Berging - Hof te Duiven

hofteduiven.nl

Berging - Hof te Duiven

Projectnaam, subtitel

Gevels

De gevels van de woningen worden samengesteld uit metselwerk en

gevelbekleding. Het metselwerk heeft de kleur volgens de kleurenstaat en is

gevoegd in een bijpassende kleur. De gevelbekleding bestaat uit verduurzaamde

houten delen op regelwerk. Tussen de overgang van het metselwerk en de

gevelbekleding wordt een betonnen lekdorpel geplaatst. De spouw van de

buitengevels wordt geïsoleerd met minerale wol (rc-waarde minimaal 2,5 m2K/w). Buitenkozijnen, -ramen en -deuren

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hardhout.

De voordeur wordt eventueel uitgevoerd als multiplex deur. De onderdorpels van

de gevelkozijnen die aansluiten op het maaiveld worden uitgevoerd in kunststeen

of kunststof. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden

voorzien van tochtprofielen.

op alle ramen en deuren wordt het nodige hang- en sluitwerk, in lichtmetalen

uitvoering en van solide kwaliteit, aangebracht. De combinatie van het hangen

sluitwerk en de gevelkozijnen voldoet aan weerstandsklasse 2 conform het

Bouwbesluit. De achterdeur wordt voorzien van een windhaak. De cilinders van

alle buitendeuren worden gelijksluitend uitgevoerd.

Buitentimmerwerk

De dakoverstekken en de boeiboorden ter plaatse van de overgangen van kozijnen

op schuine daken (bouwnummers 15, 20, 21 en 26) worden afgewerkt met

plaatmateriaal op regelwerk. De dakoverstekken ter plaatse van de uitbouw in de

voorgevel (bouwnummers 17 en 18) worden voorzien van houten klossen.

Binnenkozijnen en -deuren

Binnen de woning worden houten kozijnen geplaatst zonder bovenlicht, met

uitzondering van de prefab meterkast.

De binnendeuren worden uitgevoerd als vlakke, fabrieksmatig afgelakte

opdekdeuren. De deuren hebben een hoogte van circa 2.300 mm. Daar waar

vereist, worden de kozijnen en deuren brandvertragend uitgevoerd.

De binnendeuren worden voorzien van schilden en krukken van geanodiseerd

aluminium en stalen paumelles. in de binnendeuren van het toilet en de badkamer

wordt een vrij- en bezetslot aangebracht, in de deur van de meterkast een kastslot

en in de overige binnendeuren een loopslot.

trappen en hekken

De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte

vurenhouten trap. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping

wordt uitgevoerd als open vurenhouten trap. De trappen worden geheel compleet

geleverd met leuningen, balusters en hekwerken. De trapgaten worden ter plaatse

van de vloer en lepe hoek afgetimmerd met multiplex beplating.

Hof te Duiven, 12 ruime gezinswoningen

Binnentimmerwerk en binneninrichting

in de woning worden geen plinten aangebracht.

in de prefab meterkast wordt een meterbord geplaatst volgens de voorschriften.

op de tweede verdieping en in de berging (optie) wordt standaard geen

aftimmerwerk verricht.

Het plafond en de wanden van de dakkapel (bouwnummers 23 en 24) bestaan uit

regelwerk met gipsplaten.

vloerafwerking

De ruwe betonvloeren in de woning worden afgewerkt met een cementdekvloer,

waarin leidingen voor verwarming, elektra en water worden aangebracht. op de

begane grond is deze dekvloer circa 70 mm dik, op de verdiepingen circa 50 mm.

De vloer in het toilet en de badkamer wordt voorzien van vloertegels.

De stelpost voor de aankoop van vloertegels bedraagt j 20,- per m2 inclusief BTw.

De vloertegels worden aangebracht met tegellijm en grijs gevoegd.

De verwerkingskosten zijn gebaseerd op vloertegels, afmeting 200 x 200 mm,

recht (niet diagonaal) gelegd.

Wandafwerking

De wanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de betegelde

wanden. Boven de wandtegels in het toilet worden de muren afgewerkt met

spuitpleister met structuur.

De wanden van de badkamer worden tot het plafond betegeld. De wanden van

het toilet worden betegeld tot een hoogte van circa 1.400 mm boven de vloer.

De stelpost voor de aankoop van de wandtegels bedraagt j 20,- per m2 inclusief

BTw. De wandtegels worden aangebracht met tegellijm en wit afgevoegd.

De verwerkingskosten zijn gebaseerd op wandtegels, afmeting 200 x 250 mm,

staand verwerkt.

Plafondafwerking

De betonnen plafonds, met uitzondering van het plafond in de meterkast en het

gipsplatenplafond van de dakkapel (bouwnummers 23 en 24) worden voorzien van

spuitpleister met structuur.

De dakplaten op de tweede verdieping blijven in het zicht en worden onbehandeld

opgeleverd.

Het gipsplafond van de dakkapel (bouwnummers 23 en 24) wordt geplamuurd en

voorzien van een dekkende latex.

overige voorzieningen

onder de gevelkozijnen, met uitzondering van de kozijnen die aansluiten op het

maaiveld, worden betonnen lekdorpels aangebracht.

Het metselwerk van de penanten aan de voorgevel eindigt met een betonnen

afdekplaat.

De deuropeningen van de badkamer en het toilet worden voorzien van

een kunststeen dorpel. onder de overige binnendeuren wordt geen dorpel

aangebracht.

onder de gevelkozijnen op de begane grond die niet doorlopen tot op de begane

grondvloer wordt een kunststeen vensterbank aangebracht welke circa 20 mm

voor de wand uitsteekt.

onder de gevelkozijnen op de eerste verdieping en de tweede verdieping

(bouwnummers 17 en 18) wordt aan de binnenzijde een kunststeen vensterbank

aangebracht welke circa 50 mm voor de wand uitsteekt, met uitzondering van:

het badkamerkozijn (bouwnummers 15, 20, 21 en 26) welke wordt afgewerkt met

wandtegels en het kozijn op slaapkamer 2 (bouwnummers 18 en 19) welke aan de

binnenzijde wordt afgewerkt met een kunststeen vensterbank welke circa 20 mm

voor de wand uitsteekt.

nabij de voordeur wordt een geïsoleerd kruipluik in de begane grondvloer

aangebracht.

Keuken

er is geen keuken opgenomen in de woning. De aannemer biedt de mogelijkheid

om bij één of twee showrooms een individueel samengestelde keuken te kopen

die dan na oplevering wordt geplaatst. op de tekening zijn de aansluitpunten

31

Hof te Duiven, 12 ruime gezinswoningen

Similar magazines