30.09.2013 Views

Riemst gids 2013-2014 website_Opmaak 1 - Gemeente Riemst

Riemst gids 2013-2014 website_Opmaak 1 - Gemeente Riemst

Riemst gids 2013-2014 website_Opmaak 1 - Gemeente Riemst

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INHOUD<br />

Voorwoord 5<br />

Bereikbaarheid burgemeester, schepenen en (overige) gemeenteraadsleden 7<br />

Alfabetische<br />

trefwoordenlijst<br />

<strong>Gemeente</strong><strong>gids</strong><br />

Noodoproepnummers<br />

Lokale<br />

handels-<br />

en<br />

beroepen<strong>gids</strong><br />

COLOFON<br />

<strong>Gemeente</strong>lijk vademecum <strong>Riemst</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Uitgeverij N.V. Gentle (Heusden-Zolder)<br />

Samengesteld door:<br />

de gemeentelijke diensten Communicatie voor het gedeelte ʻ<strong>Gemeente</strong><strong>gids</strong>ʼ en dienst<br />

Lokale Economie, Landbouw & Platteland i.s.m. de Lokale Economische<br />

Middenstandsraad (LEM) voor het gedeelte ʻLokale Handels- en Beroepen<strong>gids</strong>ʼ<br />

Verantwoordelijke uitgever: Marina Pauly – Walenweg 20, Z.-Zussen-B. – <strong>Riemst</strong><br />

*Gegevens afgesloten op 15 mei <strong>2013</strong><br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 3<br />

15<br />

23<br />

53<br />

78


Mijnheer<br />

Mevrouw<br />

De vorige editie van dit vademecum dateert alweer van 2011: hoog tijd dus om je een geactualiseerde versie te bezorgen. Het concept is min<br />

of meer hetzelfde gebleven: in het gedeelte ʻ<strong>Gemeente</strong><strong>gids</strong>ʼ vind je een schat aan eerstelijnsinformatie die je gemakkelijk via een alfabetisch<br />

trefwoordenregister kunt vinden. De informatie die je zoekt, beperkt zich bovendien niet tot het grondgebied van <strong>Riemst</strong>. Wie bijvoorbeeld op<br />

zoek is naar de bereikbaarheidsgegevens van het Consulaat der Nederlanden of van het openbaar vervoer in onze regio, gaat dat moeiteloos<br />

vinden onder het overeenstemmende trefwoord. Dringende hulpdiensten (antigifcentrum, brandweer, cardstop, hulplijn voor geweld, misbruik…)<br />

vind je onder het trefnummer NOODOPROEPNUMMERS.<br />

Nadeel van deze papieren versie is natuurlijk dat dit document niet voor de volle twee jaar actueel zal blijven. Denk alleen al maar aan de<br />

steeds veranderende e-mail adressen, telefoonnummers of openingstijden. Om dit euvel op te lossen, passen we de digitale versie die je<br />

vindt op www.riemst.be telkens aan zodra we op de hoogte zijn van een wijziging.<br />

Mocht je in dit vademecum een onjuistheid ontdekken, dan zouden we het waarderen dat je ons dit meldt, zodat we het nodige kunnen doen<br />

(zowel op de digitale versie, als de toekomstige papieren versie) om in de toekomst de correctie informatie weer te geven. Je telefoneert hiervoor<br />

best naar het nummer 012 44 03 05. Een e-mail kan ook naar communicatie@riemst.be.<br />

Het gedeelte Lokale Handels- en Beroepen<strong>gids</strong> is tot stand gekomen dankzij de goede zorgen van de Lokale Economische Middenstandsraad<br />

(LEM) en de gemeentelijke dienst Platteland. Een toelichting hierover door de LEM lees je op de beginpagina van dat gedeelte.<br />

Als toetje vervolledigen we dit vademecum met een stratenplan van <strong>Riemst</strong>. Bewaar dit vademecum op een ʻgemakkelijkeʼ plaats zodat je<br />

hem altijd snel bij de hand hebt !<br />

Mark Vos<br />

burgemeester<br />

Guy Kersten, eerste schepen o.a. bevoegd voor Lokale Economie<br />

Marina Pauly, schepen van Communicatie<br />

VOORWOORD<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 5


Burgemeester<br />

Mark VOS (CD&V)<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 02 I gsm 0476 47 72 68 I<br />

mark.vos@riemst.be<br />

Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot<br />

19.00 u. in het gemeentehuis of na afspraak<br />

Bevoegdheden: Bestuur - Beleid, planning<br />

en innovatie - Personeel - Financiën - Politie<br />

- Burgerzaken - Groeven - Openbare<br />

Werken - Nutsvoorzieningen - Patrimonium<br />

- Begraafplaatsen<br />

Schepenen<br />

BEREIKBAARHEID BURGEMEESTER, SCHEPENEN<br />

EN (OVERIGE) GEMEENTERAADSLEDEN<br />

Guy KERSTEN (CD&V)<br />

Elsterweg 36, Millen-Elst<br />

tel. 012 23 22 06 I gsm 0476 55 26 48 I<br />

guy.kersten@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Bevoegdheden: Plattelandsontwikkeling -<br />

Dorpsversterking - Verkeersveiligheid -<br />

Mobiliteit - Openbaar Vervoer - Landbouw -<br />

Lokale Economie - Ruilverkavelingen -<br />

Inrichting Openbare Ruimte - Europese<br />

Aangelegenheden<br />

Marina PAULY (CD&V)<br />

Walenweg 20, Z-Zussen-B I gsm 0475 93<br />

90 04 I marina.pauly@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Bevoegdheden: Communicatie - Cultuur -<br />

Socio-Culturele Verenigingen - Integrale<br />

Kwaliteitszorg - Personen met een Handicap<br />

- Toegankelijkheid - Gelijke Kansen -<br />

Gezin - Kinderopvang - Erfgoed -<br />

Heemkunde<br />

Christian BAMPS (CD&V)<br />

Klein Lafeltstraat 24, <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 60 23 I gsm: 0495 46 46 53 I<br />

christian.bamps@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Bevoegdheden: - Sport - Bibliotheek -<br />

Ontwikkelingssamenwerking - Kermissen en<br />

Feestelijkheden - Toerisme<br />

Bert CILISSEN (CD&V)<br />

Heukelom-Dorp 40, Heukelom<br />

tel. 012 45 59 17 I gsm: 0495 79 88 47 I<br />

bert.cilissen@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Bevoegdheden: Onderwijs - Volwasseneneducatie<br />

- Jeugd - Aankoopbeleid - Tewerkstelling<br />

Mathieu EYCKEN (CD&V)<br />

Op de Dries 70, Z-Z-Bolder<br />

tel. 012 45 67 04 I gsm 0479 44 22 86<br />

mathieu.eycken@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Bevoegdheden: Leefmilieu - Duurzame<br />

Ontwikkeling - Gezondheid en Preventie -<br />

Dierenwelzijn - Archeologie - Monumenten<br />

& Landschappen - Archief - ICT & informatisering<br />

Katja ONCLIN (CD&V)<br />

Vijfkruisenstraat 14, Val-Meer<br />

tel. 012 45 24 67 I gsm 0479 79 88 09 I<br />

katja.onclin@riemst.be<br />

Spreekuren: na afspraak<br />

Bevoegdheden: Voorzitter Sociaal Huis<br />

Ruimtelijke Ordening - Huisvesting-<br />

Woonbeleid - Sociale Aangelegenheden -<br />

Senioren<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 7


<strong>Gemeente</strong>secretaris<br />

Guido VRIJENS<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 01 I secretaris@riemst.be<br />

BEREIKBAARHEID BURGEMEESTER, SCHEPENEN<br />

EN (OVERIGE) GEMEENTERAADSLEDEN<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 9


(overige) Raadsleden<br />

CD&V<br />

Peter NEVEN<br />

gemeenteraadslid<br />

Tongersesteenweg 39 /A3<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

peter_neven@hotmail.com<br />

gsm 0474 52 52 81<br />

Jean NICOLAES<br />

gemeenteraadslid<br />

Bilzersteenweg 72<br />

3770 Vlijtingen<br />

tel. 012 45 51 42<br />

gsm 0497 06 01 39<br />

jean.nicolaes@telenet.be<br />

Anja SLANGEN<br />

gemeenteraadslid<br />

Tramstraat 3<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

gsm 0479 40 20 46<br />

anja.slangen@hotmail.com<br />

Jessica NIJS<br />

gemeenteraadslid<br />

Sieberg 14, 3770 Herderen<br />

jessica.nijs@skynet.be<br />

gsm 0485 82 93 08<br />

Mieke LOYENS<br />

gemeenteraadslid<br />

Burg. Coenegrachtslaan 26<br />

3770 Vlijtingen<br />

gsm 0474 72 42 57<br />

Mieke.loyens@skynet.be<br />

BEREIKBAARHEID BURGEMEESTER, SCHEPENEN<br />

EN (OVERIGE) GEMEENTERAADSLEDEN<br />

N-VA<br />

Joël L’HOEST<br />

gemeenteraadslid<br />

Wonckerweg 20<br />

3770 Zichen-Z.B.<br />

joellhoest@hotmail.com<br />

gsm 0498 91 86 56<br />

Davy RENKENS<br />

gemeenteraadslid<br />

Bovenstraat 74<br />

3770 Kanne<br />

gsm 0494 61 89 99<br />

davyrenkens@hotmail.com<br />

Veerle WOUTERS<br />

gemeenteraadslid<br />

Burg. Dewalquestraat 29<br />

3770 Z.Z.Bolder<br />

gsm 0479 56 81 60<br />

veerle.wouters@dekamer.be<br />

Jo RUYTERS<br />

gemeenteraadslid<br />

Ophemmerstraat 35<br />

3770 Vlijtingen<br />

gsm 0496 20 60 15<br />

jo.ruyters@telenet.be<br />

Ronnie OOSTERBOSCH<br />

gemeenteraadslid<br />

Mgr. Simenonlaan 70<br />

3770 Vlijtingen<br />

gsm 0471 83 58 43<br />

ronnie.oosterbosch@telenet.be<br />

Dirk JACOBS<br />

gemeenteraadslid<br />

Bilzersteenweg 83<br />

3770 Vlijtingen<br />

gsm 0473 22 05 68<br />

dirk.jacobs83@telenet.be<br />

Gerard STRATERMANS<br />

gemeenteraadslid<br />

Iers Kruisstraat 126<br />

3770 Lafelt<br />

tel. 012 45 61 28<br />

gsm 0475 81 74 13<br />

gerard.stratermans@telenet.be<br />

Jan PEUMANS<br />

gemeenteraadslid<br />

Maastichterstraat 32<br />

3770 Herderen<br />

tel. 02 552 11 06 of<br />

02 552 11 07<br />

jan.peumans@vlaamsparlement.be<br />

Anita BEUSEN<br />

gemeenteraadslid<br />

Bampstraat 20<br />

Val-Meer<br />

gsm 0497 18 40 52<br />

anita.beusen@pandora.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 11


Open VLD<br />

SP.A/Groen<br />

Ludwig STEVENS<br />

gemeenteraadslid<br />

Holstraat 13<br />

3770 Heukelom<br />

tel. 012 45 76 66<br />

gsm 0473 34 64 55<br />

ludwig.stevens@sterimed.be<br />

Steven COENEGRACHTS<br />

gemeenteraadslid<br />

Iers Kruisstraat 76/2<br />

3770 Lafelt<br />

gsm 0477 36 81 11<br />

steven.coenegrachts@limburg.be<br />

Jan NOELMANS<br />

gemeenteraadslid<br />

Op den Bonthof 10<br />

3770 Membruggen<br />

gsm 0496 79 32 16<br />

jan@mathiasdeclercq.be<br />

Ivo THYS<br />

gemeenteraadslid<br />

Demerstraat 53<br />

3770 Membruggen<br />

gsm 0477 35 12 91<br />

ivothys@scarlet.be<br />

BEREIKBAARHEID BURGEMEESTER, SCHEPENEN<br />

EN (OVERIGE) GEMEENTERAADSLEDEN<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

13


A<br />

AANKOMST UIT HET BUITENLAND<br />

23<br />

VAN EEN BELG<br />

AANKOMST UIT HET BUITENLAND<br />

23<br />

VAN EEN VREEMDELING 23<br />

AANVRAAG BELGISCHE NATIONALITEIT 23<br />

AARDGAS 23<br />

ACADEMIE VOEREN-RIEMST 23<br />

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 23<br />

ADOPTIE 23<br />

ADRESWIJZIGING 23<br />

ADVIESRADEN & COMMISSIES 23<br />

AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS 24<br />

AFSTAND VAN ORGANEN 24<br />

AFVALKALENDER 24<br />

AGENDA VERGADERINGEN 25<br />

AGENTSCHAP RUIMTE EN ERFGOED 25<br />

ALARMSYSTEEM (VOOR BEJAARDEN) 25<br />

ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT 25<br />

AMBASSADES 25<br />

AMBULANCE 25<br />

AMBULANTE HANDEL (LEURHANDEL) 25<br />

ARCHEOLOGIE 25<br />

ARCHIEF 25<br />

ATTESTEN 25<br />

AUTOBUS 25<br />

AUTO-INSCHRIJVING 25<br />

AUTOKEURING 25<br />

AUTO-RIJEXAMENCENTRUM 26<br />

AWEL (= Kinderen- en Jongerentelefoon) 26<br />

B 26<br />

BASISEDUCATIE ZUID-LIMBURG 26<br />

BEGRAFENIS 26<br />

BEJAARDENGEZELSCHAPSDIENST 26<br />

BEJAARDENWONINGEN 26<br />

BELASTINGEN 26<br />

BELBUS 27<br />

BELGACOM 27<br />

BELG WORDEN 27<br />

BESTAANSMINIMUM 27<br />

ALFABETISCH TREFWOORDENREGISTER<br />

BETALINGEN 27<br />

BEVOLKINGSCIJFER 27<br />

BEVOLKINGSDIENST 27<br />

BEWIJS VAN ONVERMOGEN 27<br />

BEWIJZEN & GETUIGSCHRIFTEN 27<br />

BIBLIOTHEEK 28<br />

BISDOM HASSELT 28<br />

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 28<br />

BLOEDTRANSFUSIEDIENST 28<br />

BLOSO 28<br />

BODEMATTEST 28<br />

BELGISCHE BOERENBOND 28<br />

BOMEN<br />

BOND BETER LEEFMILIEU<br />

28<br />

VLAANDEREN VZW 28<br />

BOUWEN - VERBOUWEN 28<br />

BOUWVERKAVELINGEN 29<br />

BRANDWEER 29<br />

BRIEFWISSELING 29<br />

BRUILOFTEN<br />

BUDGETBEGELEIDING &<br />

30<br />

BUDGETBEHEER 30<br />

BURGEMEESTER 30<br />

BURGERLIJKE STAND 30<br />

BUSSEN 30<br />

BTW 30<br />

C 30<br />

CENTRUM VOOR ALCOHOL- EN<br />

ANDERE DRUGSVERSLAVINGEN (CAD) 30<br />

CENTRUM VOOR ALGEMEEN<br />

WELZIJNSWERK (CAW) 30<br />

CENTRUM VOOR GEESTELIJKE<br />

GEZONDHEIDSZORG 30<br />

CENTRUM VOOR<br />

LEERLINGENBEGELEIDING 30<br />

CIVIELE BESCHERMING RIEMST 30<br />

COLLEGE VAN BURGEMEESTER<br />

EN SCHEPENEN 30<br />

COMITE VOOR BIJZONDERE<br />

JEUGDZORG 31<br />

COMMUNICATIEDIENST 31<br />

COMPOSTEREN 31<br />

COMPOSTMEESTERS 31<br />

CONFEDERATIE BOUW LIMBURG<br />

CONSULAAT-GENERAAL DER<br />

31<br />

NEDERLANDEN 31<br />

CONSULATEN (ALGEMEEN) 31<br />

CONTAINER (OP DE OPENBARE WEG) 31<br />

CONTAINERPARK 32<br />

CONTROLE DER BELASTINGEN 32<br />

CREMATIE 32<br />

CULTUURDIENST 32<br />

CULTUURRAAD 32<br />

CURSUSSEN 32<br />

D 32<br />

DE LIJN 32<br />

DE PLEKKER 32<br />

DEPUTATIE 32<br />

DERDE LEEFTIJD 32<br />

DIENSTENCENTRUM DE LINDE 32<br />

DIENSTENCHEQUES 32<br />

DIERENBESCHERMING 33<br />

DIGITAAL LOKET 33<br />

DIRECTE BELASTINGEN 33<br />

DOCUMENTEN (VERLIES VAN) 33<br />

DOKTERS VAN WACHT 33<br />

DOMEINEN EN PENALE BOETEN 33<br />

DONORREGISTER 33<br />

DORPSRADEN 33<br />

DORPSRESTAURANTS 33<br />

DOUANE & ACCIJNZEN 34<br />

DRINKWATER 34<br />

DRUG- EN ALCOHOLVERSLAVING 34<br />

DRUKKERIJ 34<br />

DUIVEN 34<br />

DUURZAAMHEID 34<br />

E 34<br />

ECHTSCHEIDING 34<br />

EENSLUIDEND VERKLAREN 34<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 15


EERHERSTEL 34<br />

ELEKTRICITEIT<br />

E-MAILADRESSEN GEMEENTELIJKE<br />

34<br />

DIENSTEN 34<br />

ENERGIESCAN 34<br />

EREBURGER 35<br />

ERFOPVOLGING (ATTEST VAN) 35<br />

ERFGOED HASPENGOUW 35<br />

ERKENNING VAN EEN KIND 35<br />

EVENEMENTEN 35<br />

EVENEMENTENLOKET 35<br />

F 35<br />

FAIRTRADEGEMEENTE<br />

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR<br />

DE VEILIGHEID VAN DE<br />

35<br />

VOEDSELKETEN (FAVV) 36<br />

FEDERALE OVERHEID<br />

FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN<br />

36<br />

(FODʼS) 36<br />

FEESTLOKET 36<br />

FIETSEN (MERKEN/REGISTREREN) 36<br />

FIETSROUTES 36<br />

FINANCIELE DIENST 36<br />

FUIF- EN UITLEENLOKET 36<br />

G 36<br />

GASBULK 36<br />

GEBOORTE (AANGIFTE) 36<br />

GEBOORTEPREMIE 37<br />

GECORO 37<br />

GEESTESZIEKEN 37<br />

GEHANDICAPTEN (TEHUIS VOOR) 37<br />

GEHANDICAPTENRAAD 37<br />

GELUIDSHINDER 37<br />

GEMEENTEBELASTING 37<br />

GEMEENTEBESTUUR<br />

GEMEENTEBUDGET (VOORHEEN<br />

37<br />

GEMEENTEBEGROTING) 37<br />

GEMEENTEHUIS<br />

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING<br />

37<br />

ALFABETISCH TREFWOORDENREGISTER<br />

(TOTAALOVERZICHT) 37<br />

GEMEENTEONTVANGER 39<br />

GEMEENTERAAD 39<br />

GEMEENTERAADSAGENDA 40<br />

GEMEENTERAADSLEDEN 40<br />

GEMEENTESECRETARIAAT 40<br />

GEMEENTESECRETARIS 40<br />

GERECHT 40<br />

GETUIGSCHRIFTEN 40<br />

GFT-CONTAINER 40<br />

GLASCONTAINERS 40<br />

GRAFISCH CENTRUM 40<br />

GRAFKELDERS 41<br />

GRAVEREN FIETSEN 41<br />

GRENSARBEID(ST)ERS 41<br />

GROEVEN 41<br />

GROFVUIL 41<br />

GRONDBELASTING 41<br />

GROS 41<br />

H 41<br />

HANDEL 41<br />

HANDELSREGISTER 41<br />

HINDERLIJKE INRICHTINGEN 41<br />

HONDEN EN KATTEN 42<br />

HORECAVERGUNNING 42<br />

HOSPITALEN 42<br />

HUISVANDEMENS 42<br />

HUISVESTING 43<br />

HUISVESTING (PROVINCIE) 43<br />

HUISVUIL(OPHALING) 43<br />

HULPDIENSTEN 43<br />

HULPKAS VOOR WERKLOOSHEID 43<br />

HUWELIJK 43<br />

HYPOTHEEKKANTOOR 44<br />

I 44<br />

IDENTITEITSKAARTEN / DOCUMENTEN<br />

VOOR BELGEN + KINDERPASJES 44<br />

IDENTITEITSKAARTEN/DOCUMENTEN<br />

VOOR VREEMDELINGEN +<br />

KINDERPASJES 45<br />

INENTING 45<br />

INFO PLUS 45<br />

INFORMATIEBLAD (37ZEVENTIG) 45<br />

INFORMATIEBROCHURES/ -FOLDERS 45<br />

INFO-WIJZER 45<br />

INFRAX<br />

INKOMENSVERVANGENDE<br />

45<br />

TEGEMOETKOMING 46<br />

INTEGRATIETEGEMOETKOMING 46<br />

J 46<br />

JAAROVERZICHT 46<br />

JAARVERSLAG 46<br />

JEUGDDIENST 46<br />

JEUGDHUIS (DE PLEKKER) 46<br />

JEUGDRAAD 46<br />

JEUGDZORG 46<br />

JONGERENADVIESCENTRA 46<br />

JONGERENINFORMATIE 47<br />

JURIDISCH ADVIES 47<br />

JURIDISCHE DIENST 47<br />

JUSTITIE 47<br />

K 47<br />

KABELDISTRUBUTIE 47<br />

KADASTER 47<br />

KAPPINGEN 47<br />

KATTEN 47<br />

KERKEN 47<br />

KERMISSEN 47<br />

KGA (KLEIN GEVAARLIJK AFVAL) 48<br />

KIND EN GEZIN 48<br />

KINDERMISHANDELING<br />

KINDER- EN JONGERENTELEFOON<br />

48<br />

(= AWEL) 48<br />

KINDEROPVANG 48<br />

KINDERPASJES 49<br />

KLACHTEN EN MELDINGEN 49<br />

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 49<br />

KLINIEKEN 49<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 17


KLUSJESDIENST 49<br />

KRAAMCENTRA 50<br />

KRINGWINKEL ʻDE KOOPʼ 50<br />

L 50<br />

LAMPEN (DEFECTE) 50<br />

LANDBOUW 50<br />

LANDBOUWORGANISATIES 50<br />

LANDBOUWRAAD 50<br />

LANDSCHAPPEN 50<br />

LEEFLOON 50<br />

LEERLINGENVERVOER 50<br />

LENEN VAN MATERIALEN 50<br />

LEURHANDEL 51<br />

LIJN, DE 51<br />

LOGOPEDIE 51<br />

LOKAAL OPVANG-INITIATIEF (LOI)<br />

LOKALE ECONOMIE, LANDBOUW<br />

51<br />

EN PLATTELAND<br />

LOKALE ECONOMISCHE<br />

51<br />

MIDDENSTANDSRAAD 51<br />

M 51<br />

MAZOUTTANKS 51<br />

MELDINGEN 51<br />

MEUBELCENTRALE 51<br />

MILIEUDIENST 51<br />

MILIEURAAD 51<br />

MILITAIRE LOOPBANEN 51<br />

MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC) 52<br />

MINDERVALIDEN 52<br />

MOBILITEIT 52<br />

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 52<br />

MONUMENTENWACHT 52<br />

MUSEA 52<br />

MUZIEKACADEMIE VOEREN - RIEMST 53<br />

MUZIEKRAAD 52<br />

N 52<br />

NAAMVERANDERING en -VERBETERING 53<br />

NATIONALITEIT 53<br />

ALFABETISCH TREFWOORDENREGISTER<br />

NATURALISATIE<br />

NATUUR- EN<br />

53<br />

LANDSCHAPSWANDELINGEN 53<br />

NMBS 53<br />

NUMMERPLATEN 53<br />

NOODOPROEPNUMMERS 53<br />

O 54<br />

OCMW<br />

ONDERNEMERSINFO<br />

54<br />

(VOORHEEN KMO-LOKET) 54<br />

ONDERNEMINGSLOKET 54<br />

ONDERWIJS 54<br />

ONGEWENST ZWANGER 55<br />

ONGEZONDE WONINGEN 55<br />

ONROEREND ERFGOED LIMBURG 55<br />

ONROERENDE VOORHEFFING 55<br />

ONTSPANNING 55<br />

OOSTHEUVEL 55<br />

OPENBAAR VERVOER 55<br />

OPENBARE MARKTEN 56<br />

ORGAANTRANSPLANTATIE / AFSTAND 56<br />

OVERLIJDEN 56<br />

P 56<br />

PAPIERCONTAINER 56<br />

PARKEERKAART 56<br />

PAROCHIES 56<br />

PAROCHIECENTRA/-ZALEN 56<br />

PASTOORS 57<br />

PATRIMONIUM 57<br />

PENSIOEN 57<br />

PERS 58<br />

PERSONEN MET EEN HANDICAP<br />

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDS-<br />

58<br />

AGENTSCHAP 58<br />

PLANOLOGIE 58<br />

PLATTELANDSDIENST 58<br />

POETSDIENST 58<br />

POLITIE 58<br />

POLITIEKE PARTIJEN (in <strong>Riemst</strong>) 58<br />

POSTKANTOREN 58<br />

PROCUREUR DES KONINGS 59<br />

PROVINCIEBESTUUR VAN LIMBURG 59<br />

PWA<br />

(Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap) 59<br />

R 59<br />

RACISME 59<br />

RATTENVERDELGING 59<br />

RECHTBANKEN 59<br />

RECHTSHULP<br />

RECLAME LANGS DE OPENBARE<br />

59<br />

WEG (OOK OP PARTICULIER DOMEIN) 59<br />

RECYCLINGPARKEN<br />

REGIONAAL LANDSCHAP<br />

60<br />

HASPENGOUW EN VOEREN 60<br />

REGISTRATIE 60<br />

REISPASSEN 60<br />

RIJBEWIJS 61<br />

RIJKSARCHIEF<br />

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE<br />

61<br />

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN 61<br />

RIOLERING 61<br />

RODE KRUIS 62<br />

RSZ-NUMMER (AANVRAGEN) 62<br />

RUILVERKAVELINGSWEGEN 62<br />

RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN 62<br />

RUSTHUIZEN 62<br />

RUIMTE VLAANDEREN 62<br />

RVA 63<br />

S 63<br />

SCHEEPVAART, NV DE 63<br />

SCHEPENEN 63<br />

SCHEPENCOLLEGE 63<br />

SCHOLEN 63<br />

SCHOOLRAAD 63<br />

SCHOORSTENEN 63<br />

SELOR 63<br />

SENIORENRAAD 63<br />

SLACHTOFFERHULP 63<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 19


SLACHTVERGUNNING/SLACHTPAS 63<br />

SLUIKSTORTEN 64<br />

SOCIAAL HUIS 64<br />

SOCIAAL TELEFOONTARIEF 65<br />

SOCIAAL VERHUURKANTOOR (SVK) 65<br />

SOCIALE DIENST 65<br />

SPEELPLEINWERKING + SWAP 65<br />

SPOORWEGEN 65<br />

SPORTACCOMMODATIES 65<br />

SPORTDIENST 66<br />

SPORTRAAD 67<br />

SPREEKRECHT 67<br />

STEBO 67<br />

STEDENBOUW 67<br />

STOKEN 67<br />

STRAATNAMEN(REGISTER) 67<br />

STRATENPLANNEN 67<br />

STUDIETOELAGEN 67<br />

SUBSIDIES (GEMEENTELIJKE) 67<br />

SWAP 68<br />

SYNDICATEN 68<br />

T 68<br />

TAPVERGUNNING 68<br />

TECHNISCHE DIENST 68<br />

TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN<br />

TEGEMOETKOMING VOOR HULP<br />

68<br />

AAN BEJAARDEN 68<br />

TEHUIS VOOR GEHANDICAPTEN 68<br />

TELEBALIE (RECHTSBIJSTAND) 68<br />

TELEFOONCELLEN 68<br />

TELEFOONTARIEF (SOCIAAL) 68<br />

TERAARDEBESTELLING 68<br />

TEWERKSTELLING 68<br />

THUISVERPLEGING 68<br />

THUISZORG RIEMST 68<br />

TIENERINFORMATIE 68<br />

TIENERWERKING SWAP 68<br />

TOERISME (RIEMST) 69<br />

TREINEN 69<br />

ALFABETISCH TREFWOORDENREGISTER<br />

U 69<br />

UITLEEN (VAN MATERIALEN) 69<br />

UITTREKSELS 69<br />

UNIE VOOR ZELFSTANDIGE<br />

ONDERNEMERS (UNIZO) 69<br />

V 69<br />

VACCINATIE<br />

VAKANTIEWONINGEN101<br />

69<br />

VAKBONDEN (PROVINCIALE ZETELS) 69<br />

VAST WERVINGSSECRETARIAAT 70<br />

VDAB<br />

VERENIGDE HANDELAARS<br />

70<br />

GROOT RIEMST (VHGR) 70<br />

VERENIGINGEN 70<br />

VERGUNNINGEN 70<br />

VERGUNNINGEN (ACTIVITEITEN) 70<br />

VERHUIZEN 70<br />

VERKAVELINGSVERGUNNING 70<br />

VERKEER(SVEILIGHEID) 70<br />

VERKEERSBELASTING 71<br />

VERLICHTING (OPENBARE)<br />

VERLOREN EN GEVONDEN<br />

71<br />

VOORWERPEN EN DOCUMENTEN 71<br />

VERMINDERING GRONDBELASTING 71<br />

VERSLAVINGEN 71<br />

VHGR 71<br />

VISUM 71<br />

VLAAMSE INFOLIJN 71<br />

VLAAMSE KRUIS<br />

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR<br />

71<br />

WATERVOORZIENING (VMW) 72<br />

VLAAMSE MINISTERS 72<br />

VLAAMSE OMBUDSDIENST 72<br />

VOEDSELTEAM 72<br />

VOETPADEN<br />

VOETVERZORGING<br />

72<br />

(FINANCIELE TEGEMOETKOMING) 72<br />

VORMINGPLUS 72<br />

VREDEGERECHT 72<br />

VREEMDELINGEN(ZAKEN) 72<br />

VUILNIS 72<br />

W 72<br />

WANDELROUTES 72<br />

WAPENVERGUNNING 72<br />

WATERGROEP (DE) 72<br />

WEBSITE 73<br />

WEGEN 73<br />

WEGENTELEFOON (DE VLAAMSE) 73<br />

WELZIJN & VRIJE TIJD 73<br />

WERELDWINKEL (OXFAM) 73<br />

WERKLOOSHEID 73<br />

WESPENNESTEN 73<br />

WETTIGING HANDTEKENING 74<br />

WIJKPOLITIE 74<br />

WONEN (GEMEENTELIJKE DIENST) 74<br />

WORK@HOME 74<br />

Z 74<br />

ZALEN<br />

ZELFSTANDIGE VERPLEGERS/<br />

74<br />

VERPLEEGSTERS 74<br />

ZELFSTANDIGE WORDEN 74<br />

ZELFSTANDIGEN (SPREEKUREN)<br />

ZIEKENFONDSEN<br />

74<br />

(PROVINCIALE ZETELS) 74<br />

ZIEKENHUIZEN 75<br />

ZIEKENVERVOER/ -WAGEN 75<br />

ZOLAD+ 75<br />

ZWEMBADEN 75<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 21


A<br />

AANKOMST UIT HET BUITEN-<br />

LAND VAN EEN BELG<br />

Zie VERHUIZINGEN*<br />

AANKOMST UIT HET BUITEN-<br />

LAND VAN EEN VREEMDELING<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Als je tot één van de volgende categorieën<br />

personen behoort en in de gemeente komt<br />

wonen, moet je je na aankomst zo snel mogelijk<br />

melden bij de dienst BEVOLKING* van<br />

<strong>Riemst</strong>:<br />

- Vreemdelingen die uit het buitenland<br />

komen.<br />

- Vreemdelingen die uit een andere gemeente<br />

komen en daar al ingeschreven<br />

waren.<br />

- Toeristen die langer dan 3 maanden op bezoek<br />

in België zijn en die verblijven op een<br />

privé-adres.<br />

Documenten die je dan mee moet brengen<br />

zijn:<br />

- het nationale reisdocument, samen met evt.<br />

reisvisum.<br />

- pasfotoʼs<br />

- verblijfstoelating als vreemdeling in België<br />

AANVRAAG BELGISCHE NATIO-<br />

NALITEIT<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor inlichtingen over voorwaarden en procedures<br />

voor het verkrijgen van de Belgische<br />

Nationaliteit kan je terecht op bovenstaand telefoonnummer<br />

of op www.riemst.be .<br />

Zie ook NATURALISATIE* en BEVOLKINGS-<br />

DIENST*<br />

AARDGAS<br />

Zie INFRAX*<br />

ACADEMIE VOEREN - RIEMST<br />

Kloosterstraat 19, 3798 ʼs Gravenvoeren<br />

tel. 04 381 11 19<br />

info@academievoerenriemst.be<br />

www.academievoerenriemst.be<br />

Vestigingsplaats <strong>Riemst</strong>: Kerkstraat 35,<br />

3770 Zichen-Z.-B. - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 13 74<br />

In deze muziekacademie van de Vlaamse<br />

Gemeenschap kun je terecht voor muzikale<br />

opleiding en/of vervolmaking in de breedste<br />

zin van het woord.<br />

Hetzelfde onderricht wordt zowel in <strong>Riemst</strong><br />

als in Voeren gegeven:<br />

- algemene muzikale vorming (vier jaar)<br />

- algemene muziekcultuur (drie jaar)<br />

- algemene muziektheorie (drie + drie jaar)<br />

- instrumentklassen: hout – koper – snaar –<br />

strijk - slagwerk<br />

- samenspel slagwerk - piano<br />

- begeleidingspraktijk piano<br />

Het cursusgeld per ʻschooljaarʼ bedraagt 50<br />

euro voor kinderen; voor jongeren is dat 70<br />

euro en 210 euro voor volwassenen. Inlichtingen:<br />

zie contactadres Voeren.<br />

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN<br />

Zie GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING<br />

(TOTAALOVERZICHT)*<br />

ADOPTIE<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Interlandelijk Adoptiecentrum Vlaanderen<br />

vzw FIAC-Horizon<br />

Stationsstraat 80 a, 2440 Geel<br />

tel. 014 70 04 71 - fax: 014 70 04 80<br />

info@fiac-vzw.be - www.fiac-vzw.be<br />

telefonische bereikbaarheid: maandag tot<br />

vrijdag: 09.30 u. tot 12.30 u.<br />

FIAC is een erkende Vlaamse interlandelijke<br />

adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing<br />

van buitenlandse adoptiekinderen. De FIAC<br />

informeert, steunt en begeleidt de toekomstige<br />

ouders in de gehele adoptieprocedure<br />

totdat het kind is geïntegreerd in het gezin.<br />

ADRESWIJZIGING<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Als je verhuisd bent, moet je zo snel mogelijk<br />

je adreswijziging doorgeven aan de gemeente.<br />

Dit gaat als volgt :<br />

- meld je bij de dienst Bevolking met je identiteitskaart.<br />

- nadat de politiecontrole is gebeurd, wacht<br />

je 3 werkdagen en meld je je opnieuw bij<br />

de dienst Bevolking.<br />

Meenemen: identiteitskaart + pin- en pukcode.<br />

Als je een auto op je naam hebt staan,<br />

neem je ook het inschrijvingsbewijs mee<br />

(roze formulier).<br />

Hierna is de adreswijziging ingevoerd.<br />

ADVIESRADEN & COMMISSIES<br />

- Beheerraad <strong>Gemeente</strong>lijke<br />

Openbare Bibliotheek<br />

Voorzitter: Jean Straetmans<br />

tel. 012 44 13 59<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de<br />

BIBLIOTHEEK*<br />

- Cultuurraad<br />

Voorzitter: Celestin Steuperaert<br />

tel. 012 45 15 12<br />

celestin.steuperaert@pandora.be<br />

De Cultuurraad houdt zich bezig met alle bevoegdheden<br />

m.b.t. het culturele leven in<br />

<strong>Riemst</strong>.<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de CULTUUR-<br />

DIENST*<br />

- Dorpsraden<br />

Info te verkrijgen bij het GEMEENTESECRE-<br />

TARIAAT*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 23


24<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- GECORO (<strong>Gemeente</strong>lijke Commissie<br />

Ruimtelijke Ordening)<br />

Voorzitter: mevrouw A. Maurissen -<br />

tel. 012 23 51 96<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de dienst<br />

STEDENBOUW*<br />

- Gehandicaptenraad<br />

Voorzitter: Pierre Thys<br />

tel. 012 45 17 10 - gsm 0486 27 06 14 -<br />

pierrethijs@hotmail.com<br />

De Gehandicaptenraad brengt advies uit aan<br />

het gemeentebestuur en het SOCIAAL HUIS*<br />

over aangelegenheden die de gehandicapten<br />

aanbelangen.<br />

Info kun je ook verkrijgen bij het SOCIAAL<br />

HUIS*<br />

- GOGRI (Geschied- en<br />

Oudheidkundig Genootschap <strong>Riemst</strong>)<br />

Voorzitter: Ludo Melard - tel. 012 23 20 80<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de CULTUUR-<br />

DIENST*<br />

- GROS (<strong>Gemeente</strong>lijke Raad voor Ontwikkelings-Samenwerking)<br />

Voorzitter: Hubert Thys - tel.012 23 90 28<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de DIENST<br />

WELZIJN*<br />

- Jeugdraad<br />

Voorzitter: Christophe Eycken -<br />

gsm 0472 56 23 71<br />

De Jeugdraad geeft advies over het jeugdbeleid<br />

van de gemeente <strong>Riemst</strong>, met het oog op<br />

het welzijn van kinderen en jongeren in onze<br />

gemeente. Info kun je ook verkrijgen bij de<br />

JEUGDDIENST*<br />

- Landbouwraad<br />

Voorzitter: Mathieu Vrancken -<br />

tel. 012 45 42 00<br />

neercannerhof@hotmail.com<br />

De Landbouwraad heeft als doel de belangen<br />

te behartigen van land- en tuinbouwers. De<br />

raad verstrekt bijgevolg adviezen en organiseert<br />

overlegvergaderingen.<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de PLATTE-<br />

LANDSDIENST*<br />

- Lokaal Overleg Kinderopvang<br />

Voorzitter: schepen Marina Pauly<br />

gsm 0475 93 90 04<br />

Het Lokaal Overleg overkoepelt en adviseert<br />

alle initiatieven m.b.t. kinderopvang in<br />

<strong>Riemst</strong>.<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de DIENST<br />

WELZIJN*<br />

- Lokale Economische Middenstand (LEM)<br />

Voorzitter: Roland Emmerix<br />

tel. 012 45 16 72<br />

roland.emmerix@telenet.be<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de PLATTE-<br />

LANDSDIENST*<br />

- Milieuraad<br />

Voorzitter: Hubert Thys - tel. 012 23 90 28<br />

(t.e.m. mei <strong>2013</strong>)<br />

De Milieuraad adviseert over het gemeentelijke<br />

milieu- en natuurbeleid. De raad dient als<br />

forum voor diverse sectoren. Ze kunnen er<br />

problemen aankaarten, adviezen formuleren<br />

en acties uitwerken.<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de MILIEU-<br />

DIENST*<br />

- Muziekraad<br />

Voorzitter: Michel Willé - tel. 012 45 21 19<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de CULTUUR-<br />

DIENST*<br />

- Raad Van Bestuur Toerisme <strong>Riemst</strong> vzw<br />

Voorzitter: schepen Christian Bamps<br />

tel. 012 44 03 75<br />

Info kun je ook verkrijgen bij TOERISME<br />

RIEMST*<br />

- Schoolraad<br />

Voorzitter: Wilma Reynders<br />

Info te verkrijgen bij:<br />

Scholengroep Millen - tel. 012 23 10 57<br />

Scholengroep <strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 28 42<br />

Ouders, personeel, lokale gemeenschap en<br />

de inrichtende macht vormen samen een<br />

overlegcomité om het reilen en zeilen van de<br />

scholen in goede banen te leiden. Informatie<br />

is verkrijgbaar bij bovenstaande scholengroepen.<br />

Zie ONDERWIJS*.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- Seniorenraad<br />

Voorzitter: Mathieu Peters – tel. 012 45 31 56.<br />

De Seniorenraad heeft als doel de contacten<br />

tussen de <strong>Riemst</strong>er senioren en hun respectieve<br />

organisaties te bevorderen; ze formuleert<br />

voorstellen aan het gemeentelijk beleid;<br />

ze culturele activiteiten op die afgestemd zijn<br />

op een bejaardenpubliek, bouwt vormingsprogrammaʼs<br />

in en bestudeert plaatselijke<br />

probleemsituaties. Info kun je ook verkrijgen<br />

bij het SOCIAAL HUIS*<br />

- Raad van bestuur PWA<br />

Voorzitter: Elly Reggers - tel. 012 45 57 43<br />

Zie PWA*<br />

- Sportraad<br />

Voorzitter: Tony Mewissen<br />

tel. 012 45 38 68 - gsm 0477 55 71 57<br />

tony.mewissen@skynet.be<br />

Info kun je ook verkrijgen bij de SPORT-<br />

DIENST*<br />

AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS<br />

Zie BEWIJZEN en GETUIGSCHRIFTEN*<br />

AFSTAND VAN ORGANEN<br />

Zie ORGAANTRANSPLANTATIE/AFSTAND*<br />

AFVALKALENDER<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

Je krijgt als inwoner jaarlijks de afvalkalender<br />

in je brievenbus. Hierin staan de belangrijkste<br />

sorteerregels, allerlei tips, en de data van de<br />

ophalingen van gft en ander huisvuil. Heb je<br />

er geen ontvangen? Vraag een exemplaar bij<br />

het onthaal in het gemeentehuis.<br />

Voor overige vragen over afval kun je je wenden<br />

tot de MILIEUDIENST*.<br />

Zie ook HUISVUIL*(ophaling)/<br />

GROFVUIL*/CONTAINERPARK*


AGENDA VERGADERINGEN<br />

Zie GEMEENTERAADSAGENDA*<br />

AGENTSCHAP RUIMTE EN<br />

ERFGOED<br />

Is tegenwoordig opgesplitst in 2 agentschappen:<br />

ʻAgentschap Onroerend Erfgoedʼ en<br />

ʻAgentschappen Ruimte Vlaanderenʼ.<br />

Zie RUIMTE VLAANDEREN*<br />

ALARMSYSTEEM (VOOR<br />

BEJAARDEN)<br />

De ziekenfondsen verhuren alarmsystemen<br />

aan bejaarden die alleen wonen en zware gezondheidsproblemen<br />

hebben.<br />

Met zoʼn alarmtoestel kan de bejaarde in<br />

kwestie met één druk op de knop via een centrale<br />

de huisarts, de verpleegster of de familie<br />

verwittigen. Voor een kleine vergoeding per<br />

maand kan je gebruik maken van deze<br />

dienst. Voor meer informatie neem je contact<br />

op met je ziekenfonds.<br />

Voor contactgegevens zie ZIEKENFOND-<br />

SEN*.<br />

ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT<br />

Zie LANDBOUWORGANISATIES*<br />

AMBASSADES<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Een telefoontje naar de dienst Bevolking volstaat.<br />

Daar proberen ze om je het juiste adres<br />

en het juiste telefoonnummer te bezorgen<br />

van de gewenste ambassade; idem voor consulaten.<br />

Ook de <strong>website</strong>s http://<br />

diplomatie.belgium.be/nl of (Engelstalige)<br />

www.embassiesabroad.com kunnen hiervoor<br />

een nuttig instrument zijn.<br />

AMBULANCE<br />

Zie RODE KRUIS VLAANDEREN* en<br />

VLAAMSE KRUIS*<br />

Zie NOODOPROEPNUMMERS*<br />

Zie ook ZIEKENVERVOER/-WAGEN*<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

AMBULANTE HANDEL<br />

(LEURHANDEL)<br />

Sinds 01/10/2006 geldt een nieuwe wetgeving<br />

m.b.t. ambulante en kermisactiviteiten.<br />

Nieuwe aanvragen en wijzigingen van leurkaarten<br />

dienen te gebeuren bij een ondernemingsloket.<br />

Zie ONDERNEMINGSSLOKET*<br />

Bijkomende inlichtingen verkrijg je bij de<br />

dienst LOKALE ECONOMIE, LANDBOUW<br />

EN PLATTELAND*<br />

ARCHEOLOGIE<br />

Zie ZOLAD+*<br />

ARCHIEF<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Alle documenten afkomstig van het gemeentebestuur<br />

- van voor en na de fusie - en die<br />

van belang geacht worden voor de geschiedenis<br />

van de gemeente, worden in het gemeentearchief<br />

bewaard, geïnventariseerd en<br />

zijn voor het publiek toegankelijk. Geïnteresseerden<br />

kunnen er ook opzoekingen doen<br />

i.v.m. familiekunde of de geschiedenis van<br />

huizen (bouwplannen sinds 1977). Je moet<br />

eerst contact opnemen met de dienst BE-<br />

VOLKING*.<br />

Zie ook RIJKSARCHIEF*<br />

ATTESTEN<br />

Zie BEWIJZEN & GETUIGSCHRIFTEN*<br />

AUTOBUS<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

AUTO-INSCHRIJVING<br />

DIV Alken<br />

Industrieterrein Kolmen 1214, 3570 Alken<br />

De DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) van<br />

Alken is gehuisvest naast het examencentrum<br />

van de autoveiligheid op het industriepark<br />

in Alken.<br />

Je aanvraag kun je ook schriftelijk richten aan<br />

DIV in Brussel.<br />

Directie Wegverkeer - DIV<br />

City Atrium<br />

Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel<br />

tel. 02 277 30 50 - help.div@mobilit.fgov.be -<br />

www.mobilit.fgov.be<br />

Let op! Inschrijving van ingevoerde voertuigen<br />

en correctie van chassisnummer moeten<br />

gebeuren via Brussel.<br />

Je kan je nummerplaat voortaan ook aanvragen<br />

via je makelaar. Via www.makelaarinverzekeringen.be/mijnplaat<br />

krijg je een overzicht<br />

van de makelaars die op een snelle en elektronische<br />

manier je aanvraag kunnen afhandelen.<br />

Je makelaar in verzekeringen stuurt<br />

alle noodzakelijke gegevens online door naar<br />

de DIV. Je nummerplaat wordt met de post<br />

thuisbezorgd. De kostprijs bedraagt 30 euro,<br />

cash te betalen aan de postbode of in het<br />

postkantoor. Je krijgt dan tegelijk ook een inschrijvingsbewijs,<br />

een zelfklever om de oude<br />

nummerplaat terug te sturen (indien van toepassing)<br />

en een betalingsbewijs.<br />

AUTOKEURING<br />

Op deze 2 adressen kan je terecht om je auto<br />

te laten keuren. Meer adressen zijn te vinden<br />

op www.autoveiligheid.be<br />

Steenweg op Luik 350, 3870 Heers<br />

tel. 078 05 90 53 – fax: 078 05 91 53<br />

autokeuring.heers@av-btc.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 07.00 u. tot 19.00 u.<br />

dinsdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

woensdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

donderdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

vrijdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

Industrieterrein Kolmen 1308, 3570 Alken<br />

tel. 078 05 90 51 - fax: 078 05 91 51<br />

autokeuring.alken@av-btc.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

dinsdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 25


26<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

woensdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

donderdag: 07.00 u. tot 19.00 u.<br />

vrijdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

AUTO-RIJEXAMENCENTRUM<br />

Industrieterrein Kolmen 1216, 3570 Alken<br />

tel. 078 05 90 05 - fax: 078 05 91 05<br />

examencentrum.alken@av-btc.be<br />

www.autoveiligheid.be<br />

Openingstijden theorie-examen:<br />

maandag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

dinsdag: 10.00 u. tot 17.00 u.<br />

woensdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

donderdag: 10.00 u. tot 17.00 u.<br />

vrijdag: 07.00 u. tot 17.00 u.<br />

Praktijkexamens zijn na afspraak.<br />

AWEL<br />

Voordien kinder- en jongerentelefoon.<br />

www.awel.be<br />

Het werkt volledig anoniem. Je kan hier terecht<br />

voor al je problemen, vragen en verhalen.<br />

Gegevens worden nooit doorgegeven<br />

aan anderen, telefoongesprekken verschijnen<br />

ook niet op de factuur. Het is ook volledig<br />

gratis. Je kan Awel op verschillende manieren<br />

bereiken.<br />

- via het forum: op www.awel.be<br />

- via de telefoon: bel 102, elke werkdag tussen<br />

16.00 u. en 22.00 u.<br />

- mail: brievenbus@awel.be<br />

- chat: elke maandag, dinsdag-, woensdagen<br />

vrijdagavond van 18.00 u. tot 22.00 u.<br />

B<br />

BASISEDUCATIE ZUID-LIMBURG<br />

Centrum voor Basiseducatie Open School<br />

Limburg-Zuid<br />

Ursulinenstraat 7, 3800 St.-Truiden<br />

tel. 011 69 10 69<br />

www.basiseducatie.be/zuid-limburg<br />

Basiseducatie Zuid-Limburg is een organisatie<br />

die een aantal basisvaardigheden aanleert<br />

aan volwassenen die niet lang naar school<br />

geweest zijn. De cursussen die aangeboden<br />

worden zijn o.a.: cursus voor het behalen van<br />

een rijbewijs - maar dan wel op een zeer begrijpelijke<br />

manier - taallessen voor anderstaligen,<br />

begeleiding van mensen met leesen/of<br />

schrijfmoeilijkheden en computer/internetcursussen;<br />

voor iedereen vanaf 18 jaar.<br />

BEGRAFENIS<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst<br />

Voor alle administratie, waaronder verlenen<br />

van grondvergunningen, begraven, opgraven,<br />

crematie, grafkelders, plaatsen van graftekens,<br />

enz., kun je terecht bij de<br />

BEVOLKINGSDIENST*. Over dit thema kun<br />

je ook een INFO-WIJZER* verkrijgen in het<br />

gemeentehuis met daarin de tarieven en de<br />

diverse mogelijkheden van begraving.<br />

BEJAARDENGEZELSCHAPS-<br />

DIENST<br />

Wit-Gele Kruis vzw<br />

Tongersesteenweg 24, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 53 60 - fax: 012 45 53 59<br />

www.witgelekruis.be<br />

Je bejaarde en/of zieke vader/moeder alleen<br />

laten als je boodschappen moet doen of familie<br />

of vrienden wilt bezoeken, kan vaak niet.<br />

Deze dienstverlening biedt hiervoor een goede<br />

oplossing. Wie belangstelling heeft om - tegen<br />

vergoeding - op bejaarde mensen te passen,<br />

kan uiteraard bij dezelfde dienst terecht.<br />

BEJAARDENWONINGEN<br />

Zie RUSTHUIZEN*<br />

BELASTINGEN<br />

Controle der personenbelastingen Bilzen<br />

Verbindingsstraat 26, 3700 TONGEREN<br />

tel. 02 578 67 90 - fax: 02 579 53 75<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Hier kun je terecht voor:<br />

- alle inlichtingen over je ingediende aangifte<br />

en de rechtzetting van eventuele fouten in<br />

je aanslagbiljet van de personenbelasting<br />

- het invullen van de aangifte van de personenbelasting…<br />

Ontvangkantoor der directe belastingen<br />

Bilzen<br />

Verbindingsstraat 26, 3700 TONGEREN<br />

tel. 02 578 67 90 - fax: 02 579 53 75<br />

ontv.db.bilzen@minfin.fed.be<br />

www.minfin.fgov.be<br />

Openingstijden: van maandag t.e.m. vrijdag<br />

van 09.00 u. tot 12.00 u. of na afspraak.<br />

Maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst<br />

Dienst (FOD) Financiën en staat in<br />

voor o.a. de inning (en terugbetaling) van de<br />

inkomstenbelastingen en de bedrijfsvoorheffing.<br />

Voorafbetaling belastingen<br />

Zie www.minfin.fgov.be - tel. 02 576 40 50 -<br />

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/bel<br />

astingaangifte/voorafbetalingen<br />

BTW<br />

Controle BTW Tongeren 1<br />

Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren<br />

tel. 02 577 82 90 - contr.btw.tongeren1@minfin.fed.be<br />

Hier kun je terecht voor:<br />

- alle inlichtingen betreffende de Belasting<br />

over de Toegevoegde Waarde;<br />

- aanvraag verminderingkaart mindervaliden;<br />

- fiscale informatie i.v.m. nieuwbouw en verbouwingen.<br />

Domeinen en penale boeten<br />

Ontvangkantoor der Domeinen en Penale<br />

Boeten Verbindingstraat 26, 3700 Tongeren<br />

tel. 02 575 98 21<br />

dom.pen.boeten.tongeren@minfin.fed.be


Grondbelasting<br />

Belastingsdienst voor Vlaanderen - Onroerende<br />

voorheffing<br />

Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst<br />

Vlaamse belastinglijn: 1700<br />

(bereikbaar van 09.00 u. tot 19.00 u.)<br />

www.onroerendevoorheffing.be<br />

Verkeersbelasting<br />

Alle inlichtingen kan je bekomen bij de ʻBelastingdienst<br />

voor Vlaanderenʼ, Hendrik Van<br />

Veldeke gebouw, Koningin Astridlaan 50,<br />

3500 Hasselt - tel. 1700. Zie ook :<br />

http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/<br />

default.asp?fid=77<br />

<strong>Gemeente</strong>belasting<br />

Financiële Dienst<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 26 - fax: 012 44 03 09<br />

financien@riemst.be - www.riemst.be<br />

Het gemeentebestuur heft o.a. een belasting<br />

op: afleveren van administratieve stukken, milieuvergunningen,<br />

aanplakborden, grondvergunning<br />

op begraafplaatsen, leem- en<br />

zandgroeven, verlenen van wapenvergunningen,<br />

sluikstorten, verhuur van kamers voor tijdelijk<br />

verblijf, schroot, inname openbaar<br />

domein en een algemene gemeentebelasting.<br />

Hierover is uitgebreide info te verkrijgen op<br />

www.riemst.be en bij de Financiële Dienst.<br />

Op de personenbelasting, de belasting op<br />

motorrijtuigen en op ʻde grondbelastingʼ int de<br />

hogere overheid voor rekening van het gemeentebestuur<br />

een aanvullende belasting.<br />

Voor alle inlichtingen in verband hiermee: FI-<br />

NANCIELE DIENST* (gemeentehuis). Voor<br />

de betaling ervan, zie onder het trefwoord<br />

BETALINGEN*.<br />

Bezwaar tegen gemeentebelastingen moet je<br />

schriftelijk indienen bij het college van burgemeester<br />

en schepenen van <strong>Riemst</strong> (zie uitleg<br />

op elk aanslagbiljet).<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

BELBUS<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

BELGACOM<br />

Heb je vragen over vaste producten (telefonie,<br />

internet, televisie), bel gratis naar het<br />

tel.nr. 0800 22 800. Vanuit het buitenland: tel.<br />

0032 2 819 97 70.<br />

De klantendienst is bereikbaar op volgende<br />

dagen en uren:<br />

Maandag - vrijdag: van 08.00 u. tot 22.00 u.<br />

Zaterdag: van 08.00 u. tot 22.00 u.<br />

Heb je vragen over mobiele telefonie, bel dan<br />

via gsm gratis naar 6000. Vanuit het buitenland<br />

(en betalend) naar 078 05 6000 . De<br />

klantendienst is alle dagen bereikbaar, de<br />

klok rond. De facturatiedienst (voor vaste en<br />

mobiele producten) is geopend van maandag<br />

t.e.m. vrijdag: van 08.00 u. tot 18.30 u.<br />

BELG WORDEN<br />

Zie AANVRAAG BELGISCHE NATIONALI-<br />

TEIT*<br />

BESTAANSMINIMUM<br />

Zie LEEFLOON*<br />

BETALINGEN<br />

Financiële Dienst<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 25 - fax: 012 44 03 09<br />

financien@riemst.be - www.riemst.be<br />

Betalingen aan de gemeente kan door overschrijving<br />

op IBAN-nr. BE67 091 00049 08 87<br />

(BIC-code GKCCBEBB) of in speciën bij de<br />

GEMEENTEONTVANGER*<br />

Voor betalingen aan het SOCIAAL HUIS*<br />

richt je je tot de gemeentelijk financieel beheerder<br />

– Maastrichtersteenweg 2 b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong> - tel. 012 44 03 21<br />

BEVOLKINGSCIJFER<br />

Onze gemeente telt om en bij de 16.450 inwoners!<br />

BEVOLKINGSDIENST<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u. -<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. -<br />

13.30u. tot 19.30 u<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Bij deze dienst kun je terecht voor o.a. identiteitskaart,<br />

reispas, (voorlopig) rijbewijs,<br />

adreswijziging, eensluidend verklaren van afschriften,<br />

uittreksels uit de bevolkingsregisters,<br />

formulieren i.v.m. orgaantransplantatie,<br />

bewijs van nationaliteit, bewijs van goed zedelijk<br />

gedrag, aangifte van geboorte, huwelijk,<br />

overlijden en echtscheiding, uittreksels uit de<br />

registers burgerlijke stand (geboorte, huwelijk,<br />

overlijden, echtscheiding, erkenning,<br />

adoptie, nationaliteit enz...).<br />

BEWIJS VAN ONVERMOGEN<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Te verkrijgen bij de dienst BEVOLKING* (gemeentehuis)<br />

en nodig voor wie een beroep<br />

wil doen op een pro-deo advocaat (= advocaat<br />

waarvoor je geen ereloon dient te betalen).<br />

Zie JUSTITIE*<br />

BEWIJZEN & GETUIGSCHRIFTEN<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 27


28<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

De BEVOLKINGSDIENST* levert volgende<br />

bewijzen en getuigschriften af:<br />

- bewijs van woonst;<br />

- bewijs van nationaliteit;<br />

- bewijs van goed gedrag en zeden;<br />

- bewijs van leven (steeds persoonlijk door de<br />

aanvrager aan het loket te vragen);<br />

- militiegetuigschrift;<br />

- samenstelling gezin (attest kinderbijslag);<br />

- getuigschriften voor verminderd tarief openbaar<br />

vervoer;<br />

Deze documenten worden gratis afgeleverd.<br />

BIBLIOTHEEK<br />

ʻDe Boekerijʼ<br />

Paenhuisstraat 13, 3770 <strong>Riemst</strong> - postadres:<br />

Maastrichtersteenweg 2b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 50 - fax: 012 44 03 09<br />

bib@riemst.be – http://riemst.bibliotheek.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 14.00 u. tot 19.00 u.<br />

dinsdag: gesloten<br />

woensdag: 10.00 u. tot 12.00 u.<br />

14.00 u. tot 19.00 u.<br />

donderdag: 14.00 u. tot 19.00 u.<br />

vrijdag: 14.00 u. tot 19.00 u.<br />

zaterdag: 14.00 u. tot 17.00 u.<br />

Naast vele boeken en strips vind je in De<br />

Boekerij een uitgebreide collectie cdʼs, dvdʼs<br />

en luisterboeken. Ook kan je er surfen op het<br />

internet. In het leescafé kan je een krant of<br />

tijdschrift lezen bij een gratis kop koffie of<br />

water.<br />

BISDOM HASSELT<br />

Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 28 84 40 - fax: 011 28 84 77<br />

info@bisdomhasselt.be<br />

www.bisdomhasselt.be<br />

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN<br />

Zie PERSONEN MET EEN HANDICAP*<br />

BLOEDTRANSFUSIEDIENST<br />

Zie RODE KRUIS VLAANDEREN*<br />

BLOSO<br />

IJshal De Schaverdijn<br />

Gouverneur Verwilghensingel 13<br />

3500 Hasselt<br />

tel. 011 30 08 00 - fax: 011 22 28 90<br />

hasselt@bloso.be - www.bloso.be<br />

Het agentschap voor de Bevordering van de<br />

Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de<br />

Openluchtrecreatie. BLOSO zet zich in om het<br />

Vlaams sportbeleid uit te voeren en om zo de<br />

kwaliteit van het sportaanbod te verhogen, alsmede<br />

de sportparticipatie te vergroten.<br />

Voor het aanvragen van verzekeringen voor<br />

socioculturele activiteiten kun je terecht bij<br />

www.bloso.be, of bij de SPORTDIENST*<br />

BODEMATTEST<br />

Een bodemattest dien je schriftelijk aan te<br />

vragen bij de OVAM. Met één aanvraagformulier,<br />

dat je kan downloaden via<br />

www.ovam.be / publicaties/zoeken (tik ʻbodemattestʼ<br />

in) kun je meerdere bodemattesten<br />

aanvragen. Je kan voor zoʼn<br />

aanvraagformulier ook steeds terecht bij de<br />

dienst Milieu: milieu@riemst.be of tel. 012 44<br />

04 40 Het ingevulde formulier stuur je naar de<br />

OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen,<br />

samen met de kadastrale gegevens en een<br />

kopie van het betalingsbewijs.<br />

De kostprijs van een bodemattest bedraagt<br />

34 euro per kadastraal perceelnummer of 135<br />

euro als je een bodemattest voor een deel<br />

van perceel aanvraagt.<br />

BOERENBOND<br />

Zie LANDBOUWORGANISATIES*<br />

BOMEN<br />

Zie KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN* of<br />

KAPPINGEN*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

BOND BETER LEEFMILIEU<br />

VLAANDEREN VZW<br />

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen<br />

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel<br />

tel. 02 282 17 20 - fax: 02 230 53 89<br />

info@bblv.be - www.bondbeterleefmilieu.be<br />

Openingstijden: elke werkdag: 09.00 u. tot<br />

12.30 u. - 13.30 u. tot 17.00 u.<br />

Bond Beter Leefmilieu is de onafhankelijke<br />

federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen<br />

in Vlaanderen.<br />

BOUWEN - VERBOUWEN<br />

Dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen -<br />

Afdeling Vergunningen<br />

Maastrichtersteenweg 2b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 36 - fax: 012 44 03 09<br />

wonen@riemst.be - www.riemst.be<br />

Een stuk grond kopen<br />

Voordat je een stuk grond aankoopt, raden wij<br />

aan degelijke informatie in te winnen over de<br />

bouwmogelijkheden van het perceel. Niet elk<br />

perceel is bouwgrond! Aan de balie van de<br />

dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen – afdeling<br />

VERGUNNIGEN* krijg je alle informatie<br />

over de bouwmogelijkheden van een<br />

perceel.<br />

Een stuk grond verkavelen<br />

Als je een stuk grond wilt verdelen in kleinere<br />

percelen, met als bedoeling deze als bouwloten<br />

te gebruiken of te verkopen, heb je wellicht<br />

een verkavelingsvergunning nodig. Het is<br />

raadzaam informatie in te winnen over de mogelijkheid<br />

tot verkavelen, en de mogelijkheden<br />

van bouwen op de nieuw ontstane percelen.<br />

Hiervoor kun je terecht bij de dienst Ruimtelijke<br />

Ordening en Wonen – afdeling VER-<br />

GUNNINGEN*.<br />

Een gebouw kopen<br />

Voordat je een gebouw koopt kun je best navragen<br />

of het om een vergund gebouw gaat.<br />

Dit kan aan de balie van de dienst Ruimtelijke<br />

Ordening en Wonen –


afdeling VERGUNNIGEN*. Hier krijg je inzage<br />

in de al afgeleverde vergunningen en<br />

plannen. Zo kan je controleren of deze vergunde<br />

plannen overeenstemmen met de bestaande<br />

toestand van het gebouw.<br />

Een gebouw verkopen<br />

Voordat er een gebouw kan worden verkocht,<br />

is de vastgoedmakelaar of notaris verplicht<br />

een inlichtingenformulier door de gemeentediensten<br />

te laten invullen, zodat je zeker weet<br />

wat je verkoopt. Tegelijk kan een beëdigd<br />

landmeter ter plaatse een vaststelling doen.<br />

Je krijgt dan een vaststellingsverslag met vermelding<br />

van de eventuele afwijkingen van de<br />

werkelijke toestand ten opzichte van de al afgeleverde<br />

vergunningen en plannen.<br />

Zonevreemde woningen/constructies<br />

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen<br />

– afdeling VERGUNNINGEN* kan je ook terecht<br />

voor alle informatie over zonevreemde<br />

constructies.<br />

Bouwen in <strong>Riemst</strong><br />

Als je een nieuwe woning of een ander gebouw<br />

wilt oprichten, kan je het best een architect<br />

kiezen die je hierbij begeleidt. Voordat<br />

je start met het ontwerp, moet je je goed informeren<br />

over de stedenbouwkundige voorschriften<br />

bij de dienst Ruimtelijke Ordening en<br />

Wonen, afdeling VERGUNNINGEN*. Hier zijn<br />

ook de documenten verkrijgbaar om een<br />

bouwdossier volledig samen te stellen.<br />

Duurzaam bouwen<br />

De gemeente wil bouwers en verbouwers adviseren<br />

over energiezuinig en ecologisch<br />

bouwen. Je kan hiervoor bij heel wat instanties<br />

terecht voor nuttige informatie:<br />

- <strong>Gemeente</strong>lijk infopunt duurzaam bouwen:<br />

geeft globale informatie over duurzaam en<br />

ecologische bouwen, de nodige vergunningen,<br />

subsidies, …<br />

<strong>Gemeente</strong>huis - Maastrichtersteenweg 2 b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

dienst DUURZAAMHEID* en dienst VER-<br />

GUNNINGEN*<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- Steunpunt Dubolimburg: Quickscan of een<br />

grondig planadvies<br />

Marktplein 7 bus 1, 3550 Heusden-Zolder<br />

tel. 011 51 70 57 - fax: 011 57 12 87<br />

info@dubolimburg.be<br />

www.dubolimburg.be<br />

- STEBO: inlichtingen over alle mogelijke<br />

premies en fiscale voordelen bij energiezuinige<br />

maatregelen (zie ook STEBO* voor<br />

technische informatie, …)<br />

Spreekuur iedere donderdag van 15.00 u.<br />

tot 17.00 u. in het gemeentehuis<br />

(tel. 012 67 27 23)<br />

- Infrax: BouwTeam: een bouwdeskundige<br />

geeft je in een korte opleiding van 2 dagen<br />

de nodige technische en praktische kennis<br />

mee over duurzaam en energiezuinig bouwen.<br />

tel. 016 23 26 49<br />

info@dialoog.be - www.bouwteam.be<br />

(zie ook INFRAX*)<br />

Verbouwen in <strong>Riemst</strong><br />

Ook hiervoor moet je je best informeren over<br />

de vergunningstoestand van het te verbouwen<br />

gebouw en over de eventuele uitbreidingsmogelijkheden.<br />

Op deze vragen krijg je<br />

antwoord bij de dienst VERGUNNINGEN*.<br />

Ook kun je vooraf telefonisch contact opnemen<br />

met deze dienst zodat er voorbereidend<br />

onderzoek kan gebeuren.<br />

Kleine constructies bijbouwen<br />

Op de <strong>website</strong> www.ruimtelijkeordening.be<br />

kun je terecht voor informatie wanneer je o.a.<br />

één van de volgende werken wil uitvoeren:<br />

- bouwen van een garage, veranda, tuinhuis,<br />

openluchtzwembad, …<br />

- aanleggen van een terras, siervijver, …<br />

- plaatsen van afsluitingen<br />

- planten van bomen en hagen<br />

Bomen verwijderen<br />

Dienst Vergunningen - tel. 012 44 03 36 -<br />

wonen@riemst.be<br />

Wanneer je op jouw eigendom een boom wilt<br />

kappen, moet je er rekening mee houden dat<br />

je vooraf een kapvergunning moet aanvra-<br />

gen. Voor deze informatie kun je ook telefonisch<br />

contact opnemen met de dienst MI-<br />

LIEU* - tel. 012 44 03 40<br />

Openbaar domein gebruiken<br />

Je kan tijdelijk gebruik maken van het openbaar<br />

domein van de gemeente, mits je daarvoor<br />

toestemming hebt gekregen.<br />

- Tijdelijke publiciteit op gewestwegen en tijdelijke<br />

evenementen moet je aanvragen<br />

aan de vrijetijdsbalie van de dienst WEL-<br />

ZIJN EN VRIJE TIJD* - tel. 012 44 03 70<br />

- Een tijdelijke verkoopsstand en tijdelijke<br />

terrassen moet je aanvragen bij dienst LO-<br />

KALE ECONOMIE, LANDBOUW EN<br />

PLATTELAND* - tel. 012 44 03 34<br />

- Tijdelijke constructies voor het uitvoeren<br />

van werken moet je aanvragen bij de dienst<br />

MOBILITEIT* - tel. 012 44 03 31<br />

- Permanente ingebruikname van het openbaar<br />

domein moet je aanvragen bij dienst<br />

VERGUNNINGEN* - tel. 012 44 03 36.<br />

BOUWVERKAVELINGEN<br />

Dienst Planologie - tel. 012 44 03 32<br />

wonen@riemst.be<br />

Wat momenteel in de gemeente aan bouwkavels<br />

voorhanden is, verneem je bij de dienst<br />

PLANOLOGIE*<br />

BRANDWEER<br />

Brandweer Bilzen-Voeren<br />

Begijnhof 22, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 41 25 71 - in noodgevallen: 112<br />

mario.thijs@bilzen.be<br />

www.brandweerbilzen.be<br />

De gemeente <strong>Riemst</strong> heeft ook een overeenkomst<br />

met de brandweer van Maastricht.<br />

BRIEFWISSELING<br />

Alle briefwisseling met het gemeentebestuur<br />

dien je altijd te richten aan:<br />

Het college van burgemeester en schepenen<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 29


30<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

BRUILOFTEN<br />

Zie HUWELIJKEN*<br />

BUDGETBEGELEIDING &<br />

BUDGETBEHEER<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Budgetbegeleiding en budgetbeheer is een<br />

dienstverlening van het Sociaal Huis voor<br />

mensen met problemen zoals bv. het beheer<br />

van hun inkomen, schuldaflossing, loonbeslag,<br />

uitzetting uit woonst ... In zulke gevallen<br />

kan het Sociaal Huis bemiddelen bij de<br />

schuldeisers, deurwaarders, huiseigenaren ...<br />

Budgetbegeleiding betekent dat er een vast<br />

maandelijks leefgeld wordt voorzien, zodat de<br />

vaste kosten (huur, gas, elektriciteit, water...)<br />

worden betaald en het overschot wordt gebruikt<br />

om schulden af te betalen. Budgetbeheer<br />

houdt in dat het inkomen door het<br />

SOCIAAL HUIS* via een contract met de betrokkene<br />

wordt beheerd.<br />

BURGEMEESTER<br />

Zie inleidende paginaʼs bij BEREIKBAAR-<br />

HEID BURGEMEESTER*<br />

BURGERLIJKE STAND<br />

Zie BEVOLKINGSDIENST*<br />

BUSSEN<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

BTW<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

C<br />

CENTRUM VOOR ALCOHOL- EN<br />

ANDERE DRUGSVERSLAVINGEN<br />

(CAD)<br />

Zie NOODOPROEPNUMMERS* of VER-<br />

SLAVINGEN*<br />

CENTRUM VOOR ALGEMEEN<br />

WELZIJNSWERK (CAW)<br />

Henisstraat 84, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 23 07 82 - fax: 012 39 33 20<br />

integraal.welzijnswerk.tongeren@cawsonar.be<br />

www.cawsonar.be<br />

Openingstijden:<br />

dinsdag : 13.30 u. – 18.30 u. en<br />

donderdag : 09.00 u. – 12.00 u. of<br />

na afspraak<br />

Gratis dienstverlening voor administratieve,<br />

financiële, materiële en relationele problemen,<br />

alsook slachtofferhulp (= hulp aan<br />

slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen),<br />

info, begeleiding, juridische bijstand.<br />

Het CAW heeft verschillende dienstencentra<br />

met elk verschillende deelwerkingen. Best bel<br />

je naar bovenstaand telefoonnummer voor de<br />

verwijzing naar het (voor jou) juiste dienstencentrum.<br />

CENTRUM VOOR GEESTELIJKE<br />

GEZONDHEIDSZORG<br />

Henisstraat 17, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 23 44 91 - www.vggz.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 10.30 u. tot 20.00 u.<br />

dinsdag t.e.m. vrijdag: 08.30 u. tot 17.00 u.<br />

Hulpverlening bij psychosociale en psychiatrische<br />

problemen bij kinderen, opgroeiende<br />

jongeren en volwassenen.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

CENTRUM VOOR LEERLINGEN-<br />

BEGELEIDING<br />

GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding<br />

Zuid-Limburg<br />

Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 23 12 39 – fax: 012 26 40 11<br />

clb.zuid-limburg@g-o.be<br />

www.clbgozuidlimburg.be<br />

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding<br />

Zuid-Limburg<br />

Dirikenlaan 4, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 83 40 - fax: 012 39 83 49<br />

www.vclblimburg.be<br />

tongeren@vclblimburg.be<br />

Het CLB is de eigentijdse naam voor wat<br />

voorheen het PMS was; zowel voor gemeentelijk<br />

als voor Vrij onderwijs. Als kinderen en<br />

jongeren zich niet goed in hun vel voelen of<br />

als hun ontwikkeling dreigt vast te lopen,<br />

zoekt het CLB samen met jou naar een haalbare<br />

oplossing.<br />

CIVIELE BESCHERMING RIEMST<br />

Contactpersoon: Guy Schoefs<br />

Bolderstraat 15, 3770 Zichen-Zussen-Bolder<br />

<strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 33 41<br />

COLLEGE VAN BURGEMEESTER<br />

EN SCHEPENEN<br />

Is de officiële benaming voor ʻhet schepencollegeʼ.<br />

Het college van burgemeester en schepenen<br />

vormt het dagelijkse bestuur van de<br />

gemeente en staat o.a. in voor de uitvoering<br />

van de gemeenteraadsbeslissingen.<br />

Het college vergadert wekelijks en behandelt<br />

- naast een aantal routinezaken - de mogelijke<br />

problemen en knelpunten die in de loop<br />

van de vorige weken zijn gerezen.<br />

Het college van burgemeester en schepenen<br />

is, door de dagelijkse betrokkenheid met de<br />

gemeentelijke problematiek, een zeer belangrijke<br />

schakel is in het gemeentelijke beleid.<br />

Het college bestaat uit de burgemeester, 6<br />

schepenen en de gemeentesecretaris die gelast<br />

is met het opstellen van de notulen en er-


voor zorgt dat de gemeentediensten de genomen<br />

beslissingen uitvoeren.<br />

Zie ook BEREIKBAARHEID BURGEMEES-<br />

TER, SCHEPENEN EN (OVERIGE) GE-<br />

MEENTERAADSLEDEN*<br />

COMITE VOOR BIJZONDERE<br />

JEUGDZORG<br />

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Hasselt<br />

Guffenslaan 9 bus 2, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 30 31 80 - fax: 011 30 31 85<br />

cbj.hasselt@jongerenwelzijn.be<br />

Deze dienst kan hulp bieden aan ouders en kinderen<br />

in problematische opvoedingssituaties.<br />

COMMUNICATIEDIENST<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 - fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be - www.riemst.be<br />

Bij deze dienst kun je terecht met al je vragen<br />

in verband met het gemeentebestuur en de<br />

gemeentelijke diensten. In grote lijnen wordt<br />

hier de communicatie verzorgd – in een<br />

breed perspectief – tussen het gemeentebestuur<br />

en de inwoners, maar ook daarbuiten.<br />

COMPOSTEREN<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u.<br />

tot 19.30 u. (in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan je thuis<br />

zelf tot compost verwerken. Je bespaart zo<br />

niet alleen heel wat geld, je beschikt dan meteen<br />

ook over een 100 % natuurlijke bodem-<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

verbeteraar van hoge kwaliteit.<br />

Meer informatie over composteren vind je op<br />

www.vlaco.be .<br />

Hoe een compostvat of compostbak aankopen?<br />

- Stap 1: schrijf eerst het juiste bedrag van de<br />

aankoopprijs over op Ibanrekeningnr. BE31<br />

0910 1820 9555 (BIC-Code : GKCCBEBB<br />

op naam van Limburg.net met vermelding<br />

ʻaantalʼ compostvat(en)/compostbak(ken).<br />

- Stap 2: om het compostvat of –bak effectief<br />

te verkrijgen volstaat het om een 3-tal<br />

dagen na overschrijving tijdens de kantoortijden<br />

de gemeentelijke Technische Dienst<br />

te contacteren (tel. 012 44 03 90). Na een<br />

korte controle van je betaling kan je afspreken<br />

om je aankoop op te halen of te laten<br />

leveren.<br />

- Verkoopprijzen:<br />

compostvat in kunststof: 15 euro<br />

compostbak in kunststof: 35 euro<br />

Compostpark<br />

Wil je leren hoe je kunt composteren? Bezoek<br />

dan het compostpark in Oostheuvel in de<br />

Iers-Kruisstraat 54, Lafelt. Iedere eerste donderdag<br />

van de maand is het parkje tussen<br />

10.00 u. en 12.00 u. open voor iedereen. De<br />

compostmeesters geven je hier advies over<br />

thuiscomposteren.<br />

Gratis compostvat<br />

Wie beslist om geen gft-afval meer mee te<br />

geven en in de plaats te composteren, kan de<br />

groene container inleveren. In ruil daarvoor<br />

ontvang je gratis een compostvat met beluchtingsstok.<br />

Dit vat wordt je eigendom als je gedurende<br />

twee jaar composteert. Wie zijn<br />

gft-container eerder terug wil, betaalt het<br />

compostvat terug aan de gemeente.<br />

De gemeente haalt de container thuis op en<br />

levert het vat. Geïnteresseerd? Neem contact<br />

op met de dienst MILIEU*.<br />

COMPOSTMEESTERS<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor vragen over het compostvat/-bak of wat<br />

je kan composteren. Er kan ook een compostmeester<br />

ter plaatse komen. Ook dat kun<br />

je aanvragen via de dienst Milieu.<br />

CONFEDERATIE BOUW LIMBURG<br />

Prins Bisschopssingel 34 a, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 30 10 30 - fax: 011 22 29 38<br />

limburg@confederatiebouw.be<br />

www.confederatiebouw.be/limburg<br />

De Confederatie Bouw Limburg heeft als doel<br />

de belangen van de werkgevers in de bouwsector<br />

te behartigen. Dit gebeurt op het gebied<br />

van:<br />

- administratieve ondersteuning<br />

- sociale ondersteuning<br />

- patronale vereveningsdienst<br />

- informatie over vestigingsvoorwaarden,<br />

subsidies, opleiding & bijscholing, verplaatsing<br />

van afgegraven grond, …<br />

CONSULAAT-GENERAAL DER<br />

NEDERLANDEN<br />

Uitbreidingstraat 86 bus<br />

2600 Antwerpen-Berchem<br />

tel. 03 287 08 30 – fax: 03 281 43 31<br />

http://antwerpen.nlconsulaat.org<br />

Openingstijden:<br />

maandag t.e.m. donderdag: 09.00 u.<br />

tot 16.30 u.<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 15.30 u.<br />

CONSULATEN (ALGEMEEN)<br />

Zie AMBASSADES*<br />

CONTAINER (OP DE OPENBARE<br />

WEG)<br />

Als je bouwt, verbouwt, sloopt of je voert eender<br />

welk ander werk uit waarbij je gebruik<br />

maakt van een container die je op de openbare<br />

weg moet plaatsen, dien je hiervoor een<br />

vergunning aan te vragen bij de dienst Mobiliteit<br />

(of de politie van Bilzen: tel. 089 36 68 00).<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 31


32<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Het containerverhuurbedrijf blijft burgerlijk<br />

aansprakelijk voor de verhuurde container.<br />

CONTAINERPARK<br />

Ingang via Bilzersteenweg, 3770 <strong>Riemst</strong> -<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 87 - containerpark@riemst.be<br />

Openingstijden: maart t.e.m.oktober<br />

maandag gesloten<br />

dinsdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

&13.00 u. - 18.00 u.<br />

donderdag 13.00 u. - 17.00 u.<br />

vrijdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

& 13.00 u. - 17.00 u.<br />

zaterdag 08.30 u. - 14.30 u.<br />

november t.e.m. februari<br />

maandag gesloten<br />

dinsdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

& 13.00 u. - 17.00 u.<br />

woensdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

&13.00 u. - 17.00 u.<br />

donderdag 13.00 u. - 16.00 u.<br />

vrijdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

& 13.00 u. - 16.00 u.<br />

zaterdag08.30 u. - 14.30 u.<br />

Hier kan je terecht voor huishoudelijk afval.<br />

Ook toegankelijk voor zelfstandigen met gelijkgesteld<br />

bedrijfsafval. Je kunt hier alleen je<br />

afval deponeren als je in het bezit bent van<br />

een pasje. Als je die nog niet hebt, neem dan<br />

je identiteitskaart mee naar het Containerpark<br />

en er wordt ter plaatse een pas aangemaakt.<br />

Sorteren afval: zie AFVALKALENDER*.<br />

Zie ook HUISVUIL (OPHALING)*<br />

CONTROLE DER BELASTINGEN<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

CREMATIE<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor alle administratie hierover kun je terecht<br />

bij de BEVOLKINGSDIENST*<br />

Zie ook BEGRAFENIS*<br />

CULTUURDIENST<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 73 - fax: 012 44 03 79<br />

cultuur@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

De dienst Cultuur coördineert en stimuleert<br />

op alle mogelijke manieren het gemeentelijke<br />

culturele leven. De dienst heeft ook een overzicht<br />

(inventaris) van alle <strong>Riemst</strong>er socioculturele<br />

verenigingen ter beschikking. (Ook<br />

organiseert de dienst cultuur in dienstencentrum<br />

De Linde cursussen in het kader van<br />

volwasseneneducatie).<br />

CULTUURRAAD<br />

Zie ADVIESRADEN & COMMISSIES*<br />

CURSUSSEN<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 fax: 012 44 03 79<br />

cultuur@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor inlichtingen over cursussen (taal, computer<br />

…) die het gemeentebestuur organiseert,<br />

kun je terecht bij de CULTUUR-<br />

DIENST*.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

D<br />

DE LIJN<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

DE PLEKKER<br />

Zie JEUGDHUIS*<br />

DEPUTATIE<br />

Zie PROVINCIEBESTUUR VAN LIMBURG*<br />

DERDE LEEFTIJD<br />

Zie SOCIAAL HUIS* en SENIORENRAAD*<br />

DIENSTENCENTRUM DE LINDE<br />

Complex ʼt Paenhuys<br />

Paenhuisstraat 11, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 21 46 98<br />

dienstencentrum@riemst.be<br />

Erik Coenegrachts, centrumleider<br />

gsm 0468 12 96 35<br />

In De Linde worden allerlei activiteiten georganiseerd,<br />

voor het merendeel afgestemd op<br />

onze senioren en met vorming als invalshoek.<br />

DIENSTENCHEQUES<br />

Work@home <strong>Riemst</strong><br />

Klein Lafeltstraat 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 078 15 05 50<br />

riemst@wath.be - www.wath.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 08.00 u. tot 17.00 u.<br />

dinsdag: 08.00 u. tot 18.00 u.<br />

woensdag: gesloten<br />

donderdag: 08.00 u. tot 17.00 u.<br />

vrijdag: 08.00 u. tot 11.30 u.<br />

Voor wie op zoek is naar huishoudelijke hulp:<br />

- het principe is eenvoudig: je zoekt en vindt<br />

bij Work@home een werknemer en je betaalt<br />

hem/haar met een dienstencheque<br />

die je aankoopt tegen 8,50 euro. De<br />

cheque is fiscaal aftrekbaar dus de effectieve<br />

kost per uur bedraagt 5,95 euro


- ook met strijkwerk kun je bij Work@home<br />

terecht; in <strong>Riemst</strong> is er immers een ophaalpunt<br />

om je plooien letterlijk glad te laten<br />

strijken onder het motto: ʻvandaag gebracht,<br />

binnen 48 uur afhalen!ʼ<br />

Voor wie wil werken binnen het kader van de<br />

dienstencheques:<br />

- wie werkloos is, maar geïnteresseerd en<br />

gemotiveerd is om te werken binnen het<br />

kader van de dienstencheques, bieden we<br />

een afwisselende job aan met een contract<br />

voor onbepaalde duur.<br />

DIERENBESCHERMING<br />

Maastrichtersteenweg 2 a, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 05 00 - fax: 012 44 05 10<br />

Bij vaststelling van dierenverwaarlozing, contacteer<br />

je best de WIJKPOLITIE*.<br />

Voor de opvang van rondzwervende dieren<br />

werkt de gemeente samen met het dierenasiel<br />

van Sint-Truiden.<br />

Zie HONDEN EN KATTEN*<br />

Wie klachten heeft over wilde dieren en/of<br />

bijen, kan terecht bij de dienst Milieu<br />

tel. 012 44 04 40 - milieu@riemst.be<br />

www.riemst.be<br />

DIGITAAL LOKET<br />

Dienstverlening 24 u. per dag. Op<br />

www.riemst.be kan je gebruikmaken van een<br />

uitgebreid digitaal loket (e-loket). Je kunt er<br />

terecht voor de volgende zaken:<br />

- adreswijziging<br />

- attest of akte aanvragen<br />

- reglementen<br />

- subsidies<br />

- vergunningen<br />

DIRECTE BELASTINGEN<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

DOCUMENTEN (VERLIES VAN)<br />

- Paspoort/reispas verloren in België:<br />

Wanneer je paspoort (reispas) gestolen is<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

of je bent het verloren, dien je dit zo snel<br />

mogelijk aan te geven bij de WIJKPOLI-<br />

TIE*. Je krijgt een attest van diefstal of verlies<br />

mee. Het is belangrijk om aangifte te<br />

doen. Zonder dit attest krijg je geen nieuw<br />

paspoort.<br />

Bovendien blokkeer je best onmiddellijk je<br />

paspoort. Voor Belgische documenten doe<br />

je dit door gratis te telefoneren naar DOC-<br />

STOP ( tel. 0800 2123 2123). Je kan 24<br />

uur per dag op dit nummer terecht. Krijg je<br />

toch geen gehoor op dit nummer, bel dan<br />

naar 02 518 21 23.<br />

- Identiteitskaart verloren in België:<br />

Is je identiteitskaart gestolen of ben je ze<br />

verloren, geef dit dan zo snel mogelijk aan<br />

bij DOC-STOP op 0800 2123 2123 en de<br />

politie. Je krijgt een attest van je aangifte<br />

van diefstal of verlies. Zonder attest kan je<br />

geen nieuwe identiteitskaart aanvragen.<br />

- Documenten verloren in het buitenland:<br />

Als je je reisdocumenten verliest in het buitenland,<br />

moet je onmiddellijk aangifte doen<br />

bij het dichtstbijzijnde politiebureau en ook<br />

best dadelijk contact opnemen met DOCstop<br />

(tel. 0032 2 518 21 23). een kopie van<br />

het proces-verbaal. Ga in het buitenland<br />

met het proces-verbaal en twee recente<br />

pasfoto's naar de plaatselijke ambassade<br />

of het consulaat van België voor een noodreisdocument.<br />

(Zie AMBASSADES*)<br />

Hiervoor kan je ook steeds telefoneren<br />

naar tel. 0032 2 501 81 11 (F.O.D. Buitenlandse<br />

Zaken)<br />

- Bankkaart verloren:<br />

Ben je je bank- of kredietkaart verloren of<br />

werd ze gestolen, dien dan zo snel mogelijk<br />

klacht in bij de WIJKPOLITIE*. Contacteer<br />

ook zo snel mogelijk CARDSTOP. Dit<br />

kan op het nummer 070 34 43 44 (vanuit<br />

het buitenland : 0032 70 34 43 44)<br />

- Bankkaart verloren:<br />

Ben je je bank- of kredietkaart verloren of<br />

werd ze gestolen, dien dan zo snel mogelijk<br />

klacht in bij de WIJKPOLITIE*. Contacteer<br />

ook zo snel mogelijk CARDSTOP. Dit<br />

kan op het nummer 070 344 344. Let op:<br />

Je hebt hiervoor het rekeningnummer van<br />

de bankkaart nodig.<br />

DOMEINEN EN PENALE BOETEN<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

DOKTERS VAN WACHT<br />

Tel. 070 24 62 46<br />

DONORREGISTER<br />

Zie ORGAANTRANSPLANTATIE/AFSTAND*<br />

DORPSRADEN<br />

Zie ADVIESRADEN & COMMISSIES*<br />

DORPSRESTAURANTS<br />

Ter bevordering van het sociale (dorps)leven,<br />

hebben we in Vlijtingen, Kanne en <strong>Riemst</strong>centrum<br />

een dorpsrestaurant. Daar kun je<br />

één keer per week tegen een democratische<br />

prijs een middagmaal nuttigen. Maaltijdbonnen<br />

kosten 5 euro voor een volwassene en<br />

2,50 euro voor kinderen tot 12 jaar. Het menu<br />

kan je raadplegen op www.sociaalhuisriemst.be<br />

- Waar kan je bonnen kopen?<br />

- Vlijtingen: boekhandel Nulens<br />

Sint-Albanusstraat 16, 3770 Vlijtingen<br />

- Kanne: buurtwinkel Blaffart<br />

Grenadiersweg 1, 3770 Kanne<br />

drankenhandel Epding<br />

Brugstraat 44, 3770 Kanne<br />

- <strong>Riemst</strong>-Centrum: dienstencentrum<br />

De Linde - Paenhuisstraat 11, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 21 46 98 -<br />

dienstencentrum@riemst.be<br />

Ook in het Sociaal Huis kun je maaltijdbonnen<br />

kopen.<br />

- Wanneer is het dorpsrestaurant<br />

geopend?<br />

- Vlijtingen: iedere dinsdag<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 33


34<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- Kanne: iedere woensdag<br />

- <strong>Riemst</strong>-centrum: iedere donderdag<br />

De dorpsrestaurants openen hun deuren<br />

vanaf 12.00 u.<br />

- Contactgegevens dorpsrestaurants<br />

- Vlijtingen: parochiezaal - Kloosterstraat 18<br />

- Kanne: COCK-lokaal – Brugstraat (zaal<br />

ʻOnder de Kerkʼ)<br />

- <strong>Riemst</strong>-centrum: Dienstencentrum<br />

De Linde - Paenhuysstraat 11<br />

Meer weten? Sociaal Huis<br />

Paenhuisstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

DOUANE & ACCIJNZEN<br />

Voorstraat 43 bus 70, 3500 Hasselt<br />

tel. 02 576 17 50 - fax: 02 579 79 18<br />

gew.dir.da.hasselt@minfin.fed.be<br />

DRINKWATER<br />

Als je woning niet aansluitbaar is op het drinkwaternet,<br />

kun je de kwaliteit van je gronddrinkwater<br />

gratis laten controleren door een<br />

erkend laboratorium.<br />

Gewoon een verzoek hiertoe richten aan het<br />

college van burgemeester en schepenen.<br />

Zie ook WATERGROEP (DE)*.<br />

DRUG- EN ALCOHOLVERSLAVING<br />

Zie VERSLAVING*<br />

DRUKKERIJ<br />

Zie GRAFISCH CENTRUM*<br />

DUIVEN<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be<br />

Verplichte vergunning voor het houden van<br />

reisduiven kun je verkrijgen bij de BEVOL-<br />

KINGSDIENST*.<br />

DUURZAAMHEID<br />

Dienst Duurzaamheid<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

duurzaamheid@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor informatie over afvalvoorkoming, milieuvriendelijke<br />

producten, rationeel energie- en<br />

watergebruik, duurzame ontwikkeling, … kan<br />

je terecht bij de dienst Duurzaamheid<br />

Meer info over duurzaam bouwen vind je<br />

onder BOUWEN EN VERBOUWEN*, ENER-<br />

GIESCAN en onder STEBO*.<br />

E<br />

ECHTSCHEIDING<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor inlichtingen, ontvangen van vonnissen<br />

van echtscheiding en scheiding van tafel en<br />

bed, kun je je wenden tot de BEVOLKINGS-<br />

DIENST*<br />

EENSLUIDEND VERKLAREN<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Als je een document eensluidend wil laten<br />

verklaren, met andere woorden dat je een<br />

kopie hebt die identiek is aan het origineel,<br />

kan dit bij de dienst Bevolking.<br />

Breng het originele document uiteraard mee.<br />

De volgende documenten kunnen bij de gemeente<br />

helaas niet eensluidend worden verklaard:<br />

- niet-officiële documenten<br />

- documenten in een voor ons onleesbare<br />

taal<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- oorspronkelijke akten, bijvoorbeeld notariële<br />

akten, het origineel blijft immers bij de<br />

notaris die ze aflevert.<br />

- identiteitsdocumenten, een handelsregister<br />

e.d.<br />

EERHERSTEL<br />

Procureur des Konings – Parket van<br />

Tongeren<br />

Piepelpoel 12, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 98 09 – fax: 012 39 99 10<br />

Eerherstel in strafzaken kun je aanvragen per<br />

aangetekende brief, gericht aan de Procureur<br />

des Konings. Deze brief moet de vermelding<br />

van de feiten (oorzaak veroordeling) en de<br />

reden tot aanvraag van eerherstel vermelden.<br />

ELEKTRICITEIT<br />

Voor een overzicht van alle aanbieders van<br />

elektriciteit in Belgiё kun je terecht bij<br />

www.aanbieders.be. Hier kun je ook prijsvergelijkingen<br />

maken tussen de verschillende<br />

elektriciteitsleveranciers. Zie ook INFRAX* en<br />

ook NOODOPROEPNUMMERS* (in geval<br />

van stroompanne).<br />

E-MAILADRESSEN GEMEENTE-<br />

LIJKE DIENSTEN<br />

Zie GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING<br />

(TOTAALOVERZICHT)*<br />

ENERGIESCAN<br />

tel. 0800 99 817, gratis nummer van vzw<br />

Stebo<br />

Bij een energiescan zoekt een energieadviseur<br />

in je woning naar mogelijkheden om<br />

energie te besparen. Hij maakt een doorlichting<br />

van de hele woning, de verwarmingsinstallatie,<br />

het waterverbruik, de verlichting,<br />

elektrische apparaten … Hij stelt een lijst op<br />

van plaatsen met enegieverlies en/of van toestellen<br />

die energie vreten. Op basis van deze<br />

doorlichting krijg je een verslag met alle informatie<br />

en adviezen over verbeteringen in de<br />

woning. De energieadviseur kan bij de rond-


gang of bij een later bezoek ook al enkele<br />

verbeteringen aanbrengen, zoals:<br />

- warmwaterleidingen die door koude ruimtes<br />

lopen omwikkelen met buisisolatie<br />

- veelgebruikte gloeilampen vervangen door<br />

zuiniger spaarlampen<br />

- reflecterende folie aanbrengen achter radiatoren<br />

- een gewone douchekop vervangen door<br />

een spaardouchekop.<br />

Zowel de energiescan als de geplaatste materialen<br />

zijn helemaal gratis.<br />

EREBURGER<br />

Dienst Communicatie<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 - fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be - www.riemst.be<br />

Iedereen kan in de loop van het jaar bij de<br />

dienst Communicatie een gemotiveerd voorstel<br />

bezorgen om iemand de titel van ereburger<br />

te laten verlenen. Die iemand heeft zich<br />

op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt<br />

voor de <strong>Riemst</strong>er gemeenschap of op enig<br />

ander maatschappelijk terrein een uitzonderlijke<br />

prestatie verricht.<br />

M.a.w. als zo iemand:<br />

- of een ruimtelijke invloed heeft op de <strong>Riemst</strong>er<br />

samenleving<br />

- of een verstrekkende betekenis heeft<br />

- of zich uitzonderlijk kenmerkt of onderscheidt<br />

op sociaal vlak of op het terrein van<br />

kunst, cultuur of sport, alle met een nationale<br />

of internationale uitstraling.<br />

Je kunt voor die persoon een kandidatuurstelling<br />

indienen. Het ereburgerschap kan worden<br />

toegekend aan zowel inwoners als<br />

niet-inwoners van <strong>Riemst</strong>, ook postuum.<br />

ERFOPVOLGING (ATTEST VAN)<br />

Kantoor van de Registratie Bilzen:<br />

Verbindingsstraat 26 – 3700 TONGEREN<br />

tel: 02 578 67 70 - fax: 02 579 77 79<br />

kant.reg.bilzen.a@minfin.fed.be<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Openingstijden:<br />

alle werkdagen van 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

Om geldbedragen terug te krijgen na iemands<br />

overlijden wordt een attest van erfopvolging<br />

opgemaakt. Dit document kun je door<br />

het ʻRegistratiekantoorʼ van Bilzen laten opstellen<br />

en dat zich bevindt op hogervernoemd<br />

adres. Je doet best vooraf op bovenstaand<br />

telefoonnummer navraag over de voorwaarden<br />

hiervan, en welke documenten je moet<br />

meenemen om dit attest te verkrijgen.<br />

ERFGOED HASPENGOUW<br />

www.ergoedcelhaspengouw.be<br />

ERKENNING VAN EEN KIND<br />

Zie GEBOORTE(aangifte)*<br />

EVENEMENTEN<br />

Alle evenementen die in de gemeente <strong>Riemst</strong><br />

georganiseerd worden (en aan de dienst<br />

Communicatie zijn bekendgemaakt), kun je<br />

vinden in de Info Plus. Deze wordt maandelijks<br />

huis-aan-huis verspreid. Verenigingen<br />

die een evenement organiseren, kunnen dit<br />

immers kosteloos aankondigen in de Info<br />

Plus. Hoe ga je te werk? e bezorgt je informatie<br />

minstens 4 weken voor het evenement<br />

plaatsvindt aan de dienst Communicatie. Of,<br />

je vult een document in dat je via de knop ʻactiviteit<br />

toevoegenʼ op de homepagina van<br />

www.riemst.be kan vinden. Dit document<br />

wordt automatisch verstuurd naar de dienst<br />

Communicatie. Je evenement wordt dan ook<br />

toegevoegd op de <strong>website</strong>kalender.<br />

Zelf een evenement organiseren? Zie EVE-<br />

NEMENTENLOKET*<br />

EVENEMENTENLOKET<br />

Tongersesteenweg 8 - 3770 <strong>Riemst</strong> -<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 49 – fax: 012 44 03 79<br />

evenementen@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Je organiseert een feest, bal, fuif, ... kortom<br />

een activiteit waarop je veel volk verwacht?<br />

Je wil weten met welke regeltjes en aanbevelingen<br />

je rekening moet houden? Aan het<br />

Evenementenloket verneem je alles over de<br />

organisatie van publieke evenementen, van<br />

een kleinschalig buurtfeestje over een fuif tot<br />

een muziekfestival. Ook op www.riemst.be<br />

kun je heel wat aanverwante info vinden.<br />

F<br />

FAIRTRADEGEMEENTE<br />

Dienst Duurzaamheid<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

duurzaamheid@riemst.be - www.riemst.be<br />

Een Fairtradegemeente is een gemeente die<br />

eerlijke handel een warm hart toedraagt. De<br />

trekkersgroep Fairtradegemeente komt regelmatig<br />

samen en organiseert acties i.v.m. Fair<br />

Trade en de korte keten. Nieuwe leden zijn<br />

altijd welkom. Wil je lid worden van de trekkersgroep,<br />

neem dan contact op met de<br />

dienst Duurzaamheid.<br />

Verkoopadressen van eerlijke producten: (zie<br />

ook handels-en beroepen<strong>gids</strong> verderop in dit<br />

vademecum).<br />

www.riemst.be<br />

www.fairtradegemeenten.be<br />

www.maxhavelaar.be<br />

www.oww.be<br />

Zie ook VOEDSELTEAM*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 35


36<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR<br />

DE VEILIGHEID VAN DE VOED-<br />

SELKETEN (FAVV)<br />

Administratief centrum Kruidtuin -<br />

Food Safety Center<br />

Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel<br />

tel. 02 211 92 00 - fax 02 211 91 80 -<br />

tel. 02 211 82 11 - gratis tel. nr.: 0800 13 500<br />

fax: 02 211 82 60<br />

melpunt@favv.be - www.favv.be<br />

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid<br />

van de Voedselketen (FAVV) heeft als opdracht<br />

te waken over de veiligheid van de<br />

voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel,<br />

ter bescherming van de gezondheid van<br />

mens, dier en plant.<br />

FEDERALE OVERHEID<br />

De huidige samenstelling van de federale regering<br />

en de contactgegevens van haar kabinetten<br />

kan je vinden op www.belgium.be<br />

FEDERALE OVERHEIDSDIEN-<br />

STEN (FOD’S)<br />

Kijk op www.belgium.net voor een volledig<br />

overzicht van de overheidsdiensten. Je vindt<br />

er meer informatie over onder andere Familie,<br />

Justitie, Mobiliteit, Leefmilieu, Belastingen…<br />

FEESTLOKET<br />

Zie EVENEMENTENLOKET*<br />

FIETSEN (MERKEN/REGISTRE-<br />

REN)<br />

Technische dienst<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 90 - fax: 012 44 03 99<br />

td@riemst.be - www.riemst.be<br />

Sinds 1989 is het gebruik van fietsplaten afgeschaft.<br />

Indien je dit wenst, kun je je fiets<br />

laten registreren door je rijksregisternummer<br />

in je fiets te laten graveren. Na eventuele op-<br />

heldering van een diefstal kan de oorspronkelijke<br />

eigenaar gemakkelijker worden opgespoord.<br />

Graveren kan, na telefonische afspraak, in de<br />

gebouwen van de TECHNISCHE DIENST*<br />

FIETSROUTES<br />

Inlichtingen over en kaarten van bestaande<br />

fietsroutes in <strong>Riemst</strong> kun je verkrijgen bij<br />

TOERISME RIEMST*<br />

Indien je meer informatie wenst over het<br />

MountainBike-Parcours, kan je terecht bij de<br />

SPORTDIENST*<br />

FINANCIELE DIENST<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 21 - fax: 012 44 03 09<br />

financien@riemst - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30u. tot 16.30 u.<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Deze afdeling houdt zich bezig met het administratief<br />

financieel beheer van de gemeente,<br />

inclusief de boekhouding.<br />

FUIF- EN UITLEENLOKET<br />

Fuif- en uitleenloket<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

welzijn@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. -<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Wil je een fuif organiseren? Wend je dan tot<br />

dit loket. Hoe je precies te werk moet gaan om<br />

een fuif, een optreden of een concert te organiseren,<br />

vind je op deze dienst in een speciaal<br />

daartoe samengesteld draaiboek. Voor het<br />

ontlenen van gemeentelijke materialen en<br />

diensten die tegen een kleine vergoeding ter<br />

beschikking staan van alleen de verenigingen,<br />

moet je een aanvraag indienen bij de Uitleendienst.<br />

Zie UITLEEN (VAN MATERIALEN)*<br />

GASBULK<br />

G<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u.<br />

tot 19.30 u. (in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Voor het plaatsen van een gasbulk, is een<br />

vergunning nodig. Die dien je aan te vragen<br />

bij de MILIEUDIENST*. Meebrengen: uittreksel<br />

kadastraal plan en aanvraagformulier (te<br />

verkrijgen bij de plaatsingsmaatschappij).<br />

Zie ook INFRAX*<br />

GEBOORTE (AANGIFTE)<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be


Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

- Waar? De geboorte van het kind moet je<br />

aangeven in de gemeente waar het kind<br />

werd geboren.<br />

- Wanneer? Na vaststelling door een arts of<br />

vroedvrouw en binnen de 15 dagen na de<br />

geboorte (dag van de bevalling niet inbegrepen).<br />

Is de laatste dag een zaterdag, zonof<br />

feestdag, dan mag je op de daaropvolgende<br />

weekdag de geboorte nog aangeven.<br />

- Door wie? Door de vader, de moeder of<br />

beide ouders; indien deze zich ervan onthouden,<br />

door de persoon die de leiding<br />

heeft van de kraaminrichting of anders door<br />

de persoon die de bevalling bijwoonde.<br />

- Voor te leggen documenten:<br />

- geboortebewijs van dokter of vroedvrouw<br />

(model 1);<br />

- identiteitskaart van de aangever(s);<br />

- trouwboekje van de ouders.<br />

- Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de<br />

vader het kindje erkennen:<br />

- nog voor de geboorte, door middel van<br />

een doktersattest.<br />

- bij aangifte van de geboorte als de<br />

moeder van het kindje ook aanwezig is.<br />

GEBOORTEPREMIE<br />

De gemeentelijke geboortepremie wordt automatisch<br />

overgemaakt aan de ouders na het<br />

ontvangen van het rekeningnummer.<br />

Het bedrag van de premie is bepaald op:<br />

- 40 euro voor het eerste kind<br />

- 50 euro voor het tweede kind<br />

- 60 voor het derde en volgende kinderen<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

GECORO<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke Commissie voor Ruimtelijke<br />

Ordening. Zie ADVIESRADEN/-COMMIS-<br />

SIES*<br />

GEESTESZIEKEN<br />

De opneming van een geesteszieke in een instelling<br />

of onder voogdij stellen, kan slechts<br />

gebeuren nadat een verzoekschrift wordt gericht<br />

aan de Vrederechter of, bij hoogdringendheid,<br />

aan de Procureur des Konings.<br />

Het verzoekschrift voor de Vrederechter kan<br />

je bij de WIJKPOLITIE* (tel. 012 44 05 00)<br />

verkrijgen.<br />

GEHANDICAPTEN (TEHUIS<br />

VOOR)<br />

Zie OOSTHEUVEL*<br />

GEHANDICAPTENRAAD<br />

Zie ADVIESRADEN EN COMMISIES*<br />

GELUIDSHINDER<br />

Voor klachten, onderzoek, controle, opvolging,<br />

contact met bevoegde diensten en wetgeving,<br />

wend je je best tot de WIJKPOLITIE*<br />

(tel. 012 44 05 00) of de MILIEUDIENST* (tel.<br />

012 44 03 40)<br />

GEMEENTEBELASTING<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

GEMEENTEBESTUUR<br />

Bestaat uit de burgemeester, 6 schepenen<br />

(die tezelfdertijd gemeenteraadsleden zijn) en<br />

de overige 18 gemeenteraadsleden.<br />

Zie BEREIKBAARHEID BURGEMEESTER,<br />

SCHEPENEN en GEMEENTERAADSLE-<br />

DEN* en www.riemst.be<br />

GEMEENTEBUDGET (VOORHEEN<br />

GEMEENTEBEGROTING)<br />

Het gemeentebudget bestaat uit de financiële<br />

nota ( de vroegere begroting) en de beleidsnota.<br />

De financiële nota bestaat uit:<br />

- de ramingen van allerlei uitgaven en inkom-<br />

sten die met de dagelijkse werking te<br />

maken hebben (de zogenaamde gewone<br />

dienst)<br />

- de ramingen van de geplande investeringen<br />

en hun financiering (de zogenaamde buitengewone<br />

dienst).<br />

De beleidsnota is de vertaling van deze cijfers<br />

in een geschreven document, waarin de doelstellingen<br />

van de gemeente voor het komende<br />

jaar staan beschreven.<br />

Het budget wordt ieder jaar opgemaakt.<br />

Voor de langetermijnvisie wordt elke legislatuur<br />

een meerjarenplanning opgemaakt.<br />

Hierin staan dan (de raming van) de ontvangsten<br />

en uitgaven over een periode van 6 jaar.<br />

GEMEENTEHUIS<br />

Zie GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING*<br />

GEMEENTELIJKE DIENSTVER-<br />

LENING (TOTAALOVERZICHT)<br />

<strong>Gemeente</strong>huis<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 00 – fax: 012 44 03 09<br />

gemeentebestuur@riemst.be<br />

www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Burgemeester Mark Vos<br />

tel. 012 44 03 02 - mark.vos@riemst.be<br />

<strong>Gemeente</strong>secretaris Guido Vrijens<br />

tel. 012 44 03 01 – guido.vrijens@riemst.be<br />

Financieel beheerder Jo Reekmans<br />

tel. 012 44 03 21 - jo.reekmans@riemst.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 37


38<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Aankoopdienst<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 85 – fax: 012 44 03 99<br />

servais.coenegrachts@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u. -<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - bevolking@riemst.be<br />

- Dienst Burgerlijke Stand: tel. 012 44 03 14<br />

- Dienst Identiteitskaarten: tel. 012 44 03 13<br />

Bibliotheek ‘De Boekerij’<br />

Paenhuisstraat 13, 3770 <strong>Riemst</strong> - postadres:<br />

Maastrichtersteenweg 2b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 50 - fax: 012 44 03 09<br />

bib@riemst.be – http://riemst.bibliotheek.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 14.00 u. tot 19.00 u.<br />

dinsdag: gesloten<br />

woensdag: 10.00 u. tot 12.00 u.<br />

14.00u tot 19.00u<br />

donderdag: 14.00 u. tot 19.00 u.<br />

vrijdag: 14.00 u. tot 19.00 u.<br />

zaterdag: 14.00 u. tot 17.00 u.<br />

Dienst Communicatie<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 - communicatie@riemst.be<br />

Grafisch centrum: tel. 012 44 03 45<br />

Containerpark<br />

Ingang via Bilzersteenweg, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 87 - containerpark@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maart t.e.m.oktober<br />

maandag gesloten<br />

dinsdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

&13.00 u. - 18.00 u.<br />

donderdag 13.00 u. - 17.00 u.<br />

vrijdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

& 13.00 u. - 17.00 u.<br />

zaterdag 08.30 u. - 14.30 u.<br />

november t.e.m. februari<br />

maandag gesloten<br />

dinsdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

& 13.00 u. - 17.00 u.<br />

woensdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

&13.00 u. - 17.00 u.<br />

donderdag 13.00 u. - 16.00 u.<br />

vrijdag 10.00 u. - 12.00 u.<br />

& 13.00 u. - 16.00 u.<br />

zaterdag08.30 u. - 14.30 u.<br />

Dienst Evenementen<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. : 012 44 03 49 – fax : 012 44 03 79<br />

evenementen@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Dienst Financiën<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 20 - financien@riemst.be<br />

Dienst boekhouding: tel. 012 44 03 23<br />

Dienst belastingen: tel. 012 44 03 24<br />

Fuif- en uitleenloket<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

welzijn@riemst.be<br />

Jeugdhuis De Plekker<br />

Kerkstraat 28, 3770 Zichen-Z.-B - postadres:<br />

Maastrichtersteenweg 2b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 - gsm. 0496 55 28 97<br />

info@deplekker.net/ronald.jeurissen@riemst.<br />

be - www.deplekker.net<br />

Openingstijden ontmoetingsruimte:<br />

vrijdag & zaterdag 20.00 u. – 02.00 u.<br />

Dienst Lokale Economie, Landbouw en<br />

Platteland<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 34 - platteland@riemst.be of<br />

ondernemen@riemst.be<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - milieu@riemst.be<br />

Dienst Duurzaamheid: tel. 012 44 03 42<br />

Dienst Natuur: tel. 012 44 03 43<br />

Dienst Onderwijs - <strong>Gemeente</strong>scholen<br />

- Scholengroep <strong>Riemst</strong> - Secretariaat:<br />

Klein-Lafeltstraat 2, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 28 42 - fax: 012 45 74 26<br />

gbs.deklinker@skynet.be - www.schoolriemst.be<br />

- Scholengroep Millen - Secretariaat:<br />

Kattestraat 7, 3770 Millen – <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 23 10 57 - fax: 012 39 38 64<br />

gbs.dedriesprong@telenet.be -<br />

www.gbsdedriesprong.be<br />

Dienst Personeel<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 19 -<br />

carine.swennen@riemst.be<br />

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 36 - wonen@riemst.be


Dienst Stedenbouw: tel. 012 44 03 38<br />

Dienst Vergunningen: 012 44 03 36<br />

Dienst Patrimonium: 012 44 03 32<br />

Dienst Mobiliteit: 012 44 03 31<br />

Dienst Secretariaat<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 17 -<br />

gemeentebestuur@riemst.be<br />

Dienst Sport<br />

St.-Jansstraat 8 b, 3770 Herderen – <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 46 - sport@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15 - 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be – www.sociaalhuisriemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag tot vrijdag van 09.00 u.<br />

tot 11.30 u. In de namiddag enkel<br />

na afspraak<br />

juridische dienst: vrije raadpleging op donderdag<br />

van 09.00 u. tot 11.30 u. en op<br />

donderdagnamiddag en op vrijdag enkel<br />

na afspraak.<br />

Technische Dienst<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 90 – gsm: 0496 55 90 34<br />

fax: 012 44 03 99 - td@riemst.be<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Openingstijden:<br />

maandag: 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

12.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

12.30 u. tot 16.30 u.<br />

woensdag: 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

12.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

12.30 u. tot 16.30 u.<br />

vrijdag: 08.00 u. tot 12.00 u.<br />

12.30 u. tot 16.30 u.<br />

Plantsoendienst: tel. 012 44 03 97<br />

Toerisme <strong>Riemst</strong><br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 75 – fax: 012 44 03 79<br />

toerisme@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 15.00 u.<br />

Afdeling Welzijn & Vrije Tijd<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

welzijn@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Dienst Cultuur: tel. 012 44 03 73<br />

Dienst Jeugd: tel.012 44 03 72<br />

Kinderopvang Ukke Puk: tel. 012 44 03 78<br />

ZOLAD +<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 80 - info@zolad.be<br />

Wijkpolitie<br />

Maastrichtersteenweg 2 a – <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 05 00 – fax: 012 44 05 10<br />

dringend nummer: tel. 101 of 112<br />

wijkpolitie@riemst.be -<br />

www.lokalepolitie.be/5381<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.00 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.00 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 08.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.00 u. tot 19.30 u<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Weekend en feestdagen:<br />

centraal onthaal - Schureveld 11,<br />

3740 Bilzen - tel.089 36 68 00<br />

Voor de bereikbaarheid van burgemeester,<br />

schepenen en (andere) gemeenteraadsleden,<br />

zie inleidende paginaʼs BEREIKBAAR-<br />

HEID BURGEMEESTER, SCHEPENEN EN<br />

(OVERIGE) GEMEENTERAADSLEDEN*<br />

GEMEENTEONTVANGER<br />

Bereikbaar op de bekende openingstijden<br />

van het gemeentehuis.<br />

Zie ook GEMEENTELIJKE DIENSTVERLE-<br />

NING (TOTAALOVERZICHT – financieel beheerder)*<br />

GEMEENTERAAD<br />

Bestuurt, samen met het college van burgemeester<br />

en schepenen, de gemeente.<br />

De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester,<br />

6 schepenen en 18 raadsleden. De voorzitter<br />

van het Sociaal Huis wordt aan het<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 39


40<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

college van burgemeester en schepenen toegevoegd<br />

als 6de schepen. Deze heeft net als<br />

alle andere schepenen stemrecht in de gemeenteraad.<br />

De 25 leden van deze raad worden<br />

om de 6 jaar verkozen door de Belgische<br />

inwoners van de gemeente die minstens 18<br />

jaar oud zijn.<br />

Tot de bevoegdheden van de gemeenteraad<br />

behoren onder meer: het goedkeuren van de<br />

begroting en van rekeningen, de benoeming<br />

van het personeel, het stemmen over de uitvoering<br />

van grote werken, de gemeentebelastingen<br />

en andere belangrijke principebeslissingen.<br />

De gemeenteraad van <strong>Riemst</strong> vergadert gemiddeld<br />

een tiental keer per jaar, meestal op<br />

de 2e maandag van de maand.<br />

Iedereen is welkom op de openbare zitting.<br />

Sinds april 1996 beschikt elke burger over<br />

spreekrecht; vanaf een kwartier voor elke<br />

openbare zitting kan hij vragen stellen over<br />

bepaalde agendapunten of over zaken van<br />

algemeen, gemeentelijk belang.<br />

GEMEENTERAADSAGENDA<br />

Secretariaat<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 17 – secretariaat@riemst.be<br />

Voor elke gemeenteraad wordt er een gemeenteraadsagenda<br />

opgemaakt, en een verslag<br />

gemaakt. Je kan je abonneren op de<br />

papieren versie van deze verslagen tegen 10<br />

euro per jaar. Neem hiervoor contact op met<br />

het gemeentesecretariaat op het bovenstaande<br />

telefoonnummer. Je vindt de verslagen<br />

en de agendaʼs ook op www.riemst.be.<br />

GEMEENTERAADSLEDEN<br />

Onze gemeente telt 25 gemeenteraadsleden.<br />

De namen + bereikbaarheid vind je op een<br />

van de beginpaginaʼs onder BEREIKBAAR-<br />

HEID BURGEMEESTER, SCHEPENEN en<br />

GEMEENTERAADSLEDEN*<br />

GEMEENTESECRETARIAAT<br />

Secretariaat<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 17 - secretariaat@riemst.be<br />

Hier kun je alle informatie verkrijgen over het<br />

college van burgemeester en schepenen en<br />

over de gemeenteraad (inclusief abonnement<br />

op de agendaʼs + toelichtingen van de gemeenteraad).<br />

GEMEENTESECRETARIS<br />

Guido Vrijens<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 01 - guido.vrijens@riemst.be<br />

Als hoofd van de gemeentelijke diensten, en<br />

als dusdanig van het gemeentepersoneel,<br />

kun je bij hem terecht voor mogelijke problemen<br />

over de gemeentelijke dienstverlening.<br />

Hij is bovendien steeds aanwezig bij elke GE-<br />

MEENTERAAD* en bij elk COLLEGE van<br />

BURGEMEESTER en SCHEPENEN*. Hij bereidt<br />

de dossiers en de vergaderingen voor<br />

en notuleert de verslagen ervan.<br />

GERECHT<br />

Zie JUSTITIE*<br />

GETUIGSCHRIFTEN<br />

Zie BEWIJZEN EN GETUIGSCHRIFTEN*<br />

GFT-CONTAINER<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

De container voor groente-, fruit- en tuinafval<br />

wordt tweewekelijks geledigd.<br />

Dit gebeurt op maandags voor alle woningen<br />

vanaf de grens met Tongeren tot en met de<br />

Bilzersteenweg/Visésteenweg. Hierbij zijn<br />

ALLE woningen aan weerszijden van Bilzeren<br />

Visésteenweg inbegrepen.<br />

Op woensdags wordt de gft-container geledigd<br />

voor alle woningen vanaf de as Bilzer-<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

steenweg/Visésteenweg tot aan de grens met<br />

Nederland. Indien de lediging op een feestdag<br />

valt, verschuift deze naar de daaropvolgende<br />

zaterdag.<br />

Meer details over het gebruik van de gft-container<br />

vind je op de huisvuilkalender van het<br />

jaarlijkse afvalboekje te verkrijgen aan het<br />

onthaal in het gemeentehuis kunt verkrijgen.<br />

- Is je groen gft-container stuk?<br />

Stel er hapert een wieltje of je gft-bak is gebarsten…signaleer<br />

het even aan de MI-<br />

LIEUDIENST*<br />

- Zelfklevers<br />

De jaarlijkse zelfklever voor je gft-container<br />

kost 36 euro (inhoud 120 l) en 12 euro (inhoud<br />

40 l), aan te kopen aan de onthaalbalie<br />

in het gemeentehuis of bij lokale<br />

handelaars (lijst op www.riemst.be); vanaf 1<br />

juli kosten de zelfklevers de helft van de<br />

prijs: respectievelijk 18 euro (120 l) en 6<br />

euro (40 l)<br />

- Papieren zakken voor in groene container<br />

Je kan zakken kopen voor de gft-container<br />

van 120 l. Deze zakken worden per 10 verkocht<br />

tegen 5 euro bij het onthaal in het gemeentehuis.<br />

GLASCONTAINERS<br />

Zowel wit als gekleurd glas kan je in iedere<br />

deelgemeente kwijt in de daarvoor bestemde<br />

glasbollen. Hou er rekening mee dat je geen<br />

glas mag brengen na 22.00 u. en voor 06.00 u.<br />

Wanneer de bollen vol zijn, moet je het glas<br />

weer meenemen. Je mag het in geen geval<br />

ter plekke achterlaten. Dit komt overeen met<br />

sluikstorten en daar staan hoge boetes op.<br />

Raadpleeg alles over glasafval in de INFO-<br />

WIJZER* over Huisvuil. Daarnaast kun je met<br />

je glas terecht op het CONTAINERPARK*.<br />

GRAFISCH CENTRUM<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 45 - communicatie@riemst.be


Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Enkel verenigingen kunnen hier terecht voor<br />

hun fotokopieën tegen een gereduceerd tarief.<br />

Inlichtingen hierover bij het Grafisch Centrum<br />

zelf.<br />

GRAFKELDERS<br />

Zie BEGRAFENIS*<br />

GRAVEREN FIETSEN<br />

Zie FIETSEN* (merken/registreren)<br />

GRENSARBEID(ST)ERS<br />

Rijksdienst voor Pensioenen<br />

Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 30 12 98<br />

Voor grensarbeiders organiseren de Nederlandse<br />

instanties een spreekuur elke 2de<br />

dinsdag van de maand van 10.00 u. tot 12.00<br />

u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.in de kantoren<br />

van de Rijksdienst voor Pensioenen. Je kan<br />

er terecht bij de Sociale Verzekerings-Bank<br />

(SVB) voor informatie over AOW-pensioen, je<br />

bedrijfspensioen (waarvoor je werkgever betaalde),<br />

of je eventueel nabestaandenuitkering.<br />

Je kan er ook informatie bekomen over<br />

de werking van het het Bureau voor Belgische<br />

Zaken i.v.m. inlichtingen over alle aspecten<br />

van Sociale Zekerheid in de<br />

verhouding België/Nederland voor: pensioen,<br />

kinderbijslag, werkloosheid, arbeidsongeval<br />

en ziekteverzekering. Je neemt best vooraf<br />

contact op via tel. . 0031 765 48 58 40.<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

GROEVEN<br />

Dienst Toerisme<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 75 – fax: 012 44 03 79<br />

toerisme@riemst.be - www.riemst.be<br />

Alle inlichtingen over plannen, stevigheid, veiligheid<br />

... van de mergelgroeven op het<br />

grondgebied van de gemeente <strong>Riemst</strong>, kun je<br />

verkrijgen bij de dienst RUIMTELIJKE ORDE-<br />

NING EN WONEN* en PATRIMONIUM*<br />

Voor bezoeken aan de mergelgroeven, contacteer<br />

TOERISME RIEMST*<br />

GROFVUIL<br />

Ophaling van het grofvuil gebeurt maandelijks<br />

en uitsluitend op aanvraag:<br />

Via de <strong>website</strong> van Limburg.net<br />

www.limburg.net<br />

Telefonisch bij Limburg.net – tel. 0800 90 720<br />

Vraag een ophaling grofvuil ten minste 1<br />

week vóór de voorziene ophaaldag aan.<br />

Op het grofvuil dat je op de ophaaldag wil<br />

meegeven, breng je - op het grootste stuk -<br />

een grofvuilzelfklever aan met een waarde<br />

van 12 euro per m³. Je moet minstens 1 zelfklever<br />

per ophaalbeurt kleven. Deze zelfklevers<br />

zijn te verkrijgen aan het onthaal in het<br />

gemeentehuis.<br />

Nog bruikbare spullen?<br />

Bruikbare spullen kun je ook laten ophalen<br />

door de kringloopwinkel in Tongeren (tel. 012<br />

24 14 68) en dit ook na afspraak. Eerst komt<br />

er van de kringloopwinkel iemand kijken of<br />

het goed nog bruikbaar is; indien ja wordt het<br />

vervolgens meegenomen.<br />

Wat mag je wel meegeven als grofvuil?<br />

Oude matrassen, kapotte en versleten meubels,<br />

versleten vloerbedekking, niet-recycleerbaar<br />

groot verpakkingsmateriaal, oud<br />

sanitair materiaal.<br />

Wat mag je niet meegeven als grofvuil?<br />

Papier en karton, glas, textiel, klein gevaarlijk<br />

afval (KGA), pmd (plastiek, metaal en drank-<br />

kartons), gft- of groenafval, sloopafval, houtafval,<br />

ijzer, recycleerbare materialen, autobanden<br />

en oude elektronische apparaten<br />

(e.a.).<br />

Met dit afval kun je naar het Containerpark en<br />

een gedeelte ervan wordt aan huis opgehaald.<br />

GRONDBELASTING<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

GROS<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke Raad voor Ontwikkelings-Samenwerking.<br />

Zie ADVIESRADEN/-COMMISSIES*<br />

HANDEL<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 41<br />

H<br />

Dienst Lokale Economie, Landbouw en<br />

Platteland<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 34 – fax: 012 44 03 09<br />

ondernemen@riemst.be<br />

Alles wat je over handel en economie in<br />

<strong>Riemst</strong> wil weten, vraag je best aan de dienst<br />

LOKALE ECONOMIE, LANDBOUW EN<br />

PLATTELAND*<br />

HANDELSREGISTER<br />

Of Kruispuntbank der Ondernemingen:<br />

Northgate II , Koning Albert II-laan 16<br />

1000 Brussel - Contact center 0800 120 33<br />

Helpdesk 02 277 64 00<br />

helpdesk.kbo@economie.fgov.be<br />

Openingstijden: 09:00 u. - 12:00 u. en<br />

14:00 u. - 16:00 u.<br />

HINDERLIJKE INRICHTINGEN<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 – fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be


42<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Voor inlichtingen over en aanvraag van een<br />

milieuvergunning, openbaar onderzoek,<br />

klachten over hinderlijke inrichtingen, contacteer<br />

de MILIEUDIENST*<br />

Idem voor informatie over afvalverwijdering,<br />

afvalwaterlozing en dergelijke meer.<br />

Sinds 1 september 1991 is het Vlaamse Reglement<br />

voor de Milieuvergunning (VLAREM)<br />

van toepassing. VLAREM vervangt de vroegere<br />

reglementeringen over de uitbatingvergunningen.<br />

Het VLAREM onderscheidt 3<br />

klassen van hinderlijke inrichtingen. Wij raden<br />

je aan om vooral over de vergunningen 3e<br />

klasse informatie in te winnen omdat ook bepaalde<br />

inrichtingen van louter huishoudelijke<br />

aard in deze klasse ingedeeld zijn (vb. stookolie-<br />

en gastanks, gebruik van machines<br />

vanaf 5 kW tot 10 kW, machines om grondwater<br />

op te pompen ...).<br />

Meer informatie kun je vinden op<br />

www.riemst.be.<br />

HONDEN EN KATTEN<br />

Velen weten bij vaak voorkomende situaties<br />

met honden en katten niet wat ze moeten<br />

doen. Blijkbaar zijn ze er evenmin van op de<br />

hoogte dat honden altijd aan de leiband moeten<br />

blijven, zeker op openbare wegen en<br />

plaatsen.<br />

We overlopen een aantal standaardsituaties<br />

die je verduidelijken hoe te handelen en bij<br />

wie je terecht kan.<br />

Honden en tamme katten<br />

Als je een hond of een huiskat vindt, breng je<br />

eerst de WIJKPOLITIE* - tel. 012 44 05 00 of<br />

de TECHNISCHE DIENST* op de hoogte.<br />

Best verwittig je zo snel mogelijk ook het dierenasiel<br />

van Sint-Truiden en Bello vzw zodat<br />

deze organisaties nota kunnen nemen van<br />

deze vondst.<br />

Contactgegevens:<br />

- Bello vzw<br />

tel. 012 26 11 71 of gsm: 0475 34 89 16<br />

bellovzw@telenet.be - www.users.telenet.be/jan.geurts1<br />

- Dierenasiel Sint-Truiden/vzw Dierenvrienden<br />

Sint-Truiden<br />

tel. 011 69 53 07 - info@dierenasielsinttruiden.be<br />

- www.dierenasielsinttruiden.be<br />

Zwerfkatten<br />

Voor het vangen en plaatsen van rondzwervende<br />

katten kan je geen beroep doen op de<br />

gemeente. Zwerfkatten zijn niet geschikt voor<br />

adoptie en het dierenasiel neemt ze niet aan.<br />

Wel kan het dierenasiel ze komen vangen,<br />

steriliseren en ze terugplaatsen. De gemeente<br />

neemt de kosten hiervan voor haar<br />

rekening. Voor de sterilisatie van huiskatten<br />

komen gemeente en dierenasiel niet tussen.<br />

Gewonde katten en noodgevallen<br />

Heb je een gewonde of verwaarloosde kat<br />

gevonden, dan kun je raad vragen bij de vzw<br />

Zwerfkat in nood II:<br />

Postbus 58, 3630 Maasmechelen<br />

Gsm: 0495 28 51 27<br />

info@zwerfkat.com - www.zwerfkat.com<br />

Katten met aids<br />

Buddykat is een organisatie uit Tongeren die<br />

katten met aids opvangt. Kattenaids is een<br />

ziekte die niet overdraagbaar is op mensen.<br />

Met de juiste medicijnen kunnen deze katten<br />

een normaal leven leiden.<br />

gsm 0494 08 04 61 - info@buddykat.be -<br />

www.buddykat.be<br />

Dier vermist?<br />

Is je dier vermist? Meld dit aan de vzw Bello<br />

en aan de dierenasiels in de buurt. Op<br />

www.dierenasielsinttruiden.be vind je links<br />

naar internetsites waar je de verdwijning van<br />

je dier kan doorgeven. Als je een hond kwijt<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

bent, kan hij terechtgekomen zijn in hondenhotel<br />

Het Heynenhof:Kerkstraat 30,<br />

3770 <strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 55 24<br />

gsm 0495 28 44 65<br />

ronny@heynenhof.be/katrien@heynenhof.be<br />

www.heynenhof.be<br />

Gastgezinnen voor katten en honden<br />

ʻAdopteer een hondʼ maakt deel uit van de<br />

vzw Zwerfkat in nood II. Deze organisatie<br />

brengt zwerfkatten en –honden, eventueel na<br />

medische verzorging, onder in een geschikt<br />

gastgezin. Wil je je kandidaat stellen om voor<br />

een bepaalde tijd een dier op te vangen?<br />

Neem contact op met Zwerfkat in Nood II -<br />

gsm 0495 28 51 27.<br />

Dierenverwaarlozing<br />

Als je dat constateert, contacteer je best de<br />

wijkpolitie.<br />

HORECAVERGUNNING<br />

Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 34 – fax: 012 44 03 09<br />

platteland@riemst.be<br />

www.riemst.be/ondernemersinfo<br />

Om een horecavergunning te verkrijgen, dien<br />

je je te wenden tot de dienst Lokale Economie,<br />

Lanbouw en Platteland.<br />

HOSPITALEN<br />

zie ZIEKENHUIZEN*<br />

HUISVANDEMENS<br />

(= het vroegere Centrum voor Morele Dienst<br />

Verlening)<br />

Voor alle inlichtingen m.b.t. een vrijzinnige levensbeschouwing<br />

(o.m. voor het verzorgen<br />

van een burgelijke afscheidsplechtigheid).<br />

Adres: huisvandeMENS-<br />

Klokkestraat 4 bus 1 - 3740 Bilzen<br />

tel.: 089 30 95 60 - fax: 089 56 57 94<br />

bilzen@deMens.nu


HUISVESTING<br />

Zie STEDENBOUW* en RUIMTELIJKE OR-<br />

DENING EN WONEN*<br />

HUISVESTING (PROVINCIE)<br />

Provincie Limburg<br />

Directie Mens, Afdeling Levenskwaliteit en<br />

zorg, Dienst Wonen<br />

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 23 72 02 - wonen@limburg.be -<br />

www.limburg.be/wonen<br />

Openingstijden:<br />

elke werkdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en<br />

van 13.30 u. tot 17.00 u.<br />

Geïnteresseerden kunnen in dit centrum inlichtingen<br />

inwinnen over premies, sociale en<br />

provinciale leningen en de fiscale aftrekbaarheid<br />

van leningslasten wanneer een woning<br />

wordt gebouwd, gekocht of verbeterd. Je kunt<br />

er ook alle info verkrijgen over te koop aangeboden<br />

bouwgronden van de Provincie.<br />

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen<br />

(Provinciale Cel Limburg)<br />

Begijnenstraat 1 bus, 2200 Herentals<br />

tel. 014 23 29 21 – fax: 014 23 27 52<br />

info@vlaamsewoonlening.be<br />

www.vmsw.be<br />

Bij de VMSW verkrijg je alle inlichtingen over<br />

(ver)koop en (ver)huur van sociale woningbouw.<br />

HUISVUIL(OPHALING)<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 – fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

- Frequentie<br />

- De container voor groente-, fruit- en tuinafval<br />

wordt 2-wekelijks geledigd.<br />

- De pmd-zakken worden 2-wekelijks opgehaald.<br />

- Het restafval wordt 2-wekelijks opgehaald.<br />

- Papier wordt 1 keer per maand opgehaald.<br />

- Grofvuil wordt maandelijks opgehaald op<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

aanvraag (registreer je aanvraag ten minste<br />

1 week vooraf via www.limburg.net of telefonisch<br />

op het nummer 0800 90 720. Breng<br />

een grofvuilzelfklever van 12 euro per m³<br />

aan. De zelfklevers zijn te koop in het gemeentehuis).<br />

- Ophaaldagen<br />

- Huisvuil (restafval) + pmd + gft:<br />

• maandag: alle woningen vanaf de grens<br />

met Tongeren t.e.m. de Bilzersteenweg en<br />

de Visésteenweg<br />

• woensdag: alle woningen vanaf de as Bilzersteenweg-Visésteenweg<br />

tot aan de<br />

grens met Nederland<br />

- Papier en karton:<br />

• maandag: Herderen, <strong>Riemst</strong> (steenwegen<br />

en uitgezonderd zone gelegen binnen Visésteenweg<br />

en Maastrichtersteenweg)<br />

• dinsdag: Lafelt<br />

• zaterdag: Millen, Elst, Membruggen, Genoelselderen,<br />

Val-Meer, Zussen, Kanne,<br />

Vroenhoven, Vlijtingen, <strong>Riemst</strong> (zone gelegen<br />

binnen Visésteenweg en Maastrichtersteenweg),<br />

Zichen-Bolder<br />

- Grofvuil: donderdag<br />

- Buitenzetten<br />

Er is geen vaste ophaalroute, dus hou hier rekening<br />

mee en zet de container TIJDIG buiten!<br />

De container of de zak moet aan de<br />

straat gezet worden vóór 05.30 u. op de dag<br />

van de ophaling of na 18.00 u. de avond voordien.<br />

De ophaling begint vanaf 05.30 u. Als<br />

de zak of de container te laat buitenstaat en<br />

niet wordt meegenomen of geledigd, keert de<br />

ophaalfirma niet terug.<br />

- Huisvuilzakken<br />

De verplichte huisvuilzakken zijn o.a. te verkrijgen<br />

in het gemeentehuis tegen volgende<br />

tarieven:<br />

- 60 l (groot): 12,50 euro/rol<br />

- 30 l (klein): 6,25 euro/rol<br />

Meer details en uitzonderingen vind je op de<br />

afvalkalender die je aan huis bezorgd krijgt of<br />

verkrijgt bij de onthaalbalie in het gemeentehuis.<br />

Het ophaalschema kun je eveneens vinden<br />

op www.riemst.be.<br />

Daarnaast verwijzen wij je naar de INFO-WIJ-<br />

ZER* die speciaal handelt over huisvuil en<br />

andere afvalstoffen van A tot Z. Indien je deze<br />

brochure nog niet hebt, kun je hem gratis ophalen<br />

aan het onthaal in het gemeentehuis.<br />

HULPDIENSTEN<br />

Zie NOODOPROEPNUMMERS*<br />

HULPKAS VOOR WERKLOOSHEID<br />

Zie WERKLOOSHEID*<br />

HUWELIJK<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 – fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

- Huwelijksvoltrekking:<br />

Het huwelijk kan enkel voltrokken worden<br />

voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand<br />

waar de akte van de huwelijksaangifte is opgemaakt.<br />

De aangifte van het huwelijk moet gebeuren<br />

in de gemeente waar één van de toekomstige<br />

echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-,<br />

vreemdelingen- of wachtregister.<br />

De gemeente <strong>Riemst</strong> voltrekt huwelijken in de<br />

raadzaal van het gemeentehuis op volgende<br />

uren: maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag:<br />

10.00 u. – 12.00 u. en 13.30 u. –<br />

16.00 u. zaterdag: 10.00 u. – 14.00 u. Op<br />

aanvraag kan deze plechtigheid ook plaatsvinden<br />

in de grotten van Kanne (extra kost<br />

van 100 euro voor huur van locatie).<br />

- Meebrengen:<br />

Indien de huwelijkskandidaat in België geboren<br />

is en de akten nodig voor het dossier in<br />

België zijn overgeschreven dan worden volgende<br />

documenten door de gemeente aangevraagd<br />

en verzameld:<br />

- een eensluidend verklaard afschrift van de<br />

geboorteakte;<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 43


44<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- een bewijs van identiteit (kopie paspoort,<br />

identiteitskaart,…);<br />

- bewijs van ongehuwde staat;<br />

- ben je uit de echt gescheiden: een voor<br />

eensluidend verklaard afschrift van de overschrijving<br />

van het echtscheidingsvonnis;<br />

- ben je weduwe(naar): een voor eensluidend<br />

afschrift van de overlijdensakte;<br />

- indien nietigverklaring vorig huwelijk : een<br />

eensluidend afschrift van de overschrijving<br />

van het vonnis tot nietigverklaring;<br />

- bewijs van inschrijving in bevolkings-,<br />

vreemdelingen- of wachtregister en/of bewijs<br />

van actuele verblijfplaats.<br />

Door de partners zelf mee te brengen:<br />

- de identiteitskaarten van beide partners;<br />

- indien je een of twee getuige(n) hebt: een<br />

kopie van de identiteitskaarten van de getuige(n);<br />

- indien je een huwelijkscontract afsluit: een<br />

attest van de notaris.<br />

- ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat<br />

er door de betrokkene voldaan is aan de<br />

door de wet gestelde voorwaarden om een<br />

huwelijk te mogen aangaan.<br />

Voor niet-Belgen of Belgen in het buitenland<br />

geboren, gehuwd of in de echt gescheiden<br />

zijn en in België willen huwen gelden andere<br />

voorschriften, maar de documenten die voorgelegd<br />

moeten worden zijn dezelfde als voor<br />

Belgen (met uitzondering van het bewijs van<br />

gewoonterecht):<br />

- Je moet zelf de akten (geboorteakte en/of<br />

overlijdensakte/echtscheidingsakte) aanvragen<br />

in het betreffend land bij de betrokken<br />

gemeente/stad.<br />

- Indien je nog ingeschreven bent in het buitenland<br />

moet je ook zelf zorgen voor het bewijs<br />

van ongehuwde staat, bewijs van<br />

woonst, identiteit en nationaliteit.<br />

- Belangrijk:<br />

Alle documenten mogen ook niet ouder zijn<br />

dan 6 maanden op de dag van aangifte.<br />

De buitenlandse documenten moet gelegali-<br />

seerd zijn en vertaald door een beëdigd vertaler.<br />

- Aangifte:<br />

De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren<br />

als alle documenten aanwezig zijn.<br />

Het huwelijk zelf kan ten vroegste voltrokken<br />

worden vanaf de 14de dag na de aangifte en<br />

ten laatste 6 maanden na de aangifte.<br />

- Huwelijkscontract<br />

Het huwelijkscontract moet geregeld worden<br />

bij de notaris. Dit attest moet je vervolgens<br />

voorleggen bij de Burgerlijke Stand vóór de<br />

voltrekking van het huwelijk.<br />

- Huwelijksuittreksel<br />

Het huwelijksuittreksel uit de huwelijksakte<br />

kan je aanvragen bij de BEVOLKINGS-<br />

DIENST* van de gemeente waar het huwelijk<br />

werd voltrokken.<br />

- Huwelijksjubileum<br />

Heeft betrekking op gouden (50 j.), diamanten<br />

(60 j.) en briljanten (65 j.) huwelijksverjaardagen.<br />

Dit wordt automatisch geregeld<br />

(cadeaubons, ...) door de COMMUNIECATIE-<br />

DIENST*.<br />

- Huwelijkspremie<br />

Er wordt een gemeentelijke premie toegekend<br />

aan personen die aan voorhuwelijkssparen<br />

hebben gedaan en op het ogenblik<br />

van zijn of haar huwelijk ten minste 6 maanden<br />

een gewone verblijfplaats in de gemeente<br />

heeft.<br />

Op voorlegging van het bewijs van het gespaarde<br />

bedrag wordt de premie overgeschreven<br />

op de eigen rekening.<br />

Het bedrag van de gemeentelijke premie is<br />

vastgesteld op 10 % van het gespaarde bedrag<br />

met een max. van 30 euro.<br />

HYPOTHEEKKANTOOR<br />

Hypotheekkantoor Tongeren 1<br />

Verbindingsstraat 26 - 3700 Tongeren<br />

tel. 02 57 783 50 - fax: 02 57 967 14<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Voor inlichtingen i.v.m. hypotheken, notariële<br />

akten, faillissementen, pand op handelszaken…<br />

IDENTITEITSKAARTEN / DOCU-<br />

MENTEN VOOR BELGEN + KIN-<br />

DERPASJES<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 – fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

I<br />

- Identiteitsbewijzen vanaf 12 jaar<br />

Iedere Belg van 12 jaar of ouder moet in het<br />

bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs volgens<br />

Europees model. Vanaf 15 jaar moet je<br />

de identiteitskaart ook verplicht bij je dragen.<br />

De geldigheidduur van de elektronische identiteitskaart<br />

is telkens 5 jaar. In principe word<br />

je opgeroepen wanneer je oude kaart bijna<br />

verloopt. Je moet je dan persoonlijk melden<br />

bij de dienst Bevolking met je huidige identiteitskaart<br />

en een duidelijke pasfoto. Kosten<br />

voor de identiteitskaart zijn 17 euro. Na een<br />

3-tal weken ontvang je per post een enveloppe<br />

met je pin- en puk-code. Met deze<br />

codes meld je je bij de dienst Bevolking voor<br />

de activatie van je kaart.<br />

Meer informatie over identiteitskaarten is te<br />

verkrijgen bij de dienst BEVOLKING* en op<br />

www.riemst.be.<br />

- Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger<br />

dan 12 jaar<br />

1. Identiteitsstuk<br />

Dit kaartje is bedoeld voor kinderen jonger<br />

dan 12 jaar. Na de geboorte wordt het door<br />

de dienst Bevolking per post opgestuurd. Het<br />

is alleen in België geldig en dus niet voldoende<br />

als je naar het buitenland gaat!<br />

2. De Kids-ID<br />

Dit identiteitsbewijs is bestemd voor


Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Dit bewijs<br />

is altijd nodig wanneer het kind naar het<br />

buitenland reist. De Kids-ID is telkens 3 jaar<br />

geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De kosten<br />

voor de Kids-ID bedragen 6 euro en na de<br />

vervaldag of bij vernieuwing moet je de kaart<br />

weer inleveren.<br />

Let op:<br />

• Het klaarmaken van de Kids-ID duurt gemiddeld<br />

3 tot 4 weken. Wacht daarom niet<br />

tot het laatste moment om er één aan te<br />

vragen.<br />

• Enkel wie het ouderlijk gezag (bijvoorbeeld<br />

ouders, adoptieouders, voogd) over het kind<br />

heeft, kan dit document aanvragen, afhalen<br />

of pin-code wijzigen. Dus geen groot-, stiefof<br />

pleegouders.<br />

• Het kind moet persoonlijk bij de<br />

aanvraag/activatie aanwezig zijn.<br />

• De Kids-ID is enkel voor Belgen.<br />

• Om een Kids-ID aan te vragen, dien je één<br />

recente pasfoto (witte achtergrond en<br />

45x35mm in zwart-wit of in kleur) mee te<br />

brengen.<br />

• Een spoedprocedure kan enkel in uitzonderingsgevallen<br />

en brengt ook behoorlijke kosten<br />

met zich mee! Je kan hiervoor contact<br />

opnemen met de dienst BEVOLKING* -<br />

Identiteitskaarten.<br />

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de<br />

dienst BEVOLKING* en op www.riemst.be en<br />

www.belgeid.be/kids<br />

IDENTITEITSKAARTEN/DOCU-<br />

MENTEN VOOR VREEMDELIN-<br />

GEN + KINDERPASJES<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 – fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

- De elektronische vreemdelingenkaart<br />

De kartonnen identiteitskaarten worden systematisch<br />

vervangen door elektronische kaarten.<br />

Aanvraag, activering, voorwaarden en<br />

kosten lopen volledig parallel met de aanvra-<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

gen voor de Belgische identiteitskaarten.<br />

Voor meer informatie kun je je wenden tot de<br />

dienst BEVOLKING* (Vreemdelingenzaken)<br />

- Kinderpasjes<br />

Voor de niet-Belgische kinderen onder de 12<br />

jaar kan je een kartonnen identiteitsbewijs<br />

aanvragen. Dit kaartje is enkel in België geldig<br />

en vervangt in géén geval de verplichte<br />

identiteitskaart die je dient aan te vragen op<br />

het consulaat van het land van je nationaliteit.<br />

Dit kinderpasje kost 4 euro en is 2 jaar geldig<br />

of tot de leeftijd van 12 jaar.<br />

Wat betreft de andere voorwaarden lopen<br />

deze parallel met de Kids-ID voor Belgen.<br />

Voor meer informatie kun je je wenden tot de<br />

dienst BEVOLKING*<br />

INENTING<br />

De inenting tegen polio (kinderverlamming) is<br />

wettelijk verplicht. Het bewijs van inenting<br />

moet bij de dienst BEVOLKING* ingediend<br />

zijn vóór het kind 18 maanden oud is. Het formulier<br />

voor het bewijs van inenting ontvang<br />

je bij de aangifte van de geboorte van het<br />

kindje.<br />

INFO PLUS<br />

Redactieadres:<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 – fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be - www.riemst.be<br />

Is een maandelijkse uitgave met een activiteitenkalender<br />

en een aantal relevante, losse<br />

berichten. De ene maand is Info Plus geïntegreerd<br />

in het (2-maandelijkse) informatieblad<br />

37zeventig en de andere maand verschijnt<br />

het blad – eveneens huis-aan-huis - als losse<br />

uitgave.<br />

INFORMATIEBLAD (37ZEVENTIG)<br />

Redactieadres:<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 - fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be - www.riemst.be<br />

Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente<br />

<strong>Riemst</strong>. In elke uitgave vind je ook een meldingskaart<br />

afgedrukt die je naar eigen behoefte<br />

kunt invullen en gratis via de post of<br />

persoonlijk aan het gemeentebestuur kunt<br />

bezorgen.<br />

Contacteer de dienst Communicatie wanneer:<br />

- je de 37zeventig zelden of nooit ontvangt<br />

- je buiten <strong>Riemst</strong> woont - waar ook ter wereld-<br />

en graag de 37zeventig wilt ontvangen<br />

INFORMATIEBROCHURES/ -FOL-<br />

DERS<br />

<strong>Gemeente</strong>huis<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 00 – fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be – www.riemst.be<br />

Informatiebrochures en –folders van zowel de<br />

gemeente, de Vlaamse overheid en andere<br />

besturen en organisaties kun je gratis verkrijgen.<br />

Ze liggen alle in het inforek in de inkomhal<br />

van het gemeentehuis.<br />

INFO-WIJZER<br />

<strong>Gemeente</strong>huis<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 00 – fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be – www.riemst.be<br />

De Info-wijzer is de benaming van een reeks<br />

thematische bewaarfolders. Momenteel zijn<br />

Info-wijzers te verkrijgen over Verhuizen, Huisvuilophaling,<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke Tarieven, Begraafplaatsen,<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur, Overlijden…<br />

Gratis mee te nemen uit het inforek - inkomhal<br />

gemeentehuis.<br />

INFRAX<br />

Netbedrijf voor elektriciteit, aardgas,<br />

kabeltelevisie en riolering<br />

Gouverneur Verwilghensingel 32<br />

3500 Hasselt<br />

www.infrax.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 45


46<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- Infolijn: tel. 078 35 30 20 (maandag tot vrijdag<br />

van 08.00 u. tot 20.00 u.,op zaterdag<br />

van 09.00 u. tot 13.00 u.)<br />

- Storingslijn: tel. 078 35 34 33 (24/24 en 7/7)<br />

- Gasreuk: Gratis nummer: 0800 60 888<br />

(24/24 en 7/7)<br />

- Defecte straatlampen: Gratis nummer: 0800<br />

60 777 (Je kunt ook de gemeente contacteren<br />

om een defecte straatlamp door te<br />

geven: tel. 012 44 03 00)<br />

- Subsidies energiezuinige maatregelen: tel.<br />

078 35 30 20 (zie ook BOUWEN EN VER-<br />

BOUWEN*)<br />

INKOMENSVERVANGENDE TEGE-<br />

MOETKOMING<br />

Sociaal Huis (voorheen OCMW)<br />

Paenhuisstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Aanvraag en inlichtingen over inkomensvervangende<br />

tegemoetkomingen kan je verkrijgen<br />

bij het SOCIAAL HUIS*.<br />

INTEGRATIETEGEMOETKOMING<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuisstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Aanvraag en inlichtingen over integratietegemoetkoming<br />

kan je verkrijgen bij het SOCI-<br />

AAL HUIS*.<br />

J<br />

JAAROVERZICHT<br />

De gepopulariseerde versie van het JAAR-<br />

VERSLAG* vertelt je op een bondige en<br />

kleurrijke manier over de belangrijkste resultaten<br />

van het voorbije jaar. Deze publicatie<br />

wordt gratis huis-aan-huis verspreid, maar<br />

kun je ook bekijken op www.riemst.be .<br />

JAARVERSLAG<br />

Dienst Communicatie<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 - fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be - www.riemst.be<br />

Het jaarverslag van de gemeente steekt boordevol<br />

gedetailleerde informatie over de werking<br />

van de gemeente. Verschijnt elk jaar en<br />

is gratis te verkrijgen bij de COMMUNICATIE-<br />

DIENST*.<br />

JEUGDDIENST<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

jeugd@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Behartigt alle mogelijke materies met betrekking<br />

tot de jeugd. Organiseert, bijvoorbeeld,<br />

in de zomervakantie de jaarlijkse speelpleinwerking<br />

(de Speeldoos), Grabbelpas en tienerwerking<br />

Swap. Staat in voor de uitvoering<br />

van het jeugdbeleid; ondersteunt jeugdverenigingen<br />

en jongerenorganisaties. Wil je<br />

meer informatie over materies die verband<br />

houden met kinderen en jongeren in <strong>Riemst</strong>,<br />

neem dan contact op met de dienst Jeugd of<br />

kijkt op www.riemst.be.<br />

JEUGDHUIS (DE PLEKKER)<br />

Kerkstraat 28, 3770 Zichen-Z.-B. <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – gsm: 0496 55 28 97<br />

info@deplekker.net/ronald.jeurissen@riemst.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

www.deplekker.net<br />

Openingstijden:<br />

vrijdag en zaterdag: 20.00 u. - 02.00 u.<br />

Jeugdhuis De Plekker is een ontmoetingsplaats<br />

voor jongeren vanaf 14 jaar. Organiseert<br />

tal van leuke activiteiten en stelt<br />

repetitieruimte ter beschikking voor<br />

(rock)bands.<br />

JEUGDRAAD<br />

Fungeert als overkoepelend orgaan (adviesraad)<br />

van alle gemeentelijke jeugdverenigingen<br />

(Ook niet georganiseerde jongeren zijn<br />

welkom;).<br />

Heeft medezeggenschap in het gemeentelijk<br />

jeugdbeleid en neemt initiatieven om het<br />

jeugdwelzijn in de gemeente te bevorderen.<br />

Zie ook ADVIESRADEN/-COMMISSIES*<br />

JEUGDZORG<br />

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg<br />

Sint-Catharinastraat 10 bus 1,<br />

3700 Tongeren<br />

tel.012 24 21 50 – fax: 012 24 21 55<br />

cbj.tongeren@jongerenwelzijn.be -<br />

www.wvgvlaanderen.be/jongerenwelzijn<br />

Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg biedt<br />

hulp aan minderjarigen met relatie- en communicatiemoeilijkheden<br />

en aan ouders met<br />

opvoedingsproblemen.<br />

Het begeleidt jongeren bij allerhande problemen<br />

zonder tussenkomst van de jeugdrechter.<br />

JONGERENADVIESCENTRA<br />

Kempische Steenweg 57, 3500 Hasselt<br />

De jongerenadviescentra (JAC) geven informatie,<br />

advies en hulp aan jongeren van 12 tot<br />

25 jaar. Dat kan gaan over de meest uiteenlopende<br />

onderwerpen.<br />

Je kan het JAC bereiken via:<br />

- chat<br />

- tel. 011 22 73 90<br />

- jachasselt@cawtverschil.be<br />

Kijk op www.jaclimburg.be voor meer informatie.


JONGERENINFORMATIE<br />

Dienst Jeugd<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong> -<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 72 – fax: 012 44 03 79 -<br />

jeugd@riemst.be - www.riemst.be<br />

Ben je als jongere op zoek naar informatie<br />

over eender welk onderwerp dat je bezighoudt?<br />

De JEUGDDIENST* kan je wellicht<br />

helpen. Ook de <strong>website</strong> www.jongereninformatie.be<br />

bundelt bijna alle info die je als jongere<br />

wel eens nodig zou kunnen hebben.<br />

Deze site is opgebouwd uit rubrieken zoals<br />

studeren, werken, uitgaan, politiek, seks, ...<br />

JURIDISCH ADVIES<br />

Zie RECHTSHULP*, TELEBALIE* en JURI-<br />

DISCHE DIENST*<br />

JURIDISCHE DIENST<br />

Juriste : Nele Penders<br />

Sociaal Huis (voordien OCMW)<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

De juridische dienst is in het leven geroepen<br />

voor het formuleren van een juridisch advies<br />

of voor kleine interventies (het schrijven van<br />

brieven, enz, …)<br />

Elke donderdag is er vrije raadpleging vanaf<br />

08.30 u. tot 11.30 u. en donderdagmiddag en<br />

vrijdag kan je na afspraak advies krijgen.<br />

JUSTITIE<br />

Rechtbank van Eerste Aanleg<br />

Piepelpoel 10, 3700 Tongeren<br />

tel.012 39 80 20<br />

- Burgerlijke Griffie - tel. 012 39 99 26<br />

fax: 012 39 99 52<br />

- Hoofdgriffier: tel. 012 39 99 57<br />

- Griffier Echtscheidingen - Verzakingen:<br />

tel. 012 39 99 53<br />

- Griffier Collectieve Schuldenregeling:<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

tel. 012 39 99 54<br />

- Griffier van de rol: tel. 012 39 99 53<br />

- Correctionele Griffie - tel. 012 39 96 15<br />

fax: 012 39 96 91<br />

- Parket van de Procureur des Konings<br />

Piepelpoel 12, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 98 09 - fax: 012 39 99 10<br />

Jeugdrechtbank<br />

Predikherenstraat 8, 3700 Tongeren<br />

tel.012 39 95 60 - fax: 012 39 95 69<br />

Politierechtbank<br />

Kielenstraat 22 bus 3, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 97 40 - fax: 012 39 97 50<br />

Vredegerecht<br />

Kielenstraat 22/5, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 95 80 - fax: 012 39 95 90<br />

Arbeidsrechtbank<br />

Kielenstraat 22/2, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 95 30 - fax: 012 39 95 53<br />

Arbeidsauditoraat<br />

Kielenstraat 22/1, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 95 00 - fax: 012 39 95 23<br />

Rechtbank van Koophandel<br />

Kielenstraat 22/4, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 97 00 - fax: 012 39 97 32<br />

KABELDISTRUBUTIE<br />

Zie INFRAX*<br />

KADASTER<br />

K<br />

Kadaster <strong>Riemst</strong> - Lokaal kantoor Tongeren<br />

Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren<br />

tel. 02 577 83 10 – fax: 0257 967 10<br />

contr.kad.tongeren@minfin.fed.be<br />

www.kadaster.be<br />

Dit openbare bestuur verschaft inlichtingen<br />

over kadastrale percelen, de kadastrale inkomens<br />

en de eigenaars.<br />

Kadastrale uittreksels moet je schriftelijk aanvragen<br />

bij de Gewestelijke directie van het<br />

Kadaster:<br />

Voorstraat 43 bus 20 - 3500 Hasselt<br />

tel. 02 57619 00 – fax: 02 572 04 56<br />

dir.kad.limburg.uittreksels@minfin.fed.be<br />

KAPPINGEN<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

De dienst Milieu geeft advies bij kapaanvragen.<br />

Wil je weten of je een kappingsaanvraag<br />

nodig hebt, contacteer dan de MILIEU-<br />

DIENST*<br />

KATTEN<br />

Zie HONDEN EN KATTEN*<br />

KERKEN<br />

Zie PAROCHIES*<br />

KERMISSEN<br />

Bolder:<br />

- Hemelvaartsdag<br />

Genoelselderen:<br />

- zondag na Sacramentsdag<br />

- 1ste zondag van september<br />

Herderen:<br />

- zondag voor St.-Jan<br />

- zondag na St.-Hubertus<br />

Heukelom:<br />

- 14 dagen na Pinksteren<br />

- 2de zondag van september<br />

Kanne:<br />

- 14 dagen na Pinksteren<br />

- zondag na 18 oktober<br />

Lafelt:<br />

- 3de week na Pinksteren<br />

Membruggen:<br />

- laatste zondag van mei<br />

- zondag na St.-Hubertus<br />

Millen:<br />

- 3de zondag na Pinksteren<br />

- 1ste zondag van oktober<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 47


48<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- Hemelvaartsdag (Elst)<br />

<strong>Riemst</strong>-dorp:<br />

- 2de zondag van september<br />

Val-Meer:<br />

- 2de zondag na Pinksteren<br />

- 4de zondag van oktober<br />

Vlijtingen:<br />

- 2de zondag na Pinksteren<br />

- 1ste zondag van oktober<br />

Vroenhoven:<br />

- 2de zondag na Pinksteren<br />

- 1ste zondag van september<br />

Zichen:<br />

- zondag na St.-Petrus en St.-Paulus<br />

- tweede zondag van oktober<br />

Zussen:<br />

- laatste zondag van augustus<br />

KGA (KLEIN GEVAARLIJK<br />

AFVAL)<br />

Klein gevaarlijk afval wordt apart ingezameld<br />

en op een milieuverantwoorde manier verwerkt.<br />

KGA bewaar je in de milieubox of in<br />

een goed afsluitbare bak. Met dit afval kun je<br />

terecht in het Containerpark. Laat alles zo<br />

veel mogelijk in de originele verpakking.<br />

Meer details over klein gevaarlijk afval kan je<br />

lezen in de INFO-WIJZER* over Huisvuil.<br />

KIND EN GEZIN<br />

Raadplegingen<br />

Krijtstraat 13, 3770 Vroenhoven<br />

tel. 078 15 01 00 (Kind en Gezinlijn, bereikbaar<br />

van 08.00 u. tot 20.00 u.)<br />

www.kindengezin.be<br />

Maak eerst telefonisch een afspraak:<br />

Provinciale afdeling Limburg<br />

Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 15,<br />

3500 Hasselt<br />

tel. 011 77 19 71 – fax: 011 87 09 71<br />

secr.limburg@kindengezin.be<br />

Hier kun je terecht voor informatie over pasgeborenen,<br />

voeding, verzorging en omgang<br />

met babyʼs, ontwikkeling, inentingen...<br />

KINDER- EN JONGERENTELE-<br />

FOON (Zie AWEL*)<br />

KINDERMISHANDELING<br />

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling<br />

Boerenkrijgsingel 30, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 27 46 72 – fax: 011 27 27 80<br />

info@vklimburg.be – www.kindermishandeling.be<br />

Het vertrouwenscentrum kindermishandeling<br />

is een meldpunt voor alle mogelijke situaties<br />

van geweld op kinderen. Iedereen (zowel<br />

hulpverleners als mensen uit de omgeving<br />

van een kind) die een vermoeden of een ongerustheid<br />

heeft over verwaarlozing of mishandeling<br />

van een kind, kan contact<br />

opnemen met dit centrum.<br />

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling<br />

heeft een medische, psychologisch/pedagogische<br />

en sociale functie alsook een secretariaatsfunctie.<br />

De hulpverlening is volledig<br />

gratis.<br />

KINDEROPVANG<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke opvang buiten schooluren<br />

Dienst Welzijn<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

welzijn@riemst.be - www.riemst.be<br />

Ukke Puk<br />

Sint-Jansstraat 8d, 3770 Herderen<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 78<br />

(enkel onder de openingstijden)<br />

kinderopvang@riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

schooldagen: 07.00 u. – 08.30 u. en<br />

van 15.30 u. – 18.00 u.<br />

woensdagnamiddag: 12.00 u. – 18.00 u.<br />

in vakanties en op schoolvrije dagen:<br />

07.00 u. – 18.00 u.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Voor kinderopvang vóór en na de schooltijden<br />

kan je terecht in je eigen school of in Ukke<br />

Puk. Voor kinderopvang op woensdagnamiddag,<br />

in de vakantie en op andere schoolvrije<br />

dagen kun je terecht in Ukke Puk.<br />

Voor meer informatie over de kinderopvang<br />

en de kosten die eraan verbonden zijn, neem<br />

je het best contact op met de dienst WEL-<br />

ZIJN*<br />

Kinderopvanggezinnen onder de schooluren<br />

De kinderopvang door onthaalmoeders wordt<br />

in <strong>Riemst</strong> door twee diensten georganiseerd:<br />

Landelijke Kinderopvang Bilzen, Hoeselt,<br />

<strong>Riemst</strong>, Voeren<br />

Hospitaalstraat 15 bus 2-2, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 32 87 70 – fax: 089 32 87 71<br />

LKObilzen@landelijkekinderopvang.be<br />

www.landelijkekinderopvang.be.<br />

De helpdesk is iedere werkdag tussen 08.00<br />

u. -17.00 u. bereikbaar op het<br />

tel. 070 24 60 41<br />

Spreekuren:<br />

- Bilzen: dinsdag- en donderdagvoormiddag<br />

09.00 u. - 12.00 u. of na afspraak<br />

woensdag van 13.00 u. - 14.30 u. op<br />

afspraak - tel. 089 32 87 70<br />

- <strong>Riemst</strong>: elke vrijdag 09.00 u. - 10.00 u.<br />

in het gemeentehuis – tel. 012 44 03 00<br />

- Voeren: elke derde donderdag van de<br />

maand 13.00 u. - 14.30 u. in het ACV-lokaal<br />

(ʼs Gravenvoeren) - tel. 04 381 01 45<br />

vzw De Mereltjes<br />

Hasseltsesteenweg 16, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 23 89 23<br />

tamara.vos@mereltjes.be<br />

onthaalouders@mereltjes.be<br />

www.demereltjes.be<br />

Spreekuren:<br />

- elke donderdagnamiddag van 14.30 u.<br />

tot 16.30 u. in het Sociaal Huis,<br />

Paenhuisstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong>


- elke vrijdagnamiddag van 14.00 u. tot<br />

18.00 u. bij de vzw De Mereltjes zelf<br />

Opvang voor zieke kinderen<br />

- Skoebidoe - CM Kinderservice<br />

tel.: 011 28 02 90<br />

www.cm.be/skoebidoe - www.cm.be<br />

CM zorgt voor de oppas van zieke kinderen<br />

tot en met 12 jaar. Je kan alle werkdagen een<br />

beroep op hen doen van 07.30 u. tot 19.30 u.<br />

Je betaalt hiervoor slechts 1,75 euro per uur.<br />

- Liberale Mutualiteit<br />

tel. 070 23 32 95 - www.lml.be<br />

Je kan een beroep doen op de thuisoppasdienst<br />

van Solidariteit voor het Gezin. Zij zorgen<br />

voor een professionele kinderverzorgster<br />

die bij jou aan huis komt.<br />

Je kan een LM-tussenkomst van 20 euro per<br />

uur ontvangen met een maximum van 18 uur<br />

per kalenderjaar en per kind.<br />

- Socialistische Mutualiteit<br />

tel. 011 85 06 42<br />

www.devoorzorg.be/limburg<br />

De dienst Thuisoppas is er voor zieke kinderen<br />

van 0 tot 12 jaar. Beschikbaar van maandag<br />

tot vrijdag, van 07.00 u. tot 19.00 u. De<br />

kostprijs bedraagt 4,25 euro/uur met tussenkomst<br />

van 2 euro/uur indien het zieke kind lid<br />

is van De Voorzorg.<br />

- Babysitdienst van de Gezinsbond<br />

www.gezinsbond.be<br />

Herderen - Jeanine Monard<br />

tel. 012 44 12 73<br />

Vroenhoven - Therese Ronsmans<br />

tel. 012 45 27 33<br />

KINDERPASJES<br />

Zie IDENTITEITSKAARTEN*<br />

KLACHTEN EN MELDINGEN<br />

Klachten<br />

Dienst Communicatie<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 - fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be - www.riemst.be<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Een klacht heeft per definitie te maken met<br />

een stuk ontevredenheid over de gemeentelijke<br />

dienstverlening. Je wordt onheus behandeld<br />

of het gemeentebestuur komt zijn<br />

toegezegde afspraken niet na.<br />

Een klacht kun je – in welke vorm ook (telefonisch<br />

in het gemeentehuis, per brief, per email<br />

met het klachtenformulier op<br />

www.riemst.be) – formuleren bij de dienst<br />

Communicatie die instaat voor de opvolging<br />

ervan.<br />

Meldingen<br />

Een melding gaat meestal om een gegeven<br />

waarbij het gemeentebestuur geen schuld<br />

treft, maar er toch iets dient te gebeuren.<br />

Voorbeelden: defecte straatverlichting, verstopt<br />

rioolputje, beschadigd voetpad, verzakte<br />

greppel, ...<br />

Je kunt je melding formuleren: telefonisch in<br />

het gemeentehuis, per brief, per e-mail, met<br />

het meldingsformulier op www.riemst.be of op<br />

de meldingskaart op de achterkant van elke<br />

37zeventig.<br />

KLEINE LANDSCHAPSELEMEN-<br />

TEN<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

- Wat wordt precies bedoeld met ʻkleine landschapselementenʼ?<br />

Je kent ze ongetwijfeld ook wel: hagen,<br />

holle wegen, poelen, alleenstaande bomen,<br />

bomenrijen ... De laatste jaren zijn deze natuurelementen<br />

opmerkelijk in aantal en oppervlakte<br />

achteruitgegaan, kwijnden weg, of<br />

– erger nog – gingen zelfs verloren. Juist<br />

daarom heeft het gemeentebestuur het initiatief<br />

genomen om iedereen die ʻkleine<br />

landschapselementenʼ aanplant en/of onderhoudt,<br />

te stimuleren met financiële<br />

steun.<br />

- Welke kleine landschapselementen precies<br />

komen voor subsidiëring in aanmerking?<br />

Het gaat om: haag, houtkant, houtwal, graft<br />

(= talud tussen akkers, weiden...) een bomenrij,<br />

een alleenstaande boom, een veedrinkpoel,<br />

voor zover ze zijn gelegen op het<br />

grondgebied van de gemeente <strong>Riemst</strong>.<br />

Hiervoor komen niet in aanmerking: afbakening<br />

van siertuinen en aanplantingen rond<br />

woningen tot een bouwdiepte van 50 m.<br />

KLINIEKEN<br />

Zie ZIEKENHUIZEN*<br />

KLUSJESDIENST<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

- Wie kan een beroep doen op deze dienstverlening?<br />

In principe kan iedereen - na contactname<br />

met het Sociaal Huis - gebruik van de klusjesdienst<br />

van NL-Limburg.<br />

- Wat doet de klusjesman?<br />

- Beperkt tuinonderhoud (spitten, gras<br />

maaien, snoeien, onkruid wieden, gazon<br />

ontmossen, onderhoud moestuin, planten<br />

van bloemen en struiken, scheren van heggen,<br />

inkorten of omzagen van kleine tot<br />

middelgrote bomen).<br />

- Kleine verhuizingen (hulp bij het in- en uitpakken,<br />

verplaatsen van meubilair in de woning),<br />

vervoer met bestelwagen.<br />

- Verf- en behangwerken (beperkte verfwerken,<br />

behangen, herstelling pleisterwerk,<br />

verven van ramen en deuren, …)<br />

- Sneeuw ruimen (voetpad ijsvrij houden)<br />

- Kleine klussen (plaatsen van kraan, ophangen<br />

van allerhande attributen, opruimen van<br />

zolders en kelders, vervangen van lampen,<br />

kleine sanitaire- en elektriciteitswerkzaamheden)<br />

- Klussen in het kader van valpreventie<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 49


50<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

(plaatsen van extra leuningen, deurklinken,<br />

hendels, trappenstrips).<br />

De klusjesman beschikt over eigen gereedschap.<br />

Indien je zelf geen eigen materieel<br />

hebt kun je een beroep doen op NL-Limburg<br />

voor het huren aan een voordelige prijs van<br />

een grasmachine, een heggeschaar, een kettingzaag,<br />

een bosmaaier, … . De inzet van<br />

klein gereedschap zoals riek, schop, borstel,<br />

hak, kruiwagen, … zijn in ieder geval gratis.<br />

- Hoeveel betaal je?<br />

Om aanspraak te maken op een tariefvermindering<br />

dient je maandelijks inkomen<br />

lager te zijn dan 1.126 euro voor alleenstaanden<br />

en 1.335 euro voor gezinnen. Indien<br />

je aan deze voorwaarde voldoet,<br />

betaal je een bijdrage van 6,5 euro per uur.<br />

Indien je inkomen hoger is, betaal je het<br />

normale uurtarief van 12,06 euro.<br />

- Bij wie kan je terecht om een klusjesman<br />

aan te vragen?<br />

Een simpel telefoontje naar het Dienstencentrum<br />

(tel. 012 21 46 98 of gsm: 0468 12<br />

96 35) volstaat. Je kan bij ons elke werkdag<br />

terecht tussen 09.00 u. en 11.30 u. en tussen<br />

13.30 u. en 16.00 u. De verantwoordelijke<br />

doet vervolgens een inkomensonderzoek<br />

om het tarief te berekenen en<br />

bespreekt met je welke klussen dienen te<br />

worden uitgevoerd. Die worden vervolgens<br />

uitgevoerd door NL Limburg maar de factuur<br />

ontvang je van het Sociaal Huis.<br />

KRAAMCENTRUM<br />

vzw Amerijtje - Expertisecentrum Kraamzorg<br />

Kastanjewal 58, 3700 Tongeren<br />

tel. 070 22 23 54<br />

www.zwangerenbevallen.be<br />

Het Expertisecentrum Kraamzorg is een informatiepunt<br />

waar je terecht kan voor informatie<br />

en documentatie vanaf de zwangerschapswens<br />

tot in de kraamperiode. Je kan<br />

bij de dienst terecht als je vragen hebt over,<br />

informatie zoekt over, een vorming wilt volgen<br />

over of materiaal wilt uitlenen voor zwangerschap,<br />

geboorte of kraamperiode.<br />

KRINGWINKEL ‘DE KOOP’<br />

Je kunt met herbruikbare goederen terecht in<br />

de kringwinkels van Tongeren en Bilzen.<br />

- Kringwinkel Tongeren<br />

Gasthuisbosdreef 31, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 24 14 68 – www.dekoop.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag t.e.m. vrijdag: 10.00 u. – 18.00 u.<br />

zaterdag: 10.00 u. - 16.00 u.<br />

- Kringwinkel Bilzen<br />

Hasseltsestraat 4, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 50 27 37 - www.dekoop.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag t.e.m. vrijdag: 10.00 u. - 18.00 u.<br />

zaterdag: 10.00 u. tot 16.00 u.<br />

Voor ophalingen aan huis door de kringwinkel<br />

(eer het dus als grofvuil wordt aangeboden),<br />

telefoneren naar tel. 012 24 14 68.<br />

L<br />

LAMPEN (DEFECTE)<br />

Zie VERLICHTING (OPENBARE)*<br />

LANDBOUW<br />

Zie dienst LOKALE ECONOMIE, LAND-<br />

BOUW EN PLATTELAND*<br />

LANDBOUWORGANISATIES<br />

Boerenbond<br />

Diestsevest 40, 3000 Leuven<br />

tel. 016 28 61 01 - fax: 016 28 61 09<br />

martine.tilkens@boerenbond.be<br />

www.boerenbond.be<br />

Provinciaal secretariaat Boerenbond Limburg<br />

Kiezelstraat 56, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 30 37 00 – fax: 011 30 37 09<br />

lisette.beelen@boerenbond.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Algemeen Boerensyndicaat<br />

Hendrik Consciencestraat 53 a,<br />

8800 Roeselare<br />

tel. 051 26 08 20 – fax: 051 24 25 39<br />

abs.roeselare@absvzw.be - www.absvzw.be<br />

LANDBOUWRAAD<br />

Zie ADVIESRADEN/-COMMISSIES*<br />

LANDSCHAPPEN (BESCHERMDE)<br />

EN ANKERPLAATSEN<br />

Zie ZOLAD+*<br />

LEEFLOON<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be –<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Openingstijden: maandag tot vrijdag van<br />

09.00 u. tot 11.30 u. In de namiddag enkel<br />

na afspraak.<br />

Elke meerderjarige Belg die zijn werkelijke<br />

verblijfplaats in België heeft en geen toereikende<br />

bestaansmiddelen heeft, noch er aanspraak<br />

op kan maken of ze door eigen<br />

inspanningen of op een andere manier niet<br />

kan verwerven, heeft recht op een leefloon.<br />

Dit geldt ook voor minderjarigen ontvoogd<br />

door huwelijk en ongehuwden met minstens<br />

1 kind ten laste. Ook onderdanen van de EG,<br />

vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister,<br />

staatlozen en erkende vluchtelingen<br />

kunnen aanspraak maken op een<br />

leefloon. Aanvragen bij de SOCIALE<br />

DIENST* van het SOCIAAL HUIS*.<br />

LEERLINGENVERVOER<br />

Voor enkele scholen organiseert de gemeente<br />

leerlingenvervoer van en naar de<br />

school.<br />

Zie TECHNISCHE DIENST*<br />

LENEN VAN MATERIALEN<br />

Zie UITLEEN (VAN MATERIALEN)*


LEURHANDEL<br />

Zie AMBULANTE HANDEL*<br />

LIJN, DE<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

LOGOPEDIE<br />

Alle kinderen van de 3de kleuterklas, van het<br />

gemeentelijk en Vrij Onderwijs en de ʻnieuweʼ<br />

leerlingen die komen van een school buiten<br />

de gemeente, alsook de ʻop te volgenʼ leerlingen,<br />

worden onderzocht op stem-, spraaken<br />

taalstoornissen. Dit gebeurt door een door<br />

het schepencollege aangestelde logopedist.<br />

Het onderzoek en de aanbevelingen zijn volledig<br />

gratis.<br />

LOKAAL OPVANG-INITIATIEF<br />

(LOI)<br />

Het Sociaal Huis beschikt over 3 woningen<br />

waarin 16 kandidaat-politiek vluchtelingen tijdelijk<br />

opgevangen kunnen worden. Voor de<br />

periode (de duur van het ontvankelijkheidonderzoek)<br />

dat deze mensen aan ons toegewezen<br />

zijn, voorziet het Sociaal Huis in<br />

huisvesting, levensonderhoud en begeleiding.<br />

In ruil voor een kwaliteitsvolle begeleiding<br />

ontvangt het SOCIAAL HUIS* van de<br />

overheid een dagvergoeding per opgevangen<br />

persoon.<br />

LOKALE ECONOMIE, LAND-<br />

BOUW EN PLATTELAND<br />

Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 34 – fax: 012 44 03 09<br />

platteland@riemst.be<br />

www.riemst.be/ondernemersinfo<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot<br />

16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u.<br />

tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u.<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

tot 16.30 u. (tot 19.30 u. na afspraak)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

De dienst Lokale Economie, Landbouw en<br />

Platteland houdt zich bezig met de <strong>Riemst</strong>er<br />

ondernemers en het plattelandsbeleid. Zo is<br />

de dienst het gemeentelijk aanspreekpunt<br />

voor alle ondernemers en iedereen die info<br />

wenst over ondernemen en de ondernemingen<br />

in <strong>Riemst</strong>. Ook behandelt de dienst een<br />

aantal economische vergunningen (horecavergunning,<br />

standplaatsen, …). Het plattelandsbeleid<br />

van andere overheden wordt<br />

opgevolgd en zo nodig toegepast in de gemeente<br />

(via acties, subsidies, adviezen, …).<br />

LOKALE ECONOMISCHE MID-<br />

DENSTANDSRAAD<br />

Zie ADVIESRADEN/-COMMISSIES.<br />

MAZOUTTANKS<br />

M<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel.012 44 03 40 – fax: 012 44 03 09<br />

milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

Alles over de reglementering van boven- en<br />

ondergrondse stookolietanks verneem je bij<br />

de MILIEUDIENST*. Zie ook: www.informazout.be<br />

MELDINGEN<br />

Zie KLACHTEN EN MELDINGEN*<br />

MEUBELCENTRALE<br />

Het Sociaal Huis bewaart sinds 1993 tweedehandse<br />

meubelen. Het lanceert regelmatig<br />

oproepen naar de bevolking om gebruiksvoorwerpen,<br />

die in goede staat zijn, ter beschikking<br />

te stellen.<br />

De laatste jaren is er eveneens een kledingcentrale<br />

bijgekomen, waar mensen gratis<br />

kunnen beschikken over tweedehandse kleding.<br />

- Mensen die gebruik willen maken van deze<br />

dienstverlening dienen contact te nemen<br />

met een maatschappelijk assistente van het<br />

Sociaal Huis.<br />

- Mensen die bruikbare meubels of elektrische<br />

toestellen ter beschikking willen stellen,<br />

nemen vooraf even contact met Francis<br />

Jadoulle (tel. 012 44 09 10). Francis komt<br />

dan even langs om te controleren of de<br />

meubels en de toestellen zich nog in een<br />

behoorlijke staat bevinden; hij maakt vervolgens<br />

de nodige afspraken met betrekking<br />

tot het transport.<br />

Zie SOCIAAL HUIS*<br />

MILIEUDIENST<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40<br />

Milieu@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 19.30 u. (in juli en augustus:<br />

tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

Voor alle vragen, klachten, voorstellen,<br />

ideeën in verband met natuur- en milieuaspecten<br />

en –hinder. Tijdens de kantooruren<br />

kun je je milieuklachten melden bij de dienst<br />

Milieu op tel. 012 44 03 40 of tel. 012 44 03<br />

41. Buiten de kantooruren kun je je milieuklacht<br />

permanent kwijt via de politie op tel.<br />

012 44 05 00 of milieu@riemst.be.<br />

MILIEURAAD<br />

Zie ADVIESRADEN/-COMMISSIES*<br />

MILITAIRE LOOPBANEN<br />

Defensiehuis informatiecentrum Limburg<br />

Guffenslaan 24, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 28 88 70 – fax: 028 88 79<br />

www.mil.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 51


52<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 17.00 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 17.00 u.<br />

woensdag:10.00 u. tot 17.00 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 17.00 u.<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 17.00 u.<br />

Van november tot april: open van 10.00 u.<br />

tot 16.00 u. de 1ste en de 3de zaterdag<br />

van de maand.<br />

Van mei tot oktober: open van 10.00 u. tot<br />

16.00 u. de 1ste zaterdag van de maand.<br />

Gesloten tijdens het weekend in juli en augustus.<br />

MINDER MOBIELEN CENTRALE<br />

(MMC)<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Verantwoordelijke:<br />

Erik Coenegrachts - gsm 0468 12 96 35<br />

Is een dienstverlening van het Sociaal Huis<br />

voor mensen met verplaatsingsproblemen en<br />

een beperkt inkomen. Meer in het bijzonder<br />

is de MMC bedoeld voor bejaarden, mindervaliden<br />

of mensen in een noodsituatie die familie<br />

willen bezoeken, naar de dokter moeten<br />

of boodschappen willen doen.<br />

• Voorwaarden:<br />

- het maximum inkomen mag niet hoger liggen<br />

dan tweemaal het wettelijke leefloon;<br />

- geen openbaar vervoer in de buurt of - indien<br />

het er wel is - voor de betrokkene moeilijk<br />

of nauwelijks te bereiken;<br />

- de aanvraag voor vervoer gebeurt liefst 4<br />

dagen vooraf.<br />

• Kosten:<br />

- de gebruiker betaalt een jaarlijks lidgeld<br />

van 10 euro per persoon of 15 euro per koppel<br />

of samenwonenden<br />

- daarnaast betaalt de gebruiker 0,30 euro<br />

per km.<br />

MINDERVALIDEN<br />

Zie PERSONEN MET EEN HANDICAP*<br />

MOBILITEIT<br />

Dienst Mobiliteit<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 31 - fax: 012 44 03 09<br />

mobiliteit@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u.<br />

tot 19.30 u. (in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

De mobiliteitsambtenaar staat in voor alles<br />

wat betrekking heeft op mobiliteit en verkeerskundige<br />

problemen.<br />

MONUMENTEN EN LANDSCHAP-<br />

PEN<br />

Inlichtingen hierover te verkrijgen bij ZOLAD+<br />

of de afdeling RUIMTELIJKE ORDENING en<br />

WONEN*.<br />

MONUMENTENWACHT<br />

Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 23 75 90 – fax. 011 23 75 95<br />

mowa@limburg.be<br />

www.monumentenwacht.be.<br />

Deze v.z.w. verstrekt advies over het behoud<br />

en beheer van waardevolle gebouwen, interieurs<br />

en archeologische sites.<br />

Als je lid bent van de Monumentenwacht,<br />

voeren de monumentenwachters regelmatig<br />

(om de 2 à 3 jaar) een inspectie uit van je erfgoed,<br />

ongeacht of het een gebouw, waardevol<br />

interieur, een historisch vaartuig of een<br />

archeologische site is. Op basis van de inspectie<br />

stellen zij een gedetailleerd rapport op<br />

met tips voor het onderhoud.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

MUSEA<br />

De Waterburcht van Millen<br />

Kattestraat 22, 3770 Millen-<strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 75<br />

toerisme@riemst.be - www.riemst.be<br />

Toeristisch infocafé en bezoekerscentrum<br />

ʻBurchten en Versterkingen in de Euregio<br />

Maas-Rijnʼ<br />

Heemkundig Museum<br />

Parochiaal Centrum - Kloosterstraat 18,<br />

3770 Vlijtingen - <strong>Riemst</strong> - tel. 012 44 03 75<br />

toerisme@riemst.be - www.riemst.be<br />

Archeologische vondsten uit de Steentijd (o.a.<br />

bandkeramiek), de IJzertijd, de Gallo-Romeinse<br />

Tijd en uit de ʻSlag van Lafelt in 1747ʼ;<br />

Museum van de Dynastie en van België<br />

St.-Jansstraat 21, 3770 Herderen - <strong>Riemst</strong><br />

etienne.haling@telenet.net<br />

www.monarchie-herderen.be<br />

De mergelgrotten ʻDe Kuilenʼ<br />

Lindestraat 13, 3770 Zichen-Z.-B. - <strong>Riemst</strong><br />

tel. en fax: 012 45 46 18<br />

info@mergelgrot.be - www.mergelgrot.be<br />

Voor reservaties kan je ook altijd terecht bij<br />

TOERISME RIEMST*:<br />

tel. 012 44 03 75 - toerisme@riemst.be<br />

De ondergrondse ruimten zijn smaakvol ingericht<br />

als een fascinerende kunstgalerij waar<br />

geologie, archeologie, geschiedenis en cultuur<br />

zich een weg banen door een labyrint<br />

van gangen en zalen.<br />

De mergelgrotten ʻHet Avergatʼ<br />

Avergat 14, 3770 Kanne - <strong>Riemst</strong><br />

gsm: 0487 365 271- fax: 012 45 44 79<br />

info@grotten-van-kanne.be<br />

www.grotten-van-kanne.be<br />

Voor reservaties kan je ook altijd terecht bij<br />

TOERISME RIEMST*:<br />

tel. 012 44 03 75 - toerisme@riemst.be<br />

De gangen zijn 4 tot 5 meter breed en 6 tot<br />

10 meter hoog; de grotten maken<br />

deel uit van een doolhof van 300 km, ontstaan<br />

door de ontginning van mergelblokken;


niet alleen de gangen, maar ook de wanden<br />

zijn fascinerend; muurschilderingen van prehistorische<br />

dieren, teksten in Oudnederlands<br />

en een verzameling fossielen dompelen je<br />

onder in lang vervlogen tijden.<br />

MUZIEKRAAD<br />

Zie ADVIESRADEN/-COMMISSIES*<br />

NAAMVERANDERING en<br />

-VERBETERING<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

NATIONALITEIT<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Aanvraag, wijziging, keuze …<br />

NATURALISATIE<br />

N<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 - fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor de procedure en andere inlichtingen:<br />

BEVOLKINGSDIENST*.<br />

NATUUR- EN LANDSCHAPSWAN-<br />

DELINGEN<br />

De plaatselijke natuurverenigingen voorzien<br />

voor scholen en groepen begeleiding bij natuurwandelingen<br />

in een aantal specifieke gebieden.<br />

NMBS<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

NUMMERPLATEN<br />

Zie AUTO-INSCHRIJVING*<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

NOODOPROEPNUMMERS<br />

Ambulance..................................................................................................................100 of 112<br />

Amnesty International Vlaanderen .........................................................................03 271 16 16<br />

Anonieme Alcoholisten ...........................................................................................03 239 14 15<br />

Antigifcentrum ........................................................................................................070 24 52 45<br />

Apothekers van wacht .............................................................................................0900 10 500<br />

Autisme infolijn (mensen die in zichzelf gekeerd zijn) ............................................078 15 22 52<br />

Awel (Kinder- en Jongerentelefoon)......................................................................................102<br />

Brandweer ..................................................................................................................100 of 112<br />

Brandwondencentrum ............................................................................................016 34 87 56<br />

Card Stop ...............................................................................................................070 34 43 44<br />

Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) ......................................011 71 60 03<br />

Child Focus (verdwijning kinderen) ................................................................................116 000<br />

Civiele bescherming ...............................................................................................050 81 58 41<br />

Diabetes infolijn .......................................................................................................0800 96 333<br />

Doc Stop (blokkering documenten)...................................................................0800 2123 2123<br />

Dokters van wacht .................................................................................................070 24 62 46<br />

Dopinglijn.............................................................................................................................1700<br />

Druglijn ...................................................................................................................078 15 10 20<br />

Europees noodnummer .........................................................................................................112<br />

Farafoon (Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes) .......................016 38 69 50<br />

Gaia (Dierenrechtenorganisatie) ............................................................................02 245 29 50<br />

Gasreuk – Zie ook INFRAX* .................................................................................0800 65 065<br />

Holebifoon (vragen o.m. over adoptie,enz…..).......................................................0800 99 533<br />

huisvandeMens (informatie m.b.t.vrijzinnige levensbeschouwing).........................089 30 95 60<br />

Kankerfoon ..............................................................................................................0800 15 802<br />

LEIFlijn (hulplijn over euthanasie en palliatieve zorg) ............................................078 15 11 55<br />

Liga voor de Mensenrechten..................................................................................09 223 07 38<br />

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling.............................................................1712<br />

Opvoedingslijn........................................................................................................078 15 00 10<br />

Pensioenlijn ........................................................................................................................1765<br />

Politie.....................................................................................................................................101<br />

Rode Kruis.............................................................................................................................105<br />

Similes (hulpverlening psychiatrische patiënten + zelfdoding).............................. 016 24 42 01<br />

Stroomstoring – Zie ook INFRAX*.........................................................................078 35 34 33<br />

Tandartsen van wacht .............................................................................................0903 39 969<br />

Teleblok ...................................................................................................................0800 13 144<br />

Tele-Onthaal (hulplijn voor mensen met problemen).............................................................106<br />

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling ..............................................................011 27 46 72<br />

Vlaams Meldpunt Ouderenmishandeling ...............................................................078 15 15 70<br />

Vlaamse Alzheimerliga (problemen met dementie).................................................0800 15 225<br />

Vlaamse infolijn ...................................................................................................................1700<br />

Vlaamse Kruis ........................................................................................................011 42 52 00<br />

Vlaamse Wegentelefoon .........................................................................................0800 122 66<br />

Waterlek (dringend herstel van leiding) – Zie ook Watergroep De*………… .........016 30 13 40<br />

Woonzorglijn...........................................................................................................078 15 25 25<br />

Zelfmoordlijn...........................................................................................................02 649 95 55<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 53


54<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

OCMW<br />

Zie SOCIAAL HUIS*<br />

O<br />

ONDERNEMERSINFO (VOOR-<br />

HEEN KMO-LOKET)<br />

Kijk op www.riemst.be/ondernemersinfo voor<br />

alle relevante info op dat domein. Dit deel van<br />

de <strong>website</strong> richt zich op de (toekomstige) ondernemers<br />

in <strong>Riemst</strong>.<br />

Je vindt hier onder andere de online handels<strong>gids</strong>,<br />

tips voor starters, informatie over bedrijsafval<br />

en de schadecommissie…<br />

Heb je nog ondernemersvragen en vind je het<br />

antwoord niet terug op de <strong>website</strong>? Neem<br />

dan contact op met de dienst LOKALE ECO-<br />

NOMIE, LANDBOUW EN PLATTELAND*.<br />

ONDERNEMINGSLOKET<br />

Bij een ondernemingsloket kan je terecht om<br />

de administratieve gegevens van jouw onderneming<br />

te beheren. Meer info over de ondernemingsloketten<br />

kan je vinden op<br />

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/le<br />

ven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket<br />

http://www.agentschapondernemen.be<br />

Verder kan je natuurlijk ook terecht bij de gemeentelijke<br />

dienst LOKALE ECONOMIE,<br />

LANDBOUW EN PLATTELAND* voor meer<br />

informatie over de werking en taken van het<br />

ondernemingsloket. Ook kan je er terecht<br />

voor informatie over de gegevens van je onderneming<br />

die je zelf kan beheren.<br />

ONDERWIJS<br />

Voor inschrijvingen wend je je best tot de<br />

schooldirectie ter plaatse.<br />

I. GEMEENTESCHOLEN:<br />

A. Scholengroep <strong>Riemst</strong><br />

Secretariaat:<br />

Klein-Lafeltstraat 2, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 28 42 - fax: 012 45 74 26<br />

gbs.deklinker@skynet.be<br />

www.schoolriemst.be<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke basisschool 'De Klinker'<br />

(kleuters + 1ste t.e.m. 6de lj.)<br />

Klein-Lafeltstraat 2, 3770 <strong>Riemst</strong>-centrum<br />

tel. 012 45 28 42.<br />

<strong>Gemeente</strong>school 'De Tol'<br />

(kleuters + 1ste t.e.m. 6de lj.)<br />

Tolstraat 6, 3770 Herderen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 49 25 (1ste en 2de lj)<br />

012 67 19 26 (kleuters)<br />

B. Scholengroep Millen 'De Driesprong'<br />

Secretariaat:<br />

Kattestraat 7, 3770 Millen – <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong> - tel. 012 23 10 57<br />

fax: 012 39 38 64<br />

gbs.dedriesprong@telenet.be<br />

www.gbsdedriesprong.be<br />

<strong>Gemeente</strong>school<br />

(kleuters + 1ste t.e.m. 6de lj.)<br />

Trinellestraat 10, 3770 Millen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 23 10 57<br />

<strong>Gemeente</strong>school (kleuters + 1ste lj.)<br />

St.-Maartensstraat 52, 3770 Genoelselderen<br />

<strong>Riemst</strong> - tel. 012 26 23 24<br />

<strong>Gemeente</strong>school (3de t.e.m. 6de lj.)<br />

Tolstraat 4, 3770 Herderen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 57 62.<br />

II. VRIJE SCHOLEN<br />

A. Scholengroep Zichen<br />

Secretariaat:<br />

Nieuweweg 11, 3770 Z.-Z.-Bolder - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 21 30 - fax: 012 45 74 46<br />

vbs@skynet.be – www.vbszzbk.be<br />

Vrije Basisschool ʻDen Driesʼ<br />

(kleuters + 1ste, 4de, 5de en 6de lj.)<br />

Nieuweweg 11, 3770 Z.-Z.-Bolder - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 21 30<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Vrije Basisschool ʻTrudoʼ<br />

(kleuters + 1ste, 2de en 3de lj.)<br />

Pastoor Bollenstraat 9, 3770 Z.-Zussen-B.<br />

<strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 25 91<br />

Vrije Basisschool ʻJekerdalʼ (kleuters)<br />

Sint-Hubertusstraat 9, 3770 Kanne - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 74 16<br />

B. Scholengroep Vlijtingen<br />

Secretariaat:<br />

Kloosterstraat 12, 3770 Vlijtingen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 39 40<br />

vrijebasisschoolvlijtingen@hotmail.com<br />

www.vbs-vlijtingen.be<br />

Vrije Basisschool<br />

(kleuters + 1ste, 2de en 3de lj.)<br />

Kloosterstraat 18, 3770 Vlijtingen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 39 40<br />

Vrije Basisschool (4de, 5de en 6de lj.)<br />

Kloosterstraat 14, 3370 Vlijtingen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 62 66<br />

Vrije Basisschool<br />

(kleuters + 4de, 5de en 6de lj.)<br />

Iers-Kruisstraat 63, 3770 Lafelt - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 51 52<br />

Vrije Kleuterschool<br />

Heukelomdorp 32, 3770 Heukelom - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 55 23<br />

C. Scholengroep Membruggen<br />

Secretariaat:<br />

Wijnstraat 2, 3770 Membruggen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 23 58 16<br />

vbsmembruggen@telenet.be<br />

http://www.vbsmembruggen.be<br />

Vrije Basisschool 'De Bron'<br />

(kleuters + 1ste, 2de, 3de en 4de lj.)<br />

Wijnstraat 2, 3770 Membruggen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 23 58 16<br />

Vrije Basisschool 't Hofje'<br />

(kleuters + 1de, 2de en 3de lj.)<br />

Montenaekenweg 4,<br />

3770 Vroenhoven - <strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 13 23


Vrije Basisschool 'De Kleine Bond'<br />

(kleuter + 1ste en 2de lj.)<br />

Bampstraat 8, 3770 Val-Meer - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 31 91<br />

Vrije Basisschool 'De Amber' (5de en 6de lj.)<br />

Grote Straat 64 b, 3770 Val-Meer - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 55 70<br />

ONGEWENST ZWANGER<br />

Bij Fara kan je terecht voor begeleiding en<br />

gesprekken omtrent de prenatale diagnose.<br />

Openingstijden: elke werkdag van 9.00 u.<br />

tot 16.00 u. of na afspraak in onze kantoren.<br />

Vragen?<br />

Farafoon: 016 38 69 50<br />

Faramail: vragen@faranet.be<br />

Farachat: op maandag van 14.00 u. tot<br />

17.00 u. uur, op woensdag en vrijdag<br />

van 13.00 u. tot 16.00 u.<br />

www.faranet.be: een digitale wegwijzer met<br />

een online hulpverleningsaanbod voor het<br />

ruime publiek en voor zorgprofessionals.<br />

Luistertelefoon bij Ongeplande Zwangerschap:<br />

tel. 078 15 30 45, elke avond van<br />

18.00 u. tot 22.00 u.<br />

ONGEZONDE WONINGEN<br />

Op aanvraag van de eigenaar kan een woning<br />

door de burgemeester als ongezond<br />

(en dus ook onbewoonbaar) worden verklaard.<br />

Over voorwaarden en/of premies kun<br />

je alle info verkrijgen bij de dienst WONEN*<br />

ONROEREND ERFGOED<br />

LIMBURG<br />

Zie RUIMTE EN ERFGOED*<br />

ONROERENDE VOORHEFFING<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

ONTSPANNING<br />

Voor inlichtingen over ontspanningsmogelijkheden<br />

en het gebruik van de lokalen, kun je<br />

terecht bij de CULTUURDIENST*<br />

Zie ook handels- en beroep<strong>gids</strong> verderop in<br />

dit vademecum (massage, relaxatie, sport)<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

OOSTHEUVEL<br />

Iers-Kruisstraat 54, 3770 Lafelt - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 12 91 – fax: 012 45 32 14<br />

Openingstijden boerderijwinkel:<br />

8.30 u. tot 17.00 u.<br />

Oostheuvel bestaat in principe uit:<br />

- Een WOONCENTRUM voor een 50-tal volwassen<br />

mentaal gehandicapten, mannen<br />

en vrouwen. Zij leven in studioʼs, appartementen<br />

of in de seniorie.<br />

- Een DAGCENTRUM voor een 60-tal volwassen<br />

mentaal gehandicapten, mannen<br />

en vrouwen, waaronder de bewoners van<br />

het wooncentrum.<br />

De overige personen wonen in de regio.<br />

Er wordt gewerkt in groepen met elk hun specifiek<br />

terrein (vb. tuin, bakkerij ...)<br />

Telkens staan de ontwikkeling van de capaciteiten<br />

en de zelfwaarde bij het persoonlijke<br />

geluk van elke bewoner centraal.<br />

OPENBAAR VERVOER<br />

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen<br />

(NMBS)<br />

www.nmbs.be<br />

1. Binnenlands verkeer<br />

tel. 02 528 28 28<br />

van 07.00 u. tot 21.30 u., 7 dagen op 7<br />

2. Internationaal verkeer<br />

tel. 070 79 79 79 (0,30 euro/minuut)<br />

van 08.00 u. tot 20.00 u. op weekdagen en<br />

van 09.00 u. tot 16.30 u. op zaterdag, zondag<br />

en feestdagen<br />

Vlaamse Vervoermaatschappij ʻDe Lijnʼ<br />

www.delijn.be<br />

De Lijninfo: tel. 070 22 02 00<br />

(0,30 euro/minuut)<br />

Openingstijden: van 07.00 u. tot 18.00 u. op<br />

weekdagen en van 10.00 u. tot 18.00 u. op<br />

zaterdag. De LijnInfo is gesloten op zon- en<br />

feestdagen.<br />

a. De Lijn Limburg:<br />

Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 85 02 11 - fax: 011 25 32 92<br />

limburg@delijn.be<br />

b. Dienst abonnementen:<br />

Mgr. Broekxplein, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 85 03 04 (enkel op weekdagen bereikbaar)<br />

- fax: 011 85 03 26<br />

abonnementen.limburg@delijn.be<br />

Openingstijden: weekdagen van 08.00 u.<br />

tot 12.30 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u., op<br />

zaterdag van 09.30 u. tot 13.30 u.<br />

c. Belbuscentrale Limburg: tel. 011 85 03 00<br />

Openingstijden: weekdagen van 06.00 u.<br />

tot 19.30 u., zaterdag van 07.30 u. tot<br />

17.30 u., zon- en feestdagen van 07.30 u.<br />

tot 15.00 u.<br />

d. Lijnwinkels:<br />

- Hasselt (Mgr. Broekxplein, 3500 Hasselt):<br />

Infoloket: van maandag tot en met vrijdag<br />

van 07.45 u. tot 12.30 u. en van 13.00 u.<br />

tot 17.15 u., zaterdag van 09.30 u. tot<br />

13.30 u.<br />

Verkooploket: van maandag t.e.m. vrijdag<br />

van 08.00 u. tot 12.30 u. en van 13.00 u.<br />

tot 17.00 u.; zaterdag* van 09.30 u. tot<br />

13.30 u.<br />

- Stelplaats Lanaken (Tournebride 10, 3620<br />

Lanaken): van maandag t.e.m. vrijdag van<br />

09.00 u. tot 15.00 u.<br />

- Mobiele Lijnwinkel Bilzen (Wekelijkse<br />

Markt/Jazz Bilzenplein, 3740 Bilzen):<br />

woensdag (marktdag) van 08.00 u. tot<br />

12.00 u.<br />

- Mobiele Lijnwinkel Tongeren (Wekelijkse<br />

Markt/Hospitaalplein, 3700 Tongeren):<br />

donderdag (marktdag) van 08.00 u. tot<br />

13.00 u.<br />

Transport en Commun en Wallonie (TEC)<br />

www.infotec.be - tel. 04 361 94 44<br />

TEC Liège-Verviers:<br />

Rue du Bassin 119, 4030 Liège<br />

tel. 04 361 91 11 - fax 04 367 12 00<br />

Veolia Transport Limburg (voor busvervoer<br />

van en naar Maastricht): Parallelweg 59,<br />

6221 BD Maastricht - tel. 0900 92 92 ( 0,70<br />

euro/minuut) – (niet bereikbaar vanuit België)<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 55


56<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Veolia Transport Nederland<br />

tel. 0031 88 076 10 00<br />

fax 0031 76 522 11 91<br />

info@veolia-transport.nl<br />

www.veolia-transport.nl - http://9292.nl<br />

OPENBARE MARKTEN<br />

Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 34 - fax: 012 44 03 09<br />

www.riemst.be/ondernemersinfo<br />

ondernemen@riemst.be<br />

In <strong>Riemst</strong> vinden 2 openbare markten plaatsen:<br />

op donderdag op het Statieplein in<br />

Kanne en op vrijdag in de bocht van de Bilzersteenweg<br />

in Vlijtingen.<br />

Meer info bij de dienst LOKALE ECONOMIE,<br />

LANDBOUW EN PLATTELAND*.<br />

ORGAANTRANSPLANTATIE /<br />

AFSTAND<br />

Door de wet van 13 juni 1986 mogen organen<br />

en weefsels, bestemd voor transplantatie,<br />

worden weggenomen bij iedere overleden<br />

persoon die zijn woonplaats heeft in België,<br />

behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke<br />

wegneming verzet is geuit.<br />

Bij de BEVOLKINGSDIENST* kun je een<br />

speciaal formulier verkrijgen om dit verzet uit<br />

te drukken. De aanvrager dient dit met de<br />

hand in te vullen en te ondertekenen. Je kunt<br />

je eveneens uitdrukkelijk donor stellen of het<br />

verzet herroepen. Ook kun je als vertegenwoordiger<br />

van een verwant je verzet uiten.<br />

Meer info: www.beldonor.be<br />

OVERLIJDEN<br />

Bij de onthaalbalie van het gemeentehuis kan<br />

je gratis een infowijzer ʻBasisinformatie bij<br />

Overlijdenʼ verkrijgen.<br />

Zie BEGRAFENIS* en ERFOPVOLGING*<br />

P<br />

PAPIERCONTAINER<br />

Containerpark <strong>Riemst</strong><br />

Ingang via Bilzersteenweg, 3770 <strong>Riemst</strong> -<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 87 - fax: 012 44 03 99<br />

Toegelaten: alle ʻgewoonʼ papier en karton.<br />

Géén: ʻbrickverpakkingʼ (melk, fruitsap ...) en<br />

luiers of pampers (horen in een vuilniszak).<br />

Evenmin: zilverpapier, folie, oud behangpapier,<br />

verpakkingsmateriaal samengesteld uit<br />

papier en plastiek, zelfklevend papier, doorslagpapier,<br />

kartonnen borden en bekers,<br />

snoepwikkels.<br />

Verdere info bij het CONTAINERPARK* en de<br />

MILIEUDIENST*.<br />

PARKEERKAART<br />

Zie PERSONEN MET EEN HANDICAP*<br />

PAROCHIES<br />

De 12 parochies van de gemeente <strong>Riemst</strong><br />

zijn gegroepeerd onder de federatie Vlijtingen<br />

met aan het hoofd:<br />

Deken Jozef Lemmens<br />

St.-Albanusstraat 2, 3770 Vlijtingen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 10 02 – gsm: 0477 74 02 53 -<br />

www.dekenaatvlijtingen.be<br />

De federatie Vlijtingen is onderverdeeld in de<br />

federatie Vlijtingen-Noord en de federatie Vlijtingen-Zuid.<br />

De pastorale zorg voor deze federaties<br />

is toevertrouwd aan 2 priesters<br />

Verantwoordelijk voor de parochies:<br />

A. Federatie Vlijtingen-Noord<br />

- Herderen (St.-Jan-Baptist):<br />

Martin Haerden – Tongersesteenweg 69 -<br />

tel. 012 45 39 66 of Louis Geuten<br />

Albertlaan 3 - tel. 012 45 31 69<br />

- Kanne (St.-Hubertus): Jos Brems<br />

Op ʼt Broek 10 – tel. 0499 74 67 38<br />

- Lafelt (O.-L.-V. van Lourdes): Maddy Jans –<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Iers Kruisstraat 91 - tel. 012 45 39 28<br />

- Vroenhoven (St.-Petrus en Paulus):<br />

Jules Moors – Maastrichtersteenweg 76 -<br />

tel. 012 45 14 37<br />

- <strong>Riemst</strong>-Heukelom (St.-Martinus):<br />

Gabi Konings – Klein Lafeltstraat 54<br />

tel. 012 45 15 79<br />

- Vlijtingen (St.-Albanus): Jacques Pacquay<br />

- Panisveld 7 - tel. 012 45 58 42<br />

B. Federatie Vlijtingen-Zuid<br />

- Zichen-Bolder (St.-Pieter): Dries Maziers -<br />

Bolderstraat 61 - tel. 012 45 46 81<br />

- Zussen (St.-Genoveva): Leopold Reggers -<br />

Kalderstraat 28 - tel. 012 45 32 38<br />

- Genoelselderen (St.-Martinus):<br />

Roger Cleuren – Tongersesteenweg 188 -<br />

tel. 012 23 90 89<br />

- Membruggen (St.-Hubertus): Nicole Rouffa<br />

– Dorpsstraat 85 - tel. 012 23 07 62<br />

- Millen (St.-Stefanus): Josly Hermans –<br />

Langstraat 32 - tel. 012 23 74 74<br />

- Val-Meer (St.- Stefanus): Alice Vandenbosch<br />

Valmeerstraat 124 - tel. 012 45 20 75<br />

Contactgegevens priesters en parochieassistent:<br />

- Pastoor Armand Tollenaers: Bampstraat 10,<br />

3770 Val-Meer - <strong>Riemst</strong> – tel. 012 45 12 05<br />

- Pastoor Paul Olaerts: Kerkstraat 45, 3770<br />

Zichen-Z.-B. - <strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 11 84<br />

- Pastoor (+ parochieassistent) Henri Vrijens:<br />

Lafelterweg 11, 3770 Vroenhoven - <strong>Riemst</strong><br />

- tel. 012 45 21 45<br />

PAROCHIECENTRA/-ZALEN<br />

- Genoelselderen (St.-Maartenhof): St.-Maartenstraat<br />

54 - verantwoordelijke:<br />

W. Vliegen - tel. 012 23 77 80<br />

- Heukelom (harmoniezaal St.-Hubertuszaal)<br />

- Contactpersoon:<br />

Ludwig Stevens – gsm 0473 34 64 55<br />

- Herderen (Parochiaal Centrum St.-Jozef):<br />

St.-Jansstraat 8 a - verantwoordelijke:<br />

R. Hansen – gsm: 0498 86 40 77<br />

- Lafelt (Kloosterhof): Iers Kruisstraat 58 - verantwoordelijke:


J. Coenegrachts - tel. 012 45 15 30<br />

- Membruggen (Momerkinne):<br />

Nolkensstraat 7 - verantwoordelijke:<br />

Ivo Thys – gsm: 0477 35 12 91<br />

- Millen (Parochiaal Centrum): Tikkelsteeg 7<br />

- tel. 012 23 66 37 - verantwoordelijke:<br />

A. Partoens – tel. 012 23 82 10<br />

- <strong>Riemst</strong>-dorp (ʼt Paenhuys): Paenhuisstraat<br />

15 - verantwoordelijke:<br />

Rina Brebels - gsm: 0495 36 44 19<br />

- Val-Meer (De Bond): Bampstraat 8 - verantwoordelijke:<br />

S. Rosias – tel. 012 45 13 81<br />

- Vlijtingen (Parochiaal Centrum): Kloosterstraat<br />

18 – tel. 012 45 59 00 - verantwoordelijke:<br />

Stefan Gielen – tel. 012 45 72 77<br />

- Vroenhoven (Parochiaal Centrum): Pastoor<br />

Counestraat 3 - verantwoordelijke:<br />

R. Jackers – tel. 012 45 62 43<br />

- Zichen-Bolder (Den Dries): Nieuweweg 11 -<br />

verantwoordelijke:<br />

Leona Reggers - tel. 012 45 21 30<br />

- Zussen (Parochiaal Centrum): Trudoplein -<br />

verantwoordelijke:<br />

Leopold Reggers – tel. 012 45 32 38<br />

Zie ook HANDELS- EN BEROEPENGIDS:<br />

FEESTZALEN*<br />

PASTOORS<br />

Zie PAROCHIES*<br />

PATRIMONIUM<br />

Dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen<br />

(ROW)<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 32 – fax: 012 44 03 09<br />

nico.nivelle@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

De dienst Patrimonium is verantwoordelijk<br />

voor de specifieke materies patrimonium,<br />

GIS, CAD, groeven, erosie en waterbeheersing.<br />

Bij deze dienst kun je ook terecht voor inlichtingen<br />

over Ruimtelijke Uitvoerings-Plannen<br />

(RUPʼs), het structuurplan en verordeningen.<br />

PENSIOEN<br />

Sociaal Huis - contactpersoon:<br />

Tine Coenegrachts<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - fax 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Iedereen die pensioengerechtigd is, wordt tegenwoordig<br />

(meestal!) automatisch verwittigd.<br />

Bij het SOCIAAL HUIS* kun je terecht voor de<br />

aanvraag van: vervroegd pensioen, overlevingspensioen,<br />

herzieningen, Inkomens-Garantie<br />

voor Ouderen (IGO), pensioenaanvraag<br />

voor tewerkstelling in het buitenland<br />

(bv. Nederland).<br />

Hier word je ook geholpen voor allerlei inlichtingen<br />

in verband met pensioen (aanvraag -<br />

sociale voordelen - hulpverlening...).<br />

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)<br />

Zuidertoren, 1060 Brussel<br />

tel. 02 529 21 11 (betalingen : 02 529 30 02)<br />

of 1765 (gratis nummer) – fax 02 529 38 45<br />

www.onprvp.fgov.be<br />

De RVP is telefonisch bereikbaar van 9.00 u.<br />

tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u.<br />

Afdeling Hasselt:<br />

Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt<br />

tel. 1765, druk vervolgens 1-1-6025<br />

hasselt@rvp.fgov.be<br />

Openingstijden: elke werkdag van 9.00 u.<br />

tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u.<br />

Pensioendienst van de Federale Overheidssector,<br />

Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060<br />

Brussel – tel. 02 558 60 00 – fax 558 60 10<br />

CC@pdos.fgov.be - www.pdos.fgov.be<br />

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven<br />

(C.D.V.U.) Kunstlaan 30, 1040 Brussel<br />

tel. 02 572 57 11 – fax 02 579 58 51<br />

cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be -<br />

www.cdvupensioenen.fgov.be -<br />

Openingstijden:<br />

Uitgezonderd op de officiële feestdagen van<br />

de Belgische Staat zijn de diensten bereikbaar<br />

van maandag tot vrijdag, tussen 08.30<br />

u. tot 11.45 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.<br />

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der<br />

Zelfstandigen<br />

Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel<br />

tel. 02 546 42 11 – fax 02 511 21 53<br />

info@rsvz-inasti.fgov.be<br />

www.rsvz-inasti.fgov.be<br />

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der<br />

Zelfstandigen<br />

Afdeling Limburg - Leopoldplein 16/5,<br />

3500 Hasselt<br />

tel. 011 85 48 11 – fax 011 85 48 99<br />

info-hasselt@rsvz-inasti.fgov.be<br />

Dit instituut organiseert een spreekuur op<br />

elke 3de dinsdag van de maand in het SOCI-<br />

AAL HUIS* van 09.00 u. tot 10.00 u.<br />

Sociale Verzekeringsbank (SVB) (Nederland)<br />

– Dienst : Uitbetalingen, Graadt van Roggenweg<br />

400 – Postbus 18002 - NL 3501 CA<br />

UTRECHT – tel. 00 31 30 26 49 010 – Fax 00<br />

31 30 26 49 009 – www.svb.nl (e-mailen kan<br />

via de site)<br />

Sociale Verzekeringsbank (SVB) (Nederland)<br />

– Dienst : Loopbaan gegevens Van Heuven<br />

Goedhartlaan 1, Postbus 1100, NL 1180 BH<br />

Amstelveen. tel. 0031 20 656 53 52 -<br />

fax + 31 20 656 51 00<br />

www.svb.nl - (e-mailen kan via de site)<br />

“Stichting Pensioenbeheer” (Nederland) -<br />

Pensioenregister Beheersorganisatie<br />

Postbus 785 – NL 1180 AT Amstelveen<br />

tel. 0031 20 751 28 70<br />

info@stichtingpensioenregister.nl<br />

www.stichtingpensioenregister.nl<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 57


58<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

PERS<br />

Dienst Communicatie<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 05 - fax: 012 44 03 09<br />

communicatie@riemst.be - www.riemst.be<br />

Wie voor een of andere reden een beroep<br />

wenst te doen op de regionale schrijvende<br />

(kranten, weekbladen ...) of sprekende<br />

(radioʼs ...) pers, contacteert best de COM-<br />

MUNICATIEDIENST* waar je gratis een emailadressenlijst<br />

kunt verkrijgen.<br />

PERSONEN MET EEN HANDICAP<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 - fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Personen met een handicap kunnen recht<br />

hebben op financiële steun zoals lagere of<br />

vrijstelling van BTW op autoʼs, sociaal telefoontarief,<br />

speciale parkeerkaart …<br />

Meer inlichtingen bij het SOCIAAL HUIS*.<br />

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid<br />

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance<br />

Tower<br />

Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel<br />

tel. 0800 98 799<br />

social.security@minsoc.fed.be<br />

www.socialsecurity.fgov.be/<br />

Telefonisch bereikbaar van 08.00 u. tot 17.00 u.<br />

PLAATSELIJK WERKGELEGEN-<br />

HEIDSAGENTSCHAP<br />

Zie PWA*<br />

PLANOLOGIE<br />

Zie STEDENBOUW* en RUIMTELIJKE OR-<br />

DENING EN WONEN*<br />

PLATTELANDSDIENST<br />

Zie LOKALE ECONOMIE, LANDBOUW EN<br />

PLATTELAND*<br />

POETSDIENST<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Is een dienstverlening van het Sociaal Huis<br />

voor personen met een handicap, bejaarden<br />

en langdurig zieken. De tussenkomst per uur<br />

is afhankelijk van het inkomen van de hulpvrager.<br />

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij het SO-<br />

CIAAL HUIS* (vragen naar Anja Theunissen).<br />

POLITIE<br />

Zone Bilzen-Hoeselt-<strong>Riemst</strong><br />

Schureveld 11, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 36 68 00 (in nood: 101)<br />

fax: 089 36 68 09<br />

politie@pzbhr.be - www.lokalepolitie.be/5381<br />

Alle meldingen inzake verkeer moeten overgemaakt<br />

worden aan verkeer@pzbhr.be<br />

Voor het politiekantoor in <strong>Riemst</strong>, zie WIJK-<br />

POLITIE*<br />

POLITIEKE PARTIJEN<br />

CD&V<br />

- Secretariaat: Vijfkruisenstraat 14, Val-Meer<br />

gsm: 0476 29 60 77 - info@riemstcdenv.be<br />

- www.riemst.cdenv.be<br />

- Afdelingsvoorzitter <strong>Riemst</strong>: Maurice Onclin<br />

Vijfkruisenstraat 14, Val-Meer<br />

gsm: 0476 29 60 77 - onclinm@gmail.com<br />

N-VA<br />

- Secretariaat: Bampstraat 20, Val-Meer–<br />

gsm: 0497 18 40 52 - anita.beusen@nva.be<br />

- www.riemst.n-va.be<br />

- Afdelingsvoorzitter <strong>Riemst</strong>: Erwin Snellinx<br />

- Jodenstraat 39, Vlijtingen – gsm: 0476 86<br />

22 82 – erwin.snellinx@n-va.be<br />

OPEN VLD<br />

- Secretariaat: St.-Albanusstr. 24, Vlijtingen –<br />

tel. 012 45 46 32 - gsm: 0497 43 12 41<br />

Alain@vaesenzeker.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

www.riemstmoetvooruit.be<br />

- Afdelingsvoorzitter <strong>Riemst</strong>: Reginald Vossen<br />

- tel. 011 28 38 23<br />

r.vossen@banvlaanderen.be<br />

SP.A-GROEN (www.s-p-a.be)<br />

(http://riemst.s-p-a.be)/(www.groen.be)<br />

(www.groenriemst.be)<br />

- Secretariaat bij de 2 afdelingsvoorzitters:<br />

- Afdelingsvoorzitter SP.A <strong>Riemst</strong>: Casper<br />

Sprooten - Molenweg 91 - Vlijtingen<br />

tel. 012 21 40 49 – gsm: 0479 80 69 32<br />

casper.sprooten@gmail.com<br />

- Afdelingsvoorzitter GROEN <strong>Riemst</strong>:<br />

Tom Daerden – Dorpsstraat 78,<br />

Membruggen - gsm: 0473 58 51 62<br />

daerdentom@hotmail.com<br />

POSTKANTOREN<br />

<strong>Riemst</strong> (hoofdkantoor)<br />

Tongersesteenweg 4 a, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 02 201 23 45<br />

Openingstijden:<br />

maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 u.<br />

tot 12.30 u. en van 14.00 u. tot 17.00 u.<br />

zaterdag van 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

Postpunt<br />

Dagbladhandel ʼt Gazetje<br />

Maastrichtersteenweg 81, 3770 Vroenhoven<br />

-<strong>Riemst</strong> - tel. 02 201 23 45<br />

Openingstijden: maandag tot zaterdag van<br />

05.00 u. tot 18.30 u.<br />

Zegelwinkels:<br />

Tankstation Coenegrachts<br />

Maastrichtsteenweg 67, 3770 Vroenhoven -<br />

<strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 66 19<br />

Voeding Mayeel<br />

Trinellestraat 2, 3770 Millen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 23 11 13<br />

Supra Membruggen<br />

Dorpsstraat 90, 3770 Membruggen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 74 75 77<br />

Voeding Miranda<br />

Monseigneur Trudo Jansstraat 31,


3770 Z.-Zussen-B. - <strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 70 73<br />

voedingmiranda@skynet.be<br />

't Krantenhoekske<br />

Visésteenweg 161, 3770 Zichen-Z.-B.<br />

<strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 55 33<br />

Boekhandel Nulens<br />

Sint-Albanusstraat 16, 3770 Vlijtingen -<br />

<strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 30 64<br />

Drukkerij Castro<br />

Sint-Servaasstraat 39, 3770 Z.-Z.-Bolder -<br />

<strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 11 39<br />

castro.jp@telenet.be<br />

PROCUREUR DES KONINGS<br />

Zie JUSTITIE*<br />

PROVINCIEBESTUUR VAN<br />

LIMBURG<br />

Provinciehuis<br />

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 23 71 11<br />

info@limburg.be – www.limburg.be<br />

Openingstijden:<br />

Elke werkdag van 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

en van 13.30 u. tot 17.00 u.<br />

PWA (Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap)<br />

PWA-<strong>Riemst</strong><br />

Putstraat 1, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 57 43 - pwa-riemst@skynet.be<br />

Openingstijden:<br />

dinsdag: 14.00 u. tot 17.00 u.<br />

vrijdag: 08.30 u. tot 11.30 u.<br />

LET OP: gesloten in juli en augustus<br />

Het Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap<br />

laat langdurig werklozen toe om activiteiten<br />

uit te oefenen die door hun aard of hun<br />

occasioneel karakter niet uitgevoerd worden<br />

in het gewone arbeidscircuit. Op deze manier<br />

kunnen gemotiveerde werkzoekenden zich<br />

weer integreren op de arbeidsmarkt. Alle<br />

voorwaarden, de vergoedingen, de inschrij-<br />

vingen, de arbeidsduur, kortom de hele reglementering<br />

staat keurig beschreven in een<br />

speciaal daartoe samengestelde brochure die<br />

je kunt verkrijgen bij het PWA-kantoor in<br />

<strong>Riemst</strong>.<br />

RACISME<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

R<br />

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding<br />

- Hoofdzetel<br />

Koningsstraat 138, 1000 Brussel<br />

tel. 02 212 30 00 – fax: 02 212 30 30<br />

Gratis nummer: 0800 12 800<br />

epost@cntr.be - www.diversiteit.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

13.00 u. tot 17.00 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

13.00 u. tot 17.00 u.<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

- Meldpunt Discriminatie Hasselt<br />

Groenplein 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 23 94 72<br />

meldpunt.discriminatie@hasselt.be<br />

De meldpunten verlenen bijstand aan slachtoffers<br />

van discriminatie en onderhandelen<br />

met het oog op het stopzetten van het discriminerende<br />

gedrag. Ook ontwikkelen ze preventieve<br />

acties.<br />

Je kan bij deze meldpunten terecht voor<br />

klachten rond discriminatie op grond van de<br />

volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, seksuele<br />

geaardheid, burgerlijke staat, geboorte,<br />

vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke<br />

overtuiging, taal, gezondheidstoestand,<br />

handicap, fysieke of genetische eigenschap,<br />

sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras,<br />

huidskleur, afkomst of nationale of etnische<br />

afstamming.<br />

RATTENVERDELGING<br />

Dienst Milieu<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 40 - ROLmilieu@riemst.be -<br />

www.riemst.be<br />

Wie last ondervindt van ratten, signaleert dit<br />

best bij de MILIEUDIENST*. Je kunt ook rattenvergif<br />

kopen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis<br />

tegen 0,50 euro per zakje (van<br />

100 g).<br />

RECHTBANKEN<br />

Zie JUSTITIE*; info over specifiek de rechtbanken<br />

in Tongeren vind je op<br />

www.balietongeren.be/wegwijs<br />

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/<br />

RECHTSHULP<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

contactpersoon: Nele Penders<br />

Een dienstverlening van het SOCIAAL HUIS*<br />

waarbij een juriste GRATIS juridische informatie,<br />

advies en rechtshulp verstrekt als je<br />

problemen zou hebben met huur, echtscheiding,<br />

contracten, minderjarigen, werkloosheidsuitkeringen,<br />

loonbeslag, enz. Je kunt<br />

hiervoor terecht bij het SOCIAAL HUIS*, elke<br />

donderdag van 09.00 u. tot 11.30 u. (vrije<br />

raadpleging), donderdagnamiddag na afspraak<br />

en vrijdag na afspraak.<br />

Zie ook TELEBALIE (rechtsbijstand)*<br />

RECLAME LANGS DE OPENBARE<br />

WEG (OOK OP PARTICULIER DO-<br />

MEIN)<br />

Dienst Welzijn<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

welzijn@riemst.be - www.riemst.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 59


60<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Het aanbrengen van (licht)reclames, opschriften,<br />

wegwijzers en publiciteitspanelen (ook<br />

voor manifestaties van tijdelijke duur) door<br />

verenigingen mag niet zonder eerst toelating<br />

te vragen aan het college van burgemeester<br />

en schepenen.<br />

Er wordt een gemeentelijke belasting geheven<br />

op reclameborden voor commerciële<br />

doeleinden. Het gaat om reclameborden die<br />

in eender welke vorm (houten constructie,<br />

muur, omheining, ….) geplaatst worden langs<br />

de openbare weg of zichtbaar zijn vanaf de<br />

openbare weg. Het tarief bedraagt 25 euro<br />

per m². Vrijgesteld zijn: verenigingen, openbare<br />

diensten en handelaren waarvan de reclameborden<br />

geplaatst zijn binnen 20 m van<br />

hun handelszaak.<br />

RECYCLINGPARKEN<br />

Zie CONTAINERPARK*.<br />

REGIONAAL LANDSCHAP<br />

HASPENGOUW EN VOEREN<br />

Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem<br />

tel. 011 31 38 98 – fax: 011 31 53 07<br />

info@rlh.be - www.rlh.be<br />

De v.z.w. ontwikkelt met een team van gespecialiseerde<br />

mensen projecten voor natuur- en<br />

landschapsbeheer in Haspengouw en coördineert<br />

tegelijk een aantal recreactieve activiteiten<br />

(hoofdzakelijk wandelen en fietsen).<br />

Je kan er ook terecht voor o.a. ondersteuning<br />

bij het herstel van landschappen in hun oorspronkelijke<br />

vorm.<br />

REGISTRATIE<br />

FOD Financiën - Algemene Administratie van<br />

de Patrimoniumdocumentatie<br />

Registratiekantoor Bilzen<br />

Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren<br />

tel. 02 578 67 70 – fax: 02 579 77 79<br />

kant.reg.bilzen.a@minfin.fed.be<br />

- voor de registratie van een contract, een<br />

huurcontract, een overeenkomst, testament,<br />

gift of schenking van een onroerend<br />

goed;<br />

- voor de onderhandse verkoop van gronden<br />

of andere onroerende gronden;<br />

- voor de aangifte van een nalatenschap (successie);<br />

- voor de betaling van successierechten;<br />

- aanvragen teruggave 6,5 % - klein schrijfgeld;<br />

- verkrijgen van een attest van erfopvolging.<br />

REISPASSEN<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 – fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Aanvraag: persoonlijk aanmelden bij de BE-<br />

VOLKINGSDIENST*, twee kleurenpasfotoʼs<br />

met witte achtergrond meebrengen.<br />

- Bij verlies, diefstal of vernietiging van de<br />

reispas: aangifte doen bij de Politie en bij de<br />

dienst Bevolking. Zie ook ʻDOCUMENTEN<br />

(VERLIES VAN)*<br />

- Kosten gewone procedure<br />

(klaar na 7 werkdagen):<br />

+ 18 jaar: 81,50 euro<br />

- 18 jaar: 41,50 euro<br />

- Spoedprocedure : als je de aanvraag voor<br />

14.00 u. doet, is je reisdocument de dag<br />

erna klaar. Na 14.00 u.duurt de procedure<br />

één dag langer en is het document na 2<br />

werkdagen klaar. Kosten spoedprocedure:<br />

+ 18 jaar: 250,50 euro<br />

- 18 jaar: 210,50 euro<br />

Zie ook FEDERALE OVERHEID*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong>


RIJBEWIJS<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 – fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

(*) begeleider(s) van buiten de gemeente moeten eerst bij de eigen gemeente langs<br />

(**) de foto wordt ingelezen vanaf je elektronische identiteitskaart/verblijfsvergunning. Indien<br />

je niet over een elektronische identiteitskaart /verblijfsvergunning beschikt of je wilt een andere<br />

foto op je rijbewijs dan die op je elektronische identiteitskaart/verblijfsvergunning, dien je een<br />

pasfoto mee te brengen.<br />

Sommige landen aanvaarden geen ʻBelgisch rijbewijsʼ en daarom doe je er soms goed aan<br />

om een ʻEuropees/Intenationaalʼ rijbewijs aan te vragen – Voor informatie contacteer het tel.<br />

nr 02 277 48 70 (ʻFederale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoerʼ).<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Hiervoor moet je je persoonlijk aanmelden<br />

bij de BEVOLKINGSDIENST*.<br />

Wat meenemen:<br />

Voorlopig rijbewijs Identiteits- Kostprijs Aantal Getekend aan- Specifiek<br />

kaart in euro foto's vraagformulier<br />

Model 3 (voor alle X 9,00 x begeleiders<br />

categorieën, tekenen *<br />

behalve cat. B)<br />

Model 36 X 9,00 2 x<br />

(voor categorie B)<br />

Model 18 X 9,00 2 x attest rijschool<br />

(voor categorie B)<br />

Omwisseling X 9,00 1 ander voorlopig<br />

rijbewijs/attest<br />

rijschool<br />

Duplicaat van X 7,50 PV van politie<br />

voorlopig rijbewijs<br />

Rijbewijs Identiteits- Kostprijs Aantal Getekend aan- Specifiek<br />

kaart in euro foto's vraagformulier<br />

Eerste rijbewijs X 25,00 1** x voorlopig rijbewijs<br />

Duplicaat van X 25,00 1** vorig rijbewijs of<br />

definitief rijbewijs bij verlies/<br />

diefstal:<br />

PV van politie<br />

Uitbreiding X 25,00 1** x vorig rijbewijs<br />

categorie<br />

Rijbewijs + X 25,00 1** medisch attest/<br />

medische keuring vorig rijbewijs<br />

Omwisseling X 25,00 1** Europees<br />

Europees rijbewijs rijbewijs<br />

Internationaal X 16,00 1 Nationaal<br />

rijbewijs rijbewijs<br />

Voor meer inlichtingen:<br />

tel. 012 44 03 12 - eveline.neven@riemst.be<br />

– www.mobilit.fgov.be<br />

Om je rijbewijs te behalen zie ook AUTORIJ-<br />

EXAMENCENTRUM*<br />

RIJKSARCHIEF<br />

Bampslaan 4, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 22 17 66 – fax: 011 23 40 46<br />

rijksarchief.hasselt@arch.be<br />

www.arch.arch.be<br />

Openingstijden:<br />

Van dinsdag t.e.m. vrijdag van<br />

09.00 u. tot 16.30 u.<br />

De eerste zaterdag van de maand van 09.00<br />

u. tot 12.30 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.<br />

In juli en augustus: van dinsdag t.e.m. vrijdag<br />

van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot<br />

16.30 u. Gesloten op maandag en feestdagen<br />

en op de overige zaterdagen.<br />

Het Rijksarchief in Hasselt bewaart archieven<br />

van de in Limburg gevestigde overheden en<br />

particulieren. Het materiaal beslaat een periode<br />

van 1.000 jaar, van omstreeks het jaar<br />

1000 tot het jaar 2000 en getuigt van de rijke<br />

geschiedenis van de provincie Limburg.<br />

RIJKSINSTITUUT VOOR DE<br />

SOCIALE VERZEKERINGEN DER<br />

ZELFSTANDIGEN<br />

Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel<br />

tel. 02 546 42 11 – fax: 02 511 21 53<br />

info@rsvz-inasti.fgov.be - www.rsvzinasti.fgov.be<br />

Dit instituut organiseert een spreekuur op<br />

elke 3de dinsdag van de maand in het SOCI-<br />

AAL HUIS* van 09.00 u. tot 10.00 u.<br />

RIOLERING<br />

De aanvraag om aan te sluiten op de openbare<br />

riolering moet je indienen bij de TECH-<br />

NISCHE DIENST*. Aansluiten zonder<br />

aanvraag is verboden en strafbaar.<br />

- Zie ook INFRAX*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 61


62<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

RODE KRUIS<br />

Motstraat 40, 2800 Mechelen - hoofdzetel<br />

tel. 015 44 33 22 - fax: 015 44 33 11<br />

info@rodekruis.be - www.rodekruis.be<br />

Ambulancedienst: bel - dag en nacht - 105<br />

Rode Kruis <strong>Riemst</strong>: contactpersoon<br />

Guido Hansen - tel. 012 45 28 35<br />

gsm: 0497 20 87 24<br />

voorzitter@riemst.rodekruis.be<br />

RSZ-NUMMER (AANVRAGEN)<br />

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid<br />

Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel<br />

tel. 02 509 31 11 – fax: 02 509 30 19<br />

http://www.rsz.fgov.be/nl<br />

Openingstijden: maandag tot vrijdag van<br />

09.00 u. tot 11.30 u. of op afspraak<br />

RUILVERKAVELINGSWEGEN<br />

Dienst Mobiliteit<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 31<br />

mobiliteit@riemst.be - www.riemst.be<br />

Hoewel oorspronkelijk voor landbouwdoeleinden<br />

bestemd, maken deze wegen eigenlijk<br />

tegelijk deel uit van een (uniek) toeristische<br />

fietspadennet.<br />

RUIMTELIJKE ORDENING EN<br />

WONEN<br />

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen<br />

(ROW)<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 36 – fax: 012 44 03 09<br />

wonen@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

13.30 u. tot 16.30 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30u.<br />

tot 19.30 u. (in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.<br />

De afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen<br />

omvat de volgende diensten:<br />

Dienst VERGUNNINGEN*<br />

Dienst STEDENBOUW*<br />

Dienst PATRIMONIUM*<br />

Dienst MOBILITEIT*<br />

RUSTHUIZEN<br />

Gerardushoeve<br />

Iers Kruisstraat 83, 3770 Lafelt - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 18 86 - nvgerard@hotmail.com<br />

Rusthuis Gerardushoeve was het eerste rustoord<br />

in de gemeente <strong>Riemst</strong>. Iedereen<br />

vanaf 60 jaar, valide- en semi-validen, rolstoelpatiënten<br />

en zorgbehoevende bejaarden<br />

kunnen er terecht. De Gerardushoeve biedt<br />

plaats aan 30 alleenstaanden.<br />

Het betreft hier een rusthuis met inwonende<br />

verantwoordelijkheden en ieder heeft een<br />

eigen keuken.<br />

Huyse Elckerlyc<br />

Trinellestraat 23, 3770 Millen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 24 14 50 – fax: 012 24 14 46<br />

rusthuis.millen@telenet.be<br />

www.huyseelckerlyc.be<br />

In Huyse Elckerlyc kan iedereen terecht<br />

vanaf 60 jaar, personen met kleine en grote<br />

beperkingen, rolstoelpatiënten en zorgbehoevende<br />

bejaarden. Het is een kleinschalig familiaal<br />

rusthuis en heeft een maximale<br />

capaciteit van 74 bedden met: een eigen keuken,<br />

ruime kamers en achterliggende tuin.<br />

Woon- en zorgcentrum Eyckendael <strong>Riemst</strong><br />

Eyckendael 14, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 25 04 20<br />

info@begralim.be - www.begralim.be<br />

Het woon- en zorgcentrum is op de eerste<br />

plaats bestemd voor zorgbehoevende hoogbejaarde<br />

<strong>Riemst</strong>enaren en telt 60 woongelegenheden<br />

en 3 verblijfplaatsen voor kortverblijf.<br />

Het leven verloopt er op kleine, overzichtelijke<br />

schaal van een afdeling die 10 woonkamers<br />

omvat. Ook zijn er diverse zithoeken ingericht<br />

die kans bieden tot ontmoeting.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Eyckendael is uitgerust met tal van aangepaste<br />

voorzieningen zoals een snoezelkamer,<br />

hydromassagebaden, kapsalon en beautyruimte,<br />

kiné- en ergolokalen, een kapel en<br />

een cafetaria. Ook zijn de binnentuinen rolstoeltoegankelijk.<br />

RUIMTE VLAANDEREN<br />

Ruimte Vlaanderen<br />

Hendrik Van Veldekegebouw<br />

Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 74 21 00 – fax: 011 74 21 99<br />

gratis nummer: 1700 (bereikbaar elke<br />

werkdag van 09.00 u. tot 19.00 u.)<br />

ruimtelijkeordening.lim@rwo.vlaanderen.be -<br />

www.ruimtelijkeordening.be<br />

Onroerend Erfgoed Limburg<br />

Hendrik Van Veldekegebouw<br />

Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 74 22 20 – fax:011 74 22 39<br />

limburg@onroerenderfgoed.be<br />

www.onroerenderfgoed.be<br />

Agentschap Wonen Vlaanderen<br />

Hendrik Van Veldekegebouw<br />

Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 74 22 00 – fax: 011 74 22 19<br />

wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be -<br />

www.wonenvlaanderen.be<br />

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van<br />

09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot<br />

17.00 u.<br />

Openingstijden: elke werkdag tussen<br />

09.00 u. en 12.00 u. en van 13.00 u. tot<br />

16.00 u.<br />

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal<br />

Wonen<br />

Regionaal kantoor<br />

Begijnenstraat 1 bus 1, 2200 Herentals<br />

tel. 014 23 29 21- fax: 014 23 27 52<br />

info@vmsw.be – www.vmsw.be


Openingstijden:<br />

maandag tot donderdag: 08.30 u.<br />

tot 12.30 u. en 13.15 u. tot 16.30 u.<br />

(in juli en augustus en op de vooravond<br />

van feestdagen: tot 16.00 u.)<br />

vrijdag: 08.30 u. tot 12.30 u. en<br />

13.15 u. tot 15.30 u.<br />

Gesloten op de wettelijke feestdagen, op<br />

11 juli, 15 november en de periode tussen<br />

Kerstmis en Nieuwjaar.<br />

RVA<br />

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening -<br />

Hoofdzetel Brussel<br />

Keizerslaan 7, 1000 Brussel<br />

tel. 02 515 41 11 – fax: 02 514 11 06<br />

www.rva.be<br />

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van<br />

08.00 u. tot 16.30 u.<br />

Lokale zetel Tongeren<br />

Hondsstraat 25 bus 1, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 44 07 30 – fax: 012 23 00 31<br />

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van<br />

08.30 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.<br />

dinsdag: 08.30 u. tot 12.00 u.<br />

14.00 u. tot 16.30 u.<br />

woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.<br />

13.30 u. tot 16.00 u.<br />

donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.<br />

vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.<br />

en na afspraak<br />

De RVA is gelast met de organisatie van de<br />

werkloosheidsverzekering, d.w.z. de toekenning<br />

van een vervangingsinkomen aan onvrijwillig<br />

werklozen en andere daarmee<br />

samengestelde categorieën.<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

SCHEEPVAART, NV DE<br />

nv De Scheepvaart<br />

Havenstraat 44, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 29 84 00 – fax: 011 22 12 77<br />

info@descheepvaart.be<br />

www.descheepvaart.be<br />

nv De Scheepvaart heeft als belangrijkste opdracht<br />

het onderhoud, de exploitatie, het beheer<br />

en de commercialisering van het<br />

Albertkanaal, de Kempense kanalen, de<br />

Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke<br />

Grensmaas.<br />

nv De Scheepvaart is bouwheer voor alle infrastructuurwerken<br />

op en rond de kanalen en<br />

voor de uitvoering van een degelijk onderhoud.<br />

De vennootschap beschikt over een<br />

eigen studiebureau voor de realisatie van infrastructuurprojecten.<br />

SCHEPENEN<br />

Zie beginpaginaʼs bij BEREIKBAARHEID<br />

BURGEMEESTER, SCHEPENEN EN (OVE-<br />

RIGE) GEMEENTERAADSLEDEN*<br />

SCHEPENCOLLEGE<br />

Samen met de BURGEMEESTER*, vormen<br />

6 schepenen, waaronder de Sociaal Huisvoorzitter,<br />

het college van burgemeester en<br />

schepenen van <strong>Riemst</strong>; tegelijk zijn ze gemeenteraadslid.<br />

Zie COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN<br />

SCHEPENEN*<br />

SCHOLEN<br />

Zie ONDERWIJS*<br />

S<br />

SCHOOLRAAD<br />

Zie ADVIESRADEN/-COMMISIES*<br />

SCHOORSTENEN<br />

Weet dat je verplicht bent om jaarlijks je verwarmingsinstallatie<br />

te laten onderhouden<br />

door een erkende vakman die je als bewijs<br />

een onderhoudsattest aflevert.<br />

SELOR<br />

Rijksadministratief Centrum<br />

Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel<br />

tel. 0800 505 54 - info@selor.be<br />

www.selor.be<br />

Elke werkdag geopend tussen 08.00 u.<br />

en 17.00 u.<br />

Je kan bij Selor, het selectiebureau van de<br />

overheid, terecht als:<br />

- je op zoek bent naar een job binnen de overheid;<br />

- je als ambtenaar een nieuwe wending aan<br />

je carrière wil geven;<br />

- je een officieel bewijs van je taalkennis wil<br />

behalen.<br />

SENIORENRAAD<br />

Zie ook bij ADVIESRADEN/-COMMISSIES*<br />

SLACHTOFFERHULP<br />

CAW Sonar - Slachtofferhulp<br />

Rozenstraat 28, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 85 99 20 – fax: 011 85 99 29<br />

gratis nummer: 1712 (bereikbaar elke werkdag<br />

van 09.00 u. tot 17.00 u.)<br />

info@sawsonar.be - www.sawsonar.be<br />

Bij slachtofferhulp kan je je aanmelden als je<br />

een slachtoffer bent (óf een familielid van een<br />

slachtoffer) van misdrijven. Ook biedt deze instantie<br />

hulp aan nabestaanden van dodelijke<br />

verkeersongevallen en zelfdoding.<br />

SLACHTVERGUNNING/<br />

SLACHTPAS<br />

Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 34 – fax: 012 44 03 09<br />

ondernemen@riemst.be<br />

www.riemst.be/ondernemersinfo<br />

Slachtpassen kan je bij deze dienst verkrijgen.<br />

Hieraan zijn geen kosten verbonden; je<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 63


64<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

dient wel een identiteitskaart voor te leggen<br />

bij de aanvraag. Meer informatie kan je verkrijgen<br />

bij de dienst LOKALE ECONOMIE,<br />

LANDBOUW EN PLATTELAND*<br />

SLUIKSTORTEN<br />

Wijkpolitie <strong>Riemst</strong><br />

Maastrichtersteenweg 2 a, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 05 00 – fax: 012 44 05 10<br />

Alles wat op straat of in de vrije natuur achteloos<br />

achtergelaten wordt, hoe gering het ook<br />

is, wordt beschouwd als sluikstort. Wie zich<br />

daaraan schuldig maakt, draagt bij tot de verloedering<br />

van ons leefmilieu en kan een politiestraf<br />

oplopen. Wanneer de sluikstorter<br />

bekend is, vallen de kosten van de verwijdering<br />

van het sluikstort ten laste van de overtreder.<br />

Je kan het bestaan van een sluikstort steeds<br />

melden aan de WIJKPOLITIE*of aan de MI-<br />

LIEUDIENST*.<br />

SOCIAAL HUIS<br />

Paenhuissstraat 15, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Openingstijden: maandag tot vrijdag van<br />

09.00 u. tot 11.30 u. In de namiddag enkel<br />

na afspraak.<br />

Het Sociaal Huis is de recente benaming van<br />

het OCMW. Inwoners van de gemeente<br />

<strong>Riemst</strong> die sociaal, financieel of geestelijk in<br />

moeilijkheden zitten, kunnen er terecht voor<br />

deskundig advies en hulp.<br />

Naast deze algemene, maatschappelijke<br />

dienstverlening vervult het Sociaal Huis ook<br />

nog een specifieke rol voor bejaarden, personen<br />

met een handicap, zieken ...<br />

In grote lijnen ziet het aanbod van het Sociaal<br />

Huis er zo uit:<br />

- KLUSJESDIENST*<br />

- MEUBELCENTRALE*<br />

- JURIDISCHE DIENST*<br />

- POETSDIENST*<br />

- SOCIAAL VERHUURKANTOOR*<br />

- SOCIALE DIENST*<br />

- MINDERMOBIELENCENTRALE*<br />

- BUDGETBEGELEIDING & -BEHEER*;<br />

- PENSIOENDIENST*<br />

- VOETVERZORGING*<br />

Bestuur:<br />

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt<br />

het algemene beleid van het Sociaal<br />

Huis.<br />

Deze Raad bestaat uit 11 leden en wordt –<br />

gelijklopend om de 6 jaar verkozen door de<br />

gemeenteraad. De huidige raad is momenteel<br />

samengesteld als volgt:<br />

Voorzitter<br />

Katja ONCLIN (CD&V)<br />

Vijfkruisenstraat 14,<br />

3770 Val-Meer<br />

tel. 012 45 24 67 – gsm: 0479 79<br />

88 09 -katja.onclin@riemst.be<br />

Raadsleden:<br />

CD&V (alfabetisch):<br />

Maria JACKERS<br />

Mgr. Kerkhofslaan 64<br />

3770 Val-Meer<br />

tel. 012 45 57 07<br />

maria.jackers@skynet.be<br />

Marie-Paule KUYPERS<br />

Kloosterstraat 21,<br />

3770 Vlijtingen - <strong>Riemst</strong><br />

gsm: 0474 49 64 24<br />

mp.kuypers@gmail.com<br />

Jeannine MONARD<br />

Maastrichterstraat 18<br />

3770 Herderen<br />

tel. 012 44 12 73<br />

jeannine.monard@skynet.be<br />

Daniëlle REYNAERTS<br />

Dorpsstraat 60,<br />

3770 Membruggen<br />

gsm: 0496 62 22 86<br />

reynaerts.danielle@gmail.com<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Norbert SPITS<br />

Jodenstraat 62 bus 3<br />

3770 Vlijtingen<br />

gsm: 0486 32 79 62<br />

norbertspits@gmail.com<br />

N-VA (alfabetisch):<br />

Willy BRONE<br />

Tolstraat 12, 3770 Herderen<br />

gsm: 0497 51 90 09<br />

willy.brone@pandora.be<br />

Etienne GIELEN<br />

Gielenstraat 43<br />

3770 Zichen-Zussen-Bolder<br />

gsm: 0495 64 71 72<br />

etienne.gielen@telenet.be<br />

Erwin SNELLINX<br />

Jodenstraat 39, 3770 Vlijtingen<br />

gsm: 0476 86 22 82<br />

erwin.snellinx@telenet.be<br />

openVLD (alfabetisch):<br />

Patrick JANSSEN<br />

Sint-Jansstraat 13<br />

3770 Herderen<br />

gsm: 0495 80 82 93<br />

janssen-patrick@tiscalinet.be<br />

Josse VOS<br />

Rozenstraat 1, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 37 10<br />

jossevos@hotmail.com<br />

Personeel:<br />

Hoewel het Sociaal Huis over een hele ploeg beschikt<br />

(schoonmaaksters ... ) beperken wij ons<br />

tot degenen die als contactpersoon fungeren<br />

- secretaris: Jean Geelen - tel. 012 44 09 19<br />

jean.geelen@riemst.be<br />

- ontvanger: Jo Reekmans<br />

tel. 012 44 03 21 – jo.reekmans@riemst.be<br />

- juriste: Nele Penders – tel.012 44 09 16 -<br />

nele.penders@ocmwtongeren.be<br />

Centrumleider De Linde: Erik Coenegrachts<br />

tel. 012 21 46 98 – gsm 0468 12 96 35<br />

erik.coenegrachts@riemst.be


maatschappelijk werksters:<br />

- Emmy Bourguignon - tel. 012 44 09 13<br />

emmy.bourguignon@riemst.be<br />

- Tine Coenegrachts - tel. 012 44 09 22<br />

tine.coenegrachts@riemst.be<br />

- Dorien Milisen - tel. 012 44 09 16<br />

dorien.milisen@riemst.be<br />

- Daniëlle Nivelle - tel. 012 44 09 14<br />

danielle.nivelle@riemst.be<br />

- Anita Tans - tel. 012 44 09 12<br />

anita.tans@riemst.be<br />

- Anja Theunissen - tel. 012 44 09 15<br />

anja.theunissen@riemst.be<br />

bedienden:<br />

- Véronique Coenegrachts - tel. 012 44 09 11<br />

veronique.coenegrachts@riemst.be<br />

- Eve Dolhain - tel. 012 44 09 11<br />

eve.dolhain@riemst<br />

- Françis Jadoulle - tel. 012 44 09 18<br />

francis.jadoulle@riemst.be<br />

SOCIAAL TELEFOONTARIEF<br />

Zie PERSONEN MET EEN HANDICAP* en<br />

SOCIALE DIENST*<br />

SOCIAAL VERHUURKANTOOR<br />

(SVK)<br />

De OCMWʼs van <strong>Riemst</strong>, Bilzen, Hoeselt,<br />

Kortessem en Voeren hebben de handen in<br />

mekaar geslagen om een Sociaal Verhuurkantoor<br />

op te richten op het grondgebied van<br />

bovengenoemde gemeenten. Hiermee wil het<br />

Sociaal Huis tegemoet komen aan de stijgende<br />

vraag naar betaalbare woningen van<br />

woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden.<br />

Om dit te kunnen realiseren, huurt het SVK<br />

woningen op de private markt.<br />

- Huurders: niet iedereen komt in aanmerking<br />

voor een woning van het SVK. Men moet<br />

voldoen aan een aantal toewijzingcriteria.Het<br />

huren van een woning geeft mogelijkheden<br />

tot het bekomen van een<br />

huursubsidie.<br />

- Verhuurders: het SVK verzekert een stipte<br />

betaling van de huur en een huurovereenkomst<br />

van langere duur. Risicoʼs als wan-<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

betaling en leegstand zijn ten laste van het<br />

SVK. Bovendien worden ook de beslommeringen<br />

van het dagelijks beheer waargenomen<br />

door het SVK.<br />

Ben je u als eigenaar of huurder geïnteresseerd<br />

of wens je bijkomende informatie neem<br />

dan contact met mevr. Vanbrabant op het<br />

tel.nr 089 51 94 79.<br />

Zie SOCIAAL HUIS*<br />

SOCIALE DIENST<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15 - 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag van<br />

09.00 u. tot 11.30 u. In de namiddag enkel<br />

na afspraak.<br />

Bij de Sociale Dienst kun je je melden voor<br />

pensioenaanvragen en voor de registratie<br />

van allerlei tegemoetkomingen voor bejaarden<br />

en personen met een handicap.<br />

Daarnaast staat de Sociale Dienst van het<br />

SOCIAAL HUIS* in voor de algemene maatschappelijke<br />

dienstverlening van de bevolking.<br />

Een greep uit de verschillende vormen<br />

van hulp- en dienstverlening:<br />

- financiële hulp (voorschotten, studietoelagen,<br />

sociaal telefoontarief…);<br />

- hulpverlening bij gezins- en relatiemoeilijkheden,<br />

jeugdbescherming ...;<br />

- plaatsing van geesteszieken, wezen en<br />

minderjarigen van wie de ouders onbekwaam<br />

zijn hun kinderen op te voeden;<br />

- verkrijgen van contactgegevens van alle sociale<br />

zekerheidsorganen;<br />

- invullen van allerlei administratieve formulieren<br />

...<br />

SPEELPLEINWERKING + SWAP<br />

Dienst Jeugd<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

jeugd@riemst.be - www.riemst.be<br />

De speelpleinwerking wordt jaarlijks in de vakantiemaanden<br />

juli en augustus georganiseerd<br />

door de JEUGDDIENST*. Contacteer<br />

deze dienst voor info over aanbod, periodes,<br />

vervoer, …<br />

SPOORWEGEN<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

SPORTACCOMMODATIES<br />

A. <strong>Gemeente</strong>lijke sportzalen<br />

Sporthal Hirtheren<br />

Sint-Jansstraat 8 c, 3770 Herderen<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong> - tel. 012 45 61 20.<br />

Deze sporthal biedt de mogelijkheid tot het<br />

beoefenen van allerlei zaalsporten. Meer info<br />

over verhuur ... bij de SPORTDIENST*<br />

Sport- en speelplein Herderen<br />

Sint-Jansstraat 8 b, 3770 Herderen<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

Meer info bij de SPORTDIENST*<br />

Sporthal Op ’t Reeck<br />

Reeckervelt 3, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 21 03 31 - www.sporthalriemst.be<br />

Openingstijden:<br />

april - september oktober - maart<br />

ma. 16.00 u. - 0.00 u. 16.00 u. - 0.00 u.<br />

di. 14.00 u. - 0.00 u. 14.00 u. - 0.00 u.<br />

wo. 12.00 u. - 0.00 u. 14.00 u. - 0.00 u.<br />

do. 12.00 u. - 0.00 u. 14.00 u. - 0.00 u.<br />

vr. 12.00 u. - 0.00 u. 14.00 u. - 0.00 u.<br />

za. 12.00 u. - 0.00 u. 09.00 u. - 0.00 u.<br />

zo. 12.00 u. - 0.00 u. 09.00 u. - 0.00 u.<br />

Sportzaal <strong>Gemeente</strong>lijke Basisschool<br />

'De Klinker'<br />

Klein-Lafeltstraat 2, 3770 <strong>Riemst</strong> - postadres:<br />

Maastrichtersteenweg 2b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 46<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 65


66<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Sportzaal <strong>Gemeente</strong>lijke Basisschool<br />

'De Driesprong'<br />

Kattestraat 7, 3770 Millen - postadres: Maastrichtersteenweg<br />

2b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 46<br />

B. Tennisterreinen<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke tennisterreinen<br />

Sint-Jansstraat 8 b, 3770 Herderen<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

Meer info bij de SPORTDIENST*<br />

Tennisveld FC De Zeemeeuw<br />

Tripelenweg 14, 3770 Millen<br />

tel. 012 23 32 93<br />

www.zwembad-de-zeemeeuw.be<br />

C. Voetbalterreinen<br />

Alle deelgemeenten bezitten één of meer<br />

voetbalterreinen die eigendom zijn<br />

van privé-eigenaars, verenigingen of de gemeente<br />

en het Sociaal Huis.<br />

Meer info bij de SPORTDIENST*<br />

D. Zwembaden<br />

Overdekt zwembad FC De Zeemeeuw<br />

Tripelenweg 14, 3770 Millen<br />

tel. 012 23 32 93<br />

www.zwembad-de-zeemeeuw.be<br />

Openingstijden vrij zwemmen:<br />

september-juni<br />

ma. gesloten<br />

di. 07.30 u. - 12.00 u.<br />

& 15.00 u. 17.00 u. & 19.00 u.<br />

wo. 07.30 u. - 09.00 u. & 13.00 u. - 22.00 u.<br />

do. 07.30 u. - 09.00 u. & 13.00 u. -<br />

17.00 u. & 18.00 u. - 22.00 u.<br />

vr. 07.30 u. - 09.00 u. & 15.00 u. -<br />

16.00 u. & 18.00 u. - 22.00 u.<br />

za. 07.30 u. - 09.00 u. & 14.00 - 22.00 u.<br />

zo. 07.30 u. - 12.00 u.<br />

juli-augustus<br />

ma. gesloten<br />

di. 07.30 u. - 10.00 u. & 12.00 u. - 21.00 u.<br />

wo. 07.30 u. - 10.00 u. & 13.00 u. - 22.00 u.<br />

do. 07.30 u. - 10.00 u. & 13.00 u. - 22.00 u.<br />

vr. 07.30 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 22.00 u.<br />

za. 07.30 u. - 09.00 u. & 13.00 u. - 22.00 u.<br />

zo. 07.30 u. - 12.00 u.<br />

Tarief:<br />

- zwembeurt kinderen: 3 euro<br />

- zwembeurt volwassenen: 3,20 euro<br />

- tien beurtenkaart kinderen: 25 euro<br />

- tien beurtenkaart volwassenen: 27 euro<br />

- zwemles per beurt kinderen: 6 euro<br />

- zwemles per beurt volwassenen: 6,50 euro<br />

Overdekt zwembad Neptunus<br />

Bilzersteenweg 32 - 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 14 49 – fax: 012 45 75 92 -<br />

www.zwembadneptunus.be<br />

Openingstijden vrij zwemmen:<br />

tijdens tijdens<br />

het schooljaar schoolvakanties<br />

ma. 20.00 u. - 21.00 u. 13.00 u. - 21.00 u.<br />

di. 16.00 u. - 18.00 u. 13.00 u. - 21.00 u.<br />

& 20.00 u. - 21.00 u.<br />

wo. 14.00 u. - 22.00 u. 13.00 u. - 21.00 u.<br />

do. 16.30 u. - 21.00 u. 13.00 u. - 21.00 u.<br />

vr. 18.00 u. - 21.30 u. 13.00 u. - 21.00 u.<br />

za. 09.30 u. - 12.30 u. 09.30 u. - 12.30 u.<br />

& 13.30 u. - 16.00 u.<br />

zo. 09.00 u. - 12.00 u. 09.00 u. - 12.00 u.<br />

Tarief:<br />

- kinderen -3 jaar: gratis<br />

- kinderen vanaf 3 jaar: 2 euro<br />

- volwassenen: 2,50 euro<br />

- 10-beurtenkaart volwassenen:18euro<br />

E. Manèges en ruiterijweiden<br />

Ruiterijweide Sint-Albanus & Sint-Albanus1<br />

Bilzersteenweg, 3770 Vlijtingen<br />

www.lrv-pc-vlijtingen.be<br />

Manège Sint-Elooi<br />

Dingensteeg, 3770 Millen<br />

Manège De Geneffe<br />

Brugstraat 33/35, 3770 Kanne<br />

F. Petanqueterreinen<br />

Petanqueterrein Herderen1 & Herderen2<br />

Sint-Jansstraat 8 b, 3770 Herderen<br />

Petanqueterrein Op ʼt Reeck<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Reeckervelt 3, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

Petanqueterrein <strong>Riemst</strong><br />

Krinkelsgracht, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

Petanqueterrein Kanne<br />

<strong>Gemeente</strong>plein, 3770 Kanne<br />

G. Hondensportvelden<br />

Hondensportveld Vrije Hondenvereniging<br />

Vlijtingen<br />

Molenweg 106, 3770 Vlijtingen<br />

Hondensportveld Roosburg<br />

Sint-Maartenstraat, 3770 Genoelselderen<br />

<strong>Riemst</strong><br />

H. BMX-parcours<br />

BMX-parcours Vlijtingen<br />

Allewijstraat, 3770 Vlijtingen-<strong>Riemst</strong><br />

www.bmxvlijtingen.be<br />

I. Finse piste<br />

Finse piste Op ʼt Reeck<br />

Reeckervelt 3, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

J. Mountainbikeroute<br />

Startplaats Mountainbikeroute <strong>Riemst</strong><br />

Reeckervelt 3, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

K. Beachvolleybalveld<br />

Beachvolleybalveld Op ʼt Reeck<br />

Reeckervelt 3, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

L. Skatepark<br />

Skatepark Op ʼt Reeck<br />

Reeckervelt 3, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

SPORTDIENST<br />

St.-Jansstraat 8 b, 3770 Herderen<br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel.012 44 03 46 - sport@riemst.be<br />

www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

di.: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

wo.: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

do.: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vr.: 09.00 u. tot 13.00 u.


- organisatie sportkampen, fietstochten, wandelingen,<br />

SVS-activiteiten ...;<br />

- beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties;<br />

- promotie sportactiviteiten;<br />

- beheer subsidiedossiers;<br />

SPORTRAAD<br />

Deze adviesraad tracht de sportverenigingen<br />

van <strong>Riemst</strong> behulpzaam te zijn met o.a. voorbereidingen<br />

activiteiten, bemiddelingen ...<br />

Zie ook ADVIESRADEN/-COMMISSIES*<br />

SPREEKRECHT<br />

Zie GEMEENTERAAD*<br />

STEBO<br />

Stebo Centrale Dienst<br />

Windekestraat 1, 3600 Genk<br />

tel. 089 32 95 30 - onthaal@stebo.be<br />

www.stebo.be<br />

Stebo Borgloon<br />

Papenstraat 16, 38 40 Borgloon<br />

tel. 012 67 27 23 -<br />

onthaal.borgloon@stebo.be<br />

Gratis spreekuur gemeentehuis <strong>Riemst</strong><br />

iedere donderdag van 15.00 u. tot 17.00 u.<br />

of maak een afspraak, Stebo komt ook op<br />

huisbezoek<br />

Gratis advies voor (ver)bouwers.<br />

Plannen om te verbouwen, te renoveren of te<br />

verhuizen naar een betere woning?<br />

Dan kun je wellicht hulp gebruiken bij de voorbereiding<br />

van je bouwaanvraag.<br />

En ook advies over renovaties, premies voor<br />

woningaanpassing, sociale leningen, huursubsidie…<br />

is allicht welkom.<br />

Het Infocentrum Wonen Haspengouw is een<br />

project van STEBO, i.s.m. de provincie Limburg,<br />

het Vlaamse Gewest en de woonwinkels<br />

Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers,<br />

Kortessem, <strong>Riemst</strong>, Voeren en Wellen. Het<br />

draagt via zijn plaatselijke woonwinkel en kenniscentrum<br />

bij tot de verbetering van de woonkwaliteit<br />

en dat binnen het lokale woonbeleid.<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Voor de volledigheid nog dit: eerstelijnsinformatie<br />

over duurzaam bouwen, verbouwen,<br />

huren, verhuren, kortom, alles wat in verband<br />

staat met wonen in onze gemeente, kun je<br />

verkrijgen bij de dienst VERGUNNINGEN* –<br />

tel. 012 44 03 35. Zie ook BOUWEN-VER-<br />

BOUWEN* of RUIMTELIJKE ORDENING EN<br />

WONEN*<br />

STEDENBOUW<br />

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 38 – fax: 012 44 03 09<br />

wonen@riemst.be - www.riemst.be<br />

Tot het takenpakket van de dienst Stedenbouw<br />

hoort het coördineren van de gemeentelijke<br />

ruimtelijke uitvoeringsplannen, het<br />

voorbereiden van bestekken voor planningsopdrachten,<br />

het ondersteunen en sturen van<br />

ontwerpers. Ook het adviseren van structuurplannen<br />

en uitvoeringsplannen van provinciaal<br />

en gewestelijk niveau gebeurt vanuit de<br />

dienst Stedenbouw.<br />

De dienst legt zich vooral toe op planologie,<br />

huisvesting, woonbeleid, inrichting openbare<br />

ruimte…<br />

STOKEN<br />

Het stoken van afval en snoeihout in open<br />

lucht is ALTIJD verboden!<br />

Afval kan je naar het containerpark brengen.<br />

Voor snoeihout zijn er tal van alternatieven.<br />

Je kan het hakselen en composteren. Na de<br />

winterperiode kan het restproduct hergebruikt<br />

worden als bemesting of kan het in de tuin<br />

ondergespit worden. Of je kan het gehakselde<br />

hout hergebruiken onder de struiken om<br />

onkruidgroei tegen te gaan.<br />

Er zijn wel enkele zeer specifieke uitzonderingen<br />

:<br />

- Indien je als particulier vaststelt dat boompjes,<br />

struikjes of hagen besmet zijn met perenvuur,<br />

dan heb je de verplichting om dit te<br />

melden aan het FAVV (of het voedselagentschap).<br />

Deze sturen dan een medewerker<br />

die dit feit ter plaatse komt vaststellen. Hij<br />

bezorgt je dan ook een vergunning om de<br />

besmette bomen ter plaatse te verbranden.<br />

Ook de gemeentelijke dienst Milieu zal op<br />

de hoogte gebracht worden door deze persoon.<br />

Let wel dat het verbranden van het<br />

besmette ʻgroenʼ geen hinder vormt voor je<br />

buren.<br />

- Indien je als fruitboer vaststelt dat je plantage<br />

besmet is met perenvuur, wordt dit niet<br />

vastgesteld door het FAVV omdat er verondersteld<br />

wordt dat je dit als fruitboer zelf kan<br />

vaststellen. Bijgevolg moet je na het rooien<br />

van je aangetaste plantage, hagen of struiken<br />

deze opstoken op de plaats van het<br />

rooien (ook op voorwaarde dat er geen hinder<br />

is voor de buren).<br />

STRAATNAMEN<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke stratenplannen zijn te verkrijgen<br />

aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.<br />

STRATENPLANNEN<br />

Zie STRAATNAMEN(REGISTER)*<br />

STUDIETOELAGEN<br />

Departement Onderwijs - Afdeling Studietoelagen<br />

Hendrik Consciencegebouw<br />

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel<br />

tel. 1700 (gratis) -<br />

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen<br />

Wil je graag meer uitleg of hulp bij het aanvragen<br />

van de studietoelage, kan je ook informeren<br />

bij de afdeling Studietoelagen van<br />

het PROVINCIEBESTUUR*.<br />

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 29 96 00<br />

studietoelagen@limburg.be<br />

www.limburg.be -<br />

www.vlaanderen.be<br />

SUBSIDIES (GEMEENTELIJKE)<br />

Heel wat (overheids)instanties geven subsidies<br />

voor diverse doeleinden. Het gemeentebestuur,<br />

als lokale overheid, past ook in dat<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 67


68<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

rijtje. Een overzicht van alle gemeentelijke subidies<br />

samen met de bijbehorende voorwaarden<br />

vind je op www.riemst.be<br />

SWAP<br />

Zie SPEELPLEINWERKING* en TIENER-<br />

WERKING SWAP*<br />

SYNDICATEN<br />

Zie VAKBONDEN (provinciale zetels)*<br />

T<br />

TECHNISCHE DIENST<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 90 – fax: 012 44 03 99<br />

td@riemst.be - www.riemst.be<br />

wachtdienst: gsm 0496 55 90 34<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 8.00 u. tot 12.00 u. - 12.30 u. tot 16.30 u.<br />

di.: 8.00 u. tot 12.00 u. - 12.30 u. tot 16.30 u.<br />

wo.: 8.00 u. tot 12.00 u. - 12.30 u. tot 16.30 u.<br />

do.: 8.00 u. tot 12.00 u. - 12.30 u. tot 16.30 u.<br />

vr.: 8.00 u. tot 12.00 u. - 12.30 u. tot 16.30 u.<br />

De Technische Dienst bestaat uit 7 verschillende<br />

cellen:<br />

- Administratie en onthaal<br />

- Gebouwen: staat in voor het dagelijks onderhoud<br />

van alle gebouwen binnen het gemeentelijk<br />

patrimonium<br />

- Logistiek: deze cel zorgt voor het onderhoud<br />

van het gemeentelijk wagenpark, de<br />

wegsignalisatie en het leerlingenvervoer<br />

- Natuur & Groen: deze dienst staat in voor<br />

het onderhoud van het openbaar groen,<br />

aanleg van speelpleinen en groenperken,<br />

het onderhoud van de kerkhoven, ophalen<br />

van zwerfvuil, ledigen van gemeentelijke<br />

vuilnisbakken.<br />

- Openbare werken: Volgt de openbare werken<br />

(nutsleidingen, aanleg..) op.<br />

- Poetsdienst (dagelijks onderhoud van een<br />

aantal gemeentelijke gebouwen)<br />

- Wegenis: verzorgt het dagelijks onderhoud<br />

van wegen, fiets- en voetpaden binnen<br />

onze gemeente. In de winterperiode staan<br />

ze ook in voor het sneeuw- en ijsvrij houden<br />

van de gemeentewegen en in de zomer kan<br />

je op hun hulp rekenen bij wateroverlast<br />

door hevige warmteonweders.<br />

- Externe preventie: veiligheid openbaar domein,<br />

evenementen…<br />

TEGEMOETKOMING<br />

MINDERVALIDEN<br />

Aanvraag en inlichtingen: SOCIAAL HUIS*.<br />

TEGEMOETKOMING VOOR HULP<br />

AAN BEJAARDEN<br />

Aanvraag en inlichtingen: SOCIAAL HUIS*<br />

TEHUIS VOOR GEHANDICAPTEN<br />

Zie OOSTHEUVEL*<br />

TELEBALIE (RECHTSBIJSTAND)<br />

Ben je op zoek naar: praktische inlichtingen,<br />

juridische informatie, een eerste juridisch advies<br />

of een verwijzing naar een advocaat, instantie<br />

of organisatie, dan kan je terecht bij<br />

de telebalie (juridische eerstelijnsbijstand).<br />

tel. 02 511 50 45, elke werkdag van 14.00 u.<br />

tot 17.00 u.<br />

www.baliebrussel.be<br />

TELEFOONCELLEN<br />

Openbare telefooncellen:<br />

<strong>Riemst</strong>: Tongersesteenweg 8<br />

TELEFOONTARIEF (SOCIAAL)<br />

Zie PERSONEN MET EEN HANDICAP*<br />

TERAARDEBESTELLING<br />

zie BEGRAFENIS*<br />

TEWERKSTELLING<br />

Zie RVA* en VLAAMSE DIENST voor AR-<br />

BEIDSBEMIDDELING en BEROEPSOPLEI-<br />

DING (VDAB)*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

THUISVERPLEGING<br />

Voor inlichtingen in verband met thuisverpleging<br />

kan je terecht bij het SOCIAAL HUIS*.<br />

THUISZORG RIEMST<br />

Verstrekt medische, sociale en psychologische<br />

hulpverlening aan huis.<br />

Meer inlichtingen te verkrijgen bij het SOCI-<br />

AAL HUIS*.<br />

TIENERINFORMATIE<br />

www.jongeren<strong>gids</strong>.be<br />

Deze <strong>website</strong> biedt een waaier aan informatie<br />

voor de tiener van vandaag. Iedere leeftijdsgroep<br />

vindt er een eigen pagina op maat.<br />

- Jongeren<strong>gids</strong> 8-11: Is pesten erger dan plagen?<br />

Kan je van drugs doodgaan? Is alles<br />

wat op internet staat waar?" Op al deze, en<br />

nog meer vragen krijg je een antwoord via<br />

de jongeren<strong>gids</strong> voor 8 tot 11-jarigen<br />

- Jongeren<strong>gids</strong> 12-15: de oudere tieners krijgen<br />

via deze <strong>gids</strong> een antwoord op vragen<br />

rond gezondheid, relaties, geld, school,…<br />

die hen iedere dag bezighouden, bijvoorbeeld:<br />

"Mag ik op 12 jaar al bier drinken?<br />

Mag je altijd zelf je studierichting kiezen?<br />

Kan je als tiener al geld lenen bij de bank?"<br />

- Jongeren<strong>gids</strong> 16+: de <strong>gids</strong> biedt ook hier<br />

een complete pagina met antwoorden op<br />

vragen van jongvolwassenen en jonge twintigers,<br />

enkele voorbeelden zijn: "Solliciteren,<br />

hoe doe je dat? Hoe betaal ik mijn studie?<br />

Samenleven: samenwonen of trouwen?"<br />

TIENERWERKING SWAP<br />

Dienst Jeugd<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 72 - fax: 012 44 03 79<br />

jeugd@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor meer info over de activiteiten van de tienerwerking<br />

en SWAP-pas, kun je terecht bij<br />

de JEUGDDIENST*. Je kunt ook surfen naar<br />

www.swap.be


TOERISME (RIEMST)<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 75 – fax: 012 44 03 79<br />

toerisme@riemst.be<br />

www.toerismeriemst.be<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

di.: 9.00 u. tot 12.30 u.<br />

wo.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

do.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vr.: 9.00 u. tot 15.00 u.<br />

Toerisme <strong>Riemst</strong> heeft tot doel het toerisme<br />

in <strong>Riemst</strong> te bevorderen en verder uit te bouwen.<br />

Je kunt hier terecht voor allerhande toeristische<br />

informatie (fiets- en wandelroutes,<br />

dagtrips, brochures ...), maar ook voor streekproducten<br />

en geschenkbonnen.<br />

Ook het adres en de telefoonnummers van<br />

zowel de binnenlandse als de buitenlandse<br />

toeristische diensten kun je hier verkrijgen.<br />

TREINEN<br />

Zie OPENBAAR VERVOER*<br />

U<br />

UITLEEN (VAN MATERIALEN)<br />

Fuif- en uitleenloket<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

uitleen@riemst.be - www.riemst.be<br />

Voor het ontlenen van gemeentelijke materialen<br />

en diensten die tegen kleine vergoeding<br />

ter beschikking staan voor verenigingen,<br />

moet je een aanvraag indienen bij de gemeentelijke<br />

Uitleendienst.<br />

Voorbeelden: dranghekken, panelen, kijkkasten,<br />

TV, trampoline, buttonmachine, megafoon,<br />

podium en nog veel meer. Gratis<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

uitleenbrochure te verkrijgen.<br />

Wanneer een vereniging een grote activiteit<br />

organiseert, vb. dorpsfeest, fuif, manifestatie<br />

in tent, markten, straatanimatie ..., dient ze 3<br />

maanden vooraf een schriftelijke aanvraag in<br />

te dienen bij het college van burgemeester en<br />

schepenen.<br />

UITTREKSELS<br />

Zie BEWIJZEN & GETUIGSCHRIFTEN*<br />

UNIE VOOR ZELFSTANDIGE ON-<br />

DERNEMERS (UNIZO)<br />

UNIZO-Limburg<br />

Maastrichtersteenweg 254/3, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 26 30 18 – fax: 011 23 35 08<br />

Openingstijden: elke werkdag van 09.00 u.<br />

tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u.<br />

www.unizo.be - www.unizo-lim.be<br />

UNIZO (hoofdzetel) - Willebroekkaai 37, 1000<br />

Brussel – tel. 02 212 25 11<br />

UNIZO verenigt ongeveer 85.000 ondernemers,<br />

zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen<br />

in Vlaanderen en Brussel van eenmanszaak<br />

tot groei-KMO uit alle sectoren. De organisatie<br />

behartigt de ondernemersbelangen bij de<br />

overheid, in de media, bij de publieke opinie<br />

en bij de andere sociale partners. UNIZO<br />

geeft aan de leden advies, informatie en organiseert<br />

opleidingen en netwerking.<br />

Contactpersoon voor <strong>Riemst</strong>:<br />

Wilfried Bruggen<br />

Bilzersteenweg 23/2, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 37 56 - www.unizo.be/riemst<br />

VACCINATIE<br />

Zie INENTING*<br />

V<br />

VAKANTIEWONINGEN<br />

VAKBONDEN<br />

(PROVINCIALE ZETELS)<br />

ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)<br />

Gouverneur Roppesingel 55, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 22 97 77 – fax: 011 24 27 11<br />

www.abvvlimburg.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

13.30 u. tot 16.15 u.<br />

dinsdag: 13.30 u. tot 18.15 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

13.30 u. tot 16.15 u.<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 11.45 u.<br />

- ABVV Bilzen<br />

Genutstraat 22, 3740 Bilzen<br />

tel.089 41 28 30 - fax: 089 81 23 94<br />

Openingsuren:<br />

maandag: 09.00 u. tot 11.45 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 11.45 u.<br />

13.30 u. tot 18.15 u.<br />

woensdag: 13.30 u. tot 16.15 u.<br />

donderdag: 09.00 u. tot 11.45 u.<br />

ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden<br />

van België)<br />

Koning Astridlaan 34 bus 1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 23 25 45 - noord.limburg@acvlb.be<br />

www.aclvb.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag en donderdag: 9.00 u. tot 12.00 u.<br />

dinsdag: 14.00 u. tot 18.00 u.<br />

woensdag, vrijdag en zaterdag: gesloten<br />

- ACLVB <strong>Riemst</strong><br />

Maastrichtersteenweg 9 bus 2, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 14 10<br />

Openingstijden:<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

donderdag: 13.30 u. tot 17.00 u.<br />

ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond)<br />

Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 30 60 00 – fax: 011 30 69 99<br />

www.acv-limburg.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 69


70<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Openingstijden:<br />

maandag: 08.45 u. tot 11.30 u.<br />

dinsdag: 13.30 u. tot 19.00 u.<br />

woensdag: 08.45 u. tot 11.30 u.<br />

donderdag: 08.45 u. - 11.30 u<br />

vrijdag: 08.45 u. - 11.30 u.<br />

- ACV <strong>Riemst</strong><br />

Visésteenweg 2 a, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 011 30 60 00 – fax: 011 30 69 99<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 13.30 u. tot 16.00 u.<br />

donderdag: 17.00 u. tot 19.00 u.<br />

(voor werkenden)<br />

ACW (Algemeen Christelijke Werknemersorganisatie)<br />

Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 29 08 70 - www.acwlimburg.be<br />

- ACW <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 42 06<br />

VAST WERVINGSSECRETARIAAT<br />

Heet tegenwoordig SELOR*<br />

VDAB<br />

(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en<br />

Beroepsopleiding)<br />

VDAB hoofdzetel<br />

Keizerslaan 11, 1000 Brussel<br />

tel. 02 506 15 90 - gratis nummer: 0800 30<br />

700 (van 08.00 u. tot 19.00 u.)<br />

info@vdab.be - www.vdab.be<br />

VDAB Tongeren<br />

Stationslaan 12, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 09 00 – fax: 012 23 40 62<br />

Elke werkdag bereikbaar van 08.30 u.<br />

tot 16.30 u.<br />

Verleent zijn diensten aan:<br />

- werkzoekenden om aangepast werk te vinden;<br />

- pas afgestudeerden;<br />

- werkende personen die een andere job<br />

wensen;<br />

- werkgevers om geschikte medewerkers aan<br />

te werven.<br />

Wie werk zoekt, laat zich hier eerst inschrijven.<br />

Ook wie zich wenst om te scholen of te<br />

vervolmaken, een ander beroep wenst aan te<br />

leren, zowel voor laag- als voor hooggeschoolden,<br />

neemt best contact op met de<br />

VDAB.<br />

De beroepsopleiding biedt een brede waaier<br />

van opleidingen en cursussen.<br />

Bevraag je hierover in het VDAB Competentiecentrum:<br />

Rietmusweg 92, 3700 Tongeren -<br />

tel. 012 26 04 30 – fax: 012 26 04 39<br />

VERENIGDE HANDELAARS<br />

GROOT RIEMST (VHGR)<br />

Is een handelaarsvereniging (los van de Lokale<br />

Economische Middenstandsraad) in<br />

<strong>Riemst</strong>.<br />

Voorzitter: Roland Emmerix -Maastrichtersteenweg<br />

232, 3770 Vroenhoven - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 16 72<br />

roland.emmerix@telenet.be<br />

VERENIGINGEN<br />

Informatie over alle <strong>Riemst</strong>er socio-culturele<br />

verenigingen en hun respectieve voorzitters<br />

en secretarissen (+ bereikbaarheid) kun je<br />

opvragen bij de CULTUURDIENST* of bij de<br />

JEUGDDIENST*. Deze wordt niet ter beschikking<br />

gesteld voor commerciële doeleinden.<br />

VERGUNNINGEN<br />

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 36 – fax: 012 44 03 09<br />

wonen@riemst.be - www.riemst.be<br />

De dienst Vergunningen staat in voor het behandelen<br />

van diverse aanvragen van stedenbouwkundige-<br />

en verkavelingvergunningen<br />

en -attesten en het verstrekken van stedenbouwkundige<br />

uitreksels en vastgoedinformatie.<br />

Verstrekken van inlichtingen inzake<br />

premies zoals: verbetering- en aanpassingspremies,<br />

renovatiepremies…<br />

Aan de balie in het gemeentehuis kunnen<br />

burgers terecht met al hun vragen.<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

VERGUNNINGEN<br />

(ACTIVITEITEN)<br />

Voor alle activiteiten die een politietoelating<br />

vereisen, zoals fuiven, optredens, concerten,<br />

wielerwedstrijden, rondrit met radiowagen,<br />

vuurwerk enz. dien je 3 maanden voor de<br />

aanvangsdatum een aanvraag in te dienen bij<br />

de dienst Evenementen. Voor de aanvraagformulieren<br />

van deze activiteiten van zowel<br />

fuiven als sportactiviteiten kun je terecht bij<br />

de dienst WELZIJN*<br />

VERHUIZEN<br />

Heel wat informatie over administratieve formaliteiten<br />

bij verhuizen vind je in de INFO-<br />

WIJZER* ʻVerhuizen, (veel) meer dan<br />

inpakken en wegwezen' gratis te verkrijgen in<br />

het inforek in het gemeentehuis.<br />

VERKAVELINGSVERGUNNING<br />

Aanvragen bij de gemeentelijke dienst<br />

WONEN*.<br />

VERKEER(SVEILIGHEID)<br />

Dienst Mobiliteit<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 31 – fax:012 44 03 09<br />

mobiliteit@riemst.be - www.riemst.be<br />

Wijkpolitie<br />

Maastrichtersteenweg 2 a - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 05 00 – fax: 012 44 05 10<br />

Voor alle vragen en problemen neem je best<br />

contact op met een van beide diensten.<br />

Meldpunten Agentschap Wegen en Verkeer<br />

- Meldpunt Wegen<br />

Via het Meldpunt Wegen kun je gebreken<br />

aan de weginfrastructuur melden. Het melden<br />

van een probleem gebeurt in 4 stappen.<br />

Je melding wordt finaal in dossiervorm bezorgd<br />

aan de bevoegde wegbeheerders.<br />

www.meldpuntwegen.be<br />

- Meldpunt Fietspaden<br />

Via dit meldpunt kun je knelpunten voor fietsers<br />

signaleren aan de bevoegde wegbeheerder<br />

(gemeente, provincie, gewest, ...)


in Vlaanderen. Het is vooral bedoeld om<br />

een abnormale toestand te melden, die een<br />

echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die<br />

een dringende tussenkomst van de wegbeheerder<br />

vereist.<br />

www.meldpuntfietspaden.be<br />

VERKEERSBELASTING<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

VERLICHTING (OPENBARE)<br />

Infrax<br />

Gouverneur Verwilghensingel 32,<br />

3500 Hasselt<br />

www.infrax.be<br />

Voor defecte straatlampen: tel. 0800 60 777<br />

Voor informatie: tel. 078 35 30 20<br />

Je kunt defecte straatverlichting ook online<br />

melden via het meldingsformulier op<br />

www.riemst.be of www. infrax.be<br />

Of je kunt ook contact opnemen met onze<br />

Technische Dienst<br />

Tongersesteenweg 8, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b,<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 90 – fax: 012 44 03 99<br />

td@riemst.be - www.riemst.be<br />

Als het om een defecte lamp gaat die deel uitmaakt<br />

van een gewestweg (Bilzer-, Visé-,<br />

Tongerse-, Maastrichtersteenweg, maar ook<br />

de Burgemeester Marresbaan en de Statiestraat)<br />

en die lamp is bevestigd aan een metalen<br />

paal, moet je ook het nummer van de<br />

elektriciteitspaal erbij vermelden.<br />

VERLOREN EN GEVONDEN VOOR-<br />

WERPEN EN DOCUMENTEN<br />

Melden bij de WIJKPOLITIE*<br />

Maastrichtersteenweg 2 a, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 05 00 – fax: 012 44 05 10<br />

Zie ook FEDERALE OVERHEID* en DOCU-<br />

MENTEN (VERLIES VAN)*<br />

VERMINDERING<br />

GRONDBELASTING<br />

Zie BELASTINGEN*<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

VERSLAVINGEN<br />

AA Vlaanderen (Anonieme Alcoholistenbond)<br />

tel. 03 239 14 15 (24 u. op 24, 7 dagen op 7)<br />

info@aavlaanderen.org<br />

Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen<br />

(CAD)<br />

Henisstraat 17, 3700 Tongeren<br />

tel. 011 71 60 03 - www.cadlimburg.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 13.00 u. tot 20.00 u.<br />

dinsdag t.e.m. vrijdag: 09.00 u. tot 12.30 u.<br />

- 13.00 u. tot 17.00 u.<br />

Druglijn<br />

- tel.078 15 10 20 (maandag tot vrijdag van<br />

10.00 u. tot 20.00 u./gesloten op wettelijke<br />

feestdagen, 11 juli en 26 december)<br />

- via Skype: maandag t.e.m. vrijdag van<br />

12.00 u. tot 20.00 u./gesloten op wettelijke<br />

feestdagen, 11 juli en 26 december<br />

- via chat: maandag van 15.00 u. tot 18.00 u.,<br />

woensdag 15.00 u. tot 18.00 u. en vrijdag<br />

15.00 u. tot 18.00 u./ gesloten op wettelijke<br />

feestdagen, 11 juli en 26 december<br />

Gokverslaving<br />

www.gokhulp.be<br />

VHGR<br />

ZIE VERENIGDE HANDELAARS GROOT<br />

RIEMST*<br />

VISUM<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 – fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Er zijn twee soorten visa:<br />

- Visum dat je als Belg nodig hebt om naar<br />

sommige andere landen te gaan en dat je<br />

best een hele tijd vooraf aangevraagt bij de<br />

ambassade of consulaat van het betrokken<br />

land – Zie AMBASSADE*.<br />

- Een visum dat een vreemdeling nodig heeft<br />

om naar België te reizen, dien je aan te vragen<br />

bij de Belgische ambassade of consu-<br />

laat in het land van oorsprong. Hierbij wordt<br />

een onderscheid gemaakt tussen verschillende<br />

visa:<br />

- voor kortverblijf (toerisme)<br />

- in het kader van gezinshereniging met een<br />

gezinslid dat al wettelijk in België verblijft,<br />

om in België te huwen.<br />

Als je als inwoner van België een vreemdeling<br />

wilt uitnodigen voor verblijf in België omwille<br />

van bovenstaande redenen, moet je een<br />

aantal stappen zetten. Het aantal en soort documenten<br />

die je zelf als de visumaanvrager<br />

moet voorleggen of aanvragen verschilt naargelang<br />

van de procedure. Wij raden daarom<br />

aan om je persoonlijk te melden bij de dienst<br />

Vreemdelingen. Als een procedure van een<br />

visumaanvraag eenmaal loopt en je een dossiernummer<br />

hebt, kan je meestal de stand<br />

van zaken opvolgen via www.dofi.fgov.be , de<br />

<strong>website</strong> van de Federale Overheidsdienst<br />

van Binnenlandse Zaken.<br />

VLAAMSE INFOLIJN<br />

www.vlaamseinfolijn.be - www.1700.be<br />

Bijna geen enkele vraag over allerlei domeinen<br />

in het dagelijkse leven in Vlaanderen blijft<br />

onbeantwoord. Belastingen, cultuur, premies<br />

van de Vlaamse overheid, verkeer, vervoer …<br />

noem maar op!<br />

De Vlaamse infolijn 1700 kun je bereiken:<br />

- op het gratis nummer 1700: elke werkdag<br />

van 09.00 u. tot 19.00 u.<br />

- via chat: elke werkdag van 09.00 u. tot<br />

19.00 u.<br />

- per brief: 1700, Boudewijnlaan 30 bus 20,<br />

1000 Brussel<br />

- per fax: 02 553 55 36<br />

VLAAMSE KRUIS<br />

Zangerheide 43, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 41 57 12 – fax: 089 41 57 12<br />

gsm: 0477 35 35 20<br />

bilzen@hvk.be<br />

www.hetvlaamsekruis.be/bilzen<br />

Net zoals de collegaʼs van het Rode Kruis<br />

heeft de dienstverlening in grote lijnen te<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 71


72<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

maken met ziekenvervoer, organisatie van<br />

EHBO-cursussen (ook voor de jeugd!) en<br />

aanwezigheid op sportmanifestaties.<br />

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR<br />

WATERVOORZIENING (VMW)<br />

(zie Watergroep De)<br />

VLAAMSE MINISTERS<br />

Meer informatie over de Vlaamse Overheid,<br />

het Vlaams Parlement, de Vlaamse regering…<br />

vind je op www.vlaanderen.be<br />

VLAAMSE OMBUDSDIENST<br />

Leuvensweg 86, 1000 Brussel<br />

tel. 02 552 48 48 - gratis nummer:<br />

0800 240 50 – fax: 02 552 48 00<br />

www.vlaamseombudsdienst.be -<br />

info@vlaamseombudsdienst.be<br />

Wie een klacht heeft over de werking van het<br />

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en<br />

met deze klacht geen gehoor gevonden heeft<br />

bij de betrokken dienst, kan ermee terecht bij<br />

de Vlaamse Ombudsdienst . Maak wel van<br />

tevoren een afspraak voor je langs gaat.<br />

VOEDSELTEAM<br />

Voor de aankoop van lokale en bio-producten<br />

(zuivel, fruit, groenten, bereide gerechten, )<br />

kan je terecht bij een Voedselteam. Inwoners<br />

van <strong>Riemst</strong> kunnen producten bestellen via<br />

een webwinkel en ze afhalen in een depot in<br />

<strong>Riemst</strong>.<br />

Alle info vind je op www.hartenboer.be en op<br />

www.voedselteams.be .<br />

Geïnteresseerd in de aankoop van lokale<br />

en/of bio-producten? Neem eens een kijkje<br />

op www.fermweb.be of op www.biodichtbijhuis.be.<br />

VOETPADEN<br />

Voetpaden gelegen op het openbare domein<br />

van de gemeente <strong>Riemst</strong> mag je enkel verharden<br />

met opneembare materialen (klinkers<br />

...).<br />

Zie TECHNISCHE DIENST* of MOBILITEIT*<br />

VOETVERZORGING (FINANCIELE<br />

TEGEMOETKOMING)<br />

Afhankelijk van het jaarinkomen kunnen senioren<br />

een beroep doen op het Sociaal Huis<br />

voor een financiële tegemoetkoming voor<br />

voetverzorging.<br />

Meer inlichtingen verkrijg je bij het SOCIAAL<br />

HUIS*.<br />

VORMINGPLUS<br />

Vormingplus Limburg<br />

Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 56 01 00 - fax: 011 56 01 16<br />

www.vormingplus-limburg.be<br />

Vormingplus staat in voor vorming voor volwassenen<br />

in de vrije tijd. Een Vormingpluscentrum<br />

coördineert en organiseert<br />

cursussen, activiteiten, workshops en lezingen<br />

voor volwassenen en dit tot in alle uithoeken<br />

van de regio.<br />

Het volledige aanbod is terug te vinden op de<br />

<strong>website</strong>.<br />

VREDEGERECHT<br />

Zie JUSTITIE*<br />

VREEMDELINGEN(ZAKEN)<br />

Dienst Vreemdelingenzaken<br />

World Trade Center, tower II<br />

Antwerpsesteenweg 59 b, 1000 Brussel<br />

tel. 02 793 80 00<br />

https://dofi.ibz.be<br />

helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke dienst vreemdelingenzaken<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, <strong>Riemst</strong><br />

tel.012 44 03 08<br />

VUILNIS<br />

Zie HUISVUIL(OPHALING)*, GROFVUIL* en<br />

CONTAINERPARK*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

W<br />

WANDELROUTES<br />

Toerisme <strong>Riemst</strong><br />

Tongersesteenweg 8 - 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 75 - fax: 012 44 03 79<br />

toerisme@riemst.be - www.toerismeriemst.be<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

di.: 9.00 u.tot 12.30 u.<br />

wo.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

do.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vr.: 9.00 u.tot 15.00 u.<br />

Inlichtingen/folders te verkrijgen bij<br />

TOERISME RIEMST*.<br />

Zie ook NATUUR- EN LANDSCHAPSWAN-<br />

DELINGEN*<br />

WAPENVERGUNNING<br />

Wijkpolitie<br />

Maastrichtersteenweg 2 a – <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 05 00 – fax: 012 44 05 10<br />

Sinds 8 juni 2006 is er een nieuwe wapenwet<br />

van toepassing. Als je wil weten wat er precies<br />

wel/niet mag, bevraag je je best bij de<br />

WIJKPOLITIE*.<br />

WATERGROEP (DE)<br />

Provinciale directie Limburg<br />

Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 28 06 11<br />

info.limburg@dewatergroep.be<br />

De klantendienst kun je elke werkdag bereiken<br />

van 08.00 u. tot 12.00 u. en van 12.30 u.<br />

tot 16.30 u. Op donderdagvoormiddag is de<br />

klantendienst gesloten.<br />

Buiten de kantooruren (vanaf 16.30 u.) kan je<br />

contact opnemen met de wachtdienst op het<br />

tel. 016 30 13 40 of via wachtdienst.leuven@dewatergroep.be


Sectoraal Dienstencentrum Zuidoost (Bilzen)<br />

Hasseltsestraat 34, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 41 08 40 – fax: 089 41 33 79<br />

Ontleding van het water:<br />

- Wie is aangesloten op het leidingwaternet:<br />

kan een beroep doen op een privé-labo;<br />

namen en adressen vind je in de ʻGouden<br />

Gidsʼ onder de rubriek ʻlaboratoria-algemeenʼ.<br />

- Voor wie niet kan aangesloten worden op<br />

het leidingwaternet, kan het putwater gratis<br />

laten onderzoeken. Richt dat schriftelijk verzoek<br />

aan het college van burgemeester en<br />

schepenen.<br />

De Provinciale Gezondheidsdienst komt de<br />

zogenoemde watermonsters opnemen en<br />

stuurt deze vervolgens voor ontleding door<br />

naar het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie.<br />

WEBSITE<br />

Surf naar www.riemst.be. Als je snel je informatie<br />

wil zoeken en vinden, maak dan gebruik<br />

van de zoekmachine. Typ in de lege<br />

balk bovenaan de homepagina één of meerdere<br />

trefwoorden in en klik vervolgens op de<br />

groene knop ʻzoekenʼ. Je kan ook via de menubalken<br />

bovenaan en aan de linkerzijde van<br />

de homepagina snel vinden wat je nodig hebt.<br />

WEGEN<br />

Op het grondgebied van de gemeente <strong>Riemst</strong><br />

liggen (buiten een stukje autosnelweg) alleen<br />

gemeente- en gewestwegen. Over aanleg,<br />

onderhoud, veiligheid, vergunningen, toelatingen<br />

(o.m. onteigeningen, vellen van<br />

bomen, publiciteit- en uithangborden, verlagen<br />

van boordstenen, enz.) dien je altijd<br />

vooraf de gemeente (WIJKPOLITIE* of<br />

RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN*) te<br />

contacteren.<br />

WEGENTELEFOON (DE<br />

VLAAMSE)<br />

Gratis nummer: 0800 12 266<br />

Tijdens de kantooruren (09.00 u. tot 12.00 u.<br />

- 14.00 u. tot 16.00 u.). Als je de Wegentele-<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

foon per gsm wil bereiken, moet je eerst via<br />

een keuzemenu aangeven in welke provincie<br />

de beschadigde weg ligt.<br />

De Wegentelefoon is een centraal meldpunt<br />

waar je telefonisch klachten en opmerkingen<br />

over de toestand van autosnelwegen en gewestwegen<br />

in Vlaanderen kan meedelen. Dit<br />

zijn wegen die voorafgegaan worden door de<br />

letters N, R, A en E.<br />

De meldingen via de Wegentelefoon worden<br />

opgevolgd door de bevoegde provinciale afdelingen<br />

Wegen en Verkeer van het Agentschap<br />

Wegen en Verkeer.<br />

WELZIJN & VRIJE TIJD<br />

Afdeling Welzijn & Vrije Tijd<br />

Tongersesteenweg 8 - 3770 <strong>Riemst</strong><br />

postadres: Maastrichtersteenweg 2b<br />

3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 70 – fax: 012 44 03 79<br />

welzijn@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

di.: 9.00 u. tot 12.30 u.<br />

wo.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

do.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vrijdag: 9.00 u. tot 13.00 u.<br />

Deze afdeling legt zich naast de DIENST<br />

WELZIJN*, de JEUGD*-, de CULTUUR*- en<br />

SPORTDIENST* plus de BIBLIOTHEEK* ook<br />

toe op ontwikkelingssamenwerking, samen<br />

met de GROS*. Hier wordt ook de UITLEEN*<br />

van materialen beheerd en cursussen voor<br />

volwassenen georganiseerd. Verder houdt<br />

deze dienst zich bezig met de toegankelijkheid<br />

van openbare gebouwen, coördineert de<br />

KINDEROPVANG* in de gemeente en weet<br />

ze je ook een en ander te vertellen over sociale<br />

voordelen.<br />

WERELDWINKEL (OXFAM)<br />

Oxfam-wereldwinkel Bilzen<br />

Korenstraat 24, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 61 53 00<br />

bilzen@oww.be -<br />

www.oxfamwereldwinkels.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: gesloten<br />

dinsdag: 10.00 u. tot 12.30 u. en van 13.30<br />

u. tot 18.00 u.<br />

woensdag: 09.00 u. tot 18.00 u.<br />

donderdag: 10.00 u. tot 12.30 u. en van<br />

13.30 u. tot 18.00 u.<br />

vrijdag: 10.00 u. tot 12.30 u. en van 13.30<br />

u. tot 18.00 u.<br />

Zaterdag: 10.00 u. tot 18.00 u.<br />

De wereldwinkel is de plaats waar je eerlijke<br />

producten/artikelen tegen eerlijke prijzen kunt<br />

kopen.<br />

WERKLOOSHEID<br />

Voor aanvraag en uitbetaling van werklozensteun:<br />

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen<br />

Zagerijstraat 2, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 23 20 04 – fax: 012 23 92 28<br />

info.tongeren@hvw.fgov.be -<br />

www.hvw.fgov.be<br />

Openingstijden :<br />

ma.: 08.15 u. tot 11.45 u.<br />

di.: enkel op afspraak<br />

wo.: 08.15 u. tot 11.45 u.<br />

13.15 u. tot 15.45 u.<br />

do.: 08.15 u. tot 11.45 u.<br />

vr.: 08.15 u. tot 11.45 u.<br />

Werklozen die geen werkloosheidsuitkeringen<br />

genieten, contacteren best het SOCIAAL<br />

HUIS*.<br />

Zie ook RVA* en VDAB*<br />

WESPENNESTEN<br />

Voor de verdelging ervan dien je een beroep<br />

te doen op de BRANDWEER* van Bilzen<br />

tel. 089 41 25 71 - noodnummer: 112 -<br />

mario.thijs@bilzen.be - www.brandweerbilzen.be<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 73


74<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

WETTIGING HANDTEKENING<br />

Dienst Bevolking<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 10 – fax: 012 44 03 09<br />

bevolking@riemst.be - www.riemst.be<br />

Hiervoor dien je bij de BEVOLKINGS-<br />

DIENST* te zijn. Indien degene van wie de<br />

handtekening gewettigd moet worden niet<br />

zelf aanwezig kan zijn, dient een gezins- of<br />

familielid de identiteitskaart van de betrokkene<br />

mee te brengen of eventueel een kopie<br />

van die identiteitskaart.<br />

WIJKPOLITIE<br />

Als je louter met de Wijkpolitie (= een wijkafdeling<br />

van de politiezone Bilzen-Hoeselt-<br />

<strong>Riemst</strong>) in contact wil komen, is dit de<br />

bereikbaarheid:<br />

Maastrichtersteenweg 2 a - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 05 00 - fax: 012 44 05 10<br />

dringend nummer: tel. 101 of 112<br />

wijkpolitie@riemst.be -<br />

www.lokalepolitie.be/5381<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.00 u. tot 16.30 u.<br />

di.: 9.00 u. tot 12.30 u.<br />

wo.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.00 u. tot 16.30 u.<br />

do.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.00 u. tot 19.30 u<br />

vr.: 9.00 u. tot 13.00 u.<br />

Weekend en feestdagen: centraal onthaal<br />

Schureveld 11, 3740 Bilzen tel. 089 36 68 00<br />

Milieu/bouwpolitie: Politie Bilzen, Schureveld<br />

11, 3740 Bilzen - tel. 089 36 68 00<br />

WONEN (GEMEENTELIJKE<br />

DIENST)<br />

Afdeling Ruimtelijke Ordening & Wonen<br />

(ROW)<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 35 – fax: 012 44 03 09<br />

wonen@riemst.be - www.riemst.be<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

di.: 9.00 u. tot 12.30 u.<br />

wo.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

do.: 9.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 19.30 u.<br />

(in juli en augustus: tot 16.30 u.)<br />

vr.: 9.00 u. tot 13.00 u.<br />

Bouwaanvragen en -vergunningen, stedenbouwkundige<br />

attesten en inlichtingen..., maar<br />

ook info over diverse premies; eigenlijk voor<br />

alles wat met wonen te maken heeft.<br />

Zie ook BOUWEN - VERBOUWEN*<br />

WORK@HOME<br />

Zie DIENSTENCHEQUES*<br />

Z<br />

ZALEN<br />

Zie PAROCHIECENTRA/-ZALEN* en bij de<br />

lokale handels- en beroepen<strong>gids</strong> zie FEEST-<br />

ZALEN*.<br />

ZELFSTANDIGE<br />

VERPLEGERS/VERPLEEGSTERS<br />

De actuele lijst met namen en bereikbaarheid<br />

kun je bij het SOCIAAL HUIS* verkrijgen.<br />

ZELFSTANDIGE WORDEN<br />

Neem contact op met de gemeentelijke dienst<br />

LOKALE ECONOMIE, LANDBOUW EN<br />

PLATTELAND*.<br />

Zie ook ONDERNEMERSINFO*, ONDERNE-<br />

MERSLOKET*, RSZ-nr. (AANVRAGEN) en<br />

“RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE<br />

VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN*<br />

ZELFSTANDIGEN (SPREEKUREN)<br />

Sociaal Huis<br />

Paenhuissstraat 15 - 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 09 10 – fax: 012 45 80 61<br />

sociaalhuis@riemst.be<br />

www.sociaalhuisriemst.be<br />

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen<br />

der Zelfstandigen organiseert gratis<br />

spreekuren met de bedoeling de zelfstandige<br />

in te lichten over rechten en plichten m.b.t. de<br />

sociale wetgeving (pensioenen, gezinsbijslag,<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

ziekte- en invaliditeitsverzekeringen ...). De<br />

spreekuren vinden plaats op elke 3de dinsdag<br />

van de maand van 09.00 u. - 10.00 u. in<br />

het SOCIAAL HUIS*.<br />

ZIEKENFONDSEN<br />

(PROVINCIALE ZETELS)<br />

Bij de provinciale zetels kun je alle info over<br />

de kantoren in <strong>Riemst</strong> verkrijgen.<br />

Liberale Mutualiteit Limburg<br />

Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 29 10 00 - www.lml.be<br />

Afdeling <strong>Riemst</strong>:<br />

- Maastrichtersteenweg 9, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 13 95<br />

angelique.potargent@lml.be<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

13.30 u. tot 17.00 u.<br />

vrijdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

- Groenstraat 21, Zichen-Zussen-Bolder<br />

(brievenbus)<br />

- Demerstraat 14, 3770 <strong>Riemst</strong> (brievenbus)<br />

- Millerdries 1, 3770 Millen (brievenbus)<br />

- Burg. Coenegrachtslaan 9, 3770 Vlijtingen<br />

(brievenbus)<br />

- Mielestraat 18, 3770 Val-Meer<br />

(brievenbus)<br />

- Pastoor Counestraat 26, 3770 Vroenhoven<br />

(brievenbus)<br />

Verbond van Christelijke Mutualiteiten Limburg<br />

Prins Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 28 02 11 - limburg@cm.be<br />

www.cm.be<br />

Afdeling <strong>Riemst</strong>:<br />

- Tongersesteenweg 32 bus 7, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 45 23 79 - riemst.limburg@cm.be<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 9.00 u. tot 12.00 u. - 13.30 tot 16.30 u.<br />

dinsdag: 9.00 u. tot 12.00 u.<br />

woensdag: 9.00 u. tot 12.00 u.<br />

donderdag: 13.30 u. tot 16.30 u.<br />

vrijdag: 9.00 u. tot 12.00 u.


- Bolderstraat 62, 3770 Zichen-Zussen-Bolder<br />

(brievenbus)<br />

- Kerkstraat 45, 3770 Zichen-Zussen-Bolder<br />

(brievenbus)<br />

- Sint-Jansstraat 9, 3770 Herderen (brievenbus)<br />

- Pastoor Bollenstraat 8, 3770 Zichen-Zussen-Bolder<br />

(brievenbus)<br />

- Verbindingsweg 61, 3770 Val-Meer (brievenbus)<br />

- Iers Kruisstraat 81, 3770 Lafelt (brievenbus)<br />

- O.L.Vrouwstraat, 3770 Genoelselderen<br />

(brievenbus)<br />

- Krijtstraat 30, 3770 Vroenhoven (brievenbus)<br />

- Sint-Albanusstraat, 3770 Vlijtingen (brievenbus)<br />

- Statiestraat, 3770 Kanne ((brievenbus)<br />

- Elderenweg 55, 3770 Millen (brievenbus)<br />

- Demerstraat 53, 3770 Membruggen (brievenbus)<br />

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Limburg<br />

Leopoldplein 8/1, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 22 26 41<br />

hasselt@nzvl.be - www.nzvl.be<br />

- Afdeling Bilzen<br />

Stationlaan 6, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 35 67 53<br />

openingstijden: iedere dinsdag van 15.00 u.<br />

tot 17.30 u.<br />

De Voorzorg Limburg<br />

Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt<br />

tel. 011 24 99 11 - fax: 011 23 35 62<br />

info@devoorzorg.be -<br />

www.devoorzorg.be/limburg<br />

Afdeling <strong>Riemst</strong><br />

- Tongersesteenweg 4 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 11 71 – fax: 012 45 59 05<br />

Openingstijden:<br />

ma.: 08.30 u. tot 12.00 u. - 13.00 u. tot 16.00 u.<br />

di.: 10.00 u. tot 12.00 u. - 13.00 u. tot 18.00 u.<br />

wo.: 08.30 u. tot 12.00 u.<br />

do.: 08.30 u. tot 12.00 u. - 13.00 u. tot 16.00 u.<br />

vr.: 08.30 u. tot 12.00 u.<br />

GEMEENTEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

- Oudeweg 35, 3770 Kanne - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 0472 93 61 12<br />

Openingstijden: donderdag: 09.00 u. tot<br />

12.00 u. - 13.00 u. tot 16.00 u.<br />

- Peperstraat 31, 3770 Millen - <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 21 05 76<br />

Openingstijden:<br />

maandag: 19.30 u. tot 20.30 u.<br />

dinsdag: 09.00 u. tot 12.00 u.<br />

ZIEKENHUIZEN<br />

AZ Vesalius<br />

Hazelereik 51, 3700 Tongeren<br />

tel. 012 39 61 11 – fax: 012 26 22 63<br />

spoedgevallen: tel. 012 39 68 21<br />

info@azvesalius.be - www.azvesalius.be<br />

Medisch Centrum AZ Vesalius Bilzen<br />

Hospitaalstraat 15 bus 1, 3740 Bilzen<br />

tel. 089 41 01 11 - 1ste hulp: tel. 089 41 01<br />

52 (bereikbaar van 08.00 u. tot 20.00 u.)<br />

Ombudsdienst<br />

Hier kun je terecht met je vragen of klachten.<br />

tel. 012 39 70 71 – fax: 012 39 70 66 - ombudsdienst@azvesalius.be<br />

Bezoekuren:<br />

- verpleegafdelingen: 14.00 u. tot 20.00 u.<br />

- intensieve zorgen: 14.00 u. tot 14.45 u. -<br />

19.00 u. tot 19.45 u.<br />

- palliatieve dienst: doorlopende bezoekuren<br />

- dienst neantologie: op afspraak met de verpleging<br />

en de ouders<br />

Medisch Centrum St.-Jozef<br />

Abdijstraat 2, 3740 Bilzen<br />

tel. 89 50 91 11 – fax: 089 50 90 10<br />

www.mc-st-jozef.be - st-jozef@mc-st-jozef.be<br />

Het medisch centrum St.-Jozef biedt vanuit<br />

een christelijke inspiratie zorg aan kinderen,<br />

volwassenen en ouderen in psychische nood.<br />

De zorg is gericht op het bevorderen van de<br />

levenskwaliteit door het creëren van een psychisch<br />

evenwicht of het draaglijk maken van<br />

psychische stoornissen.<br />

Ziekenhuis Zuid-Oost-Limburg<br />

Campus St.-Barbara<br />

Bessemerstraat 478, 3620 Lanaken<br />

tel. 089 32 50 50 of tel. 089 32 51 51<br />

fax: 089 32 79 50<br />

www.zol.be<br />

Bezoekuren: 11.00 u. tot 20.00 u.<br />

Deze campus heeft op de eerste plaats een<br />

lokale functie als acuut ziekenhuis met een<br />

uitgebreide raadplegingsactiviteit, medischtechnische<br />

onderzoeken en een beddenhuis<br />

van 150 bedden. Op werkdagen is er overdag<br />

ook een Spoedopvang voor eerste hulp.<br />

Daarnaast zijn op deze campus ook het Ambulant<br />

Revalidatiecentrum, het Slaaplabo en<br />

een dienst Medische Beeldvorming van het<br />

ZOL gevestigd. Telefonisch is het ziekenhuis<br />

24 u. op 24 te bereiken op bovenstaand nummer.<br />

ZIEKENVERVOER/ -WAGEN<br />

Zie MINDER MOBIELEN CENTRALE*,<br />

RODE KRUIS VLAANDEREN* en VLAAMSE<br />

KRUIS*.<br />

Sommige ziekenfondsen hebben ook een<br />

eigen ambulancedienst. Doe aldaar verder<br />

navraag !. Voor een eventuele financiële tussenkomst<br />

i.v.m. elk ziekenvervoer doe je best<br />

navraag bij je ziekenfonds en/of hospitalisatieverzekering<br />

; wanneer je dit gedaan heeft<br />

met je eigen wagen bedraagt de tussenkomst<br />

van je mutualiteit doorgaans 0,20 euro/km<br />

ZOLAD+<br />

Intergemeentelijke projectvereniging voor het<br />

onroerend erfgoed<br />

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 <strong>Riemst</strong><br />

tel. 012 44 03 80 – gsm: 0473 96 48 80<br />

archeologie – gsm 0474 51 14 48 (bouwkundig<br />

erfgoed)<br />

www.zolad.be - www.riemst.be<br />

Voor al je vragen rond archeologie, bouwkundig<br />

erfgoed en landschappen<br />

ZWEMBADEN<br />

Zie SPORTACCOMMODATIES*<br />

VADEMECUM RIEMST <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong> 75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!