Berging - Hof te Duiven

hofteduiven.nl

Berging - Hof te Duiven

linker zijgevel voorgevel rechter zijgevel

achtergevel

plattegrond

Hof te Duiven, 12 ruime gezinswoningen

2470+ P

peil=o

Berging (enkele plaatsing),

bouwnummers 15 t/m 26, optie

doorsnede

Schaal 1 : 50 (1 cm op tekening is 50 cm in werkelijkheid)

maaiveld

0 1 2 3

4 5 m

27

Berging

Similar magazines