPPUT ECHO

9


HCCclubblad252x182 13-08-2009 12:52 Page 1

10 DIEPPUT ECHO juni 2013

Info Stills Nederland: 071 589 47 00 - Info Stills Belgie: ¨ 02 478 94 30

Stills concept store

Nationalestraat - Antwerpen

www.stills.eu


de opening van het jubileum

tekst jan nuijten foto’s loek van vliet

Geheel tegen de traditie in

won HVV 1 een competitiewedstrijd

op een feestdag

24 MaaRT voor de club, dies en in dit

geval jubileum. Geheel in de

traditie van de jubilea was het

slecht weer, dit keer geen regen

maar een gevoelstemperatuur van –15.

Direct na de wedstrijd HVV 1 - TOGB 1

trotseerden Lucas van der Gun (jongste

lid; met vader Cedric) en Max Colthoff

(oudste lid) de kou en reden in een fraaie

oldtimer de Diepput op.

Kenners zagen dat het een Renault JK-1 uit

1923 was, leken zagen dat de kleur

geelzwart was. Gezamenlijk overhandigden

Lucas en Max de jubileumvlag aan de

jubileumvoorzitter Stan Adam om hem in

top te hijsen. Snel naar binnen voor

bubbels en een toelichting op het jubileumprogramma.

De jubileumfilm (regie:

Fred Mansell en Bart Kuipéri) werd

vertoond en na een fraai historisch

overzicht volgde een verrassende wending

met ‘wie is het jubileumlid 2013’? Een

zoektocht die het hele jubileum zal duren.

Daarna konden de festiviteiten beginnen

en niemand drukte zijn snor: vele leden

bleven nog lang dansen en drinken. En

toch moet daar het jubileumlid 2013

tussen hebben gezeten…

Een stampvol clubhuis volgt de zoektocht

naar het jubileumlid.

1e HVV sterren jeugdtoernooi groot succces!

tekst jaap akerboom foto’s hortense dicke-van lennep

Op zaterdag 30 maart was het zover. Op

de Diepput vond de allereerste editie

plaats van het HVV Sterrentoernooi. Na

de zeer geslaagde opening van het

jubileum een week eerder, zou dit de

openingsactiviteit van het 130-jarig

jubileum van HVV worden. Het idee

achter het toernooi is dat er zoveel

mogelijk clubs meedoen die met een

gouden kampioenster op het shirt spelen.

Deze ster staat voor 10 behaalde nationale

kampioenschappen. Naast Ajax,

Feyenoord en PSV is HVV de enige

amateurclub in Nederland die met het

ereteken op het shirt speelt. HVV kende

namelijk tussen 1891 en 1914 een gouden

De zeven deelnemende teams. HVV F1 van links naar rechts: Damian van Marcke, Finn

Dicke, Guus Dicke, Marko Zivkovic, Felix Swaak, Paul Schmidt, Tijn Baltus, Floyd van Riel,

Jeroen van Echteld, Thomas Philips en Jelte Kaptein.

tijd, waarin tien keer het

Nederlands landskampioenschap

werd behaald.

30 MaaRT

Na maandenlange voorbereidingen

- met daarbij ook

helaas enkele afzeggingen - werd

uiteindelijk een heel mooi deelnemersveld

gepresenteerd: de F1-teams van Ajax,

Anderlecht, KV Mechelen, Sparta, VOC,

de Koninklijke HFC en HVV zouden om

de eerste wisselbokaal strijden. In één

grote poule van 7 teams zou beslist

worden wie de eerste editie van het

sterrentoernooi op zijn naam zou schrijven.

Naast het toernooi zelf werd

tussendoor ook gestreden om de felbegeerde

penaltybokaal.

Om 9.30 uur ’s ochtends druppelden de

eerste teams binnen. Anderlecht, dat al

een hele reis uit Brussel achter de rug had,

arriveerde vol goede moed en met een

compleet begeleidingsteam als eerste op

de Koninklijke. Al snel volgde de andere

Belgische deelnemer, KV Mechelen. Ook

Ajax meldde zich al snel. Een grote vlag

met Ajax-logo werd in de mast gehesen,

en bij de zeer jonge spelertjes werd al

vroeg duidelijk - geheel in Ajax-traditie –

dat professionaliteit hoog in het vaandel

juni 2012 DIEPPUT ECHO

11


staat bij de Amsterdammers. Waar Ajax

zich vervolgens al direct naar de

kleedkamer begaf om zich om te gaan

verkleden en het veld op ging om de

spieren warm te gooien, kwamen de

amateurs van VOC, Koninklijke HFC en

HVV binnendruppelen.

Na de altijd zeer chaotische maar zeer

vermakelijke groepsfoto op de tribune,

dirigeerde onze spreekstalmeester van de

dag, Louk Notten, alle teams naar de

goede plek, want stipt om 11:00 uur

stonden de eerste poulewedstrijden op

het programma. De boys van Anderlecht

begonnen eerst aan de penaltyshootout

op twee keepers van HVV, die om

beurten het doel zouden verdedigen:

Koen Thompson en Phelps van den

Bosch.

Tot de lunch stonden er voor ieder team

3 wedstrijden op het programma en 4

teams zouden al een finalist afleveren in

de strijd om de penaltybokaal. Na de

eerste helft van het toernooi leek het kaf

zich al van het koren te scheiden. Drie

ongeslagen ploegen: Ajax, Anderlecht en

HVV, met daarbij in hun kielzog het ook

zeer goed spelende KV Mechelen.

Duidelijk werd dat uit deze vier teams de

winnaar van de dag zou komen. Deze

vier teams zouden overigens nog

allemaal tegen elkaar spelen in het

middagprogramma: dat beloofde wat!

Ook waren inmiddels de eerste 4 namen

voor de finale van de penaltybokaal

bekend: Hugo Wasaki (Anderlecht),

Jaydon Banel (Ajax), Pierre Dwomoh (KV

Mechelen) en Finn Dicke (HVV) namen

de penalty’s het best.

Na de lunch begon direct de kraker:

Ajax-HVV. HVV F1, een vriendenteam

dat uitkomt in de hoofdklasse, tegen de

HVV in de aanval tegen Ajax.

12 dIEppUT ECHO juni 2013

Finn Dicke zit twee spelers van Anderlecht op de huid.

hoofdstedelingen. Op het eerste gezicht

David tegen Goliath. Maar niets bleek

minder waar. HVV bood geweldig

weerstand en met name Finn Dicke stal

de show door de Ajax verdediging zoek

te spelen en ook zijn neef Guus stond in

het doel zijn mannetje. Helaas werd de

wedstrijd nipt verloren door HVV met

2-1. Na deze wedstrijd kon HVV zich

gelijk opmaken om nog een duel te

spelen tegen een sterrenclub: de paarswitten

van Anderlecht. De goede vorm

van de wedstrijd tegen Ajax werd

doorgezet en de Belgische vrienden

werden met 3-2 verslagen, waarbij met

name de eerste helft buitengewoon

overtuigend was.

Tussen al deze topwedstrijden door werd

ook duidelijk wie de finalisten van de

penaltybokaal waren. Merdam Cimtay

(Sparta), Youri Soree (VOC) en Gijs van

der Plas (Koninklijke HFC) voegden zich

bij de andere 4 spelers om in de finale op

een groot doel penalty’s te nemen op de

talentvolle keeper van B1, Tim Nagtegaal.

De winst ging uiteindelijk naar de speler

van VOC, Youri Soree.

HVV stond na de winst op Anderlecht op

een gedeelde 2de plaats en moest van

KV Mechelen winnen om nog zicht te

houden op de toernooiwinst of om in

ieder geval een podiumplek veilig te

stellen. Helaas werd duidelijk dat drie

topwedstrijden op rij voor onze mannen

net iets te veel van het goede was en

werd van KV Mechelen verloren.

Afhankelijk van de andere wedstrijd die

tegelijkertijd werd gespeeld, Ajax-

Anderlecht, kon HVV nu nog 3e of 4e

worden. Ajax won in een spannende

wedstrijd ook haar 6de wedstrijd op rij en

werd dus ongeslagen kampioen en

kroonde zich zo de eerste winnaar van

het HVV Sterrentoernooi. HVV werd 3e

en mag ongelooflijk trots zijn op deze

prestatie om in zo’n sterk deelnemersveld

het podium te halen. Hulde!

Zo eindigde het 1e HVV Sterrentoernooi,

een ongekend succes dat naar meer

smaakt. En er komt meer. HVV zal dit

toernooi voortaan jaarlijks rond Pasen

organiseren voor E1/U11 en F1/U9

teams. Ajax heeft al toegezegd, net als

Anderlecht. Feyenoord en PSV hebben

interesse getoond voor deelname aan de

2e editie. Tot volgend jaar!

De einduitslag:

1 Ajax 6-18 (31-3)

2 KV Mechelen 6-13 (11-8)

3 HVV 6-12 (12-7)

4 RSC Anderlecht 6-10 (22-13)

5 VOC 6- 6 (4-15)

6 Kon. HFC 6- 1 (4-14)

7 Sparta 6- 1 (4-25)


HVV ­ aJax, Lucky aJax…

tekst frederick mansell foto’s robert mout

6 april

Het is 6 april 2013, de

dag dat ik Dennis

Bergkamp door z’n

benen speel. Hoe? dat

leest u hier.

Een van de hoogtepunten van

het jubileumjaar is de wedstrijd van

HVV 1 tegen ‘Lucky Ajax’. Al weken van

tevoren zijn de spelers van HVV 1 in

extase, want er komt een goed stel

prominenten uit de hoofdstad. Een van

die prominenten dat is Dennis, dat mag ik

nu wel zeggen, Dennis Bergkamp. Als

matige rechtsback begint het dan toch te

kriebelen. Hoe stop ik Dennis af?

Op internet zocht ik naar filmpjes, naar

filmpjes van Dennis. Op YouTube kom ik

een arsenaal acties en doelpunten tegen,

de ene nog mooier dan de andere. Ik raad

iedereen die Dennis moet dekken aan,

niet naar YouTube te gaan. De moed zal u

in de schoenen zakken. Ik kocht DVD’s en

posters, dook het Studio Sport-archief in

en belde met zijn vrienden. Alles om die

ene vraag te kunnen beantwoorden: hoe

stop ik Dennis af? Wat mij al direct opviel

was dat hij, bij balbezit tegenstander, vaak

zijn benen wijd heeft staan. Dat biedt

kansen, kansen voor een ‘moment of

fame’.

6 april 2013, ik heb slecht geslapen, want

hoe stop je Dennis af?

Het is al vroeg druk op HVV, want E1

speelt een voorwedstrijd tegen de

Koninklijke voetballers uit Haarlem. Er is

een lunch voor bestuursleden van de 8

oudste voetbalclubs van het land en

Michael van Praag is te gast op De

Diepput. Alles wijst erop dat er iets groots

gaat gebeuren. Ook supersupporter Toon

van Ginkel staat al vroeg langs de lijn.

Als alle spelers van HVV reeds in het

clubhuis zijn, gezonde wedstrijdspanning

in de benen, druppelen de eerste spelers

van Ajax binnen. Te herkennen zijn

Richard Witschge, Wamberto, Wim Jonk,

Aaron Winter, Michel Kreek, Bryan Roy en

Sjaak Swart. Niet te herkennen zijn Kevin

Bobson, Kiki Musampa, Stephan

Veenboer, Danny Muller en Glenn Helder.

Bergkamp is nog niet te zien. Echte

vedettes komen later.

Bij de warming up is al goed te zien hoe

fit de heren van Ajax zijn, niet bijster.

Bergkamp staat nog niet op het veld, hij

wordt vast gemasseerd in kleedkamer 8,

of hij houdt een bierblikje hoog zonder

zijn rechter voet te gebruiken. De Diepput

loopt langzaam vol op de koudste 6 april

in jaren. Er staat een sambaband voor het

clubhuis. Die spelen vrolijk door het eerste

fluitsignaal van scheidsrechter Mario van

den Ende heen, een redelijk goede vriend

van grensrechter Evert Jelgerhuis

Swildens. Bergkamp staat niet bij de

eerste elf, vreemd.

Na drie minuten, als de sambaband net

opgehouden is met spelen, staat het al

1-0 voor HVV. Marnix van der Gun tikt

binnen op aangeven van Shai Asraf. Een

dikke tien minuten later is de stand gelijk,

Wamberto. Het spel golft heen en weer,

maar er wordt rustig gevoetbald. 1-1 is de

ruststand.

Na rust een ander HVV-elftal en ook

Dennis Bergkamp komt binnen de lijnen.

Het publiek gaat op de banken. Ook ik

mag een helftje voetballen, het publiek zit

alweer. Martijn Canters neemt de aftrap,

twee balcontacten later sta ik oog in oog

met Dennis Bergkamp, zijn benen wat

gespreid. Ik probeer de bal op Scipio te

spelen, maar raak de bal hopeloos

verkeerd. Met een pisgang rolt de bal

door de gespreide benen van Dennis. Het

publiek staat op de banken. Ik doe alsof

het de bedoeling was, uiteraard. Mijn

‘moment of fame’ op de Diepput, dat

pakt niemand me meer af. Ajax wint de

wedstrijd met 1-2, Musampa scoort.

Lucky Ajax.

Na afloop is er een buffet georganiseerd

door de jubileumcommissie en spreken

Theo van Duivenbode, Sjaak Swart en

Maarten Fontein het toegestroomde

publiek toe. Het is gezellig op de Diepput

en de complimenten gaan naar de

organisatie. De dag was precies zoals ik

had gedroomd. Jammer dat Dennis niet

meedeed.

Wim Jonk verdedigt uit voordat Shai Asraf

bij de bal kan komen.

Circa duizend toeschouwers kwamen op het

jubileumduel af.

Wim Jonk verdedigt uit voordat Shai Asraf

bij de bal kan komen.

Marnix van der Gun op snelheid langs

Richard Witschge.

juni 2012 dIEppUT ECHO

13


Bernardusschool en de stichting

Leeuwenhart

tekst roeland engelen foto bart kuipÉri

Vrijdag 12 april waren

113 scholieren van de

Bernardusschool in het

12 april Benoordenhout, een

school voor zeer

moeilijk lerende kinderen

van 4 tot 20 jaar, aan

de beurt om met ons het jubileum

te vieren. Het was tegelijkertijd het

startschot voor de Stichting

Leeuwenhart.

Een stichting in het leven geroepen om de

maatschappelijke betrokkenheid van de

Koninklijke HC & VV en haar leden te

bevorderen. “Wij hebben 135 jaar lang

veel aan onszelf gedacht. Maar we

hebben niet alleen in het veld een

voorbeeldfunctie. Dit jubileum is een

geschikt moment om de blik naar buiten

te richten en een maatschappelijke rol te

vervullen. Niet eenmalig, maar structureel”,

aldus initiatiefnemer en voorzitter

Fred Staal. “Als club met zo’n rijke

traditie, die aan de wieg heeft gestaan

van zoveel sportontwikkelingen (zoals

oprichting KNCB en KNVB, red.), heb je

de plicht om de verbinding met de samenleving

te maken”, vult medebestuurslid

Olivier Zwolsman aan.

De Stichting Leeuwenhart wil dat

bereiken door (ouders van) leden

voorstellen voor projecten, klein of groot,

Na de prijsuitreiking in het clubhuis. Vooraan

van links naar rechts Olivier Zwolsman,

wethouder Rabin Baldewsingh en directeur

Sandra Jellema van de Bernardusschool.

14 dIEppUT ECHO juni 2013

eenmalig of structureel, te laten aandragen.

Waardevolle initiatieven die gericht

zijn op het ondersteunen van groepen of

individuen met wie de vereniging (via

haar leden) een relatie heeft, kunnen

(financieel) ondersteund worden. Fred:

“We staan open voor elk mooi idee. Dat

kan van alles zijn, van heel dichtbij - zoals

de sportdag van de Bernardusschool - tot

verder weg, waarbij ik denk aan de

kledinginzameling voor de crickettour van

HCC U16 naar Zuid-Afrika in 2011.

Zolang de koppeling tussen sport en

maatschappelijke betrokkenheid én de

link met de club er maar is.”

Een optie is volgens Fred jonge verenigingsleden

voor projecten naar het

buitenland te laten gaan. Dat kan meteen

ook de band met de club versterken.

“HDM heeft al een Youth Academy die

spelers voor projecten uitzendt. Wij

zouden dit ook kunnen faciliteren,

bijvoorbeeld door projecten in het

buitenland in kaart te brengen. Zo hebben

wij van oudsher een goede band met Zuid

Afrika”, aldus Olivier.

Steunen van de Stichting Leeuwenhart

kan ook door met een financiële bijdrage

de realisatie van projecten mede mogelijk

te maken. De eerste gelden druppelen al

binnen. De ANBI-status, waarmee

donateurs hun schenking zakelijk én privé

fiscaal kunnen aftrekken, is in aanvraag.

De club zet geen geldbedrag opzij en voor

de financiering van projecten zal ook niet

worden gevist in de bestaande sponsorvijver,

waardoor de stichting van giften

afhankelijk zal zijn.

Een derde manier waarop leden van de

Koninklijke HC & VV hun steentje kunnen

bijdragen is door in actieve zin bij te

dragen. Zo hielpen ondanks het slechte

weer liefst zestig HC&VV-vrijwilligers met

groot enthousiasme mee aan de succesvolle

jubileummiddag met de

Bernardusschool.

Al om 9 uur betraden de kinderen vol

verwachting de Diepput en na een groeps-

foto kon het sport- en spelfeest beginnen.

De regenbuien konden het enthousiasme

van de kinderen niet temperen. Met volle

overgave legden de groepjes een afwisselend

parcours af van Oud-Hollandse

spelen, springkussens, skelters, voetbal en

ook cricket. Toen het echt ging regenen

werd er geluncht in het clubhuis.

Volkomen gelukkig namen de kinderen

om 14.30 uur de medailles in ontvangst

en wethouder Rabin Baldewsingh had ook

nog voor iedere deelnemer een petje in

petto.

Olivier: “Alle vrijwilligers vonden het een

fantastische dag. Ook de leerkrachten,

leerlingen en hun ouders waren heel

enthousiast. Als cadeau kregen wij twee

mooie vogelhuisjes die door de kinderen

in de clubkleuren waren geschilderd. Van

directeur Sandra Jellema kreeg ik later een

e-mail waarin zij de hoop uitsprak dat

deze dag vaker georganiseerd zou

worden.”

Fred: “Het is ook zeker onze wens hier

een terugkerend verhaal van te maken.

Maar ook eenmalige projecten zullen wij

graag oppakken. Ik denk bijvoorbeeld aan

een initiatief van de KNCB om met

‘cagecricket’ kinderen in achterstandswijken

aan het cricketen te krijgen. Daarbij

kunnen vrijwilligers van onze vereniging

ook de handen uit de mouwen steken.”

Contact met de Stichting

Leeuwenhart

U kunt met uw vragen en ideeën

terecht bij leeuwenhart@konhcvv.nl of

bij een van de leden van het stichtingsbestuur.

Fred Staal, Mariëtte Brugman-

Tazelaar, Erik Smits, Olivier Zwolsman,

Peter Poharnok en Gijs ter Kuile staan u

graag te woord.


‘Classic squash’ toernooi &

Reünieborrel

tekst luc de gijzel, jacob remijnse, neeraj aggarwal, petra mouw foto’s petra mouw

HSRC de Diepput zal

volgend jaar haar jubileum

kunnen vieren, als

13­14 april de club 75 jaar bestaat.

Tijdens het jubileum van

de cricketclub, de voetbalvereniging

en het clubblad,

‘365 (in een) jaar’, is alvast een

bescheiden voorschot hierop genomen

met het ‘Classic Squash’ toernooi

en een gezellige reünie.

Voor zowel leden als oud-leden van onze

club was een ‘Classic Squash’ Toernooi

georganiseerd. Een squashtoernooi zoals

vroeger. En dus: houten rackets, balletjes

met maar één stip en de traditionele

‘hand-in, hand-out’ puntentelling tot 9.

Witte tenniskleding en haarbanden maakten

het beeld compleet. Menig zolder is

overhoop gehaald om de doos sportspullen

uit 1987 te kunnen vinden. De oud-leden

die voor het eerst in 15 jaar weer eens op

de baan stonden, waren misschien nog wel

in het voordeel. De spelers uit het tijdperk

van gelamineerde carbonrackets hadden

meer moeite met hun oude houten racket;

twee keer zo zwaar en met de slagkracht

van een vlindernetje. Een licht tikje vanuit

de pols doet dan niet veel. Menig oudkampioen

was nu weer op de baan te

vinden: Robert Jan Anjema met teamgenoten

Rolf Krayenhoff, Tonny Bakker en

Pieter Fangman. Bij de dames waren onder

andere Angelique Peters en Gu van Rhijn als

vanouds fanatiek op dreef. Hierbij lukte het

Angelique om met de trofee ervan door te

gaan. In de finale van de heren moest

Jeroen Hagers zijn meerdere erkennen in

Rogier Botting.

Het toernooi werd gevolgd door een

reünieborrel. Dit was eigenlijk een reünie

van twee verenigingen, daar onze squashclub

het resultaat is van een fusie van de

Haagse Squash Vereniging De Diepput

(1978) met de Haagse Squash en Rackets

Club (1939) in 2005. Sommige oud-leden

van HSRC was dit blijkbaar ontgaan en

moesten er aan herinnerd worden dat hun

oude club, en dus ook de borrel, niet aan de

Klatteweg te vinden was.

Binnen een uur was de zaal gevuld met

zo’n 200 reünisten, eenieder met een

gevuld glas in de hand. Sommigen zijn

inmiddels niet meer woonachtig in het

Haagse, maar in het oosten van het land.

Oud-voorzitter Toon Blokland en zijn

vrouw kwamen zelfs uit Frankrijk gereisd

om deze reünie niet te missen. Ook Charles

van Leeuwen (eveneens oud-voorzitter) liet

onze zuiderburen even voor wat ze waren

om oude bekenden opnieuw te ontmoeten.

Het welkomstwoord kwam van vice-voorzitter

Jacob Remijnse. Voorzitter Cor Mouw

kon de oud-leden vertellen dat het goed

gaat met de club. Laurens-Jan Anjema is

eerste geworden bij de nationale kampioenschappen,

Sebastiaan Weenink tweede.

Ook de resultaten van de competitieteams

zijn dit jaar geweldig. Heren 1 en Dames 1

zijn beide tweede geworden in de eredivisie.

Van de overige 12 teams zijn er twee

kampioen geworden in hun klasse en vijf

hebben de tweede plaats bereikt. Al met al,

vijf promoties. Cor feliciteerde de teams

namens de club. De oud-leden werden

uitgenodigd om contact te blijven houden

met de club.

Intussen was het maaltijdbuffet klaargezet

en werd het langzaam wat stiller in het

clubhuis. Squashers zijn nette mensen die

niet met volle mond praten. Maar al gauw

werden weer oude vriendschappen hervat

en nieuwe gemaakt. De leden achter de

bar hadden er hun handen vol aan.

DJ Joost startte het feest voorzichtig met

muziek uit de tijd van de Vietnam-oorlog.

Toen hij aanvoelde dat de zaal warm

geworden was, wist hij als een rattenvanger

van Hamelen de mensen de dansvloer

op te lokken met eigentijds werk van rond

1980. Dat het een goede avond was

geweest, werd sommigen maar al te

duidelijk op zondagmorgen. Met natte

haren op weg naar de club voor de tweede

dag van het toernooi.

Zondagochtend was de dag van spelers uit

het grafiet-tijdperk. Niet makkelijk om te

wennen aan een klein blad en het feit dat

het na 10 rally’s nog steeds 0-0 staat. Voor

sommigen een mentale uitdaging. Robert

De winnaars van 14 april: Sergio Sposato

(2e), Greg Robson (1e) en Wijnand

Bruinsma (plate).

Alle deelnemers aan het Classic Squash

Toernooi op 13 april.

Jan – met de partijen van de dag ervoor

nog in het lijf – was een van de favorieten

die bij een aantal goede (en jongere)

spelers een korte depressie veroorzaakte.

Maar ons Zuid-Amerikaans projectiel Sergio

liet zich niet intimideren door Robert Jan’s

lengte en ervaring. Echter, in de finale

tegen Greg (nog zo iemand met een bereik

van 2,25 m) was de uitputting van de

eerdere partij te merken. Behalve deze

beide finalisten werd ook Wijnand

Bruinsma, winnaar van de plate, aan het

einde van de dag gehuldigd.

Dit meer dan geslaagde evenement is te

danken aan de onvermoeibare Fons

Pasteur, ondersteund door Neeraj

Aggarwal en vele anderen. Meer foto’s van

deze twee dagen zijn te vinden op de

website van de club en op de Facebook

pagina www.facebook.com/Squash.HSRC.

de.Diepput.

juni 2012 DIEPPUT ECHO

15


16 DIEPPUT ECHO juni 2013


Heerendiner 2013:

clubrecord en groot succes

tekst jan nuijten

Heerendiner 2013:

clubrecord

De verwachtingen waren

19 april hoog gespannen voor het

Heerendiner op vrijdag 19

april 2013 als onderdeel van

het jubileum “365 (in een) jaar”.

Deze zijn altijd hooggespannen, maar

soms mondt dit uit in een lichte teleurstelling,

zoals bij het vorige Heerendiner

(voetbal 125 jaar) in Sociëteit De Witte:

een geweldige start met groepsfoto en

zingen van het clublied op de trap ging

gedurende het diner over in een verminderde

belangstelling voor de sprekers en

omgeving, doordat niet alle tafels elkaar

konden zien vanwege de monumentale

pilaren en een enkele spreker niet de

aandacht wist vast te houden. Prima

avond gehad, maar kan het beter? Een

van de suggesties was een ‘vreetschuur’

zonder wanden en pilaren, zodat iedereen

elkaar kan zien en hopelijk ook horen.

De Heerendinercommissie, bestaande uit

Taco Platenburg, Fred Staal en Derick

Mekking, had dit goed onthouden en een

‘vreettent’ op het veld laten zetten. Maar

die tent bleek een prachtige open

paleiszaal te zijn, versierd met kandelaars,

kroonluchters, hangende thuis- en

uitshirts (met nummers voor de tafelindeling)

en grote posters van voorbladen van

het 100-jarige clubblad. Door een

geweldige publiciteitscampagne met

gebruik van naar SPAM neigende social

media en ouderwetse persoonlijke druk in

het clubhuis (“hier tekenen op de

inschrijflijst en NU!”) kon het maximale

aantal deelnemers van 250 worden

bereikt. Dus wederom waren de verwachtingen

hoog gespannen. De stemming zat

er bij de borrel vooraf in het vertrouwde

clubhuis meteen goed in en het bleek dat

het aantal van 250 op een Heertje na was

bereikt! Oudere leden waren aanwezig,

soms van verre gekomen, maar ook de

voltallige selectie van A1. Sfeerverhogend

werkte de ‘kleedkamer’ waarin teams,

families of een enkele Heer een foto

konden laten nemen door de voortreffelijke

fotografes van huize (Loek) van Vliet.

En bij de groepsfoto met als achtergrond

de idyllische kleedkamers zat de sfeer er

helemaal in. En nu met zijn allen de tent

in, hoe zou het diner verlopen?

Om het spreekgedeelte van de nodige

kwaliteit en humor te verzekeren had de

Heerendinercommissie Fred Beekman

bereid gevonden tafelpresident van de ca.

30 tafels te zijn. En hij stelde niet teleur.

Het eten was trouwens voortreffelijk en

wijn was er in drie smaken: rood, wit en

bierjug. Dit laatste stond niet op de kaart,

maar sommige tafels wisten dit toch

non-stop te bestellen. Fred introduceerde

de menukaart op de hem bekende

cabareteske wijze en roemde het internationale

karakter van ‘Andermans Keuken’

(op zich geen vertrouwenwekkende naam,

aldus Fred): de kaas uit Parma, de saus uit

Madeira en de groenten kort gebakken uit

het ‘Ruhr’gebied; het vlees was vast

geslacht door de familie (David) Slager en

mocht het onverhoopt toch paardenvlees

zijn, dan hoopte hij dat (Ruud)

Paardekooper was ingeschakeld!

Fred lijmde vervolgens de sprekers aan

elkaar. Het motto voor de sprekers was:

‘trots om een HVV-er te zijn’. Eerste spreker

was het jongst aanwezige lid, Hidde

Overdijk, die in een enthousiast verhaal

begreep dat je het kort moest houden. Hij

herhaalde de samenzang van het clublied

“Geef mij maar HVV”, waarvan Fred

eerder had voorgeschreven om de naam

HBS in het lied fluisterend te zingen,

hetgeen geschiedde. Vervolgens keek Peter

Foto Wieke Eefting.

1896

2013

Paul Marijnen in een gloedvol betoog

zowel 100 jaar terug - aan de hand van

een in 1896 ’s ochtends om 06.30 uur

genomen foto van het Heerendiner toen

met slechts 11 deelnemers? – als 50 jaar

vooruit: hoe zal men dan terugkijken op

het begintijdperk van het gebruik van social

media / film in 2013? Zijn ondertoon was

dat de vereniging vrijwel altijd een tikkeltje

arrogant zijn successen beschrijft en iets

anders dan succes bestaat eigenlijk niet. Dit

juni 2012 DIEPPUT ECHO

17


Telefoon verloren of gestolen?

Bij verlies van uw telefoon of tablet geeft

u waardevolle informatie uit handen.

Bescherming van uw mobiele apparaat is

daarom geen optie, maar noodzaak. Zou het

niet fijn zijn als uw toestel altijd beschermd is?

VOOR CONSUMENTEN is

MobiMY een nieuwe dienst

die zich richt op het beschermen

van mobiele toestellen.

Mocht u ooit uw telefoon of

tablet kwijtraken dan maakt

MobiMY uw toestel direct onbruikbaar

binnen alle mobiele

netwerken.

Als MobiMY gebruiker kunt u altijd en overal overal uw

toestel toestel blokkeren, blokkeren, lokaliseren, lokaliseren, wissen wissen en een een

tekstbericht zenden.

werd bevestigd door Gerrit van Laer die

welbespraakt (en verstaanbaar!) zijn

belevenissen op de club beschreef; een club

waar hij altijd naar zal terugkeren vanuit

Bloemendaal. Gerrits beschrijving van een

Kerstrally, waarin een team om de winstkansen

te verhogen huisnummers had afgeschroefd

en verwisseld, ontlokte bij Fred de

reactie dat we dit ook maar eens moesten

herhalen, en dan de gehele Laan van

Meerdervoort en Striets leek hem wel de

perfecte persoon om dat te doen. Over

Striets gesproken, die alles wekelijks over

HVV 1 statistisch bijhoudt: kan hij dan ook

niet bijhouden hoe vaak hij niet heeft

gevlagd, terwijl dat wel kon? Ook de (ge)

vierde spreker Rob Borgers, eloquent als

Fred Beekman achter het spreekgestoelte.

Foto Maaike van Vliet.

18 dIEppUT ECHO juni 2013

www.mobimy.info info@mobimy.com

altijd, verhaalde van de betekenis die de

club had voor hem persoonlijk, uiteraard

onderbroken door Borgiaanse anekdotes.

Rob had een rake oneliner: het Heerendiner

maakt en breekt sprekers. Ik denk dat deze

sprekers het gemaakt hebben, al was het

aan het einde van hun speeches te rumoerig

in de zaal. Dat ligt natuurlijk altijd deels aan

de drank die in de man is, zeker bij de tafels

die de 3e soort wijn bestelden, maar de

speeches waren wellicht aan de lange kant.

Maar wat wil je ook met een 135-jarige

historie, daar ben je niet snel over uitgepraat!

Misschien betraden de laatste 3 sprekers

iets te veel dezelfde historische paden,

maar zij deden dat zeer goed voorbereid,

met veel inzet en ieder met een eigen

Frederick Mansell. Foto Maaike van Vliet.

VOOR BEDRIJVEN ontwikkelt MobiMY

veilige, innovatieve en high-performance

validatieoplossingen. MobiMY richt zich op

verschillende gebieden, zoals fraude, retrieval,

diefstalpreventie en toestelmanagement.

MobiMY biedt een scala aan

ondersteunende activiteiten

voor verschillende spelers

in meerdere sectoren, bijvoorbeeld

het bankwezen,

verzekeraars, verschillende

overheidsdiensten, payment

providers en de grootzakelijke

markt.

ZAKELIJKE TOESTELLEN

beschermen? MobiMY beschermt in één keer

al uw bedrijfstoestellen.

invalshoek. Ze verdienen dus alle hulde.

Als laatste spreker zette Fred Mansell op

originele wijze door de zaal wandelend

ons energiek met beide benen op de

grond door de nodige relativering te

geven aan de ‘Trotse Koninklijke’; hij

vertelde dat hij ook ‘gewone mensen’

ontmoet, die wat anders tegen de HC&VV

aankijken. Maar toch keert Fred steeds

weer graag terug op de Diepput. Zo

hebben de twee jongste sprekers een

sprankelend begin en einde verzorgd aan

weerskanten van de zeer degelijke

bijdragen van de drie wat oudere sprekers.

De conclusie is dat deze avond op alle

fronten een succes is geweest en dus het

thema ‘trots’ op zijn plaats is. Na het diner

stonden nog 200 man in het clubhuis naar

de nieuwe aflevering van de jubileumfilm

te kijken! De strakke organisatie bleek wel

uit het feit dat binnen 12 uur na vertrek

van de laatste Heer de groepsfoto bij iedere

deelnemer in de mailbox lag!

Misschien wel het beste Heerendiner uit de

rijke historie. En dat er iets van de speeches is

blijven hangen blijkt wel uit de ‘vroeg in de

ochtend’ gemaakte remake foto uit 1896!


Reünistendag 2013

tekst frank durville foto marjolijn bijloos

Er gaat altijd veel voorbereiding

aan een reünistendag

vooraf. Al in november

20 april

2012 werd Hubo

Vermeulen als organisator

van de reünistendag in 2008

door de Jubileumcommissie

benaderd om ook dit keer een reünistendag

te organiseren. Hubo zocht versterking

en vond die in Chris Groos, Allard

Korthals Altes en Frank Durville. Vraag

blijft altijd: wat is een reünist. De door de

commissie gehanteerde definitie, gesteund

door de Jubileumcommissie, is dat

reünisten oud-leden alsmede oudere

leden (35 jaar en ouder) zijn. Altijd weer

een klus om de diverse adressen van

oud-leden boven water te krijgen. Met

dank aan Facebook, Twitter en Linkedin

zijn veel (e-mail) adressen gevonden.

Op de dag zelf was het prachtig zonnig

weer, maar wel met een koude wind.

Vanaf 14.00 uur verzamelden de eerste

reünisten zich in het clubhuis. Een niet al te

groot aantal reünisten durfde het aan de

wei in te gaan (voor een enkeling was de

eerste kennismaking met kunstgras!).

Sommigen kwamen (rechtstreeks?) na het

Heerendiner de nacht ervoor, anderen

kwamen van alle delen van het land en

soms van daarbuiten. Verrassend was het

dat het team B van Veteranen B aangevuld

met Lambert van Duuren, Pim Manzoli en

Rob van den Bergh met de eindoverwinning

aan de haal ging. De gedoodverfde

kampioen met toppers als René Flemming,

Pieter Nap, Aad Smith en Wouter von

Brucken Fock had prachtige aanvallen,

maar het gaat uiteindelijk om scoren in dat

kleine doeltje.

Diverse reünisten hadden zich inmiddels in

en rond het clubhuis verzameld.

Honderden bekende en minder bekende

gezichten bevolkten het clubhuis en het

terras. Op de borrel waren inmiddels ook

afgekomen de oud-redacteuren van het

Clubblad/Diepput Echo en genodigden,

onder wie adverteerders van de

’Jubileumuitgave van het clubblad

1913-2013’, alsmede ‘gewone’ leden om

hun jubileumboek op te halen. Het

clubhuis was weer gezellig afgeladen, op

de achtergrond speelde A1 de topper om

promotie op veld 1 (gelukt!).

Vervolgens nam Roeland Engelen de

microfoon. Roeland is hoofdredacteur van

de huidige Diepput Echo en was lid van de

redactie die het jubileumboek heeft

samengesteld. Hij verhaalde over de

oorsprong van de Diepput Echo en gaf

een kijkje achter de schermen van de

totstandkoming van het boek en bedankte

zijn mederedacteuren Marijke Snoeck, Rob

Borgers, Max Canters, Frederick Mansell

en John Verschragen. In zijn verhaal over

het jubileumboek haalde hij enkele

anekdotes uit redactievergaderingen aan

waaruit bleek dat de redactie zeer

democratisch te werk is gegaan. Hierna

heeft Roeland het eerste exemplaar

aangeboden aan de algemeen voorzitter,

Maarten Fontein.

Maarten bedankte in zijn opening de

redactie voor het vele werk dat is verricht.

Hij haalde daarbij een aantal passages uit

het jubileumboek aan, waardoor de

nieuwsgierigheid naar het boekwerk bij de

toeschouwers alleen maar toe nam.

Vervolgens introduceerde Maarten een

nieuwe prijs: de ‘gouden leeuw’. De

gouden leeuw is een blijk van erkenning

voor alle leden die 50 jaar of langer lid zijn

van de vereniging en wordt tevens

uitgereikt aan alle ereleden en leden van

verdienste. Deze prijs is een aanvulling op

de traditionele dassen voor het 25-, 40-

en 50-jarig lidmaatschap. De eerste

gouden leeuw reikte Maarten uit aan ons

lid van verdienste, Max Colthoff. Met een

lidmaatschap van maar liefst 83 jaar is

Max Colthoff met afstand ons oudste lid.

In zijn dankwoord gaf Max kort en

krachtig aan “Ik blijf nog!”

Maarten nam de microfoon weer ter hand

en introduceerde ter gelegenheid van het

100-jarig bestaan van ons clubblad een

nieuwe prijs de ‘Vincent Beelaerts van

Blokland prijs’. De heer Beelaerts was

oprichter van het clubblad in 1913 en

heeft 20 jaar als hoofdredacteur het

clubblad geleid. De prijs wordt uitgereikt

voor ‘een bijzondere prestatie, die het

clubblad bindt aan instandhouding van

Roeland Engelen presenteert het jubileumboek.

onze unieke clubcultuur, gebaseerd op

saamhorigheid en inzet als vrijwilliger’.

Het is een wisselprijs die niet noodzakelijkerwijs

ieder jaar wordt uitgereikt.

Maarten stelde voor om deze prijs uit te

reiken aan Rob Borgers, die drie keer in de

reactie heeft gezeten c.q. het clubblad

heeft geleid. Bijzonder is dat de prijs werd

uitgereikt door de oudste nog levende

zoon van Vincent, jhr dr. P.A.C. (Pieter)

Beelaerts van Blokland, oud-minister van

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

en oud-commissaris van de Koningin in de

provincie Utrecht. Deze tachtiger nam

energiek het woord en haalde op zeer

humoristische wijze herinneringen op aan

zijn vader, diens inzet voor de vereniging,

waaronder hij – minder sportminded –

‘geleden’ had. Een speech die bij het

Heerendiner niet zou hebben misstaan!

Onder luid applaus nam Rob Borgers de

prijs in ontvangst en sprak een woord van

dank uit.

Het laatste onderdeel van deze prachtige

dag was het voorstel om tijdens de

eerstvolgende algemene ledenvergadering,

Roeland Engelen voor te dragen als

lid van verdienste voor zijn vele werkzaamheden

als redacteur en diverse

andere functies in onder meer het

voetbalbestuur. Het applaus dat volgde

gaf aan dat de aanwezigen het voorstel

ondersteunden. Tot slot kon ieder lid het

fraaie jubileumboek afhalen.

juni 2012 DIEPPUT ECHO

19


dE COLTHOFFs

een HVV­geslacht

tekst rob borgers beeldbewerking john verschragen

In de hal van ons clubhuis hangt een

lijst van HVV-lidmaatschappen. Max

Colthoff is de lijstaanvoerder met 84

jaar lid. En met zijn bijna 93 jaar ook

ons oudste lid. Wie beter te interviewen

in dit drievoudig jubileumjaar

om eens terug te blikken hoe het

vroeger was?

Tijdens een kort verlof van zijn ouders

uit Nederlands-Indië werd Max

lid in 1929. Hij speelde korte tijd

in de Zondagochtendcompetitie voordat

de familie terugkeerde naar Indië. Met

vriendjes richtte hij daar een voetbalclub

op, onder de naam TTT (Taaie Trouwe

Trappers). Drie jaar later was hij alweer terug

in ons land om weer bij HVV te gaan

spelen, nu in de junioren. Hij bleef aldus

voor vele jaren daarna bij ons inderdaad

een ‘trouwe trapper’.

Zijn oudere (half)broer Ir. P.J.G. (Piet)

Colthoff was in Indië al eerder begonnen

met voetbal. Hij speelde voor SIDOLIG

(Sport in de open lucht is gezond...). Die

trend van ‘gezonde’ namen was al eerder

ingezet door THOR (Tot heil onzer

ribben…) waar Law Adam, onze laatste

international had gespeeld. Al een van de

eerste dagen van zijn groentijd in Delft

werd in de zaal omgeroepen “Feut

Colthoff melden!” Daar stond hij

tegenover drie HVV’ers: “Wij hebben

begrepen dat je bij SIDOLIG hebt

gespeeld.” ”Ja meneer.” ”Mooi, dan ben

je nu lid van HVV”. Net op tijd want een

week later herhaalde zich het ritueel,

maar nu met HBS-ers : “Hé, feut

Colthoff, ik zou maar bij HBS komen!”

Gelukkig te laat dus. Anders hadden wij

nooit de Colthoffbeker gehad… Piet

Colthoff speelde als een solide back 156

wedstrijden in HVV 1, tot hij in 1936

naar Nederlands Indië terugkeerde.

Max viel al heel jong op door zijn talent

en speelde eigenlijk steeds een elftal hoger

dan in zijn eigen leeftijdcategorie. Op zijn

vijftiende was hij al een trefzeker midvoor

in HVV 2. 5 december 1936 viel de toen

gebruikelijke ‘oproepkaart’ in de bus bij

20 DIEPPUT ECHO juni 2013

huize Colthoff: ‘Hierbij wordt U uitgenodigd

morgen mee te spelen met HVV 1…’

enz. enz. Hij moest, net 16 jaar oud, Fons

Pasteur geveld door griep, al jaren de

goalgetter van het eerste, vervangen als

midvoor tegen het Rotterdamse Steeds

Hooger in de tweede klasse. Terugkeer

naar de eerste klasse zat er toen nog

steeds in. (Vele jaren later speelde HVV

weer tegen hen in de vierde klasse. Zij

hadden hun doelstellingen bijgesteld en

hadden de bijnaam ‘Steeds Harder’, red.).

De jonge Max had die ochtend maar

weinig aandacht voor de schoollessen,

maar de zondag erop was hij over zijn

nervositeit heen. Zijn entree die middag

op een afgeladen Diepput was spectaculair.

In die dagen was er geen warmingup.

Men trapte voor de wedstrijd gewoon

een balletje om er in te komen. HVV deed

dat met tien man. Waar was de elfde

man? Wel die werd nog even toegesproken

door lid van de technische commissie,

generaal Hoeksema de Groot, zodat de

debutant in zijn eentje iets verlaat het veld

opwandelde. Niet zonder resultaat deze

‘peptalk’ want Max maakte de eerste

twee goals van de 4-2 overwinning.

Overigens, uw redacteur kan zich niet

herinneren dat Max ooit een peptalk

nodig had. Hij bleek altijd inderdaad een

‘taaie trapper’. Zo vormde hij vele van zijn

236 wedstrijden in HVV 1 als rechtsbinnen

met Wim van Steyn op de vleugel een

energiek aanvalskoppel (De tegenpartijen

hadden daar een ander woord voor…).

De toenmalige rubriek ‘Van hier en

gunter’ in het clubblad zei er dit van toen

Max na enige tijd weer terugkeerde in het

team, maar nu als rechtsback: “Waar is de

tijd dat Max Colthoff en Wim van Steyn,

als de bal elders was, de tijdelijke rust

overbrugden met gekruid commentaar op

scheidsrechter en tegenstanders? Jammer,

nu Max in de achterhoede speelt, staan zij

te ver van elkaar voor dit soort pittige

gedachtewisselingen…”

Zijn talent bleef niet onopgemerkt voor

de keuzecommissie van het Nederlands

elftal. Hij speelde tweemaal twee

Max Colthoff neemt op 20 april de eerste

gouden leeuw, bestemd voor alle ereleden,

leden van verdienste en leden die vijftig jaar

of langer lid zijn, in ontvangst.

Foto Marjolijn Bijloos.

wedstrijden voor het Nederlands jeugdelftal

rond de jaren 1938-40 en deed

twee seizoenen mee aan de trainingen

van hét nationale elftal op het terrein van

VUC, toen nog aan de Schenkkade.

Beroemd om zijn ‘wondertent’ waar Karel

Lotsy zijn even beroemde peptalks hield

voor de nationale selectie. Binnenspeler

Kick Smit van Haarlem was toen de

eerste keus. Ook werd hij eens benaderd

door een club die het toen al niet zo

nauw nam met de amateurregels, maar

hij liet zijn maatschappelijke carrière

voorgaan. In de oorlogsjaren kwam HVV

nog eenmaal heel dicht bij promotie naar

de eerste klasse. Wat toen dramatisch

misging is vele malen in woord en beeld

beschreven in clubbladen en jubileumboeken.

In de jubileumuitgave 2013 van

ons clubblad staat Max op de foto van

het elftal dat in twee (!) seizoenen zo

dicht bij dat begeerde doel was. Hij is de

enige die nog onder ons is!

Na de Tweede Wereldoorlog ging hij als

velen enkele jaren naar het toenmalig

Nederlands-Indië. Bij terugkeer kwam hij

na de midhalfpositie als rechtsback te

spelen. Hij was een van die vele leden die

hun voetbalcarrière onderbroken zagen

door een lang verblijf buitenslands. Het

blijft speculeren, maar zonder die

onderbreking had hij de befaamde 300


wedstrijden van Fons Pasteur misschien

wel overtroffen. Na zijn lange buitenlandse

periode als employee van de KLM

in zo’n zes verre landen was hij nog jaren

actief bij de veteranen. Even enthousiast

en een tegenstander (en teamgenoot!)

met wie men rekening moest houden.

Voor zijn verdiensten werd hij bij ons

100-jarig jubileum tot lid van verdienste

benoemd.

Zijn jongere broer Rob Colthoff (lang

speler van HVV 1 en vooraanstaand

HCC’er en Nederlands elftal cricketer)

was een opvolger in het geslacht

Colthoff. Zo ook Max’ zoon ‘Maxje’ die

ook de 100 wedstrijden in ons eerste

haalde. Max zelf speelde nog lange tijd

een rol bij de uitreiking van de Colthoff

beker, die hij zelf in zijn jeugd tweemaal

achtereen won.

Wat vond Max zoal veranderd over de

jaren? Wel, nog steeds een hechte club,

massaler en minder compact dan vroeger.

Veel spelers die zowel in de hoogste

voetbal- als cricketelftallen speelden. Wat

weer de betrokkenheid vergrootte, maar

bij het einde van het seizoen ook weer zijn

problemen kende wanneer HVV nog niet

‘veilig’ was. Dat veel voetballers al jong in

de zondagochtendcompetitie waren

begonnen, versterkte die hechte band.

Tegenover het bestuur was er een zekere,

meer formele afstand. Zij leken voor de

jongeren “zeer eerbiedwaardig” en van

voornamen was geen sprake. Wat hij nu

mist is de betrokkenheid van de jeugd

ondanks onze enorme jeugdafdeling.

Overigens een waardevol bezit! Waar is

de tijd dat zij na een erehaag met hun

geelzwarte dassen bij de kleedkamers,

naar het clubhuis renden om vanaf het

dakje met hun gebrul het eerste aan te

moedigen? Wat hem verbaast is dat er

op zondagmiddag als HVV 1 thuis speelt

er maar een paar met een balletje “wat

aanklooien” op het tweede veld.

Wat is niet zo veranderd, of maar

weinig? Max‘ enthousiaste meeleven

met ons eerste en zijn visie op de

‘scheids’. Nu ja, wel wat milder dan

voorheen. Ik keek met hem twee

maanden geleden vanuit ons clubhuis

naar een thuiswedstrijd. Hij zei het zijne

van de leidsman en inderdaad, de goede

man had niet zo zijn middag…

HVV algemeen kampioen van de tweede klasse (1943/1944). Staand v.l.n.r.: Cees Meijer,

Harm Bennink, Hans de Mol van Otterloo, Wim van Steyn, Piet van Heeswijk, Flip Jalink,

Tos Bool en Lout de Villeneuve. Knielend v.l.n.r.: Max Colthoff, Dof Gentis, Jeroen Dankelman

en Jan Deibert.

De Ir. P.J.G.Colthoff-wisselbeker

(Als beschreven door Max Colthoff in 1984)

De Colthoff-beker is al sinds 1935 een befaamde prijs bij de jaarlijkse behendigheidswedstrijden.

In 1933 werd de gedachte geboren voor deze wisselprijs bij de viering

van het 50-jarig jubileum van HVV. Rechtsback Piet Colthoff, lid van de toenmalige

jeugdcommissie was de initiatiefnemer. Vanaf 1935 werd om de prijs gestreden,

meestal aan het begin van het voetbalseizoen. De eerste winnaar van de wisselprijs

was Piets jongere broer Max.

Na de bevrijding werd bekend dat Piet Colthoff, inmiddels naar Nederlands-Indië

vertrokken, in De Oost was overleden. De prijs zelf, een beeldje, was verloren

geraakt bij het bombardement van het Bezuidenhout in 1945.

Jeugdcommissievoorzitter Cees Meyer stelde een nieuwe prijs ter beschikking.

Ditmaal een zilveren beker. Die werd, toen voor de eerste keer na de Tweede

Wereldoorlog weer om de prijs gestreden werd, gewonnen door Max’ jongere

broer Rob Colthoff.

Tot en met het grote 100-jaar HVV jubileum bleef de beker inzet bij de behendigheidswedstrijden

voor de jongere junioren. Vele winnaars stonden in latere jaren hun

mannetje in de hoogste HVV-teams. Max en Robbie Colthoff, Bart Schuur, Paul

Wilde, Marc Slingenberg, Hans Rijkens, Menso van Meurs, Auke Smits, Lex van der

Gun, Robin Ouwehand, Peter Helfrich.

Bij dat jubileum deed Derk Rijkens niet onder voor zijn vader en ontving de beker uit

handen van Annie Colthoff, weduwe van Piet. Op de beker was nog maar weinig

plaats voor de namen van nieuwe winnaars. Annie stelde een nieuwe beker ter

beschikking. Een jaar later herhaalde de geschiedenis zich. Max Colthoff sr. overhandigde

de bokaal aan zijn kleinzoon Michael.

De behendigheidswedstrijden zijn steeds de traditionele start gebleven van het

voetbalseizoen. Een van de vele tradities die wij in stand houden.

juni 2013 DIEPPUT ECHO

21


22 DIEPPUT ECHO juni 2013

Hodie Mihi Cras Tibi

Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi

is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens.

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd.

Wij bieden een uitvaartverzekering en beschikken

over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio 's-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651


HVV 1 degradeert naar de derde klasse

tekst frederick mansell foto’s loek van vliet

Voorafgaand aan het seizoen zijn de verwachtingen hoog

gespannen; HVV 1 is kampioenskandidaat in de tweede

klasse. Acht maanden later is de Kroonelf gedegradeerd

naar de derde klasse. Een reconstructie.

In de winterstop staat HVV er niet goed voor. Er moet gevreesd

worden voor het spelen van nacompetitievoetbal of erger. Echter,

de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft zijn hoog, zeker

na een geslaagde wintersporttour van de hele HVV-selectie. Al

die verwachtingen worden meteen teniet gedaan op 3 februari

2013 in de eerste competitiewedstrijd van de tweede seizoenshelft.

Tegen Voorschoten ’97 wordt met 0-6 verloren op eigen

veld. Sanjesh Goeptar krijgt een rode kaart en de website eindigt

het wedstrijdverslag met “deze wedstrijd maar gauw vergeten”.

Door het winterse weer gaan er in de maanden maart en februari

net zoveel wedstrijden wel als niet door. En zo wisselvallig als het

weer is, zo wisselvallig speelt de Kroonelf. Tegen degradatiekandidaat

OLIVEO wordt met 1-1 gelijk gespeeld en tegen Delft

wordt met 1-0 verloren. HVV nestelt zich steeds steviger in de

degradatiezone. Tegen Wilhelmus herpakt het eerste zich knap.

Er wordt goed gevoetbald en de overwinning lijkt in de tas, maar

in de 98e minuut wordt het gelijk, 2-2.

De goede lijn zet door en HVV wint door een schitterend

doelpunt van Shai Asraf met 1-0 van TOGB. Een week later

wordt ook koploper Nieuwkoop terecht verslagen. De weg

omhoog lijkt ingeslagen. Dat lijkt zo, want de daaropvolgende

vijf officiële wedstrijden worden niet gewonnen. Rode lantaarndrager

Vredenburch houdt de Kroonleeuwen op 1-1, concurrent

Schipluiden wint op eigen veld met 1-0, en er wordt verloren van

GONA (0-1) en VUC (3-1). Tussendoor winnen de oude mannen

van Ajax ook van HVV (1-2). Het muntje valt voortdurend de

verkeerde kant op.

Het is eind april en HVV kan de nacompetitie nauwelijks nog

ontlopen. Directe degradatie behoort ook nog tot de opties. En

net zoals het vorige seizoen, lijkt de Kroonelf in degradatienood

wél te kunnen presteren. Op een winderige donderdagavond

wordt er van Meerburg gewonnen (1-0) en de daaropvolgende

zondag wordt GDA volledig weggespeeld op de Diepput (3-0).

Tegen koploper HMSH gaan op het terrein van Scheveningen

(thuiswedstrijd) de drie punten naar de latere kampioen (2-3).

Met nog 1 wedstrijd te gaan is er een wonder nodig voor directe

handhaving. HVV moet met 0-5 winnen bij OLIVEO en zowel

Schipluiden als Meerburg moeten verliezen. HVV wint, met 0-5.

Meerburg verliest. Schipluiden wint. Nacompetitie.

Trainer Albert van der Dussen analyseert na de donderdagtraining

wat er mis ging; blessures, te weinig doelpunten, en HVV

heeft geen wedstrijd gewonnen als ze op achterstand kwamen.

Een gebrek aan veerkracht en mentale weerbaarheid. Toch gaat

het eerste met vertrouwen de nacompetitie in. ROAC ’79 uit

Rijpwetering is de tegenstander.

HVV 1 – TOGB 1. Marnix van der Gun houdt vast, Tommie Steens

(links) en Jaap Donker sluiten aan.

Op een regenachtige dag in het geboortedorp van Joop

Zoetemelk gaat alles mis wat er mis kan gaan. Het wordt maar

liefst 4-0 voor de gastheren. HVV moet dus vier doelpunten

goedmaken in de thuiswedstrijd op VUC. Dat lukt niet, het wordt

4-3 voor HVV en degradatie is een feit.

Voor het tweede jaar op rij degradeert HVV. Weinig mensen

hadden met dit scenario rekening gehouden voorafgaand aan

het seizoen. “Helemaal kut met peren”, aldus spits Marnix van

der Gun. Keeper Daniel Voskamp kan zijn tranen nauwelijks in

bedwang houden na de degradatie. “We hebben zoveel jaar

hard gewerkt om in de eerste klasse te komen, en volgend jaar

zijn we terug bij af. Verschrikkelijk.”

2013, het had een feestjaar moeten worden voor de hele

vereniging. Feesten dat gebeurt wel, maar op het veld zijn de

druiven zuur. Zowel HVV 1 als HVV 2 degraderen en de start van

HCC 1 is niet bepaald flitsend. Een gekke contradictie;

Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.

Eindstand 2e klasse C

1 HMSH * 26-53

2 Nieuwkoop 26-52

3 Wilhelmus 26-45

4 Voorschoten’97 26-40

5 VUC 26-40

6 TOGB 26-40

7 Delft 26-40

8 GONA 26-38

9 Schipluiden 26-34

10 GDA 26-34

11 HVV ** 26-31

12 Meerburg ** 26-31

13 OLIVEO ** 26-18

14 Vredenburch ** 26-16

* kampioen, ** gedegradeerd

juni 2013 dIEppUT ECHO

23


HVV 2 gedegradeerd

tekst jaap potuijt

Na een matige eerste seizoenshelft, waarin slechts drie

punten werden behaald, moest het roer om bij het

tweede elftal. “Voor de Kerst hebben wij gezaaid, in het

nieuwe jaar gaan wij oogsten!” aldus trainer Edmund Vriesde.

Prachtige overwinningen werden behaald, dramatische nederlagen

werden geleden. Uiteindelijk was het niet voldoende en

degradeert HVV 2 na één jaar weer uit de reserve eerste klasse.

Na een meer dan succesvolle ‘hoogtestage’ in Morgins, waar men

fit en scherp van terugkwam, werd begonnen met de grote inhaalrace

(de achterstand op een veilig plek was inmiddels opgelopen

tot 15 punten). Meteen werd de eerste overwinning behaald, thuis

tegen Laakkwartier (3-2). Na dit goede begin nam het winterse

weer de Hollandse voetbalvelden over. In de maanden januari en

februari werd er na de wedstrijd tegen Laakkwartier slecht één

wedstrijd gespeeld (HBS thuis, 2-2). In maart kon de competitie

weer van start gaan. Vooral thuis werden mooie resultaten behaald

tegen Meerburg (6-1), Den Hoorn (3-0) en RKAVV (3-2). Met 5

overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag bleek de Diepput

in de tweede seizoenshelft een vrijwel onneembare vesting. Na de

wedstrijd tegen Den Hoorn hebben wij afscheid moeten nemen van

Anthony Brightwell. De afgelopen 3 seizoenen is hij met zijn enthousiasme

en doelpunten een belangrijke speler geweest voor het elftal.

Nu beproeft hij zijn geluk in Londen, waar hij werkt als fysiotherapeut.

Burger Van Leeuwen is al meer dan 40 jaar een begrip in Groot

Den Haag en Benoordenhout bij taxaties, beheer, aan-/verkoop

en verhuur van woningen. U weet zich verzekerd van een

professionele, klantgerichte en deskundige begeleiding.

DE MAKELAAR DIE:

EEN HOGERE VERKOOP-/VERHUURPRIJS BEHAALT,

UW WONING SNELLER VERKOOPT/VERHUURT,

U HELPT BIJ DE SCHERPSTE AANKOOPPRIJS.

Ons team beschikt over jarenlange ervaring en een gedegen

kennis van de lokale en regionale markt. De medewerkers van

Burger Van Leeuwen gaan altijd slagvaardig te werk en nemen u

alle bijkomende zaken rond aan-/verkoop en verhuur uit handen.

24

dIEppUT ECHO juni 2013

De uitwedstrijden bleven na de winterstop een groot probleem.

Op vreemde bodem werden 5 nederlagen geleden en slechts

twee punten behaald. Bij de cruciale wedstrijden tegen directe

concurrenten Wilhelmus (2-0) en DOSR (1-1) werden onnodig

punten verspeeld. De wisselvalligheid van het tweede elftal

gedurende het hele seizoen kon in het Paasweekend worden

samengevat. Op zaterdagavond werd kansloos verloren van

kampioen SJC (10-1) waarna men twee dagen later, op

maandagochtend, tegen runner-up Boshuizen knap 4-4

speelde. Het bleek allemaal niet genoeg en op de laatste

speeldag degradeerde het tweede elftal na de wedstrijd tegen

Laakkwartier (8-2).

Het seizoen 2012/2013 was voor het tweede elftal een seizoen

met hoogtepunten, maar ook met teveel dieptepunten. Toch kijk

ik persoonlijk terug op een nuttig jaar, waarin veel spelers zich

ontwikkeld hebben als voetballer en teamspeler. Samen winnen

is prachtig, maar je ziet pas wie je echte teammaten zijn als je

samen verliest. Volgend jaar spelen we weer een klasse lager, een

niveau dat HVV 2 iets te goed kent. Een talentvolle lichting uit

de HVV-jeugd stroomt door naar de selectie, die een belangrijk

aandeel zal hebben in dit elftal. Laten wij zo snel mogelijk de

weg omhoog inzetten en weer op het niveau te komen waar de

reserve Kroonleeuwen horen te spelen!

EN UITEINDELIJK GAAT HET U

OM DE KLIK-FACTOR!

Wij informeren u graag persoonlijk over onze totale dienstverlening.

Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag T 070-350 23 04 E info@bvl.nl www.bvl.nl


OVERIGE sENIOREN

Misschien was het vroeger niet

zo slecht

Na het nieuwste kleinood van het aantal jubileumboeken gelezen te hebben valt je toch wel op hoe groot het aantal

spelers is, dat langere tijd in den vreemde bivakkeerde. Meestal was Nederlands-Indië het reisdoel. De boot was

doorgaans het transportmiddel om in Indië te komen, wat 4-6 weken enkele reis kostte en dus veelal betekende dat

iemand zich voor een seizoen afmeldde.

tekst christiaan potjer foto loek van vliet

Heden ten dage zien we bij de lagere

senioren de drang om ‘buitengaats’

te werken (of te recreëren) nog

steeds. Doorgaans is de bestemming in

Europa, maar andere werelddelen worden

niet geschuwd. De snelheid van het

transport zorgt nu voor een afwezigheid

van een aantal zondagen. Maar niettemin is

het aantal absenties groeiende. Geen team

heeft minder dan zeventien man (HVV 6)

op papier, maar regelmatig blijkt dit niet

voldoende om er elf op de grasmat te laten

verschijnen. Ondanks de voortschrijdende

medische zorg, de maatschappelijke druk

om te fi tnessen en het feit dat de trainingen

beter bezocht worden dan in het recente

verleden, neemt het aantal blessures en

de ernst daarvan niet af. Gelukkig hebben

ook opponenten daarmee te maken, maar

op dit moment bemannen 215 personen

8 seniorenteams en twee veteranenteams.

Dat is gemiddeld 21 man per team, wat dus

tot frustraties zou moeten leiden, want er

mogen maar 18 man op het formulier. Dit

seizoen is het pas een keer voorgekomen

dat er negentien man waren bij het verzamelen

(HVV 8), maar de vrijwilliger was

snel gevonden.

Hoe hebben de teams het gedaan?

HVV 3 heeft niet alleen wintersporters,

maar ook skileraren in haar gelederen en

een aanvoerder met een groot aantal

airmiles. Daarnaast voetballen ook een

aantal jeugdige toptalenten in dit team, die

de selectie verlaten hebben, om meer tijd

te kunnen steken in hun studentenleven.

Dit strookt niet altijd met het aanvangstijdtijdstip

van hun wedstrijden. Het team

werd vijfde en liep net de periodetitel mis.

Het seizoen is geslaagd, mede doordat de

aanvankelijk gewenste hoge klassering

volgend jaar tot meer problemen geleid

zou kunnen hebben. HVV 4 weet zich

veilig doordat er slechts negen tegenstanders

resteerden. Het team heeft door een

gebrek aan wekelijks verschijnende spelers

constant in een andere samenstelling

moeten spelen. Het team sloot af op plaats

negen en heeft op papier wel voldoende

spelers. In realiteit is de mix van studenten

en oudere dertigers niet succesvol gebleken,

omdat de periodes van afwezigheid

elkaar overlapten. Het gebrek aan een

vaste keeper, is ondanks de moedige

pogingen van de stand-ins, een probleem

gebleken. Dankzij de inzet van meestal

spelers uit het derde is het elftal een aantal

malen gecompleteerd.

Bij HVV 5 begint de tand des tijds zijn

werk te doen. Familieverplichtingen zijn

belangrijk en ook zakelijk zijn er soms zondagse

verplichtingen. Ruim voor de start

van de tennis- en de golfcompetitie heeft

het elftal zich in veilige haven gespeeld.

Het team kwam terecht op de achtste

plaats en kan nadenken over de toekomst

(veteranen A?). HVV 6 mag dan wel uit

studenten en net afgestudeerden bestaan,

dat betekent niet dat er niet ontziltinginstallaties

in Noord Afrika verkocht moeten

worden, voor de kust van Singapore

gebaggerd wordt en in Australië geboord

wordt. De enige die alle wedstrijden speelde,

Rengko Geurts, werkt op een uur

rijden van Boekarest en komt wekelijks

over om met zijn vrienden te spelen, wat

te drinken en gaat dan weer naar Schiphol

(20.45 uur vliegen). Ziehier het verschil

met de mannen 80 jaar geleden. Het team

eindigde op de elfde en laatste plaats.

HVV 7 stond in december nog fier

bovenaan, maar heeft die plaats moeten

prijsgeven en werd derde. Dit team

bestaat juist geheel uit jongens van de

hotelschool die gedurende hun driejarige

Spelmoment uit HVV 3-UDO 3. Diederik

Voskamp jaagt op de bal, Daks van der Ligt

kijkt toe.

opleiding drie semesters in Den Haag

wonen en willen voetballen. Het team

wisselt per halfjaar sterk van samenstelling

en ook het zondagse baantje zorgt zo nu

en dan voor problemen. De afwijkende

vakanties en de trek naar huis in die

dagen zorgen ervoor dat de prestaties

sterk kunnen afwijken van het niveau wat

men de week ervoor haalde. Ook bij HVV 8,

dat achtste werd, zien we de buitenlandse

zakenreis belangrijk worden (fittinkjes haal

je niet in Duitsland, maar uit China, de VS

is het mekka van de financiële wereld),

spelers zijn er meestal voldoende, maar de

wekelijkse familiebezoekperikelen maken

dat het team zeer verschillend van sterkte

kan zijn, hoewel dit voor de derde helft

meestal niet uitmaakt.

Het lustrumboek lezend waren er destijds

veel langdurig afwezigen, die node gemist

werden. Dat is niet anders geworden in de

loop der tijd. Wellicht zelfs erger, want elk

team klaagt over de wekelijks wisselende

samenstelling. Misschien was het toch niet

zo slecht in het verleden.

juni 2013 dIEppUT ECHO

25


TEaM IN BEELd

HVV F15 wint van directe

concurrent Haaglandia

tekst en foto’s thomas smijers

Op voorhand was al duidelijk dat de

wedstrijd tussen nummer 6 HVV en

nummer 7 Haaglandia een spannende zou

worden. In punten stonden beide ploegen

precies gelijk, het doelsaldo was licht in

het voordeel van HVV.

Het duel was echter amper een minuut

oud, of een fout in de defensie van HVV

leidde tot de snelle 0-1. Het begin was

dus voor Haaglandia. De mannen van

HVV F15 raakten niet in paniek en de

schade werd razendsnel gerepareerd door

een fraaie goal van Hugo. Een schitterende

solo van Kaj, die zeker 4 man

voorbijspeelde, zorgde kort hierna voor de

prachtige 2-1. Helaas zou Haaglandia nog

De prachtige 2-1 van Kaj.

Daan neemt de hoekschop voor zijn rekening.

26

dIEppUT ECHO juni 2013

voor de rust de stand gelijktrekken en de

ruststand bepalen op 2-2. De neutrale

toeschouwer was de grote winnaar in

deze boeiende eerste helft waarin beide

ploegen erg aan elkaar gewaagd waren.

In de rust maande coach Jurgen de Vries zijn

jeugdige pupillen ook in de tweede helft voor

iedere meter te strijden. Deze boodschap

zou zijn uitwerking zeker niet missen. De

tweede helft kende namelijk een ander begin

dan de eerste. Nu was het niet Haaglandia

dat snel scoorde, maar HVV. Een schitterende

collectieve aanval resulteerde in de 3-2.

Hierna was HVV de veel betere ploeg,

vocht voor iedere meter, en werd de bal

zorgvuldig rondgespeeld met nog een

aantal grote kansen tot gevolg. Helaas

zou geen van deze kansen een doelpunt

opleveren, de overwinning kwam echter

niet meer in gevaar!

Ondanks de afwezigheid van Nick Schonk

en Maurits Siemssen (beiden ziek) speelden

Thymo Martina, Daan Nagtegaal, Camiel

van Duyvenbode, Hugo de Vries, Bobby

Salomons, Kaj Tops en Finn Schaefer een

geweldige wedstrijd en zo werd concurrent

Haaglandia knap verslagen! Door deze

belangrijke overwinning kan er weer

voorzichtig omhoog gekeken worden en is

de 3e plaats nog altijd binnen handbereik.

HVV F15, ga zo door!!

Jurgen spreekt zijn pupillen toe in de rust. De 3-2 wordt uitbundig gevierd!

Het traditionele penalty nemen na afl oop. Grote vreugde na afl oop! Van links naar

rechts: Finn Schaeffer, Hugo de Vries, Kaj

Tops, Bobby Salomons, Daan Nagtegaal en

Camiel van Duijvenbode, liggend keeper

Thymo Martina.


selectieteams sluiten af in stijl

tekst thomas smijers

De jeugdselectieteams hadden een geweldig seizoen. HVV A1 en

HVV D1 promoveerden en HVV F1 werd kampioen in de

allerhoogste klasse. Komend seizoen spelen onze C1, D1, E1 en

F1 in de hoogste regionale competitie en HVV B1 en A1 één

klasse daaronder.

HVV F1 heeft de goede start van het seizoen een passend

vervolg gegeven. Vooral dankzij mooi combinatievoetbal bleef

dit team van vriendjes de concurrenten als Quick en HBS ruim in

punten voor. HVV scoorde van alle ploegen het meest en kreeg

de minste treffers tegen. Hoogtepunten van het seizoen waren

de dubbele winst op koploper Quick en de spectaculaire 3-2 aan

het begin van het seizoen bij Quick Boys. HVV E1 beleefde een

wisselvallig seizoen. Het missen van veel kansen heeft ervoor

gezorgd dat een topklassering er niet meer in zat. Een 4e plaats

in de hoofdklasse is echter zeker geen onaardige prestatie. Philip

Jonker en Friso van Aken hebben met hun constante spel dit jaar

indruk gemaakt. De E-selectie zal in mei het seizoen afsluiten

met een trip naar Zaragoza waar gespeeld zal worden tegen Real

Zaragoza. Om deze trip te bekostigen heeft de E-selectie met het

doen van klusjes veel geld verdiend. We zullen hier in de

volgende DE verslag van doen.

HVV D1 stond lang bovenaan in de 1e klasse promotiepoule.

Deze positie had het te danken aan een geweldige eindsprint. De

kampioenswedstrijd tegen RCL D1 ging jammer genoeg met 1-0

verloren, maar de tweede plek is goed voor promotie naar de

hoofdklasse. De meeste D1-spelers zijn gemiddeld jonger dan

hun tegenstanders, wat deze prestatie extra knap maakt.

Aanvoerder en spelverdeler Splinter de Mooij wist door te

Tegenstanders van HVV D1 waren soms wel een kop groter, maar

steeds een maatje te klein. Links Bastiaan Kurstjens, aan de bal

Joost van Praag. Foto Loek van VLiet.

HVV A1 was op 19 april bijna voltallig aanwezig op het herendiner.

Staand vlnr: Tjerk Sleeswijk Visser, Giuliano d’Alba, Gijs Friso, Sander

Moors, Job Gerretzen, Kianu Tjin Asjoe, Max Burgers, Kevin van den

Broek, Felix Hoogendoorn, Bo de Blank, Marko Teodosijevic, Koen

Roelofsen. Zittend van links naar rechts: Daniël Wareman, Douwe

Schoemaker, Sebastian Renshof, Ernest Janssen, Evert Jelgerhuis

Swildens, Steven Faber, Aad Buitendijk, Michiel Gerretzen. Op de

foto ontbreken Cedric Broersma en Marc Zebra-Bertrandias.

Foto Wieke Eefting.

dringen tot het interregionale team van de KNVB. We zijn trots

op hem! HVV C1 is in de competitie uitgespeeld en geëindigd op

een keurige 5e plaats. Sinds de promotie naar de hoofdklasse

heeft C1 vooral tegen degradatie moeten voetballen, daar was

dit jaar geen moment sprake van. Helaas hebben de mannen van

Chris Bello het goede spel van voor de winsterstop niet kunnen

vasthouden, toch werd er recent nog een hele knappe overwinning

bij kampioenskandidaat HBS behaald. HVV C1 zit nog in de

Haaglanden Cup en speelt eind mei een toernooi op Concordia.

Hopelijk wordt er in het laatste seizoen van trainer Jimmy Visser

toch nog een prijsje gepakt.

HVV B1 heeft een prima jaar achter de rug. In de competitie

heeft het team van Dick Maalsen het wisselvallig, maar over

het algemeen goed gedaan. Na een slechte start heeft HVV B1

zich knap omhoog geknokt en lange tijd op de derde plaats

gestaan. Helaas werd de ploeg aan het einde van het seizoen

geteisterd door examens en erg veel blessures. Hierdoor werd

verloren van naaste concurrenten en waren de kansen op

promotie definitief verkeken. Keeper Tim Nagtegaal en verdediger

Falk Holtslag zijn er met hun goede spel mede verantwoordelijk

voor dat HVV B1 dit jaar weinig tegengoals incasseerde,

goed gedaan! HVV A1 heeft het uitstekend gedaan. In een

hectisch duel met koploper Honselersdijk werd gelijk gespeeld

door een late, benutte strafschop van Kevin van den Broek.

Hierdoor is promotie naar de eerste klasse een feit! Een

tomeloze inzet, een geweldige team spirit, een bezielende

begeleiding en hart voor de vereniging hebben ten grondslag

gelegen aan dit fantastische resultaat. Door een nederlaag in

het slotduel tegen Honselersdijk, bleef het kampioenschap net

buiten handbereik. Een unieke prestatie werd overigens ook

geleverd door de familie Renshof. Broers Sebastian, Boudewijn

en Roderick stonden namelijk, in de uitwedstrijd met Die

Haghe, alle drie tegelijk op het veld!

juni 2013 dIEppUT ECHO

27


Exclusieve brilmode

(ver)koop (ver)huur taxaties beleggingen consultancy

Betrokken | Betrouwbaar | Bewezen

REAL ESTATE PARTNERS BV

makelaars | taxateurs

28 DIEPPUT ECHO juni 2013

Hoogstraat 37

2513 AP Den Haag

T. 070 - 346 16 81

www.hofstede-optiek.nl

Patricia Cheung Cindy Wisse Caroline Groen Marieke Zwalf

Lars Olie

Cees Lieshout Herman Kastelein Jan vd Ploeg

Laan van Meerdervoort 12b

2517 AJ Den Haag

info@real-estatepartners.nl


Geluiden van het dakje

samenstelling ROELAND ENGELEN

In de rubriek ‘Geluiden van het Dakje’ een rondgang langs de

HVV-jeugdteams. Bijzondere momenten, grappige anekdotes,

winnaars en verliezers. Wat ving de Diepput Echo redactie op

vanaf het legendarische ‘Diepput Dakje’?

HVV B2 is een hecht team met veel voetballend vermogen.

Nadat ze vorig jaar in de beker tweede zijn geworden, zijn

ze gepromoveerd naar de 2e Nadat ze vorig jaar in de beker tweede zijn geworden, zijn

klasse HVV B3 is een mix van

groot en klein, van atletisch en verfijnde mannen, van

techniek en ruwe bolster, van hoogtepunten en minder goede

dagen maar als ze het op hun heupen krijgen dan doen ze

voor geen tegenstander onder! Nog ongeslagen en met

6-2 gewonnen van de koploper; we hebben het over HVV

C2. Trainer Marco van Zanten heeft oog voor talent. Jongens

die in de schaduw van de selectie hebben gespeeld breken

door onder zijn bezielende leiding: Philippe Kassi, Nordin

Besling, Julien Picard en Tim Rademaker HVV C5 heeft

zich met het vertrek van enkele spelers naar C2 en C3 weer

even moeten herpakken. De nieuwe aanwinsten, onder

andere Rotterdammer Tom Paymans, hebben hun plek

gevonden. C5 heeft de kwartfinales gehaald van de beker,

maar deed het minder goed in de competitie HVV C7

deed lang mee om het kampioenschap maar na 3 nederlagen

op rij is een derde plaats het hoogst haalbare Op het

moment van schrijven moet HVV D3 nog drie wedstrijden

spelen en is gedeeld koploper in de competitie. Het belooft

een spannend slot te worden. Nu het einde van het seizoen

nadert kan worden gesteld dat de jongens veel hebben

geleerd van de enthousiaste trainers Ted de Man en Shai

Asraf Na een kampioenschap vorig jaar en daarmee

gepaard gaande promotie weet HVV D4 zich met strijdlust en

een hecht team knap te handhaven in de middenmoot. Mede

dankzij goalgetters als Jules Rutten en Nadir Radi aan de

aanvalszijde en Marijn Storm en Tim Sanders als keepers

wordt menig wedstrijd na een uur toch winnend afgesloten

Na een bitterkoude start van de tweede seizoenshelft

begon bij het oplopen van het kwik de HVV D6-machine

weer te draaien als vanouds. Dat merkten wij aan onze

atletische international Wandan Kassi die voor de tegenstanders

niet meer bij te benen is, maar ook aan de hattrick van

Tim Robbers die met drie kanonschoten van afstand het doel

van de tegenstander haast aan flarden schoot Het

voorjaar bracht voor HVV D7 pieken en dalen. Op de Diepput

werd de ongeslagen koploper in een spectaculaire wedstrijd

met 6-4 verslagen. Individueel hoogtepunt was het doelpunt

van Boris Pols in de wedstrijd tegen Vredenburch: na zes

tegenstanders te zijn gepasseerd schoot hij de bal rustig in de

hoek van het doel, een wereldgoal! HVV E2 heeft dit

seizoen uitstekend gespeeld en doet mee om het kampioenschap.

De spelers weken zelden meer dan een centimeter van

de zijde van de tegenstanders, en hadden bijna altijd binnen

5 seconden na balverlies de bal weer heroverd Een

geweldig seizoen voor HVV E3 waarin alle tien de teams in

de eerste klasse zeer aan elkaar gewaagd zijn, en elke

Jules Rutten (HVV D4) op weg naar één van zijn vele fraaie goals.

Foto Chris Kampfraath.

wedstrijd een boeiend gevecht om de punten oplevert. Met

als resultaat tot nu toe in ieder geval een magnifieke overwinning

op de leeftijdsgenootjes van Quick (5-4) en talenten-

stages bij ADO voor maar liefst drie van onze spelertjes!

HVV E4 is erg sociaal, sterk, en er wordt goed overgespeeld.

De jongetjes worden mannetje! E4-er van de seizoenshelft

is keeper Diederik Oerlemans die zoveel mooie

acties had dat de meeste partijen toch nog met een fatsoenfatsoenlijke einduitslag konden worden afgesloten HVV E5 had

het lastig in de derde klasse. Maar inzet en techniek waren

voldoende om het menig E1 en E2 knap lastig te maken

Tijdens de winterstop had HVV E6 nog zicht op het

kampioenschap. Ondanks het steeds betere voetbal wist de

concurrentie toch uit te lopen. In deze laatste wedstrijden van

het seizoen wordt nog gestreden om een mooie 3e het seizoen wordt nog gestreden om een mooie 3 plaats op

de eindranglijst

HVV E7 sluit het seizoen af als echte

middenmoter Voor HVV E8 was de echte klapper de

ruime overwinning op Quick E8. De grote vraag voor de

juni 2013 dIEppUT ECHO 29


komende periode: wie mag zich straks speler van het seizoen ook mooi overgespeeld. Iedereen deed volop mee en had er

noemen? Criteria zijn: teamgeest en je eigen rol zo goed echt ‘zin an’. Wat een verschil een paar goals maken!

mogelijk uitvoeren Met een ongeslagen status zijn de

Verslag van een wedstrijdmoment van HVV F12 tegen

jongens van HVV E9 aan de competitie begonnen. Dat ze hier Quicksteps F3: Het werd uiteindelijk 9-2 dankzij doelpunten

op een stuk sterkere tegenstanders zouden stuiten werd van Rik Hulshof (3x), Bruno Ozinga (2x), Tom Weissink (2x),

direct duidelijk. Gaandeweg hebben de jongens al meer Caspar Jansen (1x) en Alexander van Duyvenboode (1x). De

strijdlust getoond en werd een aantal keer een achterstand scheidsrechter was aan het einde de tel kwijt en deed een

weggewerkt. Klappers waren natuurlijk de 20-0 overwinning zwakke poging om de eindstand op 7-2 te fixeren maar dat

op Zoetermeer E7 en de 2-13 overwinning op De Ster E3 hebben we snel rechtgezet.” Ondanks de enorme

Alles wat een goed voetbalteam nodig heeft zit in HVV tegenslag van het verlies van sterspeler Felix Leijten (gebro-

E10. Technische en snelle aanvallers, rotsvaste verdedigers en ken been) is het AC Milan toch gelukt kampioen te worden!

een keeper als een muur! Echte leeuwen die vechten totdat Als een echt ‘united’ team hebben de Red Devils

zij erbij neervallen. Nog steeds kunnen wij kampioen worden

(Manchester United) getoond het hele seizoen steeds hechter

en dat is geen toeval HVV E11: kampioen! Naast te kunnen spelen met een individueel sterke progressie.

sterkeeper Roemer van Nispen tot Sevenaer heeft HVV E12 er Marko van Winden is een potentiële keeper, Sam Hofman en

sinds de winterstop een extra topkeeper erbij, namelijk Floris Levi van der Vlugt lieten zien wat ze waard zijn, en Tommy

van den Berg. Hij is een zeer verdienstelijk spelende linksbe- Douwsma, Michiel van der Steenhoven en Guy Wijsmuller

nige speler, en staat in de goal ook goed z’n mannetje. Het kunnen zowel voor de aanval als het middenveld hun

was weer een mooi en geslaagd seizoen zowel op als langs mannetje staan! Mooie seizoenshelft, met een bloedstollende

het veld met grote dank aan alle spelers en wekelijkse grote finale en een mooie 2

schare trouwe supporters Hoewel HVV E13 onderaan

staat in de competitie, krijgt het team steevast te horen van

de tegenstanders dat ze dat wonderlijk vinden. “Jullie

voetballen heel leuk en met veel enthousiasme!”, “Dit is

zeker niet jullie vaste team!”, “Veel invallers uit hogere teams

zeker?” zijn vaste vragen. HVV E13 dus een ploeg waar veel

tegenstanders het echt lastig mee hadden dit seizoen! In

de tweede helft van het seizoen leerde HVV E14 nog meer als

team te voetballen. Elke wedstrijd leverden ze strijd van de

eerste tot de laatste minuut. En dat leverde uiteindelijk de

glansrijke winst van het Gouden Ei toernooi op met 4

gewonnen wedstrijden en 0 goals tegen! HVV E15 speelt

steeds beter samen waardoor de aanvallen steeds vaker

lukken. De verdediging gaat ook steeds beter en door de

vaste keeper worden we gelukkig vaak gered HVV F6

beleefde een erg mooie tweede seizoenhelft: met een steeds

vastere opstelling is een plek keurig midden op de ranglijst

van de poule veilig gesteld. Het honderdste doelpunt is zelfs

al gescoord, via een prachtige actie van Wanis El Omari, en

dankzij het geweldige keeperswerk van Teun Rombouts ligt

het aantal tegendoelpunten stukken lager HVV F7 is een

gezellig, enthousiast en groeiend team. Bij de wedstrijd tegen

HBS keerde het tij: voor het eerst stonden ze voor! Daardoor

werd er opeens echt gevoetbald. De natuurlijke kracht, het

teamgevoel, het serieus overspelen dat dan in een team

ontstaat was bijzonder om te zien...; de vergulde koppies van

de F7 mannetjes waren helemaal goud waard! In der

Beschränkung zeigt sich der Meister.

HVV F8: volle kracht

met bloed, zweet en tranen! Op 27 april is HVV F9 verder

gegaan met de opmars op de ranglijst door een 4-1 overwinning

op SVC’ 08. Een vloeiende aanval met Pelle Holstvoogd,

die werd afgerond door Hidde Boxman, kreeg de hele

Diepput op de banken en de ouders in extase Voetbal is

een onvoorspelbaar spelletje. In een moeilijk seizoen waarin HVV

F11 meestal met minder doelpunten dan de tegenstander van

het veld ging, was er ineens die wedstrijd tegen Wilhelmus

F11. Op een van de koudste dagen van het jaar sloeg de

vlam in de pan en liep F11 soeverein uit naar een 7-0

overwinning. Niet alleen veel doelpunten maar er werd

e mannetje staan! Mooie seizoenshelft, met een bloedstollende

plek Ondanks de vaak winterse

temperaturen heeft ZMC team Barcelona toch gezorgd voor

menig zinderende zondagochtend! Vol Spaanse passie,

tikkie-takkie, en hartverwarmend voetbal werd beslag gelegd

op de bijzonder eervolle derde plaats. Mannen, jullie kunnen

uitermate trots zijn na een prachtig seizoen; naar verluidt

overweegt het grote Barcelona een bod uit te brengen op de

voltallige selectie! Arsenal wint overtuigend met een

monsterscore. Na afloop komt de man die vooral om zich

heen heeft gekeken en sporadisch tegen de bal aan heeft

getrapt in extase naar de leider toe: “Vandaag was ik echt

goed. Daarom hebben we gewonnen!”. Fantastisch en

precies waar het bij de ZMC om gaat: plezier voor iedereen

en een boost voor eenieders zelfvertrouwen Tuurlijk is de

echte Champions League ook best aardig. Maar voor spanning

en spektakel moet je bij de ZMC zijn. Bayern München

werd zeer verdienstelijk 5e op slechts 1 enkel punt van de

uiteindelijke winnaar! De vijf jonge helden stegen met

regelmaat boven zichzelf uit - prachtige individuele acties,

splijtende passes en combinaties, en onmogelijke goals.

Mannen, wat een spelvreugde, ga zo door! Een prachtig

vlam in de pan en liep F11 soeverein uit naar een 7-0

overwinning. Niet alleen veel doelpunten maar er werd Joep Gerla (HVV E10) in duel tegen Leiden. Foto Robert Mout.

30 dIEppUT ECHO juni 2013


seizoen met veel plezier voor het hele team. Met een mooie

mix van verdedigende en aanvallende voetballers hoeft Real

Madrid voor bijna geen tegenstander onder te doen. Na 3-1

achter tegen de winnaar AC Milan (“ we gaan verliezen

vandaag coach...”) toch nog 3-3 gelijk gespeeld waardoor op

1 doelpunt de finale gemist werd voor de Koninklijke Wat

een enthousiasme, wat een inzet! Met onze controleur Tom

Engelen, de immer naar voren gerichte spits Thijs Bakkali, de

ijzersterke verdediger Niels Claessen, de aanvallende middenvelder

Tijn Born en super ‘stofzuiger’ Bram Brekhof heeft

Schalke ‘04 een topseizoen gespeeld. Bedankt mannen!

Valencia heeft zich van haar sportiefste kant getoond

deze tweede seizoenshelft: attractief voetbal met klassieke

opstelling 2-1-2: Alexander Kant als slot op de deur en met

het overzicht en alle mannen met groot loopvermogen in

voorwaartse richting! Ondanks de vele verloren wedstrijden

stond er wekelijks een zwaar gemotiveerd team dat voor

iedere bal knokte. Met een gelijkspel op de laatste zondag is

toch de conclusie dat de lijn stijgende was en dat het seizoen

voor Borussia Dortmund net iets te kort was. Jongens, dank

voor jullie inzet en positieve instelling Luctor et Emergo,

oftewel: “Ik worstel en kom boven...!” Dat was het teamgevoel

van Porto na de laatste wedstrijd. Na veel nederlagen

een mooie wedstrijd met gelijkspel op de laatste zondag!

Goed gedaan jongens! Jullie strijdlust en doorzettingsvermo-

doorzettingsvermogen

waren bewonderenswaardig! AZ kwam na de start

van het seizoen als snel op stoom met fanatieke doeltrappen

van Rijk Vos en Eise Kal voorin, en Alexander van Wouw

verdedigend achterin. Aangevuld met tactisch storen van

Marnix Leijten en Philip van de Noot en Olivier Veldhuizen’s

stuiterballen bij het uitgooien, leidde dit onherroepelijk tot

een verdiend kampioenschap. Hulde! Met gedegen

positiespel, trouwe supporters, met het halve glaasje limonade

en een koekje per speler om het energieniveau op peil te houden

voor de 2e helft en uitblinker, tevens topscorer, Tristan de Bruijn

heeft PSV het geschopt tot de finale van de ZMC! NAC is

gegroeid! Ole Peeters met eigen verdedigingstactiek; Simon

Wesselius duelleert!; Bart de Bruijn rent, rent en rent!;

Thomas Font Freide scoort uit de kluts; Olivier Mooij tackelt

scherp; Diederik Elias puntert penalties! Heracles was de

verrassing van dit seizoen. Na een flitsende start met sterke

spitsen Philip Timmerman en Bram Koesen duurde het pas tot

halverwege het seizoen voordat er serieuze tegenstand kwam

Het seizoen van Heerenveen kende zowel een fantastische

start als afsluiting. De derby van het noorden tegen FC

Groningen moest worden beslist met penalty’s. Lucas Jacobs

hield verdedigend de ballen weg bij het doel, soms geholpen

door een aanstormende Rein Rost Onnes of Willem

Groeneveld, die een doorgebroken spits de pas afsneed. Friso

Kiestra passte de bal dan naar Pieter Keller die in de spits lag

te loeren op een doelkans en die meestal niet miste. Goed

gedaan Heerenveen! Na een zinderende seizoensstart

sloeg de pech toe voor de helden uit het Noorden, FC

Groningen. Louis van Meeuwen brak zijn been tijdens de

wintersport. Met vier man hebben Hidde Dekker, Olivier

Huigen, Sil de Groot en Morris Rebergen als ware superhel-

den de rest van het seizoen prima stand gehouden tegen

vaak een overtal aan tegenstanders Tijdens de voorjaarscompetitie

hebben de spelers van Feyenoord goed stand

Zondagmorgen, 8.45 uur. De ZMC warmt zich op. Foto Stephanie

Overhoff.

gehouden in de sterke Eredivisie. Met Bastiaan Coolen in de

punt van de aanval en Quinten Furnée om de aanvallen van

de tegenstander te stoppen heeft Feyenoord bijna alle

wedstrijden gewonnen Na de eclatante zegereeks van

voor de winterstop was het voor FC Twente even wennen aan

het concept van ‘verliezen’. Maar soit, ook dat hoort bij het

spelletje. De 6 mannen hebben met uitermate veel plezier

ook de doelpunten tegen geïncasseerd en hebben duidelijk

nog meer plezier in het ballen bij HVV gekregen! De

wedstrijd dat het mijnwerkersvoetbal van Roda JC wervelde:

Niko Tjan die de bal op het middenveld onderschepte,

waarna Olivier Dirks met een sliding de bal binnenhield en

Huub van Nispen tot Sevenaer de bal door de benen naar

Daan van Beusekom tikte, die een heuse steekpass op de

scorende Joep Wittekamp gaf De uitslagen van Ajax

waren helaas niet conform de door het team getoonde

strijdlust, maar Lars Schoemaker, Floris Basters, Thijs Engelen,

Mart Nijgh, Nout Ofner en Wieger Schuitema zijn de nodige

voetbalervaringen en dierbare vriendschappen rijker. En de

coach een illusie armer. Coachen blijkt toch echt een vak

Vitesse is in de loop van de competitie echt uitgegroeid

tot een ‘team’, met teamspirit. Het is goed om te zien dat de

spelers elkaar aanmoedigen in het veld en steunen. Als Jan

Jessen de bal heeft moedigt iedereen elkaar aan hem te gaan

helpen in de spits, net zoals Romeijn Cornelis in de verdedi-

ging. Ook goed om te zien dat alle ouders er iedere week bij

zijn Ondanks de weinige punten voor ADO Den Haag zijn

deze geweldige spelers hun leider blijven steunen. Ouders en

spelers, hartelijk dank PEC Zwolle, wat een mooi team.

Een leuke groep mannetjes met allemaal hun eigen en unieke

persoonlijkheid. We hebben niemand gezien die het niet naar

zijn zin had. Er waren spelers die het al een beetje begrijpen

en spelers die het door gaan krijgen. Elke week net wat meer

vertrouwen in hun eigen kunnen. Goed gedaan, jongens!

FC Utrecht heeft een waanzinnig seizoen achter de rug,

waarin een hecht team is ontstaan. Taen van Nispen tot

Sevenaer, Dirk Buma, Daan de Bruijn, Josh Correia, Berend

Nijenhuis en Sam van Hoogstraten, jullie zijn allemaal toppers

en wat hebben jullie veel penalty’s gescoord. Jullie coach is

heel trots op jullie!

juni 2013 dIEppUT ECHO

31


CRICKET: sEIZOENssTaRT 2013

Heroïsch partnership zorgt voor

eerste overwinning

tekst maX canters foto iris redegeld

Hoe staan we er nu voor met het

selectiecricket op HCC? Het is een

vraag die de gemoederen behoorlijk

bezighoudt en waar de meningen

over verdeeld zijn. Enerzijds is het

aantal beschikbare spelers de

afgelopen jaren behoorlijk teruggelopen

en speelt HCC 1 niet zo snel

meer mee om het landskampioenschap.

Aan de andere kant werpt het

beleid om met eigen spelers aan de

toekomst te werken langzaam maar

zeker zijn vruchten af en werden er

in de Twenty20-competitie de

afgelopen jaren aardige successen

geboekt. Hoe dan ook, het inmiddels

gestarte jubileumseizoen 2013

wordt wat dat betreft wel een

interessant jaar. Hieronder een

verslag van de start.

De voorbereiding

Het begon door de weersomstandigheden

allemaal wat later. De lange winter zorgde

ervoor dat 9 april pas de eerste keer was

dat de bal ter hand kon worden genomen.

De invulling van de elftallen was ietwat

veranderd. Zo zal hoofdcoach Rasheed

Lewis niet langer voor HCC 2 uitkomen

en als non-playing coach voor HCC 1

gaan fungeren (alleen bij uitzondering zal

hij spelen). Die aderlating bij de reserveleeuwen

wordt opgevangen door ervaren

spelers als Smits, Kloppenburg en

Leemhuis, die om beurten zullen spelen.

De vertrokken Erkelens en Roodhuyzen en

het feit dat er 1 buitenlandse speler

minder aangetrokken wordt dit jaar

maken de spoeling dun. Echter, de

aanstormende en talentvolle U16-jeugd is

met veel en zal de spil worden van het

tweede. En met de Australiërs Dominic

Michael (ook de ‘overseas’ van het

Nederlands Elftal) en Michael Watson

(terug van weggeweest) is er een selectie

waarmee je voor de dag kunt komen.

De 3 oefenwedstrijden gaven captain

Tom de Grooth en Rasheed een aardig aardig

32 dIEppUT ECHO juni 2013

beeld van hoe men ervoor stond. De

eerste tegen VCC, werd nipt verloren.

Het ruime totaal van de Voorburgers

(246 in 40) was, ondanks een ontketende

Dominic (139*!), net genoeg voor de

overwinning: 243/5. Ook Bart Kuipéri liet

met 47 runs een goede start noteren.

HCC 2 deed het in zijn eerste friendly

bowlend goed en gooide Bloemendaal

voor 145 uit. Beheerst werd dat in de

36ste over gepasseerd, door een goede

bijdrage van Tonny Staal (50*). De

laatste pot tegen Excelsior werd goed

gewonnen. Met strak bowlen, van vooral

Maurits Jonkman met 4/20/7, werd de

landskampioen van 2012 onder de duim

gehouden (191/7 in 40). Bart en Dominic

lieten met beiden een 50+ nogmaals hun

goede vorm zien en in 38 overs werd het

totaal vrij gemakkelijk gemaakt. Het

voorprogramma kon geslaagd genoemd

worden…

HCC 1: een stroef begin

In de sterke Topklasse moest de Kroonelf

beginnen met uitwedstrijden tegen VRA en

ACC; een niet al te makkelijk programma.

Twee keer werd met duidelijke cijfers

verloren. Tegen VRA werd aan bat wel

voortvarend gestart met een goede innings

van Bart (44) en van Tom (53). Maar

omdat het begin ook licht traag verliep en

daarna, mede door het constante bowlen

van VRA, nooit echt versneld kon worden,

strandde de innings van de Koninklijke op

218 voor 4, daar waar het er eerst op leek

dat de 250 gehaald zou kunnen worden. In

het veld kwam het daarna nooit echt van

de grond (wel nog een snel wicket van

Maurits Jonkman) mede omdat er niet

constant genoeg gebowld werd. De

Amsterdamse toporder onder leiding van

Cooper en Szwarcynski (101*) maakte er

professioneel gebruik van en tikte de pot

gemakkelijk binnen: VRA 219/2.

HCC 1. Staand van links naar rechts: Rasheed Lewis (coach), Michael Watson, Ollie Klaus,

Dominic Michael, Willem de Kempenaer, Tonny Staal, Ali Ahmad Qasim. Zittend: Max

Canters, Reinier Bijloos, Mark Jonkman (vicecaptain), Tom de Grooth (captain) Bart Kuipéri,

Maurits Jonkman.


Op het Loopveld tegen ACC gebeurde

fieldend eigenlijk hetzelfde. Ditmaal

maakte coach Heino Kuhn (119*) korte

metten met de Haagse bowlers, ondanks

uitstekend bowlen van Ollie Klaus

(1-26-10), en de gastheren kwamen tot

259/4. Weer ging HCC onder leiding van

Tom battend goed van start en na een

tussenstand van 100/1 na 20 leek het

een spannende wedstrijd te worden.

Echter, Tom verloor achter elkaar zijn

partners en toen hijzelf met 73 runs als

achtste het veld moest verlaten was de

wedstrijd gespeeld. De Kroonleeuwen

kwamen tot 172 all out en bleven

puntloos.

De volgende wedstrijd tegen directe en

eeuwige concurrent HBS was dus van

groot belang. Het werd een bloedstollende

kraker! Eerst battend gingen de

Kraaien voortvarend van start aan de

hand van coach Gomes, goed gesteund

door Coster (67). Op 176 voor 0 zag het

er niet rooskleurig uit en toen Gomes

(130) en hun andere coach Barnes

versnelden, hing een dikke 300+ score in

de lucht. Het was Maurits die beiden

elimineerde en het uiteindelijk te maken

totaal (288) leek haalbaar op het snelle

kunstgras. Maar toen de Leeuwen snel

vier wickets verloren en Rasheed (die

speelde voor de geblesseerde vaste

waarde Bijloos) op 97/5 ongelukkig run

out ging, gaf zelfs het trouwe HCCpubliek

geen stuiver meer voor een

overwinning. Het tij werd echter gekeerd

door Maurits (85) en Michael (95), die

met een heroïsch partnership van 157

runs voor het zesde wicket de wedstrijd

deden kantelen. Voor een volledig

‘rood-zwart’ publiek sloeg Max Canters

uiteindelijk met een 6 en een nerveus

eentje de broodnodige eerste 2 punten

binnen. Een onwaarschijnlijk goede

prestatie van Maurits en Michael!

De 1ste thuiswedstrijd was tegen

Excelsior en na weer een goed begin aan

bat (Tom 62) kwam HCC niet verder dan

187 in 43 overs. Omdat de bowlers

(zonder Reinier, Max en Maurits) totaal

geen grip konden krijgen op Myburgh en

Van Bunge werd de wedstrijd met

duidelijke cijfers verloren (188/2 na 29).

Hierdoor staat het Eerste met 2 punten

nu in de onderste regionen. Maar het

verlies tegen titelkandidaten VRA, ACC

en Excelsior is nou niet bepaald een

Speelschema

Traditioneel heeft de KNCB besloten om dit seizoen het speelschema van de

topklasse weer anders in te vullen. Het ’50 overs-seizoen’ zal gewoon weer begin

mei van start gaan met een hele competitie. In augustus zullen zowel de bovenste 4

als de onderste 4 teams nog een halve competitie spelen (punten eerste gedeelte

worden meegenomen!). Afsluitend zullen de bovenste 2 teams in een best-of-three

finale strijden om de landstitel. De laagst geklasseerde van de onderste 4 teams zal

echter direct naar de hoofdklasse degraderen… De ‘Twenty20 competitie’ wordt

gespeeld op vrijdagen in juni en juli in een halve competitie in 3 verschillende

poules, bestaande uit 5 teams. Hierna volgt een kwartfinaleronde (26 juli) en de

winnaars daarvan plaatsen zich voor de finaledag op zaterdag 17 augustus.

schande. De volgende wedstrijden zullen

meer bepalen waar we eigenlijk staan en

of het doel dit jaar haalbaar zal zijn. En

dat is handhaving in de Topklasse.

HCC 2: ongeslagen bovenaan

Dat het beleid om meer het accent te

leggen op het opleiden van eigen jeugd

zijn vruchten gaat afwerpen, blijkt wel uit

de prestaties van het tweede. De reserveleeuwen

, onder leiding van captain en

routinier Maurits Overdijk, staan immers

na overwinningen op VRA 2, Groen en

Wit, VVV en Ajax Leiden alleen aan kop

in de eerste klasse. En dat is niet in de

laatste plaats door toedoen van de

jeugdige spelers!

Zo werd de wedstrijd tegen Groen en

Wit gewonnen door een schitterend

partnership van Hidde Overdijk (69*) en

Reinier Kalis (85*). Met 253 runs door de

Amsterdammers gemaakt en 100 voor 3

op de borden leek het een lastig verhaal,

maar de 2 youngsters haalden erg knap

de 2 punten binnen: 254/3. Tegen Ajax

TOPKLASSE 50-overs TOPKLASSE Twenty20

zo. 2 juni HCC 1 - Quick 1 vr. 14 juni HCC 1 - HBS 1

za. 8 juni Hermes DVS 1 - HCC 1 vr. 28 juni Kampong 1 - HCC 1

za. 22 juni HCC 1 - VRA 1 vr. 12 juli HCC 1 - VCC 1

zo. 23 juni HCC 1 - ACC 1 vr. 19 juli Quick 1 - HCC 1

zo. 30 juni HCC 1 - HBS 1 vr. 26 juli kwartfinale

zo. 7 juli Excelsior’20 1 - HCC 1 za. 17 aug finaledag

zo. 14 juli HCC 1 - Dosti CC 1

zo. 21 juli Quick 1 - HCC 1

zo. 28 juli HCC 1 - Hermes DVS 1

zo. 4 aug Fase 2

zo. 18 aug Fase 2

zo. 25 aug Fase 2

vanaf za. 7 sept Finale (best-of-3)

Leiden was een ander peukie de man van

de wedstrijd, namelijk Friso Spoelstra. Na

2 wickets te hebben genomen in de 158

runs van Ajax, tikte hij en passant (samen

met Sajjad Ali’s 44*) ook nog de pot

binnen met 54 runs.

Dat het systeem om jeugd met ervaren

rotten te laten spelen werkt, blijkt wel

uit de 2 andere overwinningen. Zo trok

Feiko Kloppenburg de wedstrijd tegen

VRA 2 naar zich toe toen het nodig was

(82 runs) en liet Joost Leemhuis bowlend

(4/24/8) en battend (62) zijn

waarde zien tegen VVV. Het lijkt erop

dat de reserveleeuwen in deze formatie

een gooi gaan doen naar het kampioenschap

in de eerste klasse, wat natuurlijk

prachtig zou zijn. We gaan ze in elk

geval op de voet volgen. En één persoon

zeker in het bijzonder: Thijs Smits. Want

de cijfers van deze bowler zijn tot nu

ongelofelijk en wil ik u niet onthouden.

11/73/39, economy rate: 1.87, average

6.64!!! Tijd voor een stapje hogerop,

Thijs?

juni 2012 dIEppUT ECHO

33


J.S. van der Meer

Y. van Gennep

Uitvaartzorg

Begeleiding en zorg

voor een waardige uitvaart

zoals u dat wenst.

Met aandacht,

tijd en integriteit.

Een DS als rouwauto? De condoleance in

het clubhuis? Er is veel mogelijk!

Telefoon: 070 - 70 70 007 Dag & Nacht

www.stijlentraditie.nl

bericht@stijlentraditie.nl

De Eerensplein 31, 2593 NB,

Haagsche Hout te `s-Gravenhage,

een kleine en onafhankelijke onderneming

waarbij u alle tijd en rust ontvangt voor de

vele, vaak moeilijke besluiten. Ook wanneer u

een uitvaartpolis heeft, u bent vrij in uw keuze.

34 dIEppUT ECHO juni 2013

Dong Dao China Direct B.V.

Oranjestraat 2A

2514JB Den Haag

DONG DAO IS NOT ONLY A COMPANY,

IT’S ALSO A CULTURE

®

What does Dong Dao mean?

The road to the East.

The philosophy of the East, for life and for work.

What does Dong Dao do?

China trade.

International marketing.

Promotion & merchandising.

Design & luxury packaging.

Branding of culture related products.

Projects connecting the West and the East.

Why does Dong Dao choose to be a sponsor of football clubs?

Business and football are alike, they are all about competition

and team work.

What is Dong Dao looking for?

The people.

The right people to join the team and to make a career.

The partners.

The right partners to share the vision and to make a goal.

T: 070 311 50 80

E: info@dongdao.com

I: www. dongdao.com


Bridge op de club:

‘Topper onder de drives’

tekst en foto heleen schuit-van raamsdonk

Op het moment van schrijven van dit

artikel is het 15 april 2013, 22:04

uur. Voor mij als redacteur van de

Diepput Echo bijna tijd om te gaan

slapen, maar voor de 44 bridgespelers

is de avond pas halverwege. Zij

zijn blij als ze rond middernacht hun

weg huiswaarts weer vinden, en voor

de organisatoren loopt het vaak

tegen drieën. Een kijkje in de wereld

van “Schop de harten door de ruiten

in de klaveren”, ofwel de bridgeavond

op de Koninklijke.

In de Diepput Echo van juni 2012 is er

reeds over gesproken; sinds februari

2012 is bridge op de Diepput weer een

feit. Onder leiding van Ellen van der Waal,

Mariëtte Brugman, Ella Verschragen en

Engeline en Wim Moningka, is met groot

succes een herstart gemaakt van de bridgeavond.

Tot de jaren negentig werd vaak en

ook serieus gebridged op onze vereniging,

met onder andere jaarlijkse bridgedrives

tegen o.a. Quick, HBS, De Witte en de

Haagsche Golf. De organisatoren hebben

de contacten met HBS en Quick weer in ere

hersteld en het is de bedoeling dat er per

jaar bij elke club een keer wordt gespeeld.

Vanavond worden er 44 deelnemers

verwacht. Om half zeven is het hard

aanpoten voor de organisatoren. De kas

wordt geteld, tafels worden klaargezet,

deelnemerslijst wordt voor de laatste keer

gecheckt en de koffie pruttelt volgens recept

van Ella Verschragen - met een geheim

ingrediënt voor extra smaaksensatie -.

Het publiek is gevarieerd, van jong tot

oud. Leden, ouders van leden, buurtbewoners.

Iedereen is welkom, beginnend

(A-lijn) of gevorderd (B-lijn). “In het begin

waren we blij met vier tafels (16 personen,

red.), maar vorige maand hadden we ruim

60 aanmeldingen”, aldus Wim Moningka.

En inmiddels bestaat het vaste e-mailbestand

uit ruim 100 personen. In totaal

hebben er 131 verschillende mensen

meegedaan met een gemiddelde opkomst

van 55 man. Het entreegeld is 5 euro.

Hiervoor ontvangen de deelnemers koffie,

thee met wat lekkers en gedurende de

avond diverse warme en koude borrelhappen.

Een groot deel van de bijdrage is voor

de clubkas en de prijzen.

Wedstrijdleider Balten van der Veer is een

onmisbare schakel op deze avond. Als

voorzitter van bridgeclub VIVA (Voor Ieder

Vol Afwisseling) in Den Haag kent hij alle

ins en outs van het kaartspelletje en deze

kennis deelt hij graag met de deelnemers.

Ook Wim en Engeline helpen met het

tellen en het indelen van de paren. Ella is

verantwoordelijke voor de clubkas en het

openen c.q. afsluiten van het clubhuis. En

dat laatste gebeurt vaak pas rond half drie

’s nachts: “Ach, je moet wat voor de club

over hebben.” Gelukkig heeft ze een

goede hulp: zoon Melvin verzorgt

gedurende de avond alle hapjes en

drankjes. Melvin: “De grootste vraag is

toch wel naar witte wijn. Voor de vrouwen

met ijs, voor de mannen zonder.”

Rond zeven uur druppelen de eerste

deelnemers binnen. Ik had de eer om de

oudste deelneemster naar haar ervaringen

te vragen. Paula Doorman, met de

respectabele leeftijd van 88, is een pittige

tante die je niet moet onderschatten. “Ik

bridge veel, maar HVV is één van de

topavonden. Leuk met de jongelui;

vrinden van mijn dochters.” Op mijn vraag

of ze het volhoudt tot middernacht,

TYpIsCH HC & VV

antwoordt ze verbaasd: “Ik ga normaal

pas om 0:30 uur naar bed, dus twaalf uur

is niet te laat.” Schelto van Heemstra en

Frans Beelaerts van Blokland geven aan

dat de bridgeavonden hier op de club

gemoedelijk en gezellig zijn: “Het is één

grote familie.”

En nadat Wim de bridgeavond heeft

geopend schuift eenieder aan zijn of haar

tafel aan, komen de kaarten op tafel en

maakt het geroezemoes en gelach plaats

voor stilte en concentratie. Tegen middernacht

mochten de winnaars Hélène

Hammerstein & Petra Spaling (A-lijn) en

Schelto van Heemstra & Frans Beelaerts

van Blokland (B-lijn) de prijzen in ontvangst

nemen. Zij konden kiezen uit o.a.

HVV-handdoeken, HVV-boxershorts,

HVV-pashmina’s, HVV-sjaals, HVVspeelkaarten,

HVV-mokken, flessen drank

en bridgeartikelen. Ook was er een extra

prijs voor de 50% score.

Ook een keer aanschuiven bij de bridgeavond?

Die vindt in principe plaats elke

derde maandag van de maand, aanvang

19.15 uur en prijsuitreiking vóór middernacht.

Inschrijven (€ 5 per persoon) kan

via diepputbridge@konhcvv.nl of bel met

Mariëtte Brugman (06-42858040). Je kunt

je als team aanmelden, maar het kan ook

individueel. En een speciale oproep aan de

squashleden, want die ontbreken nog in

het gezelschap!

Opperste concentratie op de bridgeavond. Rechtsonderin organisator Wim Moningka.

juni 2013 DIEPPUT ECHO

35


Van den Haag naar New York, van

tekst en foto’s jeroen van eijk

Van Den Haag via Rotterdam en Amsterdam naar New

York. Die reis heeft Victor van Eijk tot nu toe in zijn leven

afgelegd. Geboren in Den Haag. Als vijfjarige met

voetbal begonnen in de beroemde zondagmorgencompetitie.

Gestopt na 156 wedstrijden in het eerste van HVV.

Gestudeerd in Rotterdam. Gewerkt in Amsterdam. Nu op

z’n 33ste in New York in training voor een volledige

triathlon.

“De populariteit van voetbal of soccer zoals ze het hier in

Amerika noemen, neemt toe. Maar het is nog steeds een kleine

sport vergeleken bij de populariteit van honkbal, American

football, ijshockey en basketball. Er is wel een groepje

Nederlanders die regelmatig in het Central Park een poging tot

voetballen wagen. Dat gebeurt op een kaal veldje waarbij

vergeleken ons oude, derde veld een biljartlaken was.”

Geen thé dansant

De Amerikaanse sportmentaliteit bevalt de oud-HVV’er wel. Ook

al is het begrip ‘clubhuis’ totaal onbekend. Competities spelen

zich veelal af tussen schoolteams. Victor’s vrouw Ghislaine

hockeyt weliswaar in een heuse (kleine) competitie, maar van

een clubhuis laat staan van een thé dansant hebben ze in de

States nog nooit gehoord.

Victor bezoekt regelmatig een baseball- of ijshockeywedstrijd.

“Als voetballer die altijd met een gezonde verbazing naar het

‘saaie’ cricket heeft gekeken, moet ik constateren dat honkbal

slechts marginaal meer actie oplevert. De helft van de toeschouwers

houdt zich vrijwel de hele wedstrijd op bij de vele eet- en

drankkraampjes. Pizzapunten, hamburgers, enorme bekers bier

36 DIEPPUT ECHO juni 2013

en cola zijn blijkbaar populairder dan een vangbal of een

homerun”, aldus Victor.

Erop uit

Victor en Ghislaine wonen sinds maart 2012 in New York. Op

een steenworp afstand van Ground Zero. Vanuit hun appartement

op de tiende verdieping kijken ze uit op een multifunctioneel

sportveld. Daar spelen de Amerikanen in los verband vaak

honkbal en basketball met af en toe een wedstrijdje veldhockey.

Na zijn studie in Rotterdam werkte Victor ruim zes jaar in

Amsterdam bij Kempen & Co, een zakenbank en sinds enkele

jaren onderdeel van Van Lanschot Bankiers. In de Newyorkse

vestiging van zijn bank is Victor verantwoordelijk voor de

contacten met Amerikaanse en Canadese klanten. Het leven in

de Big Apple bevalt Victor en Ghislaine uitstekend. “ Als we even

de tijd hebben, gaan we er op uit en verkennen de wijde

omgeving van New York”, zegt Victor, net terug van een

weekendje Newport waar in de jaren twintig en dertig de rijke

Amerikaanse families hun buitenhuizen bouwden. Het leven in

New York staat nooit stil, de 24-uurseconomie is er uitgevonden.

Victor kent voor Nederlandse begrippen en trouwens ook voor

hemzelf bijzondere werktijden. Hij begint ’s-morgens om vijf uur

om nog wat Europese beursuren mee te kunnen pakken. Een

voordeel bij dit nadeel: hij is ’s-middags redelijk vroeg klaar en

kan dan nog een paar uur trainen zeker nu het lekker weer

begint te worden.

Speciale plaats

Dat sporten is hard nodig want Victor gaat in augustus een

triathlon doen. Een ultieme uitdaging met zwemmen, fietsen en

Victor en Ghislaine in Central Park.


voetbal naar football

Wat is een Ironman?

Ironman is de naam van een serie wedstrijden van de

klassieke triathlon. De onderdelen zijn 3,86 km. zwemmen,

180,2 km. fietsen en een marathon (42,195 km.).

Wereldwijd worden er jaarlijks zo’n 30 ‘Ironmannen’

georganiseerd. De eerste is gehouden in 1978 op Hawai. Het

wereldrecord staat op naam van de Duitser Andreas Raelert

met 7 uur, 41 minuten en 33 seconden. De Ironman waar

Victor aan deelneemt, wordt gehouden op zondag 18

augustus in Mont Tremblant, ongeveer anderhalf uur rijden

ten noorden van Montreal, Canada. Mont Tremblant ligt op

een hoogte van 875 meter en is ’s-winters een populair

ski-oord. In de zomermaanden zijn duursporten en golf de

favoriete bezigheden.

lopen. En dat vele, vele kilometers lang. (Zie kader voor meer

informatie). Sinds januari traint hij na zijn werk zo’n twee uur per

dag. Veel intervaltraining en in het weekend vooral duurwerk.

“Vorig jaar ben ik in aanraking gekomen met het hier zeer

populaire triathlon”, licht Victor zijn snode plan toe. “Na enkele

kortere versies heb ik besloten eind deze zomer een Ironman te

doen. En wel in Mont Tremblant, ten noorden van Montreal.”

Voor Victor en zijn broers Maarten en Hidde is dit een speciale

plaats. “Wij hebben daar met Kerstmis 2007 onze laatste gezamenlijke

vakantie met onze ouders doorgebracht. Mijn moeder,

die in maart 2009 is overleden, werkte toen op Nederlandse

ambassade in Ottawa. Bijzonder is dat mijn broers, mijn vader en

mijn schoonouders in Mont Tremblant er bij zullen zijn .”

Victor is fanatiek in training. Dat mag ook wel met nog zo’n

drie maanden te gaan. Daarbij geldt dat fietsen en hardlopen

qua locatie eenvoudiger zijn te trainen dan zwemmen. In Mont

Tremblant wordt gezwommen in open water. Ter voorbereiding

baantjes trekken in open water in New York is niet echt

mogelijk. Noodgedwongen traint Victor daarom in het 25-meterbad

van hun appartementencomplex. Om 3,8 km te kunnen

zwemmen, de afstand van een officiële triathlon, zijn 152

baantjes nodig. Iets om behoorlijk tureluurs van te worden.

Uitdaging

Bij een uitdaging hoort een goed doel. Dat zijn ze gewend in

Amerika. Zo ook bij de organisatie achter de Ironman. Iedere

deelnemer kan een doel kiezen en daar op zijn eigen manier geld

voor inzamelen. Via een eigen internetpagina doe je als het ware

aan ‘fundraising’. Victor heeft als doel gekozen het onderzoek

naar de zeldzame ziekte waaraan zijn moeder Ellen is overleden.

(Zie kader voor meer informatie). Alle donaties worden vastgelegd

en er is overzicht van welke deelnemer welk bedrag heeft

opgehaald. Op die eigen pagina (www.tinyurl.com/victor-ironman-cure-CJD)

is ook de voorbereiding van Victor te volgen.

HC & VV in het buitenland

Klaar voor een training met het nieuwe World Trade Center op de

achtergrond.

Goed doel

De organisatie achter de Ironman maakt het mogelijk om als

deelnemer geld in te zamelen voor een goed doel. Victor

heeft deze mogelijkheid aangegrepen om geld in te zamelen

voor het onderzoek naar de sporadische variant van de ziekte

van Creutzfeld-Jakob (sCJD). Dit is een dodelijke hersenziekte

waar nog heel weinig over bekend is. Jaarlijks overlijden er in

Nederland gemiddeld 10 mensen aan. De moeder van Victor

is in 2009 aan deze fatale ziekte overleden. Eén van de

weinige plekken waar onderzoek naar sCJD wordt verricht, is

de Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. Victor

heeft als doel gesteld 10.000 dollar op te halen. Bij het ter

perse gaan van deze Diepput Echo stond de teller op ruim

6.000 dollar bijeengebracht door vrienden, familieleden,

collega’s en ook HVV’ers. Bijdragen zijn uiteraard nog steeds

welkom. Dat kan eenvoudig via de website www.tinyurl.com/

victor-ironman-cure-CJD. Het bereiken van het doel van

10.000 dollar zal Victor een enorme stimulans geven om een

scherpe tijd neer te zetten.

juni 2013 DIEPPUT ECHO

37


dames 1 en Heren 1 ‘runner­up’ in

de eredivisie

tekst lieke bootsma (dames 1) en otto le grand (heren 1) foto archief petra mouw

Na een veelbelovend eindresultaat, winterkampioen(!) in

hun poule in de eerste competitiehelft, waren de verwachtingen

hoog gespannen. Menigeen vroeg wat de

ambities waren. Waarop Dames 1 bescheiden antwoordde:

”Vorig jaar waren we 5de, nu gaan we slechts voor

een plekje hoger.” Deze instelling deed wonderen en laat

eens te meer zien, hoe zeer ‘no expectations, en dus ook

no fear’ kunnen uitmonden in een onwaarschijnlijk goed

resultaat. Ja, want voor degenen die het nog niet weten:

Dames 1 heeft het gepresteerd om het op één-na-beste

damesteam van Nederland te worden!

Hoe boksten ze dat voor elkaar? Op Victoria Ellis en Line Hansen

na, allen 35+. Dat moet dus uitgekookt zijn. En dat was het...

Alle mentale troeven, ‘Evil Knievel’-tactieken, technische snufjes

van Carl en efficiënt loopvermogen werden uit de kast gehaald.

Wie zijn die sterke ‘master’-dames dan?

• Roos Kalker, onze one-and-only captain. Altijd alles relaxed

onder controle en goed voor maar liefst vijf (uit zes) winstpartijen!

• Ingrid van Schie, onze zekere ‘stand-in’ uit Brabant die

‘without mercy’ met haar harde slagen en onvermoeibare

mentaliteit punten pakt en haar tegenstanders gek maakt.

• Petra Mouw. Als geluk bij een ongeluk heeft ze nieuwe

talenten aangeboord, sinds ze in november een knieblessure

opliep. Whatsapp-verslagen en zelfs Youtube-filmpjes

vonden gretig aftrek op de site.

• Cocky de Wolf, onze alsmaar doorlopende hinde, die daar

heel wat punten mee pakt door de moed te laten zakken bij

iedere andere minder fitte dame. Voor competitie is ze altijd

in, griep of geen griep, nakijkwerk of niet, ze staat er!

• Victoria Ellis, ook al weer zo’n superfit wonder die het bloed

onder de nagels vandaan haalt van shotplayers die erachter

komen na een 3de shot nog steeds geen winner geslagen te

hebben.

• Lieke Bootsma, ach wat kan zij zeggen over zichzelf? Het

gezelligste damesteam van Nederland haalt het beste in haar

naar boven.

• Diana Jasperse, ook al speelt ze niet meer, met haar scherpe

analytische vermogen weet ze ons de juiste richting te wijzen.

Zonder haar hadden we er mentaal stukken zwakker

voorgestaan!

• Last but not least, onze sterspeelster, Line Hansen.

Professional uit Denemarken, woonachtig in Den Haag, en

garant staand voor twee zekere winstpartijen in ‘straight’

sets.

En het het lijkt lijkt wel of of we een abonnement hebben op de de 2e plaats!

Want Want van de 15 15 competitieteams werden er dit dit jaar maar liefst

38 dIEppUT ECHO juni 2013

7 teams tweede! Zo dus ook Heren 1... en dat al voor de 3e

keer in 4 jaar!

Wederom dus net niet de landstitel voor onze toppers, maar wel

een prachtig resultaat na een slechte start van het seizoen. Want

na in de eerste twee wedstrijden te zijn weggeveegd, werden we

echt wakker en wonnen vervolgens 9 van de resterende 10

wedstrijden! Alleen voor Kampioen Esrein 25 moesten we aan

het einde van het seizoen buigen, nadat we eerder de thuiswedstrijd

eenvoudig naar ons toe hadden weten te trekken. Hieruit

blijkt wederom dat het voor een goed resultaat cruciaal is op het

juiste moment over de juiste spelers te kunnen beschikken. In

verband met internationale toernooiverplichtingen was dit voor

ons dus niet altijd even gemakkelijk te realiseren.

Als team waren we zeker een van de smaakmakers van de

competitie. Met sterke spelers als Sebastiaan Weenink, Raphael

Kandra, Cameron Pilley en Laurens Jan Anjema zorgden we niet

alleen op de Diepput, maar ook bij alle uitwedstrijden voor volle

tribunes die ‘onze’ toppers aan het werk wilden zien. Wat ook

zeker tot de verbeelding sprak, was het mooie resultaat dat

Line Hansen als dame in de hereneredivisie wist neer te zetten.

Allicht was dit een voorproefje op een toekomstige gemengde

eredivisie naar het model van de Engelse PSL (Professional

Squash League).

De ambities voor komend jaar? T w e e d e...?

Dames 1. Van links naar rechts Diana Jasperse, Petra Mouw, Lieke

Bootsma, Ingrid van Schie, Roos Kalker, Victoria Ellis, Cocky de

Wolf, Petra Cauwels.


azuin partners

Tennispark

Hanenburg

bazuin partners

Tennispark

Hanenburg

I.V.N.

INTER VASTGOED NEDERLAND

www.intervastgoed.nl

S

tijl tijl Traditie

UITVAARTZORG

I.V.N.

INTER VASTGOED NEDERLAND

www.intervastgoed.nl

S

tijl Traditie

UITVAARTZORG

online marketing bureau

Willemspark

Fiscaal Advies

online ma

Will

Fisca


Meer winnen dan de

wedstrijd. Dat is het idee.

De Rabobank is een bank met ideeën. Ook ideeën over sport. Sport verbindt en inspireert. Daarom

sponsoren we niet alleen sporten waar we allemaal naar kijken, maar ook sporten waar we allemaal wat

aan hebben. Dus steunen we de eerste teams van de Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging

maar ook de jeugd. Want het gaat om meer winnen dan de wedstrijd. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

www.rabobank.nl/denhaag

Ook sponsor van voetballertjes die

wereldberoemd zijn in Benoordenhout.

Rabobank. Een bank met ideeën.

More magazines by this user
Similar magazines