30.09.2013 Views

Stroomlijn 2012-02 juni - Transmuraal Netwerk

Stroomlijn 2012-02 juni - Transmuraal Netwerk

Stroomlijn 2012-02 juni - Transmuraal Netwerk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Transmuraal</strong><br />

Magazine voor<br />

Midden-Holland<br />

Jaargang 12<br />

Juni <strong>2012</strong><br />

Nummer 2<br />

<strong>Stroomlijn</strong><br />

In dit nummer onder andere:<br />

Gemeenten grijpen decentralisatie aan voor verandering<br />

“Verkleining basispakket niet goed doordacht”<br />

Laatste vierpersoonskamers verdwenen<br />

Veranderconferentie: verbinden van zorg en welzijn<br />

kansrijk


Colofon<br />

Jaargang 12– Nummer 2<br />

Juni <strong>2012</strong><br />

<strong>Stroomlijn</strong> is een informatief transmuraal<br />

magazine van en voor zorgverleners in de<br />

regio Midden-Holland.<br />

Oplage: 2.000<br />

Frequentie: vier keer per jaar<br />

Redactie:<br />

Lia Donkers, <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> MH<br />

(hoofdredacteur)<br />

Carla van Zuylen, Van Zuylen Communicatie<br />

(eindredacteur)<br />

Ineke Weverling, <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> MH<br />

(redactiesecretaris)<br />

Aleid de Booij, GGD HM<br />

Aris Bras, Zorgpartners MH<br />

Ruud Hogervorst, Gemiva-SVG Groep<br />

Lidwien van Keep, ArboUnie<br />

Wilma van Twist, Sophia Revalidatie Gouda<br />

Harry Robberts, Vierstroom<br />

Astrid van der Sanden,<br />

Groene Hart Ziekenhuis<br />

Monique Pronk, GGZ MH<br />

Lisette van Dingenen,<br />

<strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> MH<br />

Redactieadres<br />

<strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> Midden-Holland<br />

Postbus 1098 (J49), 2800 BB Gouda<br />

Telefoon (0182) 50 55 34<br />

info@transmuraalnetwerk.nl<br />

www.transmuraalnetwerk.nl<br />

DTP en Druk<br />

Twigt Grafisch Facilitair, Waddinxveen<br />

Copyright<br />

Overname artikelen: toegestaan met<br />

bronvermelding: <strong>Stroomlijn</strong>,<br />

<strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> Midden-Holland<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Agenda<br />

4 JUNI <strong>2012</strong><br />

De 6e jaarvergadering CVA keten<br />

Midden-Holland<br />

17.30-20.00 uur<br />

Kapel, Jozeflocatie van het Groene<br />

Hart Ziekenhuis, Gouda<br />

5 JUNI <strong>2012</strong><br />

Tweede bijeenkomst Wijklink Plaswijck<br />

ID-college,<br />

Groen van Prinsterersingel 52, Gouda<br />

6 JUNI <strong>2012</strong><br />

2e Lunchconferentie Transmurale<br />

Overdrachten bij kwetsbare ouderen<br />

Kapel, Jozeflocatie Groene Hart<br />

Ziekenhuis, Gouda<br />

20 JUNI <strong>2012</strong><br />

Werkconferentie 'Eenzaamheid bij<br />

ouderen' in de Goudse wijken Nieuwe<br />

Park en Kadebuurt, Zorgcentrum<br />

Gouwesteijn, Gouda<br />

Verzending<br />

WAT WANNEER <br />

WAAR<br />

13 SEPTEMBER <strong>2012</strong><br />

Symposium Handhygiëne<br />

13.30-17.00 uur<br />

Kapel, Jozeflocatie Groene Hart<br />

Ziekenhuis, Gouda<br />

27 SEPTEMBER <strong>2012</strong><br />

Overdracht van medicatiegegevens in<br />

de regio Midden-Holland<br />

Zalencentrum De Brug, Reeuwijk<br />

25 OKTOBER <strong>2012</strong><br />

Regionale Zorgconferentie<br />

ID College,<br />

Groen van Prinsterersingel 52, Gouda<br />

13 NOVEMBER <strong>2012</strong><br />

MS symposium<br />

16.00-21.00 uur<br />

Driestar College, Burg. Jamessingel,<br />

Gouda<br />

27 NOVEMBER <strong>2012</strong><br />

Parkinson Patiënteninformatieavond<br />

19.00-21.30 uur<br />

Dienstencentrum Goverwelle,<br />

Middenmolenplein 266, Gouda<br />

U ontvangt <strong>Stroomlijn</strong> per post of via uw instelling. Eventuele wijzingen/correcties<br />

kunt u melden aan het in de colofon genoemde redactie-adres of aan de contactpersoon<br />

bij uw instelling (zie onder).<br />

Overzicht van instellingen en contactpersonen:<br />

Arbo-Unie Gouda L. Van Keep<br />

CIZ Midden-Holland A. Korthals<br />

Gemiva-SVG Groep B. Gemser<br />

GGD Midden-Holland directiesecretariaat<br />

GGZ Midden-Holland, locatie Ronsseweg directiesecretariaat<br />

GGZ Midden-Holland, locatie Thijsselaan medische administratie<br />

GGZ Midden-Holland, locatie IJssellaan medische administratie<br />

GGZ Rivierduinen Leidschendam zorgsecretariaat<br />

Groene Hart Ziekenhuis K. Brussee<br />

ID College, Unit Gezondheidzorg secretariaat<br />

Vierstroom BE’s directie secretariaten<br />

Vierstroom stafafdelingen afdelingssecretariaten<br />

Vierstroom locaties locatie secretariaten<br />

ZorgBrug secretariaat<br />

Zorgpartners Midden-Holland locatie secretariaten<br />

Volg ons op twitter:<br />

TMNGouda<br />

2 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


Inhoud<br />

Gemeenten grijpen decentralisatie aan voor verandering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

“Verkleining basispakket niet goed doordacht” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Laatste vierpersoonskamers verdwenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Multiculturele voorlichting over Alzheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Veranderconferentie Goudbloem: verbinden van zorg en welzijn kansrijk . . 10<br />

Alle wondzorg onder één dak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

In 2<strong>02</strong>0 verpleegkundige en zorgkundigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

“Overheidsbeleid overgewicht werkt het niet” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Aanpak arbeidsproblematiek in Midden-Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Eerstelijnsconferentie: “Werkers in de wijk met elkaar verbinden” . . . . . . . . . . 20<br />

POINT zet puntjes op de i bij transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Ken uw streek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Highlights<br />

Gemeenten grijpen decentralisatie aan voor<br />

verandering<br />

De gemeenten krijgen er vanaf 2013 een taak bij: de<br />

ondersteuning en begeleiding van kwetsbare burgers gaat<br />

vanuit de AWBZ naar de Wmo. Wat is hun visie en hoe<br />

bereiden zij zich voor? Pagina 4<br />

“Verkleining basispakket niet goed doordacht”<br />

Per 1 januari jl. is het basispakket verkleind. Wat hebben<br />

de zorgverleners gemerkt van wijzigingen in vergoedingen<br />

voor diëtetiek en eerstelijnspsychologie? Pagina 7<br />

Laatste vierpersoonskamers verdwenen<br />

Met de opening van het wooncomplex de Prinsenhof in<br />

Gouda, is een einde gekomen aan de vierpersoonskamer<br />

in Midden-Holland. Pagina 8<br />

Veranderconferentie: verbinden van zorg en welzijn<br />

kansrijk<br />

Is de zorg voor thuiswonende ouderen die met veel<br />

zorgverleners te maken hebben teveel in stukjes verdeeld<br />

en zo ja, hebben ze daar last van? In het kader van het<br />

project Goudsbloem werd dit uitgebreid onderzocht en<br />

concrete verbeterpunten bedacht. Pagina 10<br />

Klantprofielen<br />

Vanuit mijn werkkamer heb ik<br />

zicht op een huisartsenpraktijk.<br />

Om de hoek bevindt zich een<br />

koffieshop. “Wat heeft dat met<br />

elkaar te maken?”, zult u denken.<br />

Wel het levert de ingrediënten<br />

voor mijn spelletje. Er is namelijk<br />

onvoldoende parkeerruimte in<br />

de straat terwijl het op beide<br />

adressen een komen en gaan is<br />

van mensen . Als ik zie hoe<br />

bezoekers in hun auto’s verhit<br />

rondjes rijden, probeer ik te<br />

raden of de klant voor de dokter<br />

komt of voor de koffieshop.<br />

Een makkelijk spelletje want de<br />

klandizie voor de koffieshop<br />

betreft vaak jonge mannen die<br />

statistisch gezien weinig bij de<br />

dokter komen. Mijn score is dan<br />

ook hoog. “Je kunt het toch al<br />

aan de auto’s zien” zult u zeggen.<br />

Nou ben ik een beetje dyslectisch<br />

voor automerken, maar het is<br />

inderdaad zo dat de jongelingen<br />

die schichtig naar de koffieshop<br />

snellen, vaak in oudere karren<br />

rondrijden. Toch zit ik er regel -<br />

matig naast. Denken in stereo -<br />

typen mag dan een leuk spelletje<br />

zijn, het maakt ook blind.<br />

Voorbeeld: niet iedereen die zich<br />

op beide adressen meldt, is klant!<br />

Het is ook een komen en gaan<br />

van leveranciers. En dat is nou<br />

het verraderlijke: de bezorgers bij<br />

de dokter zijn vaak jonge<br />

mannen terwijl de koffieshop<br />

wordt bevoorraad vanuit de<br />

nieuwste modellen bolides. En<br />

zelfs dat is stereotypisch gedacht.<br />

Want ik zie ook mensen beide<br />

adressen aandoen. One stop<br />

shopping.<br />

Lia Donkers<br />

Directeur<br />

<strong>Transmuraal</strong><br />

<strong>Netwerk</strong> Midden-<br />

Holland<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 3


Extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo<br />

Gemeenten grijpen<br />

decentralisatie aan voor<br />

verandering<br />

Carla van Zuylen,<br />

senior communicatieadviseur<br />

De gemeente Vlist is al maanden<br />

bezig met de voorbereidingen.<br />

Wethouder Bart Crouwers vertelt:<br />

“We bereiden dit samen met acht<br />

gemeenten in de regio Midden-<br />

Holland voor. Met elkaar bepalen we<br />

in grote lijnen het beleid, op lokaal<br />

niveau vullen we dit concreet in.<br />

We zijn begonnen om in kaart te<br />

brengen: Waar hebben we het<br />

De gemeenten krijgen er vanaf 2013 een taak bij: de<br />

ondersteuning en begeleiding van kwetsbare burgers gaat<br />

vanuit de AWBZ naar de Wmo. Wat is hun visie en hoe<br />

bereiden zij zich voor?<br />

Bart Crouwers, wethouder gemeente Vlist<br />

“Rol van de overheid kleiner”<br />

Bart Crouwers, wethouder gemeente Vlist<br />

eigenlijk over? Om wat voor aan -<br />

tallen, wat voor type mensen, hoe<br />

zijn zaken nu geregeld, wie zijn de<br />

aanbieders? Met de portefeuille -<br />

houders Sociale Zaken ontwikkelen<br />

we de visie: welke taak heeft de overheid<br />

en wat kun je beter overlaten<br />

aan de sociale netwerken? En als het<br />

gaat om de kwaliteit van de ondersteuning<br />

of begeleiding: wie bepaalt<br />

dat? De overheid of moet je zeggen:<br />

de cliënt zelf?”<br />

PGB<br />

“Mijn persoonlijke opvatting is dat<br />

de overheid veel teveel naar zich<br />

heeft toegetrokken. Als overheid kun<br />

je niet voor iedereen bepalen wat<br />

goed is. Door zoals nu te werken met<br />

een indicatiestelling, waar de cliënten<br />

zelf vaak amper iets van begrijpen,<br />

geef je aan dat er voor in plaats van<br />

door iemand wordt bepaald wat§<br />

goed is. Mensen moeten meer zelf<br />

beslissen, wij moeten ervoor zorgen<br />

dat ze dat zelf kunnen. Je kunt als<br />

overheid nooit zoveel maatwerk<br />

leveren als de persoon en de<br />

omgeving dat zelf kunnen. Als<br />

gemeenten grijpen we deze<br />

decentralisatie aan om die slag te<br />

gaan maken en de rol van de overheid<br />

terug te dringen. Ter illustratie: de<br />

gemeente Vlist geeft nu bijna een<br />

half miljoen subsidie per jaar voor<br />

huishoudelijke hulp, toch veel geld.<br />

De tevredenheid scoort tussen een<br />

zes en zeven, dat kan best beter.<br />

Cliënten hebben zelf geen zeggenschap<br />

over wie er komt en wij<br />

betalen. Ik denk dat het koppelen<br />

van cliënt en aanbod beter werkt en<br />

goedkoper is. In onze gemeente is<br />

het percentage PGB nog laag, ik ben<br />

er erg voor om dat te laten groeien<br />

zodat mensen zelf kunnen kiezen<br />

wie hen helpt, wanneer en hoe.”<br />

4 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


Realisatie<br />

“Waar we heen willen, is voor ons<br />

wel duidelijk, maar hoe gaan we dit<br />

concreet realiseren? We hebben te<br />

maken met cliënten, zorgorganisaties<br />

en zorgkantoren. Daarom kiezen we<br />

voor een geleidelijke overgang, je<br />

kunt het beleid immers niet zomaar<br />

180 graden draaien. Ik verwacht dat<br />

we in 2014 volgens het nieuwe<br />

beleid werken.<br />

Als voorbereiding hebben we<br />

diverse werkbezoeken afgelegd. Ik<br />

heb hele goede dingen gezien, veel<br />

deskundigheid waar we gebruik van<br />

kunnen maken. Wat me wel opviel is<br />

dat mensen soms ‘ingepakt’ worden<br />

en dat de eigen regie van mensen<br />

wordt verwaarloosd. Er is veel nadruk<br />

op professionele hulp en weinig<br />

vertrouwen in het netwerk van de<br />

cliënt. Professionele hulp is goed als<br />

Marion Suijker, wethouder gemeente Gouda<br />

“Werk en welzijn hoort ook bij<br />

het gewone leven”<br />

“Samen met alle gemeenten in de<br />

regio Midden-Holland zijn we onze<br />

visie aan het vormen,” vertelt Marion<br />

Suijker, wethouder van de gemeente<br />

Gouda. “Om wat voor materie en<br />

aantallen gaat het bijvoorbeeld? Van<br />

de totaal 2.600 personen die ondersteuning<br />

of begeleiding krijgen in<br />

Midden-Holland valt de helft onder<br />

de gemeente Gouda. Wat<br />

opvalt is dat verstandelijk<br />

gehandicapten en mensen<br />

met een psychiatrische aandoening<br />

de grootste groep<br />

vormen. Ook brengen we<br />

werkbezoeken, ik vind het<br />

belangrijk om met cliënten<br />

te spreken om zo een goed<br />

beeld te vormen. Soms gaat<br />

het om lichte gevallen maar<br />

ook hele zware. Het is nog<br />

niet zo simpel. Ook zie ik dat<br />

de professionals vaak heel<br />

erg betrokken zijn.”<br />

Drietrap<br />

“Hoe de visie er precies<br />

uit komt te zien is nog af -<br />

wachten maar wel dat we<br />

zoveel mogelijk uitgaan van<br />

de eigen kracht van mensen.<br />

Eigenlijk in een ‘drietrap’: als<br />

eerste: wat kan iemand zelf,<br />

met inzet van zijn of haar<br />

eigen netwerk? Als dit niet<br />

toereikend is kan gebruik<br />

worden gemaakt van<br />

algemene voorzieningen en<br />

pas als derde: individuele<br />

voorzieningen. We kijken ook goed<br />

naar de planning: waarmee kunnen<br />

we al in 2013 beginnen en wat volgt<br />

in 2014.<br />

Wat ik ook belangrijk vind is om de<br />

drie decentralisaties; zowel de extramurale<br />

begeleiding van AWBZ naar<br />

Wmo, de Wet werken naar vermogen<br />

en de jeugdzorg, in samenhang te<br />

Marion Suijker, wethouder gemeente Gouda<br />

duwtje in de rug, maar niet per<br />

definitie als eindpunt. De zorg hoeft<br />

niet altijd een 10 te zijn. Ieder mens<br />

is anders en soms is een 7 ook prima.<br />

Ik denk dat kleinere gemeenten zoals<br />

Vlist, beter in staat zijn om te gaan<br />

met de overheveling van taken van<br />

de AWBZ naar de Wmo. Bij ons is het<br />

meer inzichtelijk, zo doen een of twee<br />

mensen het hele pakket, dit leidt als<br />

vanzelf tot meer samenhang.”<br />

bekijken. Waar kan op elkaar worden<br />

aangesloten? Werk en welzijn worden<br />

nu nog teveel onderbelicht terwijl dit<br />

voor een groot deel ook bij het<br />

gewone leven hoort. Ook krijgen<br />

sommige cliënten van verschillende<br />

aanbieders zorg, waarbij er soms<br />

overlap is. Dit heeft te maken met<br />

hoe de financiering nu geregeld is en<br />

vergt dus een systeemwijziging.”<br />

Cultuuromslag<br />

“Het mobiliseren van het netwerk<br />

rondom een cliënt wordt belangrijker.<br />

Ik zie dat dit al wel steeds meer<br />

gebeurd, maar vrijwillige en pro -<br />

fessionele ondersteuning<br />

moeten nauwer gaan<br />

samenwerken en aanvullend<br />

zijn. Ik realiseer me, wat ik<br />

zeg is niet nieuw, maar we<br />

moeten hier wel echt een<br />

slag gaan maken.” Realistisch<br />

is ze wel: “Zo’n cultuur -<br />

omslag heb je niet zomaar<br />

in een half jaar geregeld.”<br />

“Ik verwacht van de pro -<br />

fessionals vooral een expert<br />

benadering, hun kennis en<br />

ervaring moeten we<br />

benutten. De ‘Zichtbare<br />

Schakel’ is een goed<br />

voorbeeld waarbij de zelfredzaamheid<br />

van mensen<br />

wordt bevorderd en wonen,<br />

zorg en welzijn goed op<br />

elkaar wordt afgestemd.<br />

We moeten meer maatwerk<br />

gaan bieden waarbij we<br />

uitgaan van de cliënt en<br />

niet van domeinen of<br />

organisaties. En daarbij meer<br />

kijken naar de levensfase<br />

waarin iemand zich bevindt.<br />

Zo is het voor iemand van<br />

75+ met een kleinere actie-<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 5


adius handig om in de buurt samen<br />

met anderen te eten, terwijl iemand<br />

van 30 wellicht prima kan reizen naar<br />

een voorziening verder weg maar<br />

Wendy Verkleij, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk<br />

“In samenspraak met de cliënt<br />

oplossingen zoeken”<br />

“Samenwerken met de gemeenten in<br />

de regio vinden we heel belangrijk”,<br />

vertelt wethouder Wendy Verkleij<br />

van de gemeente Bodegraven-<br />

Reeuwijk. “Als gemeente met<br />

33.000 inwoners zijn we te klein om<br />

alle soorten zorg zelf te organiseren.<br />

De voorbereidende fase voor de<br />

overheveling van de extramurale<br />

begeleiding van de AWBZ naar Wmo<br />

is bijna achter de rug. Alle gegevens<br />

zijn verzameld, we hebben een<br />

bijeenkomst gehad met zorg -<br />

aanbieders en hebben in de praktijk<br />

met cliënten en vertegenwoordigers<br />

van cliënten gesproken. De werk -<br />

bezoeken samen met de andere<br />

bestuurders waren zeer indruk -<br />

wekkend, het helpt bij de bewustwording<br />

van waar hebben we het<br />

over, waarbij vooral het menselijk<br />

aspect naar voren kwam.<br />

In <strong>juni</strong> is de conceptvisie klaar,<br />

daarna hebben we nog zo’n drie<br />

maanden nodig voor de uitwerking<br />

Wendy Verkleij, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk<br />

wel met leeftijdsgenoten uit de hele<br />

regio.”<br />

Tot slot voegt Marion toe: “Als<br />

medewerkers in de zorg nog ideeën<br />

en vaststelling. Dat het kabinet<br />

gevallen is, baart ons wel zorgen.<br />

Het is nu natuurlijk nog koffiedik<br />

kijken wat de consequenties hiervan<br />

zijn, wellicht wordt het onderwerp<br />

controversieel verklaard. Maar als<br />

stuurgroep hebben we afgesproken<br />

om door te gaan met de voor -<br />

bereidingen van dit traject.”<br />

Elementen visie<br />

Uit de inventarisatie blijkt dat<br />

Bodegraven-Reeuwijk niet heel veel<br />

cliënten heeft die te maken krijgen<br />

met de decentralisatie. “We zien<br />

geen afwijkend beeld, we zitten<br />

onder het gemiddelde qua aantal.<br />

Maar natuurlijk willen we elke cliënt<br />

die het treft, goede zorg bieden. We<br />

moeten ervoor waken dat er geen<br />

cliënten straks tussen wal en schip<br />

vallen. Die kans is er als het gaat om<br />

ggz-cliënten. Zoals gezegd, er wordt<br />

nog gewerkt aan de visie, maar<br />

elementen wat ons betreft zijn<br />

hebben, laat het me dan weten.<br />

Want we krijgen nu eenmaal minder<br />

geld dus moeten we hier zo goed<br />

mogelijk mee omgaan.”<br />

zaken als de eigen kracht van de<br />

burger centraal. Eén gezin, één plan,<br />

één casemanager spreekt ons ook<br />

erg aan. Het is belangrijk om alles<br />

rondom de cliënt in samenhang te<br />

bezien en niet alleen oplossingen<br />

vanuit een bepaalde invalshoek te<br />

bedenken. Daar hoort ook een<br />

andere werkwijze bij: niet werken<br />

vanuit claimgericht denken en<br />

aanbodgericht werken maar vraaggericht.<br />

Zoeken naar de vraag achter<br />

de vraag en in samenspraak met de<br />

cliënt zoeken naar oplossingen<br />

zodat het beoogde resultaat wordt<br />

bereikt.”<br />

Welzijn Nieuwe Stijl<br />

“Ik realiseer me dat we niet alles in<br />

een keer kunnen vernieuwen. Ook<br />

kun je de drie decentralisaties die<br />

momenteel bij gemeenten spelen,<br />

niet los van elkaar zien. Ergens<br />

overlappen ze elkaar natuurlijk ook.<br />

De grootste uitdaging wordt om de<br />

zorg op een adequate manier te<br />

regelen binnen de financiële<br />

mogelijkheden. Ik zie ook kansen om<br />

de zorg anders vorm te geven, het<br />

traject Welzijn Nieuwe Stijl past hier<br />

goed bij. We zullen alles in het werk<br />

stellen om de cliënten zo goed<br />

mogelijk te voorzien van de juiste<br />

ondersteuning. Dat is makkelijk<br />

gezegd. De uitvoering, het ook echt<br />

gaan doen in de praktijk, dat is het<br />

natuurlijk belangrijkste. Waarbij ook<br />

professionals een slag zullen moeten<br />

gaan maken. We hebben te maken<br />

met vrij veel welzijnsorganisaties<br />

die voor 80 à 90% draaien op vrij -<br />

willigers, die we natuurlijk op<br />

handen dragen. Maar ook zij zullen<br />

open moeten staan voor<br />

veranderingen. Met elkaar moeten<br />

we het nieuwe beleid gaan vorm -<br />

geven en antwoorden vinden.<br />

Daar zijn we al volop mee aan de<br />

slag tijdens bijeenkomsten.<br />

Goede communicatie met alle<br />

betrokkenen is in elk geval<br />

essentieel.”<br />

6 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


Diëtist en eerstelijnspsycholoog:<br />

“Verkleining basispakket niet<br />

goed doordacht”<br />

Gerda van Beek, journalist<br />

“Veel”, zegt Karolien van Geffen stellig.<br />

Ze is manager van Weten&Eten, een<br />

dochter van Vierstroom. “Veel mensen<br />

hebben na december geen nieuwe<br />

afspraak meer gemaakt. Dat heeft<br />

geleid tot maar liefst een daling van<br />

50 procent in de eerste maanden van<br />

<strong>2012</strong>. Dat was echt dramatisch.<br />

Inmiddels zien we een lichte correctie,<br />

maar de toestroom is nog steeds aanzienlijk<br />

lager dan voorgaande jaren.”<br />

Chronische zorg<br />

Ze wijst op het feit dat niet alle<br />

diëtetiek uit het pakket is gehaald.<br />

“Alleen weten veel mensen dat niet.<br />

Er is vier uur vergoeding uit de<br />

basiszorg voor patiënten met de<br />

chronische aandoeningen Diabetes<br />

Mellitus, COPD of CVRM en waarvan<br />

de zorgverlening plaatsvindt vanuit<br />

de ketenzorg. Helaas is dat niet goed<br />

gecommuniceerd en weten de meeste<br />

patiënten dit niet. Zelfs veel huis -<br />

artsen zijn er niet van op de hoogte.”<br />

Geding<br />

De aanvullende pakketten leveren in<br />

de meeste gevallen geen soelaas.<br />

“Veel zorgverzekeraars hebben<br />

diëtetiek alleen in het duurste aanvullende<br />

pakket. Heel spijtig. Menzis<br />

en Azivo vormen daarop een goede<br />

uitzondering.” Karolien vindt de<br />

maatregel kortzichtig. “De minister<br />

heeft letterlijk gezegd: “Ik eet ook<br />

weleens een koekje te veel”. Daar<br />

gaat het natuurlijk niet om. Als het<br />

zo makkelijk zou zijn, waren er niet<br />

zoveel mensen met overgewicht.<br />

Per 1 januari jl. is het basispakket verkleind. Zo is er geschrapt<br />

in de vergoedingen voor diëtetiek en eerstelijnspsychologie.<br />

Inmiddels zijn we vijf maanden verder. Wat hebben de<br />

zorgverleners gemerkt van deze wijzigingen?<br />

Karolien van Geffen, manager Weten&Eten Bernard Onnink, eerstelijnspsycholoog<br />

Bovendien zetten diëtisten zich niet<br />

alleen in voor afvallen, maar ook<br />

voor ondervoeding, allergieën,<br />

mensen met slikproblemen enzovoort.<br />

Al deze mensen zijn de dupe.” De<br />

beroepsvereniging NVD heeft een<br />

kort geding aangespannen tegen de<br />

maatregel, maar heeft dit verloren.<br />

“De rechter is totaal voorbij gegaan<br />

aan de ingediende casussen vanuit<br />

patiënten en huisartsen. Heel spijtig.”<br />

Eerstelijnspsychologie<br />

Bij de eerstelijnspsychologie zijn de<br />

gevolgen van de maatregel minder<br />

heftig. “De eerstelijnspsychologie is<br />

niet geheel geschrapt’, licht Bernard<br />

Onnink toe, eerstelijnspsycholoog.<br />

“Het is teruggebracht van acht<br />

gesprekken met een eigen bijdrage<br />

van € 10,- per gesprek, naar vijf<br />

gesprekken met een eigen bijdrage<br />

van € 20,- per gesprek. Aanvankelijk<br />

hadden we daardoor een kleine<br />

afname van de aanmeldingen, maar<br />

dat is inmiddels wel rechtgetrokken.<br />

Kennelijk weerhoudt die hogere<br />

eigen bijdrage patiënten niet.”<br />

Twaalf gesprekken<br />

Onnink vindt vooral de beperking tot<br />

vijf gesprekken een groot probleem.<br />

“Wat kan je in vijf gesprekken? Het<br />

was zinvoller als men het aantal ge -<br />

sprekken had opgetrokken tot twaalf.<br />

Dan kan je de mensen in de eerste<br />

lijn een kwalitatief goed aanbod<br />

doen. Dat is ook wetenschappelijk<br />

aangetoond. Met als gevolg dat we<br />

patiënten soms eerder doorsturen<br />

naar de tweede lijn als we zien aankomen<br />

dat we het niet gaan redden<br />

binnen die vijf gesprekken. Dat<br />

maakt het alleen maar duurder voor<br />

de maatschappij. Ook voor de<br />

patiënt is dat vervelend, want daar is<br />

weer een eigen bijdrage verschuldigd<br />

van € 200,- per 364 dagen.<br />

Kortom: ik vind de maatregel<br />

bepaald niet goed doordacht.”<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 7


Nieuw wooncomplex de Prinsenhof<br />

Laatste vierpersoonskamers<br />

verdwenen<br />

Marion Verstraeten<br />

Mevrouw Meeuwissen, bewoner Verpleeghuis Bloemendaal<br />

“Vierpersoonskamers zijn niet meer<br />

van deze tijd”, zegt Aris Bras. Hij is<br />

directeur van verpleeghuis<br />

Bloemen daal, onderdeel van<br />

Zorgpartners, waar het woon complex<br />

de Prinsenhof ook toe behoort. “De<br />

meeste bewoners hebben behoefte<br />

aan meer privacy en stonden dan ook<br />

te popelen om naar een een- of<br />

tweepersoonskamer te verhuizen.”<br />

Dat nog niet iedereen naar een<br />

eenpersoonskamer kan, komt<br />

volgens Aris omdat een tweede<br />

nieuw te bouwen zorgcentrum (de<br />

Hanepraij) en revalidatiecentrum nog<br />

niet klaar zijn. “Om de tijd tot de<br />

oplevering volgend jaar te over -<br />

bruggen zijn de verpleeghuizen<br />

Bloemendaal en de Riethoek aan -<br />

Met de opening van het wooncomplex de Prinsenhof in<br />

Gouda, is een einde gekomen aan grootschalige verpleeghuis-<br />

zorg in Midden-Holland. Alle verpleeghuisbewoners in de<br />

regio hebben nu een kamer voor zichzelf of met z’n tweeën en<br />

over een jaar zijn ook de tweepersoonskamer verleden tijd.<br />

gepast. Alle vierpersoonskamers<br />

zijn tot een- of<br />

tweepersoons -<br />

kamer gemaakt.<br />

Het bleek niet<br />

mogelijk om alleen<br />

maar eenpersoonskamers<br />

te maken,<br />

daar was te weinig<br />

ruimte voor. Als de<br />

Hanepraij en het<br />

revalidatiecentrum<br />

klaar zijn, verhuizen<br />

alle bewoners daarheen<br />

en heeft wel<br />

iedereen een<br />

eenpersoonskamer.”<br />

Duim op<br />

Ook mevrouw Meeuwissen is te<br />

spreken over haar nieuwe kamer, die<br />

ze nu nog deelt met een andere<br />

bewoner. De vrouw van in de vijftig<br />

woont al veertien jaar in verpleeghuis<br />

Bloemendaal en op de vraag hoe het<br />

bevalt dat ze nu niet met z'n vieren<br />

maar met z'n tweeën op een kamer<br />

De Prinsenhof<br />

woont, steekt ze haar duim op. “Ik heb<br />

een tafeltje en een stoel neer gezet, iets<br />

dat in mijn vorige kamer niet paste. En<br />

ik heb nu een televisie en dan kan ik<br />

met mijn koptelefoon lekker mijn gang<br />

gaan. Maar een eenpersoons kamer in<br />

de Hanepraij zou helemaal het einde<br />

zijn.” Het is voor sommige bewoners<br />

wel even wennen dat er minder reuring<br />

is. “Omdat er minder mensen op een<br />

kamer liggen, zijn de afdelingen ook<br />

kleiner geworden”, zegt Aris Bras. “Er<br />

zijn wel bewoners die het nu rustiger<br />

vinden. Vooral als er bewoners in de<br />

recreatiezaal beneden zijn, vinden de<br />

achterblijvers het soms wat stil.<br />

Vermoedelijk is het een kwestie van<br />

wennen. Op hun kamer hebben ze<br />

daar niet zo'n last van, omdat de<br />

verhouding van personeel en<br />

bewoners gelijk is gebleven.” Ook<br />

voor de verzorgenden verandert het<br />

nodige. Bras: “Ze werken in kleinere<br />

teams en sommigen moesten wennen<br />

aan de nieuwe teamsamenstelling. Het<br />

vraagt ook andere vaardigheden, zoals<br />

meer taken kunnen combineren<br />

en zelfstandiger werken.”<br />

De Prinsenhof doet in niets denken aan een traditioneel verpleeghuis. De verschillende wijken<br />

van Gouda vormden het uitgangspunt bij het ontwerp: zo is er een stadsmuur en een hangplek<br />

voor de bewoners. Op de stadsmuur hangen muurgrote afbeeldingen van mooie en historische<br />

plekken in Gouda. Naast een kapper en een winkel is er een Grand café en een welnesscentrum<br />

en bij binnenkomst is er geen receptie maar een gastvrouw. In de toekomst worden allerlei<br />

activiteiten georganiseerd zoals een ambachtenmarkt, kaasmarkt, kerstmarkt en met<br />

Koninginnedag een vrijmarkt.<br />

8 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


Alzheimer Theehuis<br />

Multiculturele voorlichting<br />

over alzheimer<br />

Marion Verstraeten,<br />

journalist<br />

Allochtonen gaan anders met de<br />

ziekte van Alzheimer om dan westerse<br />

mensen, vertelt Halima el Morabet.<br />

Zij is activiteitenbegeleidster bij<br />

Zorgpartners en vrijwilligster bij het<br />

Alzheimer Theehuis, dat wordt<br />

gehouden op de multiculturele<br />

dagverzorging van het Zorgcentrum<br />

Korte Akkeren in Gouda. “Er rust een<br />

groter taboe op. Mantelzorgers weten<br />

vaak niet wat de ziekte inhoudt en<br />

denken bijvoorbeeld dat hun vader<br />

of moeder expres alles herhaalt. Ze<br />

schamen zich en proberen hun<br />

familieleden weg te houden van de<br />

buitenwereld, zodat er geen gênante<br />

situaties ontstaan. Tijdens de voorlichtingsavonden<br />

komt een gast -<br />

spreker aan het woord over uiteen -<br />

lopende onderwerpen. De ene keer<br />

over wat de ziekte<br />

inhoudt en de andere<br />

keer over hoe je hulp<br />

in kunt schakelen.<br />

Daardoor ontstaat<br />

meer begrip voor<br />

hun dementerende<br />

familielid en gaan ze<br />

anders met hen om.<br />

Minder geïrriteerd en<br />

met meer geduld. Dat<br />

heeft ook weer zijn<br />

uitwerking op het<br />

zieke familielid, dat<br />

daardoor minder snel<br />

onrustig wordt en<br />

zich beter begrepen<br />

voelt.”<br />

In Gouda wordt één keer per maand het Alzheimer Theehuis<br />

georganiseerd. Hier krijgen allochtonen ouderen en mantel -<br />

zorgers voorlichting over de ziekte van Alzheimer en kunnen<br />

ze terecht met allerlei vragen. “In onze cultuur is het taboe op<br />

alzheimer erg groot.”<br />

Lotgenotencontact<br />

Het Alzheimer Theehuis komt voort<br />

uit het Alzheimer café, een initiatief<br />

van Alzheimer Nederland dat al<br />

langer bestaat. Het doel is volgens<br />

Halima hetzelfde: namelijk voor -<br />

lichting geven over de ziekte en<br />

lotgenotencontact. Toch is het goed<br />

dat er aparte bijeenkomsten zijn voor<br />

deze groep, legt Halima uit. “De taal<br />

is vaak een probleem maar er spelen<br />

ook culturele verschillen. Door mijn<br />

Marokkaanse achtergrond kan ik daar<br />

beter op inspelen. Zo kwam op de<br />

laatste bijeenkomt onverwachts ook<br />

een groep mannen af. Een Westerse<br />

hulpverlener denkt dan misschien:<br />

‘mooi, de opkomst is groot.’ Maar<br />

ik weet dat vooral de wat oudere<br />

dames het niet prettig vinden om<br />

Alzheimer Theehuis<br />

Het Alzheimer Theehuis is bedoeld voor<br />

alle niet-Westerse culturen. In Gouda<br />

komen er voornamelijk Marokkaanse<br />

mantelzorgers op af maar andere<br />

nationaliteiten zijn ook welkom. De<br />

gastlessen zijn in het Nederlands maar<br />

kunnen door Halima vertaald worden<br />

naar het Arabisch of Berber.<br />

met een groep mannen in dezelfde<br />

ruimte te zitten. Zij verlaten dan<br />

gewoon de ruimte en komen niet zo<br />

snel meer terug. Ik heb dit razendsnel<br />

met mijn leidinggevende besproken,<br />

die ook aanwezig was, en toen<br />

hebben we de bijeenkomst in twee<br />

aparte ruimtes gehouden. Zij was<br />

gespreksleider bij de mannen en ik<br />

bij de vrouwen.” Maar<br />

er zijn meer voordelen,<br />

zegt de activiteiten -<br />

begeleidster. “Ik ben<br />

zelf islamitisch en<br />

weet daardoor veel<br />

van de islam. Dat is<br />

handig omdat<br />

sommigen de ziekte<br />

als een straf van Allah<br />

zien. Ik leg dan uit dat<br />

het om een ziekte<br />

gaat, waar je niks aan<br />

kunt doen. De een<br />

heeft hoofdpijn of<br />

een gebroken been,<br />

de ander heeft<br />

alzheimer.”<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 9


Resultaten onderzoek naar versnippering van zorg<br />

Veranderconferentie: verbinden<br />

van zorg en welzijn kansrijk<br />

Carla van Zuylen, senior<br />

communicatieadviseur<br />

Het project Goudsbloem is in oktober<br />

2011 gestart in de wijk Plaswijck in<br />

Gouda. De aanleiding is de toename<br />

van het aantal kwetsbare, zelfstandig<br />

wonende ouderen. In de praktijk<br />

ervaren werkers in de zorg, welzijn<br />

en wonen dat het ondersteuningsaanbod<br />

gefragmenteerd is. Het pilotproject<br />

Goudsbloem is gericht op<br />

het terugdringen van deze ‘versnippering’<br />

en samen in de wijk werken<br />

aan een geïntegreerde aanpak.<br />

De vermoedens van gefragmenteerde<br />

zorg zijn eerst wetenschappelijk<br />

getoetst.<br />

Op 17 april <strong>2012</strong> vond de Verander -<br />

conferentie Goudsbloem plaats<br />

waaraan zowel zorgverleners uit de<br />

praktijk als leidinggevenden en<br />

bestuurders van de betrokken<br />

organisaties deelnamen. Maaike<br />

Dautzenberg presenteerde daar de<br />

resultaten van het onderzoek. “In<br />

totaal zijn 62 interviews gehouden,<br />

waaronder 23 interviews met ouderen<br />

uit Plaswijck die te maken hebben<br />

met meerdere zorgverleners.<br />

Is de zorg voor thuiswonende ouderen die met veel<br />

zorgverleners te maken hebben teveel in stukjes verdeeld en<br />

zo ja, hebben ze daar last van?<br />

Daarnaast werden naasten, mantelzorgers<br />

en professionals ondervraagd.”<br />

Resultaten<br />

“De doelgroep bleek 85+ te zijn, vooral<br />

vrouwen waarvan de helft weduwe<br />

was. Ze hebben vier of meer aandoeningen,<br />

hoog zorggebruik zoals huishoudelijke<br />

hulp, thuiszorg, huisarts en<br />

specialist maar ook ziekenhuisopname.<br />

Gemiddeld komen er 10 tot 14 zorgverleners<br />

over de vloer (80% beroepskrachten)<br />

waarbij er een strikte taakverdeling<br />

is en geen zorgsamenhang.<br />

Wat opviel is dat welzijn en vrijwilligers<br />

geen rol vervullen bij deze mensen<br />

en ook mantelzorgondersteuning is<br />

buiten beeld. De ouderen voelen zich<br />

bezwaard een beroep te doen op hun<br />

kinderen. De kinderen zijn juist vaak<br />

degenen die vragen om meer zorg.<br />

Vanuit de professionals bleek er<br />

behoefte aan meer onderlinge uitwisseling<br />

van informatie over cliënten.<br />

Opvallend was ook dat uit het onderzoek<br />

bleek dat een aantal veranderingen<br />

die Vierstroom het afgelopen<br />

jaar heeft doorgevoerd, al heeft<br />

geleid tot verbetering zoals vaste<br />

medewerkers op vaste dagen en<br />

door bijscholing minder verschillende<br />

medewerkers. De helft van de 23<br />

cliënten ervaart wel eens snipperlast,<br />

tien helemaal niet en vonden het<br />

eigenlijk wel prettig al die mensen<br />

want zo zie je nog eens iemand voor<br />

een praatje, het geeft een veilig<br />

gevoel en je zit niet aan één iemand<br />

vast met wie je misschien niet kunt<br />

opschieten.” Maar, merkte Maaike<br />

op, prettig hoeft niet gelijk te zijn<br />

aan wenselijk.<br />

Conclusies:<br />

1. Fragmentatie is een feit,<br />

2. Snipperlast? Deels ja,<br />

3. Afstemming moet beter en<br />

4. Minder dure zorg is mogelijk.<br />

Mogelijke oplossingen<br />

De deelnemers aan de conferentie<br />

gingen vervolgens in tweetallen aan<br />

de slag met de vraag welke inter -<br />

venties, groot of klein, wenselijk zijn.<br />

En dat bleken er nogal wat te zijn.<br />

Een greep uit de reacties: het netwerk<br />

van de ouderen versterken, bewustwording<br />

eigen verantwoordelijkheid<br />

en versterken van de cliënt bijvoorbeeld<br />

door meer hulpmiddelen,<br />

Elektronisch Cliënt Dossier invoeren<br />

en flexibel omgaan met indicaties.<br />

Alles overziend sprong er één op -<br />

lossingsrichting uit: het verbinden van<br />

zorg en welzijn op wijkniveau.<br />

Hiervoor is het nodig om elkaars<br />

aanbod te kennen. Geconstateerd<br />

werd dat de zorg nog onvoldoende<br />

10 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


weet wat voor aanbod er is op het<br />

gebied van welzijn. Een duidelijke,<br />

praktisch bruikbare sociale kaart, op<br />

welke wijze dan ook (fysiek zoals een<br />

loket of overleg, boekje of via internet)<br />

ontbreekt nog maar zou zeer wenselijk<br />

zijn.<br />

Ook werd geopperd om goed te<br />

kijken welke welzijnsactiviteiten<br />

invloed hebben op het verminderen<br />

van de zorgvraag. Welke activiteiten<br />

worden er al aangeboden en wat<br />

ontbreekt er? In een eerder stadium<br />

moet duidelijk zijn in welke situatie<br />

welzijn ingezet kan worden waarbij<br />

er nauw samengewerkt wordt met<br />

mensen in de buurt. Zodat een huisarts<br />

bijvoorbeeld bij een oudere die<br />

eenzaam is, hier actief naar kan doorverwijzen.<br />

Ook het versterken en behouden van<br />

het eigen sociale netwerk is een<br />

oplossingsrichting die het verdient<br />

om verder uitgewerkt te worden in<br />

een plan van aanpak.<br />

Reumanetwerk in<br />

beweging<br />

Oproep<br />

Tot slot pleitte Jan Slappendel van<br />

Zorgkantoor Midden-Holland (VGZ)<br />

ervoor om snel met de werkvloer<br />

aan de slag te gaan om de<br />

mogelijke interventies die ge -<br />

opperd zijn, handen en voeten te<br />

geven om te kijken wat werkt.<br />

Een oproep die de stuur- en projectgroep<br />

Goudsbloem uiteraard<br />

graag oppakt.<br />

Reuma Artrose Parkinson, maar het gaat om meerdere ziekten en een integrale aanpak,<br />

vandaar: RAPplus. RAPplus is een project voor twee jaar en wordt gesubsidieerd door ZonMW.<br />

Er is de afgelopen maanden weer<br />

veel werk verzet en dit was te zien<br />

tijdens het drukbezochte symposium<br />

op 5 maart. Er waren 70 zorgverleners,<br />

uit alle disciplines die betrokken zijn<br />

bij de zorg voor reumapatiënten.<br />

Joke Vriezekolk hield een boeiende<br />

presentatie over haar promotieonderzoek:<br />

het verbeteren van de<br />

zorg voor mensen met reuma die<br />

een hoge emotionele lijdensdruk van<br />

hun ziekte ervaren.<br />

De thema’s van de workshops waren<br />

gekoppeld aan de werkgroepen die<br />

lopen.<br />

• Hoe kunnen we medicatieveiligheid<br />

en therapietrouw verbeteren?<br />

Hierop zijn enkele stappen ondernomen.<br />

Er komen samenvattingkaartjes<br />

van veel gebruikte<br />

medicatie voor patiënten en een<br />

vragenlijst die apothekers af<br />

kunnen nemen bij de tweede<br />

uitgifte van medicatie.<br />

• Hoe kunnen we patiënten met<br />

artrose beter voorlichten en<br />

begeleiden? Iedereen was overtuigd<br />

van het belang dat deze informatie<br />

eenduidig moet zijn en makkelijk<br />

beschikbaar voor de patiënt. De<br />

artrosegids is een goede eerste<br />

stap. Voorlichtingsbijeenkomsten<br />

in de eerste lijn zouden hierop een<br />

mooie aanvulling zijn.<br />

• Welke rol kan de bedrijfsarts<br />

hebben voor een patiënt met<br />

reuma? Het beeld van de bedrijfsarts<br />

bij patiënten als controleur<br />

moet veranderen, zodat de<br />

bedrijfsarts de kans krijgt zich<br />

tijdig in te zetten voor de patiënt.<br />

Een folder voor patiënten over de<br />

rol van de bedrijfsarts is een goed<br />

begin. De voorbereidingen lopen<br />

al.<br />

• De patiënt is zelf verantwoordelijk<br />

voor zijn ziekte. Hoe kunnen we<br />

RA-gids en Artrosegids<br />

Tijdens het symposium zijn de RA-gids en de<br />

artrosegids Midden-Holland uitgedeeld. De gids<br />

is bedoeld voor mensen met RA en artrose, hun<br />

naasten en hen die daar beroepshalve bij betrokken<br />

zijn. De gidsen zijn inmiddels breed verspreid en<br />

kunnen gratis worden opgevraagd. We horen graag<br />

uw reactie op de gids!<br />

Projectcoördinatie:<br />

Lisette van Dingenen, arts M&G, programmaleider<br />

Zorgketens, <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> Midden-Holland,<br />

T: (0182) 50 55 34, E: Lisette.van.Dingenen@GHZ.nl.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.transmuraalnetwerk.nl<br />

hem handvatten geven? Er is<br />

een duidelijke wens om zelf -<br />

managementprogramma’s op<br />

maat in te bouwen in het zorg -<br />

traject. Maar ook moeten er meer<br />

mogelijkheden worden gecreëerd<br />

om specifieke begeleiding te<br />

krijgen voor deze doelgroep.<br />

Kortom: het Reumanetwerk is<br />

volop in beweging!<br />

Op www.transmuraalnetwerk.nl zorgketen,<br />

RAPplus staat een artikel over dit project dat<br />

recent verschenen is in de Eerstelijns.<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 11


Regionaal Wond Expertise Centrum<br />

Alle wondzorg onder één dak<br />

Marion Verstraeten,<br />

journalist<br />

“Het mooie van onze polikliniek is<br />

dat wij patiënten ook thuis bezoeken<br />

als dat nodig is,” zegt verpleegkundig<br />

specialist en coördinator van het<br />

Wond Expertise Centrum (WEC) Stella<br />

Amesz van ZorgBrug. “Wij werken<br />

dus letterlijk over de muren van het<br />

ziekenhuis heen. Een huisarts of<br />

verpleeghuisarts kan mij of mijn<br />

collega inschakelen als een wond<br />

langer dan twee weken bestaat en er<br />

In het Wond Expertise Centrum van het Groene Hart<br />

Ziekenhuis zijn kennis, diagnostiek en behandeling op het<br />

gebied van wondzorg gebundeld op één polikliniek. Hier<br />

kunnen patiënten uit de regio terecht met complexe wonden.<br />

bijvoorbeeld geen zicht op genezing<br />

is. Dan komt de patiënt naar ons toe<br />

of brengen wij een huisbezoek als de<br />

patiënt slecht ter been is. Met behulp<br />

van aanvullende onderzoeken stellen<br />

we een diagnose en maken een<br />

behandelplan, onder supervisie van<br />

vaatchirurg en medisch hoofd Peter<br />

Schlejen. Dit koppelen we weer terug<br />

naar de behandelend arts, dat kan<br />

bijvoorbeeld ook de dermatoloog<br />

of chirurg van het ziekenhuis zijn.<br />

De arts blijft dus altijd eind -<br />

verantwoordelijk.”<br />

Versnippering<br />

Een van de redenen om de regionale<br />

samenwerking op te zetten, is om<br />

versnippering in de wondzorg tegen<br />

te gaan. Iedere arts of verpleeg -<br />

kundige werkt nu nog op zijn eigen<br />

manier en ook instellingen onderling<br />

Stella Amesz, verpleegkundig specialist ZorgBrug Foto: Martin Droog<br />

12 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


werken verschillend. Onderlinge<br />

afstemming ontbreekt, wat niet<br />

alleen inefficiënt en duurder is maar<br />

ook een langere geneesduur van de<br />

wond met zich meebrengt, vertelt<br />

Renée van Haastert. Zij is vanuit het<br />

<strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> Midden-Holland<br />

betrokken bij het project. “Vorig jaar<br />

is vanuit het Groene Hart Ziekenhuis<br />

het initiatief genomen om de wondzorg<br />

breder aan te pakken. Het<br />

wondcentrum bestond al langer<br />

krijgt nu een meer regionale functie.<br />

Naast diagnose en behandeling, gaat<br />

het centrum functioneren als kennisen<br />

expertisecentrum.” Omdat de<br />

regionale aanpak nog niet zo lang<br />

loopt, zijn nog niet veel zorgverleners<br />

in de regio bekend met het bestaan<br />

van het wondcentrum. Eén van de<br />

eerste taken waar Stella Amesz zich<br />

dan ook op gaat richten is het<br />

vergroten van de naamsbekendheid.<br />

“We zijn druk bezig om aan onze<br />

PR te werken. Onder andere door<br />

eens in de zes weken een overleg te<br />

hebben met artsen en verpleeg -<br />

kundigen van het GHZ, ZorgBrug,<br />

Zorgpartners, Vierstroom en huis -<br />

artsenpraktijken. Hier bespreken we<br />

bijvoorbeeld hoe er het snelste naar<br />

ons doorverwezen kan worden en<br />

hoe we aan alle criteria voor het<br />

opzetten van een wondzorgnetwerk<br />

voldoen. Vanuit dit overleg zijn<br />

werkgroepen opgezet, die zich weer<br />

met andere onderwerpen bezig<br />

houden zoals afspraken maken over<br />

waar een goede overdracht aan<br />

moet voldoen.”<br />

Korte lijnen<br />

Huisarts Gerrie van der Klooster uit<br />

Gouda is al wel bekend met het<br />

WEC en heeft ook al een paar keer<br />

patiënten doorverwezen. Zij vindt<br />

het vooral prettig dat de lijnen kort<br />

zijn en dat ze een professional in kan<br />

schakelen die meekijkt en -denkt.<br />

“Als ik het idee heb dat een wond<br />

om onduidelijke redenen niet goed<br />

geneest schakel ik Stella in. Het is<br />

heel handig dat zij huisbezoeken<br />

aflegt, vooral voor mensen die slecht<br />

ter been zijn. Ik vind dat je als huisarts<br />

je eigen tekortkomingen moet<br />

kennen en hulp in moet schakelen<br />

als je ergens zelf niet uitkomt.<br />

Voorheen stuurde ik mensen met<br />

complexe wonden naar de chirurg<br />

Symposium Handhygiëne in Midden-Holland<br />

Noteer alvast in uw agenda:<br />

13 september<br />

In Nederland zouden vele honderden<br />

levens gered kunnen worden, indien<br />

het handhygiëne gedrag van zorgmedewerkers<br />

structureel zou worden<br />

verbeterd. Hoewel de richtlijnen ten<br />

aanzien van deze handhygiëne<br />

reeds lange tijd aanwezig zijn, zit het<br />

probleem vooral in het onvoldoende<br />

volgen van deze richtlijnen door de<br />

zorgmedewerkers, de zogeheten<br />

compliance. In regio Midden-<br />

Holland is ook winst te behalen op<br />

het naleven van goede handhygiëne.<br />

Om daarvoor aandacht te vragen<br />

organiseert het <strong>Transmuraal</strong><br />

<strong>Netwerk</strong>, samen met het Groene<br />

Hart Ziekenhuis, Zorgpartners, GGD<br />

Hollands Midden, en ZorgBrug op<br />

donderdag 13 september van<br />

13.30 uur tot 17.00 uur een regionaal<br />

Verwijsrichtlijnen<br />

Gerrie van der Klooster, huisarts Korte Akkeren<br />

of de dermatoloog; dat deed ik pas<br />

als er echt geen andere optie meer<br />

was. Nu ik de wondexperts kan<br />

inschakelen, krijgt de patiënt eerder<br />

hulp en zal de wond eerder genezen.<br />

Daardoor krijgt de patiënt de best<br />

mogelijke zorg, wat de kwaliteit van<br />

zorg alleen maar ten goede<br />

komt.”<br />

Op dit moment is het <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> Midden-Holland bezig om verwijsrichtlijnen op te<br />

stellen voor zorgverleners in de regio. De verwachting is dat deze op korte termijn klaar zijn.<br />

Wijkverpleegkundigen, huisartsen en verpleeghuisartsen ontvangen deze richtlijnen dan op<br />

zakformaat. Naast kostenbesparing en efficiëntere werkwijze voor zorgverleners is het hoofddoel<br />

van het regionale wondcentrum het welbevinden van de patiënt vergroten, zegt Stella<br />

Amesz. “Door betere samenwerking en kortere lijnen genezen wonden sneller. Patiënten<br />

worden eerder gezien en hoeven niet meer van hot naar her. Er is nu één plek waar alle zorg<br />

gebundeld is en die plek kunnen ze snel en gemakkelijk bereiken. Uiteindelijk wordt het dus<br />

alleen maar overzichtelijker voor de patiënt.”<br />

symposium handhygiëne. Tijdens dit<br />

symposium krijgt u inzicht in het<br />

belang van goede handhygiëne en<br />

de toekomst van de infectiepreventie.<br />

Vicky Erasmus, psycholoog Erasmus<br />

MC presenteert de uitkomsten van<br />

haar onlangs verschenen proefschrift<br />

‘Compliance to handhygiëne guide -<br />

lines in hospital care’. En u krijgt<br />

inzicht in, hoe op dit moment wordt<br />

omgegaan met handhygiëne in<br />

Midden-Holland. Wij hopen u allen<br />

te mogen verwelkomen op dit<br />

regionaal symposium handhygiëne.<br />

Inschrijven via de agenda op<br />

www.transmuraalnetwerk.nl.<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 13


Nieuwe beroepsprofielen<br />

In 2<strong>02</strong>0 verpleegkundigen en<br />

zorgkundigen<br />

Lia Thorborg, journalist<br />

Dat is de meest opzienbarende<br />

verandering, die wordt voorgesteld<br />

door de beroepsorganisatie V&VN in<br />

de nieuwe beroepsprofielen voor de<br />

In 2<strong>02</strong>0 is de verpleegkundige een hbo-gediplomeerde.<br />

De huidige titel van mbo-verpleegkundige verdwijnt.<br />

Wie kiest voor een mbo-opleiding, zal aan het werk gaan<br />

als ‘zorgkundige’.<br />

verpleging. Het ‘beroepenhuis V&V<br />

2<strong>02</strong>0’ is gemaakt in opdracht van het<br />

ministerie van VWS, dat duidelijkheid<br />

wilde over de positionering van mbo-<br />

en hbo-opgeleiden, die momenteel<br />

ondanks verschillende opleidings -<br />

niveaus min of meer hetzelfde werk<br />

verrichten. Mede daardoor hebben<br />

organisaties moeite om hbo-verpleeg -<br />

kundigen te werven en te behouden.<br />

Op de werkvloer is het lastig om de<br />

mbo-verpleegkundigen met vaak<br />

langdurige praktijkervaring te mixen<br />

met de theoretisch langer geschoolde<br />

hbo’ers, die al snel op zoek gaan naar<br />

andere uitdagingen dan de directe<br />

patiëntenzorg. Bovendien vragen<br />

ontwikkelingen in de samenleving<br />

een differentiatie: de patiënt wordt<br />

mondiger en de zorg wordt complexer,<br />

technisch geavanceerder, intensiever<br />

en korter. In de toekomst zullen meer<br />

hbo-verpleegkundigen nodig zijn.<br />

Andere naam<br />

Het verschil in niveau wordt niet<br />

alleen duidelijk gemaakt door een<br />

andere functieomschrijving, maar<br />

ook in de andere naamgeving (zie<br />

kader). Dat was het startsein voor<br />

een heftige discussie in de sector.<br />

De uitvoerige rondetafelgesprekken,<br />

conferenties en internationale studies<br />

die voor draagvlak moesten zorgen<br />

ten spijt, verweren tegenstanders<br />

onder aanvoering van de vakbonden<br />

zich tegen de ‘devaluatie’ van de<br />

mbo-verpleegkundige. Intussen<br />

vragen in ziekenhuizen, zorg -<br />

instellingen en thuiszorgorganisaties<br />

werkgevers en werknemers zich af,<br />

wat de consequenties van het<br />

nieuwe beroepenhuis voor hen<br />

zullen zijn.<br />

14 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


Reacties<br />

De Verpleegkundigen Advies Raad<br />

(VAR) van het GHZ heeft besloten<br />

voorlopig geen actie te ondernemen<br />

op de nieuwe profielen, die te zijner<br />

tijd als wetsvoorstel aan de Tweede<br />

Kamer worden aangeboden. “Er is<br />

behoefte aan duidelijkheid over de<br />

inhoud en het verschil tussen de<br />

twee niveaus,” zegt voorzitter Gerlies<br />

van den Heuvel. “Anderzijds zetten<br />

wij vraagtekens bij de voorgestelde<br />

verkorting van de mbo-opleiding<br />

van vier naar drie jaar. Wij vrezen dat<br />

de kwaliteit van de zorg dan in het<br />

geding komt. Ook maak ik me zorgen<br />

over ons imago in het mbo. Wat blijft<br />

er over van de aantrekkingskracht<br />

van de zorg voor 15-, 16-jarigen, als<br />

de inhoud van het werk en de status<br />

van hun vak vermindert? Maar al die<br />

argumenten worden al in de discussie<br />

meegenomen. Wij wachten de<br />

besluitvorming af.”<br />

Lisette Scheepstra, voorzitter van de<br />

Ondernemingsraad van Zorg partners<br />

Midden-Holland, is bezig met de<br />

oprichting van een VAR, die na de<br />

zomer actief zal worden. Ook zij<br />

wacht namens haar beroepsgroep<br />

de ontwikkelingen af. Bij Vierstroom<br />

is VAR-voorzitter Janet de Visser<br />

Erika Vergeer<br />

(46) is<br />

getrouwd,<br />

heeft twee<br />

kinderen van<br />

18 en 21 jaar<br />

en heeft sinds<br />

vorig jaar<br />

artrose.<br />

1.Wat is uw ervaring met de zorg<br />

in Midden-Holland?<br />

“Via de huisarts ben ik bij de<br />

reumatoloog terecht gekomen<br />

maar die heeft alleen de diagnose<br />

gesteld. Daarna moet je zelf je weg<br />

vinden, bijvoorbeeld welke sport<br />

nog geschikt was voor mij. De<br />

reumaverpleegkundige liet me<br />

allerlei hulpmiddelen zien maar<br />

daar was ik nog helemaal niet aan<br />

toe. Via de klankbordgroep van het<br />

project RAPplus hoorde ik over<br />

betrokken geweest bij de rondetafelgesprekken<br />

van de V&VN. De VAR van<br />

Vierstroom buigt zich momenteel op<br />

verzoek van de directie over een<br />

inhoudelijk advies ten aanzien van de<br />

consequenties voor de organisatie:<br />

“Lastig, want het beroepenhuis is<br />

een startdocument en veel aspecten,<br />

bijvoorbeeld rondom de opleidingen,<br />

zijn nog niet concreet. Het einddoel<br />

is niet voor niets 2<strong>02</strong>0.”<br />

Voor de huidige mbo-verpleeg -<br />

kundigen verandert overigens niets.<br />

Zij behouden hun titel en zullen<br />

voor de organisatie, waar zij werken,<br />

hun waarde behouden. Verwacht<br />

Verpleegkundige of zorgkundige<br />

V&V 2<strong>02</strong>0 telt een aantal nieuwe profielen. De verpleegkundig specialist (artikel 14 Wet BIG, hbomaster)<br />

vervult een brugfunctie tussen artsen en verpleegkundigen, levert aanvullende diagnostiek,<br />

indiceert en verricht voorbehouden handelingen. Hij/zij speelt een cruciale rol in de zorgcoördinatie,<br />

begeleidt en coacht verpleeg- en zorgkundigen en is het aanspreekpunt van belendende beroepsgroepen.<br />

De verpleegkundige (artikel 3 Wet BIG, hbo-bachelor) is de allround zorgprofessional, die<br />

in verschillende velden van de gezondheidszorg patiënten en hun netwerk ondersteunt bij het<br />

behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid, ziekte en kwaliteit<br />

van leven. De verpleegkundige werkt grotendeels op basis van functionele zelfstandigheid. De zorgkundige<br />

(artikel 34 Wet BIG, mbo-4 of associate degree) is een zorgprofessional met een specifieke<br />

bekwaamheid voor het werken met één groep patiënten, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen<br />

en geriatrische patiënten, patiënten opgenomen voor onderzoek, behandeling of operatie of<br />

psychiatrische patiënten. De zorgkundige werkt onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van<br />

een verpleegkundige. De V&V2<strong>02</strong>0 heeft zich niet uitgesproken over de beroepsniveaus verzorgende<br />

wonen/welzijn, kraamverzorgende en helpende, omdat deze niet onder de Wet BIG vallen.<br />

cesartherapie. De cesartherapeut<br />

heeft me goed geholpen bij<br />

praktische zaken, zoals het<br />

veranderen van mijn dagindeling en<br />

concrete adviezen over bewegen en<br />

nu gaat het een stuk beter.”<br />

2.Wat kan verbeterd worden in de<br />

zorg?<br />

“De samenwerking tussen de<br />

schakels. Zo werd ik van de reumatoloog<br />

terugverwezen naar de<br />

huisarts maar de huisarts kon niets<br />

voor me doen, behalve de ver -<br />

wijzing naar de reumatoloog waar<br />

ik al geweest was. Toen ik op eigen<br />

initiatief naar de cesartherapeut<br />

ging bleek dat ik daar een verwijskaart<br />

voor nodig had. Het was niet<br />

helder bij wie ik daarvoor moest<br />

zijn, de huisarts of de reumatoloog.<br />

Uiteindelijk is het wel geregeld,<br />

maar het verbaast me dat dit<br />

wordt dat een flink aantal aan de<br />

slag gaat om het hbo-diploma te<br />

behalen. Voor de instellingen van<br />

Midden-Holland voorziet Gerlies van<br />

de Heuvel geen directe problemen:<br />

“In deze regio kiezen nog altijd<br />

voldoende mensen op allerlei<br />

niveaus voor de zorg. Ook worden<br />

mensen altijd al gestimuleerd om<br />

door te groeien en/of zich te<br />

specialiseren. Je kunt merken dat<br />

het GHZ en de andere ziekenhuizen<br />

langs de A12 samenwerken om hun<br />

verpleegkundig personeel meer<br />

carrièremogelijkheden te<br />

kunnen bieden.”<br />

Patiënt aan het woord<br />

onduidelijk is. En als je net de<br />

diagnose hebt gehad zou het fijn<br />

zijn als er iemand is die met je<br />

meedenkt, uitgaande van waar je<br />

op dat moment behoefte aan hebt.<br />

Zodat je de ondersteuning krijgt<br />

die je dan nodig hebt.”<br />

3.Gebruikt u social media?<br />

“Nee, ik zoek liever informatie op in<br />

bijvoorbeeld de artrosegids of<br />

telefonisch. Internet en social<br />

media vind ik te onpersoonlijk.”<br />

4.Waar moet meer aandacht voor<br />

komen?<br />

“Mensen onderschatten wat<br />

Artrose is. Ze denken dat het<br />

gewoon slijtage is, wat hoort bij<br />

het ouder worden en waar je niets<br />

aan kunt doen. Ze begrijpen niet<br />

dat het pijnlijk is en je beperkt in je<br />

dagelijkse leven.”<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 15


Berichten<br />

Travel Clinic Groene Hart<br />

Interactie via LinkedIn<br />

Social media zijn hot. Een van de<br />

sociale media netwerken op<br />

internet is LinkedIn.<br />

Wat is LinkedIn?<br />

LinkedIn is bedoeld voor het onderhouden<br />

van zakelijke contacten en<br />

het gebruik maken van elkaars<br />

(zakelijke) netwerk. Als je een<br />

profiel hebt aangemaakt kun je<br />

contact leggen met mensen met<br />

wie je nu of in het verleden hebt<br />

samengewerkt of kent.<br />

Discussies<br />

Naast contact leggen en onder -<br />

houden kun je ook deelnemen aan<br />

discussies. Hiervoor kun je lid<br />

worden van een groep. Vakgenoten<br />

stellen vragen of poneren een<br />

stelling waarop je kunt reageren.<br />

Groepen kunnen besloten zijn, dat<br />

betekent dat de beheerder je eerst<br />

toestemming moet geven om lid te<br />

worden, of open: daar kan dus<br />

iedereen lid van worden.<br />

Sinds zomer 2011<br />

functioneert onder<br />

het dak van het<br />

Groene Hart<br />

Ziekenhuis (GHZ)<br />

een reizigers -<br />

polikliniek, Travel<br />

Clinic Groene Hart (TCGH). Het is een<br />

initiatief van twee internisten: Ted<br />

Koster en Henny Peltenburg, en<br />

vormt een aanvulling op bestaande<br />

activiteiten. Het spreekuur is op<br />

donderdagavond van 17.30 tot<br />

19.30 uur.<br />

Het team is gespecialiseerd in het<br />

adviseren over vaccinaties in<br />

combinatie met medicijngebruik of in<br />

specifieke gezondheidssituaties, zoals<br />

zwangerschap of chronische ziekten.<br />

Welke groepen zijn relevant?<br />

Dat bepaal je natuurlijk zelf. Je kunt<br />

bijvoorbeeld aan de hand van het<br />

invullen van een zoekwoord kijken<br />

of er een groep bestaat. Maar je<br />

kunt ook zelf een groep creëren.<br />

Het <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong> Midden-<br />

Holland maakt hier ook steeds meer<br />

gebruik van. Zo bestaan inmiddels<br />

de volgende (besloten) groepen:<br />

- Wijklink Plaswijck<br />

- Reumanetwerk MH<br />

- Sociale media en zorg in MH<br />

- Eenzaamheid bij ouderen in MH<br />

Wil je deelnemen? Stuur dan<br />

gewoon een verzoekje via LinkedIn.<br />

Van start?<br />

Om je op weg te helpen staat op de<br />

website www.transmuraalnetwerk.nl<br />

een korte handleiding LinkedIn.<br />

Maar ook de reguliere reiziger kan er<br />

terecht.<br />

Daarnaast opent het GHZ binnenkort<br />

een apart spreekuur voor vaccinatie<br />

tegen hondsdolheid, die scherp<br />

geprijsd kan worden aangeboden<br />

door een nieuwe toedieningtechniek.<br />

Tevens kunnen groepsgewijze<br />

afspraken gemaakt worden, waarbij<br />

het GHZ naar de reizigers toe komt<br />

(voorbeeld: groepsreizen Olympisch<br />

voetbal buiten de EU; pelgrimsreizen).<br />

Aangezien de polikliniek thans hard<br />

groeit, overweegt de TCGH binnenkort<br />

ook een spreekuur te openen op<br />

zaterdagmorgen. Via de website van<br />

het GHZ kan online een afspraak<br />

gemaakt worden, maar dit is ook<br />

telefonisch mogelijk (0182) 50 50 05.<br />

Voor vragen over de polikliniek zijn<br />

genoemde internisten via de centrale<br />

bereikbaar (0182) 50 50 50.<br />

16 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


Loop mee met de singelloop en steun het<br />

goede doel!<br />

De Singelloop vindt dit jaar plaats<br />

op vrijdag 14 september. Het<br />

Groene Hart Ziekenhuis zou het<br />

leuk vinden om met een grote<br />

groep lopers uit de Goudse zorg -<br />

wereld deel te nemen. Vraag dus op<br />

het werk even rond wie er nog<br />

meer mee wil doen en meld je<br />

gezamenlijk aan! Voor iedere<br />

deelnemer die zich aanmeldt via<br />

monique.bijl@ghz.nl, ontvangt<br />

Stichting Vrienden van het Groene<br />

Hart Ziekenhuis het volledige<br />

Nieuwe website Vierstroom live<br />

Sinds april j.l. is de website van<br />

Vierstroom (www.vierstroom.nl)<br />

geheel vernieuwd.<br />

De nieuwe website van Vierstroom<br />

zoekt aansluiting bij de vraag en<br />

behoeften van (potentiële) cliënten<br />

en hun naasten. Groepen van<br />

Vierstroom experts hebben, soms in<br />

nauwe samenwerking met cliënten<br />

en/of mantelzorgers, hun kennis op<br />

het gebied van zes klantprofielen in<br />

kaart gebracht. Het resultaat van<br />

deze kennisdeling staat nu online.<br />

Iedere bezoeker kan zich via de site<br />

verdiepen in een voor hem of haar<br />

relevante aandoening en het bijbe-<br />

inschrijfgeld van de organisatie<br />

Singelloop. Met de Vrienden -<br />

stichting realiseren we projecten in<br />

het GHZ die het verblijf van de<br />

patiënt zo aangenaam mogelijk<br />

maken. Meer informatie? Kijk op<br />

www.vriendenvanhetghz.nl.<br />

Schrijf je dus niet rechtstreeks in bij<br />

de singelloop, maar steun het<br />

ziekenhuis! Je kunt kiezen uit de<br />

afstanden 3½, 7 en 10 km, maar let<br />

op … vol=vol.<br />

horende ziekteproces. Bezoekers krijgen<br />

informatie over het omgaan met<br />

een ziekte, eventuele behandeling en<br />

de ondersteuning die Vierstroom kan<br />

bieden.<br />

Daarnaast heeft de site als doel bij te<br />

dragen aan het versterken van het<br />

zelfmanagement van de cliënt en het<br />

ontwikkelen van (peer to peer) netwerken.<br />

Toekomstplannen<br />

De komende tijd wordt verder<br />

gewerkt aan het verhogen van de<br />

interactie tussen (potentiële) cliënten<br />

van Vierstroom, naaste familieleden,<br />

Winnaar<br />

Medewerker<br />

Beleving Award<br />

Kraamzorg De Waarden heeft de<br />

Medewerker Beleving Award<br />

gewonnen. De nominaties waren<br />

gebaseerd op basis van de interne<br />

tevredenheidsonderzoeken die<br />

vorig jaar zijn uitgevoerd door<br />

Integron. De bedrijven met de<br />

beste tevredenheidsscores waren<br />

genomineerd. In de categorie<br />

Medewerker Beleving, best<br />

presterende organisatie categorie<br />

publieke sector met meer dan 50<br />

medewerkers, scoorde Kraamzorg<br />

De Waarden het hoogste en dus<br />

mochten zij vol trots de award in<br />

ontvangst nemen.<br />

mantelzorgers en zorgverleners via<br />

onder andere social media. Doel is<br />

het gericht delen van informatie,<br />

ervaringen en kennis.<br />

Neem gerust eens een kijkje op de<br />

nieuwe site. Geef uw mening via het<br />

formulier op de homepage.<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 17


Sjaak de Gouw, GGD Hollands Midden<br />

“Overheidsbeleid overgewicht<br />

werkt niet”<br />

Lia Thorborg,<br />

journalist<br />

Aan het woord is Sjaak de Gouw,<br />

algemeen directeur van de GGD<br />

Hollands Midden. Hij promoveerde<br />

onlangs op ‘De effectiviteit van het<br />

overheidsbeleid op het gebied van<br />

publieke gezondheid, met name<br />

overgewicht, voeding en bewegen’.<br />

Zijn voornaamste conclusie is dat het<br />

overheidsbeleid niet werkt. Dat is<br />

gevaarlijk. Volgens een recent VNrapport<br />

zullen in 2036 36 miljoen<br />

mensen wereldwijd overlijden aan<br />

de gevolgen van ongezond leef -<br />

gedrag. De bijbehorende zorgkosten<br />

zullen westerse landen financieel<br />

naar de rand van de afgrond voeren.<br />

Gebrek aan urgentie<br />

Dr. De Gouw stelde vast dat de kennis<br />

voor effectief beleid aanwezig is, maar<br />

nauwelijks wordt toegepast. Het<br />

ministerie van VWS zet onvoldoende<br />

druk op kabinetsbreed, integraal<br />

beleid en maakt onvoldoende<br />

gebruik van eigen financierings -<br />

mogelijkheden of regelgeving.<br />

Decentraal moeten gemeenten sinds<br />

1989 een publiek gezondheidsbeleid<br />

voeren. Sinds 2003 wordt dat vast -<br />

gelegd in beleidsnota’s. Voor zijn<br />

proefschrift onderzocht De Gouw 266<br />

nota’s (driekwart van de Nederlandse<br />

gemeenten) en ze ‘rammelden’<br />

allemaal: weinig budget, weinig<br />

betrokkenheid, weinig af spraken,<br />

weinig degelijke projecten. “Er zijn<br />

uitzonderingen, zoals de gemeente<br />

Utrecht met Gezond Overvecht en<br />

een aantal gemeenten, dat meedoet<br />

aan de campagne Jong op Gezond<br />

“Toen aan het eind van de vorige eeuw in Amerika de zorg-<br />

kosten 14% uitmaakten van het Bruto Nationaal Product,<br />

keken we daar hoofdschuddend naar. Bij ons was dat 8%.<br />

Inmiddels zitten wijzelf op 14% en hoor je er niemand over.”<br />

Sjaak de Gouw, algemeen directeur GGD H-M<br />

Gewicht (JOGG). Maar het merendeel<br />

van de beleids inspanningen levert<br />

tot nu toe hoegenaamd niets op.”<br />

De oorzaken zijn volgens hem een<br />

gebrek aan gevoelde urgentie bij<br />

overheidsbestuurders (geen overlast<br />

zoals bij anti-rookcampagne), de<br />

complexiteit en onzichtbaarheid van<br />

oplossingsrichtingen, het ontbreken<br />

van gebeurtenissen die aller aandacht<br />

trekken. Voor effectief overgewichtbeleid<br />

moet de tijd bovendien rijp zijn<br />

en dat is kennelijk nog onvoldoende<br />

het geval. Dat betekent dat ook<br />

potentiële beleidsentrepreneurs,<br />

die hun energie willen steken in<br />

oplossingen, afwachtend blijven.<br />

Kosten en baten<br />

Hij is niet erg optimistisch over een<br />

kanteling van de beleidseffectiviteit<br />

op korte termijn. Hij hoopt, dat de<br />

Wet Publieke Gezondheid die dit jaar<br />

in werking treedt een positieve<br />

invloed heeft: “Daarin worden<br />

gemeenten voor het eerst verplicht<br />

doelstellingen te formuleren, voorgenomen<br />

acties vast te stellen en de<br />

beoogde resultaten te beschrijven.<br />

Nergens staat hoe hoog gemeenten<br />

de lat moeten leggen, maar des -<br />

ondanks is het een stap vooruit.”<br />

Hij geeft voordrachten voor GGD-en,<br />

universiteiten, gemeentebestuurders<br />

en zorgwerkers. “We moeten het<br />

urgentiebesef vergroten door de<br />

maatschappelijke kosten en baten<br />

van overgewicht scherp in beeld te<br />

brengen. Gemeenten worden door<br />

verdergaande decentralisatie steeds<br />

directer geconfronteerd met de<br />

kosten van ongezond leven.” Hij be -<br />

pleit, dat vooral de schoolprojecten<br />

door lokale overheden overeind<br />

worden gehouden. “Niet na twee jaar<br />

overdragen, maar blijven investeren<br />

en als netwerkregisseur blijven aansturen<br />

voor een langdurig resultaat.<br />

In mijn proefschrift staan bewijzen<br />

dat dat werkt.” Ook roept hij de<br />

eerstelijnszorg op tot een actievere,<br />

minder vrijblijvende houding om te<br />

zware patiënten te motiveren tot<br />

gezonder leven. “Mijn eigen huisarts<br />

schertste, dat ik wat meer moest<br />

gaan tennissen. Tja, dat is voor de<br />

meeste mensen met overgewicht<br />

dus niet genoeg.”<br />

Meer weten? Zie<br />

www.ggdhm.nl/proefschriftSdG<br />

18 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


Aanpak arbeidsproblematiek in Midden-Holland<br />

Inzicht in personeelscijfers<br />

biedt handvat voor acties<br />

Carla van Zuylen,<br />

senior communicatieadviseur<br />

Bert Buizert, programmaleider Arbeid en Zorg<br />

Bert Buizert, programmaleider Arbeid<br />

en Zorg bij het <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong><br />

Midden-Holland, houdt zich bezig<br />

met deze uitdaging. “In het jaarplan<br />

voor 2011 hadden we het programma<br />

‘Greep op data’ benoemd. Het<br />

idee daarachter is dat je eerst kennis<br />

moet hebben van: ‘Wat hebben we<br />

eigenlijk qua personeel in huis’?<br />

Qua leeftijd, wat zijn de opleidings -<br />

niveaus, contractgroottes, ziekte -<br />

verzuimpercentages, dat soort<br />

dingen. De toegang tot deze<br />

gegevens is niet altijd eenvoudig.<br />

Een bij Care2Care ontwikkeld<br />

software tool bracht uitkomst. Veel<br />

De verwachting is dat in 2<strong>02</strong>5 er in Nederland een<br />

personeelstekort zal zijn van 450.000 zorgmedewerkers.<br />

Maar ook op kortere termijn doen zich problemen voor. Hoe<br />

bereidt Midden-Holland zich voor op de arbeidsproblematiek<br />

in de zorg?<br />

personeelsgegevens van betrokken<br />

zorginstellingen in Midden-Holland<br />

zijn ingelezen en bewerkt. En dat<br />

leidt tot over- én inzicht.”<br />

Verbazen<br />

“In mei 2011 hebben we een<br />

‘Verbaasmeeting’ georganiseerd, om<br />

met een aantal hoofden P&O de data<br />

te bekijken. Het ging daarbij niet om<br />

goed of fout maar meer: wat valt<br />

op? Bijvoorbeeld het verschil in de<br />

hoeveelheid flexibele contracten.<br />

Hoe zit dat? Of wat doen jullie waar -<br />

door het ziekteverzuimpercentage<br />

bij jouw organisatie zo laag is? De<br />

tool biedt ook de mogelijkheid voor<br />

een geanonimiseerde landelijke<br />

benchmark, bijvoorbeeld op VVT<br />

niveau of ziekenhuizen. Maar er<br />

bleek vooral interesse in de<br />

mogelijkheid om te kijken wat de<br />

verschillen zijn onderling en tussen<br />

afdelingen binnen een organisatie.”<br />

Vragen<br />

“Als vervolg op de eerste bijeenkomst<br />

zijn we samen met Kraamzorg De<br />

Waarden concreet de diepte in -<br />

gegaan. Voor Kraamzorg De<br />

Waarden was een van de vragen:<br />

is het voor ons zinvol om mensen<br />

van 40+ op te leiden als kraam -<br />

verzorgende? Inzicht in cijfers kan<br />

helpen deze vraag te beantwoorden.<br />

Zoals: hoe lang blijft iemand na<br />

diplomering in dienst? Hoe zit het<br />

met de contractgroottes en ziekte-<br />

verzuim van verschillende leeftijdscategorieën?<br />

Opvallend was<br />

bijvoorbeeld dat het ziekteverzuim<br />

onder jonge mensen, die net<br />

gediplomeerd zijn, hoger was dan je<br />

zou mogen verwachten. Hoe komt<br />

dat eigenlijk? En nog belangrijker:<br />

wat kunnen we er aan doen?<br />

Ook bij het Groene Hart Ziekenhuis<br />

zijn we aan de slag met een vervolg<br />

met de afdeling HRM en de afdelings -<br />

hoofden. Ook daar spelen concrete<br />

vragen zoals een afdeling waar<br />

volgend jaar zeven mensen 57 jaar<br />

worden, zij hoeven dan geen<br />

nachtdiensten meer te draaien. Dat<br />

betekent nogal wat qua planning en<br />

voor de collega’s op die afdeling.<br />

Doordat zo’n knelpunt tijdig naar<br />

boven komt, heb je tijd daar een<br />

oplossing voor te bedenken. Maar de<br />

cijfers geven ook handvatten voor<br />

het aannamebeleid. Als er een te<br />

grote kloof zit qua gemiddelde<br />

leeftijd op een afdeling en de jonge<br />

mensen die net beginnen dan<br />

voelen jongeren zich eerder buitengesloten<br />

met een grotere kans op<br />

uitval.”<br />

Ondersteunen<br />

“Momenteel waait er een forse<br />

bezuinigingswind door zorgland dus<br />

kijken we welke winst er op korte<br />

termijn te behalen is en combineren<br />

dat met het ondersteunen van de<br />

processen van strategisch<br />

personeelsbeleid.”<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 19


Eerstelijnsconferentie Bloemendaal/Plaswijck<br />

“Werkers in de wijk met elkaar<br />

verbinden”<br />

Vernieuwende ideeën en netwerkvorming zijn belangrijk voor het realiseren van<br />

wijk gebonden zorg. Op 13 maart vond er een eerstelijnsconferentie plaats voor de<br />

Goudse wijken Plaswijck en Bloemendaal. De netwerkbehoefte was er. En aan ideeën<br />

ook geen gebrek. Een korte opsomming.<br />

1. Veranderingen in de eerstelijn<br />

Ernst de Kievit, directeur REOS<br />

Welke veranderingen in de eerstelijnszorg komen op ons af?<br />

Maatschappelijke trends en uitdagingen zoals de vergrijzing en arbeidsmarktproblematiek.<br />

Maar ook de kwaliteitsagenda zoals ontzorgen, verstevigen<br />

rol van de patiënt, innovatie en transparantie spelen een belangrijke rol.<br />

Hoe ziet de financiële en budgettaire agenda eruit? Welke slimme bekostigingssytemen<br />

kunnen we bedenken en hoe kunnen we budgettaire kaders<br />

‘ontschotten’? De eerste lijn zal hoe dan ook versterkt moeten worden,<br />

waarbij we meer proactief in plaats van reactief moeten zijn.<br />

“Om dwarsverbanden te verstevigen zult u ook<br />

een beetje dwars moeten gaan denken”<br />

2. Ouderenzorg in de wijk<br />

door huisarts en specialist<br />

ouderengeneeskunde<br />

Suzanne Wezelenburg, huisarts en<br />

René Boeren, specialist ouderengeneeskunde Zorgpartners<br />

Waarom is de (huisartsen)zorg voor ouderen zo<br />

anders? Complexe patiënten, met grote onderlinge<br />

verschillen, kleiner sociaal netwerk, multimorbiditeit<br />

en kwetsbaar evenwicht waren factoren die genoemd<br />

werden. Hoe ga je om in de huisartsenpraktijk met<br />

complexe patiëntenzorg? Het antwoord: proactieve<br />

zorg en een multidisciplinaire aanpak. De specialist<br />

ouderengeneeskunde heeft veel kennis complexe<br />

medische problemen bij kwetsbare ouderen en<br />

chronisch zieken en is aanvullend en in overleg met<br />

de huisarts of specialist. Psychogeriatrische of<br />

somatische dagbehandeling is mogelijk, een consult<br />

thuis of via spreekuur, of bij cognitieve problemen is<br />

er een mobiel geriatrisch team. Meer info:<br />

http://nhg.artsennet.nl/expertgroepen/laego.htm<br />

3. Project Goudsbloem<br />

Jan Slappendel, manager Zorgkantoor VGZ<br />

“In het pilotproject Goudsbloem willen we de<br />

versnippering terugdringen en samen in de wijk<br />

integrale ondersteuning bieden aan de inwoners<br />

opdat deze mensen hun zelfstandigheid behouden<br />

en zo min mogelijk afhankelijk worden van ondersteuners.<br />

De eigen kracht van de wijkbewoner is<br />

hierbij leidend.” Voor een uitgebreide toelichting op<br />

dit project, zie pagina 10.<br />

4. De kracht van de ‘Zichtbare<br />

Schakel’<br />

Linda Hart, verpleegkundige Zichtbare Schakel<br />

Meer info: zie<br />

internet, Google op:<br />

zichtbare schakel<br />

Gouda<br />

20 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


5. De visie van de gemeente<br />

Gouda op de eerstelijnszorg<br />

Marion Suijker, wethouder gemeente Gouda<br />

De gemeenten krijgen meer taken op het<br />

gebied van de Wmo. Onder de noemer<br />

‘Verbinden en vernieuwen’ bereidt de gemeente<br />

Gouda zich voor. Bij verbinden wordt uitgegaan<br />

van de kracht van het individu, samenhang in<br />

aanbod en op alle leefgebieden. Bij vernieuwen<br />

is de vraag hoe? Er wordt uitgegaan van drie<br />

lijnen: een arrangement, regie op samenhang<br />

en sturen op hoofdlijnen. (Zie ook het<br />

interview op pagina 5)<br />

7. Eerstelijnsgezondheidszorg<br />

in patiëntenperspectief<br />

Huib Hoogendijk, beleidsmedewerker Zorgbelang<br />

Ook Zorgbelang ziet de knelpunten in wijkgerichte<br />

zorg. Huib Hoogendijk: “Oplossingen moeten gezocht<br />

worden in het sluiten van een convenant tussen<br />

gemeente, verzekeraars en zorgverzekeraars anders<br />

wordt het niets op de werkvloer. Zelfredzaamheid<br />

begint ermee dat cliënten weten wie ze kunnen bellen<br />

en dat deze persoon goed bereikbaar is.”<br />

Scoop verbreden<br />

Tot slot sloot Lia Donkers, directeur van het <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong><br />

Midden-Holland de bijeenkomst af: “U heeft veel informatie voor -<br />

geschoteld gekregen, bedoeld om uw scoop te verbreden. De<br />

presentaties draaiden allemaal om dezelfde vraag: wat kunnen we<br />

doen om kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten<br />

blijven en zo min mogelijk afhankelijk van zorg? Er is een duidelijk<br />

pleidooi gehouden voor een gezamenlijke aanpak van zorgverleners<br />

en maatschappelijke ondersteuners. Geef professionals de ruimte.<br />

Leg verbindingen met andere domeinen. Vorm een integraal team<br />

rond een gemeenschappelijke doelgroep. En denk ook eens dwars:<br />

wie kan iets misschien beter doen dan ik? Ook ik onderschrijf de<br />

hartenkreet van Huib Hoogendijk van Zorgbelang: gemeenten en<br />

zorgverzekeraars: sluit een financieringsovereenkomst. En laten we<br />

aan de slag gaan met de ideeën volgens onderstaand principe.”<br />

Aan de slag met een idee?<br />

Er zijn drie categorieën ideeën:<br />

1. WOW: een origineel idee en verpletterend eenvoudig uit te<br />

voeren? Morgen beginnen en zegt het voort!<br />

2. NOW: een welkom idee en goed haalbaar? Morgen op het werk<br />

aankaarten en proberen in te passen.<br />

3. HOW: een aansprekend idee dat nog wel verder moet worden<br />

uitgewerkt? Klop aan bij ondersteunende organisaties (de eigen<br />

organisatie of REOS, Zorgimpuls, Trend, <strong>Transmuraal</strong> <strong>Netwerk</strong>,<br />

gemeenten, etcetera).<br />

Op de website www.transmuraalnetwerk.nl bij<br />

zorgketens/ouderenzorg/Goudsbloem vindt u de presentaties van de sprekers.<br />

6. Welzijn Nieuwe Stijl:<br />

“Van afhankelijkheid naar<br />

zelfredzaamheid”<br />

Germien la Grand, directeur Palet Welzijn<br />

De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl:<br />

1. Vraaggericht werken; de vraag achter de vraag<br />

2. Eigen Kracht; benutten van het eigen netwerk<br />

3. Er-op-af; proactieve benadering<br />

4. Formeel en Informeel; optimale verhoudingen<br />

5. Collectief versus Individueel; doordachte balans<br />

6. Integraal werken; samenhangende oplossingen<br />

7. Niet vrijblijvend; resultaatgericht<br />

8. Ruimte voor de professional; expertise en vakmanschap<br />

Meer info: zie Brochure Welzijn Nieuwe Stijl, www.vng.nl via<br />

de zoekfunctie.<br />

8. V&VN Project:<br />

Versterken van verpleging<br />

thuis<br />

Karen van Schoonhoven, projectleider<br />

Het projecten ‘Versterken van verpleging<br />

thuis’ gaat uit van een model waarbij wijkverpleging<br />

als basisvoorziening wordt ingezet.<br />

De zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen<br />

kan versterkt worden door de ondersteuning<br />

van de wijkverpleegkundige/wijkteam. Het<br />

geeft een veilig gevoel als mensen kunnen<br />

terugvallen op de wijkverpleegkundige. De<br />

verwachting is ook dat de kwaliteit van zorg<br />

toeneemt en de kosten gelijk blijven of dalen.<br />

Filmpjes<br />

• Koefnoen - André van Duin geeft commentaar op bezuinigingen<br />

in de zorg<br />

• Utrecht Gezond! Gezonde wijk Overvecht<br />

• Film ‘Zorg voor ouderen’ – Nationaal Programma Ouderenzorg<br />

Noteer alvast<br />

in uw agenda:<br />

de volgende<br />

bijeenkomst<br />

is op dinsdag<br />

2 oktober <strong>2012</strong><br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 21


POINT zet puntjes op de i bij<br />

transfer<br />

Sonja Jutte en Petra Snoep, ZorgBrug<br />

Gerda van Beek,<br />

journalist<br />

“POINT staat voor: Punt voor<br />

Overdracht, Informatie, Naslag en<br />

Transfer”, licht Sonja Jutte toe. Als<br />

coördinator management en<br />

registratie bij ZorgBrug is zij nauw<br />

betrokken bij POINT. “In de regio<br />

Den Haag en Delft zijn ze er al eerder<br />

mee gestart en het was duidelijk dat<br />

POINT het transferproces goed zou<br />

kunnen ondersteunen. Het grote<br />

Ontslag uit het ziekenhuis houdt meer in dan: “u kunt gaan”.<br />

Veel meer. Waar gaat de patiënt heen? Revalidatie?<br />

Verzorgingshuis? Thuis? Is er vervolgzorg nodig? De transfer-<br />

verpleegkundigen van het Groene Hart Ziekenhuis worden<br />

hierbij tegenwoordig ondersteund door POINT.<br />

voordeel is dat het niet gaat om een<br />

standaard applicatie, maar dat het<br />

wordt aangepast op de specifieke<br />

situatie in onze eigen regio.”<br />

Snellere overdracht<br />

Voor de transferverpleegkundigen is<br />

POINT een uitkomst. “Het vergemakkelijkt<br />

het werk enorm”, geeft Petra<br />

Snoep aan. Tot voor kort was het zo<br />

dat de aanvraag voor vervolgzorg<br />

werd gedaan per telefoon en per fax.<br />

“Meestal niet, maar als je geluk had,<br />

kreeg je direct degene aan de<br />

telefoon die je nodig had, maar die<br />

moest dan vaak weer overleggen<br />

met de planning. Terwijl afspraken<br />

met de thuiszorg eigenlijk op korte<br />

termijn moeten worden gemaakt, in<br />

de meeste gevallen liefst dezelfde dag<br />

22 <strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong>


nog. Met POINT kunnen patiënten<br />

sneller worden overgedragen. Daar -<br />

door zijn die talloze telefoontjes en<br />

formulieren gelukkig nagenoeg<br />

geheel verleden tijd.”<br />

Verhoogde kwaliteit en veiligheid<br />

Een ander groot voordeel is de<br />

verhoogde kwaliteit en veiligheid.<br />

Er is een directe koppeling met het<br />

Ziekenhuis Informatie Systeem,<br />

waaruit gegevens van de patiënt<br />

worden overgenomen. “Dat<br />

betekent dat altijd de juiste<br />

gegevens paraat zijn”, stelt Petra<br />

tevreden vast. “Dus geen risico meer<br />

op fouten vanwege overtypen van<br />

patiëntgegevens. Tevens staat de<br />

reden van de op name vermeld, de<br />

voorgeschiedenis, de behandeling,<br />

de beperkingen, welke zorg er nodig<br />

is voor de patiënt die met ontslag<br />

gaat en op welke termijn. Een<br />

compleet dossier. Zodra wij dit van<br />

de afdelings verpleegkundige<br />

hebben ontvangen, leggen we<br />

contact met de patiënt en de mantelzorger.<br />

We bespreken welke zorg er<br />

nodig is, stemmen dit af met de<br />

patiënt en de arts. Zo kan de patiënt<br />

bijvoorbeeld zijn voorkeur aangeven<br />

voor een thuiszorgorganisatie. Die<br />

organisatie ontvangt de aanvraag<br />

dan via een mail-alert op de werkplek<br />

en men kan direct bekijken of<br />

de zorg geleverd kan worden en zo<br />

ja, per wanneer.”<br />

Toename complexe transfers<br />

En als het ‘nee’ is? “Dan gaan we<br />

verder zoeken”, glimlacht Petra.<br />

“We hebben een goed beeld van de<br />

sociale kaart. Juist bij comorbiditeit<br />

en cognitieve problemen is plaatsing<br />

vaak lastig, waarmee we lang<br />

bezig zijn. Dat geldt ook voor<br />

behandelingen thuis waarbij<br />

verpleegkundige zorg nodig is, zoals<br />

voor bloedtransfusies of morfinetoediening.<br />

Daar is nog het bij -<br />

komend probleem dat de apparatuur<br />

anders wordt gefinancierd dan de<br />

zorg. Dat betekent dat we ook veel<br />

kennis moeten hebben van de weten<br />

regelgeving. Wat valt via de<br />

indicatie onder de AWBZ en wat<br />

onder de zorgverzekeringswet?<br />

“Patiënten kunnen<br />

sneller worden<br />

overgedragen”<br />

Met de vergrijzing krijgen we steeds<br />

meer te maken met in gewikkelde<br />

transfers, dat merken we goed.<br />

Daarnaast speelt de snelheid waarbinnen<br />

je iets moet regelen een<br />

grote rol. Vanuit het ziekenhuis is er<br />

een hoge druk om de opname zo<br />

kort mogelijk te houden, terwijl de<br />

wens van de patiënt daar soms haaks<br />

op staat. Dat vraagt een goede<br />

communicatie.” Eerlijk: “Zonder een<br />

digitaal transfersysteem is het mijns<br />

inziens eigenlijk ondoenlijk geworden<br />

om de transfers kwalitatief goed en<br />

veilig te regelen.”<br />

Verbonden transferschakels<br />

Een ander groot winstpunt is dat<br />

POINT verschillende organisaties bij<br />

elkaar brengt. Petra: “Ziekenhuizen,<br />

verpleeghuizen, revalidatiecentra en<br />

thuiszorg zijn toch aparte werelden.<br />

Nu zijn deze met elkaar verbonden<br />

via een digitaal systeem. Dat betekent<br />

dat er zicht is op elkaars functioneren<br />

en dat leidt tot meer begrip. Het<br />

dwingt je ook om de formulieren<br />

goed en volledig in te vullen, er is<br />

geen sprake meer van onduidelijkheid<br />

of ruis. Daarmee neemt de<br />

kwaliteit van de transfer sterk toe.”<br />

Sonja Jutte vult haar aan: “Op dit<br />

moment is het vooral nog een<br />

systeem van het ziekenhuis naar de<br />

extramurale zorgaanbieder. Het kan<br />

ook vice versa, want er gaan ook<br />

mensen van het verpleeghuis naar<br />

het ziekenhuis, en van verpleeghuis<br />

naar huis met thuiszorg, om maar<br />

een voorbeeld te noemen. Die<br />

mogelijkheid moet nog worden<br />

ontwikkeld. Ik hoop dat daar veel<br />

vraag naar komt, hoe eerder de<br />

leverancier het dan zal oppakken.”<br />

Ze besluit: “De schakels van de<br />

transfer zijn dankzij POINT al met<br />

elkaar verbonden. Als ook de<br />

aanvraag vanaf de andere zijde kan<br />

plaatsvinden, is er echt sprake<br />

van een sluitende transferketen.”<br />

Tom van Wanrooij, The Cartoon Factory<br />

<strong>Stroomlijn</strong> Jaargang 12 | Nummer 2 | Juni <strong>2012</strong> 23


Ken uw streek<br />

Wellnesscentrum in oud badhuis<br />

Foto’s: Martin Droog<br />

Carla van Zuylen,<br />

senior communicatieadviseur<br />

Ruben van Veen, financieel adviseur<br />

Groene Hart Ziekenhuis en beeldend<br />

kunstenaar<br />

“Toen ik binnenkwam was ik overrompeld door de schoonheid.” vertelt Ruben<br />

van Veen, financieel adviseur bij het Groene Hart Ziekenhuis en tevens beeldend<br />

kunstenaar. Op verzoek van <strong>Stroomlijn</strong> ging hij alvast een kijkje nemen in het<br />

nieuwe Spa Gouda aan de Lange Groenendaal 79 in Gouda. “Het pand, dat in een<br />

winkelstaat ligt, komt door zijn donker bruine stenen met kleine bovenramen<br />

gesloten over. Je hebt geen zicht op wat er binnen afspeelt, maar eenmaal over<br />

de drempel is het contrast enorm: een zee van marmer en licht. Vijf jaar geleden<br />

ben ik ook al eens in dit pand geweest op zoek naar een atelier. De ruimtes waren<br />

zwaar vervallen, met zelfs lekkage. Het was snel duidelijk: geen geschikte ruimte<br />

om te schilderen, maar wel een zeer bijzonder gebouw.”<br />

Het pand dateert uit 1921 en deed dienst als badhuis voor de arme Gouwenaars<br />

die zich geen bad konden permitteren. Ook was er een schoolbad waar kinderen<br />

voor school met de klas naartoe kwamen om gewassen te worden. Nadat het zijn<br />

functie als badhuis had verloren hebben er nog verschillende instellingen<br />

ingezeten, maar de laatste jaren stond het pand leeg. Het echtpaar Mesic, zag<br />

ook hoe mooi het pand was en besloot het om te toveren tot een ultramodern<br />

badhuis, oftewel een wellnesscentrum. In het voorjaar <strong>2012</strong> openen ze de deuren.<br />

“De restauratie staat onder leiding van de Goudse architect Frank Goppel, die veel<br />

van dit soort projecten doet. Het pand is destijds gebouwd in de stijl van de<br />

Amsterdamse school met elementen uit de art deco. Hieraan zijn nu Oosterse<br />

stijlkenmerken toegevoegd zoals in het tegelwerk. Ik vind de Ottomaanse en<br />

Hollandse invloeden bijzonder mooi samen gaan. Twee culturen zijn bij elkaar<br />

gebracht. De eigenaar is deskundige op het gebied van de architectuur van<br />

Willem Dudok en heeft, ook internationaal, veel badhuizen gezien. En dat zie je<br />

terug, je moet veel kennis en liefde voor het vak hebben om dit zo te kunnen<br />

doen want het klopt tot in de puntjes. Het meest bijzondere vind ik de lichtkoepels,<br />

die zijn heel mooi gerestaureerd en geven een sfeer van hemels licht. Straks, met<br />

al dat water en het directe daglicht zal het een nog grootser effect hebben.<br />

Ik ben blij dat ik destijds ervoor gekozen heb om niet in dit gebouw mijn atelier te<br />

gaan houden want dit is natuurlijk veel mooier. Ik vind het echt een machtig<br />

mooie en bijzondere aanwinst voor Gouda.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!